Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Krystyna Rajzer - sylwetka życiowa i akademicka = Krystyna Rajzer - a Life and Academic Profile
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 90, nr 146, s. 191-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168313451
varia
2

Tytuł:
Wspomnienie o Profesor - naszym mistrzu
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (70), s. 80-83
Tryb dostępu:
Nr:
2168343634
varia
3

Tytuł:
Profesor Elżbieta Burzym nestorką polskiej rachunkowości
Źródło:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. Henryk Lelusz, Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 9-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285119
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Ogólny przegląd rozwoju myśli teoretycznej rachunkowości w XX wieku = General Overview of the Development of Theoretical thought in the Field of Accounting in the XX Century
Źródło:
Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 253-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3261-5
Nr:
2168294893
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Nota biograficzna Profesor Elżbiety Burzym
Źródło:
Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 11-23
ISBN:
978-83-62511-78-5
Nr:
2168295135
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica = Social Responsibility in Bank Activities Exemplified by Banca Popolare Etica
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013) , s. 53-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272940
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wspomnienie o uczonej - naszym mistrzu : Prof. zw. dr hab. Elżbieta Burzym 1.VI.1923-7.IX.2013
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 34-37
Tryb dostępu:
Nr:
2168280135
varia
8

Tytuł:
Elżbieta Burzym = Elżbieta Burzym
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 74 (130), s. 181-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280911
varia
9

Tytuł:
Gdy odchodzi mistrz...
Źródło:
Świat Księgowych. - nr 4 (30), s. 16. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość
Nr:
2168294891
varia
10

Tytuł:
Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 45-86. - Streszcz.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229508
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Rachunkowość w historycznej perspektywie
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012, s. 34-76. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289351
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 212-229
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229168
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
The Tradition of the Profession of Auditor
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 337-347 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227800
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA, s. 201-221 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264962
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej = Selected Problems in Teaching Accountancy at Universities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 109-129. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219542
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Rachunkowość w historycznej perspektywie
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010, s. 34-76. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220698
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości = Corporate Social Responsibility, Environmental Social Governance and Social Responsibility Investment as a Chance for Accounting
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165055003
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010, s. 136-168. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220694
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Kapitał intelektualny i potrzeba jego pomiaru w systemie rachunkowości = Intellectual Capital within the Accounting System and the Necessity to Measure It
Źródło:
Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki i organizacji / red. Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2010, s. 221-230. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-01-2
Nr:
2165770067
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Kazimierz Sowa (1915-1972)
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 52 (108), s. 189-194
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165767640
varia
21

Tytuł:
Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego : artykuł dyskusyjny = Contemplations about Ethics during the Realites of the Economic Crises
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 321-330. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865255
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie = Informative function of the balance-sheet - a historical perspective
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 51 (107) (2009) , s. 129-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50196
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008, s. 136-168. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168302683
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Rola i uwarunkowania kontroli oraz audytu wewnętrznego we współczesnych jednostkach gospodarczych = Importance and Conditions of Internal Audit and Control in Modern Economic Units
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 175-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165771870
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = A Review of Economic and Non - Economic Problems of Polish Small and Medium Sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 11 (2008) , s. 235-249. - Tytuł numeru: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 502)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2165782253
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Rachunkowe i pozarachunkowe kategorie wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy = Accounting and Non-Accounting Categories of the Value of an Enterprise and Value of a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 768 (2008) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50577
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Ekonomia społeczna a ewolucja rachunkowości odpowiedzialności społecznej = Social economics and the evolution of social responsibility accounting
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 44 (100) nr specj. (2008) , s. 147-161. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50206
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Rachunkowość w historycznej perspektywie
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008, s. 34-76. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289475
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Współczesne problemy i instrumenty edukacji
Źródło:
Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych / red. Kazimierz Rajchel, Grzegorz Lew, Alfred Szydełko - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2008, s. 345-353 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61441-00-7
Nr:
2165773588
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Konkurencyjność a wartość firmy i przedsiębiorstwa = Competitiveness of a Firm or Business Versus its Value
Źródło:
Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa / red. Anna Strychalska-Rudzewicz - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2007, s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89112-38-5
Nr:
2165769722
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007, s. 136-168. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232148
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Problemy formacji i deformacji informacji w sprawozdaniu finansowym = Problem of Formation and Deformation of Information in Financial Reports
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 433-439. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969704
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Luca Pacioli
Tytuł:
Tractatus XI de Computis et Scripturis : Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità
Tłumaczenie:
Sosnowski Roman
, Dereszowska Katarzyna
, Mydlarz Krystyna
, Sojak Sławomir
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 31 cm
Uwagi:
Traktat o rachunkowości wydany z okazji jubileuszu organizacji księgowych na ziemiach polskich 1907-2007,
ISBN:
978-83-7228-193-7
Nr:
2165775188
książka
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Początek dał Luca Pacioli i jego traktat De Computis et Scripturis = Luca Pacioli's Treatise De Computis et Scripturis was First
Źródło:
Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro / red. Teresa Cebrowska, Antoni Kowalik, Radosław Stępień - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2007], s. 35-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-201-9
Nr:
2165767924
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki = Internal Audits and their Place within an Integrated System of Control in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50815
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Górniak Stefan (1900-1983)
Źródło:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 41-45
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165773703
hasło w leksykonie
37

Tytuł:
Zadania audytu wewnętrznego w spółce z obszaru lotnictwa
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - nr 29 (2007) , s. 211-218. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 475)
Nr:
2165786690
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Luca Pacioli - życie i twórczość (1445-1517) : biografia Luki Paciolego
Źródło:
Tractatus XI de Computis et Scripturis : Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità / Luca Pacioli ; [tł. Roman Sosnowski, Katarzyna Dereszowska, Krystyna Mydlarz ; red. Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Sławomir Sojak] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 9-21. - Traktat o rachunkowości wydany z okazji Jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich 1907-2007
ISBN:
978-83-7228-193-7
Nr:
2165775854
rozdział w książce
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 137-152 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165373190
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Rachunkowość w historycznej perspektywie
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007, s. 34-76. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232142
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania ryzyka w działalności bankowej
Źródło:
System bankowy a gospodarka : perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy / red. Jan L. Bednarczyk, Anita Szyguła - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2007, s. 213-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-08-1
Nr:
2165826167
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Rachunkowość w historycznej perspektywie
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 34-76. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252114
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Statystyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej wybranej spółki
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006, s. 257-263 - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-36-5
Nr:
2165824209
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 136-168. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252126
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Obraz leasingu w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości a jego wykorzystanie przez jednostki gospodarcze
Źródło:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 383-391
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2166133492
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Kontrola i audyt wewnętrzny jako holistyczny system kontrolny
Źródło:
Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie / red. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości, 2006, s. 195-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60065-97-7
Nr:
2165780989
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Zawód biegłego rewidenta : rys historyczny = The Registered Auditor Profession#a Historical Outline
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52818
artykuł w czasopiśmie
48

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Tytuł:
Elementy teorii informacji i ich ewolucja
Źródło:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 98-106. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121373
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Summa de Arithmetica Luca Pacioli i jej walory
Źródło:
Rachunkowość. - R. 56, nr 1 (2005) , s. 12-15 - Bibliogr.
Nr:
2168269132
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Nowoczesne technologie informatyczne w działalności bankowej i ich bezpieczeństwo = Modern Information Technologies in Banking and Their Protection
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 239-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166149563
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Formy kształtowania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 495-503. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165959955
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 33-59
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192174
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej = Inventory as an Important Element of Internal Control within Business Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005) , s. 113-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51529
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Rachunkowość w historycznej perspektywie
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 34-76. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921329
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Dotacje z funduszy strukturalnych UE w sprawozdaniu finansowym
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 485-491. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018534
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w Polsce a polityka regionalna Unii Europejskiej
Źródło:
Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005, s. 85-93
ISBN:
83-87256-91-9
Nr:
2165953495
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 136-168. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168306811
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Status i rola audytu wewnętrznego w kreowaniu wiarygodności jednostki gospodarczej
Źródło:
Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie / red. Anatoliusz Kopczuk - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2004, s. 167-172
ISBN:
83-87256-72-2
Nr:
2165965169
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Twórcy polskiej myśli ekonomii i rachunkowości Lwowa i Krakowa w okresie międzywojennym
Źródło:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 265-280 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168045781
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA, s. 138-155 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270650
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Perspektywy unifikacji rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: US KR; AR KFiR, 2004, s. 165-169 - Bibliogr.
ISBN:
83-89260-77-8
Nr:
2165130274
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Refleksje na temat uwarunkowań rynku pracy w Polsce
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 10, nr 2 (2003) , s. 231-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320663
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Autonomia i etyka biegłego rewidenta = Autonomy and Ethics of an Auditor
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003) , s. 51-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51556
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Aspekty badania systemu kontroli wewnętrznej przez biegłych rewidentów
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 585-591. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233684
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (1900-1939)
Źródło:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 577-599 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233236
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 52-92
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243118
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Tendencje i perspektywy harmonizacji rachunkowości = The Global Harmonisation of Accountancy: Trends and Prospects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225358
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Uwarunkowania jakości usług biegłych rewidentów w Polsce
Źródło:
Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzemowska, Teresa Martyniuk - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002, s. 453-466 - Bibliogr.
ISBN:
83-71876-90-4
Nr:
2165164573
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Etyka w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 473-480 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279139
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Tytuł:
Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce = Business Insurance and Elements of Financial Management in Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 535 (2000) , s. 37-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223876
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Wewnętrzny system kontroli i sprawozdawczości jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2000, s. 125-132. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-912009-3-0
Nr:
2168302405
rozdział w materiałach konferencyjnych
72

Tytuł:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
podręcznik
73

Tytuł:
Rezerwy jako element gospodarki finansowej podmiotów ubezpieczeniowych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 51 nr specj. (1999) , s. 141-149. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Świnoujście '99 - Bibliogr.
Nr:
2168246148
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
System sprawozdawczości wewnętrznej dla zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej = System of Internal Auditing in the Management of an Enterprise under Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262438
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Problemy rachunkowości w międzynarodowej perspektywie = Issues Pertaining to Accounting in International Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 467 (1996) , s. 33-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256788
artykuł w czasopiśmie
76

Konferencja:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polanica-Zdrój, Polska, od 1996-09-19 do 1996-09-21
Tytuł:
Software użytkowy w rachunkowości - laboratorium komputerowe
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996) , s. 170-173. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996
Tryb dostępu:
Nr:
2168321031
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Wybrane problemy organizacji rachunkowości informatycznej dla potrzeb racjonalnego zarządzania = Selected Problems of the Organization if Informative Accounting for the Needs of Rational Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995) , s. 91-104. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243530
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Traktat Fra' Luca Pacioli'ego - jego autentyczność i znaczenie
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994) , s. 6-12. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94 - Bibliogr.
Nr:
2168254216
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Ewolucja systemu informacyjnego i systemu rachunkowości przedsiębiorstw = Evolution of Accounting and Information Supplying Systems in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 433 (1994) , s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248250
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Alicja Jarugowa , Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak
Tytuł:
Międzynarodowy Nadzwyczajny Kongres dla uczczenia pamięci Fra' Luca Pacioli
Źródło:
Rachunkowość. - R. 45, nr 11 (528) (1994) , s. 527-528
Nr:
2168269028
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Walory poznawcze i decyzyjne wybranych obszarów rachunkowości zarządczej w warunkach decentralizacji zarządzania = Cognitive and Decisional Merits of Managerial Accountancy Under the Conditions of Management Decentralization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992) , s. 133-144. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168236028
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Dylematy planowania systemu informacji = Dilemmas of Information System Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991) , s. 171-185. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254086
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza bazą informacyjną dla systemów wspomagania decyzji = Managerial Accountancy as an Informational Base for the Decision Assist System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 135-143. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266240
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Czynniki oceny procesu informacyjno-decyzyjnego w systemie rachunkowości = Factors Determining Estimation of Information and Decision - Making Process in Accounting System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 207-218. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253786
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
178 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/827
Nr:
2168312949
doktorat
86

Tytuł:
Metody ustalania i badania potrzeb informacyjnych = Methods of Data Needs Setting and Investigation
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 29, nr 5 (1985) , s. 33-37
Nr:
2168269040
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Metoda optymalizacji przepływu informacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - wyd. specj. (1985) , s. 135-140
Nr:
2168340919
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Koncepcje wartości informacji = Conceptions Pertaining to the Value of Information
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983) , s. 203-213. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236064
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 56-85
Nr:
2168268984
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Jeszcze raz o informacji i jej wartości w zarządzaniu = Once Again on the Information and its Value in Management
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 23, nr 1-2 (233-234) (1982) , s. 57-64
Nr:
2168269392
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
System organizacji a bariery komputeryzacji = Organization System and Barriers of Computerization
Źródło:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 21, nr 12 (222) (1980) , s. 38-42
Nr:
2168269388
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 56-85
Nr:
2168269260
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Wybrane problemy efektywności komputeryzacji = The Chosen Problems of Data Processing Effectivity
Źródło:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 23, nr 10 (1979) , s. 21-23. - Summ., streszcz., rez.
Nr:
2168269372
artykuł w czasopiśmie
1
Krystyna Rajzer - sylwetka życiowa i akademicka = Krystyna Rajzer - a Life and Academic Profile / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 90, nr 146 (2016), s. 191-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1225020. - ISSN 1641-4381
2
Wspomnienie o Profesor - naszym mistrzu / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 80-83. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/80. - ISSN 1689-7757
3
Profesor Elżbieta Burzym nestorką polskiej rachunkowości / Elżbieta POGODZINSKA-MIZDRAK // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz, Renata Burchart. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - S. 9-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
4
Ogólny przegląd rozwoju myśli teoretycznej rachunkowości w XX wieku = General Overview of the Development of Theoretical thought in the Field of Accounting in the XX Century / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 253-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3261-5
5
Nota biograficzna Profesor Elżbiety Burzym / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości / wybór i oprac. Danuta KRZYWDA i Marta Stępień. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 11-23. - ISBN 978-83-62511-78-5
6
Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica = Social Responsibility in Bank Activities Exemplified by Banca Popolare Etica / Inga MIZDRAK, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013), s. 53-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/130.pdf. - ISSN 1234-8872
7
Wspomnienie o uczonej - naszym mistrzu : Prof. zw. dr hab. Elżbieta Burzym 1.VI.1923-7.IX.2013 / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 34-37. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
8
Elżbieta Burzym = Elżbieta Burzym / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 74 (130) (2013), s. 181-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
9
Gdy odchodzi mistrz... / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Świat Księgowych. - nr 4 (30) (2013), s. 16. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość. - ISSN 1896-5040
10
Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 45-86. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
11
Rachunkowość w historycznej perspektywie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 34-76. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
12
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 212-229. - ISBN 978-83-7641-617-5
13
The Tradition of the Profession of Auditor / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 337-347. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
14
Ewolucja zawodu biegłego rewidenta / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 201-221. - Bibliogr.
15
Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej = Selected Problems in Teaching Accountancy at Universities / Marta Stępień, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011), s. 109-129. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189357. - ISSN 1898-6447
16
Rachunkowość w historycznej perspektywie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 34-76. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
17
Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości = Corporate Social Responsibility, Environmental Social Governance and Social Responsibility Investment as a Chance for Accounting / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
18
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
19
Kapitał intelektualny i potrzeba jego pomiaru w systemie rachunkowości = Intellectual Capital within the Accounting System and the Necessity to Measure It / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki i organizacji / red. nauk. Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2010. - S. 221-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-01-2
20
Kazimierz Sowa (1915-1972) / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 52 (108) (2009), s. 189-194. - ISSN 1641-4381
21
Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego : artykuł dyskusyjny = Contemplations about Ethics during the Realites of the Economic Crises / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 321-330. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
22
Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie = Informative function of the balance-sheet - a historical perspective / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 51 (107) (2009), s. 129-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
23
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
24
Rola i uwarunkowania kontroli oraz audytu wewnętrznego we współczesnych jednostkach gospodarczych = Importance and Conditions of Internal Audit and Control in Modern Economic Units / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 175-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
25
Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = A Review of Economic and Non - Economic Problems of Polish Small and Medium Sized Enterprises / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 502). - nr 11 (2008), s. 235-249. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
26
Rachunkowe i pozarachunkowe kategorie wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy = Accounting and Non-Accounting Categories of the Value of an Enterprise and Value of a Company / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158516825. - ISSN 1898-6447
27
Ekonomia społeczna a ewolucja rachunkowości odpowiedzialności społecznej = Social economics and the evolution of social responsibility accounting / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 44 (100) nr specj. (2008), s. 147-161. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
28
Rachunkowość w historycznej perspektywie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 34-76. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
29
Współczesne problemy i instrumenty edukacji / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych / red. Kazimierz Rajchel, Grzegorz Lew, Alfred Szydełko. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2008. - S. 345-353. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61441-00-7
30
Konkurencyjność a wartość firmy i przedsiębiorstwa = Competitiveness of a Firm or Business Versus its Value / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa / red. Anna Strychalska-Rudzewicz. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2007. - S. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89112-38-5
31
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
32
Problemy formacji i deformacji informacji w sprawozdaniu finansowym = Problem of Formation and Deformation of Information in Financial Reports / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 433-439. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
33
Tractatus XI de Computis et Scripturis : Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità / Luca Pacioli ; [tł. Roman Sosnowski, Katarzyna Dereszowska, Krystyna Mydlarz ; red. Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Sławomir Sojak]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - 131 s. : il. ; 31 cm. - Traktat o rachunkowości wydany z okazji jubileuszu organizacji księgowych na ziemiach polskich 1907-2007. - ISBN 978-83-7228-193-7
34
Początek dał Luca Pacioli i jego traktat De Computis et Scripturis = Luca Pacioli's Treatise De Computis et Scripturis was First / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro / red. Teresa Cebrowska, Antoni Kowalik, Radosław Stępień. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2007]. - S. 35-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-201-9
35
Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki = Internal Audits and their Place within an Integrated System of Control in Organisations / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 101-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154384796. - ISSN 0208-7944
36
Górniak Stefan (1900-1983) / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 41-45. - ISBN 978-83-7228-200-2
37
Zadania audytu wewnętrznego w spółce z obszaru lotnictwa / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 475). - nr 29 (2007), s. 211-218. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X
38
Luca Pacioli - życie i twórczość (1445-1517) : biografia Luki Paciolego / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Tractatus XI de Computis et Scripturis : Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità / Luca Pacioli ; [tł. Roman Sosnowski, Katarzyna Dereszowska, Krystyna Mydlarz ; red. Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Sławomir Sojak]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 9-21. - Traktat o rachunkowości wydany z okazji Jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich 1907-2007. - ISBN 978-83-7228-193-7
39
Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 137-152. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
40
Rachunkowość w historycznej perspektywie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 34-76. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
41
Współczesne uwarunkowania ryzyka w działalności bankowej / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: System bankowy a gospodarka : perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Anita Szyguła. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2007. - S. 213-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-08-1
42
Rachunkowość w historycznej perspektywie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 34-76. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
43
Statystyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej wybranej spółki / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006. - S. 257-263. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-36-5
44
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
45
Obraz leasingu w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości a jego wykorzystanie przez jednostki gospodarcze / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 383-391. - ISBN 83-7246-835-4
46
Kontrola i audyt wewnętrzny jako holistyczny system kontrolny / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości, 2006. - S. 195-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60065-97-7
47
Zawód biegłego rewidenta : rys historyczny = The Registered Auditor Profession#a Historical Outline / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006), s. 83-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122260145. - ISSN 0208-7944
48
Elementy teorii informacji i ich ewolucja / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 98-106. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
49
Summa de Arithmetica Luca Pacioli i jej walory / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Rachunkowość. - R. 56, nr 1 (2005), s. 12-15. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
50
Nowoczesne technologie informatyczne w działalności bankowej i ich bezpieczeństwo = Modern Information Technologies in Banking and Their Protection / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 239-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
51
Formy kształtowania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 495-503. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
52
Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 33-59. - ISBN 83-7228-166-1
53
Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej = Inventory as an Important Element of Internal Control within Business Entities / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005), s. 113-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99262456. - ISSN 0208-7944
54
Rachunkowość w historycznej perspektywie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 34-76. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
55
Dotacje z funduszy strukturalnych UE w sprawozdaniu finansowym / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 485-491. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
56
Czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w Polsce a polityka regionalna Unii Europejskiej / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. - S. 85-93. - ISBN 83-87256-91-9
57
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
58
Status i rola audytu wewnętrznego w kreowaniu wiarygodności jednostki gospodarczej / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2004. - S. 167-172. - ISBN 83-87256-72-2
59
Twórcy polskiej myśli ekonomii i rachunkowości Lwowa i Krakowa w okresie międzywojennym / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 265-280. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
60
Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 138-155. - Bibliogr.
61
Perspektywy unifikacji rachunkowości / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz. - Szczecin: US KR; AR KFiR, 2004. - S. 165-169. - Bibliogr. - ISBN 83-89260-77-8
62
Refleksje na temat uwarunkowań rynku pracy w Polsce / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 10, nr 2 (2003), s. 231-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
63
Autonomia i etyka biegłego rewidenta = Autonomy and Ethics of an Auditor / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003), s. 51-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/53411790. - ISSN 0208-7944
64
Aspekty badania systemu kontroli wewnętrznej przez biegłych rewidentów / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 585-591. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
65
Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (1900-1939) / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 577-599. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1594-X
66
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 52-92. - ISBN 83-7252-128-X
67
Tendencje i perspektywy harmonizacji rachunkowości = The Global Harmonisation of Accountancy: Trends and Prospects / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12835. - ISSN 0208-7944
68
Uwarunkowania jakości usług biegłych rewidentów w Polsce / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzemowska, Teresa Martyniuk . - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002. - S. 453-466. - Bibliogr. - ISBN 83-71876-90-4
69
Etyka w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 473-480. - Bibliogr. - ISBN 83-88057-35-9
70
Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce = Business Insurance and Elements of Financial Management in Insurance Companies in Poland / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000), s. 37-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9829. - ISSN 0208-7944
71
Wewnętrzny system kontroli i sprawozdawczości jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak. - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2000. - S. 125-132. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-912009-3-0
72
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
73
Rezerwy jako element gospodarki finansowej podmiotów ubezpieczeniowych / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 51 nr specj. (1999), s. 141-149. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Świnoujście '99. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
74
System sprawozdawczości wewnętrznej dla zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej = System of Internal Auditing in the Management of an Enterprise under Market Economy / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Problemy rachunkowości w międzynarodowej perspektywie = Issues Pertaining to Accounting in International Perspective / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 467 (1996), s. 33-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Software użytkowy w rachunkowości - laboratorium komputerowe / Marta STĘPIEŃ, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 736 (1996), s. 170-173. - Tytuł numeru: Sprawozdawcze i decyzyjne aspekty rachunkowości : materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Polanica-Zdrój, 19-21 września 1996. - ISSN 0324-8445
77
Wybrane problemy organizacji rachunkowości informatycznej dla potrzeb racjonalnego zarządzania = Selected Problems of the Organization if Informative Accounting for the Needs of Rational Management / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 456 (1995), s. 91-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Traktat Fra' Luca Pacioli'ego - jego autentyczność i znaczenie / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994), s. 6-12. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
79
Ewolucja systemu informacyjnego i systemu rachunkowości przedsiębiorstw = Evolution of Accounting and Information Supplying Systems in Enterprises / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994), s. 29-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Międzynarodowy Nadzwyczajny Kongres dla uczczenia pamięci Fra' Luca Pacioli / Alicja Jarugowa, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Rachunkowość. - R. 45, nr 11 (528) (1994), s. 527-528. - ISSN 0481-5475
81
Walory poznawcze i decyzyjne wybranych obszarów rachunkowości zarządczej w warunkach decentralizacji zarządzania = Cognitive and Decisional Merits of Managerial Accountancy Under the Conditions of Management Decentralization / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 360 (1992), s. 133-144. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
82
Dylematy planowania systemu informacji = Dilemmas of Information System Planning / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 351 (1991), s. 171-185. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
83
Rachunkowość zarządcza bazą informacyjną dla systemów wspomagania decyzji = Managerial Accountancy as an Informational Base for the Decision Assist System / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 135-143. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Czynniki oceny procesu informacyjno-decyzyjnego w systemie rachunkowości = Factors Determining Estimation of Information and Decision - Making Process in Accounting System / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 207-218. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK ; . - Kraków : , 1986. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krystyna RAJZER. - Bibliogr.
86
Metody ustalania i badania potrzeb informacyjnych = Methods of Data Needs Setting and Investigation / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 29, nr 5 (1985), s. 33-37. - ISSN 0860-4673
87
Metoda optymalizacji przepływu informacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - wyd. specj. (1985), s. 135-140. - ISSN 0137-2211
88
Koncepcje wartości informacji = Conceptions Pertaining to the Value of Information / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 178 (1983), s. 203-213. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula Szczepankowicz[!] // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 56-85
90
Jeszcze raz o informacji i jej wartości w zarządzaniu = Once Again on the Information and its Value in Management / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 23, nr 1-2 (233-234) (1982), s. 57-64. - ISSN 0137-5555
91
System organizacji a bariery komputeryzacji = Organization System and Barriers of Computerization / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 21, nr 12 (222) (1980), s. 38-42. - ISSN 0137-5555
92
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 56-85
93
Wybrane problemy efektywności komputeryzacji = The Chosen Problems of Data Processing Effectivity / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 23, nr 10 (1979), s. 21-23. - Summ., streszcz., rez. - ISSN 0860-4673
1
Pogodzińska-Mizdrak E., (2016), Krystyna Rajzer - sylwetka życiowa i akademicka, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 90, nr 146, s. 191-202; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1225020
2
Pogodzińska-Mizdrak E., (2016), Wspomnienie o Profesor - naszym mistrzu, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 80-83; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/80
3
Pogodzińska-Mizdrak E., (2014), Profesor Elżbieta Burzym nestorką polskiej rachunkowości. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 9-12.
4
Pogodzińska-Mizdrak E., (2014), Ogólny przegląd rozwoju myśli teoretycznej rachunkowości w XX wieku. [W:] Sojak S. (red.), Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 253-270.
5
Pogodzińska-Mizdrak E., (2014), Nota biograficzna Profesor Elżbiety Burzym. [W:] Krzywda D., Stępień M. (red.), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-23.
6
Mizdrak I., Pogodzińska-Mizdrak E., (2013), Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 130, s. 53-77; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/130.pdf
7
Pogodzińska-Mizdrak E., (2013), Wspomnienie o uczonej - naszym mistrzu : Prof. zw. dr hab. Elżbieta Burzym 1.VI.1923-7.IX.2013, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 34-37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
8
Pogodzińska-Mizdrak E., (2013), Elżbieta Burzym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 74 (130), s. 181-192.
9
Pogodzińska-Mizdrak E., (2013), Gdy odchodzi mistrz..., "Świat Księgowych", nr 4 (30), s. 16.
10
Pogodzińska-Mizdrak E., (2012), Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 45-86.
11
Pogodzińska-Mizdrak E., (2012), Rachunkowość w historycznej perspektywie. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 34-76.
12
Pogodzińska-Mizdrak E., (2012), Ewolucja zawodu biegłego rewidenta. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 212-229.
13
Pogodzińska-Mizdrak E., (2011), The Tradition of the Profession of Auditor. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 337-347.
14
Pogodzińska-Mizdrak E., (2011), Ewolucja zawodu biegłego rewidenta. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 201-221.
15
Stępień M., Pogodzińska-Mizdrak E., (2011), Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 109-129; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189357
16
Pogodzińska-Mizdrak E., (2010), Rachunkowość w historycznej perspektywie. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 34-76.
17
Pogodzińska-Mizdrak E., (2010), Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 175-184.
18
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2010), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
19
Pogodzińska-Mizdrak E., (2010), Kapitał intelektualny i potrzeba jego pomiaru w systemie rachunkowości. [W:] Szot-Gabryś T. (red.), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki i organizacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 221-230.
20
Pogodzińska-Mizdrak E., (2009), Kazimierz Sowa (1915-1972), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 52 (108), s. 189-194.
21
Pogodzińska-Mizdrak E., (2009), Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego : artykuł dyskusyjny. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 321-330.
22
Pogodzińska-Mizdrak E., (2009), Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 51 (107), s. 129-139.
23
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
24
Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Rola i uwarunkowania kontroli oraz audytu wewnętrznego we współczesnych jednostkach gospodarczych. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 175-188.
25
Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 11, s. 235-249.
26
Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Rachunkowe i pozarachunkowe kategorie wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/158516825
27
Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Ekonomia społeczna a ewolucja rachunkowości odpowiedzialności społecznej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 44 (100) nr specj., s. 147-161.
28
Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Rachunkowość w historycznej perspektywie. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 34-76.
29
Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Współczesne problemy i instrumenty edukacji. [W:] Rajchel K., Lew G., Szydełko A. (red.), Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 345-353.
30
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Konkurencyjność a wartość firmy i przedsiębiorstwa. [W:] Strychalska-Rudzewicz A. (red.), Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 59-67.
31
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
32
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Problemy formacji i deformacji informacji w sprawozdaniu finansowym. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 433-439.
33
Pacioli L., (2007), Tractatus XI de Computis et Scripturis: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità,, Sojak S. (red.), Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 131 s.
34
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Początek dał Luca Pacioli i jego traktat De Computis et Scripturis. [W:] Cebrowska T., Kowalik A., Stępień R. (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 35-52.
35
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 101-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/154384796
36
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Górniak Stefan (1900-1983). [W:] Sojak S. (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 41-45.
37
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Zadania audytu wewnętrznego w spółce z obszaru lotnictwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 211-218.
38
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Luca Pacioli - życie i twórczość (1445-1517) : biografia Luki Paciolego. [W:] Pacioli L., Sosnowski R., Dereszowska K., Mydlarz K., Pogodzińska-Mizdrak E., Sojak S. (red.), Tractatus XI de Computis et Scripturis: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 9-21.
39
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 137-152.
40
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Rachunkowość w historycznej perspektywie. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 34-76.
41
Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Współczesne uwarunkowania ryzyka w działalności bankowej. [W:] Bednarczyk , Szyguła A. (red.), System bankowy a gospodarka : perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 213-222.
42
Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Rachunkowość w historycznej perspektywie. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 34-76.
43
Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Statystyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej wybranej spółki. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 257-263.
44
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
45
Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Obraz leasingu w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości a jego wykorzystanie przez jednostki gospodarcze. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 2, Analiza standardów rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 383-391.
46
Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Kontrola i audyt wewnętrzny jako holistyczny system kontrolny. [W:] Winiarska K. (red.), Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości, s. 195-211.
47
Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Zawód biegłego rewidenta : rys historyczny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/122260145
48
Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Elementy teorii informacji i ich ewolucja. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 98-106.
49
Pogodzińska-Mizdrak E., (2005), Summa de Arithmetica Luca Pacioli i jej walory, "Rachunkowość", R. 56, nr 1, s. 12-15.
50
Pogodzińska-Mizdrak E., (2005), Nowoczesne technologie informatyczne w działalności bankowej i ich bezpieczeństwo, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 239-249.
51
Pogodzińska-Mizdrak E., (2005), Formy kształtowania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 495-503.
52
Pogodzińska-Mizdrak E., (2005), Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 33-59.
53
Pogodzińska-Mizdrak E., (2005), Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 113-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/99262456
54
Pogodzińska-Mizdrak E., (2005), Rachunkowość w historycznej perspektywie. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 34-76.
55
Pogodzińska-Mizdrak E., (2005), Dotacje z funduszy strukturalnych UE w sprawozdaniu finansowym. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 485-491.
56
Pogodzińska-Mizdrak E., (2005), Czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w Polsce a polityka regionalna Unii Europejskiej. [W:] Kopczuk A., Proniewski M. (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 85-93.
57
Pogodzińska-Mizdrak E., Micherda B., (2005), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
58
Pogodzińska-Mizdrak E., (2004), Status i rola audytu wewnętrznego w kreowaniu wiarygodności jednostki gospodarczej. [W:] Kopczuk A. (red.), Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 167-172.
59
Pogodzińska-Mizdrak E., (2004), Twórcy polskiej myśli ekonomii i rachunkowości Lwowa i Krakowa w okresie międzywojennym. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 265-280.
60
Pogodzińska-Mizdrak E., (2004), Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 138-155.
61
Pogodzińska-Mizdrak E., (2004), Perspektywy unifikacji rachunkowości. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin : US KR : AR KFiR, s. 165-169.
62
Pogodzińska-Mizdrak E., (2003), Refleksje na temat uwarunkowań rynku pracy w Polsce, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 10, nr 2, s. 231-242.
63
Pogodzińska-Mizdrak E., (2003), Autonomia i etyka biegłego rewidenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 51-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/53411790
64
Pogodzińska-Mizdrak E., (2003), Aspekty badania systemu kontroli wewnętrznej przez biegłych rewidentów. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 585-591.
65
Pogodzińska-Mizdrak E., (2003), Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (1900-1939). [W:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 577-599.
66
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., (2002), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 52-92.
67
Pogodzińska-Mizdrak E., (2002), Tendencje i perspektywy harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/12835
68
Pogodzińska-Mizdrak E., (2002), Uwarunkowania jakości usług biegłych rewidentów w Polsce. [W:] Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 453-466.
69
Pogodzińska-Mizdrak E., (2001), Etyka w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 473-480.
70
Pogodzińska-Mizdrak E., (2000), Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 37-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/9829
71
Pogodzińska-Mizdrak E., (2000), Wewnętrzny system kontroli i sprawozdawczości jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Dziedziczak I. (red.), Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000, Kołobrzeg : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, s. 125-132.
72
Andrzejewski M., Dobija D., Hołda A., Litwa A., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., Sumek-Brandys B., Świechowska A., Wójtowicz P., (1999), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym: zbiór zadań, Stępień M. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 319 s.
73
Pogodzińska-Mizdrak E., (1999), Rezerwy jako element gospodarki finansowej podmiotów ubezpieczeniowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 51 nr specj., s. 141-149.
74
Pogodzińska-Mizdrak E., (1998), System sprawozdawczości wewnętrznej dla zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 23-34.
75
Pogodzińska-Mizdrak E., (1996), Problemy rachunkowości w międzynarodowej perspektywie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 467, s. 33-40.
76
Stępień M., Pogodzińska-Mizdrak E., (1996), Software użytkowy w rachunkowości - laboratorium komputerowe, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 736, s. 170-173.
77
Pogodzińska-Mizdrak E., (1995), Wybrane problemy organizacji rachunkowości informatycznej dla potrzeb racjonalnego zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 456, s. 91-104.
78
Pogodzińska-Mizdrak E., (1994), Traktat Fra' Luca Pacioli'ego - jego autentyczność i znaczenie, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 29 nr specj., s. 6-12.
79
Pogodzińska-Mizdrak E., (1994), Ewolucja systemu informacyjnego i systemu rachunkowości przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 433, s. 29-40.
80
Jarugowa A., Pogodzińska-Mizdrak E., (1994), Międzynarodowy Nadzwyczajny Kongres dla uczczenia pamięci Fra' Luca Pacioli, "Rachunkowość", R. 45, nr 11 (528), s. 527-528.
81
Pogodzińska-Mizdrak E., (1992), Walory poznawcze i decyzyjne wybranych obszarów rachunkowości zarządczej w warunkach decentralizacji zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 133-144.
82
Pogodzińska-Mizdrak E., (1991), Dylematy planowania systemu informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 171-185.
83
Pogodzińska-Mizdrak E., (1990), Rachunkowość zarządcza bazą informacyjną dla systemów wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 135-143.
84
Pogodzińska-Mizdrak E., (1989), Czynniki oceny procesu informacyjno-decyzyjnego w systemie rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 207-218.
85
Pogodzińska-Mizdrak E., (1986), Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania, Prom. Rajzer K., Kraków : , 178 k.
86
Pogodzińska-Mizdrak E., (1985), Metody ustalania i badania potrzeb informacyjnych, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 29, nr 5, s. 33-37.
87
Pogodzińska-Mizdrak E., (1985), Metoda optymalizacji przepływu informacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", wyd. specj., s. 135-140.
88
Pogodzińska-Mizdrak E., (1983), Koncepcje wartości informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 178, s. 203-213.
89
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1983), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] RAJZER K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
90
Pogodzińska-Mizdrak E., (1982), Jeszcze raz o informacji i jej wartości w zarządzaniu, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 23, nr 1-2 (233-234), s. 57-64.
91
Pogodzińska-Mizdrak E., (1980), System organizacji a bariery komputeryzacji, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 21, nr 12 (222), s. 38-42.
92
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1980), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] RAJZER K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
93
Pogodzińska-Mizdrak E., (1979), Wybrane problemy efektywności komputeryzacji, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 23, nr 10, s. 21-23.
1
@misc{UEK:2168313451,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Krystyna Rajzer - sylwetka życiowa i akademicka",
booktitle = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 90, 146",
pages = "191-202",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1225020},
url = {http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1225020},
}
2
@misc{UEK:2168343634,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Wspomnienie o Profesor - naszym mistrzu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "80-83",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/80},
}
3
@inbook{UEK:2168285119,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Profesor Elżbieta Burzym nestorką polskiej rachunkowości",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "9-12",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
4
@inbook{UEK:2168294893,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Ogólny przegląd rozwoju myśli teoretycznej rachunkowości w XX wieku",
booktitle = "Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność",
pages = "253-270",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2014",
isbn = "978-83-231-3261-5",
}
5
@inbook{UEK:2168295135,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Nota biograficzna Profesor Elżbiety Burzym",
booktitle = "Prof. dr hab. Elżbieta Burzym - mistrzyni polskiej rachunkowości",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-78-5",
}
6
@article{UEK:2168272940,
author = "Inga Mizdrak and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 130",
pages = "53-77",
year = "2013",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/130.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168280135,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Wspomnienie o uczonej - naszym mistrzu : Prof. zw. dr hab. Elżbieta Burzym 1.VI.1923-7.IX.2013",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "34-37",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
8
@misc{UEK:2168280911,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Elżbieta Burzym",
booktitle = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 74 (130)",
pages = "181-192",
year = "2013",
url = {},
}
9
@misc{UEK:2168294891,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Gdy odchodzi mistrz...",
booktitle = "Świat Księgowych",
number = "4 (30)",
pages = "16",
year = "2013",
}
10
@inbook{UEK:2168229508,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "45-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
11
@inbook{UEK:2168289351,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowość w historycznej perspektywie",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "34-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
12
@inbook{UEK:2168229168,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Ewolucja zawodu biegłego rewidenta",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "212-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
13
@inbook{UEK:2168227800,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "The Tradition of the Profession of Auditor",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
14
@unpublished{UEK:2168264962,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Ewolucja zawodu biegłego rewidenta",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "201-221",
year = "2011",
}
15
@article{UEK:2168219542,
author = "Marta Stępień and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "109-129",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189357},
}
16
@inbook{UEK:2168220698,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowość w historycznej perspektywie",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "34-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
17
@article{UEK:2165055003,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 56 (112)",
pages = "175-184",
year = "2010",
}
18
@inbook{UEK:2168220694,
author = "Bronisław Micherda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "136-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
19
@inbook{UEK:2165770067,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Kapitał intelektualny i potrzeba jego pomiaru w systemie rachunkowości",
booktitle = "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki i organizacji",
pages = "221-230",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2010",
isbn = "978-83-60880-01-2",
}
20
@misc{UEK:2165767640,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Kazimierz Sowa (1915-1972)",
booktitle = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 52 (108)",
pages = "189-194",
year = "2009",
}
21
@inbook{UEK:2164865255,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego : artykuł dyskusyjny",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "321-330",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
22
@article{UEK:50196,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 51 (107)",
pages = "129-139",
year = "2009",
}
23
@inbook{UEK:2168302683,
author = "Bronisław Micherda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "136-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
24
@inbook{UEK:2165771870,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rola i uwarunkowania kontroli oraz audytu wewnętrznego we współczesnych jednostkach gospodarczych",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "175-188",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
25
@article{UEK:2165782253,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "11",
pages = "235-249",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
26
@article{UEK:50577,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowe i pozarachunkowe kategorie wartości przedsiębiorstwa i wartości firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "23-37",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158516825},
}
27
@article{UEK:50206,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Ekonomia społeczna a ewolucja rachunkowości odpowiedzialności społecznej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 44 (100) specj.",
pages = "147-161",
year = "2008",
}
28
@inbook{UEK:2168289475,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowość w historycznej perspektywie",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "34-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
29
@inbook{UEK:2165773588,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Współczesne problemy i instrumenty edukacji",
booktitle = "Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych",
pages = "345-353",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-61441-00-7",
}
30
@inbook{UEK:2165769722,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Konkurencyjność a wartość firmy i przedsiębiorstwa",
booktitle = "Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa",
pages = "59-67",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski",
year = "2007",
isbn = "978-83-89112-38-5",
}
31
@inbook{UEK:2168232148,
author = "Bronisław Micherda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "136-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
32
@inbook{UEK:2164969704,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Problemy formacji i deformacji informacji w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "433-439",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
33
@book{UEK:2165775188,
author = "Luca Pacioli",
title = "Tractatus XI de Computis et Scripturis : Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7228-193-7",
}
34
@inbook{UEK:2165767924,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Początek dał Luca Pacioli i jego traktat De Computis et Scripturis",
booktitle = "Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro",
pages = "35-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7228-201-9",
}
35
@article{UEK:50815,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "101-112",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154384796},
}
36
@inbook{UEK:2165773703,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Górniak Stefan (1900-1983)",
booktitle = "Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce",
pages = "41-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7228-200-2",
}
37
@article{UEK:2165786690,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Zadania audytu wewnętrznego w spółce z obszaru lotnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości",
number = "29",
pages = "211-218",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
38
@inbook{UEK:2165775854,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Luca Pacioli - życie i twórczość (1445-1517) : biografia Luki Paciolego",
booktitle = "Tractatus XI de Computis et Scripturis : Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità",
pages = "9-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7228-193-7",
}
39
@inbook{UEK:2165373190,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "137-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
40
@inbook{UEK:2168232142,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowość w historycznej perspektywie",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "34-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15048-8",
}
41
@inbook{UEK:2165826167,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Współczesne uwarunkowania ryzyka w działalności bankowej",
booktitle = "System bankowy a gospodarka : perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy",
pages = "213-222",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2007",
isbn = "978-83-60880-08-1",
}
42
@inbook{UEK:2168252114,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowość w historycznej perspektywie",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "34-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
43
@inbook{UEK:2165824209,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Statystyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej wybranej spółki",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "257-263",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2006",
isbn = "83-60065-36-5",
}
44
@inbook{UEK:2168252126,
author = "Bronisław Micherda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "136-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "83-01-14323-1",
}
45
@inbook{UEK:2166133492,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Obraz leasingu w polskim prawie bilansowym i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości a jego wykorzystanie przez jednostki gospodarcze",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 2, Analiza standardów rachunkowości ",
pages = "383-391",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
46
@inbook{UEK:2165780989,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Kontrola i audyt wewnętrzny jako holistyczny system kontrolny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie",
pages = "195-211",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości",
year = "2006",
isbn = "978-83-60065-97-7",
}
47
@article{UEK:52818,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Zawód biegłego rewidenta : rys historyczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "83-92",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122260145},
}
48
@inbook{UEK:2166121373,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Elementy teorii informacji i ich ewolucja",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "98-106",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
49
@article{UEK:2168269132,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Summa de Arithmetica Luca Pacioli i jej walory",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 56, 1",
pages = "12-15",
year = "2005",
}
50
@article{UEK:2166149563,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Nowoczesne technologie informatyczne w działalności bankowej i ich bezpieczeństwo",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "239-249",
year = "2005",
}
51
@inbook{UEK:2165959955,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Formy kształtowania kapitałów własnych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "495-503",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
52
@inbook{UEK:2165192174,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "33-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
53
@article{UEK:51529,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "113-130",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99262456},
}
54
@inbook{UEK:2165921329,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowość w historycznej perspektywie",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "34-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
55
@inbook{UEK:2165018534,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Dotacje z funduszy strukturalnych UE w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "485-491",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
56
@inbook{UEK:2165953495,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Czynniki wzrostu konkurencyjności regionów w Polsce a polityka regionalna Unii Europejskiej",
booktitle = "Atrakcyjność inwestycyjna regionu",
pages = "85-93",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-87256-91-9",
}
57
@inbook{UEK:2168306811,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Bronisław Micherda",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne",
pages = "136-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14323-1",
}
58
@inbook{UEK:2165965169,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Status i rola audytu wewnętrznego w kreowaniu wiarygodności jednostki gospodarczej",
booktitle = "Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie",
pages = "167-172",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87256-72-2",
}
59
@inbook{UEK:2168045781,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Twórcy polskiej myśli ekonomii i rachunkowości Lwowa i Krakowa w okresie międzywojennym",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "265-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
60
@unpublished{UEK:2168270650,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "138-155",
year = "2004",
}
61
@inbook{UEK:2165130274,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Perspektywy unifikacji rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "165-169",
adress = "Szczecin",
publisher = "US KR; AR KFiR",
year = "2004",
isbn = "83-89260-77-8",
}
62
@article{UEK:2168320663,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Refleksje na temat uwarunkowań rynku pracy w Polsce",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 10, 2",
pages = "231-242",
year = "2003",
}
63
@article{UEK:51556,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Autonomia i etyka biegłego rewidenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "51-60",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/53411790},
}
64
@inbook{UEK:2165233684,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Aspekty badania systemu kontroli wewnętrznej przez biegłych rewidentów",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "585-591",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
65
@inbook{UEK:2168233236,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (1900-1939)",
booktitle = "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce",
pages = "577-599",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1594-X",
}
66
@inbook{UEK:2168243118,
author = "Bronisław Micherda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Marta Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości",
pages = "52-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-128-X",
}
67
@article{UEK:2168225358,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Tendencje i perspektywy harmonizacji rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "23-38",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12835},
}
68
@inbook{UEK:2165164573,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Uwarunkowania jakości usług biegłych rewidentów w Polsce",
booktitle = "Rachunkowość wobec procesów globalizacji",
pages = "453-466",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2002",
isbn = "83-71876-90-4",
}
69
@inbook{UEK:2168279139,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Etyka w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok",
pages = "473-480",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
70
@article{UEK:2168223876,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "535",
pages = "37-54",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9829},
}
71
@inbook{UEK:2168302405,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Wewnętrzny system kontroli i sprawozdawczości jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000",
pages = "125-132",
adress = "Kołobrzeg",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy",
year = "2000",
isbn = "83-912009-3-0",
}
72
@book{UEK:2168272314,
author = "Mariusz Andrzejewski and Dorota Dobija and Artur Hołda and Anna Litwa and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Marta Stępień and Barbara Sumek-Brandys and Aneta Świechowska and Piotr Wójtowicz",
title = "Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-016-X",
}
73
@article{UEK:2168246148,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rezerwy jako element gospodarki finansowej podmiotów ubezpieczeniowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 51 specj.",
pages = "141-149",
year = "1999",
}
74
@article{UEK:2168262438,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "System sprawozdawczości wewnętrznej dla zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "23-34",
year = "1998",
}
75
@article{UEK:2168256788,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Problemy rachunkowości w międzynarodowej perspektywie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "467",
pages = "33-40",
year = "1996",
}
76
@article{UEK:2168321031,
author = "Marta Stępień and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Software użytkowy w rachunkowości - laboratorium komputerowe",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "736",
pages = "170-173",
adress = "",
year = "1996",
url = {},
}
77
@article{UEK:2168243530,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Wybrane problemy organizacji rachunkowości informatycznej dla potrzeb racjonalnego zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "456",
pages = "91-104",
year = "1995",
}
78
@article{UEK:2168254216,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Traktat Fra' Luca Pacioli'ego - jego autentyczność i znaczenie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 29 specj.",
pages = "6-12",
year = "1994",
}
79
@article{UEK:2168248250,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Ewolucja systemu informacyjnego i systemu rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "433",
pages = "29-40",
year = "1994",
}
80
@article{UEK:2168269028,
author = "Alicja Jarugowa and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Międzynarodowy Nadzwyczajny Kongres dla uczczenia pamięci Fra' Luca Pacioli",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 45, 11 (528)",
pages = "527-528",
year = "1994",
}
81
@article{UEK:2168236028,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Walory poznawcze i decyzyjne wybranych obszarów rachunkowości zarządczej w warunkach decentralizacji zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "133-144",
year = "1992",
url = {},
}
82
@article{UEK:2168254086,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Dylematy planowania systemu informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "171-185",
year = "1991",
}
83
@article{UEK:2168266240,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Rachunkowość zarządcza bazą informacyjną dla systemów wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "135-143",
year = "1990",
}
84
@article{UEK:2168253786,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Czynniki oceny procesu informacyjno-decyzyjnego w systemie rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "207-218",
year = "1989",
}
85
@unpublished{UEK:2168312949,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
86
@article{UEK:2168269040,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Metody ustalania i badania potrzeb informacyjnych",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 29, 5",
pages = "33-37",
year = "1985",
}
87
@article{UEK:2168340919,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Metoda optymalizacji przepływu informacji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "wyd. specj.",
pages = "135-140",
year = "1985",
}
88
@article{UEK:2168236064,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Koncepcje wartości informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "178",
pages = "203-213",
year = "1983",
}
89
@inbook{UEK:2168268984,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
90
@article{UEK:2168269392,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Jeszcze raz o informacji i jej wartości w zarządzaniu",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 23, 1-2 (233-234)",
pages = "57-64",
year = "1982",
}
91
@article{UEK:2168269388,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "System organizacji a bariery komputeryzacji",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 21, 12 (222)",
pages = "38-42",
year = "1980",
}
92
@inbook{UEK:2168269260,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
93
@article{UEK:2168269372,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Wybrane problemy efektywności komputeryzacji",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 23, 10",
pages = "21-23",
year = "1979",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID