Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a wybrane elementy marketingu
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2001) , s. 18-25
Nr:
2168236778
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2001) , s. 49-54
Nr:
2168242524
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych) = The Impact of Company's Financial Situation on Perceived Success Factors, Used Market Information Sources and Tools of Market Competition
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 260-270. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223478
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębirstw
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2000) , s. 26-32
Nr:
2168237012
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku = Determinants and Tools of Market Competition in Companies
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN, s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235784
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie = Significance and Sources of Marketing Information
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN, s. 59-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235790
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 61-85
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235960
rozdział w książce
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 53-60
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235954
rozdział w książce
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw = Objectives and Measures of Business Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993) , s. 77-88. - Summ.
Nr:
2168236376
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym województwa krakowskiego w latach 1977-1986 = Investment Fund In State-Run Trade Sector of Province of Cracow between 1977-1986
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 139-162. - Summ., rez.
Nr:
2168271564
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" województwa krakowskiego w latach 1977-1985 = Financing of Parish Co-Operatives Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989) , s. 159-172. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259170
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska" w województwie krakowskim w latach 1977-1983 = Investment Funds of the "Samopomoc Chłopska" Agricultural Cooperative in Cracow District between 1977 and 1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 231 (1986) , s. 73-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254494
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej = Domestic Trade's Motor Transport under Conditions of Economic Reform
Źródło:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 87-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257406
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Inwestycje przedsiębiorstwa
Źródło:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 31-45
Seria:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5)
Nr:
2168330885
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Analiza powierzchni supersamów w NRD, Polsce i Związku Radzieckim = Analysis of the Floor Area of Supermarkets in the G.D.R, Poland and the Soviet Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 162 (1982) , s. 125-139. - Rez., summ.
Nr:
2168256764
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Procesy technologiczne w handlu detalicznym : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 1982
Opis fizyczny:
42 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345406
skrypt
17

Tytuł:
Sprzedaż usług turystycznych
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 105-154
Nr:
2168306283
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
18

Autor:
Anna Borosova , Eva Kollarova , Helena Kubickova , Viera Bockova , Maria Sztukova , Stefan Šloboda , Julia Jackova , Anna Habanova , Ladislav Lapsansky , Anna Ondrasikova , Jarmila Vajcikova , Jerzy Altkorn , Ryszard Pilarski , Peter Lichvar
Tytuł:
7-języczny słownik terminów handlowych
Redakcja:
, Šloboda Stefan
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
562 s.; 20 cm
Nr:
2168334965
leksykon, encyklopedia
19

Tytuł:
Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania = On the Productive Agents in Retail Trade and Their Interconnections
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 101 (1978) , s. 89-105. - Rez., summ.
Nr:
2168233156
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
28 s.; 24 cm.
Nr:
2168290681
skrypt
21

Tytuł:
Analiza wydajności sklepów ogólnospożywczych w Krakowie = An Analysis of the Productivity of Cracow Groceries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 73 (1975) , s. 67-84. - Summ., rez.
Nr:
2168249654
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Opis fizyczny:
28 s.; 24 cm.
Nr:
2168290673
skrypt
23

Tytuł:
Warunki pracy a nasilenie płynności kadr w spółdzielniach spożywców = Working Conditions and Intensity of Job Mobility in Cooperative Stores
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 59 (1973) , s. 53-64. - Summ., rez.
Nr:
2168250444
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
System zarządzania transportem zorganizowanym handlu wewnętrznego = The Management of Organized Transport in the Home Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 45 (1972) , s. 59-77. - Rez., summ.
Nr:
2168250562
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/90
Nr:
2168305329
doktorat
26

Tytuł:
Zadania transportu w handlu wewnętrznym = The Task of Transport in Home Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 39 (1969) , s. 45-71. - Summ., rez.
Nr:
2168272588
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Badanie wyposażenia gospodarstw indywidualnych w maszyny i narzędzia rolnicze w powiecie olkuskim = Investigation Concerning the Equipment of Individual Farms with Machines and Agricultural Tools in Olkusz District
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 27 (1964) , s. 65-92. - Rez., summ.
Nr:
2168366350
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Sieć handlu detalicznego
Źródło:
Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. Franciszek KOPEĆ - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964, s. 69-129 - Bibliogr.
Nr:
2168365002
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Ubytki towarowe
Źródło:
Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego / red. Franciszek KOPEĆ - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963, s. 267-309 - Bibliogr.
Nr:
2168364992
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
1
Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a wybrane elementy marketingu / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // Marketing i Rynek. - nr 4 (2001), s. 18-25. - ISSN 1231-7853
2
Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2001), s. 49-54. - ISSN 0137-7221
3
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych) = The Impact of Company's Financial Situation on Perceived Success Factors, Used Market Information Sources and Tools of Market Competition / Ryszard PILARSKI // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 260-270. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
4
Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębirstw / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // Marketing i Rynek. - nr 3 (2000), s. 26-32. - ISSN 1231-7853
5
Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku = Determinants and Tools of Market Competition in Companies / Ryszard PILARSKI // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 35-44. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
6
Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie = Significance and Sources of Marketing Information / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 59-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
7
Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 61-85. - ISBN 83-911355-8-6
8
Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku / Ryszard PILARSKI // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 53-60. - ISBN 83-911355-8-6
9
Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw = Objectives and Measures of Business Activities / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993), s. 77-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym województwa krakowskiego w latach 1977-1986 = Investment Fund In State-Run Trade Sector of Province of Cracow between 1977-1986 / Ryszard PILARSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989), s. 139-162. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" województwa krakowskiego w latach 1977-1985 = Financing of Parish Co-Operatives Investments / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989), s. 159-172. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska" w województwie krakowskim w latach 1977-1983 = Investment Funds of the "Samopomoc Chłopska" Agricultural Cooperative in Cracow District between 1977 and 1983 / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 231 (1986), s. 73-84. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej = Domestic Trade's Motor Transport under Conditions of Economic Reform / Ryszard PILARSKI // W: Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 87-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
14
Inwestycje przedsiębiorstwa / Ryszard PILARSKI // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5). - S. 31-45
15
Analiza powierzchni supersamów w NRD, Polsce i Związku Radzieckim = Analysis of the Floor Area of Supermarkets in the G.D.R, Poland and the Soviet Union / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 162 (1982), s. 125-139. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Procesy technologiczne w handlu detalicznym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Ryszard PILARSKI. - Kraków: AE, 1982. - 42 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
17
Sprzedaż usług turystycznych / Monika UNRUG, Ryszard PILARSKI, Józef SALA // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 105-154
18
7-języczny słownik terminów handlowych / red. Jerzy ALTKORN, Stefan Šloboda ; red. tech. Jan WIKTOR ; aut. haseł: Anna Borosova, Eva Kollarova, Helena Kubickova, Viera Bockova, Maria Sztukova, Stefan Šloboda, Julia Jackova, Anna Habanova, Ladislav Lapsansky, Anna Ondrasikova, Jarmila Vajcikova, Jerzy ALTKORN, Ryszard PILARSKI, Peter Lichvar. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1980. - 562 s. ; 20 cm
19
Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania = On the Productive Agents in Retail Trade and Their Interconnections / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 89-105. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Ryszard PILARSKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 28 s. ; 24 cm
21
Analiza wydajności sklepów ogólnospożywczych w Krakowie = An Analysis of the Productivity of Cracow Groceries / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 73 (1975), s. 67-84. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Ryszard PILARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 28 s. ; 24 cm
23
Warunki pracy a nasilenie płynności kadr w spółdzielniach spożywców = Working Conditions and Intensity of Job Mobility in Cooperative Stores / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973), s. 53-64. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
24
System zarządzania transportem zorganizowanym handlu wewnętrznego = The Management of Organized Transport in the Home Trade / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972), s. 59-77. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
25
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego / Ryszard PILARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Zadania transportu w handlu wewnętrznym = The Task of Transport in Home Trade / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969), s. 45-71. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
27
Badanie wyposażenia gospodarstw indywidualnych w maszyny i narzędzia rolnicze w powiecie olkuskim = Investigation Concerning the Equipment of Individual Farms with Machines and Agricultural Tools in Olkusz District / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 27 (1964), s. 65-92. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
28
Sieć handlu detalicznego / Ryszard PILARSKI // W: Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. Franciszek KOPEĆ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964. - S. 69-129. - Bibliogr.
29
Ubytki towarowe / Ryszard PILARSKI // W: Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego / red. Franciszek KOPEĆ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963. - S. 267-309. - Bibliogr.
1
Pilarski R., Rawski M., (2001), Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a wybrane elementy marketingu, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 18-25.
2
Pilarski R., Rawski M., (2001), Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 49-54.
3
Pilarski R., (2001), Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych). [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 260-270.
4
Pilarski R., Rawski M., (2000), Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębirstw, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 26-32.
5
Pilarski R., (1999), Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 35-44.
6
Pilarski R., Rawski M., (1999), Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 59-68.
7
Pilarski R., Rawski M., (1999), Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-85.
8
Pilarski R., (1999), Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-60.
9
Pilarski R., (1993), Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 411, s. 77-88.
10
Pilarski R., Surówka-Marszałek D., (1989), Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym województwa krakowskiego w latach 1977-1986, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 139-162.
11
Pilarski R., (1989), Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" województwa krakowskiego w latach 1977-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 294, s. 159-172.
12
Pilarski R., (1986), Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska" w województwie krakowskim w latach 1977-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 231, s. 73-84.
13
Pilarski R., (1984), Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej. [W:] Altkorn J. (red.), Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-99.
14
Pilarski R., (1983), Inwestycje przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2, Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, s. 31-45.
15
Pilarski R., (1982), Analiza powierzchni supersamów w NRD, Polsce i Związku Radzieckim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 162, s. 125-139.
16
Pilarski R., (1982), Procesy technologiczne w handlu detalicznym: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : AE, 42 s.
17
Unrug M., Pilarski R., Sala J., (1980), Sprzedaż usług turystycznych. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-154.
18
Borosova A., Kollarova E., Kubickova H., Bockova V., Sztukova M., Šloboda S., Jackova J., Habanova A., Lapsansky L., Ondrasikova A., Vajcikova J., Altkorn J., Pilarski R., Lichvar P., (1980), 7-języczny słownik terminów handlowych, Altkorn J. (red.), Šloboda S. (red.), Wiktor J. (red.), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 562 s.
19
Pilarski R., (1978), Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 89-105.
20
Pilarski R., (1977), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
21
Pilarski R., (1975), Analiza wydajności sklepów ogólnospożywczych w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 73, s. 67-84.
22
Pilarski R., (1975), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
23
Pilarski R., (1973), Warunki pracy a nasilenie płynności kadr w spółdzielniach spożywców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 59, s. 53-64.
24
Pilarski R., (1972), System zarządzania transportem zorganizowanym handlu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 45, s. 59-77.
25
Pilarski R., (1971), Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 215 k.
26
Pilarski R., (1969), Zadania transportu w handlu wewnętrznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 39, s. 45-71.
27
Pilarski R., (1964), Badanie wyposażenia gospodarstw indywidualnych w maszyny i narzędzia rolnicze w powiecie olkuskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 27, s. 65-92.
28
Pilarski R., (1964), Sieć handlu detalicznego. [W:] KOPEĆ F. (red.), Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 69-129.
29
Pilarski R., (1963), Ubytki towarowe. [W:] KOPEĆ F. (red.), Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 267-309.
1
@article{UEK:2168236778,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a wybrane elementy marketingu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "18-25",
year = "2001",
}
2
@article{UEK:2168242524,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "49-54",
year = "2001",
}
3
@inbook{UEK:2168223478,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych)",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "260-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
4
@article{UEK:2168237012,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębirstw",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "26-32",
year = "2000",
}
5
@inbook{UEK:2168235784,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "35-44",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
6
@inbook{UEK:2168235790,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "59-68",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
7
@inbook{UEK:2168235960,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "61-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
8
@inbook{UEK:2168235954,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
9
@article{UEK:2168236376,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "411",
pages = "77-88",
year = "1993",
}
10
@article{UEK:2168271564,
author = "Ryszard Pilarski and Danuta Surówka-Marszałek",
title = "Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym województwa krakowskiego w latach 1977-1986",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "139-162",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168259170,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska województwa krakowskiego w latach 1977-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "294",
pages = "159-172",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168254494,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych Samopomoc Chłopska w województwie krakowskim w latach 1977-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "231",
pages = "73-84",
year = "1986",
}
13
@inbook{UEK:2168257406,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej",
booktitle = "Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej",
pages = "87-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
14
@inbook{UEK:2168330885,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Inwestycje przedsiębiorstwa",
booktitle = "Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2",
pages = "31-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj",
year = "1983",
issn = "",
}
15
@article{UEK:2168256764,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Analiza powierzchni supersamów w NRD, Polsce i Związku Radzieckim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "162",
pages = "125-139",
year = "1982",
}
16
@book{UEK:2168345406,
author = "Ryszard Pilarski and ",
title = "Procesy technologiczne w handlu detalicznym : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1982",
}
17
@inbook{UEK:2168306283,
author = "Monika Unrug and Ryszard Pilarski and Józef Sala",
title = "Sprzedaż usług turystycznych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "105-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
18
@book{UEK:2168334965,
author = "Anna Borosova and Eva Kollarova and Helena Kubickova and Viera Bockova and Maria Sztukova and Stefan Šloboda and Julia Jackova and Anna Habanova and Ladislav Lapsansky and Anna Ondrasikova and Jarmila Vajcikova and Jerzy Altkorn and Ryszard Pilarski and Peter Lichvar",
title = "7-języczny słownik terminów handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168233156,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "101",
pages = "89-105",
year = "1978",
}
20
@book{UEK:2168290681,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
edition = "Wyd. 2",
}
21
@article{UEK:2168249654,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Analiza wydajności sklepów ogólnospożywczych w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "73",
pages = "67-84",
year = "1975",
}
22
@book{UEK:2168290673,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
23
@article{UEK:2168250444,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Warunki pracy a nasilenie płynności kadr w spółdzielniach spożywców",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "59",
pages = "53-64",
year = "1973",
}
24
@article{UEK:2168250562,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "System zarządzania transportem zorganizowanym handlu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "45",
pages = "59-77",
year = "1972",
}
25
@unpublished{UEK:2168305329,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
26
@article{UEK:2168272588,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Zadania transportu w handlu wewnętrznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "39",
pages = "45-71",
year = "1969",
}
27
@article{UEK:2168366350,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Badanie wyposażenia gospodarstw indywidualnych w maszyny i narzędzia rolnicze w powiecie olkuskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "27",
pages = "65-92",
year = "1964",
}
28
@inbook{UEK:2168365002,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Sieć handlu detalicznego",
booktitle = "Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2",
pages = "69-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1964",
}
29
@inbook{UEK:2168364992,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Ubytki towarowe",
booktitle = "Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego",
pages = "267-309",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1963",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID