Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2022
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-83-8102-573-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168363930
monografia
2

Tytuł:
Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2022
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy. rozdz.
ISBN:
978-83-8102-565-2
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168365966
monografia
3

Autor:
Jacek Tomkiewicz , Jakub Bartak , Łukasz Jabłoński
Tytuł:
Does Income Inequality Explain Public Debt Change in OECD Countries?
Źródło:
International Review of Economics & Finance. - vol. 80 (2022) , s. 211-224. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research conducted within the frame of financial contribution provided by the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168362526
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Opis fizyczny:
136 s.: il. kolor.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-834-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168356010
monografia
5

Tytuł:
The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities = Jakość wybranych usług publicznych w dobie epidemii Covid-19 w opinii studentów krakowskich uczelni
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - vol. 78, nr 3 (2021) , s. 92-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168359648
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych = The Evolution of Approaches to Human Capital in Economics
Źródło:
Gospodarka Narodowa = The Polish Journal of Economics. - nr 2 (2021) , s. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168356556
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Jakub Bartak , Łukasz Jabłoński , Agnieszka Jastrzębska
Tytuł:
Examining GDP Growth and Its Volatility : an Episodic Approach
Źródło:
Entropy. - vol. 23, iss. 7, art. no. 890 (2021) , s. 1-22. - Tytuł numeru: Multidisciplinary Applications - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Centre, grant No. 2019/35/D/HS4/01594, decision No. DEC-2019/35/D/HS4/01594.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168356876
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Jak mierzyć kapitał ludzki? : webinarium CASPAR-u o mierniku kapitału ludzkiego OECD
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021) , s. 34-35
Tryb dostępu:
Nr:
2168360142
artykuł nierecenzowany
9

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Relations Between Creativity, Education and Job Experience in Municipal Company in Poland
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 1844-1857. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
Research was conducted in a frame of financial contribution provided to the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359940
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow = Postrzeganie automatyzacji procesów pracy a oczekiwania płacowe : badanie wśród studentów Krakowa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020) , s. 27-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168353686
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?
Źródło:
Bulletin of Economic Research. - vol. 72, iss. 2 (2020) , s. 185-212. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
ŁJ, Research conducted in a frame of financial contribution provided to the Faculty of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168340725
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Łukasz Jabłoński , Piotr Ziętara
Tytuł:
Jakość usług publicznych miasta Krakowa w świetle przeprowadzonych badań
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 98-106 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa UEK w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-596-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340109
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Marek Ćwiklicki , Łukasz Jabłoński , Riccardo Sartori , Marius Dan Gavriletea
Tytuł:
The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries
Źródło:
Quality & Quantity. - vol. 53, iss. 1 (2019) , s. 339-361. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168324085
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Łukasz Jabłoński , Piotr Ziętara
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Quality of Public Services Provided by the Krakow City in a Light of Conducted Research
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 39. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340243
varia
15

Tytuł:
Inequality in Economics : the Concept, Perception, Types, and Driving Forces
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 27, nr 1 (2019) , s. 17-43. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168333877
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Łukasz Jabłoński , Marek Jabłoński , Oleksandr Fedìrko
Tytuł:
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions
Źródło:
Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018) , s. 7-36. - Rez. - Bibliogr.
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedirko O., (2018), Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions, "International Economic Policy", no 2 (29), s. 7-33. DOI 10.33111/iep.2018.29.01_eng
Nr:
2168334473
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015 = Differences in the Standard of Living Between EU Regions in the Period of 2000-2015
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 539 (2018) , s. 62-75. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : Europa z perspektywy wielu prędkości - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa UEK w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168335333
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Inequality Measures = Mierniki nierówności
Źródło:
Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review. - R. 3, nr 5 (2018) , s. 231-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168340181
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Łukasz Jabłoński , Małgorzata Wosiek
Tytuł:
Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 107-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168316813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012 = The Importance of Income Inequality for Human Capital Investment in the Period 1970-2012
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 55-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektów badawczych autorów: projektu zrealizowanego ze środków przeznaczonych na badania statutowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz projektu finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316821
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku = The Importance of Investing in Human Capital for Changing Income Inequality within the Countries of Europe at the Beginning of the 21st Century
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
299 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 248)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-734-9
Nr:
2168313349
monografia
22

Tytuł:
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 56-73. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168309969
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego = Income Inequality in a Context of Financial Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (47) (2016) , s. 115-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310551
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2016
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-83-7556-722-9
Nr:
2168307221
monografia
25

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 9-11
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305665
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Misiak
Tytuł:
Konwergencja realna w krajach OECD
Źródło:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 13-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Dariusz Firszt , Łukasz Jabłoński , Paweł Merło , Izabela Oleksiewicz , Anna Ostrowska-Dankiewicz , Monika Pasternak-Malicka , Agnieszka Stanowicka , Kinga Stępień
Tytuł:
Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata = Economic Security in the Aspect of the Modern World Threats
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015
Opis fizyczny:
126, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-7934-005-7
Nr:
2168296605
monografia
28

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych = Economic Development and ISO Standards Introduction in National Economies
Źródło:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 55-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293143
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Economic Development and the Implementation of CSR Initiatives in National Economies
Źródło:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / red. Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 147-167. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(FOM-Edition)
Program badawczy:
The chapter was prepared within a framework of research project financed by the National Science Centre of Poland, contract no. DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168292751
rozdział w monografii
30

Autor:
Łukasz Jabłoński , Piotr Zmuda , Linda O'Riordan
Tytuł:
Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries from a CSR Perspective
Źródło:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / red. Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 169-189. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(FOM-Edition)
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301195
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Rozwój gospodarczy Polski
Źródło:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 25-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej
Adres wydawniczy:
Warszawa: CedeWu.pl, 2015
Opis fizyczny:
243 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Program badawczy:
Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305663
Zobacz powiązane rozdziały
33

Autor:
Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Elżbieta Soszyńska , Dariusz Firszt , Teresa Bal-Woźniak
Tytuł:
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015
Opis fizyczny:
290 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-208-2213-7
Nr:
2168303123
monografia
34

Tytuł:
Employee Competence Development from the CSR Perspective
Źródło:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / red. Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(FOM-Edition)
Program badawczy:
The chapter was prepared within a framework of research project financed by the National Science Centre of Poland, contract no. DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301199
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010 = Cohesion of Regional Development in Poland in 2002-2010
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 181-219. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282909
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego
Źródło:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu, s. 32-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301935
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Misiak
Tytuł:
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita = Coherence versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU between 1995-2008 : part 1: Differences in Level and Growth Rate of GDP per Capita
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 98-117. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282875
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Misiak
Tytuł:
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych = Coherence Versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU in 1995-2008 : Part 2: Change in Differences of Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 148-161. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286279
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi = On New Research Agenda on Socio-Economic Inequality
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 31 (2013) , s. 110-127. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271056
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Misiak
Tytuł:
Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 = Real Convergence between Regions of the European Union between 1995 and 2008
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 88 (2013) , s. 267-292. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298473
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy
Źródło:
Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / red. Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013, s. 75-94. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-42-6
Nr:
2168251712
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD = Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (121) (2013) , s. 64-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270978
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata = Demand Factors of Economic Growth during Current Financial Crises : Poland and Selected Countries of the World
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 30 (2013) , s. 90-107. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256728
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective
, Gavriletea Marius D.
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-62511-42-6
Nr:
2168251710
Zobacz powiązane rozdziały
45

Tytuł:
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 34 (2013) , s. 7-24. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278997
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Inwestycje w kapitał ludzki jako fundament zintegrowanego rozwoju
Źródło:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu, s. 38-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289623
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Viktor Ivanovych Chuzhykov , Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Dmytro Grygorovych Lukianenko , Mieczysław Dobija
Tytuł:
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy
Źródło:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / red. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 18-180
ISBN:
978-966-483-711-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168298905
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 311-330 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239358
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych
Źródło:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 37-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275735
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242830
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 28 (2012) , s. 24-40. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271294
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Opis fizyczny:
245, [1]: il.; 24 cm
Seria:
(Academia Oeconomica)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3581-0
Nr:
2168230044
monografia
53

Autor:
Tytuł:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Jakość życia - dynamika konwergencji
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 283-309 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242824
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 311-330 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242828
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Jakość życia - dynamika konwergencji
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 283-309 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239352
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata = Measuring Welfare - Poland and Selected Countries of the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 897 (2012) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259802
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011) , s. 193-223. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218500
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji = Modernization of an Economy and Human Capital in South-East Asian Developing Countries
Źródło:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 184-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220362
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Education, Health and Economic Growth in OECD Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222650
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji = The Institutional Conditions of Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 867 (2011) , s. 5-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227580
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Wzrost gospodarczy polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych
Źródło:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 42-58 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262408
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Konwergencja Polski i Ukrainy : okrągły stół - druga odsłona
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (40), s. 24-25. - [odczyt: 08.02.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168245944
varia
64

Tytuł:
Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju = Economic Modernisation and Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 97-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218790
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji = Modernization of an Economy throughout the Human Capital : Case of Southern and Eastern Asian Developing Countries
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 18 (2011) , s. 208-231. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222692
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007 = Real Convergence between Countries of the OECD in the Years 1970-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 867 (2011) , s. 31-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227578
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 1-2 (2011) , s. 81-103. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168238754
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-148
Nr:
51673
doktorat
69

Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku = Differences of Economic Development within OECD-Countries between 20th and 21st Century
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 154-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738432
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD = Human Capital as Economic Growth Factor in OECD Countries
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2010) , s. 51-67. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165082466
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Tokarski
Tytuł:
Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów = Taxonomic Indicators of Spatial Diversification in Development of Polish Counties
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 81 (2010) , s. 261-289. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296843
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Teoretičnì pitannâ ekonomìčnoï konvergencìï
Źródło:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 50-68
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych = Economic Theory and the Closing of the Development Gap
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 839 (2010) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53244
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 839 (2010) , s. 69-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53246
artykuł w czasopiśmie
75

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kierunku profesjonalnego konsultingu", Kraków, Polska, od 2010-05-20 do 2010-05-21
Tytuł:
Instytucje rynkowe a wzrost gospodarczy : analiza ekonometryczna = Market Institutions and Economic Growth : Econometric Analysis
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010, s. 413-439. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164957822
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE
Źródło:
Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 275-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-018-4
Nr:
2165163336
rozdział w monografii
77

Autor:
Viktor Ivanovych Chuzhykov , Mieczysław Dobija , Łukasz Jabłoński , Dmytro Grygorovych Lukianenko , Svitlana Volodymyrivna Sidenko , Michał Gabriel Woźniak
Tytuł:
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Źródło:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 21-163
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302655
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Autor:
Teresa Bal-Woźniak , Margaryta Grygorivna Boiko , Dariusz Firszt , Andriy Ivanovych Goncharuk , Larysa Mykhailivna Gopkolo , Oleg Havrylyshyn , Ilnyckyy Denys Oleksandrovych , Łukasz Jabłoński , Iryna Sergiyivna Kaleniuk , Ewa Kaliszuk , Jerzy Kleer , Nadiya Anatoliyivna Mykula , Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk , Volodymyr Sawchuk , Kinga Stępień , Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk , Tomasz Tokarski , Tetyana Mykhailivna Tsygankova , Michał Gabriel Woźniak
Tytuł:
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy
Źródło:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 387-649
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302657
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Instytucje a wzrost gospodarczy - próba analizy ekonometrycznej
Źródło:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 5-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1303/Magazyn
Nr:
2166677810
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 786 (2008) , s. 43-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50399
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Kapitał ludzki w konwergencji : studium literatury i badania empiryczne
Źródło:
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 64-100 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1240/Magazyn
Nr:
2164873454
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju = The Evolution of Views on Convergence in Development Economics
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (2008) , s. 25-46. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
50282
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego = Linkages between Human Capital and Inequalities in the Theory of Endogenous Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 786 (2008) , s. 23-41. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50398
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna = Convergence in Theories and Concepts of Economic Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 13 (2008) , s. 151-166. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
50528
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii
Źródło:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / red. Stanisław Galata - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 81-90. - Streszcz., summ., rez.
Seria:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168298119
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 741 (2007) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51048
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Debate over Convergence in the Age of Globalization
Źródło:
Emergo. - vol. 12, nr 1 (43) (2007) , s. 75-86 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2166558229
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Po co Bóg stworzył ekonomię?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (15), s. 18-20
Nr:
2168347784
varia
89

Tytuł:
Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym = The Dilemmas of Measuring Human Capital in the Context of its Role in Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 741 (2007) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51046
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE = Human Capital Development and Economic Convergence : Conclusions from EU Experience
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 11 (2007) , s. 203-221. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166461864
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Konwergencja realna i nominalna gospodarki Polski w kontekście kryteriów konwergencji i założeń Strategii Lizbońskiej
Źródło:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 58-92 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1183/Magazyn
Nr:
2168286021
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski = Human Capital in The Process of Convergence of the Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006) , s. 25-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52944
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Przegląd teorii dotyczącej sprzężeń między inwestycjami w kapitał ludzki a nierównościami społecznymi
Źródło:
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 7-59
Program badawczy:
55/KES/1/2006/S/314
Sygnatura:
NP-1098/Magazyn
Nr:
2168326845
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji = Economic Convergence Dilemma Within Globalization
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 8 (2006) , s. 235-251. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166550884
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland
Źródło:
Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006, s. 194-211. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Economics & Competition Policy ; no. 5)
ISBN:
83-60065-13-6
Nr:
2168277151
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce? = Economic Growth or a More Egalitarian Distribution of Wealth in Poland?
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006) , s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52943
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki = Human Capital and Economic Growth in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 241-254. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168352190
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Akumulacja kapitału ludzkiego w procesie konwergencji gospodarki Polski
Źródło:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 8-104
Sygnatura:
NP-1035/Magazyn
Nr:
2168251188
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Autor:
Kinga Stępień , Łukasz Jabłoński
Tytuł:
Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy
Źródło:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 659-669. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165952295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce? = Economic Growth or Limiting General Income Inequality in Poland?
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (2004) , s. 107-119. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168352272
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90. = The Relationship Between Economic Growth and Changes in Income Inequality in Poland Throughout the 1990s
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (2003) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50624
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
90 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KES/1/2010/S/536
Sygnatura:
NP-1024/Magazyn
Nr:
2168317869
naukowo-badawcze
1
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 159 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-573-7
2
Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19 / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek A. DĄBROWSKI, Paweł KAWA, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy. rozdz. - ISBN 978-83-8102-565-2
3
Does Income Inequality Explain Public Debt Change in OECD Countries? / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Jacek Tomkiewicz // International Review of Economics & Finance. - vol. 80 (2022), s. 211-224. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1059-0560
4
Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku / Jakub BARTAK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 136 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-834-6
5
The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities = Jakość wybranych usług publicznych w dobie epidemii Covid-19 w opinii studentów krakowskich uczelni / Jakub BARTAK, Dariusz FIRSZT, Marek JABŁOŃSKI, Łukasz JABŁOŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - vol. 78, nr 3 (2021), s. 92-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412. - ISSN 0867-8898
6
Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych = The Evolution of Approaches to Human Capital in Economics / Łukasz JABŁOŃSKI // Gospodarka Narodowa = The Polish Journal of Economics. - nr 2 (2021), s. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gnpje.sgh.waw.pl/pdf-134630-66426?filename=The%20Evolution%20of.pdf. - ISSN 0867-0005
7
Examining GDP Growth and Its Volatility : an Episodic Approach / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Agnieszka Jastrzębska // Entropy. - vol. 23, iss. 7 (2021), s. 1-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Multidisciplinary Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/890. - ISSN 1099-4300
8
Jak mierzyć kapitał ludzki? : webinarium CASPAR-u o mierniku kapitału ludzkiego OECD / Łukasz JABŁOŃSKI // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 34-35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/34. - ISSN 1689-7757
9
Relations Between Creativity, Education and Job Experience in Municipal Company in Poland / Marek JABŁOŃSKI, Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 1844-1857. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/relations-between-creativity-education-and-job-experience-in-municipal-company-in-poland/Wstęp:
10
Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow = Postrzeganie automatyzacji procesów pracy a oczekiwania płacowe : badanie wśród studentów Krakowa / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020), s. 27-37. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf. - ISSN 0137-7221
11
Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures? / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Bulletin of Economic Research. - vol. 72, iss. 2 (2020), s. 185-212. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0307-3378
12
Jakość usług publicznych miasta Krakowa w świetle przeprowadzonych badań / Łukasz JABŁOŃSKI, Piotr Ziętara // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 98-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
13
The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries / Marek ĆWIKLICKI, Łukasz JABŁOŃSKI, Riccardo Sartori, Marius Dan Gavriletea // Quality & Quantity. - vol. 53, iss. 1 (2019), s. 339-361. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-5177
14
Quality of Public Services Provided by the Krakow City in a Light of Conducted Research / Łukasz JABŁOŃSKI, Piotr Ziętara // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
15
Inequality in Economics : the Concept, Perception, Types, and Driving Forces / Łukasz JABŁOŃSKI // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 27, nr 1 (2019), s. 17-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/jmbace/27/1/article-p17.xml. - ISSN 2450-7814
16
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions / Lukaš ÂBLONSKÌ, Marek ÂBLONSKÌ, Oleksandr Fedìrko // Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018), s. 7-36. - Rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf. - ISSN 1811-9824
17
Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015 = Differences in the Standard of Living Between EU Regions in the Period of 2000-2015 / Łukasz JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 539 (2018), s. 62-75. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : Europa z perspektywy wielu prędkości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126118/edition/66903/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
18
Inequality Measures = Mierniki nierówności / Łukasz JABŁOŃSKI // Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review. - R. 3, nr 5 (2018), s. 231-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://defencesciencereview.com.pl/resources/html/article/details?id=193421. - ISSN 2450-6869
19
Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015 / Łukasz JABŁOŃSKI, Małgorzata Wosiek // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 107-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
20
Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012 = The Importance of Income Inequality for Human Capital Investment in the Period 1970-2012 / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017), s. 55-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937. - ISSN 1898-6447
21
Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku = The Importance of Investing in Human Capital for Changing Income Inequality within the Countries of Europe at the Beginning of the 21st Century / Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 299 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 248). - ISBN 978-83-7252-734-9
22
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries? / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKI // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016), s. 56-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf. - ISSN 2450-7814
23
Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego = Income Inequality in a Context of Financial Crisis / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (47) (2016), s. 115-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1870. - ISSN 1898-5084
24
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-722-9
25
Wstęp / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7556-777-9
26
Konwergencja realna w krajach OECD / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - S. 13-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-777-9
27
Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata = Economic Security in the Aspect of the Modern World Threats / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Paweł Merło, Izabela Oleksiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz, Monika Pasternak-Malicka, Agnieszka Stanowicka, Kinga Stępień. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015. - 126, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7934-005-7
28
Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych = Economic Development and ISO Standards Introduction in National Economies / Marek ĆWIKLICKI, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 55-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
29
Economic Development and the Implementation of CSR Initiatives in National Economies / Marek ĆWIKLICKI, Łukasz JABŁOŃSKI // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 147-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
30
Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries from a CSR Perspective / Łukasz JABŁOŃSKI, Piotr Zmuda, Linda O'Riordan // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 169-189. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
31
Rozwój gospodarczy Polski / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - S. 25-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-777-9
32
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7556-777-9
33
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Elżbieta Soszyńska, Dariusz FIRSZT, Teresa Bal-Woźniak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2213-7
34
Employee Competence Development from the CSR Perspective / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
35
Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010 = Cohesion of Regional Development in Poland in 2002-2010 / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 181-219. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/eb6b3b5f4418f8715493a994558ee3be/10%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.pdf. - ISSN 1898-5084
36
Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego / Ł. JABŁOŃSKI // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 32-47. - Bibliogr.
37
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita = Coherence versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU between 1995-2008 : part 1: Differences in Level and Growth Rate of GDP per Capita / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 98-117. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/f61f3b3bbf1a962c4fd71ebcf2fe8ac2/8%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf. - ISSN 1898-5084
38
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych = Coherence Versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU in 1995-2008 : Part 2: Change in Differences of Development / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 148-161. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/78aa1b04ce675f334e9d8dc901a409c8/11%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf. - ISSN 1898-5084
39
O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi = On New Research Agenda on Socio-Economic Inequality / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 110-127. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/52ef78d04942f831f1bd08dd01cff993/11.pdf. - ISSN 1898-5084
40
Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 = Real Convergence between Regions of the European Union between 1995 and 2008 / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 88 (2013), s. 267-292. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
41
Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013. - S. 75-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-42-6
42
Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD = Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (121) (2013), s. 64-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1055951. - ISSN 2084-3356
43
Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata = Demand Factors of Economic Growth during Current Financial Crises : Poland and Selected Countries of the World / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 90-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/8d54c6cd6ce6dd25d710a6c524062980/7.pdf. - ISSN 1898-5084
44
Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013. - 184 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62511-42-6
45
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 34 (2013), s. 7-24. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf. - ISSN 1898-5084
46
Inwestycje w kapitał ludzki jako fundament zintegrowanego rozwoju / Łukasz JABŁOŃSKI // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2013), s. 38-54. - Bibliogr.
47
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy / Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Lukianenko, Mieczysław DOBIJA // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / red. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK . - Kyiv: KNEU, 2013. - S. 18-180. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
48
Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 311-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
49
Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych / Ł. JABŁOŃSKI // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 37-54. - Bibliogr.
50
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 331-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
51
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza / Michał G. WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 28 (2012), s. 24-40. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf. - ISSN 1898-5084
52
Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza / Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - 245, [1] : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Academia Oeconomica). - ISBN 978-83-255-3581-0
53
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 331-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
54
Jakość życia - dynamika konwergencji / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 283-309. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
55
Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 311-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
56
Jakość życia - dynamika konwergencji / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 283-309. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
57
Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata = Measuring Welfare - Poland and Selected Countries of the World / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012), s. 103-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
58
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries / Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011), s. 193-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
59
Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji = Modernization of an Economy and Human Capital in South-East Asian Developing Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 184-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
60
Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Education, Health and Economic Growth in OECD Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192867. - ISSN 1898-6447
61
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji = The Institutional Conditions of Convergence / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 5-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198481. - ISSN 1898-6447
62
Wzrost gospodarczy polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych / Ł. JABŁOŃSKI // W: Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2011), s. 42-58. - Bibliogr.
63
Konwergencja Polski i Ukrainy : okrągły stół - druga odsłona / Łukasz JABŁOŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 24-25. - [odczyt: 08.02.2013]. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
64
Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju = Economic Modernisation and Economic Development / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 97-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189723. - ISSN 1898-6447
65
Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji = Modernization of an Economy throughout the Human Capital : Case of Southern and Eastern Asian Developing Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011), s. 208-231. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/16.pdf. - ISSN 1898-5084
66
Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007 = Real Convergence between Countries of the OECD in the Years 1970-2007 / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 31-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198487. - ISSN 1898-6447
67
Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego / Łukasz JABŁOŃSKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 (2011), s. 81-103. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
68
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD / Łukasz JABŁOŃSKI ; . - Kraków : , 2010. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Michał G. WOŹNIAK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001829
69
Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku = Differences of Economic Development within OECD-Countries between 20th and 21st Century / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 154-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/12.pdf. - ISSN 1898-5084
70
Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD = Human Capital as Economic Growth Factor in OECD Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2010), s. 51-67. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169160890. - ISSN 0043-518X
71
Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów = Taxonomic Indicators of Spatial Diversification in Development of Polish Counties / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 81 (2010), s. 261-289. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
72
Teoretičnì pitannâ ekonomìčnoï konvergencìï / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 50-68. - ISBN 978-966-483-339-1
73
Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych = Economic Theory and the Closing of the Development Gap / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170726025. - ISSN 1898-6447
74
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 69-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170726099. - ISSN 1898-6447
75
Instytucje rynkowe a wzrost gospodarczy : analiza ekonometryczna = Market Institutions and Economic Growth : Econometric Analysis / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 413-439. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
76
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE / Michał Gabriel WOŹNIAK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 275-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-018-4
77
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej / Viktor Ivanovych Chuzhykov, Mieczysław DOBIJA, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Grygorovyh Lukianenko, Svitlana Volodymyrivna Sidenko, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 21-163. - ISBN 978-83-927790-2-5
78
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy / Teresa Bal-Woźniak, Margaryta Grygorivna Boiko, Dariusz FIRSZT, Andriy Ivanovych Goncharuk, Larysa Mykhailivna Gopkolo, Oleg Havrylyshyn, Ilnyckyy Denys Oleksandrovych, Łukasz JABŁOŃSKI, Iryna Sergiyivna Kaleniuk, Ewa Kaliszuk, Jerzy Kleer, Nadiya Anatoliyivna Mykula, Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk, Volodymyr Sawchuk, Kinga Stępień, Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk, Tomasz Tokarski, Tetyana Mykhailivna Tsygankova, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 387-649. - ISBN 978-83-927790-2-5
79
Instytucje a wzrost gospodarczy - próba analizy ekonometrycznej / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2009), s. 5-21. - Bibliogr.
80
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 43-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162354957. - ISSN 1898-6447
81
Kapitał ludzki w konwergencji : studium literatury i badania empiryczne / Ł. JABŁOŃSKI // W: Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2008), s. 64-100. - Bibliogr.
82
Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju = The Evolution of Views on Convergence in Development Economics / Łukasz JABŁOŃSKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 5-6 (2008), s. 25-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
83
Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego = Linkages between Human Capital and Inequalities in the Theory of Endogenous Growth / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 23-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162311997. - ISSN 1898-6447
84
Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna = Convergence in Theories and Concepts of Economic Development / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 13 (2008), s. 151-166. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/13.pdf. - ISSN 1898-5084
85
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 81-90. - Streszcz., summ., rez. - ISBN 978-83-88139-54-3
86
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 25-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134336348. - ISSN 0208-7944
87
Debate over Convergence in the Age of Globalization / Łukasz JABŁOŃSKI // Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 12, nr 1 (43) (2007), s. 75-86. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
88
Po co Bóg stworzył ekonomię? / Łukasz JABŁOŃSKI, Dariusz FIRSZT // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 18-20. - ISSN 1689-7757
89
Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym = The Dilemmas of Measuring Human Capital in the Context of its Role in Economic Growth / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134440144. - ISSN 0208-7944
90
Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE = Human Capital Development and Economic Convergence : Conclusions from EU Experience / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 11 (2007), s. 203-221. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/13.pdf. - ISSN 1898-5084
91
Konwergencja realna i nominalna gospodarki Polski w kontekście kryteriów konwergencji i założeń Strategii Lizbońskiej / Ł. JABŁOŃSKI // W: Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2007), s. 58-92. - Bibliogr.
92
Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski = Human Capital in The Process of Convergence of the Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006), s. 25-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122403578. - ISSN 0208-7944
93
Przegląd teorii dotyczącej sprzężeń między inwestycjami w kapitał ludzki a nierównościami społecznymi / Ł. JABŁOŃSKI // W: Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2006), s. 7-59
94
Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji = Economic Convergence Dilemma Within Globalization / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006), s. 235-251. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/17_jablonski.pdf. - ISSN 1898-5084
95
Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006. - (Economics & Competition Policy ; no. 5). - S. 194-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-13-6
96
Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce? = Economic Growth or a More Egalitarian Distribution of Wealth in Poland? / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006), s. 75-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122415927. - ISSN 0208-7944
97
Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki = Human Capital and Economic Growth in Poland / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 241-254. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
98
Akumulacja kapitału ludzkiego w procesie konwergencji gospodarki Polski / Ł. JABŁOŃSKI // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2005), s. 8-104
99
Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy / Kinga Stępień, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 659-669. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
100
Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce? = Economic Growth or Limiting General Income Inequality in Poland? / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (2004), s. 107-119. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/00211c1329cb1e59984e4ded1d334bd1/08_jablonski.pdf. - ISSN 1898-5084
101
Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90. = The Relationship Between Economic Growth and Changes in Income Inequality in Poland Throughout the 1990s / Łukasz Jabłoński // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (2003), s. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
102
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego / zespół: Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 90 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Firszt D., Jabłoński Ł., (2022), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 159 s.
2
Jabłoński Ł., Dąbrowski M., Kawa P., Wojtyna A., (2022), Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19, Warszawa : CeDeWu, 132 s.
3
Tomkiewicz J., Bartak J., Jabłoński Ł., (2022), Does Income Inequality Explain Public Debt Change in OECD Countries?, "International Review of Economics & Finance", vol. 80, s. 211-224.
4
Bartak J., Firszt D., Jabłoński Ł., (2021), Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
5
Bartak J., Firszt D., Jabłoński M., Jabłoński Ł., (2021), The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities, "Ekonomia i Środowisko", vol. 78, nr 3, s. 92-105; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412
6
Jabłoński Ł., (2021), Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 2, s. 91-120; https://gnpje.sgh.waw.pl/pdf-134630-66426?filename=The%20Evolution%20of.pdf
7
Bartak J., Jabłoński Ł., Jastrzębska A., (2021), Examining GDP Growth and Its Volatility : an Episodic Approach, "Entropy", vol. 23, iss. 7, s. 1-22; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/890
8
Jabłoński Ł., (2021), Jak mierzyć kapitał ludzki? : webinarium CASPAR-u o mierniku kapitału ludzkiego OECD, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/34
9
Jabłoński M., Bartak J., Jabłoński Ł., (2021), Relations Between Creativity, Education and Job Experience in Municipal Company in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1844-1857.
10
Bartak J., Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2020), Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow, "Przegląd Organizacji", nr 10 (969), s. 27-37; https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf
11
Bartak J., Jabłoński Ł., (2020), Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?, "Bulletin of Economic Research", vol. 72, iss. 2, s. 185-212.
12
Jabłoński Ł., Ziętara P., (2019), Jakość usług publicznych miasta Krakowa w świetle przeprowadzonych badań. [W:] CHOLEWA-WÓJCIK A., KAWECKA A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 98-106.
13
Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., Sartori R., Gavriletea M., (2019), The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries, "Quality & Quantity", vol. 53, iss. 1, s. 339-361.
14
Jabłoński Ł., Ziętara P., (2019), Quality of Public Services Provided by the Krakow City in a Light of Conducted Research. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 39.
15
Jabłoński Ł., (2019), Inequality in Economics : the Concept, Perception, Types, and Driving Forces, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 27, nr 1, s. 17-43; https://content.sciendo.com/view/journals/jmbace/27/1/article-p17.xml
16
Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedìrko O., (2018), Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï, "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika", no. 2 (29), s. 7-36; http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf
17
Jabłoński Ł., (2018), Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 539, s. 62-75; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126118/edition/66903/content?ref=desc
18
Jabłoński Ł., (2018), Inequality Measures, "Przegląd Nauk o Obronności", R. 3, nr 5, s. 231-243; https://defencesciencereview.com.pl/resources/html/article/details?id=193421
19
Jabłoński Ł., Wosiek M., (2017), Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 107-145.
20
Bartak J., Jabłoński Ł., (2017), Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (962), s. 55-70; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937
21
Jabłoński Ł., (2016), Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 248), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 299 s.
22
Bartak J., Jabłoński Ł., (2016), Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 2, s. 56-73; http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf
23
Jabłoński Ł., (2016), Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (47), s. 115-126; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1870
24
Firszt D., Jabłoński Ł., (2016), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, Warszawa : CeDeWu, 159 s.
25
Jabłoński Ł., (2015), Wstęp. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 9-11.
26
Jabłoński Ł., Misiak T., (2015), Konwergencja realna w krajach OECD. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 13-23.
27
Firszt D., Jabłoński Ł., Merło P., Oleksiewicz I., Ostrowska-Dankiewicz A., Pasternak-Malicka M., Stanowicka A., Stępień K., (2015), Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 126, [1] s.
28
Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., (2015), Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 55-72.
29
Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., (2015), Economic Development and the Implementation of CSR Initiatives in National Economies. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 147-167.
30
Jabłoński Ł., Zmuda P., O'Riordan L., (2015), Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries from a CSR Perspective. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 169-189.
31
Jabłoński Ł., (2015), Rozwój gospodarczy Polski. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 25-44.
32
Jabłoński Ł. (red.), (2015), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje: Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, 243 s.
33
Woźniak M., Jabłoński Ł., Soszyńska E., Firszt D., Bal-Woźniak T., (2015), Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 290 s.
34
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2015), Employee Competence Development from the CSR Perspective. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 371-381.
35
Jabłoński Ł., (2014), Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 181-219; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/eb6b3b5f4418f8715493a994558ee3be/10%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.pdf
36
Jabłoński Ł., (2014), Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego. [W:] WOŹNIAK - kier. projektu (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 32-47.
37
Jabłoński Ł., Misiak T., (2014), Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 98-117; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/f61f3b3bbf1a962c4fd71ebcf2fe8ac2/8%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf
38
Jabłoński Ł., Misiak T., (2014), Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 148-161; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/78aa1b04ce675f334e9d8dc901a409c8/11%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf
39
Jabłoński Ł., (2013), O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 110-127; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/52ef78d04942f831f1bd08dd01cff993/11.pdf
40
Jabłoński Ł., Misiak T., (2013), Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 88, s. 267-292.
41
Jabłoński Ł., (2013), Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy. [W:] Jabłoński Ł., Gavriletea M. (red.), Selected Issues of Economic Modernisation: a Central-East European Perspective, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 75-94.
42
Jabłoński Ł., (2013), Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 21, nr 2 (121), s. 64-81; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1055951
43
Jabłoński Ł., (2013), Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 90-107; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/8d54c6cd6ce6dd25d710a6c524062980/7.pdf
44
Jabłoński Ł., Gavriletea M. (red.), (2013), Selected Issues of Economic Modernisation: a Central-East European Perspective, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 184 s.
45
Firszt D., Jabłoński Ł., Woźniak M., (2013), Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 34, s. 7-24; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf
46
Jabłoński Ł., (2013), Inwestycje w kapitał ludzki jako fundament zintegrowanego rozwoju. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 38-54.
47
Chuzhykov V., Woźniak M., Jabłoński Ł., Lukianenko D., Dobija M., (2013), Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy. [W:] Lukianenko D., Chuzhykov V., WOŹNIAK (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 18-180.
48
Jabłoński Ł., (2012), Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 311-330.
49
Jabłoński Ł., (2012), Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych. [W:] Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 37-54.
50
Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M., (2012), Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 331-374.
51
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2012), Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 28, s. 24-40; http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf
52
Jabłoński Ł., (2012), Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 245, [1]
53
Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M., (2012), Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 331-374.
54
Jabłoński Ł., (2012), Jakość życia - dynamika konwergencji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 283-309.
55
Jabłoński Ł., (2012), Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 311-330.
56
Jabłoński Ł., (2012), Jakość życia - dynamika konwergencji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 283-309.
57
Jabłoński Ł., (2012), Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 897, s. 103-120.
58
Jabłoński Ł., Woźniak M., (2011), Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 176, s. 193-223.
59
Jabłoński Ł., (2011), Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-206.
60
Jabłoński Ł., (2011), Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869, s. 5-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192867
61
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2011), Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. 5-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198481
62
Jabłoński Ł., (2011), Wzrost gospodarczy polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski, s. 42-58.
63
Jabłoński Ł., (2011), Konwergencja Polski i Ukrainy : okrągły stół - druga odsłona, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
64
Jabłoński Ł., (2011), Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 97-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189723
65
Jabłoński Ł., (2011), Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 18, s. 208-231; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/16.pdf
66
Jabłoński Ł., (2011), Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. 31-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198487
67
Jabłoński Ł., (2011), Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 81-103.
68
Jabłoński Ł., (2010), Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD, Prom. Woźniak M., Kraków : , 285 k.
69
Jabłoński Ł., (2010), Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 154-169; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/12.pdf
70
Jabłoński Ł., (2010), Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169160890
71
Jabłoński Ł., Tokarski T., (2010), Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 81, s. 261-289.
72
Jabłoński Ł., (2010), Teoretičnì pitannâ ekonomìčnoï konvergencìï. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 50-68.
73
Jabłoński Ł., (2010), Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 53-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/170726025
74
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2010), Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 69-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/170726099
75
Jabłoński Ł., (2010), Instytucje rynkowe a wzrost gospodarczy : analiza ekonometryczna. [W:] ĆWIKLICKI M., JABŁOŃSKI M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 413-439.
76
Woźniak M., Firszt D., Jabłoński Ł., (2009), Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE. [W:] Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A. (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 275-286.
77
Chuzhykov V., Dobija M., Jabłoński Ł., Lukianenko D., Volodymyrivna Sidenko S., Woźniak M., (2009), Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej. [W:] WOŹNIAK , Chuzhykov , Lukianenko (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 21-163.
78
Bal-Woźniak T., Grygorivna Boiko M., Firszt D., Ivanovych Goncharuk A., Mykhailivna Gopkolo L., Havrylyshyn O., Oleksandrovych I., Jabłoński Ł., Sergiyivna Kaleniuk I., Kaliszuk E., Kleer J., Anatoliyivna Mykula N., Mykhailovych Poruchnyk A., Sawchuk V., Stępień K., Mykhailivna Stolyarchuk Y., Tokarski T., Mykhailivna Tsygankova T., Woźniak M., (2009), Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy. [W:] Woźniak M., Chuzhykov V., Lukianenko D. (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 387-649.
79
Jabłoński Ł., (2009), Instytucje a wzrost gospodarczy - próba analizy ekonometrycznej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej, s. 5-21.
80
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2008), Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 786, s. 43-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/162354957
81
Jabłoński Ł., (2008), Kapitał ludzki w konwergencji : studium literatury i badania empiryczne. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata, s. 64-100.
82
Jabłoński Ł., (2008), Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 25-46.
83
Jabłoński Ł., (2008), Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 786, s. 23-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/162311997
84
Jabłoński Ł., (2008), Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 13, s. 151-166; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/13.pdf
85
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2008), Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 81-90.
86
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2007), Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 741, s. 25-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/134336348
87
Jabłoński Ł., (2007), Debate over Convergence in the Age of Globalization, "Emergo", vol. 12, nr 1 (43), s. 75-86.
88
Jabłoński Ł., Firszt D., (2007), Po co Bóg stworzył ekonomię?, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 18-20.
89
Jabłoński Ł., (2007), Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 741, s. 53-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/134440144
90
Jabłoński Ł., (2007), Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 11, s. 203-221; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/13.pdf
91
Jabłoński Ł., (2007), Konwergencja realna i nominalna gospodarki Polski w kontekście kryteriów konwergencji i założeń Strategii Lizbońskiej. [W:] Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej, s. 58-92.
92
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2006), Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 707, s. 25-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/122403578
93
Jabłoński Ł., (2006), Przegląd teorii dotyczącej sprzężeń między inwestycjami w kapitał ludzki a nierównościami społecznymi. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce, s. 7-59.
94
Jabłoński Ł., (2006), Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 8, s. 235-251; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/17_jablonski.pdf
95
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2006), Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland. [W:] Kopycińska D. (red.), Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 194-211.
96
Jabłoński Ł., (2006), Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 707, s. 75-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/122415927
97
Jabłoński Ł., (2005), Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 241-254.
98
Jabłoński Ł., (2005), Akumulacja kapitału ludzkiego w procesie konwergencji gospodarki Polski. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, s. 8-104.
99
Stępień K., Jabłoński Ł., (2005), Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 659-669.
100
Jabłoński Ł., (2004), Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4, s. 107-119; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/00211c1329cb1e59984e4ded1d334bd1/08_jablonski.pdf
101
Jabłoński Ł., (2003), Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90., "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2, s. 53-64.
102
Woźniak M., Bolonek R., Firszt D., Jabłoński Ł., (2004), Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, Woźniak M. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
1
@book{UEK:2168363930,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2022",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8102-573-7",
}
2
@book{UEK:2168365966,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek A. Dąbrowski and Paweł Kawa and Andrzej Wojtyna",
title = "Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2022",
isbn = "978-83-8102-565-2",
}
3
@article{UEK:2168362526,
author = "Jacek Tomkiewicz and Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Does Income Inequality Explain Public Debt Change in OECD Countries?",
journal = "International Review of Economics & Finance",
number = "vol. 80",
pages = "211-224",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2022.02.045},
url = {},
}
4
@book{UEK:2168356010,
author = "Jakub Bartak and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-834-6",
}
5
@article{UEK:2168359648,
author = "Jakub Bartak and Dariusz Firszt and Marek Jabłoński and Łukasz Jabłoński",
title = "The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "vol. 78, 3",
pages = "92-105",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.34659/2021/3/22},
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412},
}
6
@article{UEK:2168356556,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2",
pages = "91-120",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33119/GN/134630},
url = {https://gnpje.sgh.waw.pl/pdf-134630-66426?filename=The%20Evolution%20of.pdf},
}
7
@article{UEK:2168356876,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński and Agnieszka Jastrzębska",
title = "Examining GDP Growth and Its Volatility : an Episodic Approach",
journal = "Entropy",
number = "vol. 23, iss. 7",
pages = "1-22",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23070890},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/890},
}
8
@article{UEK:2168360142,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Jak mierzyć kapitał ludzki? : webinarium CASPAR-u o mierniku kapitału ludzkiego OECD",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "34-35",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/34},
}
9
@inbook{UEK:2168359940,
author = "Marek Jabłoński and Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Relations Between Creativity, Education and Job Experience in Municipal Company in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "1844-1857",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
10
@article{UEK:2168353686,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (969)",
pages = "27-37",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2020.10.04},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf},
}
11
@article{UEK:2168340725,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?",
journal = "Bulletin of Economic Research",
number = "vol. 72, iss. 2",
pages = "185-212",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/boer.12220},
url = {},
}
12
@inbook{UEK:2168340109,
author = "Łukasz Jabłoński and Piotr Ziętara",
title = "Jakość usług publicznych miasta Krakowa w świetle przeprowadzonych badań",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "98-106",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
13
@article{UEK:2168324085,
author = "Marek Ćwiklicki and Łukasz Jabłoński and Riccardo Sartori and Marius Dan Gavriletea",
title = "The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries",
journal = "Quality & Quantity",
number = "vol. 53, iss. 1",
pages = "339-361",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11135-018-0756-z},
url = {},
}
14
@misc{UEK:2168340243,
author = "Łukasz Jabłoński and Piotr Ziętara",
title = "Quality of Public Services Provided by the Krakow City in a Light of Conducted Research",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "39",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
15
@article{UEK:2168333877,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Inequality in Economics : the Concept, Perception, Types, and Driving Forces",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 27, 1",
pages = "17-43",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.246},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/jmbace/27/1/article-p17.xml},
}
16
@article{UEK:2168334473,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński and Oleksandr Fedìrko",
title = "Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï",
journal = "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika",
number = "no. 2 (29)",
pages = "7-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33111/iep.2018.29.01},
url = {http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf},
}
17
@article{UEK:2168335333,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "539",
pages = "62-75",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.539.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126118/edition/66903/content?ref=desc},
}
18
@article{UEK:2168340181,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Inequality Measures",
journal = "Przegląd Nauk o Obronności",
number = "R. 3, 5",
pages = "231-243",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.0076},
url = {https://defencesciencereview.com.pl/resources/html/article/details?id=193421},
}
19
@inbook{UEK:2168316813,
author = "Łukasz Jabłoński and Małgorzata Wosiek",
title = "Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju",
pages = "107-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19209-9",
}
20
@article{UEK:2168316821,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (962)",
pages = "55-70",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937},
}
21
@book{UEK:2168313349,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-734-9",
}
22
@article{UEK:2168309969,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 24, 2",
pages = "56-73",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.169},
url = {http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf},
}
23
@article{UEK:2168310551,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (47)",
pages = "115-126",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.8},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1870},
}
24
@book{UEK:2168307221,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-722-9",
}
25
@misc{UEK:2168305665,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wstęp",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
26
@inbook{UEK:2168305667,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Misiak",
title = "Konwergencja realna w krajach OECD",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "13-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
27
@book{UEK:2168296605,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński and Paweł Merło and Izabela Oleksiewicz and Anna Ostrowska-Dankiewicz and Monika Pasternak-Malicka and Agnieszka Stanowicka and Kinga Stępień",
title = "Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-7934-005-7",
}
28
@inbook{UEK:2168293143,
author = "Marek Ćwiklicki and Łukasz Jabłoński",
title = "Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "55-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
29
@inbook{UEK:2168292751,
author = "Marek Ćwiklicki and Łukasz Jabłoński",
title = "Economic Development and the Implementation of CSR Initiatives in National Economies",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "147-167",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_8},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
30
@inbook{UEK:2168301195,
author = "Łukasz Jabłoński and Piotr Zmuda and Linda O'Riordan",
title = "Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries from a CSR Perspective",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "169-189",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_9},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
31
@inbook{UEK:2168305669,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Rozwój gospodarczy Polski",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "25-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
32
@book{UEK:2168305663,
title = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
33
@book{UEK:2168303123,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński and Elżbieta Soszyńska and Dariusz Firszt and Teresa Bal-Woźniak",
title = "Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2015",
isbn = "978-83-208-2213-7",
}
34
@inbook{UEK:2168301199,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Employee Competence Development from the CSR Perspective",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "371-381",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_19},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
35
@article{UEK:2168282909,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (37)",
pages = "181-219",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/eb6b3b5f4418f8715493a994558ee3be/10%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.pdf},
}
36
@unpublished{UEK:2168301935,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego",
booktitle = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "32-47",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168282875,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Misiak",
title = "Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "98-117",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/f61f3b3bbf1a962c4fd71ebcf2fe8ac2/8%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf},
}
38
@article{UEK:2168286279,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Misiak",
title = "Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "148-161",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/78aa1b04ce675f334e9d8dc901a409c8/11%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf},
}
39
@article{UEK:2168271056,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "110-127",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/52ef78d04942f831f1bd08dd01cff993/11.pdf},
}
40
@article{UEK:2168298473,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Misiak",
title = "Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 88",
pages = "267-292",
year = "2013",
}
41
@inbook{UEK:2168251712,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy",
booktitle = "Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective",
pages = "75-94",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-42-6",
}
42
@article{UEK:2168270978,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 21, 2 (121)",
pages = "64-81",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.59},
url = {http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1055951},
}
43
@article{UEK:2168256728,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "90-107",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/8d54c6cd6ce6dd25d710a6c524062980/7.pdf},
}
44
@book{UEK:2168251710,
title = "Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-42-6",
}
45
@article{UEK:2168278997,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 34",
pages = "7-24",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf},
}
46
@unpublished{UEK:2168289623,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Inwestycje w kapitał ludzki jako fundament zintegrowanego rozwoju",
booktitle = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "38-54",
year = "2013",
}
47
@inbook{UEK:2168298905,
author = "Viktor Ivanovych Chuzhykov and Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński and Dmytro Grygorovych Lukianenko and Mieczysław Dobija",
title = "Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy",
booktitle = "Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs",
pages = "18-180",
adress = "Kyiv",
publisher = "KNEU",
year = "2013",
url = {https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf},
isbn = "978-966-483-711-8",
}
48
@inbook{UEK:2168239358,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "311-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2",
}
49
@unpublished{UEK:2168275735,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych",
booktitle = "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
pages = "37-54",
year = "2012",
}
50
@inbook{UEK:2168242830,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Tokarski and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "331-374",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17277-0",
}
51
@article{UEK:2168271294,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 28",
pages = "24-40",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf},
}
52
@book{UEK:2168230044,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-255-3581-0",
}
53
@inbook{UEK:2168239360,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Tokarski and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "331-374",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2",
}
54
@inbook{UEK:2168242824,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Jakość życia - dynamika konwergencji",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "283-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17277-0",
}
55
@inbook{UEK:2168242828,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "311-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17277-0",
}
56
@inbook{UEK:2168239352,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Jakość życia - dynamika konwergencji",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "283-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2",
}
57
@article{UEK:2168259802,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "897",
pages = "103-120",
year = "2012",
}
58
@article{UEK:2168218500,
author = "Łukasz Jabłoński and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "176",
pages = "193-223",
adress = "",
year = "2011",
}
59
@inbook{UEK:2168220362,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji",
booktitle = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "184-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
60
@article{UEK:2168222650,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "869",
pages = "5-26",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192867},
}
61
@article{UEK:2168227580,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "867",
pages = "5-29",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198481},
}
62
@unpublished{UEK:2168262408,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wzrost gospodarczy polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych",
booktitle = "Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski",
pages = "42-58",
year = "2011",
}
63
@misc{UEK:2168245944,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja Polski i Ukrainy : okrągły stół - druga odsłona",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "24-25",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www},
}
64
@article{UEK:2168218790,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "97-116",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189723},
}
65
@article{UEK:2168222692,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 18",
pages = "208-231",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/16.pdf},
}
66
@article{UEK:2168227578,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "867",
pages = "31-48",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198487},
}
67
@article{UEK:2168238754,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1-2",
pages = "81-103",
year = "2011",
}
68
@unpublished{UEK:51673,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001829},
}
69
@article{UEK:2165738432,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 16",
pages = "154-169",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/12.pdf},
}
70
@article{UEK:2165082466,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8",
pages = "51-67",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169160890},
}
71
@article{UEK:2168296843,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Tokarski",
title = "Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 81",
pages = "261-289",
year = "2010",
}
72
@inbook{UEK:2168336617,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Teoretičnì pitannâ ekonomìčnoï konvergencìï",
booktitle = "Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ",
pages = "50-68",
adress = "Kiiv",
publisher = "KNEU",
year = "2010",
isbn = "978-966-483-339-1",
}
73
@article{UEK:53244,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "839",
pages = "53-68",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170726025},
}
74
@article{UEK:53246,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "839",
pages = "69-98",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170726099},
}
75
@inbook{UEK:2164957822,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Instytucje rynkowe a wzrost gospodarczy : analiza ekonometryczna",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "413-439",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
76
@inbook{UEK:2165163336,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE",
booktitle = "Wybrane problemy integracji europejskiej",
pages = "275-286",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2009",
isbn = "978-83-7531-018-4",
}
77
@inbook{UEK:2168302655,
author = "Viktor Ivanovych Chuzhykov and Mieczysław Dobija and Łukasz Jabłoński and Dmytro Grygorovych Lukianenko and Svitlana Volodymyrivna Sidenko and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej",
booktitle = "Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina",
pages = "21-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-2-5",
}
78
@inbook{UEK:2168302657,
author = "Teresa Bal-Woźniak and Margaryta Grygorivna Boiko and Dariusz Firszt and Andriy Ivanovych Goncharuk and Larysa Mykhailivna Gopkolo and Oleg Havrylyshyn and Ilnyckyy Denys Oleksandrovych and Łukasz Jabłoński and Iryna Sergiyivna Kaleniuk and Ewa Kaliszuk and Jerzy Kleer and Nadiya Anatoliyivna Mykula and Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk and Volodymyr Sawchuk and Kinga Stępień and Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk and Tomasz Tokarski and Tetyana Mykhailivna Tsygankova and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy",
booktitle = "Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina",
pages = "387-649",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-2-5",
}
79
@unpublished{UEK:2166677810,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Instytucje a wzrost gospodarczy - próba analizy ekonometrycznej",
booktitle = "Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej",
pages = "5-21",
year = "2009",
}
80
@article{UEK:50399,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "786",
pages = "43-67",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162354957},
}
81
@unpublished{UEK:2164873454,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki w konwergencji : studium literatury i badania empiryczne",
booktitle = "Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata",
pages = "64-100",
year = "2008",
}
82
@article{UEK:50282,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5-6",
pages = "25-46",
year = "2008",
}
83
@article{UEK:50398,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "786",
pages = "23-41",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162311997},
}
84
@article{UEK:50528,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 13",
pages = "151-166",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/13.pdf},
}
85
@inbook{UEK:2168298119,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "81-90",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
86
@article{UEK:51048,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "741",
pages = "25-52",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134336348},
}
87
@article{UEK:2166558229,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Debate over Convergence in the Age of Globalization",
journal = "Emergo",
number = "vol. 12, 1 (43)",
pages = "75-86",
year = "2007",
}
88
@misc{UEK:2168347784,
author = "Łukasz Jabłoński and Dariusz Firszt",
title = "Po co Bóg stworzył ekonomię?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "18-20",
year = "2007",
}
89
@article{UEK:51046,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "741",
pages = "53-68",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134440144},
}
90
@article{UEK:2166461864,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 11",
pages = "203-221",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/13.pdf},
}
91
@unpublished{UEK:2168286021,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja realna i nominalna gospodarki Polski w kontekście kryteriów konwergencji i założeń Strategii Lizbońskiej",
booktitle = "Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej",
pages = "58-92",
year = "2007",
}
92
@article{UEK:52944,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "707",
pages = "25-55",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122403578},
}
93
@unpublished{UEK:2168326845,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Przegląd teorii dotyczącej sprzężeń między inwestycjami w kapitał ludzki a nierównościami społecznymi",
booktitle = "Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce",
pages = "7-59",
year = "2006",
}
94
@article{UEK:2166550884,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 8",
pages = "235-251",
year = "2006",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/17_jablonski.pdf},
}
95
@inbook{UEK:2168277151,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland",
booktitle = "Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities",
pages = "194-211",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60065-13-6",
}
96
@article{UEK:52943,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "707",
pages = "75-92",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122415927},
}
97
@article{UEK:2168352190,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "241-254",
year = "2005",
}
98
@unpublished{UEK:2168251188,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Akumulacja kapitału ludzkiego w procesie konwergencji gospodarki Polski",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce",
pages = "8-104",
year = "2005",
}
99
@inbook{UEK:2165952295,
author = "Kinga Stępień and Łukasz Jabłoński",
title = "Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "659-669",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
100
@article{UEK:2168352272,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce?",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4",
pages = "107-119",
year = "2004",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/00211c1329cb1e59984e4ded1d334bd1/08_jablonski.pdf},
}
101
@article{UEK:50624,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90.",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2",
pages = "53-64",
year = "2003",
}
102
@unpublished{UEK:2168317869,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID