Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Tytuł:
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers
Źródło:
Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 362-370. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168325007
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality
Źródło:
Meat Science. - vol. 139 (2018) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168322763
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality
Źródło:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education-grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168327967
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
Publikacja została zrealizowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319567
varia
5

Autor:
Knotter Jędrzej , Kędzior Władysław
Tytuł:
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017) , s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322727
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland
Źródło:
Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education, grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168318581
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady = Nutritional Value and Pro-Health Properties of Chocolate
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 119-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Nr:
2168319229
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Quality of Fruit Yoghurts
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 843-849. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308021
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Quality of Fruit Yoghurts
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 155. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309391
varia
10

Autor:
Kędzior Władysław , Wójcicka Sara
Tytuł:
Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu = Quality of Traditional Drinking Milk and Fermented Milk, as Well as Low-Fat Milk
Źródło:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 146-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307085
rozdział w monografii
11

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 144. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309387
varia
12

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 793-800. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308015
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014) , s. 237-243. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294537
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Głaz Justyna , Kędzior Władysław
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products
Źródło:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 25-34 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284281
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Głaz Justyna , Kędzior Władysław
Tytuł:
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283605
varia
17

Tytuł:
Jakość wędlin tradycyjnych
Źródło:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284321
varia
18

Autor:
Kędzior Władysław , Zuba-Wróbel Aleksandra
Tytuł:
The Quality of Natural Yoghurts
Źródło:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 47-56 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284287
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 5-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284339
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284341
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Kędzior Władysław , Zuba-Wróbel Aleksandra
Tytuł:
The Quality of Natural Yoghurts
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 76. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283633
varia
22

Autor:
Burowski Sławomir , Kędzior Władysław
Tytuł:
Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności
Źródło:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 69. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294733
varia
23

Tytuł:
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287361
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245248
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Autor:
Jach Joanna , Kędzior Władysław
Tytuł:
Consumer Preferences for Honey Varieties
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294505
varia
26

Tytuł:
Badanie i ocena pieczywa
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 52-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235562
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Jach Joanna , Kędzior Władysław
Tytuł:
Consumer Preferences for Honey Varieties = Preferencje konsumenckie miodów odmianowych
Źródło:
Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 158-165 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
Nr:
2168289773
rozdział w monografii
28

Autor:
Jach Joanna , Kędzior Władysław
Tytuł:
Quality of Honey Varieties = Jakość miodów odmianowych
Źródło:
Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 73-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
Nr:
2168322699
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 143-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235576
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245186
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 100-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235570
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235556
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
33

Autor:
Jach Joanna , Kędzior Władysław
Tytuł:
Quality of Honey Varieties
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294581
varia
34

Autor:
Tytuł:
Quality of Raw Milk from Various Producers
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 454-459. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793611
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Biniek M. , Kędzior W. , Suwała G.
Tytuł:
Quality of Apple Concentrate and Essence
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 408-414. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165780773
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Determinanty jakości mleka owczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna również na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-142
Nr:
51004
doktorat
37

Tytuł:
Oznaczenie białek
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-41
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164873019
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Oznaczenie substancji lotnych
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 64-72
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164892602
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - 1 (18) (2009) , s. 116-118
Nr:
2165931954
recenzja
40

Autor:
Kędzior W. , Ptasińska J. , Wielobób A.
Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812811
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Autor:
Pompa-Roborzyński Maciej , Kędzior Władysław
Tytuł:
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae Resoviensis. - z. 12 (nr 248) (2008) , s. 161-168. - Streszcz., summ.
Nr:
2165932259
artykuł w czasopiśmie
42

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Factors Affecting Sheep Milk Composition
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165821615
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Autor:
Tytuł:
Quality of Meat Products for Children
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 849-854. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165806558
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Autor:
Pompa-Roborzyński Maciej , Kędzior Władysław
Tytuł:
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 45/1 (2007) , s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165932345
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Pieszka M. , Janik A. , Gąsior R. , Migdał W. , Kędzior Władysław
Tytuł:
Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork = Wpływ olejów roślinnych podawanych w diecie na cechy rzeźne, właściwości fizyko-chemiczne oraz walory dietetyczne wieprzowiny
Źródło:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska] - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 153-154
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2165932543
varia
46

Tytuł:
Analysis of Sheep Milk Composition
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 952-957. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165808316
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Autor:
Pompa-Roborzyński Maciej , Kędzior Władysław , Niżnikowski Roman
Tytuł:
Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems
Źródło:
DGfZ - Schriftenreihe (2007) , s. 208-214. - Summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2165932846
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego = Shaping the Functional Properties of Sheep Meat and Milk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51115
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Pieszka Marek , Janik Agnieszka , Kędzior Władysław , Migdał Władysław
Konferencja:
Proceedings Official Journal of the British Society of Animal Sciences. British Society of Animal Science BSAS, Quality and safety in meat for consumers: from stable to table, Kaunas, Litwa, od 2007-06-06 do 2007-06-07
Tytuł:
Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork
Źródło:
Animal Science : an international journal of fundamental and applied research. - vol. 1 Proceedings (2007) , s. 106-107 - Bibliogr.
Nr:
2168319579
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Pompa-Roborzyński Maciej , Kędzior Władysław
Tytuł:
Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains
Źródło:
Archiv fur Tierzucht = Archives of Animal Breeding. - vol. 49, spec. iss. (2006) , s. 268-274. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168229898
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Appraisal of Meat Products Quality in Poland
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 673-677 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165833600
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Autor:
Tytuł:
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 719-723 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870041
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Autor:
Tytuł:
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [dokument elektroniczny]
Źródło:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807300
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Autor:
Kędzior Władysław , Pompa-Roborzyński Maciej , Ptasińska Joanna
Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2
Źródło:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ2006, s. 56-89 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220760
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Quality of Chocolate Available at Polish Market [dokument elektroniczny]
Źródło:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807005
rozdział w materiałach konferencyjnych
56

Tytuł:
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 17-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52081
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Autor:
Barowicz T. , Pieszka M. , Pietras M. , Kędzior W.
Tytuł:
The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność
Źródło:
Journal of Animal and Feed Sciences. - vol. 14, Suppl. 1 (2005) , s. 329-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168233778
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Mleko owcze
Źródło:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR2005, s. 4-41 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289445
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Autor:
Kędzior Władysław , Pompa-Roborzyński Maciej
Tytuł:
Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1043-1048. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166527703
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Autor:
Kraus Artur
Tytuł:
Determinanty jakości soków owocowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
150 k.: il. kolor; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/283
Nr:
2168219740
doktorat
61

Tytuł:
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52597
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
Opis fizyczny:
195 s.: il..; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1593-2
Nr:
2168219222
monografia
63

Tytuł:
Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt = The Effect of Heat Treatment on the Nutrient Content of Lamb Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 360-365. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166517143
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Autor:
Kędzior Władysław , Pompa-Roborzyński Maciej
Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich
Źródło:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR2005, s. 42-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289449
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228280
varia
67

Tytuł:
Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt = Genetic Conditioning of the Composition of Fatty Acids in Lamb
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52215
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 147-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168133732
rozdział w monografii
70

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Sheep Farming Conditioning in Poland
Źródło:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 329-333. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332099
rozdział w materiałach konferencyjnych
71

Tytuł:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Opis fizyczny:
242 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166211175
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
72

Tytuł:
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 94-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212070
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Badanie i ocena pieczywa
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166211848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 133-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212207
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Autor:
Kędzior Władysław , Roborzyński Maciej
Tytuł:
Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002) , s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Kędzior Władysław , Węglarz Joanna
Tytuł:
Ocena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 59-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Autor:
Kędzior Władysław , Machnik Dorota
Tytuł:
Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002) , s. 35-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225716
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Autor:
Kasprzyk Aleksander , Kędzior Władysław
Tytuł:
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 53-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224298
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 269-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Oznaczanie białek
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 33-39
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252812
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Oznaczanie substancji lotnych
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 61-68
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252824
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
82

Autor:
Kędzior W. , Roborzyński M.
Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską
Źródło:
Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86707-96-8
Nr:
2168277781
varia
83

Autor:
Kędzior Władysław , Skwarczyńska K. , Cygan R.
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytor. Piotr Miller] - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 249-254
ISBN:
83-7204-187-3 (ITE)
Nr:
2168322691
rozdział w materiałach konferencyjnych
84

Autor:
Bukała J. , Cichocka I. , Kędzior Władysław , Pieczonka Władysław
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytor. Piotr Miller] - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 165-170
ISBN:
83-7204-187-3 (ITE)
Nr:
2168322673
rozdział w materiałach konferencyjnych
85

Autor:
Barowicz Tadeusz , Kędzior Władysław
Tytuł:
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork
Źródło:
Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. - nr 48 (2000) , s. 161-174 - Bibliogr.
Nr:
2168322645
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Kędzior Władysław , Banachowicz Nikodem
Tytuł:
Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 294-296
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239580
varia
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 514-520. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253590
rozdział w materiałach konferencyjnych
88

Tytuł:
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland
Źródło:
Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999) , s. 317-319. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168235518
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Lambs' Fat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 11-19 - Bibliogr.
Nr:
2168242330
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Autor:
Kędzior Władysław , Karewicz Monika
Tytuł:
Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]
Źródło:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 211
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275779
rozdział w materiałach konferencyjnych
91

Tytuł:
Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt = Factors Determining the Chemical Composition of the Meat and Fat From a Lamb
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999) , s. 33-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Autor:
Kędzior Władysław , Machnik Dorota
Tytuł:
Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]
Źródło:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 213-214
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275789
rozdział w materiałach konferencyjnych
93

Autor:
Kędzior Władysław , Kalinowska Bożena
Tytuł:
Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 521-526. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253592
rozdział w materiałach konferencyjnych
94

Autor:
Kędzior Władysław , Roborzyński Maciej
Tytuł:
Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt
Źródło:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 175. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277877
varia
95

Tytuł:
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242334
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Autor:
Kędzior Władysław , Roborzyński Maciej
Tytuł:
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich
Źródło:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 174. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277871
varia
97

Autor:
Kasprzyk Aleksander
Tytuł:
Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz
Adres wydawniczy:
Kraków-Rzeszów: , 1999
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/796
Nr:
2168312565
doktorat
98

Tytuł:
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 147-154. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245310
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Autor:
Kędzior Władysław , Zybińska Marta
Tytuł:
Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 331-333 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248980
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 135-141. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243200
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Autor:
Kędzior Władysław , Kalinowska B. , Cecugiewicz S.
Tytuł:
Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego
Źródło:
Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 211-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 53)
Nr:
2168322683
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Tytuł:
Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997) , s. 59-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Factors Influencing Quality Properties of Lamb
Źródło:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 173-175. - Summ.
Nr:
2168273898
rozdział w materiałach konferencyjnych
104

Tytuł:
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec = Composition of Amino Acids Contained in Lamb Meat From Interrace Crossing of Sheep
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260804
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Kalinowska B. , Cecugiewicz S. , Kędzior Władysław
Tytuł:
Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 16 kg
Źródło:
Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski] - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997, s. 175-183
Seria:
(Zeszyty Naukowe Zakładu Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1)
ISBN:
83-86980-96-6
Nr:
2168322685
rozdział w monografii
107

Tytuł:
Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt
Źródło:
Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty / [kom. nauk.: Mikołaj Protasowicki et al.] - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996, s. 57-61
Nr:
2168322689
rozdział w materiałach konferencyjnych
108

Tytuł:
Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 423-426. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255238
rozdział w materiałach konferencyjnych
109

Tytuł:
Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb
Źródło:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303959
varia
110

Tytuł:
Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt = Effect of Life Factors on Chemical Composition and Physical Propperties of Lamb
Źródło:
Żywność, Technologia, Jakość. - nr 1 (6) (1996) , s. 3-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332161
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 419-422. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255236
rozdział w materiałach konferencyjnych
112

Tytuł:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239162
varia
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Rzeczoznawcy PTT
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 123-124
Nr:
2168284603
varia
114

Tytuł:
Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb
Źródło:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 404-413
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256042
rozdział w materiałach konferencyjnych
115

Tytuł:
Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku
Źródło:
Żywność, Technologia, Jakość1995. - nr 2 (3), s. 110. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku"
Nr:
2168262902
varia
116

Tytuł:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt = Impact of Inter-Breed Crossing of Sheep on Mineral Ingredients Content in Meat of Lambs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995) , s. 35-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241060
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1995) , s. 86-91 - Bibliogr.
Nr:
2168276923
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt = Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
127 s.: tab ., wykr.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 123)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168268050
monografia
119

Autor:
Kędzior Władysław , Pająk Piotr
Tytuł:
Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Autor:
Kędzior Władysław , Kosowicz Katarzyna
Tytuł:
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248174
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Autor:
Tytuł:
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276207
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 29-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych = Methods of Testing the Chemical Composition of Heat and Foreign Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245692
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
124

Autor:
Kędzior Władysław , Skrzyżała Irena , Roboczyński Maciej
Tytuł:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992) , s. 117-127. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322651
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek = Selection of Parameters for Lamb Hybrid Quality Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds
Źródło:
Archiv für Tierernaehrung. - vol. 41, iss. 6 (1991) , s. 657-662. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247646
artykuł w czasopiśmie
128

Autor:
Kędzior Władysław , Skrzyżała Irena , Roboczyński Maciej
Tytuł:
Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991) , s. 121-133. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322681
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Tytuł:
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991) , s. 182-184 - Bibliogr.
Nr:
2168245088
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Kędzior Władysław , Skrzyżała Irena , Roboczyński Maciej
Tytuł:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991) , s. 135-147. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322679
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym = Quality of Lamb Meat Stored as Frozen
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 67-73. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246180
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284961
varia
133

Autor:
Kędzior Władysław , Sikora Tadeusz , Dowierciał Roman
Tytuł:
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246186
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
The Effect of Age of Lambs on Meat Quality
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284963
varia
135

Tytuł:
Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 97-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246178
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt
Źródło:
Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 77. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168276649
varia
137

Autor:
Krełowska-Kułas M. , Kędzior W. , Pisulewski P. , Roborzyński M.
Tytuł:
The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284965
varia
138

Autor:
Tytuł:
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989) , s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement
Źródło:
Archiv für Tierernaehrung. - vol. 39, iss. 12 (1989) , s. 1091-1100 - Bibliogr.
Nr:
2168247648
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263218
varia
Zobacz opis całości
141

Autor:
Tytuł:
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263242
varia
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 243-255 - Bibliogr.
Nr:
2168275873
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 13. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255600
varia
145

Tytuł:
Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 15. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255604
varia
146

Tytuł:
Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa = The Effect of Sex on the Quality of Lamb
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 117-123. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii - Bibliogr.
Nr:
2168322659
artykuł w czasopiśmie
147

Autor:
Dowierciał R. , Kędzior W. , Sikora T.
Tytuł:
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa
Źródło:
Postępy w analityce żywności - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 388-390 - Bibliogr.
Nr:
2168275915
rozdział w materiałach konferencyjnych
148

Tytuł:
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych = Modem Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 115-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261306
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983) , s. 19-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275903
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
168 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/799
Nr:
2168247122
doktorat
151

Tytuł:
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280305
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
152

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983) , s. 7-17. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275901
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu
Źródło:
Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz - Poznań: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1983, s. 65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275907
varia
154

Tytuł:
Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny
Źródło:
Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka = III International Symposium on Cooperation Areas in Commodity Science and Technology in View to Human Needs - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 196-200. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168271386
rozdział w materiałach konferencyjnych
155

Autor:
Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
156

Tytuł:
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234000
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233090
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Sygnatura:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
180 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Sygnatura:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Sygnatura:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
126/KChO/1/2011/S/605
Sygnatura:
NP-882/9/Magazyn
Nr:
2168228564
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Sygnatura:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Sygnatura:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang przy wybranych rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
22/KChO/1/2010/S/535
Sygnatura:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228562
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KTŻ/1/2009/473
Sygnatura:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
63 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy częśc.
Program badawczy:
15/KChO/1/2009/S/479
Sygnatura:
NP-882/7/Magazyn
Nr:
2168221956
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Sygnatura:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
96 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Sygnatura:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
46 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
12/KTŻ/2/2005/S/204
Sygnatura:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289443
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
65 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
39/KTŻ/2/2004/S/149
Sygnatura:
NP-886/2/Magazyn
Nr:
2168289433
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
12/KTŻ/2/2003/S
Sygnatura:
NP-886/[1]/Magazyn
Nr:
2168289427
naukowo-badawcze
15

Autor:
Kędzior Władysław , Augustyn Agata , Bukała Janusz , Kudełka Wanda , Paraponiak Paweł , Pieczonka Władysław
Tytuł:
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
33 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
107/KTŻ/2/2002/S
Sygnatura:
NP-799/1/Magazyn
Nr:
2168318661
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
45 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/KTŻ/1/2001/S
Sygnatura:
NP-752/1/Magazyn
Nr:
2168281713
naukowo-badawcze
17

Autor:
Pieczonka Władysław , Machnik Dorota , Skwarczyńska Krystyna , Węglarz Joanna
Tytuł:
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
28 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
89/KTŻ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-695/Magazyn
Nr:
2168333771
naukowo-badawcze
18

Autor:
Kędzior Władysław , Papiernik Małgorzata , Żerebiec Anna
Tytuł:
Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
97/KTż/2/99/S
Sygnatura:
NP-593/Magazyn
Nr:
2168333539
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Żywność modyfikowana genetycznie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
18 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
92/KTŻ/3/98/S
Sygnatura:
NP-576/Magazyn
Nr:
2168333521
naukowo-badawcze
20

Autor:
Cecugiewicz Sławomir , Kalinowska Bożena , Kędzior Władysław
Tytuł:
Badanie i ocena jakości mięsa koźląt
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
21 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
66/KTŻ/3/97/S
Sygnatura:
NP-512/Magazyn
Nr:
2168333073
naukowo-badawcze
21

Autor:
Kędzior Władysław , Kalinowska Bożena , Sutor Beata
Tytuł:
Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
35 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
97/KTŻ/3/96/S
Sygnatura:
NP-444/Magazyn
Nr:
2168329081
naukowo-badawcze
22

Autor:
Tytuł:
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
44/KTŻ/5/95/S
Sygnatura:
NP-384/Magazyn
Nr:
2168329185
naukowo-badawcze
23

Autor:
Kędzior Władysław , Kosowicz Katarzyna , Leśniak Anna , Majewski Henryk , Pająk Piotr
Tytuł:
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
67 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/IT/4/91/W
Sygnatura:
NP-94/Magazyn
Nr:
2168331541
naukowo-badawcze
24

Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych : synteza opracowania
Koordynator:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
30 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny, Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279191
naukowo-badawcze
25

Tytuł:
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/IT/13/90
Sygnatura:
NP-40/Magazyn
Nr:
2168257156
naukowo-badawcze
26

Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych
Koordynator:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279189
naukowo-badawcze
27

Autor:
Kędzior Władysław , Sikora Tadeusz , Jędryka T. , Rzehak E. , Majewski H. , Zychowicz Z.
Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa
Koordynator:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm + zał.
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279187
naukowo-badawcze
28

Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279185
naukowo-badawcze
29

Autor:
Kędzior W. , Krełowska-Kułas M. , Sikora T. , Grudzień H. , Płaszyńska M. , Wrani A.
Tytuł:
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
9 k.: il.; 30 cm + Aneks : 41 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168279171
naukowo-badawcze
1
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers / Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 362-370. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf
2
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Meat Science. - vol. 139 (2018), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0309-1740
3
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKA // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf. - ISSN 2071-1050
4
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady / Władysław KĘDZIOR // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
5
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych / Jędrzej Knotter, Władysław KĘDZIOR // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017), s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
6
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKA // Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/. - ISSN 0146-9428
7
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady = Nutritional Value and Pro-Health Properties of Chocolate / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 119-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8
8
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 843-849. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
9
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
10
Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu = Quality of Traditional Drinking Milk and Fermented Milk, as Well as Low-Fat Milk / Władysław KĘDZIOR, Sara Wójcicka // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2016. - S. 146-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
11
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 144. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
12
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 793-800. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
13
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
14
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014), s. 237-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf. - ISSN 1644-1818
15
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products / Justyna Głaz, Władysław KĘDZIOR // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 25-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
16
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products / Justyna Głaz, Władysław KĘDZIOR // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie
17
Jakość wędlin tradycyjnych / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
18
The Quality of Natural Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Aleksandra Zuba-Wróbel // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 47-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
19
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 5-8. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336. - ISSN 1898-6447
20
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546. - ISSN 1898-6447
21
The Quality of Natural Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Aleksandra Zuba-Wróbel // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenie
22
Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności / Sławomir Burowski, Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 69. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
23
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531. - ISSN 1898-6447
24
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Marta Seweryn // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome : Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
25
Consumer Preferences for Honey Varieties / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
26
Badanie i ocena pieczywa / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 52-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
27
Consumer Preferences for Honey Varieties = Preferencje konsumenckie miodów odmianowych / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 158-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
28
Quality of Honey Varieties = Jakość miodów odmianowych / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2012. - S. 73-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
29
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 143-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
30
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Anna Wienciorek // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome : Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
31
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 100-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
32
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-581-9
33
Quality of Honey Varieties / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
34
Quality of Raw Milk from Various Producers / KĘDZIOR W., Onik K., PTASIŃSKA J. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 454-459. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
35
Quality of Apple Concentrate and Essence / Biniek M., KĘDZIOR W., SUWAŁA G. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 408-414. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
36
Determinanty jakości mleka owczego / Joanna PTASIŃSKA ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków, 2010. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna również na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001805
37
Oznaczenie białek / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 35-41. - ISBN 978-83-7252-460-7
38
Oznaczenie substancji lotnych / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 64-72. - ISBN 978-83-7252-460-7
39
Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521 / Władysław KĘDZIOR // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - 1 (18) (2009), s. 116-118. - Rec. pracy: Romuald I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności
40
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements / KĘDZIOR W., PTASIŃSKA J., Wielobób A. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
41
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae Resoviensis. - z. 12 (nr 248) (2008), s. 161-168. - Streszcz., summ. - ISSN 1234-3706
42
Factors Affecting Sheep Milk Composition / PTASIŃSKA J., KĘDZIOR W. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
43
Quality of Meat Products for Children / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kucab, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 849-854. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
44
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 45/1 (2007), s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
45
Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork = Wpływ olejów roślinnych podawanych w diecie na cechy rzeźne, właściwości fizyko-chemiczne oraz walory dietetyczne wieprzowiny / Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., KĘDZIOR W. // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska]. - Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 153-154. - ISBN 978-83-60574-08-9
46
Analysis of Sheep Milk Composition / Joanna PTASIŃSKA, Władysław KĘDZIOR // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 952-957. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
47
Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Roman Niżnikowski // DGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-Anhalt. - (2007), s. 208-214. - Summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0949-8842
48
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego = Shaping the Functional Properties of Sheep Meat and Milk / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=135876666. - ISSN 0208-7944
49
Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork / M. Pieszka, A. Janik, W. KĘDZIOR, W. Migdał // Animal Science : an international journal of fundamental and applied research. - vol. 1 Proceedings (2007), s. 106-107. - Bibliogr.
50
Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains / Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław KĘDZIOR // Archiv fur Tierzucht = Archives of Animal Breeding. - vol. 49, spec. iss. (2006), s. 268-274. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf. - ISSN 0003-9438
51
Appraisal of Meat Products Quality in Poland / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Arkadiusz Trela // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv : "Kniga", 2006. - S. 673-677. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
52
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Iwona Wanat // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv : "Kniga", 2006. - S. 719-723. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
53
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [Dokument elektroniczny] / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA, Monika Tomczyk // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma : Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
54
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2 / zespół: Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński, Joanna PTASIŃSKA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 56-89. - Bibliogr.
55
Quality of Chocolate Available at Polish Market [Dokument elektroniczny] / Marcin Dacko, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma : Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 7 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
56
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 17-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134335073. - ISSN 0208-7944
57
The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność / T. Barowicz, M. Pieszka, M. Pietras and W. KĘDZIOR // Journal of Animal and Feed Sciences. - vol. 14, Suppl. 1 (2005), s. 329-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf. - ISSN 1230-1388
58
Mleko owcze / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - (2005), s. 4-41. - Bibliogr.
59
Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep / Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1043-1048. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
60
Determinanty jakości soków owocowych / Artur Kraus ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków, 2005. - 150 k. : il. kolor ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000703a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000703b
61
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=92207726. - ISSN 0208-7944
62
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze / Władysław KĘDZIOR. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 195 s. : il.. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1593-2
63
Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt = The Effect of Heat Treatment on the Nutrient Content of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93365593. - ISSN 0208-7944
64
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Joanna Kapusta, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2005. - S. 360-365. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
65
Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich / Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński // W: Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - (2005), s. 42-46. - Bibliogr.
66
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Katarzyna Łysiak, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
67
Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt = Genetic Conditioning of the Composition of Fatty Acids in Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004), s. 75-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=89428891. - ISSN 0208-7944
68
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 41-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
69
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie / Katarzyna Łysik, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 147-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
70
Sheep Farming Conditioning in Poland / Władysław KĘDZIOR // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing : China Agriculture Press, 2004. - S. 329-333. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
71
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 242 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-171-9
72
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 94-120. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
73
Badanie i ocena pieczywa / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
74
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 133-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
75
Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002), s. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15057. - ISSN 0208-7944
76
Ocena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk / Władysław KĘDZIOR, Joanna Węglarz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 59-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents / Władysław KĘDZIOR, Dorota Machnik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002), s. 35-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15059. - ISSN 0208-7944
78
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 53-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey / Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 269-277. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
80
Oznaczanie białek / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 33-39. - ISBN 83-7252-078-X
81
Oznaczanie substancji lotnych / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 61-68. - ISBN 83-7252-078-X
82
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską / W. KĘDZIOR, M. Roborzyński // W: Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych. - Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86707-96-8
83
Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych / Władysław KĘDZIOR, K. Skwarczyńska, R. Cygan // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytor. Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom : KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 249-254. - ISBN 83-7204-187-3 (ITE)
84
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku / J. Bukała, I. Cichocka, Władysław KĘDZIOR, Władysław Pieczonka // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytor. Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom : KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 165-170. - ISBN 83-7204-187-3 (ITE)
85
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork / Tadeusz Barowicz, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. - nr 48 (2000), s. 161-174. - Bibliogr. - ISSN 1230-5367
86
Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych / Władysław KĘDZIOR, Nikodem Banachowicz // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 294-296. - ISBN 83-910502-6-2
87
Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 514-520. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
88
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEK // Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
89
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Lambs' Fat / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 11-19. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
90
Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat] / Władysław KĘDZIOR, Monika Karewicz // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 211. - ISBN 83-912465-2-3
91
Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt = Factors Determining the Chemical Composition of the Meat and Fat From a Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999), s. 33-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat] / Władysław KĘDZIOR, Dorota Machnik // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 213-214. - ISBN 83-912465-2-3
93
Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 521-526. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
94
Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 175. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
95
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 21-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 174. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
97
Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz / Aleksander Kasprzyk ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków-Rzeszów, 1999. - 163 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 12 k. - Bibliogr.
98
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 147-154. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
99
Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych / Władysław KĘDZIOR, Marta Zybińska // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 331-333. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
100
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 135-141. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
101
Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego / Władysław KĘDZIOR, B. Kalinowska, S. Cecugiewicz // W: Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 329. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 53). - S. 211-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
102
Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 59-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
103
Factors Influencing Quality Properties of Lamb / Wladyslaw KEDZIOR // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna : University of Economics, 1997. - S. 173-175. - Summ.
104
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 127-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
105
Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec = Composition of Amino Acids Contained in Lamb Meat From Interrace Crossing of Sheep / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 16 kg / B. Kalinowska, S. Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski]. - Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", 1997. - (Zeszyty Naukowe / Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1). - S. 175-183. - ISBN 83-86980-96-6
107
Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty / [kom. nauk.: Mikołaj Protasowicki et al.]. - Szczecin : Akademia Rolnicza, 1996. - S. 57-61
108
Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań : University of Economics, 1996. - S. 423-426. - Summ. - Bibliogr.
109
Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki. - Kyyiv : KDTEU, 1996. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
110
Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt = Effect of Life Factors on Chemical Composition and Physical Propperties of Lamb / Władysław KĘDZIOR // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 1 (6) (1996), s. 3-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1425-6959
111
Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań : University of Economics, 1996. - S. 419-422. - Summ. - Bibliogr.
112
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
113
Rzeczoznawcy PTT / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 123-124
114
Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb / Wladyslaw KEDZIOR // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking : Peking University Press, 1995. - S. 404-413. - ISBN 7-301-02897-0
115
Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku / Władysław KĘDZIOR // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3) (1995), s. 110. - Dostępne tylko streszczenia. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku". - ISSN 1425-6959
116
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt = Impact of Inter-Breed Crossing of Sheep on Mineral Ingredients Content in Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995), s. 35-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin / Tadeusz SIKORA, Władysław KĘDZIOR // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 86-91. - Bibliogr.
118
Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt = Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 127 s. : tab ., wykr. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 123)
119
Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions / Władysław KĘDZIOR, Piotr Pająk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
120
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kosowicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
121
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wojciech Szeląg // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
122
Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 29-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
123
Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych = Methods of Testing the Chemical Composition of Heat and Foreign Standards / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
124
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Irena Skrzyżała, Maciej Roboczyński // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992/1993), s. 117-127. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
125
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
126
Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek = Selection of Parameters for Lamb Hybrid Quality Assessment / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
127
The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. Strzelecki // Archiv für Tierernaehrung. - vol. 41, iss. 6 (1991), s. 657-662. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X
128
Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991), s. 121-133. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
129
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Agata Wróbel // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991), s. 182-184. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
130
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991), s. 135-147. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
131
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym = Quality of Lamb Meat Stored as Frozen / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 67-73. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
132
The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat / Władysław KĘDZIOR // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie
133
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Roman Dowierciał // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
134
The Effect of Age of Lambs on Meat Quality / Władysław KĘDZIOR // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
135
Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 97-107. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
136
Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990. - Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990. - S. 77. - Dostępne tylko streszczenia
137
The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR, P. Pisulewski, M. Roborzyński // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 44. - Dostępne tylko streszczenie
138
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Beata Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989), s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
139
The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. Strzelecki // Archiv für Tierernaehrung. - vol. 39, iss. 12 (1989), s. 1091-1100. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X
140
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym / Władysław KĘDZIOR // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie
141
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
142
Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 243-255. - Bibliogr.
143
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
144
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 13. - Dostępne tylko streszczenia
145
Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 15. - Dostępne tylko streszczenia
146
Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa = The Effect of Sex on the Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 117-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
147
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa / Dowierciał R., KĘDZIOR W., SIKORA T. // W: Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984. - Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984. - S. 388-390. - Bibliogr.
148
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych = Modem Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 115-119. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
149
Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej Mróz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983/1984), s. 19-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
150
Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza / Władysław KĘDZIOR ; Promotor: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS. - Kraków, 1983. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
151
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
152
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej Mróz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983/1984), s. 7-17. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
153
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR, T. SIKORA, A. Mróz // W: Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz : XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień. - Poznań : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1983. - S. 65. - Dostępne tylko streszczenie
154
Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // W: Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka : materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r. = III International Symposium on Cooperation Areas in Commodity Science and Technology in View to Human Needs. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 196-200. - Summ. - Bibliogr.
155
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA, Krystyna Wiklik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
156
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
157
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
158
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
159
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
160
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
161
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
162
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
163
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
164
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
165
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang przy wybranych rozdz. - Bibliogr. przy rozdz.
166
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
167
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
168
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
169
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
170
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
171
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 65 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
172
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
173
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1 / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, wykonawcy: Agata Augustyn, Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Paweł Paraponiak, Władysław Pieczonka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
174
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
175
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego / Władysław Pieczonka, Dorota Machnik, Krystyna Skwarczyńska, Joanna Węglarz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
176
Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych / Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Małgorzata Papiernik, Anna Żerebiec. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
177
Żywność modyfikowana genetycznie / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 18 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
178
Badanie i ocena jakości mięsa koźląt / Sławomir Cecugiewicz, Bożena Kalinowska, Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 21 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
179
Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 35 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
180
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt / kier. tematu Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Henryk MAJEWSKI, Andrzej Szewczyk, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
181
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; zespół: Katarzyna Kosowicz, Anna Leśniak, Henryk MAJEWSKI, Piotr Pająk. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
182
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych : synteza opracowania / koordynator programu: Ignacy DUDA ; kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 30 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
183
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
184
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, K. Cybulowa, H. MAJEWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
185
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, E. Rzehak, H. MAJEWSKI, Z. Zychowicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 74 k. : il. ; 30 cm + zał. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
186
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych / zespół wykonawców: Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Tadeusz SIKORA, Henryk MAJEWSKI, Ewelina Rzehak. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
187
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel / kier. tematu: T. GOŁĘBIOWSKI ; oprac.: W. KĘDZIOR ; oznaczenia wykonali: W. KĘDZIOR, M. KREŁOWSKA-KUŁAS, T. SIKORA, H. Grudzień, M. PŁASZYŃSKA, A. Wrani. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 9 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 41 k. - Bibliogr.
1
Pyrzyńska E., Halagarda M., Kędzior W., (2018), Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 362-370.
2
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2018), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality, "Meat Science", vol. 139, s. 25-34.
3
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., Kudełka W., (2018), Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-13; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf
4
Kędzior W., (2017), Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 40.
5
Knotter J., Kędzior W., (2017), The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (53), s. 72-81.
6
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2017), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland, "Journal of Food Quality", vol. 2017, s. 1-10; https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/
7
Kędzior W., (2017), Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 119-130.
8
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 843-849.
9
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 155.
10
Kędzior W., Wójcicka S., (2016), Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 146-154.
11
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 144.
12
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 793-800.
13
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
14
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 86, s. 237-243; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf
15
Głaz J., Kędzior W., (2014), The Quality of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 25-34.
16
Głaz J., Kędzior W., (2014), The Quality of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 61.
17
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 43.
18
Kędzior W., Zuba-Wróbel A., (2014), The Quality of Natural Yoghurts. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 47-56.
19
Kędzior W., (2014), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 5-8; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336
20
Kędzior W., (2014), Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 9-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546
21
Kędzior W., Zuba-Wróbel A., (2014), The Quality of Natural Yoghurts. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 76.
22
Burowski S., Kędzior W., (2013), Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 69.
23
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2013), Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 15-31; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531
24
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Seweryn M., (2012), Quality of Milk and Fermented Milk Drinks. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
25
Jach J., Kędzior W., (2012), Consumer Preferences for Honey Varieties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 48.
26
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena pieczywa. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 52-59.
27
Jach J., Kędzior W., (2012), Consumer Preferences for Honey Varieties. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 158-165.
28
Jach J., Kędzior W., (2012), Quality of Honey Varieties. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 73-80.
29
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143-171.
30
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Wienciorek A., (2012), Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
31
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 100-127.
32
Kędzior W. (red.), (2012), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 273 s.
33
Jach J., Kędzior W., (2012), Quality of Honey Varieties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 54.
34
Kędzior W., Onik K., Ptasińska J., (2010), Quality of Raw Milk from Various Producers, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 454-459.
35
Biniek M., Kędzior W., Suwała G., (2010), Quality of Apple Concentrate and Essence, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 408-414.
36
Ptasińska J., (2010), Determinanty jakości mleka owczego, Prom. Kędzior W., Kraków : , 263 k.
37
Kędzior W., (2009), Oznaczenie białek. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-41.
38
Kędzior W., (2009), Oznaczenie substancji lotnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 64-72.
39
Kędzior W., (2009), Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521, "Towaroznawcze Problemy Jakości", 1 (18), s. 116-118.
40
Kędzior W., Ptasińska J., Wielobób A., (2008), Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 171-176.
41
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2008), Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 12 (nr 248), s. 161-168.
42
Ptasińska J., Kędzior W., (2008), Factors Affecting Sheep Milk Composition. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 383-387.
43
Kędzior W., Kucab K., Ptasińska J., (2007), Quality of Meat Products for Children. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 849-854.
44
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2007), Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 45/1, s. 101-109.
45
Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., Kędzior W., (2007), Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork. [W:] Józefa Chrzanowska (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 153-154.
46
Ptasińska J., Kędzior W., (2007), Analysis of Sheep Milk Composition. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 952-957.
47
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., Niżnikowski R., (2007), Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems, "DGfZ - Schriftenreihe", s. 208-214.
48
Kędzior W., (2007), Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 47-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666
49
Pieszka M., Janik A., Kędzior W., Migdał W., (2007), Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork, "Animal Science : an international journal of fundamental and applied research", vol. 1 Proceedings, s. 106-107.
50
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2006), Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains, "Archiv fur Tierzucht", vol. 49, spec. iss., s. 268-274; http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf
51
Kędzior W., Ptasińska J., Trela A., (2006), Appraisal of Meat Products Quality in Poland. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 673-677.
52
Kędzior W., Ptasińska J., Wanat I., (2006), Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 719-723.
53
Kędzior W., Ptasińska J., Tomczyk M., (2006), HACCP System for the Pickled Fish Production Line. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
54
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., Ptasińska J., (2006), Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2. [W:] Cichoń Z. (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 56-89.
55
Dacko M., Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Quality of Chocolate Available at Polish Market. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
56
Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 17-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073
57
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Kędzior W., (2005), The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity, "Journal of Animal and Feed Sciences", vol. 14, Suppl. 1, s. 329-332; http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf
58
Kędzior W., (2005), Mleko owcze. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, s. 4-41.
59
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., (2005), Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1043-1048.
60
Kraus A., (2005), Determinanty jakości soków owocowych, Prom. Kędzior W., Kraków : , 150 k.
61
Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Systemy jakości w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726
62
Kędzior W., (2005), Owcze produkty spożywcze: aspekty towaroznawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 195 s.
63
Kędzior W., (2005), Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593
64
Kapusta J., Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 360-365.
65
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., (2005), Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, s. 42-46.
66
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 14.
67
Kędzior W., (2004), Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 75-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891
68
Kędzior W., (2004), Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 41-51.
69
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 147-154.
70
Kędzior W., (2004), Sheep Farming Conditioning in Poland. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 329-333.
71
Kędzior W. (red.), (2003), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 242 s.
72
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-120.
73
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena pieczywa. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-56.
74
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 133-154.
75
Kędzior W., Roborzyński M., (2002), Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 29-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/15057
76
Kędzior W., Węglarz J., (2002), Ocena jakości mleka surowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 59-67.
77
Kędzior W., Machnik D., (2002), Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 35-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/15059
78
Kasprzyk A., Kędzior W., (2002), Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 53-58.
79
Kędzior W., Popek S., (2001), Skład chemiczny i właściwości miodu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 269-277.
80
Kędzior W., (2001), Oznaczanie białek. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-39.
81
Kędzior W., (2001), Oznaczanie substancji lotnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-68.
82
Kędzior W., Roborzyński M., (2000), Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską. [W:] Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych, Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, s. 76.
83
Kędzior W., Skwarczyńska K., Cygan R., (2000), Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 249-254.
84
Bukała J., Cichocka I., Kędzior W., Pieczonka W., (2000), Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 165-170.
85
Barowicz T., Kędzior W., (2000), Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego, "Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany", nr 48, s. 161-174.
86
Kędzior W., Banachowicz N., (2000), Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 294-296.
87
Kędzior W., (1999), Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 514-520.
88
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1999), Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland, "Nahrung", vol. 43, iss. 5, s. 317-319.
89
Kędzior W., (1999), Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 11-19.
90
Kędzior W., Karewicz M., (1999), Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 211.
91
Kędzior W., (1999), Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 526, s. 33-40.
92
Kędzior W., Machnik D., (1999), Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 213-214.
93
Kędzior W., Kalinowska B., (1999), Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 521-526.
94
Kędzior W., Roborzyński M., (1999), Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 175.
95
Kędzior W., Sikora T., Krełowska-Kułas M., (1999), Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 21-29.
96
Kędzior W., Roborzyński M., (1999), Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 174.
97
Kasprzyk A., (1999), Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz, Prom. Kędzior W., Kraków-Rzeszów : , 163 k.
98
Kędzior W., (1999), Żywność modyfikowana genetycznie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 147-154.
99
Kędzior W., Zybińska M., (1998), Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 331-333.
100
Kędzior W., (1998), Jakość żywności a wymagania konsumentów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 135-141.
101
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1998), Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego. [W:] Ruda (red.), Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 53), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 211-215.
102
Kędzior W., Sikora T., (1997), Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 59-64.
103
Kedzior W., (1997), Factors Influencing Quality Properties of Lamb. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 173-175.
104
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1997), Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 127-134.
105
Kędzior W., (1997), Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 49-57.
106
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 16 kg. [W:] Niżnikowski R. (red.), Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce, Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", s. 175-183.
107
Kędzior W., (1996), Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt. [W:] Mikołaj Protasowicki (red.), Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty, Szczecin : Akademia Rolnicza, s. 57-61.
108
Kędzior W., Sikora T., (1996), Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 423-426.
109
Kędzior W., (1996), Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb. [W:] Mazaraki (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 33-34.
110
Kędzior W., (1996), Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 1 (6), s. 3-12.
111
Kędzior W., (1996), Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 419-422.
112
Kędzior W., (1995), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-86.
113
Kędzior W., (1995), Rzeczoznawcy PTT. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 123-124.
114
Kedzior W., (1995), Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 404-413.
115
Kędzior W., (1995), Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 2 (3), s. 110.
116
Kędzior W., (1995), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 462, s. 35-41.
117
Sikora T., Kędzior W., (1995), Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 86-91.
118
Kędzior W., (1995), Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 123), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 s.
119
Kędzior W., Pająk P., (1994), Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 11-16.
120
Kędzior W., Kosowicz K., (1993), Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 396, s. 11-20.
121
Kędzior W., Gołębiowski T., Szeląg W., (1993), Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 423, s. 17-23.
122
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1992), Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 29-37.
123
Kędzior W., (1992), Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 47-58.
124
Kędzior W., Skrzyżała I., Roboczyński M., (1992), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 29/30, s. 117-127.
125
Kędzior W., Mikułowska H., (1991), Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 43-53.
126
Kędzior W., (1991), Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 31-42.
127
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Strzelecki J., (1991), The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds, "Archiv für Tierernaehrung", vol. 41, iss. 6, s. 657-662.
128
Kędzior W., Skrzyżała I., Roboczyński M., (1991), Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 28, s. 121-133.
129
Gołębiowski T., Kędzior W., Wróbel A., (1991), Jakość masła przechowywanego w chłodniach, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 7, s. 182-184.
130
Kędzior W., Skrzyżała I., Roboczyński M., (1991), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 28, s. 135-147.
131
Kędzior W., (1990), Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 67-73.
132
Kędzior W., (1990), The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 42.
133
Kędzior W., Sikora T., Dowierciał R., (1990), Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 75-85.
134
Kędzior W., (1990), The Effect of Age of Lambs on Meat Quality. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 43.
135
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1990), Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 97-107.
136
Kędzior W., (1990), Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt. [W:] Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi": Kraków, 7-8.IV. 1990, Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, s. 77.
137
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Pisulewski P., Roborzyński M., (1990), The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 44.
138
Gołębiowski T., Kędzior W., Pieczonka B., (1989), Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 21-32.
139
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Strzelecki J., (1989), The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement, "Archiv für Tierernaehrung", vol. 39, iss. 12, s. 1091-1100.
140
Kędzior W., (1988), Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 40.
141
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1988), Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 47.
142
Kędzior W., Sikora T., (1988), Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 243-255.
143
Gołębiowski T., Kędzior W., (1988), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 201-210.
144
Gołębiowski T., Kędzior W., (1987), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 13.
145
Kędzior W., (1987), Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 15.
146
Kędzior W., (1986), Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 117-123.
147
Dowierciał R., Kędzior W., Sikora T., (1984), Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa. [W:] Postępy w analityce żywności: XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984, Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 388-390.
148
Kędzior W., (1984), Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 115-119.
149
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 20/21, s. 19-32.
150
Kędzior W., (1983), Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza, Prom. Krełowska-Kułas M., Kraków : , 168 k.
151
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1983), Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 215-222.
152
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 20/21, s. 7-17.
153
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu. [W:] Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz: XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień, Poznań : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 65.
154
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., (1981), Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny. [W:] Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka: materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 196-200.
155
Kędzior W., Mikułowska H., Wiklik K., (1981), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 205-212.
156
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1981), Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 199-204.
157
Kędzior W., (1980), Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 261-265.
158
Kędzior W., Sikora T., (1980), Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 249-259.
159
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
160
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 180 k.
161
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
162
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9, (2011), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 41 k.
163
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 k.
164
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
165
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8, (2010), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
166
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 85 s.
167
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7, (2009), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 63 s.
168
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 46, [3] s.
169
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
170
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, (2005), Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
171
Kędzior W., (2004), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 65 k.
172
Kędzior W., (2003), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
173
Kędzior W., Augustyn A., Bukała J., Kudełka W., Paraponiak P., Pieczonka W., (2002), Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
174
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2001), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
175
Pieczonka W., Machnik D., Skwarczyńska K., Węglarz J., (2000), Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
176
Kędzior W., Papiernik M., Żerebiec A., (1999), Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
177
Żywność modyfikowana genetycznie, (1998), Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 k.
178
Cecugiewicz S., Kalinowska B., Kędzior W., (1997), Badanie i ocena jakości mięsa koźląt, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k.
179
Kędzior W., Kalinowska B., Sutor B., (1996), Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa, Kędzior W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
180
Kędzior W., Majewski H., Szewczyk A., Sutor B., (1995), Optymalizacja jakości mięsa jagniąt, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
181
Kędzior W., Kosowicz K., Leśniak A., Majewski H., Pająk P., (1992), Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 67 k.
182
Kędzior W., Sikora T., (1990), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 30 k.
183
Kędzior W., Sikora T., Woźniakiewicz T., (1990), Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
184
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Cybula K., Majewski H., (1988), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3: kryteria jakości przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
185
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Rzehak E., Majewski H., Zychowicz Z., (1987), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2: kryteria jakości mięsa, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
186
Kędzior W., Sikora T., Majewski H., Rzehak E., (1986), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
187
Kędzior W., Krełowska-Kułas M., Sikora T., Grudzień H., Płaszyńska M., Wrani A., (1982), Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel, Gołębiowski T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 9 k.
1
@inbook{UEK:2168325007,
author = "Pyrzyńska Ewa and Halagarda Michał and Kędzior Władysław",
title = "Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers",
booktitle = "Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "362-370",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
2
@article{UEK:2168322763,
author = "Halagarda Michał and Kędzior Władysław and Pyrzyńska Ewa",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality",
journal = "Meat Science",
number = "vol. 139",
pages = "25-34",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168327967,
author = "Halagarda Michał and Kędzior Władysław and Pyrzyńska Ewa and Kudełka Wanda",
title = "Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-13",
year = "2018",
}
4
@misc{UEK:2168319567,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "40",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
5
@article{UEK:2168322727,
author = "Knotter Jędrzej and Kędzior Władysław",
title = "The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (53)",
pages = "72-81",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168318581,
author = "Halagarda Michał and Kędzior Władysław and Pyrzyńska Ewa",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland",
journal = "Journal of Food Quality",
number = "vol. 2017",
pages = "1-10",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168319229,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
8
@inbook{UEK:2168308021,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Pycek Małgorzata",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "843-849",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
9
@misc{UEK:2168309391,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Pycek Małgorzata",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "155",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
10
@inbook{UEK:2168307085,
author = "Kędzior Władysław and Wójcicka Sara",
title = "Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "146-154",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
11
@misc{UEK:2168309387,
author = "Halagarda Michał and Kędzior Władysław and Pyrzyńska Ewa",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "144",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
12
@inbook{UEK:2168308015,
author = "Halagarda Michał and Kędzior Władysław and Pyrzyńska Ewa",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "793-800",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
13
@article{UEK:2168305625,
author = "Kudełka Wanda and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Pyrzyńska Ewa and Halagarda Michał",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168294537,
author = "Kędzior Władysław and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "86",
pages = "237-243",
adress = "",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168284281,
author = "Głaz Justyna and Kędzior Władysław",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "25-34",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
16
@misc{UEK:2168283605,
author = "Głaz Justyna and Kędzior Władysław",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "61",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
17
@misc{UEK:2168284321,
author = "Kędzior Władysław and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "43",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
18
@inbook{UEK:2168284287,
author = "Kędzior Władysław and Zuba-Wróbel Aleksandra",
title = "The Quality of Natural Yoghurts",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "47-56",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
19
@article{UEK:2168284339,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "5-8",
year = "2014",
}
20
@article{UEK:2168284341,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "9-20",
year = "2014",
}
21
@misc{UEK:2168283633,
author = "Kędzior Władysław and Zuba-Wróbel Aleksandra",
title = "The Quality of Natural Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "76",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
22
@misc{UEK:2168294733,
author = "Burowski Sławomir and Kędzior Władysław",
title = "Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "69",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
23
@article{UEK:2168287361,
author = "Halagarda Michał and Kędzior Władysław and Pyrzyńska Ewa",
title = "Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "15-31",
year = "2013",
}
24
@inbook{UEK:2168245248,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Seweryn Marta",
title = "Quality of Milk and Fermented Milk Drinks",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
25
@misc{UEK:2168294505,
author = "Jach Joanna and Kędzior Władysław",
title = "Consumer Preferences for Honey Varieties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "48",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
26
@inbook{UEK:2168235562,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Badanie i ocena pieczywa",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "52-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
27
@inbook{UEK:2168289773,
author = "Jach Joanna and Kędzior Władysław",
title = "Consumer Preferences for Honey Varieties",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality",
pages = "158-165",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6",
}
28
@inbook{UEK:2168322699,
author = "Jach Joanna and Kędzior Władysław",
title = "Quality of Honey Varieties",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality Evaluation",
pages = "73-80",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3",
}
29
@inbook{UEK:2168235576,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "143-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
30
@inbook{UEK:2168245186,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Wienciorek Anna",
title = "Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
31
@inbook{UEK:2168235570,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "100-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
32
@book{UEK:2168235556,
title = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
editor = Kędzior Władysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
33
@misc{UEK:2168294581,
author = "Jach Joanna and Kędzior Władysław",
title = "Quality of Honey Varieties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "54",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
34
@article{UEK:2165793611,
author = "Kędzior W. and Onik K. and Ptasińska J.",
title = "Quality of Raw Milk from Various Producers",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "454-459",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:2165780773,
author = "Biniek M. and Kędzior W. and Suwała G.",
title = "Quality of Apple Concentrate and Essence",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "408-414",
year = "2010",
}
36
@unpublished{UEK:51004,
author = "Ptasińska Joanna",
title = "Determinanty jakości mleka owczego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
37
@inbook{UEK:2164873019,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Oznaczenie białek",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "35-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
38
@inbook{UEK:2164892602,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Oznaczenie substancji lotnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "64-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
39
@article{UEK:2165931954,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Recenzja książki pt. Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (18)",
pages = "116-118",
year = "2009",
}
40
@inbook{UEK:2165812811,
author = "Kędzior W. and Ptasińska J. and Wielobób A.",
title = "Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "171-176",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
41
@article{UEK:2165932259,
author = "Pompa-Roborzyński Maciej and Kędzior Władysław",
title = "Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 12 (248)",
pages = "161-168",
year = "2008",
}
42
@inbook{UEK:2165821615,
author = "Ptasińska J. and Kędzior W.",
title = "Factors Affecting Sheep Milk Composition",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "383-387",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
43
@inbook{UEK:2165806558,
author = "Kędzior Władysław and Kucab Katarzyna and Ptasińska Joanna",
title = "Quality of Meat Products for Children",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "849-854",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
44
@article{UEK:2165932345,
author = "Pompa-Roborzyński Maciej and Kędzior Władysław",
title = "Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 45/1",
pages = "101-109",
year = "2007",
}
45
@misc{UEK:2165932543,
author = "Pieszka M. and Janik A. and Gąsior R. and Migdał W. and Kędzior Władysław",
title = "Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "153-154",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
46
@inbook{UEK:2165808316,
author = "Ptasińska Joanna and Kędzior Władysław",
title = "Analysis of Sheep Milk Composition",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "952-957",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
47
@article{UEK:2165932846,
author = "Pompa-Roborzyński Maciej and Kędzior Władysław and Niżnikowski Roman",
title = "Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems",
journal = "DGfZ - Schriftenreihe",
pages = "208-214",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:51115,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "47-57",
year = "2007",
}
49
@article{UEK:2168319579,
author = "Pieszka Marek and Janik Agnieszka and Kędzior Władysław and Migdał Władysław",
title = "Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork",
journal = "Animal Science : an international journal of fundamental and applied research",
number = "vol. 1 Proceedings",
pages = "106-107",
year = "2007",
}
50
@article{UEK:2168229898,
author = "Pompa-Roborzyński Maciej and Kędzior Władysław",
title = "Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains",
journal = "Archiv fur Tierzucht",
number = "vol. 49, spec. iss.",
pages = "268-274",
year = "2006",
}
51
@inbook{UEK:2165833600,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna and Trela Arkadiusz",
title = "Appraisal of Meat Products Quality in Poland",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "673-677",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
52
@inbook{UEK:2165870041,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna and Wanat Iwona",
title = "Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "719-723",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
53
@inbook{UEK:2165807300,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna and Tomczyk Monika",
title = "HACCP System for the Pickled Fish Production Line",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
54
@unpublished{UEK:2168220760,
author = "Kędzior Władysław and Pompa-Roborzyński Maciej and Ptasińska Joanna",
title = "Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "56-89",
year = "2006",
}
55
@inbook{UEK:2165807005,
author = "Dacko Marcin and Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna",
title = "Quality of Chocolate Available at Polish Market",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
56
@article{UEK:52081,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna",
title = "Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "17-35",
year = "2006",
}
57
@article{UEK:2168233778,
author = "Barowicz T. and Pieszka M. and Pietras M. and Kędzior W.",
title = "The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity",
journal = "Journal of Animal and Feed Sciences",
number = "vol. 14, Suppl. 1",
pages = "329-332",
year = "2005",
}
58
@unpublished{UEK:2168289445,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Mleko owcze",
booktitle = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze",
pages = "4-41",
year = "2005",
}
59
@inbook{UEK:2166527703,
author = "Kędzior Władysław and Pompa-Roborzyński Maciej",
title = "Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1043-1048",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
60
@unpublished{UEK:2168219740,
author = "Kraus Artur",
title = "Determinanty jakości soków owocowych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
61
@article{UEK:52597,
author = "Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna",
title = "Systemy jakości w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "5-24",
year = "2005",
}
62
@book{UEK:2168219222,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-208-1593-2",
}
63
@article{UEK:52598,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "129-140",
year = "2005",
}
64
@inbook{UEK:2166517143,
author = "Kapusta Joanna and Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "360-365",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
65
@unpublished{UEK:2168289449,
author = "Kędzior Władysław and Pompa-Roborzyński Maciej",
title = "Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich",
booktitle = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze",
pages = "42-46",
year = "2005",
}
66
@misc{UEK:2168228280,
author = "Łysik Katarzyna and Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "14",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
67
@article{UEK:2168219584,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "75-89",
year = "2004",
}
68
@article{UEK:52215,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "41-51",
year = "2004",
}
69
@inbook{UEK:2168133732,
author = "Łysik Katarzyna and Kędzior Władysław and Ptasińska Joanna",
title = "Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "147-154",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
70
@inbook{UEK:2168332099,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Sheep Farming Conditioning in Poland",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "329-333",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
71
@book{UEK:2166211175,
title = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
editor = Kędzior Władysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
72
@inbook{UEK:2166212070,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "94-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
73
@inbook{UEK:2166211848,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Badanie i ocena pieczywa",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
74
@inbook{UEK:2166212207,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "133-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
75
@article{UEK:2168225710,
author = "Kędzior Władysław and Roborzyński Maciej",
title = "Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "29-34",
year = "2002",
}
76
@article{UEK:2168224308,
author = "Kędzior Władysław and Węglarz Joanna",
title = "Ocena jakości mleka surowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "59-67",
year = "2002",
}
77
@article{UEK:2168225716,
author = "Kędzior Władysław and Machnik Dorota",
title = "Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "35-41",
year = "2002",
}
78
@article{UEK:2168224298,
author = "Kasprzyk Aleksander and Kędzior Władysław",
title = "Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "53-58",
year = "2002",
}
79
@article{UEK:2168229828,
author = "Kędzior Władysław and Popek Stanisław",
title = "Skład chemiczny i właściwości miodu",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "269-277",
year = "2001",
}
80
@inbook{UEK:2168252812,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Oznaczanie białek",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "33-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
81
@inbook{UEK:2168252824,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Oznaczanie substancji lotnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "61-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
82
@misc{UEK:2168277781,
author = "Kędzior W. and Roborzyński M.",
title = "Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską",
booktitle = "Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych",
pages = "76",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk",
year = "2000",
isbn = "83-86707-96-8",
}
83
@inbook{UEK:2168322691,
author = "Kędzior Władysław and Skwarczyńska K. and Cygan R.",
title = "Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "249-254",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3 (ITE)",
}
84
@inbook{UEK:2168322673,
author = "Bukała J. and Cichocka I. and Kędzior Władysław and Pieczonka Władysław",
title = "Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "165-170",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3 (ITE)",
}
85
@article{UEK:2168322645,
author = "Barowicz Tadeusz and Kędzior Władysław",
title = "Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego",
journal = "Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany",
number = "48",
pages = "161-174",
year = "2000",
}
86
@misc{UEK:2168239580,
author = "Kędzior Władysław and Banachowicz Nikodem",
title = "Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "294-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
87
@inbook{UEK:2168253590,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "514-520",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
88
@article{UEK:2168235518,
author = "Krełowska-Kułas M. and Kędzior W. and Popek S.",
title = "Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 43, iss. 5",
pages = "317-319",
year = "1999",
}
89
@article{UEK:2168242330,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "11-19",
year = "1999",
}
90
@inbook{UEK:2168275779,
author = "Kędzior Władysław and Karewicz Monika",
title = "Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
91
@article{UEK:2168259600,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "526",
pages = "33-40",
year = "1999",
}
92
@inbook{UEK:2168275789,
author = "Kędzior Władysław and Machnik Dorota",
title = "Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "213-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
93
@inbook{UEK:2168253592,
author = "Kędzior Władysław and Kalinowska Bożena",
title = "Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "521-526",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
94
@misc{UEK:2168277877,
author = "Kędzior Władysław and Roborzyński Maciej",
title = "Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "175",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
95
@article{UEK:2168242334,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Krełowska-Kułas Maria",
title = "Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "21-29",
year = "1999",
}
96
@misc{UEK:2168277871,
author = "Kędzior Władysław and Roborzyński Maciej",
title = "Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
97
@unpublished{UEK:2168312565,
author = "Kasprzyk Aleksander",
title = "Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz",
adress = "Kraków-Rzeszów",
year = "1999",
}
98
@article{UEK:2168245310,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Żywność modyfikowana genetycznie",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "147-154",
year = "1999",
}
99
@inbook{UEK:2168248980,
author = "Kędzior Władysław and Zybińska Marta",
title = "Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "331-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
100
@article{UEK:2168243200,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Jakość żywności a wymagania konsumentów",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "135-141",
year = "1998",
}
101
@inbook{UEK:2168322683,
author = "Kędzior Władysław and Kalinowska B. and Cecugiewicz S.",
title = "Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego",
booktitle = "Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "211-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
102
@article{UEK:2168260806,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz",
title = "Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "59-64",
year = "1997",
}
103
@inbook{UEK:2168273898,
author = "Kedzior Wladyslaw",
title = "Factors Influencing Quality Properties of Lamb",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "173-175",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
104
@article{UEK:2168252788,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław and Popek Stanisław",
title = "Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "127-134",
year = "1997",
}
105
@article{UEK:2168260804,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "49-57",
year = "1997",
}
106
@inbook{UEK:2168322685,
author = "Kalinowska B. and Cecugiewicz S. and Kędzior Władysław",
title = "Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 16 kg",
booktitle = "Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce",
pages = "175-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwój SGGW",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-86980-96-6",
}
107
@inbook{UEK:2168322689,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt",
booktitle = "Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty",
pages = "57-61",
adress = "Szczecin",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1996",
}
108
@inbook{UEK:2168255238,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz",
title = "Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "423-426",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
109
@misc{UEK:2168303959,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "33-34",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
110
@article{UEK:2168332161,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt",
journal = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "1 (6)",
pages = "3-12",
year = "1996",
}
111
@inbook{UEK:2168255236,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "419-422",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
112
@misc{UEK:2168239162,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "85-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
113
@misc{UEK:2168284603,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Rzeczoznawcy PTT",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "123-124",
year = "1995",
}
114
@inbook{UEK:2168256042,
author = "Kedzior Wladyslaw",
title = "Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "404-413",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
115
@misc{UEK:2168262902,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku",
booktitle = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "2 (3)",
pages = "110",
year = "1995",
}
116
@article{UEK:2168241060,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "462",
pages = "35-41",
year = "1995",
}
117
@article{UEK:2168276923,
author = "Sikora Tadeusz and Kędzior Władysław",
title = "Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "86-91",
year = "1995",
}
118
@book{UEK:2168268050,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "0209-1674",
}
119
@article{UEK:2168243554,
author = "Kędzior Władysław and Pająk Piotr",
title = "Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "449",
pages = "11-16",
year = "1994",
}
120
@article{UEK:2168248174,
author = "Kędzior Władysław and Kosowicz Katarzyna",
title = "Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "396",
pages = "11-20",
year = "1993",
}
121
@article{UEK:2168276207,
author = "Kędzior Władysław and Gołębiowski Tadeusz and Szeląg Wojciech",
title = "Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "423",
pages = "17-23",
year = "1993",
}
122
@article{UEK:2168245690,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław",
title = "Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "29-37",
year = "1992",
}
123
@article{UEK:2168245692,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "47-58",
year = "1992",
}
124
@article{UEK:2168322651,
author = "Kędzior Władysław and Skrzyżała Irena and Roboczyński Maciej",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 29/30",
pages = "117-127",
year = "1992",
}
125
@article{UEK:2168245730,
author = "Kędzior Władysław and Mikułowska Helena",
title = "Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "43-53",
year = "1991",
}
126
@article{UEK:2168245728,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "31-42",
year = "1991",
}
127
@article{UEK:2168247646,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław and Strzelecki J.",
title = "The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds",
journal = "Archiv für Tierernaehrung",
number = "vol. 41, iss. 6",
pages = "657-662",
year = "1991",
}
128
@article{UEK:2168322681,
author = "Kędzior Władysław and Skrzyżała Irena and Roboczyński Maciej",
title = "Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 28",
pages = "121-133",
year = "1991",
}
129
@article{UEK:2168245088,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Kędzior Władysław and Wróbel Agata",
title = "Jakość masła przechowywanego w chłodniach",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 7",
pages = "182-184",
year = "1991",
}
130
@article{UEK:2168322679,
author = "Kędzior Władysław and Skrzyżała Irena and Roboczyński Maciej",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 28",
pages = "135-147",
year = "1991",
}
131
@article{UEK:2168246180,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "67-73",
year = "1990",
}
132
@misc{UEK:2168284961,
author = "Kędzior Władysław",
title = "The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "42",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
133
@article{UEK:2168246186,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Dowierciał Roman",
title = "Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "75-85",
year = "1990",
}
134
@misc{UEK:2168284963,
author = "Kędzior Władysław",
title = "The Effect of Age of Lambs on Meat Quality",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "43",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
135
@article{UEK:2168246178,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław",
title = "Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "97-107",
year = "1990",
}
136
@misc{UEK:2168276649,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt",
booktitle = "Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi"",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
}
137
@misc{UEK:2168284965,
author = "Krełowska-Kułas M. and Kędzior W. and Pisulewski P. and Roborzyński M.",
title = "The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "44",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
138
@article{UEK:2168248146,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Kędzior Władysław and Pieczonka Beata",
title = "Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "287",
pages = "21-32",
year = "1989",
}
139
@article{UEK:2168247648,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław and Strzelecki J.",
title = "The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement",
journal = "Archiv für Tierernaehrung",
number = "vol. 39, iss. 12",
pages = "1091-1100",
year = "1989",
}
140
@misc{UEK:2168263218,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "40",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
141
@misc{UEK:2168263242,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław and Knapik Jan and Roborzyński Maciej",
title = "Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "47",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
142
@article{UEK:2168275873,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz",
title = "Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "243-255",
year = "1988",
}
143
@article{UEK:2168249028,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Kędzior Władysław",
title = "Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "201-210",
year = "1988",
}
144
@misc{UEK:2168255600,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Kędzior Władysław",
title = "Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "13",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
145
@misc{UEK:2168255604,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "15",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
146
@article{UEK:2168322659,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "149",
pages = "117-123",
year = "1986",
}
147
@inbook{UEK:2168275915,
author = "Dowierciał R. and Kędzior W. and Sikora T.",
title = "Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa",
booktitle = "Postępy w analityce żywności",
pages = "388-390",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1984",
}
148
@article{UEK:2168261306,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "115-119",
year = "1984",
}
149
@article{UEK:2168275903,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Mróz Andrzej",
title = "Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 20/21",
pages = "19-32",
year = "1983",
}
150
@unpublished{UEK:2168247122,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
151
@article{UEK:2168280305,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław",
title = "Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "215-222",
year = "1983",
}
152
@article{UEK:2168275901,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Mróz Andrzej",
title = "Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 20/21",
pages = "7-17",
year = "1983",
}
153
@misc{UEK:2168275907,
author = "Krełowska-Kułas M. and Kędzior W. and Sikora T. and Mróz A.",
title = "Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu",
booktitle = "Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz",
pages = "65",
adress = "Poznań",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1983",
}
154
@inbook{UEK:2168271386,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz",
title = "Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny",
booktitle = "Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka",
pages = "196-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
155
@article{UEK:2168234002,
author = "Kędzior Władysław and Mikułowska Helena and Wiklik Krystyna",
title = "Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "205-212",
year = "1981",
}
156
@article{UEK:2168234000,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław",
title = "Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "199-204",
year = "1981",
}
157
@article{UEK:2168233094,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "261-265",
year = "1980",
}
158
@article{UEK:2168233090,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz",
title = "Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "249-259",
year = "1980",
}
159
@unpublished{UEK:2168301129,
author = "Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa and Cichoń Zofia",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
160
@unpublished{UEK:2168288771,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
161
@unpublished{UEK:2168277117,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
162
@unpublished{UEK:2168228564,
title = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
163
@unpublished{UEK:2168269194,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
164
@unpublished{UEK:2168317897,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Suwała Grzegorz and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska Joanna and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
165
@unpublished{UEK:2168228562,
title = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
166
@unpublished{UEK:2168233190,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz and Ptasińska Joanna",
title = "Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
167
@unpublished{UEK:2168221956,
title = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
168
@unpublished{UEK:2164927251,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz and Ptasińska Joanna",
title = "Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
169
@unpublished{UEK:2166587186,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Suwała Grzegorz and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska Joanna",
title = "Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
170
@unpublished{UEK:2168289443,
title = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
171
@unpublished{UEK:2168289433,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
172
@unpublished{UEK:2168289427,
author = "Kędzior Władysław",
title = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
173
@unpublished{UEK:2168318661,
author = "Kędzior Władysław and Augustyn Agata and Bukała Janusz and Kudełka Wanda and Paraponiak Paweł and Pieczonka Władysław",
title = "Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
174
@unpublished{UEK:2168281713,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
175
@unpublished{UEK:2168333771,
author = "Pieczonka Władysław and Machnik Dorota and Skwarczyńska Krystyna and Węglarz Joanna",
title = "Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
176
@unpublished{UEK:2168333539,
author = "Kędzior Władysław and Papiernik Małgorzata and Żerebiec Anna",
title = "Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
177
@unpublished{UEK:2168333521,
title = "Żywność modyfikowana genetycznie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
178
@unpublished{UEK:2168333073,
author = "Cecugiewicz Sławomir and Kalinowska Bożena and Kędzior Władysław",
title = "Badanie i ocena jakości mięsa koźląt",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
179
@unpublished{UEK:2168329081,
author = "Kędzior Władysław and Kalinowska Bożena and Sutor Beata",
title = "Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
180
@unpublished{UEK:2168329185,
author = "Kędzior Władysław and Majewski Henryk and Szewczyk Andrzej and Sutor Beata",
title = "Optymalizacja jakości mięsa jagniąt",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
181
@unpublished{UEK:2168331541,
author = "Kędzior Władysław and Kosowicz Katarzyna and Leśniak Anna and Majewski Henryk and Pająk Piotr",
title = "Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
182
@unpublished{UEK:2168279191,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
183
@unpublished{UEK:2168257156,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Woźniakiewicz Teresa",
title = "Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
184
@unpublished{UEK:2168279189,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Jędryka T. and Cybula K. and Majewski H.",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
185
@unpublished{UEK:2168279187,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Jędryka T. and Rzehak E. and Majewski H. and Zychowicz Z.",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
186
@unpublished{UEK:2168279185,
author = "Kędzior Władysław and Sikora Tadeusz and Majewski Henryk and Rzehak Ewelina",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
187
@unpublished{UEK:2168279171,
author = "Kędzior W. and Krełowska-Kułas M. and Sikora T. and Grudzień H. and Płaszyńska M. and Wrani A.",
title = "Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}