Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Piwowarczyk Jarosław , Molendowska Aleksandra
Tytuł:
Niemiecko-polskie seminarium Fulda 2014
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 14-15. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291223
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Autor:
Grzybek Gabriela , Piwowarczyk Jarosław
Tytuł:
My - Pokolenie Y
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 76. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275689
varia
Zobacz opis całości
3

Autor:
Mukasa Emilie , Piwowarczyk Jarosław
Tytuł:
Studenci z Kongo w Krakowie i na UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 2 (59), s. 86-87. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291393
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Czy entomofagia odmieni świat kulinariów?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291231
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
5

Autor:
Żuber Agnieszka , Zielińska Paulina , Piwowarczyk Jarosław
Tytuł:
Studenci z Fuldy w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 5 (57), s. 48-49
Tryb dostępu:
Nr:
2168281935
varia
Zobacz opis całości
6

Autor:
Kolonko Patrycja , Piwowarczyk Jarosław
Tytuł:
Studenci ze Lwowa w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 76-77
Tryb dostępu:
Nr:
2168281795
varia
7

Tytuł:
Wskaźniki i standardy ilościowe zarządzania kapitałem ludzkim w firmie globalnej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 63-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-21-1
Nr:
2168247634
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wskaźnik i standardy ilościowe zarządzania kapitałem ludzkim w firmie globalnej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 65-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264538
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami w organizacji = The Creation and Implementation of a Competence Management System in an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Coaching jako indywidualna metoda rozwoju kompetencji
Źródło:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 165-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165705533
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Współzależności pomiędzy pomiarem kompetencji a ich doskonaleniem
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 54-77 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248720
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Kopala Monika , Piwowarczyk Jarosław
Tytuł:
Pomiar ryzyka ewaluacyjnego w praktyce zarządzania kapitałem ludzkim
Źródło:
Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : {Q [HCM]} <-> HC Risk / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 83-92
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-514-6
Nr:
2166202948
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Wybrane aspekty oceny efektów szkolenia
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2009, s. 98-124 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248576
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Spotkania z praktyką
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 6 (30), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275083
varia
Zobacz opis całości
15

Autor:
Wójciak Barbara , Piwowarczyk Jarosław
Tytuł:
Inwigilacja personelu w praktyce zarządzania - cele, metody i efekty
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy / red. Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Lendzion - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 348-358 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-04-2
Nr:
2166500648
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Decyzje w sferze personalnej przedsiębiorstwa = Personnel Decisions in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50473
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Praca licencjacka jako narzędzie transferu wiedzy naukowej do praktyki zzl
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak - Warszawa: Difin, 2008, s. 134-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-889-7
Nr:
2166071999
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Praktyka rozwiązywania problemów personalnych
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2008, s. 79-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219648
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Rola prac magisterskich w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Źródło:
Rynek pracy a edukacja / red. Elżbieta Sulima - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 154-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-181-6
Nr:
2168218940
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Wybrane instrumenty rozwoju personelu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
94, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-387-7
Nr:
51881
monografia
21

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 114-122
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165527953
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wyszukiwanie problemów personalnych
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 633-644
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219152
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Problemy personalne w zarządzaniu małą firmą = Problems of Human Resources Management in Managing Small Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 6 (2008) , s. 187-191. - [odczyt: 26.11.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168219722
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne = Participation of Staff in Corporate Governance - Power, Expectations, Decision-Making Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. [65]-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50831
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Stare i nowe instytucje partycypacji przedstawicielskiej = Old and New Institutions of Indirect Worker Participation
Źródło:
Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2007, s. 79-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-042-8
Nr:
2166608191
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Rozpoznawanie problemów personalnych
Źródło:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2007, s. 33-63 - Bibliogr.
Program badawczy:
56/KZZP/1/07/S/417
Sygnatura:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326413
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Teoria decyzji personalnych
Źródło:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2006, s. 5-25 - Bibliogr.
Program badawczy:
89/KZZP/1/2006/S/347
Sygnatura:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2168326471
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Doskonalenie zawodowe
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 142-162
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158464
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Outplacement
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 92-100
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089894
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja = Worker Participation and Its Classification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53076
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
224 s.: il; 24 cm
Seria:
(HR)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-004-8
Nr:
2166159292
monografia
32

Tytuł:
Instrumenty partycypacji pracowników w zarządzaniu
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 79-82
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
System motywacji do pracy
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 60-68
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Rekrutacja i redukcja personelu
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 79-120
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158438
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Rekrutacja pracowników
Źródło:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 20-31
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Rola pracowników w nadzorze korporacyjnym = The Role of Staff in Corporate Governance
Źródło:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 429-449. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244506
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Uczestnictwo pracowników w nadzorze właścicielskim - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2005, s. 107-135 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258516
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle badań empirycznych = Employee Participation in Management in the Light of Empirical Research
Źródło:
Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary factors of company development / red. nauk. Adam Peszko - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 57-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-035-5
Nr:
2166054731
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Źródło:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 81-108
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166510517
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Cele kształcenia ekonomistów
Źródło:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 21-24
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168219216
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
69 s.: il.,; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-215-4
Nr:
2168222914
skrypt
42

Tytuł:
Partycypacja pracownicza w nowych modelach organizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2004, s. 59-80 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258566
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Partycypacja pracownicza w świetle katolickiej nauki społecznej = Employee Participation in Light of Catholic's Social Sciences
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004) , s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
300, [18] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 16 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/392
Nr:
2168221672
doktorat
45

Tytuł:
Rozważania o przejawach, rodzajach i konsekwencjach procesu globalizacji = Thinking on Symptoms, Kinds and Consequences of the Process of Globalisation
Źródło:
Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji = Rural Households Towards Problems of Transformation, Integration and Globalisation / red. Mieczysław Adamowicz - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004, s. 155-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu = Science Works of the Warsaw Agricultural University. Faculty of Agricultural Economic Department of Agricultural Policy and Marketing ; 33)
ISBN:
83-7244-464-1
Nr:
2168252034
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Zastosowanie metody assessment center w planowaniu rozwoju pracowników = Application of the Assessment Centre Method in Employee Development Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 97-112. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168220976
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Partycypacja pracownicza jako czynnik motywowania w przedsiębiorstwie
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 3 (2003) , s. 11-17
Nr:
2168256656
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu - wyniki badań empirycznych = Employee Participation in Management - Results of the Research
Źródło:
Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik - Kraków: Wydawnictwo Poldex, 2003, s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88979-12-4
Nr:
2168256830
rozdział w monografii
49

Autor:
Myjak Teresa , Pawlikowski-Bulcyk Józef , Piwowarczyk Jarosław
Tytuł:
Postawy wobec pracy a problem bezrobocia na przykładzie rejonu Podhala = Attitudies to Work and Problem of Unemployment (Example of Podhale)
Źródło:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003) , s. 541-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256800
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
System motywacyjny współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2003, s. 72-96 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258610
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Outplacement w dojrzałej gospodarce rynkowej
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 7 (2002) , s. 7-12
Nr:
2168255232
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Chlipała Teresa , Piwowarczyk Jarosław
Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2002-10-23 do 2002-10-24
Tytuł:
Przyczyny i skutki współczesnego bezrobocia
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 199-206
ISBN:
83-911343-5-0
Nr:
2168220660
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Konferencja:
I Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Tarnów, Polska, od 2002-06-14 do 2002-06-14
Tytuł:
Akcjonariat pracowniczy jako instrument nowoczesnego zarządzania firmą = Employee Ownekship as a Tool of Modern Firm Management
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. nauk. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002, s. 195-203. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 1)
ISBN:
83-87903-18-3
Nr:
2168237906
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Zarządzanie sukcesorami
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 15-16 (2001) , s. 24-26
Nr:
2168255240
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Promowanie najlepszych czyli wybrane aspekty awansowania pracowników
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 5 (2001) , s. 16-18
Nr:
2168255242
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Motywowanie zyskiem
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 9 (2001) , s. 24-26
Nr:
2168255244
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Metoda zintegrowanej oceny w doborze pracowników = Assessment Center as the Method of Recruitment
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2000, s. 246-257. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914035-1-3
Nr:
2168255392
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Niedoceniane znaczenie adaptacji = Undermining the Role of Adaptation
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 11 (2000) , s. 27-29 - Bibliogr.
Nr:
2168256652
artykuł w czasopiśmie
59

Konferencja:
Zarządzanie personelem dziś i jutro, Łódź, Polska, od 2000-11-06 do 2000-11-07
Tytuł:
Specyfika komunikowania się z Japończykami
Źródło:
Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 2000, s. 65-70 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-12-0
Nr:
2168270422
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Tytuł:
Szkolenie pracowników
Źródło:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 109-129
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249272
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Quality Audit Meeting : japoński sposób na pracę zespołową w firmie
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 32, nr 10 (2000) , s. 16-18 - Bibliogr.
Nr:
2168248676
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Potrzeby człowieka a motywacja do pracy = Human Needs and Motivation to Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000) , s. 79-89. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238722
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KZZP/2/2002/S
Sygnatura:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
121 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
116 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-529/Magazyn
Nr:
2168258234
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
133 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-482/Magazyn
Nr:
2168258170
naukowo-badawcze
1
Niemiecko-polskie seminarium Fulda 2014 / Jarosław PIWOWARCZYK, Aleksandra Molendowska // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 14-15. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
2
My - Pokolenie Y / Gabriela Grzybek, Jarosław PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 76. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
3
Studenci z Kongo w Krakowie i na UEK / Emilie Mukasa, rozmawiał: Jarosław PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 86-87. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
4
Czy entomofagia odmieni świat kulinariów? / Jarosław PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
5
Studenci z Fuldy w Krakowie / Agnieszka Żuber, Paulina Zielińska, Jarosław PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 48-49. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
6
Studenci ze Lwowa w Krakowie / Patrycja Kolonko, Jarosław PIWOWARCZYK // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 76-77. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
7
Wskaźniki i standardy ilościowe zarządzania kapitałem ludzkim w firmie globalnej / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 63-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-21-1
8
Wskaźnik i standardy ilościowe zarządzania kapitałem ludzkim w firmie globalnej / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2011), s. 65-94. - Bibliogr.
9
Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami w organizacji = The Creation and Implementation of a Competence Management System in an Organisation / Jarosław PIWOWARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 21-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
10
Coaching jako indywidualna metoda rozwoju kompetencji / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 165-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
11
Współzależności pomiędzy pomiarem kompetencji a ich doskonaleniem / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 54-77. - Bibliogr.
12
Pomiar ryzyka ewaluacyjnego w praktyce zarządzania kapitałem ludzkim / Monika Kopala, Jarosław PIWOWARCZYK // W: Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : {Q [HCM]} <-> HC Risk / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 83-92. - ISBN 978-83-7246-514-6
13
Wybrane aspekty oceny efektów szkolenia / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 98-124. - Bibliogr.
14
Spotkania z praktyką / Jarosław PIWOWARCZYK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
15
Inwigilacja personelu w praktyce zarządzania - cele, metody i efekty / Barbara Wójciak, Jarosław PIWOWARCZYK // W: Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy / red. Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Lendzion. - Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2008. - S. 348-358. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-04-2
16
Decyzje w sferze personalnej przedsiębiorstwa = Personnel Decisions in Enterprises / Jarosław PIWOWARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161694173. - ISSN 1898-6447
17
Praca licencjacka jako narzędzie transferu wiedzy naukowej do praktyki zzl / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - S. 134-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-889-7
18
Praktyka rozwiązywania problemów personalnych / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 79-98. - Bibliogr.
19
Rola prac magisterskich w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Rynek pracy a edukacja / red. Elżbieta Sulima. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. - S. 154-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-181-6
20
Wybrane instrumenty rozwoju personelu / Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 94, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-387-7
21
Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 114-122. - ISBN 978-83-7252-407-2
22
Wyszukiwanie problemów personalnych / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 633-644. - ISBN 978-83-7285-403-2
23
Problemy personalne w zarządzaniu małą firmą = Problems of Human Resources Management in Managing Small Enterprise / Jarosław PIWOWARCZYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 6 (2008), s. 187-191. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 26.11.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_6.pdf. - ISSN 1897-7391
24
Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne = Participation of Staff in Corporate Governance - Power, Expectations, Decision-Making Procedures / Jarosław PIWOWARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. [65]-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156831800. - ISSN 1898-6447
25
Stare i nowe instytucje partycypacji przedstawicielskiej = Old and New Institutions of Indirect Worker Participation / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej / red. Stanisław Rudolf. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007. - S. 79-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-042-8
26
Rozpoznawanie problemów personalnych / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 33-63. - Bibliogr.
27
Teoria decyzji personalnych / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2006), s. 5-25. - Bibliogr.
28
Doskonalenie zawodowe / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 142-162. - ISBN 83-7252-315-0
29
Outplacement / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 92-100. - ISBN 83-7252-299-5
30
Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja = Worker Participation and Its Classification / Jarosław PIWOWARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006), s. 63-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113158458. - ISSN 0208-7944
31
Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników / Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 224 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7484-004-8
32
Instrumenty partycypacji pracowników w zarządzaniu / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 79-82. - ISBN 83-7252-299-5
33
System motywacji do pracy / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 60-68. - ISBN 83-7252-299-5
34
Rekrutacja i redukcja personelu / Adam SZAŁKOWSKI, Jarosław PIWOWARCZYK // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 79-120. - ISBN 83-7252-315-0
35
Rekrutacja pracowników / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 20-31. - ISBN 83-7252-299-5
36
Rola pracowników w nadzorze korporacyjnym = The Role of Staff in Corporate Governance / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 429-449. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
37
Uczestnictwo pracowników w nadzorze właścicielskim - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 107-135. - Bibliogr.
38
Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle badań empirycznych = Employee Participation in Management in the Light of Empirical Research / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary factors of company development / red. nauk. Adam Peszko. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 57-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-035-5
39
Partycypacja pracowników w zarządzaniu / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 81-108. - ISBN 83-7252-262-6
40
Cele kształcenia ekonomistów / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 21-24. - ISBN 83-7252-216-2
41
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 69 s. : il., ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-215-4
42
Partycypacja pracownicza w nowych modelach organizacji / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 59-80. - Bibliogr.
43
Partycypacja pracownicza w świetle katolickiej nauki społecznej = Employee Participation in Light of Catholic's Social Sciences / Jarosław PIWOWARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004), s. 59-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=54444057. - ISSN 0208-7944
44
Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie / Jarosław PIWOWARCZYK ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2004. - 300, [18] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 16 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000469a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000469b
45
Rozważania o przejawach, rodzajach i konsekwencjach procesu globalizacji = Thinking on Symptoms, Kinds and Consequences of the Process of Globalisation / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji = Rural Households Towards Problems of Transformation, Integration and Globalisation / red. Mieczysław Adamowicz. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2004. - (Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy = Science Works / Warsaw Agricultural University ; 33). - S. 155-167. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-464-1
46
Zastosowanie metody assessment center w planowaniu rozwoju pracowników = Application of the Assessment Centre Method in Employee Development Planning / Jarosław PIWOWARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 97-112. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15316. - ISSN 0208-7944
47
Partycypacja pracownicza jako czynnik motywowania w przedsiębiorstwie / Jarosław PIWOWARCZYK // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 3 (2003), s. 11-17. - ISSN 0032-6186
48
Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu - wyniki badań empirycznych = Employee Participation in Management - Results of the Research / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Wojciech Pawnik. - Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. - S. 69-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88979-12-4
49
Postawy wobec pracy a problem bezrobocia na przykładzie rejonu Podhala = Attitudies to Work and Problem of Unemployment (Example of Podhale) / Teresa Myjak, Józef Pawlikowski-Bulcyk, Jarosław PIWOWARCZYK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003), s. 541-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
50
System motywacyjny współczesnego przedsiębiorstwa / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 72-96. - Bibliogr.
51
Outplacement w dojrzałej gospodarce rynkowej / Jarosław PIWOWARCZYK // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 7 (2002), s. 7-12. - ISSN 0032-6186
52
Przyczyny i skutki współczesnego bezrobocia / Teresa Chlipała, Jarosław PIWOWARCZYK // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - S. 199-206. - ISBN 83-911343-5-0
53
Akcjonariat pracowniczy jako instrument nowoczesnego zarządzania firmą = Employee Ownekship as a Tool of Modern Firm Management / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. nauk. Adam NALEPKA. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2002. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 1). - S. 195-203. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-18-3
54
Zarządzanie sukcesorami / Jarosław PIWOWARCZYK // Personel i Zarządzanie. - nr 15-16 (2001), s. 24-26. - ISSN 1641-0793
55
Promowanie najlepszych czyli wybrane aspekty awansowania pracowników / Jarosław PIWOWARCZYK // Personel i Zarządzanie. - nr 5 (2001), s. 16-18. - ISSN 1641-0793
56
Motywowanie zyskiem / Jarosław PIWOWARCZYK // Personel i Zarządzanie. - nr 9 (2001), s. 24-26. - ISSN 1641-0793
57
Metoda zintegrowanej oceny w doborze pracowników = Assessment Center as the Method of Recruitment / Jarosław M. PIWOWARCZYK // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / red. nauk. Wiesław Waszkielewicz. - Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 2000. - S. 246-257. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914035-1-3
58
Niedoceniane znaczenie adaptacji = Undermining the Role of Adaptation / Jarosław PIWOWARCZYK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 11 (2000), s. 27-29. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
59
Specyfika komunikowania się z Japończykami / Jarosław M. PIWOWARCZYK // W: Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź : Absolwent, 2000. - S. 65-70. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-12-0
60
Szkolenie pracowników / Jarosław PIWOWARCZYK // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 109-129. - ISBN 83-7252-042-9
61
Quality Audit Meeting : japoński sposób na pracę zespołową w firmie / Jarosław PIWOWARCZYK // Problemy Jakości. - R. 32, nr 10 (2000), s. 16-18. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
62
Potrzeby człowieka a motywacja do pracy = Human Needs and Motivation to Work / Jarosław PIWOWARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000), s. 79-89. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych) / kier. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 116 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Piwowarczyk J., Molendowska A., (2014), Niemiecko-polskie seminarium Fulda 2014, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 14-15; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
2
Grzybek G., Piwowarczyk J., (2014), My - Pokolenie Y, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 76; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
3
Mukasa E., Piwowarczyk J., (2014), Studenci z Kongo w Krakowie i na UEK, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 86-87; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
4
Piwowarczyk J., (2014), Czy entomofagia odmieni świat kulinariów?, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
5
Żuber A., Zielińska P., Piwowarczyk J., (2013), Studenci z Fuldy w Krakowie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 48-49; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
6
Kolonko P., Piwowarczyk J., (2013), Studenci ze Lwowa w Krakowie, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 76-77; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
7
Piwowarczyk J., (2012), Wskaźniki i standardy ilościowe zarządzania kapitałem ludzkim w firmie globalnej. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-90.
8
Piwowarczyk J., (2011), Wskaźnik i standardy ilościowe zarządzania kapitałem ludzkim w firmie globalnej. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, s. 65-94.
9
Piwowarczyk J., (2011), Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 21-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189735
10
Piwowarczyk J., (2010), Coaching jako indywidualna metoda rozwoju kompetencji. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-172.
11
Piwowarczyk J., (2010), Współzależności pomiędzy pomiarem kompetencji a ich doskonaleniem. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 54-77.
12
Kopala M., Piwowarczyk J., (2009), Pomiar ryzyka ewaluacyjnego w praktyce zarządzania kapitałem ludzkim. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : {Q [HCM]} <-> HC Risk, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 83-92.
13
Piwowarczyk J., (2009), Wybrane aspekty oceny efektów szkolenia. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 98-124.
14
Piwowarczyk J., (2009), Spotkania z praktyką, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
15
Wójciak B., Piwowarczyk J., (2008), Inwigilacja personelu w praktyce zarządzania - cele, metody i efekty. [W:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J. (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 348-358.
16
Piwowarczyk J., (2008), Decyzje w sferze personalnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 41-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/161694173
17
Piwowarczyk J., (2008), Praca licencjacka jako narzędzie transferu wiedzy naukowej do praktyki zzl. [W:] Urbaniak B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 134-152.
18
Piwowarczyk J., (2008), Praktyka rozwiązywania problemów personalnych. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 79-98.
19
Piwowarczyk J., (2008), Rola prac magisterskich w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Sulima E. (red.), Rynek pracy a edukacja, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 154-162.
20
Kopeć J., Piwowarczyk J., (2008), Wybrane instrumenty rozwoju personelu, Stabryła A. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 94, [1] s.
21
Piwowarczyk J., (2008), Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 114-122.
22
Piwowarczyk J., (2008), Wyszukiwanie problemów personalnych. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 633-644.
23
Piwowarczyk J., (2008), Problemy personalne w zarządzaniu małą firmą, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 6, s. 187-191; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_6.pdf
24
Piwowarczyk J., (2007), Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. [65]-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/156831800
25
Piwowarczyk J., (2007), Stare i nowe instytucje partycypacji przedstawicielskiej. [W:] Rudolf S. (red.), Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 79-102.
26
Piwowarczyk J., (2007), Rozpoznawanie problemów personalnych. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 33-63.
27
Piwowarczyk J., (2006), Teoria decyzji personalnych. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, s. 5-25.
28
Piwowarczyk J., (2006), Doskonalenie zawodowe. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 142-162.
29
Piwowarczyk J., (2006), Outplacement. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 92-100.
30
Piwowarczyk J., (2006), Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 63-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/113158458
31
Piwowarczyk J., (2006), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 224 s.
32
Piwowarczyk J., (2006), Instrumenty partycypacji pracowników w zarządzaniu. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 79-82.
33
Piwowarczyk J., (2006), System motywacji do pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 60-68.
34
Szałkowski A., Piwowarczyk J., (2006), Rekrutacja i redukcja personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 79-120.
35
Piwowarczyk J., (2006), Rekrutacja pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 20-31.
36
Piwowarczyk J., (2006), Rola pracowników w nadzorze korporacyjnym. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 429-449.
37
Piwowarczyk J., (2005), Uczestnictwo pracowników w nadzorze właścicielskim - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 107-135.
38
Piwowarczyk J., (2005), Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle badań empirycznych. [W:] Peszko A. (red.), Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 57-68.
39
Piwowarczyk J., (2005), Partycypacja pracowników w zarządzaniu. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-108.
40
Piwowarczyk J., (2004), Cele kształcenia ekonomistów. [W:] Węgrzecki A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 21-24.
41
Kopeć J., Piwowarczyk J., (2004), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 69 s.
42
Piwowarczyk J., (2004), Partycypacja pracownicza w nowych modelach organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 59-80.
43
Piwowarczyk J., (2004), Partycypacja pracownicza w świetle katolickiej nauki społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/54444057
44
Piwowarczyk J., (2004), Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 300, [18] k.
45
Piwowarczyk J., (2004), Rozważania o przejawach, rodzajach i konsekwencjach procesu globalizacji. [W:] Adamowicz M. (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 155-167.
46
Piwowarczyk J., (2003), Zastosowanie metody assessment center w planowaniu rozwoju pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 97-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/15316
47
Piwowarczyk J., (2003), Partycypacja pracownicza jako czynnik motywowania w przedsiębiorstwie, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 3, s. 11-17.
48
Piwowarczyk J., (2003), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu - wyniki badań empirycznych. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Poldex, s. 69-81.
49
Myjak T., Pawlikowski-Bulcyk J., Piwowarczyk J., (2003), Postawy wobec pracy a problem bezrobocia na przykładzie rejonu Podhala, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", T. 48, z. 2, s. 541-548.
50
Piwowarczyk J., (2003), System motywacyjny współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 72-96.
51
Piwowarczyk J., (2002), Outplacement w dojrzałej gospodarce rynkowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7, s. 7-12.
52
Chlipała T., Piwowarczyk J., (2002), Przyczyny i skutki współczesnego bezrobocia. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 5, Zarządzanie pracą, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 199-206.
53
Piwowarczyk J., (2002), Akcjonariat pracowniczy jako instrument nowoczesnego zarządzania firmą. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 1), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 195-203.
54
Piwowarczyk J., (2001), Zarządzanie sukcesorami, "Personel i Zarządzanie", nr 15-16, s. 24-26.
55
Piwowarczyk J., (2001), Promowanie najlepszych czyli wybrane aspekty awansowania pracowników, "Personel i Zarządzanie", nr 5, s. 16-18.
56
Piwowarczyk J., (2001), Motywowanie zyskiem, "Personel i Zarządzanie", nr 9, s. 24-26.
57
Piwowarczyk J., (2000), Metoda zintegrowanej oceny w doborze pracowników. [W:] Waszkielewicz W. (red.), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Wydział Zarządzania AGH, s. 246-257.
58
Piwowarczyk J., (2000), Niedoceniane znaczenie adaptacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11, s. 27-29.
59
Piwowarczyk J., (2000), Specyfika komunikowania się z Japończykami. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa, T. 2, Łódź : Absolwent, s. 65-70.
60
Piwowarczyk J., (2000), Szkolenie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-129.
61
Piwowarczyk J., (2000), Quality Audit Meeting : japoński sposób na pracę zespołową w firmie, "Problemy Jakości", R. 32, nr 10, s. 16-18.
62
Piwowarczyk J., (2000), Potrzeby człowieka a motywacja do pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 79-89.
63
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
64
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
65
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
66
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., (1999), Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 116 s.
67
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Piwowarczyk J., (1998), Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 k.
1
@article{UEK:2168291223,
author = "Piwowarczyk Jarosław and Molendowska Aleksandra",
title = "Niemiecko-polskie seminarium Fulda 2014",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "14-15",
year = "2014",
}
2
@misc{UEK:2168275689,
author = "Grzybek Gabriela and Piwowarczyk Jarosław",
title = "My - Pokolenie Y",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "76",
year = "2014",
}
3
@misc{UEK:2168291393,
author = "Mukasa Emilie and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Studenci z Kongo w Krakowie i na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "86-87",
year = "2014",
}
4
@article{UEK:2168291231,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Czy entomofagia odmieni świat kulinariów?",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "22-23",
year = "2014",
}
5
@misc{UEK:2168281935,
author = "Żuber Agnieszka and Zielińska Paulina and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Studenci z Fuldy w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "48-49",
year = "2013",
}
6
@misc{UEK:2168281795,
author = "Kolonko Patrycja and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Studenci ze Lwowa w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "76-77",
year = "2013",
}
7
@inbook{UEK:2168247634,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Wskaźniki i standardy ilościowe zarządzania kapitałem ludzkim w firmie globalnej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "63-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-21-1",
}
8
@unpublished{UEK:2168264538,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Wskaźnik i standardy ilościowe zarządzania kapitałem ludzkim w firmie globalnej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "65-94",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2168220034,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "21-37",
year = "2011",
}
10
@inbook{UEK:2165705533,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Coaching jako indywidualna metoda rozwoju kompetencji",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "165-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
11
@unpublished{UEK:2168248720,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Współzależności pomiędzy pomiarem kompetencji a ich doskonaleniem",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "54-77",
year = "2010",
}
12
@inbook{UEK:2166202948,
author = "Kopala Monika and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Pomiar ryzyka ewaluacyjnego w praktyce zarządzania kapitałem ludzkim",
booktitle = "Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : {Q [HCM]} <-> HC Risk",
pages = "83-92",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-514-6",
}
13
@unpublished{UEK:2168248576,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Wybrane aspekty oceny efektów szkolenia",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "98-124",
year = "2009",
}
14
@misc{UEK:2168275083,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Spotkania z praktyką",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "33",
year = "2009",
}
15
@inbook{UEK:2166500648,
author = "Wójciak Barbara and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Inwigilacja personelu w praktyce zarządzania - cele, metody i efekty",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy",
pages = "348-358",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2008",
isbn = "978-83-61215-04-2",
}
16
@article{UEK:50473,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Decyzje w sferze personalnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "41-57",
year = "2008",
}
17
@inbook{UEK:2166071999,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Praca licencjacka jako narzędzie transferu wiedzy naukowej do praktyki zzl",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki",
pages = "134-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-889-7",
}
18
@unpublished{UEK:2168219648,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Praktyka rozwiązywania problemów personalnych",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "79-98",
year = "2008",
}
19
@inbook{UEK:2168218940,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rola prac magisterskich w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
booktitle = "Rynek pracy a edukacja",
pages = "154-162",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2008",
isbn = "978-83-7431-181-6",
}
20
@book{UEK:51881,
author = "Kopeć Jacek and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Wybrane instrumenty rozwoju personelu",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-387-7",
}
21
@inbook{UEK:2165527953,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "114-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
22
@inbook{UEK:2168219152,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Wyszukiwanie problemów personalnych",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "633-644",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
23
@article{UEK:2168219722,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Problemy personalne w zarządzaniu małą firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "6",
pages = "187-191",
year = "2008",
}
24
@article{UEK:50831,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "[65]-82",
year = "2007",
}
25
@inbook{UEK:2166608191,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Stare i nowe instytucje partycypacji przedstawicielskiej",
booktitle = "Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej",
pages = "79-102",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2007",
isbn = "978-83-7525-042-8",
}
26
@unpublished{UEK:2168326413,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rozpoznawanie problemów personalnych",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "33-63",
year = "2007",
}
27
@unpublished{UEK:2168326471,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Teoria decyzji personalnych",
booktitle = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
pages = "5-25",
year = "2006",
}
28
@inbook{UEK:2166158464,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Doskonalenie zawodowe",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "142-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
29
@inbook{UEK:2166089894,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Outplacement",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "92-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
30
@article{UEK:53076,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja pracownicza i jej klasyfikacja",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "63-75",
year = "2006",
}
31
@book{UEK:2166159292,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7484-004-8",
}
32
@inbook{UEK:2166089837,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Instrumenty partycypacji pracowników w zarządzaniu",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "79-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
33
@inbook{UEK:2166089799,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "System motywacji do pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "60-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
34
@inbook{UEK:2166158438,
author = "Szałkowski Adam and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rekrutacja i redukcja personelu",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "79-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
35
@inbook{UEK:2166089689,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rekrutacja pracowników",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "20-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
36
@inbook{UEK:2168244506,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rola pracowników w nadzorze korporacyjnym",
booktitle = "Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym",
pages = "429-449",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2006",
isbn = "83-7171-932-9",
}
37
@unpublished{UEK:2168258516,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Uczestnictwo pracowników w nadzorze właścicielskim - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "107-135",
year = "2005",
}
38
@inbook{UEK:2166054731,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "57-68",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7464-035-5",
}
39
@inbook{UEK:2166510517,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja pracowników w zarządzaniu",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "81-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
40
@inbook{UEK:2168219216,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Cele kształcenia ekonomistów",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "21-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
41
@book{UEK:2168222914,
author = "Kopeć Jacek and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-215-4",
}
42
@unpublished{UEK:2168258566,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja pracownicza w nowych modelach organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "59-80",
year = "2004",
}
43
@article{UEK:2168219710,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja pracownicza w świetle katolickiej nauki społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "59-70",
year = "2004",
}
44
@unpublished{UEK:2168221672,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
45
@inbook{UEK:2168252034,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rozważania o przejawach, rodzajach i konsekwencjach procesu globalizacji",
booktitle = "Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji",
pages = "155-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7244-464-1",
}
46
@article{UEK:2168220976,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Zastosowanie metody assessment center w planowaniu rozwoju pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "97-112",
year = "2003",
}
47
@article{UEK:2168256656,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Partycypacja pracownicza jako czynnik motywowania w przedsiębiorstwie",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "3",
pages = "11-17",
year = "2003",
}
48
@inbook{UEK:2168256830,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej",
pages = "69-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poldex",
year = "2003",
isbn = "83-88979-12-4",
}
49
@article{UEK:2168256800,
author = "Myjak Teresa and Pawlikowski-Bulcyk Józef and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Postawy wobec pracy a problem bezrobocia na przykładzie rejonu Podhala",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "T. 48, z. 2",
pages = "541-548",
year = "2003",
}
50
@unpublished{UEK:2168258610,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "System motywacyjny współczesnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "72-96",
year = "2003",
}
51
@article{UEK:2168255232,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Outplacement w dojrzałej gospodarce rynkowej",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "7",
pages = "7-12",
year = "2002",
}
52
@inbook{UEK:2168220660,
author = "Chlipała Teresa and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Przyczyny i skutki współczesnego bezrobocia",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 5, Zarządzanie pracą",
pages = "199-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2002",
isbn = "83-911343-5-0",
}
53
@inbook{UEK:2168237906,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Akcjonariat pracowniczy jako instrument nowoczesnego zarządzania firmą",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "195-203",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2002",
issn = "2543-5396",
isbn = "83-87903-18-3",
}
54
@article{UEK:2168255240,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Zarządzanie sukcesorami",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "15-16",
pages = "24-26",
year = "2001",
}
55
@article{UEK:2168255242,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Promowanie najlepszych czyli wybrane aspekty awansowania pracowników",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "5",
pages = "16-18",
year = "2001",
}
56
@article{UEK:2168255244,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Motywowanie zyskiem",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "9",
pages = "24-26",
year = "2001",
}
57
@inbook{UEK:2168255392,
author = "Piwowarczyk Jarosław M.",
title = "Metoda zintegrowanej oceny w doborze pracowników",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "246-257",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2000",
isbn = "83-914035-1-3",
}
58
@article{UEK:2168256652,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Niedoceniane znaczenie adaptacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "11",
pages = "27-29",
year = "2000",
}
59
@inbook{UEK:2168270422,
author = "Piwowarczyk Jarosław M.",
title = "Specyfika komunikowania się z Japończykami",
booktitle = "Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2",
pages = "65-70",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2000",
isbn = "83-88384-12-0",
}
60
@inbook{UEK:2168249272,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Szkolenie pracowników",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "109-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
61
@article{UEK:2168248676,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Quality Audit Meeting : japoński sposób na pracę zespołową w firmie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 32, 10",
pages = "16-18",
year = "2000",
}
62
@article{UEK:2168238722,
author = "Piwowarczyk Jarosław",
title = "Potrzeby człowieka a motywacja do pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "79-89",
year = "2000",
}
63
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Bukowska Urszula and Łukasiewicz Grzegorz and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
64
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Kopeć Jacek and Piechnik-Kurdziel Anna and Bukowska Urszula and Łukasiewicz Grzegorz and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
65
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Piwowarczyk Jarosław and Łukasiewicz Grzegorz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
66
@unpublished{UEK:2168258234,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
67
@unpublished{UEK:2168258170,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}