Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego", Kraków, Polska, od 2013-04-11 do 2013-04-12
Tytuł:
Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji
Źródło:
Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO - Kraków: Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, 2014, s. 11-28 - Bibliogr.
Seria:
(Mobilność pracy, mobilność usług w UE ; T. 1)
ISBN:
978-83-939267-0-1
Nr:
2168275667
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2013, Hradec Králové, Czechy, od 2013-02-19 do 2013-02-20
Tytuł:
Innovativeness in the Polish Food Industry
Źródło:
The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013, s. 521-532. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-251-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168249474
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická Teória a Ekonomická Realita (ETER 2012), Bratislava, Słowacja, od 2012-10-09 do 2012-10-09
Tytuł:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3476-5
Nr:
2168304069
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 163-172. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218722
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Tytuł:
W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165776248
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych
Źródło:
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007, s. 333-341 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-36-2
Nr:
2166155632
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce = The System Transformation vs. Economic Position of the Polish Agriculture in National Economy
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 383-395. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168036440
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-26
Tytuł:
Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce
Źródło:
Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998 - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999, s. 509-512
ISBN:
83-910368-2-0
Nr:
2168244218
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Proces transformacji a kierunki zmian regionalnej struktury gospodarczej
Źródło:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 79-80
Nr:
2168242900
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Regionalne aspekty procesu transformacji gospodarki Polski
Źródło:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 137-142
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226395
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Regional Aspect of the Transformation Process of Polish Economy
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[47]-5[51]
Seria:
(Seminar Papers ; no. 3)
Nr:
2168251234
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji / Maria URBANIEC, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO. - Kraków : Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, 2014. - (Mobilność pracy, mobilność usług w UE ; T. 1). - S. 11-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939267-0-1
2
Innovativeness in the Polish Food Industry / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013. - S. 521-532. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-251-5. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf
3
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny] / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej. - Dane tekstowe (plik pdf). - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. - S. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3476-5
4
Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 163-172. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
5
W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 45-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
6
W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007. - S. 333-341. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-36-2
7
Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce = The System Transformation vs. Economic Position of the Polish Agriculture in National Economy / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 383-395. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
8
Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999. - S. 509-512. - ISBN 83-910368-2-0
9
Proces transformacji a kierunki zmian regionalnej struktury gospodarczej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 79-80
10
Regionalne aspekty procesu transformacji gospodarki Polski / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 137-142. - ISBN 83-01-11113-5
11
Regional Aspect of the Transformation Process of Polish Economy / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków : Cracow Academy of Economics, 1991. - (Seminar Papers ; no. 3). - S. 1[47]-5[51]
1
Urbaniec M., Zieliński K., (2014), Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji. [W:] Benio M. (red.), Delegowanie pracowników, Kraków : Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, s. 11-28.
2
Zieliński K., Żmija D., (2013), Innovativeness in the Polish Food Industry. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3, Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, s. 521-532.
3
Zieliński K., (2012), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego. [W:] Lisý J., Gonda V., Martincová M., Holková V., Vongrej M. (red.), Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 1-7.
4
Zieliński K., (2011), Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 163-172.
5
Zieliński K., (2007), W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-54.
6
Zieliński K., (2007), W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 333-341.
7
Zieliński K., (2004), Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 383-395.
8
Zieliński K., (1999), Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce. [W:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, s. 509-512.
9
Zieliński K., (1996), Proces transformacji a kierunki zmian regionalnej struktury gospodarczej. [W:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79-80.
10
Zieliński K., (1993), Regionalne aspekty procesu transformacji gospodarki Polski. [W:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 137-142.
11
Zieliński K., (1991), Regional Aspect of the Transformation Process of Polish Economy. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 1[47]-5[51].
1
@inbook{UEK:2168275667,
author = "Urbaniec Maria and Zieliński Kazimierz",
title = "Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji",
booktitle = "Delegowanie pracowników",
pages = "11-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-939267-0-1",
}
2
@inbook{UEK:2168249474,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Innovativeness in the Polish Food Industry",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3",
pages = "521-532",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, the University of Hradec Králové",
year = "2013",
isbn = "978-80-7435-251-5",
}
3
@inbook{UEK:2168304069,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
pages = "1-7",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická univerzita v Bratislave",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3476-5",
}
4
@inbook{UEK:2168218722,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
5
@inbook{UEK:2165776248,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "45-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
6
@inbook{UEK:2166155632,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych",
booktitle = "Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "333-341",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2007",
isbn = "83-88397-36-2",
}
7
@inbook{UEK:2168036440,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "383-395",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
8
@inbook{UEK:2168244218,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce",
booktitle = "Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998",
pages = "509-512",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej",
year = "1999",
isbn = "83-910368-2-0",
}
9
@inbook{UEK:2168242900,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Proces transformacji a kierunki zmian regionalnej struktury gospodarczej",
booktitle = "Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej",
pages = "79-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
10
@inbook{UEK:2168226395,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Regionalne aspekty procesu transformacji gospodarki Polski",
booktitle = "Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "137-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11113-5",
}
11
@inbook{UEK:2168251234,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Regional Aspect of the Transformation Process of Polish Economy",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[47]-5[51]",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
issn = "",
}