Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Cyfryzacja i rynek pracy [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Opis fizyczny:
91 s.: il.
Seria:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 7/2021)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168358040
raport/sprawozdanie
2

Tytuł:
Bariery i zakres automatyzacji z perspektywy treści pracy = Barriers and the Scope of Automation from the Perspective of Work Content
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (974) (2021) , s. 3-11. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Źródło finansowania: dotacja na utrzymanie potencjału badawczego Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356392
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow = Postrzeganie automatyzacji procesów pracy a oczekiwania płacowe : badanie wśród studentów Krakowa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020) , s. 27-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168353686
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Effects of the Automation on Work Content - Selected Issues = Wpływ automatyzacji na treść pracy - wybrane aspekty
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 6 (2019) , s. 151-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342871
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Workplaces, Education and Experience : Case of Municipal Company in Poland
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 83-92 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Faculty of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342657
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Benefits and Threats of Accounting Processes Automation = Korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Faculty of Commodity Science and Product Management and Faculty of Management at the Cracow University of Economics
Tryb dostępu:
Nr:
2168340931
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland = Zadania stanowiskowe i zróżnicowanie wynagrodzeń : studium przypadku przedsiębiorstwa komunalnego w Polsce
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019) , s. 55-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168340933
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340245
varia
9

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339961
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Interdependence Among Creativity, Education, and Job Experience : a Municipal Company in Poland
Źródło:
Central European Management Journal. - vol. 27, nr 4 (2019) , s. 48-70. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research for this article was financed by the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics for the maintenance of research potential
Lista 2019:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168344264
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Fazy rozwoju automatyzacji produkcji dóbr i usług
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 115-124 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-597-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339949
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
234 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-597-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339935
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Rozwój kompetencji pracowniczych
Źródło:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 141-162
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341875
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 357-371
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329259
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
15

Autor:
Łukasz Jabłoński , Marek Jabłoński , Oleksandr Fedìrko
Tytuł:
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions
Źródło:
Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018) , s. 7-36. - Rez. - Bibliogr.
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedirko O., (2018), Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions, "International Economic Policy", no 2 (29), s. 7-33. DOI 10.33111/iep.2018.29.01_eng
Nr:
2168334473
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 222-235
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329239
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy = Skills and Technological Progress of Work Procceses
Źródło:
Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4469-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325829
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu = Change Manager Competences - Reflections on the Basis of Classical and Contemporary Literature of the Subject
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314973
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych
Źródło:
Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 113-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321407
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian = Framework Model of Change Manager's Competence Evaluation
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 165-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309147
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Opis fizyczny:
396 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie książki współfinansowane jest ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-947017-2-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168312343
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 13-14
ISBN:
978-83-947017-2-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168312345
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Essence, References and Attributes of Employee's Competences to Work with Information
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 430 (2016) , s. 136-144. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-psychologiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307865
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Importance, Range and Attributes of Competences to Work with the Information
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308693
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Kompetencje a role współczesnego menedżera = Competences and Roles of Contemporary Manager
Źródło:
Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 57-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298245
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms
Źródło:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 9-15
ISBN:
978-83-7633-397-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168301179
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Employee Competence Development from the CSR Perspective
Źródło:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(FOM-Edition)
Program badawczy:
The chapter was prepared within a framework of research project financed by the National Science Centre of Poland, contract no. DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301199
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
205 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwaczego
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307201
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
30

Tytuł:
Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się
Źródło:
Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wąsowska - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 91-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7051-766-3
Nr:
2168294057
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami
Źródło:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 109-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305673
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy = Competences to Work with the Information as the Factor in Development of Sectors of Knowledge-based Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 267-280. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297565
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi = The essence, functions, and practices of talent management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015) , s. 31-48. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293455
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami
Źródło:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 95-109
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299469
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Kompetencje menedżera zmian
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 31-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307205
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach
Źródło:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299353
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Selected Models of Employee Competences
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 147-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Katarzyna Januszkiewicz , Marek Jabłoński
Tytuł:
Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy = Flexibility of Organization and Individual in the Knowledge-Based Economy
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 304 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288761
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania
Źródło:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 9-16
ISBN:
978-83-7633-261-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168293007
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Kompetencje menedżera zmian
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 41-73 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303453
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Konferencja:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Tytuł:
Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych = Selected Aspects of Inefficiencies in Motivating Employees in the Light Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 174-183. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293125
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania = Origins of Selforganization in Terms of Modern Management Concepts
Źródło:
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014) , s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295739
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Consulting in Improving the Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 294-305. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286285
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 253-264
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271456
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 162-169
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271422
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych
Źródło:
Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy / red. Kazimierz Perechuda - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, s. 122-123
ISBN:
978-83-7695-305-2
Nr:
2168293749
rozdział w książce
47

Tytuł:
Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji
Źródło:
Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji / red. Aleksander Binsztok - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013, s. 34-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
Nr:
2168270310
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 28-51 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290105
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia = The Study of Business Models Geometry in Value Creation of Enterprises - Selected Issues
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2012) , s. 15-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260226
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 38-55
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282629
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 357-371
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237992
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach
Źródło:
Strategiczna transformacja polskich firm / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Halina Chwistecka-Dudek - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2012, s. 33-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-19-3
Nr:
2168253602
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Management Consulting for Business and Public Administration
, Potočan Vojko
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012
Opis fizyczny:
195 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246870
monografia
54

Tytuł:
Badanie potrzeb informacyjnych
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 69-90
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306717
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Role menedżera współczesnej organizacji
Źródło:
Gazeta Sympozjalna. - nr 19 (2012) , s. 5-6
Nr:
2168276121
artykuł nierecenzowany
56

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 222-235
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237948
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 23-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231536
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Informacja w procesie zarządzania
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-33
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168238148
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 34-68
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306711
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 341-361. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243226
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji = The Role of Mediation in Managing People within Modern Organization
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 181-191. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232738
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220354
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
63

Tytuł:
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218278
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-391-7
Nr:
2168218728
monografia
65

Tytuł:
Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2011, s. 149-169. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-62897-05-6
Nr:
2168227748
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Methodological Bases of the Modern Approach into Competence
Źródło:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 244-261. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221432
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 157-177. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217872
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011
Opis fizyczny:
293 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168220860
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
70

Tytuł:
Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 36-52
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258430
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Autor:
Adam Jabłoński , Marek Jabłoński
Tytuł:
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
308 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-433-1
Nr:
2167917377
monografia
72

Tytuł:
Strategiczne zarządzanie wynikami
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 5 (2011) , s. 25-27. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
53000
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje
Adres wydawniczy:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2011
Opis fizyczny:
481 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62897-05-6
Nr:
2168226192
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
74

Tytuł:
Methodological Bases of the Study of Competence
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 425-440 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228176
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept
Źródło:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania = A Manager's Profile in the Light of Classical Managemet Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 53-60. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221824
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management
Źródło:
Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011, s. 169-187. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-11-2
Nr:
2168222446
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć = Dynamic Creating of Business Models which are Monitored by Financial and Non-financial Performance Measures
Źródło:
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 61-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-577-0
Nr:
2166674871
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu = Creation of the Enterprises' Value and Components of Business Models
Źródło:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165719210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Autor:
Marek Ćwiklicki , Marek Jabłoński , Tomasz Włodarek
Tytuł:
Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-4-5
Nr:
2165965975
książka
82

Tytuł:
Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych = Talented Employees - Classical Approach
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 277-287. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52094
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
439 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164873030
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
84

Konferencja:
6th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2010-05-13 do 2010-05-14
Tytuł:
Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study
Źródło:
The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010, s. 1000-1007. - [odczyt: 21.03.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Business and Management)
Nr:
2168250780
rozdział w materiałach konferencyjnych
85

Tytuł:
Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań = Intellectual Capital : Review of Research Results
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164955517
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 111-128 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378189
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 27-47
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249106
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych = Technological and Organizational Progress and Employee's Competence Change within Organization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 365-373. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50549
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji = Management within Modern Organization - from Communication Toward Mediation
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly. - nr 1 (2009) , s. 34-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272066
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych
Źródło:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009, s. 101-109. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
2161993195
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się = The Functions of Employee Competencies from the Perspective of the Learning Organisation
Źródło:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51309
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych = Classical Approaches into Identification of Managerial Competences
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (138) (2009) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51570
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania
Źródło:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 13-39
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302643
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji
Źródło:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 56-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161825732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się = The Requirements of Culture for a Learning Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51467
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
W kierunku profesjonalnego konsultingu
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 6 (30), s. 56. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275101
varia
Zobacz opis całości
97

Autor:
Marek Jabłoński , Magdalena Mielus
Tytuł:
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń
Źródło:
Zabezpieczenia. - nr 1(65) (2009) , s. 55-59 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168289259
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych = Classical Approaches into Identification of Employees' Competences
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50147
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009
Opis fizyczny:
308 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
50394
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
100

Autor:
Marek Jabłoński , Magdalena Mielus
Tytuł:
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie
Źródło:
Zabezpieczenia. - nr 2(66) (2009) , s. 74-77 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168289261
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się = Management Functions in the Light of Learning Organization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 419-425. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51303
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Kompetencje pracownicze w samoorganizacji
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 48-97
Sygnatura:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228750
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Opis fizyczny:
218, [1] s.: il; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0758-9
Nr:
2168229772
monografia
104

Autor:
Adam Jabłoński , Marek Jabłoński
Tytuł:
Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2009) , s. s. 29-32
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168279915
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 2 (23) (2009) , s. 97-112. - Tytuł numeru: Knowledge and Intellectual Capital Management - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
:
:
Nr:
53035
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie = Employees' Competencies in Terms of the Learning Organization Within Enterprises Using Nanotechnologies
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(1) (2009) , s. 51-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50446
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 229-241 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246826
rozdział w monografii
108

Tytuł:
Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się = The Responsibilities of Managers in Learning Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 81-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50531
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 9-36
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272028
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 46-54
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272032
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 187-200. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232398
rozdział w monografii
112

Tytuł:
Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 65-79. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232382
rozdział w monografii
113

Tytuł:
Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 471-482
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219150
rozdział w monografii
114

Tytuł:
Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się
Źródło:
Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą / red. Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska - Warszawa: Difin, 2008, s. 38-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-881-1
Nr:
2168286147
rozdział w monografii
115

Autor:
Marek Jabłoński , Adam Jabłoński
Tytuł:
Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników = Technology roadmaps in balanced scorecard
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2008) , s. 51-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50201
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 298-408. - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-255-9
Nr:
2165776966
rozdział w materiałach konferencyjnych
117

Tytuł:
Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii = Learning Models within Learning Organization - Results of Empirical Studies
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 466-474. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50965
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
310 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-75
Nr:
51601
doktorat
119

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 65-103
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272040
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Autor:
Adam Jabłoński , Marek Jabłoński
Tytuł:
Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie = Value of company's clients by essential factor of value corporate social responsibility
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 5 (2008) , s. 33-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50189
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii
Źródło:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata] - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 81-90. - Streszcz., summ., rez.
Seria:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168298119
rozdział w monografii
122

Tytuł:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 62-77
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273186
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Intellectual Capital Analysis
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2007) , s. 29-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50236
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Funkcja motywowania w organizacji uczącej się
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1 / red. Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 394-403 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-214-6
Nr:
2168255208
rozdział w monografii
125

Tytuł:
Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się = Managerial Competences in Learning Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 86 (2007) , s. 289-297. - Tytuł numeru: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51181
artykuł w czasopiśmie
126

Autor:
Andrzej Chodyński , Marek Jabłoński , Adam Jabłoński
Tytuł:
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 5 (2007) , s. 39-42 - Bibliogr.
Nr:
50298
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Andrzej Chodyński , Adam Stefan Jabłoński , Marek Marian Jabłoński
Tytuł:
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Opis fizyczny:
123, [4] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-33-5
Nr:
2165626792
monografia
128

Tytuł:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = The Classical and Modern Understanding of Economic Processes in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51069
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się = Ontological Background of Learning Organization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007) , s. 196-207. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166478500
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się
Źródło:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 59-70. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165768323
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych = Method of employee' competences evaluation basing on fuzzy sets logic
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (127) (2007) , s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2162034483
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się
Źródło:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 368-377 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626360
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne = Knowledge as the Determinant of Competitive Advantage of Enterprises : Retrospective Approach
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1132 (2006) , s. 114-123. - Tytuł numeru: Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą - Bibliogr.
Nr:
51717
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = A Model for Developing Managerial Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52913
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = Traditional and Contemporary Approaches to Business Processes within Organizations
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2006) , s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383880
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 8-12
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326199
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 13-21
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326223
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy = The Review of Learning Organisation Approaches - Toward a Synthesis
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 279-288. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176740
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się
Źródło:
Rozwój potencjału społecznego organizacji / red. nauk. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik - Koszalin; Poznań: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006, s. 327-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3
Nr:
2166406274
rozdział w monografii
140

Tytuł:
Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji
Źródło:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 95-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168232372
rozdział w monografii
141

Tytuł:
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji = Forward Holistic Analyze of Competencies in Organization
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (120) (2005) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166406608
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2005, s. 8-41 - Bibliogr.
Program badawczy:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Sygnatura:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325709
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
143

Autor:
Andrzej Chodyński , Adam Jabłoński , Marek Jabłoński
Tytuł:
Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 97-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51865
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Wiedza menedżerów organizacji uczącej się = Managerial Knowledge in Learning Organization
Źródło:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 393-402. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7285-235-9
Nr:
2168232288
rozdział w monografii
145

Tytuł:
Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji = The Role of Managers within Organizational Processes
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1086 (2005) , s. 95-104. - Tytuł numeru: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą - Bibliogr.
Nr:
52480
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = Model of Managerial Competencies Development
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 80-90. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Nr:
2166054304
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Analysis of Intellectual Capital of Organization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005) , s. 27-36. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166562596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
148

Autor:
Andrzej Chodyński , Adam Stefan Jabłoński , Marek Marian Jabłoński
Tytuł:
Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2005) , s. 33-35
Nr:
52329
artykuł w czasopiśmie
149

Autor:
Andrzej Chodyński , Marek Marian Jabłoński , Adam Stefan Jabłoński
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych = Knowledge Management in Automotive Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 7 (2005) , s. 46-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
52442
artykuł w czasopiśmie
150

Autor:
Jacek Strojny , Marek Jabłoński
Tytuł:
Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 119-132
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224872
rozdział w książce
Zobacz opis całości
151

Autor:
Marek Jabłoński , Jacek Strojny
Tytuł:
Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO"
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 185-197
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224878
rozdział w książce
Zobacz opis całości
152

Autor:
Jacek Strojny , Marek Jabłoński
Tytuł:
Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 95-117
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224870
rozdział w książce
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa = Shaping Competencies and Organisational Behaviours as a Factor in the Development of an Enterprise's Intellectual Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219694
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
Nie same liczby
Źródło:
Gazeta Bankowa. - nr 26 (818) (2004) , s. 36-37
Nr:
2168220154
artykuł w czasopiśmie
155

Autor:
Marek Jabłoński , Jacek Strojny
Tytuł:
Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej
Źródło:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 81-92
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224868
rozdział w książce
Zobacz opis całości
156

Tytuł:
Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2004) , s. 11-14
Nr:
52906
artykuł w czasopiśmie
157

Tytuł:
Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji
Źródło:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Zakamycze, 2004, s. 251-278 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168222034
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2004, s. 7-28 - Bibliogr.
Program badawczy:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Sygnatura:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325747
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
159

Tytuł:
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji = Toward Holistic Analysis of Competence within Organization : from Holism to Competence Value Creation Model
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004) , s. 99-109. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu - Bibliogr.
Nr:
2166394203
artykuł w czasopiśmie
160

Tytuł:
Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji
Źródło:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 59-68 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232640
rozdział w monografii
161

Tytuł:
Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego
Źródło:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 400-407 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168298147
rozdział w monografii
162

Tytuł:
O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 17 (158) (2003) , s. 18-20
Nr:
2168281241
artykuł w czasopiśmie
163

Tytuł:
Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm = The Potential for the Dynamic Shaping of Intelectual Capital in Small- and Medium-Sized Businesses
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2003) , s. 37-47. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168281101
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Development of Competencies and of Organizational Behavior as a Determinant of Knowledge Management in Enterprise
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 113-124 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226431
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
165

Tytuł:
Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 15/16 (132/133) (2002) , s. 32-35 - Bibliogr.
Nr:
2168279923
artykuł w czasopiśmie
166

Tytuł:
Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji
Źródło:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 111-123
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-2-6
Nr:
2168232628
rozdział w monografii
167

Tytuł:
Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji = The Role, Structure and Measurement of the Intellectual Capital of the Organization
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002) , s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168246922
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
186 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
036/WZ-KZO/01/2014/S/4232
Sygnatura:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303447
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Cyfryzacja i rynek pracy [on-line] / Małgorzata ĆWIEK, Marek ĆWIKLICKI, Dariusz FIRSZT, Marek JABŁOŃSKI, Norbert LAURISZ, Agnieszka PACUT, Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 91 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 7/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/07/25_Cyfryzacja-i-rynek-pracy.pdf
2
Bariery i zakres automatyzacji z perspektywy treści pracy = Barriers and the Scope of Automation from the Perspective of Work Content / Marek JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 3 (974) (2021), s. 3-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
3
Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow = Postrzeganie automatyzacji procesów pracy a oczekiwania płacowe : badanie wśród studentów Krakowa / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020), s. 27-37. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf. - ISSN 0137-7221
4
Effects of the Automation on Work Content - Selected Issues = Wpływ automatyzacji na treść pracy - wybrane aspekty / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 6 (2019), s. 151-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142566/edition/73940/content. - ISSN 1899-3192
5
Workplaces, Education and Experience : Case of Municipal Company in Poland / Marek JABŁOŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 83-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
6
Benefits and Threats of Accounting Processes Automation = Korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych / Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019), s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_ziebicki_benefits_and_threats_of_accounting_processes_automation.pdf. - ISSN 0137-5466
7
Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland = Zadania stanowiskowe i zróżnicowanie wynagrodzeń : studium przypadku przedsiębiorstwa komunalnego w Polsce / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019), s. 55-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_occupational_tasks_and_wage_inequality_case_of_municipal_company_in_poland.pdf. - ISSN 0137-5466
8
Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes / Marek JABŁOŃSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
9
Przedmowa / Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-597-9
10
Interdependence Among Creativity, Education, and Job Experience : a Municipal Company in Poland / Marek JABŁOŃSKI // Central European Management Journal. - vol. 27, nr 4 (2019), s. 48-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.kozminski.edu.pl/pub/5529. - ISSN 2658-0845
11
Fazy rozwoju automatyzacji produkcji dóbr i usług / Marek JABŁOŃSKI // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 115-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-597-9
12
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-7789-597-9
13
Rozwój kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 141-162. - ISBN 978-83-7252-798-1
14
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 357-371. - ISBN 978-83-7252-767-7
15
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions / Lukaš ÂBLONSKÌ, Marek ÂBLONSKÌ, Oleksandr Fedìrko // Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018), s. 7-36. - Rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf. - ISSN 1811-9824
16
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 222-235. - ISBN 978-83-7252-767-7
17
Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy = Skills and Technological Progress of Work Procceses / Marek JABŁOŃSKI // W: Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 13-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4469-8
18
Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu = Change Manager Competences - Reflections on the Basis of Classical and Contemporary Literature of the Subject / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
19
Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 113-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf
20
Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian = Framework Model of Change Manager's Competence Evaluation / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 165-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
21
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 396 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947017-2-7. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/WKZP2016.pdf
22
Przedmowa / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR // W: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 13-14. - ISBN 978-83-947017-2-7. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/Przedmowa-2016.pdf
23
Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Essence, References and Attributes of Employee's Competences to Work with Information / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 430 (2016), s. 136-144. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-psychologiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34187/Jablonski_Istota_Odniesienia_i_Atrybuty_Kompetencji_Pracowniczych_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
24
Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Importance, Range and Attributes of Competences to Work with the Information / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
25
Kompetencje a role współczesnego menedżera = Competences and Roles of Contemporary Manager / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 57-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
26
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
27
Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms / Marek JABŁOŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 9-15. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=9&view=Fit
28
Employee Competence Development from the CSR Perspective / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
29
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
30
Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wąsowska. - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015. - S. 91-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7051-766-3
31
Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - S. 109-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-777-9
32
Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy = Competences to Work with the Information as the Factor in Development of Sectors of Knowledge-based Economy / Marek JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 267-280. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/8e70f9be759b7bb37206f04b58ed0ecc/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
33
Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi = The essence, functions, and practices of talent management / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015), s. 31-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=31&view=Fit. - ISSN 1426-9724
34
Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 95-109. - ISBN 978-83-7252-709-7
35
Kompetencje menedżera zmian / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 31-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
36
The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach / Marek JABŁOŃSKI // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
37
Selected Models of Employee Competences / Marek JABŁOŃSKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 147-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
38
Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy = Flexibility of Organization and Individual in the Knowledge-Based Economy / Katarzyna Januszkiewicz, Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 304 (2014), s. 33-42. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/214/176. - ISSN 0208-6018
39
Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania / Marek JABŁOŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 9-16. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=10&view=Fit
40
Kompetencje menedżera zmian / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 41-73. - Bibliogr.
41
Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych = Selected Aspects of Inefficiencies in Motivating Employees in the Light Empirical Research / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014), s. 174-183. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania = Origins of Selforganization in Terms of Modern Management Concepts / Marek JABŁOŃSKI // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175
43
Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Consulting in Improving the Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy / Marek JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 294-305. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/242f276b1c7bf5cfdb92d04226b5d491/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
44
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 253-264. - ISBN 978-83-7252-636-6
45
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 162-169. - ISBN 978-83-7252-636-6
46
Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych / Marek JABŁOŃSKI // W: Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy / red. Kazimierz Perechuda. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013. - S. 122-123. - ISBN 978-83-7695-305-2
47
Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne / red. Aleksander Binsztok. - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013. - S. 34-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
48
Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników / Marek JABŁOŃSKI // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 28-51. - Bibliogr.
49
Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia = The Study of Business Models Geometry in Value Creation of Enterprises - Selected Issues / Marek Jabłoński // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2012), s. 15-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
50
Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 38-55
51
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 357-371. - ISBN 978-83-7252-583-3
52
Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach / Marek Jabłoński // W: Strategiczna transformacja polskich firm : od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Halina Chwistecka-Dudek. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - S. 33-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-19-3
53
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2012. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-37-2
54
Badanie potrzeb informacyjnych / Marek JABŁOŃSKI, Maciej WALCZAK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 69-90. - ISBN 978-83-7252-580-2
55
Role menedżera współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // Gazeta Sympozjalna. - nr 19 (2012), s. 5-6
56
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 222-235. - ISBN 978-83-7252-583-3
57
Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 23-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
58
Informacja w procesie zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 13-33. - ISBN 978-83-7252-580-2
59
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 34-68. - ISBN 978-83-7252-580-2
60
Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 341-361. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
61
Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji = The Role of Mediation in Managing People within Modern Organization / Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 181-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/2006. - ISSN 0208-6018
62
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-01-3
63
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 7-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171045252. - ISSN 1898-6447
64
Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu / Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-391-7
65
Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 149-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-05-6
66
Methodological Bases of the Modern Approach into Competence / Marek JABŁOŃSKI // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 244-261. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
67
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 33-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021. - ISSN 1898-6447
68
Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie / Marek JABŁOŃSKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 157-177. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
69
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - 293 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-06-8
70
Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management / Marek JABŁOŃSKI // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 36-52
71
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : Difin, 2011. - 308 s. : il. ; 23 cm. - Dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-433-1
72
Strategiczne zarządzanie wynikami / Marek Jabłoński // Problemy Jakości. - nr 5 (2011), s. 25-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
73
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. - 481 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - ISBN 978-83-62897-05-6
74
Methodological Bases of the Study of Competence / Marek JABŁOŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 425-440. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
75
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept / Marek JABŁOŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
76
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189725. - ISSN 1898-6447
77
Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania = A Manager's Profile in the Light of Classical Managemet Theory / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 53-60. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
78
Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management / Marek JABŁOŃSKI // W: Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011. - S. 169-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-11-2
79
Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć = Dynamic Creating of Business Models which are Monitored by Financial and Non-financial Performance Measures / Marek JABŁOŃSKI // W: Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 61-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-577-0
80
Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu = Creation of the Enterprises' Value and Components of Business Models / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 179-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
81
Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Tomasz Włodarek. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931128-4-5
82
Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych = Talented Employees - Classical Approach / Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 277-287. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/288. - ISSN 0208-6018
83
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - 439 s. : il. ; 24 cm. - Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W kierunku profesjonalnego konsultingu" zorganizowanej w Krakowie w d. 20-21.05.2010 r. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-929699-6-9
84
Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study / Marek JABŁOŃSKI // W: The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1000-1007. - Summ.. - [odczyt: 21.03.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1000-1007_Jablonski.pdf
85
Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań = Intellectual Capital : Review of Research Results / Marek JABŁOŃSKI // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
86
Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 111-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
87
Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 27-47
88
Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych = Technological and Organizational Progress and Employee's Competence Change within Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 365-373. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
89
Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji = Management within Modern Organization - from Communication Toward Mediation / Marek JABŁOŃSKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly. - nr 1 (2009), s. 34-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
90
Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - S. 101-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88659-89-8
91
Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się = The Functions of Employee Competencies from the Perspective of the Learning Organisation / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
92
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych = Classical Approaches into Identification of Managerial Competences / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (138) (2009), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
93
Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 13-39. - ISBN 978-83-7252-446-1
94
Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 56-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
95
Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się = The Requirements of Culture for a Learning Organisation / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 69-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168056749. - ISSN 1898-6447
96
W kierunku profesjonalnego konsultingu / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 56. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
97
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń / Marek JABŁOŃSKI, Magdalena Mielus // Zabezpieczenia. - nr 1(65) (2009), s. 55-59. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-1. - ISSN 1505-2419
98
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych = Classical Approaches into Identification of Employees' Competences / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
99
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - 308 s. : il. ; 24 cm. - Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W kierunku profesjonalnego konsultingu" zorganizowanej w Krakowie w d. 28-29.05.2009 r. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-88659-89-8
100
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie / Marek JABŁOŃSKI, Magdalena Mielus // Zabezpieczenia. - nr 2(66) (2009), s. 74-77. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-2. - ISSN 1505-2419
101
Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się = Management Functions in the Light of Learning Organization / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009), s. 419-425. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
102
Kompetencje pracownicze w samoorganizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 48-97
103
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju / Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 218, [1] s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - ISBN 978-83-255-0758-9
104
Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // Problemy Jakości. - nr 1 (2009), s. s. 29-32. - ISSN 0137-8651
105
The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Argumenta Oeconomica. - 2 (23) (2009), s. 97-112. - Summ.. - Tytuł numeru: Knowledge and Intellectual Capital Management. - Bibliogr. - ISSN 1233-5835
106
Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie = Employees' Competencies in Terms of the Learning Organization Within Enterprises Using Nanotechnologies / Marek JABŁOŃSKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(1) (2009), s. 51-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
107
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 229-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
108
Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się = The Responsibilities of Managers in Learning Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 81-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161643628. - ISSN 1898-6447
109
Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 9-36
110
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 46-54
111
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym / Marek JABŁOŃSKI, Tomasz KAFEL // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 187-200. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
112
Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 65-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
113
Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 471-482. - ISBN 978-83-7285-403-2
114
Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą / red. Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska. - Warszawa: Difin, 2008. - S. 38-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-881-1
115
Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników = Technology roadmaps in balanced scorecard / Marek Jabłoński, Adam Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2008), s. 51-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
116
Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 298-408. - Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych w związku z konferencją naukową, nt. "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii". - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-255-9
117
Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii = Learning Models within Learning Organization - Results of Empirical Studies / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 466-474. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
118
Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2008. - 310 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001363a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001363b
119
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 65-103
120
Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie = Value of company's clients by essential factor of value corporate social responsibility / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // Problemy Jakości. - nr 5 (2008), s. 33-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
121
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 81-90. - Streszcz., summ., rez. - ISBN 978-83-88139-54-3
122
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym / Tomasz KAFEL, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 62-77
123
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Intellectual Capital Analysis / Marek JABŁOŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2007), s. 29-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
124
Funkcja motywowania w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1 / red. Stefan Lachiewicz. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 394-403. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-214-6
125
Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się = Managerial Competences in Learning Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 86 (2007), s. 289-297. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1641-2168
126
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników / Andrzej Chodyński, Marek Jabłoński, Adam Jabłoński // Problemy Jakości. - nr 5 (2007), s. 39-42. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
127
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji / Andrzej Chodyński, Adam Stefan Jabłoński, Marek Marian JABŁOŃSKI. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - 123, [4] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-33-5
128
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = The Classical and Modern Understanding of Economic Processes in Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150054447. - ISSN 0208-7944
129
Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się = Ontological Background of Learning Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007), s. 196-207. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/15.pdf. - ISSN 1898-5084
130
Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 59-70. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
131
Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych = Method of employee' competences evaluation basing on fuzzy sets logic / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (127) (2007), s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
132
Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 368-377. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
133
Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne = Knowledge as the Determinant of Competitive Advantage of Enterprises : Retrospective Approach / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1132 (2006), s. 114-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
134
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = A Model for Developing Managerial Competencies / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/119698835. - ISSN 0208-7944
135
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = Traditional and Contemporary Approaches to Business Processes within Organizations / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2006), s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
136
Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 8-12
137
Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 13-21
138
Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy = The Review of Learning Organisation Approaches - Toward a Synthesis / Marek JABŁOŃSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 279-288. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
139
Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Rozwój potencjału społecznego organizacji : systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach / red. nauk. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Koszalin; Poznań: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006. - S. 327-336. - Bibliogr. - ISBN 83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3
140
Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 95-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
141
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji = Forward Holistic Analyze of Competencies in Organization / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (120) (2005), s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
142
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 8-41. - Bibliogr.
143
Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa / Andrzej Chodyński, Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 97-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
144
Wiedza menedżerów organizacji uczącej się = Managerial Knowledge in Learning Organization / Marek JABŁOŃSKI // W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - S. 393-402. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7285-235-9
145
Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji = The Role of Managers within Organizational Processes / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1086 (2005), s. 95-104. - Summ.. - Tytuł numeru: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
146
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = Model of Managerial Competencies Development / Marek JABŁOŃSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 80-90. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
147
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Analysis of Intellectual Capital of Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 27-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/03_Czekaj_Jablonski.pdf. - ISSN 1898-5084
148
Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo / Andrzej Chodyński, Adam Stefan Jabłoński, Marek Marian JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2005), s. 33-35. - ISSN 0137-7221
149
Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych = Knowledge Management in Automotive Enterprises / Andrzej Chodyński, Marek Marian JABŁOŃSKI, Adam Stefan Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 7 (2005), s. 46-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
150
Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową / Jacek Strojny, Marek JABŁOŃSKI // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 119-132. - ISBN 83-87658-56-1
151
Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO" / Marek JABŁOŃSKI, Jacek Strojny // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 185-197. - ISBN 83-87658-56-1
152
Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną / Jacek Strojny, Marek JABŁOŃSKI // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 95-117. - ISBN 83-87658-56-1
153
Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa = Shaping Competencies and Organisational Behaviours as a Factor in the Development of an Enterprise's Intellectual Capital / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 5-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64153424. - ISSN 0208-7944
154
Nie same liczby / Marek JABŁOŃSKI // Gazeta Bankowa. - nr 26 (818) (2004), s. 36-37. - ISSN 0860-7613
155
Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej / Marek JABŁOŃSKI, Jacek Strojny // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 81-92. - ISBN 83-87658-56-1
156
Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 10 (2004), s. 11-14. - ISSN 0137-7221
157
Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Zakamycze, 2004. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 251-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-414-9
158
Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 7-28. - Bibliogr.
159
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji = Toward Holistic Analysis of Competence within Organization : from Holism to Competence Value Creation Model / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004), s. 99-109. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
160
Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 59-68. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
161
Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego / Marek Jabłoński // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 400-407. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
162
O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy / Marek Jabłoński // Personel i Zarządzanie. - nr 17 (158) (2003), s. 18-20. - ISSN 1641-0793
163
Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm = The Potential for the Dynamic Shaping of Intelectual Capital in Small- and Medium-Sized Businesses / Marek Jabłoński // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2003), s. 37-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
164
Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Development of Competencies and of Organizational Behavior as a Determinant of Knowledge Management in Enterprise / Janusz CZEKAJ, Marek Jabłoński // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 113-124. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
165
Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie / Marek Jabłoński // Personel i Zarządzanie. - nr 15/16 (132/133) (2002), s. 32-35. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
166
Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 111-123. - ISBN 83-915717-2-6
167
Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji = The Role, Structure and Measurement of the Intellectual Capital of the Organization / Marek Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002), s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
168
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
1
Ćwiek M., Ćwiklicki M., Firszt D., Jabłoński M., Laurisz N., Pacut A., Sołtysik M., (2021), Cyfryzacja i rynek pracy, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 91 s.
2
Jabłoński M., (2021), Bariery i zakres automatyzacji z perspektywy treści pracy, "Przegląd Organizacji", nr 3 (974), s. 3-11.
3
Bartak J., Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2020), Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow, "Przegląd Organizacji", nr 10 (969), s. 27-37; https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf
4
Jabłoński M., (2019), Effects of the Automation on Work Content - Selected Issues, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 6, s. 151-158; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142566/edition/73940/content
5
Jabłoński M., (2019), Workplaces, Education and Experience : Case of Municipal Company in Poland. [W:] KOPEĆ J., MIKUŁA B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 83-92.
6
Jabłoński M., Ziębicki B., (2019), Benefits and Threats of Accounting Processes Automation, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (187), s. 31-42; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_ziebicki_benefits_and_threats_of_accounting_processes_automation.pdf
7
Jabłoński M., (2019), Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (187), s. 55-70; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_occupational_tasks_and_wage_inequality_case_of_municipal_company_in_poland.pdf
8
Jabłoński M., (2019), Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 40.
9
Gębarowski M., Jabłoński M., (2019), Przedmowa. [W:] Gębarowski M., Jabłoński M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 5.
10
Jabłoński M., (2019), Interdependence Among Creativity, Education, and Job Experience : a Municipal Company in Poland, "Central European Management Journal", vol. 27, nr 4, s. 48-70; https://journals.kozminski.edu.pl/pub/5529
11
Jabłoński M., (2019), Fazy rozwoju automatyzacji produkcji dóbr i usług. [W:] GĘBAROWSKI M., JABŁOŃSKI M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 115-124.
12
Gębarowski M., Jabłoński M. (red.), (2019), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 234 s.
13
Jabłoński M., (2019), Rozwój kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Zachowania organizacyjne : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 141-162.
14
Czekaj J., Jabłoński M., (2018), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 357-371.
15
Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedìrko O., (2018), Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï, "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika", no. 2 (29), s. 7-36; http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf
16
Jabłoński M., Ziębicki B., (2018), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 222-235.
17
Jabłoński M., (2018), Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy. [W:] Stańczyk I., Twaróg S. (red.), Człowiek w organizacji, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 13-23.
18
Jabłoński M., (2017), Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 39-47.
19
Jabłoński M., (2017), Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B. (red.), Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-134.
20
Jabłoński M., (2016), Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-172.
21
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), (2016), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego: wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 396 s.
22
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S., (2016), Przedmowa. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 13-14.
23
Jabłoński M., (2016), Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 430, s. 136-144; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34187/Jablonski_Istota_Odniesienia_i_Atrybuty_Kompetencji_Pracowniczych_2016.pdf
24
Jabłoński M., (2016), Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-107.
25
Jabłoński M., (2015), Kompetencje a role współczesnego menedżera. [W:] Bednarska-Wnuk I., Michalak , Świątek-Barylska I. (red.), Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 57-66.
26
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-218.
27
Jabłoński M., Mamica Ł., (2015), Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 9-15.
28
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2015), Employee Competence Development from the CSR Perspective. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 371-381.
29
Jabłoński M. (red.), (2015), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 205 s.
30
Jabłoński M., (2015), Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się. [W:] Cisek M., Wąsowska K. (red.), Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 91-101.
31
Jabłoński M., (2015), Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 109-131.
32
Jabłoński M., (2015), Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 267-280; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/8e70f9be759b7bb37206f04b58ed0ecc/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf
33
Jabłoński M., (2015), Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 60, nr 3, s. 31-48; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=31&view=Fit
34
Jabłoński M., (2015), Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 95-109.
35
Jabłoński M., (2015), Kompetencje menedżera zmian. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-61.
36
Jabłoński M., (2015), The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 19-29.
37
Jabłoński M., (2014), Selected Models of Employee Competences. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 147-160.
38
Januszkiewicz K., Jabłoński M., (2014), Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 304, s. 33-42; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/214/176
39
Jabłoński M., Mamica Ł., (2014), Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-16.
40
Jabłoński M., (2014), Kompetencje menedżera zmian. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 41-73.
41
Jabłoński M., (2014), Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, s. 174-183.
42
Jabłoński M., (2014), Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 117-127.
43
Jabłoński M., (2014), Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 294-305; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/242f276b1c7bf5cfdb92d04226b5d491/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf
44
Czekaj J., Jabłoński M., (2013), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 253-264.
45
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2013), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 162-169.
46
Jabłoński M., (2013), Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych. [W:] Perechuda K. (red.), Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 122-123.
47
Jabłoński M., (2013), Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji. [W:] Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji: zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław : Wydawnictwo Marina, s. 34-44.
48
Jabłoński M., (2013), Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 28-51.
49
Jabłoński M., (2012), Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 15-19.
50
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 38-55.
51
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 357-371.
52
Jabłoński M., (2012), Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach. [W:] Sroka W., Chwistecka-Dudek H. (red.), Strategiczna transformacja polskich firm: od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 33-59.
53
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), (2012), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 195 s.
54
Jabłoński M., Walczak M., (2012), Badanie potrzeb informacyjnych. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-90.
55
Jabłoński M., (2012), Role menedżera współczesnej organizacji, "Gazeta Sympozjalna", nr 19, s. 5-6.
56
Jabłoński M., Ziębicki B., (2012), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 222-235.
57
Jabłoński M., (2012), Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-31.
58
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Informacja w procesie zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-33.
59
Czekaj J., Kafel T., Jabłoński M., (2012), Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34-68.
60
Ćwiklicki M., Jabłoński M., (2012), Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 341-361.
61
Jabłoński M., (2012), Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 181-191; http://hdl.handle.net/11089/2006
62
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2011), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 206 s.
63
Czekaj J., Jabłoński M., (2011), Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 7-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/171045252
64
Jabłoński M., (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 217 s.
65
Jabłoński M., (2011), Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa. [W:] Jabłoński M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 149-169.
66
Jabłoński M., (2011), Methodological Bases of the Modern Approach into Competence. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 244-261.
67
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Jabłoński M., (2011), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 33-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021
68
Jabłoński M., (2011), Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-177.
69
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2011), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 293 s.
70
Jabłoński M., (2011), Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 36-52.
71
Jabłoński A., Jabłoński M., (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard): teoria i praktyka, Warszawa : Difin, 308 s.
72
Jabłoński M., (2011), Strategiczne zarządzanie wynikami, "Problemy Jakości", nr 5, s. 25-27.
73
Jabłoński M. (red.), (2011), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw: finanse, strategie, kompetencje, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 481 s.
74
Jabłoński M., (2011), Methodological Bases of the Study of Competence. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 425-440.
75
Jabłoński M., Szarucki M., (2011), Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-183.
76
Jabłoński M., (2011), Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 135-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189725
77
Czekaj J., Jabłoński M., (2011), Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 53-60.
78
Jabłoński M., (2011), Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Concepts and Methods, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 169-187.
79
Jabłoński M., (2011), Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 61-79.
80
Jabłoński M., (2010), Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 179-197.
81
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., (2010), Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Kraków : Mfiles.pl, 138 s.
82
Jabłoński M., (2010), Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 277-287; http://hdl.handle.net/11089/288
83
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2010), Konsulting: rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 439 s.
84
Jabłoński M., (2010), Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Počs R., Jelena Stankevičienė (red.), The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1000-1007.
85
Jabłoński M., (2010), Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-363.
86
Jabłoński M., (2010), Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-128.
87
Jabłoński M., (2010), Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 27-47.
88
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 365-373.
89
Jabłoński M., (2009), Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 34-44.
90
Jabłoński M., (2009), Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, s. 101-109.
91
Jabłoński M., (2009), Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 137-148.
92
Jabłoński M., (2009), Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (138), s. 23-35.
93
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-39.
94
Jabłoński M., (2009), Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 56-64.
95
Jabłoński M., (2009), Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 69-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056749
96
Ćwiklicki M., Jabłoński M., (2009), W kierunku profesjonalnego konsultingu, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 56; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
97
Jabłoński M., Mielus M., (2009), Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń, "Zabezpieczenia", nr 1(65), s. 55-59; http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-1
98
Jabłoński M., (2009), Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (135), s. 23-35.
99
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2009), Konsulting: uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 308 s.
100
Jabłoński M., Mielus M., (2009), Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie, "Zabezpieczenia", nr 2(66), s. 74-77; http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-2
101
Jabłoński M., (2009), Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 49, s. 419-425.
102
Jabłoński M., (2009), Kompetencje pracownicze w samoorganizacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 48-97.
103
Jabłoński M., (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się: metody doskonalenia i rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 218, [1] s.
104
Jabłoński A., Jabłoński M., (2009), Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej, "Problemy Jakości", nr 1, s. s. 29-32.
105
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital, "Argumenta Oeconomica", 2 (23), s. 97-112.
106
Jabłoński M., (2009), Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1(1), s. 51-58.
107
Wodecka-Hyjek A., Jabłoński M., Ziębicki B., (2009), Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 229-241.
108
Jabłoński M., (2008), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 81-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643628
109
Jabłoński M., (2008), Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 9-36.
110
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 46-54.
111
Jabłoński M., Kafel T., (2008), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 187-200.
112
Jabłoński M., (2008), Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 65-79.
113
Czekaj J., Jabłoński M., (2008), Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 471-482.
114
Jabłoński M., (2008), Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się. [W:] Perechuda K., Sobińska M. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Warszawa : Difin, s. 38-52.
115
Jabłoński M., Jabłoński A., (2008), Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 51-55.
116
Jabłoński M., (2008), Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 298-408.
117
Jabłoński M., (2008), Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 466-474.
118
Jabłoński M., (2008), Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się, Prom. Czekaj J., Kraków : , 310 k.
119
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 65-103.
120
Jabłoński A., Jabłoński M., (2008), Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie, "Problemy Jakości", nr 5, s. 33-36.
121
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2008), Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 81-90.
122
Kafel T., Jabłoński M., (2007), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 62-77.
123
Jabłoński M., (2007), Analiza kapitału intelektualnego organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 29-38.
124
Jabłoński M., (2007), Funkcja motywowania w organizacji uczącej się. [W:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 394-403.
125
Jabłoński M., (2007), Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", 86, s. 289-297.
126
Chodyński A., Jabłoński M., Jabłoński A., (2007), Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, "Problemy Jakości", nr 5, s. 39-42.
127
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2007), Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 123, [4] s.
128
Jabłoński M., (2007), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 35-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/150054447
129
Czekaj J., Jabłoński M., (2007), Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 10, s. 196-207; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/15.pdf
130
Jabłoński M., (2007), Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-70.
131
Jabłoński M., (2007), Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (127), s. 101-111.
132
Jabłoński M., (2007), Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 368-377.
133
Jabłoński M., (2006), Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1132, s. 114-123.
134
Jabłoński M., (2006), Model rozwoju kompetencji menedżerskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/119698835
135
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 2, s. 23-33.
136
Jabłoński M., (2006), Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 8-12.
137
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 13-21.
138
Jabłoński M., (2006), Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 279-288.
139
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się. [W:] Dobrzański K., Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Rozwój potencjału społecznego organizacji: systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach, Koszalin ; Poznań : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, s. 327-336.
140
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji. [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 95-106.
141
Jabłoński M., (2005), W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (120), s. 33-43.
142
Jabłoński M., (2005), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 8-41.
143
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2005), Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 97-104.
144
Jabłoński M., (2005), Wiedza menedżerów organizacji uczącej się. [W:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 393-402.
145
Czekaj J., Jabłoński M., (2005), Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1086, s. 95-104.
146
Jabłoński M., (2005), Model rozwoju kompetencji menedżerskich, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 80-90.
147
Czekaj J., Jabłoński M., (2005), Analiza kapitału intelektualnego organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 27-36; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/03_Czekaj_Jablonski.pdf
148
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2005), Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 33-35.
149
Chodyński A., Jabłoński M., Jabłoński A., (2005), Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 7, s. 46-51.
150
Strojny J., Jabłoński M., (2004), Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 119-132.
151
Jabłoński M., Strojny J., (2004), Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO". [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 185-197.
152
Strojny J., Jabłoński M., (2004), Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 95-117.
153
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/64153424
154
Jabłoński M., (2004), Nie same liczby, "Gazeta Bankowa", nr 26 (818), s. 36-37.
155
Jabłoński M., Strojny J., (2004), Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 81-92.
156
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 11-14.
157
Jabłoński M., (2004), Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków : Zakamycze, s. 251-278.
158
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 7-28.
159
Jabłoński M., (2004), W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1044, s. 99-109.
160
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 59-68.
161
Jabłoński M., (2003), Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 400-407.
162
Jabłoński M., (2003), O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy, "Personel i Zarządzanie", nr 17 (158), s. 18-20.
163
Jabłoński M., (2003), Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 37-47.
164
Czekaj J., Jabłoński M., (2002), Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 113-124.
165
Jabłoński M., (2002), Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, "Personel i Zarządzanie", nr 15/16 (132/133), s. 32-35.
166
Czekaj J., Jabłoński M., (2002), Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 2, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 111-123.
167
Jabłoński M., (2002), Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 53, nr 11 (634), s. 13-21.
168
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, (2014), Jabłoński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 186 k.
1
@misc{UEK:2168358040,
author = "Małgorzata Ćwiek and Marek Ćwiklicki and Dariusz Firszt and Marek Jabłoński and Norbert Laurisz and Agnieszka Pacut and Mariusz Sołtysik",
title = "Cyfryzacja i rynek pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/07/25_Cyfryzacja-i-rynek-pracy.pdf},
issn = "",
}
2
@article{UEK:2168356392,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Bariery i zakres automatyzacji z perspektywy treści pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3 (974)",
pages = "3-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2021.3.01},
url = {},
}
3
@article{UEK:2168353686,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (969)",
pages = "27-37",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2020.10.04},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf},
}
4
@article{UEK:2168342871,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Effects of the Automation on Work Content - Selected Issues",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 6",
pages = "151-158",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.6.12},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142566/edition/73940/content},
}
5
@inbook{UEK:2168342657,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Workplaces, Education and Experience : Case of Municipal Company in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "83-92",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
6
@article{UEK:2168340931,
author = "Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Benefits and Threats of Accounting Processes Automation",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (187)",
pages = "31-42",
year = "2019",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_ziebicki_benefits_and_threats_of_accounting_processes_automation.pdf},
}
7
@article{UEK:2168340933,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (187)",
pages = "55-70",
year = "2019",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_occupational_tasks_and_wage_inequality_case_of_municipal_company_in_poland.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168340245,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "40",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
9
@misc{UEK:2168339961,
author = "Marcin Gębarowski and Marek Jabłoński",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "5",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
10
@article{UEK:2168344264,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Interdependence Among Creativity, Education, and Job Experience : a Municipal Company in Poland",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 27, 4",
pages = "48-70",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.9},
url = {https://journals.kozminski.edu.pl/pub/5529},
}
11
@inbook{UEK:2168339949,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Fazy rozwoju automatyzacji produkcji dóbr i usług",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "115-124",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
12
@book{UEK:2168339935,
title = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
editor = Gębarowski Marcin,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
13
@inbook{UEK:2168341875,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Rozwój kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : zarys problematyki",
pages = "141-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-798-1",
}
14
@inbook{UEK:2168329259,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "357-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
15
@article{UEK:2168334473,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński and Oleksandr Fedìrko",
title = "Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï",
journal = "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika",
number = "no. 2 (29)",
pages = "7-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33111/iep.2018.29.01},
url = {http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168329239,
author = "Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "222-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
17
@inbook{UEK:2168325829,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy",
booktitle = "Człowiek w organizacji",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4469-8",
}
18
@inbook{UEK:2168314973,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "39-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
19
@inbook{UEK:2168321407,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju",
pages = "113-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf},
isbn = "978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9",
}
20
@inbook{UEK:2168309147,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "165-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
21
@book{UEK:2168312343,
title = "Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
url = {http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/WKZP2016.pdf},
isbn = "978-83-947017-2-7",
}
22
@misc{UEK:2168312345,
author = "Marek Ćwiklicki and Marek Jabłoński and Stanisław Mazur",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego",
pages = "13-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
url = {http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/Przedmowa-2016.pdf},
isbn = "978-83-947017-2-7",
}
23
@article{UEK:2168307865,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "430",
pages = "136-144",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.430.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/34187/Jablonski_Istota_Odniesienia_i_Atrybuty_Kompetencji_Pracowniczych_2016.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168308693,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "97-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
25
@inbook{UEK:2168298245,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje a role współczesnego menedżera",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników",
pages = "57-66",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9",
}
26
@inbook{UEK:2168296357,
author = "Marek Jabłoński and Paweł Łukasik and Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
27
@inbook{UEK:2168301179,
author = "Marek Jabłoński and Łukasz Mamica",
title = "Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=9&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
28
@inbook{UEK:2168301199,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Employee Competence Development from the CSR Perspective",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "371-381",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_19},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
29
@book{UEK:2168307201,
title = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
30
@inbook{UEK:2168294057,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się",
booktitle = "Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "91-101",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach",
year = "2015",
isbn = "978-83-7051-766-3",
}
31
@inbook{UEK:2168305673,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "109-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
32
@article{UEK:2168297565,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "267-280",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.21},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/8e70f9be759b7bb37206f04b58ed0ecc/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf},
}
33
@article{UEK:2168293455,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 60, 3",
pages = "31-48",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=31&view=Fit},
}
34
@inbook{UEK:2168299469,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "95-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
35
@inbook{UEK:2168307205,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje menedżera zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "31-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
36
@inbook{UEK:2168299353,
author = "Marek Jabłoński",
title = "The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "19-29",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
37
@inbook{UEK:2168288799,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Selected Models of Employee Competences",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "147-160",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
38
@article{UEK:2168288761,
author = "Katarzyna Januszkiewicz and Marek Jabłoński",
title = "Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 304",
pages = "33-42",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/214/176},
}
39
@inbook{UEK:2168293007,
author = "Marek Jabłoński and Łukasz Mamica",
title = "Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "9-16",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=10&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
40
@unpublished{UEK:2168303453,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje menedżera zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "41-73",
year = "2014",
}
41
@article{UEK:2168293125,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "366",
pages = "174-183",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.16},
url = {},
}
42
@article{UEK:2168295739,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania",
journal = "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu",
number = "13 (13)",
pages = "117-127",
year = "2014",
}
43
@article{UEK:2168286285,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "294-305",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/242f276b1c7bf5cfdb92d04226b5d491/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf},
}
44
@inbook{UEK:2168271456,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "253-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
45
@inbook{UEK:2168271422,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "162-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
46
@inbook{UEK:2168293749,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych",
booktitle = "Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy",
pages = "122-123",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7695-305-2",
}
47
@inbook{UEK:2168270310,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji",
booktitle = "Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji",
pages = "34-44",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1",
}
48
@unpublished{UEK:2168290105,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "28-51",
year = "2013",
}
49
@article{UEK:2168260226,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "15-19",
year = "2012",
}
50
@unpublished{UEK:2168282629,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "38-55",
year = "2012",
}
51
@inbook{UEK:2168237992,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "357-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
52
@inbook{UEK:2168253602,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Systemy klasy Business Intelligence w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Strategiczna transformacja polskich firm",
pages = "33-59",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2012",
isbn = "978-83-62897-19-3",
}
53
@book{UEK:2168246870,
title = "Management Consulting for Business and Public Administration",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
editor = Potočan Vojko,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
54
@inbook{UEK:2168306717,
author = "Marek Jabłoński and Maciej Walczak",
title = "Badanie potrzeb informacyjnych",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "69-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
55
@article{UEK:2168276121,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Role menedżera współczesnej organizacji",
journal = "Gazeta Sympozjalna",
number = "19",
pages = "5-6",
year = "2012",
}
56
@inbook{UEK:2168237948,
author = "Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "222-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
57
@inbook{UEK:2168231536,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
58
@inbook{UEK:2168238148,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Informacja w procesie zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "13-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
59
@inbook{UEK:2168306711,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Marek Jabłoński",
title = "Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "34-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
60
@inbook{UEK:2168243226,
author = "Marek Ćwiklicki and Marek Jabłoński",
title = "Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "341-361",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
61
@article{UEK:2168232738,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "181-191",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/2006},
}
62
@book{UEK:2168220354,
title = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
63
@article{UEK:2168218278,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "7-22",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171045252},
}
64
@book{UEK:2168218728,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2011",
isbn = "978-83-7556-391-7",
}
65
@inbook{UEK:2168227748,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje",
pages = "149-169",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-05-6",
}
66
@inbook{UEK:2168221432,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Methodological Bases of the Modern Approach into Competence",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "244-261",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
67
@article{UEK:2168218290,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Marek Jabłoński",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "33-63",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021},
}
68
@inbook{UEK:2168217872,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "157-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
69
@book{UEK:2168220860,
title = "Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
70
@unpublished{UEK:2168258430,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "36-52",
year = "2011",
}
71
@book{UEK:2167917377,
author = "Adam Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-433-1",
}
72
@article{UEK:53000,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Strategiczne zarządzanie wynikami",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "25-27",
year = "2011",
}
73
@book{UEK:2168226192,
title = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje",
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-05-6",
}
74
@inbook{UEK:2168228176,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Methodological Bases of the Study of Competence",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "425-440",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
75
@inbook{UEK:2168220360,
author = "Marek Jabłoński and Marek Szarucki",
title = "Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera",
booktitle = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "166-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
76
@article{UEK:2168218828,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "135-146",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189725},
}
77
@article{UEK:2168221824,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "53-60",
adress = "",
year = "2011",
}
78
@inbook{UEK:2168222446,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management",
booktitle = "Performance Management : Concepts and Methods",
pages = "169-187",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-11-2",
}
79
@inbook{UEK:2166674871,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć",
booktitle = "Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "61-79",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-577-0",
}
80
@inbook{UEK:2165719210,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "179-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
81
@book{UEK:2165965975,
author = "Marek Ćwiklicki and Marek Jabłoński and Tomasz Włodarek",
title = "Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
isbn = "978-83-931128-4-5",
}
82
@article{UEK:52094,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "277-287",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://hdl.handle.net/11089/288},
}
83
@book{UEK:2164873030,
title = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
84
@inbook{UEK:2168250780,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study",
booktitle = "The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2",
pages = "1000-1007",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2010.134},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1000-1007_Jablonski.pdf},
issn = "2029-4441",
}
85
@inbook{UEK:2164955517,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "341-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
86
@inbook{UEK:2165378189,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "111-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
87
@unpublished{UEK:2168249106,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "27-47",
year = "2010",
}
88
@article{UEK:50549,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "43",
pages = "365-373",
adress = "",
year = "2009",
}
89
@article{UEK:2168272066,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "34-44",
year = "2009",
}
90
@inbook{UEK:2161993195,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
91
@inbook{UEK:51309,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
92
@article{UEK:51570,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (138)",
pages = "23-35",
year = "2009",
}
93
@inbook{UEK:2168302643,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "13-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
94
@inbook{UEK:2161825732,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "56-64",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
95
@article{UEK:51467,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "69-79",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056749},
}
96
@misc{UEK:2168275101,
author = "Marek Ćwiklicki and Marek Jabłoński",
title = "W kierunku profesjonalnego konsultingu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "56",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
97
@article{UEK:2168289259,
author = "Marek Jabłoński and Magdalena Mielus",
title = "Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zabezpieczenia",
number = "1(65)",
pages = "55-59",
year = "2009",
url = {http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-1},
}
98
@article{UEK:50147,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (135)",
pages = "23-35",
year = "2009",
}
99
@book{UEK:50394,
title = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
100
@article{UEK:2168289261,
author = "Marek Jabłoński and Magdalena Mielus",
title = "Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zabezpieczenia",
number = "2(66)",
pages = "74-77",
year = "2009",
url = {http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-2},
}
101
@article{UEK:51303,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "49",
pages = "419-425",
adress = "",
year = "2009",
}
102
@unpublished{UEK:2168228750,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze w samoorganizacji",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "48-97",
year = "2009",
}
103
@book{UEK:2168229772,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0758-9",
}
104
@article{UEK:2168279915,
author = "Adam Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "s. 29-32",
year = "2009",
}
105
@article{UEK:53035,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (23)",
pages = "97-112",
year = "2009",
}
106
@article{UEK:50446,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "1(1)",
pages = "51-58",
year = "2009",
}
107
@inbook{UEK:2168246826,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "229-241",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
108
@article{UEK:50531,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "81-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643628},
}
109
@unpublished{UEK:2168272028,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "9-36",
year = "2008",
}
110
@unpublished{UEK:2168272032,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "46-54",
year = "2008",
}
111
@inbook{UEK:2168232398,
author = "Marek Jabłoński and Tomasz Kafel",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "187-200",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
112
@inbook{UEK:2168232382,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "65-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
113
@inbook{UEK:2168219150,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "471-482",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
114
@inbook{UEK:2168286147,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się",
booktitle = "Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą",
pages = "38-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-881-1",
}
115
@article{UEK:50201,
author = "Marek Jabłoński and Adam Jabłoński",
title = "Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "51-55",
year = "2008",
}
116
@inbook{UEK:2165776966,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii",
pages = "298-408",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-255-9",
}
117
@inbook{UEK:50965,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "466-474",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
118
@unpublished{UEK:51601,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
119
@unpublished{UEK:2168272040,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "65-103",
year = "2008",
}
120
@article{UEK:50189,
author = "Adam Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "33-36",
year = "2008",
}
121
@inbook{UEK:2168298119,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "81-90",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
122
@unpublished{UEK:2168273186,
author = "Tomasz Kafel and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "62-77",
year = "2007",
}
123
@article{UEK:50236,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Analiza kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "29-38",
year = "2007",
}
124
@inbook{UEK:2168255208,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Funkcja motywowania w organizacji uczącej się",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1",
pages = "394-403",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-214-6",
}
125
@article{UEK:51181,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
number = "86",
pages = "289-297",
adress = "",
year = "2007",
}
126
@article{UEK:50298,
author = "Andrzej Chodyński and Marek Jabłoński and Adam Jabłoński",
title = "Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "39-42",
year = "2007",
}
127
@book{UEK:2165626792,
author = "Andrzej Chodyński and Adam Stefan Jabłoński and Marek Marian Jabłoński",
title = "Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-33-5",
}
128
@article{UEK:51069,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "35-47",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150054447},
}
129
@article{UEK:2166478500,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 10",
pages = "196-207",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/15.pdf},
}
130
@inbook{UEK:2165768323,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
131
@article{UEK:2162034483,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (127)",
pages = "101-111",
year = "2007",
}
132
@inbook{UEK:2165626360,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "368-377",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
133
@article{UEK:51717,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1132",
pages = "114-123",
adress = "",
year = "2006",
}
134
@article{UEK:52913,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Model rozwoju kompetencji menedżerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "71-85",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/119698835},
}
135
@article{UEK:2166383880,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "2",
pages = "23-33",
year = "2006",
}
136
@unpublished{UEK:2168326199,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "8-12",
year = "2006",
}
137
@unpublished{UEK:2168326223,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "13-21",
year = "2006",
}
138
@inbook{UEK:2166176740,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "279-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
139
@inbook{UEK:2166406274,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się",
booktitle = "Rozwój potencjału społecznego organizacji",
pages = "327-336",
adress = "Koszalin; Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej",
year = "2006",
isbn = "83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3",
}
140
@inbook{UEK:2168232372,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "95-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
141
@article{UEK:2166406608,
author = "Marek Jabłoński",
title = "W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (120)",
pages = "33-43",
year = "2005",
}
142
@unpublished{UEK:2168325709,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia",
pages = "8-41",
year = "2005",
}
143
@inbook{UEK:51865,
author = "Andrzej Chodyński and Adam Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "97-104",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
144
@inbook{UEK:2168232288,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wiedza menedżerów organizacji uczącej się",
booktitle = "Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce",
pages = "393-402",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2005",
isbn = "83-7285-235-9",
}
145
@article{UEK:52480,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1086",
pages = "95-104",
adress = "",
year = "2005",
}
146
@article{UEK:2166054304,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Model rozwoju kompetencji menedżerskich",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "80-90",
adress = "",
year = "2005",
}
147
@article{UEK:2166562596,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Analiza kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "27-36",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/03_Czekaj_Jablonski.pdf},
}
148
@article{UEK:52329,
author = "Andrzej Chodyński and Adam Stefan Jabłoński and Marek Marian Jabłoński",
title = "Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "33-35",
year = "2005",
}
149
@article{UEK:52442,
author = "Andrzej Chodyński and Marek Marian Jabłoński and Adam Stefan Jabłoński",
title = "Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 7",
pages = "46-51",
year = "2005",
}
150
@inbook{UEK:2168224872,
author = "Jacek Strojny and Marek Jabłoński",
title = "Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "119-132",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
151
@inbook{UEK:2168224878,
author = "Marek Jabłoński and Jacek Strojny",
title = "Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie FIASCO",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "185-197",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
152
@inbook{UEK:2168224870,
author = "Jacek Strojny and Marek Jabłoński",
title = "Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "95-117",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
153
@article{UEK:2168219694,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "5-30",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64153424},
}
154
@article{UEK:2168220154,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Nie same liczby",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "26 (818)",
pages = "36-37",
year = "2004",
}
155
@inbook{UEK:2168224868,
author = "Marek Jabłoński and Jacek Strojny",
title = "Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "81-92",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
156
@article{UEK:52906,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "11-14",
year = "2004",
}
157
@inbook{UEK:2168222034,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania",
pages = "251-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-414-9",
}
158
@unpublished{UEK:2168325747,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi",
pages = "7-28",
year = "2004",
}
159
@article{UEK:2166394203,
author = "Marek Jabłoński",
title = "W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1044",
pages = "99-109",
adress = "",
year = "2004",
}
160
@inbook{UEK:2168232640,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "59-68",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
161
@inbook{UEK:2168298147,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "400-407",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
162
@article{UEK:2168281241,
author = "Marek Jabłoński",
title = "O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "17 (158)",
pages = "18-20",
year = "2003",
}
163
@article{UEK:2168281101,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "37-47",
year = "2003",
}
164
@inbook{UEK:2168226431,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "113-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
165
@article{UEK:2168279923,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "15/16 (132/133)",
pages = "32-35",
year = "2002",
}
166
@inbook{UEK:2168232628,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2",
pages = "111-123",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-2-6",
}
167
@article{UEK:2168246922,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 53, 11 (634)",
pages = "13-21",
year = "2002",
}
168
@unpublished{UEK:2168303447,
title = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID