Publikacje wybranego autora

Piotrowska-Berger Krystyna ORCID

Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki,

1

Tytuł:
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nowymi w procesie edukacji
Źródło:
Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski - Poznań: Prodruk, 2002, s. 73-80 - Bibliogr.
ISBN:
83-88518-57-7
Nr:
2166099879
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Psychologiczne aspekty efektywnego podejmowania decyzji = Psychological Aspects of Effective Decision Making
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 349-353. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245250
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom, Polska, od 2001-11-22 do 2001-11-23
Tytuł:
Motywujące znaczenie adekwatnej oceny
Źródło:
Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata - Radom: ITE, 2001, s. 187-190. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-88001-44-2
Nr:
2166099315
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Ocena warunków do studiowania tworzonych przez nauczyciela akademickiego = Assessment of Conditions of Studying Created by University Teacher
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 463 (1996) , s. 35-43. - Summ.
Nr:
2168245714
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wartość rozumienia dla właściwego studiowania = Importance of Adequate Comprehension for Successful Studying
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993) , s. 39-49. - Summ.
Nr:
2168276265
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Znaczenie motywacji do studiów w procesie kształcenia ekonomistów = Motivation Question for Studies in the Process of Training Economists
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 54 (1986) , s. 196-199
Nr:
2168359424
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Autorytet nauczyciela akademickiego jednym z warunków kształtowania się rzetelnej postawy wobec studiowania
Źródło:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 91-97
Nr:
2168298349
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wypisy z psychologii : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Nr:
2168292145
9

Tytuł:
Ocena przydatności ćwiczeń z przedmiotu psychologia ogólna i psychologia pracy (na podstawie kierunku organizacja i zarządzanie)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 46 (1983) , s. 81-85
Nr:
2168359262
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Tytuł artykułu i jego wpływ na rozumienie tekstu = The Title of a Press Article and Its Influence on the Understanding of the Text
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 4 (1983) , s. 45-51. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168349436
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wartość poznawcza rozumienia = Cognitive Value of Understanding
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 129 (1980) , s. 59-69. - Rez., summ.
Nr:
2168237278
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych
Źródło:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, s. 61-82
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188)
Nr:
2168253636
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nowymi w procesie edukacji / Krystyna PIOTROWSKA-BREGER // W: Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji / red. Witold Nowakowski. - Poznań: Prodruk, 2002. - S. 73-80. - Bibliogr. - ISBN 83-88518-57-7
2
Psychologiczne aspekty efektywnego podejmowania decyzji = Psychological Aspects of Effective Decision Making / Krystyna PIOTROWSKA-BERGER // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 349-353. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-91-0
3
Motywujące znaczenie adekwatnej oceny / Krystyna PIOTROWSKA-BREGER // W: Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej / red. Elżbieta Sałata. - Radom: ITE, 2001. - S. 187-190. - Streszcz., summ. - ISBN 83-88001-44-2
4
Ocena warunków do studiowania tworzonych przez nauczyciela akademickiego = Assessment of Conditions of Studying Created by University Teacher / Krystyna PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 463 (1996), s. 35-43. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Wartość rozumienia dla właściwego studiowania = Importance of Adequate Comprehension for Successful Studying / Krystyna PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993), s. 39-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Znaczenie motywacji do studiów w procesie kształcenia ekonomistów = Motivation Question for Studies in the Process of Training Economists / Krystyna PIOTROWSKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 54 (1986), s. 196-199. - ISSN 0239-4464
7
Autorytet nauczyciela akademickiego jednym z warunków kształtowania się rzetelnej postawy wobec studiowania / Krystyna PIOTROWSKA // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 91-97
8
Wypisy z psychologii : materiały do ćwiczeń / oprac. Krystyna PIOTROWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz.
9
Ocena przydatności ćwiczeń z przedmiotu psychologia ogólna i psychologia pracy (na podstawie kierunku organizacja i zarządzanie) / Krystyna PIOTROWSKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 46 (1983), s. 81-85. - ISSN 0239-4464
10
Tytuł artykułu i jego wpływ na rozumienie tekstu = The Title of a Press Article and Its Influence on the Understanding of the Text / Krystyna PIOTROWSKA // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 4 (1983), s. 45-51. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65913/1983_04.pdf. - ISSN 0555-0025
11
Wartość poznawcza rozumienia = Cognitive Value of Understanding / Krystyna PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 129 (1980), s. 59-69. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych / M. WĘGRZECKA, K. PIOTROWSKA // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 61-82
1
Piotrowska-Breger K., (2002), Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nowymi w procesie edukacji. [W:] Nowakowski W. (red.), Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji, Poznań : Prodruk, s. 73-80.
2
Piotrowska-Breger K., (2001), Psychologiczne aspekty efektywnego podejmowania decyzji. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 349-353.
3
Piotrowska-Breger K., (2001), Motywujące znaczenie adekwatnej oceny. [W:] Sałata E. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom : ITE, s. 187-190.
4
Piotrowska K., (1996), Ocena warunków do studiowania tworzonych przez nauczyciela akademickiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 35-43.
5
Piotrowska K., (1993), Wartość rozumienia dla właściwego studiowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 416, s. 39-49.
6
Piotrowska K., (1986), Znaczenie motywacji do studiów w procesie kształcenia ekonomistów, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 54, s. 196-199.
7
Piotrowska K., (1986), Autorytet nauczyciela akademickiego jednym z warunków kształtowania się rzetelnej postawy wobec studiowania. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 91-97.
8
Piotrowska K. (red.), (1985), Wypisy z psychologii: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 157 s.
9
Piotrowska K., (1983), Ocena przydatności ćwiczeń z przedmiotu psychologia ogólna i psychologia pracy (na podstawie kierunku organizacja i zarządzanie), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 46, s. 81-85.
10
Piotrowska K., (1983), Tytuł artykułu i jego wpływ na rozumienie tekstu, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 24, nr 4, s. 45-51; http://mbc.malopolska.pl/Content/65913/1983_04.pdf
11
Piotrowska K., (1980), Wartość poznawcza rozumienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 129, s. 59-69.
12
Węgrzecka M., Piotrowska K., (1979), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych. [W:] Altkorn J. (red.), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 61-82.
1
@inbook{UEK:2166099879,
author = "Krystyna Piotrowska-Breger",
title = "Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nowymi w procesie edukacji",
booktitle = "Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji",
pages = "73-80",
adress = "Poznań",
publisher = "Prodruk",
year = "2002",
isbn = "83-88518-57-7",
}
2
@inbook{UEK:2168245250,
author = "Krystyna Piotrowska-Breger",
title = "Psychologiczne aspekty efektywnego podejmowania decyzji",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "349-353",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
3
@inbook{UEK:2166099315,
author = "Krystyna Piotrowska-Breger",
title = "Motywujące znaczenie adekwatnej oceny",
booktitle = "Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej",
pages = "187-190",
adress = "Radom",
publisher = "ITE",
year = "2001",
isbn = "83-88001-44-2",
}
4
@article{UEK:2168245714,
author = "Krystyna Piotrowska",
title = "Ocena warunków do studiowania tworzonych przez nauczyciela akademickiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "35-43",
year = "1996",
}
5
@article{UEK:2168276265,
author = "Krystyna Piotrowska",
title = "Wartość rozumienia dla właściwego studiowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "416",
pages = "39-49",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168359424,
author = "Krystyna Piotrowska",
title = "Znaczenie motywacji do studiów w procesie kształcenia ekonomistów",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 54",
pages = "196-199",
year = "1986",
}
7
@inbook{UEK:2168298349,
author = "Krystyna Piotrowska",
title = "Autorytet nauczyciela akademickiego jednym z warunków kształtowania się rzetelnej postawy wobec studiowania",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "91-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
8
@book{UEK:2168292145,
title = "Wypisy z psychologii : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1985",
}
9
@article{UEK:2168359262,
author = "Krystyna Piotrowska",
title = "Ocena przydatności ćwiczeń z przedmiotu psychologia ogólna i psychologia pracy (na podstawie kierunku organizacja i zarządzanie)",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 46",
pages = "81-85",
year = "1983",
}
10
@article{UEK:2168349436,
author = "Krystyna Piotrowska",
title = "Tytuł artykułu i jego wpływ na rozumienie tekstu",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 24, 4",
pages = "45-51",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65913/1983_04.pdf},
}
11
@article{UEK:2168237278,
author = "Krystyna Piotrowska",
title = "Wartość poznawcza rozumienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "129",
pages = "59-69",
year = "1980",
}
12
@inbook{UEK:2168253636,
author = "Maria Węgrzecka and Krystyna Piotrowska",
title = "Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych",
booktitle = "Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu",
pages = "61-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1979",
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID