Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland = Wpływ transakcji pakietowych na ceny akcji : przykłady z Polski
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [57]-[69]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303237
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [70]-[80]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303243
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 66-105. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276741
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 85-104 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270830
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA2010, s. [36]-[42]
Sygnatura:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280583
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Historia badań kapitału i zysku
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 7-17
Sygnatura:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233168
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 50-73
Sygnatura:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233174
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Premia za ryzyko na rynku kapitałowym
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 170-185 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278221
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 145-166 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272748
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Cechy jakościowe pomiaru aktywów w świetle MSSF
Źródło:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 49-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286521
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2005, s. 159-171 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273222
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 26-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273594
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland = Wpływ transakcji pakietowych na ceny akcji : przykłady z Polski / Bartosz KUREK // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [57]-[69]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines / Bartosz KUREK // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [70]-[80]. - Summ. - Bibliogr.
3
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny / Bartosz KUREK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 66-105. - Streszcz. - Bibliogr.
4
Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej / Bartosz KUREK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 85-104. - Bibliogr.
5
Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu / Bartosz KUREK // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA. - (2010), s. [36]-[42]
6
Historia badań kapitału i zysku / Bartosz KUREK // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 7-17
7
Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru / Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 50-73
8
Premia za ryzyko na rynku kapitałowym / Bartosz KUREK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 170-185. - Bibliogr.
9
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli / Bartosz KUREK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 145-166. - Bibliogr.
10
Cechy jakościowe pomiaru aktywów w świetle MSSF / Bartosz KUREK // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 49-61. - Bibliogr.
11
The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003 / Bartosz KUREK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 159-171. - Bibliogr.
12
The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach / Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 26-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893502
1
Kurek B., ([2014]), The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [57]-[69].
2
Kurek B., ([2014]), The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [70]-[80].
3
Kurek B., (2012), Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 66-105.
4
Kurek B., (2011), Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 85-104.
5
Kurek B., (2010), Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, s. [36]-[42].
6
Kurek B., (2009), Historia badań kapitału i zysku. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 7-17.
7
Kozioł W., Kurek B., (2009), Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 50-73.
8
Kurek B., (2008), Premia za ryzyko na rynku kapitałowym. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 170-185.
9
Kurek B., (2007), Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 145-166.
10
Kurek B., (2006), Cechy jakościowe pomiaru aktywów w świetle MSSF. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 49-61.
11
Kurek B., (2005), The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 159-171.
12
Dobija M., Kurek B., (2004), The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 26-62.
1
@unpublished{UEK:2168303237,
author = "Kurek Bartosz",
title = "The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[57]-[69]",
year = "2014",
}
2
@unpublished{UEK:2168303243,
author = "Kurek Bartosz",
title = "The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[70]-[80]",
year = "2014",
}
3
@unpublished{UEK:2168276741,
author = "Kurek Bartosz",
title = "Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "66-105",
year = "2012",
}
4
@unpublished{UEK:2168270830,
author = "Kurek Bartosz",
title = "Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "85-104",
year = "2011",
}
5
@unpublished{UEK:2168280583,
author = "Kurek Bartosz",
title = "Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej",
pages = "[36]-[42]",
year = "2010",
}
6
@unpublished{UEK:2168233168,
author = "Kurek Bartosz",
title = "Historia badań kapitału i zysku",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "7-17",
year = "2009",
}
7
@unpublished{UEK:2168233174,
author = "Kozioł Wojciech and Kurek Bartosz",
title = "Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "50-73",
year = "2009",
}
8
@unpublished{UEK:2168278221,
author = "Kurek Bartosz",
title = "Premia za ryzyko na rynku kapitałowym",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "170-185",
year = "2008",
}
9
@unpublished{UEK:2168272748,
author = "Kurek Bartosz",
title = "Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "145-166",
year = "2007",
}
10
@unpublished{UEK:2168286521,
author = "Kurek Bartosz",
title = "Cechy jakościowe pomiaru aktywów w świetle MSSF",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "49-61",
year = "2006",
}
11
@unpublished{UEK:2168273222,
author = "Kurek Bartosz",
title = "The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "159-171",
year = "2005",
}
12
@unpublished{UEK:2168273594,
author = "Dobija Mieczysław and Kurek Bartosz",
title = "The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "26-62",
year = "2004",
}