Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 i kierunki ich rozwoju
Źródło:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2009, s. 4-20
Sygnatura:
NP-1231/[2]/Magazyn
Nr:
2168222306
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Studium Wykonalności dla Małopolskiego Centrum Technologii i Rozwoju
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Opis fizyczny:
65, [6] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Projekt pt. "Przygotowanie podstaw konceptualnych i formalno-organizacyjnych w celu uruchomienia Centrum Zaawansowanych Technologii i Rozwoju (CZTR)", Bibliogr.
Nr:
2166352410
raport/sprawozdanie
3

Autor:
Tytuł:
Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 207-216. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162105680
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych = Stimulants Related to the Development of Mutual Insurance Associations in Various Socio-economic Systems
Źródło:
Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 113-119. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 7)
ISBN:
978-83-7252-462-1
Nr:
50892
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej = Financial Institutions as Social Economy Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50443
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk = Market Decision Assumptions of Non-profit Organisations
Źródło:
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-039-7
Nr:
2166049374
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = Determinants of Effectiveness of Mutual Insurance Societies in Poland
Źródło:
Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 108-116. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 127)
ISBN:
978-83-7417-419-0
Nr:
50799
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej = Selected Aspects of Measuring Social Added Value Created by Social Economy Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009) , s. 135-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165785563
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Źródło:
Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce / [red. Justyna Dąbrowska] - Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2008, s. 105-124
ISBN:
978-83-60337-64-6
Nr:
2168257298
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Prawne aspekty funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Źródło:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2008, s. 23-53
Sygnatura:
NP-1231/[1]/Magazyn
Nr:
2164926652
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej : relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości = The Management of Social Economy Objects : a Relic of the Past or an Important Direction of the Future
Źródło:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 185-199. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165689248
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Ocena atrakcyjności oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 105-116. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288540
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008) , s. 26-34 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166080965
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Źródło:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2008, s. 12-22
Sygnatura:
NP-1231/[1]/Magazyn
Nr:
2164926565
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku = The Idea of Mutuality against the Challenges of Insurance Market of the 21st Century
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008) , s. 359-367. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50786
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008) , s. 24-32 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166033559
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku = Intellectual Capital as an Entity's Competitiveness Premise on the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008) , s. 57-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2165777115
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Internet jako kanał dystrybucji ubezpieczeń
Źródło:
Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 181-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2168257328
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego
Źródło:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 136-167
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697618
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2000-2006 = The Position of Mutual Insurance Companies on the Polish Insurance Market, 2000-2006
Źródło:
Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 53-61. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-380-8
Nr:
2165702881
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów = Mutuality and Internal Democracy of Mutual Insurance Companies in Poland in the Light of an Analysis of Statutes
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166036577
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289623
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2007, s. 8-23
Program badawczy:
12/KU/1/2007/S
Sygnatura:
NP-1023/[3]/Magazyn
Nr:
2168317921
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2006, s. 38-48
Program badawczy:
105/KU/2/2006/363
Sygnatura:
NP-1023/[2]/Magazyn
Nr:
2168317899
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Płonka Maria , Brewczyński Maciej
Tytuł:
Ewolucja prawnych regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = Evolution of Legal Regulations of Mutual Insurance Companies in Poland
Źródło:
Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 61-75. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-347-1
Nr:
2166127776
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej
Źródło:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 271-283. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51801
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 149-169. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048603
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku = Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy ot the 21st Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006) , s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51835
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstw na przykładzie wybranych ubezpieczeń ekologicznych
Źródło:
Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. nauk. Tadeusz Pindór - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s. 188-196 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-64-7
Nr:
2166054321
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce = The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 207-224. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53053
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych
Źródło:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 197-206. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51869
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) jako alternatywne instytucje finansowe działające w środowiskach lokalnych = Cooperative Loans and Savings Offices - Alternative Financial Institutions Operating at the Local Level
Źródło:
Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych = Local Development - Use of EU and Regional Tools / red. nauk. Paweł Mickiewicz - Szczecin: Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 2005 r., 2005, s. 367-373. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-920132-7-1
Nr:
2168257376
rozdział w monografii
33

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a perspektywy ich rozwoju
Źródło:
Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 149-155 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-180-3
Nr:
2166501706
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Autor:
Tytuł:
Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych : studia przypadków = Practical Segmentation in Banking and Insurance Institutions : Case Studies
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 207-219. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2005, s. 19-34
Program badawczy:
107/KU/1/2005/279
Sygnatura:
NP-1023/[1]/Magazyn
Nr:
2168317873
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce
Źródło:
Wieś i Rolnictwo : kwartalnik. - nr 4 (125) (2004) , s. 81-90. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257302
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia
Źródło:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 75-82
ISBN:
83-7252-230-8
Nr:
2166378082
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle pozostałych ubezpieczeń w świetle analizy ekonomiczno-finansowej, marketingowej i badania opinii
Źródło:
Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA2004, s. 46-96. - Aneks - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-972/Magazyn
Nr:
2168272820
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Marketing instytucji finansowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
60 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-236-7
Nr:
2168222918
skrypt
41

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego
Źródło:
Rynek usług ubezpieczeniowych / [red. nauk. Józef Perenc] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 46-71
ISBN:
83-7241-380-0
Nr:
2168257540
rozdział w monografii
42

Autor:
Tytuł:
Specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych = A Distinctive Nature of Insurance Services Marketing
Źródło:
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 333-346. - Summ.
ISBN:
83-7252-179-4
Nr:
2168225330
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Autor:
Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Tytuł:
Globalizacja a marketing usług ubezpieczeniowych
Źródło:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 217-238. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168257310
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
Źródło:
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI2003, s. 64-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-808/Magazyn
Nr:
2168284311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
Źródło:
Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba] - Gdańsk-Jurata: Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 159-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-88835-07-6
Nr:
2168257318
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym = Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224370
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Rynki docelowe polskich banków
Źródło:
Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju / Kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK, wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA2002, s. 1-72 - Bibliogr.
Program badawczy:
76/KBiU/4/2002/S
Sygnatura:
NP-809/Magazyn
Nr:
2168318655
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską = Polish Banks in the Face of the Integration Into the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002) , s. 11-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230518
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku)
Źródło:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002, s. 193-204
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168257552
rozdział w monografii
51

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku = The Directions of Development of Banking Service Distribution on the Threshold of the 21st century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224368
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków = Development of the Marketing Orientations of Polish Banks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001) , s. 31-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242856
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Masowa czy zindywidualizowana obsługa klienta banku?
Źródło:
Marketing usług profesjonalnych. [T. 3], Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji, 21-22 maja 2001 roku "Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty" / red. Kazimierz Rogoziński - Poznań: Z-d Poligraficzny MARS GRAF M. R. Sójka, 2001, s. 255-271
ISBN:
83-87005-00-2
Nr:
2168257536
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Autor:
Tytuł:
Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu = Premises of the Formulation of the Enterprises' Competition Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230552
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty = Polish Banks' Competition Strategies - Selected Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 159-178. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257648
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Konkurencja cenowa banków polskich - próba oceny
Źródło:
Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999, s. 149-153 - Bibliogr.
ISBN:
83-85809-50-3
Nr:
2168257296
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Autor:
Tytuł:
Kierunki przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim a polityka rolna Unii Europejskiej = Directions of Structural Transformations in Polish Agriculture Against Agrarian Policy of the European Union Community
Źródło:
Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2 / red. nauk. Stanisław Paszkowski - Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1999, s. 87-109. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rolnictwo ; 53)
Nr:
2168283745
rozdział w monografii
58

Autor:
Tytuł:
Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej = Polish Agriculture Facing the Accession to European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245852
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych)
Źródło:
Penetrator. - 9 (93) (1998) , s. 19-24 - Bibliogr.
Nr:
2168257334
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania funduszy restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej w rolnictwie małopolskim
Źródło:
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ1998, s. 12-29
Sygnatura:
NP-567/Magazyn
Nr:
2168265948
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej = Restructuring of Polish Agriculture as Preliminary Stage in the Process of Becoming a Member of European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997) , s. 13-28. - Summ.
Nr:
2168245890
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy : (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich) = Selection of Target Markets as Determinant of Company's Effective Functioning : (on the Basis of a Case Study of Creamery Cooperatives)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997) , s. 37-52. - Summ.
Nr:
2168245892
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku = Processes of Adjustment of Co-operative Creameries to Market Requirements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997) , s. 13-27. - Summ.
Nr:
2168246112
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 209-221 - Bibliogr.
Nr:
2168236660
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
198 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/698
Nr:
2168261792
doktorat
66

Tytuł:
Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 8 (370) (1995) , s. 15-19
Nr:
2168262330
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach
Źródło:
Bank Spółdzielczy. - nr 3 (365) (1995) , s. 18-24
Nr:
2168262326
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku = Segmentation of Food Consumers as Strategy of Competitiveness in the Market Place
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248160
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym = Marketing Functions in Farm Produce Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 425 (1994) , s. 27-39. - Summ.
Nr:
2168246406
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej = Directions of Changes in the Non-economic Activities of Peasants' Self-Help Village Co-operatives under the Conditions of Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 71-88. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258136
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego = Self-Help Cooperatives and Task of Cultural Stimulation of Rural Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 135-149. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258226
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie = Profitability Determinants of Hotel Businesses : Analysis Featuring the State-owned "Orbis-Cracovia"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 127-140. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168249568
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 37-51. - Summ., rez.
Nr:
2168258030
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
77/Kfin/3/2001/S
Sygnatura:
NP-748/Magazyn
Nr:
2168281691
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
44/KPA/1/99/S
Sygnatura:
NP-611/Magazyn
Nr:
2168333567
naukowo-badawcze
1
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 i kierunki ich rozwoju / Maria PŁONKA // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2009), s. 4-20
2
Studium Wykonalności dla Małopolskiego Centrum Technologii i Rozwoju / autorzy: Adam Gałecki, Jakub GŁOWACKI, Jerzy HAUSNER, Jarosław KACZMAREK, Łukasz MAMICA, Ambroży MITUŚ, Maria PŁONKA, Bohdan Turowski. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 65, [6] s. : il. ; 21 cm. - Projekt pt. "Przygotowanie podstaw konceptualnych i formalno-organizacyjnych w celu uruchomienia Centrum Zaawansowanych Technologii i Rozwoju (CZTR)". - Bibliogr.
3
Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 207-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
4
Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych = Stimulants Related to the Development of Mutual Insurance Associations in Various Socio-economic Systems / Maria PŁONKA // W: Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 7). - S. 113-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-462-1
5
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej = Financial Institutions as Social Economy Entities / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
6
Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk = Market Decision Assumptions of Non-profit Organisations / Maria PŁONKA // W: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-039-7
7
Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = Determinants of Effectiveness of Mutual Insurance Societies in Poland / Maria PŁONKA // W: Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 127). - S. 108-116. - Summ. - ISBN 978-83-7417-419-0
8
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej = Selected Aspects of Measuring Social Added Value Created by Social Economy Organisations / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009), s. 135-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
9
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce // W: Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce / [red. Justyna Dąbrowska]. - Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2008. - S. 105-124. - ISBN 978-83-60337-64-6
10
Prawne aspekty funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2008), s. 23-53
11
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej : relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości = The Management of Social Economy Objects : a Relic of the Past or an Important Direction of the Future / Maria PŁONKA // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 185-199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
12
Ocena atrakcyjności oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 105-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
13
Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008), s. 26-34. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf. - ISSN 2081-321X
14
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2008), s. 12-22
15
Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku = The Idea of Mutuality against the Challenges of Insurance Market of the 21st Century / Maria PŁONKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008), s. 359-367. - Summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
16
Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008), s. 24-32. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf. - ISSN 2081-321X
17
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku = Intellectual Capital as an Entity's Competitiveness Premise on the Market / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008), s. 57-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf. - ISSN 1506-2635
18
Internet jako kanał dystrybucji ubezpieczeń / Maria PŁONKA // W: Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 181-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-48-9
19
Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego / Maria PŁONKA // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 136-167. - ISBN 978-83-7252-334-1
20
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2000-2006 = The Position of Mutual Insurance Companies on the Polish Insurance Market, 2000-2006 / Maria PŁONKA // W: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 53-61. - Summ. - ISBN 978-83-7252-380-8
21
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów = Mutuality and Internal Democracy of Mutual Insurance Companies in Poland in the Light of an Analysis of Statutes / Maria PŁONKA // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 307-317. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
22
Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
23
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej / Maria PŁONKA // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2007), s. 8-23
24
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów / Maria PŁONKA // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2006), s. 38-48
25
Ewolucja prawnych regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = Evolution of Legal Regulations of Mutual Insurance Companies in Poland / Maria PŁONKA, Maciej Brewczyński // W: Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 61-75. - Summ. - ISBN 978-83-7252-347-1
26
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej / Maria PŁONKA // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 271-283. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
27
Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 149-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
28
Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku = Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy ot the 21st Century / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006), s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
29
Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstw na przykładzie wybranych ubezpieczeń ekologicznych / Maria PŁONKA // W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. nauk. Tadeusz Pindór. - Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005. - S. 188-196. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-64-7
30
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce = The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 207-224. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=80964611. - ISSN 0208-7944
31
Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych / Maria PŁONKA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 197-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
32
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) jako alternatywne instytucje finansowe działające w środowiskach lokalnych = Cooperative Loans and Savings Offices - Alternative Financial Institutions Operating at the Local Level / Maria PŁONKA // W: Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych = Local Development - Use of EU and Regional Tools / red. nauk. Paweł Mickiewicz. - Szczecin : Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 2005 r., 2005. - S. 367-373. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-920132-7-1
33
Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a perspektywy ich rozwoju / Maria PŁONKA // W: Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 149-155. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-180-3
34
Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych : studia przypadków = Practical Segmentation in Banking and Insurance Institutions : Case Studies / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 207-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
35
Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2005), s. 19-34
36
Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce / Maria PŁONKA // Wieś i Rolnictwo : kwartalnik : suplement. - nr 4 (125) (2004), s. 81-90. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-1673
37
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia / Maria PŁONKA // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
38
Perspektywy rozwoju towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów / Maria PŁONKA // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 75-82. - ISBN 83-7252-230-8
39
Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle pozostałych ubezpieczeń w świetle analizy ekonomiczno-finansowej, marketingowej i badania opinii / Maria PŁONKA // W: Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2004), s. 46-96. - Aneks. - Bibliogr.
40
Marketing instytucji finansowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Maria PŁONKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 60 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-236-7
41
Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego / Maria PŁONKA // W: Rynek usług ubezpieczeniowych / [red. nauk. Józef Perenc]. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 46-71. - ISBN 83-7241-380-0
42
Specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych = A Distinctive Nature of Insurance Services Marketing / Maria PŁONKA // W: Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 333-346. - Summ. - ISBN 83-7252-179-4
43
Globalizacja a marketing usług ubezpieczeniowych / Maria PŁONKA // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 217-238. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
44
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - (2003), s. 64-83. - Bibliogr.
45
Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba]. - Gdańsk-Jurata : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003. - S. 159-174. - Bibliogr. - ISBN 83-88835-07-6
46
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym = Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment / Danuta GOLIK, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13617. - ISSN 0208-7944
47
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region / Stanisław CIEŚLA, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Rynki docelowe polskich banków / Maria PŁONKA // W: Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju / Kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK, wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA. - (2002), s. 1-72. - Bibliogr.
49
Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską = Polish Banks in the Face of the Integration Into the European Union / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 11-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku) / Maria PŁONKA // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 193-204. - ISBN 83-7246-127-9
51
Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku = The Directions of Development of Banking Service Distribution on the Threshold of the 21st century / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13618. - ISSN 0208-7944
52
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków = Development of the Marketing Orientations of Polish Banks / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001), s. 31-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
53
Masowa czy zindywidualizowana obsługa klienta banku? / Maria PŁONKA // W: Marketing usług profesjonalnych. [T. 3], Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji, 21-22 maja 2001 roku "Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty" / red. Kazimierz Rogoziński. - Poznań : Z-d Poligraficzny MARS GRAF M. R. Sójka, 2001. - S. 255-271. - ISBN 83-87005-00-2
54
Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu = Premises of the Formulation of the Enterprises' Competition Strategy / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12589. - ISSN 0208-7944
55
Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty = Polish Banks' Competition Strategies - Selected Aspects / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 159-178. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
56
Konkurencja cenowa banków polskich - próba oceny / Maria PŁONKA // W: Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1999. - S. 149-153. - Bibliogr. - ISBN 83-85809-50-3
57
Kierunki przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim a polityka rolna Unii Europejskiej = Directions of Structural Transformations in Polish Agriculture Against Agrarian Policy of the European Union Community / Maria PŁONKA // W: Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2 / red. nauk. Stanisław Paszkowski. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1999. - (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu ; 308. Rolnictwo, ISSN 0137-1754 ; 53). - S. 87-109. - Summ. - Bibliogr.
58
Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej = Polish Agriculture Facing the Accession to European Union / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych) / Maria PŁONKA // Penetrator. - 9 (93) (1998), s. 19-24. - Bibliogr. - ISSN 1505-2842
60
Możliwości wykorzystania funduszy restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej w rolnictwie małopolskim / Maria PŁONKA // W: Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ. - (1998), s. 12-29
61
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej = Restructuring of Polish Agriculture as Preliminary Stage in the Process of Becoming a Member of European Union / Franciszek KOLBUSZ, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 13-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
62
Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy : (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich) = Selection of Target Markets as Determinant of Company's Effective Functioning : (on the Basis of a Case Study of Creamery Cooperatives) / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 37-52. - Summ. - ISSN 0208-7944
63
Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku = Processes of Adjustment of Co-operative Creameries to Market Requirements / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997), s. 13-27. - Summ. - ISSN 0208-7944
64
Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych / Maria PŁONKA // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 209-221. - Bibliogr.
65
Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego / Maria PŁONKA ; Promotor: Jan SZUMILAK. - Kraków, 1996. - 198 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 12 k. - Bibliogr.
66
Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych / Maria PŁONKA, Franciszek KOLBUSZ // Bank Spółdzielczy. - nr 8 (370) (1995), s. 15-19. - ISSN 0208-7553
67
Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach / Maria PŁONKA // Bank Spółdzielczy. - nr 3 (365) (1995), s. 18-24. - ISSN 0208-7553
68
Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku = Segmentation of Food Consumers as Strategy of Competitiveness in the Market Place / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
69
Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym = Marketing Functions in Farm Produce Market / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 425 (1994), s. 27-39. - Summ. - ISSN 0208-7944
70
Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej = Directions of Changes in the Non-economic Activities of Peasants' Self-Help Village Co-operatives under the Conditions of Economic Reform / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 71-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
71
Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego = Self-Help Cooperatives and Task of Cultural Stimulation of Rural Population / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 135-149. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
72
Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie = Profitability Determinants of Hotel Businesses : Analysis Featuring the State-owned "Orbis-Cracovia" / Maria BIGOS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 127-140. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
73
Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada" / Maria BIGOS, Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 37-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
74
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków / Kier. tematu: Franciszek KOLBUSZ; wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Płonka M., (2009), Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 i kierunki ich rozwoju. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2], s. 4-20.
2
Gałecki A., Głowacki J., Hausner J., Kaczmarek J., Mamica Ł., Mituś A., Płonka M., Turowski B., (2009), Studium Wykonalności dla Małopolskiego Centrum Technologii i Rozwoju, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 65, [6] s.
3
Płonka M., (2009), Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 207-216.
4
Płonka M., (2009), Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych. [W:] Sułkowska W. (red.), Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 7), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-119.
5
Płonka M., (2009), Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 808, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/164985955
6
Płonka M., (2009), Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk. [W:] Fatuła D. (red.), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 41-50.
7
Płonka M., (2009), Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Handschke J. (red.), Studia ubezpieczeniowe (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 127), Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 108-116.
8
Płonka M., (2009), Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(12), s. 135-150.
9
Płonka M., (2008), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Dąbrowska J. (red.), Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor, s. 105-124.
10
Płonka M., (2008), Prawne aspekty funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1], s. 23-53.
11
Płonka M., (2008), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej : relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 185-199.
12
Płonka M., (2008), Ocena atrakcyjności oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 105-116.
13
Płonka M., (2008), Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 26-34; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf
14
Płonka M., (2008), Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1], s. 12-22.
15
Płonka M., (2008), Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1197, s. 359-367.
16
Płonka M., (2008), Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 1(2), s. 24-32; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf
17
Płonka M., (2008), Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(11), s. 57-77; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf
18
Płonka M., (2007), Internet jako kanał dystrybucji ubezpieczeń. [W:] Potocki A. (red.), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 181-191.
19
Płonka M., (2007), Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 136-167.
20
Płonka M., (2007), Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2000-2006. [W:] Sułkowska W. (red.), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-61.
21
Płonka M., (2007), Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 307-317.
22
Płonka M., (2007), Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 69-80.
23
Płonka M., (2007), Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3], s. 8-23.
24
Płonka M., (2006), Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2], s. 38-48.
25
Płonka M., Brewczyński M., (2006), Ewolucja prawnych regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (red.), Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-75.
26
Płonka M., (2006), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 271-283.
27
Płonka M., (2006), Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 149-169.
28
Płonka M., (2006), Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki", nr 1(9), s. 111-126.
29
Płonka M., (2005), Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstw na przykładzie wybranych ubezpieczeń ekologicznych. [W:] Pindór T. (red.), Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 188-196.
30
Płonka M., (2005), Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 207-224; https://bazekon.uek.krakow.pl/80964611
31
Płonka M., (2005), Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 197-206.
32
Płonka M., (2005), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) jako alternatywne instytucje finansowe działające w środowiskach lokalnych. [W:] Mickiewicz P. (red.), Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych, Szczecin : Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 2005 r., s. 367-373.
33
Płonka M., (2005), Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a perspektywy ich rozwoju. [W:] Szumlicz T. (red.), Ubezpieczenia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 149-155.
34
Płonka M., (2005), Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych : studia przypadków. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 207-219.
35
Płonka M., (2005), Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1], s. 19-34.
36
Płonka M., (2004), Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce, "Wieś i Rolnictwo : kwartalnik", nr 4 (125), s. 81-90.
37
Płonka M., (2004), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 315-326.
38
Płonka M., (2004), Perspektywy rozwoju towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów. [W:] Sułkowska W. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 5, Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-82.
39
Płonka M., (2004), Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle pozostałych ubezpieczeń w świetle analizy ekonomiczno-finansowej, marketingowej i badania opinii. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej, s. 46-96.
40
Płonka M., (2004), Marketing instytucji finansowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 60 s.
41
Płonka M., (2004), Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego. [W:] Perenc J. (red.), Rynek usług ubezpieczeniowych, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 46-71.
42
Płonka M., (2003), Specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych. [W:] Sułkowska W. (red.), Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 333-346.
43
Płonka M., (2003), Globalizacja a marketing usług ubezpieczeniowych. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 217-238.
44
Płonka M., (2003), Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 64-83.
45
Płonka M., (2003), Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. [W:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Gdańsk-Jurata : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 159-174.
46
Golik D., Płonka M., (2002), Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 45-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/13617
47
Cieśla S., Płonka M., (2002), Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 51-66.
48
Płonka M., (2002), Rynki docelowe polskich banków. [W:] Szewczyk R. (kierownik tematu), Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju, s. 1-72.
49
Płonka M., (2002), Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 11-25.
50
Płonka M., (2002), Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku). [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 3, Ubezpieczenia, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 193-204.
51
Płonka M., (2002), Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 27-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/13618
52
Płonka M., (2001), Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 4, s. 31-49.
53
Płonka M., (2001), Masowa czy zindywidualizowana obsługa klienta banku?. [W:] Rogoziński K. (red.), Marketing usług profesjonalnych, [T. 3], Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji, 21-22 maja 2001 roku "Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty", Poznań : Z-d Poligraficzny MARS GRAF M. R. Sójka, s. 255-271.
54
Płonka M., (2001), Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 584, s. 25-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/12589
55
Płonka M., (1999), Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 159-178.
56
Płonka M., (1999), Konkurencja cenowa banków polskich - próba oceny. [W:] Karwowski J. (red.), Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 149-153.
57
Płonka M., (1999), Kierunki przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim a polityka rolna Unii Europejskiej. [W:] Paszkowski S. (red.), Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2 (Rolnictwo; 53), Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, s. 87-109.
58
Płonka M., (1999), Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 47-61.
59
Płonka M., (1998), Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych), "Penetrator", 9 (93), s. 19-24.
60
Płonka M., (1998), Możliwości wykorzystania funduszy restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej w rolnictwie małopolskim. [W:] Kolbusz F. (kierownik tematu), Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską, s. 12-29.
61
Kolbusz F., Płonka M., (1997), Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 13-28.
62
Płonka M., (1997), Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 37-52.
63
Płonka M., (1997), Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 13-27.
64
Płonka M., (1996), Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 209-221.
65
Płonka M., (1996), Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego, Prom. Szumilak J., Kraków : , 198 k.
66
Płonka M., Kolbusz F., (1995), Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, "Bank Spółdzielczy", nr 8 (370), s. 15-19.
67
Płonka M., (1995), Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach, "Bank Spółdzielczy", nr 3 (365), s. 18-24.
68
Płonka M., (1994), Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 442, s. 13-22.
69
Płonka M., (1994), Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 425, s. 27-39.
70
Płonka M., (1992), Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 71-88.
71
Płonka M., (1992), Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 135-149.
72
Bigos M., (1988), Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 127-140.
73
Bigos M., Cieśla S., (1988), Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 37-51.
74
Sordyl G., Płonka M., Czerwiec-Janus E., Szkarłat A., (2001), Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
75
Płonka M., Cieśla S., (1999), Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, Kolbusz F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
1
@unpublished{UEK:2168222306,
author = "Płonka Maria",
title = "Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 i kierunki ich rozwoju",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2]",
pages = "4-20",
year = "2009",
}
2
@misc{UEK:2166352410,
author = "Gałecki Adam and Głowacki Jakub and Hausner Jerzy and Kaczmarek Jarosław and Mamica Łukasz and Mituś Ambroży and Płonka Maria and Turowski Bohdan",
title = "Studium Wykonalności dla Małopolskiego Centrum Technologii i Rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
}
3
@inbook{UEK:2162105680,
author = "Płonka Maria",
title = "Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Marketing",
pages = "207-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
4
@inbook{UEK:50892,
author = "Płonka Maria",
title = "Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "113-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-462-1",
}
5
@article{UEK:50443,
author = "Płonka Maria",
title = "Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "808",
pages = "19-32",
year = "2009",
}
6
@inbook{UEK:2166049374,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk",
booktitle = "Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "41-50",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-039-7",
}
7
@inbook{UEK:50799,
author = "Płonka Maria",
title = "Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Studia ubezpieczeniowe",
pages = "108-116",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-419-0",
}
8
@article{UEK:2165785563,
author = "Płonka Maria",
title = "Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(12)",
pages = "135-150",
year = "2009",
}
9
@inbook{UEK:2168257298,
author = "Płonka Maria",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce",
pages = "105-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Klon/Jawor",
year = "2008",
isbn = "978-83-60337-64-6",
}
10
@unpublished{UEK:2164926652,
author = "Płonka Maria",
title = "Prawne aspekty funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1]",
pages = "23-53",
year = "2008",
}
11
@inbook{UEK:2165689248,
author = "Płonka Maria",
title = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej : relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "185-199",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
12
@inbook{UEK:2166288540,
author = "Płonka Maria",
title = "Ocena atrakcyjności oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "105-116",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
13
@article{UEK:2166080965,
author = "Płonka Maria",
title = "Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "26-34",
year = "2008",
}
14
@unpublished{UEK:2164926565,
author = "Płonka Maria",
title = "Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1]",
pages = "12-22",
year = "2008",
}
15
@article{UEK:50786,
author = "Płonka Maria",
title = "Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1197",
pages = "359-367",
adress = "",
year = "2008",
}
16
@article{UEK:2166033559,
author = "Płonka Maria",
title = "Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(2)",
pages = "24-32",
year = "2008",
}
17
@article{UEK:2165777115,
author = "Płonka Maria",
title = "Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(11)",
pages = "57-77",
year = "2008",
}
18
@inbook{UEK:2168257328,
author = "Płonka Maria",
title = "Internet jako kanał dystrybucji ubezpieczeń",
booktitle = "Metody i obszary zarządzania",
pages = "181-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
19
@inbook{UEK:2165697618,
author = "Płonka Maria",
title = "Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "136-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
20
@inbook{UEK:2165702881,
author = "Płonka Maria",
title = "Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2000-2006",
booktitle = "Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "53-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-380-8",
}
21
@inbook{UEK:2166036577,
author = "Płonka Maria",
title = "Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "307-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
22
@inbook{UEK:2166289623,
author = "Płonka Maria",
title = "Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe",
booktitle = "Marketing",
pages = "69-80",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
23
@unpublished{UEK:2168317921,
author = "Płonka Maria",
title = "Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3]",
pages = "8-23",
year = "2007",
}
24
@unpublished{UEK:2168317899,
author = "Płonka Maria",
title = "Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2]",
pages = "38-48",
year = "2006",
}
25
@inbook{UEK:2166127776,
author = "Płonka Maria and Brewczyński Maciej",
title = "Ewolucja prawnych regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "61-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7252-347-1",
}
26
@inbook{UEK:51801,
author = "Płonka Maria",
title = "Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "271-283",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
27
@inbook{UEK:2166048603,
author = "Płonka Maria",
title = "Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce",
booktitle = "Marketing",
pages = "149-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
28
@article{UEK:51835,
author = "Płonka Maria",
title = "Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki",
number = "1(9)",
pages = "111-126",
year = "2006",
}
29
@inbook{UEK:2166054321,
author = "Płonka Maria",
title = "Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstw na przykładzie wybranych ubezpieczeń ekologicznych",
booktitle = "Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia",
pages = "188-196",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2005",
isbn = "83-88771-64-7",
}
30
@article{UEK:53053,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "207-224",
year = "2005",
}
31
@inbook{UEK:51869,
author = "Płonka Maria",
title = "Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "197-206",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
32
@inbook{UEK:2168257376,
author = "Płonka Maria",
title = "Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) jako alternatywne instytucje finansowe działające w środowiskach lokalnych",
booktitle = "Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych",
pages = "367-373",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 2005 r.",
year = "2005",
isbn = "83-920132-7-1",
}
33
@inbook{UEK:2166501706,
author = "Płonka Maria",
title = "Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a perspektywy ich rozwoju",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "149-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-180-3",
}
34
@inbook{UEK:2166027667,
author = "Płonka Maria",
title = "Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych : studia przypadków",
booktitle = "Marketing",
pages = "207-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
35
@unpublished{UEK:2168317873,
author = "Płonka Maria",
title = "Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1]",
pages = "19-34",
year = "2005",
}
36
@article{UEK:2168257302,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce",
journal = "Wieś i Rolnictwo : kwartalnik",
number = "4 (125)",
pages = "81-90",
year = "2004",
}
37
@inbook{UEK:2166289863,
author = "Płonka Maria",
title = "Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "315-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
38
@inbook{UEK:2166378082,
author = "Płonka Maria",
title = "Perspektywy rozwoju towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia",
pages = "75-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-230-8",
}
39
@unpublished{UEK:2168272820,
author = "Płonka Maria",
title = "Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle pozostałych ubezpieczeń w świetle analizy ekonomiczno-finansowej, marketingowej i badania opinii",
booktitle = "Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej",
pages = "46-96",
year = "2004",
}
40
@book{UEK:2168222918,
author = "Płonka Maria",
title = "Marketing instytucji finansowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-236-7",
}
41
@inbook{UEK:2168257540,
author = "Płonka Maria",
title = "Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Rynek usług ubezpieczeniowych",
pages = "46-71",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-7241-380-0",
}
42
@inbook{UEK:2168225330,
author = "Płonka Maria",
title = "Specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych",
booktitle = "Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.)",
pages = "333-346",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-179-4",
}
43
@inbook{UEK:2168257310,
author = "Płonka Maria",
title = "Globalizacja a marketing usług ubezpieczeniowych",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "217-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
44
@unpublished{UEK:2168284311,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "64-83",
year = "2003",
}
45
@inbook{UEK:2168257318,
author = "Płonka Maria",
title = "Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji",
pages = "159-174",
adress = "Gdańsk-Jurata",
publisher = "Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową",
year = "2003",
isbn = "83-88835-07-6",
}
46
@article{UEK:2168224370,
author = "Golik Danuta and Płonka Maria",
title = "Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "45-58",
year = "2002",
}
47
@article{UEK:2168230520,
author = "Cieśla Stanisław and Płonka Maria",
title = "Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "51-66",
year = "2002",
}
48
@unpublished{UEK:2168318655,
author = "Płonka Maria",
title = "Rynki docelowe polskich banków",
booktitle = "Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju",
pages = "1-72",
year = "2002",
}
49
@article{UEK:2168230518,
author = "Płonka Maria",
title = "Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "11-25",
year = "2002",
}
50
@inbook{UEK:2168257552,
author = "Płonka Maria",
title = "Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku)",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia",
pages = "193-204",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
51
@article{UEK:2168224368,
author = "Płonka Maria",
title = "Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "27-43",
year = "2002",
}
52
@article{UEK:2168242856,
author = "Płonka Maria",
title = "Rozwój orientacji marketingowej polskich banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "4",
pages = "31-49",
year = "2001",
}
53
@inbook{UEK:2168257536,
author = "Płonka Maria",
title = "Masowa czy zindywidualizowana obsługa klienta banku?",
booktitle = "Marketing usług profesjonalnych. [T. 3], Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji, 21-22 maja 2001 roku "Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty"",
pages = "255-271",
adress = "Poznań",
publisher = "Z-d Poligraficzny MARS GRAF M. R. Sójka",
year = "2001",
isbn = "83-87005-00-2",
}
54
@article{UEK:2168230552,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "584",
pages = "25-39",
year = "2001",
}
55
@article{UEK:2168257648,
author = "Płonka Maria",
title = "Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "z. 2",
pages = "159-178",
year = "1999",
}
56
@inbook{UEK:2168257296,
author = "Płonka Maria",
title = "Konkurencja cenowa banków polskich - próba oceny",
booktitle = "Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne",
pages = "149-153",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "1999",
isbn = "83-85809-50-3",
}
57
@inbook{UEK:2168283745,
author = "Płonka Maria",
title = "Kierunki przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim a polityka rolna Unii Europejskiej",
booktitle = "Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2",
pages = "87-109",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego",
year = "1999",
issn = "0137-1754",
}
58
@article{UEK:2168245852,
author = "Płonka Maria",
title = "Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "536",
pages = "47-61",
year = "1999",
}
59
@article{UEK:2168257334,
author = "Płonka Maria",
title = "Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych)",
journal = "Penetrator",
number = "9 (93)",
pages = "19-24",
year = "1998",
}
60
@unpublished{UEK:2168265948,
author = "Płonka Maria",
title = "Możliwości wykorzystania funduszy restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej w rolnictwie małopolskim",
booktitle = "Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską",
pages = "12-29",
year = "1998",
}
61
@article{UEK:2168245890,
author = "Kolbusz Franciszek and Płonka Maria",
title = "Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "13-28",
year = "1997",
}
62
@article{UEK:2168245892,
author = "Płonka Maria",
title = "Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy : (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "37-52",
year = "1997",
}
63
@article{UEK:2168246112,
author = "Płonka Maria",
title = "Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "482",
pages = "13-27",
year = "1997",
}
64
@inbook{UEK:2168236660,
author = "Płonka Maria",
title = "Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
65
@unpublished{UEK:2168261792,
author = "Płonka Maria",
title = "Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
66
@article{UEK:2168262330,
author = "Płonka Maria and Kolbusz Franciszek",
title = "Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "8 (370)",
pages = "15-19",
year = "1995",
}
67
@article{UEK:2168262326,
author = "Płonka Maria",
title = "Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "3 (365)",
pages = "18-24",
year = "1995",
}
68
@article{UEK:2168248160,
author = "Płonka Maria",
title = "Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "442",
pages = "13-22",
year = "1994",
}
69
@article{UEK:2168246406,
author = "Płonka Maria",
title = "Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "425",
pages = "27-39",
year = "1994",
}
70
@article{UEK:2168258136,
author = "Płonka Maria",
title = "Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "71-88",
year = "1992",
}
71
@article{UEK:2168258226,
author = "Płonka Maria",
title = "Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "135-149",
year = "1992",
}
72
@article{UEK:2168249568,
author = "Bigos Maria",
title = "Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel Orbis-Cracovia w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "127-140",
year = "1988",
}
73
@article{UEK:2168258030,
author = "Bigos Maria and Cieśla Stanisław",
title = "Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej Gromada",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "37-51",
year = "1988",
}
74
@unpublished{UEK:2168281691,
author = "Sordyl Grażyna and Płonka Maria and Czerwiec-Janus Edyta and Szkarłat Anna",
title = "Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
75
@unpublished{UEK:2168333567,
author = "Płonka Maria and Cieśla Stanisław",
title = "Rozwój orientacji marketingowej polskich banków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}