Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018) , s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168332289
artykuł nierecenzowany
2

Autor:
Horyslavets Pavlo , Płonka Maria , Trynchuk Viktor
Tytuł:
Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services
Źródło:
Innovative Marketing. - vol. 14, iss. 1 (2018) , s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326655
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce = Private Health Insurance and Public Health Care in Poland
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017) , s. 321-329. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323971
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badań ankietowych producentów rolnych = The Reasons for the Lack of Concluding Contracts for Compulsory Insurance of Agricultural Crops in the Light of the Questionnaire Surveys of Agricultural Producers
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 61 (2017) , s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168320801
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Trinčuk Viktor , Płonka Maria
Tytuł:
Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ
Źródło:
Strahovaâ gazeta. - nr 1-2 (2016) , s. 4
Nr:
2168307671
artykuł nierecenzowany
6

Autor:
Tytuł:
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie = Doped Crop Insurance and Livestock as a Method of Risk Management in Agriculture
Źródło:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 54 (2015) , s. 17-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301413
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa : model polski = Social Economy vs. Concepts of Social Policy : Polish Model
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2015) , s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168307567
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej = Cross-border Activity of Life Insurance Companies as a Strategy of Market and Product Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 16 (2014) , s. 63-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168319455
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych = Directions of Internationalization of Insurance Undertakings with Particular Emphasis on Mutual Insurance Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014) , s. 216-224. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290967
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością = A Statistical Analysis of the Relationship between the Scope and Efficiency of Mutual Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 123-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270366
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań = Mutual Insurance Companies as Entities of the Social Economy Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261226
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne = Social Value Added of Mutual Insurance Companies in Poland - Theoretical and Practical Aspects
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (7) (2013) , s. 20-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 1.00 pkt
Nr:
2168285223
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009 = Mutual Insurance Companies in Poland and the Financial Crisis of 2008-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012) , s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168252454
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń = The Mutuality Principle - a Source of Competitiveness in the Isurance Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 397-410. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227694
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 = Position of Mutual Insurance Companies in Poland in 2000-2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 141-149. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221844
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = The Growth of Mutual Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53289
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce = Competitiveness Determinants of Insurance Companies in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 (2010) , s. 192-198. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia gospodarcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165778488
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie = Environmental Liability Cover as a Method od Financing the Risks in Mining Industry
Źródło:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 1 (2010) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2164934373
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej = Financial Institutions as Social Economy Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50443
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej = Selected Aspects of Measuring Social Added Value Created by Social Economy Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009) , s. 135-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165785563
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008) , s. 24-32 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166033559
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku = The Idea of Mutuality against the Challenges of Insurance Market of the 21st Century
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008) , s. 359-367. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50786
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008) , s. 26-34 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166080965
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku = Intellectual Capital as an Entity's Competitiveness Premise on the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008) , s. 57-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165777115
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku = Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy ot the 21st Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006) , s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51835
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce = The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 207-224. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53053
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce
Źródło:
Wieś i Rolnictwo : kwartalnik. - nr 4 (125) (2004) , s. 81-90. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257302
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym = Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224370
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską = Polish Banks in the Face of the Integration Into the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002) , s. 11-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230518
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku = The Directions of Development of Banking Service Distribution on the Threshold of the 21st century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224368
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków = Development of the Marketing Orientations of Polish Banks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001) , s. 31-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242856
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu = Premises of the Formulation of the Enterprises' Competition Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230552
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej = Polish Agriculture Facing the Accession to European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245852
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty = Polish Banks' Competition Strategies - Selected Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 159-178. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257648
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych)
Źródło:
Penetrator. - 9 (93) (1998) , s. 19-24 - Bibliogr.
Nr:
2168257334
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy : (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich) = Selection of Target Markets as Determinant of Company's Effective Functioning : (on the Basis of a Case Study of Creamery Cooperatives)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997) , s. 37-52. - Summ.
Nr:
2168245892
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku = Processes of Adjustment of Co-operative Creameries to Market Requirements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997) , s. 13-27. - Summ.
Nr:
2168246112
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej = Restructuring of Polish Agriculture as Preliminary Stage in the Process of Becoming a Member of European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997) , s. 13-28. - Summ.
Nr:
2168245890
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 3 (365) (1995) , s. 18-24
Nr:
2168262326
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 8 (370) (1995) , s. 15-19
Nr:
2168262330
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku = Segmentation of Food Consumers as Strategy of Competitiveness in the Market Place
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248160
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym = Marketing Functions in Farm Produce Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 425 (1994) , s. 27-39. - Summ.
Nr:
2168246406
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego = Self-Help Cooperatives and Task of Cultural Stimulation of Rural Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 135-149. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258226
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej = Directions of Changes in the Non-economic Activities of Peasants' Self-Help Village Co-operatives under the Conditions of Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 71-88. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258136
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 37-51. - Summ., rez.
Nr:
2168258030
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie = Profitability Determinants of Hotel Businesses : Analysis Featuring the State-owned "Orbis-Cracovia"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 127-140. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249568
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość / Maria PŁONKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
2
Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services / Pavlo Horyslavets, Maria PLONKA, Viktor Trynchuk // Innovative Marketing. - vol. 14, iss. 1 (2018), s. 41-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1814-2427
3
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce = Private Health Insurance and Public Health Care in Poland / Maria PŁONKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017), s. 321-329. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/view/5417/4729. - ISSN 0459-9586
4
Przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badań ankietowych producentów rolnych = The Reasons for the Lack of Concluding Contracts for Compulsory Insurance of Agricultural Crops in the Light of the Questionnaire Surveys of Agricultural Producers / Maria PŁONKA // Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 61 (2017), s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/Kwartalnik_61.pdf. - ISSN 1507-4757
5
Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ / Viktor Trinčuk, Mariâ PLONKA // Strahovaâ gazeta. - nr 1-2 (2016), s. 4. - ISSN 1812-9412
6
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie = Doped Crop Insurance and Livestock as a Method of Risk Management in Agriculture / Maria PŁONKA // Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 54 (2015), s. 17-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/kwartalnik_54.2015.pdf. - ISSN 1507-4757
7
Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa : model polski = Social Economy vs. Concepts of Social Policy : Polish Model / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2015), s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022015/ES022015-06.pdf. - ISSN 2081-321X
8
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej = Cross-border Activity of Life Insurance Companies as a Strategy of Market and Product Innovation / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 16 (2014), s. 63-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/zn-pte/numery-archiwalne/zeszyty-naukowe-nr-16-2014.html. - ISSN 1644-8979
9
Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych = Directions of Internationalization of Insurance Undertakings with Particular Emphasis on Mutual Insurance Companies / Maria PŁONKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014), s. 216-224. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
10
Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością = A Statistical Analysis of the Relationship between the Scope and Efficiency of Mutual Insurance Companies in Poland / Maria PŁONKA, Tomasz JEDYNAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 123-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/803/625. - ISSN 1898-6447
11
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań = Mutual Insurance Companies as Entities of the Social Economy Sector / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/844/666. - ISSN 1898-6447
12
Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne = Social Value Added of Mutual Insurance Companies in Poland - Theoretical and Practical Aspects / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (7) (2013), s. 20-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022013/es022013-2.pdf. - ISSN 2081-321X
13
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009 = Mutual Insurance Companies in Poland and the Financial Crisis of 2008-2009 / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012), s. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
14
Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń = The Mutuality Principle - a Source of Competitiveness in the Isurance Industry / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 397-410. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Plonka.pdf. - ISSN 1644-8979
15
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 = Position of Mutual Insurance Companies in Poland in 2000-2008 / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011), s. 141-149. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
16
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = The Growth of Mutual Insurance Companies in Poland / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
17
Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce = Competitiveness Determinants of Insurance Companies in Poland / Maria PŁONKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 (2010), s. 192-198. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia gospodarcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie = Environmental Liability Cover as a Method od Financing the Risks in Mining Industry / Grażyna Sordyl, Maria PŁONKA // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 1 (2010), s. 91-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7264
19
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej = Financial Institutions as Social Economy Entities / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej = Selected Aspects of Measuring Social Added Value Created by Social Economy Organisations / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009), s. 135-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
21
Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008), s. 24-32. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf. - ISSN 2081-321X
22
Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku = The Idea of Mutuality against the Challenges of Insurance Market of the 21st Century / Maria PŁONKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008), s. 359-367. - Summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
23
Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008), s. 26-34. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf. - ISSN 2081-321X
24
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku = Intellectual Capital as an Entity's Competitiveness Premise on the Market / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008), s. 57-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf. - ISSN 1506-2635
25
Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku = Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy ot the 21st Century / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006), s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
26
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce = The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 207-224. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=80964611. - ISSN 0208-7944
27
Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce / Maria PŁONKA // Wieś i Rolnictwo : kwartalnik : suplement. - nr 4 (125) (2004), s. 81-90. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-1673
28
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region / Stanisław CIEŚLA, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym = Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment / Danuta GOLIK, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13617. - ISSN 0208-7944
30
Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską = Polish Banks in the Face of the Integration Into the European Union / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 11-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku = The Directions of Development of Banking Service Distribution on the Threshold of the 21st century / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13618. - ISSN 0208-7944
32
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków = Development of the Marketing Orientations of Polish Banks / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001), s. 31-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
33
Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu = Premises of the Formulation of the Enterprises' Competition Strategy / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12589. - ISSN 0208-7944
34
Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej = Polish Agriculture Facing the Accession to European Union / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty = Polish Banks' Competition Strategies - Selected Aspects / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 159-178. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
36
Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych) / Maria PŁONKA // Penetrator. - 9 (93) (1998), s. 19-24. - Bibliogr. - ISSN 1505-2842
37
Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy : (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich) = Selection of Target Markets as Determinant of Company's Effective Functioning : (on the Basis of a Case Study of Creamery Cooperatives) / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 37-52. - Summ. - ISSN 0208-7944
38
Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku = Processes of Adjustment of Co-operative Creameries to Market Requirements / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997), s. 13-27. - Summ. - ISSN 0208-7944
39
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej = Restructuring of Polish Agriculture as Preliminary Stage in the Process of Becoming a Member of European Union / Franciszek KOLBUSZ, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 13-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
40
Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach / Maria PŁONKA // Bank Spółdzielczy. - nr 3 (365) (1995), s. 18-24. - ISSN 0208-7553
41
Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych / Maria PŁONKA, Franciszek KOLBUSZ // Bank Spółdzielczy. - nr 8 (370) (1995), s. 15-19. - ISSN 0208-7553
42
Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku = Segmentation of Food Consumers as Strategy of Competitiveness in the Market Place / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym = Marketing Functions in Farm Produce Market / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 425 (1994), s. 27-39. - Summ. - ISSN 0208-7944
44
Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego = Self-Help Cooperatives and Task of Cultural Stimulation of Rural Population / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 135-149. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej = Directions of Changes in the Non-economic Activities of Peasants' Self-Help Village Co-operatives under the Conditions of Economic Reform / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 71-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
46
Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada" / Maria BIGOS, Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 37-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
47
Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie = Profitability Determinants of Hotel Businesses : Analysis Featuring the State-owned "Orbis-Cracovia" / Maria BIGOS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 127-140. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Płonka M., Maj-Waśniowska K., Ciukaj R., (2018), Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
2
Horyslavets P., Płonka M., Trynchuk V., (2018), Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services, "Innovative Marketing", vol. 14, iss. 1, s. 41-48.
3
Płonka M., (2017), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 6, s. 321-329; http://journals.umcs.pl/h/article/view/5417/4729
4
Płonka M., (2017), Przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badań ankietowych producentów rolnych, "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia", nr 61, s. 37-52; https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/Kwartalnik_61.pdf
5
Trinčuk V., Płonka M., (2016), Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ, "Strahovaâ gazeta", nr 1-2, s. 4.
6
Płonka M., (2015), Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie, "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia", nr 54, s. 17-35; http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/kwartalnik_54.2015.pdf
7
Płonka M., (2015), Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa : model polski, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 85-100; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022015/ES022015-06.pdf
8
Płonka M., (2014), Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 16, s. 63-82; http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/zn-pte/numery-archiwalne/zeszyty-naukowe-nr-16-2014.html
9
Płonka M., (2014), Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 342, s. 216-224.
10
Płonka M., Jedynak T., (2013), Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 123-136; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/803/625
11
Płonka M., (2013), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 113-128; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/844/666
12
Płonka M., (2013), Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, "Ekonomia Społeczna", nr 2 (7), s. 20-31; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022013/es022013-2.pdf
13
Płonka M., (2012), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 889, s. 89-101.
14
Płonka M., (2011), Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 397-410; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Plonka.pdf
15
Płonka M., (2011), Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 181, s. 141-149.
16
Płonka M., (2011), Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 848, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/171029319
17
Płonka M., (2010), Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 105, s. 192-198.
18
Sordyl G., Płonka M., (2010), Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1, s. 91-105.
19
Płonka M., (2009), Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 808, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/164985955
20
Płonka M., (2009), Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(12), s. 135-150.
21
Płonka M., (2008), Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 1(2), s. 24-32; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf
22
Płonka M., (2008), Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1197, s. 359-367.
23
Płonka M., (2008), Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 26-34; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf
24
Płonka M., (2008), Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(11), s. 57-77; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf
25
Płonka M., (2006), Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki", nr 1(9), s. 111-126.
26
Płonka M., (2005), Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 207-224; https://bazekon.uek.krakow.pl/80964611
27
Płonka M., (2004), Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce, "Wieś i Rolnictwo : kwartalnik", nr 4 (125), s. 81-90.
28
Cieśla S., Płonka M., (2002), Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 51-66.
29
Golik D., Płonka M., (2002), Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 45-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/13617
30
Płonka M., (2002), Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 11-25.
31
Płonka M., (2002), Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 27-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/13618
32
Płonka M., (2001), Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 4, s. 31-49.
33
Płonka M., (2001), Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 584, s. 25-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/12589
34
Płonka M., (1999), Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 47-61.
35
Płonka M., (1999), Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 159-178.
36
Płonka M., (1998), Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych), "Penetrator", 9 (93), s. 19-24.
37
Płonka M., (1997), Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 37-52.
38
Płonka M., (1997), Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 13-27.
39
Kolbusz F., Płonka M., (1997), Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 13-28.
40
Płonka M., (1995), Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach, "Bank Spółdzielczy", nr 3 (365), s. 18-24.
41
Płonka M., Kolbusz F., (1995), Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, "Bank Spółdzielczy", nr 8 (370), s. 15-19.
42
Płonka M., (1994), Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 442, s. 13-22.
43
Płonka M., (1994), Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 425, s. 27-39.
44
Płonka M., (1992), Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 135-149.
45
Płonka M., (1992), Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 71-88.
46
Bigos M., Cieśla S., (1988), Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 37-51.
47
Bigos M., (1988), Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 127-140.
1
@article{UEK:2168332289,
author = "Płonka Maria and Maj-Waśniowska Katarzyna and Ciukaj Radosław",
title = "Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "30-31",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168326655,
author = "Horyslavets Pavlo and Płonka Maria and Trynchuk Viktor",
title = "Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services",
journal = "Innovative Marketing",
number = "vol. 14, iss. 1",
pages = "41-48",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168323971,
author = "Płonka Maria",
title = "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 6",
pages = "321-329",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168320801,
author = "Płonka Maria",
title = "Przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badań ankietowych producentów rolnych",
journal = "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia",
number = "61",
pages = "37-52",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168307671,
author = "Trinčuk Viktor and Płonka Maria",
title = "Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ",
journal = "Strahovaâ gazeta",
number = "1-2",
pages = "4",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168301413,
author = "Płonka Maria",
title = "Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie",
journal = "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia",
number = "54",
pages = "17-35",
year = "2015",
}
7
@article{UEK:2168307567,
author = "Płonka Maria",
title = "Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa : model polski",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "85-100",
year = "2015",
}
8
@article{UEK:2168319455,
author = "Płonka Maria",
title = "Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "16",
pages = "63-82",
year = "2014",
}
9
@article{UEK:2168290967,
author = "Płonka Maria",
title = "Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "342",
pages = "216-224",
adress = "",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168270366,
author = "Płonka Maria and Jedynak Tomasz",
title = "Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "123-136",
year = "2013",
}
11
@article{UEK:2168261226,
author = "Płonka Maria",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "113-128",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168285223,
author = "Płonka Maria",
title = "Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2 (7)",
pages = "20-31",
year = "2013",
}
13
@article{UEK:2168252454,
author = "Płonka Maria",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "889",
pages = "89-101",
year = "2012",
}
14
@article{UEK:2168227694,
author = "Płonka Maria",
title = "Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "397-410",
year = "2011",
}
15
@article{UEK:2168221844,
author = "Płonka Maria",
title = "Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "181",
pages = "141-149",
adress = "",
year = "2011",
}
16
@article{UEK:53289,
author = "Płonka Maria",
title = "Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "848",
pages = "5-17",
year = "2011",
}
17
@article{UEK:2165778488,
author = "Płonka Maria",
title = "Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "105",
pages = "192-198",
adress = "",
year = "2010",
}
18
@article{UEK:2164934373,
author = "Sordyl Grażyna and Płonka Maria",
title = "Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "1",
pages = "91-105",
year = "2010",
}
19
@article{UEK:50443,
author = "Płonka Maria",
title = "Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "808",
pages = "19-32",
year = "2009",
}
20
@article{UEK:2165785563,
author = "Płonka Maria",
title = "Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(12)",
pages = "135-150",
year = "2009",
}
21
@article{UEK:2166033559,
author = "Płonka Maria",
title = "Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(2)",
pages = "24-32",
year = "2008",
}
22
@article{UEK:50786,
author = "Płonka Maria",
title = "Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1197",
pages = "359-367",
adress = "",
year = "2008",
}
23
@article{UEK:2166080965,
author = "Płonka Maria",
title = "Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "26-34",
year = "2008",
}
24
@article{UEK:2165777115,
author = "Płonka Maria",
title = "Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(11)",
pages = "57-77",
year = "2008",
}
25
@article{UEK:51835,
author = "Płonka Maria",
title = "Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki",
number = "1(9)",
pages = "111-126",
year = "2006",
}
26
@article{UEK:53053,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "207-224",
year = "2005",
}
27
@article{UEK:2168257302,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce",
journal = "Wieś i Rolnictwo : kwartalnik",
number = "4 (125)",
pages = "81-90",
year = "2004",
}
28
@article{UEK:2168230520,
author = "Cieśla Stanisław and Płonka Maria",
title = "Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "51-66",
year = "2002",
}
29
@article{UEK:2168224370,
author = "Golik Danuta and Płonka Maria",
title = "Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "45-58",
year = "2002",
}
30
@article{UEK:2168230518,
author = "Płonka Maria",
title = "Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "11-25",
year = "2002",
}
31
@article{UEK:2168224368,
author = "Płonka Maria",
title = "Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "27-43",
year = "2002",
}
32
@article{UEK:2168242856,
author = "Płonka Maria",
title = "Rozwój orientacji marketingowej polskich banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "4",
pages = "31-49",
year = "2001",
}
33
@article{UEK:2168230552,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "584",
pages = "25-39",
year = "2001",
}
34
@article{UEK:2168245852,
author = "Płonka Maria",
title = "Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "536",
pages = "47-61",
year = "1999",
}
35
@article{UEK:2168257648,
author = "Płonka Maria",
title = "Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "z. 2",
pages = "159-178",
year = "1999",
}
36
@article{UEK:2168257334,
author = "Płonka Maria",
title = "Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych)",
journal = "Penetrator",
number = "9 (93)",
pages = "19-24",
year = "1998",
}
37
@article{UEK:2168245892,
author = "Płonka Maria",
title = "Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy : (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "37-52",
year = "1997",
}
38
@article{UEK:2168246112,
author = "Płonka Maria",
title = "Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "482",
pages = "13-27",
year = "1997",
}
39
@article{UEK:2168245890,
author = "Kolbusz Franciszek and Płonka Maria",
title = "Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "13-28",
year = "1997",
}
40
@article{UEK:2168262326,
author = "Płonka Maria",
title = "Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "3 (365)",
pages = "18-24",
year = "1995",
}
41
@article{UEK:2168262330,
author = "Płonka Maria and Kolbusz Franciszek",
title = "Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "8 (370)",
pages = "15-19",
year = "1995",
}
42
@article{UEK:2168248160,
author = "Płonka Maria",
title = "Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "442",
pages = "13-22",
year = "1994",
}
43
@article{UEK:2168246406,
author = "Płonka Maria",
title = "Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "425",
pages = "27-39",
year = "1994",
}
44
@article{UEK:2168258226,
author = "Płonka Maria",
title = "Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "135-149",
year = "1992",
}
45
@article{UEK:2168258136,
author = "Płonka Maria",
title = "Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "71-88",
year = "1992",
}
46
@article{UEK:2168258030,
author = "Bigos Maria and Cieśla Stanisław",
title = "Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej Gromada",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "37-51",
year = "1988",
}
47
@article{UEK:2168249568,
author = "Bigos Maria",
title = "Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel Orbis-Cracovia w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "127-140",
year = "1988",
}