Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Bezpieczeństwo żywności jako społeczno-ekonomiczne wyzwanie
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 486-501 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335805
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Opis fizyczny:
436 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu nt. "Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe?", realizowanego przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2017-2018
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324613
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 13-15
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324615
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Opis fizyczny:
457 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
materiały konferencyjne
5

Autor:
Zieliński Kazimierz , Ociepa Tomasz
Tytuł:
Finansowanie społecznościowe jako źródło pozyskiwania środków finansowych
Źródło:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 147-164
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312593
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2016
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312473
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 9-13
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312581
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Opis fizyczny:
225 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296373
monografia
9

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego", Kraków, Polska, od 2013-04-11 do 2013-04-12
Tytuł:
Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji
Źródło:
Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO - Kraków: Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, 2014, s. 11-28 - Bibliogr.
Seria:
(Mobilność pracy, mobilność usług w UE ; T. 1)
ISBN:
978-83-939267-0-1
Nr:
2168275667
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wybrane kwestie społeczne w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-651-9
Nr:
2168271118
skrypt
11

Tytuł:
Procesy modernizacyjne rolnictwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2014
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-082-2
Nr:
2168276069
monografia
12

Tytuł:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2014
Opis fizyczny:
226 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286039
monografia
13

Konferencja:
International Conference Hradec Economic Days 2013, Hradec Králové, Czechy, od 2013-02-19 do 2013-02-20
Tytuł:
Innovativeness in the Polish Food Industry
Źródło:
The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013, s. 521-532. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-251-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168249474
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013
Opis fizyczny:
239 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Aneksy, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274593
monografia
15

Tytuł:
Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 341-357 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273482
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 27-29
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273464
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 87-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261076
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
81 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-569-7
Nr:
2168229768
skrypt
19

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická Teória a Ekonomická Realita (ETER 2012), Bratislava, Słowacja, od 2012-10-09 do 2012-10-09
Tytuł:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3476-5
Nr:
2168304069
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Tytuł:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu
Adres wydawniczy:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Wydanie publ. dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu na badania statutowe, Bibliogr.
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168252444
monografia
21

Tytuł:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
154 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222160
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian = The Regional Differentiation of Salaries in Poland - Change Trends
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 163-172. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218722
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 61-73
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225826
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 7-8
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222162
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 135-153
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-521-0
Nr:
2168218732
monografia
28

Tytuł:
Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych = Dillemas of Research Priority Settings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 73-81. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168281275
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 73-85
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261438
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce = Determinants of Off-Farmincome of Farm Operators in Małopolska
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 12, z. 5 (2010) , s. 281-284. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168281265
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 315-322 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308053
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
In the issue for overcoming the financial crisis
Źródło:
Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu = Messenger of the International Nobel Economic Forum. - nr 1 (3), tom 1 (2010) , s. 145-151. - Summ., streszcz. również w jęz. ukraińskim i rosyjskim - Bibliogr.
Nr:
2168281313
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Zieliński Kazimierz , Chorób Roman
Tytuł:
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej = The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 125-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53158
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-107
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165634034
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej = The Convergence of Private Consumption in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53159
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
W kwestii wpływu stóp procentowych na wartość środków trwałych
Źródło:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 35-41
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742498
rozdział w monografii
37

Autor:
Zieliński Kazimierz , Chorób Roman
Tytuł:
Wiedza i informacja w prowadzeniu gospodarstwa w opinii rolników
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju / red. Colin Hales - Rzeszów: Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna, 2009, s. 125-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61483-40-3
Nr:
2165742744
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Źródło:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 39-167
Sygnatura:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski : tendencje zmian
Źródło:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 86-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594290
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets
Źródło:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 1, nr 3-4 (december) (2008) , s. 112-117. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230734
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja
Źródło:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 60-89
Sygnatura:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166239805
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych = Theoretical Background of Analyses of Impact of Local Market Conditions on Farm Revenue
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 8 (2008) , s. 547-553. - Tytuł numeru: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich
Nr:
2168281285
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002 = Trends in the Agrarian Structure of Małopolska, 1996-2002
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 97-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50388
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 39-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50291
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
323 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-103
Nr:
51624
doktorat
46

Tytuł:
W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych
Źródło:
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007, s. 333-341 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-36-2
Nr:
2166155632
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 83-126
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306465
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Podstawowe kwestie funkcjonowania światowych rynków artykułów rolniczych
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 87-96 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165780681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Chorób Roman
Tytuł:
Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
350 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-60
Nr:
51686
doktorat
50

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Tytuł:
W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165776248
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
51

Autor:
Zieliński Kazimierz , Sroka Józef
Tytuł:
Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego) = Active Labour Market Programmes as an Element of Socio-economic Policy (Based on the Jasło Powiat)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 139-149. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53087
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich
Źródło:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2006, s. 62-74
Program badawczy:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Sygnatura:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326967
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Struktura agrarna a sposób wykorzystania ziemi w województwie małopolskim = Areal Structure Versus the Way of Farmland Use in Malopolska Voivodeship
Źródło:
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006, s. 809-818. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-921234-2-5
Nr:
2168281719
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa = The Circumstances and Consequences of Modernising Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 71-83. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
53088
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce = Conditions for the Development of the Polish Sugar Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52962
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce = The Dilemmas of the Diversification of Agricultural Production in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52961
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych = Dilemmas of evaluating the effectiveness of agricultural markets functioning
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 2 (2005) , s. 460-465. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168260526
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej
Źródło:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2005, s. 30-51
Sygnatura:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264804
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność = The active ways of overcoming unemployment : Implementation areas and efectiveness.
Źródło:
Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna. - vol. 44/1 (2005) , s. 475-481. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168281729
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku = Dilemmas Concerning the Estimation of the Government Impact on Market Performance
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005) , s. 37-46. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168261104
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej = The Impact of the Transition on the Position of Agriculture in the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220394
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich
Źródło:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI2004, s. 7-27
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265960
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa = Product Differentiation as a Direction of Changes within Polish Agriculture
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 2 (2004) , s. 478-483. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
52491
artykuł w czasopiśmie
64

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce = The System Transformation vs. Economic Position of the Polish Agriculture in National Economy
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 383-395. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168036440
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian = Food Consumption in Poland - Tendencies and Determinants of Changes
Źródło:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 104-118. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 5)
ISBN:
83-89473-66-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168237138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich
Źródło:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI2004, s. 54-68
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168306427
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce = Determinants of Development of Organic Farming in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 69-76. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168221058
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce = The Supply Elasticity of Agricultural Products in Poland
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Opis fizyczny:
216 s.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 154)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-129-8
Nr:
2168224708
monografia
69

Tytuł:
Zagraniczna polityka ekonomiczna
Źródło:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 154-180
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240596
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
70

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-26
Tytuł:
Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce
Źródło:
Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998 - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999, s. 509-512
ISBN:
83-910368-2-0
Nr:
2168244218
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2013
Opis fizyczny:
224 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
023/WE-KPI/02/2013/S/3023
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302907
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
35/KPiI/1/2012/S/035
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271872
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
67/KPiI/4/2010/S/565
Sygnatura:
NP-897/Magazyn
Nr:
2168325725
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
217 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326035
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2009
Opis fizyczny:
266 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KTE/2/09/S/507
Sygnatura:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234222
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
132 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KPEiPR/1/2005/S/227
Sygnatura:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264800
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
147 k.: il., recenzja; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/KPEiPR/2/2004/S/202
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265958
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Bezpieczeństwo żywności jako społeczno-ekonomiczne wyzwanie / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 486-501. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
2
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 436 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
3
Słowo wstępne / Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-15. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
4
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
5
Finansowanie społecznościowe jako źródło pozyskiwania środków finansowych / Kazimierz ZIELIŃSKI, Tomasz Ociepa // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 147-164. - ISBN 978-83-8085-356-0
6
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - 174 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-356-0
7
Wprowadzenie / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 9-13. - ISBN 978-83-8085-356-0
8
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18196-3
9
Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji / Maria URBANIEC, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO. - Kraków : Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, 2014. - (Mobilność pracy, mobilność usług w UE ; T. 1). - S. 11-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939267-0-1
10
Wybrane kwestie społeczne w Polsce / Grażyna HOLIK, Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-651-9
11
Procesy modernizacyjne rolnictwa / Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2014. - 204 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-082-2
12
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2014. - 226 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-485-1
13
Innovativeness in the Polish Food Industry / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013. - S. 521-532. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-251-5. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf
14
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Aneksy. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7164-801-4
15
Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - S. 341-357. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
16
Przedmowa / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - S. 27-29. - ISBN 978-83-934124-3-3
17
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 87-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
18
Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-569-7
19
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny] / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej. - Dane tekstowe (plik pdf). - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. - S. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3476-5
20
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Wydanie publ. dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu na badania statutowe. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-1671-0
21
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - 154 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-40-2
22
Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian = The Regional Differentiation of Salaries in Poland - Change Trends / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
23
Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 163-172. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
24
Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 61-73. - ISBN 978-83-934124-0-2
25
Wprowadzenie / Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 7-8. - ISBN 978-83-62511-40-2
26
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 135-153
27
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-521-0
28
Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych = Dillemas of Research Priority Settings / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 73-81. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
29
Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 73-85
30
Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce = Determinants of Off-Farmincome of Farm Operators in Małopolska / Kazimierz ZIELIŃSKI // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 12, z. 5 (2010), s. 281-284. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171607. - ISSN 1508-3535
31
Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 315-322. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
32
In the issue for overcoming the financial crisis / Kazimierz ZIELIŃSKI // Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu = Messenger of the International Nobel Economic Forum. - nr 1 (3), tom 1 (2010), s. 145-151. - Summ., streszcz. również w jęz. ukraińskim i rosyjskim. - Bibliogr. - ISSN 2074-5370
33
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej = The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion / Kazimierz ZIELIŃSKI, Roman Chorób // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 125-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630341. - ISSN 1898-6447
34
Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 97-107. - ISBN 978-83-7252-488-1
35
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej = The Convergence of Private Consumption in the European Union / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630042. - ISSN 1898-6447
36
W kwestii wpływu stóp procentowych na wartość środków trwałych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 35-41. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
37
Wiedza i informacja w prowadzeniu gospodarstwa w opinii rolników / Kazimierz ZIELIŃSKI, Roman Chorób // W: Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju / red. Colin Hales. - Rzeszów : Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna, 2009. - S. 125-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61483-40-3
38
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
39
Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski : tendencje zmian / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 86-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
40
The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets / Kazimierz ZIELIŃSKI // Nová ekonomika = The New Economy. - R. 1, nr 3-4 (december) (2008), s. 112-117. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-1732
41
Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 60-89
42
Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych = Theoretical Background of Analyses of Impact of Local Market Conditions on Farm Revenue / Kazimierz ZIELIŃSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 8 (2008), s. 547-553. - Summ.. - Tytuł numeru: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. - ISSN 1899-2382
43
Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002 = Trends in the Agrarian Structure of Małopolska, 1996-2002 / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 97-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157335866. - ISSN 1898-6447
44
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas / Kazimierz ZIELIŃSKI, Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 39-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162626315. - ISSN 1898-6447
45
Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski / Dariusz ŻMIJA ; Promotor: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków, 2008. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001573a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001573b
46
W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007. - S. 333-341. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-36-2
47
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce / Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 83-126
48
Podstawowe kwestie funkcjonowania światowych rynków artykułów rolniczych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 87-96. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
49
Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim / Roman Chorób ; Promotor: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków, 2007. - 350 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001296a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001296b
50
W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 45-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
51
Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego) = Active Labour Market Programmes as an Element of Socio-economic Policy (Based on the Jasło Powiat) / Kazimierz ZIELIŃSKI, Józef Sroka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 139-149. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112945196. - ISSN 0208-7944
52
Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI, Danuta GOLIK // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 62-74
53
Struktura agrarna a sposób wykorzystania ziemi w województwie małopolskim = Areal Structure Versus the Way of Farmland Use in Malopolska Voivodeship / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz. - Szczecin; Ostrołęka : Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006. - S. 809-818. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921234-2-5
54
Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa = The Circumstances and Consequences of Modernising Polish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 71-83. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112656846. - ISSN 0208-7944
55
Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce = Conditions for the Development of the Polish Sugar Industry / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz Żmija // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=98998209. - ISSN 0208-7944
56
Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce = The Dilemmas of the Diversification of Agricultural Production in Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=98917627. - ISSN 0208-7944
57
Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych = Dilemmas of evaluating the effectiveness of agricultural markets functioning / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 2 (2005), s. 460-465. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
58
Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 30-51
59
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność = The active ways of overcoming unemployment : Implementation areas and efectiveness / Kazimierz ZIELIŃSKI // Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna. - vol. 44/1 (2005), s. 475-481. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0065-0919
60
Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku = Dilemmas Concerning the Estimation of the Government Impact on Market Performance / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005), s. 37-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
61
Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej = The Impact of the Transition on the Position of Agriculture in the Polish Economy / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=61866023. - ISSN 0208-7944
62
Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 7-27
63
Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa = Product Differentiation as a Direction of Changes within Polish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 2 (2004), s. 478-483. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
64
Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce = The System Transformation vs. Economic Position of the Polish Agriculture in National Economy / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 383-395. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
65
Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian = Food Consumption in Poland - Tendencies and Determinants of Changes / Helena ZIELIŃSKA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 5). - S. 104-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-66-6. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/10_zielinscy.pdf
66
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 54-68
67
Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce = Determinants of Development of Organic Farming in Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003), s. 69-76. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://149.156.208.58/bibl_ae_zasoby/zeszyty/pdf/15958.pdf. - ISSN 0208-7944
68
Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce = The Supply Elasticity of Agricultural Products in Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 216 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 154). - ISBN 83-7252-129-8
69
Zagraniczna polityka ekonomiczna / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 154-180. - ISBN 83-87239-89-5
70
Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999. - S. 509-512. - ISBN 83-910368-2-0
71
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013]. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [2012]. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
73
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2009. - 266 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 132 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 147 k. : il., recenzja ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Zieliński K., (2019), Bezpieczeństwo żywności jako społeczno-ekonomiczne wyzwanie. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 486-501.
2
Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), (2018), Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 436 s.
3
Lis S., Zieliński K., (2018), Słowo wstępne. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-15.
4
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
5
Zieliński K., Ociepa T., (2016), Finansowanie społecznościowe jako źródło pozyskiwania środków finansowych. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 147-164.
6
Zieliński K. (red.), (2016), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, 174 s.
7
Zieliński K., (2016), Wprowadzenie. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 9-13.
8
Zieliński K. (red.), (2015), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 225 s.
9
Urbaniec M., Zieliński K., (2014), Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji. [W:] Benio M. (red.), Delegowanie pracowników, Kraków : Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, s. 11-28.
10
Holik G., Zieliński K., Żmija D., (2014), Wybrane kwestie społeczne w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 102 s.
11
Zieliński K., (2014), Procesy modernizacyjne rolnictwa, Warszawa : Difin, 204 s.
12
Zieliński K. (red.), (2014), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, 226 s.
13
Zieliński K., Żmija D., (2013), Innovativeness in the Polish Food Industry. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3, Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, s. 521-532.
14
Zieliński K. (red.), (2013), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 239 s.
15
Zieliński K., (2013), Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 341-357.
16
Zieliński K., (2013), Przedmowa. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 27-29.
17
Zieliński K., Żmija D., (2012), Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 87-107.
18
Zieliński K., Żmija D., (2012), Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 81 s.
19
Zieliński K., (2012), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego. [W:] Lisý J., Gonda V., Martincová M., Holková V., Vongrej M. (red.), Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 1-7.
20
Zieliński K. (red.), (2012), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 208 s.
21
Targalski J., Zieliński K. (red.), (2011), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 154 s.
22
Zieliński K., (2011), Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192067
23
Zieliński K., (2011), Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 163-172.
24
Zieliński K., Żmija D., (2011), Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-73.
25
Targalski J., Zieliński K., (2011), Wprowadzenie. [W:] Targalski J., Zieliński K. (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-8.
26
Zieliński K., Żmija D., (2011), Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 135-153.
27
Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., (2011), Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, [1] s.
28
Zieliński K., (2010), Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 73-81; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
29
Zieliński K., Żmija D., (2010), Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 73-85.
30
Zieliński K., (2010), Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 12, z. 5, s. 281-284; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171607
31
Zieliński K., (2010), Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 315-322.
32
Zieliński K., (2010), In the issue for overcoming the financial crisis, "Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu", nr 1 (3), tom 1, s. 145-151.
33
Zieliński K., Chorób R., (2010), Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 125-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630341
34
Zieliński K., (2010), Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-107.
35
Zieliński K., (2010), Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630042
36
Zieliński K., (2009), W kwestii wpływu stóp procentowych na wartość środków trwałych. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 35-41.
37
Zieliński K., Chorób R., (2009), Wiedza i informacja w prowadzeniu gospodarstwa w opinii rolników. [W:] Hales C. (red.), Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju, Rzeszów : Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna, s. 125-131.
38
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
39
Zieliński K., (2009), Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski : tendencje zmian. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 86-102.
40
Zieliński K., (2008), The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets, "Nová ekonomika", R. 1, nr 3-4 (december), s. 112-117.
41
Zieliński K., (2008), Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 60-89.
42
Zieliński K., (2008), Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 8, s. 547-553.
43
Zieliński K., (2008), Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 97-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/157335866
44
Zieliński K., Golik D., (2008), Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 39-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/162626315
45
Żmija D., (2008), Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski, Prom. Zieliński K., Kraków : , 323 k.
46
Zieliński K., (2007), W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 333-341.
47
Prusek A., Zieliński K., (2007), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 83-126.
48
Zieliński K., (2007), Podstawowe kwestie funkcjonowania światowych rynków artykułów rolniczych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-96.
49
Chorób R., (2007), Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim, Prom. Zieliński K., Kraków : , 350 k.
50
Zieliński K., (2007), W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-54.
51
Zieliński K., Sroka J., (2006), Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 139-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/112945196
52
Zieliński K., Golik D., (2006), Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 62-74.
53
Zieliński K., (2006), Struktura agrarna a sposób wykorzystania ziemi w województwie małopolskim. [W:] Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, [T. 2], Szczecin : Akademia Rolnicza ; Ostrołęka : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, s. 809-818.
54
Zieliński K., (2006), Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/112656846
55
Zieliński K., Żmija D., (2005), Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/98998209
56
Zieliński K., (2005), Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 95-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/98917627
57
Zieliński K., (2005), Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1070, t. 2, s. 460-465.
58
Zieliński K., (2005), Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 30-51.
59
Zieliński K., (2005), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność, "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna", vol. 44/1, s. 475-481.
60
Zieliński K., (2005), Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1071, t. 2, s. 37-46.
61
Zieliński K., (2004), Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 49-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/61866023
62
Zieliński K., (2004), Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 7-27.
63
Zieliński K., (2004), Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1015, t. 2, s. 478-483.
64
Zieliński K., (2004), Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 383-395.
65
Zielińska H., Zieliński K., (2004), Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian. [W:] Woźniak M. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 5), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 104-118.
66
Zieliński K., Teneta-Płotkowiak J., (2004), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 54-68.
67
Zieliński K., (2003), Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 69-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/15958
68
Zieliński K., (2002), Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 154), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 216 s.
69
Bieda M., Zieliński K., (1999), Zagraniczna polityka ekonomiczna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 154-180.
70
Zieliński K., (1999), Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce. [W:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, s. 509-512.
71
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, (2013), Zieliński K. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 224 k.
72
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, (2012), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 k.
73
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski, (2010), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 63 k.
74
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, (2010), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 217 k.
75
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, (2009), Zieliński K. (kier.), Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 266 s.
76
Obszary wiejskie w Małopolsce: kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, (2005), Zieliński K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
77
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, (2004), Zieliński K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 k.
1
@inbook{UEK:2168335805,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Bezpieczeństwo żywności jako społeczno-ekonomiczne wyzwanie",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "486-501",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
2
@book{UEK:2168324613,
title = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
editor = Lis Stanisław,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Urbaniec Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
3
@misc{UEK:2168324615,
author = "Lis Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "13-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
4
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Hołda Artur,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Kopeć Jacek,
editor = Molendowski Edward,
editor = Popek Stanisław,
editor = Pyrzyńska Ewa,
editor = Śmigielska Grażyna,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Ziębicki Bernard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
5
@inbook{UEK:2168312593,
author = "Zieliński Kazimierz and Ociepa Tomasz",
title = "Finansowanie społecznościowe jako źródło pozyskiwania środków finansowych",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "147-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
6
@book{UEK:2168312473,
title = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
7
@misc{UEK:2168312581,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "9-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
8
@book{UEK:2168296373,
title = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
9
@inbook{UEK:2168275667,
author = "Urbaniec Maria and Zieliński Kazimierz",
title = "Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji",
booktitle = "Delegowanie pracowników",
pages = "11-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-939267-0-1",
}
10
@book{UEK:2168271118,
author = "Holik Grażyna and Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Wybrane kwestie społeczne w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-651-9",
}
11
@book{UEK:2168276069,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Procesy modernizacyjne rolnictwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-082-2",
}
12
@book{UEK:2168286039,
title = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
13
@inbook{UEK:2168249474,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Innovativeness in the Polish Food Industry",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3",
pages = "521-532",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, the University of Hradec Králové",
year = "2013",
isbn = "978-80-7435-251-5",
}
14
@book{UEK:2168274593,
title = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
15
@inbook{UEK:2168273482,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "341-357",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
16
@misc{UEK:2168273464,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "27-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
17
@inbook{UEK:2168261076,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "87-107",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
18
@book{UEK:2168229768,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-569-7",
}
19
@inbook{UEK:2168304069,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
pages = "1-7",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická univerzita v Bratislave",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3476-5",
}
20
@book{UEK:2168252444,
title = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
21
@book{UEK:2168222160,
title = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne",
editor = Targalski Jan,
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
22
@article{UEK:2168222130,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "69-83",
year = "2011",
}
23
@inbook{UEK:2168218722,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
24
@inbook{UEK:2168225826,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "61-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
25
@misc{UEK:2168222162,
author = "Targalski Jan and Zieliński Kazimierz",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
26
@unpublished{UEK:2168261290,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "135-153",
year = "2011",
}
27
@book{UEK:2168218732,
author = "Kudełko Joanna and Prusek Andrzej and Zieliński Kazimierz",
title = "Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-521-0",
}
28
@article{UEK:2168281275,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "73-81",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
29
@unpublished{UEK:2168261438,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "73-85",
year = "2010",
}
30
@article{UEK:2168281265,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 12, z. 5",
pages = "281-284",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2165308053,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "315-322",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
32
@article{UEK:2168281313,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "In the issue for overcoming the financial crisis",
journal = "Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu",
number = "1 (3), tom 1",
pages = "145-151",
year = "2010",
}
33
@article{UEK:53158,
author = "Zieliński Kazimierz and Chorób Roman",
title = "Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "125-137",
year = "2010",
}
34
@inbook{UEK:2165634034,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "97-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
35
@article{UEK:53159,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "21-35",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2165742498,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "W kwestii wpływu stóp procentowych na wartość środków trwałych",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "35-41",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
37
@inbook{UEK:2165742744,
author = "Zieliński Kazimierz and Chorób Roman",
title = "Wiedza i informacja w prowadzeniu gospodarstwa w opinii rolników",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju",
pages = "125-131",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna",
year = "2009",
isbn = "978-83-61483-40-3",
}
38
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Kątnik Justyna and Lis Stanisław and Kudełko Joanna and Szmigiel Kinga and Żmija Dariusz and Zieliński Kazimierz",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
39
@inbook{UEK:2165594290,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski : tendencje zmian",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "86-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
40
@article{UEK:2168230734,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets",
journal = "Nová ekonomika",
number = "R. 1, 3-4 (december)",
pages = "112-117",
year = "2008",
}
41
@unpublished{UEK:2166239805,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "60-89",
year = "2008",
}
42
@article{UEK:2168281285,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "8",
pages = "547-553",
adress = "",
year = "2008",
}
43
@article{UEK:50388,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "97-111",
year = "2008",
}
44
@article{UEK:50291,
author = "Zieliński Kazimierz and Golik Danuta",
title = "Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "39-52",
year = "2008",
}
45
@unpublished{UEK:51624,
author = "Żmija Dariusz",
title = "Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
46
@inbook{UEK:2166155632,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych",
booktitle = "Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "333-341",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2007",
isbn = "83-88397-36-2",
}
47
@unpublished{UEK:2168306465,
author = "Prusek Andrzej and Zieliński Kazimierz",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "83-126",
year = "2007",
}
48
@inbook{UEK:2165780681,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Podstawowe kwestie funkcjonowania światowych rynków artykułów rolniczych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "87-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
49
@unpublished{UEK:51686,
author = "Chorób Roman",
title = "Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
50
@inbook{UEK:2165776248,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "45-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
51
@article{UEK:53087,
author = "Zieliński Kazimierz and Sroka Józef",
title = "Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "139-149",
year = "2006",
}
52
@unpublished{UEK:2168326967,
author = "Zieliński Kazimierz and Golik Danuta",
title = "Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "62-74",
year = "2006",
}
53
@inbook{UEK:2168281719,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Struktura agrarna a sposób wykorzystania ziemi w województwie małopolskim",
booktitle = "Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2]",
pages = "809-818",
adress = "Szczecin; Ostrołęka",
publisher = "Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna",
year = "2006",
isbn = "83-921234-2-5",
}
54
@article{UEK:53088,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "71-83",
year = "2006",
}
55
@article{UEK:52962,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "165-178",
year = "2005",
}
56
@article{UEK:52961,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "95-110",
year = "2005",
}
57
@article{UEK:2168260526,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1070, t. 2",
pages = "460-465",
adress = "",
year = "2005",
}
58
@unpublished{UEK:2168264804,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "30-51",
year = "2005",
}
59
@article{UEK:2168281729,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność",
journal = "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna",
number = "vol. 44/1",
pages = "475-481",
year = "2005",
}
60
@article{UEK:2168261104,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1071, t. 2",
pages = "37-46",
adress = "",
year = "2005",
}
61
@article{UEK:2168220394,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "49-62",
year = "2004",
}
62
@unpublished{UEK:2168265960,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "7-27",
year = "2004",
}
63
@article{UEK:52491,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1015, t. 2",
pages = "478-483",
adress = "",
year = "2004",
}
64
@inbook{UEK:2168036440,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "383-395",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
65
@inbook{UEK:2168237138,
author = "Zielińska Helena and Zieliński Kazimierz",
title = "Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian",
booktitle = "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny",
pages = "104-118",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2004",
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-66-6",
}
66
@unpublished{UEK:2168306427,
author = "Zieliński Kazimierz and Teneta-Płotkowiak Jolanta",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "54-68",
year = "2004",
}
67
@article{UEK:2168221058,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "69-76",
year = "2003",
}
68
@book{UEK:2168224708,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2002",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-129-8",
}
69
@inbook{UEK:2168240596,
author = "Bieda Małgorzata and Zieliński Kazimierz",
title = "Zagraniczna polityka ekonomiczna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "154-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
70
@inbook{UEK:2168244218,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce",
booktitle = "Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998",
pages = "509-512",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej",
year = "1999",
isbn = "83-910368-2-0",
}
71
@unpublished{UEK:2168302907,
title = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2013",
}
72
@unpublished{UEK:2168271872,
title = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
73
@unpublished{UEK:2168325725,
title = "Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
74
@unpublished{UEK:2168326035,
title = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
75
@unpublished{UEK:2168234222,
title = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2009",
}
76
@unpublished{UEK:2168264800,
title = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
77
@unpublished{UEK:2168265958,
title = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}