Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zagraniczna polityka ekonomiczna
Źródło:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 154-180
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240596
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej
Źródło:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 129-150
Nr:
2168251360
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Symulacja i metody optymalizacyjne
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 167-177
Nr:
2168251612
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wybrane metody optymalizacyjne
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 100-111
Nr:
2168251624
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 26-43
Nr:
2168251566
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
1
Zagraniczna polityka ekonomiczna / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 154-180. - ISBN 83-87239-89-5
2
Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 129-150
3
Symulacja i metody optymalizacyjne / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 167-177
4
Wybrane metody optymalizacyjne / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 100-111
5
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego / Jerzy KRUCZAŁA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 26-43
1
Bieda M., Zieliński K., (1999), Zagraniczna polityka ekonomiczna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 154-180.
2
Zieliński K., (1992), Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-150.
3
Zieliński K., (1985), Symulacja i metody optymalizacyjne. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 167-177.
4
Zieliński K., (1985), Wybrane metody optymalizacyjne. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 100-111.
5
Kruczała J., Zieliński K., (1984), System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26-43.
1
@inbook{UEK:2168240596,
author = "Bieda Małgorzata and Zieliński Kazimierz",
title = "Zagraniczna polityka ekonomiczna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "154-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
2
@inbook{UEK:2168251360,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "129-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
3
@inbook{UEK:2168251612,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Symulacja i metody optymalizacyjne",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "167-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
4
@inbook{UEK:2168251624,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Wybrane metody optymalizacyjne",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "100-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
5
@inbook{UEK:2168251566,
author = "Kruczała Jerzy and Zieliński Kazimierz",
title = "System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "26-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}