Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji = The Role of Communication in the Use of the Social Potential of Organization
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307997
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Empiryczna identyfikacja oporów przy wdrażaniu zmian organizacyjnych
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 143-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307215
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski - badania pilotażowe = Resistance in the Implementation of Organizational Changes in Selected Enterprises of Malopolska - a Pilot Study
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (44), cz. 2 (2015) , s. 129-139. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168302391
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach = Leadership as a Tool to Shape Innovation in Organizations
Źródło:
Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298247
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu = Leadership-based Communication and Interaction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302233
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Communication in the Process of Cooperation
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-23 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168302861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wybrane metody kształtowania jakości = Selected Organizational Methods, Communication Methods and Heuristic Methoods in Quality Shaping
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2014) , s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283373
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 6-16 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303449
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej
Źródło:
Management. - Vol. 18, no. 1 (2014) , s. 314-325. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294907
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji
Źródło:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 49-65 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284989
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zmęczenie w obszarze zarządzania
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 139-149 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290119
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne = Prevention of Mental Fatigue in the Work of Business Management Sphere - Methodological Aspects
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 282 (2013) , s. 223-233. - Tytuł numeru: Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270502
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji = Selected Methods of Psychic - Mental Fatigue Testing in the Process of Information Processing
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 36 (2013) , s. 161-167. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279901
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 50 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145)
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168274040
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
342 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-275
Nr:
2168290645
doktorat
16

Tytuł:
Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 25, nr 98 (2013) , s. 109-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275555
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski = The Communication Behaviour of Managers and their Staff in Terms of the Generation and Use of Knowledge in Selected Organisations in Małopolska
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 896 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249334
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa = Forces as a Tool of Leadership Support
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 273 (2012) , s. 75-84. - Tytuł numeru: Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264748
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 53-62 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266530
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 63-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168230142
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 880 (2012) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236532
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy = The Cluster as a Form of Organization for Economic Cooperation Based on Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 871 (2011) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218590
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218798
Zobacz powiązane rozdziały
24

Tytuł:
Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą
Źródło:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 33-57
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218820
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 53-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257966
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
262, [2]: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-413-3
Nr:
2166384336
monografia
27

Tytuł:
Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 49-73. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2167987064
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji = Selected Group Methods of Generation and Uses of Knowledge in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 549-555. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227130
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej = Quality Management Methods Based on Team Knowledge
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 287-298. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222646
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera = Selected Burnout Aspects in Manager's Work
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 223 (2011) , s. 211-217. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235768
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji = Active Transfer as a Manager's Instrument of Knowledge Management in Knowledge-Based Organization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 617-627. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630594
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych = Control as an Instrument for Shaping Organisational Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 820 (2010) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53169
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 113-119
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394954
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 4-6
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282753
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 27-51
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Wypalenie zawodowe : współczesna forma dehumanizacji pracy
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 105-110 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165699308
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych = Global Economic Crises and Strategies of Business Organizations
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 45-53. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52096
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Klaster - forma współpracy między organizacjami = A Cluster as a Way of Organizations' Cooperation
Źródło:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 250-254. - Summ.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165758943
rozdział w monografii
39

Tytuł:
The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship)
Źródło:
Entrepreneurs and Managers : Improving Practice, Developing Theory / red. Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009, s. 62-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-39-5
Nr:
2165920456
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI2009, s. 78-95 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247900
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
Andrzej Olak
Tytuł:
Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
290 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-138
Nr:
51480
doktorat
42

Tytuł:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2009
Opis fizyczny:
568 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
50034
Zobacz powiązane rozdziały
43

Tytuł:
Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas
Źródło:
Humanizacja Pracy. - [vol.] 42, 2 (248) (2009) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2165903482
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie = The Role of Communication in Shaping Organisational Changes within Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 801 (2009) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50433
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009) , s. 1036-1049. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50342
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena = Method of Group Quality Management of D. Petersen
Źródło:
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 9-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-043-4
Nr:
2165624221
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2009
Opis fizyczny:
555 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2160386300
48

Tytuł:
Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji
Źródło:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 537-547 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161872740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych = Control as ana Instrument in Information - the Organizational Behaviours - the Opinions of Controlled Employees
Źródło:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2166570047
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization
Źródło:
Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-163-7
Nr:
2165898667
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska)
Źródło:
Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008) , s. 45-56. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2165906351
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization
Źródło:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2165833612
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem = D. Dana's Method as a Communication Instrument for Managing Conflict
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 765 (2008) , s. 81-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50413
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2008, s. 20-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276693
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Wybrane złożone typologie kultur organizacji = Selected Sophisticated Classifications of Organizational Culture
Źródło:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 74-91. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2165833505
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2008
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-899-6
Nr:
51856
monografia
57

Tytuł:
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów = Supervising as an Instrument for Shaping an Organisation - the Opinions of Managers
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 304-310. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50977
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 540-549. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982753
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 197-202. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165982861
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Tytuł:
Metody i obszary zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007
Opis fizyczny:
203 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2165729143
Zobacz powiązane rozdziały
61

Tytuł:
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2007, s. 35-43 - Bibliogr.
Program badawczy:
55/KZO/1/07/S/416
Sygnatura:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2168326431
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji
Źródło:
Metody i obszary zarządzania / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007, s. 65-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2165729817
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach = Selected Functions of Communication in Modern Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 747 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50932
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2007
Opis fizyczny:
584 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
52177
Zobacz powiązane rozdziały
65

Tytuł:
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
291 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-51
Nr:
52376
doktorat
66

Tytuł:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2007
Opis fizyczny:
293 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
52182
Zobacz powiązane rozdziały
67

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Tytuł:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2007
Opis fizyczny:
462 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165623922
materiały konferencyjne
68

Tytuł:
Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
385 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-55
Nr:
52366
doktorat
69

Tytuł:
Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 243-251 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096750
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy
Źródło:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 168-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306745
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji) = The Essence and Components of Organisational Behaviours (BIO - Behaviours in the Organisation)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 715 (2006) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52891
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2006, s. 5-24 - Bibliogr.
Program badawczy:
88/KZO/1/2006/S/346
Sygnatura:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2168326727
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Konflikty w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 100-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166476902
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 51-99 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166476400
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem = Comunication in Conflict Management
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 161-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218749
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia
Wydanie:
Dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2006
Opis fizyczny:
338 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
52388
Zobacz powiązane rozdziały
77

Tytuł:
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2006) , s. 15-19 - Bibliogr.
Nr:
51971
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem
Źródło:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 197-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51800
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw = The Methodology of Starategic Alliances Management
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-36-5
Nr:
2166506678
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 51-99 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218354
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2005, s. 5-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266734
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym
Źródło:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem
Źródło:
Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej / red. Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak, Stanisława Sokołowska - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 287-299
ISBN:
83-7395-127-X
Nr:
2167683301
rozdział w monografii
84

Tytuł:
Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów = Trust as the Main Element of Alliance Partner's Relational Capital
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 141-161. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-36-5
Nr:
2166506529
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach = Modern Conflict Management Methods in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 672 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53175
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2005
Opis fizyczny:
338 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218202
Zobacz powiązane rozdziały
87

Tytuł:
Konflikty w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 100-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218356
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski
Źródło:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 314-326 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2166497380
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne = Integrated Function of Communication in Organization versus Organizational Changes
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005) , s. 329-335. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52487
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i kaizen = Programs of Executive and Conception Work Integration - ASTEX and Kaizen
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 6 (2004) , s. 81-92 - Bibliogr.
Nr:
2168280831
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Miejsce konfliktów w organizacji = The Position of Conflicts in Organization
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 221-239. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52263
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji)
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2004, s. 5-13 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-964/Magazyn
Nr:
2168266770
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów = Globalisation and the Organizational Behaviour of Managers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 647 (2004) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219688
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod = Collective Quality Management : Characteristics of Selected Methods
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 189-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165992725
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 1083-1095. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244932
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej = Psychological Conditions for Effective Teamware Support
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004) , s. 148-158. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu - Bibliogr.
Nr:
2166394107
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Wymagania stawiane współczesnym menedżerom = Requirements to be Met by Contemporary Managers
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52231
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Konflikty w organizacjach
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2003, s. 5-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-925/Magazyn
Nr:
2168266852
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Autor:
Jakub Palka , Arkadiusz Potocki
Tytuł:
Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 35, nr 4 (2003) , s. 6-10 - Bibliogr.
Nr:
2168224220
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-373-2
Nr:
2168222268
monografia
101

Tytuł:
Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie = Selected Methods for Improving Internal Interpersonal Communication in the Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222592
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Wstęp do typologii kultur organizacyjnych = Towards a Typology of Organisational Culture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003) , s. 57-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222600
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
339 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/362
Nr:
2168246164
doktorat
104

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 7
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003
Nr:
2166085837
redakcja czasopisma/serii
105

Tytuł:
Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania = Organisational Culture as Management Tool
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223204
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2002
Opis fizyczny:
182 s.: rys.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-298-1
Nr:
2168224466
monografia
107

Tytuł:
Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych = A Review of Selected Models of Organisational Cultures
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223206
artykuł w czasopiśmie
108

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Tytuł:
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 27-34
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242792
rozdział w materiałach konferencyjnych
109

Tytuł:
Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych = Adaptation of Organisational Culture as an Element of Strategic Alliances
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002) , s. 20-32. - [odczyt: 06.02.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168245480
artykuł w czasopiśmie
110

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe", Kraków, Polska, od 2001-09-28 do 2001-09-28
Tytuł:
Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się = On Some Desirable and Undesirable Types of Behaviour Shownby Participants in Communication
Źródło:
Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.] / red. Lesław H. Haber - Kraków: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002, s. 71-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-912900-2-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168347232
rozdział w materiałach konferencyjnych
111

Tytuł:
Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne
Źródło:
Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002, s. 288-296. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr.
ISBN:
83-918099-3-5
Nr:
2168298331
rozdział w materiałach konferencyjnych
112

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 6
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Nr:
2168223212
redakcja czasopisma/serii
113

Konferencja:
Konferencja naukowa Future 2002, Kazimierz Dolny, Polska, od 2002-11-29 do 2002-12-01
Tytuł:
Globalizacja a umiejętności menedżerów
Źródło:
Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002, s. 371-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2014-9
Nr:
2168313965
rozdział w materiałach konferencyjnych
114

Tytuł:
Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów = The Influence of Globalization on the Contemporary Manager's Activities
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 251-256. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224942
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu = Listening as a Crucial Component of Direct Interpersonal Communication in Management
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 595-603 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226625
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2002, s. 5-23 - Bibliogr.
Program badawczy:
72/KZO/1/2002/S
Sygnatura:
NP-879/Magazyn
Nr:
2168325675
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Tytuł:
Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 591-602 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167766699
rozdział w materiałach konferencyjnych
118

Tytuł:
Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi = Selected Methods of Assisting Management-Employee Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 564 (2001) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233808
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Wybrane metody "wielkiej przestrzeni komunikacyjnej"
Źródło:
Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania / red. Czesław Sikorski, Tomasz Czapla, Maciej Malarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001, s. 205-215. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915846-1-5
Nr:
2168361712
rozdział w monografii
120

Tytuł:
Możliwości wykorzystania Group-Teamware i Open Space-Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001, s. 329-348. - [odczyt: 14.02.2013] - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-87772-40-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168246646
rozdział w monografii
121

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 5
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001
Nr:
2168229804
redakcja czasopisma/serii
122

Tytuł:
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229750
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej
Źródło:
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2001, s. 86-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-764/Magazyn
Nr:
2168267008
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
131, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-071-2
Nr:
2168238334
skrypt
125

Tytuł:
Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością = Methods of Team Quality Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000) , s. 91-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223870
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw = Methodology of Organizing Strategic Alliances of Enterprises
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 41-54. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239002
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 102-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224820
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji = Non-verbal Methods of Supporting the Communication Process in an Organisation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 159-168. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224312
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw = Selected Aspects of Managing Enterprise Networks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 554 (2000) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223906
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
GroupWare - metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu = GroupWare - a Computer-Aided Method of Team Working in Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223868
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego = An Introduction to the Typology of Innovation-Participation Methods of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 554 (2000) , s. 17-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223900
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 344-354. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270340
rozdział w materiałach konferencyjnych
133

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 4
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2000
Nr:
2168224280
redakcja czasopisma/serii
134

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Chrzanów: WSPiM, 2000
Opis fizyczny:
341 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref.,
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168238994
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
135

Tytuł:
Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością = Team Work Selected Quality Management Methods
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244552
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999) , s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243000
artykuł w czasopiśmie
137

Autor:
Tytuł:
Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
284 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/562
Nr:
2168246160
doktorat
138

Tytuł:
Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1998
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-46-1
Nr:
2168238340
skrypt
139

Tytuł:
Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 233-276
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306347
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy = Humanized Methods of Organization of Working Time
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 506 (1998) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234050
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację = Selected Methods of Team Communication Directed Towards Innovation and Participation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 67-88. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243092
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Results of Researches on Possibility of Initiation the Innovative-Participational Organizational Climate
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1998) , s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239268
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 123-190
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
145

Autor:
Zbigniew Martyniak , Bogusz Mikuła , Arkadiusz Potocki , Elżbieta Kądziołka-Martyniak
Tytuł:
Metody organizacji i zarządzania produkcją
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 191-232
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
146

Tytuł:
Metoda D. Petersena zespołowego zarządzania jakością
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 29, nr 4 (1997) , s. 14-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252044
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania = Humanization of Organization of Work in the Management Sphere
Źródło:
Humanizacja Pracy1997. - nr 2, s. 73-74
Nr:
2168253522
varia
148

Tytuł:
Metoda Muller-Pleussa = The Muller-Pleuss Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 486 (1997) , s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234170
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 27-49
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306497
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
150

Tytuł:
Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Research Humanization of Work in the Economic Academy in Cracow
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 1 (1997) , s. 72-83. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239214
artykuł w czasopiśmie
151

Tytuł:
Metoda wewnętrznego marketingu personalnego
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 29, nr 9 (1997) , s. 2-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252040
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Sposoby zarządzania komunikacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 50-90
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306503
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1997
Opis fizyczny:
186 s.: il.; 29 cm
Seria:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-10-4
Nr:
2168238332
monografia
154

Tytuł:
Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
410 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 9 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/717
Nr:
2168246168
doktorat
155

Tytuł:
Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych = Time Aspects of Organizational Changes Implementation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252778
artykuł w czasopiśmie
156

Tytuł:
Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego modelu klimatu organizacyjnego = A Method of Shaping a Model of Innovatory-Participatory Organizational Climate
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1996. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252516
varia
157

Tytuł:
Metodyka wdrażania grup autonomicznych
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 28, nr 12 (1996) , s. 30-34 - Bibliogr.
Nr:
2168252056
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Methodies of Forming Innovative and Participal Climate Organization
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 3 (1996) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239090
artykuł w czasopiśmie
159

Tytuł:
Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza = R. Rosenkranz Personnel Selection Method in Area of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 458 (1995) , s. 31-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234014
artykuł w czasopiśmie
160

Tytuł:
Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego = Conference as Instrument of Integrative and Participative Management
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1994) , s. 26-35 - Bibliogr.
Nr:
2168239080
artykuł w czasopiśmie
161

Tytuł:
Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta = Typology of Organizational Methods and Techniques as Presented by G. Schmidt
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 445 (1994) , s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234284
artykuł w czasopiśmie
162

Tytuł:
KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikations-System-Studie) = KSS - the Method of Communication System Analysis (Kommunikationssystem - Studie)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 428 (1994) , s. 11-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234092
artykuł w czasopiśmie
163

Tytuł:
Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 111-129
Nr:
2168230090
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
164

Tytuł:
Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1993) , s. 35-39 - Bibliogr.
Nr:
2168230602
artykuł w czasopiśmie
165

Tytuł:
Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 1 (1993) , s. 27-32 - Bibliogr.
Nr:
2168230600
artykuł w czasopiśmie
166

Tytuł:
Metoda KIWA
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 35-40 - Bibliogr.
Nr:
2168230144
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
167

Tytuł:
KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikationssystem - Studie)
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 147-153
Nr:
2168230170
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
168

Tytuł:
Radar personalny - metoda oceny przełożonego
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1993) , s. 56-65 - Bibliogr.
Nr:
2168230604
artykuł w czasopiśmie
169

Tytuł:
Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców = Methods of Labour Organization Humanization Based on Liberation of Performer's Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 412 (1993) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236446
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 37-59
Nr:
2168230086
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
171

Tytuł:
Zastosowanie analizy wartości do usprawniania wybranych procedur administracyjnych w urzędzie gminy
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 14-20
Nr:
2168253024
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
172

Tytuł:
Pilotażowe zastosowanie metody ASTEX
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 48-53
Nr:
2168253036
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
173

Tytuł:
Zastosowanie metody KIWA do racjonalizacji procedury przeszeregowań płacowych
Źródło:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 55-81
Nr:
2168230148
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 150-166
Nr:
2168230094
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
175

Tytuł:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
176

Tytuł:
Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego = The Subjective Space and the Objective Space in an Industrial Enterprise and Their Relationships with the "Spatial Value"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 373 (1992) , s. 43-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235270
artykuł w czasopiśmie
177

Tytuł:
Job Sharing - dzielenie pracy
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1992) , s. 23-28 - Bibliogr.
Nr:
2168239266
artykuł w czasopiśmie
178

Tytuł:
Wybrane metody humanizacji pracy = Selected Methods of Work Humanization
Adres wydawniczy:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1992
Opis fizyczny:
150, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04092-1
Nr:
2168250670
monografia
179

Tytuł:
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 86-130
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306589
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
180

Tytuł:
Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno-biurowych = Dependencies Between the Technical Progress, Technical-Organizational Progress, Administrative-Office Work Difficulty and the Selected Organizational Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 373 (1992) , s. 15-29. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235264
artykuł w czasopiśmie
181

Tytuł:
Przebieg i wyniki badań empirycznych
Źródło:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 131-198
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306605
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
367, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250688
skrypt
183

Tytuł:
Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 1-3 (1991) , s. 117-122 - Bibliogr.
Nr:
2168239264
artykuł w czasopiśmie
184

Tytuł:
Rozkład poziomów i struktura trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych = Distribution and the Levels of the Structure of Administrative Work and Office Work Difficulties Depending on the Selected Organizational Factors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 348 (1991) , s. 39-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168229390
artykuł w czasopiśmie
185

Tytuł:
Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów pracy administracyjno-biurowej = Results of Questionnaire Surveys Concerning Technical and Organizational Aspects of Administrative and Office Works
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 348 (1991) , s. 55-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168229406
artykuł w czasopiśmie
186

Tytuł:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Stabill, 1991
Opis fizyczny:
62 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168229912
monografia
187

Tytuł:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie gospodarki magazynowej) = Outline of Methodology of Spatial Organisation of Assisting Processes in Industrial Enterprise (on the Example of Stock Management)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 311 (1990) , s. 81-95. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235152
artykuł w czasopiśmie
188

Tytuł:
Metoda ASTEX
Źródło:
Problemy Organizacji. - 3-4 (1990) , s. 130-145 - Bibliogr.
Nr:
2168298089
artykuł w czasopiśmie
189

Tytuł:
KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania
Źródło:
Problemy Organizacji. - 3-4 (1990) , s. 190-199 - Bibliogr.
Nr:
2168298091
artykuł w czasopiśmie
190

Tytuł:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego = An Outline of the Methodology of Layout Planning of Industrial Enterprise
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1990
Opis fizyczny:
164 s., [8] k. tabl. złoż.: wykr., rys.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 93)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168238936
monografia
191

Tytuł:
Organizacja przestrzeni pracy w walce ze zmęczeniem = Organization of Work Space Aimed at Elimination of Tiredness
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1989) , s. 49-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239256
artykuł w czasopiśmie
192

Tytuł:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania funkcji socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w pracy) = An Outline of the Methodology of Layout Planning of Social and Beat Facilities in an Industrial Enterprise (a Case of Regeneration Facilities in an Enterprise)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989) , s. 95-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235100
artykuł w czasopiśmie
193

Tytuł:
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989) , s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235094
artykuł w czasopiśmie
194

Tytuł:
Metodyka przestrzennego organizowania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Methodics of Spatial Organization of Production Processes in an Industrial Organization
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 4 (471) (1989) , s. 6-8
Nr:
2168244420
artykuł w czasopiśmie
195

Tytuł:
Koncepcje metodyczne planowania przestrzennego procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie = Methodical Conceptions of the Spatial Planning of Production Processes in an Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 3 (470) (1989) , s. 15-18
Nr:
2168244390
artykuł w czasopiśmie
196

Tytuł:
Typologia poziomów postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych = The Typology of Levels of Technical and Organizational Development in Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 259 (1988) , s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236390
artykuł w czasopiśmie
197

Tytuł:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie przemysłowym = A Concise Methodics for Spatial Organizing of Objects which are Used to Develop Employees in an Industrial Organization
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 7-8 (311-312) (1988) , s. 34-43 - Bibliogr.
Nr:
2168252472
artykuł w czasopiśmie
198

Tytuł:
Zasady przestrzennego organizowania stanowisk pracy = Principles of Organizing Work Positions in an Area
Źródło:
Problemy Organizacji. - 1 (1988) , s. 135-153. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168251878
artykuł w czasopiśmie
199

Tytuł:
Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy = Humanization Aspects of Spatial Organization of Work
Źródło:
Humanizacja Pracy. - nr 5 (1987) , s. 22-31. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168241326
artykuł w czasopiśmie
200

Tytuł:
Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego = Theoretical Premises of Spatial Organization of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 236 (1987) , s. 37-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237192
artykuł w czasopiśmie
201

Tytuł:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako przestrzeń
Źródło:
Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw / red. Ber Haus, Mikołaj Firlej, Wiesław Andrzejewski, Mieczysław Ciurla, Anna Lehkunów, Andrzej Strzednicki, Jerzy Wilimowski, Roman Rubin - Wrocław: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1987, s. 100-106 - Bibliogr.
Nr:
2168232676
rozdział w monografii
202

Autor:
Tadeusz Marek , Arkadiusz Potocki , Halina Piekarz
Tytuł:
Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych = Designing of Humanized Organization of Work on Selected Jobs in the Sphere of Automated and Mechanized Administrative-Office Work
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987) , s. 155-175. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych
Nr:
2168230612
artykuł w czasopiśmie
203

Tytuł:
Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych = Methods of Work Evaluation, Standardization and Co-Ordination in Computer Centres
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987) , s. 133-153. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych
Nr:
2168230606
artykuł w czasopiśmie
204

Tytuł:
Próba zastosowania metody Office-Modapts do normowania pracy operatorek perforacji kart = Attempted Implementation of Office Modapts Method to Schedule Work of Card Perforating Machine Operators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 214 (1986) , s. 39-54. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238924
artykuł w czasopiśmie
205

Tytuł:
Analiza wartości informacji i komunikowania (KIWA)
Źródło:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 40-44
Nr:
2168272230
recenzja
206

Autor:
Tadeusz Marek , Arkadiusz Potocki
Tytuł:
Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym = Elements of Humanized Work Organization in Selected Operator's Jobs in Computer Centre
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 214 (1986) , s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238920
artykuł w czasopiśmie
207

Tytuł:
Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 109-146 - Bibliogr.
Nr:
2168230206
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
208

Tytuł:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Źródło:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 287-308 - Bibliogr.
Nr:
2168230214
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
209

Tytuł:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
377 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250684
skrypt
210

Tytuł:
Elementy zhumanizowanej organizacji : stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (538) (1984) , s. 22-24 - Bibliogr.
Nr:
2168230944
artykuł w czasopiśmie
211

Tytuł:
Wyniki badań ankietowych nad klimatem organizacyjnym w Centrum Obliczeniowym HiL w Krakowie = The Results of Opinion Polls Research over the Organizational Climate in the Computer Centre of the Lenin Steel Works in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984) , s. 43-54. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236424
artykuł w czasopiśmie
212

Autor:
Tadeusz Marek , Arkadiusz Potocki
Tytuł:
Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji = The Selected Methods for Investigating the Factors of Dehumanizing Office Work in Conditions off Automatic Data Processing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 177 (1983) , s. 45-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235980
artykuł w czasopiśmie
213

Tytuł:
Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych = Notion and Classification of Office Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 157 (1982) , s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239316
artykuł w czasopiśmie
214

Tytuł:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych = Outline of Methodology of Organizing Administrative and Clerical Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 146 (1981) , s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234406
artykuł w czasopiśmie
215

Tytuł:
Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1981) , s. 294-296. - Bibliogr.
Nr:
2168332951
recenzja
216

Tytuł:
Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych = The Directions of Investigations of the Rational Use of Space in Clerical Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980) , s. 167-177. - Rez., summ.
Nr:
2168239298
artykuł w czasopiśmie
217

Tytuł:
Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych = Principles of Spatial Organization of Clerical and Administrative Proceedings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 133 (1980) , s. 23-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237438
artykuł w czasopiśmie
218

Tytuł:
Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/233
Nr:
2168246426
doktorat
219

Tytuł:
Badanie pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Opis fizyczny:
VIII, 375, [1] s.: il.; 21 cm
Seria:
(Techniki Organizatorskie)
Uwagi:
S. 189-375 numerowane w kier. przeciwstawnym., Bibliogr.
Nr:
2168251184
monografia
220

Tytuł:
Rozmieszczenie stanowisk biurowych metodą Blocha-Schmigalli = Lay-out of Office Stations by Bloch-Schmigall Method
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1978) , s. 81-84. - Streszcz., summ.
Nr:
2168251888
artykuł w czasopiśmie
221

Tytuł:
Zastosowanie metody H. Schmigalli do optymalizacji rozmieszczenia stanowisk biurowych : (na przykładzie Działu Księgowości Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka") = Use of the H. Schmigalli Method for the Optimum Arrangement of Office Posts (on the Basis of Book-Keeping Department in the Foundry of Cast Iron in Węgierska Górka)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978) , s. 39-54. - Rez., summ.
Nr:
2168233530
artykuł w czasopiśmie
222

Tytuł:
Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy : (skrypt programowany)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168250674
skrypt
223

Tytuł:
Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 19, nr 2 (1976) , s. 32-35
Nr:
2168252404
artykuł w czasopiśmie
224

Tytuł:
Badanie hierarchii funkcji w analizie wartości = Examining the Hierarchy of Functions in Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 83 (1976) , s. 107-126. - Rez., summ.
Nr:
2168239596
artykuł w czasopiśmie
225

Tytuł:
Formy organizacyjne stosowania analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = Choice of Organizational Research Activity for Value Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 71 (1975) , s. 181-201. - Rez., summ.
Nr:
2168239616
artykuł w czasopiśmie
226

Tytuł:
Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur informacyjnych
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 11 (1975) , s. 35-37
Nr:
2168228994
artykuł w czasopiśmie
227

Tytuł:
Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 8-9 (1975) , s. 35-38
Nr:
2168228988
artykuł w czasopiśmie
228

Tytuł:
Problemy organizacji służby AW w przedsiębiorstwie : (wg L.W. Crum)
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974) , s. 30-32
Nr:
2168272536
artykuł w czasopiśmie
229

Tytuł:
Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 22-29
Nr:
2168272570
artykuł w czasopiśmie
230

Tytuł:
Wpływ badań rynkowych i prac z zakresu analizy wartości na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973) , s. 37-50
Nr:
2168272558
artykuł w czasopiśmie
231

Tytuł:
Badanie rynku jako źródło informacji dla przeprowadzenia analizy wartości
Źródło:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 40-43
Nr:
2168272576
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
149 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
072/WZ/KZO/01/2013/S/3072
Sygnatura:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290097
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
135 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
19/KZO/2/2012/S/019
Sygnatura:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266504
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
170/KZO/1/2011/S/649
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257960
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
193 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
36/KZO/1/2010/S/549
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282747
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
139 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy częśc.
Program badawczy:
29/KZO/1/09/S/439
Sygnatura:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247878
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
117 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy częśc.
Program badawczy:
13/KZO/1/08/S/430
Sygnatura:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276689
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
55/KZO/1/07/S/416
Sygnatura:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2166582658
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Autor:
, , , , ,
Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
88/KZO/1/2006/S/346
Sygnatura:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2166586218
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
91/KZO/1/2005/S/263
Sygnatura:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266724
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
10

Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
92 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
77/KZO/1/2004/S/187
Sygnatura:
NP-964/Magazyn
Nr:
2168266766
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
141 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
80/KZO/1/2003/S
Sygnatura:
NP-925/Magazyn
Nr:
2168266850
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
12

Autor:
, , , ,
Tytuł:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
72/KZO/1/2002/S
Sygnatura:
NP-879/Magazyn
Nr:
2168233922
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001
Opis fizyczny:
128 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
22/KZO/12/2001/S
Sygnatura:
NP-764/Magazyn
Nr:
2168266888
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
81/KMOiZ/3/96/S
Sygnatura:
NP-23/6/Magazyn
Nr:
2168226475
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Opis fizyczny:
156 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/P/110/067/06
Sygnatura:
NP-343/3/Magazyn
Nr:
2168267450
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 2, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
1/P/110/067/06
Sygnatura:
NP-343/2/1/Magazyn
Nr:
2168267362
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
70 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
28/KMOiZ/2/95/S
Sygnatura:
NP-23/5/Magazyn
Nr:
2168226473
naukowo-badawcze
21

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
70 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
79/KMOiZ/3/94/S
Sygnatura:
NP-23/4/Magazyn
Nr:
2168226461
naukowo-badawcze
22

Tytuł:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 1
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Opis fizyczny:
115 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/P/110/067/06
Sygnatura:
NP-343/1/Magazyn
Nr:
2168267452
naukowo-badawcze
23

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Sygnatura:
NP-23/3/Magazyn
Nr:
2168226457
naukowo-badawcze
24

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. [2]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
110 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Sygnatura:
NP-23/[2]/Magazyn
Nr:
2168226453
naukowo-badawcze
25

Tytuł:
Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
145 s., [16] k. złoż.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Sygnatura:
NP-63/Magazyn
Nr:
2168226443
naukowo-badawcze
26

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Etap 1, Rozpoznanie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
51 s., [2] k. złoż.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Sygnatura:
NP-23/1/Magazyn
Nr:
2168226449
naukowo-badawcze
1
Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji = The Role of Communication in the Use of the Social Potential of Organization / Arkadiusz POTOCKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_23.pdf. - ISSN 2084-5189
2
Empiryczna identyfikacja oporów przy wdrażaniu zmian organizacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 143-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
3
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski - badania pilotażowe = Resistance in the Implementation of Organizational Changes in Selected Enterprises of Malopolska - a Pilot Study / Arkadiusz POTOCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (44), cz. 2 (2015), s. 129-139. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1556. - ISSN 1898-5084
4
Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach = Leadership as a Tool to Shape Innovation in Organizations / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
5
Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu = Leadership-based Communication and Interaction / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/893. - ISSN 1898-6447
6
Communication in the Process of Cooperation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
7
Wybrane metody kształtowania jakości = Selected Organizational Methods, Communication Methods and Heuristic Methoods in Quality Shaping / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - nr 4 (2014), s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
8
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 6-16. - Bibliogr.
9
Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Management. - Vol. 18, no. 1 (2014), s. 314-325. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT. - ISSN 1429-9321
10
Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-6-7
11
Zmęczenie w obszarze zarządzania / Arkadiusz POTOCKI // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 139-149. - Bibliogr.
12
Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne = Prevention of Mental Fatigue in the Work of Business Management Sphere - Methodological Aspects / Arkadiusz POTOCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 282 (2013), s. 223-233. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
13
Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji = Selected Methods of Psychic - Mental Fatigue Testing in the Process of Information Processing / Arkadiusz POTOCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 36 (2013), s. 161-167. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/4/14/4348852561fe3bec9f2d1375b8c0c16b/13.pdf. - ISSN 1898-5084
14
Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145). - z. 50 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2599
15
Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się / Paweł Łukasik ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2013. - 342 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002885
16
Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 25, nr 98 (2013), s. 109-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf. - ISSN 2082-5501
17
Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski = The Communication Behaviour of Managers and their Staff in Terms of the Generation and Use of Knowledge in Selected Organisations in Małopolska / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
18
Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa = Forces as a Tool of Leadership Support / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 273 (2012), s. 75-84. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2012), s. 53-62. - Bibliogr.
20
Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 63-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.3.pdf
21
Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
22
Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy = The Cluster as a Form of Organization for Economic Cooperation Based on Knowledge / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171187917. - ISSN 1898-6447
23
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-65-5
24
Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą / Arkadiusz POTOCKI // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 33-57. - ISBN 978-83-62511-65-5
25
Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 53-81. - Bibliogr.
26
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Difin, cop. 2011. - 262, [2] : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-413-3
27
Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością / Arkadiusz POTOCKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 49-73. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
28
Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji = Selected Group Methods of Generation and Uses of Knowledge in Organisations / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 549-555. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=549&view=Fit. - ISSN 1896-382X
29
Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej = Quality Management Methods Based on Team Knowledge / Arkadiusz POTOCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 287-298. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
30
Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera = Selected Burnout Aspects in Manager's Work / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 223 (2011), s. 211-217. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji = Active Transfer as a Manager's Instrument of Knowledge Management in Knowledge-Based Organization / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 617-627. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
32
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych = Control as an Instrument for Shaping Organisational Behaviour / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629268. - ISSN 1898-6447
33
Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 113-119. - ISBN 978-83-931128-2-1
34
Wstęp / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 4-6
35
Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 27-51
36
Wypalenie zawodowe : współczesna forma dehumanizacji pracy / Arkadiusz POTOCKI // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 105-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
37
Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych = Global Economic Crises and Strategies of Business Organizations / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 45-53. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/246. - ISSN 0208-6018
38
Klaster - forma współpracy między organizacjami = A Cluster as a Way of Organizations' Cooperation / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 250-254. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6
39
The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIEC // W: Entrepreneurs and Managers : Improving Practice, Developing Theory / Ed. by Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 62-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-39-5
40
Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 78-95. - Bibliogr.
41
Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia / Andrzej Olak ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2009. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - 568 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7641-119-4
43
Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - [vol.] 42, 2 (248) (2009), s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-7446
44
Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie = The Role of Communication in Shaping Organisational Changes within Enterprises / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164939660. - ISSN 1898-6447
45
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009), s. 1036-1049. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
46
Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena = Method of Group Quality Management of D. Petersen / Arkadiusz POTOCKI // W: Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 9-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-043-4
47
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - 555 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7641-120-0
48
Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 537-547. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
49
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych = Control as ana Instrument in Information - the Organizational Behaviours - the Opinions of Controlled Employees / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 123-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
50
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - S. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-163-7
51
Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIEC // Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008), s. 45-56. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=173890. - ISSN 1644-9584
52
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
53
Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem = D. Dana's Method as a Communication Instrument for Managing Conflict / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 81-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158185474. - ISSN 1898-6447
54
Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 20-29. - Bibliogr.
55
Wybrane złożone typologie kultur organizacji = Selected Sophisticated Classifications of Organizational Culture / Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 74-91. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
56
Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2008. - 176 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-899-6
57
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów = Supervising as an Instrument for Shaping an Organisation - the Opinions of Managers / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 304-310. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
58
Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych / Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 540-549. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
59
Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 197-202. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
60
Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - 203 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-89823-48-9
61
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2007), s. 35-43. - Bibliogr.
62
Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - S. 65-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-48-9
63
Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach = Selected Functions of Communication in Modern Enterprises / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137101648. - ISSN 0208-7944
64
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - 584 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7251-753-1
65
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych / Renata WINKLER ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2007. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - 293 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7251-707-4
67
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - 462 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7251-752-4
68
Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego / Anna PIETRUSZKA-ORTYL ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2007. - 385 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 243-251. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
70
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy / Marek MAKOWIEC, Piotr Turcza, Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI, Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 168-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
71
Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji) = The Essence and Components of Organisational Behaviours (BIO - Behaviours in the Organisation) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 715 (2006), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120763824. - ISSN 0208-7944
72
Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2006), s. 5-24. - Bibliogr.
73
Konflikty w organizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 100-162. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
74
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 51-99. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
75
Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem = Comunication in Conflict Management / Arkadiusz POTOCKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 161-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
76
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - 338 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7251-525-5
77
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Problemy Jakości. - nr 4 (2006), s. 15-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
78
Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem / Arkadiusz POTOCKI // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 197-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
79
Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw = The Methodology of Starategic Alliances Management / Arkadiusz POTOCKI // W: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-36-5
80
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 51-99. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
81
Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2005), s. 5-21. - Bibliogr.
82
Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 13-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
83
Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem / Arkadiusz POTOCKI // W: Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej / red. Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak, Stanisława Sokołowska. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005. - S. 287-299. - ISBN 83-7395-127-X
84
Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów = Trust as the Main Element of Alliance Partner's Relational Capital / Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 141-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-36-5
85
Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach = Modern Conflict Management Methods in Organisations / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 672 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/85421740. - ISSN 0208-7944
86
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - 338 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7251-525-5
87
Konflikty w organizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 100-162. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
88
Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski / Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - S. 314-326. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
89
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne = Integrated Function of Communication in Organization versus Organizational Changes / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005), s. 329-335. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
90
Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i kaizen = Programs of Executive and Conception Work Integration - ASTEX and Kaizen / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 6 (2004), s. 81-92. - Bibliogr. - ISSN 1643-7446
91
Miejsce konfliktów w organizacji = The Position of Conflicts in Organization / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 221-239. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
92
Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji) / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2004), s. 5-13. - Bibliogr.
93
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów = Globalisation and the Organizational Behaviour of Managers / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 647 (2004), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64055662. - ISSN 0208-7944
94
Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod = Collective Quality Management : Characteristics of Selected Methods / Arkadiusz POTOCKI // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 189-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
95
Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 1083-1095. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
96
Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej = Psychological Conditions for Effective Teamware Support / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004), s. 148-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
97
Wymagania stawiane współczesnym menedżerom = Requirements to be Met by Contemporary Managers / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
98
Konflikty w organizacjach / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2003), s. 5-32. - Bibliogr.
99
Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji / Jakub Palka, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 35, nr 4 (2003), s. 6-10. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
100
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2003. - 319 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-373-2
101
Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie = Selected Methods for Improving Internal Interpersonal Communication in the Firm / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003), s. 87-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16177. - ISSN 0208-7944
102
Wstęp do typologii kultur organizacyjnych = Towards a Typology of Organisational Culture / Anna PIETRUSZKA-OTRYL, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003), s. 57-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15687. - ISSN 0208-7944
103
Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania / Daniel GACH ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2003. - 339 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
104
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - nr 7. - ISSN 1506-7351
105
Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania = Organisational Culture as Management Tool / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
106
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody / Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2002. - 182 s. : rys. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-298-1
107
Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych = A Review of Selected Models of Organisational Cultures / Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 51-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
108
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Arkadiusz POTOCKI // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 27-34. - ISBN 83-915196-1-9
109
Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych = Adaptation of Organisational Culture as an Element of Strategic Alliances / Arkadiusz POTOCKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002), s. 20-32. - Summ.. - [odczyt: 06.02.2013]. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=20&view=Fit. - ISSN 1643-5494
110
Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się = On Some Desirable and Undesirable Types of Behaviour Shownby Participants in Communication / Arkadiusz POTOCKI // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.] / red. Lesław H. Haber. - Kraków: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. - S. 71-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-912900-2-6. - Pełny tekst: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r7.pdf
111
Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne / Arkadiusz POTOCKI // W: Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki. - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002. - S. 288-296. - Streszcz. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr. - ISBN 83-918099-3-5
112
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - nr 6. - ISSN 1506-7351
113
Globalizacja a umiejętności menedżerów / Arkadiusz POTOCKI // W: Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002. - S. 371-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2014-9
114
Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów = The Influence of Globalization on the Contemporary Manager's Activities / Arkadiusz POTOCKI // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 251-256. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-1-4
115
Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu = Listening as a Crucial Component of Direct Interpersonal Communication in Management / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 595-603. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
116
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2002), s. 5-23. - Bibliogr.
117
Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 591-602. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
118
Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi = Selected Methods of Assisting Management-Employee Communication / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 564 (2001), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10670. - ISSN 0208-7944
119
Wybrane metody "wielkiej przestrzeni komunikacyjnej" / Arkadiusz POTOCKI // W: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania / red. Czesław Sikorski, Tomasz Czapla, Maciej Malarski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001. - S. 205-215. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915846-1-5
120
Możliwości wykorzystania Group-Teamware i Open Space-Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 329-348. - [odczyt: 14.02.2013]. - Bibliogr. - ISBN 83-87772-40-2. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=331&view=Fit
121
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - nr 5. - ISSN 1506-7351
122
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
123
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2001), s. 86-111. - Bibliogr.
124
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 131, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-071-2
125
Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością = Methods of Team Quality Management / Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000), s. 91-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9821. - ISSN 0208-7944
126
Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw = Methodology of Organizing Strategic Alliances of Enterprises / Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 41-54. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
127
Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację / Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ, Bogusz MIKUŁA // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 102-165. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
128
Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji = Non-verbal Methods of Supporting the Communication Process in an Organisation / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 159-168. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
129
Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw = Selected Aspects of Managing Enterprise Networks / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 554 (2000), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8909. - ISSN 0208-7944
130
GroupWare - metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu = GroupWare - a Computer-Aided Method of Team Working in Communication / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9823. - ISSN 0208-7944
131
Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego = An Introduction to the Typology of Innovation-Participation Methods of Management / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000), s. 17-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8911. - ISSN 0208-7944
132
Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw / Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 344-354. - Streszcz. - Bibliogr.
133
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2000. - nr 4. - ISSN 1506-7351
134
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - 341 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - ISBN 83-907648-3-0
135
Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością = Team Work Selected Quality Management Methods / Daniel GACH, Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
136
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD / Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999), s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
137
Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk / Tomasz KAFEL ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 1999. - 284 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
138
Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1998. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-46-1
139
Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy / Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 233-276. - ISBN 83-87239-53-4
140
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 277-361. - ISBN 83-87239-53-4
141
Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy = Humanized Methods of Organization of Working Time / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 17-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
142
Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację = Selected Methods of Team Communication Directed Towards Innovation and Participation / Daniel GACH, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 67-88. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
143
Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Results of Researches on Possibility of Initiation the Innovative-Participational Organizational Climate / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1998), s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
144
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 123-190. - ISBN 83-87239-53-4
145
Metody organizacji i zarządzania produkcją / Zbigniew MARTYNIAK, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Elżbieta Kądziołka-Martyniak // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 191-232. - ISBN 83-87239-53-4
146
Metoda D. Petersena zespołowego zarządzania jakością / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 29, nr 4 (1997), s. 14-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
147
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania = Humanization of Organization of Work in the Management Sphere / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 2 (1997), s. 73-74. - ISSN 0137-3013
148
Metoda Muller-Pleussa = The Muller-Pleuss Method / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 486 (1997), s. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
149
Metody zarządzania informacją / Jan CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 27-49. - ISBN 83-87239-00-3
150
Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Research Humanization of Work in the Economic Academy in Cracow / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 1 (1997), s. 72-83. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
151
Metoda wewnętrznego marketingu personalnego / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 29, nr 9 (1997), s. 2-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
152
Sposoby zarządzania komunikacją / Jan BELICZYŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 50-90. - ISBN 83-87239-00-3
153
Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1997. - 186 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Organizacja i Zarządzanie). - ISBN 83-87493-10-4
154
Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem / Bogusz MIKUŁA ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 1997. - 410 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 9 k. - Bibliogr.
155
Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych = Time Aspects of Organizational Changes Implementation / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
156
Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego modelu klimatu organizacyjnego = A Method of Shaping a Model of Innovatory-Participatory Organizational Climate / Arkadiusz POTOCKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
157
Metodyka wdrażania grup autonomicznych / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 28, nr 12 (1996), s. 30-34. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
158
Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Methodies of Forming Innovative and Participal Climate Organization / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 3 (1996), s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
159
Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza = R. Rosenkranz Personnel Selection Method in Area of Management / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 458 (1995), s. 31-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
160
Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego = Conference as Instrument of Integrative and Participative Management / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1994), s. 26-35. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
161
Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta = Typology of Organizational Methods and Techniques as Presented by G. Schmidt / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 445 (1994), s. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikations-System-Studie) = KSS - the Method of Communication System Analysis (Kommunikationssystem - Studie) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 428 (1994), s. 11-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
163
Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech Wdowiak // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 111-129
164
Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1993), s. 35-39. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
165
Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno-biurowych / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 1 (1993), s. 27-32. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
166
Metoda KIWA / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 35-40. - Bibliogr.
167
KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikationssystem - Studie) / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 147-153
168
Radar personalny - metoda oceny przełożonego / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1993), s. 56-65. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
169
Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców = Methods of Labour Organization Humanization Based on Liberation of Performer's Activity / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 412 (1993), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
170
Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 37-59
171
Zastosowanie analizy wartości do usprawniania wybranych procedur administracyjnych w urzędzie gminy / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 14-20
172
Pilotażowe zastosowanie metody ASTEX / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 48-53
173
Zastosowanie metody KIWA do racjonalizacji procedury przeszeregowań płacowych / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 55-81
174
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 150-166
175
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI, Czesław MESJASZ, Zbigniew MARTYNIAK, Roman Siedlarz // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 7-85. - ISBN 83-04-03956-7
176
Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego = The Subjective Space and the Objective Space in an Industrial Enterprise and Their Relationships with the "Spatial Value" / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 373 (1992), s. 43-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
177
Job Sharing - dzielenie pracy / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1992), s. 23-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
178
Wybrane metody humanizacji pracy = Selected Methods of Work Humanization / Arkadiusz POTOCKI. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1992. - 150, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04092-1
179
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Halina PIEKARZ, Wojciech Wdowiak, Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 86-130. - ISBN 83-04-03956-7
180
Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno-biurowych = Dependencies Between the Technical Progress, Technical-Organizational Progress, Administrative-Office Work Difficulty and the Selected Organizational Characteristics / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 373 (1992), s. 15-29. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
181
Przebieg i wyniki badań empirycznych / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech Wdowiak // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 131-198. - ISBN 83-04-03956-7
182
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 367, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
183
Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 1-3 (1991), s. 117-122. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
184
Rozkład poziomów i struktura trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych = Distribution and the Levels of the Structure of Administrative Work and Office Work Difficulties Depending on the Selected Organizational Factors / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 348 (1991), s. 39-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
185
Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów pracy administracyjno-biurowej = Results of Questionnaire Surveys Concerning Technical and Organizational Aspects of Administrative and Office Works / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 348 (1991), s. 55-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
186
Nowe metody organizacji i zarządzania / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Stabill, 1991. - 62 s. : il. ; 23 cm
187
Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie gospodarki magazynowej) = Outline of Methodology of Spatial Organisation of Assisting Processes in Industrial Enterprise (on the Example of Stock Management) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 311 (1990), s. 81-95. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
188
Metoda ASTEX / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Organizacji. - 3-4 (1990), s. 130-145. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
189
KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Organizacji. - 3-4 (1990), s. 190-199. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
190
Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego = An Outline of the Methodology of Layout Planning of Industrial Enterprise / Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: [s.n.], 1990. - 164 s., [8] k. tabl. złoż. : wykr., rys. ; 25 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 93)
191
Organizacja przestrzeni pracy w walce ze zmęczeniem = Organization of Work Space Aimed at Elimination of Tiredness / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1989), s. 49-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
192
Zarys metodyki przestrzennego organizowania funkcji socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w pracy) = An Outline of the Methodology of Layout Planning of Social and Beat Facilities in an Industrial Enterprise (a Case of Regeneration Facilities in an Enterprise) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989), s. 95-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
193
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work / Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 291 (1989), s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
194
Metodyka przestrzennego organizowania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Methodics of Spatial Organization of Production Processes in an Industrial Organization / Arkadiusz POTOCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 4 (471) (1989), s. 6-8. - ISSN 0860-6846
195
Koncepcje metodyczne planowania przestrzennego procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie = Methodical Conceptions of the Spatial Planning of Production Processes in an Enterprise / Arkadiusz POTOCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 3 (470) (1989), s. 15-18. - ISSN 0860-6846
196
Typologia poziomów postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych = The Typology of Levels of Technical and Organizational Development in Office Work / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 259 (1988), s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
197
Zarys metodyki przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie przemysłowym = A Concise Methodics for Spatial Organizing of Objects which are Used to Develop Employees in an Industrial Organization / Arkadiusz POTOCKI // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 7-8 (311-312) (1988), s. 34-43. - Bibliogr. - ISSN 0137-5555
198
Zasady przestrzennego organizowania stanowisk pracy = Principles of Organizing Work Positions in an Area / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Organizacji. - 1 (1988), s. 135-153. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
199
Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy = Humanization Aspects of Spatial Organization of Work / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 5 (1987), s. 22-31. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
200
Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego = Theoretical Premises of Spatial Organization of Enterprise / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 236 (1987), s. 37-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
201
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako przestrzeń / Arkadiusz POTOCKI // W: Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw / [kol. red. Ber Haus, Mikołaj Firlej, Wiesław Andrzejewski, Mieczysław Ciurla, Anna Lehkunów, Andrzej Strzednicki, Jerzy Wilimowski, Roman Rubin]. - Wrocław: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1987. - S. 100-106. - Bibliogr.
202
Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych = Designing of Humanized Organization of Work on Selected Jobs in the Sphere of Automated and Mechanized Administrative-Office Work / Tadeusz Marek, Arkadiusz POTOCKI, Halina PIEKARZ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987), s. 155-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych. - ISSN 0208-6018
203
Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych = Methods of Work Evaluation, Standardization and Co-Ordination in Computer Centres / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987), s. 133-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych. - ISSN 0208-6018
204
Próba zastosowania metody Office-Modapts do normowania pracy operatorek perforacji kart = Attempted Implementation of Office Modapts Method to Schedule Work of Card Perforating Machine Operators / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 214 (1986), s. 39-54. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
205
Analiza wartości informacji i komunikowania (KIWA) / Arkadiusz POTOCKI // Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986), s. 40-44. - Rec. pracy: R. Bucksch, KIWA - die Kommunikations - und Informations - Wertanalyse. Management Zeitschrift IO, nr 11 (1985)
206
Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym = Elements of Humanized Work Organization in Selected Operator's Jobs in Computer Centre / Tadeusz Marek, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 214 (1986), s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
207
Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 109-146. - Bibliogr.
208
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 287-308. - Bibliogr.
209
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 377 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr.
210
Elementy zhumanizowanej organizacji : stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie) / Arkadiusz Potocki // Przegląd Organizacji. - nr 11 (538) (1984), s. 22-24. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
211
Wyniki badań ankietowych nad klimatem organizacyjnym w Centrum Obliczeniowym HiL w Krakowie = The Results of Opinion Polls Research over the Organizational Climate in the Computer Centre of the Lenin Steel Works in Cracow / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 190 (1984), s. 43-54. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
212
Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji = The Selected Methods for Investigating the Factors of Dehumanizing Office Work in Conditions off Automatic Data Processing / Tadeusz Marek, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 177 (1983), s. 45-76. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
213
Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych = Notion and Classification of Office Work / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 157 (1982), s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
214
Zarys metodyki przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych = Outline of Methodology of Organizing Administrative and Clerical Work / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 146 (1981), s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
215
Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych / Arkadiusz POTOCKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1981), s. 294-296. - Rec. pracy: Lis S., Santarek K., Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych. PWN 1980. - ISSN 0137-7221
216
Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych = The Directions of Investigations of the Rational Use of Space in Clerical Work / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980), s. 167-177. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
217
Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych = Principles of Spatial Organization of Clerical and Administrative Proceedings / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 133 (1980), s. 23-33. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
218
Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI ; Promotor: Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków, 1979. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
219
Badanie pracy / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - VIII, 375, [1] s. : il. ; 21 cm. - S. 189-375 numerowane w kier. przeciwstawnym. - Bibliogr. - (Techniki Organizatorskie)
220
Rozmieszczenie stanowisk biurowych metodą Blocha-Schmigalli = Lay-out of Office Stations by Bloch-Schmigall Method / Arkadiusz POTOCKI // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1978), s. 81-84. - Streszcz., summ. - ISSN 0137-7221
221
Zastosowanie metody H. Schmigalli do optymalizacji rozmieszczenia stanowisk biurowych : (na przykładzie Działu Księgowości Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka") = Use of the H. Schmigalli Method for the Optimum Arrangement of Office Posts (on the Basis of Book-Keeping Department in the Foundry of Cast Iron in Węgierska Górka) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 105 (1978), s. 39-54. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
222
Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy : (skrypt programowany) / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 222 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
223
Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna / Adam NALEPKA, Arkadiusz POTOCKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 19, nr 2 (1976), s. 32-35. - ISSN 0860-4673
224
Badanie hierarchii funkcji w analizie wartości = Examining the Hierarchy of Functions in Value Analysis / Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 83 (1976), s. 107-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
225
Formy organizacyjne stosowania analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = Choice of Organizational Research Activity for Value Analysis / Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 71 (1975), s. 181-201. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
226
Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur informacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 11 (1975), s. 35-37. - ISSN 0860-4673
227
Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej / Adam NALEPKA, Arkadiusz POTOCKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 8-9 (1975), s. 35-38. - ISSN 0860-4673
228
Problemy organizacji służby AW w przedsiębiorstwie : (wg L.W. Crum) / Arkadiusz POTOCKI // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974), s. 30-32
229
Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973), s. 22-29
230
Wpływ badań rynkowych i prac z zakresu analizy wartości na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego / Arkadiusz POTOCKI // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973), s. 37-50
231
Badanie rynku jako źródło informacji dla przeprowadzenia analizy wartości / Arkadiusz POTOCKI // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973), s. 40-43
232
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
233
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 135 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
234
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 168 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
235
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
236
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 139 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
237
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
238
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 117 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
239
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
240
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
241
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
242
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - 141 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
243
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
244
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
245
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
246
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
247
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
248
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL, Daniel GACH, Bernard Ziębicki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
249
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA. - Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 156 k. : il. ; 30 cm
250
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 2, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy / Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 70 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
252
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4 / [zespół: Tomasz KAFEL, Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK - kierownik tematu]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
253
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 1 / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 115 k. : il. ; 30 cm
254
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3 / Arkadiusz POTOCKI, Zbigniew MARTYNIAK (kierownik tematu), Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI, Bogusz MIKUŁA, Tomasz KAFEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 124 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
255
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. [2] / Zbigniew MARTYNIAK (kierownik tematu), Arkadiusz POTOCKI, Marek LISIŃSKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 110 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
256
Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie / zespół: Zbigniew MARTYNIAK - kierownik tematu, Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI, Robert Jędras, Tomasz KAFEL. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 145 s., [16] k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
257
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Etap 1, Rozpoznanie / zespół: Zbigniew MARTYNIAK - kierownik tematu, Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 51 s., [2] k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Potocki A., (2016), Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 299-310; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_23.pdf
2
Potocki A., (2015), Empiryczna identyfikacja oporów przy wdrażaniu zmian organizacyjnych. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-152.
3
Potocki A., (2015), Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski - badania pilotażowe, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (44), cz. 2, s. 129-139; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1556
4
Makowiec M., Potocki A., (2015), Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach. [W:] Bednarska-Wnuk I., Michalak , Świątek-Barylska I. (red.), Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 103-119.
5
Potocki A., (2015), Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 21-30; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/893
6
Potocki A., Winkler R., Łukasik P., (2015), Communication in the Process of Cooperation. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-23.
7
Potocki A., (2014), Wybrane metody kształtowania jakości, "Problemy Jakości", nr 4, s. 14-20.
8
Potocki A., (2014), Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 6-16.
9
Makowiec M., Potocki A., (2014), Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland, "Management", Vol. 18, no. 1, s. 314-325; http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT
10
Potocki A., Łukasik P., (2014), Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-65.
11
Potocki A., (2013), Zmęczenie w obszarze zarządzania. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 139-149.
12
Potocki A., (2013), Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 282, s. 223-233.
13
Potocki A., (2013), Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 36, s. 161-167; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/4/14/4348852561fe3bec9f2d1375b8c0c16b/13.pdf
14
Makowiec M., Potocki A., (2013), Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 50, s. 5-18.
15
Łukasik P., (2013), Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się, Prom. Potocki A., Kraków : , 342 k.
16
Makowiec M., Potocki A., (2013), Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", vol. 25, nr 98, s. 109-124; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf
17
Potocki A., (2012), Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 5-18.
18
Potocki A., (2012), Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 273, s. 75-84.
19
Potocki A., (2012), Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 53-62.
20
Potocki A., (2012), Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-90.
21
Makowiec M., Potocki A., (2012), Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 95-110.
22
Łukasik P., Potocki A., (2011), Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187917
23
Potocki A. (red.), (2011), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 214 s.
24
Potocki A., (2011), Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-57.
25
Potocki A., (2011), Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 53-81.
26
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 262, [2]
27
Potocki A., (2011), Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-73.
28
Potocki A., (2011), Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 549-555; http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=549&view=Fit
29
Potocki A., (2011), Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 287-298.
30
Łukasik P., Potocki A., (2011), Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 223, s. 211-217.
31
Potocki A., (2010), Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 617-627.
32
Potocki A., (2010), Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629268
33
Potocki A., Łukasik P., (2010), Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 113-119.
34
Potocki A., (2010), Wstęp. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 4-6.
35
Potocki A., (2010), Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 27-51.
36
Potocki A., (2010), Wypalenie zawodowe : współczesna forma dehumanizacji pracy. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 105-110.
37
Potocki A., Łukasik P., (2010), Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 45-53; http://hdl.handle.net/11089/246
38
Łukasik P., Potocki A., (2010), Klaster - forma współpracy między organizacjami. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 250-254.
39
Potocki A., Makowiec M., (2009), The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship). [W:] Nowak , Glinka B., Hensel P. (red.), Entrepreneurs and Managers: Improving Practice, Developing Theory, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 62-73.
40
Potocki A., (2009), Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 78-95.
41
Olak A., (2009), Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia, Prom. Potocki A., Kraków : , 290 k.
42
Potocki A. (red.), (2009), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, 568 s.
43
Makowiec M., Potocki A., (2009), Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania, "Humanizacja Pracy", [vol.] 42, 2 (248), s. 9-21.
44
Potocki A., (2009), Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939660
45
Makowiec M., Potocki A., (2009), Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 1036-1049.
46
Potocki A., (2009), Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena. [W:] Fatuła D. (red.), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 9-17.
47
Potocki A. (red.), (2009), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, 555 s.
48
Potocki A., (2009), Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 537-547.
49
Potocki A., (2008), Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 123-131.
50
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Stankiewicz J. (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 38-45.
51
Potocki A., Makowiec M., (2008), Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji), "Problemy Zarządzania", 4 (22), s. 45-56; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=173890
52
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 111-121.
53
Potocki A., (2008), Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 81-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/158185474
54
Potocki A., Łukasik P., (2008), Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 20-29.
55
Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2008), Wybrane złożone typologie kultur organizacji. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 74-91.
56
Potocki A., (2008), Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Warszawa : Difin, 176 s.
57
Potocki A., (2008), Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 304-310.
58
Potocki A., Pietruszka-Ortyl A., (2008), Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 540-549.
59
Potocki A., (2007), Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 197-202.
60
Potocki A. (red.), (2007), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 203 s.
61
Potocki A., (2007), Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 35-43.
62
Potocki A., (2007), Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji. [W:] Potocki A. (red.), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 65-71.
63
Potocki A., (2007), Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/137101648
64
Potocki A. (red.), (2007), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, 584 s.
65
Winkler R., (2007), Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych, Prom. Potocki A., Kraków : , 291 k.
66
Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2007), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 293 s.
67
Potocki A. (red.), (2007), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, 462 s.
68
Pietruszka-Ortyl A., (2007), Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego, Prom. Potocki A., Kraków : , 385 k.
69
Potocki A., (2007), Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 243-251.
70
Makowiec M., Turcza P., Mikuła B., Winkler R., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Ćwiklicki M., Gach D., Ziębicki B., (2007), Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 168-289.
71
Potocki A., (2006), Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/120763824
72
Potocki A., (2006), Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-24.
73
Potocki A., (2006), Konflikty w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 100-162.
74
Potocki A., (2006), Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 51-99.
75
Potocki A., (2006), Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-168.
76
Potocki A. (red.), (2006), Zachowania organizacyjne: wybrane zagadnienia, Dodr.Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 338 s.
77
Potocki A., Winkler R., (2006), KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości", nr 4, s. 15-19.
78
Potocki A., (2006), Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 197-210.
79
Potocki A., (2005), Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw. [W:] Adamus W. (red.), Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 105-119.
80
Potocki A., (2005), Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 51-99.
81
Potocki A., (2005), Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-21.
82
Potocki A., (2005), Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 13-23.
83
Potocki A., (2005), Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem. [W:] Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S. (red.), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 287-299.
84
Potocki A., Pietruszka-Ortyl A., (2005), Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów. [W:] Adamus W. (red.), Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 141-161.
85
Potocki A., (2005), Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 672, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/85421740
86
Potocki A. (red.), (2005), Zachowania organizacyjne: wybrane zagadnienia, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 338 s.
87
Potocki A., (2005), Konflikty w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 100-162.
88
Gach D., Mikuła B., Potocki A., (2005), Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 314-326.
89
Potocki A., (2005), Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1092, s. 329-335.
90
Mikuła B., Potocki A., (2004), Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i kaizen, "Humanizacja Pracy", nr 6, s. 81-92.
91
Potocki A., (2004), Miejsce konfliktów w organizacji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 221-239.
92
Potocki A., (2004), Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji). [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-13.
93
Potocki A., (2004), Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 647, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/64055662
94
Potocki A., (2004), Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 189-197.
95
Potocki A., (2004), Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 1083-1095.
96
Potocki A., Gach D., (2004), Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1044, s. 148-158.
97
Potocki A., (2003), Wymagania stawiane współczesnym menedżerom, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 7-19.
98
Potocki A., (2003), Konflikty w organizacjach. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-32.
99
Palka J., Potocki A., (2003), Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji, "Problemy Jakości", R. 35, nr 4, s. 6-10.
100
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 319 s.
101
Potocki A., (2003), Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 87-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/16177
102
Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2003), Wstęp do typologii kultur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 57-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/15687
103
Gach D., (2003), Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania, Prom. Potocki A., Kraków : , 339 k.
104
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - nr 7. - . - 1506-7351
105
Potocki A., (2002), Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 39-49.
106
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku: wybrane koncepcje i metody, Warszawa : Difin, 182 s.
107
Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2002), Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 51-71.
108
Potocki A., (2002), Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 27-34.
109
Potocki A., (2002), Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 20-32; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=20&view=Fit
110
Potocki A., (2002), Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się. [W:] Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.], Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 71-78.
111
Potocki A., (2002), Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne. [W:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., s. 288-296.
112
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - nr 6. - . - 1506-7351
113
Potocki A., (2002), Globalizacja a umiejętności menedżerów. [W:] Skrzypek E. (red.), Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 371-383.
114
Potocki A., (2002), Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 251-256.
115
Potocki A., (2002), Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 595-603.
116
Potocki A., (2002), Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-23.
117
Potocki A., Gach D., (2001), Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 591-602.
118
Potocki A., (2001), Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/10670
119
Potocki A., (2001), Wybrane metody "wielkiej przestrzeni komunikacyjnej". [W:] Sikorski C., Czapla T., Malarski M. (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania, Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, s. 205-215.
120
Potocki A., (2001), Możliwości wykorzystania Group-Teamware i Open Space-Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 329-348.
121
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - nr 5. - . - 1506-7351
122
Potocki A., Winkler R., (2001), Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 87-101.
123
Potocki A., Winkler R., (2001), Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, s. 86-111.
124
Potocki A., (2001), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 131, [1] s.
125
Gach D., Mikuła B., Potocki A., (2000), Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 91-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/9821
126
Potocki A., Pietruszka A., (2000), Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 41-54.
127
Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., Mikuła B., (2000), Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 102-165.
128
Potocki A., (2000), Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 159-168.
129
Potocki A., (2000), Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/8909
130
Potocki A., (2000), GroupWare - metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 13-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/9823
131
Mikuła B., Potocki A., (2000), Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 17-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/8911
132
Potocki A., Pietruszka A., (2000), Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 2, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 344-354.
133
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2000. - nr 4. - . - 1506-7351
134
Potocki A. (red.), (2000), Współczesne tendencje w zarządzaniu: teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, 341 s.
135
Gach D., Potocki A., (1999), Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 27-43.
136
Obora H., Potocki A., (1999), Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD, "Problemy Jakości", R. 31, nr 3, s. 15-17.
137
Kafel T., (1999), Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk, Prom. Potocki A., Kraków : , 284 k.
138
Mikuła B., Potocki A., (1998), Humanizacja organizacji pracy: aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane AE, 224 s.
139
Potocki A., Czekaj J., Kafel T., (1998), Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 233-276.
140
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., (1998), Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 277-361.
141
Potocki A., (1998), Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 17-30.
142
Gach D., Potocki A., Mikuła B., (1998), Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 67-88.
143
Potocki A., (1998), Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, "Humanizacja Pracy", nr 5-6, s. 25-37.
144
Czekaj J., Martyniak Z., Potocki A., (1998), Metody zarządzania informacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 123-190.
145
Martyniak Z., Mikuła B., Potocki A., Kądziołka-Martyniak E., (1998), Metody organizacji i zarządzania produkcją. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 191-232.
146
Potocki A., (1997), Metoda D. Petersena zespołowego zarządzania jakością, "Problemy Jakości", R. 29, nr 4, s. 14-16.
147
Potocki A., (1997), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania, "Humanizacja Pracy", nr 2, s. 73-74.
148
Potocki A., (1997), Metoda Muller-Pleussa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 486, s. 17-25.
149
Czekaj J., Martyniak Z., Potocki A., (1997), Metody zarządzania informacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 27-49.
150
Potocki A., (1997), Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Humanizacja Pracy", nr 1, s. 72-83.
151
Potocki A., (1997), Metoda wewnętrznego marketingu personalnego, "Problemy Jakości", R. 29, nr 9, s. 2-5.
152
Beliczyński J., Martyniak Z., Potocki A., (1997), Sposoby zarządzania komunikacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 50-90.
153
Mikuła B., Potocki A., (1997), Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 186 s.
154
Mikuła B., (1997), Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem, Prom. Potocki A., Kraków : , 410 k.
155
Potocki A., (1997), Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 83-93.
156
Potocki A., (1996), Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego modelu klimatu organizacyjnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 95.
157
Mikuła B., Potocki A., (1996), Metodyka wdrażania grup autonomicznych, "Problemy Jakości", R. 28, nr 12, s. 30-34.
158
Potocki A., (1996), Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, "Humanizacja Pracy", nr 3, s. 33-41.
159
Potocki A., (1995), Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 458, s. 31-45.
160
Potocki A., (1994), Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 26-35.
161
Potocki A., (1994), Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 445, s. 7-18.
162
Potocki A., (1994), KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikations-System-Studie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 428, s. 11-18.
163
Czekaj J., Potocki A., Wdowiak W., (1993), Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej. [W:] MARTYNIAK Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 111-129.
164
Potocki A., (1993), Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy, "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 35-39.
165
Czekaj J., Potocki A., (1993), Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno-biurowych, "Humanizacja Pracy", nr 1, s. 27-32.
166
Potocki A., (1993), Metoda KIWA. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 35-40.
167
Potocki A., (1993), KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikationssystem - Studie). [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 147-153.
168
Potocki A., (1993), Radar personalny - metoda oceny przełożonego, "Humanizacja Pracy", nr 5-6, s. 56-65.
169
Potocki A., (1993), Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 412, s. 19-29.
170
Potocki A., (1993), Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 37-59.
171
Potocki A., (1993), Zastosowanie analizy wartości do usprawniania wybranych procedur administracyjnych w urzędzie gminy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 14-20.
172
Potocki A., (1993), Pilotażowe zastosowanie metody ASTEX. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 48-53.
173
Potocki A., (1993), Zastosowanie metody KIWA do racjonalizacji procedury przeszeregowań płacowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 55-81.
174
Martyniak Z., Potocki A., (1993), Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 150-166.
175
Potocki A., Mesjasz C., Martyniak Z., Siedlarz R., (1992), Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych. [W:] MARTYNIAK Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 7-85.
176
Potocki A., (1992), Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 373, s. 43-50.
177
Potocki A., (1992), Job Sharing - dzielenie pracy, "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 23-28.
178
Potocki A., (1992), Wybrane metody humanizacji pracy, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 150, [1] s., [1] k. tabl. złoż.
179
Martyniak Z., Czekaj J., Piekarz H., Wdowiak W., Mesjasz C., Potocki A., (1992), Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych. [W:] MARTYNIAK Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 86-130.
180
Czekaj J., Potocki A., (1992), Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 373, s. 15-29.
181
Czekaj J., Martyniak Z., Mesjasz C., Piekarz H., Potocki A., Wdowiak W., (1992), Przebieg i wyniki badań empirycznych. [W:] MARTYNIAK Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 131-198.
182
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1991), Techniki organizatorskie: badanie pracy: skrypt programowany, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 367, [1] s.
183
Potocki A., (1991), Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy, "Humanizacja Pracy", nr 1-3, s. 117-122.
184
Czekaj J., Potocki A., (1991), Rozkład poziomów i struktura trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 348, s. 39-53.
185
Potocki A., (1991), Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów pracy administracyjno-biurowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 348, s. 55-63.
186
Czekaj J., Martyniak Z., Potocki A., (1991), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Stabill, 62 s.
187
Potocki A., (1990), Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie gospodarki magazynowej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 311, s. 81-95.
188
Czekaj J., Potocki A., (1990), Metoda ASTEX, "Problemy Organizacji", 3-4, s. 130-145.
189
Potocki A., (1990), KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania, "Problemy Organizacji", 3-4, s. 190-199.
190
Potocki A., (1990), Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 93), Kraków : [s.n.], 164 s., [8] k. tabl. złoż.
191
Potocki A., (1989), Organizacja przestrzeni pracy w walce ze zmęczeniem, "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 49-56.
192
Potocki A., (1989), Zarys metodyki przestrzennego organizowania funkcji socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w pracy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 95-111.
193
Mesjasz C., Potocki A., (1989), Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych (badania pilotażowe), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 25-45.
194
Potocki A., (1989), Metodyka przestrzennego organizowania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 40, nr 4 (471), s. 6-8.
195
Potocki A., (1989), Koncepcje metodyczne planowania przestrzennego procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 40, nr 3 (470), s. 15-18.
196
Potocki A., (1988), Typologia poziomów postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 259, s. 5-21.
197
Potocki A., (1988), Zarys metodyki przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 29, nr 7-8 (311-312), s. 34-43.
198
Potocki A., (1988), Zasady przestrzennego organizowania stanowisk pracy, "Problemy Organizacji", 1, s. 135-153.
199
Potocki A., (1987), Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy, "Humanizacja Pracy", nr 5, s. 22-31.
200
Potocki A., (1987), Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 236, s. 37-50.
201
Potocki A., (1987), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako przestrzeń. [W:] Haus , Firlej M., Andrzejewski W., Ciurla M., Lehkunów A., Strzednicki A., Wilimowski J., Rubin R. (red.), Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw, Wrocław : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 100-106.
202
Marek T., Potocki A., Piekarz H., (1987), Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 67, s. 155-175.
203
Martyniak Z., Potocki A., Czekaj J., (1987), Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 67, s. 133-153.
204
Potocki A., (1986), Próba zastosowania metody Office-Modapts do normowania pracy operatorek perforacji kart, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 214, s. 39-54.
205
Potocki A., (1986), Analiza wartości informacji i komunikowania (KIWA), "Poradnik Organizatora", nr 2-3, s. 40-44.
206
Marek T., Potocki A., (1986), Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 214, s. 5-19.
207
Potocki A., (1985), Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-146.
208
Martyniak Z., Potocki A., (1985), Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 287-308.
209
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1985), Techniki organizatorskie: badanie pracy: skrypt programowany, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 377 s.
210
Potocki A., (1984), Elementy zhumanizowanej organizacji : stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie), "Przegląd Organizacji", nr 11 (538), s. 22-24.
211
Potocki A., (1984), Wyniki badań ankietowych nad klimatem organizacyjnym w Centrum Obliczeniowym HiL w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 190, s. 43-54.
212
Marek T., Potocki A., (1983), Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 177, s. 45-76.
213
Potocki A., (1982), Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 157, s. 23-42.
214
Potocki A., (1981), Zarys metodyki przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 146, s. 39-58.
215
Potocki A., (1981), Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 294-296.
216
Potocki A., (1980), Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, s. 167-177.
217
Potocki A., (1980), Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 133, s. 23-33.
218
Potocki A., (1979), Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych, Prom. Martyniak Z., Kraków : , 285 k.
219
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1979), Badanie pracy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, VIII, 375, [1] s.
220
Potocki A., (1978), Rozmieszczenie stanowisk biurowych metodą Blocha-Schmigalli, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 81-84.
221
Potocki A., (1978), Zastosowanie metody H. Schmigalli do optymalizacji rozmieszczenia stanowisk biurowych (na przykładzie Działu Księgowości Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka"), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 105, s. 39-54.
222
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1977), Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy: (skrypt programowany), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 222 s.
223
Nalepka A., Potocki A., (1976), Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 19, nr 2, s. 32-35.
224
Lisiński M., Potocki A., (1976), Badanie hierarchii funkcji w analizie wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 83, s. 107-126.
225
Lisiński M., Potocki A., (1975), Formy organizacyjne stosowania analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 71, s. 181-201.
226
Potocki A., (1975), Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur informacyjnych, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 18, nr 11, s. 35-37.
227
Nalepka A., Potocki A., (1975), Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 18, nr 8-9, s. 35-38.
228
Potocki A., (1974), Problemy organizacji służby AW w przedsiębiorstwie (wg L.W. Crum), "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", lipiec, s. 30-32.
229
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1973), Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 6, styczeń, s. 22-29.
230
Potocki A., (1973), Wpływ badań rynkowych i prac z zakresu analizy wartości na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 7, maj, s. 37-50.
231
Potocki A., (1973), Badanie rynku jako źródło informacji dla przeprowadzenia analizy wartości, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 6, styczeń, s. 40-43.
232
Dysfunkcje i patologie w organizacjach, (2013), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
233
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2012), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 135 k.
234
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, (2011), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168 s.
235
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2010), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 193 k.
236
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2009), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 139 k.
237
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2008), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 117 k.
238
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2007), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 117 s.
239
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2006), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
240
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2005), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103 k.
241
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2004), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 92 k.
242
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2003), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 141 k.
243
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2002), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
244
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, (2001), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 128 k.
245
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
246
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
247
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
248
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., Kafel T., Gach D., Ziębicki B., (1996), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
249
Potocki A., Gach D., Mikuła B., (1996), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania, Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 156 k.
250
Potocki A., (1995), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 2, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy, Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 163 k.
251
Martyniak Z., Potocki A., Czekaj J., Kafel T., (1995), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
252
Kafel T., Lisiński M., Potocki A., Czekaj J., Martyniak Z., (1994), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
253
Mikuła B., Potocki A., (1994), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 1, Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 115 k.
254
Potocki A., Martyniak Z., Czekaj J., Lisiński M., Mikuła B., Kafel T., (1993), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 s.
255
Martyniak Z., Potocki A., Lisiński M., Czekaj J., Kafel T., Mikuła B., (1992), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Cz. [2], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 s.
256
Martyniak Z., Czekaj J., Potocki A., Jędras R., Kafel T., (1991), Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s., [16] k. złoż.
257
Martyniak Z., Czekaj J., Lisiński M., Potocki A., (1990), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Etap 1, Rozpoznanie, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 s., [2] k. złoż.
1
@article{UEK:2168307997,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 2",
pages = "299-310",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_23.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168307215,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Empiryczna identyfikacja oporów przy wdrażaniu zmian organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "143-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
3
@article{UEK:2168302391,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski - badania pilotażowe",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (44), cz. 2",
pages = "129-139",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.2.12},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1556},
}
4
@inbook{UEK:2168298247,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników",
pages = "103-119",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9",
}
5
@article{UEK:2168302233,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "21-30",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0802},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/893},
}
6
@inbook{UEK:2168302861,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Communication in the Process of Cooperation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "17-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
7
@article{UEK:2168283373,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody kształtowania jakości",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "14-20",
year = "2014",
}
8
@unpublished{UEK:2168303449,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "6-16",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168294907,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland",
journal = "Management",
number = "Vol. 18, no. 1",
pages = "314-325",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2014-0023},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT},
}
10
@inbook{UEK:2168284989,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji",
booktitle = "Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "49-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-6-7",
}
11
@unpublished{UEK:2168290119,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zmęczenie w obszarze zarządzania",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "139-149",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168270502,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "282",
pages = "223-233",
adress = "",
year = "2013",
}
13
@article{UEK:2168279901,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 36",
pages = "161-167",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/4/14/4348852561fe3bec9f2d1375b8c0c16b/13.pdf},
}
14
@article{UEK:2168274040,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 50",
pages = "5-18",
year = "2013",
issn = "",
}
15
@unpublished{UEK:2168290645,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002885},
}
16
@article{UEK:2168275555,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "vol. 25, 98",
pages = "109-124",
year = "2013",
url = {http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf},
}
17
@article{UEK:2168249334,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168264748,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "273",
pages = "75-84",
adress = "",
year = "2012",
}
19
@unpublished{UEK:2168266530,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "53-62",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168230142,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "63-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.3.pdf},
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
21
@article{UEK:2168236532,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "95-110",
year = "2012",
}
22
@article{UEK:2168218590,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "45-57",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187917},
}
23
@book{UEK:2168218798,
title = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
24
@inbook{UEK:2168218820,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "33-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
25
@unpublished{UEK:2168257966,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "53-81",
year = "2011",
}
26
@book{UEK:2166384336,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Komunikowanie w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-413-3",
}
27
@inbook{UEK:2167987064,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "49-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
28
@article{UEK:2168227130,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "549-555",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=549&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
29
@article{UEK:2168222646,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "287-298",
adress = "",
year = "2011",
}
30
@article{UEK:2168235768,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "223",
pages = "211-217",
adress = "",
year = "2011",
}
31
@article{UEK:2165630594,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "617-627",
adress = "",
year = "2010",
}
32
@article{UEK:53169,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "5-14",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629268},
}
33
@inbook{UEK:2165394954,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "113-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
34
@misc{UEK:2168282753,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "4-6",
year = "2010",
}
35
@unpublished{UEK:2168282763,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "27-51",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2165699308,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wypalenie zawodowe : współczesna forma dehumanizacji pracy",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "105-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
37
@article{UEK:52096,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "45-53",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://hdl.handle.net/11089/246},
}
38
@inbook{UEK:2165758943,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Klaster - forma współpracy między organizacjami",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "250-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
39
@inbook{UEK:2165920456,
author = "Arkadiusz Potocki and Marek Makowiec",
title = "The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship)",
booktitle = "Entrepreneurs and Managers : Improving Practice, Developing Theory",
pages = "62-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2009",
isbn = "978-83-61276-39-5",
}
40
@unpublished{UEK:2168247900,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "78-95",
year = "2009",
}
41
@unpublished{UEK:51480,
author = "Andrzej Olak",
title = "Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
42
@book{UEK:50034,
title = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
43
@article{UEK:2165903482,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "[vol.] 42, 2 (248)",
pages = "9-21",
year = "2009",
}
44
@article{UEK:50433,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "5-17",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939660},
}
45
@article{UEK:50342,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "1036-1049",
adress = "",
year = "2009",
}
46
@inbook{UEK:2165624221,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena",
booktitle = "Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "9-17",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-043-4",
}
47
@book{UEK:2160386300,
title = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
48
@inbook{UEK:2161872740,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "537-547",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
49
@inbook{UEK:2166570047,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "123-131",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
50
@inbook{UEK:2165898667,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami",
pages = "38-45",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7481-163-7",
}
51
@article{UEK:2165906351,
author = "Arkadiusz Potocki and Marek Makowiec",
title = "Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji)",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "4 (22)",
pages = "45-56",
year = "2008",
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=173890},
}
52
@inbook{UEK:2165833612,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "111-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
53
@article{UEK:50413,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "81-92",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158185474},
}
54
@unpublished{UEK:2168276693,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "20-29",
year = "2008",
}
55
@inbook{UEK:2165833505,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane złożone typologie kultur organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "74-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
56
@book{UEK:51856,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-899-6",
}
57
@inbook{UEK:50977,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "304-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
58
@inbook{UEK:2165982753,
author = "Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "540-549",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
59
@inbook{UEK:2165982861,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "197-202",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
60
@book{UEK:2165729143,
title = "Metody i obszary zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
61
@unpublished{UEK:2168326431,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "35-43",
year = "2007",
}
62
@inbook{UEK:2165729817,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji",
booktitle = "Metody i obszary zarządzania",
pages = "65-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
63
@article{UEK:50932,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "5-19",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137101648},
}
64
@book{UEK:52177,
title = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
65
@unpublished{UEK:52376,
author = "Renata Winkler",
title = "Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
66
@book{UEK:52182,
title = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
67
@book{UEK:2165623922,
title = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
68
@unpublished{UEK:52366,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
69
@inbook{UEK:2166096750,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "243-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
70
@inbook{UEK:2168306745,
author = "Marek Makowiec and Piotr Turcza and Bogusz Mikuła and Renata Winkler and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki and Marek Ćwiklicki and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "168-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
71
@article{UEK:52891,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "5-14",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120763824},
}
72
@unpublished{UEK:2168326727,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-24",
year = "2006",
}
73
@inbook{UEK:2166476902,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Konflikty w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "100-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
74
@inbook{UEK:2166476400,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "51-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
75
@inbook{UEK:2166218749,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "161-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
76
@book{UEK:52388,
title = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
77
@article{UEK:51971,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "15-19",
year = "2006",
}
78
@inbook{UEK:51800,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "197-210",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
79
@inbook{UEK:2166506678,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania organizacjami",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-36-5",
}
80
@inbook{UEK:2168218354,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "51-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
81
@unpublished{UEK:2168266734,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-21",
year = "2005",
}
82
@inbook{UEK:51868,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
83
@inbook{UEK:2167683301,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem",
booktitle = "Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej",
pages = "287-299",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-127-X",
}
84
@inbook{UEK:2166506529,
author = "Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania organizacjami",
pages = "141-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-36-5",
}
85
@article{UEK:53175,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "672",
pages = "5-18",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/85421740},
}
86
@book{UEK:2168218202,
title = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
87
@inbook{UEK:2168218356,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Konflikty w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "100-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
88
@inbook{UEK:2166497380,
author = "Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "314-326",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
89
@article{UEK:52487,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1092",
pages = "329-335",
adress = "",
year = "2005",
}
90
@article{UEK:2168280831,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i kaizen",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "6",
pages = "81-92",
year = "2004",
}
91
@article{UEK:52263,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Miejsce konfliktów w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "221-239",
year = "2004",
}
92
@unpublished{UEK:2168266770,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji)",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-13",
year = "2004",
}
93
@article{UEK:2168219688,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "647",
pages = "5-20",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64055662},
}
94
@inbook{UEK:2165992725,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "189-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
95
@article{UEK:2168244932,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "1083-1095",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
96
@article{UEK:2166394107,
author = "Arkadiusz Potocki and Daniel Gach",
title = "Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1044",
pages = "148-158",
adress = "",
year = "2004",
}
97
@article{UEK:52231,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wymagania stawiane współczesnym menedżerom",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "7-19",
year = "2003",
}
98
@unpublished{UEK:2168266852,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Konflikty w organizacjach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-32",
year = "2003",
}
99
@article{UEK:2168224220,
author = "Jakub Palka and Arkadiusz Potocki",
title = "Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 35, 4",
pages = "6-10",
year = "2003",
}
100
@book{UEK:2168222268,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-373-2",
}
101
@article{UEK:2168222592,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "87-102",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16177},
}
102
@article{UEK:2168222600,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki",
title = "Wstęp do typologii kultur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "57-76",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15687},
}
103
@unpublished{UEK:2168246164,
author = "Daniel Gach",
title = "Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
104
@misc{UEK:2166085837,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
}
105
@article{UEK:2168223204,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "39-49",
year = "2002",
}
106
@book{UEK:2168224466,
author = "Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2002",
isbn = "83-7251-298-1",
}
107
@article{UEK:2168223206,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki",
title = "Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "51-71",
year = "2002",
}
108
@inbook{UEK:2168242792,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "27-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
109
@article{UEK:2168245480,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "20-32",
year = "2002",
url = {http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=20&view=Fit},
}
110
@inbook{UEK:2168347232,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się",
booktitle = "Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.]",
pages = "71-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo-Hutnicza",
year = "2002",
url = {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r7.pdf},
isbn = "83-912900-2-6",
}
111
@inbook{UEK:2168298331,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne",
booktitle = "Przedsiębiorstwo kooperujące",
pages = "288-296",
adress = "Warszawa",
publisher = "Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-918099-3-5",
}
112
@misc{UEK:2168223212,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
}
113
@inbook{UEK:2168313965,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Globalizacja a umiejętności menedżerów",
booktitle = "Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2",
pages = "371-383",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2002",
isbn = "83-227-2014-9",
}
114
@inbook{UEK:2168224942,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "251-256",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
115
@inbook{UEK:2168226625,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "595-603",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
116
@unpublished{UEK:2168325675,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-23",
year = "2002",
}
117
@inbook{UEK:2167766699,
author = "Arkadiusz Potocki and Daniel Gach",
title = "Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami ",
pages = "591-602",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}
118
@article{UEK:2168233808,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "39-51",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10670},
}
119
@inbook{UEK:2168361712,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody wielkiej przestrzeni komunikacyjnej",
booktitle = "Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania",
pages = "205-215",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania",
year = "2001",
isbn = "83-915846-1-5",
}
120
@inbook{UEK:2168246646,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Możliwości wykorzystania Group-Teamware i Open Space-Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju",
pages = "329-348",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2001",
url = {http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=331&view=Fit},
issn = "",
isbn = "83-87772-40-2",
}
121
@misc{UEK:2168229804,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
}
122
@article{UEK:2168229750,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "87-101",
year = "2001",
}
123
@unpublished{UEK:2168267008,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej",
booktitle = "Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach",
pages = "86-111",
year = "2001",
}
124
@book{UEK:2168238334,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-071-2",
}
125
@article{UEK:2168223870,
author = "Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "91-109",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9821},
}
126
@inbook{UEK:2168239002,
author = "Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka",
title = "Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "41-54",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
127
@inbook{UEK:2168224820,
author = "Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz and Bogusz Mikuła",
title = "Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "102-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
128
@article{UEK:2168224312,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "159-168",
year = "2000",
}
129
@article{UEK:2168223906,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "5-15",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8909},
}
130
@article{UEK:2168223868,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "GroupWare - metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "13-21",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9823},
}
131
@article{UEK:2168223900,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "17-24",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8911},
}
132
@inbook{UEK:2168270340,
author = "Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka",
title = "Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2",
pages = "344-354",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
133
@misc{UEK:2168224280,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2000",
}
134
@book{UEK:2168238994,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
135
@article{UEK:2168244552,
author = "Daniel Gach and Arkadiusz Potocki",
title = "Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "27-43",
year = "1999",
}
136
@article{UEK:2168243000,
author = "Hubert Obora and Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 3",
pages = "15-17",
year = "1999",
}
137
@unpublished{UEK:2168246160,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
138
@book{UEK:2168238340,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-46-1",
}
139
@inbook{UEK:2168306347,
author = "Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "233-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
140
@inbook{UEK:2168306355,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora",
title = "Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "277-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
141
@article{UEK:2168234050,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "17-30",
year = "1998",
}
142
@article{UEK:2168243092,
author = "Daniel Gach and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła",
title = "Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "67-88",
year = "1998",
}
143
@article{UEK:2168239268,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "5-6",
pages = "25-37",
year = "1998",
}
144
@inbook{UEK:2168306327,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "123-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
145
@inbook{UEK:2168306339,
author = "Zbigniew Martyniak and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Elżbieta Kądziołka-Martyniak",
title = "Metody organizacji i zarządzania produkcją",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "191-232",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
146
@article{UEK:2168252044,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda D. Petersena zespołowego zarządzania jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 29, 4",
pages = "14-16",
year = "1997",
}
147
@misc{UEK:2168253522,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania",
booktitle = "Humanizacja Pracy",
number = "2",
pages = "73-74",
year = "1997",
}
148
@article{UEK:2168234170,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda Muller-Pleussa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "486",
pages = "17-25",
year = "1997",
}
149
@inbook{UEK:2168306497,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
pages = "27-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-00-3",
}
150
@article{UEK:2168239214,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "1",
pages = "72-83",
year = "1997",
}
151
@article{UEK:2168252040,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda wewnętrznego marketingu personalnego",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 29, 9",
pages = "2-5",
year = "1997",
}
152
@inbook{UEK:2168306503,
author = "Jan Beliczyński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Sposoby zarządzania komunikacją",
booktitle = "Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
pages = "50-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-00-3",
}
153
@book{UEK:2168238332,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego",
adress = "Kraków; Kluczbork",
publisher = "Antykwa",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-87493-10-4",
}
154
@unpublished{UEK:2168246168,
author = "Bogusz Mikuła",
title = "Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
155
@article{UEK:2168252778,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "83-93",
year = "1997",
}
156
@misc{UEK:2168252516,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego modelu klimatu organizacyjnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995",
pages = "95",
year = "1996",
}
157
@article{UEK:2168252056,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka wdrażania grup autonomicznych",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 28, 12",
pages = "30-34",
year = "1996",
}
158
@article{UEK:2168239090,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "3",
pages = "33-41",
year = "1996",
}
159
@article{UEK:2168234014,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "458",
pages = "31-45",
year = "1995",
}
160
@article{UEK:2168239080,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "26-35",
year = "1994",
}
161
@article{UEK:2168234284,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "445",
pages = "7-18",
year = "1994",
}
162
@article{UEK:2168234092,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikations-System-Studie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "428",
pages = "11-18",
year = "1994",
}
163
@inbook{UEK:2168230090,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki and Wojciech Wdowiak",
title = "Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "111-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
164
@article{UEK:2168230602,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "35-39",
year = "1993",
}
165
@article{UEK:2168230600,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki",
title = "Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno-biurowych",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "1",
pages = "27-32",
year = "1993",
}
166
@inbook{UEK:2168230144,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda KIWA",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "35-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
167
@inbook{UEK:2168230170,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikationssystem - Studie)",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "147-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
168
@article{UEK:2168230604,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Radar personalny - metoda oceny przełożonego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "5-6",
pages = "56-65",
year = "1993",
}
169
@article{UEK:2168236446,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "412",
pages = "19-29",
year = "1993",
}
170
@inbook{UEK:2168230086,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "37-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
171
@inbook{UEK:2168253024,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie analizy wartości do usprawniania wybranych procedur administracyjnych w urzędzie gminy",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "14-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
172
@inbook{UEK:2168253036,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Pilotażowe zastosowanie metody ASTEX",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "48-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
173
@inbook{UEK:2168230148,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie metody KIWA do racjonalizacji procedury przeszeregowań płacowych",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "55-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
174
@inbook{UEK:2168230094,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "150-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
175
@inbook{UEK:2168306575,
author = "Arkadiusz Potocki and Czesław Mesjasz and Zbigniew Martyniak and Roman Siedlarz",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "7-85",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
176
@article{UEK:2168235270,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "373",
pages = "43-50",
year = "1992",
}
177
@article{UEK:2168239266,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Job Sharing - dzielenie pracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "23-28",
year = "1992",
}
178
@book{UEK:2168250670,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody humanizacji pracy",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1992",
isbn = "83-04-04092-1",
}
179
@inbook{UEK:2168306589,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Halina Piekarz and Wojciech Wdowiak and Czesław Mesjasz and Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "86-130",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
180
@article{UEK:2168235264,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki",
title = "Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "373",
pages = "15-29",
year = "1992",
}
181
@inbook{UEK:2168306605,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Arkadiusz Potocki and Wojciech Wdowiak",
title = "Przebieg i wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "131-198",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
182
@book{UEK:2168250688,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2.",
}
183
@article{UEK:2168239264,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "1-3",
pages = "117-122",
year = "1991",
}
184
@article{UEK:2168229390,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki",
title = "Rozkład poziomów i struktura trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "348",
pages = "39-53",
year = "1991",
}
185
@article{UEK:2168229406,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów pracy administracyjno-biurowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "348",
pages = "55-63",
year = "1991",
}
186
@book{UEK:2168229912,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Stabill",
year = "1991",
}
187
@article{UEK:2168235152,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie gospodarki magazynowej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "311",
pages = "81-95",
year = "1990",
}
188
@article{UEK:2168298089,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda ASTEX",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "3-4",
pages = "130-145",
year = "1990",
}
189
@article{UEK:2168298091,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "3-4",
pages = "190-199",
year = "1990",
}
190
@book{UEK:2168238936,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
191
@article{UEK:2168239256,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Organizacja przestrzeni pracy w walce ze zmęczeniem",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "49-56",
year = "1989",
}
192
@article{UEK:2168235100,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania funkcji socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w pracy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "291",
pages = "95-111",
year = "1989",
}
193
@article{UEK:2168235094,
author = "Czesław Mesjasz and Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "291",
pages = "25-45",
year = "1989",
}
194
@article{UEK:2168244420,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka przestrzennego organizowania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 40, 4 (471)",
pages = "6-8",
year = "1989",
}
195
@article{UEK:2168244390,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Koncepcje metodyczne planowania przestrzennego procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 40, 3 (470)",
pages = "15-18",
year = "1989",
}
196
@article{UEK:2168236390,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Typologia poziomów postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "259",
pages = "5-21",
year = "1988",
}
197
@article{UEK:2168252472,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 29, 7-8 (311-312)",
pages = "34-43",
year = "1988",
}
198
@article{UEK:2168251878,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zasady przestrzennego organizowania stanowisk pracy",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "1",
pages = "135-153",
year = "1988",
}
199
@article{UEK:2168241326,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "5",
pages = "22-31",
year = "1987",
}
200
@article{UEK:2168237192,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "236",
pages = "37-50",
year = "1987",
}
201
@inbook{UEK:2168232676,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako przestrzeń",
booktitle = "Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw",
pages = "100-106",
adress = "Wrocław",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "1987",
}
202
@article{UEK:2168230612,
author = "Tadeusz Marek and Arkadiusz Potocki and Halina Piekarz",
title = "Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "67",
pages = "155-175",
adress = "",
year = "1987",
}
203
@article{UEK:2168230606,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj",
title = "Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "67",
pages = "133-153",
adress = "",
year = "1987",
}
204
@article{UEK:2168238924,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Próba zastosowania metody Office-Modapts do normowania pracy operatorek perforacji kart",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "214",
pages = "39-54",
year = "1986",
}
205
@article{UEK:2168272230,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza wartości informacji i komunikowania (KIWA)",
journal = "Poradnik Organizatora",
number = "2-3",
pages = "40-44",
year = "1986",
}
206
@article{UEK:2168238920,
author = "Tadeusz Marek and Arkadiusz Potocki",
title = "Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "214",
pages = "5-19",
year = "1986",
}
207
@inbook{UEK:2168230206,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "109-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
208
@inbook{UEK:2168230214,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "287-308",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
209
@book{UEK:2168250684,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
210
@article{UEK:2168230944,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Elementy zhumanizowanej organizacji : stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (538)",
pages = "22-24",
year = "1984",
}
211
@article{UEK:2168236424,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wyniki badań ankietowych nad klimatem organizacyjnym w Centrum Obliczeniowym HiL w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "190",
pages = "43-54",
year = "1984",
}
212
@article{UEK:2168235980,
author = "Tadeusz Marek and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "177",
pages = "45-76",
year = "1983",
}
213
@article{UEK:2168239316,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "157",
pages = "23-42",
year = "1982",
}
214
@article{UEK:2168234406,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "146",
pages = "39-58",
year = "1981",
}
215
@article{UEK:2168332951,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "294-296",
year = "1981",
}
216
@article{UEK:2168239298,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "124",
pages = "167-177",
year = "1980",
}
217
@article{UEK:2168237438,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "133",
pages = "23-33",
year = "1980",
}
218
@unpublished{UEK:2168246426,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
219
@book{UEK:2168251184,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Badanie pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
issn = "",
}
220
@article{UEK:2168251888,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Rozmieszczenie stanowisk biurowych metodą Blocha-Schmigalli",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "81-84",
year = "1978",
}
221
@article{UEK:2168233530,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie metody H. Schmigalli do optymalizacji rozmieszczenia stanowisk biurowych : (na przykładzie Działu Księgowości Odlewni Żeliwa Węgierska Górka)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "105",
pages = "39-54",
year = "1978",
}
222
@book{UEK:2168250674,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy : (skrypt programowany)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
223
@article{UEK:2168252404,
author = "Adam Nalepka and Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 19, 2",
pages = "32-35",
year = "1976",
}
224
@article{UEK:2168239596,
author = "Marek Lisiński and Arkadiusz Potocki",
title = "Badanie hierarchii funkcji w analizie wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "83",
pages = "107-126",
year = "1976",
}
225
@article{UEK:2168239616,
author = "Marek Lisiński and Arkadiusz Potocki",
title = "Formy organizacyjne stosowania analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "71",
pages = "181-201",
year = "1975",
}
226
@article{UEK:2168228994,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur informacyjnych",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 18, 11",
pages = "35-37",
year = "1975",
}
227
@article{UEK:2168228988,
author = "Adam Nalepka and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 18, 8-9",
pages = "35-38",
year = "1975",
}
228
@article{UEK:2168272536,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Problemy organizacji służby AW w przedsiębiorstwie : (wg L.W. Crum)",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "lipiec",
pages = "30-32",
year = "1974",
}
229
@article{UEK:2168272570,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 6, styczeń",
pages = "22-29",
year = "1973",
}
230
@article{UEK:2168272558,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wpływ badań rynkowych i prac z zakresu analizy wartości na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 7, maj",
pages = "37-50",
year = "1973",
}
231
@article{UEK:2168272576,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Badanie rynku jako źródło informacji dla przeprowadzenia analizy wartości",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 6, styczeń",
pages = "40-43",
year = "1973",
}
232
@unpublished{UEK:2168290097,
title = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
233
@unpublished{UEK:2168266504,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
234
@unpublished{UEK:2168257960,
title = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
235
@unpublished{UEK:2168282747,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
236
@unpublished{UEK:2168247878,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
237
@unpublished{UEK:2168276689,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
238
@unpublished{UEK:2166582658,
author = " and and and and and ",
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
239
@unpublished{UEK:2166586218,
author = " and and and and and ",
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
240
@unpublished{UEK:2168266724,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
241
@unpublished{UEK:2168266766,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
242
@unpublished{UEK:2168266850,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
}
243
@unpublished{UEK:2168233922,
author = " and and and and ",
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
244
@unpublished{UEK:2168266888,
title = "Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2001",
}
245
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Zbigniew Martyniak and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka and Bogusz Mikuła and Daniel Gach and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
246
@unpublished{UEK:2168226677,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
247
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
248
@unpublished{UEK:2168226475,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora and Tomasz Kafel and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
249
@unpublished{UEK:2168267450,
author = "Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła",
title = "Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
}
250
@unpublished{UEK:2168267362,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 2, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1995",
}
251
@unpublished{UEK:2168226473,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
252
@unpublished{UEK:2168226461,
author = "Tomasz Kafel and Marek Lisiński and Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
253
@unpublished{UEK:2168267452,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 1",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
}
254
@unpublished{UEK:2168226457,
author = "Arkadiusz Potocki and Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Marek Lisiński and Bogusz Mikuła and Tomasz Kafel",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
255
@unpublished{UEK:2168226453,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Marek Lisiński and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bogusz Mikuła",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
256
@unpublished{UEK:2168226443,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki and Robert Jędras and Tomasz Kafel",
title = "Metody usprawn