Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Planowanie zasobów ludzkich
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 103-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342173
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 351-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342193
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 35-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342167
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Theoretical Aspects of Personnel Controlling
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 67-78 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the University of Economics in Krakow, as a part of a grant to support research capacity
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331147
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Aleksandra Orzechowska , Piotr Zając
Tytuł:
Muzyka jako audiowizualny czynnik motywujący do pracy = Music as a Audiovisual Motivating Factor for Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018) , s. 240-259. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168332679
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Management of Employees' Competences on the Labour Market
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 175-184 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Management at the University of Economics in Krakow, as a part of a grant to support research capacity
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168322381
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Piotr Zając , Anna Pater
Tytuł:
Kształtowanie zadowolenia i satysfakcji pracownika na przykładzie przedsiębiorstwa x = Shaping Employee Satisfaction and Satisfaction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017) , s. 191-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168319841
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie (kształtowanie) kompetencji zawodowych na rynku pracy = Management (Shaping) Professional Competence in the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016) , s. 265-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168311461
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Personal Controlling as a Helpful Tool for Competence Management
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 293-301 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310789
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Situational Leadership in Human Capital Management
Źródło:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 209-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299559
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty zastosowania elastycznych form zatrudniania na rynku pracy = Theoretical Aspects of Applications of Flexible Form of Employment in the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015) , s. 235-249. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168299589
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Controlling w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze międzynarodowym = Controlling the Management of Human Capital in the International Dimension
Źródło:
Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki / red. nauk. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 191-211. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-76-8
Nr:
2168307733
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Human Capital Management in an International Dimension
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 285-293 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304117
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Controlling rozwoju zasobów ludzkich
Źródło:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 134-159
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rynek pracy
Źródło:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 25-49 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301515
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Rozwój pracowników w ramach controllingu personalnego : wymiar praktyczny
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 82-99 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290713
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Controlling personalny jako koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi = Personal Controlling as a Conception of Human Resources Management
Źródło:
Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy / red. Hanna Karaszewska - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, s. 155-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3085-7
Nr:
2168256118
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
The Use of Personnel Controlling in the Context of Globalization
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 301-315 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie controllingu personalnego w warunkach globalizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 45-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-21-1
Nr:
2168247632
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie controllingu personalnego jako systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie
Źródło:
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 129-139
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235754
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Narzędzia zarządzania personelem = Instruments in Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228974
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Controlling rozwoju personelu
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 70-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273754
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie controllingu personalnego w warunkach globalizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 48-64 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264536
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Personnel Controlling in Human Resources Management
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 129-139. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219136
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Wybrane obszary zastosowania controllingu personalnego = Chosen Areas of the Use of Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 67-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220038
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Controlling w obszarze funkcji personalnej = Controlling in the Area of the Personnel Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165634072
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Organizacja i instrumentarium controllingu personalnego
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 173-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165705647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-144
Nr:
51018
doktorat
29

Autor:
Tytuł:
Instrumentarium controllingu personalnego
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 99-122 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248736
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Control of Intellectual Capital
Źródło:
Economics & Business Administration Journal. - vol. 2 (2010) , s. 143-147 - Bibliogr.
Nr:
2166232436
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie controllingu personalnego w praktyce gospodarczej
Źródło:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 214-223 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161803370
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Organizacja controllingu personalnego w przedsiębiorstwie
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2009, s. 49-68 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248546
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie controllingu w obszarze funkcji personalnej = Controlling in the Field of Personal Function
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 706-718. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50989
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty controllingu personalnego = Theoretical Aspects of Personnel Controlling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50475
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 413-422. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982648
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Autor:
Tytuł:
Praktyczny wymiar controllingu personalnego
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2008, s. 99-114 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219650
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Kontrola kapitału intelektualnego = Control of Intellectual Capital
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (6) (2008) , s. 53-57. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50204
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Zatrudnianie pracowników wiedzy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 100-113
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165528366
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Rola controllingu w kształtowaniu wartości kapitału ludzkiego
Źródło:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 245-256
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2166132763
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Controlling kapitału intelektualnego
Źródło:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 227-236. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165982862
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Autor:
Tytuł:
Controlling w obszarze funkcji personalnej
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2007, s. 95-124 - Bibliogr.
Program badawczy:
56/KZZP/1/07/S/417
Sygnatura:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską = Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50833
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Personalnjat Controlling kato sywremenno sredstwo za uprawlienie na czoweszkite resursi = The Personal Controlling as an Instrument of Management of the Human Resources
Źródło:
Czoweszki Resursi. - b. 6 (156) (2006) , s. 32-34
Nr:
2168289039
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Personnel Controlling in Human Capital Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006) , s. 199-217. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52523
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Employment Restructuring in Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006) , s. 91-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53078
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Controlling personalny jako współczesne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi = Personalniyat controlling kato sawremenno sredstwo za uprawlenie czoweszkite resursi
Źródło:
Ikonomika na znanieto2006, s. 70-84. - Streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168289775
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty controllingu personalnego
Źródło:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2006, s. 46-63 - Bibliogr.
Program badawczy:
89/KZZP/1/2006/S/347
Sygnatura:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2168326477
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Zatrudnianie pracowników wiedzy w organizacji uczącej się = Employment of Knowledgeable Workers in a "Learning" Organisation
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 487-497. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218979
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Analiza pracy jako narzędzie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi = Labour Analysis as a Method of Effective Management of Human Resources
Źródło:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 549-557. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469808
rozdział w monografii
50

Autor:
Konferencja:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Tytuł:
Outplacement jako metoda pomocna w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Outplacement as an Useful Instrument of Human Resource Management
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 441-452. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168219118
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczenia bezrobocia = Deregulation of the Labour Market as a Way of Reducing Unemployment
Źródło:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 189-201. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166381043
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Zatrudnianie pracowników wiedzy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2005, s. 136-156 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258520
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Planowanie zasobów ludzkich / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 103-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
2
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 351-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
3
Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi / Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT, Jacek KOPEĆ, Tomasz KUSIO, Renata OCZKOWSKA, Robert SZYDŁO, Sylwia WIŚNIEWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 35-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20869-1
4
Theoretical Aspects of Personnel Controlling / Piotr ZAJĄC // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 67-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
5
Muzyka jako audiowizualny czynnik motywujący do pracy = Music as a Audiovisual Motivating Factor for Work / Aleksandra Orzechowska, Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018), s. 240-259. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf. - ISSN 1734-5391
6
Management of Employees' Competences on the Labour Market / Piotr ZAJĄC // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 175-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
7
Kształtowanie zadowolenia i satysfakcji pracownika na przykładzie przedsiębiorstwa x = Shaping Employee Satisfaction and Satisfaction / Piotr ZAJĄC, Anna Pater // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 13 (2017), s. 191-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=191&view=Fit. - ISSN 1734-5391
8
Zarządzanie (kształtowanie) kompetencji zawodowych na rynku pracy = Management (Shaping) Professional Competence in the Labour Market / Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016), s. 265-279. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf. - ISSN 1734-5391
9
Personal Controlling as a Helpful Tool for Competence Management / Piotr ZAJĄC // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 293-301. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
10
Situational Leadership in Human Capital Management / Piotr ZAJĄC // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 209-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
11
Teoretyczne aspekty zastosowania elastycznych form zatrudniania na rynku pracy = Theoretical Aspects of Applications of Flexible Form of Employment in the Labour Market / Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015), s. 235-249. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf. - ISSN 1734-5391
12
Controlling w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze międzynarodowym = Controlling the Management of Human Capital in the International Dimension / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki / red. nauk. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 191-211. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64927-76-8
13
Human Capital Management in an International Dimension / Piotr ZAJĄC // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 285-293. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
14
Controlling rozwoju zasobów ludzkich / Piotr ZAJĄC // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 134-159. - ISBN 978-83-7930-578-0
15
Rynek pracy / Piotr ZAJĄC, Urszula BUKOWSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 25-49. - Bibliogr.
16
Rozwój pracowników w ramach controllingu personalnego : wymiar praktyczny / Piotr ZAJĄC // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 82-99. - Bibliogr.
17
Controlling personalny jako koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi = Personal Controlling as a Conception of Human Resources Management / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy / red. Hanna Karaszewska. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - S. 155-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3085-7
18
The Use of Personnel Controlling in the Context of Globalization / Piotr ZAJĄC // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 301-315. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
19
Zastosowanie controllingu personalnego w warunkach globalizacji / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 45-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-21-1
20
Zastosowanie controllingu personalnego jako systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie / Piotr ZAJĄC // W: Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 129-139. - ISBN 978-83-931128-9-0
21
Narzędzia zarządzania personelem = Instruments in Personnel Management / Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
22
Controlling rozwoju personelu / Piotr ZAJĄC // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 70-86. - Bibliogr.
23
Zastosowanie controllingu personalnego w warunkach globalizacji / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2011), s. 48-64. - Bibliogr.
24
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Personnel Controlling in Human Resources Management / Piotr ZAJĄC // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011), s. 129-139. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
25
Wybrane obszary zastosowania controllingu personalnego = Chosen Areas of the Use of Personnel Management / Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 67-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189741. - ISSN 1898-6447
26
Controlling w obszarze funkcji personalnej = Controlling in the Area of the Personnel Function / Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169103652. - ISSN 1898-6447
27
Organizacja i instrumentarium controllingu personalnego / Piotr ZAJĄC // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 173-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
28
Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy / Piotr ZAJĄC ; . - Kraków : , 2010. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001807
29
Instrumentarium controllingu personalnego / Piotr ZAJĄC // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 99-122. - Bibliogr.
30
Control of Intellectual Capital / Urszula BUKOWSKA, Piotr ZAJĄC // Economics & Business Administration Journal. - vol. 2 (2010), s. 143-147. - Bibliogr. - ISSN 2080-427X
31
Zastosowanie controllingu personalnego w praktyce gospodarczej / Piotr ZAJĄC // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 214-223. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
32
Organizacja controllingu personalnego w przedsiębiorstwie / Piotr ZAJĄC // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 49-68. - Bibliogr.
33
Zastosowanie controllingu w obszarze funkcji personalnej = Controlling in the Field of Personal Function / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 706-718. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
34
Teoretyczne aspekty controllingu personalnego = Theoretical Aspects of Personnel Controlling / Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 107-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161716036. - ISSN 1898-6447
35
Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 413-422. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
36
Praktyczny wymiar controllingu personalnego / Piotr ZAJĄC // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 99-114. - Bibliogr.
37
Kontrola kapitału intelektualnego = Control of Intellectual Capital / Urszula BUKOWSKA, Piotr ZAJĄC // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (6) (2008), s. 53-57. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1896-656X
38
Zatrudnianie pracowników wiedzy / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 100-113. - ISBN 978-83-7252-407-2
39
Rola controllingu w kształtowaniu wartości kapitału ludzkiego / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 245-256. - ISBN 978-83-7246-839-0
40
Controlling kapitału intelektualnego / Urszula BUKOWSKA, Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 227-236. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
41
Controlling w obszarze funkcji personalnej / Piotr ZAJĄC // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 95-124. - Bibliogr.
42
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską = Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union / Piotr ZAJĄC, Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 83-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156831906. - ISSN 1898-6447
43
Personalnjat Controlling kato sywremenno sredstwo za uprawlienie na czoweszkite resursi = The Personal Controlling as an Instrument of Management of the Human Resources / Piotr ZAJĄC // Czoweszki Resursi. - b. 6 (156) (2006), s. 32-34. - ISSN 1312-319X
44
Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Personnel Controlling in Human Capital Management / Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006), s. 199-217. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
45
Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Employment Restructuring in Industry / Piotr ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006), s. 91-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113211891. - ISSN 0208-7944
46
Controlling personalny jako współczesne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi = Personalniyat controlling kato sawremenno sredstwo za uprawlenie czoweszkite resursi / Piotr ZAJĄC // W: Ikonomika na znanieto : Bylgaro-Polski Diskusionen Forum, 29-30 maj 2006 r. - (2006), s. 70-84. - Streszcz., rez. - Bibliogr.
47
Teoretyczne aspekty controllingu personalnego / Piotr ZAJĄC // W: Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2006), s. 46-63. - Bibliogr.
48
Zatrudnianie pracowników wiedzy w organizacji uczącej się = Employment of Knowledgeable Workers in a "Learning" Organisation / Piotr ZAJĄC // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 487-497. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
49
Analiza pracy jako narzędzie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi = Labour Analysis as a Method of Effective Management of Human Resources / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 549-557. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
50
Outplacement jako metoda pomocna w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Outplacement as an Useful Instrument of Human Resource Management / Piotr ZAJĄC // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 441-452. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
51
Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczenia bezrobocia = Deregulation of the Labour Market as a Way of Reducing Unemployment / Piotr ZAJĄC // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (HR). - S. 189-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-84-1
52
Zatrudnianie pracowników wiedzy / Piotr ZAJĄC // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 136-156. - Bibliogr.
1
Zając P., (2019), Planowanie zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-123.
2
Bukowska U., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 351-397.
3
Bukowska U., Dolot A., Kopeć J., Kusio T., Oczkowska R., Szydło R., Wiśniewska S., Zając P., (2019), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] OCZKOWSKA R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-65.
4
Zając P., (2018), Theoretical Aspects of Personnel Controlling. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67-78.
5
Orzechowska A., Zając P., (2018), Muzyka jako audiowizualny czynnik motywujący do pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. 14, s. 240-259; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf
6
Zając P., (2017), Management of Employees' Competences on the Labour Market. [W:] JAKI A., MIKUŁA B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 175-184.
7
Zając P., Pater A., (2017), Kształtowanie zadowolenia i satysfakcji pracownika na przykładzie przedsiębiorstwa x, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 13, s. 191-217; http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=191&view=Fit
8
Zając P., (2016), Zarządzanie (kształtowanie) kompetencji zawodowych na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 12, s. 265-279; https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf
9
Zając P., (2016), Personal Controlling as a Helpful Tool for Competence Management. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 293-301.
10
Zając P., (2015), Situational Leadership in Human Capital Management. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 209-222.
11
Zając P., (2015), Teoretyczne aspekty zastosowania elastycznych form zatrudniania na rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 11, s. 235-249; https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf
12
Zając P., (2015), Controlling w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze międzynarodowym. [W:] Wąsikiewicz-Rusnak U. (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 191-211.
13
Zając P., (2015), Human Capital Management in an International Dimension. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 285-293.
14
Zając P., (2014), Controlling rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 134-159.
15
Zając P., Bukowska U., Wiśniewska S., (2014), Rynek pracy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 25-49.
16
Zając P., (2013), Rozwój pracowników w ramach controllingu personalnego : wymiar praktyczny. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 82-99.
17
Zając P., (2013), Controlling personalny jako koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Karaszewska H. (red.), Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 155-165.
18
Zając P., (2013), The Use of Personnel Controlling in the Context of Globalization. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 301-315.
19
Zając P., (2012), Zastosowanie controllingu personalnego w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-61.
20
Zając P., (2012), Zastosowanie controllingu personalnego jako systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 129-139.
21
Zając P., (2012), Narzędzia zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 213-221.
22
Zając P., (2012), Controlling rozwoju personelu. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 70-86.
23
Zając P., (2011), Zastosowanie controllingu personalnego w warunkach globalizacji. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, s. 48-64.
24
Zając P., (2011), Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/6, s. 129-139.
25
Zając P., (2011), Wybrane obszary zastosowania controllingu personalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 67-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189741
26
Zając P., (2010), Controlling w obszarze funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 45-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/169103652
27
Zając P., (2010), Organizacja i instrumentarium controllingu personalnego. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 173-189.
28
Zając P., (2010), Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 268 k.
29
Zając P., (2010), Instrumentarium controllingu personalnego. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 99-122.
30
Bukowska U., Zając P., (2010), Control of Intellectual Capital, "Economics & Business Administration Journal", vol. 2, s. 143-147.
31
Zając P., (2009), Zastosowanie controllingu personalnego w praktyce gospodarczej. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 214-223.
32
Zając P., (2009), Organizacja controllingu personalnego w przedsiębiorstwie. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 49-68.
33
Zając P., (2008), Zastosowanie controllingu w obszarze funkcji personalnej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 706-718.
34
Zając P., (2008), Teoretyczne aspekty controllingu personalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 107-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/161716036
35
Zając P., (2008), Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 413-422.
36
Zając P., (2008), Praktyczny wymiar controllingu personalnego. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 99-114.
37
Bukowska U., Zając P., (2008), Kontrola kapitału intelektualnego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1 (6), s. 53-57.
38
Zając P., (2008), Zatrudnianie pracowników wiedzy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 100-113.
39
Zając P., (2007), Rola controllingu w kształtowaniu wartości kapitału ludzkiego. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 245-256.
40
Bukowska U., Zając P., (2007), Controlling kapitału intelektualnego. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 227-236.
41
Zając P., (2007), Controlling w obszarze funkcji personalnej. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 95-124.
42
Zając P., Adamczyk A., (2007), Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 83-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/156831906
43
Zając P., (2006), Personalnjat Controlling kato sywremenno sredstwo za uprawlienie na czoweszkite resursi, "Czoweszki Resursi", b. 6 (156), s. 32-34.
44
Zając P., (2006), Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 199-217.
45
Zając P., (2006), Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 91-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/113211891
46
Zając P., (2006), Controlling personalny jako współczesne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Ikonomika na znanieto: Bylgaro-Polski Diskusionen Forum, 29-30 maj 2006 r, s. 70-84.
47
Zając P., (2006), Teoretyczne aspekty controllingu personalnego. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, s. 46-63.
48
Zając P., (2006), Zatrudnianie pracowników wiedzy w organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 487-497.
49
Zając P., (2006), Analiza pracy jako narzędzie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 549-557.
50
Zając P., (2005), Outplacement jako metoda pomocna w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 441-452.
51
Zając P., (2005), Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczenia bezrobocia. [W:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 189-201.
52
Zając P., (2005), Zatrudnianie pracowników wiedzy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 136-156.
1
@inbook{fmUEK:2168342173,
author = "Piotr Zając",
title = "Planowanie zasobów ludzkich",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "103-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
2
@inbook{fmUEK:2168342193,
author = "Urszula Bukowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "351-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
3
@inbook{fmUEK:2168342167,
author = "Urszula Bukowska and Anna Dolot and Jacek Kopeć and Tomasz Kusio and Renata Oczkowska and Robert Szydło and Sylwia Wiśniewska and Piotr Zając",
title = "Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy",
pages = "35-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20869-1",
}
4
@inbook{fmUEK:2168331147,
author = "Piotr Zając",
title = "Theoretical Aspects of Personnel Controlling",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "67-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
5
@article{artUEK:2168332679,
author = "Aleksandra Orzechowska and Piotr Zając",
title = "Muzyka jako audiowizualny czynnik motywujący do pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 14",
pages = "240-259",
year = "2018",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf},
}
6
@inbook{fmUEK:2168322381,
author = "Piotr Zając",
title = "Management of Employees' Competences on the Labour Market",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "175-184",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
7
@article{artUEK:2168319841,
author = "Piotr Zając and Anna Pater",
title = "Kształtowanie zadowolenia i satysfakcji pracownika na przykładzie przedsiębiorstwa x",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 13",
pages = "191-217",
year = "2017",
url = {http://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyt-naukowy-WSEI-nr-13.pdf#page=191&view=Fit},
}
8
@article{artUEK:2168311461,
author = "Piotr Zając",
title = "Zarządzanie (kształtowanie) kompetencji zawodowych na rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 12",
pages = "265-279",
year = "2016",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/15.12.2016-Zeszyty-Naukowe-NR-12.pdf},
}
9
@inbook{fmUEK:2168310789,
author = "Piotr Zając",
title = "Personal Controlling as a Helpful Tool for Competence Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "293-301",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
10
@inbook{fmUEK:2168299559,
author = "Piotr Zając",
title = "Situational Leadership in Human Capital Management",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "209-222",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
11
@article{artUEK:2168299589,
author = "Piotr Zając",
title = "Teoretyczne aspekty zastosowania elastycznych form zatrudniania na rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 11",
pages = "235-249",
year = "2015",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf},
}
12
@inbook{fmUEK:2168307733,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze międzynarodowym",
booktitle = "Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki",
pages = "191-211",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-76-8",
}
13
@inbook{fmUEK:2168304117,
author = "Piotr Zając",
title = "Human Capital Management in an International Dimension",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "285-293",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
14
@inbook{fmUEK:2168286845,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "134-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168301515,
author = "Piotr Zając and Urszula Bukowska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Rynek pracy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "25-49",
year = "2014",
}
16
@unpublished{fnpUEK:2168290713,
author = "Piotr Zając",
title = "Rozwój pracowników w ramach controllingu personalnego : wymiar praktyczny",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "82-99",
year = "2013",
}
17
@inbook{fmUEK:2168256118,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling personalny jako koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy",
pages = "155-165",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2013",
isbn = "978-83-231-3085-7",
}
18
@inbook{fmUEK:2168268662,
author = "Piotr Zając",
title = "The Use of Personnel Controlling in the Context of Globalization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "301-315",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
19
@inbook{fmUEK:2168247632,
author = "Piotr Zając",
title = "Zastosowanie controllingu personalnego w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "45-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-21-1",
}
20
@inbook{fmUEK:2168235754,
author = "Piotr Zając",
title = "Zastosowanie controllingu personalnego jako systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Metody badania i modele rozwoju organizacji",
pages = "129-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-9-0",
}
21
@article{artUEK:2168228974,
author = "Piotr Zając",
title = "Narzędzia zarządzania personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "213-221",
year = "2012",
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168273754,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling rozwoju personelu",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "70-86",
year = "2012",
}
23
@unpublished{fnpUEK:2168264536,
author = "Piotr Zając",
title = "Zastosowanie controllingu personalnego w warunkach globalizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "48-64",
year = "2011",
}
24
@article{artUEK:2168219136,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/6",
pages = "129-139",
adress = "",
year = "2011",
}
25
@article{artUEK:2168220038,
author = "Piotr Zając",
title = "Wybrane obszary zastosowania controllingu personalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "67-85",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189741},
}
26
@article{artUEK:2165634072,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling w obszarze funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "45-56",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169103652},
}
27
@inbook{fmUEK:2165705647,
author = "Piotr Zając",
title = "Organizacja i instrumentarium controllingu personalnego",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "173-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
28
@unpublished{drUEK:51018,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001807},
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168248736,
author = "Piotr Zając",
title = "Instrumentarium controllingu personalnego",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "99-122",
year = "2010",
}
30
@article{artUEK:2166232436,
author = "Urszula Bukowska and Piotr Zając",
title = "Control of Intellectual Capital",
journal = "Economics & Business Administration Journal",
number = "vol. 2",
pages = "143-147",
year = "2010",
}
31
@inbook{fmUEK:2161803370,
author = "Piotr Zając",
title = "Zastosowanie controllingu personalnego w praktyce gospodarczej",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "214-223",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
32
@unpublished{fnpUEK:2168248546,
author = "Piotr Zając",
title = "Organizacja controllingu personalnego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "49-68",
year = "2009",
}
33
@inbook{fmUEK:50989,
author = "Piotr Zając",
title = "Zastosowanie controllingu w obszarze funkcji personalnej",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "706-718",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
34
@article{artUEK:50475,
author = "Piotr Zając",
title = "Teoretyczne aspekty controllingu personalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "107-121",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161716036},
}
35
@inbook{mkaUEK:2165982648,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "413-422",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168219650,
author = "Piotr Zając",
title = "Praktyczny wymiar controllingu personalnego",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "99-114",
year = "2008",
}
37
@article{artUEK:50204,
author = "Urszula Bukowska and Piotr Zając",
title = "Kontrola kapitału intelektualnego",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "1 (6)",
pages = "53-57",
year = "2008",
}
38
@inbook{fmUEK:2165528366,
author = "Piotr Zając",
title = "Zatrudnianie pracowników wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "100-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
39
@inbook{fmUEK:2166132763,
author = "Piotr Zając",
title = "Rola controllingu w kształtowaniu wartości kapitału ludzkiego",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "245-256",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
40
@inbook{mkaUEK:2165982862,
author = "Urszula Bukowska and Piotr Zając",
title = "Controlling kapitału intelektualnego",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "227-236",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
41
@unpublished{fnpUEK:2168326421,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling w obszarze funkcji personalnej",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "95-124",
year = "2007",
}
42
@article{artUEK:50833,
author = "Piotr Zając and Andrzej Adamczyk",
title = "Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "83-98",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156831906},
}
43
@article{artUEK:2168289039,
author = "Piotr Zając",
title = "Personalnjat Controlling kato sywremenno sredstwo za uprawlienie na czoweszkite resursi",
journal = "Czoweszki Resursi",
number = "b. 6 (156)",
pages = "32-34",
year = "2006",
}
44
@article{artUEK:52523,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "199-217",
year = "2006",
}
45
@article{artUEK:53078,
author = "Piotr Zając",
title = "Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "91-103",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113211891},
}
46
@inbook{mkaUEK:2168289775,
author = "Piotr Zając",
title = "Controlling personalny jako współczesne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Ikonomika na znanieto",
pages = "70-84",
year = "2006",
}
47
@unpublished{fnpUEK:2168326477,
author = "Piotr Zając",
title = "Teoretyczne aspekty controllingu personalnego",
booktitle = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
pages = "46-63",
year = "2006",
}
48
@inbook{mkaUEK:2166218979,
author = "Piotr Zając",
title = "Zatrudnianie pracowników wiedzy w organizacji uczącej się",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "487-497",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
49
@inbook{fmUEK:2166469808,
author = "Piotr Zając",
title = "Analiza pracy jako narzędzie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury",
pages = "549-557",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-059-6",
}
50
@inbook{mkaUEK:2168219118,
author = "Piotr Zając",
title = "Outplacement jako metoda pomocna w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta",
pages = "441-452",
adress = "Nowy Sącz; Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-46-8",
}
51
@inbook{fmUEK:2166381043,
author = "Piotr Zając",
title = "Deregulacja rynku pracy jako sposób ograniczenia bezrobocia",
booktitle = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
pages = "189-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
52
@unpublished{fnpUEK:2168258520,
author = "Piotr Zając",
title = "Zatrudnianie pracowników wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "136-156",
year = "2005",
}