Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 74-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165775668
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Product Quality Assessment Uncertainty
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 80-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165776531
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 206-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165822796
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 968-972 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165871791
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 205-211. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166510909
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Additive Models for Product Assessment
Źródło:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 440-444. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332111
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów
Źródło:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 449-454 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168244002
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 832-837. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244450
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad] - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 347-352. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231252
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 677-684 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220670
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
An Examination of Active Sportswear Materials
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 413-417. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253560
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 74-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
2
Product Quality Assessment Uncertainty / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 80-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
3
An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods / Stanislaw PFEIFER // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1. - Kiîv : "Kniga", 2006. - S. 206-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
4
Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles / Stanislaw PFEIFER // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv : "Kniga", 2006. - S. 968-972. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
5
Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2005. - S. 205-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
6
Additive Models for Product Assessment / Stanisław PFEIFER // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing : China Agriculture Press, 2004. - S. 440-444. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
7
Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów / Stanisław PFEIFER // W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002. - S. 449-454. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-145-8
8
Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2002. - S. 832-837. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
9
Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile / Stanisław PFEIFER // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 347-352. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
10
Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów / Andrzej CHOCHÓŁ, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 677-684. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-3-4
11
An Examination of Active Sportswear Materials / Stanisław PFEIFER // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 413-417. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
1
Pfeifer S., (2007), Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 74-79.
2
Pfeifer S., (2007), Product Quality Assessment Uncertainty. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 80-86.
3
Pfeifer S., (2006), An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1, Kiîv : "Kniga", s. 206-210.
4
Pfeifer S., (2006), Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 968-972.
5
Pfeifer S., (2005), Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 205-211.
6
Pfeifer S., (2004), Additive Models for Product Assessment. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 440-444.
7
Pfeifer S., (2002), Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów. [W:] Żuchowski J. (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 449-454.
8
Pfeifer S., (2002), Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 832-837.
9
Pfeifer S., (2001), Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 347-352.
10
Chochół A., Pfeifer S., Szakiel J., (2000), Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 3, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 677-684.
11
Pfeifer S., (1999), An Examination of Active Sportswear Materials. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 413-417.
1
@inbook{UEK:2165775668,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "74-79",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
2
@inbook{UEK:2165776531,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Product Quality Assessment Uncertainty",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "80-86",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
3
@inbook{UEK:2165822796,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1",
pages = "206-210",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
4
@inbook{UEK:2165871791,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "968-972",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
5
@inbook{UEK:2166510909,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "205-211",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
6
@inbook{UEK:2168332111,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Additive Models for Product Assessment",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "440-444",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
7
@inbook{UEK:2168244002,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów",
booktitle = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002",
pages = "449-454",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
year = "2002",
isbn = "83-7351-145-8",
}
8
@inbook{UEK:2168244450,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "832-837",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
9
@inbook{UEK:2168231252,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "347-352",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
10
@inbook{UEK:2168220670,
author = "Chochół Andrzej and Pfeifer Stanisław and Szakiel Jerzy",
title = "Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3",
pages = "677-684",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2000",
isbn = "83-911343-3-4",
}
11
@inbook{UEK:2168253560,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "An Examination of Active Sportswear Materials",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "413-417",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}