Publikacje wybranego autora

Bocheński Andrzej

Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych,

1

Tytuł:
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992) , s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262230
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264096
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Możliwości wykorzystania mikrokomputera MK-45 w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ZŁOM = Potential Application of MK-45 Micro-computer in Enterprise on the Example of the SCRAP System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 21-31. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280149
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Modelowanie algorytmiczne i gry symulacyjne jako metody dydaktyki komputerowej = Algorithmic Modelling and Simulation Games as Methods of Computer Assisted Instruction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 5-19. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280147
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Język opisu modeli symulacyjnych = Simulation Models Description Language
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 23-39. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168257510
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Środowisko programowe systemów automatyzacji biura = Software Environment of Office Automation Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 103-118. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283585
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wybrane zagadnienia systemów dydaktyki komputerowej = Selected Problems of Computer-Assisted Instruction Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 119-130. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283589
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Mikrokomputery w procesie nauczania = Microcomputers in Educational Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233448
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281613
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Programowanie dydaktyczne = Didactic Programming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 143-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281625
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Język autorski SOCRATES = The SOCRATES Computer Language
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 37-49. - Rez., summ.
Nr:
2168278705
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992), s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research / Jacek WOŁOSZYN, Tadeusz WILUSZ, Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Możliwości wykorzystania mikrokomputera MK-45 w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ZŁOM = Potential Application of MK-45 Micro-computer in Enterprise on the Example of the SCRAP System / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 21-31. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Modelowanie algorytmiczne i gry symulacyjne jako metody dydaktyki komputerowej = Algorithmic Modelling and Simulation Games as Methods of Computer Assisted Instruction / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 5-19. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Język opisu modeli symulacyjnych = Simulation Models Description Language / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 23-39. - Rez., summ., streszcz. - ISSN 0208-7944
6
Środowisko programowe systemów automatyzacji biura = Software Environment of Office Automation Systems / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 103-118. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Wybrane zagadnienia systemów dydaktyki komputerowej = Selected Problems of Computer-Assisted Instruction Systems / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 119-130. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Mikrokomputery w procesie nauczania = Microcomputers in Educational Process / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Programowanie dydaktyczne = Didactic Programming / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 143-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Język autorski SOCRATES = The SOCRATES Computer Language / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 37-49. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Bocheński A., Wilusz T., Wołoszyn J., (1992), Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 19-33.
2
Wołoszyn J., Wilusz T., Bocheński A., (1992), System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 19-37.
3
Bocheński A., Wilusz T., (1989), Możliwości wykorzystania mikrokomputera MK-45 w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ZŁOM, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 21-31.
4
Bocheński A., (1989), Modelowanie algorytmiczne i gry symulacyjne jako metody dydaktyki komputerowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 5-19.
5
Bocheński A., (1989), Język opisu modeli symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 23-39.
6
Bocheński A., Kuraś M., (1988), Środowisko programowe systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 103-118.
7
Bocheński A., (1988), Wybrane zagadnienia systemów dydaktyki komputerowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 119-130.
8
Bocheński A., (1987), Mikrokomputery w procesie nauczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 97-109.
9
Bocheński A., Kuraś M., (1987), Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 23-42.
10
Bocheński A., Kuraś M., (1986), Systemy automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 95-111.
11
Bocheński A., (1986), Programowanie dydaktyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 143-162.
12
Bocheński A., (1984), Język autorski SOCRATES, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 37-49.
1
@article{UEK:2168262230,
author = "Bocheński Andrzej and Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "19-33",
year = "1992",
}
2
@article{UEK:2168264096,
author = "Wołoszyn Jacek and Wilusz Tadeusz and Bocheński Andrzej",
title = "System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "19-37",
year = "1992",
}
3
@article{UEK:2168280149,
author = "Bocheński Andrzej and Wilusz Tadeusz",
title = "Możliwości wykorzystania mikrokomputera MK-45 w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu ZŁOM",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "21-31",
year = "1989",
}
4
@article{UEK:2168280147,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Modelowanie algorytmiczne i gry symulacyjne jako metody dydaktyki komputerowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "5-19",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168257510,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Język opisu modeli symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "23-39",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168283585,
author = "Bocheński Andrzej and Kuraś Marian",
title = "Środowisko programowe systemów automatyzacji biura",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "103-118",
year = "1988",
}
7
@article{UEK:2168283589,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Wybrane zagadnienia systemów dydaktyki komputerowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "119-130",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168233448,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Mikrokomputery w procesie nauczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "97-109",
year = "1987",
}
9
@article{UEK:2168233440,
author = "Bocheński Andrzej and Kuraś Marian",
title = "Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "23-42",
year = "1987",
}
10
@article{UEK:2168281613,
author = "Bocheński Andrzej and Kuraś Marian",
title = "Systemy automatyzacji prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "95-111",
year = "1986",
}
11
@article{UEK:2168281625,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Programowanie dydaktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "143-162",
year = "1986",
}
12
@article{UEK:2168278705,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Język autorski SOCRATES",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "37-49",
year = "1984",
}