Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Tytuł:
Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 102. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294687
varia
2

Tytuł:
Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality / red. Alfred Błaszczyk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-9-9
Nr:
2168292341
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej
Źródło:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. Ryszard Knosala - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 991-1002. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930399-5-1
Nr:
2168305113
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wykorzystanie wiedzy towaroznawczej w analizie i ocenie autentyczności na przykładzie produktów włókienniczych
Źródło:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 114. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294771
varia
5

Tytuł:
Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294489
varia
6

Tytuł:
Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży = An Analysis of Factors Determining the Comfort of Use for Clothes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 893 (2012) , s. s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260218
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development = Metody obiektywnej oceny jako element rozwoju wiedzy o jakości
Źródło:
Selected Aspects of Industrial Products Quality = Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych / red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 135-144 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9
Nr:
2168289853
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Taksonomiczne modele oceny jako narzędzia systemów zarządzania jakością = Taxonomic Assessment Models Tool in Quality Management Systems
Źródło:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 664-676. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168233110
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
The Issues Concerning Handling Consumer Complaints in the Light of their Awareness of Legal Rights and Regulations
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 63. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294587
varia
10

Tytuł:
Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 37. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294491
varia
11

Tytuł:
Charakterystyka włókien węglowych oraz materiałów zawierających włókna węglowe = Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials
Źródło:
Selected Aspects of Industrial Products Quality = Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych / red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 152-159 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9
Nr:
2168289859
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Wykorzystanie modeli wzorcowych w rozwiązaniu problemu kompensacji cech podczas oceny jakości wyrobów = The Use of Standard Models to Solve the Problem of Compensation for Properties When Assessing the Quality of Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 831 (2010) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220772
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych = Quality Assessment Models Illustrated Using the Example of Selected Textile Products
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
181 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 190)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-455-3
Nr:
50358
monografia
14

Tytuł:
Wykorzystanie metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie jakości wyrobów = An Application of Taxonomic and Multidimensional Comparative analysis Methods in Quality Assessment of Goods
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 22 (2008) , s. 185-194. - Tytuł numeru: Zarządzanie środowiskiem - jakość życia - zarządzanie jakością - Bibliogr.
Seria:
(Gospodarka a Środowisko ; 9)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168230732
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych = Taxonomic Methods for Forming Market Product Assessment Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 745 (2007) , s. 35-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51031
artykuł w czasopiśmie
16

Konferencja:
9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2007-08-27 do 2007-08-29
Tytuł:
Product Quality Assessment Uncertainty
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 80-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165776531
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Konferencja:
9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2007-08-27 do 2007-08-29
Tytuł:
Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 74-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165775668
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 389-397. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165778271
rozdział w monografii
19

Tytuł:
An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 206-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165822796
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Tytuł:
Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 700-704 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165778981
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Quality Assessment Models for Comparative Studies : Furniture Studies
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168286325
varia
22

Tytuł:
Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 968-972 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165871791
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 205-211. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166510909
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Addytywne modele oceny wyrobów = Additive Models for Product Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 685 (2005) , s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52549
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Taksonomiczne aspekty oceny jakości
Źródło:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 309-319. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168264062
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów = Methods for Multidimensional Comparative Analysis in Commodity Evaluation and Quality Assessment
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2004) , s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168218304
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych = Use Factors Applied to the Assessment of Changes in the Properties of Textiles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220204
artykuł w czasopiśmie
28

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Additive Models for Product Assessment
Źródło:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / red. Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 440-444. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332111
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Models for Product Assessment
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228340
varia
30

Tytuł:
Modele oceny wyrobów
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 229-233 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168153745
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Wyroby włókiennicze
Źródło:
Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [1] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ, s. 27-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-798/2/[1]/Magazyn
Nr:
2168244910
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji = Determining Changes in the Functional Properties of Fabrics in the Washing and Preserving Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 630 (2003) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223584
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 832-837. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244450
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Tytuł:
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych = Methods of Quality Engineering in the Commodity Assessment of Selected Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 590 (2002) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227180
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Wykorzystywanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych = The Use of Conventional Quality Standards for Testing Marketable Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 599 (2002) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230620
artykuł w czasopiśmie
36

Konferencja:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Tytuł:
Procedures for Objective Quality Determination for Marketable Products [dokument elektroniczny]
Źródło:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168362328
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Tytuł:
Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów
Źródło:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 449-454 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168244002
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych = Methods for Testing the Electrostatic and Screening Properties of Fiat Textiles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 599 (2002) , s. 85-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230628
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Wyroby włókiennicze
Źródło:
Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 1, [1] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ, s. 36-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-798/1/[1]/Magazyn
Nr:
2168244892
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Towaroznawstwo włókiennicze : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
123 s: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-106-9
Nr:
2168252834
skrypt
41

Tytuł:
Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / red. M. Denac, V. Musil, B. Pregrad - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 347-352. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231252
rozdział w materiałach konferencyjnych
42

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wyrobów rynkowych
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 267-272 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168346002
rozdział w materiałach konferencyjnych
43

Konferencja:
IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000 "Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie", Łódź, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-27
Tytuł:
Badania właściwości ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych
Źródło:
Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie : IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000, Łódź, 26-27.10.2000 = Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies : 4th International Symposium EL-TEX 2000 - [Łódź]: Instytut Włókiennictwa, [2000], s. 327-330 - Bibliogr.
ISBN:
83-911544-1-6
Nr:
2168347544
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Tytuł:
Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów
Źródło:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 677-684 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168220670
rozdział w materiałach konferencyjnych
45

Tytuł:
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych = Research into Selected Functional Features of Water-Resistant Textiles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 546 (2000) , s. 89-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223396
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM
Źródło:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 288-290 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239054
poster
47

Tytuł:
Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej = Characterization of Selected Textiles Used for Waterproof Clothing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 525 (1999) , s. 37-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236952
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych
Źródło:
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / kier. tematu: Stanisław PFEIFER, s. 9-27
Sygnatura:
NP-603/Magazyn
Nr:
2168241858
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
An Examination of Active Sportswear Materials
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 413-417. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253560
rozdział w materiałach konferencyjnych
50

Tytuł:
Rola reklamacji w kształtowaniu świadomości projakościowej konsumentów i sprzedawców
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 220-223 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168347464
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych = Cleaning Properties of Synthetic Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 505 (1998) , s. 37-46. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246730
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania = Studies on the Surface Properties of Wool Fibre in the Plasma Spraying Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 492 (1997) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260818
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych = Use of Elektrokinetic Measurements for Assessment of Fluctuation of Surface Properties of Selected Germent Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 469 (1996) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247770
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Przybory oświetleniowe
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 136
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168369100
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239228
varia
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Hi-fi
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 60
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354964
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Obwody drukowane
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 110
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363552
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Układ scalony = Obwody scalone
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 176
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363556
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Płyty kompaktowe
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 122
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364670
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 111-112. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239230
varia
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Hi-fi
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 60
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354962
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Obwody drukowane
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 110
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363550
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Płyty kompaktowe
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 122
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364630
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Układ scalony = Obwody scalone
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 176
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363554
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Przybory oświetleniowe
Źródło:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 136
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168369098
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badania własności powierzchniowych włókien = The Use of Elektrokinetyc Phenomena in the Studies on Surface Properties of Fibres
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 406 (1993) , s. 45-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245508
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Problems of Quality Control Textile Articles in Condition of Creation Market Economy
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. A-4. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347044
varia
68

Tytuł:
Sposób i układ do określania trwałości preparacji włókien metodą pomiaru potencjału elektrycznej warstwy podwójnej
Adres wydawniczy:
Polska: Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1989
Uwagi:
Uprawniony z patentu: Akademia Ekonomiczna, Kraków,
Tryb dostępu:
Nr:
2168305511
patent
69

Tytuł:
Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do oceny wybranych własności powierzchniowych włókien
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 81. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255806
varia
70

Tytuł:
Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do oceny wybranych własności powierzchniowych włókien
Promotor:
Włochowicz Andrzej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
154 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/824
Nr:
2168312945
doktorat
71

Autor:
Stanisław Pfeifer , Andrzej Włochowicz
Tytuł:
Investigations of Electrokinetic Properties of Dyed Polyamide Fibres
Źródło:
Die Angewandte Makromolekulare Chemie. - vol. 139, iss. 1 (1986) , s. 9-16. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168233218
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Potencjał dzeta jako funkcja stanu powierzchni włókien w danym środowisku = The Zeta Potential as a Function of Surface Condition of Fibres in a Given Medium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986) , s. 113-119. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231778
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Potencjał elektrokinetyczny na powierzchni włókien = Electrokinetic Potential on Fibre Surfaces
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 39, nr 3 (1985) , s. 97-98 - Bibliogr.
Nr:
2168356892
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Badanie prądów ograniczonych ładunkiem przestrzennym w monokryształach NaCl = Investigation of Space Charge Limited Currents in NaCl Monocrystals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280705
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań) = Application of Ultrasonic Defectoscope to Test Metal Foils Used in Manufacture of Wrappers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 205-223. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250828
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
34 k.: il.; 30 cm + załącznik
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
067/WT-KTP/03/2014/S/4263
Sygnatura:
NP-1462/Magazyn
Nr:
2168301851
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
043/KTP/03/2013/S/3045
Sygnatura:
NP-1417/2/Magazyn
Nr:
2168288643
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
40 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KTP/1/2012/S/053
Sygnatura:
NP-1417/1/Magazyn
Nr:
2168277113
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
61 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
118/KTP/2/2011/S/597
Sygnatura:
NP-1031/2/Magazyn
Nr:
2168256880
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
87/KTP/3/2000/S
Sygnatura:
NP-696/Magazyn
Nr:
2168333835
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
109/KTP/4/99/S
Sygnatura:
NP-603/Magazyn
Nr:
2168241856
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
104/KTP/4/98
Sygnatura:
NP-574/1/Magazyn
Nr:
2168333505
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KTP/6/97/S
Sygnatura:
NP-508/Magazyn
Nr:
2168328945
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
101/KTP/5/96/S
Sygnatura:
NP-442/Magazyn
Nr:
2168329091
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
20 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KTP/6/95/S
Sygnatura:
NP-379/Magazyn
Nr:
2168251742
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
36 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-216/Magazyn
Nr:
2168330035
naukowo-badawcze
1
Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 102. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
2
Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality / ed. Alfred Błaszczyk. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 37-52. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-9-9
3
Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej / Stanisław PFEIFER, Elżbieta Piekarczyk // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. Ryszard Knosala. - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013. - S. 991-1002. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930399-5-1
4
Wykorzystanie wiedzy towaroznawczej w analizie i ocenie autentyczności na przykładzie produktów włókienniczych / Stanisław PFEIFER // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 114. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
5
Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development / Stanisław PFEIFER // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
6
Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży = An Analysis of Factors Determining the Comfort of Use for Clothes / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 893 (2012), s. s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
7
Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development = Metody obiektywnej oceny jako element rozwoju wiedzy o jakości / Stanisław PFEIFER // W: Selected Aspects of Industrial Products Quality = Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych / ed. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 135-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9
8
Taksonomiczne modele oceny jako narzędzia systemów zarządzania jakością = Taxonomic Assessment Models Tool in Quality Management Systems / Stanisław PFEIFER // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 664-676. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
9
The Issues Concerning Handling Consumer Complaints in the Light of their Awareness of Legal Rights and Regulations / Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 63. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
10
Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials / Stanisław PFEIFER, Justyna Błaszczyk // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 37. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
11
Charakterystyka włókien węglowych oraz materiałów zawierających włókna węglowe = Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials / Stanisław PFEIFER, Justyna Błaszczyk // W: Selected Aspects of Industrial Products Quality = Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych / ed. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 152-159. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9
12
Wykorzystanie modeli wzorcowych w rozwiązaniu problemu kompensacji cech podczas oceny jakości wyrobów = The Use of Standard Models to Solve the Problem of Compensation for Properties When Assessing the Quality of Products / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 831 (2010), s. 31-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190065. - ISSN 1898-6447
13
Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych = Quality Assessment Models Illustrated Using the Example of Selected Textile Products / Stanisław PFEIFER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 181 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 190). - ISBN 978-83-7252-455-3
14
Wykorzystanie metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie jakości wyrobów = An Application of Taxonomic and Multidimensional Comparative analysis Methods in Quality Assessment of Goods / Stanisław PFEIFER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Gospodarka a Środowisko, ISSN 1732-0690 ; 9). - nr 22 (2008), s. 185-194. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie środowiskiem - jakość życia - zarządzanie jakością. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
15
Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych = Taxonomic Methods for Forming Market Product Assessment Models / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007), s. 35-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150196074. - ISSN 0208-7944
16
Product Quality Assessment Uncertainty / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek . - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 80-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
17
Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek . - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 74-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
18
Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych / Stanisław PFEIFER // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 389-397. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
19
An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods / Stanislaw PFEIFER // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 206-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
20
Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych / Stanisław PFEIFER // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 700-704. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
21
Quality Assessment Models for Comparative Studies : Furniture Studies / Stanisław PFEIFER // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
22
Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles / Stanislaw PFEIFER // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 968-972. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
23
Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 205-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
24
Addytywne modele oceny wyrobów = Additive Models for Product Assessment / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 685 (2005), s. 85-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/102551585. - ISSN 0208-7944
25
Taksonomiczne aspekty oceny jakości / Stanisław PFEIFER // W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska. - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 309-319. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-204-4
26
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów = Methods for Multidimensional Comparative Analysis in Commodity Evaluation and Quality Assessment / Stanisław PFEIFER // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2004), s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
27
Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych = Use Factors Applied to the Assessment of Changes in the Properties of Textiles / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004), s. 55-70. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Additive Models for Product Assessment / Stanisław PFEIFER // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 440-444. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
29
Models for Product Assessment / Stanisław PFEIFER // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
30
Modele oceny wyrobów / Stanisław PFEIFER // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 229-233. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
31
Wyroby włókiennicze / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław PFEIFER // W: Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [1] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2003), s. 27-50. - Bibliogr.
32
Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji = Determining Changes in the Functional Properties of Fabrics in the Washing and Preserving Processes / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 630 (2003), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002. - S. 832-837. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
34
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych = Methods of Quality Engineering in the Commodity Assessment of Selected Fabrics / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 590 (2002), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15142. - ISSN 0208-7944
35
Wykorzystywanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych = The Use of Conventional Quality Standards for Testing Marketable Products / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 599 (2002), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15223. - ISSN 0208-7944
36
Procedures for Objective Quality Determination for Marketable Products [Dokument elektroniczny] / Stanisław PFEIFER // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 5 ekranów. - Bibliogr.
37
Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów / Stanisław PFEIFER // W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002. - S. 449-454. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-145-8
38
Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych = Methods for Testing the Electrostatic and Screening Properties of Fiat Textiles / Stanisław PFEIFER, Andrzej S. GAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 599 (2002), s. 85-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15221. - ISSN 0208-7944
39
Wyroby włókiennicze / Renata SALERNO-KOCHAN, Stanisław PFEIFER // W: Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 1, [1] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2002), s. 36-86. - Bibliogr.
40
Towaroznawstwo włókiennicze : materiały do ćwiczeń / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 123 s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-106-9
41
Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile / Stanisław PFEIFER // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 347-352. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
42
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wyrobów rynkowych / Stanisław PFEIFER // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 267-272. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
43
Badania właściwości ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych / Stanisław PFEIFER, Andrzej S. GAJEWSKI // W: Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie : IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000, Łódź, 26-27.10.2000 = Electrostatic and Electromagnetic Fields - New Materials and Technologies : 4th International Symposium EL-TEX 2000. - [Łódź]: Instytut Włókiennictwa, [2000]. - S. 327-330. - Bibliogr. - ISBN 83-911544-1-6
44
Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów / Andrzej CHOCHÓŁ, Stanisław PFEIFER, Jerzy SZAKIEL // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 677-684. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-3-4
45
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych = Research into Selected Functional Features of Water-Resistant Textiles / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 546 (2000), s. 89-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11841. - ISSN 0208-7944
46
Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków: [s.n.], 2000. - S. 288-290. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
47
Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej = Characterization of Selected Textiles Used for Waterproof Clothing / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 525 (1999), s. 37-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych / S. PFEIFER // W: Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - (1999-2000), s. 9-27
49
An Examination of Active Sportswear Materials / Stanisław PFEIFER // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 413-417. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
50
Rola reklamacji w kształtowaniu świadomości projakościowej konsumentów i sprzedawców / Stanisław PFEIFER // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 220-223. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
51
Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych = Cleaning Properties of Synthetic Fabrics / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 505 (1998), s. 37-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania = Studies on the Surface Properties of Wool Fibre in the Plasma Spraying Process / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 492 (1997), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych = Use of Elektrokinetic Measurements for Assessment of Fluctuation of Surface Properties of Selected Germent Fabrics / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 469 (1996), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Przybory oświetleniowe / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 136. - ISBN 83-86439-16-5
55
Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych / Stanisław PFEIFER // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
56
Hi-fi / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 60. - ISBN 83-86439-16-5
57
Obwody drukowane / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 110. - ISBN 83-86439-16-5
58
Układ scalony = Obwody scalone / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 176. - ISBN 83-86439-16-5
59
Płyty kompaktowe / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 122. - ISBN 83-86439-16-5
60
Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych / Stanisław PFEIFER // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 111-112. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
61
Hi-fi / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 60. - ISBN 83-86439-16-5
62
Obwody drukowane / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 110. - ISBN 83-86439-16-5
63
Płyty kompaktowe / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 122. - ISBN 83-86439-16-5
64
Układ scalony = Obwody scalone / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 176. - ISBN 83-86439-16-5
65
Przybory oświetleniowe / Stanisław PFEIFER // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 136. - ISBN 83-86439-16-5
66
Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badania własności powierzchniowych włókien = The Use of Elektrokinetyc Phenomena in the Studies on Surface Properties of Fibres / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 406 (1993), s. 45-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Problems of Quality Control Textile Articles in Condition of Creation Market Economy / Stanisław PFEIFER // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. A-4. - Dostępne tylko streszczenie
68
Sposób i układ do określania trwałości preparacji włókien metodą pomiaru potencjału elektrycznej warstwy podwójnej / Stanisław PFEIFER. - Patent ; 146586. - ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.07.1985. - Data zgłoszenia: 15.03.1984. - Numer zgłoszenia: 246718. - Uprawniony z patentu: Akademia Ekonomiczna, Kraków. - Pełny tekst: https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/0901047a023fc9445ff9c956b7b9ef5f
69
Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do oceny wybranych własności powierzchniowych włókien / Stanisław PFEIFER // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 81. - Dostępne tylko streszczenia
70
Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do oceny wybranych własności powierzchniowych włókien / Stanisław PFEIFER ; Promotor: Andrzej Włochowicz. - Kraków, 1986. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Investigations of Electrokinetic Properties of Dyed Polyamide Fibres / Stanisław PFEIFER, Andrzej Włochowicz // Die Angewandte Makromolekulare Chemie. - vol. 139, iss. 1 (1986), s. 9-16. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0003-3146
72
Potencjał dzeta jako funkcja stanu powierzchni włókien w danym środowisku = The Zeta Potential as a Function of Surface Condition of Fibres in a Given Medium / Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 113-119. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
Potencjał elektrokinetyczny na powierzchni włókien = Electrokinetic Potential on Fibre Surfaces / Stanisław PFEIFER // Przegląd Włókienniczy. - R. 39, nr 3 (1985), s. 97-98. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
74
Badanie prądów ograniczonych ładunkiem przestrzennym w monokryształach NaCl = Investigation of Space Charge Limited Currents in NaCl Monocrystals / Andrzej GAJEWSKI, Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 87-95. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań) = Application of Ultrasonic Defectoscope to Test Metal Foils Used in Manufacture of Wrappers / Józef KALISZ, Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 205-223. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych / Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 34 k. : il. ; 30 cm + załącznik. - Bibliogr.
77
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 2 / kier. tematu: Stanisław PFEIFER ; wykonawcy: Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1 / kier. tematu: Stanisław PFEIFER ; wykonawcy: Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 40 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 2 / zespół: Ewa MARCINKOWSKA - kier. projektu, Stanisław PFEIFER, Gabriela ZIELIŃSKA, Waldemar ŻUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 61 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego / Kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
81
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych / kier. tematu: Stanisław PFEIFER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
82
Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1 / Stanisław PFEIFER, Renata SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych / Stanisław PFEIFER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997-1998. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej / Stanisław PFEIFER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996/97. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania / Stanisław PFEIFER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 20 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów / Stanisław PFEIFER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 36 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pfeifer S., (2013), Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 102.
2
Pfeifer S., (2013), Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials. [W:] Błaszczyk A. (red.), Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 37-52.
3
Pfeifer S., Piekarczyk E., (2013), Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej. [W:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 991-1002.
4
Pfeifer S., (2013), Wykorzystanie wiedzy towaroznawczej w analizie i ocenie autentyczności na przykładzie produktów włókienniczych. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 114.
5
Pfeifer S., (2012), Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 36.
6
Pfeifer S., (2012), Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 893, s. s. 43-55.
7
Pfeifer S., (2012), Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Aspects of Industrial Products Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 135-144.
8
Pfeifer S., (2012), Taksonomiczne modele oceny jako narzędzia systemów zarządzania jakością. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 664-676.
9
Pfeifer S., Turek P., (2012), The Issues Concerning Handling Consumer Complaints in the Light of their Awareness of Legal Rights and Regulations. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 63.
10
Pfeifer S., BŁASZCZYK J., (2012), Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 37.
11
Pfeifer S., Błaszczyk J., (2012), Charakterystyka włókien węglowych oraz materiałów zawierających włókna węglowe. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Aspects of Industrial Products Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 152-159.
12
Pfeifer S., (2010), Wykorzystanie modeli wzorcowych w rozwiązaniu problemu kompensacji cech podczas oceny jakości wyrobów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 831, s. 31-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190065
13
Pfeifer S., (2009), Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 190), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 181 s.
14
Pfeifer S., (2008), Wykorzystanie metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie jakości wyrobów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 22, s. 185-194.
15
Pfeifer S., (2007), Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 745, s. 35-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/150196074
16
Pfeifer S., (2007), Product Quality Assessment Uncertainty. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 80-86.
17
Pfeifer S., (2007), Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 74-79.
18
Pfeifer S., (2007), Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 389-397.
19
Pfeifer S., (2006), An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1, Kiîv : "Kniga", s. 206-210.
20
Pfeifer S., (2006), Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 700-704.
21
Pfeifer S., (2006), Quality Assessment Models for Comparative Studies : Furniture Studies. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 49-50.
22
Pfeifer S., (2006), Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 968-972.
23
Pfeifer S., (2005), Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 205-211.
24
Pfeifer S., (2005), Addytywne modele oceny wyrobów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 685, s. 85-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/102551585
25
Pfeifer S., (2005), Taksonomiczne aspekty oceny jakości. [W:] Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, s. 309-319.
26
Pfeifer S., (2004), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1, s. 137-151.
27
Pfeifer S., (2004), Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 658, s. 55-70.
28
Pfeifer S., (2004), Additive Models for Product Assessment. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 440-444.
29
Pfeifer S., (2004), Models for Product Assessment. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 19.
30
Pfeifer S., (2004), Modele oceny wyrobów. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 229-233.
31
Salerno-Kochan R., Pfeifer S., (2003), Wyroby włókiennicze. [W:] CHOCHÓŁ (kierownik tematu), Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [1], s. 27-50.
32
Pfeifer S., (2003), Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 630, s. 49-62.
33
Pfeifer S., (2002), Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 832-837.
34
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (2002), Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 590, s. 25-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/15142
35
Pfeifer S., (2002), Wykorzystywanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 599, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/15223
36
Pfeifer S., (2002), Procedures for Objective Quality Determination for Marketable Products. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, [Roma] : Universita "La Sapienza"
37
Pfeifer S., (2002), Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów. [W:] Żuchowski J. (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 449-454.
38
Pfeifer S., Gajewski A., (2002), Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 599, s. 85-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/15221
39
Salerno-Kochan R., Pfeifer S., (2002), Wyroby włókiennicze. [W:] CHOCHÓŁ (kierownik tematu), Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 1, [1], s. 36-86.
40
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (2001), Towaroznawstwo włókiennicze: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 123 s
41
Pfeifer S., (2001), Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 347-352.
42
Pfeifer S., (2000), Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wyrobów rynkowych. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 267-272.
43
Pfeifer S., Gajewski A., (2000), Badania właściwości ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych. [W:] Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie : IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000, Łódź, 26-27.10.2000, [Łódź] : Instytut Włókiennictwa, s. 327-330.
44
Chochół A., Pfeifer S., Szakiel J., (2000), Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 3, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 677-684.
45
Pfeifer S., (2000), Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 546, s. 89-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/11841
46
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (2000), Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 288-290.
47
Pfeifer S., (1999), Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 525, s. 37-45.
48
Pfeifer S., (1999-2000), Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych. [W:] Stanisław PFEIFER (kierownik tematu), Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, s. 9-27.
49
Pfeifer S., (1999), An Examination of Active Sportswear Materials. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 413-417.
50
Pfeifer S., (1998), Rola reklamacji w kształtowaniu świadomości projakościowej konsumentów i sprzedawców. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 220-223.
51
Pfeifer S., (1998), Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 505, s. 37-46.
52
Pfeifer S., (1997), Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 492, s. 45-56.
53
Pfeifer S., (1996), Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 469, s. 5-12.
54
Pfeifer S., (1995), Przybory oświetleniowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 136.
55
Pfeifer S., (1995), Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 110-111.
56
Pfeifer S., (1995), Hi-fi. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 60.
57
Pfeifer S., (1995), Obwody drukowane. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 110.
58
Pfeifer S., (1995), Układ scalony. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 176.
59
Pfeifer S., (1995), Płyty kompaktowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122.
60
Pfeifer S., (1995), Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-112.
61
Pfeifer S., (1994), Hi-fi. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 60.
62
Pfeifer S., (1994), Obwody drukowane. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 110.
63
Pfeifer S., (1994), Płyty kompaktowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122.
64
Pfeifer S., (1994), Układ scalony. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 176.
65
Pfeifer S., (1994), Przybory oświetleniowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 136.
66
Pfeifer S., (1993), Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badania własności powierzchniowych włókien, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 406, s. 45-50.
67
Pfeifer S., (1993), Problems of Quality Control Textile Articles in Condition of Creation Market Economy. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. A-4.
68
Pfeifer S., (1989), Sposób i układ do określania trwałości preparacji włókien metodą pomiaru potencjału elektrycznej warstwy podwójnej, . Uprawniony z patentu: Akademia Ekonomiczna, Kraków, Polska, Patent, 146586, Numer zgłoszenia: 246718 z 15.03.1984. O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.07.1985
69
Pfeifer S., (1987), Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do oceny wybranych własności powierzchniowych włókien. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 81.
70
Pfeifer S., (1986), Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do oceny wybranych własności powierzchniowych włókien, Prom. Włochowicz A., Kraków : , 154 k.
71
Pfeifer S., Włochowicz A., (1986), Investigations of Electrokinetic Properties of Dyed Polyamide Fibres, "Die Angewandte Makromolekulare Chemie", vol. 139, iss. 1, s. 9-16.
72
Pfeifer S., (1986), Potencjał dzeta jako funkcja stanu powierzchni włókien w danym środowisku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 113-119.
73
Pfeifer S., (1985), Potencjał elektrokinetyczny na powierzchni włókien, "Przegląd Włókienniczy", R. 39, nr 3, s. 97-98.
74
Gajewski A., Pfeifer S., (1982), Badanie prądów ograniczonych ładunkiem przestrzennym w monokryształach NaCl, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 87-95.
75
Kalisz J., Pfeifer S., (1976), Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 205-223.
76
Pfeifer S., Turek P., Przybek P., (2014), Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 34 k.
77
Pfeifer S., Turek P., Przybek P., (2013), Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 2, Pfeifer S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 44 k.
78
Pfeifer S., Turek P., Przybek P., (2012), Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1, Pfeifer S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 40 k.
79
Pfeifer S., Zielińska G., Żuk W., Marcinkowska E., (2011), Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 2, Marcinkowska E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 61 k.
80
Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego, (2000), Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
81
Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, (1999), Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
82
Pfeifer S., Salerno-Kochan R., (1998), Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1, Pfeifer S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
83
Pfeifer S., (1997), Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
84
Pfeifer S., (1996), Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
85
Pfeifer S., (1996), Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
86
Pfeifer S., (1994), Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@misc{UEK:2168294687,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "102",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
2
@inbook{UEK:2168292341,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality",
pages = "37-52",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-9-9",
}
3
@inbook{UEK:2168305113,
author = "Stanisław Pfeifer and Elżbieta Piekarczyk",
title = "Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji",
pages = "991-1002",
adress = "Opole",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
year = "2013",
isbn = "978-83-930399-5-1",
}
4
@misc{UEK:2168294771,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wykorzystanie wiedzy towaroznawczej w analizie i ocenie autentyczności na przykładzie produktów włókienniczych",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "114",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
5
@misc{UEK:2168294489,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "36",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
6
@article{UEK:2168260218,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Czynniki wpływające na komfort użytkowania odzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "893",
pages = "s. 43-55",
year = "2012",
}
7
@inbook{UEK:2168289853,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development",
booktitle = "Selected Aspects of Industrial Products Quality",
pages = "135-144",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9",
}
8
@inbook{UEK:2168233110,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Taksonomiczne modele oceny jako narzędzia systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "664-676",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
9
@misc{UEK:2168294587,
author = "Stanisław Pfeifer and Paweł Turek",
title = "The Issues Concerning Handling Consumer Complaints in the Light of their Awareness of Legal Rights and Regulations",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "63",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
10
@misc{UEK:2168294491,
author = "Stanisław Pfeifer and Justyna BŁASZCZYK",
title = "Characteristics of Carbon Fibers and Carbon Fiber-Containing Materials",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "37",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
11
@inbook{UEK:2168289859,
author = "Stanisław Pfeifer and Justyna Błaszczyk",
title = "Charakterystyka włókien węglowych oraz materiałów zawierających włókna węglowe",
booktitle = "Selected Aspects of Industrial Products Quality",
pages = "152-159",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9",
}
12
@article{UEK:2168220772,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wykorzystanie modeli wzorcowych w rozwiązaniu problemu kompensacji cech podczas oceny jakości wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "831",
pages = "31-42",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190065},
}
13
@book{UEK:50358,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Modele oceny jakości na przykładzie wybranych wyrobów włókienniczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-455-3",
}
14
@article{UEK:2168230732,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wykorzystanie metod taksonomii i wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie jakości wyrobów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "22",
pages = "185-194",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1732-0690",
}
15
@article{UEK:51031,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "745",
pages = "35-43",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150196074},
}
16
@inbook{UEK:2165776531,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Product Quality Assessment Uncertainty",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "80-86",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
17
@inbook{UEK:2165775668,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Inhomogeneity Measures in Quality Assessment of Marketable Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "74-79",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
18
@inbook{UEK:2165778271,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "389-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
19
@inbook{UEK:2165822796,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 1",
pages = "206-210",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
20
@inbook{UEK:2165778981,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Modele oceny jakości w badaniach porównawczych tkanin meblowych",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "700-704",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
21
@misc{UEK:2168286325,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Quality Assessment Models for Comparative Studies : Furniture Studies",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "49-50",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
22
@inbook{UEK:2165871791,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Procedures for Objective Quality Assessment Applied to Furniture Textiles",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "968-972",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
23
@inbook{UEK:2166510909,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Application of Linear Normalisation to Quality Assessment of Goods",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "205-211",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
24
@article{UEK:52549,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Addytywne modele oceny wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "685",
pages = "85-96",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/102551585},
}
25
@inbook{UEK:2168264062,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Taksonomiczne aspekty oceny jakości",
booktitle = "Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "309-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-204-4",
}
26
@article{UEK:2168218304,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "137-151",
year = "2004",
}
27
@article{UEK:2168220204,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wykorzystanie wskaźników użytkowych do oceny zmian właściwości wyrobów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "658",
pages = "55-70",
year = "2004",
}
28
@inbook{UEK:2168332111,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Additive Models for Product Assessment",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "440-444",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
29
@misc{UEK:2168228340,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Models for Product Assessment",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "19",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
30
@inbook{UEK:2168153745,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Modele oceny wyrobów",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "229-233",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
31
@unpublished{UEK:2168244910,
author = "Renata Salerno-Kochan and Stanisław Pfeifer",
title = "Wyroby włókiennicze",
booktitle = "Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [1]",
pages = "27-50",
year = "2003",
}
32
@article{UEK:2168223584,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wyznaczanie zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach prania i konserwacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "630",
pages = "49-62",
year = "2003",
}
33
@inbook{UEK:2168244450,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Study of the Dynamics of Utility Changes for Some Textile Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "832-837",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
34
@article{UEK:2168227180,
author = "Stanisław Pfeifer and Renata Salerno-Kochan",
title = "Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych tkanin odzieżowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "590",
pages = "25-40",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15142},
}
35
@article{UEK:2168230620,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wykorzystywanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "599",
pages = "17-29",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15223},
}
36
@inbook{UEK:2168362328,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Procedures for Objective Quality Determination for Marketable Products",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
37
@inbook{UEK:2168244002,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumentów",
booktitle = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002",
pages = "449-454",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
year = "2002",
isbn = "83-7351-145-8",
}
38
@article{UEK:2168230628,
author = "Stanisław Pfeifer and Andrzej Gajewski",
title = "Metody oceny właściwości elektrostatycznych i ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "599",
pages = "85-90",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15221},
}
39
@unpublished{UEK:2168244892,
author = "Renata Salerno-Kochan and Stanisław Pfeifer",
title = "Wyroby włókiennicze",
booktitle = "Analiza wymagań dotyczących wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 1, [1]",
pages = "36-86",
year = "2002",
}
40
@book{UEK:2168252834,
author = "Stanisław Pfeifer and Renata Salerno-Kochan",
title = "Towaroznawstwo włókiennicze : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-106-9",
}
41
@inbook{UEK:2168231252,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Numerical Designation of the Quality on the Example of the Textile",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "347-352",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
42
@inbook{UEK:2168346002,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wyrobów rynkowych",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "267-272",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
43
@inbook{UEK:2168347544,
author = "Stanisław Pfeifer and Andrzej Gajewski",
title = "Badania właściwości ekranujących płaskich wyrobów włókienniczych",
booktitle = "Pola elektrostatyczne i elektromagnetyczne - nowe materiały i technologie : IV Międzynarodowe Sympozjum EL-TEX 2000, Łódź, 26-27.10.2000",
pages = "327-330",
adress = "Łódź",
publisher = "Instytut Włókiennictwa",
year = "2000",
isbn = "83-911544-1-6",
}
44
@inbook{UEK:2168220670,
author = "Andrzej Chochół and Stanisław Pfeifer and Jerzy Szakiel",
title = "Możliwości wyznaczania klas jakości wyrobów",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3",
pages = "677-684",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2000",
isbn = "83-911343-3-4",
}
45
@article{UEK:2168223396,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych materiałów wodoodpornych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "546",
pages = "89-100",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11841},
}
46
@misc{UEK:2168239054,
author = "Stanisław Pfeifer and Renata Salerno-Kochan",
title = "Metody inżynierii jakości jako element systemu TQM",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "288-290",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
47
@article{UEK:2168236952,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Charakterystyka wybranych materiałów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "525",
pages = "37-45",
year = "1999",
}
48
@unpublished{UEK:2168241858,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wzorce jakości dla tkanin odzieżowych",
booktitle = "Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych",
pages = "9-27",
year = "1999",
}
49
@inbook{UEK:2168253560,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "An Examination of Active Sportswear Materials",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "413-417",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
50
@inbook{UEK:2168347464,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Rola reklamacji w kształtowaniu świadomości projakościowej konsumentów i sprzedawców",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "220-223",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
51
@article{UEK:2168246730,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Właściwości czyszczące syntetycznych materiałów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "505",
pages = "37-46",
year = "1998",
}
52
@article{UEK:2168260818,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Badanie właściwości powierzchniowych włókien wełnianych w procesie plazmowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "492",
pages = "45-56",
year = "1997",
}
53
@article{UEK:2168247770,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych w badaniach zmian własności powierzchniowych wybranych tkanin odzieżowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "469",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
54
@inbook{UEK:2168369100,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Przybory oświetleniowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
55
@misc{UEK:2168239228,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Właściwości powierzchniowe włókien wełnianych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "110-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
56
@inbook{UEK:2168354964,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Hi-fi",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
57
@inbook{UEK:2168363552,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Obwody drukowane",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
58
@inbook{UEK:2168363556,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Układ scalony",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
59
@inbook{UEK:2168364670,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Płyty kompaktowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
60
@misc{UEK:2168239230,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Procesy powierzchniowe a poziom jakości odzieżowych wyrobów włókienniczych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "111-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
61
@inbook{UEK:2168354962,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Hi-fi",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
62
@inbook{UEK:2168363550,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Obwody drukowane",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
63
@inbook{UEK:2168364630,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Płyty kompaktowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
64
@inbook{UEK:2168363554,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Układ scalony",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "176",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
65
@inbook{UEK:2168369098,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Przybory oświetleniowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
66
@article{UEK:2168245508,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do badania własności powierzchniowych włókien",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "406",
pages = "45-50",
year = "1993",
}
67
@misc{UEK:2168347044,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Problems of Quality Control Textile Articles in Condition of Creation Market Economy",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "A-4",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
68
@misc{UEK:2168305511,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Sposób i układ do określania trwałości preparacji włókien metodą pomiaru potencjału elektrycznej warstwy podwójnej",
adress = "Polska",
publisher = "Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej",
year = "1989",
url = {https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/api/collection/0901047a023fc9445ff9c956b7b9ef5f},
}
69
@misc{UEK:2168255806,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do oceny wybranych własności powierzchniowych włókien",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "81",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
70
@unpublished{UEK:2168312945,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Wykorzystanie zjawisk elektrokinetycznych do oceny wybranych własności powierzchniowych włókien",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
71
@article{UEK:2168233218,
author = "Stanisław Pfeifer and Andrzej Włochowicz",
title = "Investigations of Electrokinetic Properties of Dyed Polyamide Fibres",
journal = "Die Angewandte Makromolekulare Chemie",
number = "vol. 139, iss. 1",
pages = "9-16",
year = "1986",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/apmc.1986.051390102},
url = {},
}
72
@article{UEK:2168231778,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Potencjał dzeta jako funkcja stanu powierzchni włókien w danym środowisku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "113-119",
year = "1986",
}
73
@article{UEK:2168356892,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Potencjał elektrokinetyczny na powierzchni włókien",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 39, 3",
pages = "97-98",
year = "1985",
}
74
@article{UEK:2168280705,
author = "Andrzej Gajewski and Stanisław Pfeifer",
title = "Badanie prądów ograniczonych ładunkiem przestrzennym w monokryształach NaCl",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "87-95",
year = "1982",
}
75
@article{UEK:2168250828,
author = "Józef Kalisz and Stanisław Pfeifer",
title = "Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "205-223",
year = "1976",
}
76
@unpublished{UEK:2168301851,
author = "Stanisław Pfeifer and Paweł Turek and Piotr Przybek",
title = "Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
77
@unpublished{UEK:2168288643,
author = "Stanisław Pfeifer and Paweł Turek and Piotr Przybek",
title = "Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
78
@unpublished{UEK:2168277113,
author = "Stanisław Pfeifer and Paweł Turek and Piotr Przybek",
title = "Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
79
@unpublished{UEK:2168256880,
author = "Stanisław Pfeifer and Gabriela Zielińska and Waldemar Żuk and Ewa Marcinkowska",
title = "Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
80
@unpublished{UEK:2168333835,
title = "Badania zmian właściwości użytkowych tkanin w procesach czyszczenia chemicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
81
@unpublished{UEK:2168241856,
title = "Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
82
@unpublished{UEK:2168333505,
author = "Stanisław Pfeifer and Renata Salerno-Kochan",
title = "Metody inżynierii jakości w towaroznawczej ocenie wybranych wyrobów włókienniczych. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
83
@unpublished{UEK:2168328945,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Badania wybranych cech użytkowych włókienniczych wyrobów wodoodpornych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
84
@unpublished{UEK:2168329091,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Właściwości powierzchniowe płaskich wyrobów włókienniczych wykorzystywanych w odzieży wodoodpornej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
85
@unpublished{UEK:2168251742,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Badania cech jakościowych włókienniczych materiałów czyszczących w procesach użytkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
86
@unpublished{UEK:2168330035,
author = "Stanisław Pfeifer",
title = "Zastosowanie potencjału elektrokinetycznego do kontroli procesów na powierzchni wybranych wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID