Publikacje wybranego autora

Bocheński Andrzej

Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Historii Doktryn Politycznych i Ekonomicznych,

1

Tytuł:
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Mikrokomputery w procesie nauczania = Microcomputers in Educational Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233448
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281613
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Programowanie dydaktyczne = Didactic Programming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 143-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281625
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Język autorski SOCRATES = The SOCRATES Computer Language
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 37-49. - Rez., summ.
Nr:
2168278705
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych = Needs and Constraints of Office Information Systems Development / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 23-42. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Mikrokomputery w procesie nauczania = Microcomputers in Educational Process / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 97-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Systemy automatyzacji prac biurowych = Systems of Office Automation / Andrzej BOCHEŃSKI, Marian KURAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 95-111. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Programowanie dydaktyczne = Didactic Programming / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 143-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Język autorski SOCRATES = The SOCRATES Computer Language / Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 37-49. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Bocheński A., Kuraś M., (1987), Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 23-42.
2
Bocheński A., (1987), Mikrokomputery w procesie nauczania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 97-109.
3
Bocheński A., Kuraś M., (1986), Systemy automatyzacji prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 95-111.
4
Bocheński A., (1986), Programowanie dydaktyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 143-162.
5
Bocheński A., (1984), Język autorski SOCRATES, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 37-49.
1
@article{UEK:2168233440,
author = "Bocheński Andrzej and Kuraś Marian",
title = "Potrzeby i ograniczenia rozwoju systemów automatyzacji prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "23-42",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168233448,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Mikrokomputery w procesie nauczania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "97-109",
year = "1987",
}
3
@article{UEK:2168281613,
author = "Bocheński Andrzej and Kuraś Marian",
title = "Systemy automatyzacji prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "95-111",
year = "1986",
}
4
@article{UEK:2168281625,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Programowanie dydaktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "143-162",
year = "1986",
}
5
@article{UEK:2168278705,
author = "Bocheński Andrzej",
title = "Język autorski SOCRATES",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "37-49",
year = "1984",
}