Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340241
varia
2

Autor:
Władysław Kędzior , Joanna Ryniewicz
Tytuł:
Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne
Źródło:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 72-80 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-594-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340169
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych
Źródło:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 90-103 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-594-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340173
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Władysław Kędzior , Małgorzata Pilch
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340259
varia
5

Autor:
Władysław Kędzior , Małgorzata Pilch
Tytuł:
Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady
Źródło:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 18-29 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-593-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340145
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Władysław Kędzior , Joanna Ryniewicz
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340257
varia
7

Tytuł:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by Their Traditionality
Źródło:
Meat Science. - vol. 139 (2018) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168322763
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Tytuł:
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers
Źródło:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 362-370. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168325007
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality
Źródło:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education-grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168327967
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Jędrzej Knotter , Władysław Kędzior
Tytuł:
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017) , s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322727
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
Publikacja została zrealizowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319567
varia
12

Tytuł:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland
Źródło:
Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education, grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168318581
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady = Nutritional Value and Pro-Health Properties of Chocolate
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 119-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168319229
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Quality of Fruit Yoghurts
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 843-849. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308021
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 144. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309387
varia
17

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Quality of Fruit Yoghurts
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 155. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309391
varia
18

Autor:
Władysław Kędzior , Sara Wójcicka
Tytuł:
Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu = Quality of Traditional Drinking Milk and Fermented Milk, as Well as Low-Fat Milk
Źródło:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 146-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307085
rozdział w monografii
19

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 793-800. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308015
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Autor:
Justyna Głaz , Władysław Kędzior
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283605
varia
21

Tytuł:
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284341
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Jakość wędlin tradycyjnych
Źródło:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284321
varia
23

Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 5-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284339
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Justyna Głaz , Władysław Kędzior
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products
Źródło:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 25-34 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Władysław Kędzior , Aleksandra Zuba-Wróbel
Tytuł:
The Quality of Natural Yoghurts
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 76. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283633
varia
26

Tytuł:
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014) , s. 237-243. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294537
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Władysław Kędzior , Aleksandra Zuba-Wróbel
Tytuł:
The Quality of Natural Yoghurts
Źródło:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 47-56 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284287
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Sławomir Burowski , Władysław Kędzior
Tytuł:
Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności
Źródło:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 69. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294733
varia
29

Tytuł:
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287361
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Badanie i ocena pieczywa
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 52-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Tytuł:
Quality of Honey Varieties
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294581
varia
32

Autor:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Tytuł:
Consumer Preferences for Honey Varieties
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294505
varia
33

Tytuł:
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245186
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Autor:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Tytuł:
Consumer Preferences for Honey Varieties = Preferencje konsumenckie miodów odmianowych
Źródło:
Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 158-165 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
Nr:
2168289773
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 143-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235576
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235556
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
37

Tytuł:
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245248
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Autor:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Tytuł:
Quality of Honey Varieties = Jakość miodów odmianowych
Źródło:
Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 73-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
Nr:
2168322699
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 100-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235570
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Wiesław Przybylski , Zygmunt Litwińczuk , Władysław Kędzior
Tytuł:
Charakterystyka zwierząt rzeźnych
Źródło:
Mięso : podstawy nauki i technologii / red. Andrzej Pisula, Edward Pospiech - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 22-51
ISBN:
978-83-7583-317-1
Nr:
2168345396
rozdział w podręczniku
41

Autor:
M. Biniek , W. Kędzior , G. Suwała
Tytuł:
Quality of Apple Concentrate and Essence
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 408-414. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165780773
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Determinanty jakości mleka owczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna również na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-142
Nr:
51004
doktorat
43

Autor:
Tytuł:
Quality of Raw Milk from Various Producers
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 454-459. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793611
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Oznaczenie substancji lotnych
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 64-72
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164892602
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Oznaczenie białek
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-41
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164873019
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - 1 (18) (2009) , s. 116-118
Nr:
2165931954
recenzja
47

Autor:
W. Kędzior , J. Ptasińska , A. Wielobób
Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812811
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Autor:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Tytuł:
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae Resoviensis. - z. 12 (nr 248) (2008) , s. 161-168. - Streszcz., summ.
Nr:
2165932259
artykuł w czasopiśmie
49

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Factors Affecting Sheep Milk Composition
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165821615
rozdział w materiałach konferencyjnych
50

Autor:
Tytuł:
Quality of Meat Products for Children
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 849-854. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165806558
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Autor:
Marek Pieszka , Agnieszka Janik , Władysław Kędzior , Władysław Migdał
Konferencja:
Proceedings Official Journal of the British Society of Animal Sciences. British Society of Animal Science BSAS, Quality and safety in meat for consumers: from stable to table, Kaunas, Litwa, od 2007-06-06 do 2007-06-07
Tytuł:
Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork
Źródło:
Animal Science : an international journal of fundamental and applied research. - vol. 1 Proceedings (2007) , s. 106-107 - Bibliogr.
Nr:
2168319579
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Tytuł:
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 45/1 (2007) , s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165932345
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior , Roman Niżnikowski
Tytuł:
Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems
Źródło:
DGfZ - Schriftenreihe (2007) , s. 208-214. - Summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2165932846
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
M. Pieszka , A. Janik , R. Gąsior , W. Migdał , Władysław Kędzior
Tytuł:
Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork = Wpływ olejów roślinnych podawanych w diecie na cechy rzeźne, właściwości fizyko-chemiczne oraz walory dietetyczne wieprzowiny
Źródło:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska] - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 153-154
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2165932543
varia
55

Tytuł:
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego = Shaping the Functional Properties of Sheep Meat and Milk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51115
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Analysis of Sheep Milk Composition
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 952-957. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165808316
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Autor:
Tytuł:
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [dokument elektroniczny]
Źródło:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807300
rozdział w materiałach konferencyjnych
58

Autor:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński , Joanna Ptasińska
Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2
Źródło:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ2006, s. 56-89 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220760
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Appraisal of Meat Products Quality in Poland
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 673-677 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165833600
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Autor:
Tytuł:
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 719-723 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870041
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Autor:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Tytuł:
Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains
Źródło:
Archiv fur Tierzucht = Archives of Animal Breeding. - vol. 49, spec. iss. (2006) , s. 268-274. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168229898
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Marek Pieszka , A. Janik , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Tytuł:
Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny
Źródło:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 20 (2006) , s. 217-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345256
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Quality of Chocolate Available at Polish Market [dokument elektroniczny]
Źródło:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807005
rozdział w materiałach konferencyjnych
64

Autor:
Marek Pieszka , A. Janik , Władysław Migdał , Tadeusz Barowicz , Władysław Kędzior , U. Kaczor , Mariusz Pietras
Tytuł:
Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,
Źródło:
Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja = Application of Scientific Achievements in the Field of Genetics, Reproduction, Nutrition, and Carcass and Meat Quality in Modern Pig Production / [red. nauk. Wojciech Kapelański] - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006, s. 197-198
ISBN:
83-89334-48-8
Nr:
2168346444
varia
65

Tytuł:
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 17-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52081
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Autor:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński
Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich
Źródło:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR2005, s. 42-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289449
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt = The Effect of Heat Treatment on the Nutrient Content of Lamb Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52597
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński
Tytuł:
Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1043-1048. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166527703
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Autor:
Marek Pieszka , Piotr Paściak , Tadeusz Barowicz , Andrzej Janik , Władysław Kędzior , Dorota Wojtysiak , Władysław Migdał
Tytuł:
The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat
Źródło:
Proceedings of the British Society of Animal Science2005. - vol. 2005, s. 105
Nr:
2168348034
varia
71

Autor:
Artur Kraus
Tytuł:
Determinanty jakości soków owocowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
150 k.: il. kolor; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/283
Nr:
2168219740
doktorat
72

Autor:
Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Tytuł:
Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners
Źródło:
Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 22, nr 1 (2005) , s. 27-31 - Bibliogr.
Nr:
2168345250
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny = Standards of Lamb Carcasses in European Union Countries - the Most Important Partners for Polish Export of Lamb
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 42/43 (2005) , s. 27-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345252
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 360-365. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166517143
rozdział w materiałach konferencyjnych
75

Autor:
T. Barowicz , M. Pieszka , M. Pietras , W. Kędzior
Tytuł:
The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność
Źródło:
Journal of Animal and Feed Sciences. - vol. 14, Suppl. 1 (2005) , s. 329-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168233778
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Mleko owcze
Źródło:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR2005, s. 4-41 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289445
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
Opis fizyczny:
195 s.: il..; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1593-2
Nr:
2168219222
monografia
78

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 41 (2004) , s. 263-272. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345138
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Marek Pieszka , Piotr Paściak , Tadeusz Barowicz , Andrzej Janik , Władysław Kędzior , Dorota Wojtysiak , Władysław Migdał
Tytuł:
Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin
Źródło:
International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004 - [S.l.]: British Society of Animal Science, 2004, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Proceedings of the British Society of Animal Science)
Nr:
2168348038
varia
80

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Sheep Farming Conditioning in Poland
Źródło:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 329-333. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332099
rozdział w materiałach konferencyjnych
81

Autor:
Tytuł:
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 147-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168133732
rozdział w monografii
82

Autor:
Marek Pieszka , Tadeusz Barowicz , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Tytuł:
Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu
Źródło:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - vol. 13/54, no. 1 (2004) , s. 65-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168345164
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Władysław Migdał , Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Kędzior
Tytuł:
The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń
Źródło:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 16 (2004) , s. 165-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345216
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt = Genetic Conditioning of the Composition of Fatty Acids in Lamb
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228280
varia
86

Tytuł:
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52215
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 94-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212070
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Badanie i ocena pieczywa
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166211848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 133-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212207
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
242 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166211175
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
91

Tytuł:
Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 9 (2002) , s. 9-10. - Streszcz.
Nr:
2168345136
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Władysław Kędzior , Dorota Machnik
Tytuł:
Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002) , s. 35-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225716
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Tytuł:
Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat
Źródło:
Annals of Animal Science. - vol. 2, no 2 (2002) , s. 123-130. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345124
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior
Tytuł:
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 53-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224298
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Autor:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Tytuł:
Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002) , s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Autor:
Władysław Kędzior , Joanna Węglarz
Tytuł:
Ocena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 59-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Janusz Bukała , Władysław Kędzior
Konferencja:
47th International Congress of Meat Science and Technology, Kraków, Polska, od 2001-08-26 do 2001-08-31
Tytuł:
Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products
Źródło:
47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2 - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001, s. 262-263
Nr:
2168345076
rozdział w materiałach konferencyjnych
98

Autor:
Paweł Paraponiak , Maciej Roborzyński , Wojciech Kieć , Władysław Kędzior
Konferencja:
International Symposium "Results of New Studies on Small Ruminants", Poznań, Polska, od 2001-03-29 do 2001-03-31
Tytuł:
Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas
Źródło:
Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001 - Poznań: [b.w.], 2001, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345714
varia
99

Autor:
Maciej Roborzyński , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Wojciech Kieć , Jędrzej Krupiński
Tytuł:
Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską
Źródło:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 28, z. 2 (2001) , s. 39-51. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168344988
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Władysław Kędzior , Paweł Paraponiak , Maciej Roborzyński
Konferencja:
47th International Congress of Meat Science and Technology, Kraków, Polska, od 2001-08-26 do 2001-08-31
Tytuł:
The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep
Źródło:
47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1 - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001, s. 214-215
Nr:
2168345072
rozdział w materiałach konferencyjnych
101

Autor:
Konferencja:
13th IGWT Symposium Commodity Science in Global Quality Perspective : Products - Technology, Quality and Environment, Maribor, Słowenia, od 2001-09-02 do 2001-09-08
Tytuł:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 2 / [ed. by Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad] - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 911-916. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168345110
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Tytuł:
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 269-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Oznaczanie białek
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 33-39
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252812
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Oznaczanie substancji lotnych
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 61-68
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252824
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
105

Autor:
Władysław Kędzior , Agata Augustyn
Konferencja:
XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", Warszawa, Polska, od 2001-09-06 do 2001-09-07
Tytuł:
Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Technologia żywności a oczekiwania konsumentów / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001, s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915774-0-6
Nr:
2168345004
rozdział w materiałach konferencyjnych
106

Autor:
Władysław Kędzior , Małgorzata Papiernik , Anna Żerebiec
Tytuł:
Jakość wyrobów cukierniczych
Źródło:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz] - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 158-159. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345566
varia
107

Autor:
Władysław Kędzior , K. Skwarczyńska , R. Cygan
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller] - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 249-254
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168322691
rozdział w materiałach konferencyjnych
108

Autor:
Tadeusz Barowicz , Władysław Kędzior
Tytuł:
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. - nr 48 (2000) , s. 161-174 - Bibliogr.
Nr:
2168322645
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Władysław Kędzior , Nikodem Banachowicz
Tytuł:
Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 294-296
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239580
varia
Zobacz opis całości
110

Autor:
W. Kędzior , M. Roborzyński
Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską
Źródło:
Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86707-96-8
Nr:
2168277781
varia
111

Autor:
J. Bukała , I. Cichocka , Władysław Kędzior , Władysław Pieczonka
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller] - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 165-170 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168322673
rozdział w materiałach konferencyjnych
112

Autor:
Władysław Kędzior , M. Karewicz
Tytuł:
Consumer Preferences of Ecological Food
Źródło:
Forum Ware. - 28, nr 1-4 (2000) , s. 57-61 - Bibliogr.
Nr:
2168344986
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Władysław Kędzior , B. Kubów
Tytuł:
Jakość mleka pasteryzowanego i UHT
Źródło:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz] - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 157. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345560
varia
114

Autor:
Maciej Roborzyński , Wojciech Kieć , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Jędrzej Krupiński
Tytuł:
Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich
Źródło:
Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 8 (2000) , s. 98-103 - Bibliogr.
Nr:
2168344982
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242334
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Autor:
Władysław Kędzior , Dorota Machnik
Tytuł:
Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]
Źródło:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 213-214
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275789
rozdział w materiałach konferencyjnych
117

Tytuł:
Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt = Factors Determining the Chemical Composition of the Meat and Fat From a Lamb
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999) , s. 33-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Autor:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska
Tytuł:
Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 521-526. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253592
rozdział w materiałach konferencyjnych
119

Autor:
Tadeusz Barowicz , Mariusz Pietras , Władysław Kędzior
Tytuł:
Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego = Fattening, Slaughter and Dietetic Traits of Meat of Pigs Fed Calcium Salts of Linseed and Rapeseeds Oil Fatty Acids
Źródło:
Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science. - nr 36 (1999) , s. 171-179. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168344950
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 514-520. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253590
rozdział w materiałach konferencyjnych
121

Autor:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Tytuł:
Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg
Źródło:
Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku - Trenčín: VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999, s. 149
Nr:
2168345690
varia
122

Autor:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Tytuł:
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich
Źródło:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 174. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277871
varia
123

Tytuł:
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 147-154. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245310
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
124

Autor:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Tytuł:
Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt
Źródło:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 175. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277877
varia
125

Autor:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior , Beata Kasprzyk
Tytuł:
Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt
Źródło:
Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo. - z. 7 (1999) , s. 137-144
Nr:
2168346096
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Lambs' Fat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 11-19 - Bibliogr.
Nr:
2168242330
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Autor:
Władysław Kędzior , Monika Karewicz
Tytuł:
Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]
Źródło:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 211
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275779
rozdział w materiałach konferencyjnych
128

Tytuł:
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland
Źródło:
Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999) , s. 317-319. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168235518
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Aleksander Kasprzyk
Tytuł:
Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz
Adres wydawniczy:
Kraków-Rzeszów: , 1999
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/796
Nr:
2168312565
doktorat
130

Autor:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior , A. Kośle
Tytuł:
Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg
Źródło:
Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku - Trenčín: VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999, s. 150
Nr:
2168345694
varia
131

Autor:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior
Konferencja:
Konferencja Naukowa "Żywność funkcjonalna", Kraków, Polska, od 1999-06-22 do 1999-06-23
Tytuł:
Funkcjonalne aspekty koźlęciny
Źródło:
Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 66-67. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7108-064-6
Nr:
2168345552
varia
132

Tytuł:
Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität
Źródło:
Forum Ware. - 27, nr 1-4 (1999) , s. 47-53
Nr:
2168345318
artykuł w czasopiśmie
133

Tytuł:
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 135-141. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243200
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
134

Konferencja:
I National Congress "Food, Nutrition and Health", Warszawa, Polska, od 1994-05-30 do 1994-06-01
Tytuł:
Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat
Źródło:
Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) / ed. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła - Warsaw: National Food and Nutrition Institute, 1998, s. 115-118
Seria:
(Prace IŻŻ / Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła ; 93)
ISBN:
83-86060-48-4
Nr:
2168345586
rozdział w materiałach konferencyjnych
135

Autor:
Władysław Kędzior , Marta Zybińska
Tytuł:
Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 331-333 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248980
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
136

Autor:
Władysław Kędzior , B. Kalinowska , S. Cecugiewicz
Tytuł:
Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego
Źródło:
Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 211-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 53)
Nr:
2168322683
rozdział w materiałach konferencyjnych
137

Autor:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Konferencja:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności", Gdańsk, Polska, od 1997-09-09 do 1997-09-11
Tytuł:
Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg
Źródło:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień / [kom. nauk. Bronisław Drozdowski et al.] - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997, s. 187-188. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-906490-5-5
Nr:
2168345550
varia
138

Autor:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Konferencja:
II Konferencja Towaroznawcza z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-27
Tytuł:
Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt
Źródło:
Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 112-114 - Bibliogr.
Nr:
2168345358
rozdział w materiałach konferencyjnych
139

Tytuł:
Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec = Composition of Amino Acids Contained in Lamb Meat From Interrace Crossing of Sheep
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260804
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
140

Autor:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Tytuł:
Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg
Źródło:
Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski] - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997, s. 169-174
Seria:
(Zeszyty Naukowe Zakładu Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1)
ISBN:
83-86980-96-6
Nr:
2168344938
rozdział w monografii
141

Tytuł:
Factors Influencing Quality Properties of Lamb
Źródło:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 173-175. - Summ.
Nr:
2168273898
rozdział w materiałach konferencyjnych
142

Tytuł:
Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997) , s. 59-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna1997. - t. 30, suplement, s. 69. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r.
Nr:
2168345584
varia
144

Autor:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Tytuł:
Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 34 (1997) , s. 39-46. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344932
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
146

Autor:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Tytuł:
Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg
Źródło:
Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski] - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997, s. 175-183
Seria:
(Zeszyty Naukowe Zakładu Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1)
ISBN:
83-86980-96-6
Nr:
2168322685
rozdział w monografii
147

Autor:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Konferencja:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności", Gdańsk, Polska, od 1997-09-09 do 1997-09-11
Tytuł:
Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg
Źródło:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień / [kom. nauk. Bronisław Drozdowski et al.] - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-906490-5-5
Nr:
2168345548
varia
148

Tytuł:
Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb
Źródło:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303959
varia
149

Tytuł:
Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt
Źródło:
Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty / [kom. nauk.: Mikołaj Protasowicki et al.] - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996, s. 57-61
Nr:
2168322689
rozdział w materiałach konferencyjnych
150

Tytuł:
Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej
Źródło:
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / [red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski] - Poznań : Konteks, 1996, s. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-903869-1-7
Nr:
2168345502
varia
151

Konferencja:
I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa, Polska, od 1996-04-18 do 1996-04-18
Tytuł:
Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt
Źródło:
I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji - Warszawa: IBPRS, 1996, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345538
varia
152

Autor:
Bożena Kalinowska , Władysław Kędzior , Sławomir Cecugiewicz
Tytuł:
Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów
Źródło:
Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996 - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996, s. 13-16 - Bibliogr.
Nr:
2168345346
rozdział w materiałach konferencyjnych
153

Tytuł:
Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt = Effect of Life Factors on Chemical Composition and Physical Propperties of Lamb
Źródło:
Żywność, Technologia, Jakość. - nr 1 (6) (1996) , s. 3-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332161
artykuł w czasopiśmie
154

Tytuł:
Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 419-422. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255236
rozdział w materiałach konferencyjnych
155

Tytuł:
Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 423-426. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255238
rozdział w materiałach konferencyjnych
156

Tytuł:
Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa
Źródło:
Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień - Łódź: Politechnika Łódzka, 1995, s. 163. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901682-3-5
Nr:
2168345386
varia
157

Tytuł:
Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb
Źródło:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 404-413
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256042
rozdział w materiałach konferencyjnych
158

Tytuł:
Rzeczoznawcy PTT
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 123-124
Nr:
2168284603
varia
159

Tytuł:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239162
varia
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt = Impact of Inter-Breed Crossing of Sheep on Mineral Ingredients Content in Meat of Lambs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995) , s. 35-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241060
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
161

Tytuł:
Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1995) , s. 86-91 - Bibliogr.
Nr:
2168276923
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku
Źródło:
Żywność, Technologia, Jakość1995. - nr 2 (3), s. 110. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku"
Nr:
2168262902
varia
163

Tytuł:
Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt = Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
127 s.: tab ., wykr.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 123)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168268050
monografia
164

Tytuł:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa
Źródło:
I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów / [red. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła] - Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 1994, s. 146. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345938
varia
165

Tytuł:
Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt
Źródło:
Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.] - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994, s. 231. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85766-14-6
Nr:
2168345496
varia
166

Autor:
Władysław Kędzior , Piotr Pająk
Tytuł:
Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
167

Autor:
Władysław Kędzior , A. Leśniak
Tytuł:
Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 31 (1994) , s. 121-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345140
artykuł w czasopiśmie
168

Konferencja:
Sympozjum "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku", Łódź, Polska, od 1994-09-05 do 1994-09-06
Tytuł:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych
Źródło:
Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994 - Łódź: Akademia Medyczna, 1994, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345656
varia
169

Autor:
Władysław Kędzior , Katarzyna Kosowicz
Tytuł:
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248174
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
170

Tytuł:
Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-6. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345490
varia
171

Tytuł:
Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345494
varia
172

Autor:
Tytuł:
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276207
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
173

Autor:
Tytuł:
The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid
Źródło:
Archiv für Tierernaehrung. - vol. 42, iss. 2 (1992) , s. 171-177. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345348
artykuł w czasopiśmie
174

Tytuł:
Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 29-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
175

Tytuł:
Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania
Źródło:
Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2 / red.: Marek Zin, Agata Bobrecka - Kraków ; Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1992, s. 178-184 - Bibliogr.
Nr:
2168345592
rozdział w materiałach konferencyjnych
176

Tytuł:
Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych = Methods of Testing the Chemical Composition of Heat and Foreign Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245692
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
177

Autor:
Władysław Kędzior , Irena Skrzyżała , Maciej Roborzyński
Tytuł:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992) , s. 147-171. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322651
artykuł w czasopiśmie
178

Tytuł:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991) , s. 135-147. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322679
artykuł w czasopiśmie
179

Tytuł:
Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt
Źródło:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 128. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345466
varia
180

Autor:
Tytuł:
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991) , s. 182-184 - Bibliogr.
Nr:
2168245088
artykuł w czasopiśmie
181

Tytuł:
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991) , s. 121-133. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322681
artykuł w czasopiśmie
183

Konferencja:
Sympozjum "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka", Wrocław, Polska, od 1991-09-12 do 1991-09-12
Tytuł:
Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt
Źródło:
Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12 - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345658
varia
184

Tytuł:
Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej
Źródło:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 83. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345456
varia
185

Tytuł:
The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds
Źródło:
Archiv für Tierernaehrung. - vol. 41, iss. 6 (1991) , s. 657-662. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247646
artykuł w czasopiśmie
186

Tytuł:
Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek = Selection of Parameters for Lamb Hybrid Quality Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
187

Tytuł:
Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 97-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246178
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
188

Tytuł:
The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284961
varia
189

Autor:
Maria Krełowska-Kułas , Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński , Jan Knapik
Tytuł:
Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität
Źródło:
Fleisch. - nr 7 (1990) , s. 226-228
Nr:
2168347414
artykuł w czasopiśmie
190

Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym = Quality of Lamb Meat Stored as Frozen
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 67-73. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246180
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
191

Autor:
Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora , Roman Dowierciał
Tytuł:
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246186
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
192

Tytuł:
Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt
Źródło:
Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990 - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 77. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168276649
varia
193

Tytuł:
The Effect of Age of Lambs on Meat Quality
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284963
varia
194

Autor:
M. Krełowska-Kułas , W. Kędzior , P. Pisulewski , M. Roborzyński
Tytuł:
The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284965
varia
195

Tytuł:
The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement
Źródło:
Archiv für Tierernaehrung. - vol. 39, iss. 12 (1989) , s. 1091-1100 - Bibliogr.
Nr:
2168247648
artykuł w czasopiśmie
196

Konferencja:
XX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności", Kraków, Polska, od 1989-09-13 do 1989-09-15
Tytuł:
Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego
Źródło:
Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień - Kraków: Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, 1989, s. 78. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345424
varia
197

Autor:
Tytuł:
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989) , s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
198

Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263218
varia
Zobacz opis całości
199

Tytuł:
Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 243-255 - Bibliogr.
Nr:
2168275873
artykuł w czasopiśmie
200

Autor:
Tytuł:
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263242
varia
Zobacz opis całości
201

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
202

Konferencja:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Tytuł:
Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid
Źródło:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka] - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345422
varia
203

Tytuł:
Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 15. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255604
varia
204

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 13. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255600
varia
205

Tytuł:
The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs
Źródło:
Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland - Washington: International Life Sciences Institute, 1987, s. 23. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347644
varia
206

Autor:
Maria Krełowska-Kułas , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Maciej Roborzyński
Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 24/25 (1987) , s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345150
artykuł w czasopiśmie
207

Tytuł:
Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec
Źródło:
Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345414
varia
208

Tytuł:
Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej = Meat Quality of Fattening Bulls Fed Compound Rations Containing Formaldehyde-treated Hen Manure in a Natural Form
Źródło:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 13, z. 2 (1986) , s. 291-302 - Bibliogr.
Nr:
2168344860
artykuł w czasopiśmie
209

Tytuł:
Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa = The Effect of Sex on the Quality of Lamb
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 117-123. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii - Bibliogr.
Nr:
2168322659
artykuł w czasopiśmie
210

Tytuł:
Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych = Determination of Meat and Fat Quality of Fattening Bulls Fed a Compound Ration Supplemented with Zeolites and Smoke-box Dust
Źródło:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 12, z. 2 (1985) , s. 173-185 - Bibliogr.
Nr:
2168344854
artykuł w czasopiśmie
211

Autor:
R. Dowierciał , W. Kędzior , T. Sikora
Tytuł:
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa
Źródło:
Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984 - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 388-390 - Bibliogr.
Nr:
2168275915
rozdział w materiałach konferencyjnych
212

Tytuł:
Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt
Źródło:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 12. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345836
varia
213

Tytuł:
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych = Modern Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 115-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261306
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
214

Tytuł:
Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983) , s. 19-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275903
artykuł w czasopiśmie
215

Tytuł:
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280305
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
216

Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
168 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/799
Nr:
2168247122
doktorat
217

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983) , s. 7-17. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275901
artykuł w czasopiśmie
218

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu
Źródło:
Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz - Poznań: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1983, s. 65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275907
varia
219

Tytuł:
Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982) , s. 21-29. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344848
artykuł w czasopiśmie
220

Tytuł:
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982) , s. 31-41. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344850
artykuł w czasopiśmie
221

Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza
Źródło:
"O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement - Olsztyn : [s.n.], 1982, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345936
varia
222

Tytuł:
Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny
Źródło:
Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka = III International Symposium on Cooperation Areas in Commodity Science and Technology in View to Human Needs - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 196-200. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168271386
rozdział w materiałach konferencyjnych
223

Autor:
Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234000
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
225

Tytuł:
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
226

Konferencja:
Sympozjum "Magazynowanie produktów rolno-spożywczych", Poznań, Polska, od 1980-11-20 do 1980-11-21
Tytuł:
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania
Źródło:
Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty - Poznań: Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, 1980, s. 7-8
Nr:
2168345616
varia
227

Tytuł:
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233090
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
228

Tytuł:
Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1977) , s. 15-21 - Bibliogr.
Nr:
2168344846
artykuł w czasopiśmie
229

Tytuł:
Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności
Źródło:
Postęp Techniczny. - nr 47-48 (1976) , s. 37-38
Nr:
2168345608
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Sygnatura:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
180 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Sygnatura:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Sygnatura:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
126/KChO/1/2011/S/605
Sygnatura:
NP-882/9/Magazyn
Nr:
2168228564
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Sygnatura:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Sygnatura:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang przy wybranych rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
22/KChO/1/2010/S/535
Sygnatura:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228562
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
63 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy częśc.
Program badawczy:
15/KChO/1/2009/S/479
Sygnatura:
NP-882/7/Magazyn
Nr:
2168221956
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KTŻ/1/2009/473
Sygnatura:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Sygnatura:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
96 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Sygnatura:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
12/KTŻ/2/2005/S/204
Sygnatura:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289443
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
65 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
39/KTŻ/2/2004/S/149
Sygnatura:
NP-886/2/Magazyn
Nr:
2168289433
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
12/KTŻ/2/2003/S
Sygnatura:
NP-886/[1]/Magazyn
Nr:
2168289427
naukowo-badawcze
15

Autor:
Władysław Kędzior , Agata Augustyn , Janusz Bukała , Wanda Kudełka , Paweł Paraponiak , Władysław Pieczonka
Tytuł:
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
33 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
107/KTŻ/2/2002/S
Sygnatura:
NP-799/1/Magazyn
Nr:
2168318661
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
45 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/KTŻ/1/2001/S
Sygnatura:
NP-752/1/Magazyn
Nr:
2168281713
naukowo-badawcze
17

Autor:
Władysław Pieczonka , Dorota Machnik , Krystyna Skwarczyńska , Joanna Węglarz
Tytuł:
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
28 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
89/KTŻ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-695/Magazyn
Nr:
2168333771
naukowo-badawcze
18

Autor:
Władysław Kędzior , Małgorzata Papiernik , Anna Żerebiec
Tytuł:
Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
97/KTż/2/99/S
Sygnatura:
NP-593/Magazyn
Nr:
2168333539
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Żywność modyfikowana genetycznie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
18 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
92/KTŻ/3/98/S
Sygnatura:
NP-576/Magazyn
Nr:
2168333521
naukowo-badawcze
20

Autor:
Sławomir Cecugiewicz , Bożena Kalinowska , Władysław Kędzior
Tytuł:
Badanie i ocena jakości mięsa koźląt
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
21 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
66/KTŻ/3/97/S
Sygnatura:
NP-512/Magazyn
Nr:
2168333073
naukowo-badawcze
21

Autor:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Beata Sutor
Tytuł:
Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
35 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
97/KTŻ/3/96/S
Sygnatura:
NP-444/Magazyn
Nr:
2168329081
naukowo-badawcze
22

Autor:
Tytuł:
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
44/KTŻ/5/95/S
Sygnatura:
NP-384/Magazyn
Nr:
2168329185
naukowo-badawcze
23

Autor:
Władysław Kędzior , Katarzyna Kosowicz , Anna Leśniak , Henryk Majewski , Piotr Pająk
Tytuł:
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
79 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/IT/4/91/W
Sygnatura:
NP-94/Magazyn
Nr:
2168331541
naukowo-badawcze
24

Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych : synteza opracowania
Koordynator:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
30 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny, Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279191
naukowo-badawcze
25

Tytuł:
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/IT/13/90
Sygnatura:
NP-40/Magazyn
Nr:
2168257156
naukowo-badawcze
26

Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych
Koordynator:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279189
naukowo-badawcze
27

Autor:
Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora , T. Jędryka , E. Rzehak , H. Majewski , Z. Zychowicz
Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa
Koordynator:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm + zał.
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279187
naukowo-badawcze
28

Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279185
naukowo-badawcze
29

Autor:
W. Kędzior , M. Krełowska-Kułas , T. Sikora , H. Grudzień , M. Płaszyńska , A. Wrani
Tytuł:
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
9 k.: il.; 30 cm + Aneks : 41 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168279171
naukowo-badawcze
1
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
2
Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne / Władysław KĘDZIOR, Joanna Ryniewicz // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 72-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
3
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 90-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
4
Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate / Władysław KĘDZIOR, Małgorzata Pilch // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady / Władysław KĘDZIOR, Małgorzata Pilch // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 18-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-593-1
6
Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects / Władysław KĘDZIOR, Joanna Ryniewicz // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
7
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Meat Science. - vol. 139 (2018), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0309-1740
8
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers / Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 362-370. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
9
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKA // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf. - ISSN 2071-1050
10
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych / Jędrzej Knotter, Władysław KĘDZIOR // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017), s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf. - ISSN 1733-747X
11
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady / Władysław KĘDZIOR // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
12
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKA // Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/. - ISSN 0146-9428
13
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady = Nutritional Value and Pro-Health Properties of Chocolate / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 119-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
14
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
15
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 843-849. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
16
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 144. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
17
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
18
Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu = Quality of Traditional Drinking Milk and Fermented Milk, as Well as Low-Fat Milk / Władysław KĘDZIOR, Sara Wójcicka // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 146-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
19
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 793-800. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
20
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products / Justyna Głaz, Władysław KĘDZIOR // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie
21
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546. - ISSN 1898-6447
22
Jakość wędlin tradycyjnych / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
23
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 5-8. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336. - ISSN 1898-6447
24
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products / Justyna Głaz, Władysław KĘDZIOR // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 25-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
25
The Quality of Natural Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Aleksandra Zuba-Wróbel // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenie
26
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014), s. 237-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf. - ISSN 1644-1818
27
The Quality of Natural Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Aleksandra Zuba-Wróbel // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 47-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
28
Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności / Sławomir Burowski, Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 69. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
29
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531. - ISSN 1898-6447
30
Badanie i ocena pieczywa / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 52-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
31
Quality of Honey Varieties / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
32
Consumer Preferences for Honey Varieties / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
33
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Anna Wienciorek // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
34
Consumer Preferences for Honey Varieties = Preferencje konsumenckie miodów odmianowych / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 158-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
35
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 143-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
36
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-581-9
37
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Marta Seweryn // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
38
Quality of Honey Varieties = Jakość miodów odmianowych / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 73-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
39
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 100-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
40
Charakterystyka zwierząt rzeźnych / Wiesław Przybylski, Zygmunt Litwińczuk, Władysław KĘDZIOR // W: Mięso : podstawy nauki i technologii / red. Andrzej Pisula, Edward Pospiech. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011. - S. 22-51. - ISBN 978-83-7583-317-1
41
Quality of Apple Concentrate and Essence / Biniek M., KĘDZIOR W., SUWAŁA G. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 408-414. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
42
Determinanty jakości mleka owczego / Joanna PTASIŃSKA ; . - Kraków : , 2010. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001805
43
Quality of Raw Milk from Various Producers / KĘDZIOR W., Onik K., PTASIŃSKA J. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 454-459. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
44
Oznaczenie substancji lotnych / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 64-72. - ISBN 978-83-7252-460-7
45
Oznaczenie białek / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 35-41. - ISBN 978-83-7252-460-7
46
Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521 / Władysław KĘDZIOR // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - 1 (18) (2009), s. 116-118. - Rec. pracy: Romuald I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności
47
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements / KĘDZIOR W., PTASIŃSKA J., Wielobób A. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
48
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae Resoviensis. - z. 12 (nr 248) (2008), s. 161-168. - Streszcz., summ. - ISSN 1234-3706
49
Factors Affecting Sheep Milk Composition / PTASIŃSKA J., KĘDZIOR W. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
50
Quality of Meat Products for Children / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kucab, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 849-854. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
51
Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork / M. Pieszka, A. Janik, W. KĘDZIOR, W. Migdał // Animal Science : an international journal of fundamental and applied research. - vol. 1 Proceedings (2007), s. 106-107. - Bibliogr.
52
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 45/1 (2007), s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
53
Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Roman Niżnikowski // DGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-Anhalt. - (2007), s. 208-214 (2007), s. 208-214 (2007), s. 208-214. - Summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0949-8842
54
Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork = Wpływ olejów roślinnych podawanych w diecie na cechy rzeźne, właściwości fizyko-chemiczne oraz walory dietetyczne wieprzowiny / Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., KĘDZIOR W. // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska]. - Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 153-154. - ISBN 978-83-60574-08-9
55
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego = Shaping the Functional Properties of Sheep Meat and Milk / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666. - ISSN 0208-7944
56
Analysis of Sheep Milk Composition / Joanna PTASIŃSKA, Władysław KĘDZIOR // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 952-957. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
57
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [Dokument elektroniczny] / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA, Monika Tomczyk // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
58
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2. Cz. 2 / zespół: Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński, Joanna PTASIŃSKA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 56-89. - Bibliogr.
59
Appraisal of Meat Products Quality in Poland / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Arkadiusz Trela // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 673-677. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
60
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Iwona Wanat // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 719-723. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
61
Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains / Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław KĘDZIOR // Archiv fur Tierzucht = Archives of Animal Breeding. - vol. 49, spec. iss. (2006), s. 268-274. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf. - ISSN 0003-9438
62
Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 20 (2006), s. 217-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-9953
63
Quality of Chocolate Available at Polish Market [Dokument elektroniczny] / Marcin Dacko, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 7 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
64
Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet, / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Władysław KĘDZIOR, U. Kaczor, Mariusz Pietras // W: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja = Application of Scientific Achievements in the Field of Genetics, Reproduction, Nutrition, and Carcass and Meat Quality in Modern Pig Production / [red. nauk. Wojciech Kapelański]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006. - S. 197-198. - ISBN 83-89334-48-8
65
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 17-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073. - ISSN 0208-7944
66
Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich / Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński // W: Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - (2005), s. 42-46. - Bibliogr.
67
Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt = The Effect of Heat Treatment on the Nutrient Content of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593. - ISSN 0208-7944
68
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726. - ISSN 0208-7944
69
Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep / Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1043-1048. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
70
The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat / Marek Pieszka, Piotr Paściak, Tadeusz Barowicz, Andrzej Janik, Władysław KĘDZIOR, Dorota Wojtysiak, Władysław Migdał // Proceedings of the British Society of Animal Science. - vol. 2005 (2005), s. 105. - ISSN 1752-7562
71
Determinanty jakości soków owocowych / Artur Kraus ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków, 2005. - 150 k. : il. kolor ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000703a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000703b
72
Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 22, nr 1 (2005), s. 27-31. - Bibliogr. - ISSN 0137-1657
73
Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny = Standards of Lamb Carcasses in European Union Countries - the Most Important Partners for Polish Export of Lamb / G. Bujas, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 42/43 (2005), s. 27-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
74
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Joanna Kapusta, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 360-365. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
75
The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność / T. Barowicz, M. Pieszka, M. Pietras and W. KĘDZIOR // Journal of Animal and Feed Sciences. - vol. 14, Suppl. 1 (2005), s. 329-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf. - ISSN 1230-1388
76
Mleko owcze / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - (2005), s. 4-41. - Bibliogr.
77
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze / Władysław KĘDZIOR. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 195 s. : il.. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1593-2
78
Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego / G. Bujas, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 41 (2004), s. 263-272. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
79
Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin / Marek Pieszka, Piotr Paściak, Tadeusz Barowicz, Andrzej Janik, Władysław KĘDZIOR, Dorota Wojtysiak, Władysław Migdał // W: International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004. - [S.l.] : British Society of Animal Science, 2004. - (Proceedings of the British Society of Animal Science, ISSN 1752-7562). - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie
80
Sheep Farming Conditioning in Poland / Władysław KĘDZIOR // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 329-333. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
81
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie / Katarzyna Łysik, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 147-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
82
Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu / Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - vol. 13/54, no. 1 (2004), s. 65-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf. - ISSN 1230-0322
83
The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń / Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 16 (2004), s. 165-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-9953
84
Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt = Genetic Conditioning of the Composition of Fatty Acids in Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004), s. 75-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891. - ISSN 0208-7944
85
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Katarzyna Łysiak, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
86
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 41-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
87
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 94-120. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
88
Badanie i ocena pieczywa / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
89
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 133-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
90
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 242 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-171-9
91
Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 9 (2002), s. 9-10. - Streszcz. - ISSN 0033-2119
92
Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents / Władysław KĘDZIOR, Dorota Machnik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002), s. 35-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15059. - ISSN 0208-7944
93
Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Annals of Animal Science. - vol. 2, no 2 (2002), s. 123-130. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1642-3402
94
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 53-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002), s. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15057. - ISSN 0208-7944
96
Ocena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk / Władysław KĘDZIOR, Joanna Węglarz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 59-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products / Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR // W: 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2. - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001. - S. 262-263
98
Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas / Paweł Paraponiak, Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR // W: Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001. - Poznań : [b.w.], 2001. - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie
99
Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską / Maciej Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Wojciech Kieć, Jędrzej Krupiński // Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 28, z. 2 (2001), s. 39-51. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-1657
100
The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep / Władysław KĘDZIOR, Paweł Paraponiak, Maciej Roborzyński // W: 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1. - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001. - S. 214-215
101
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Władysław KĘDZIOR, B. Fal // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 2 / [ed. by Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad]. - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 911-916. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
102
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey / Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 269-277. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
103
Oznaczanie białek / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 33-39. - ISBN 83-7252-078-X
104
Oznaczanie substancji lotnych / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 61-68. - ISBN 83-7252-078-X
105
Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych / Władysław KĘDZIOR, Agata Augustyn // W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny] / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek. - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001. - S. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915774-0-6
106
Jakość wyrobów cukierniczych / Władysław KĘDZIOR, M. Papiernik, A. Żerebiec // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 158-159. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
107
Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych / Władysław KĘDZIOR, K. Skwarczyńska, R. Cygan // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 249-254. - ISBN 83-7204-187-3
108
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork / Tadeusz Barowicz, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. - nr 48 (2000), s. 161-174. - Bibliogr. - ISSN 1230-5367
109
Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych / Władysław KĘDZIOR, Nikodem Banachowicz // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 294-296. - ISBN 83-910502-6-2
110
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską / W. KĘDZIOR, M. Roborzyński // W: Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych. - Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86707-96-8
111
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku / J. Bukała, I. Cichocka, Władysław KĘDZIOR, Władysław Pieczonka // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 165-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
112
Consumer Preferences of Ecological Food / Władysław KĘDZIOR, M. Karewicz // Forum Ware. - 28, nr 1-4 (2000), s. 57-61. - Bibliogr. - ISSN 0340-7705
113
Jakość mleka pasteryzowanego i UHT / Władysław KĘDZIOR, B. Kubów // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 157. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
114
Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich / Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Jędrzej Krupiński // Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 8 (2000), s. 98-103. - Bibliogr. - ISSN 0137-1657
115
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 21-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
116
Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat] / Władysław KĘDZIOR, Dorota Machnik // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 213-214. - ISBN 83-912465-2-3
117
Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt = Factors Determining the Chemical Composition of the Meat and Fat From a Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999), s. 33-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 521-526. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
119
Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego = Fattening, Slaughter and Dietetic Traits of Meat of Pigs Fed Calcium Salts of Linseed and Rapeseeds Oil Fatty Acids / Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIOR // Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science. - nr 36 (1999), s. 171-179. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-5739
120
Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 514-520. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
121
Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku. - Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999. - S. 149
122
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 174. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
123
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 147-154. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
124
Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 175. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
125
Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR, Beata Kasprzyk // Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo. - z. 7 (1999), s. 137-144
126
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Lambs' Fat / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 11-19. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
127
Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat] / Władysław KĘDZIOR, Monika Karewicz // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 211. - ISBN 83-912465-2-3
128
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEK // Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
129
Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz / Aleksander Kasprzyk ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków-Rzeszów, 1999. - 163 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 12 k. - Bibliogr.
130
Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR, A. Kośle // W: Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku. - Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999. - S. 150
131
Funkcjonalne aspekty koźlęciny / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR // W: Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 66-67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7108-064-6
132
Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität / Władysław KĘDZIOR // Forum Ware. - 27, nr 1-4 (1999), s. 47-53. - ISSN 0340-7705
133
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 135-141. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
134
Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat / Władysław KĘDZIOR // W: Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) / ed. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła. - Warsaw: National Food and Nutrition Institute, 1998. - (Prace IŻŻ, ISSN 0860-2352 ; 93). - S. 115-118. - ISBN 83-86060-48-4
135
Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych / Władysław KĘDZIOR, Marta Zybińska // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 331-333. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
136
Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego / Władysław KĘDZIOR, B. Kalinowska, S. Cecugiewicz // W: Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 329. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 53). - S. 211-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
137
Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień / [kom. nauk. Bronisław Drozdowski et al.]. - Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1997. - S. 187-188. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-906490-5-5
138
Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // W: Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 112-114. - Bibliogr.
139
Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec = Composition of Amino Acids Contained in Lamb Meat From Interrace Crossing of Sheep / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
140
Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski]. - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997. - (Zeszyty Naukowe / Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1). - S. 169-174. - ISBN 83-86980-96-6
141
Factors Influencing Quality Properties of Lamb / Wladyslaw KEDZIOR // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 173-175. - Summ.
142
Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 59-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
143
Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt / Władysław KĘDZIOR // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 30, suplement (1997), s. 69. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r. - ISSN 0365-9445
144
Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 34 (1997), s. 39-46. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
145
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 127-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
146
Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski]. - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997. - (Zeszyty Naukowe / Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1). - S. 175-183. - ISBN 83-86980-96-6
147
Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // W: XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień / [kom. nauk. Bronisław Drozdowski et al.]. - Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1997. - S. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-906490-5-5
148
Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki. - Kyyiv : KDTEU, 1996. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
149
Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty / [kom. nauk.: Mikołaj Protasowicki et al.]. - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996. - S. 57-61
150
Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej / Władysław KĘDZIOR // W: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / [red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski]. - Poznań : Konteks, 1996. - S. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-903869-1-7
151
Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji. - Warszawa : IBPRS, 1996. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie
152
Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów / Bożena Kalinowska, Władysław KĘDZIOR, Sławomir Cecugiewicz // W: Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996. - S. 13-16. - Bibliogr.
153
Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt = Effect of Life Factors on Chemical Composition and Physical Propperties of Lamb / Władysław KĘDZIOR // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 1 (6) (1996), s. 3-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1425-6959
154
Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 419-422. - Summ. - Bibliogr.
155
Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 423-426. - Summ. - Bibliogr.
156
Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień. - Łódź : Politechnika Łódzka, 1995. - S. 163. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901682-3-5
157
Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb / Wladyslaw KEDZIOR // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 404-413. - ISBN 7-301-02897-0
158
Rzeczoznawcy PTT / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 123-124
159
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
160
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt = Impact of Inter-Breed Crossing of Sheep on Mineral Ingredients Content in Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995), s. 35-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
161
Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin / Tadeusz SIKORA, Władysław KĘDZIOR // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 86-91 (1995), s. 86-91. - Bibliogr.
162
Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku / Władysław KĘDZIOR // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3) (1995), s. 110. - Dostępne tylko streszczenia. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku". - ISSN 1425-6959
163
Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt = Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 127 s. : tab ., wykr. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 123)
164
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów / [red. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła]. - Warszawa : Instytut Żywności i Żywienia, 1994. - S. 146. - Dostępne tylko streszczenie
165
Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. - S. 231. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85766-14-6
166
Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions / Władysław KĘDZIOR, Piotr Pająk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
167
Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego / Władysław KĘDZIOR, A. Leśniak // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 31 (1994), s. 121-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
168
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych / Władysław KĘDZIOR // W: Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994. - Łódź : Akademia Medyczna, 1994. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie
169
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kosowicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
170
Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions / Władysław KĘDZIOR // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań : University of Economics, 1993. - S. B-6. - Dostępne tylko streszczenie
171
Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań : University of Economics, 1993. - S. B-7. - Dostępne tylko streszczenie
172
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wojciech Szeląg // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
173
The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // Archiv für Tierernaehrung. - vol. 42, iss. 2 (1992), s. 171-177. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X
174
Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 29-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
175
Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, B. Cholewa // W: Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2 / red.: Marek Zin, Agata Bobrecka. - Kraków ; Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1992. - S. 178-184. - Bibliogr.
176
Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych = Methods of Testing the Chemical Composition of Heat and Foreign Standards / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
177
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Irena Skrzyżała, Maciej Roborzyński // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992), s. 147-171. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
178
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991), s. 135-147. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
179
Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 128. - Dostępne tylko streszczenie
180
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Agata Wróbel // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991), s. 182-184. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
181
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
182
Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991), s. 121-133. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
183
Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12. - Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie
184
Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej / Władysław KĘDZIOR // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 83. - Dostępne tylko streszczenie
185
The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. Strzelecki // Archiv für Tierernaehrung. - vol. 41, iss. 6 (1991), s. 657-662. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X
186
Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek = Selection of Parameters for Lamb Hybrid Quality Assessment / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
187
Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 97-107. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
188
The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat / Władysław KĘDZIOR // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie
189
Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński, Jan Knapik // Fleisch. - nr 7 (1990), s. 226-228. - ISSN 0015-3575
190
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym = Quality of Lamb Meat Stored as Frozen / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 67-73. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
191
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Roman Dowierciał // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
192
Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990. - Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990. - S. 77. - Dostępne tylko streszczenia
193
The Effect of Age of Lambs on Meat Quality / Władysław KĘDZIOR // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
194
The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR, P. Pisulewski, M. Roborzyński // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 44. - Dostępne tylko streszczenie
195
The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. Strzelecki // Archiv für Tierernaehrung. - vol. 39, iss. 12 (1989), s. 1091-1100. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X
196
Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień. - Kraków : Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, 1989. - S. 78. - Dostępne tylko streszczenie
197
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Beata Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989), s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
198
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym / Władysław KĘDZIOR // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie
199
Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 243-255 (1988), s. 243-255. - Bibliogr.
200
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
201
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
202
Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie
203
Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 15. - Dostępne tylko streszczenia
204
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 13. - Dostępne tylko streszczenia
205
The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs / Władysław KĘDZIOR // W: Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland. - Washington : International Life Sciences Institute, 1987. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie
206
Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 24/25 (1987), s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
207
Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec / Władysław KĘDZIOR // W: Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień. - Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
208
Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej = Meat Quality of Fattening Bulls Fed Compound Rations Containing Formaldehyde-treated Hen Manure in a Natural Form / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 13, z. 2 (1986), s. 291-302. - Bibliogr. - ISSN 0137-1657
209
Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa = The Effect of Sex on the Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 117-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
210
Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych = Determination of Meat and Fat Quality of Fattening Bulls Fed a Compound Ration Supplemented with Zeolites and Smoke-box Dust / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 12, z. 2 (1985), s. 173-185. - Bibliogr. - ISSN 0137-1657
211
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa / R. Dowierciał, W. KĘDZIOR, T. SIKORA // W: Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984. - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984. - S. 388-390. - Bibliogr.
212
Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 12. - Dostępne tylko streszczenie
213
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych = Modern Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 115-119. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
214
Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej Mróz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983), s. 19-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
215
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
216
Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza / Władysław KĘDZIOR ; Promotor: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS. - Kraków, 1983. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
217
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej Mróz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983), s. 7-17. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
218
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR, T. SIKORA, A. Mróz // W: Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz : XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień. - Poznań : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1983. - S. 65. - Dostępne tylko streszczenie
219
Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKA // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982), s. 21-29. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
220
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKA // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982), s. 31-41. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
221
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza / Władysław KĘDZIOR // W: "O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement. - Olsztyn : [s.n.], 1982. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie
222
Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // W: Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka : materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r. = III International Symposium on Cooperation Areas in Commodity Science and Technology in View to Human Needs. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 196-200. - Summ. - Bibliogr.
223
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA, Krystyna Wiklik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
224
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
225
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
226
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty. - Poznań : Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, 1980. - S. 7-8
227
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
228
Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności / Władysław KĘDZIOR // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1977), s. 15-21. - Bibliogr.
229
Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności / Władysław KĘDZIOR // Postęp Techniczny. - nr 47-48 (1976), s. 37-38
230
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
231
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
232
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
233
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
234
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
235
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
236
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang przy wybranych rozdz. - Bibliogr. przy rozdz.
237
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
238
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
239
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
240
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
241
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
242
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 65 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
243
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
244
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1 / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, wykonawcy: Agata Augustyn, Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Paweł Paraponiak, Władysław Pieczonka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
245
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
246
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego / Władysław Pieczonka, Dorota Machnik, Krystyna Skwarczyńska, Joanna Węglarz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
247
Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych / Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Małgorzata Papiernik, Anna Żerebiec. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
248
Żywność modyfikowana genetycznie / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 18 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
249
Badanie i ocena jakości mięsa koźląt / Sławomir Cecugiewicz, Bożena Kalinowska, Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 21 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
250
Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 35 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt / kier. tematu Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Henryk MAJEWSKI, Andrzej Szewczyk, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
252
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; zespół: Katarzyna Kosowicz, Anna Leśniak, Henryk MAJEWSKI, Piotr Pająk. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 79 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
253
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych : synteza opracowania / koordynator programu: Ignacy DUDA ; kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 30 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
254
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
255
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, K. Cybulowa, H. MAJEWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
256
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, E. Rzehak, H. MAJEWSKI, Z. Zychowicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 74 k. : il. ; 30 cm + zał. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
257
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych / zespół wykonawców: Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Tadeusz SIKORA, Henryk MAJEWSKI, Ewelina Rzehak. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
258
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel / kier. tematu: T. GOŁĘBIOWSKI ; oprac.: W. KĘDZIOR ; oznaczenia wykonali: W. KĘDZIOR, M. KREŁOWSKA-KUŁAS, T. SIKORA, H. Grudzień, M. PŁASZYŃSKA, A. Wrani. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 9 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 41 k. - Bibliogr.
1
Halagarda M., Kędzior W., (2019), The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 38.
2
Kędzior W., Ryniewicz J., (2019), Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne. [W:] Miśniakiewicz M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 72-80.
3
Halagarda M., Kędzior W., (2019), Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych. [W:] Miśniakiewicz M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 90-103.
4
Kędzior W., Pilch M., (2019), Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 48.
5
Kędzior W., Pilch M., (2019), Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady. [W:] Halagarda M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 18-29.
6
Kędzior W., Ryniewicz J., (2019), Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 47.
7
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2018), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by Their Traditionality, "Meat Science", vol. 139, s. 25-34.
8
Pyrzyńska E., Halagarda M., Kędzior W., (2018), Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 362-370.
9
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., Kudełka W., (2018), Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-13; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf
10
Knotter J., Kędzior W., (2017), The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (53), s. 72-81; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf
11
Kędzior W., (2017), Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 40.
12
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2017), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland, "Journal of Food Quality", vol. 2017, s. 1-10; https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/
13
Kędzior W., (2017), Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 119-130.
14
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
15
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 843-849.
16
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 144.
17
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 155.
18
Kędzior W., Wójcicka S., (2016), Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 146-154.
19
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 793-800.
20
Głaz J., Kędzior W., (2014), The Quality of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 61.
21
Kędzior W., (2014), Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 9-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546
22
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 43.
23
Kędzior W., (2014), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 5-8; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336
24
Głaz J., Kędzior W., (2014), The Quality of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 25-34.
25
Kędzior W., Zuba-Wróbel A., (2014), The Quality of Natural Yoghurts. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 76.
26
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 86, s. 237-243; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf
27
Kędzior W., Zuba-Wróbel A., (2014), The Quality of Natural Yoghurts. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 47-56.
28
Burowski S., Kędzior W., (2013), Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 69.
29
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2013), Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 15-31; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531
30
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena pieczywa. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 52-59.
31
Jach J., Kędzior W., (2012), Quality of Honey Varieties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 54.
32
Jach J., Kędzior W., (2012), Consumer Preferences for Honey Varieties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 48.
33
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Wienciorek A., (2012), Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
34
Jach J., Kędzior W., (2012), Consumer Preferences for Honey Varieties. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 158-165.
35
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-171.
36
Kędzior W. (red.), (2012), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 273 s.
37
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Seweryn M., (2012), Quality of Milk and Fermented Milk Drinks. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
38
Jach J., Kędzior W., (2012), Quality of Honey Varieties. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 73-80.
39
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 100-127.
40
Przybylski W., Litwińczuk Z., Kędzior W., (2011), Charakterystyka zwierząt rzeźnych. [W:] Pisula A., Pospiech E. (red.), Mięso : podstawy nauki i technologii, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 22-51.
41
Biniek M., Kędzior W., Suwała G., (2010), Quality of Apple Concentrate and Essence, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 408-414.
42
Ptasińska J., (2010), Determinanty jakości mleka owczego, Prom. Kędzior W., Kraków : , 263 k.
43
Kędzior W., Onik K., Ptasińska J., (2010), Quality of Raw Milk from Various Producers, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 454-459.
44
Kędzior W., (2009), Oznaczenie substancji lotnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 64-72.
45
Kędzior W., (2009), Oznaczenie białek. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-41.
46
Kędzior W., (2009), Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521, "Towaroznawcze Problemy Jakości", 1 (18), s. 116-118.
47
Kędzior W., Ptasińska J., Wielobób A., (2008), Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 171-176.
48
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2008), Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 12 (nr 248), s. 161-168.
49
Ptasińska J., Kędzior W., (2008), Factors Affecting Sheep Milk Composition. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 383-387.
50
Kędzior W., Kucab K., Ptasińska J., (2007), Quality of Meat Products for Children. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 849-854.
51
Pieszka M., Janik A., Kędzior W., Migdał W., (2007), Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork, "Animal Science : an international journal of fundamental and applied research", vol. 1 Proceedings, s. 106-107.
52
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2007), Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 45/1, s. 101-109.
53
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., Niżnikowski R., (2007), Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems, "DGfZ - Schriftenreihe", s. 208-214.
54
Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., Kędzior W., (2007), Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork. [W:] Józefa Chrzanowska (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 153-154.
55
Kędzior W., (2007), Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 47-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666
56
Ptasińska J., Kędzior W., (2007), Analysis of Sheep Milk Composition. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 952-957.
57
Kędzior W., Ptasińska J., Tomczyk M., (2006), HACCP System for the Pickled Fish Production Line. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
58
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., Ptasińska J., (2006), Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2. [W:] Cichoń Z. (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 56-89.
59
Kędzior W., Ptasińska J., Trela A., (2006), Appraisal of Meat Products Quality in Poland. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 673-677.
60
Kędzior W., Ptasińska J., Wanat I., (2006), Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 719-723.
61
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2006), Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains, "Archiv fur Tierzucht", vol. 49, spec. iss., s. 268-274; http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf
62
Pieszka M., Janik A., Migdał W., Kędzior W., (2006), Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 20, s. 217-227.
63
Dacko M., Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Quality of Chocolate Available at Polish Market. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
64
Pieszka M., Janik A., Migdał W., Barowicz T., Kędzior W., Kaczor U., Pietras M., (2006), Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,. [W:] Kapelański W. (red.), Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, s. 197-198.
65
Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 17-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073
66
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., (2005), Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, s. 42-46.
67
Kędzior W., (2005), Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593
68
Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Systemy jakości w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726
69
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., (2005), Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1043-1048.
70
Pieszka M., Paściak P., Barowicz T., Janik A., Kędzior W., Wojtysiak D., Migdał W., (2005), The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat, "Proceedings of the British Society of Animal Science", vol. 2005, s. 105.
71
Kraus A., (2005), Determinanty jakości soków owocowych, Prom. Kędzior W., Kraków : , 150 k.
72
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2005), Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników, "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement", z. 22, nr 1, s. 27-31.
73
Bujas G., Kędzior W., (2005), Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 42/43, s. 27-35.
74
Kapusta J., Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 360-365.
75
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Kędzior W., (2005), The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity, "Journal of Animal and Feed Sciences", vol. 14, Suppl. 1, s. 329-332; http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf
76
Kędzior W., (2005), Mleko owcze. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, s. 4-41.
77
Kędzior W., (2005), Owcze produkty spożywcze: aspekty towaroznawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 195 s.
78
Bujas G., Kędzior W., (2004), Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 41, s. 263-272.
79
Pieszka M., Paściak P., Barowicz T., Janik A., Kędzior W., Wojtysiak D., Migdał W., (2004), Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin. [W:] International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004 (Proceedings of the British Society of Animal Science), [S.l.] : British Society of Animal Science, s. 42.
80
Kędzior W., (2004), Sheep Farming Conditioning in Poland. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 329-333.
81
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 147-154.
82
Pieszka M., Barowicz T., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2004), Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", vol. 13/54, no. 1, s. 65-69; http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf
83
Migdał W., Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Kędzior W., (2004), The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 16, s. 165-172.
84
Kędzior W., (2004), Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 75-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891
85
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 14.
86
Kędzior W., (2004), Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 41-51.
87
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-120.
88
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena pieczywa. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-56.
89
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 133-154.
90
Kędzior W. (red.), (2003), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 242 s.
91
Kędzior W., (2002), Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt, "Przegląd Gastronomiczny", R. 56, nr 9, s. 9-10.
92
Kędzior W., Machnik D., (2002), Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 35-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/15059
93
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2002), Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat, "Annals of Animal Science", vol. 2, no 2, s. 123-130.
94
Kasprzyk A., Kędzior W., (2002), Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 53-58.
95
Kędzior W., Roborzyński M., (2002), Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 29-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/15057
96
Kędzior W., Węglarz J., (2002), Ocena jakości mleka surowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 59-67.
97
Bukała J., Kędzior W., (2001), Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products. [W:] 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2, Warszawa : State Committee for Scientific Research, s. 262-263.
98
Paraponiak P., Roborzyński M., Kieć W., Kędzior W., (2001), Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas. [W:] Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001, Poznań : [b.w.], s. 54.
99
Roborzyński M., Kędzior W., Knapik J., Kieć W., Krupiński J., (2001), Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 28, z. 2, s. 39-51.
100
Kędzior W., Paraponiak P., Roborzyński M., (2001), The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep. [W:] 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1, Warszawa : State Committee for Scientific Research, s. 214-215.
101
Kędzior W., Fal B., (2001), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Denac M., Musil V., Pregrad B. (red.), Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 2, Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 911-916.
102
Kędzior W., Popek S., (2001), Skład chemiczny i właściwości miodu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 269-277.
103
Kędzior W., (2001), Oznaczanie białek. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-39.
104
Kędzior W., (2001), Oznaczanie substancji lotnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-68.
105
Kędzior W., Augustyn A., (2001), Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych. [W:] Haber T., Porzucek H. (red.), Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny], Warszawa : Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, s. 1-6.
106
Kędzior W., Papiernik M., Żerebiec A., (2000), Jakość wyrobów cukierniczych. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 158-159.
107
Kędzior W., Skwarczyńska K., Cygan R., (2000), Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 249-254.
108
Barowicz T., Kędzior W., (2000), Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego, "Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany", nr 48, s. 161-174.
109
Kędzior W., Banachowicz N., (2000), Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 294-296.
110
Kędzior W., Roborzyński M., (2000), Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską. [W:] Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych, Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, s. 76.
111
Bukała J., Cichocka I., Kędzior W., Pieczonka W., (2000), Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 165-170.
112
Kędzior W., Karewicz M., (2000), Consumer Preferences of Ecological Food, "Forum Ware", 28, nr 1-4, s. 57-61.
113
Kędzior W., Kubów B., (2000), Jakość mleka pasteryzowanego i UHT. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 157.
114
Roborzyński M., Kieć W., Kędzior W., Knapik J., Krupiński J., (2000), Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich, "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement", z. 8, s. 98-103.
115
Kędzior W., Sikora T., Krełowska-Kułas M., (1999), Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 21-29.
116
Kędzior W., Machnik D., (1999), Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 213-214.
117
Kędzior W., (1999), Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 526, s. 33-40.
118
Kędzior W., Kalinowska B., (1999), Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 521-526.
119
Barowicz T., Pietras M., Kędzior W., (1999), Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego, "Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science", nr 36, s. 171-179.
120
Kędzior W., (1999), Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 514-520.
121
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1999), Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg. [W:] Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku, Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, s. 149.
122
Kędzior W., Roborzyński M., (1999), Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 174.
123
Kędzior W., (1999), Żywność modyfikowana genetycznie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 147-154.
124
Kędzior W., Roborzyński M., (1999), Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 175.
125
Kasprzyk A., Kędzior W., Kasprzyk B., (1999), Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt, "Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo", z. 7, s. 137-144.
126
Kędzior W., (1999), Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 11-19.
127
Kędzior W., Karewicz M., (1999), Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 211.
128
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1999), Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland, "Nahrung", vol. 43, iss. 5, s. 317-319.
129
Kasprzyk A., (1999), Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz, Prom. Kędzior W., Kraków-Rzeszów : , 163 k.
130
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., Kośle A., (1999), Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg. [W:] Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku, Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, s. 150.
131
Kasprzyk A., Kędzior W., (1999), Funkcjonalne aspekty koźlęciny. [W:] Mieczysław Pałasiński (red.), Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 66-67.
132
Kędzior W., (1999), Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität, "Forum Ware", 27, nr 1-4, s. 47-53.
133
Kędzior W., (1998), Jakość żywności a wymagania konsumentów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 135-141.
134
Kędzior W., (1998), Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat. [W:] Ziemlański Ś., Sekuła W. (red.), Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) (Prace IŻŻ / Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła; 93), Warsaw : National Food and Nutrition Institute, s. 115-118.
135
Kędzior W., Zybińska M., (1998), Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 331-333.
136
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1998), Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego. [W:] Ruda (red.), Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 53), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 211-215.
137
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] Bronisław Drozdowski (red.), XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień, Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 187-188.
138
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt. [W:] Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 112-114.
139
Kędzior W., (1997), Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 49-57.
140
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] Niżnikowski R. (red.), Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce, Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", s. 169-174.
141
Kedzior W., (1997), Factors Influencing Quality Properties of Lamb. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 173-175.
142
Kędzior W., Sikora T., (1997), Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 59-64.
143
Kędzior W., (1997), Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 30, suplement, s. 69.
144
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 34, s. 39-46.
145
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1997), Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 127-134.
146
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg. [W:] Niżnikowski R. (red.), Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce, Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", s. 175-183.
147
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] Bronisław Drozdowski (red.), XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień, Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 61-62.
148
Kędzior W., (1996), Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb. [W:] Mazaraki (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 33-34.
149
Kędzior W., (1996), Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt. [W:] Mikołaj Protasowicki (red.), Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty, Szczecin : Akademia Rolnicza, s. 57-61.
150
Kędzior W., (1996), Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej. [W:] Duda G., Maruszewska M., Przysławski J. (red.), Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia, Poznań : Konteks, s. 70-71.
151
Kędzior W., (1996), Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt. [W:] I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji, Warszawa : IBPRS, s. 33.
152
Kalinowska B., Kędzior W., Cecugiewicz S., (1996), Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów. [W:] Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 13-16.
153
Kędzior W., (1996), Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 1 (6), s. 3-12.
154
Kędzior W., (1996), Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 419-422.
155
Kędzior W., Sikora T., (1996), Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 423-426.
156
Kędzior W., (1995), Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa. [W:] Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 163.
157
Kedzior W., (1995), Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 404-413.
158
Kędzior W., (1995), Rzeczoznawcy PTT. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 123-124.
159
Kędzior W., (1995), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-86.
160
Kędzior W., (1995), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 462, s. 35-41.
161
Sikora T., Kędzior W., (1995), Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 86-91.
162
Kędzior W., (1995), Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 2 (3), s. 110.
163
Kędzior W., (1995), Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 123), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 s.
164
Kędzior W., (1994), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa. [W:] Ziemlański Ś., Sekuła W. (red.), I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów, Warszawa : Instytut Żywności i Żywienia, s. 146.
165
Kędzior W., (1994), Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt. [W:] Bohdan Achremowicz (red.), Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień, Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, s. 231.
166
Kędzior W., Pająk P., (1994), Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 11-16.
167
Kędzior W., Leśniak A., (1994), Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 31, s. 121-139.
168
Kędzior W., (1994), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych. [W:] Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994, Łódź : Akademia Medyczna, s. 22.
169
Kędzior W., Kosowicz K., (1993), Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 396, s. 11-20.
170
Kędzior W., (1993), Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-6.
171
Kędzior W., (1993), Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-7.
172
Kędzior W., Gołębiowski T., Szeląg W., (1993), Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 423, s. 17-23.
173
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Roborzyński M., (1992), The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid, "Archiv für Tierernaehrung", vol. 42, iss. 2, s. 171-177.
174
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1992), Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 29-37.
175
Kędzior W., Gołębiowski T., Cholewa B., (1992), Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania. [W:] Zin rM., Bobrecka A. (red.), Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2, Kraków ; Rzeszów : Akademia Rolnicza, s. 178-184.
176
Kędzior W., (1992), Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 47-58.
177
Kędzior W., Skrzyżała I., Roborzyński M., (1992), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 29/30, s. 147-171.
178
Kędzior W., (1991), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 28, s. 135-147.
179
Kędzior W., (1991), Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 128.
180
Gołębiowski T., Kędzior W., Wróbel A., (1991), Jakość masła przechowywanego w chłodniach, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 7, s. 182-184.
181
Kędzior W., Mikułowska H., (1991), Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 43-53.
182
Kędzior W., (1991), Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 28, s. 121-133.
183
Kędzior W., (1991), Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt. [W:] Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12, Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, s. 68.
184
Kędzior W., (1991), Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 83.
185
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Strzelecki J., (1991), The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds, "Archiv für Tierernaehrung", vol. 41, iss. 6, s. 657-662.
186
Kędzior W., (1991), Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 31-42.
187
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1990), Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 97-107.
188
Kędzior W., (1990), The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 42.
189
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Roborzyński M., Knapik J., (1990), Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität, "Fleisch", nr 7, s. 226-228.
190
Kędzior W., (1990), Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 67-73.
191
Kędzior W., Sikora T., Dowierciał R., (1990), Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 75-85.
192
Kędzior W., (1990), Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt. [W:] Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990, Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, s. 77.
193
Kędzior W., (1990), The Effect of Age of Lambs on Meat Quality. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 43.
194
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Pisulewski P., Roborzyński M., (1990), The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 44.
195
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Strzelecki J., (1989), The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement, "Archiv für Tierernaehrung", vol. 39, iss. 12, s. 1091-1100.
196
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1989), Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego. [W:] Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień, Kraków : Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, s. 78.
197
Gołębiowski T., Kędzior W., Pieczonka B., (1989), Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 21-32.
198
Kędzior W., (1988), Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 40.
199
Kędzior W., Sikora T., (1988), Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 243-255.
200
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1988), Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 47.
201
Gołębiowski T., Kędzior W., (1988), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 201-210.
202
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1988), Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 46.
203
Kędzior W., (1987), Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 15.
204
Gołębiowski T., Kędzior W., (1987), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 13.
205
Kędzior W., (1987), The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs. [W:] Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland, Washington : International Life Sciences Institute, s. 23.
206
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1987), Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 24/25, s. 7-16.
207
Kędzior W., (1987), Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec. [W:] Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień, Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 47.
208
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1986), Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 13, z. 2, s. 291-302.
209
Kędzior W., (1986), Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 117-123.
210
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1985), Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 12, z. 2, s. 173-185.
211
Dowierciał R., Kędzior W., Sikora T., (1984), Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa. [W:] Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984, Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 388-390.
212
Kędzior W., (1984), Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 12.
213
Kędzior W., (1984), Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 115-119.
214
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 20/21, s. 19-32.
215
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1983), Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 215-222.
216
Kędzior W., (1983), Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza, Prom. Krełowska-Kułas M., Kraków : , 168 k.
217
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 20/21, s. 7-17.
218
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu. [W:] Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz: XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień, Poznań : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 65.
219
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Urbańczyk J., Jędryka T., (1982), Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 19, s. 21-29.
220
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Urbańczyk J., Jędryka T., (1982), Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 19, s. 31-41.
221
Kędzior W., (1982), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza. [W:] "O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement, Olsztyn : [s.n.], s. 56.
222
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., (1981), Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny. [W:] Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka: materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 196-200.
223
Kędzior W., Mikułowska H., Wiklik K., (1981), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 205-212.
224
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1981), Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 199-204.
225
Kędzior W., (1980), Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 261-265.
226
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1980), Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania. [W:] Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty, Poznań : Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, s. 7-8.
227
Kędzior W., Sikora T., (1980), Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 249-259.
228
Kędzior W., (1977), Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 15-21.
229
Kędzior W., (1976), Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności, "Postęp Techniczny", nr 47-48, s. 37-38.
230
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
231
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 180 k.
232
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
233
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9, (2011), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 41 k.
234
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 k.
235
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
236
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8, (2010), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
237
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7, (2009), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 63 s.
238
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 85 s.
239
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 46, [3] s.
240
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
241
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, (2005), Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
242
Kędzior W., (2004), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 65 k.
243
Kędzior W., (2003), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
244
Kędzior W., Augustyn A., Bukała J., Kudełka W., Paraponiak P., Pieczonka W., (2002), Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
245
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2001), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
246
Pieczonka W., Machnik D., Skwarczyńska K., Węglarz J., (2000), Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
247
Kędzior W., Papiernik M., Żerebiec A., (1999), Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
248
Żywność modyfikowana genetycznie, (1998), Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 k.
249
Cecugiewicz S., Kalinowska B., Kędzior W., (1997), Badanie i ocena jakości mięsa koźląt, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k.
250
Kędzior W., Kalinowska B., Sutor B., (1996), Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa, Kędzior W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
251
Kędzior W., Majewski H., Szewczyk A., Sutor B., (1995), Optymalizacja jakości mięsa jagniąt, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
252
Kędzior W., Kosowicz K., Leśniak A., Majewski H., Pająk P., (1992), Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
253
Kędzior W., Sikora T., (1990), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 30 k.
254
Kędzior W., Sikora T., Woźniakiewicz T., (1990), Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
255
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Cybula K., Majewski H., (1988), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3: kryteria jakości przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
256
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Rzehak E., Majewski H., Zychowicz Z., (1987), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2: kryteria jakości mięsa, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
257
Kędzior W., Sikora T., Majewski H., Rzehak E., (1986), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
258
Kędzior W., Krełowska-Kułas M., Sikora T., Grudzień H., Płaszyńska M., Wrani A., (1982), Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel, Gołębiowski T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 9 k.
1
@misc{varUEK:2168340241,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "38",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
2
@inbook{fmUEK:2168340169,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ryniewicz",
title = "Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "72-80",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
3
@inbook{fmUEK:2168340173,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "90-103",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
4
@misc{varUEK:2168340259,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Pilch",
title = "Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "48",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@inbook{fmUEK:2168340145,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Pilch",
title = "Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "18-29",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
6
@misc{varUEK:2168340257,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ryniewicz",
title = "Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "47",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
7
@article{artUEK:2168322763,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by Their Traditionality",
journal = "Meat Science",
number = "vol. 139",
pages = "25-34",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.01.006},
url = {},
}
8
@inbook{mkaUEK:2168325007,
author = "Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "362-370",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
9
@article{artUEK:2168327967,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska and Wanda Kudełka",
title = "Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-13",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su10113885},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf},
}
10
@article{artUEK:2168322727,
author = "Jędrzej Knotter and Władysław Kędzior",
title = "The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (53)",
pages = "72-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.08},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf},
}
11
@misc{varUEK:2168319567,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "40",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
12
@article{artUEK:2168318581,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland",
journal = "Journal of Food Quality",
number = "vol. 2017",
pages = "1-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1155/2017/9037016},
url = {https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/},
}
13
@inbook{fmUEK:2168319229,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
14
@article{artUEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
15
@inbook{mkaUEK:2168308021,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Małgorzata Pycek",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "843-849",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
16
@misc{varUEK:2168309387,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "144",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
17
@misc{varUEK:2168309391,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Małgorzata Pycek",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "155",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
18
@inbook{fmUEK:2168307085,
author = "Władysław Kędzior and Sara Wójcicka",
title = "Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "146-154",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
19
@inbook{mkaUEK:2168308015,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "793-800",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
20
@misc{varUEK:2168283605,
author = "Justyna Głaz and Władysław Kędzior",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "61",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
21
@article{artUEK:2168284341,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "9-20",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0301},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546},
}
22
@misc{varUEK:2168284321,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "43",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
23
@article{artUEK:2168284339,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "5-8",
year = "2014",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336},
}
24
@inbook{fmUEK:2168284281,
author = "Justyna Głaz and Władysław Kędzior",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "25-34",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
25
@misc{varUEK:2168283633,
author = "Władysław Kędzior and Aleksandra Zuba-Wróbel",
title = "The Quality of Natural Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "76",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
26
@article{artUEK:2168294537,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "86",
pages = "237-243",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf},
}
27
@inbook{fmUEK:2168284287,
author = "Władysław Kędzior and Aleksandra Zuba-Wróbel",
title = "The Quality of Natural Yoghurts",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "47-56",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
28
@misc{varUEK:2168294733,
author = "Sławomir Burowski and Władysław Kędzior",
title = "Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "69",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
29
@article{artUEK:2168287361,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "15-31",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531},
}
30
@inbook{fmUEK:2168235562,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena pieczywa",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "52-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
31
@misc{varUEK:2168294581,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Quality of Honey Varieties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "54",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
32
@misc{varUEK:2168294505,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Preferences for Honey Varieties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "48",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
33
@inbook{mkaUEK:2168245186,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Anna Wienciorek",
title = "Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
34
@inbook{fmUEK:2168289773,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Preferences for Honey Varieties",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality",
pages = "158-165",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6",
}
35
@inbook{fmUEK:2168235576,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "143-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
36
@book{monUEK:2168235556,
title = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
editor = Kędzior Władysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
37
@inbook{mkaUEK:2168245248,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Marta Seweryn",
title = "Quality of Milk and Fermented Milk Drinks",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
38
@inbook{fmUEK:2168322699,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Quality of Honey Varieties",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality Evaluation",
pages = "73-80",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3",
}
39
@inbook{fmUEK:2168235570,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "100-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
40
@inbook{fpUEK:2168345396,
author = "Wiesław Przybylski and Zygmunt Litwińczuk and Władysław Kędzior",
title = "Charakterystyka zwierząt rzeźnych",
booktitle = "Mięso : podstawy nauki i technologii",
pages = "22-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2011",
isbn = "978-83-7583-317-1",
}
41
@article{artUEK:2165780773,
author = "M. Biniek and W. Kędzior and G. Suwała",
title = "Quality of Apple Concentrate and Essence",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "408-414",
year = "2010",
}
42
@unpublished{drUEK:51004,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Determinanty jakości mleka owczego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001805},
}
43
@article{artUEK:2165793611,
author = "W. Kędzior and K. Onik and J. Ptasińska",
title = "Quality of Raw Milk from Various Producers",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "454-459",
year = "2010",
}
44
@inbook{fpUEK:2164892602,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczenie substancji lotnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "64-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
45
@inbook{fpUEK:2164873019,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczenie białek",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "35-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
46
@article{recUEK:2165931954,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Recenzja książki pt. Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (18)",
pages = "116-118",
year = "2009",
}
47
@inbook{mkaUEK:2165812811,
author = "W. Kędzior and J. Ptasińska and A. Wielobób",
title = "Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "171-176",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
48
@article{artUEK:2165932259,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 12 (248)",
pages = "161-168",
year = "2008",
}
49
@inbook{mkaUEK:2165821615,
author = "J. Ptasińska and W. Kędzior",
title = "Factors Affecting Sheep Milk Composition",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "383-387",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
50
@inbook{mkaUEK:2165806558,
author = "Władysław Kędzior and Katarzyna Kucab and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Meat Products for Children",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "849-854",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
51
@article{artUEK:2168319579,
author = "Marek Pieszka and Agnieszka Janik and Władysław Kędzior and Władysław Migdał",
title = "Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork",
journal = "Animal Science : an international journal of fundamental and applied research",
number = "vol. 1 Proceedings",
pages = "106-107",
year = "2007",
}
52
@article{artUEK:2165932345,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 45/1",
pages = "101-109",
year = "2007",
}
53
@article{artUEK:2165932846,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior and Roman Niżnikowski",
title = "Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems",
journal = "DGfZ - Schriftenreihe",
pages = "208-214",
year = "2007",
}
54
@misc{varUEK:2165932543,
author = "M. Pieszka and A. Janik and R. Gąsior and W. Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "153-154",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
55
@article{artUEK:51115,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "47-57",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666},
}
56
@inbook{mkaUEK:2165808316,
author = "Joanna Ptasińska and Władysław Kędzior",
title = "Analysis of Sheep Milk Composition",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "952-957",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
57
@inbook{mkaUEK:2165807300,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Monika Tomczyk",
title = "HACCP System for the Pickled Fish Production Line",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
58
@unpublished{fnpUEK:2168220760,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński and Joanna Ptasińska",
title = "Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "56-89",
year = "2006",
}
59
@inbook{mkaUEK:2165833600,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Arkadiusz Trela",
title = "Appraisal of Meat Products Quality in Poland",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "673-677",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
60
@inbook{mkaUEK:2165870041,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Iwona Wanat",
title = "Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "719-723",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
61
@article{artUEK:2168229898,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains",
journal = "Archiv fur Tierzucht",
number = "vol. 49, spec. iss.",
pages = "268-274",
year = "2006",
url = {http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf},
}
62
@article{artUEK:2168345256,
author = "Marek Pieszka and A. Janik and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 20",
pages = "217-227",
year = "2006",
}
63
@inbook{mkaUEK:2165807005,
author = "Marcin Dacko and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Chocolate Available at Polish Market",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
64
@misc{varUEK:2168346444,
author = "Marek Pieszka and A. Janik and Władysław Migdał and Tadeusz Barowicz and Władysław Kędzior and U. Kaczor and Mariusz Pietras",
title = "Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,",
booktitle = "Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja",
pages = "197-198",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej",
year = "2006",
isbn = "83-89334-48-8",
}
65
@article{artUEK:52081,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "17-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073},
}
66
@unpublished{fnpUEK:2168289449,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński",
title = "Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich",
booktitle = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze",
pages = "42-46",
year = "2005",
}
67
@article{artUEK:52598,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "129-140",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593},
}
68
@article{artUEK:52597,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Systemy jakości w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "5-24",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726},
}
69
@inbook{mkaUEK:2166527703,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński",
title = "Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1043-1048",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
70
@misc{varUEK:2168348034,
author = "Marek Pieszka and Piotr Paściak and Tadeusz Barowicz and Andrzej Janik and Władysław Kędzior and Dorota Wojtysiak and Władysław Migdał",
title = "The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat",
booktitle = "Proceedings of the British Society of Animal Science",
number = "vol. 2005",
pages = "105",
year = "2005",
}
71
@unpublished{drUEK:2168219740,
author = "Artur Kraus",
title = "Determinanty jakości soków owocowych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
72
@article{artUEK:2168345250,
author = "Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement",
number = "z. 22, 1",
pages = "27-31",
year = "2005",
}
73
@article{artUEK:2168345252,
author = "G. Bujas and Władysław Kędzior",
title = "Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 42/43",
pages = "27-35",
year = "2005",
}
74
@inbook{mkaUEK:2166517143,
author = "Joanna Kapusta and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "360-365",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
75
@article{artUEK:2168233778,
author = "T. Barowicz and M. Pieszka and M. Pietras and W. Kędzior",
title = "The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity",
journal = "Journal of Animal and Feed Sciences",
number = "vol. 14, Suppl. 1",
pages = "329-332",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.22358/jafs/70571/2005},
url = {http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf},
}
76
@unpublished{fnpUEK:2168289445,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Mleko owcze",
booktitle = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze",
pages = "4-41",
year = "2005",
}
77
@book{monUEK:2168219222,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-208-1593-2",
}
78
@article{artUEK:2168345138,
author = "G. Bujas and Władysław Kędzior",
title = "Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 41",
pages = "263-272",
year = "2004",
}
79
@misc{varUEK:2168348038,
author = "Marek Pieszka and Piotr Paściak and Tadeusz Barowicz and Andrzej Janik and Władysław Kędzior and Dorota Wojtysiak and Władysław Migdał",
title = "Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin",
booktitle = "International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004",
pages = "42",
adress = "S.l.",
publisher = "British Society of Animal Science",
year = "2004",
issn = "1752-7562",
}
80
@inbook{mkaUEK:2168332099,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Sheep Farming Conditioning in Poland",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "329-333",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
81
@inbook{fmUEK:2168133732,
author = "Katarzyna Łysik and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "147-154",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
82
@article{artUEK:2168345164,
author = "Marek Pieszka and Tadeusz Barowicz and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate",
journal = "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences",
number = "vol. 13/54, no. 1",
pages = "65-69",
year = "2004",
url = {http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf},
}
83
@article{artUEK:2168345216,
author = "Władysław Migdał and Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Kędzior",
title = "The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 16",
pages = "165-172",
year = "2004",
}
84
@article{artUEK:2168219584,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "75-89",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891},
}
85
@misc{varUEK:2168228280,
author = "Katarzyna Łysik and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "14",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
86
@article{artUEK:52215,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "41-51",
year = "2004",
}
87
@inbook{fmUEK:2166212070,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "94-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
88
@inbook{fmUEK:2166211848,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena pieczywa",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
89
@inbook{fmUEK:2166212207,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "133-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
90
@book{monUEK:2166211175,
title = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
editor = Kędzior Władysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
91
@article{artUEK:2168345136,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 56, 9",
pages = "9-10",
year = "2002",
}
92
@article{artUEK:2168225716,
author = "Władysław Kędzior and Dorota Machnik",
title = "Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "35-41",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15059},
}
93
@article{artUEK:2168345124,
author = "Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat",
journal = "Annals of Animal Science",
number = "vol. 2, no 2",
pages = "123-130",
year = "2002",
}
94
@article{artUEK:2168224298,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "53-58",
year = "2002",
}
95
@article{artUEK:2168225710,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "29-34",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15057},
}
96
@article{artUEK:2168224308,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Węglarz",
title = "Ocena jakości mleka surowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "59-67",
year = "2002",
}
97
@inbook{mkaUEK:2168345076,
author = "Janusz Bukała and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products",
booktitle = "47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2",
pages = "262-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "State Committee for Scientific Research",
year = "2001",
}
98
@misc{varUEK:2168345714,
author = "Paweł Paraponiak and Maciej Roborzyński and Wojciech Kieć and Władysław Kędzior",
title = "Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas",
booktitle = "Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001",
pages = "54",
adress = "Poznań",
publisher = "b.w.",
year = "2001",
}
99
@article{artUEK:2168344988,
author = "Maciej Roborzyński and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Wojciech Kieć and Jędrzej Krupiński",
title = "Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki",
number = "t. 28, z. 2",
pages = "39-51",
year = "2001",
}
100
@inbook{mkaUEK:2168345072,
author = "Władysław Kędzior and Paweł Paraponiak and Maciej Roborzyński",
title = "The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep",
booktitle = "47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1",
pages = "214-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "State Committee for Scientific Research",
year = "2001",
}
101
@inbook{mkaUEK:2168345110,
author = "Władysław Kędzior and B. Fal",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 2",
pages = "911-916",
adress = "Maribor",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
102
@article{artUEK:2168229828,
author = "Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Skład chemiczny i właściwości miodu",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "269-277",
year = "2001",
}
103
@inbook{fpUEK:2168252812,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczanie białek",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "33-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
104
@inbook{fpUEK:2168252824,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczanie substancji lotnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "61-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
105
@inbook{mkaUEK:2168345004,
author = "Władysław Kędzior and Agata Augustyn",
title = "Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych",
booktitle = "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów",
pages = "1-6",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN",
year = "2001",
isbn = "83-915774-0-6",
}
106
@misc{varUEK:2168345566,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Papiernik and Anna Żerebiec",
title = "Jakość wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "158-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
107
@inbook{mkaUEK:2168322691,
author = "Władysław Kędzior and K. Skwarczyńska and R. Cygan",
title = "Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "249-254",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
108
@article{artUEK:2168322645,
author = "Tadeusz Barowicz and Władysław Kędzior",
title = "Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego",
journal = "Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany",
number = "48",
pages = "161-174",
year = "2000",
}
109
@misc{varUEK:2168239580,
author = "Władysław Kędzior and Nikodem Banachowicz",
title = "Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "294-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
110
@misc{varUEK:2168277781,
author = "W. Kędzior and M. Roborzyński",
title = "Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską",
booktitle = "Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych",
pages = "76",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk",
year = "2000",
isbn = "83-86707-96-8",
}
111
@inbook{mkaUEK:2168322673,
author = "J. Bukała and I. Cichocka and Władysław Kędzior and Władysław Pieczonka",
title = "Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "165-170",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
112
@article{artUEK:2168344986,
author = "Władysław Kędzior and M. Karewicz",
title = "Consumer Preferences of Ecological Food",
journal = "Forum Ware",
number = "28, 1-4",
pages = "57-61",
year = "2000",
}
113
@misc{varUEK:2168345560,
author = "Władysław Kędzior and B. Kubów ",
title = "Jakość mleka pasteryzowanego i UHT",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
114
@article{artUEK:2168344982,
author = "Maciej Roborzyński and Wojciech Kieć and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Jędrzej Krupiński",
title = "Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement",
number = "z. 8",
pages = "98-103",
year = "2000",
}
115
@article{artUEK:2168242334,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Maria Krełowska-Kułas",
title = "Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "21-29",
year = "1999",
}
116
@inbook{mkaUEK:2168275789,
author = "Władysław Kędzior and Dorota Machnik",
title = "Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "213-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
117
@article{artUEK:2168259600,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "526",
pages = "33-40",
year = "1999",
}
118
@inbook{mkaUEK:2168253592,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska",
title = "Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "521-526",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
119
@article{artUEK:2168344950,
author = "Tadeusz Barowicz and Mariusz Pietras and Władysław Kędzior",
title = "Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego",
journal = "Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science",
number = "36",
pages = "171-179",
year = "1999",
}
120
@inbook{mkaUEK:2168253590,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "514-520",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
121
@misc{varUEK:2168345690,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg",
booktitle = "Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku",
pages = "149",
adress = "Trenčín",
publisher = "VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín",
year = "1999",
}
122
@misc{varUEK:2168277871,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
123
@article{artUEK:2168245310,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Żywność modyfikowana genetycznie",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "147-154",
year = "1999",
}
124
@misc{varUEK:2168277877,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "175",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
125
@article{artUEK:2168346096,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior and Beata Kasprzyk",
title = "Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt",
journal = "Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo",
number = "z. 7",
pages = "137-144",
year = "1999",
}
126
@article{artUEK:2168242330,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "11-19",
year = "1999",
}
127
@inbook{mkaUEK:2168275779,
author = "Władysław Kędzior and Monika Karewicz",
title = "Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
128
@article{artUEK:2168235518,
author = "M. Krełowska-Kułas and W. Kędzior and S. Popek",
title = "Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 43, iss. 5",
pages = "317-319",
year = "1999",
}
129
@unpublished{drUEK:2168312565,
author = "Aleksander Kasprzyk",
title = "Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz",
adress = "Kraków-Rzeszów",
year = "1999",
}
130
@misc{varUEK:2168345694,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior and A. Kośle",
title = "Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg",
booktitle = "Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku",
pages = "150",
adress = "Trenčín",
publisher = "VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín",
year = "1999",
}
131
@misc{varUEK:2168345552,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior",
title = "Funkcjonalne aspekty koźlęciny",
booktitle = "Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r.",
pages = "66-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-064-6",
}
132
@article{artUEK:2168345318,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität",
journal = "Forum Ware",
number = "27, 1-4 ",
pages = "47-53",
year = "1999",
}
133
@article{artUEK:2168243200,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Jakość żywności a wymagania konsumentów",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "135-141",
year = "1998",
}
134
@inbook{mkaUEK:2168345586,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat",
booktitle = "Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994)",
pages = "115-118",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Food and Nutrition Institute",
year = "1998",
issn = "0860-2352",
isbn = "83-86060-48-4",
}
135
@inbook{mkaUEK:2168248980,
author = "Władysław Kędzior and Marta Zybińska",
title = "Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "331-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
136
@inbook{mkaUEK:2168322683,
author = "Władysław Kędzior and B. Kalinowska and S. Cecugiewicz",
title = "Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego",
booktitle = "Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "211-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
137
@misc{varUEK:2168345550,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień",
pages = "187-188",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Politechnika Gdańska",
year = "1997",
isbn = "83-906490-5-5",
}
138
@inbook{mkaUEK:2168345358,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt",
booktitle = "Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997",
pages = "112-114",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
139
@article{artUEK:2168260804,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "49-57",
year = "1997",
}
140
@inbook{fmUEK:2168344938,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce",
pages = "169-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwój SGGW",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-86980-96-6",
}
141
@inbook{mkaUEK:2168273898,
author = "Wladyslaw Kedzior",
title = "Factors Influencing Quality Properties of Lamb",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "173-175",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
142
@article{artUEK:2168260806,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora",
title = "Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "59-64",
year = "1997",
}
143
@misc{varUEK:2168345584,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt",
booktitle = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 30, suplement",
pages = "69",
year = "1997",
}
144
@article{artUEK:2168344932,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 34",
pages = "39-46",
year = "1997",
}
145
@article{artUEK:2168252788,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "127-134",
year = "1997",
}
146
@inbook{fmUEK:2168322685,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg",
booktitle = "Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce",
pages = "175-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwój SGGW",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-86980-96-6",
}
147
@misc{varUEK:2168345548,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień",
pages = "61-62",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Politechnika Gdańska",
year = "1997",
isbn = "83-906490-5-5",
}
148
@misc{varUEK:2168303959,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "33-34",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
149
@inbook{mkaUEK:2168322689,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt",
booktitle = "Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty",
pages = "57-61",
adress = "Szczecin",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1996",
}
150
@misc{varUEK:2168345502,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej",
booktitle = "Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia",
pages = "70-71",
adress = "Poznań ",
publisher = "Konteks",
year = "1996",
isbn = "83-903869-1-7",
}
151
@misc{varUEK:2168345538,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt",
booktitle = "I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji",
pages = "33",
adress = "Warszawa",
publisher = "IBPRS",
year = "1996",
}
152
@inbook{mkaUEK:2168345346,
author = "Bożena Kalinowska and Władysław Kędzior and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów",
booktitle = "Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996",
pages = "13-16",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1996",
}
153
@article{artUEK:2168332161,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt",
journal = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "1 (6)",
pages = "3-12",
year = "1996",
}
154
@inbook{mkaUEK:2168255236,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "419-422",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
155
@inbook{mkaUEK:2168255238,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora",
title = "Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "423-426",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
156
@misc{varUEK:2168345386,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "163",
adress = "Łódź",
publisher = "Politechnika Łódzka",
year = "1995",
isbn = "83-901682-3-5",
}
157
@inbook{mkaUEK:2168256042,
author = "Wladyslaw Kedzior",
title = "Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "404-413",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
158
@misc{varUEK:2168284603,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Rzeczoznawcy PTT",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "123-124",
year = "1995",
}
159
@misc{varUEK:2168239162,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "85-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
160
@article{artUEK:2168241060,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "462",
pages = "35-41",
year = "1995",
}
161
@article{artUEK:2168276923,
author = "Tadeusz Sikora and Władysław Kędzior",
title = "Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "86-91",
year = "1995",
}
162
@misc{varUEK:2168262902,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku",
booktitle = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "2 (3)",
pages = "110",
year = "1995",
}
163
@book{monUEK:2168268050,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "0209-1674",
}
164
@misc{varUEK:2168345938,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa",
booktitle = "I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów",
pages = "146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Żywności i Żywienia",
year = "1994",
}
165
@misc{varUEK:2168345496,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt",
booktitle = "Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "231",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Lubelskie Nowe",
year = "1994",
isbn = "83-85766-14-6",
}
166
@article{artUEK:2168243554,
author = "Władysław Kędzior and Piotr Pająk",
title = "Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "449",
pages = "11-16",
year = "1994",
}
167
@article{artUEK:2168345140,
author = "Władysław Kędzior and A. Leśniak",
title = "Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 31",
pages = "121-139",
year = "1994",
}
168
@misc{varUEK:2168345656,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych",
booktitle = "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994",
pages = "22",
adress = "Łódź",
publisher = "Akademia Medyczna",
year = "1994",
}
169
@article{artUEK:2168248174,
author = "Władysław Kędzior and Katarzyna Kosowicz",
title = "Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "396",
pages = "11-20",
year = "1993",
}
170
@misc{varUEK:2168345490,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "B-6",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
171
@misc{varUEK:2168345494,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "B-7",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
172
@article{artUEK:2168276207,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Gołębiowski and Wojciech Szeląg",
title = "Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "423",
pages = "17-23",
year = "1993",
}
173
@article{artUEK:2168345348,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid",
journal = "Archiv für Tierernaehrung",
number = "vol. 42, iss. 2",
pages = "171-177",
year = "1992",
}
174
@article{artUEK:2168245690,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior",
title = "Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "29-37",
year = "1992",
}
175
@inbook{mkaUEK:2168345592,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Gołębiowski and B. Cholewa",
title = "Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania",
booktitle = "Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2",
pages = "178-184",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1992",
}
176
@article{artUEK:2168245692,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "47-58",
year = "1992",
}
177
@article{artUEK:2168322651,
author = "Władysław Kędzior and Irena Skrzyżała and Maciej Roborzyński",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 29/30",
pages = "147-171",
year = "1992",
}
178
@article{artUEK:2168322679,
author = "Władysław Kędzior and and ",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 28",
pages = "135-147",
year = "1991",
}
179
@misc{varUEK:2168345466,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt",
booktitle = "Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991",
pages = "128",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
180
@article{artUEK:2168245088,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Władysław Kędzior and Agata Wróbel",
title = "Jakość masła przechowywanego w chłodniach",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 7",
pages = "182-184",
year = "1991",
}
181
@article{artUEK:2168245730,
author = "Władysław Kędzior and Helena Mikułowska",
title = "Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "43-53",
year = "1991",
}
182
@article{artUEK:2168322681,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 28",
pages = "121-133",
year = "1991",
}
183
@misc{varUEK:2168345658,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt",
booktitle = "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12",
pages = "68",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN",
year = "1991",
}
184
@misc{varUEK:2168345456,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej",
booktitle = "Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991",
pages = "83",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
185
@article{artUEK:2168247646,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and J. Strzelecki",
title = "The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds",
journal = "Archiv für Tierernaehrung",
number = "vol. 41, iss. 6",
pages = "657-662",
year = "1991",
}
186
@article{artUEK:2168245728,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "31-42",
year = "1991",
}
187
@article{artUEK:2168246178,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "97-107",
year = "1990",
}
188
@misc{varUEK:2168284961,
author = "Władysław Kędzior",
title = "The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "42",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
189
@article{artUEK:2168347414,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński and Jan Knapik",
title = "Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität",
journal = "Fleisch",
number = "7",
pages = "226-228",
year = "1990",
}
190
@article{artUEK:2168246180,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "67-73",
year = "1990",
}
191
@article{artUEK:2168246186,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Roman Dowierciał",
title = "Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "75-85",
year = "1990",
}
192
@misc{varUEK:2168276649,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt",
booktitle = "Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
}
193
@misc{varUEK:2168284963,
author = "Władysław Kędzior",
title = "The Effect of Age of Lambs on Meat Quality",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "43",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
194
@misc{varUEK:2168284965,
author = "M. Krełowska-Kułas and W. Kędzior and P. Pisulewski and M. Roborzyński",
title = "The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "44",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
195
@article{artUEK:2168247648,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and J. Strzelecki",
title = "The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement",
journal = "Archiv für Tierernaehrung",
number = "vol. 39, iss. 12",
pages = "1091-1100",
year = "1989",
}
196
@misc{varUEK:2168345424,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior",
title = "Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego",
booktitle = "Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień",
pages = "78",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności",
year = "1989",
}
197
@article{artUEK:2168248146,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Władysław Kędzior and Beata Pieczonka",
title = "Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "287",
pages = "21-32",
year = "1989",
}
198
@misc{varUEK:2168263218,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "40",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
199
@article{artUEK:2168275873,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora",
title = "Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "243-255",
year = "1988",
}
200
@misc{varUEK:2168263242,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Maciej Roborzyński",
title = "Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatk