Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność polskiej gospodarki
Źródło:
Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce / red. Izabela Ostoj, Magdalena Tusińska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2022, s. 53-77 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Program badawczy:
Rozdział stanowi samodzielne opracowanie, które powstało w ramach badań pt. "Globalne i lokalne wyzwania współczesnej gospodarki" [Projekt badawczy Potencjał nr 9/EEK/2020/POT], realizowanych przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-7875-797-9 ; 978-83-7875-798-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168367316
rozdział w monografii
2

Tytuł:
State Failure in the Context of the Operations of Transnational Corporations = Zawodność państwa w kontekście działalności korporacji transnarodowych
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 64, nr 10 (2020) , s. 88-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is the author's own study as part of statutory research (No. 063/WE-KMI/01/2019/S/9063) pursued by the Microeconomics Department of the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352948
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Born Globals in Poland : Development Factors and Research Overview
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1(22) (2020) , s. 59-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168351316
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego = Externalities of Foreign Direct Investment from the Perspective of the Host Country
Źródło:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 4 (2018) , s. 93-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł stanowi samodzielne opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych (nr 064/WE-KMI/01/2017/s/7064) zrealizowanych przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Przybylskiej.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168329971
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Pieniężne i technologiczne efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 103-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334455
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
The 11th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2017-09-14 do 2017-09-16
Tytuł:
Foreign Direct Investment and Development in the Visegrad Countries - a Panel Data Analysis
Źródło:
The 11th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / red. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Libuše Macáková: Melandrium, 2017, s. 1223-1232. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-80-87990-12-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168320773
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014
Źródło:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 154-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168317295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The International Competitiveness of the Polish Economy against the Background of the EU's New Member States
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Opis fizyczny:
526 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 251)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-749-3
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168322633
monografia
9

Tytuł:
Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej = Tax Aspects of the Flows of Foreign Direct Investment on a Global Scale
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 47, nr 2 (2016) , s. 125-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168310921
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier = The EU Factor as a Determinant of Inflows of Foreign Direct Investment to Poland, Czech Republic and Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (945) (2015) , s. 77-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168301365
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Znaczenie integracji europejskiej w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
Źródło:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 53-92 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299619
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Czesława Pilarska , Lucyna Kornecki
Tytuł:
American Investment in Poland and its Effect on the Polish Economy
Źródło:
Impact of Foreign Direct Investments : Contemporary Issues and Research in the United States and Central and Eastern Europe / red. Gabriel Ogunmokun, Lucyna Kornecki - Charleston: Global Publishing House International (GPHI), 2015, s. 161-179. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9943178-0-8
Nr:
2168301095
rozdział w monografii
13

Tytuł:
The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment = Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla procesu transformacji systemowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji amerykańskich
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 13 (2015) , s. 103-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300903
artykuł w czasopiśmie
14

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw = Effects of Cooperation in Clusters on the Innovation of Polish Enterprises
Źródło:
Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna / red. Joanna Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 174-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-98-9
Nr:
2168301073
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym
Źródło:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 161-199 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299629
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
The 8th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2014-09-11 do 2014-09-13
Tytuł:
Determinants of FDI Inflows to Poland, Czech Republic and Hungary in Context of Integration Into European Union
Źródło:
The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings / red. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Slaný: Melandrium, 2014, s. 1167-1177. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87990-02-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168285523
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Innowacyjność w Polsce - aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 55-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168283933
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej = The Smart Specialisation Concept in the European Union Economic Policy
Źródło:
Studia Europejskie. - nr 4 (72) (2014) , s. 59-81. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301381
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 47-71 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290739
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej = Identification of Cluster Structures and Effects of their Operation in the European Union
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 156 (2013) , s. 137-155. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekt mikro- i mezospołeczny
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279011
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego = The Activity of Foreign-owned Companies in Poland in the Current Economic Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 43-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296915
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski = The Contemporary Economic Crisis and Foreign Direct Investment Inflow into Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 584-600. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278385
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Klastry : doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
87 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-628-1
Nr:
2168262466
skrypt
24

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 100. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-88700-71-2
Nr:
2168278621
varia
25

Tytuł:
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 31-58. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266986
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
The Formation and Effects of Clusters in the European Union = The Formation and Effects of Clusters in the European Union
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 8 (2012) , s. 97-126 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168260832
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce = Instruments of Cluster Development Support in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 166 (2011) , s. 525-543. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222458
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[208]-48[255] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302727
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej
Źródło:
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 102-131
ISBN:
978-83-61686-20-0
Nr:
2168230470
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Cluster-Based Policy in Selected EU Member States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 89-118. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51355
artykuł w czasopiśmie
31

Konferencja:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Tytuł:
Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce = The Controversies about Foreign Direct Investments in Poland
Źródło:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 85-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-24-8
Nr:
2165174183
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
41 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-437-9
Nr:
51377
skrypt
33

Tytuł:
Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce = The Role of Government in the Process of Creation and Development of Clusters in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 799-815. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50606
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski = Identification of Factors Determining the Investment Attractiveness of Poland
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 77-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52035
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Źródło:
Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 140-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-60-5
Nr:
2165793762
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy
Źródło:
Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 69-97
ISBN:
978-83-7252-431-7
Nr:
2165822498
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa
Źródło:
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 52-78
ISBN:
978-83-922045-9-6
Nr:
2165620152
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Tytuł:
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim = Activity of Business of Companies with Foreign Capital in Malopolskie State
Źródło:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 163-176. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2166066044
rozdział w materiałach konferencyjnych
39

Tytuł:
Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce
Źródło:
Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007, s. 101-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-45-2
Nr:
2165794676
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki
Źródło:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 47-83
ISBN:
978-83-7252-340-2
Nr:
2165911508
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa
Źródło:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH, s. 54-82 - Bibliogr.
Program badawczy:
23/KMie/1/2007/S/384
Sygnatura:
NP-1037/[2]/Magazyn
Nr:
2168317941
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 145-178. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50709
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski = The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country - the Case of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 5 (2007) , s. 37-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296705
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki = The Role of Foreign Direct Investment in Increasing the Competitiveness of the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 738 (2007) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51085
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Polityka ekonomiczna a partycypacja osób starszych w rynku pracy = Economic Policy and Participation of the Elderly in Labour Market
Źródło:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej / red. Jerzy Sokołowski, Zbigniew Przybyła - Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2007, s. 299-307. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-1-2
Nr:
2166066545
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Technolgically Advanced Small and Medium -size Businesses in International Business Networks as a Source Creating Value
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów / red. Włodzimierz Karaszewski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 41-66. - Summ.
ISBN:
978-83-231-2114-5
Nr:
2168276911
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Źródło:
Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s. 221-239. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
Nr:
2166067219
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych = Assessment of Poland's Attractiveness as Viewed by Foreign Investors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 4 (2006) , s. 45-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52518
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003 = Foreign Direct Investment against the Backdrop of the Systemic Changes in Poland in the Years 1989-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51297
artykuł w czasopiśmie
50

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa = Direct Foreign Investment vs Systemic Transformation
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 191-218. - Summ.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166201902
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
56 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-274-X
Nr:
2166484264
skrypt
52

Tytuł:
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA = The Process of Internationcilisation of an Enterprise Based on the Example of ComArch SA
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005) , s. 5-30. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52557
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej
Źródło:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH, s. 50-88 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1037/1/Magazyn
Nr:
2168265240
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski) = The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country's Balance of Payments (Using the Example of Poland)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220368
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości
Źródło:
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[39]-43[81] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-825/2/2/Magazyn
Nr:
2168265212
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 91-92. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218090
varia
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki = Foreign Direct Investment in the Process of Privatisation of the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004) , s. 5-20. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219394
artykuł w czasopiśmie
58

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna = The Macroeconomic Consequences of the Foreign Direct Investments Inflow to Poland between 1990 and 2000 : Statistical Analysis
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 163-183. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168002898
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii = Foreign Direct Investment and Technology Transfer
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / red. Włodzimierz Karaszewski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 289-306
ISBN:
83-231-1641-5
Nr:
2168253490
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = Legal Regulations Governing the Activities of Foreign Direct Investors in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003) , s. 21-31. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220956
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce
Źródło:
Kapitał ludzki w gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003, s. 113-122
ISBN:
83-87249-52-1
Nr:
2168253488
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
273 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/524
Nr:
2168254054
doktorat
63

Tytuł:
Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego = Poland's Special Economic Zones and their Role in Attracting Foreign Capital
Źródło:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 191-207. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224512
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union = Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 7-25
Nr:
2168248846
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = The Economic Effects of the Activities of Direct Foreign Investors in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001) , s. 25-42. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230580
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce = Economic and Legal Conditions Governing Foreign Direct Investment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000) , s. 19-38. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223910
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską = The Direct Foreign Investments in Poland : the Advantages and Threats in the Light of Integration of Poland with the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 317-341. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250248
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy = Informal Sector in Poland with Focus on Informal Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999) , s. 81-93. - Summ.
Nr:
2168238374
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską = Foreign Direct Investment and Poland's Integration with the European Union
Źródło:
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999, s. 223-240. - Summ.
ISBN:
83-908535-1-5
Nr:
2168254030
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Źródło:
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[49]-24[72]
Sygnatura:
NP-631/Magazyn
Nr:
2168269516
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce = Small and Medium-Sized Businesses in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 490 (1997) , s. 47-61. - Summ.
Nr:
2168253568
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Szara strefa rynku pracy w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje
Źródło:
Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA, s. 14-28
Sygnatura:
NP-464/Magazyn
Nr:
2168258840
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Autor:
Czesława Pilarska , Tomasz Tylec , Paweł Bednarski
Tytuł:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-825/2/1/Magazyn
Nr:
2168265152
naukowo-badawcze
1
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność polskiej gospodarki / Czesława PILARSKA // W: Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce / red. Izabela Ostoj, Magdalena Tusińska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2022. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 53-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-797-9 ; 978-83-7875-798-6
2
State Failure in the Context of the Operations of Transnational Corporations = Zawodność państwa w kontekście działalności korporacji transnarodowych / Czesława PILARSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 64, nr 10 (2020), s. 88-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/149851/edition/103180/content. - ISSN 1899-3192
3
Born Globals in Poland : Development Factors and Research Overview / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1(22) (2020), s. 59-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1726. - ISSN 1642-168X
4
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego = Externalities of Foreign Direct Investment from the Perspective of the Host Country / Czesława PILARSKA // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 4 (2018), s. 93-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gnpje.sgh.waw.pl/Efekty-zewnetrzne-bezposrednich-inwestycji-zagranicznych-z-perspektywy-kraju-goszczacego,102225,0,1.html. - ISSN 0867-0005
5
Pieniężne i technologiczne efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Czesława PILARSKA // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 103-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
6
Foreign Direct Investment and Development in the Visegrad Countries - a Panel Data Analysis / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // W: The 11th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Libuše Macáková: Melandrium, 2017. - S. 1223-1232. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-12-4. - Pełny tekst: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/25-Pilarska-Czeslawa-paper.pdf
7
Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014 / Czesława PILARSKA // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 154-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
8
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The International Competitiveness of the Polish Economy against the Background of the EU's New Member States / Czesława PILARSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 251). - ISBN 978-83-7252-749-3
9
Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej = Tax Aspects of the Flows of Foreign Direct Investment on a Global Scale / Czesława PILARSKA // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 47, nr 2 (2016), s. 125-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2016.008/10672. - ISSN 2080-0339
10
EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier = The EU Factor as a Determinant of Inflows of Foreign Direct Investment to Poland, Czech Republic and Hungary / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (945) (2015), s. 77-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/940/703. - ISSN 1898-6447
11
Znaczenie integracji europejskiej w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski / Czesława PILARSKA // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 53-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
12
American Investment in Poland and its Effect on the Polish Economy / Czesława PILARSKA, Lucyna Kornecki // W: Impact of Foreign Direct Investments : Contemporary Issues and Research in the United States and Central and Eastern Europe / ed. by Gabriel Ogunmokun, Lucyna Kornecki. - Charleston: Global Publishing House International (GPHI), 2015. - S. 161-179. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9943178-0-8
13
The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment = Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla procesu transformacji systemowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji amerykańskich / Czesława PILARSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015), s. 103-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/885/697. - ISSN 1642-168X
14
Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw = Effects of Cooperation in Clusters on the Innovation of Polish Enterprises / Czesława PILARSKA // W: Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna / red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 174-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-98-9
15
Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym / Czesława PILARSKA // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 161-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
16
Determinants of FDI Inflows to Poland, Czech Republic and Hungary in Context of Integration Into European Union / Czesława PILARSKA, GRZEGORZ WAŁĘGA // W: The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings [on-line] / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Slaný: Melandrium, 2014. - S. 1167-1177. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-02-5. - Pełny tekst: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/369-Pilarska-Czeslawa-paper.pdf
17
Innowacyjność w Polsce - aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne / Czesława PILARSKA // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 55-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
18
Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej = The Smart Specialisation Concept in the European Union Economic Policy / Czesława PILARSKA // Studia Europejskie. - nr 4 (72) (2014), s. 59-81. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2014_pilarska.pdf. - ISSN 1428-149X
19
Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym / Czesława PILARSKA // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 47-71. - Bibliogr.
20
Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej = Identification of Cluster Structures and Effects of their Operation in the European Union / Czesława PILARSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 156 (2013), s. 137-155. - Summ.. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekt mikro- i mezospołeczny. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83973&from=latest. - ISSN 2083-8611
21
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego = The Activity of Foreign-owned Companies in Poland in the Current Economic Crisis / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 43-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Pilarska.pdf. - ISSN 1644-8979
22
Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski = The Contemporary Economic Crisis and Foreign Direct Investment Inflow into Poland / Czesława PILARSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 584-600. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Klastry : doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej / Czesława PILARSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 87 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-628-1
24
Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw / Czesława PILARSKA // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 100. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
25
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego / Czesława PILARSKA // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 31-58. - Summ. - Bibliogr.
26
The Formation and Effects of Clusters in the European Union = The Formation and Effects of Clusters in the European Union / Czesława PILARSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 8 (2012), s. 97-126. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
27
Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce = Instruments of Cluster Development Support in Poland / Czesława PILARSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 166 (2011), s. 525-543. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Czesława PILARSKA // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[208]-48[255]. - Bibliogr.
29
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej / Czesława PILARSKA // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 102-131. - ISBN 978-83-61686-20-0
30
Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Cluster-Based Policy in Selected EU Member States / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 89-118. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
31
Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce = The Controversies about Foreign Direct Investments in Poland / Czesława PILARSKA // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 85-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-24-8
32
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Czesława PILARSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 41 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-437-9
33
Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce = The Role of Government in the Process of Creation and Development of Clusters in Poland / Czesława PILARSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 799-815. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
34
Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski = Identification of Factors Determining the Investment Attractiveness of Poland / Czesława PILARSKA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 77-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
35
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 140-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-60-5
36
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy / Czesława PILARSKA // W: Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 69-97. - ISBN 978-83-7252-431-7
37
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa / Czesława PILARSKA // W: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 52-78. - ISBN 978-83-922045-9-6
38
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim = Activity of Business of Companies with Foreign Capital in Malopolskie State / Czesława PILARSKA // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 163-176. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
39
Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007. - S. 101-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-45-2
40
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki / Czesława PILARSKA // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 47-83. - ISBN 978-83-7252-340-2
41
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa / Czesława PILARSKA // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - (2007), s. 54-82. - Bibliogr.
42
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation / Czesława PILARSKA, Zbigniew STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007), s. 145-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/136082966. - ISSN 0208-7944
43
Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski = The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country - the Case of Poland / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 5 (2007), s. 37-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-3_Pilarska%2CWalega.pdf. - ISSN 1644-8979
44
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki = The Role of Foreign Direct Investment in Increasing the Competitiveness of the Polish Economy / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150061774. - ISSN 0208-7944
45
Polityka ekonomiczna a partycypacja osób starszych w rynku pracy = Economic Policy and Participation of the Elderly in Labour Market / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // W: Współczesne problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Zbigniew Przybyła. - Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2007. - S. 299-307. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-1-2
46
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Technolgically Advanced Small and Medium -size Businesses in International Business Networks as a Source Creating Value / Czesława PILARSKA, Zbigniew STAŃCZYK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 41-66. - Summ. - ISBN 978-83-231-2114-5
47
Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - S. 221-239. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
48
Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych = Assessment of Poland's Attractiveness as Viewed by Foreign Investors / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Zofia DACH. - nr 4 (2006), s. 45-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
49
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003 = Foreign Direct Investment against the Backdrop of the Systemic Changes in Poland in the Years 1989-2003 / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134163834. - ISSN 0208-7944
50
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa = Direct Foreign Investment vs Systemic Transformation / Czesława PILARSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 191-218. - Summ. - ISBN 83-922045-4-9
51
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii / Czesława PILARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 56 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-274-X
52
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA = The Process of Internationcilisation of an Enterprise Based on the Example of ComArch SA / Krystyna PRZYBYLSKA, Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005), s. 5-30. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99691243. - ISSN 0208-7944
53
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej / Czesława PILARSKA // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH. - (2005), s. 50-88. - Bibliogr.
54
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski) = The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country's Balance of Payments (Using the Example of Poland) / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/46075439. - ISSN 0208-7944
55
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości / Czesława PILARSKA // W: Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2004), s. 1[39]-43[81]. - Bibliogr.
56
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa / Czesława PILARSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 91-92. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
57
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki = Foreign Direct Investment in the Process of Privatisation of the Polish Economy / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004), s. 5-20. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51401048. - ISSN 0208-7944
58
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna = The Macroeconomic Consequences of the Foreign Direct Investments Inflow to Poland between 1990 and 2000 : Statistical Analysis / Czesława PILARSKA, Janusz NIEZGODA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 163-183. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
59
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii = Foreign Direct Investment and Technology Transfer / Czesława PILARSKA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / red. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 289-306. - ISBN 83-231-1641-5
60
Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = Legal Regulations Governing the Activities of Foreign Direct Investors in Poland / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003), s. 21-31. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13814. - ISSN 0208-7944
61
Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Kapitał ludzki w gospodarce / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003. - S. 113-122. - ISBN 83-87249-52-1
62
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej / Czesława PILARSKA ; Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków, 2002. - 273 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego = Poland's Special Economic Zones and their Role in Attracting Foreign Capital / Czesława PILARSKA // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 191-207. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
64
Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union = Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union / Czesława PILARSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 7-25. - ISSN 1642-168X
65
Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = The Economic Effects of the Activities of Direct Foreign Investors in Poland / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001), s. 25-42. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10654. - ISSN 0208-7944
66
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce = Economic and Legal Conditions Governing Foreign Direct Investment in Poland / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000), s. 19-38. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9866. - ISSN 0208-7944
67
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską = The Direct Foreign Investments in Poland : the Advantages and Threats in the Light of Integration of Poland with the European Union / Czesława PILARSKA // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 317-341. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
68
Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy = Informal Sector in Poland with Focus on Informal Labour Market / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999), s. 81-93. - Summ. - ISSN 0208-7944
69
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską = Foreign Direct Investment and Poland's Integration with the European Union / Czesława PILARSKA // W: Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - S. 223-240. - Summ. - ISBN 83-908535-1-5
70
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1[49]-24[72]
71
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce = Small and Medium-Sized Businesses in Poland / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 47-61. - Summ. - ISSN 0208-7944
72
Szara strefa rynku pracy w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje / Czesława PILARSKA // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 14-28
73
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA ; aut.: Czesława PILARSKA, Tomasz TYLEC, Paweł Bednarski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pilarska C., (2022), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność polskiej gospodarki. [W:] Ostoj I., Tusińska M. (red.), Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 53-77.
2
Pilarska C., (2020), State Failure in the Context of the Operations of Transnational Corporations, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 64, nr 10, s. 88-106; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/149851/edition/103180/content
3
Pilarska C., Wałęga G., (2020), Born Globals in Poland : Development Factors and Research Overview, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1(22), s. 59-72; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1726
4
Pilarska C., (2018), Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 93-124; https://gnpje.sgh.waw.pl/Efekty-zewnetrzne-bezposrednich-inwestycji-zagranicznych-z-perspektywy-kraju-goszczacego,102225,0,1.html
5
Pilarska C., (2018), Pieniężne i technologiczne efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-123.
6
Pilarska C., Wałęga G., (2017), Foreign Direct Investment and Development in the Visegrad Countries - a Panel Data Analysis. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 11th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, Libuše Macáková : Melandrium, s. 1223-1232.
7
Pilarska C., (2017), Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 154-182.
8
Pilarska C., (2017), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 251), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 526 s.
9
Pilarska C., (2016), Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Vol. 47, nr 2, s. 125-154; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2016.008/10672
10
Pilarska C., Wałęga G., (2015), EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (945), s. 77-97; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/940/703
11
Pilarska C., (2015), Znaczenie integracji europejskiej w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 53-92.
12
Pilarska C., Kornecki L., (2015), American Investment in Poland and its Effect on the Polish Economy. [W:] Ogunmokun G., Kornecki L. (red.), Impact of Foreign Direct Investments : Contemporary Issues and Research in the United States and Central and Eastern Europe, Charleston : Global Publishing House International (GPHI), s. 161-179.
13
Pilarska C., (2015), The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 13, s. 103-125; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/885/697
14
Pilarska C., (2015), Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. [W:] Kotowicz-Jawor J., Krajewski S., Okoń-Horodyńska E. (red.), Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 174-197.
15
Pilarska C., (2015), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 161-199.
16
Pilarska C., Wałęga G., (2014), Determinants of FDI Inflows to Poland, Czech Republic and Hungary in Context of Integration Into European Union. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings [on-line], Slaný : Melandrium, s. 1167-1177.
17
Pilarska C., (2014), Innowacyjność w Polsce - aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 55-82.
18
Pilarska C., (2014), Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", nr 4 (72), s. 59-81; http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2014_pilarska.pdf
19
Pilarska C., (2013), Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 47-71.
20
Pilarska C., (2013), Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 156, s. 137-155; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83973&from=latest
21
Pilarska C., (2013), Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 43-68; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Pilarska.pdf
22
Pilarska C., (2013), Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 584-600.
23
Pilarska C., (2013), Klastry: doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 87 s.
24
Pilarska C., (2013), Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 100.
25
Pilarska C., (2012), Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 31-58.
26
Pilarska C., (2012), The Formation and Effects of Clusters in the European Union, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 8, s. 97-126.
27
Pilarska C., (2011), Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 166, s. 525-543.
28
Pilarska C., (2011), Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[208]-48[255].
29
Pilarska C., (2010), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 102-131.
30
Pilarska C., (2010), Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 89-118.
31
Pilarska C., (2009), Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. [W:] Okoń-Horodyńska E. (red.), VIII Kongres Ekonomistów Polskich, [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 85-101.
32
Pilarska C., (2009), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 41 s.
33
Pilarska C., (2009), Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 799-815.
34
Pilarska C., (2009), Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 77-95.
35
Pilarska C., (2008), Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 140-154.
36
Pilarska C., (2008), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy. [W:] Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-97.
37
Pilarska C., (2008), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa. [W:] Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 52-78.
38
Pilarska C., (2008), Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 163-176.
39
Pilarska C., (2007), Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 101-113.
40
Pilarska C., (2007), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-83.
41
Pilarska C., (2007), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, s. 54-82.
42
Pilarska C., Stańczyk Z., (2007), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 145-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/136082966
43
Pilarska C., Wałęga G., (2007), Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 5, s. 37-68; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-3_Pilarska%2CWalega.pdf
44
Pilarska C., (2007), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 5-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/150061774
45
Pilarska C., Wałęga G., (2007), Polityka ekonomiczna a partycypacja osób starszych w rynku pracy. [W:] Sokołowski J., Przybyła Z. (red.), Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 299-307.
46
Pilarska C., Stańczyk Z., (2007), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości. [W:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 41-66.
47
Pilarska C., (2006), Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 221-239.
48
Pilarska C., (2006), Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 4, s. 45-75.
49
Pilarska C., (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/134163834
50
Pilarska C., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 191-218.
51
Pilarska C., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 56 s.
52
Przybylska K., Pilarska C., (2005), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/99691243
53
Pilarska C., (2005), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1], s. 50-88.
54
Pilarska C., (2004), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/46075439
55
Pilarska C., (2004), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], s. 1[39]-43[81].
56
Pilarska C., (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 91-92.
57
Pilarska C., (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/51401048
58
Pilarska C., Niezgoda J., (2004), Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 163-183.
59
Pilarska C., (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii. [W:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 289-306.
60
Pilarska C., (2003), Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 21-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/13814
61
Pilarska C., (2003), Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 113-122.
62
Pilarska C., (2002), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej, Prom. Przybylska K., Kraków : , 273 k.
63
Pilarska C., (2002), Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 191-207.
64
Pilarska C., (2001), Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 7-25.
65
Pilarska C., (2001), Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 25-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/10654
66
Pilarska C., (2000), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 19-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/9866
67
Pilarska C., (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 317-341.
68
Pilarska C., (1999), Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 81-93.
69
Pilarska C., (1999), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 223-240.
70
Pilarska C., ([1999]), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1[49]-24[72].
71
Pilarska C., (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 47-61.
72
Pilarska C., ([1997]), Szara strefa rynku pracy w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 14-28.
73
Pilarska C., Tylec T., Bednarski P., (2004), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1], Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s.
1
@inbook{UEK:2168367316,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Systemowe uwarunkowania innowacji w gospodarce",
pages = "53-77",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-797-9 ; 978-83-7875-798-6",
}
2
@article{UEK:2168352948,
author = "Czesława Pilarska",
title = "State Failure in the Context of the Operations of Transnational Corporations",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 64, 10",
pages = "88-106",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2020.10.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/149851/edition/103180/content},
}
3
@article{UEK:2168351316,
author = "Czesława Pilarska and Grzegorz Wałęga",
title = "Born Globals in Poland : Development Factors and Research Overview",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1(22)",
pages = "59-72",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2020.2205},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1726},
}
4
@article{UEK:2168329971,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "4",
pages = "93-124",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33119/GN/102225},
url = {https://gnpje.sgh.waw.pl/Efekty-zewnetrzne-bezposrednich-inwestycji-zagranicznych-z-perspektywy-kraju-goszczacego,102225,0,1.html},
}
5
@inbook{UEK:2168334455,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Pieniężne i technologiczne efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "103-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
6
@inbook{UEK:2168320773,
author = "Czesława Pilarska and Grzegorz Wałęga",
title = "Foreign Direct Investment and Development in the Visegrad Countries - a Panel Data Analysis",
booktitle = "The 11th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings",
pages = "1223-1232",
adress = "Libuše Macáková",
publisher = "Melandrium",
year = "2017",
url = {https://msed.vse.cz/msed_2017/article/25-Pilarska-Czeslawa-paper.pdf},
isbn = "978-80-87990-12-4",
}
7
@inbook{UEK:2168317295,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "154-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
8
@book{UEK:2168322633,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-749-3",
}
9
@article{UEK:2168310921,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia",
number = "Vol. 47, 2",
pages = "125-154",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2016.008},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2016.008/10672},
}
10
@article{UEK:2168301365,
author = "Czesława Pilarska and Grzegorz Wałęga",
title = "EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (945)",
pages = "77-97",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0945.0905},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/940/703},
}
11
@inbook{UEK:2168299619,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Znaczenie integracji europejskiej w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "53-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
12
@inbook{UEK:2168301095,
author = "Czesława Pilarska and Lucyna Kornecki",
title = "American Investment in Poland and its Effect on the Polish Economy",
booktitle = "Impact of Foreign Direct Investments : Contemporary Issues and Research in the United States and Central and Eastern Europe",
pages = "161-179",
adress = "Charleston",
publisher = "Global Publishing House International (GPHI)",
year = "2015",
isbn = "978-0-9943178-0-8",
}
13
@article{UEK:2168300903,
author = "Czesława Pilarska",
title = "The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 13",
pages = "103-125",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1306},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/885/697},
}
14
@inbook{UEK:2168301073,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna",
pages = "174-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-98-9",
}
15
@inbook{UEK:2168299629,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "161-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
16
@inbook{UEK:2168285523,
author = "Czesława Pilarska and Grzegorz Wałęga",
title = "Determinants of FDI Inflows to Poland, Czech Republic and Hungary in Context of Integration Into European Union",
booktitle = "The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings",
pages = "1167-1177",
adress = "Slaný",
publisher = "Melandrium",
year = "2014",
url = {http://msed.vse.cz/msed_2014/article/369-Pilarska-Czeslawa-paper.pdf},
isbn = "978-80-87990-02-5",
}
17
@inbook{UEK:2168283933,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Innowacyjność w Polsce - aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "55-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
18
@article{UEK:2168301381,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej",
journal = "Studia Europejskie",
number = "4 (72)",
pages = "59-81",
year = "2014",
url = {http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2014_pilarska.pdf},
}
19
@unpublished{UEK:2168290739,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "47-71",
year = "2013",
}
20
@article{UEK:2168279011,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "156",
pages = "137-155",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83973&from=latest},
}
21
@article{UEK:2168296915,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "43-68",
year = "2013",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Pilarska.pdf},
}
22
@article{UEK:2168278385,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "584-600",
adress = "",
year = "2013",
}
23
@book{UEK:2168262466,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Klastry : doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-628-1",
}
24
@misc{UEK:2168278621,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami",
pages = "100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
25
@unpublished{UEK:2168266986,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "31-58",
year = "2012",
}
26
@article{UEK:2168260832,
author = "Czesława Pilarska",
title = "The Formation and Effects of Clusters in the European Union",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "8",
pages = "97-126",
year = "2012",
}
27
@article{UEK:2168222458,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "166",
pages = "525-543",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@unpublished{UEK:2168302727,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "1[208]-48[255]",
year = "2011",
}
29
@inbook{UEK:2168230470,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne",
pages = "102-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-20-0",
}
30
@article{UEK:51355,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "89-118",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2165174183,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce",
booktitle = "VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki ",
pages = "85-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-88700-24-8",
}
32
@book{UEK:51377,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-437-9",
}
33
@article{UEK:50606,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "799-815",
adress = "",
year = "2009",
}
34
@article{UEK:52035,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "77-95",
year = "2009",
}
35
@inbook{UEK:2165793762,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce",
booktitle = "Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "140-154",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-60-5",
}
36
@inbook{UEK:2165822498,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "69-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-431-7",
}
37
@inbook{UEK:2165620152,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa",
booktitle = "Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy",
pages = "52-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-9-6",
}
38
@inbook{UEK:2166066044,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2",
pages = "163-176",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
39
@inbook{UEK:2165794676,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce",
booktitle = "Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce",
pages = "101-113",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-45-2",
}
40
@inbook{UEK:2165911508,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce",
pages = "47-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-340-2",
}
41
@unpublished{UEK:2168317941,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek ",
pages = "54-82",
year = "2007",
}
42
@article{UEK:50709,
author = "Czesława Pilarska and Zbigniew Stańczyk",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "145-178",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136082966},
}
43
@article{UEK:2168296705,
author = "Czesława Pilarska and Grzegorz Wałęga",
title = "Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "5",
pages = "37-68",
year = "2007",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-3_Pilarska%2CWalega.pdf},
}
44
@article{UEK:51085,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "5-27",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150061774},
}
45
@inbook{UEK:2166066545,
author = "Czesława Pilarska and Grzegorz Wałęga",
title = "Polityka ekonomiczna a partycypacja osób starszych w rynku pracy",
booktitle = "Współczesne problemy polityki ekonomicznej",
pages = "299-307",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2007",
isbn = "978-83-923545-1-2",
}
46
@inbook{UEK:2168276911,
author = "Czesława Pilarska and Zbigniew Stańczyk",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów",
pages = "41-66",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2114-5",
}
47
@inbook{UEK:2166067219,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce",
booktitle = "Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "221-239",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2006",
isbn = "83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8",
}
48
@article{UEK:52518,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "4",
pages = "45-75",
year = "2006",
}
49
@article{UEK:51297,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "109-128",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134163834},
}
50
@inbook{UEK:2166201902,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "191-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
51
@book{UEK:2166484264,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-7252-274-X",
}
52
@article{UEK:52557,
author = "Krystyna Przybylska and Czesława Pilarska",
title = "Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "5-30",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99691243},
}
53
@unpublished{UEK:2168265240,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1]",
pages = "50-88",
year = "2005",
}
54
@article{UEK:2168220368,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "5-16",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46075439},
}
55
@unpublished{UEK:2168265212,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
booktitle = "Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2]",
pages = "1[39]-43[81]",
year = "2004",
}
56
@misc{UEK:2168218090,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "91-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
57
@article{UEK:2168219394,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "5-20",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51401048},
}
58
@inbook{UEK:2168002898,
author = "Czesława Pilarska and Janusz Niezgoda",
title = "Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "163-183",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
59
@inbook{UEK:2168253490,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce",
pages = "289-306",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1641-5",
}
60
@article{UEK:2168220956,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "21-31",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13814},
}
61
@inbook{UEK:2168253488,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce",
booktitle = "Kapitał ludzki w gospodarce",
pages = "113-122",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2003",
isbn = "83-87249-52-1",
}
62
@unpublished{UEK:2168254054,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
63
@inbook{UEK:2168224512,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "191-207",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
64
@article{UEK:2168248846,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "7-25",
year = "2001",
}
65
@article{UEK:2168230580,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "25-42",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10654},
}
66
@article{UEK:2168223910,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "19-38",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9866},
}
67
@inbook{UEK:2168250248,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "317-341",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
68
@article{UEK:2168238374,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "81-93",
year = "1999",
}
69
@inbook{UEK:2168254030,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "223-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-908535-1-5",
}
70
@unpublished{UEK:2168269516,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce",
booktitle = "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki",
pages = "1[49]-24[72]",
year = "1999",
}
71
@article{UEK:2168253568,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "47-61",
year = "1997",
}
72
@unpublished{UEK:2168258840,
author = "Czesława Pilarska",
title = "Szara strefa rynku pracy w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje",
booktitle = "Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji",
pages = "14-28",
year = "1997",
}
73
@unpublished{UEK:2168265152,
author = "Czesława Pilarska and Tomasz Tylec and Paweł Bednarski",
title = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID