Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej = Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 102, nr 158 (2019) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2016/23/B/HS4/03004 pod tytułem Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338489
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski = Going Concern Assumption - Managerial Approach
Źródło:
Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Stanisław Hońko, Adam Lulek - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 185-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1168) 1094)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7972-319-5
Nr:
2168342427
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students = Kto oczekuje wysokich płac? : badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 44, nr 4 (2019) , s. 53-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342421
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Information Content of Equity Block Trades on the Example of the Main Market of the Warsaw Stock Exchange
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
262 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 250)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-746-2
Nr:
2168320971
monografia
5

Autor:
Kurek Bartosz , Mettenheim H.J., von , Laws J.
Konferencja:
23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, Hanower, Niemcy, od 2016-05-25 do 2016-05-27
Tytuł:
The Length of the Estimation Window in Event Studies : the Case of Equity Block Trade Transactions on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management2016. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Nr:
2168320975
varia
6

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-723-3
Nr:
2168309399
skrypt
7

Autor:
Tytuł:
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : Conventional and Bootstrap Approaches
Źródło:
Journal of Forecasting. - vol. 35, iss. 1 (2016) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168298993
artykuł w czasopiśmie
1
Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej = Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 102, nr 158 (2019), s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189740. - ISSN 1641-4381
2
Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski = Going Concern Assumption - Managerial Approach / Ireneusz GÓROWSKI, Bartosz KUREK // W: Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Stanisław Hońko, Adam Lulek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1168) 1094). - S. 185-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-319-5
3
Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students = Kto oczekuje wysokich płac? : badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 44, nr 4 (2019), s. 53-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/689/653. - ISSN 1506-2635
4
Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Information Content of Equity Block Trades on the Example of the Main Market of the Warsaw Stock Exchange / Bartosz KUREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 262 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 250). - ISBN 978-83-7252-746-2
5
The Length of the Estimation Window in Event Studies : the Case of Equity Block Trade Transactions on the Warsaw Stock Exchange / B. KUREK, H.J. von Mettenheim, J. Laws // W: 23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management. - (2016). - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
6
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych / Jerzy KUCHMACZ, Bartosz KUREK, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 126 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-723-3
7
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : Conventional and Bootstrap Approaches / Bartosz KUREK // Journal of Forecasting. - vol. 35, iss. 1 (January 2016), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2360/pdf. - ISSN 0277-6693
1
Kurek B., Górowski I., (2019), Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 102, nr 158, s. 111-129; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189740
2
Górowski I., Kurek B., (2019), Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski. [W:] Hońko S., Lulek A. (red.), Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1168) 1094), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 185-199.
3
Kurek B., Górowski I., (2019), Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 44, nr 4, s. 53-64; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/689/653
4
Kurek B., (2017), Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 250), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 262 s.
5
Kurek B., Mettenheim H., Laws J., (2016), The Length of the Estimation Window in Event Studies : the Case of Equity Block Trade Transactions on the Warsaw Stock Exchange. [W:] 23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management
6
Kuchmacz J., Kurek B., Szymczyk-Madej K., (2016), Rachunkowość zarządcza: zbiór zadań dla zaawansowanych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 126 s.
7
Kurek B., (2016), The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : Conventional and Bootstrap Approaches, "Journal of Forecasting", vol. 35, iss. 1, s. 43-53; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2360/pdf
1
@article{UEK:2168338489,
author = "Kurek Bartosz and Górowski Ireneusz",
title = "Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 102, 158",
pages = "111-129",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168342427,
author = "Górowski Ireneusz and Kurek Bartosz",
title = "Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski",
booktitle = "Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "185-199",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-319-5",
}
3
@article{UEK:2168342421,
author = "Kurek Bartosz and Górowski Ireneusz",
title = "Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 44, 4",
pages = "53-64",
year = "2019",
}
4
@book{UEK:2168320971,
author = "Kurek Bartosz",
title = "Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-746-2",
}
5
@misc{UEK:2168320975,
author = "Kurek Bartosz and Mettenheim H.J., von and Laws J.",
title = "The Length of the Estimation Window in Event Studies : the Case of Equity Block Trade Transactions on the Warsaw Stock Exchange",
booktitle = "23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management",
pages = "",
year = "2016",
}
6
@book{UEK:2168309399,
author = "Kuchmacz Jerzy and Kurek Bartosz and Szymczyk-Madej Katarzyna",
title = "Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-723-3",
}
7
@article{UEK:2168298993,
author = "Kurek Bartosz",
title = "The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : Conventional and Bootstrap Approaches",
journal = "Journal of Forecasting",
number = "vol. 35, iss. 1",
pages = "43-53",
year = "2016",
}