Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wstępna ocena wpływu temperatury upalenia kawy na jakość produktu i naparów kawowych = Initial Assessment of the Impact of Coffee Bean Roasting Temperature on the Quality of the Product and Coffee Infusions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (995) (2022) , s. 81-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego nr 11/ZJZ/2021/POT, sfinansowanego ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168369626
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wykorzystanie cyklu Deminga w procesie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji = Using the Deming Cycle in the Process of Introducing the Information Security Management System
Źródło:
Ryzyko i niepewność w bezpieczeństwie informacji / red. nauk. Jarosław Wołejszo, Krzysztof Rejman, Małgorzata Wilczyńska - Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022, s. 157-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66777-13-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168369088
rozdział w monografii
3

Autor:
Urszula Balon , Joanna Barłowska , Tadeusz Borys , Piotr Rogala , Andrzej Chochół , Agnieszka Cholewa-Wójcik , Eugenia Czernyszewicz , Joanna Dziadkowiec , Teresa Fortuna , Mariusz Giemza , Jan Hermaniuk , Tomasz Hermaniuk , Lesław Juszczak , Władysław Kędzior , Agnieszka Kita , Danuta Kołożyn-Krajewska , Grażyna Krasnowska , Jolanta Król , Barbara Lenart , Krystyna Lisiecka , Małgorzata Lisińska-Kuśnierz , Zygmunt Litwińczuk , Anna Litwińczuk , Wiesław Łukasiński , Magdalena Niewczas-Dobrowolska , Irena Ozimek , Stanisław Popek , Piotr Przybyłowski , Marek Roszak , Elżbieta Skrzypek , Stefan Smoczyński , Urszula Sulowska-Banaś , Krzysztof Surówka , Jadwiga Szostak-Kot , Justyna Syguła-Cholewińska , Tomasz Sawoszczuk , Jarosław Świda , Danuta Święs , Małgorzata Z. Wiśniewska , Marianna Wolańska , Janusz Ząbek , Jerzy Żuchowski
Tytuł:
Życzenia okolicznościowe
Źródło:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA - Kraków: Mariusz Giemza, 2022, s. 109-149
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368220
varia
Zobacz opis całości
4

Autor:
S.A. Drivelos , G. Danezis , Michał Halagarda , Stanisław Popek , C.A. Georgiou
Konferencja:
12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications, Thessaloniki, Grecja, od 2021-09-20 do 2021-09-23
Tytuł:
Elemental Metabolomics for Honey Authentication
Źródło:
12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications : Book of Abstracts - Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2021, s. 71. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168359788
varia
5

Autor:
S. Drívelos , G. Danézīs , Michał Halagarda , Stanisław Popek , K.A. Geōrgíou
Tytuł:
Συμβολή του μελιού στην πρόσληψη Μαγνησίου, Χαλκού, Μαγγανίου και Μολύβδου
Źródło:
FoodOmicsGR - Endelechī́s Charaktīrismós Trofímōn / kier. Kōnstantínos A. Geōrgíou - Athīna: Geōponikó Panepistī́mio Athīnṓn, 2021, s. [1]-[6] - Bibliogr.
Program badawczy:
Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων» (MIS 5029057) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Nr:
2168359804
fragment raportu/sprawozdania
6

Autor:
S. Drívelos , G. Danézīs , Michał Halagarda , Stanisław Popek , K.A. Geōrgíou
Tytuł:
Τεχνική Αναφορά για προϊόν (οίνος, λάδι, τυροκομικά, μέλι, βασ. πολτός)
Źródło:
FoodOmicsGR - Endelechī́s Charaktīrismós Trofímōn / kier. Kōnstantínos A. Geōrgíou - Athīna: Geōponikó Panepistī́mio Athīnṓn, 2021, s. [1]-[19] - Bibliogr.
Program badawczy:
Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων» (MIS 5029057) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Nr:
2168359830
fragment raportu/sprawozdania
7

Autor:
Agnieszka Latoch , Karolina M. Wójciak , Stanisław Popek , Sascha Rohn , Michał Halagarda
Tytuł:
Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork
Źródło:
International Journal of Food Science & Technology. - vol. 56, iss. 12 (2021) , s. 6192-6203. - Tytuł numeru: Novel Strategies Towards Increasing the Nutritional Value of Meat Products - Bibliogr.
Program badawczy:
Project financed under the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Initiative of Excellence" in 2019-2022 project number 029/RID/2018/19 funding amount 11 927 330.00 PLN".
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168356426
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Stanisław Popek , Bogdan Pachołek
Tytuł:
A Survey on Polish Consumers' Perceptions of Meat Produced from Stem Cells in Vitro = Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych
Źródło:
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB) = Marketing of Scientific and Research Organizations. - vol. 42, iss. 4 (2021) , s. 61-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168362254
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
S.A. Drivelos , G. Danezis , Michał Halagarda , Stanisław Popek , C.A. Georgiou
Konferencja:
12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications, Thessaloniki, Grecja, od 2021-09-20 do 2021-09-23
Tytuł:
Elemental Metabolomics Nutritional Value of Polish and Greek Honeys - Mn, Cu and Mg
Źródło:
12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications : Book of Abstracts - Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2021, s. 165. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168359792
varia
10

Autor:
Spiros A. Drivelos , Georgios P. Danezis , Michał Halagarda , Stanisław Popek , Constantinos A. Georgiou
Tytuł:
Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics
Źródło:
Food Chemistry. - vol. 338, art. no. 127936 (2021) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
We acknowledge support of this work by the project «FoodOmicsGR Comprehensive Characterisation of Foods» (MIS 5029057) which is implemented under the Action "Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructure", funded by the Operational Programme "Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation" (NSRF 2014- 2020) and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund).
Lista 2019:
200.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168349806
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Aliya Shakbutova , Abdizhapar Saparbayev , Stanisław Popek , Aiymzhan Makulova , Aigerim Nurmukhan
Konferencja:
1st International Conference on Business Technology for a Sustainable Environmental System (BTSES-2020), Ałmaty, Kazachstan, od 2020-03-19 do 2020-03-20
Tytuł:
Impact of Tax Competition on Fiscal Incomes of Kazakhstan in Terms of Tax Competitive Environment
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 159, art. no. 06006 (2020) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347106
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Michał Halagarda , Sabrina Groth , Stanisław Popek , Sascha Rohn , Vasilisa Pedan
Tytuł:
Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland
Źródło:
Antioxidants. - vol. 9, iss. 1, art. no. 44 (2020) , s. 1-19. - Tytuł numeru: Phenolic Profiling and Antioxidant Capacity in Plants - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the National Science Center, Poland, grant number DEC-2017/01/X/NZ9/00001.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168343880
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Program Czystszej Produkcji (CP) jako strategia zarządzania organizacją i jej zastosowanie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju = Cleaner Production Program (CP) as a Strategy for Managing the Organization and Its Application in Implementing the Idea of Sustainable Development
Źródło:
Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław) = Contemporary Management Problems. - vol. 8, nr 2 (17) (2020) , s. 33-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168359776
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (967) (2020) , s. 3-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168351608
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Food Preservation and Its Role in Creating Selected Aspects of the Quality of Processed Fruit = Utrwalanie żywności i jego rola w kreowaniu wybranych aspektów jakości przetworów owocowych
Źródło:
Current Trends in Quality Science : Quality Design of Food Products / red. Hanna Śmigielska - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 128-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7789-590-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339559
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland
Źródło:
Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019) , s. 607-617. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was funded under the research grant number UMO-2014/13/B/HS4/00482 by the National Science Centre, Poland
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168340415
artykuł w czasopiśmie
17

Konferencja:
X International Scientific and Practical Conference "Innovations in Mechanical Engineering" (ISPCIME-2019), Kemerovo, Rosja, od 2019-11-26 do 2019-11-29
Tytuł:
MATEC Web of Conferences
Numer:
vol. 297
Redakcja:
Vöth Stefan
, Cuong Ngo Cao
, Van Hoan Nguyen
, Vavrek Roman
, Panteleenko Feodor I.
Adres wydawniczy:
Kemerovo: Kuzbass State Technical University, 2019
Tryb dostępu:
Nr:
2168340661
redakcja czasopisma/serii
18

Tytuł:
Procedura zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiem AQAP (Allied Quality Assurance Publication - publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości) na przykładzie spółki produkcyjnej - analiza = Risk Management Procedure in Accordance with AQAP (Allied Quality Assurance Publication) Required Based on the Example of a Production Company - Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 15 (2019) , s. 7-25. - Tytuł numeru: Projakościowe zarządzanie organizacją - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168352850
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Konferencja:
X International Scientific and Practical Conference "Innovations in Mechanical Engineering" (ISPCIME-2019), Kemerovo, Rosja, od 2019-11-26 do 2019-11-29
Tytuł:
Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products
Źródło:
MATEC Web of Conferences. - vol. 297, art. no. 07001 (2019) , s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168340657
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Optymalizacja procesu klarowania wina jako element doskonalenia produktu
Źródło:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 145-154 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-594-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340177
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 86. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340307
varia
22

Tytuł:
Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie zostało sfinansowane ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65955-12-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168334139
monografia
23

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją = Implementation of the TQM Concept in Selected Organizational Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 13 (2018) , s. 57-70. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168339543
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Consumer Response to Genetically Modified Foods
Źródło:
Reference Module in Food Science - [Amsterdam]: Elsevier, 2018, s. 1-5 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-08-100596-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328003
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018) , s. 358-366. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168324091
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych = Effect of Modification of Production Process on Determinants of Quality of Selected Meat Products
Źródło:
Selected Problems of Food Quality = Wybrane problemy jakości żywności / red. Monika Żuchowska-Grzywacz, Ryszard Zieliński - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018, s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 9)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7351-855-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325859
rozdział w monografii
27

Konferencja:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Tytuł:
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products
Źródło:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / red. Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 80-93. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168324999
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Autor:
Stanisław Popek , Lucyna Szczygieł
Tytuł:
A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland
Źródło:
Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border / red. Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv - Jarosław ; Lwów: Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2017, s. 50-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65823-05-2
Nr:
2168320227
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług = Tools of Quality Improvement : Risk Analysis of Products and Services
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168319407
30

Tytuł:
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing / red. Urszula Samotyja, Wojciech Zmudziński - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 101-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-948206-0-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315151
rozdział w monografii
31

Konferencja:
IV-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos'2017", Wilno, Litwa, od 2017-04-26 do 2017-04-26
Tytuł:
Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos. - 2017 (2017) , s. 128-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168315161
artykuł nierecenzowany
32

Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Opis fizyczny:
457 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
materiały konferencyjne
33

Tytuł:
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries
Źródło:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017) , s. 325-332. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168314021
artykuł w czasopiśmie
34

Konferencja:
14th IComSC'17, Poznań, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-22
Tytuł:
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / red. Daniela Gwiazdowska, Urszula Samotyja, Krzysztof Juś - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 86. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-943304-7-7
Nr:
2168315123
varia
35

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 82. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319659
varia
36

Tytuł:
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw = Attempt to Evaluate the Influence of Production Method and Cultivation Differences at the Level of Parameters Determining the Quality of Selected Vegetables
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 131-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168319237
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S = Improving the Quality of the Workplace Using of 5S Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017) , s. 33-45. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168357744
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Stanisław Popek , Michał Halagarda , Karolina Kursa
Tytuł:
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis
Źródło:
LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017) , s. 482-487. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168310965
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport = Consumption Preferences and Conditionings Concerning Food for People Doing Sport
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168315171
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją = Six Sigma Method and its use in the Process of Management Organization
Źródło:
Finanse w aktywności gospodarczej / red. Ryszard Pukała, Krzysztof Rejman - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016, s. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-97-0
Nr:
2168315149
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
artykuł w czasopiśmie
42

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309383
varia
43

Tytuł:
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution = Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016) , s. 70-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310041
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Źródło:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016) , s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168309657
artykuł w czasopiśmie
45

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 784-792. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308013
rozdział w materiałach konferencyjnych
46

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309321
varia
47

Tytuł:
Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów = Structural Factors Determining Adulteration of Honey
Źródło:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania były finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na utrzymanie potencjału badawczego przyznawanych na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307035
rozdział w monografii
48

Konferencja:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Tytuł:
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 145. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294329
varia
49

Autor:
Stanisław Popek , Nataliia Vnukova , Daria Nagaivska
Tytuł:
Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce
Adres wydawniczy:
Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015
Opis fizyczny:
165 s. : il.; 24 cm
Uwagi:
Praca zrealizowana została w ramach międzynarodowego projektu URIEiZ 11/13 pt.: "Systemowe zarządzanie jakością na przykładzie ukraińskich i polskich przedsiębiorstw branży spożywczej - analiza komparatywna", Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-78-9
Nr:
2168297553
monografia
50

Tytuł:
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów
Źródło:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015) , s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296193
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win = Diversification of Some Stages of Production Process and Its Impact on the Quality of Wines
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 82-88. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301023
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Konferencja:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-29 do 2015-04-29
Tytuł:
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 162-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-034-3
Nr:
2168292713
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Quality Assessment Methods for Natural Products
Źródło:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek , Michał Halagarda
Konferencja:
29th EFFoST International Conference "Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society", Ateny, Grecja, od 2015-11-10 do 2015-11-12
Tytuł:
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey [dokument elektroniczny]
Źródło:
Food Science Research and Innovation : Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 / red. Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou, P. Taoukis - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015, s. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-618-82196-1-8
Nr:
2168299333
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Tytuł:
Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale
Źródło:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / red. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301049
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Food Products' Quality
Adres wydawniczy:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284135
57

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek
Tytuł:
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey
Źródło:
Future Trends and Challenges in the Food Sector / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 57-68 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-940189-0-0
Nr:
2168283951
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek
Tytuł:
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 89. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283637
varia
59

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291137
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych
Źródło:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284301
varia
61

Tytuł:
Future Trends and Challenges in the Food Sector
Adres wydawniczy:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-940189-0-0
Nr:
2168283953
Zobacz powiązane rozdziały
62

Tytuł:
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
217 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-299
Nr:
2168292075
doktorat
63

Autor:
Jacek Nowicki , Stanisław Popek , Malwina Górska , Martyna Małopolska , Ryszard Tuz , Tomasz Schwarz
Tytuł:
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality = Wpływ wolnowybiegowego systemu utrzymania tuczników na ich zachowanie i wybrane cechy jakościowe mięsa
Źródło:
Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development : Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 18-20 September 2014, Bydgoszcz-Inowrocław, Poland - Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2014, s. 111. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168295033
varia
64

Autor:
Jacek Nowicki , Stanisław Popek , Sara Świerkosz , Katarzyna Olczak , Ryszard Tuz , Tomasz Schwarz
Tytuł:
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality
Źródło:
Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne. - nr 22, t. 2 (2014) , s. 385-395. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295039
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych = As Assesment of the Impact of Preservation Processes on Fruit Juice Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284345
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Stanisław Popek , Adam Popek
Tytuł:
Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej = Consumer Preferences as Part of Creating Quality Food for People With Increased Physical Activity
Źródło:
Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014, s. 30-41. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-291-6
Nr:
2168294961
rozdział w monografii
67

Autor:
Artur Kraus , Stanisław Popek
Tytuł:
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development
Źródło:
British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013) , s. 865-875. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168287705
artykuł w czasopiśmie
68

Konferencja:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Tytuł:
The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 103. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294689
varia
69

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[37]-10[46] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290829
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations / red. Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 96-111. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-1-7
Nr:
2168292359
rozdział w monografii
71

Tytuł:
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290827
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Autor:
Karolina Kursa
Tytuł:
Studium oceny autentyczności miodów odmianowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
146 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-266
Nr:
2168290643
doktorat
73

Tytuł:
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Źródło:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294773
varia
74

Tytuł:
Managing of the Education Process in a Higher School
Adres wydawniczy:
Jarosław: [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012
Opis fizyczny:
226 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271602
Zobacz powiązane rozdziały
75

Tytuł:
Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas
Źródło:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168295343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 128-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235572
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego = Innovative Functional Food Segment of the Food Processing
Źródło:
Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych / red. Róża Weryńska - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 113-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-49-9
Nr:
2168295323
rozdział w monografii
78

Tytuł:
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School
Źródło:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271604
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Autor:
Stanisław Popek , Ewa Kubejko-Polanska , Jarosław Świda
Tytuł:
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245446
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Autor:
Stanisław Popek , Karolina Kursa
Tytuł:
5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245260
rozdział w materiałach konferencyjnych
81

Tytuł:
Badanie i ocena kawy i herbaty
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 87-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235568
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku = Application of Conductivity Measurements to Estimate Content of Chlorine in Milk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238746
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Dariusz Kłak
Tytuł:
Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
229 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-220
Nr:
2168238786
doktorat
84

Tytuł:
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 475-489. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594770
artykuł w czasopiśmie
85

Konferencja:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Tytuł:
Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / red. Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 97. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293895
varia
86

Autor:
Karolina Kursa , Stanisław Popek
Tytuł:
Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego = Attempt to Apply the Assessment of 5-HFM Level as an Indicator of Bee Honeydew Honey
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 84-90. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238744
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej
Źródło:
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-25-3
Nr:
2165373493
rozdział w monografii
88

Tytuł:
Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej
Źródło:
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 273-282 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-25-3
Nr:
2165385068
rozdział w monografii
89

Konferencja:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Tytuł:
A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops
Źródło:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 529-535. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165785507
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów = Genetically Modified Food - Consumer Opinions
Źródło:
Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 121-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-30-7
Nr:
2168295313
rozdział w monografii
91

Tytuł:
Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej = The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs
Źródło:
Selected Problems of Food Quality Evaluation = Wybrane problemy oceny jakości żywności / red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010, s. 20-29 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2
Nr:
2165776807
rozdział w monografii
92

Tytuł:
The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285163
varia
93

Tytuł:
Oznaczenie substancji mineralnych
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 56-63
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164892260
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego = An Attempt to Evaluate the Effect of Plant-Derived Fuel Production on the Condition of the Polish Agri-Food Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 834 (2009) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165632557
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 114-121
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164893273
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
74 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-439-2
Nr:
51288
monografia
97

Tytuł:
Oznaczenie kwasowości
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 30-34
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164872634
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
98

Autor:
Stanisław Popek , Dariusz Kłak
Tytuł:
Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów = Creations of Competitive Superiority of Enterprise Based on the Quality of Products
Źródło:
Przedsiębiorstwo i Region. - z. nr 1 (2009) , s. 27-37. - Tytuł numeru: Konkurencyjność a innowacyjność - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168288631
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Stanisław Popek , Anna Podgórska
Tytuł:
Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie = Food Safety and the Use of Genetically Modified Organisms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 834 (2009) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165632192
artykuł w czasopiśmie
100

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 477-481. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165822922
rozdział w materiałach konferencyjnych
101

Tytuł:
Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności = Ecological Conditioning of the Quality of Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 781 (2008) , s. 171-185. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50696
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem
Źródło:
Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty) / red. B. Ślusarczyk, K. Wł. Krupa - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2008, s. 297-368. - Monografia ukazała się jako część efektu finalnego międzynarodowych badań na temat Akceleratorów Innowacyjności Regionów Europy - Bibliogr.
ISBN:
978-80-215-2452-7
Nr:
2168294939
rozdział w monografii
103

Tytuł:
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 216-220 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165796800
rozdział w monografii
104

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 482-485. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165823634
rozdział w materiałach konferencyjnych
105

Autor:
Stanisław Popek , Klaudia Figiel
Tytuł:
Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b* = Determining the Colour of Varietal Honeys Using the L a* b* System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 743 (2007) , s. 179-187. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51117
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 1338-1340 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165897144
rozdział w materiałach konferencyjnych
107

Konferencja:
XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Rzym, Włochy, od 2006-03-02 do 2006-03-04
Tytuł:
Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology [dokument elektroniczny]
Źródło:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006 - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807130
rozdział w materiałach konferencyjnych
108

Tytuł:
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage
Źródło:
The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 15-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167710859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych = The Zinc Content of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006) , s. 51-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52079
artykuł w czasopiśmie
110

Konferencja:
XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Rzym, Włochy, od 2006-03-02 do 2006-03-04
Tytuł:
Profile of the Determinants of Organic Food Quality [dokument elektroniczny]
Źródło:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006 - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807352
rozdział w materiałach konferencyjnych
111

Tytuł:
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów
Adres wydawniczy:
Gdynia: , 2006
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 31 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168311183
doktorat
112

Tytuł:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1
Źródło:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ, s. 4-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220756
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych = The Quality Determinants of Sponge Cakes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006) , s. 85-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52080
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Artur Kraus , Stanisław Popek
Tytuł:
Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów = Consumer's Opinions on the Importance of the Information on Fruit Juice Packagings and its Sources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005) , s. 161-167. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52608
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession
Źródło:
The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 75-84 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2167713066
rozdział w monografii
116

Tytuł:
Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1176-1182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166536146
rozdział w materiałach konferencyjnych
117

Tytuł:
Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej = Consumer Criteria for Assessing the Quality of Health Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005) , s. 71-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52607
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych = Comparison of Carbohydrate Contents of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004) , s. 59-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219588
artykuł w czasopiśmie
119

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys
Źródło:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / red. Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 307-310. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332113
rozdział w materiałach konferencyjnych
120

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Total Ash Content in Selected Nectar Honeys
Źródło:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / red. Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 311-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332103
rozdział w materiałach konferencyjnych
121

Tytuł:
Znakowanie ekologiczne żywności = Marking of Ecological Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004) , s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219590
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Identification of Honey Types
Źródło:
Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003) , s. 39-40. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233750
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 121-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212133
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Badanie i ocena kawy i herbaty
Źródło:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 81-93 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212022
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 408-415 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231304
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2003
Opis fizyczny:
135 s.; 24 cm
ISBN:
83-89541-20-3
Nr:
2168325883
127

Tytuł:
Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys
Źródło:
Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003) , s. 36-38. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233748
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych = Testing the Acidity of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 623 (2003) , s. 29-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222544
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 430-436 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231306
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych = Comparing the Enzymatic Activity of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 608 (2002) , s. 89-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224302
artykuł w czasopiśmie
131

Autor:
Stanisław Popek , Beata Popek
Tytuł:
Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności = The Factors Determining the Chemical Contamination of Food
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 608 (2002) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224310
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 620-622. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244436
rozdział w materiałach konferencyjnych
133

Tytuł:
Nowe książki
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) , s. 144-147
Nr:
2168332191
varia
134

Tytuł:
Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego = An Attempt to Use the Analysis of Variance for the Identification of the Type and Variety of Honey
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 583 (2002) , s. 57-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225712
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 395-402. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168239000
rozdział w monografii
136

Tytuł:
Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej = Attempt of Classification of Bee Honey By the Method of the Discriminant Function Analysis
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 2 (31) (2002) , s. 78-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168322789
artykuł w czasopiśmie
137

Konferencja:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Tytuł:
Application Regression Analysis as a Method to Determine Total ash Content in Nectar Honeydew and Honeydew Honeys [dokument elektroniczny]
Źródło:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168362322
rozdział w materiałach konferencyjnych
138

Konferencja:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Tytuł:
Qualitá dell'alimentazione ecologica ed i suoi aspetti determinanti [dokument elektroniczny]
Źródło:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168362326
rozdział w materiałach konferencyjnych
139

Tytuł:
A Procedure to Identify a Honey Type
Źródło:
Food Chemistry. - vol. 79, iss. 3 (2002) , s. 401-406. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168233754
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych = Examining the Interrelations between Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Varietal Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 572 (2001) , s. 29-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168253462
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 269-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229828
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Oznaczanie kwasowości
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 28-32
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252808
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / red. M. Denac, V. Musil, B. Pregrad - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 715-719. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231292
rozdział w materiałach konferencyjnych
144

Tytuł:
Oznaczanie substancji mineralnych
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 53-60
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252818
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
145

Konferencja:
XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", Warszawa, Polska, od 2001-09-06 do 2001-09-07
Tytuł:
Analiza parametrów determinujących jakość wybranych miodów odmianowych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Technologia żywności a oczekiwania konsumentów / red. Tadeusz Haber, Helena Porzucek - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001, s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915774-0-6
Nr:
2168348270
rozdział w materiałach konferencyjnych
146

Tytuł:
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności
Źródło:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 108-114
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252832
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość = The Identification of Honey Variants and a Methodology for Assessing the Physio-chemical Properties Determining their Quality : a Study
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
106 s.: tab, rys.,; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 147)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-096-8
Nr:
2168254290
monografia
148

Tytuł:
Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych = Content of Nitrates and Nitrites in Selected Food Stuffs
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 121-127. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224110
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Jakość polskich miodów odmianowych
Źródło:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 161. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345996
varia
150

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Jakość sensoryczna żywności
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 273-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168302957
rozdział w materiałach konferencyjnych
151

Tytuł:
Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym
Źródło:
Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000, s. 48. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86707-96-8
Nr:
2168277783
varia
152

Tytuł:
Contents of Metals in Cultivated Mushrooms
Źródło:
Nahrung. - vol. 44, iss. 1 (2000) , s. 63-64 - Bibliogr.
Nr:
2168233792
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 341-343 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168240314
varia
Zobacz opis całości
154

Konferencja:
Congresso Nazionale di Merceologia. XIX Congresso, Sassari, Włochy, od 2000-09-27 do 2000-09-29
Tytuł:
Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey
Źródło:
Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2 - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000, s. 538-542 - Bibliogr.
Nr:
2168326585
rozdział w materiałach konferencyjnych
155

Tytuł:
Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa = Impact of Pre-Slaughter Weight of Rabbits on pH24 and Water Absorption Levels of Their Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 520 (1999) , s. 49-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242332
artykuł w czasopiśmie
156

Tytuł:
Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 538-541. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253620
rozdział w materiałach konferencyjnych
157

Tytuł:
Researches of the Physicochemical Parameters of Quality of Honeydew Honeys
Źródło:
Forum Ware. - 27, nr 1-4 (1999) , s. 54-57
Nr:
2168369218
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]
Źródło:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 203
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275777
rozdział w materiałach konferencyjnych
159

Tytuł:
The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 582-587. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253628
rozdział w materiałach konferencyjnych
160

Tytuł:
Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji
Źródło:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 101. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277865
varia
161

Tytuł:
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych = Testing the Physicochemical Quality Parameters of Selected Nectar Honeys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 526 (1999) , s. 27-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259602
artykuł w czasopiśmie
162

Konferencja:
Konferencja Naukowa "Żywność funkcjonalna", Kraków, Polska, od 1999-06-22 do 1999-06-23
Tytuł:
Badanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych
Źródło:
Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 93. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7108-064-6
Nr:
2168347138
varia
163

Tytuł:
Jakość kawy naturalnej = The Quality of Natural Coffee
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 141-145. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244676
artykuł w czasopiśmie
164

Tytuł:
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland
Źródło:
Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999) , s. 317-319. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168235518
artykuł w czasopiśmie
165

Konferencja:
XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Procesy technologiczne a jakość żywności", Olsztyn, Polska, od 1998-09-21 do 1998-09-23
Tytuł:
Porównanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych
Źródło:
Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1998, s. 476. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-87443-65-4
Nr:
2168346438
varia
166

Tytuł:
Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego
Źródło:
Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / red. Maria Ruda - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 241-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 53)
Nr:
2168292131
rozdział w materiałach konferencyjnych
167

Tytuł:
Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys
Źródło:
Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998) , s. 75-79. - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168254374
artykuł w czasopiśmie
168

Konferencja:
XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Procesy technologiczne a jakość żywności", Olsztyn, Polska, od 1998-09-21 do 1998-09-23
Tytuł:
Zawartość toksycznych metali w warzywach z upraw ekologicznych
Źródło:
Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1998, s. 299-300. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-87443-65-4
Nr:
2168346440
varia
169

Tytuł:
Zanieczyszczenia chemiczne żywności = Chemical Contamination of Foodstuffs
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 125-133. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243160
artykuł w czasopiśmie
170

Tytuł:
Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 357-359 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168249024
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
171

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Żywność minimalnie przetworzona, Kraków, Polska, od 1997-06-19 do 1997-06-20
Tytuł:
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego
Źródło:
Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, 1997, s. 199-200
ISBN:
83-7108-027-1
Nr:
2165807421
varia
172

Konferencja:
II Konferencja Towaroznawcza z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-27
Tytuł:
Żywność ekologiczna w świetle wymagań dla bezpiecznej żywności
Źródło:
Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 94-96 - Bibliogr.
Nr:
2168347580
rozdział w materiałach konferencyjnych
173

Tytuł:
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252788
artykuł w czasopiśmie
174

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Żywność minimalnie przetworzona, Kraków, Polska, od 1997-06-19 do 1997-06-20
Tytuł:
Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*
Źródło:
Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, 1997, s. 179
ISBN:
83-7108-027-1
Nr:
2165807297
varia
175

Tytuł:
The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination
Źródło:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 272-273 - Bibliogr.
Nr:
2168273730
rozdział w materiałach konferencyjnych
176

Tytuł:
Porównanie zawartości popiołu całkowitego w wybranych miodach nektarowych
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 30, suplement, s. 62. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r.
Nr:
2168346456
varia
177

Tytuł:
Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych = Analysis of the Significance of Differences Between the Quality Factors of Rabbit Meat from Various Environmental Groups
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 495 (1997) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260802
artykuł w czasopiśmie
178

Tytuł:
Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]
Źródło:
Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996 - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996, s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168275863
rozdział w materiałach konferencyjnych
179

Tytuł:
The Properties of Rabbit Meat
Źródło:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303955
varia
180

Tytuł:
pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 460-462. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255344
rozdział w materiałach konferencyjnych
181

Tytuł:
Analiza fizykochemicznych parametrów jakości mięsa królików bezrasowych
Źródło:
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski - Poznań: Konteks, 1996, s. 70. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-903869-1-7
Nr:
2168347134
varia
182

Tytuł:
Ocena jakości tuszek królików bezrasowych pochodzących z różnych grup środowiskowych
Źródło:
Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : streszczenia - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347124
varia
183

Tytuł:
Właściwości sensoryczne i przydatność kulinarna mięsa króliczego
Źródło:
Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996 - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996, s. 29-32 - Bibliogr.
Nr:
2168347582
rozdział w materiałach konferencyjnych
184

Tytuł:
Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 92. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239180
varia
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995, s. 109-110. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
Nr:
2168284593
varia
186

Tytuł:
Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at Determining Sex and Pre-slaughter Weight Impact on Rabbit Sensory Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 462 (1995) , s. 21-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241062
artykuł w czasopiśmie
187

Tytuł:
Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego
Źródło:
Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3), s. 116. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku"
Nr:
2168262908
varia
188

Tytuł:
The Quality of Rabbit's Meat
Źródło:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 289-292
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256032
rozdział w materiałach konferencyjnych
189

Tytuł:
Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego
Źródło:
Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień - Łódź: Politechnika Łódzka, 1995, s. 183
ISBN:
83-901682-3-5
Nr:
2168276917
varia
190

Tytuł:
Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 88. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239170
varia
Zobacz opis całości
191

Tytuł:
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego
Źródło:
Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994, s. 247. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85766-14-6
Nr:
2168346476
varia
192

Konferencja:
Sympozjum "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku", Łódź, Polska, od 1994-09-05 do 1994-09-06
Tytuł:
Próba wyboru parametrów do wstępnej oceny jakości sensorycznej i odżywczej mięsa króliczego
Źródło:
Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994 - Łódź: Akademia Medyczna, 1994, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346644
varia
193

Tytuł:
Znakowanie produktów spożywczych = Food Products Labelling
Źródło:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994) , s. 224-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245140
artykuł w czasopiśmie
194

Konferencja:
Krakopak'94. I Międzynarodowe Targi Opakowań, Kraków, Polska, od 1994-04-28 do 1994-04-30
Tytuł:
Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych w świetle przynależności Polski do Wspólnoty Europejskiej
Źródło:
Krakopak '94 : I Międzynarodowe Targi Opakowań w Krakowie, 28-30.IV.1994 : streszczenia referatów - Kraków: CEC, 1994, s. 26-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168369266
varia
195

Tytuł:
Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa = An Attempt to Evaluate the Usability For Slaughter of Rabbits, and the Quality of Their Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 449 (1994) , s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243558
artykuł w czasopiśmie
196

Tytuł:
Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego = Interrelationship between the Culinary Efficiency and the Selected Physicochemical Parameters of Rabbit Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 423 (1993) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264328
artykuł w czasopiśmie
197

Tytuł:
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at the Assessment of the Effect of Selected Zoometric Parameters on the Sensory Quality of Rabbit Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 396 (1993) , s. 27-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248176
artykuł w czasopiśmie
198

Tytuł:
Analysis of Selected Parameters Characterising the Quality of Rabbit Meat
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-5. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347048
varia
199

Tytuł:
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1993
Opis fizyczny:
148 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/764
Nr:
2168288637
doktorat
200

Tytuł:
Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego = Attempt at Determining the Interdependence Between the Selected Zoometric, Sensory, and Physicochemical Parameters of Rabbit's Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992) , s. 15-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245700
artykuł w czasopiśmie
201

Tytuł:
Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Effect of Sex on the Sensory Quality of Rabbit's Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992) , s. 23-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245694
artykuł w czasopiśmie
202

Konferencja:
Sympozjum "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka", Wrocław, Polska, od 1991-09-12 do 1991-09-12
Tytuł:
Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa króliczego
Źródło:
Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12 - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991, s. 67. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346848
varia
203

Tytuł:
Niektóre własności mięsa króliczego = Some Properties of Rabbit Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 344 (1991) , s. 55-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245732
artykuł w czasopiśmie
204

Tytuł:
Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego
Źródło:
Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990 - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168276647
varia
205

Tytuł:
Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 40
Nr:
2168276661
varia
206

Tytuł:
Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D = Attempt of Determining the Physical Parameters of Rabbit Meat Colour by Means of the Momcolor D Trichromatic Colorimeter
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246188
artykuł w czasopiśmie
207

Tytuł:
Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 41
Nr:
2168276659
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Sygnatura:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
180 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Sygnatura:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Sygnatura:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Sygnatura:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Sygnatura:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KTŻ/1/2009/473
Sygnatura:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Sygnatura:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
96 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Sygnatura:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
11/KTŻ/1/2005/S/203
Sygnatura:
NP-980/2/Magazyn
Nr:
2168317595
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KTŻ/1/2004/S/148
Sygnatura:
NP-980/1/Magazyn
Nr:
2168317581
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
11/KTŻ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-752/3/Magazyn
Nr:
2168281715
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
37 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
106/KTŻ/1/2002/S
Sygnatura:
NP-752/2/Magazyn
Nr:
2168281711
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
45 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/KTŻ/1/2001/S
Sygnatura:
NP-752/1/Magazyn
Nr:
2168281713
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
37 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
96/KTŻ/1/99/S
Sygnatura:
NP-605/Magazyn
Nr:
2168333611
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
26 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
88/KTŻ/1/2000/S
Sygnatura:
NP-575/2/Magazyn
Nr:
2168317583
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. Cz. 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
33 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
91/KTŻ/2/98/S
Sygnatura:
NP-575/[1]/Magazyn
Nr:
2168333507
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
25 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
64/KTŻ/1/97/S
Sygnatura:
NP-39/[7]/Magazyn
Nr:
2168332623
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
39 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
95/KTŻ/1/96/S
Sygnatura:
NP-39/[6]/Magazyn
Nr:
2168332287
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
29/KTŻ/2/95/S
Sygnatura:
NP-39/[5]/Magazyn
Nr:
2168332281
naukowo-badawcze
20

Autor:
Tytuł:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10. [Etap 3]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
25 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Program badawczy:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279181
naukowo-badawcze
21

Autor:
Tytuł:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 2]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
21 k.: il.; 30 cm + Aneks : 14 k.
Uwagi:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Program badawczy:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279179
naukowo-badawcze
22

Autor:
Tytuł:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
25 k.: il.; 30 cm + Aneks : 14 k.
Uwagi:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Program badawczy:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279177
naukowo-badawcze
1
Wstępna ocena wpływu temperatury upalenia kawy na jakość produktu i naparów kawowych = Initial Assessment of the Impact of Coffee Bean Roasting Temperature on the Quality of the Product and Coffee Infusions / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (995) (2022), s. 81-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2206. - ISSN 1898-6447
2
Wykorzystanie cyklu Deminga w procesie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji = Using the Deming Cycle in the Process of Introducing the Information Security Management System / Stanisław POPEK // W: Ryzyko i niepewność w bezpieczeństwie informacji / red. nauk. Jarosław Wołejszo, Krzysztof Rejman, Małgorzata Wilczyńska. - Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022. - S. 157-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66777-13-2
3
Życzenia okolicznościowe / Urszula BALON, Joanna Barłowska, Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Andrzej CHOCHÓŁ, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Eugenia Czernyszewicz, Joanna DZIADKOWIEC, Teresa Fortuna, Mariusz GIEMZA, Jan Hermaniuk, Tomasz Hermaniuk, Lesław Juszczak, Władysław KĘDZIOR, Agnieszka Kita, Danuta Kołożyn-Krajewska, Grażyna Krasnowska, Jolanta Król, Barbara Lenart, Krystyna Lisiecka, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Zygmunt Litwińczuk, Anna Litwińczuk, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Irena Ozimek, Stanisław POPEK, Piotr Przybyłowski, Marek Roszak, Elżbieta Skrzypek, Stefan Smoczyński, Urszula Sulowska-Banaś, Krzysztof SURÓWKA, Jadwiga Szostak-Kot, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Tomasz SAWOSZCZUK, Jarosław ŚWIDA, Danuta Święs, Małgorzata Z. Wiśniewska, Marianna Wolańska, Janusz Ząbek, Jerzy Żuchowski // W: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Mariusz Giemza, 2022. - S. 109-149. - ISBN 978-83-954179-4-8
4
Elemental Metabolomics for Honey Authentication / S.A. Drivelos, G. Danezis, M. HALAGARDA, S. POPEK, C.A. Georgiou // W: 12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications : Book of Abstracts. - Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2021. - S. 71. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://aclab.web.auth.gr/ima2021/index_htm_files/IMA2021-Book%20of%20abstracts.pdf
5
Συμβολή του μελιού στην πρόσληψη Μαγνησίου, Χαλκού, Μαγγανίου και Μολύβδου / S. Drívelos, G. Danézīs, M. HALAGARDA, S. POPEK, K.A. Geōrgíou // W: FoodOmicsGR - Endelechī́s Charaktīrismós Trofímōn / kier. nauk. Kōnstantínos A. Geōrgíou. - Athīna: Geōponikó Panepistī́mio Athīnṓn, 2021. - S. [1]-[6]. - Bibliogr.
6
Τεχνική Αναφορά για προϊόν (οίνος, λάδι, τυροκομικά, μέλι, βασ. πολτός) / S. Drívelos, G. Danézīs, M. HALAGARDA, S. POPEK, K.A. Geōrgíou // W: FoodOmicsGR - Endelechī́s Charaktīrismós Trofímōn / kier. nauk. Kōnstantínos A. Geōrgíou. - Athīna: Geōponikó Panepistī́mio Athīnṓn, 2021. - S. [1]-[19]. - Bibliogr.
7
Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork / Agnieszka Latoch, Karolina M. Wójciak, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Michał HALAGARDA // International Journal of Food Science & Technology. - vol. 56, iss. 12 (2021), s. 6192-6203. - Summ.. - Tytuł numeru: Novel Strategies Towards Increasing the Nutritional Value of Meat Products. - Bibliogr. - ISSN 0950-5423
8
A Survey on Polish Consumers' Perceptions of Meat Produced from Stem Cells in Vitro = Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych / Stanislaw POPEK, Bogdan Pachołek // Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB) = Marketing of Scientific and Research Organizations. - vol. 42, iss. 4 (2021), s. 61-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/minib-2021-0021. - ISSN 2353-8503
9
Elemental Metabolomics Nutritional Value of Polish and Greek Honeys - Mn, Cu and Mg / S.A. Drivelos, G. Danezis, M. HALAGARDA, S. POPEK, C.A. Georgiou // W: 12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications : Book of Abstracts. - Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2021. - S. 165. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://aclab.web.auth.gr/ima2021/index_htm_files/IMA2021-Book%20of%20abstracts.pdf
10
Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics / Spiros A. Drivelos, Georgios P. Danezis, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK, Constantinos A. Georgiou // Food Chemistry. - vol. 338 (2021), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0308-8146
11
Impact of Tax Competition on Fiscal Incomes of Kazakhstan in Terms of Tax Competitive Environment / Aliya Shakbutova, Abdizhapar Saparbayev, Stanislaw Popek, Aiymzhan Makulova, Aigerim Nurmukhan // E3S Web of Conferences. - vol. 159 (2020), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btses2020_06006.pdf. - ISSN 2555-0403
12
Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland / Michał HALAGARDA, Sabrina Groth, Stanisław POPEK, Sascha Rohn, Vasilisa Pedan // Antioxidants. - vol. 9, iss. 1 (2020), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Phenolic Profiling and Antioxidant Capacity in Plants. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44
13
Program Czystszej Produkcji (CP) jako strategia zarządzania organizacją i jej zastosowanie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju = Cleaner Production Program (CP) as a Strategy for Managing the Organization and Its Application in Implementing the Idea of Sustainable Development / Stanisław POPEK, Adam Popek // Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław) = Contemporary Management Problems. - vol. 8, nr 2 (17) (2020), s. 33-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.pwste.edu.pl/index.php/wpz/article/view/121/95. - ISSN 2720-1627
14
Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych = Quality Sciences as a Sub-discipline Management and Quality Sciences - Identification of Research Areas / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Małgorzata Krzywonos // Przegląd Organizacji. - nr 8 (967) (2020), s. 3-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf. - ISSN 0137-7221
15
Food Preservation and Its Role in Creating Selected Aspects of the Quality of Processed Fruit = Utrwalanie żywności i jego rola w kreowaniu wybranych aspektów jakości przetworów owocowych / Stanisław POPEK, Adam Popek // W: Current Trends in Quality Science : Quality Design of Food Products / ed. Hanna Śmigielska. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - S. 128-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-590-0
16
Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Anna PRUSAK, Stanisław POPEK // Packaging Technology and Science. - vol. 32, iss. 12 (2019), s. 607-617. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478. - ISSN 0894-3214
17
MATEC Web of Conferences / eds. S. Vöth, N.C. Cuong, N. Van Hoan, R. Vavrek, F.I. Panteleenko, S. POPEK. - Kemerovo : Kuzbass State Technical University, 2019. - vol. 297. - Pełny tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/46/contents/contents.html. - ISSN 2274-7214
18
Procedura zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiem AQAP (Allied Quality Assurance Publication - publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości) na przykładzie spółki produkcyjnej - analiza = Risk Management Procedure in Accordance with AQAP (Allied Quality Assurance Publication) Required Based on the Example of a Production Company - Analysis / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 15 (2019), s. 7-25. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Projakościowe zarządzanie organizacją. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zeszyty-Naukowe_projako%C5%9Bciowe-zarz%C4%85dzanie-organizacj%C4%85_spis-tre%C5%9Bci_9122020.pdfWstęp: . - ISSN 2300-5157
19
Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products / Stanisław POPEK, Adam Popek // MATEC Web of Conferences / eds. S. Vöth, N.C. Cuong, N. Van Hoan, R. Vavrek, F.I. Panteleenko, S. POPEK. - vol. 297 (2019), s. 1-6. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/46/matecconf_ispcime18_07001.pdf. - ISSN 2274-7214
20
Optymalizacja procesu klarowania wina jako element doskonalenia produktu / Stanisław POPEK // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 145-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
21
Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product / Stanisław POPEK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
22
Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych / Stanisław POPEK. - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65955-12-8. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=isbn,exact,9788365955128&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0Wstęp:
23
Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją = Implementation of the TQM Concept in Selected Organizational Management Systems / Stanisław POPEK, Adam Popek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 13 (2018), s. 57-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Zeszyty-Naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_13_spis-tre%C5%9Bci.pdfWstęp: . - ISSN 2300-5157
24
Consumer Response to Genetically Modified Foods / Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // W: Reference Module in Food Science [on-line]. - [Amsterdam]: Elsevier, 2018. - S. 1-5. - Bibliogr. - ISBN 978-0-08-100596-5
25
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
26
Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych = Effect of Modification of Production Process on Determinants of Quality of Selected Meat Products / Stanisław POPEK // W: Selected Problems of Food Quality = Wybrane problemy jakości żywności / eds. Monika Żuchowska-Grzywacz, Ryszard Zieliński. - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 9). - S. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-855-1
27
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 80-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
28
A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland / Stanisław POPEK, Lucyna Szczygieł // W: Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border / ed. Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv. - Jarosław ; Lwów: Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2017. - S. 50-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65823-05-2
29
Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług = Tools of Quality Improvement : Risk Analysis of Products and Services / red. nauk. Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Narzedzia.pdf
30
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing / eds. Urszula Samotyja, Wojciech Zmudziński. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017. - S. 101-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948206-0-2
31
Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development / Stanislav POPEK // Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos [on-line]. - 2017 (2017), s. 128-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf. - ISSN 2538-6700
32
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
33
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA // International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017), s. 325-332. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
34
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Urszula Samotyja, Krzysztof Juś. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017. - S. 86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-943304-7-7
35
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw / Stanisław POPEK // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 82. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
36
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw = Attempt to Evaluate the Influence of Production Method and Cultivation Differences at the Level of Parameters Determining the Quality of Selected Vegetables / Stanisław POPEK // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 131-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
37
Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S = Improving the Quality of the Workplace Using of 5S Method / Stanisław POPEK, Adam Popek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 11 (2017), s. 33-45. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf. - ISSN 2300-5157
38
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Karolina Kursa // LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017), s. 482-487. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0023-6438
39
Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport = Consumption Preferences and Conditionings Concerning Food for People Doing Sport / Stanisław POPEK, Adam Popek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2300-5157
40
Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją = Six Sigma Method and its use in the Process of Management Organization / Stanisław POPEK, Adam Popek // W: Finanse w aktywności gospodarczej / red. Ryszard Pukała, Krzysztof Rejman. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016. - S. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-97-0
41
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
42
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
43
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution = Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie / Stanisław POPEK // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016), s. 70-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf. - ISSN 2300-5254
44
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016), s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf. - ISSN 1643-9953
45
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 784-792. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
46
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality / Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA, Grzegorz SUWALA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
47
Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów = Structural Factors Determining Adulteration of Honey / Stanisław POPEK // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
48
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 145. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
49
Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce / Stanisław POPEK, Nataliia Vnukova, Daria Nagaivska. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Praca zrealizowana została w ramach międzynarodowego projektu URIEiZ 11/13 pt.: "Systemowe zarządzanie jakością na przykładzie ukraińskich i polskich przedsiębiorstw branży spożywczej - analiza komparatywna". - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-78-9
50
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015), s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf. - ISSN 2080-5985
51
Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win = Diversification of Some Stages of Production Process and Its Impact on the Quality of Wines / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 82-88. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf. - ISSN 1644-1818
52
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA, Adam Popek // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 162-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-034-3
53
Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
54
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey / Karolina Kursa, Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA // W: Food Science Research and Innovation : Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 [Dokument elektroniczny] / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou, P. Taoukis. - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015. - Dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - S. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-618-82196-1-8
55
Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale / Stanisław POPEK // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 135-151. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
56
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 184 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-938909-3-4
57
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // W: Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 57-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-0-0
58
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 89. - Dostępne tylko streszczenie
59
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 125-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication. - ISSN 2083-8611
60
Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych / Stanisław POPEK // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia: Akademia Morska, 2014. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie
61
Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 188 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-940189-0-0
62
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego / Michał HALAGARDA ; Promotor: Stanisław POPEK. - Kraków, 2014. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003030
63
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality = Wpływ wolnowybiegowego systemu utrzymania tuczników na ich zachowanie i wybrane cechy jakościowe mięsa / Jacek Nowicki, Stanisław POPEK, Malwina Górska, Martyna Małopolska, Ryszard Tuz, Tomasz Schwarz // W: Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development : Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 18-20 September 2014, Bydgoszcz-Inowrocław, Poland. - Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2014. - S. 111. - Dostępne tylko streszczenie
64
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality / Jacek Nowicki, Stanisław POPEK, Sara Świerkosz, Katarzyna Olczak, Ryszard Tuz, Tomasz Schwarz // Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne. - nr 22, t. 2 (2014), s. 385-395. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf. - ISSN 1895-4421
65
Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych = As Assesment of the Impact of Preservation Processes on Fruit Juice Quality / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549. - ISSN 1898-6447
66
Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej = Consumer Preferences as Part of Creating Quality Food for People With Increased Physical Activity / Stanisław POPEK, Adam Popek // W: Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 30-41. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-291-6
67
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development / Artur Kraus, Stanisław POPEK // British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013), s. 865-875. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0007-070X
68
The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
69
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[37]-10[46]. - Bibliogr.
70
Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 96-111. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-1-7
71
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
72
Studium oceny autentyczności miodów odmianowych / Karolina Kursa ; Promotor: Stanisław POPEK. - Kraków, 2013. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002875
73
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
74
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław: [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88139-42-0
75
Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas / Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
76
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 128-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
77
Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego = Innovative Functional Food Segment of the Food Processing / Stanisław POPEK // W: Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych / red. Róża Weryńska. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 113-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-49-9
78
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School / Jarosław Świda, Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
79
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality / Stanisław POPEK, Ewa Kubejko-Polanska, Jaroslaw Swida // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
80
5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type / Stanisław POPEK, Karolina Kursa // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 8 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
81
Badanie i ocena kawy i herbaty / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 87-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
82
Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku = Application of Conductivity Measurements to Estimate Content of Chlorine in Milk / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 179-187. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
83
Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej / Dariusz Kłak ; Promotor: Stanisław POPEK. - Kraków, 2011. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002570
84
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation / Stanisław POPEK, Jarosław Świda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 475-489. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
85
Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 97. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
86
Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego = Attempt to Apply the Assessment of 5-HFM Level as an Indicator of Bee Honeydew Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 84-90. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
87
Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej / Stanisław POPEK // W: Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-25-3
88
Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // W: Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 273-282. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-25-3
89
A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops / Stanisław POPEK // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 529-535. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
90
Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów = Genetically Modified Food - Consumer Opinions / Stanisław POPEK // W: Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz. - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 121-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-30-7
91
Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej = The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs / Stanisław POPEK // W: Selected Problems of Food Quality Evaluation = Wybrane problemy oceny jakości żywności / ed./red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010. - S. 20-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2
92
The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs / Stanisław POPEK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom: Office Publishing Technical University, 2010. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
93
Oznaczenie substancji mineralnych / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 56-63. - ISBN 978-83-7252-460-7
94
Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego = An Attempt to Evaluate the Effect of Plant-Derived Fuel Production on the Condition of the Polish Agri-Food Sector / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 834 (2009), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168904472. - ISSN 1898-6447
95
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 114-121. - ISBN 978-83-7252-460-7
96
Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej / Stanisław POPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 74 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-2
97
Oznaczenie kwasowości / Stanisław POPOEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 30-34. - ISBN 978-83-7252-460-7
98
Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów = Creations of Competitive Superiority of Enterprise Based on the Quality of Products / Stanisław POPEK, Dariusz Kłak // Przedsiębiorstwo i Region. - z. nr 1 (2009), s. 27-37. - Summ.. - Tytuł numeru: Konkurencyjność a innowacyjność. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/28611/03.pdf. - ISSN 2080-458X
99
Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie = Food Safety and the Use of Genetically Modified Organisms / Stanisław POPEK, Anna Podgórska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168904016. - ISSN 1898-6447
100
Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices / POPEK S. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 477-481. - Summ. - Bibliogr.
101
Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności = Ecological Conditioning of the Quality of Food / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 781 (2008), s. 171-185. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162091699. - ISSN 1898-6447
102
Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // W: Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty) / red. B. Ślusarczyk, K. Wł. Krupa. - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2008. - S. 297-368. - Monografia ukazała się jako część efektu finalnego międzynarodowych badań na temat Akceleratorów Innowacyjności Regionów Europy. - Bibliogr. - ISBN 978-80-215-2452-7
103
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych / Stanisław POPEK // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 216-220. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
104
Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey / POPEK S. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 482-485. - Summ. - Bibliogr.
105
Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b* = Determining the Colour of Varietal Honeys Using the L a* b* System / Stanisław POPEK, Klaudia Figiel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 179-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137138903. - ISSN 0208-7944
106
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products / Stanislaw POPEK // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 1338-1340. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
107
Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology [Dokument elektroniczny] / Aleksandra FILIP, Stanisław POPEK // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
108
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage / Anna STRADA, Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Tadeusz SIKORA, Anna Strada . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 15-25. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-7-0
109
Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych = The Zinc Content of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006), s. 51-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135826952. - ISSN 0208-7944
110
Profile of the Determinants of Organic Food Quality [Dokument elektroniczny] / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 5 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
111
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów / Aleksandra FILIP ; Promotor: Stanisław POPEK. - Gdynia, 2006. - 197 s. : il. ; 31 cm. - Bibliogr.
112
Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1 / zespół: Zofia CICHOŃ, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 4-55. - Bibliogr.
113
Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych = The Quality Determinants of Sponge Cakes / Joanna PTASIŃSKA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006), s. 85-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696. - ISSN 0208-7944
114
Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów = Consumer's Opinions on the Importance of the Information on Fruit Juice Packagings and its Sources / Artur Kraus, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005), s. 161-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93605977. - ISSN 0208-7944
115
Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession / S. POPEK, T. SIKORA // W: The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / red. Petros Soldatos, Stelios Rozakis . - Athens: Agricultural University, 2005. - S. 75-84. - Bibliogr. - ISBN 960-85847-9-5
116
Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1176-1182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
117
Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej = Consumer Criteria for Assessing the Quality of Health Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005), s. 71-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93009923. - ISSN 0208-7944
118
Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych = Comparison of Carbohydrate Contents of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004), s. 59-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557337. - ISSN 0208-7944
119
Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 307-310. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
120
Total Ash Content in Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 311-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
121
Znakowanie ekologiczne żywności = Marking of Ecological Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004), s. 17-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677. - ISSN 0208-7944
122
Identification of Honey Types / Stanisław POPEK // Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003), s. 39-40. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
123
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 121-132. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
124
Badanie i ocena kawy i herbaty / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 81-93. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
125
Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego / Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 408-415. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
126
Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000 / oprac. Stanisław POPEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2003. - 135 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89541-20-3
127
Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003), s. 36-38. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
128
Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych = Testing the Acidity of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 623 (2003), s. 29-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/40010. - ISSN 0208-7944
129
Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych / Aleksandra FILIP, Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 430-436. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
130
Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych = Comparing the Enzymatic Activity of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 608 (2002), s. 89-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
131
Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności = The Factors Determining the Chemical Contamination of Food / Stanisław POPEK, Beata Popek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
132
Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002. - S. 620-622. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
133
Nowe książki / Stanisław POPEK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002), s. 144-147. - ISSN 2451-0769
134
Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego = An Attempt to Use the Analysis of Variance for the Identification of the Type and Variety of Honey / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 583 (2002), s. 57-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15063. - ISSN 0208-7944
135
Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania / Stanisław POPEK // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 395-402. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
136
Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej = Attempt of Classification of Bee Honey By the Method of the Discriminant Function Analysis / Stanisław POPEK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 2 (31) (2002), s. 78-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
137
Application Regression Analysis as a Method to Determine Total ash Content in Nectar Honeydew and Honeydew Honeys [Dokument elektroniczny] / Stanisław POPEK // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 5 ekranów. - Bibliogr.
138
Qualitá dell'alimentazione ecologica ed i suoi aspetti determinanti [Dokument elektroniczny] / Stanisław POPEK // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 6 ekranów. - Bibliogr.
139
A Procedure to Identify a Honey Type / S. POPEK // Food Chemistry. - vol. 79, iss. 3 (2002), s. 401-406. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0308-8146
140
Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych = Examining the Interrelations between Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 572 (2001), s. 29-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11919. - ISSN 0208-7944
141
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey / Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 269-277. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
142
Oznaczanie kwasowości / Stanisław POPOEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 28-32. - ISBN 83-7252-078-X
143
Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey / Stanisław POPEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 715-719. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
144
Oznaczanie substancji mineralnych / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 53-60. - ISBN 83-7252-078-X
145
Analiza parametrów determinujących jakość wybranych miodów odmianowych / Stanisław POPEK // W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny] / red. Tadeusz Haber, Helena Porzucek. - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001. - S. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915774-0-6
146
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 108-114. - ISBN 83-7252-078-X
147
Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość = The Identification of Honey Variants and a Methodology for Assessing the Physio-chemical Properties Determining their Quality : a Study / Stanisław POPEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 106 s. : tab, rys., ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 147). - ISBN 83-7252-096-8
148
Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych = Content of Nitrates and Nitrites in Selected Food Stuffs / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 121-127. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
149
Jakość polskich miodów odmianowych / Stanisław POPEK // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 161. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
150
Jakość sensoryczna żywności / Stanisław POPEK, Joanna Ptasińska // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller . - Warszawa ; Radom: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 273-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
151
Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym / S. POPEK // W: Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych. - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86707-96-8
152
Contents of Metals in Cultivated Mushrooms / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KUDEŁKA and S. POPEK // Nahrung. - vol. 44, iss. 1 (2000), s. 63-64. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
153
Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska / Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 341-343. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
154
Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey / Stanisław POPEK // W: Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2. - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000. - S. 538-542. - Bibliogr.
155
Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa = Impact of Pre-Slaughter Weight of Rabbits on pH24 and Water Absorption Levels of Their Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 49-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
156
Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 538-541. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
157
Researches of the Physicochemical Parameters of Quality of Honeydew Honeys / Stanisław POPEK // Forum Ware. - 27, nr 1-4 (1999), s. 54-57. - ISSN 0340-7705
158
Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat] / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 203. - ISBN 83-912465-2-3
159
The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys / Stanisław POPEK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 582-587. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
160
Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji / Stanisław POPEK // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 101. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
161
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych = Testing the Physicochemical Quality Parameters of Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 526 (1999), s. 27-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
Badanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych / Stanisław POPEK // W: Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 93. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7108-064-6
163
Jakość kawy naturalnej = The Quality of Natural Coffee / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999), s. 141-145. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
164
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEK // Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
165
Porównanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych / Stanisław POPEK // W: Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1998. - S. 476. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-87443-65-4
166
Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego / Stanisław POPEK // W: Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. Maria Ruda]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 53. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 329). - S. 241-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
167
Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys / Stanislaw POPEK // Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998), s. 75-79. - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0340-7705
168
Zawartość toksycznych metali w warzywach z upraw ekologicznych / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // W: Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1998. - S. 299-300. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-87443-65-4
169
Zanieczyszczenia chemiczne żywności = Chemical Contamination of Foodstuffs / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 125-133. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
170
Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych / Stanisław POPEK // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 357-359. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
171
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego / Stanisław POPEK // W: Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, 1997. - S. 199-200. - ISBN 83-7108-027-1
172
Żywność ekologiczna w świetle wymagań dla bezpiecznej żywności / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // W: Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 94-96. - Bibliogr.
173
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 127-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
174
Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b* / Mariusz GIEMZA, Stanisław POPEK // W: Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, 1997. - S. 179. - ISBN 83-7108-027-1
175
The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination / Stanisław POPEK // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel . - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 272-273. - Bibliogr.
176
Porównanie zawartości popiołu całkowitego w wybranych miodach nektarowych / Stanisław POPEK // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 30, suplement (1997), s. 62. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r. - ISSN 0365-9445
177
Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych = Analysis of the Significance of Differences Between the Quality Factors of Rabbit Meat from Various Environmental Groups / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
178
Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat] / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996. - S. 33-36. - Bibliogr.
179
The Properties of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki. - Kyyiv: KDTEU, 1996. - S. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
180
pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat / Mariusz GIEMZA, Stanisław POPEK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 460-462. - Summ. - Bibliogr.
181
Analiza fizykochemicznych parametrów jakości mięsa królików bezrasowych / Stanisław POPEK // W: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / [red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski]. - Poznań: Konteks, 1996. - S. 70. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-903869-1-7
182
Ocena jakości tuszek królików bezrasowych pochodzących z różnych grup środowiskowych / Stanisław POPEK // W: Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : streszczenia. - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie
183
Właściwości sensoryczne i przydatność kulinarna mięsa króliczego / Stanisław POPEK // W: Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996. - S. 29-32. - Bibliogr.
184
Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa / Stanisław POPEK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 92. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
185
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych / Stanisław POPEK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - 1995 (1995), s. 109-110. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
186
Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at Determining Sex and Pre-slaughter Weight Impact on Rabbit Sensory Quality / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 462 (1995), s. 21-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
187
Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego / Stanisław POPEK // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3) (1995), s. 116. - Dostępne tylko streszczenia. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku". - ISSN 1425-6959
188
The Quality of Rabbit's Meat / Stanisław POPEK // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 289-292. - ISBN 7-301-02897-0
189
Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego / S. Popek // W: Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień. - Łódź: Politechnika Łódzka, 1995. - S. 183. - ISBN 83-901682-3-5
190
Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 88. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
191
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego / Stanisław POPEK // W: Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. - S. 247. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85766-14-6
192
Próba wyboru parametrów do wstępnej oceny jakości sensorycznej i odżywczej mięsa króliczego / Stanisław POPEK // W: Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994. - Łódź: Akademia Medyczna, 1994. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
193
Znakowanie produktów spożywczych = Food Products Labelling / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994), s. 224-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
194
Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych w świetle przynależności Polski do Wspólnoty Europejskiej / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Krakopak '94 : I Międzynarodowe Targi Opakowań w Krakowie, 28-30.IV.1994 : streszczenia referatów. - Kraków: CEC, 1994. - S. 26-28. - Dostępne tylko streszczenie
195
Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa = An Attempt to Evaluate the Usability For Slaughter of Rabbits, and the Quality of Their Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 449 (1994), s. 17-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
196
Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego = Interrelationship between the Culinary Efficiency and the Selected Physicochemical Parameters of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 423 (1993), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
197
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at the Assessment of the Effect of Selected Zoometric Parameters on the Sensory Quality of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 396 (1993), s. 27-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
198
Analysis of Selected Parameters Characterising the Quality of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. B-5. - Dostępne tylko streszczenie
199
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych / Stanisław POPEK ; Promotor: Maria KKREŁOWSKA-KUŁAS. - Kraków, 1993. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
200
Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego = Attempt at Determining the Interdependence Between the Selected Zoometric, Sensory, and Physicochemical Parameters of Rabbit's Meat / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992), s. 15-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
201
Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Effect of Sex on the Sensory Quality of Rabbit's Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992), s. 23-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
202
Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa króliczego / Stanisław POPEK // W: Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12. - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991. - S. 67. - Dostępne tylko streszczenie
203
Niektóre własności mięsa króliczego = Some Properties of Rabbit Meat / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 55-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
204
Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990. - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia
205
Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz SIKORA // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 40
206
Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D = Attempt of Determining the Physical Parameters of Rabbit Meat Colour by Means of the Momcolor D Trichromatic Colorimeter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990), s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
207
Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 41
208
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
209
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
210
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
211
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
212
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
213
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
214
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
215
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
216
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
217
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
218
Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
219
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
220
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
221
Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa / Zofia CICHOŃ, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
222
Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kier. tematu, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 26 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
223
Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. Cz. 1 / Zofia CICHOŃ, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
224
Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 25 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
225
Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 39 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
226
Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ, Wanda GALON, Danuta BIALIK, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
227
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10. [Etap 3] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 25 k. : il. ; 30 cm. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
228
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 2] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 21 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 14 k. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
229
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 1] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 25 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 14 k. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
1
Popek S., Halagarda M., (2022), Wstępna ocena wpływu temperatury upalenia kawy na jakość produktu i naparów kawowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (995), s. 81-93; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2206
2
Popek S., (2022), Wykorzystanie cyklu Deminga w procesie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. [W:] Wołejszo J., Rejman K., Wilczyńska M. (red.), Ryzyko i niepewność w bezpieczeństwie informacji, Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 157-171.
3
Balon U., Barłowska J., Borys T., Rogala P., Chochół A., Cholewa-Wójcik A., Czernyszewicz E., Dziadkowiec J., Fortuna T., Giemza M., Hermaniuk J., Hermaniuk T., Juszczak L., Kędzior W., Kita A., Kołożyn-Krajewska D., Krasnowska G., Król J., Lenart B., Lisiecka K., Lisińska-Kuśnierz M., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Łukasiński W., Niewczas-Dobrowolska M., Ozimek I., Popek S., Przybyłowski P., Roszak M., Skrzypek E., Smoczyński S., Sulowska-Banaś U., Surówka K., Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J., Sawoszczuk T., Świda J., Święs D., Wiśniewska M., Wolańska M., Ząbek J., Żuchowski J., (2022), Życzenia okolicznościowe. [W:] GIEMZA (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory, Kraków : Mariusz Giemza, s. 109-149.
4
Drivelos S., Danezis G., Halagarda M., Popek S., Georgiou C., (2021), Elemental Metabolomics for Honey Authentication. [W:] 12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications : Book of Abstracts, Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, s. 71.
5
Drívelos S., Danézīs G., Halagarda M., Popek S., Geōrgíou K., (2021), Συμβολή του μελιού στην πρόσληψη Μαγνησίου, Χαλκού, Μαγγανίου και Μολύβδου. [W:] Kōnstantínos A. Geōrgíou (red.), FoodOmicsGR - Endelechī́s Charaktīrismós Trofímōn, Athīna : Geōponikó Panepistī́mio Athīnṓn, s. [1]-[6].
6
Drívelos S., Danézīs G., Halagarda M., Popek S., Geōrgíou K., (2021), Τεχνική Αναφορά για προϊόν (οίνος, λάδι, τυροκομικά, μέλι, βασ. πολτός). [W:] Kōnstantínos A. Geōrgíou (red.), FoodOmicsGR - Endelechī́s Charaktīrismós Trofímōn, Athīna : Geōponikó Panepistī́mio Athīnṓn, s. [1]-[19].
7
Latoch A., Wójciak K., Popek S., Rohn S., Halagarda M., (2021), Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork, "International Journal of Food Science & Technology", vol. 56, iss. 12, s. 6192-6203.
8
Popek S., Pachołek B., (2021), A Survey on Polish Consumers' Perceptions of Meat Produced from Stem Cells in Vitro, "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB)", vol. 42, iss. 4, s. 61-74; https://sciendo.com/article/10.2478/minib-2021-0021
9
Drivelos S., Danezis G., Halagarda M., Popek S., Georgiou C., (2021), Elemental Metabolomics Nutritional Value of Polish and Greek Honeys - Mn, Cu and Mg. [W:] 12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications : Book of Abstracts, Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, s. 165.
10
Drivelos S., Danezis G., Halagarda M., Popek S., Georgiou C., (2021), Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics, "Food Chemistry", vol. 338, s. 1-8.
11
Shakbutova A., Saparbayev A., Popek S., Makulova A., Nurmukhan A., (2020), Impact of Tax Competition on Fiscal Incomes of Kazakhstan in Terms of Tax Competitive Environment, "E3S Web of Conferences", vol. 159, s. 1-13; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btses2020_06006.pdf
12
Halagarda M., Groth S., Popek S., Rohn S., Pedan V., (2020), Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland, "Antioxidants", vol. 9, iss. 1, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44
13
Popek S., Popek A., (2020), Program Czystszej Produkcji (CP) jako strategia zarządzania organizacją i jej zastosowanie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju, "Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)", vol. 8, nr 2 (17), s. 33-46; https://czasopisma.pwste.edu.pl/index.php/wpz/article/view/121/95
14
Salerno-Kochan R., Popek S., Halagarda M., Krzywonos M., (2020), Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych, "Przegląd Organizacji", nr 8 (967), s. 3-12; https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf
15
Popek S., Popek A., (2019), Food Preservation and Its Role in Creating Selected Aspects of the Quality of Processed Fruit. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Quality Science : Quality Design of Food Products, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 128-137.
16
Świda J., Halagarda M., Prusak A., Popek S., (2019), Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland, "Packaging Technology and Science", vol. 32, iss. 12, s. 607-617; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478
17
MATEC Web of Conferences / eds. S. Vöth, N.C. Cuong, N. Van Hoan, R. Vavrek, F.I. Panteleenko, S. POPEK Kemerovo : Kuzbass State Technical University, 2019. - vol. 297. - . - 2274-7214
18
Popek S., (2019), Procedura zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiem AQAP (Allied Quality Assurance Publication - publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości) na przykładzie spółki produkcyjnej - analiza, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 15, s. 7-25.
19
Popek S., Popek A., (2019), Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products, "MATEC Web of Conferences", vol. 297, s. 1-6; https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/46/matecconf_ispcime18_07001.pdf
20
Popek S., (2019), Optymalizacja procesu klarowania wina jako element doskonalenia produktu. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 145-154.
21
Popek S., (2019), Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 86.
22
Popek S., (2018), Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 176 s.
23
Popek S., Popek A., (2018), Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 13, s. 57-70.
24
Halagarda M., Popek S., (2018), Consumer Response to Genetically Modified Foods. [W:] Reference Module in Food Science [on-line], [Amsterdam] : Elsevier, s. 1-5.
25
Świda J., Halagarda M., Popek S., (2018), Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market, "International Journal of Consumer Studies", vol. 42, iss. 3, s. 358-366.
26
Popek S., (2018), Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych. [W:] Żuchowska-Grzywacz M., Zieliński R. (red.), Selected Problems of Food Quality, Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, s. 175-184.
27
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2018), Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 80-93.
28
Popek S., Szczygieł L., (2017), A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland. [W:] Rejman K., Kravciv V. (red.), Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border, Jarosław ; Lwów : Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, s. 50-63.
29
Popek S., Miśniakiewicz M. (red.), (2017), Narzędzia doskonalenia jakości: analiza ryzyka wyrobów i usług, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 174 s.
30
Popek S., (2017), The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour. [W:] Samotyja U., Zmudziński W. (red.), Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 101-121.
31
Popek S., (2017), Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development, "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos" [on-line], 2017, s. 128-136; https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf
32
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
33
Popek S., Halagarda M., (2017), Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries, "International Journal of Consumer Studies", vol. 41, nr 3, s. 325-332.
34
Popek S., (2017), The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour. [W:] Gwiazdowska D., Samotyja U., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Faculty of Commodity Science - Poznań University of Economics and Business, s. 86.
35
Popek S., (2017), Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 82.
36
Popek S., (2017), Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 131-150.
37
Popek S., Popek A., (2017), Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 11, s. 33-45; http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf
38
Popek S., Halagarda M., Kursa K., (2017), A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis, "LWT-Food Science and Technology", vol. 77, s. 482-487.
39
Popek S., Popek A., (2016), Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 8, s. 97-108.
40
Popek S., Popek A., (2016), Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją. [W:] Pukała R., Rejman K. (red.), Finanse w aktywności gospodarczej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 47-70.
41
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
42
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 143.
43
Popek S., (2016), The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, nr 10, s. 70-82; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf
44
Popek S., Świda J., (2016), Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 31 (2), s. 239-247; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf
45
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 784-792.
46
Popek S., Halagarda M., Suwała G., (2016), Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 27.
47
Popek S., (2016), Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 60-69.
48
Popek S., (2015), The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 145.
49
Popek S., Vnukova N., Nagaivska D., (2015), Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 165 s.
50
Popek S., Świda J., (2015), The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 1 (16), s. 61-71; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf
51
Popek S., (2015), Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 82-88; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf
52
Popek S., Świda J., Popek A., (2015), The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys, T. 2, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 162-173.
53
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2015), Quality Assessment Methods for Natural Products. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 113-123.
54
Kursa K., Popek S., Halagarda M., (2015), A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey. [W:] Dermesonlouoglou E., Giannou V., Gogou E. (red.), Food Science Research and Innovation : Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 [Dokument elektroniczny], Athens : NTUA, School of Chemical Engineering, s. 1716-1720.
55
Popek S., (2015), Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 135-151.
56
Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), (2014), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 184 s.
57
Kursa K., Popek S., (2014), Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Future Trends and Challenges in the Food Sector, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 57-68.
58
Kursa K., Popek S., (2014), Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 89.
59
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2014), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 125-133; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication
60
Popek S., (2014), Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 33.
61
Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), (2014), Future Trends and Challenges in the Food Sector, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 188 s.
62
Halagarda M., (2014), Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego, Prom. Popek S., Kraków : , 217 k.
63
Nowicki J., Popek S., Górska M., Małopolska M., Tuz R., Schwarz T., (2014), The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality. [W:] Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development: Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 18-20 September 2014, Bydgoszcz-Inowrocław, Poland, Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, s. 111.
64
Nowicki J., Popek S., Świerkosz S., Olczak K., Tuz R., Schwarz T., (2014), The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality, "Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne", nr 22, t. 2, s. 385-395; http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf
65
Popek S., (2014), Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 33-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549
66
Popek S., Popek A., (2014), Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Determinants of Food Products Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 30-41.
67
Kraus A., Popek S., (2013), Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development, "British Food Journal", vol. 115, iss. 6, s. 865-875.
68
Popek S., (2013), The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 103.
69
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[37]-10[46].
70
Popek S., (2013), Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry. [W:] Matuszak-Flejszman A., Kaźmierczak M. (red.), Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 96-111.
71
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[25]-12[36].
72
Kursa K., (2013), Studium oceny autentyczności miodów odmianowych, Prom. Popek S., Kraków : , 146 k.
73
Popek S., Świda J., (2013), Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 121.
74
Popek S., Świda J. (red.), (2012), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 226 s.
75
Popek S., (2012), Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 53-75.
76
Popek S., (2012), Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-142.
77
Popek S., (2012), Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego. [W:] Weryńska R. (red.), Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 113-136.
78
Świda J., Popek S., (2012), The Motives of University Choice and Studying at a Higher School. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 205-224.
79
Popek S., Kubejko-Polanska E., Świda J., (2012), The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
80
Popek S., Kursa K., (2012), 5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
81
Popek S., (2012), Badanie i ocena kawy i herbaty. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 87-99.
82
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Popek S., (2011), Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 179-187.
83
Kłak D., (2011), Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej, Prom. Popek S., Kraków : , 229 k.
84
Popek S., Świda J., (2011), Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 475-489.
85
Popek S., (2011), Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 97.
86
Kursa K., Popek S., (2011), Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 84-90.
87
Popek S., (2010), Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej. [W:] Makieła Z. (red.), Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 7-18.
88
Popek S., Filip A., (2010), Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej. [W:] Makieła Z. (red.), Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 273-282.
89
Popek S., (2010), A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 529-535.
90
Popek S., (2010), Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów. [W:] Wolanin-Jarosz E. (red.), Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 121-132.
91
Popek S., (2010), Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Problems of Food Quality Evaluation, Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 20-29.
92
Popek S., (2010), The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 36.
93
Popek S., (2009), Oznaczenie substancji mineralnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 56-63.
94
Popek S., Filip A., (2009), Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 109-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/168904472
95
Popek S., (2009), Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 114-121.
96
Popek S., (2009), Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 74 s.
97
Popek S., (2009), Oznaczenie kwasowości. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30-34.
98
Popek S., Kłak D., (2009), Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów, "Przedsiębiorstwo i Region", z. nr 1, s. 27-37; http://www.ur.edu.pl/file/28611/03.pdf
99
Popek S., Podgórska A., (2009), Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 97-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/168904016
100
Popek S., (2008), Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 477-481.
101
Popek S., Filip A., (2008), Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 781, s. 171-185; https://bazekon.uek.krakow.pl/162091699
102
Popek S., Filip A., (2008), Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem. [W:] Krupa (red.), Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty), Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM, s. 297-368.
103
Popek S., (2008), Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 216-220.
104
Popek S., (2008), Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 482-485.
105
Popek S., Figiel K., (2007), Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b*, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 179-187; https://bazekon.uek.krakow.pl/137138903
106
Popek S., (2006), Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 1338-1340.
107
Filip A., Popek S., (2006), Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
108
Strada A., Popek S., Sikora T., (2006), New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage. [W:] SIKORA T., Strada A. (red.), The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-25.
109
Popek S., (2006), Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 51-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/135826952
110
Popek S., Filip A., (2006), Profile of the Determinants of Organic Food Quality. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
111
Filip A., (2006), Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów, Prom. Popek S., Gdynia : , 197 s.
112
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2006), Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1. [W:] Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 4-55.
113
Ptasińska J., Popek S., (2006), Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 85-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696
114
Kraus A., Popek S., (2005), Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 161-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/93605977
115
Popek S., Sikora T., (2005), Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession. [W:] Soldatos P., Rozakis S. (red.), The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Athens : Agricultural University, s. 75-84.
116
Popek S., (2005), Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1176-1182.
117
Popek S., Filip A., (2005), Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 71-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/93009923
118
Popek S., (2004), Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 59-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557337
119
Popek S., (2004), Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 307-310.
120
Popek S., (2004), Total Ash Content in Selected Nectar Honeys. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 311-314.
121
Popek S., Filip A., Koterwa M., (2004), Znakowanie ekologiczne żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 17-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677
122
Popek S., (2003), Identification of Honey Types, "Nahrung", vol. 47, iss. 1, s. 39-40.
123
Popek S., (2003), Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-132.
124
Popek S., (2003), Badanie i ocena kawy i herbaty. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-93.
125
Popek S., (2003), Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 408-415.
126
Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000, (2003), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 135 s.
127
Popek S., (2003), Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys, "Nahrung", vol. 47, iss. 1, s. 36-38.
128
Popek S., (2003), Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 623, s. 29-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/40010
129
Filip A., Popek S., (2003), Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 430-436.
130
Popek S., (2002), Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 89-92.
131
Popek S., Popek B., (2002), Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 15-25.
132
Popek S., (2002), Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 620-622.
133
Popek S., (2002), Nowe książki, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 3 (32), s. 144-147.
134
Popek S., (2002), Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 57-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/15063
135
Popek S., (2002), Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 395-402.
136
Popek S., (2002), Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 2 (31), s. 78-87.
137
Popek S., (2002), Application Regression Analysis as a Method to Determine Total ash Content in Nectar Honeydew and Honeydew Honeys. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, [Roma] : Universita "La Sapienza"
138
Popek S., (2002), Qualitá dell'alimentazione ecologica ed i suoi aspetti determinanti. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, [Roma] : Universita "La Sapienza"
139
Popek S., (2002), A Procedure to Identify a Honey Type, "Food Chemistry", vol. 79, iss. 3, s. 401-406.
140
Popek S., (2001), Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 572, s. 29-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/11919
141
Kędzior W., Popek S., (2001), Skład chemiczny i właściwości miodu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 269-277.
142
Popek S., (2001), Oznaczanie kwasowości. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 28-32.
143
Popek S., (2001), Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 715-719.
144
Popek S., (2001), Oznaczanie substancji mineralnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 53-60.
145
Popek S., (2001), Analiza parametrów determinujących jakość wybranych miodów odmianowych. [W:] Haber T., Porzucek H. (red.), Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny], Warszawa : Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, s. 1-6.
146
Popek S., (2001), Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 108-114.
147
Popek S., (2001), Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 147), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 106 s.
148
Krełowska-Kułas M., Popek S., (2000), Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 121-127.
149
Popek S., (2000), Jakość polskich miodów odmianowych. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 161.
150
Popek S., Ptasińska J., (2000), Jakość sensoryczna żywności. [W:] Miller P. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 273-276.
151
Popek S., (2000), Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym. [W:] Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych, Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, s. 48.
152
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., (2000), Contents of Metals in Cultivated Mushrooms, "Nahrung", vol. 44, iss. 1, s. 63-64.
153
Popek S., (2000), Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 341-343.
154
Popek S., (2000), Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey. [W:] Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2, Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, s. 538-542.
155
Popek S., (1999), Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 49-52.
156
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 538-541.
157
Popek S., (1999), Researches of the Physicochemical Parameters of Quality of Honeydew Honeys, "Forum Ware", 27, nr 1-4, s. 54-57.
158
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 203.
159
Popek S., (1999), The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 582-587.
160
Popek S., (1999), Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 101.
161
Popek S., (1999), Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 526, s. 27-32.
162
Popek S., (1999), Badanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych. [W:] Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 93.
163
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Jakość kawy naturalnej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 141-145.
164
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1999), Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland, "Nahrung", vol. 43, iss. 5, s. 317-319.
165
Popek S., (1998), Porównanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych. [W:] Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 476.
166
Popek S., (1998), Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego. [W:] Ruda M. (red.), Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 53), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 241-245.
167
Popek S., (1998), Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys, "Forum Ware", 26, nr 1-4, s. 75-79.
168
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1998), Zawartość toksycznych metali w warzywach z upraw ekologicznych. [W:] Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 299-300.
169
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1998), Zanieczyszczenia chemiczne żywności, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 125-133.
170
Popek S., (1998), Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 357-359.
171
Popek S., (1997), Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego. [W:] Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, s. 199-200.
172
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1997), Żywność ekologiczna w świetle wymagań dla bezpiecznej żywności. [W:] Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 94-96.
173
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1997), Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 127-134.
174
Giemza M., Popek S., (1997), Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*. [W:] Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, s. 179.
175
Popek S., (1997), The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 272-273.
176
Popek S., (1997), Porównanie zawartości popiołu całkowitego w wybranych miodach nektarowych, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 30, suplement, s. 62.
177
Popek S., (1997), Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 37-47.
178
Popek S., Sikora T., (1996), Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]. [W:] Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 33-36.
179
Popek S., (1996), The Properties of Rabbit Meat. [W:] Mazaraki A. (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 34-35.
180
Popek S., Giemza M., (1996), pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 460-462.
181
Popek S., (1996), Analiza fizykochemicznych parametrów jakości mięsa królików bezrasowych. [W:] Duda G., Maruszewska M., Przysławski J. (red.), Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia, Poznań : Konteks, s. 70.
182
Popek S., (1996), Ocena jakości tuszek królików bezrasowych pochodzących z różnych grup środowiskowych. [W:] Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : streszczenia, Szczecin : Akademia Rolnicza, s. 25.
183
Popek S., (1996), Właściwości sensoryczne i przydatność kulinarna mięsa króliczego. [W:] Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 29-32.
184
Popek S., (1995), Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92.
185
Popek S., (1995), Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", 1995, s. 109-110.
186
Popek S., (1995), Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 462, s. 21-26.
187
Popek S., (1995), Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 2 (3), s. 116.
188
Popek S., (1995), The Quality of Rabbit's Meat. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 289-292.
189
Popek S., (1995), Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego. [W:] Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 183.
190
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1995), Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 88.
191
Popek S., (1994), Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego. [W:] Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień, Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, s. 247.
192
Popek S., (1994), Próba wyboru parametrów do wstępnej oceny jakości sensorycznej i odżywczej mięsa króliczego. [W:] Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994, Łódź : Akademia Medyczna, s. 19.
193
Sikora T., Popek S., (1994), Znakowanie produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy", T. 48, nr 8, s. 224-225.
194
Popek S., Sikora T., (1994), Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych w świetle przynależności Polski do Wspólnoty Europejskiej. [W:] Krakopak '94 : I Międzynarodowe Targi Opakowań w Krakowie, 28-30.IV.1994 : streszczenia referatów, Kraków : CEC, s. 26-28.
195
Popek S., (1994), Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 17-26.
196
Popek S., (1993), Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 423, s. 11-16.
197
Popek S., (1993), Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 396, s. 27-32.
198
Popek S., (1993), Analysis of Selected Parameters Characterising the Quality of Rabbit Meat. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-5.
199
Popek S., (1993), Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych, Prom. Krełowska M., Kraków : , 148 k.
200
Sikora T., Popek S., (1992), Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 15-21.
201
Popek S., (1992), Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 23-27.
202
Popek S., (1991), Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa króliczego. [W:] Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12, Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, s. 67.
203
Sikora T., Popek S., (1991), Niektóre własności mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 55-62.
204
Popek S., Sikora T., (1990), Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego. [W:] Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990, Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, s. 76.
205
Popek S., Sikora T., (1990), Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 40.
206
Gołębiowski T., Popek S., Sikora T., (1990), Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 57-66.
207
Popek S., Sikora T., (1990), Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 41.
208
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 163 k.
209
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 180 k.
210
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 95 k.
211
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 k.
212
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
213
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 85 s.
214
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 46, [3] s.
215
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
216
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2005), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
217
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2004), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
218
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2003), Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
219
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2002), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
220
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2001), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
221
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., (2000), Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
222
Cichoń Z., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Popek S., Suwała G., (2000), Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
223
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., (1999), Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. Cz. 1, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
224
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., Ivić M., (1997), Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
225
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., Ivić M., (1996), Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
226
Krełowska-Kułas M., Popek S., Ivić M., Galon W., Bialik D., Sutor B., (1995), Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
227
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1990), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe: temat A.3.10. [Etap 3], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
228
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1989), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne: temat A.3.10. [Etap 2], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k.
229
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1988), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne: temat A.3.10. [Etap 1], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
1
@article{UEK:2168369626,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "Wstępna ocena wpływu temperatury upalenia kawy na jakość produktu i naparów kawowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (995)",
pages = "81-93",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0995.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2206},
}
2
@inbook{UEK:2168369088,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wykorzystanie cyklu Deminga w procesie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji",
booktitle = "Ryzyko i niepewność w bezpieczeństwie informacji",
pages = "157-171",
adress = "Kalisz",
publisher = "Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-66777-13-2",
}
3
@misc{UEK:2168368220,
author = "Urszula Balon and Joanna Barłowska and Tadeusz Borys and Piotr Rogala and Andrzej Chochół and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Eugenia Czernyszewicz and Joanna Dziadkowiec and Teresa Fortuna and Mariusz Giemza and Jan Hermaniuk and Tomasz Hermaniuk and Lesław Juszczak and Władysław Kędzior and Agnieszka Kita and Danuta Kołożyn-Krajewska and Grażyna Krasnowska and Jolanta Król and Barbara Lenart and Krystyna Lisiecka and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Zygmunt Litwińczuk and Anna Litwińczuk and Wiesław Łukasiński and Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Irena Ozimek and Stanisław Popek and Piotr Przybyłowski and Marek Roszak and Elżbieta Skrzypek and Stefan Smoczyński and Urszula Sulowska-Banaś and Krzysztof Surówka and Jadwiga Szostak-Kot and Justyna Syguła-Cholewińska and Tomasz Sawoszczuk and Jarosław Świda and Danuta Święs and Małgorzata Z. Wiśniewska and Marianna Wolańska and Janusz Ząbek and Jerzy Żuchowski",
title = "Życzenia okolicznościowe",
booktitle = "Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory",
pages = "109-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mariusz Giemza",
year = "2022",
isbn = "978-83-954179-4-8",
}
4
@misc{UEK:2168359788,
author = "S.A. Drivelos and G. Danezis and Michał Halagarda and Stanisław Popek and C.A. Georgiou",
title = "Elemental Metabolomics for Honey Authentication",
booktitle = "12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications : Book of Abstracts",
pages = "71",
adress = "Thessaloniki",
publisher = "Aristotle University of Thessaloniki",
year = "2021",
url = {http://aclab.web.auth.gr/ima2021/index_htm_files/IMA2021-Book%20of%20abstracts.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168359804,
author = "S. Drívelos and G. Danézīs and Michał Halagarda and Stanisław Popek and K.A. Geōrgíou",
title = "Συμβολή του μελιού στην πρόσληψη Μαγνησίου, Χαλκού, Μαγγανίου και Μολύβδου",
booktitle = "FoodOmicsGR - Endelechī́s Charaktīrismós Trofímōn",
pages = "[1]-[6]",
adress = "Athīna",
publisher = "Geōponikó Panepistī́mio Athīnṓn",
year = "2021",
}
6
@misc{UEK:2168359830,
author = "S. Drívelos and G. Danézīs and Michał Halagarda and Stanisław Popek and K.A. Geōrgíou",
title = "Τεχνική Αναφορά για προϊόν (οίνος, λάδι, τυροκομικά, μέλι, βασ. πολτός)",
booktitle = "FoodOmicsGR - Endelechī́s Charaktīrismós Trofímōn",
pages = "[1]-[19]",
adress = "Athīna",
publisher = "Geōponikó Panepistī́mio Athīnṓn",
year = "2021",
}
7
@article{UEK:2168356426,
author = "Agnieszka Latoch and Karolina M. Wójciak and Stanisław Popek and Sascha Rohn and Michał Halagarda",
title = "Technological Properties and Selected Safety Aspects of Different Cuts of Organic and Conventional Pork",
journal = "International Journal of Food Science & Technology",
number = "vol. 56, iss. 12",
pages = "6192-6203",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.15217},
url = {},
}
8
@article{UEK:2168362254,
author = "Stanisław Popek and Bogdan Pachołek",
title = "A Survey on Polish Consumers' Perceptions of Meat Produced from Stem Cells in Vitro",
journal = "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB)",
number = "vol. 42, iss. 4",
pages = "61-74",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/minib-2021-0021},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/minib-2021-0021},
}
9
@misc{UEK:2168359792,
author = "S.A. Drivelos and G. Danezis and Michał Halagarda and Stanisław Popek and C.A. Georgiou",
title = "Elemental Metabolomics Nutritional Value of Polish and Greek Honeys - Mn, Cu and Mg",
booktitle = "12th International Conference on Instrumental Methods of Analysis IMA-2021 : Modern Trends and Applications : Book of Abstracts",
pages = "165",
adress = "Thessaloniki",
publisher = "Aristotle University of Thessaloniki",
year = "2021",
url = {http://aclab.web.auth.gr/ima2021/index_htm_files/IMA2021-Book%20of%20abstracts.pdf},
}
10
@article{UEK:2168349806,
author = "Spiros A. Drivelos and Georgios P. Danezis and Michał Halagarda and Stanisław Popek and Constantinos A. Georgiou",
title = "Geographical Origin and Botanical Type Honey Authentication through Elemental Metabolomics via Chemometrics",
journal = "Food Chemistry",
number = "vol. 338",
pages = "1-8",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127936},
url = {},
}
11
@article{UEK:2168347106,
author = "Aliya Shakbutova and Abdizhapar Saparbayev and Stanisław Popek and Aiymzhan Makulova and Aigerim Nurmukhan",
title = "Impact of Tax Competition on Fiscal Incomes of Kazakhstan in Terms of Tax Competitive Environment",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 159",
pages = "1-13",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202015906006},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/19/e3sconf_btses2020_06006.pdf},
}
12
@article{UEK:2168343880,
author = "Michał Halagarda and Sabrina Groth and Stanisław Popek and Sascha Rohn and Vasilisa Pedan",
title = "Antioxidant Activity and Phenolic Profile of Selected Organic and Conventional Honeys from Poland",
journal = "Antioxidants",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/antiox9010044},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3921/9/1/44},
}
13
@article{UEK:2168359776,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Program Czystszej Produkcji (CP) jako strategia zarządzania organizacją i jej zastosowanie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
journal = "Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)",
number = "vol. 8, 2 (17)",
pages = "33-46",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.52934/wpz.121},
url = {https://czasopisma.pwste.edu.pl/index.php/wpz/article/view/121/95},
}
14
@article{UEK:2168351608,
author = "Renata Salerno-Kochan and Stanisław Popek and Michał Halagarda and Małgorzata Krzywonos",
title = "Nauki o jakości jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu i jakości : identyfikacja obszarów badawczych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8 (967)",
pages = "3-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2020.08.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5feb71b637e0b/po.2020.08.01.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168339559,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Food Preservation and Its Role in Creating Selected Aspects of the Quality of Processed Fruit",
booktitle = "Current Trends in Quality Science : Quality Design of Food Products",
pages = "128-137",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
isbn = "978-83-7789-590-0",
}
16
@article{UEK:2168340415,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Anna Prusak and Stanisław Popek",
title = "Identification of Problems Arising during Manual Handling of Food Packaging by Older Consumers in Poland",
journal = "Packaging Technology and Science",
number = "vol. 32, iss. 12",
pages = "607-617",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/pts.2478},
url = {https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2478},
}
17
@misc{UEK:2168340661,
title = "MATEC Web of Conferences",
adress = "Kemerovo",
publisher = "Kuzbass State Technical University",
year = "2019",
url = {https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/46/contents/contents.html},
}
18
@article{UEK:2168352850,
author = "Stanisław Popek",
title = "Procedura zarządzania ryzykiem zgodnie z wymaganiem AQAP (Allied Quality Assurance Publication - publikacja standaryzacyjna dotycząca zapewnienia jakości) na przykładzie spółki produkcyjnej - analiza",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "15",
pages = "7-25",
year = "2019",
url = {},
}
19
@article{UEK:2168340657,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Applying Selected Quality Management Tools to Creation the Ecological Quality of Manufacturing Processes and Products",
journal = "MATEC Web of Conferences",
number = "vol. 297",
pages = "1-6",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929707001},
url = {https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/46/matecconf_ispcime18_07001.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168340177,
author = "Stanisław Popek",
title = "Optymalizacja procesu klarowania wina jako element doskonalenia produktu",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "145-154",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
21
@misc{UEK:2168340307,
author = "Stanisław Popek",
title = "Optimization of Wine Clarification Process as an Element of an Improvement of the Product",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "86",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
22
@book{UEK:2168334139,
author = "Stanisław Popek",
title = "Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-65955-12-8",
}
23
@article{UEK:2168339543,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Realizacja koncepcji TQM w wybranych systemach zarządzania organizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "13",
pages = "57-70",
year = "2018",
url = {},
}
24
@inbook{UEK:2168328003,
author = "Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Consumer Response to Genetically Modified Foods",
booktitle = "Reference Module in Food Science",
pages = "1-5",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.21884-2},
url = {},
isbn = "978-0-08-100596-5",
}
25
@article{UEK:2168324091,
author = "Jarosław Świda and Michał Halagarda and Stanisław Popek",
title = "Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 42, iss. 3",
pages = "358-366",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12427},
url = {},
}
26
@inbook{UEK:2168325859,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych",
booktitle = "Selected Problems of Food Quality",
pages = "175-184",
adress = "Radom",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7351-855-1",
}
27
@inbook{UEK:2168324999,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "80-93",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
28
@inbook{UEK:2168320227,
author = "Stanisław Popek and Lucyna Szczygieł",
title = "A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland",
booktitle = "Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border",
pages = "50-63",
adress = "Jarosław ; Lwów",
publisher = "Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław",
year = "2017",
isbn = "978-83-65823-05-2",
}
29
@book{UEK:2168319407,
title = "Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Narzedzia.pdf},
isbn = "978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8",
}
30
@inbook{UEK:2168315151,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing",
pages = "101-121",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-948206-0-2",
}
31
@article{UEK:2168315161,
author = "Stanisław Popek",
title = "Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development",
journal = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos",
number = "2017",
pages = "128-136",
year = "2017",
url = {https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf},
}
32
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
33
@article{UEK:2168314021,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 41, 3",
pages = "325-332",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/ijcs.12345},
url = {},
}
34
@misc{UEK:2168315123,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "86",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-943304-7-7",
}
35
@misc{UEK:2168319659,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "82",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
36
@inbook{UEK:2168319237,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "131-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
37
@article{UEK:2168357744,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Poprawa jakości stanowiska pracy poprzez wdrożenie metody 5S",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "11",
pages = "33-45",
year = "2017",
url = {http://www.pwste.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/zeszyty-naukowe_wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-zarz%C4%85dzania_nr-11_druk.pdf},
}
38
@article{UEK:2168310965,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda and Karolina Kursa",
title = "A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis",
journal = "LWT-Food Science and Technology",
number = "vol. 77",
pages = "482-487",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2016.12.003},
url = {},
}
39
@article{UEK:2168315171,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "8",
pages = "97-108",
year = "2016",
url = {},
}
40
@inbook{UEK:2168315149,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją",
booktitle = "Finanse w aktywności gospodarczej",
pages = "47-70",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2016",
isbn = "978-83-63909-97-0",
}
41
@article{UEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
42
@misc{UEK:2168309383,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "143",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
43
@article{UEK:2168310041,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 4, 10",
pages = "70-82",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2016.10.5},
url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf},
}
44
@article{UEK:2168309657,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 31 (2)",
pages = "239-247",
year = "2016",
url = {http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf},
}
45
@inbook{UEK:2168308013,
author = "Michał Halagarda and Grzegorz Suwała and Stanisław Popek",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "784-792",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
46
@misc{UEK:2168309321,
author = "Stanisław Popek and Michał Halagarda and Grzegorz Suwała",
title = "Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "27",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
47
@inbook{UEK:2168307035,
author = "Stanisław Popek",
title = "Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "60-69",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
48
@misc{UEK:2168294329,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "145",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
49
@book{UEK:2168297553,
author = "Stanisław Popek and Nataliia Vnukova and Daria Nagaivska",
title = "Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-63909-78-9",
}
50
@article{UEK:2168296193,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "1 (16)",
pages = "61-71",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/nit.2015.1.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf},
}
51
@article{UEK:2168301023,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "82-88",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf},
}
52
@inbook{UEK:2168292713,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda and Adam Popek",
title = "The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2",
pages = "162-173",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-034-3",
}
53
@inbook{UEK:2168301031,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Quality Assessment Methods for Natural Products",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "113-123",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
54
@inbook{UEK:2168299333,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek and Michał Halagarda",
title = "A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey",
booktitle = "Food Science Research and Innovation : Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2",
pages = "1716-1720",
adress = "Athens",
publisher = "NTUA, School of Chemical Engineering",
year = "2015",
isbn = "978-618-82196-1-8",
}
55
@inbook{UEK:2168301049,
author = "Stanisław Popek",
title = "Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "135-151",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
56
@book{UEK:2168284135,
title = "Food Products' Quality",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
57
@inbook{UEK:2168283951,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek",
title = "Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey",
booktitle = "Future Trends and Challenges in the Food Sector",
pages = "57-68",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-940189-0-0",
}
58
@misc{UEK:2168283637,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek",
title = "Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "89",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
59
@article{UEK:2168291137,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "125-133",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication},
}
60
@misc{UEK:2168284301,
author = "Stanisław Popek",
title = "Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia",
pages = "33",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
61
@book{UEK:2168283953,
title = "Future Trends and Challenges in the Food Sector",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-940189-0-0",
}
62
@unpublished{UEK:2168292075,
author = "Michał Halagarda",
title = "Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003030},
}
63
@misc{UEK:2168295033,
author = "Jacek Nowicki and Stanisław Popek and Malwina Górska and Martyna Małopolska and Ryszard Tuz and Tomasz Schwarz",
title = "The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality",
booktitle = "Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development : Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 18-20 September 2014, Bydgoszcz-Inowrocław, Poland",
pages = "111",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "University of Technology and Life Sciences Press",
year = "2014",
}
64
@article{UEK:2168295039,
author = "Jacek Nowicki and Stanisław Popek and Sara Świerkosz and Katarzyna Olczak and Ryszard Tuz and Tomasz Schwarz",
title = "The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality",
journal = "Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne",
number = "22, t. 2",
pages = "385-395",
year = "2014",
url = {http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf},
}
65
@article{UEK:2168284345,
author = "Stanisław Popek",
title = "Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "33-41",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0303},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549},
}
66
@inbook{UEK:2168294961,
author = "Stanisław Popek and Adam Popek",
title = "Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej",
booktitle = "Selected Determinants of Food Products Quality",
pages = "30-41",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-7789-291-6",
}
67
@article{UEK:2168287705,
author = "Artur Kraus and Stanisław Popek",
title = "Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development",
journal = "British Food Journal",
number = "vol. 115, iss. 6",
pages = "865-875",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-Apr-2010-0064},
url = {},
}
68
@misc{UEK:2168294689,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "103",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
69
@unpublished{UEK:2168290829,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[37]-10[46]",
year = "2013",
}
70
@inbook{UEK:2168292359,
author = "Stanisław Popek",
title = "Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations",
pages = "96-111",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-938018-1-7",
}
71
@unpublished{UEK:2168290827,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[25]-12[36]",
year = "2013",
}
72
@unpublished{UEK:2168290643,
author = "Karolina Kursa",
title = "Studium oceny autentyczności miodów odmianowych",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002875},
}
73
@misc{UEK:2168294773,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "121",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
74
@book{UEK:2168271602,
title = "Managing of the Education Process in a Higher School",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
75
@inbook{UEK:2168295343,
author = "Stanisław Popek",
title = "Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "53-75",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
76
@inbook{UEK:2168235572,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "128-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
77
@inbook{UEK:2168295323,
author = "Stanisław Popek",
title = "Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych",
pages = "113-136",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-49-9",
}
78
@inbook{UEK:2168271604,
author = "Jarosław Świda and Stanisław Popek",
title = "The Motives of University Choice and Studying at a Higher School",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "205-224",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
79
@inbook{UEK:2168245446,
author = "Stanisław Popek and Ewa Kubejko-Polanska and Jarosław Świda",
title = "The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
80
@inbook{UEK:2168245260,
author = "Stanisław Popek and Karolina Kursa",
title = "5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
81
@inbook{UEK:2168235568,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena kawy i herbaty",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "87-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
82
@article{UEK:2168238746,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Stanisław Popek",
title = "Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "2011",
}
83
@unpublished{UEK:2168238786,
author = "Dariusz Kłak",
title = "Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002570},
}
84
@article{UEK:2166594770,
author = "Stanisław Popek and Jarosław Świda",
title = "Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "475-489",
adress = "",
year = "2011",
}
85
@misc{UEK:2168293895,
author = "Stanisław Popek",
title = "Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "97",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
86
@article{UEK:2168238744,
author = "Karolina Kursa and Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "84-90",
adress = "",
year = "2011",
}
87
@inbook{UEK:2165373493,
author = "Stanisław Popek",
title = "Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej",
booktitle = "Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej",
pages = "7-18",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-25-3",
}
88
@inbook{UEK:2165385068,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej",
booktitle = "Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej",
pages = "273-282",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-25-3",
}
89
@article{UEK:2165785507,
author = "Stanisław Popek",
title = "A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "529-535",
year = "2010",
}
90
@inbook{UEK:2168295313,
author = "Stanisław Popek",
title = "Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów",
booktitle = "Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe",
pages = "121-132",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-30-7",
}
91
@inbook{UEK:2165776807,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej",
booktitle = "Selected Problems of Food Quality Evaluation",
pages = "20-29",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2",
}
92
@misc{UEK:2168285163,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "36",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
93
@inbook{UEK:2164892260,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczenie substancji mineralnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "56-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
94
@article{UEK:2165632557,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "109-119",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168904472},
}
95
@inbook{UEK:2164893273,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "114-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
96
@book{UEK:51288,
author = "Stanisław Popek",
title = "Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-439-2",
}
97
@inbook{UEK:2164872634,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczenie kwasowości",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "30-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
98
@article{UEK:2168288631,
author = "Stanisław Popek and Dariusz Kłak",
title = "Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów",
journal = "Przedsiębiorstwo i Region",
number = "z. 1",
pages = "27-37",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/28611/03.pdf},
}
99
@article{UEK:2165632192,
author = "Stanisław Popek and Anna Podgórska",
title = "Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "97-107",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168904016},
}
100
@inbook{UEK:2165822922,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "477-481",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
101
@article{UEK:50696,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "781",
pages = "171-185",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162091699},
}
102
@inbook{UEK:2168294939,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem",
booktitle = "Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "297-368",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM",
year = "2008",
isbn = "978-80-215-2452-7",
}
103
@inbook{UEK:2165796800,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "216-220",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
104
@inbook{UEK:2165823634,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "482-485",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
105
@article{UEK:51117,
author = "Stanisław Popek and Klaudia Figiel",
title = "Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b*",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "179-187",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137138903},
}
106
@inbook{UEK:2165897144,
author = "Stanisław Popek",
title = "Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "1338-1340",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
107
@inbook{UEK:2165807130,
author = "Aleksandra Filip and Stanisław Popek",
title = "Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
108
@inbook{UEK:2167710859,
author = "Anna Strada and Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage",
booktitle = "The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises",
pages = "15-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-7-0",
}
109
@article{UEK:52079,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "51-56",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135826952},
}
110
@inbook{UEK:2165807352,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Profile of the Determinants of Organic Food Quality",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
111
@unpublished{UEK:2168311183,
author = "Aleksandra Filip",
title = "Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów",
adress = "Gdynia",
year = "2006",
}
112
@unpublished{UEK:2168220756,
author = "Zofia Cichoń and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "4-55",
year = "2006",
}
113
@article{UEK:52080,
author = "Joanna Ptasińska and Stanisław Popek",
title = "Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "85-91",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696},
}
114
@article{UEK:52608,
author = "Artur Kraus and Stanisław Popek",
title = "Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "161-167",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93605977},
}
115
@inbook{UEK:2167713066,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession",
booktitle = "The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises",
pages = "75-84",
adress = "Athens",
publisher = "Agricultural University",
year = "2005",
isbn = "960-85847-9-5",
}
116
@inbook{UEK:2166536146,
author = "Stanisław Popek",
title = "Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1176-1182",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
117
@article{UEK:52607,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip",
title = "Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "71-76",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93009923},
}
118
@article{UEK:2168219588,
author = "Stanisław Popek",
title = "Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "59-64",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557337},
}
119
@inbook{UEK:2168332113,
author = "Stanisław Popek",
title = "Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "307-310",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
120
@inbook{UEK:2168332103,
author = "Stanisław Popek",
title = "Total Ash Content in Selected Nectar Honeys",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "311-314",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
121
@article{UEK:2168219590,
author = "Stanisław Popek and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Znakowanie ekologiczne żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "17-26",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677},
}
122
@article{UEK:2168233750,
author = "Stanisław Popek",
title = "Identification of Honey Types",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 47, iss. 1",
pages = "39-40",
year = "2003",
}
123
@inbook{UEK:2166212133,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "121-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
124
@inbook{UEK:2166212022,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena kawy i herbaty",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "81-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
125
@inbook{UEK:2168231304,
author = "Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "408-415",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
126
@book{UEK:2168325883,
title = "Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2003",
isbn = "83-89541-20-3",
}
127
@article{UEK:2168233748,
author = "Stanisław Popek",
title = "Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 47, iss. 1",
pages = "36-38",
year = "2003",
}
128
@article{UEK:2168222544,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "623",
pages = "29-33",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/40010},
}
129
@inbook{UEK:2168231306,
author = "Aleksandra Filip and Stanisław Popek",
title = "Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "430-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
130
@article{UEK:2168224302,
author = "Stanisław Popek",
title = "Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "89-92",
year = "2002",
}
131
@article{UEK:2168224310,
author = "Stanisław Popek and Beata Popek",
title = "Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "15-25",
year = "2002",
}
132
@inbook{UEK:2168244436,
author = "Stanisław Popek",
title = "Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "620-622",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
133
@misc{UEK:2168332191,
author = "Stanisław Popek",
title = "Nowe książki",
booktitle = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 3 (32) ",
pages = "144-147",
year = "2002",
}
134
@article{UEK:2168225712,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "57-65",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15063},
}
135
@inbook{UEK:2168239000,
author = "Stanisław Popek",
title = "Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "395-402",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
136
@article{UEK:2168322789,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 2 (31)",
pages = "78-87",
year = "2002",
url = {https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2017/12/07_Popek.pdf},
}
137
@inbook{UEK:2168362322,
author = "Stanisław Popek",
title = "Application Regression Analysis as a Method to Determine Total ash Content in Nectar Honeydew and Honeydew Honeys",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
138
@inbook{UEK:2168362326,
author = "Stanisław Popek",
title = "Qualitá dell'alimentazione ecologica ed i suoi aspetti determinanti",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
139
@article{UEK:2168233754,
author = "Stanisław Popek",
title = "A Procedure to Identify a Honey Type",
journal = "Food Chemistry",
number = "vol. 79, iss. 3",
pages = "401-406",
year = "2002",
}
140
@article{UEK:2168253462,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "572",
pages = "29-37",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11919},
}
141
@article{UEK:2168229828,
author = "Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Skład chemiczny i właściwości miodu",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "269-277",
year = "2001",
}
142
@inbook{UEK:2168252808,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczanie kwasowości",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "28-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
143
@inbook{UEK:2168231292,
author = "Stanisław Popek",
title = "Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "715-719",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
144
@inbook{UEK:2168252818,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczanie substancji mineralnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
145
@inbook{UEK:2168348270,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analiza parametrów determinujących jakość wybranych miodów odmianowych",
booktitle = "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów",
pages = "1-6",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN",
year = "2001",
isbn = "83-915774-0-6",
}
146
@inbook{UEK:2168252832,
author = "Stanisław Popek",
title = "Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "108-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
147
@book{UEK:2168254290,
author = "Stanisław Popek",
title = "Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-096-8",
}
148
@article{UEK:2168224110,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "121-127",
year = "2000",
}
149
@misc{UEK:2168345996,
author = "Stanisław Popek",
title = "Jakość polskich miodów odmianowych",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
150
@inbook{UEK:2168302957,
author = "Stanisław Popek and Joanna Ptasińska",
title = "Jakość sensoryczna żywności",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "273-276",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
151
@misc{UEK:2168277783,
author = "Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym",
booktitle = "Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych",
pages = "48",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk",
year = "2000",
isbn = "83-86707-96-8",
}
152
@article{UEK:2168233792,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Wanda Kudełka and Stanisław Popek",
title = "Contents of Metals in Cultivated Mushrooms",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 44, iss. 1",
pages = "63-64",
year = "2000",
}
153
@misc{UEK:2168240314,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "341-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
154
@inbook{UEK:2168326585,
author = "Stanisław Popek",
title = "Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey",
booktitle = "Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2",
pages = "538-542",
adress = "Sassari-Alghero",
publisher = "Università degli studi di Sassari",
year = "2000",
}
155
@article{UEK:2168242332,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "49-52",
year = "1999",
}
156
@inbook{UEK:2168253620,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "538-541",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
157
@article{UEK:2168369218,
author = "Stanisław Popek",
title = "Researches of the Physicochemical Parameters of Quality of Honeydew Honeys",
journal = "Forum Ware",
number = "27, 1-4",
pages = "54-57",
year = "1999",
}
158
@inbook{UEK:2168275777,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
159
@inbook{UEK:2168253628,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "582-587",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
160
@misc{UEK:2168277865,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
161
@article{UEK:2168259602,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "526",
pages = "27-32",
year = "1999",
}
162
@misc{UEK:2168347138,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych",
booktitle = "Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r.",
pages = "93",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-064-6",
}
163
@article{UEK:2168244676,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Jakość kawy naturalnej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "141-145",
year = "1999",
}
164
@article{UEK:2168235518,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 43, iss. 5",
pages = "317-319",
year = "1999",
}
165
@misc{UEK:2168346438,
author = "Stanisław Popek",
title = "Porównanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych",
booktitle = "Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych",
pages = "476",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1998",
isbn = "83-87443-65-4",
}
166
@inbook{UEK:2168292131,
author = "Stanisław Popek",
title = "Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego",
booktitle = "Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "241-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
167
@article{UEK:2168254374,
author = "Stanisław Popek",
title = "Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys",
journal = "Forum Ware",
number = "26, 1-4",
pages = "75-79",
year = "1998",
}
168
@misc{UEK:2168346440,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zawartość toksycznych metali w warzywach z upraw ekologicznych",
booktitle = "Procesy technologiczne a jakość żywności : XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Olsztyn, 21-23 września 1998 r. : streszczenia referatów i doniesień naukowych",
pages = "299-300",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1998",
isbn = "83-87443-65-4",
}
169
@article{UEK:2168243160,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zanieczyszczenia chemiczne żywności",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "125-133",
year = "1998",
}
170
@inbook{UEK:2168249024,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "357-359",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
171
@misc{UEK:2165807421,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego",
booktitle = "Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.",
pages = "199-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski",
year = "1997",
isbn = "83-7108-027-1",
}
172
@inbook{UEK:2168347580,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Żywność ekologiczna w świetle wymagań dla bezpiecznej żywności",
booktitle = "Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997",
pages = "94-96",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
173
@article{UEK:2168252788,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "127-134",
year = "1997",
}
174
@misc{UEK:2165807297,
author = "Mariusz Giemza and Stanisław Popek",
title = "Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*",
booktitle = "Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.",
pages = "179",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski",
year = "1997",
isbn = "83-7108-027-1",
}
175
@inbook{UEK:2168273730,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "272-273",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
176
@misc{UEK:2168346456,
author = "Stanisław Popek",
title = "Porównanie zawartości popiołu całkowitego w wybranych miodach nektarowych",
booktitle = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 30, suplement",
pages = "62",
year = "1997",
}
177
@article{UEK:2168260802,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "37-47",
year = "1997",
}
178
@inbook{UEK:2168275863,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]",
booktitle = "Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996",
pages = "33-36",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1996",
}
179
@misc{UEK:2168303955,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Properties of Rabbit Meat",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "34-35",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
180
@inbook{UEK:2168255344,
author = "Stanisław Popek and Mariusz Giemza",
title = "pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "460-462",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
181
@misc{UEK:2168347134,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analiza fizykochemicznych parametrów jakości mięsa królików bezrasowych",
booktitle = "Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia",
pages = "70",
adress = "Poznań",
publisher = "Konteks",
year = "1996",
isbn = "83-903869-1-7",
}
182
@misc{UEK:2168347124,
author = "Stanisław Popek",
title = "Ocena jakości tuszek królików bezrasowych pochodzących z różnych grup środowiskowych",
booktitle = "Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : streszczenia",
pages = "25",
adress = "Szczecin",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1996",
}
183
@inbook{UEK:2168347582,
author = "Stanisław Popek",
title = "Właściwości sensoryczne i przydatność kulinarna mięsa króliczego",
booktitle = "Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996",
pages = "29-32",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1996",
}
184
@misc{UEK:2168239180,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
185
@misc{UEK:2168284593,
author = "Stanisław Popek",
title = "Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
number = "1995",
pages = "109-110",
year = "1995",
}
186
@article{UEK:2168241062,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "462",
pages = "21-26",
year = "1995",
}
187
@misc{UEK:2168262908,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego",
booktitle = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "2 (3)",
pages = "116",
year = "1995",
}
188
@inbook{UEK:2168256032,
author = "Stanisław Popek",
title = "The Quality of Rabbit's Meat",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "289-292",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
189
@misc{UEK:2168276917,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "183",
adress = "Łódź",
publisher = "Politechnika Łódzka",
year = "1995",
isbn = "83-901682-3-5",
}
190
@misc{UEK:2168239170,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek",
title = "Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
191
@misc{UEK:2168346476,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
booktitle = "Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "247",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Lubelskie Nowe",
year = "1994",
isbn = "83-85766-14-6",
}
192
@misc{UEK:2168346644,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba wyboru parametrów do wstępnej oceny jakości sensorycznej i odżywczej mięsa króliczego",
booktitle = "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994",
pages = "19",
adress = "Łódź",
publisher = "Akademia Medyczna",
year = "1994",
}
193
@article{UEK:2168245140,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek",
title = "Znakowanie produktów spożywczych",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 48, 8",
pages = "224-225",
year = "1994",
}
194
@misc{UEK:2168369266,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych w świetle przynależności Polski do Wspólnoty Europejskiej",
booktitle = "Krakopak '94 : I Międzynarodowe Targi Opakowań w Krakowie, 28-30.IV.1994 : streszczenia referatów",
pages = "26-28",
adress = "Kraków",
publisher = "CEC",
year = "1994",
}
195
@article{UEK:2168243558,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "449",
pages = "17-26",
year = "1994",
}
196
@article{UEK:2168264328,
author = "Stanisław Popek",
title = "Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "423",
pages = "11-16",
year = "1993",
}
197
@article{UEK:2168248176,
author = "Stanisław Popek",
title = "Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "396",
pages = "27-32",
year = "1993",
}
198
@misc{UEK:2168347048,
author = "Stanisław Popek",
title = "Analysis of Selected Parameters Characterising the Quality of Rabbit Meat",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "B-5",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
199
@unpublished{UEK:2168288637,
author = "Stanisław Popek",
title = "Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
200
@article{UEK:2168245700,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek",
title = "Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "15-21",
year = "1992",
}
201
@article{UEK:2168245694,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "23-27",
year = "1992",
}
202
@misc{UEK:2168346848,
author = "Stanisław Popek",
title = "Wartość odżywcza i sensoryczna mięsa króliczego",
booktitle = "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12",
pages = "67",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN",
year = "1991",
}
203
@article{UEK:2168245732,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek",
title = "Niektóre własności mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "55-62",
year = "1991",
}
204
@misc{UEK:2168276647,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego",
booktitle = "Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990",
pages = "76",
adress = "Kraków",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
}
205
@misc{UEK:2168276661,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "40",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
206
@article{UEK:2168246188,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "57-66",
year = "1990",
}
207
@misc{UEK:2168276659,
author = "Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "41",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
208
@unpublished{UEK:2168301129,
author = "Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska and Zofia Cichoń",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
209
@unpublished{UEK:2168288771,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
210
@unpublished{UEK:2168277117,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
211
@unpublished{UEK:2168269194,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
212
@unpublished{UEK:2168317897,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
213
@unpublished{UEK:2168233190,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska",
title = "Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
214
@unpublished{UEK:2164927251,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska",
title = "Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
215
@unpublished{UEK:2166587186,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
216
@unpublished{UEK:2168317595,
author = "Zofia Cichoń and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
217
@unpublished{UEK:2168317581,
author = "Zofia Cichoń and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
218
@unpublished{UEK:2168281715,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
219
@unpublished{UEK:2168281711,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
220
@unpublished{UEK:2168281713,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
221
@unpublished{UEK:2168333611,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek",
title = "Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
222
@unpublished{UEK:2168317583,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Stanisław Popek and Grzegorz Suwała",
title = "Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
223
@unpublished{UEK:2168333507,
author = "Zofia Cichoń and Wanda Kudełka and Stanisław Popek",
title = "Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
224
@unpublished{UEK:2168332623,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Ivić",
title = "Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
225
@unpublished{UEK:2168332287,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Ivić",
title = "Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
226
@unpublished{UEK:2168332281,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Stanisław Popek and Małgorzata Ivić and Wanda Galon and Danuta Bialik and Beata Sutor",
title = "Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
227
@unpublished{UEK:2168279181,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek and Anna Kędziora and Maria Błach",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10. [Etap 3]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
228
@unpublished{UEK:2168279179,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek and Anna Kędziora and Maria Błach",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
229
@unpublished{UEK:2168279177,
author = "Tadeusz Sikora and Stanisław Popek and Anna Kędziora and Maria Błach",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID