Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 677-684 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220670
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM
Źródło:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 288-290 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239054
poster
3

Tytuł:
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych = Research into Selected Functional Features of Water-Resistant Textiles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 546 (2000) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223396
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej = Characterization of Selected Textiles Used for Waterproof Clothing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 525 (1999) , s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236952
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych
Źródło:
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / Andrzej CHOCHÓŁ, Jacek KANIEWSKI, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL ; kier. tematu: Stanisław PFEIFER1999, s. 9-27
Sygnatura:
NP-603/Magazyn
Nr:
2168241858
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
An Examination of Active Sportswear Materials
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 413-417. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253560
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych = Cleaning Properties of Synthetic Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 505 (1998) , s. 37-46. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania = Studies on the Surface Properties of Wool Fibre in the Plasma Spraying Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 492 (1997) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260818
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych = Use of Elektrokinetic Measurements for Assessment of Fluctuation of Surface Properties of Selected Germent Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 469 (1996) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 111-112. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239230
varia
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239228
varia
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badania własności powierzchniowych włókien = The Use of Elektrokinetyc Phenomena in the Studies on Surface Properties of Fibres
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 406 (1993) , s. 45-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245508
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
87/KTP/3/2000/S
Sygnatura:
NP-696/Magazyn
Nr:
2168333835
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
109/KTP/4/99/S
Sygnatura:
NP-603/Magazyn
Nr:
2168241856
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
104/KTP/4/98
Sygnatura:
NP-574/1/Magazyn
Nr:
2168333505
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KTP/6/97/S
Sygnatura:
NP-508/Magazyn
Nr:
2168328945
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
20 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KTP/6/95/S
Sygnatura:
NP-379/Magazyn
Nr:
2168251742
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
101/KTP/5/96/S
Sygnatura:
NP-442/Magazyn
Nr:
2168329091
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
36 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-216/Magazyn
Nr:
2168330035
naukowo-badawcze
1
Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów / Andrzej CHOCHÓŁ, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 677-684. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-3-4
2
Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków : [s.n.], 2000. - S. 288-290. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
3
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych = Research into Selected Functional Features of Water-Resistant Textiles / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 546 (2000), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11841. - ISSN 0208-7944
4
Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej = Characterization of Selected Textiles Used for Waterproof Clothing / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 525 (1999), s. 37-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych / S. PFEIFER // W: Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / Andrzej CHOCHÓŁ, Jacek KANIEWSKI, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL ; kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - (1999-2000), s. 9-27
6
An Examination of Active Sportswear Materials / Stanisław PFEIFER // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 413-417. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
7
Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych = Cleaning Properties of Synthetic Fabrics / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 505 (1998), s. 37-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania = Studies on the Surface Properties of Wool Fibre in the Plasma Spraying Process / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 492 (1997), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych = Use of Elektrokinetic Measurements for Assessment of Fluctuation of Surface Properties of Selected Germent Fabrics / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 469 (1996), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych / Stanisław PFEIFER // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 111-112. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
11
Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych / Stanisław PFEIFER // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
12
Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badania własności powierzchniowych włókien = The Use of Elektrokinetyc Phenomena in the Studies on Surface Properties of Fibres / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 406 (1993), s. 45-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego / Kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / Andrzej CHOCHÓŁ, Jacek KANIEWSKI, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL ; kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999-2000. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1 / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998/1999. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych / Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997-1998. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania / Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 20 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej / Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996/97. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów / Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 36 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Chochół A., Pfeifer S., Szakiel J., (2000), Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 3, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 677-684.
2
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (2000), Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 288-290.
3
Pfeifer S., (2000), Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 546, s. 89-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/11841
4
Pfeifer S., (1999), Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 525, s. 37-45.
5
Pfeifer S., (1999-2000), Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych. [W:] Pfeifer S. (kierownik tematu), Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, s. 9-27.
6
Pfeifer S., (1999), An Examination of Active Sportswear Materials. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 413-417.
7
Pfeifer S., (1998), Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 505, s. 37-46.
8
Pfeifer S., (1997), Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 492, s. 45-56.
9
Pfeifer S., (1996), Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 469, s. 5-12.
10
Pfeifer S., (1995), Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-112.
11
Pfeifer S., (1995), Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 110-111.
12
Pfeifer S., (1993), Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badania własności powierzchniowych włókien, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 406, s. 45-50.
13
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego, (2000), Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
14
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, (1999), Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
15
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (1998), Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1, Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
16
Pfeifer S., (1997), Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
17
Pfeifer S., (1996), Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
18
Pfeifer S., (1996), Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
19
Pfeifer S., (1994), Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@inbook{UEK:2168220670,
author = "Chochół Andrzej and Pfeifer Stanisław and Szakiel Jerzy",
title = "Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3",
pages = "677-684",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2000",
isbn = "83-911343-3-4",
}
2
@misc{UEK:2168239054,
author = "Pfeifer Stanisław and Salerno-Kochan Renata",
title = "Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "288-290",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
3
@article{UEK:2168223396,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "546",
pages = "89-100",
year = "2000",
}
4
@article{UEK:2168236952,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "525",
pages = "37-45",
year = "1999",
}
5
@unpublished{UEK:2168241858,
author = "Pfeifer S.",
title = "Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych",
booktitle = "Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych",
pages = "9-27",
year = "1999",
}
6
@inbook{UEK:2168253560,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "An Examination of Active Sportswear Materials",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "413-417",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
7
@article{UEK:2168246730,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "505",
pages = "37-46",
year = "1998",
}
8
@article{UEK:2168260818,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "492",
pages = "45-56",
year = "1997",
}
9
@article{UEK:2168247770,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "469",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
10
@misc{UEK:2168239230,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "111-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
11
@misc{UEK:2168239228,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "110-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
12
@article{UEK:2168245508,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badania własności powierzchniowych włókien",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "406",
pages = "45-50",
year = "1993",
}
13
@unpublished{UEK:2168333835,
title = "Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
14
@unpublished{UEK:2168241856,
title = "Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
15
@unpublished{UEK:2168333505,
author = "Pfeifer Stanisław and Salerno-Kochan Renata",
title = "Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
16
@unpublished{UEK:2168328945,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
17
@unpublished{UEK:2168251742,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
18
@unpublished{UEK:2168329091,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
19
@unpublished{UEK:2168330035,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}