Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Impact of a New Accounting Standard on Assets, Liabilities and Leverage of Companies : Evidence from Energy Industry
Źródło:
Energies. - vol. 15, iss. 4, art. no. 1293 (2022) , s. 1-16. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics (Grant No. 87/ZZR/2020/POT, 4/ZZA/2021/POT, 68/ZZA/2021/DOS, and Support for Publishing Activities Program of Cracow University of Economics).
Lista 2019:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168361798
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Expected Salary Premium for a Home Office - a Survey of Accounting and Controlling Students
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5764-5770. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168360058
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital
Źródło:
Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020) , s. 30-50. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168352770
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Determinants of Salary Expectations - a Survey of Accounting and Controlling Students
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 11, nr 37 (2020) , s. 15-28. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168352428
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Importance of Gender, Location of Secondary School, and Professional Experience for GPA - a Survey of Students in a Free Tertiary Education Setting
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 21, art. no. 9224 (2020) , s. 1-15. - Tytuł numeru: Sustainable Education and Approaches - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168350956
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Event Study Methodology - What for, How and for Whom? = Metodyka analizy zdarzeń - po co, jak i dla kogo?
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020) , s. 241-258. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349978
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Sygnały wczesnego ostrzegania nieprofesjonalnych inwestorów przed utratą zdolności do kontynuacji działalności : analiza raportów giełdowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
Źródło:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki / red. nauk. Andrzej JAKI, Janusz NESTERAK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 99-108 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351776
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Expected Return on Human Capital - Pilot Survey among Accounting and Controlling Students
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 73-82 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from a subsidy granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351700
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej = Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 102, nr 158 (2019) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2016/23/B/HS4/03004 pod tytułem Znaczenie informacyjne kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168338489
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski = Going Concern Assumption - Managerial Approach
Źródło:
Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Stanisław Hońko, Adam Lulek - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 185-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1168) 1094)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7972-319-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342427
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students = Kto oczekuje wysokich płac? : badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 44, nr 4 (2019) , s. 53-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342421
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Information Content of Equity Block Trades on the Example of the Main Market of the Warsaw Stock Exchange
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
262 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 250)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-746-2
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168320971
monografia
13

Autor:
Bartosz Kurek , H.J., von Mettenheim , J. Laws
Konferencja:
23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, Hanower, Niemcy, od 2016-05-25 do 2016-05-27
Tytuł:
The Length of the Estimation Window in Event Studies : the Case of Equity Block Trade Transactions on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management2016. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Nr:
2168320975
varia
14

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-723-3
Nr:
2168309399
skrypt
15

Autor:
Tytuł:
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : Conventional and Bootstrap Approaches
Źródło:
Journal of Forecasting. - vol. 35, iss. 1 (2016) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
:
:
Nr:
2168298993
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-677-9
Nr:
2168290507
skrypt
17

Autor:
Tytuł:
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines
Źródło:
Journal of Forecasting. - vol. 33, iss. 6 (2014) , s. 433-454. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
:
:
Nr:
2168292769
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland = Wpływ transakcji pakietowych na ceny akcji : przykłady z Polski
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [57]-[69]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303237
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [70]-[80]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303243
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny
Źródło:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 120-155. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280985
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices. Evidence from Poland = Wpływ transakcji pakietowych na ceny akcji. Przykłady z Polski
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 325 (2014) , s. 71-95. - Tytuł numeru: Management of Enterprises' Finance - Theory and Practice - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287771
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Scientific Provenance of Accounting
Źródło:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 1, nr 2 (2013) , s. 16-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257574
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Towards Scientific Economics
Źródło:
Modern Economy. - vol. 4, no. 4 (2013) , s. 293-304. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257534
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Bartosz Kurek , Anna Golec
Tytuł:
An Empirical Analysis of the Sarbanes-Oxley Act Influence on Long-Term Capital Growth Rates : the S&P's Indices Case
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 213-220 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268606
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Scientific Provenance of Accounting
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 813-829 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168275125
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive
Adres wydawniczy:
Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012
Opis fizyczny:
238, [1] s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-351-370-6
Nr:
2168329189
monografia
27

Autor:
Tytuł:
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 66-105. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276741
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa w świetle MSSF 13 Fair Value Measurement = Fair Value in the Context of IFRS 13 Fair Value Measurement
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 51-60. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271274
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities
Źródło:
Modern Economy. - Vol. 3, No. 4 (2012) , s. 364-372. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267544
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Szacowanie rozmiaru stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu
Źródło:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 38-46
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168228202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Anna Golec , Bartosz Kurek
Tytuł:
Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych = The Evolution of the Corporate Governance System in the USA
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011) , s. 69-82. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja stanowi element projektu [...] nr 3593/B/H03/2011/40, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220304
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 10)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-526-0
Nr:
2168221218
monografia
33

Autor:
Tytuł:
Premia za ryzyko w przedsiębiorczości - statystyczna weryfikacja teorii godziwego wzrostu kapitału = Risk Premium in Entrepreneurship - Statistical Verification of the Capital Fair Growth Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 861 (2011) , s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227522
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 85-104 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270830
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy = Capital as an Abstract Ability to Perform Labour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 829 (2010) , s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53118
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA2010, s. [36]-[42]
Sygnatura:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280583
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
V. Evdokimov , B. Kurek , O. Olejnik
Tytuł:
Identifikaciâ èkonomičeskoj postoânnoj i ocenka ee razmera
Źródło:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 68-105
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165096482
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
F. Butynec , B. Kurek , I. Pančenko
Tytuł:
Istoriâ issledovaniâ kapitala i pribyli
Źródło:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 6-33
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165104914
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Historia badań kapitału i zysku
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-20
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165742770
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Identyfikacja stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu i estymacja jej rozmiaru
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 50-72
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2168306603
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - the Case of Standard and Poor's 1500 Composite Index = Bartosz KUREK
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 6 (2010) , s. 87-103 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219066
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Stopa zwrotu z aktywów w kontekście poszukiwania źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 50-57. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-64-8
Nr:
2166713743
rozdział w monografii
43

Autor:
Tytuł:
Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka = Risk of Not-Realizing Average Rate of Return on Capital at Various Risk Level Conditions
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 271-279. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738600
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Historia badań kapitału i zysku
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 7-17
Sygnatura:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233168
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Istota pracy w fizyce i rachunkowości = The Nature of Work in Physics and Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 796 (2009) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50043
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Stopa zwrotu z kapitału jako indykator kryzysu ekonomicznego = Rate of Return on Capital as an Indicator for Economic Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 229-235. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865119
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka
Źródło:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów2009, s. 11. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2165795115
varia
48

Tytuł:
Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 50-73
Sygnatura:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233174
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Teoria wzrostu kapitału wobec zróżnicowanych poziomów ryzyka = Capital Growth Theory at Various Risk Level Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 293-304. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166712194
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Konferencja:
32nd European Accounting Association Annual Congress, Tampere, Finlandia, od 2009-05-12 do 2009-05-15
Tytuł:
An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - S&P's 1 500 Case
Źródło:
32nd European Accounting Association Annual Congress2009, s. 1-20. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320955
varia
51

Autor:
Tytuł:
Premia za ryzyko na rynku kapitałowym - kontrowersje metrologiczne = Risk Premium in the Capital Market - Metrological
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 6 (2009) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50350
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Kontemporarne ujęcie natury kapitału w aspekcie fizycznych metafor i analogii w ekonomii = A Contemporary Approach to the Nature of Capital in the Light of Metaphors and Analogies from Physics in Economics
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 14 (2009) , s. 350-360. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50490
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Niepewność i ryzyko w aspekcie abstrakcyjnej natury kapitału
Źródło:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2009, s. 73-90. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-26-4
Nr:
2166376486
rozdział w monografii
54

Autor:
Tytuł:
The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA
Źródło:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 375-392. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165690711
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Premia za ryzyko na rynku kapitałowym
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 170-185 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278221
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Premia za ryzyko w kształtowaniu wartości godziwych = Risk Premium as a Determinant of Fair Values Creation
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 337-348. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
50662
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
M. Dobìâ , O. A. Bakurova , Bartosz Kurek
Tytuł:
Kapìtal ta principi dvoïstostì
Źródło:
Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / za zag. red. L. V. Napadovs'koï - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008, s. 102-141
ISBN:
966-929-356-0
Nr:
2166714504
rozdział w monografii
58

Autor:
Tytuł:
Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania = No-risk Interest Rates in the Investment Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 752 (2007) , s. 111-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50915
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
230 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-50
Nr:
52359
doktorat
60

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół natury kapitału
Źródło:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007, s. 135-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-16-5
Nr:
2166713696
rozdział w monografii
61

Autor:
Tytuł:
Cechy jakościowe sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej = Qualitative Characteristics of Financial Statement in the Light of International Financial Reporting Standards
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 281-286. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969659
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy = The Quotient Scale Unit in Labour Cost Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007) , s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51062
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 145-166 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272748
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy w aspekcie dostosowania polskich uregulowań do wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Źródło:
Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006, s. 92-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-60056-15-3
Nr:
2168303167
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Autor:
Tytuł:
Cechy jakościowe pomiaru aktywów w świetle MSSF
Źródło:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 49-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286521
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Analiza wzrostu kapitału w modelu gospodarki Robinsona Crusoe = The Analysis of Capital's Growth in the Model of Robinson Crusoe's Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 7 (2005) , s. 131-141. - Tutył numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166562501
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Estymacja premii za ryzyko na podstawie ROE = Risk Premium Estimation on the Basis of ROE
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 222-231. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
52504
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2005, s. 159-171 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273222
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Concepts of Physics in Accounting and the Money-Goods Economy : Capital and Labour Issues
Źródło:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 51-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166535515
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 43-78
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166512593
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach = Priroda kapìtalu ta grošovo-tovarnoï ekonomìki usučasnomu energetičnomu pìdhodì
Źródło:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 3 (2005) , s. 214-249. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320949
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 26-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273594
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Culture Creating Function of Accounting
Źródło:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 501-521. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222086
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury = Accounting as a Stimulant of Cultural Development
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 24 (80) (2004) , s. 38-59. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168220900
artykuł w czasopiśmie
1
The Impact of a New Accounting Standard on Assets, Liabilities and Leverage of Companies : Evidence from Energy Industry / Ireneusz GÓROWSKI, Bartosz KUREK, Marek SZARUCKI // Energies. - vol. 15, iss. 4 (2022), s. 1-16. - Summ.. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1293. - ISSN 1996-1073
2
Expected Salary Premium for a Home Office - a Survey of Accounting and Controlling Students / Bartosz KUREK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 5764-5770. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/expected-salary-premium-for-a-home-office-a-survey-of-accounting-and-controlling-students/Wstęp:
3
Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Central European Management Journal. - vol. 28, nr 4 (2020), s. 30-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Kurek.pdf. - ISSN 2658-0845
4
Determinants of Salary Expectations - a Survey of Accounting and Controlling Students / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 11, nr 37 (2020), s. 15-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1955. - ISSN 2082-5897
5
Importance of Gender, Location of Secondary School, and Professional Experience for GPA - a Survey of Students in a Free Tertiary Education Setting / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Sustainability. - vol. 12, iss. 21 (2020), s. 1-15. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Education and Approaches. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9224/htm. - ISSN 2071-1050
6
Event Study Methodology - What for, How and for Whom? = Metodyka analizy zdarzeń - po co, jak i dla kogo? / Bartosz KUREK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020), s. 241-258. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202. - ISSN 1641-4381
7
Sygnały wczesnego ostrzegania nieprofesjonalnych inwestorów przed utratą zdolności do kontynuacji działalności : analiza raportów giełdowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. / Ireneusz GÓROWSKI, Bartosz KUREK // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki / red. nauk. Andrzej JAKI, Janusz NESTERAK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 99-108. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-2020_WGS_Innowacje-i-rachunkowos%CC%81c%CC%81_final_15.12.2020.pdf
8
Expected Return on Human Capital - Pilot Survey among Accounting and Controlling Students / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // W: Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 73-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf
9
Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej = Penalties Imposed by Polish Financial Supervision Authority for Violations of Financial Reporting Informational Obligations / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 102, nr 158 (2019), s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189740. - ISSN 1641-4381
10
Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski = Going Concern Assumption - Managerial Approach / Ireneusz GÓROWSKI, Bartosz KUREK // W: Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Stanisław Hońko, Adam Lulek. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1168) 1094). - S. 185-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-319-5
11
Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students = Kto oczekuje wysokich płac? : badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu / Bartosz KUREK, Ireneusz GÓROWSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 44, nr 4 (2019), s. 53-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/689/653. - ISSN 1506-2635
12
Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie = The Information Content of Equity Block Trades on the Example of the Main Market of the Warsaw Stock Exchange / Bartosz KUREK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 262 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 250). - ISBN 978-83-7252-746-2
13
The Length of the Estimation Window in Event Studies : the Case of Equity Block Trade Transactions on the Warsaw Stock Exchange / B. KUREK, H.J. von Mettenheim, J. Laws // W: 23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management. - (2016). - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
14
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych / Jerzy KUCHMACZ, Bartosz KUREK, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 126 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-723-3
15
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : Conventional and Bootstrap Approaches / Bartosz KUREK // Journal of Forecasting. - vol. 35, iss. 1 (January 2016), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2360/pdf. - ISSN 0277-6693
16
Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań / Jerzy KUCHMACZ, Bartosz KUREK, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 105 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-677-9
17
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines / Bartosz KUREK // Journal of Forecasting. - vol. 33, iss. 6 (September 2014), s. 433-454. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2299/pdf. - ISSN 0277-6693
18
The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland = Wpływ transakcji pakietowych na ceny akcji : przykłady z Polski / Bartosz KUREK // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [57]-[69]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
19
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines / Bartosz KUREK // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [70]-[80]. - Summ. - Bibliogr.
20
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny / Bartosz KUREK // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 120-155. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
21
The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices. Evidence from Poland = Wpływ transakcji pakietowych na ceny akcji. Przykłady z Polski / Bartosz KUREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 325 (2014), s. 71-95. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Management of Enterprises' Finance - Theory and Practice. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Scientific Provenance of Accounting / Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK // International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 1, nr 2 (2013), s. 16-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/1054/775. - ISSN 2309-4508
23
Towards Scientific Economics / Mieczysław DOBIJA // Modern Economy. - vol. 4, no. 4 (April 2013), s. 293-304. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=30760. - ISSN 2152-7245
24
An Empirical Analysis of the Sarbanes-Oxley Act Influence on Long-Term Capital Growth Rates : the S&P's Indices Case / Bartosz KUREK, Anna Golec // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 213-220. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
25
Scientific Provenance of Accounting / Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 813-829. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
26
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive / Mečislav DOBIÂ, Âcek BARBURSKI, Ireneuš GUROVSKI, Vojčeh KOŽЁV, Bartoš KURÈK, Ûrij RENKAS. - Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012. - 238, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-351-370-6
27
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny / Bartosz KUREK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 66-105. - Streszcz. - Bibliogr.
28
Wartość godziwa w świetle MSSF 13 Fair Value Measurement = Fair Value in the Context of IFRS 13 Fair Value Measurement / Bartosz KUREK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 51-60. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
29
An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities / Bartosz KUREK // Modern Economy. - Vol. 3, No. 4 (July 2012), s. 364-372. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=21270. - ISSN 2152-7245
30
Szacowanie rozmiaru stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu / Bartosz KUREK // W: Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 38-46. - ISBN 978-83-7252-552-9
31
Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych = The Evolution of the Corporate Governance System in the USA / Anna Golec, Bartosz KUREK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011), s. 69-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
32
Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko / Bartosz KUREK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 10). - ISBN 978-83-7252-526-0
33
Premia za ryzyko w przedsiębiorczości - statystyczna weryfikacja teorii godziwego wzrostu kapitału = Risk Premium in Entrepreneurship - Statistical Verification of the Capital Fair Growth Theory / Bartosz KUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 55-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198413. - ISSN 1898-6447
34
Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej / Bartosz KUREK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 85-104. - Bibliogr.
35
Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy = Capital as an Abstract Ability to Perform Labour / Bartosz KUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170626992. - ISSN 1898-6447
36
Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu / Bartosz KUREK // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA. - (2010), s. [36]-[42]
37
Identifikaciâ èkonomičeskoj postoânnoj i ocenka ee razmera / V. Evdokimov, B. KUREK, I. Pančenko // W: Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA. - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 68-105. - ISBN 978-83-929699-4-5
38
Istoriâ issledovaniâ kapitala i pribyli / F. Butynec, B. KUREK, I. Pančenko // W: Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA. - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 6-33. - ISBN 978-83-929699-4-5
39
Historia badań kapitału i zysku / Bartosz KUREK // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 11-20. - ISBN 978-83-7252-500-0
40
Identyfikacja stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu i estymacja jej rozmiaru / Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 50-72. - ISBN 978-83-7252-500-0
41
An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - the Case of Standard and Poor's 1500 Composite Index = Bartosz KUREK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 6 (2010), s. 87-103. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
42
Stopa zwrotu z aktywów w kontekście poszukiwania źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw / Bartosz KUREK // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 50-57. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-64-8
43
Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka = Risk of Not-Realizing Average Rate of Return on Capital at Various Risk Level Conditions / Bartosz KUREK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 271-279. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/21.pdf. - ISSN 1898-5084
44
Historia badań kapitału i zysku / Bartosz KUREK // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 7-17
45
Istota pracy w fizyce i rachunkowości = The Nature of Work in Physics and Accounting / Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 33-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163969803. - ISSN 1898-6447
46
Stopa zwrotu z kapitału jako indykator kryzysu ekonomicznego = Rate of Return on Capital as an Indicator for Economic Crisis / Bartosz KUREK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 229-235. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
47
Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka / Bartosz KUREK // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów. - ([2009]), s. 11. - Dostępne tylko streszczenie
48
Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru / Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 50-73
49
Teoria wzrostu kapitału wobec zróżnicowanych poziomów ryzyka = Capital Growth Theory at Various Risk Level Conditions / Bartosz KUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 293-304. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
50
An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - S&P's 1 500 Case / Bartosz KUREK // W: 32nd European Accounting Association Annual Congress. - (2009), s. 1-20. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1443210
51
Premia za ryzyko na rynku kapitałowym - kontrowersje metrologiczne = Risk Premium in the Capital Market - Metrological / Bartosz KUREK // Master of Business Administration. - nr 6 (2009), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
52
Kontemporarne ujęcie natury kapitału w aspekcie fizycznych metafor i analogii w ekonomii = A Contemporary Approach to the Nature of Capital in the Light of Metaphors and Analogies from Physics in Economics / Bartosz KUREK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 14 (2009), s. 350-360. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/28.pdf. - ISSN 1898-5084
53
Niepewność i ryzyko w aspekcie abstrakcyjnej natury kapitału / Bartosz KUREK // W: Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2009. - S. 73-90. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-26-4
54
The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA / Bartosz KUREK // W: General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 375-392. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
55
Premia za ryzyko na rynku kapitałowym / Bartosz KUREK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 170-185. - Bibliogr.
56
Premia za ryzyko w kształtowaniu wartości godziwych = Risk Premium as a Determinant of Fair Values Creation / Bartosz KUREK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 337-348. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/27.pdf. - ISSN 1898-5084
57
Kapìtal ta principi dvoïstostì / M. DOBÌÂ, O. A. Bakurova, B. KUREK // W: Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / za zag. red. L. V. Napadovs'koï. - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008. - S. 102-141. - ISBN 966-929-356-0
58
Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania = No-risk Interest Rates in the Investment Process / Bartosz KUREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 111-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762039. - ISSN 1898-6447
59
Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko / Bartosz KUREK ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2007. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Kontrowersje wokół natury kapitału / Bartosz KUREK // W: Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007. - S. 135-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-16-5
61
Cechy jakościowe sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej = Qualitative Characteristics of Financial Statement in the Light of International Financial Reporting Standards / Bartosz KUREK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 281-286. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
62
Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy = The Quotient Scale Unit in Labour Cost Accounting / Bartosz KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007), s. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135664539. - ISSN 0208-7944
63
Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli / Bartosz KUREK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 145-166. - Bibliogr.
64
Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy w aspekcie dostosowania polskich uregulowań do wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Bartosz KUREK // W: Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006. - S. 92-103. - Bibliogr. - ISBN 83-60056-15-3
65
Cechy jakościowe pomiaru aktywów w świetle MSSF / Bartosz KUREK // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 49-61. - Bibliogr.
66
Analiza wzrostu kapitału w modelu gospodarki Robinsona Crusoe = The Analysis of Capital's Growth in the Model of Robinson Crusoe's Economy / Bartosz KUREK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 7 (2005), s. 131-141. - Summ.. - Tutył numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt7/12_Kurek.pdf. - ISSN 1898-5084
67
Estymacja premii za ryzyko na podstawie ROE = Risk Premium Estimation on the Basis of ROE / Bartosz KUREK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 222-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
68
The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003 / Bartosz KUREK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 159-171. - Bibliogr.
69
Concepts of Physics in Accounting and the Money-Goods Economy : Capital and Labour Issues / Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 51-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
70
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Bartosz KUREK // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 43-78. - ISBN 83-7252-287-1
71
The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach = Priroda kapìtalu ta grošovo-tovarnoï ekonomìki usučasnomu energetičnomu pìdhodì / M. DOBIJA, B. KUREK // Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu. - vip. 3 (2005), s. 214-249. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/103985. - ISSN 1994-1749
72
The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach / Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 26-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893502
73
Culture Creating Function of Accounting / Bartosz KUREK // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 501-521. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
74
Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury = Accounting as a Stimulant of Cultural Development / Bartosz KUREK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 24 (80) (2004), s. 38-59. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
1
Górowski I., Kurek B., Szarucki M., (2022), The Impact of a New Accounting Standard on Assets, Liabilities and Leverage of Companies : Evidence from Energy Industry, "Energies", vol. 15, iss. 4, s. 1-16; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1293
2
Kurek B., (2021), Expected Salary Premium for a Home Office - a Survey of Accounting and Controlling Students. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5764-5770.
3
Kurek B., Górowski I., (2020), Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital, "Central European Management Journal", vol. 28, nr 4, s. 30-50; https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Kurek.pdf
4
Kurek B., Górowski I., (2020), Determinants of Salary Expectations - a Survey of Accounting and Controlling Students, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 37, s. 15-28; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1955
5
Kurek B., Górowski I., (2020), Importance of Gender, Location of Secondary School, and Professional Experience for GPA - a Survey of Students in a Free Tertiary Education Setting, "Sustainability", vol. 12, iss. 21, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9224/htm
6
Kurek B., (2020), Event Study Methodology - What for, How and for Whom?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 108, nr 164, s. 241-258; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202
7
Górowski I., Kurek B., (2020), Sygnały wczesnego ostrzegania nieprofesjonalnych inwestorów przed utratą zdolności do kontynuacji działalności : analiza raportów giełdowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.. [W:] JAKI A., NESTERAK J. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 99-108.
8
Kurek B., Górowski I., (2020), Expected Return on Human Capital - Pilot Survey among Accounting and Controlling Students. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 73-82.
9
Kurek B., Górowski I., (2019), Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 102, nr 158, s. 111-129; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189740
10
Górowski I., Kurek B., (2019), Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski. [W:] Hońko S., Lulek A. (red.), Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1168) 1094), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 185-199.
11
Kurek B., Górowski I., (2019), Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 44, nr 4, s. 53-64; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/689/653
12
Kurek B., (2017), Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 250), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 262 s.
13
Kurek B., Mettenheim H., Laws J., (2016), The Length of the Estimation Window in Event Studies : the Case of Equity Block Trade Transactions on the Warsaw Stock Exchange. [W:] 23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management
14
Kuchmacz J., Kurek B., Szymczyk-Madej K., (2016), Rachunkowość zarządcza: zbiór zadań dla zaawansowanych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 126 s.
15
Kurek B., (2016), The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : Conventional and Bootstrap Approaches, "Journal of Forecasting", vol. 35, iss. 1, s. 43-53; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2360/pdf
16
Kuchmacz J., Kurek B., Szymczyk-Madej K., (2014), Rachunkowość zarządcza: zbiór zadań, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 105 s.
17
Kurek B., (2014), The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines, "Journal of Forecasting", vol. 33, iss. 6, s. 433-454; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2299/pdf
18
Kurek B., ([2014]), The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [57]-[69].
19
Kurek B., ([2014]), The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [70]-[80].
20
Kurek B., (2014), Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 120-155.
21
Kurek B., (2014), The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices. Evidence from Poland, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 325, s. 71-95.
22
Dobija M., Kurek B., (2013), Scientific Provenance of Accounting, "International Journal of Accounting and Economics Studies", vol. 1, nr 2, s. 16-24; http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/1054/775
23
Dobija M., Kurek B., (2013), Towards Scientific Economics, "Modern Economy", vol. 4, no. 4, s. 293-304; http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=30760
24
Kurek B., Golec A., (2013), An Empirical Analysis of the Sarbanes-Oxley Act Influence on Long-Term Capital Growth Rates : the S&P's Indices Case. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 213-220.
25
Dobija M., Kurek B., (2013), Scientific Provenance of Accounting. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 813-829.
26
Dobija M., Barburski J., Górowski I., Kozioł W., Kurek B., Renkas J., (2012), Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive, Kiev : Kondor-Izdatel'stvo, 238, [1] s.
27
Kurek B., (2012), Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 66-105.
28
Kurek B., (2012), Wartość godziwa w świetle MSSF 13 Fair Value Measurement, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 51-60; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
29
Kurek B., (2012), An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities, "Modern Economy", Vol. 3, No. 4, s. 364-372; http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=21270
30
Kurek B., (2011), Szacowanie rozmiaru stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. [W:] Dobija M. (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 38-46.
31
Golec A., Kurek B., (2011), Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 69-82.
32
Kurek B., (2011), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 10), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 161 s.
33
Kurek B., (2011), Premia za ryzyko w przedsiębiorczości - statystyczna weryfikacja teorii godziwego wzrostu kapitału, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 55-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198413
34
Kurek B., (2011), Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 85-104.
35
Kurek B., (2010), Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 89-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/170626992
36
Kurek B., (2010), Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, s. [36]-[42].
37
Evdokimov V., Kurek B., Olejnik O., (2010), Identifikaciâ èkonomičeskoj postoânnoj i ocenka ee razmera. [W:] Butynec F., Dobija M. (red.), Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ, Krakov : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 68-105.
38
Butynec F., Kurek B., Pančenko I., (2010), Istoriâ issledovaniâ kapitala i pribyli. [W:] Butynec F., Dobija M. (red.), Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ, Krakov : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 6-33.
39
Kurek B., (2010), Historia badań kapitału i zysku. [W:] Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-20.
40
Kozioł W., Kurek B., (2010), Identyfikacja stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu i estymacja jej rozmiaru. [W:] Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 50-72.
41
Kurek B., (2010), An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - the Case of Standard and Poor's 1500 Composite Index, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 6, s. 87-103.
42
Kurek B., (2010), Stopa zwrotu z aktywów w kontekście poszukiwania źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 50-57.
43
Kurek B., (2010), Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 271-279; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/21.pdf
44
Kurek B., (2009), Historia badań kapitału i zysku. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 7-17.
45
Dobija M., Kurek B., (2009), Istota pracy w fizyce i rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 33-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/163969803
46
Kurek B., (2009), Stopa zwrotu z kapitału jako indykator kryzysu ekonomicznego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 229-235.
47
Kurek B., ([2009]), Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki: streszczenia referatów, s. 11.
48
Kozioł W., Kurek B., (2009), Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 50-73.
49
Kurek B., (2009), Teoria wzrostu kapitału wobec zróżnicowanych poziomów ryzyka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 293-304.
50
Kurek B., (2009), An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - S&P's 1 500 Case. [W:] 32nd European Accounting Association Annual Congress, s. 1-20.
51
Kurek B., (2009), Premia za ryzyko na rynku kapitałowym - kontrowersje metrologiczne, "Master of Business Administration", nr 6, s. 33-41.
52
Kurek B., (2009), Kontemporarne ujęcie natury kapitału w aspekcie fizycznych metafor i analogii w ekonomii, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 14, s. 350-360; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/28.pdf
53
Kurek B., (2009), Niepewność i ryzyko w aspekcie abstrakcyjnej natury kapitału. [W:] Szplit A. (red.), Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 73-90.
54
Kurek B., (2008), The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA. [W:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 375-392.
55
Kurek B., (2008), Premia za ryzyko na rynku kapitałowym. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 170-185.
56
Kurek B., (2008), Premia za ryzyko w kształtowaniu wartości godziwych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 337-348; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/27.pdf
57
Dobìâ M., Bakurova O., Kurek B., (2008), Kapìtal ta principi dvoïstostì. [W:] L. V. Napadovs'koï (red.), Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ, Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, s. 102-141.
58
Kurek B., (2007), Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 111-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762039
59
Kurek B., (2007), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Dobija M. (red.), Kraków : , 230 k.
60
Kurek B., (2007), Kontrowersje wokół natury kapitału. [W:] Szplit A. (red.), Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, s. 135-142.
61
Kurek B., (2007), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 281-286.
62
Kurek B., (2007), Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 69-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/135664539
63
Kurek B., (2007), Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 145-166.
64
Kurek B., (2006), Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy w aspekcie dostosowania polskich uregulowań do wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. [W:] Szplit A. (red.), Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, s. 92-103.
65
Kurek B., (2006), Cechy jakościowe pomiaru aktywów w świetle MSSF. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 49-61.
66
Kurek B., (2005), Analiza wzrostu kapitału w modelu gospodarki Robinsona Crusoe, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 7, s. 131-141; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt7/12_Kurek.pdf
67
Kurek B., (2005), Estymacja premii za ryzyko na podstawie ROE, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 222-231.
68
Kurek B., (2005), The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 159-171.
69
Dobija M., Kurek B., (2005), Concepts of Physics in Accounting and the Money-Goods Economy : Capital and Labour Issues. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 51-86.
70
Dobija M., Jędrzejczyk M., Kurek B., (2005), Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 43-78.
71
Dobija M., Kurek B., (2005), The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach, "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu", vip. 3, s. 214-249; http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/103985
72
Dobija M., Kurek B., (2004), The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 26-62.
73
Kurek B., (2004), Culture Creating Function of Accounting. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 501-521.
74
Kurek B., (2004), Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 24 (80), s. 38-59.
1
@article{UEK:2168361798,
author = "Ireneusz Górowski and Bartosz Kurek and Marek Szarucki",
title = "The Impact of a New Accounting Standard on Assets, Liabilities and Leverage of Companies : Evidence from Energy Industry",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 4",
pages = "1-16",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15041293},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/4/1293},
}
2
@inbook{UEK:2168360058,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Expected Salary Premium for a Home Office - a Survey of Accounting and Controlling Students",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "5764-5770",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@article{UEK:2168352770,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Gender and Age as Determinants of Expected Rate of Return on Human Capital",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 28, 4",
pages = "30-50",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.33},
url = {https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Kurek.pdf},
}
4
@article{UEK:2168352428,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Determinants of Salary Expectations - a Survey of Accounting and Controlling Students",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 37",
pages = "15-28",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1955},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1955},
}
5
@article{UEK:2168350956,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Importance of Gender, Location of Secondary School, and Professional Experience for GPA - a Survey of Students in a Free Tertiary Education Setting",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 21",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12219224},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9224/htm},
}
6
@article{UEK:2168349978,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Event Study Methodology - What for, How and for Whom?",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 108, 164",
pages = "241-258",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.3605},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202},
}
7
@inbook{UEK:2168351776,
author = "Ireneusz Górowski and Bartosz Kurek",
title = "Sygnały wczesnego ostrzegania nieprofesjonalnych inwestorów przed utratą zdolności do kontynuacji działalności : analiza raportów giełdowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki",
pages = "99-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-2020_WGS_Innowacje-i-rachunkowos%CC%81c%CC%81_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2",
}
8
@inbook{UEK:2168351700,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Expected Return on Human Capital - Pilot Survey among Accounting and Controlling Students",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management",
pages = "73-82",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0",
}
9
@article{UEK:2168338489,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Kary nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 102, 158",
pages = "111-129",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2452},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189740},
}
10
@inbook{UEK:2168342427,
author = "Ireneusz Górowski and Bartosz Kurek",
title = "Założenie kontynuacji działalności - aspekt menedżerski",
booktitle = "Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "185-199",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-319-5",
}
11
@article{UEK:2168342421,
author = "Bartosz Kurek and Ireneusz Górowski",
title = "Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 44, 4",
pages = "53-64",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.5364},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/689/653},
}
12
@book{UEK:2168320971,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-746-2",
}
13
@misc{UEK:2168320975,
author = "Bartosz Kurek and H.J., von Mettenheim and J. Laws",
title = "The Length of the Estimation Window in Event Studies : the Case of Equity Block Trade Transactions on the Warsaw Stock Exchange",
booktitle = "23rd International Conference Forecasting Financial Markets : Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management",
pages = "",
year = "2016",
}
14
@book{UEK:2168309399,
author = "Jerzy Kuchmacz and Bartosz Kurek and Katarzyna Szymczyk-Madej",
title = "Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań dla zaawansowanych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-723-3",
}
15
@article{UEK:2168298993,
author = "Bartosz Kurek",
title = "The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : Conventional and Bootstrap Approaches",
journal = "Journal of Forecasting",
number = "vol. 35, iss. 1",
pages = "43-53",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/for.2360},
url = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2360/pdf},
}
16
@book{UEK:2168290507,
author = "Jerzy Kuchmacz and Bartosz Kurek and Katarzyna Szymczyk-Madej",
title = "Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-677-9",
}
17
@article{UEK:2168292769,
author = "Bartosz Kurek",
title = "The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines",
journal = "Journal of Forecasting",
number = "vol. 33, iss. 6",
pages = "433-454",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/for.2299},
url = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.2299/pdf},
}
18
@unpublished{UEK:2168303237,
author = "Bartosz Kurek",
title = "The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices : Evidence from Poland",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[57]-[69]",
year = "2014",
}
19
@unpublished{UEK:2168303243,
author = "Bartosz Kurek",
title = "The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[70]-[80]",
year = "2014",
}
20
@inbook{UEK:2168280985,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "120-155",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
21
@article{UEK:2168287771,
author = "Bartosz Kurek",
title = "The Impact of Equity Block Trade Transactions on Security Prices. Evidence from Poland",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "325",
pages = "71-95",
adress = "",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168257574,
author = "Mieczysław Dobija and Bartosz Kurek",
title = "Scientific Provenance of Accounting",
journal = "International Journal of Accounting and Economics Studies",
number = "vol. 1, 2",
pages = "16-24",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.14419/ijaes.v1i2.1054},
url = {http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/1054/775},
}
23
@article{UEK:2168257534,
author = "Mieczysław Dobija and Bartosz Kurek",
title = "Towards Scientific Economics",
journal = "Modern Economy",
number = "vol. 4, no. 4",
pages = "293-304",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.4236/me.2013.44033},
url = {http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=30760},
}
24
@inbook{UEK:2168268606,
author = "Bartosz Kurek and Anna Golec",
title = "An Empirical Analysis of the Sarbanes-Oxley Act Influence on Long-Term Capital Growth Rates : the S&P's Indices Case",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "213-220",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
25
@inbook{UEK:2168275125,
author = "Mieczysław Dobija and Bartosz Kurek",
title = "Scientific Provenance of Accounting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "813-829",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
26
@book{UEK:2168329189,
author = "Mieczysław Dobija and Jacek Barburski and Ireneusz Górowski and Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek and Jurij Renkas",
title = "Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive",
adress = "Kiev",
publisher = "Kondor-Izdatel'stvo",
year = "2012",
isbn = "978-966-351-370-6",
}
27
@unpublished{UEK:2168276741,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości a paradygmat wyceny",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "66-105",
year = "2012",
}
28
@article{UEK:2168271274,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Wartość godziwa w świetle MSSF 13 Fair Value Measurement",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "125",
pages = "51-60",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17},
}
29
@article{UEK:2168267544,
author = "Bartosz Kurek",
title = "An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities",
journal = "Modern Economy",
number = "Vol. 3, No. 4",
pages = "364-372",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.34047},
url = {http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=21270},
}
30
@inbook{UEK:2168228202,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Szacowanie rozmiaru stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu",
booktitle = "Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej",
pages = "38-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-552-9",
}
31
@article{UEK:2168220304,
author = "Anna Golec and Bartosz Kurek",
title = "Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "69-82",
adress = "",
year = "2011",
}
32
@book{UEK:2168221218,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-526-0",
}
33
@article{UEK:2168227522,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Premia za ryzyko w przedsiębiorczości - statystyczna weryfikacja teorii godziwego wzrostu kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "55-66",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198413},
}
34
@unpublished{UEK:2168270830,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Paradygmat wyceny w kontekście wartości godziwej",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "85-104",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:53118,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "89-101",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170626992},
}
36
@unpublished{UEK:2168280583,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej ",
pages = "[36]-[42]",
year = "2010",
}
37
@inbook{UEK:2165096482,
author = "V. Evdokimov and B. Kurek and O. Olejnik",
title = "Identifikaciâ èkonomičeskoj postoânnoj i ocenka ee razmera",
booktitle = "Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ",
pages = "68-105",
adress = "Krakov",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-4-5",
}
38
@inbook{UEK:2165104914,
author = "F. Butynec and B. Kurek and I. Pančenko",
title = "Istoriâ issledovaniâ kapitala i pribyli",
booktitle = "Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ",
pages = "6-33",
adress = "Krakov",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-4-5",
}
39
@inbook{UEK:2165742770,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Historia badań kapitału i zysku",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku",
pages = "11-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-500-0",
}
40
@inbook{UEK:2168306603,
author = "Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek",
title = "Identyfikacja stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu i estymacja jej rozmiaru",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku",
pages = "50-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-500-0",
}
41
@article{UEK:2168219066,
author = "Bartosz Kurek",
title = "An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - the Case of Standard and Poor's 1500 Composite Index",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "6",
pages = "87-103",
year = "2010",
}
42
@inbook{UEK:2166713743,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Stopa zwrotu z aktywów w kontekście poszukiwania źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 2, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych ",
pages = "50-57",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-64-8",
}
43
@article{UEK:2165738600,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 16",
pages = "271-279",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/21.pdf},
}
44
@unpublished{UEK:2168233168,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Historia badań kapitału i zysku",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "7-17",
year = "2009",
}
45
@article{UEK:50043,
author = "Mieczysław Dobija and Bartosz Kurek",
title = "Istota pracy w fizyce i rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "33-45",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163969803},
}
46
@inbook{UEK:2164865119,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Stopa zwrotu z kapitału jako indykator kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "229-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
47
@misc{UEK:2165795115,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka",
booktitle = "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów",
pages = "11",
year = "2009",
}
48
@unpublished{UEK:2168233174,
author = "Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek",
title = "Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "50-73",
year = "2009",
}
49
@article{UEK:2166712194,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Teoria wzrostu kapitału wobec zróżnicowanych poziomów ryzyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "293-304",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
50
@misc{UEK:2168320955,
author = "Bartosz Kurek",
title = "An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - S&P's 1 500 Case",
booktitle = "32nd European Accounting Association Annual Congress",
pages = "1-20",
year = "2009",
url = {https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1443210},
}
51
@article{UEK:50350,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Premia za ryzyko na rynku kapitałowym - kontrowersje metrologiczne",
journal = "Master of Business Administration",
number = "6",
pages = "33-41",
year = "2009",
}
52
@article{UEK:50490,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Kontemporarne ujęcie natury kapitału w aspekcie fizycznych metafor i analogii w ekonomii",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 14",
pages = "350-360",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/28.pdf},
}
53
@inbook{UEK:2166376486,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Niepewność i ryzyko w aspekcie abstrakcyjnej natury kapitału",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji",
pages = "73-90",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-60056-26-4",
}
54
@inbook{UEK:2165690711,
author = "Bartosz Kurek",
title = "The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA",
booktitle = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
pages = "375-392",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
55
@unpublished{UEK:2168278221,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Premia za ryzyko na rynku kapitałowym",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "170-185",
year = "2008",
}
56
@article{UEK:50662,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Premia za ryzyko w kształtowaniu wartości godziwych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "337-348",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/27.pdf},
}
57
@inbook{UEK:2166714504,
author = "M. Dobìâ and O. A. Bakurova and Bartosz Kurek",
title = "Kapìtal ta principi dvoïstostì",
booktitle = "Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ",
pages = "102-141",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2008",
isbn = "966-929-356-0",
}
58
@article{UEK:50915,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "111-123",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762039},
}
59
@unpublished{UEK:52359,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
60
@inbook{UEK:2166713696,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Kontrowersje wokół natury kapitału",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji",
pages = "135-142",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce",
year = "2007",
isbn = "978-83-60056-16-5",
}
61
@inbook{UEK:2164969659,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Cechy jakościowe sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "281-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
62
@article{UEK:51062,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "69-82",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135664539},
}
63
@unpublished{UEK:2168272748,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Rachunkowość podwójna jako system pomiaru kapitału właścicieli",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "145-166",
year = "2007",
}
64
@inbook{UEK:2168303167,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy w aspekcie dostosowania polskich uregulowań do wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości",
booktitle = "Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską",
pages = "92-103",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji",
year = "2006",
isbn = "83-60056-15-3",
}
65
@unpublished{UEK:2168286521,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Cechy jakościowe pomiaru aktywów w świetle MSSF",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "49-61",
year = "2006",
}
66
@article{UEK:2166562501,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Analiza wzrostu kapitału w modelu gospodarki Robinsona Crusoe",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 7",
pages = "131-141",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt7/12_Kurek.pdf},
}
67
@article{UEK:52504,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Estymacja premii za ryzyko na podstawie ROE",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "222-231",
adress = "",
year = "2005",
}
68
@unpublished{UEK:2168273222,
author = "Bartosz Kurek",
title = "The Risk Premium Category under the Assumption of Capital's Energetics Nature : the Case of Banking Sector in Poland for the Years 1991-2003",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "159-171",
year = "2005",
}
69
@inbook{UEK:2166535515,
author = "Mieczysław Dobija and Bartosz Kurek",
title = "Concepts of Physics in Accounting and the Money-Goods Economy : Capital and Labour Issues",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "51-86",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
70
@inbook{UEK:2166512593,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk and Bartosz Kurek",
title = "Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "43-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
71
@article{UEK:2168320949,
author = "Mieczysław Dobija and Bartosz Kurek",
title = "The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach",
journal = "Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu",
number = "vip. 3",
pages = "214-249",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2005-3-44-59},
url = {http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/103985},
}
72
@unpublished{UEK:2168273594,
author = "Mieczysław Dobija and Bartosz Kurek",
title = "The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "26-62",
year = "2004",
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893502},
}
73
@inbook{UEK:2168222086,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Culture Creating Function of Accounting",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "501-521",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
74
@article{UEK:2168220900,
author = "Bartosz Kurek",
title = "Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 24 (80)",
pages = "38-59",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID