Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy na przykładzie własnych badań empirycznych = Methodological Principles of Classification of Productivity Factors Based on the Author's Own Empirical Investigations
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318523
varia
2

Tytuł:
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy = The Methodological Rationale for the Classification of Work Effectiveness Factors
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 129-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260878
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Metodologiczne problemy analizy czynników wydajności pracy = Methodological Aspects of Work Efficiency Factors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987) , s. 31-45. - Summ., rez.
Nr:
2168233472
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego = The Factors of Work Effectiveness in Employees' Groups in the Electronics Industry Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986) , s. 23-44. - Summ., rez.
Nr:
2168231098
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984, s. 108-117
Seria:
(Zeszyty Metodyczne ; 1)
Nr:
2168342347
rozdział w monografii
1
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy na przykładzie własnych badań empirycznych = Methodological Principles of Classification of Productivity Factors Based on the Author's Own Empirical Investigations / Anna PIECHNK-KURDZIEL // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
2
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy = The Methodological Rationale for the Classification of Work Effectiveness Factors / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 129-148. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
3
Metodologiczne problemy analizy czynników wydajności pracy = Methodological Aspects of Work Efficiency Factors / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 31-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego = The Factors of Work Effectiveness in Employees' Groups in the Electronics Industry Enterprises / Anna PIECHNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986), s. 23-44. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK // W: Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz. - Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984. - (Zeszyty Metodyczne ; 1). - S. 108-117
1
Piechnik-Kurdziel A., (1987), Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy na przykładzie własnych badań empirycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 63-65.
2
Piechnik-Kurdziel A., (1987), Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 129-148.
3
Piechnik-Kurdziel A., (1987), Metodologiczne problemy analizy czynników wydajności pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 31-45.
4
Piechnik A., (1986), Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 23-44.
5
Pocztowski A., Piechnik A., (1984), Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Sajkiewicz A. (red.), Ekonomika pracy, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 108-117.
1
@misc{UEK:2168318523,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy na przykładzie własnych badań empirycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "63-65",
year = "1987",
}
2
@article{UEK:2168260878,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "129-148",
year = "1987",
}
3
@article{UEK:2168233472,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna",
title = "Metodologiczne problemy analizy czynników wydajności pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "249",
pages = "31-45",
year = "1987",
}
4
@article{UEK:2168231098,
author = "Piechnik Anna",
title = "Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "219",
pages = "23-44",
year = "1986",
}
5
@inbook{UEK:2168342347,
author = "Pocztowski Aleksy and Piechnik Anna",
title = "Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika pracy",
pages = "108-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1984",
issn = "",
}