Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Spiros A. Drivelos , Georgios P. Danezis , Michał Halagarda , Stanisław Popek , Constantinos A. Georgiou
Tytuł:
Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics
Źródło:
Food Chemistry. - vol. 338 (2021) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We acknowledge support of this work by the project «FoodOmicsGR Comprehensive Characterisation of Foods» (MIS 5029057) which is implemented under the Action "Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure", funded by the Operational Programme "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" (NSRF 2014- 2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).
Lista 2019:
200.00 pkt
:
:
Nr:
2168349806
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Agnieszka Latoch , Karolina M. Wójciak , Stanisław Popek , Sascha Rohn , Michał Halagarda ,
Tytuł:
Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork
Źródło:
International Journal of Food Science & Technology (2021) . - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Project financed under the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number 029/RID/2018/19 funding amount 11 927 330.00 PLN".
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168356426
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (967) (2020) , s. 3-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168351608
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Aliya Shakbutova , Abdizhapar Saparbayev , Stanisław Popek , Aiymzhan Makulova , Aigerim Nurmukhan
Konferencja:
1st International Conference on Business Technology for a Sustainable Environmental System (BTSES-2020), Ałmaty, Kazachstan, od 2020-03-19 do 2020-03-20
Tytuł:
Impact of Tax Competition on Fiscal Incomes of Kazakhstan in Terms of Tax Competitive Environment
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 159 (2020) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347106
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Michał Halagarda , Sabrina Groth , Stanisław Popek , Sascha Rohn , Vasilisa Pedan
Tytuł:
Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland
Źródło:
Antioxidants. - vol. 9, iss. 1 (2020) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Phenolic Profiling and Antioxidant Capacity in Plants - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Center, Poland, grant number DEC-2017/01/X/NZ9/00001.
Lista 2019:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168343880
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Food Preservation and Its Role in Creating Selected Aspects of the Quality of Processed Fruit = Utrwalanie żywności i jego rola w kreowaniu wybranych aspektów jakości przetworów owocowych
Źródło:
Current Trends in Quality Science : Quality Design of Food Products / ed. Hanna Śmigielska - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 128-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7789-590-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339559
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland
Źródło:
Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019) , s. 607-617. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was funded under the research grant number UMO-2014/13/B/HS4/00482 by the National Science Centre, Poland
Lista 2019:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168340415
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Konferencja:
X International Scientific and Practical Conference "Innovations in Mechanical Engineering" (ISPCIME-2019), Kemerovo, Rosja, od 2019-11-26 do 2019-11-29
Tytuł:
Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products
Źródło:
MATEC Web of Conferences / eds. S. Vöth, N.C. Cuong, N. Van Hoan, R. Vavrek, F.I. Panteleenko, S. POPEK. - vol. 297 (article number: 07001) (2019) , s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168340657
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 86. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340307
varia
10

Tytuł:
Optymalizacja procesu klarowania wina jako element doskonalenia produktu
Źródło:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 145-154 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-594-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340177
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Procedura zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiem AQAP (Allied Quality Assurance Publication - publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości) na przykładzie spółki produkcyjnej - analiza = Risk Management Procedure in Accordance with AQAP (Allied Quality Assurance Publication) Required Based on the Example of a Production Company - Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 15 (2019) , s. 7-25. - Tytuł numeru: Projakościowe zarządzanie organizacją - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352850
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
X International Scientific and Practical Conference "Innovations in Mechanical Engineering" (ISPCIME-2019), Kemerovo, Rosja, od 2019-11-26 do 2019-11-29
Tytuł:
MATEC Web of Conferences
Numer:
vol. 297
Redaktor:
Vöth Stefan
, Cuong Ngo Cao
, Van Hoan Nguyen
, Vavrek Roman
, Panteleenko Feodor I.
Adres wydawniczy:
Kemerovo: Kuzbass State Technical University, 2019
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Tryb dostępu:
Nr:
2168340661
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Consumer Response to Genetically Modified Foods
Źródło:
Reference Module in Food Science - [Amsterdam]: Elsevier, 2018, s. 1-5 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-08-100596-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328003
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie zostało sfinansowane ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65955-12-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168334139
monografia
15

Tytuł:
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018) , s. 358-366. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168324091
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją = Implementation of the TQM Concept in Selected Organizational Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 13 (2018) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168339543
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych = Effect of Modification of Production Process on Determinants of Quality of Selected Meat Products
Źródło:
Selected Problems of Food Quality = Wybrane problemy jakości żywności / eds. Monika Żuchowska-Grzywacz, Ryszard Zieliński - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018, s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 9)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7351-855-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325859
rozdział w monografii
18

Konferencja:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Tytuł:
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products
Źródło:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 80-93. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168324999
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S = Imroving the Quality of the Workplace Using of 5S Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017) , s. 33-45. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168357744
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
14th IComSC'17, Poznań, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-22
Tytuł:
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Urszula Samotyja, Krzysztof Juś - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 86. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-943304-7-7
Nr:
2168315123
varia
21

Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Opis fizyczny:
457 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
materiały konferencyjne
22

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 82. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319659
varia
23

Tytuł:
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017) , s. 325-332. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168314021
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Stanisław Popek , Lucyna Szczygieł
Tytuł:
A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland
Źródło:
Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border / ed. Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv - Jarosław ; Lwów: Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2017, s. 50-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65823-05-2
Nr:
2168320227
rozdział w monografii
25

Konferencja:
IV-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos'2017", Wilno, Litwa, od 2017-04-26 do 2017-04-26
Tytuł:
Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos. - 2017 (2017) , s. 128-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168315161
artykuł nierecenzowany
26

Tytuł:
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing / eds. Urszula Samotyja, Wojciech Zmudziński - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 101-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-948206-0-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315151
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw = Attempt to Evaluate the Influence of Production Method and Cultivation Differences at the Level of Parameters Determining the Quality of Selected Vegetables
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 131-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168319237
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług = Tools of Quality Improvement : Risk Analysis of Products and Services
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168319407
monografia
29

Autor:
Stanisław Popek , Michał Halagarda , Karolina Kursa
Tytuł:
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis
Źródło:
LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017) , s. 482-487. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168310965
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją = Six Sigma Method and its use in the Process of Management Organization
Źródło:
Finanse w aktywności gospodarczej / red. Ryszard Pukała, Krzysztof Rejman - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016, s. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-97-0
Nr:
2168315149
rozdział w monografii
31

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309383
varia
32

Tytuł:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów = Structural Factors Determining Adulteration of Honey
Źródło:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania były finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na utrzymanie potencjału badawczego przyznawanych na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307035
rozdział w monografii
34

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport = Consumption Preferences and Conditionings Concerning Food for People Doing Sport
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168315171
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Źródło:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016) , s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309657
artykuł w czasopiśmie
36

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 784-792. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308013
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Tytuł:
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution = Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016) , s. 70-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310041
artykuł w czasopiśmie
38

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309321
varia
39

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek , Michał Halagarda
Konferencja:
29th EFFoST International Conference "Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society", Ateny, Grecja, od 2015-11-10 do 2015-11-12
Tytuł:
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey [dokument elektroniczny]
Źródło:
Food Science Research and Innovation / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou & P. Taoukis - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015, s. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-618-82196-1-8
Nr:
2168299333
rozdział w materiałach konferencyjnych
40

Autor:
Konferencja:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-29 do 2015-04-29
Tytuł:
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 162-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-034-3
Nr:
2168292713
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Tytuł:
Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win = Diversification of Some Stages of Production Process and Its Impact on the Quality of Wines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 82-88. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301023
artykuł w czasopiśmie
42

Konferencja:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Tytuł:
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 145. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294329
varia
43

Tytuł:
Quality Assessment Methods for Natural Products
Źródło:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Stanisław Popek , Nataliia Vnukova , Daria Nagaivska
Tytuł:
Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce
Adres wydawniczy:
Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015
Opis fizyczny:
165 s. : il.; 24 cm
Uwagi:
Praca zrealizowana została w ramach międzynarodowego projektu URIEiZ 11/13 pt.: "Systemowe zarządzanie jakością na przykładzie ukraińskich i polskich przedsiębiorstw branży spożywczej - analiza komparatywna", Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-78-9
Nr:
2168297553
monografia
45

Tytuł:
Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale
Źródło:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301049
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów
Źródło:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015) , s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296193
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291137
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej = Consumer Preferences as Part of Creating Quality Food for People With Increased Physical Activity
Źródło:
Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014, s. 30-41. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-291-6
Nr:
2168294961
rozdział w monografii
49

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek
Tytuł:
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 89. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283637
varia
50

Tytuł:
Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych = As Assesment of the Impact of Preservation Processes on Fruit Juice Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284345
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Food Products' Quality
Adres wydawniczy:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284135
monografia
52

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek
Tytuł:
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey
Źródło:
Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 57-68 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-940189-0-0
Nr:
2168283951
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych
Źródło:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284301
varia
54

Autor:
Jacek Nowicki , Stanisław Popek , Sara Świerkosz , Katarzyna Olczak , Ryszard Tuz , Tomasz Schwarz
Tytuł:
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality
Źródło:
Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne. - nr 22, t. 2 (2014) , s. 385-395. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295039
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
217 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-299
Nr:
2168292075
doktorat
56

Tytuł:
Future Trends and Challenges in the Food Sector
Adres wydawniczy:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-940189-0-0
Nr:
2168283953
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
57

Autor:
Jacek Nowicki , Stanisław Popek , Malwina Górska , Martyna Małopolska , Ryszard Tuz , Tomasz Schwarz
Tytuł:
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality = Wpływ wolnowybiegowego systemu utrzymania tuczników na ich zachowanie i wybrane cechy jakościowe mięsa
Źródło:
Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development - Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2014, s. 111. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168295033
varia
58

Tytuł:
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290827
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Źródło:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294773
varia
60

Konferencja:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Tytuł:
The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 103. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294689
varia
61

Autor:
Karolina Kursa
Tytuł:
Studium oceny autentyczności miodów odmianowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
146 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-266
Nr:
2168290643
doktorat
62

Autor:
Artur Kraus , Stanisław Popek
Tytuł:
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development
Źródło:
British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013) , s. 865-875. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168287705
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[37]-10[46] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290829
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 96-111. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-1-7
Nr:
2168292359
rozdział w monografii
65

Tytuł:
Badanie i ocena kawy i herbaty
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 87-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235568
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Stanisław Popek , Karolina Kursa
Tytuł:
5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245260
rozdział w materiałach konferencyjnych
67

Tytuł:
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School
Źródło:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271604
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas
Źródło:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168295343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Autor:
Stanisław Popek , Ewa Kubejko-Polanska , Jarosław Świda
Tytuł:
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245446
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Tytuł:
Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego = Innovative Functional Food Segment of the Food Processing
Źródło:
Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych / red. Róża Weryńska - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 113-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-49-9
Nr:
2168295323
rozdział w monografii
71

Tytuł:
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 128-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235572
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Managing of the Education Process in a Higher School
Adres wydawniczy:
Jarosław: [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012
Opis fizyczny:
226 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271602
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
73

Tytuł:
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 475-489. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594770
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek
Tytuł:
Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego = Attempt to Apply the Assessment of 5-HFM Level as an Indicator of Bee Honeydew Honey
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 84-90. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238744
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Dariusz Kłak
Tytuł:
Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
229 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-220
Nr:
2168238786
doktorat
76

Konferencja:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Tytuł:
Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 97. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293895
varia
77

Tytuł:
Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku = Application of Conductivity Measurements to Estimate Content of Chlorine in Milk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238746
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej
Źródło:
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-25-3
Nr:
2165373493
rozdział w monografii
79

Tytuł:
The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285163
varia
80

Tytuł:
A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops
Źródło:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 529-535. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785507
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej
Źródło:
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 273-282 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-25-3
Nr:
2165385068
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów = Genetically Modified Food - Consumer Opinions
Źródło:
Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 121-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-30-7
Nr:
2168295313
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej = The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs
Źródło:
Selected Problems of Food Quality Evaluation = Wybrane problemy oceny jakości żywności / ed./red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010, s. 20-29 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2
Nr:
2165776807
rozdział w monografii
84

Tytuł:
Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
74 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-439-2
Nr:
51288
monografia
85

Autor:
Stanislaw Popek , Dariusz Kłak
Tytuł:
Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów = Creations of Competitive Superiority of Enterprise Based on the Quality of Products
Źródło:
Przedsiębiorstwo i Region. - z. nr 1 (2009) , s. 27-37. - Tytuł numeru: Konkurencyjność a innowacyjność - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168288631
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Oznaczenie kwasowości
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 30-34
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164872634
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Oznaczenie substancji mineralnych
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 56-63
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164892260
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
88

Autor:
Stanisław Popek , Anna Podgórska
Tytuł:
Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie = Food Safety and the Use of Genetically Modified Organisms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165632192
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 114-121
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164893273
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego = An Attempt to Evaluate the Effect of Plant-Derived Fuel Production on the Condition of the Polish Agri-Food Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165632557
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem
Źródło:
Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty) / red. B. Ślusarczyk, K. Wł. Krupa - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2008, s. 297-368. - Monografia ukazała się jako część efektu finalnego międzynarodowych badań na temat Akceleratorów Innowacyjności Regionów Europy - Bibliogr.
ISBN:
978-80-215-2452-7
Nr:
2168294939
rozdział w monografii
92

Tytuł:
Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności = Ecological Conditioning of the Quality of Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 781 (2008) , s. 171-185. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50696
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 477-481. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165822922
rozdział w materiałach konferencyjnych
94

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 482-485. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165823634
rozdział w materiałach konferencyjnych
95

Tytuł:
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 216-220 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165796800
rozdział w monografii
96

Autor:
Stanisław Popek , Klaudia Figiel
Tytuł:
Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b* = Determining the Colour of Varietal Honeys Using the L a* b* System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007) , s. 179-187. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51117
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 1338-1340 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165897144
rozdział w materiałach konferencyjnych
98

Tytuł:
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów
Adres wydawniczy:
Gdynia: , 2006
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 31 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168311183
doktorat
99

Tytuł:
Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych = The Quality Determinants of Sponge Cakes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 85-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52080
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage
Źródło:
The Food Industry in Europe / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 15-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167710859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology [dokument elektroniczny]
Źródło:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807130
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Tytuł:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1
Źródło:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ2006, s. 4-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220756
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych = The Zinc Content of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 51-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52079
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Profile of the Determinants of Organic Food Quality [dokument elektroniczny]
Źródło:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807352
rozdział w materiałach konferencyjnych
105

Autor:
Artur Kraus , Stanisław Popek
Tytuł:
Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów = Consumer's Opinions on the Importance of the Information on Fruit Juice Packagings and its Sources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 161-167. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1176-1182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166536146
rozdział w materiałach konferencyjnych
107

Tytuł:
Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej = Consumer Criteria for Assessing the Quality of Health Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 71-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52607
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession
Źródło:
The Food Industry in Europe / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 75-84 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2167713066
rozdział w monografii
109

Tytuł:
Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych = Comparison of Carbohydrate Contents of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004) , s. 59-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219588
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys
Źródło:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 307-310. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332113
rozdział w materiałach konferencyjnych
111

Tytuł:
Znakowanie ekologiczne żywności = Marking of Ecological Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004) , s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219590
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Total Ash Content in Selected Nectar Honeys
Źródło:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 311-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332103
rozdział w materiałach konferencyjnych
113

Tytuł:
Badanie i ocena kawy i herbaty
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 81-93 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212022
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych = Testing the Acidity of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 623 (2003) , s. 29-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222544
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 121-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212133
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Identification of Honey Types
Źródło:
Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003) , s. 39-40. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233750
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2003
Opis fizyczny:
135 s.; 24 cm
ISBN:
83-89541-20-3
Nr:
2168325883
książka
118

Tytuł:
Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 430-436 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231306
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 408-415 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231304
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys
Źródło:
Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003) , s. 36-38. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233748
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej = Attempt of Classification of Bee Honey By the Method of the Discriminant Function Analysis
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 2 (31) (2002) , s. 78-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322789
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 620-622. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244436
rozdział w materiałach konferencyjnych
123

Tytuł:
Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego = An Attempt to Use the Analysis of Variance for the Identification of the Type and Variety of Honey
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002) , s. 57-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225712
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych = Comparing the Enzymatic Activity of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 89-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224302
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Autor:
Stanisław Popek , Beata Popek
Tytuł:
Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności = The Factors Determining the Chemical Contamination of Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224310
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
A Procedure to Identify a Honey Type
Źródło:
Food Chemistry. - vol. 79, iss. 3 (2002) , s. 401-406. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168233754
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 395-402. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168239000
rozdział w monografii
128

Tytuł:
Nowe książki
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality2002. - R. 9, nr 3 (32) , s. 144-147
Nr:
2168332191
varia
129

Tytuł:
Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość = The Identification of Honey Variants and a Methodology for Assessing the Physio-chemical Properties Determining their Quality : a Study
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
106 s.: tab, rys.,; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 147)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-096-8
Nr:
2168254290
monografia
130

Tytuł:
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 269-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Oznaczanie kwasowości
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 28-32
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252808
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych = Examining the Interrelations between Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 572 (2001) , s. 29-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168253462
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Oznaczanie substancji mineralnych
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 53-60
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252818
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
134

Konferencja:
XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", Warszawa, Polska, od 2001-09-06 do 2001-09-07
Tytuł:
Analiza parametrów determinujących jakość wybranych miodów odmianowych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Technologia żywności a oczekiwania konsumentów / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001, s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915774-0-6
Nr:
2168348270
rozdział w materiałach konferencyjnych
135

Tytuł:
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 108-114
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252832
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad] - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 715-719. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231292
rozdział w materiałach konferencyjnych
137

Tytuł:
Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych = Content of Nitrates and Nitrites in Selected Food Stuffs
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 121-127. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224110
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
138

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Jakość sensoryczna żywności
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller] - Warszawa ; Radom: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 273-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168302957
rozdział w materiałach konferencyjnych
139

Tytuł:
Jakość polskich miodów odmianowych
Źródło:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz] - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 161. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345996
varia
140

Tytuł:
Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 341-343 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168240314
varia
Zobacz opis całości
141

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym
Źródło:
Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000, s. 48. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86707-96-8
Nr:
2168277783
varia
142

Tytuł:
Contents of Metals in Cultivated Mushrooms
Źródło:
Nahrung. - vol. 44, iss. 1 (2000) , s. 63-64 - Bibliogr.
Nr:
2168233792
artykuł w czasopiśmie
143

Konferencja:
Congresso Nazionale di Merceologia. XIX Congresso, Sassari, Włochy, od 2000-09-27 do 2000-09-29
Tytuł:
Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey
Źródło:
Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2 - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000, s. 538-542 - Bibliogr.
Nr:
2168326585
rozdział w materiałach konferencyjnych
144

Tytuł:
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland
Źródło:
Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999) , s. 317-319. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168235518
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 582-587. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253628
rozdział w materiałach konferencyjnych
146

Tytuł:
Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa = Impact of Pre-Slaughter Weight of Rabbits on pH24 and Water Absorption Levels of Their Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 49-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242332
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Jakość kawy naturalnej = The Quality of Natural Coffee
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 141-145. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]
Źródło:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 203
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275777
rozdział w materiałach konferencyjnych
149

Konferencja:
Konferencja Naukowa "Żywność funkcjonalna", Kraków, Polska, od 1999-06-22 do 1999-06-23
Tytuł:
Badanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych
Źródło:
Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 93. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7108-064-6
Nr:
2168347138
varia
150

Tytuł:
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych = Testing the Physicochemical Quality Parameters of Selected Nectar Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999) , s. 27-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259602
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji
Źródło:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 101. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277865
varia
152

Tytuł:
Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 538-541. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253620
rozdział w materiałach konferencyjnych
153

Tytuł:
Zanieczyszczenia chemiczne żywności = Chemical Contamination of Foodstuffs
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 125-133. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243160
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys
Źródło:
Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998) , s. 75-79. - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168254374
artykuł w czasopiśmie
155

Tytuł:
Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego
Źródło:
Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 241-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 53)
Nr:
2168292131
rozdział w materiałach konferencyjnych
156

Tytuł:
Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 357-359 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168249024
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
157

Konferencja:
XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Procesy technologiczne a jakość żywności", Olsztyn, Polska, od 1998-09-21 do 1998-09-23
Tytuł:
Porównanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych
Źródło:
Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych / [kom. nauk. Włodzimierz Bednarski et al.] - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1998, s. 476. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-87443-65-4
Nr:
2168346438
varia
158

Konferencja:
XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Procesy technologiczne a jakość żywności", Olsztyn, Polska, od 1998-09-21 do 1998-09-23
Tytuł:
Zawartość toksycznych metali w warzywach z upraw ekologicznych
Źródło:
Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych / [kom. nauk. Włodzimierz Bednarski et al.] - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1998, s. 299-300. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-87443-65-4
Nr:
2168346440
varia
159

Tytuł:
The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination
Źródło:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 272-273 - Bibliogr.
Nr:
2168273730
rozdział w materiałach konferencyjnych
160

Tytuł:
Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*
Źródło:
Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.1997, s. 179
ISBN:
83-7108-027-1
Nr:
2165807297
varia
161

Konferencja:
II Konferencja Towaroznawcza z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-27
Tytuł:
Żywność ekologiczna w świetle wymagań dla bezpiecznej żywności
Źródło:
Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 94-96 - Bibliogr.
Nr:
2168347580
rozdział w materiałach konferencyjnych
162

Tytuł:
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
163

Tytuł:
Porównanie zawartości popiołu całkowitego w wybranych miodach nektarowych
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna1997. - t. 30, suplement, s. 62. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r.
Nr:
2168346456
varia
164

Tytuł:
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego
Źródło:
Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.1997, s. 199-200
ISBN:
83-7108-027-1
Nr:
2165807421
varia
165

Tytuł:
Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych = Analysis of the Significance of Differences Between the Quality Factors of Rabbit Meat from Various Environmental Groups
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260802
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
166

Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]
Źródło:
Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996 - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996, s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168275863
rozdział w materiałach konferencyjnych
167

Tytuł:
Ocena jakości tuszek królików bezrasowych pochodzących z różnych grup środowiskowych
Źródło:
Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : streszczenia / [kom. nauk.: Mikołaj Protasowicki et al.] - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347124
varia
168

Tytuł:
Właściwości sensoryczne i przydatność kulinarna mięsa króliczego
Źródło:
Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996 - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996, s. 29-32 - Bibliogr.
Nr:
2168347582
rozdział w materiałach konferencyjnych
169

Tytuł:
The Properties of Rabbit Meat
Źródło:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303955
varia
170

Tytuł:
Analiza fizykochemicznych parametrów jakości mięsa królików bezrasowych
Źródło:
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / [red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski] - Poznań: Konteks, 1996, s. 70. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-903869-1-7
Nr:
2168347134
varia
171

Tytuł:
pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 460-462. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255344
rozdział w materiałach konferencyjnych
172

Tytuł:
The Quality of Rabbit's Meat
Źródło:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 289-292
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256032
rozdział w materiałach konferencyjnych
173

Tytuł:
Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 88. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239170
varia
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 109-110. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
Nr:
2168284593
varia
175

Tytuł:
Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at Determining Sex and Pre-slaughter Weight Impact on Rabbit Sensory Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995) , s. 21-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241062
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
176

Tytuł:
Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego
Źródło:
Żywność, Technologia, Jakość1995. - nr 2 (3), s. 116. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku"
Nr:
2168262908
varia
177

Tytuł:
Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 92. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239180
varia
Zobacz opis całości
178

Autor:
Tytuł:
Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego
Źródło:
Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień - Łódź: Politechnika Łódzka, 1995, s. 183
ISBN:
83-901682-3-5
Nr:
2168276917
varia
179

Tytuł:
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego
Źródło:
Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.] - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994, s. 247. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85766-14-6
Nr:
2168346476
varia
180

Tytuł:
Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa = An Attempt to Evaluate the Usability For Slaughter of Rabbits, and the Quality of Their Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994) , s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243558
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
181

Tytuł:
Znakowanie produktów spożywczych = Food Products Labelling
Źródło:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994) , s. 224-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245140
artykuł w czasopiśmie
182

Konferencja:
Sympozjum "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku", Łódź, Polska, od 1994-09-05 do 1994-09-06
Tytuł:
Próba wyboru parametrów do wstępnej oceny jakości sensorycznej i odżywczej mięsa króliczego
Źródło:
Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994 - Łódź: Akademia Medyczna, 1994, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346644
varia
183

Tytuł:
Analysis of Selected Parameters Characterising the Quality of Rabbit Meat
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-5. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347048
varia
184

Tytuł:
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at the Assessment of the Effect of Selected Zoometric Parameters on the Sensory Quality of Rabbit Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993) , s. 27-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248176
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego = Interrelationship between the Culinary Efficiency and the Selected Physicochemical Parameters of Rabbit Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264328
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
186

Tytuł:
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1993
Opis fizyczny:
98, [50] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/764
Nr:
2168288637
doktorat
187

Tytuł:
Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego = Attempt at Determining the Interdependence Between the Selected Zoometric, Sensory, and Physicochemical Parameters of Rabbit's Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 15-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245700
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
188

Tytuł:
Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Effect of Sex on the Sensory Quality of Rabbit's Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 23-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245694
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Niektóre własności mięsa króliczego = Some Properties of Rabbit Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 55-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245732
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
190

Konferencja:
Sympozjum "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka", Wrocław, Polska, od 1991-09-12 do 1991-09-12
Tytuł:
Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa króliczego
Źródło:
Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12 - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991, s. 67. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346848
varia
191

Tytuł:
Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 41
Nr:
2168276659
varia
192

Tytuł:
Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 40
Nr:
2168276661
varia
193

Tytuł:
Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego
Źródło:
Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990 - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168276647
varia
194

Tytuł:
Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D = Attempt of Determining the Physical Parameters of Rabbit Meat Colour by Means of the Momcolor D Trichromatic Colorimeter
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246188
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Sygnatura:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
180 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Sygnatura:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Sygnatura:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Sygnatura:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Sygnatura:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KTŻ/1/2009/473
Sygnatura:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Sygnatura:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
96 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Sygnatura:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
11/KTŻ/1/2005/S/203
Sygnatura:
NP-980/2/Magazyn
Nr:
2168317595
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KTŻ/1/2004/S/148
Sygnatura:
NP-980/1/Magazyn
Nr:
2168317581
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
11/KTŻ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-752/3/Magazyn
Nr:
2168281715
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
37 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
106/KTŻ/1/2002/S
Sygnatura:
NP-752/2/Magazyn
Nr:
2168281711
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
45 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/KTŻ/1/2001/S
Sygnatura:
NP-752/1/Magazyn
Nr:
2168281713
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
26 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
88/KTŻ/1/2000/S
Sygnatura:
NP-575/2/Magazyn
Nr:
2168317583
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
37 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
96/KTŻ/1/99/S
Sygnatura:
NP-605/Magazyn
Nr:
2168333611
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
33 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
91/KTŻ/2/98/S
Sygnatura:
NP-575/[1]/Magazyn
Nr:
2168333507
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
25 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
64/KTŻ/1/97/S
Sygnatura:
NP-39/[7]/Magazyn
Nr:
2168332623
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
39 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
95/KTŻ/1/96/S
Sygnatura:
NP-39/[6]/Magazyn
Nr:
2168332287
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
29/KTŻ/2/95/S
Sygnatura:
NP-39/[5]/Magazyn
Nr:
2168332281
naukowo-badawcze
20

Autor:
Tytuł:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10. [Etap 3]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
25 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Program badawczy:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279181
naukowo-badawcze
21

Autor:
Tytuł:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
21 k.: il.; 30 cm + Aneks : 14 k.
Uwagi:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Program badawczy:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279179
naukowo-badawcze
22

Autor:
Tytuł:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
25 k.: il.; 30 cm + Aneks : 14 k.
Uwagi:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Program badawczy:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279177
naukowo-badawcze
1
Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics / Spiros A. Drivelos, Georgios P. Danezis, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK, Constantinos A. Georgiou // Food Chemistry. - vol. 338 (2021), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0308-8146
2
Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork / Agnieszka Latoch, Karolina M. Wójciak, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Michał HALAGARDA // International Journal of Food Science & Technology. - (2021) (2021) (2021) (2021) (2021) (2021). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.15217. - ISSN 0950-5423
3
Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Małgorzata Krzywonos // Przegląd Organizacji. - nr 8 (967) (2020), s. 3-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf. - ISSN 0137-7221
4
Impact of Tax Competition on Fiscal Incomes of Kazakhstan in Terms of Tax Competitive Environment / Aliya Shakbutova, Abdizhapar Saparbayev, Stanislaw Popek, Aiymzhan Makulova, Aigerim Nurmukhan // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 159 (2020), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btses2020_06006.pdf. - ISSN 2555-0403
5
Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland / Michał HALAGARDA, Sabrina Groth, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Vasilisa Pedan // Antioxidants. - vol. 9, iss. 1 (2020), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Phenolic Profiling and Antioxidant Capacity in Plants. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44
6
Food Preservation and Its Role in Creating Selected Aspects of the Quality of Processed Fruit = Utrwalanie żywności i jego rola w kreowaniu wybranych aspektów jakości przetworów owocowych / Stanisław POPEK, Adam Popek // W: Current Trends in Quality Science : Quality Design of Food Products / ed. Hanna Śmigielska. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - S. 128-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-590-0
7
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEK // Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0894-3214
8
Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products / Stanisław POPEK, Adam Popek // MATEC Web of Conferences / eds. S. Vöth, N.C. Cuong, N. Van Hoan, R. Vavrek, F.I. Panteleenko, S. POPEK. - vol. 297 (article number: 07001) (2019), s. 1-6. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/46/matecconf_ispcime18_07001.pdf. - ISSN 2274-7214
9
Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product / Stanisław POPEK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
10
Optymalizacja procesu klarowania wina jako element doskonalenia produktu / Stanisław POPEK // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 145-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
11
Procedura zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiem AQAP (Allied Quality Assurance Publication - publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości) na przykładzie spółki produkcyjnej - analiza = Risk Management Procedure in Accordance with AQAP (Allied Quality Assurance Publication) Required Based on the Example of a Production Company - Analysis / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 15 (2019), s. 7-25. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Projakościowe zarządzanie organizacją. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zeszyty-Naukowe_projako%C5%9Bciowe-zarz%C4%85dzanie-organizacj%C4%85_spis-tre%C5%9Bci_9122020.pdfWstęp: . - ISSN 2300-5157
12
MATEC Web of Conferences / eds. S. Vöth, N.C. Cuong, N. Van Hoan, R. Vavrek, F.I. Panteleenko, S. POPEK. - Kemerovo : Kuzbass State Technical University, 2019. - vol. 297. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/46/contents/contents.html. - ISSN 2274-7214
13
Consumer Response to Genetically Modified Foods / Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // W: Reference Module in Food Science [on-line]. - [Amsterdam]: Elsevier, 2018. - S. 1-5. - Bibliogr. - ISBN 978-0-08-100596-5
14
Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych / Stanisław POPEK. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65955-12-8. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788365955128&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
15
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
16
Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją = Implementation of the TQM Concept in Selected Organizational Management Systems / Stanisław POPEK, Adam Popek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 13 (2018), s. 57-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Zeszyty-Naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_13_spis-tre%C5%9Bci.pdfWstęp: Spis treści: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Zeszyty-Naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_13_spis-tre%C5%9Bci.pdfWstęp: . - ISSN 2300-5157
17
Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych = Effect of Modification of Production Process on Determinants of Quality of Selected Meat Products / Stanisław POPEK // W: Selected Problems of Food Quality = Wybrane problemy jakości żywności / eds. Monika Żuchowska-Grzywacz, Ryszard Zieliński. - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 9). - S. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-855-1
18
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 80-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
19
Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S = Imroving the Quality of the Workplace Using of 5S Method / Stanisław POPEK, Adam Popek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017), s. 33-45. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf. - ISSN 2300-5157
20
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Urszula Samotyja, Krzysztof Juś. - Poznań : Faculty of Commodity Science - Poznań University of Economics and Business, 2017. - S. 86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-943304-7-7
21
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
22
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw / Stanisław POPEK // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 82. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
23
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA // International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017), s. 325-332. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
24
A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland / Stanisław POPEK, Lucyna Szczygieł // W: Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border / ed. Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv. - Jarosław ; Lwów: Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2017. - S. 50-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65823-05-2
25
Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development / Stanislav POPEK // Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos [on-line]. - 2017 (2017), s. 128-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf. - ISSN 2538-6700
26
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing / eds. Urszula Samotyja, Wojciech Zmudziński. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017. - S. 101-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948206-0-2
27
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw = Attempt to Evaluate the Influence of Production Method and Cultivation Differences at the Level of Parameters Determining the Quality of Selected Vegetables / Stanisław POPEK // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 131-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
28
Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług = Tools of Quality Improvement : Risk Analysis of Products and Services / red. nauk. Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Narzedzia.pdf
29
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Karolina Kursa // LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017), s. 482-487. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0023-6438
30
Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją = Six Sigma Method and its use in the Process of Management Organization / Stanisław POPEK, Adam Popek // W: Finanse w aktywności gospodarczej / red. Ryszard Pukała, Krzysztof Rejman. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016. - S. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-97-0
31
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
32
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
33
Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów = Structural Factors Determining Adulteration of Honey / Stanisław POPEK // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
34
Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport = Consumption Preferences and Conditionings Concerning Food for People Doing Sport / Stanisław POPEK, Adam Popek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2300-5157
35
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016), s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf. - ISSN 1643-9953
36
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 784-792. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
37
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution = Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie / Stanisław POPEK // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016), s. 70-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf. - ISSN 2300-5254
38
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality / Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA, Grzegorz SUWALA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
39
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey / Karolina Kursa, Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA // W: Food Science Research and Innovation [Dokument elektroniczny] : Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou & P. Taoukis. - Dane tekstowe (plik pdf). - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015. - Dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - S. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-618-82196-1-8
40
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA, Adam Popek // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 162-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-034-3
41
Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win = Diversification of Some Stages of Production Process and Its Impact on the Quality of Wines / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 82-88. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf. - ISSN 1644-1818
42
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 145. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
43
Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
44
Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce / Stanisław POPEK, Nataliia Vnukova, Daria Nagaivska. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Praca zrealizowana została w ramach międzynarodowego projektu URIEiZ 11/13 pt.: "Systemowe zarządzanie jakością na przykładzie ukraińskich i polskich przedsiębiorstw branży spożywczej - analiza komparatywna". - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-78-9
45
Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale / Stanisław POPEK // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 135-151. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
46
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015), s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf. - ISSN 2080-5985
47
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 125-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication. - ISSN 2083-8611
48
Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej = Consumer Preferences as Part of Creating Quality Food for People With Increased Physical Activity / Stanisław POPEK, Adam Popek // W: Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 30-41. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-291-6
49
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 89. - Dostępne tylko streszczenie
50
Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych = As Assesment of the Impact of Preservation Processes on Fruit Juice Quality / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549. - ISSN 1898-6447
51
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 184 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-938909-3-4
52
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // W: Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 57-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-0-0
53
Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych / Stanisław POPEK // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie
54
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality / Jacek Nowicki, Stanisław POPEK, Sara Świerkosz, Katarzyna Olczak, Ryszard Tuz, Tomasz Schwarz // Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne. - nr 22, t. 2 (2014), s. 385-395. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf. - ISSN 1895-4421
55
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego / Michał HALAGARDA ; . - Kraków : , 2014. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisław POPEK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003030
56
Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 188 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-940189-0-0
57
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality = Wpływ wolnowybiegowego systemu utrzymania tuczników na ich zachowanie i wybrane cechy jakościowe mięsa / Jacek Nowicki, Stanisław POPEK, Malwina Górska, Martyna Małopolska, Ryszard Tuz, Tomasz Schwarz // W: Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development : Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 18-20 September 2014, Bydgoszcz-Inowrocław, Poland. - Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, 2014. - S. 111. - Dostępne tylko streszczenie
58
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
59
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
60
The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
61
Studium oceny autentyczności miodów odmianowych / Karolina Kursa ; . - Kraków : , 2013. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisław POPEK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002875
62
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development / Artur Kraus, Stanisław POPEK // British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013), s. 865-875. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0007-070X
63
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[37]-10[46]. - Bibliogr.
64
Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 96-111. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-1-7
65
Badanie i ocena kawy i herbaty / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 87-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
66
5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type / Stanisław POPEK, Karolina Kursa // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 8 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
67
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School / Jarosław Świda, Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
68
Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas / Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
69
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality / Stanisław POPEK, Ewa Kubejko-Polanska, Jaroslaw Swida // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
70
Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego = Innovative Functional Food Segment of the Food Processing / Stanisław POPEK // W: Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych / red. Róża Weryńska. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 113-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-49-9
71
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 128-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
72
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88139-42-0
73
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation / Stanisław POPEK, Jarosław Świda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 475-489. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
74
Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego = Attempt to Apply the Assessment of 5-HFM Level as an Indicator of Bee Honeydew Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 84-90. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
75
Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej / Dariusz Kłak ; . - Kraków : , 2011. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisław POPEK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002570
76
Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 97. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
77
Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku = Application of Conductivity Measurements to Estimate Content of Chlorine in Milk / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 179-187. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
78
Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej / Stanisław POPEK // W: Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-25-3
79
The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs / Stanisław POPEK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom : Office Publishing Technical University, 2010. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
80
A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops / Stanisław POPEK // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 529-535. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
81
Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // W: Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 273-282. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-25-3
82
Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów = Genetically Modified Food - Consumer Opinions / Stanisław POPEK // W: Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 121-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-30-7
83
Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej = The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs / Stanisław POPEK // W: Selected Problems of Food Quality Evaluation = Wybrane problemy oceny jakości żywności / ed./red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010. - S. 20-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2
84
Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej / Stanisław POPEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 74 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-2
85
Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów = Creations of Competitive Superiority of Enterprise Based on the Quality of Products / Stanisław POPEK, Dariusz Kłak // Przedsiębiorstwo i Region. - z. nr 1 (2009), s. 27-37. - Summ.. - Tytuł numeru: Konkurencyjność a innowacyjność. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/28611/03.pdf. - ISSN 2080-458X
86
Oznaczenie kwasowości / Stanisław POPOEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 30-34. - ISBN 978-83-7252-460-7
87
Oznaczenie substancji mineralnych / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 56-63. - ISBN 978-83-7252-460-7
88
Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie = Food Safety and the Use of Genetically Modified Organisms / Stanisław POPEK, Anna Podgórska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168904016. - ISSN 1898-6447
89
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 114-121. - ISBN 978-83-7252-460-7
90
Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego = An Attempt to Evaluate the Effect of Plant-Derived Fuel Production on the Condition of the Polish Agri-Food Sector / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168904472. - ISSN 1898-6447
91
Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // W: Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty) / red. B. Ślusarczyk, K. Wł. Krupa. - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2008. - S. 297-368. - Monografia ukazała się jako część efektu finalnego międzynarodowych badań na temat Akceleratorów Innowacyjności Regionów Europy. - Bibliogr. - ISBN 978-80-215-2452-7
92
Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności = Ecological Conditioning of the Quality of Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 781 (2008), s. 171-185. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162091699. - ISSN 1898-6447
93
Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices / POPEK S. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 477-481. - Summ. - Bibliogr.
94
Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey / POPEK S. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 482-485. - Summ. - Bibliogr.
95
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych / Stanisław POPEK // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 216-220. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
96
Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b* = Determining the Colour of Varietal Honeys Using the L a* b* System / Stanisław POPEK, Klaudia Figiel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 179-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137138903. - ISSN 0208-7944
97
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products / Stanislaw POPEK // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 1338-1340. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
98
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów / Aleksandra FILIP ; Promotor: Stanisław POPEK. - Gdynia, 2006. - 197 s. : il. ; 31 cm. - Bibliogr.
99
Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych = The Quality Determinants of Sponge Cakes / Joanna PTASIŃSKA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 85-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696. - ISSN 0208-7944
100
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage / Anna STRADA, Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 15-25. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-7-0
101
Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology [Dokument elektroniczny] / Aleksandra FILIP, Stanisław POPEK // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
102
Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1. Cz. 1 / zespół: Zofia CICHOŃ, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 4-55. - Bibliogr.
103
Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych = The Zinc Content of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 51-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135826952. - ISSN 0208-7944
104
Profile of the Determinants of Organic Food Quality [Dokument elektroniczny] / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 5 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
105
Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów = Consumer's Opinions on the Importance of the Information on Fruit Juice Packagings and its Sources / Artur Kraus, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 161-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93605977. - ISSN 0208-7944
106
Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1176-1182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
107
Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej = Consumer Criteria for Assessing the Quality of Health Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 71-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93009923. - ISSN 0208-7944
108
Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession / S. POPEK, T. SIKORA // W: The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis. - Athens: Agricultural University, 2005. - S. 75-84. - Bibliogr. - ISBN 960-85847-9-5
109
Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych = Comparison of Carbohydrate Contents of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004), s. 59-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557337. - ISSN 0208-7944
110
Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 307-310. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
111
Znakowanie ekologiczne żywności = Marking of Ecological Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004), s. 17-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677. - ISSN 0208-7944
112
Total Ash Content in Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 311-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
113
Badanie i ocena kawy i herbaty / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 81-93. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
114
Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych = Testing the Acidity of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 623 (2003), s. 29-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/40010. - ISSN 0208-7944
115
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 121-132. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
116
Identification of Honey Types / Stanisław POPEK // Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003), s. 39-40. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
117
Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000 / [oprac. Stanisław POPEK]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2003. - 135 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89541-20-3
118
Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych / Aleksandra FILIP, Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 430-436. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
119
Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego / Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 408-415. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
120
Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003), s. 36-38. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
121
Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej = Attempt of Classification of Bee Honey By the Method of the Discriminant Function Analysis / Stanisław POPEK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 2 (31) (2002), s. 78-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
122
Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002. - S. 620-622. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
123
Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego = An Attempt to Use the Analysis of Variance for the Identification of the Type and Variety of Honey / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002), s. 57-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15063. - ISSN 0208-7944
124
Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych = Comparing the Enzymatic Activity of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 89-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności = The Factors Determining the Chemical Contamination of Food / Stanisław POPEK, Beata Popek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
126
A Procedure to Identify a Honey Type / S. POPEK // Food Chemistry. - vol. 79, iss. 3 (2002), s. 401-406. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0308-8146
127
Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania / Stanisław POPEK // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 395-402. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
128
Nowe książki / Stanisław POPEK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002), s. 144-147. - ISSN 2451-0769
129
Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość = The Identification of Honey Variants and a Methodology for Assessing the Physio-chemical Properties Determining their Quality : a Study / Stanisław POPEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 106 s. : tab, rys., ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 147). - ISBN 83-7252-096-8
130
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey / Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 269-277. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
131
Oznaczanie kwasowości / Stanisław POPOEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 28-32. - ISBN 83-7252-078-X
132
Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych = Examining the Interrelations between Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 572 (2001), s. 29-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11919. - ISSN 0208-7944
133
Oznaczanie substancji mineralnych / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 53-60. - ISBN 83-7252-078-X
134
Analiza parametrów determinujących jakość wybranych miodów odmianowych / Stanisław POPEK // W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny] / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek. - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001. - S. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915774-0-6
135
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 108-114. - ISBN 83-7252-078-X
136
Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey / Stanisław POPEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 715-719. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
137
Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych = Content of Nitrates and Nitrites in Selected Food Stuffs / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 121-127. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
138
Jakość sensoryczna żywności / Stanisław POPEK, Joanna PTASIŃSKA // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 273-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
139
Jakość polskich miodów odmianowych / Stanisław POPEK // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 161. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
140
Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska / Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 341-343. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
141
Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym / S. POPEK // W: Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych. - Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86707-96-8
142
Contents of Metals in Cultivated Mushrooms / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KUDEŁKA and S. POPEK // Nahrung. - vol. 44, iss. 1 (2000), s. 63-64. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
143
Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey / Stanisław POPEK // W: Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2. - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000. - S. 538-542. - Bibliogr.
144
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEK // Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
145
The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys / Stanisław POPEK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 582-587. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
146
Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa = Impact of Pre-Slaughter Weight of Rabbits on pH24 and Water Absorption Levels of Their Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 49-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
147
Jakość kawy naturalnej = The Quality of Natural Coffee / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 141-145. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
148
Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat] / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 203. - ISBN 83-912465-2-3
149
Badanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych / Stanisław POPEK // W: Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 93. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7108-064-6
150
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych = Testing the Physicochemical Quality Parameters of Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999), s. 27-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
151
Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji / Stanisław POPEK // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 101. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
152
Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 538-541. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
153
Zanieczyszczenia chemiczne żywności = Chemical Contamination of Foodstuffs / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 125-133. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
154
Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys / Stanislaw POPEK // Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998), s. 75-79. - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0340-7705
155
Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego / Stanisław POPEK // W: Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 53. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 329). - S. 241-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
156
Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych / Stanisław POPEK // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 357-359. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
157
Porównanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych / Stanisław POPEK // W: Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych / [kom. nauk. Włodzimierz Bednarski et al.]. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1998. - S. 476. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-87443-65-4
158
Zawartość toksycznych metali w warzywach z upraw ekologicznych / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // W: Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych / [kom. nauk. Włodzimierz Bednarski et al.]. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1998. - S. 299-300. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-87443-65-4
159
The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination / Stanisław POPEK // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 272-273. - Bibliogr.
160
Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b* / Mariusz GIEMZA, Stanisław POPEK // W: Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - (1997), s. 179. - ISBN 83-7108-027-1
161
Żywność ekologiczna w świetle wymagań dla bezpiecznej żywności / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // W: Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 94-96. - Bibliogr.
162
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 127-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
163
Porównanie zawartości popiołu całkowitego w wybranych miodach nektarowych / Stanisław POPEK // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 30, suplement (1997), s. 62. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r. - ISSN 0365-9445
164
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego / Stanisław POPEK // W: Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - (1997), s. 199-200. - ISBN 83-7108-027-1
165
Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych = Analysis of the Significance of Differences Between the Quality Factors of Rabbit Meat from Various Environmental Groups / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
166
Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat] / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996. - S. 33-36. - Bibliogr.
167
Ocena jakości tuszek królików bezrasowych pochodzących z różnych grup środowiskowych / Stanisław POPEK // W: Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : streszczenia / [kom. nauk.: Mikołaj Protasowicki et al.]. - Szczecin : Akademia Rolnicza, 1996. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie
168
Właściwości sensoryczne i przydatność kulinarna mięsa króliczego / Stanisław POPEK // W: Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996. - S. 29-32. - Bibliogr.
169
The Properties of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki. - Kyyiv : KDTEU, 1996. - S. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
170
Analiza fizykochemicznych parametrów jakości mięsa królików bezrasowych / Stanisław POPEK // W: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / [red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski]. - Poznań : Konteks, 1996. - S. 70. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-903869-1-7
171
pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat / Mariusz GIEMZA, Stanisław POPEK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 460-462. - Summ. - Bibliogr.
172
The Quality of Rabbit's Meat / Stanisław POPEK // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 289-292. - ISBN 7-301-02897-0
173
Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 88. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
174
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 109-110. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
175
Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at Determining Sex and Pre-slaughter Weight Impact on Rabbit Sensory Quality / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995), s. 21-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
176
Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego / Stanisław POPEK // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3) (1995), s. 116. - Dostępne tylko streszczenia. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku". - ISSN 1425-6959
177
Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa / Stanisław POPEK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 92. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
178
Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego / S. Popek // W: Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień. - Łódź : Politechnika Łódzka, 1995. - S. 183. - ISBN 83-901682-3-5
179
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego / Stanisław POPEK // W: Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.]. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. - S. 247. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85766-14-6
180
Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa = An Attempt to Evaluate the Usability For Slaughter of Rabbits, and the Quality of Their Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994), s. 17-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
181
Znakowanie produktów spożywczych = Food Products Labelling / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994), s. 224-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
182
Próba wyboru parametrów do wstępnej oceny jakości sensorycznej i odżywczej mięsa króliczego / Stanisław POPEK // W: Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994. - Łódź: Akademia Medyczna, 1994. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
183
Analysis of Selected Parameters Characterising the Quality of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. B-5. - Dostępne tylko streszczenie
184
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at the Assessment of the Effect of Selected Zoometric Parameters on the Sensory Quality of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993), s. 27-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
185
Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego = Interrelationship between the Culinary Efficiency and the Selected Physicochemical Parameters of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
186
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych / Stanisław POPEK ; Promotor: Maria KKREŁOWSKA-KUŁAS. - Kraków, 1993. - 98, [50] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
187
Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego = Attempt at Determining the Interdependence Between the Selected Zoometric, Sensory, and Physicochemical Parameters of Rabbit's Meat / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 15-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
188
Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Effect of Sex on the Sensory Quality of Rabbit's Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 23-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
189
Niektóre własności mięsa króliczego = Some Properties of Rabbit Meat / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 55-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
190
Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa króliczego / Stanisław POPEK // W: Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12. - Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenie
191
Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 41
192
Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz SIKORA // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 40
193
Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990. - Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia
194
Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D = Attempt of Determining the Physical Parameters of Rabbit Meat Colour by Means of the Momcolor D Trichromatic Colorimeter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
195
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
196
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
197
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
198
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
199
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
200
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
201
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
202
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
203
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
204
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
205
Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
206
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
207
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
208
Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kier. tematu, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 26 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
209
Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa / Zofia CICHOŃ, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
210
Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. [Cz. 1] / Zofia CICHOŃ, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
211
Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 25 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
212
Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 39 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
213
Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ, Wanda GALON, Danuta BIALIK, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
214
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10. [Etap 3] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 25 k. : il. ; 30 cm. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
215
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 2] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989/1990. - 21 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 14 k. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
216
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 1] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988/1989. - 25 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 14 k. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
1
Drivelos S., Danezis G., Halagarda M., Popek S., Georgiou C., (2021), Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics, "Food Chemistry", vol. 338, s. 1-8.
2
Latoch A., Wójciak K., Popek S., Rohn S., Halagarda M., (2021), Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork, "International Journal of Food Science & Technology"; https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.15217
3
Salerno-Kochan R., Popek S., Halagarda M., Krzywonos M., (2020), Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych, "Przegląd Organizacji", nr 8 (967), s. 3-12; https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf
4
Shakbutova A., Saparbayev A., Popek S., Makulova A., Nurmukhan A., (2020), Impact of Tax Competition on Fiscal Incomes of Kazakhstan in Terms of Tax Competitive Environment, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 159, s. 1-13; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btses2020_06006.pdf
5
Halagarda M., Groth S., Popek S., Rohn S., Pedan V., (2020), Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland, "Antioxidants", vol. 9, iss. 1, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44
6
Popek S., Popek A., (2019), Food Preservation and Its Role in Creating Selected Aspects of the Quality of Processed Fruit. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Quality Science : Quality Design of Food Products, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 128-137.
7
Świda J., Halagarda M., Prusak A., Popek S., (2019), Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland, "Packaging Technology and Science", vol. 32, iss. 12, s. 607-617.
8
Popek S., Popek A., (2019), Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products, "MATEC Web of Conferences", vol. 297 (article number: 07001), s. 1-6; https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/46/matecconf_ispcime18_07001.pdf
9
Popek S., (2019), Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 86.
10
Popek S., (2019), Optymalizacja procesu klarowania wina jako element doskonalenia produktu. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 145-154.
11
Popek S., (2019), Procedura zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiem AQAP (Allied Quality Assurance Publication - publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości) na przykładzie spółki produkcyjnej - analiza, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 15, s. 7-25.
12
MATEC Web of Conferences / eds. S. Vöth, N.C. Cuong, N. Van Hoan, R. Vavrek, F.I. Panteleenko, S. POPEK Kemerovo : Kuzbass State Technical University, 2019. - vol. 297. - . - Bibliogr. przy art. - 2274-7214
13
Halagarda M., Popek S., (2018), Consumer Response to Genetically Modified Foods. [W:] Reference Module in Food Science [on-line], [Amsterdam] : Elsevier, s. 1-5.
14
Popek S., (2018), Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 176 s.
15
Świda J., Halagarda M., Popek S., (2018), Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market, "International Journal of Consumer Studies", vol. 42, iss. 3, s. 358-366.
16
Popek S., Popek A., (2018), Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 13, s. 57-70.
17
Popek S., (2018), Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych. [W:] Żuchowska-Grzywacz M., Zieliński R. (red.), Selected Problems of Food Quality, Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, s. 175-184.
18
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2018), Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 80-93.
19
Popek S., Popek A., (2017), Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 11, s. 33-45; http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf
20
Popek S., (2017), The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour. [W:] Gwiazdowska D., Samotyja U., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Faculty of Commodity Science - Poznań University of Economics and Business, s. 86.
21
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
22
Popek S., (2017), Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 82.
23
Popek S., Halagarda M., (2017), Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries, "International Journal of Consumer Studies", vol. 41, nr 3, s. 325-332.
24
Popek S., Szczygieł L., (2017), A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland. [W:] Rejman K., Kravciv V. (red.), Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border, Jarosław ; Lwów : Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, s. 50-63.
25
Popek S., (2017), Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development, "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos" [on-line], 2017, s. 128-136; https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf
26
Popek S., (2017), The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour. [W:] Samotyja U., Zmudziński W. (red.), Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 101-121.
27
Popek S., (2017), Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 131-150.
28
Popek S., Miśniakiewicz M. (red.), (2017), Narzędzia doskonalenia jakości: analiza ryzyka wyrobów i usług, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 174 s.
29
Popek S., Halagarda M., Kursa K., (2017), A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis, "LWT-Food Science and Technology", vol. 77, s. 482-487.
30
Popek S., Popek A., (2016), Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją. [W:] Pukała R., Rejman K. (red.), Finanse w aktywności gospodarczej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 47-70.
31
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 143.
32
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
33
Popek S., (2016), Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 60-69.
34
Popek S., Popek A., (2016), Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 8, s. 97-108.
35
Popek S., Świda J., (2016), Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 31 (2), s. 239-247; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf
36
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 784-792.
37
Popek S., (2016), The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, nr 10, s. 70-82; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf
38
Popek S., Halagarda M., Suwala G., (2016), Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 27.
39
Kursa K., Popek S., Halagarda M., (2015), A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey. [W:] Dermesonlouoglou E., Giannou V., Gogou E. (red.), Food Science Research and Innovation: Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 [Dokument elektroniczny], Athens : NTUA, School of Chemical Engineering, s. 1716-1720.
40
Popek S., Świda J., Popek A., (2015), The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys, T. 2, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 162-173.
41
Popek S., (2015), Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 82-88; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf
42
Popek S., (2015), The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 145.
43
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2015), Quality Assessment Methods for Natural Products. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 113-123.
44
Popek S., Vnukova N., Nagaivska D., (2015), Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 165 s.
45
Popek S., (2015), Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 135-151.
46
Popek S., Świda J., (2015), The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 1 (16), s. 61-71; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf
47
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2014), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 125-133; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication
48
Popek S., Popek A., (2014), Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Determinants of Food Products Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 30-41.
49
Kursa K., Popek S., (2014), Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 89.
50
Popek S., (2014), Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 33-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549
51
Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), (2014), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 184 s.
52
Kursa K., Popek S., (2014), Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Future Trends and Challenges in the Food Sector, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 57-68.
53
Popek S., (2014), Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 33.
54
Nowicki J., Popek S., Świerkosz S., Olczak K., Tuz R., Schwarz T., (2014), The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality, "Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne", nr 22, t. 2, s. 385-395; http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf
55
Halagarda M., (2014), Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego, Prom. Popek S., Kraków : , 217 k.
56
Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), (2014), Future Trends and Challenges in the Food Sector, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 188 s.
57
Nowicki J., Popek S., Górska M., Małopolska M., Tuz R., Schwarz T., (2014), The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality. [W:] Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development: Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 18-20 September 2014, Bydgoszcz-Inowrocław, Poland, Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, s. 111.
58
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[25]-12[36].
59
Popek S., Świda J., (2013), Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 121.
60
Popek S., (2013), The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 103.
61
Kursa K., (2013), Studium oceny autentyczności miodów odmianowych, Prom. Popek S., Kraków : , 146 k.
62
Kraus A., Popek S., (2013), Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development, "British Food Journal", vol. 115, iss. 6, s. 865-875.
63
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[37]-10[46].
64
Popek S., (2013), Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry. [W:] Matuszak-Flejszman A., Kaźmierczak M. (red.), Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 96-111.
65
Popek S., (2012), Badanie i ocena kawy i herbaty. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 87-99.
66
Popek S., Kursa K., (2012), 5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
67
Świda J., Popek S., (2012), The Motives of University Choice and Studying at a Higher School. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 205-224.
68
Popek S., (2012), Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 53-75.
69
Popek S., Kubejko-Polanska E., Świda J., (2012), The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
70
Popek S., (2012), Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego. [W:] Weryńska R. (red.), Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 113-136.
71
Popek S., (2012), Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-142.
72
Popek S., Świda J. (red.), (2012), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 226 s.
73
Popek S., Świda J., (2011), Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 475-489.
74
Kursa K., Popek S., (2011), Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 84-90.
75
Kłak D., (2011), Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej, Prom. Popek S., Kraków : , 229 k.
76
Popek S., (2011), Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 97.
77
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Popek S., (2011), Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 179-187.
78
Popek S., (2010), Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej. [W:] Makieła Z. (red.), Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 7-18.
79
Popek S., (2010), The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 36.
80
Popek S., (2010), A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 529-535.
81
Popek S., Filip A., (2010), Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej. [W:] Makieła Z. (red.), Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 273-282.
82
Popek S., (2010), Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów. [W:] Wolanin-Jarosz E. (red.), Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 121-132.
83
Popek S., (2010), Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Problems of Food Quality Evaluation, Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 20-29.
84
Popek S., (2009), Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 74 s.
85
Popek S., Kłak D., (2009), Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów, "Przedsiębiorstwo i Region", z. nr 1, s. 27-37; http://www.ur.edu.pl/file/28611/03.pdf
86
Popek S., (2009), Oznaczenie kwasowości. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30-34.
87
Popek S., (2009), Oznaczenie substancji mineralnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 56-63.
88
Popek S., Podgórska A., (2009), Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 97-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/168904016
89
Popek S., (2009), Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 114-121.
90
Popek S., Filip A., (2009), Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 109-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/168904472
91
Popek S., Filip A., (2008), Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem. [W:] Krupa (red.), Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty), Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM, s. 297-368.
92
Popek S., Filip A., (2008), Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 781, s. 171-185; https://bazekon.uek.krakow.pl/162091699
93
Popek S., (2008), Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 477-481.
94
Popek S., (2008), Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 482-485.
95
Popek S., (2008), Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 216-220.
96
Popek S., Figiel K., (2007), Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b*, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 179-187; https://bazekon.uek.krakow.pl/137138903
97
Popek S., (2006), Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 1338-1340.
98
Filip A., (2006), Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów, Prom. Popek S., Gdynia : , 197 s.
99
Ptasińska J., Popek S., (2006), Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 85-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696
100
Strada A., Popek S., Sikora T., (2006), New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage. [W:] Sikora T., Strada A. (red.), The Food Industry in Europe: Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-25.
101
Filip A., Popek S., (2006), Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
102
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2006), Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1. [W:] Cichoń Z. (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 4-55.
103
Popek S., (2006), Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 51-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/135826952
104
Popek S., Filip A., (2006), Profile of the Determinants of Organic Food Quality. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
105
Kraus A., Popek S., (2005), Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 161-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/93605977
106
Popek S., (2005), Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1176-1182.
107
Popek S., Filip A., (2005), Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 71-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/93009923
108
Popek S., Sikora T., (2005), Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession. [W:] Soldatos P., Rozakis S. (red.), The Food Industry in Europe: Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Athens : Agricultural University, s. 75-84.
109
Popek S., (2004), Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 59-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557337
110
Popek S., (2004), Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 307-310.
111
Popek S., Filip A., Koterwa M., (2004), Znakowanie ekologiczne żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 17-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677
112
Popek S., (2004), Total Ash Content in Selected Nectar Honeys. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 311-314.
113
Popek S., (2003), Badanie i ocena kawy i herbaty. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-93.
114
Popek S., (2003), Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 623, s. 29-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/40010
115
Popek S., (2003), Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-132.
116
Popek S., (2003), Identification of Honey Types, "Nahrung", vol. 47, iss. 1, s. 39-40.
117
Popek S., (2003), Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 135 s.
118
Filip A., Popek S., (2003), Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 430-436.
119
Popek S., (2003), Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 408-415.
120
Popek S., (2003), Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys, "Nahrung", vol. 47, iss. 1, s. 36-38.
121
Popek S., (2002), Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 2 (31), s. 78-87.
122
Popek S., (2002), Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 620-622.
123
Popek S., (2002), Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 57-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/15063
124
Popek S., (2002), Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 89-92.
125
Popek S., Popek B., (2002), Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 15-25.
126
Popek S., (2002), A Procedure to Identify a Honey Type, "Food Chemistry", vol. 79, iss. 3, s. 401-406.
127
Popek S., (2002), Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 395-402.
128
Popek S., (2002), Nowe książki, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 3 (32), s. 144-147.
129
Popek S., (2001), Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 147), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 106 s.
130
Kędzior W., Popek S., (2001), Skład chemiczny i właściwości miodu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 269-277.
131
Popek S., (2001), Oznaczanie kwasowości. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 28-32.
132
Popek S., (2001), Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 572, s. 29-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/11919
133
Popek S., (2001), Oznaczanie substancji mineralnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 53-60.
134
Popek S., (2001), Analiza parametrów determinujących jakość wybranych miodów odmianowych. [W:] Haber T., Porzucek H. (red.), Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny], Warszawa : Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, s. 1-6.
135
Popek S., (2001), Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 108-114.
136
Popek S., (2001), Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 715-719.
137
Krełowska-Kułas M., Popek S., (2000), Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 121-127.
138
Popek S., Ptasińska J., (2000), Jakość sensoryczna żywności. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 273-276.
139
Popek S., (2000), Jakość polskich miodów odmianowych. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 161.
140
Popek S., (2000), Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 341-343.
141
Popek S., (2000), Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym. [W:] Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych, Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, s. 48.
142
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., (2000), Contents of Metals in Cultivated Mushrooms, "Nahrung", vol. 44, iss. 1, s. 63-64.
143
Popek S., (2000), Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey. [W:] Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2, Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, s. 538-542.
144
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1999), Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland, "Nahrung", vol. 43, iss. 5, s. 317-319.
145
Popek S., (1999), The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 582-587.
146
Popek S., (1999), Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 49-52.
147
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Jakość kawy naturalnej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 141-145.
148
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 203.
149
Popek S., (1999), Badanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych. [W:] Mieczysław Pałasiński (red.), Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 93.
150
Popek S., (1999), Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 526, s. 27-32.
151
Popek S., (1999), Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 101.
152
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 538-541.
153
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1998), Zanieczyszczenia chemiczne żywności, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 125-133.
154
Popek S., (1998), Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys, "Forum Ware", 26, nr 1-4, s. 75-79.
155
Popek S., (1998), Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego. [W:] Ruda (red.), Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 53), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 241-245.
156
Popek S., (1998), Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 357-359.
157
Popek S., (1998), Porównanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych. [W:] Włodzimierz Bednarski (red.), Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 476.
158
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1998), Zawartość toksycznych metali w warzywach z upraw ekologicznych. [W:] Włodzimierz Bednarski (red.), Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 299-300.
159
Popek S., (1997), The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 272-273.
160
Giemza M., Popek S., (1997), Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*. [W:] Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r, s. 179.
161
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1997), Żywność ekologiczna w świetle wymagań dla bezpiecznej żywności. [W:] Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 94-96.
162
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1997), Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 127-134.
163
Popek S., (1997), Porównanie zawartości popiołu całkowitego w wybranych miodach nektarowych, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 30, suplement, s. 62.
164
Popek S., (1997), Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego. [W:] Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r, s. 199-200.
165
Popek S., (1997), Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 37-47.
166
Popek S., Sikora T., (1996), Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]. [W:] Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 33-36.
167
Popek S., (1996), Ocena jakości tuszek królików bezrasowych pochodzących z różnych grup środowiskowych. [W:] Mikołaj Protasowicki (red.), Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : streszczenia, Szczecin : Akademia Rolnicza, s. 25.
168
Popek S., (1996), Właściwości sensoryczne i przydatność kulinarna mięsa króliczego. [W:] Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 29-32.
169
Popek S., (1996), The Properties of Rabbit Meat. [W:] Mazaraki (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 34-35.
170
Popek S., (1996), Analiza fizykochemicznych parametrów jakości mięsa królików bezrasowych. [W:] Duda G., Maruszewska M., Przysławski J. (red.), Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia, Poznań : Konteks, s. 70.
171
Popek S., Giemza M., (1996), pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 460-462.
172
Popek S., (1995), The Quality of Rabbit's Meat. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 289-292.
173
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1995), Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 88.
174
Popek S., (1995), Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 109-110.
175
Popek S., (1995), Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 462, s. 21-26.
176
Popek S., (1995), Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 2 (3), s. 116.
177
Popek S., (1995), Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92.
178
Popek S., (1995), Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego. [W:] Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 183.
179
Popek S., (1994), Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego. [W:] Bohdan Achremowicz (red.), Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień, Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, s. 247.
180
Popek S., (1994), Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 17-26.
181
Sikora T., Popek S., (1994), Znakowanie produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy", T. 48, nr 8, s. 224-225.
182
Popek S., (1994), Próba wyboru parametrów do wstępnej oceny jakości sensorycznej i odżywczej mięsa króliczego. [W:] Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994, Łódź : Akademia Medyczna, s. 19.
183
Popek S., (1993), Analysis of Selected Parameters Characterising the Quality of Rabbit Meat. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-5.
184
Popek S., (1993), Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 396, s. 27-32.
185
Popek S., (1993), Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 423, s. 11-16.
186
Popek S., (1993), Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych, Prom. Krełowska M., Kraków : , 98, [50] k.
187
Sikora T., Popek S., (1992), Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 15-21.
188
Popek S., (1992), Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 23-27.
189
Sikora T., Popek S., (1991), Niektóre własności mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 55-62.
190
Popek S., (1991), Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa króliczego. [W:] Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12, Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, s. 67.
191
Popek S., Sikora T., (1990), Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 41.
192
Popek S., Sikora T., (1990), Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 40.
193
Popek S., Sikora T., (1990), Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego. [W:] Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990, Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, s. 76.
194
Gołębiowski T., Popek S., Sikora T., (1990), Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 57-66.
195
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
196
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 180 k.
197
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
198
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 k.
199
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
200
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 85 s.
201
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 46, [3] s.
202
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
203
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2005), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
204
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2004), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
205
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2003), Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
206
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2002), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
207
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2001), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
208
Cichoń Z., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Popek S., Suwała G., (2000), Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
209
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., (2000), Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
210
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., (1999), Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. [Cz. 1], Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
211
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., Ivić M., (1997), Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
212
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., Ivić M., (1996), Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
213
Krełowska-Kułas M., Popek S., Ivić M., Galon W., Bialik D., Sutor B., (1995), Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
214
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1990), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe: temat A.3.10. [Etap 3], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
215
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1989), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne: temat A.3.10. [Etap 2], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k.
216
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1988), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne: temat A.3.10. [Etap 1], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
1
@article{UEK:2168349806,
author = "Spiros A. Drivelos and Georgios P. Danezis and Michał Halagarda and Stanisław Popek and Constantinos A. Georgiou",
title = "Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics",
journal = "Food Chemistry",
number = "vol. 338",
pages = "1-8",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127936},
url = {},
}
2
@article{UEK:2168356426,
author = "Agnieszka Latoch and Karolina M. Wójciak and Stanisław Popek and Sascha Rohn and Michał Halagarda and ",
title = "Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork",
journal = "International Journal of Food Science & Technology",
pages = "",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.15217},
url = {https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijfs.15217},
}
3
@article{UEK:2168351608,
author = "Renata Salerno-Kochan and Stanisław Popek and Michał Halagarda and Małgorzata Krzywonos",
title = "Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8 (967)",
pages = "3-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2020.08.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf},
}
4
@article{UEK:2168347106,
author = "Aliya Shakbutova and Abdizhapar Saparbayev and Stanisław Popek and Aiymzhan Makulova and Aigerim Nurmukhan",
title = "Impact of Tax Competition on Fiscal Incomes of Kazakhstan in Terms of Tax Competitive Environment",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 159",
pages = "1-13",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202015906006},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btses2020_06006.pdf},
}
5
@article{UEK:2168343880,
author = "Michał Halagarda and Sabrina Groth and Stanisław Popek and Sascha Rohn and Vasilisa Pedan",
title = "Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland",
journal = "Antioxidants",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/antiox9010044},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44},
}
6
@inbook{UEK:2168339559,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Food Preservation and Its Role in Creating Selected Aspects of the Quality of Processed Fruit",
booktitle = "Current Trends in Quality Science : Quality Design of Food Products",
pages = "128-137",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
isbn = "978-83-7789-590-0",
}
7
@article{UEK:2168340415,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Anna Prusak and Stanisław Popek",
title = "Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland",
journal = "Packaging Technology and Science",
number = "vol. 32, iss. 12",
pages = "607-617",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/pts.2478},
url = {},
}
8
@article{UEK:2168340657,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products",
journal = "MATEC Web of Conferences",
number = "vol. 297 (article number: 07001)",
pages = "1-6",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929707001},
url = {https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/46/matecconf_ispcime18_07001.pdf},
}
9
@misc{UEK:2168340307,
author = "Stanisław Popek",
title = "Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "86",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
10
@inbook{UEK:2168340177,
author = "Stanisław Popek",
title = "Optymalizacja procesu klarowania wina jako element doskonalenia produktu",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "145-154",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
11
@article{UEK:2168352850,
author = "Stanisław Popek",
title = "Procedura zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiem AQAP (Allied Quality Assurance Publication - publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości) na przykładzie spółki produkcyjnej - analiza",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "15",
pages = "7-25",
year = "2019",
url = {},
}
12
@misc{UEK:2168340661,
title = "MATEC Web of Conferences",
editor = Vöth Stefan,
editor = Cuong Ngo Cao,
editor = Van Hoan Nguyen,
editor = Vavrek Roman,
editor = Panteleenko Feodor I.,
editor = Popek Stanisław,
adress = "Kemerovo",
publisher = "Kuzbass State Technical University",
year = "2019",
url = {https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/46/contents/contents.html},
}
13
@inbook{UEK:2168328003,
author = "Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Consumer Response to Genetically Modified Foods",
booktitle = "Reference Module in Food Science",
pages = "1-5",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21884-2},
url = {},
isbn = "978-0-08-100596-5",
}
14
@book{UEK:2168334139,
author = "Stanisław Popek",
title = "Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-65955-12-8",
}
15
@article{UEK:2168324091,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 42, iss. 3",
pages = "358-366",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12427},
url = {},
}
16
@article{UEK:2168339543,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "13",
pages = "57-70",
year = "2018",
url = {},
}
17
@inbook{UEK:2168325859,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych",
booktitle = "Selected Problems of Food Quality",
pages = "175-184",
adress = "Radom",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7351-855-1",
}
18
@inbook{UEK:2168324999,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "80-93",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
19
@article{UEK:2168357744,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "11",
pages = "33-45",
year = "2017",
url = {http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf},
}
20
@misc{UEK:2168315123,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "86",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-943304-7-7",
}
21
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Hołda Artur,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Kopeć Jacek,
editor = Molendowski Edward,
editor = Popek Stanisław,
editor = Pyrzyńska Ewa,
editor = Śmigielska Grażyna,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Ziębicki Bernard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
22
@misc{UEK:2168319659,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "82",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
23
@article{UEK:2168314021,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 41, 3",
pages = "325-332",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12345},
url = {},
}
24
@inbook{UEK:2168320227,
author = "Stanisław Popek and Lucyna Szczygieł",
title = "A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland",
booktitle = "Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border",
pages = "50-63",
adress = "Jarosław ; Lwów",
publisher = "Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław",
year = "2017",
isbn = "978-83-65823-05-2",
}
25
@article{UEK:2168315161,
author = "Stanisław Popek",
title = "Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development",
journal = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos",
number = "2017",
pages = "128-136",
year = "2017",
url = {https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168315151,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing",
pages = "101-121",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-948206-0-2",
}
27
@inbook{UEK:2168319237,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "131-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
28
@book{UEK:2168319407,
title = "Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług",
editor = Popek Stanisław,
editor = Miśniakiewicz Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Narzedzia.pdf},
isbn = "978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8",
}
29
@article{UEK:2168310965,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda and Karolina Kursa",
title = "A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis",
journal = "LWT-Food Science and Technology",
number = "vol. 77",
pages = "482-487",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.12.003},
url = {},
}
30
@inbook{UEK:2168315149,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją",
booktitle = "Finanse w aktywności gospodarczej",
pages = "47-70",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2016",
isbn = "978-83-63909-97-0",
}
31
@misc{UEK:2168309383,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "143",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
32
@article{UEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
33
@inbook{UEK:2168307035,
author = "Stanisław Popek",
title = "Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "60-69",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
34
@article{UEK:2168315171,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "8",
pages = "97-108",
year = "2016",
url = {},
}
35
@article{UEK:2168309657,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 31 (2)",
pages = "239-247",
year = "2016",
url = {http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf},
}
36
@inbook{UEK:2168308013,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "784-792",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
37
@article{UEK:2168310041,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 4, 10",
pages = "70-82",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.10.5},
url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf},
}
38
@misc{UEK:2168309321,
author = "Stanislaw Popek and Michal Halagarda and Grzegorz Suwala",
title = "Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "27",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
39
@inbook{UEK:2168299333,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey",
booktitle = "Food Science Research and Innovation",
pages = "1716-1720",
adress = "Athens",
publisher = "NTUA, School of Chemical Engineering",
year = "2015",
isbn = "978-618-82196-1-8",
}
40
@inbook{UEK:2168292713,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda and Adam Popek",
title = "The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2",
pages = "162-173",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-034-3",
}
41
@article{UEK:2168301023,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "82-88",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf},
}
42
@misc{UEK:2168294329,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "145",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
43
@inbook{UEK:2168301031,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Quality Assessment Methods for Natural Products",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "113-123",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
44
@book{UEK:2168297553,
author = "Stanisław Popek and Nataliia Vnukova and Daria Nagaivska",
title = "Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-63909-78-9",
}
45
@inbook{UEK:2168301049,
author = "Stanisław Popek",
title = "Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "135-151",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
46
@article{UEK:2168296193,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "1 (16)",
pages = "61-71",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/nit.2015.1.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf},
}
47
@article{UEK:2168291137,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "125-133",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication},
}
48
@inbook{UEK:2168294961,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej",
booktitle = "Selected Determinants of Food Products Quality",
pages = "30-41",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-7789-291-6",
}
49
@misc{UEK:2168283637,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek",
title = "Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "89",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
50
@article{UEK:2168284345,
author = "Stanisław Popek",
title = "Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "33-41",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0303},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549},
}
51
@book{UEK:2168284135,
title = "Food Products' Quality",
editor = Miśniakiewicz Małgorzata,
editor = Popek Stanisław,
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
52
@inbook{UEK:2168283951,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek",
title = "Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey",
booktitle = "Future Trends and Challenges in the Food Sector",
pages = "57-68",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-940189-0-0",
}
53
@misc{UEK:2168284301,
author = "Stanislaw Popek",
title = "Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "33",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
54
@article{UEK:2168295039,
author = "Jacek Nowicki and Stanisław Popek and Sara Świerkosz and Katarzyna Olczak and Ryszard Tuz and Tomasz Schwarz",
title = "The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality",
journal = "Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne",
number = "22, t. 2",
pages = "385-395",
year = "2014",
url = {http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf},
}
55
@unpublished{UEK:2168292075,
author = "Michał Halagarda",
title = "Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003030},
}
56
@book{UEK:2168283953,
title = "Future Trends and Challenges in the Food Sector",
editor = Miśniakiewicz Małgorzata,
editor = Popek Stanisław,
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-940189-0-0",
}
57
@misc{UEK:2168295033,
author = "Jacek Nowicki and Stanisław Popek and Malwina Górska and Martyna Małopolska and Ryszard Tuz and Tomasz Schwarz",
title = "The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality",
booktitle = "Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development",
pages = "111",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "University of Technology and Life Sciences Press",
year = "2014",
}
58
@unpublished{UEK:2168290827,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[25]-12[36]",
year = "2013",
}
59
@misc{UEK:2168294773,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "121",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
60
@misc{UEK:2168294689,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "103",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
61
@unpublished{UEK:2168290643,
author = "Karolina Kursa",
title = "Studium oceny autentyczności miodów odmianowych",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002875},
}
62
@article{UEK:2168287705,
author = "Artur Kraus and Stanisław Popek",
title = "Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development",
journal = "British Food Journal",
number = "vol. 115, iss. 6",
pages = "865-875",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-Apr-2010-0064},
url = {},
}
63
@unpublished{UEK:2168290829,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanislaw Popek",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[37]-10[46]",
year = "2013",
}
64
@inbook{UEK:2168292359,
author = "Stanisław Popek",
title = "Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations",
pages = "96-111",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-938018-1-7",
}
65
@inbook{UEK:2168235568,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena kawy i herbaty",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "87-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
66
@inbook{UEK:2168245260,
author = "Stanisław Popek and Karolina Kursa",
title = "5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
67
@inbook{UEK:2168271604,
author = "Jarosław Świda and Stanisław Popek",
title = "The Motives of University Choice and Studying at a Higher School",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "205-224",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
68
@inbook{UEK:2168295343,
author = "Stanisław Popek",
title = "Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "53-75",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
69
@inbook{UEK:2168245446,
author = "Stanisław Popek and Ewa Kubejko-Polanska and Jarosław Świda",
title = "The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
70
@inbook{UEK:2168295323,
author = "Stanisław Popek",
title = "Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych",
pages = "113-136",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-49-9",
}
71
@inbook{UEK:2168235572,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "128-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
72
@book{UEK:2168271602,
title = "Managing of the Education Process in a Higher School",
editor = Popek Stanisław,
editor = Świda Jarosław,
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
73
@article{UEK:2166594770,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "475-489",
adress = "",
year = "2011",
}
74
@article{UEK:2168238744,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "84-90",
adress = "",
year = "2011",
}
75
@unpublished{UEK:2168238786,
author = "Dariusz Kłak",
title = "Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002570},
}
76
@misc{UEK:2168293895,
author = "Stanisław Popek",
title = "Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "97",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
77
@article{UEK:2168238746,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Stanisław Popek",
title = "Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "2011",
}
78
@inbook{UEK:2165373493,
author = "Stanisław Popek",
title = "Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej",
booktitle = "Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej",
pages = "7-18",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-25-3",
}
79
@misc{UEK:2168285163,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "36",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
80
@article{UEK:2165785507,
author = "Stanisław Popek",
title = "A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "529-535",
year = "2010",
}
81
@inbook{UEK:2165385068,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej",
booktitle = "Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej",
pages = "273-282",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-25-3",
}
82
@inbook{UEK:2168295313,
author = "Stanisław Popek",
title = "Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów",
booktitle = "Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe",
pages = "121-132",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-30-7",
}
83
@inbook{UEK:2165776807,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej",
booktitle = "Selected Problems of Food Quality Evaluation",
pages = "20-29",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2",
}
84
@book{UEK:51288,
author = "Stanisław Popek",
title = "Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-439-2",
}
85
@article{UEK:2168288631,
author = "Stanislaw Popek and Dariusz Kłak",
title = "Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów",
journal = "Przedsiębiorstwo i Region",
number = "z. 1",
pages = "27-37",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/28611/03.pdf},
}
86
@inbook{UEK:2164872634,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczenie kwasowości",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "30-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
87
@inbook{UEK:2164892260,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczenie substancji mineralnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "56-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
88
@article{UEK:2165632192,
author = "Stanisław Popek and Anna Podgórska",
title = "Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "97-107",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168904016},
}
89
@inbook{UEK:2164893273,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "114-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
90
@article{UEK:2165632557,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "109-119",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168904472},
}
91
@inbook{UEK:2168294939,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem",
booktitle = "Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "297-368",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM",
year = "2008",
isbn = "978-80-215-2452-7",
}
92
@article{UEK:50696,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "781",
pages = "171-185",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162091699},
}
93
@inbook{UEK:2165822922,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "477-481",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
94
@inbook{UEK:2165823634,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "482-485",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
95
@inbook{UEK:2165796800,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "216-220",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
96
@article{UEK:51117,
author = "Stanisław Popek and Klaudia Figiel",
title = "Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b*",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "179-187",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137138903},
}
97
@inbook{UEK:2165897144,
author = "Stanisław Popek",
title = "Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "1338-1340",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
98
@unpublished{UEK:2168311183,
author = "Aleksandra Filip",
title = "Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów",
adress = "Gdynia",
year = "2006",
}
99
@article{UEK:52080,
author = "Joanna Ptasińska and Stanisław Popek",
title = "Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "85-91",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696},
}
100
@inbook{UEK:2167710859,
author = "Anna Strada and Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "15-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-7-0",
}
101
@inbook{UEK:2165807130,
author = "Aleksandra Filip and Stanisław Popek",
title = "Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
102
@unpublished{UEK:2168220756,
author = "Zofia Cichoń and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "4-55",
year = "2006",
}
103
@article{UEK:52079,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "51-56",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135826952},
}
104
@inbook{UEK:2165807352,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Profile of the Determinants of Organic Food Quality",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
105
@article{UEK:52608,
author = "Artur Kraus and Stanisław Popek",
title = "Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "161-167",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93605977},
}
106
@inbook{UEK:2166536146,
author = "Stanisław Popek",
title = "Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1176-1182",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
107
@article{UEK:52607,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "71-76",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93009923},
}
108
@inbook{UEK:2167713066,
author = "S. Popek and T. Sikora",
title = "Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "75-84",
adress = "Athens",
publisher = "Agricultural University",
year = "2005",
isbn = "960-85847-9-5",
}
109
@article{UEK:2168219588,
author = "Stanisław Popek",
title = "Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "59-64",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557337},
}
110
@inbook{UEK:2168332113,
author = "Stanisław Popek",
title = "Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "307-310",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
111
@article{UEK:2168219590,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Znakowanie ekologiczne żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "17-26",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677},
}
112
@inbook{UEK:2168332103,
author = "Stanisław Popek",
title = "Total Ash Content in Selected Nectar Honeys",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "311-314",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
113
@inbook{UEK:2166212022,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena kawy i herbaty",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "81-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
114
@article{UEK:2168222544,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "623",
pages = "29-33",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/40010},
}
115
@inbook{UEK:2166212133,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "121-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
116
@article{UEK:2168233750,
author = "Stanisław Popek",
title = "Identification of Honey Types",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 47, iss. 1",
pages = "39-40",
year = "2003",
}
117
@book{UEK:2168325883,
author = "Stanisław Popek",
title = "Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2003",
isbn = "83-89541-20-3",
}
118
@inbook{UEK:2168231306,
author = "Aleksandra Filip and Stanisław Popek",
title = "Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "430-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
119
@inbook{UEK:2168231304,
author = "Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "408-415",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
120
@article{UEK:2168233748,
author = "Stanisław Popek",
title = "Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 47, iss. 1",
pages = "36-38",
year = "2003",
}
121
@article{UEK:2168322789,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 2 (31)",
pages = "78-87",
year = "2002",
}
122
@inbook{UEK:2168244436,
author = "Stanisław Popek",
title = "Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "620-622",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
123
@article{UEK:2168225712,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "57-65",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15063},
}
124
@article{UEK:2168224302,
author = "Stanisław Popek",
title = "Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "89-92",
year = "2002",
}
125
@article{UEK:2168224310,
author = "Stanisław Popek and Beata Popek",
title = "Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "15-25",
year = "2002",
}
126
@article{UEK:2168233754,
author = "S. Popek",
title = "A Procedure to Identify a Honey Type",
journal = "Food Chemistry",
number = "vol. 79, iss. 3",
pages = "401-406",
year = "2002",
}
127
@inbook{UEK:2168239000,
author = "Stanisław Popek",
title = "Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "395-402",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
128
@misc{UEK:2168332191,
author = "Stanisław Popek",
title = "Nowe książki",
booktitle = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 3 (32) ",
pages = "144-147",
year = "2002",
}
129
@book{UEK:2168254290,
author = "Stanisław Popek",
title = "Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-096-8",
}
130
@article{UEK:2168229828,
author = "Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Skład chemiczny i właściwości miodu",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "269-277",
year = "2001",
}
131
@inbook{UEK:2168252808,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczanie kwasowości",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "28-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
132
@article{UEK:2168253462,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "572",
pages = "29-37",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11919},
}
133
@inbook{UEK:2168252818,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczanie substancji mineralnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
134
@inbook{UEK:2168348270,
author = "Stanislaw Popek",
title = "Analiza parametrów determinujących jakość wybranych miodów odmianowych",
booktitle = "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów",
pages = "1-6",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN",
year = "2001",
isbn = "83-915774-0-6",
}
135
@inbook{UEK:2168252832,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "108-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
136
@inbook{UEK:2168231292,
author = "Stanisław Popek",
title = "Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "715-719",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
137
@article{UEK:2168224110,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "121-127",
year = "2000",
}
138
@inbook{UEK:2168302957,
author = "Stanisław Popek and Joanna Ptasińska",
title = "Jakość sensoryczna żywności",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "273-276",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
139
@misc{UEK:2168345996,
author = "Stanisław Popek",
title = "Jakość polskich miodów odmianowych",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
140
@misc{UEK:2168240314,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "341-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
141
@misc{UEK:2168277783,
author = "S. Popek",
title = "Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym",
booktitle = "Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych",
pages = "48",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk",
year = "2000",
isbn = "83-86707-96-8",
}
142
@article{UEK:2168233792,
author = "M. Krełowska-Kułas and W. Kudełka and S. Popek",
title = "Contents of Metals in Cultivated Mushrooms",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 44, iss. 1",
pages = "63-64",
year = "2000",
}
143
@inbook{UEK:2168326585,
author = "Stanisław Popek",
title = "Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey",
booktitle = "Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2",
pages = "538-542",
adress = "Sassari-Alghero",
publisher = "Università degli studi di Sassari",
year = "2000",
}
144
@article{UEK:2168235518,
author = "M. Krełowska-Kułas and W. Kędzior and S. Popek",
title = "Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 43, iss. 5",
pages = "317-319",
year = "1999",
}
145
@inbook{UEK:2168253628,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "582-587",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
146
@article{UEK:2168242332,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "49-52",
year = "1999",
}
147
@article{UEK:2168244676,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Jakość kawy naturalnej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "141-145",
year = "1999",
}
148
@inbook{UEK:2168275777,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanislaw Popek",
title = "Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
149
@misc{UEK:2168347138,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych",
booktitle = "Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r.",
pages = "93",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-064-6",
}
150
@article{UEK:2168259602,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "526",
pages = "27-32",
year = "1999",
}
151
@misc{UEK:2168277865,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
152
@inbook{UEK:2168253620,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "538-541",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
153
@article{UEK:2168243160,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zanieczyszczenia chemiczne żywności",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "125-133",
year = "1998",
}
154
@article{UEK:2168254374,
author = "Stanislaw Popek",
title = "Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys",
journal = "Forum Ware",
number = "26, 1-4",
pages = "75-79",
year = "1998",
}
155
@inbook{UEK:2168292131,
author = "Stanisław Popek",
title = "Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego",
booktitle = "Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "241-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
156
@inbook{UEK:2168249024,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "357-359",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
157
@misc{UEK:2168346438,
author = "Stanisław Popek",
title = "Porównanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych",
booktitle = "Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych",
pages = "476",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1998",
isbn = "83-87443-65-4",
}
158
@misc{UEK:2168346440,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zawartość toksycznych metali w warzywach z upraw ekologicznych",
booktitle = "Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych",
pages = "299-300",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1998",
isbn = "83-87443-65-4",
}
159
@inbook{UEK:2168273730,
author = "Stanislaw Popek",
title = "The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "272-273",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
160
@misc{UEK:2165807297,
author = "Mariusz Giemza and Stanisław Popek",
title = "Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*",
booktitle = "Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.",
pages = "179",
year = "1997",
isbn = "83-7108-027-1",
}
161
@inbook{UEK:2168347580,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Żywność ekologiczna w świetle wymagań dla bezpiecznej żywności",
booktitle = "Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997",
pages = "94-96",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
162
@article{UEK:2168252788,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "127-134",
year = "1997",
}
163
@misc{UEK:2168346456,
author = "Stanisław Popek",
title = "Porównanie zawartości popiołu całkowitego w wybranych miodach nektarowych",
booktitle = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 30, suplement",
pages = "62",
year = "1997",
}
164
@misc{UEK:2165807421,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego",
booktitle = "Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.",
pages = "199-200",
year = "1997",
isbn = "83-7108-027-1",
}
165
@article{UEK:2168260802,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "37-47",
year = "1997",
}
166
@inbook{UEK:2168275863,
author = "Stanislaw Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]",
booktitle = "Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996",
pages = "33-36",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1996",
}
167
@misc{UEK:2168347124,
author = "Stanisław Popek",
title = "Ocena jakości tuszek królików bezrasowych pochodzących z różnych grup środowiskowych",
booktitle = "Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : streszczenia",
pages = "25",
adress = "Szczecin",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1996",
}
168
@inbook{UEK:2168347582,
author = "Stanisław Popek",
title = "Właściwości sensoryczne i przydatność kulinarna mięsa króliczego",
booktitle = "Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996",
pages = "29-32",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1996",
}
169
@misc{UEK:2168303955,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Properties of Rabbit Meat",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "34-35",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
170
@misc{UEK:2168347134,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analiza fizykochemicznych parametrów jakości mięsa królików bezrasowych",
booktitle = "Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia",
pages = "70",
adress = "Poznań",
publisher = "Konteks",
year = "1996",
isbn = "83-903869-1-7",
}
171
@inbook{UEK:2168255344,
author = "Stanisław Popek and Mariusz Giemza",
title = "pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "460-462",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
172
@inbook{UEK:2168256032,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Quality of Rabbit's Meat",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "289-292",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
173
@misc{UEK:2168239170,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
174
@misc{UEK:2168284593,
author = "Stanisław Popek",
title = "Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "109-110",
year = "1995",
}
175
@article{UEK:2168241062,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "462",
pages = "21-26",
year = "1995",
}
176
@misc{UEK:2168262908,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego",
booktitle = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "2 (3)",
pages = "116",
year = "1995",
}
177
@misc{UEK:2168239180,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
178
@misc{UEK:2168276917,
author = "S. Popek",
title = "Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "183",
adress = "Łódź",
publisher = "Politechnika Łódzka",
year = "1995",
isbn = "83-901682-3-5",
}
179
@misc{UEK:2168346476,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
booktitle = "Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "247",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Lubelskie Nowe",
year = "1994",
isbn = "83-85766-14-6",
}
180
@article{UEK:2168243558,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "449",
pages = "17-26",
year = "1994",
}
181
@article{UEK:2168245140,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek",
title = "Znakowanie produktów spożywczych",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 48, 8",
pages = "224-225",
year = "1994",
}
182
@misc{UEK:2168346644,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba wyboru parametrów do wstępnej oceny jakości sensorycznej i odżywczej mięsa króliczego",
booktitle = "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994",
pages = "19",
adress = "Łódź",
publisher = "Akademia Medyczna",
year = "1994",
}
183
@misc{UEK:2168347048,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analysis of Selected Parameters Characterising the Quality of Rabbit Meat",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "B-5",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
184
@article{UEK:2168248176,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "396",
pages = "27-32",
year = "1993",
}
185
@article{UEK:2168264328,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "423",
pages = "11-16",
year = "1993",
}
186
@unpublished{UEK:2168288637,
author = "Stanisław Popek",
title = "Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
187
@article{UEK:2168245700,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek",
title = "Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "15-21",
year = "1992",
}
188
@article{UEK:2168245694,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "23-27",
year = "1992",
}
189
@article{UEK:2168245732,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek",
title = "Niektóre własności mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "55-62",
year = "1991",
}
190
@misc{UEK:2168346848,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa króliczego",
booktitle = "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12",
pages = "67",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN",
year = "1991",
}
191
@misc{UEK:2168276659,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "41",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
192
@misc{UEK:2168276661,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "40",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
193
@misc{UEK:2168276647,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego",
booktitle = "Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990",
pages = "76",
adress = "Kraków",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
}
194
@article{UEK:2168246188,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "57-66",
year = "1990",
}
195
@unpublished{UEK:2168301129,
author = "Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska and Zofia Cichoń",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
196
@unpublished{UEK:2168288771,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
197
@unpublished{UEK:2168277117,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
198
@unpublished{UEK:2168269194,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
199
@unpublished{UEK:2168317897,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
200
@unpublished{UEK:2168233190,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska",
title = "Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
201
@unpublished{UEK:2164927251,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska",
title = "Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
202
@unpublished{UEK:2166587186,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
203
@unpublished{UEK:2168317595,
author = "Zofia Cichoń and Stanislaw Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
204
@unpublished{UEK:2168317581,
author = "Zofia Cichoń and Stanislaw Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
205
@unpublished{UEK:2168281715,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
206
@unpublished{UEK:2168281711,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
207
@unpublished{UEK:2168281713,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
208
@unpublished{UEK:2168317583,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Stanisław Popek and Grzegorz Suwała",
title = "Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
209
@unpublished{UEK:2168333611,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek",
title = "Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
210
@unpublished{UEK:2168333507,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek",
title = "Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
211
@unpublished{UEK:2168332623,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Ivić",
title = "Badanie jakości niektórych produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
212
@unpublished{UEK:2168332287,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Ivić",
title = "Badanie jakości wybranych produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
213
@unpublished{UEK:2168332281,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek and Małgorzata Ivić and Wanda Galon and Danuta Bialik and Beata Sutor",
title = "Badanie jakości produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
214
@unpublished{UEK:2168279181,
author = "Tadeusz Sikora and Stanislaw Popek and Anna Kędziora and Maria Błach",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
215
@unpublished{UEK:2168279179,
author = "Tadeusz Sikora and Stanislaw Popek and Anna Kędziora and Maria Błach",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
216
@unpublished{UEK:2168279177,
author = "Tadeusz Sikora and Stanislaw Popek and Anna Kędziora and Maria Błach",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID