Publikacje wybranego autora

Pietruszka Jolanta

Biblioteka Główna,

1

Tytuł:
Konstanty Krzeczkowski (1879-1939) polityk społeczny, nauczyciel, publicysta i bibliotekarz
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (35) (2010) . - [odczyt: 28.01.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2165742620
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Z historii ruchu wydawniczego w Polsce
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 28 (2006) . - [odczyt: 27.01.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2165741006
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006) . - [odczyt: 23.01.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2165704321
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004) . - [odczyt: 24.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168348784
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla = The Album of Fryderyk Bogumił Hechl
Źródło:
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. - R. 24 (1978) , s. 29-36
Nr:
2168358100
artykuł w czasopiśmie
1
Konstanty Krzeczkowski (1879-1939) polityk społeczny, nauczyciel, publicysta i bibliotekarz / Jolanta PIETRUSZKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [odczyt: 28.01.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=a_Konstanty_Krzeczkowski. - ISSN 2082-5005
2
Z historii ruchu wydawniczego w Polsce / Jolanta PIETRUSZKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 28 (2006)1 ekran. - [odczyt: 27.01.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=024&Wybor=28. - ISSN 1640-0550
3
Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej / Anna OSIEWALSKA, Jolanta PIETRUSZKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 23.01.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
4
Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla / Jolanta PIETRUSZKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 24.07.2020]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=24
5
Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla = The Album of Fryderyk Bogumił Hechl / Jolanta PIETRUSZKA // Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. - R. 24 (1978), s. 29-36. - ISSN 0079-3140
1
Pietruszka J., (2010), Konstanty Krzeczkowski (1879-1939) polityk społeczny, nauczyciel, publicysta i bibliotekarz, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=a_Konstanty_Krzeczkowski
2
Pietruszka J., (2006), Z historii ruchu wydawniczego w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 28; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=024&Wybor=28
3
Osiewalska A., Pietruszka J., (2006), Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=27
4
Pietruszka J., (2004), Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=24
5
Pietruszka J., (1978), Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla, "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", R. 24, s. 29-36.
1
@article{UEK:2165742620,
author = "Jolanta Pietruszka",
title = "Konstanty Krzeczkowski (1879-1939) polityk społeczny, nauczyciel, publicysta i bibliotekarz",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=a_Konstanty_Krzeczkowski},
}
2
@article{UEK:2165741006,
author = "Jolanta Pietruszka",
title = "Z historii ruchu wydawniczego w Polsce",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "28",
pages = "",
year = "2006",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=024&Wybor=28},
}
3
@article{UEK:2165704321,
author = "Anna Osiewalska and Jolanta Pietruszka",
title = "Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=27},
}
4
@article{UEK:2168348784,
author = "Jolanta Pietruszka",
title = "Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=24},
}
5
@article{UEK:2168358100,
author = "Jolanta Pietruszka",
title = "Sztambuch Fryderyka Bogumiła Hechla",
journal = "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie",
number = "R. 24",
pages = "29-36",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID