Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Product Quality Assessment Uncertainty
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 80-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165776531
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 74-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165775668
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych = Taxonomic Methods for Forming Market Product Assessment Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 35-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51031
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 389-397. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165778271
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 700-704 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165778981
rozdział w monografii
6

Tytuł:
An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 206-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165822796
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Quality Assessment Models for Comparative Studies : Furniture Studies
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168286325
varia
8

Tytuł:
Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 968-972 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165871791
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Addytywne modele oceny wyrobów = Additive Models for Product Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 685 (2005) , s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52549
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 205-211. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166510909
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Taksonomiczne aspekty oceny jakości
Źródło:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 309-319. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168264062
rozdział w monografii
12

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Additive Models for Product Assessment
Źródło:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 440-444. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332111
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów = Methods for Multidimensional Comparative Analysis in Commodity Evaluation and Quality Assessment
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2004) , s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168218304
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Modele oceny wyrobów
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 229-233 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168153745
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Models for Product Assessment
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228340
varia
16

Tytuł:
Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych = Use Factors Applied to the Assessment of Changes in the Properties of Textiles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 658 (2004) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji = Determining Changes in the Functional Properties of Fabrics in the Washing and Preserving Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 630 (2003) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wyroby włókiennicze
Źródło:
Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [1] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ ; wykon.: Jacek KANIEWSKI, Ignacy DUDA, Stanisław HORNIK, Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN, Jerzy SZAKIEL, Piotr PRZYBEK, Paweł TUREK2003, s. 27-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-798/2/[1]/Magazyn
Nr:
2168244910
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych = Methods of Quality Engineering in the Commodity Assessment of Selected Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 590 (2002) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227180
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 832-837. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244450
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych = Methods for Testing the Electrostatic and Screening Properties of Fiat Textiles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 599 (2002) , s. 85-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230628
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wykorzystywanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych = The Use of Conventional Quality Standards for Testing Marketable Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 599 (2002) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230620
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów
Źródło:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 449-454 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168244002
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Wyroby włókiennicze
Źródło:
Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 1, [1] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ ; wykon.: Jacek KANIEWSKI, Ignacy DUDA, Stanisław HORNIK, Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN, Jerzy SZAKIEL, Piotr PRZYBEK, Paweł TUREK ; prac. tech.: Przemysław Olkiewicz2002, s. 36-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-798/1/[1]/Magazyn
Nr:
2168244892
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Towaroznawstwo włókiennicze : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
123 s: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-106-9
Nr:
2168252834
skrypt
26

Tytuł:
Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad] - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 347-352. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231252
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM
Źródło:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 288-290 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239054
poster
28

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 677-684 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220670
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych = Research into Selected Functional Features of Water-Resistant Textiles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 546 (2000) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223396
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej = Characterization of Selected Textiles Used for Waterproof Clothing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 525 (1999) , s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236952
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
An Examination of Active Sportswear Materials
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 413-417. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253560
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Autor:
Tytuł:
Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych
Źródło:
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / Andrzej CHOCHÓŁ, Jacek KANIEWSKI, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL ; kier. tematu: Stanisław PFEIFER1999, s. 9-27
Sygnatura:
NP-603/Magazyn
Nr:
2168241858
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych = Cleaning Properties of Synthetic Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 505 (1998) , s. 37-46. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania = Studies on the Surface Properties of Wool Fibre in the Plasma Spraying Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 492 (1997) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260818
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych = Use of Elektrokinetic Measurements for Assessment of Fluctuation of Surface Properties of Selected Germent Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 469 (1996) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247770
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239228
varia
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 111-112. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239230
varia
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
87/KTP/3/2000/S
Sygnatura:
NP-696/Magazyn
Nr:
2168333835
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
109/KTP/4/99/S
Sygnatura:
NP-603/Magazyn
Nr:
2168241856
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
104/KTP/4/98
Sygnatura:
NP-574/1/Magazyn
Nr:
2168333505
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KTP/6/97/S
Sygnatura:
NP-508/Magazyn
Nr:
2168328945
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
101/KTP/5/96/S
Sygnatura:
NP-442/Magazyn
Nr:
2168329091
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
20 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KTP/6/95/S
Sygnatura:
NP-379/Magazyn
Nr:
2168251742
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
36 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-216/Magazyn
Nr:
2168330035
naukowo-badawcze
1
Product Quality Assessment Uncertainty / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 80-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
2
Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 74-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
3
Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych = Taxonomic Methods for Forming Market Product Assessment Models / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007), s. 35-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150196074. - ISSN 0208-7944
4
Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych / Stanisław PFEIFER // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 389-397. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
5
Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych / Stanisław PFEIFER // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 700-704. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
6
An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods / Stanislaw PFEIFER // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1. - Kiîv : "Kniga", 2006. - S. 206-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
7
Quality Assessment Models for Comparative Studies : Furniture Studies / Stanisław PFEIFER // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom : Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
8
Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles / Stanislaw PFEIFER // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv : "Kniga", 2006. - S. 968-972. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
9
Addytywne modele oceny wyrobów = Additive Models for Product Assessment / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 685 (2005), s. 85-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=102551585. - ISSN 0208-7944
10
Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2005. - S. 205-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
11
Taksonomiczne aspekty oceny jakości / Stanisław PFEIFER // W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska. - Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 309-319. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-204-4
12
Additive Models for Product Assessment / Stanisław PFEIFER // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing : China Agriculture Press, 2004. - S. 440-444. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
13
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów = Methods for Multidimensional Comparative Analysis in Commodity Evaluation and Quality Assessment / Stanisław PFEIFER // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2004), s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
14
Modele oceny wyrobów / Stanisław PFEIFER // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 229-233. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
15
Models for Product Assessment / Stanisław PFEIFER // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
16
Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych = Use Factors Applied to the Assessment of Changes in the Properties of Textiles / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 658 (2004), s. 55-70. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji = Determining Changes in the Functional Properties of Fabrics in the Washing and Preserving Processes / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 630 (2003), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Wyroby włókiennicze / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław PFEIFER // W: Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [1] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ ; wykon.: Jacek KANIEWSKI, Ignacy DUDA, Stanisław HORNIK, Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN, Jerzy SZAKIEL, Piotr PRZYBEK, Paweł TUREK. - (2003), s. 27-50. - Bibliogr.
19
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych = Methods of Quality Engineering in the Commodity Assessment of Selected Fabrics / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 590 (2002), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15142. - ISSN 0208-7944
20
Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2002. - S. 832-837. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
21
Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych = Methods for Testing the Electrostatic and Screening Properties of Fiat Textiles / Stanisław PFEIFER, Andrzej S. GAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 599 (2002), s. 85-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15221. - ISSN 0208-7944
22
Wykorzystywanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych = The Use of Conventional Quality Standards for Testing Marketable Products / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 599 (2002), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15223. - ISSN 0208-7944
23
Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów / Stanisław PFEIFER // W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002. - S. 449-454. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-145-8
24
Wyroby włókiennicze / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław PFEIFER // W: Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 1, [1] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ ; wykon.: Jacek KANIEWSKI, Ignacy DUDA, Stanisław HORNIK, Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN, Jerzy SZAKIEL, Piotr PRZYBEK, Paweł TUREK ; prac. tech.: Przemysław Olkiewicz. - (2002), s. 36-86. - Bibliogr.
25
Towaroznawstwo włókiennicze : materiały do ćwiczeń / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 123 s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-106-9
26
Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile / Stanisław PFEIFER // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 347-352. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
27
Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków : [s.n.], 2000. - S. 288-290. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
28
Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów / Andrzej CHOCHÓŁ, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 677-684. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-3-4
29
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych = Research into Selected Functional Features of Water-Resistant Textiles / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 546 (2000), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11841. - ISSN 0208-7944
30
Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej = Characterization of Selected Textiles Used for Waterproof Clothing / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 525 (1999), s. 37-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
An Examination of Active Sportswear Materials / Stanisław PFEIFER // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 413-417. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
32
Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych / S. PFEIFER // W: Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / Andrzej CHOCHÓŁ, Jacek KANIEWSKI, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL ; kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - (1999-2000), s. 9-27
33
Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych = Cleaning Properties of Synthetic Fabrics / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 505 (1998), s. 37-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania = Studies on the Surface Properties of Wool Fibre in the Plasma Spraying Process / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 492 (1997), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych = Use of Elektrokinetic Measurements for Assessment of Fluctuation of Surface Properties of Selected Germent Fabrics / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 469 (1996), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych / Stanisław PFEIFER // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
37
Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych / Stanisław PFEIFER // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 111-112. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
38
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego / Kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / Andrzej CHOCHÓŁ, Jacek KANIEWSKI, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL ; kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999-2000. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1 / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998/1999. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych / Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997-1998. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej / Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996/97. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania / Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 20 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów / Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 36 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pfeifer S., (2007), Product Quality Assessment Uncertainty. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 80-86.
2
Pfeifer S., (2007), Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 74-79.
3
Pfeifer S., (2007), Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 745, s. 35-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/150196074
4
Pfeifer S., (2007), Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 389-397.
5
Pfeifer S., (2006), Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 700-704.
6
Pfeifer S., (2006), An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1, Kiîv : "Kniga", s. 206-210.
7
Pfeifer S., (2006), Quality Assessment Models for Comparative Studies : Furniture Studies. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 49-50.
8
Pfeifer S., (2006), Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 968-972.
9
Pfeifer S., (2005), Addytywne modele oceny wyrobów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 685, s. 85-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/102551585
10
Pfeifer S., (2005), Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 205-211.
11
Pfeifer S., (2005), Taksonomiczne aspekty oceny jakości. [W:] Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, s. 309-319.
12
Pfeifer S., (2004), Additive Models for Product Assessment. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 440-444.
13
Pfeifer S., (2004), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1, s. 137-151.
14
Pfeifer S., (2004), Modele oceny wyrobów. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 229-233.
15
Pfeifer S., (2004), Models for Product Assessment. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 19.
16
Pfeifer S., (2004), Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 658, s. 55-70.
17
Pfeifer S., (2003), Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 630, s. 49-62.
18
Salerno-Kochan R., Pfeifer S., (2003), Wyroby włókiennicze. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [1], s. 27-50.
19
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (2002), Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 590, s. 25-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/15142
20
Pfeifer S., (2002), Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 832-837.
21
Pfeifer S., Gajewski A., (2002), Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 599, s. 85-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/15221
22
Pfeifer S., (2002), Wykorzystywanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 599, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/15223
23
Pfeifer S., (2002), Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów. [W:] Żuchowski J. (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 449-454.
24
Salerno-Kochan R., Pfeifer S., (2002), Wyroby włókiennicze. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 1, [1], s. 36-86.
25
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (2001), Towaroznawstwo włókiennicze: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 123 s
26
Pfeifer S., (2001), Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 347-352.
27
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (2000), Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 288-290.
28
Chochół A., Pfeifer S., Szakiel J., (2000), Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 3, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 677-684.
29
Pfeifer S., (2000), Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 546, s. 89-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/11841
30
Pfeifer S., (1999), Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 525, s. 37-45.
31
Pfeifer S., (1999), An Examination of Active Sportswear Materials. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 413-417.
32
Pfeifer S., (1999-2000), Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych. [W:] Pfeifer S. (kierownik tematu), Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, s. 9-27.
33
Pfeifer S., (1998), Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 505, s. 37-46.
34
Pfeifer S., (1997), Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 492, s. 45-56.
35
Pfeifer S., (1996), Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 469, s. 5-12.
36
Pfeifer S., (1995), Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 110-111.
37
Pfeifer S., (1995), Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-112.
38
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego, (2000), Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
39
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, (1999), Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
40
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (1998), Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1, Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
41
Pfeifer S., (1997), Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
42
Pfeifer S., (1996), Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
43
Pfeifer S., (1996), Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
44
Pfeifer S., (1994), Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@inbook{UEK:2165776531,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Product Quality Assessment Uncertainty",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "80-86",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
2
@inbook{UEK:2165775668,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "74-79",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
3
@article{UEK:51031,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "745",
pages = "35-43",
year = "2007",
}
4
@inbook{UEK:2165778271,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "389-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
5
@inbook{UEK:2165778981,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "700-704",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
6
@inbook{UEK:2165822796,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1",
pages = "206-210",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
7
@misc{UEK:2168286325,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Quality Assessment Models for Comparative Studies : Furniture Studies",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "49-50",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
8
@inbook{UEK:2165871791,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "968-972",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
9
@article{UEK:52549,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Addytywne modele oceny wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "685",
pages = "85-96",
year = "2005",
}
10
@inbook{UEK:2166510909,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "205-211",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
11
@inbook{UEK:2168264062,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Taksonomiczne aspekty oceny jakości",
booktitle = "Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "309-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-204-4",
}
12
@inbook{UEK:2168332111,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Additive Models for Product Assessment",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "440-444",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
13
@article{UEK:2168218304,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "137-151",
year = "2004",
}
14
@inbook{UEK:2168153745,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Modele oceny wyrobów",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "229-233",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
15
@misc{UEK:2168228340,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Models for Product Assessment",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "19",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
16
@article{UEK:2168220204,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "658",
pages = "55-70",
year = "2004",
}
17
@article{UEK:2168223584,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "630",
pages = "49-62",
year = "2003",
}
18
@unpublished{UEK:2168244910,
author = "Salerno-Kochan Renata and Pfeifer Stanisław",
title = "Wyroby włókiennicze",
booktitle = "Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [1]",
pages = "27-50",
year = "2003",
}
19
@article{UEK:2168227180,
author = "Pfeifer Stanisław and Salerno-Kochan Renata",
title = "Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "590",
pages = "25-40",
year = "2002",
}
20
@inbook{UEK:2168244450,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "832-837",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
21
@article{UEK:2168230628,
author = "Pfeifer Stanisław and Gajewski Andrzej S.",
title = "Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "599",
pages = "85-90",
year = "2002",
}
22
@article{UEK:2168230620,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Wykorzystywanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "599",
pages = "17-29",
year = "2002",
}
23
@inbook{UEK:2168244002,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów",
booktitle = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002",
pages = "449-454",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
year = "2002",
isbn = "83-7351-145-8",
}
24
@unpublished{UEK:2168244892,
author = "Salerno-Kochan Renata and Pfeifer Stanisław",
title = "Wyroby włókiennicze",
booktitle = "Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 1, [1]",
pages = "36-86",
year = "2002",
}
25
@book{UEK:2168252834,
author = "Pfeifer Stanisław and Salerno-Kochan Renata",
title = "Towaroznawstwo włókiennicze : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-106-9",
}
26
@inbook{UEK:2168231252,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "347-352",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
27
@misc{UEK:2168239054,
author = "Pfeifer Stanisław and Salerno-Kochan Renata",
title = "Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "288-290",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
28
@inbook{UEK:2168220670,
author = "Chochół Andrzej and Pfeifer Stanisław and Szakiel Jerzy",
title = "Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3",
pages = "677-684",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2000",
isbn = "83-911343-3-4",
}
29
@article{UEK:2168223396,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "546",
pages = "89-100",
year = "2000",
}
30
@article{UEK:2168236952,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "525",
pages = "37-45",
year = "1999",
}
31
@inbook{UEK:2168253560,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "An Examination of Active Sportswear Materials",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "413-417",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
32
@unpublished{UEK:2168241858,
author = "Pfeifer S.",
title = "Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych",
booktitle = "Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych",
pages = "9-27",
year = "1999",
}
33
@article{UEK:2168246730,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "505",
pages = "37-46",
year = "1998",
}
34
@article{UEK:2168260818,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "492",
pages = "45-56",
year = "1997",
}
35
@article{UEK:2168247770,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "469",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
36
@misc{UEK:2168239228,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "110-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
37
@misc{UEK:2168239230,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "111-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
38
@unpublished{UEK:2168333835,
title = "Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
39
@unpublished{UEK:2168241856,
title = "Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
40
@unpublished{UEK:2168333505,
author = "Pfeifer Stanisław and Salerno-Kochan Renata",
title = "Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
41
@unpublished{UEK:2168328945,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
42
@unpublished{UEK:2168329091,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
43
@unpublished{UEK:2168251742,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
44
@unpublished{UEK:2168330035,
author = "Pfeifer Stanisław",
title = "Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}