Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza pracy
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 57-78
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158410
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wynagradzanie personelu
Źródło:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 163-198
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158475
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Rozwiązywanie problemów personalnych
Źródło:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 272-280 - Bibliogr.
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222020
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Cele, zakres i instrumenty rozwoju potencjału pracy
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 23-27
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253292
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Planowanie zasobów ludzkich
Źródło:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 29-48
Seria:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247134
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Popyt na pracę = The Demang for Labour
Źródło:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 42-60
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239460
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Analiza pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 57-78. - ISBN 83-7252-315-0
2
Wynagradzanie personelu / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 163-198. - ISBN 83-7252-315-0
3
Rozwiązywanie problemów personalnych / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 272-280. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
4
Cele, zakres i instrumenty rozwoju potencjału pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 23-27. - ISBN 83-88840-19-3
5
Planowanie zasobów ludzkich / Urszula BUKOWSKA, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 29-48. - ISBN 83-88840-19-3
6
Popyt na pracę = The Demang for Labour / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - S. 42-60. - ISBN 83-85483-26-8
1
Piechnik-Kurdziel A., (2006), Analiza pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 57-78.
2
Piechnik-Kurdziel A., (2006), Wynagradzanie personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 163-198.
3
Piechnik-Kurdziel A., (2004), Rozwiązywanie problemów personalnych. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Poltext, s. 272-280.
4
Piechnik-Kurdziel A., (2002), Cele, zakres i instrumenty rozwoju potencjału pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 23-27.
5
Bukowska U., Piechnik-Kurdziel A., (2002), Planowanie zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 29-48.
6
Piechnik-Kurdziel A., (1992), Popyt na pracę. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 42-60.
1
@inbook{UEK:2166158410,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Analiza pracy",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "57-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
2
@inbook{UEK:2166158475,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Wynagradzanie personelu",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "163-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
3
@inbook{UEK:2168222020,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Rozwiązywanie problemów personalnych",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "272-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
4
@inbook{UEK:2168253292,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Cele, zakres i instrumenty rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "23-27",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
5
@inbook{UEK:2168247134,
author = "Bukowska Urszula and Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Planowanie zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "29-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
6
@inbook{UEK:2168239460,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Popyt na pracę",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "42-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}