Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Peszko Grzegorz , Rączka Jan , Kiuiła Olga , Cygler Maciej
Tytuł:
Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
Opis fizyczny:
159, [1] s.: il.; 26 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-89218-43-7
Nr:
2168235438
monografia
2

Tytuł:
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
297 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278237
raport/sprawozdanie
3

Autor:
Peszko Grzegorz , Sitnicki Stanisław
Tytuł:
Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce
Źródło:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali / [red. Kazimierz Górka] - Częstochowa: [s.n.], 1998, s. 29-42
Nr:
2168277477
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Autor:
Peszko Grzegorz , Żylicz Tomasz
Tytuł:
Environmental Financing in European Economies in Transition
Źródło:
Environmental and Resource Economics. - vol. 11, iss. 3-4 (1998) , s. 521-538. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Nr:
2168233224
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym
Źródło:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 67-73
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277653
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wpływ międzynarodowych porozumień ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową na przykładzie redukcji emisji dwutlenku węgla = Impact of International Ecological Agreements on International Competitiveness Taking Reduction of Emission of Carbon Dioxide as Example
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 472 (1997) , s. 85-96. - Summ.
Nr:
2168245346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
172 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/789
Nr:
2168283763
doktorat
8

Autor:
Berbeka Krzysztof , Bressers Hans , Famielec Józefa , Huitema Dave , Górka Kazimierz , Małecki Piotr , Meinen Gerhard , Nowakowski Tomasz , Peszko Grzegorz , Podgajniak Tomasz , Pullen Henk , van Rooij Huub C.J. , Steenge Bert , van der Veen Anne , Voogt Monique
Tytuł:
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 1995
Opis fizyczny:
225 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277209
raport/sprawozdanie
9

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Tytuł:
Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 47-61 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166191639
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 9-24
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306521
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 25-36
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168258704
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 118-149
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306643
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Wpływ europejskiego podatku węglowego na konsumpcję paliw i emisję gazów szklarniowych = Effect of the European Coal Tax on the Consumption of Fuel and Emission of Greenhouse Gases
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 438 (1994) , s. 41-60. - Summ.
Nr:
2168245436
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska
Źródło:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 7-18
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168243692
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Privatization, Environmental Liabilities and Credit Insurance Fund for Foreign Investments in Central and Eastern Europe Against Environmental Risk
Źródło:
Institutions and Environmental Protection / ed. by Leszek Preisner - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1993, s. 209-218
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 11)
Nr:
2168290499
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych = Subsidies and Credits as Instruments of Subsidizing Environment Conservation Taking USA as Example
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993) , s. 117-133. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245306
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Ekologiczna skuteczność opodatkowania energii na przykładzie europejskiego podatku węglowego
Źródło:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 129-142
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168243890
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych
Źródło:
Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: ESEŚiZN, 1992, s. 73-78
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 6)
Nr:
2168333621
varia
19

Tytuł:
Krakowski szczyt
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 40 (1992) , s. 8
Nr:
2168229238
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych = Environmental and Resources Economists Summit Talks in Cracow
Źródło:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 2, s. 176-180
Nr:
2168333561
varia
21

Tytuł:
Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists
Źródło:
Institution and Environmental Protection / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1992, s. 67-72
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 7)
Tryb dostępu:
Nr:
2168277463
varia
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Publiczno-prywatne mechanizmy świadczenia usług środowiskowych w miastach USA
Źródło:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ1992, s. 96-107
Sygnatura:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258650
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Koncepcja handlu uprawnieniami do używania samochodu w mieście na przykładzie Krakowa
Źródło:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ1992, s. 38-47
Sygnatura:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Państwo narodowe wobec problemów globalnych = National State and the Global Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991) , s. 137-161. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257766
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case
Źródło:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 69-88 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Tryb dostępu:
Nr:
2168248548
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Handel uprawnieniami do używania samochodu w mieście
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1991, s. 170-176 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 1)
Tryb dostępu:
Nr:
2168248642
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 81-100 - Bibliogr.
Nr:
2166078060
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
"Nasza wspólna przyszłość..."
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (1990) , s. 7-9. - Streszcz.
Nr:
2168283533
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych
Kierownik tematu:
, Judge Eamonn
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265336
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KPPiE/3/96/S
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257172
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego
Kierownik tematu:
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KPPiE/2/92/S
Sygnatura:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256946
naukowo-badawcze
1
Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / [aut. Grzegorz PESZKO, Jan Rączka, Olga Kiuiła, współpr. Maciej Cygler]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 159, [1] s. : il. ; 26 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89218-43-7
2
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy / Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Stefan KORTA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Grzegorz PESZKO, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Franciszek Piontek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 297 s. : il. ; 30 cm
3
Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce / Grzegorz PESZKO, Stanisław Sitnicki // W: Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka]. - Częstochowa : [s.n.], 1998. - S. 29-42
4
Environmental Financing in European Economies in Transition / Grzegorz PESZKO and Tomasz Żylicz // Environmental and Resource Economics. - vol. 11, iss. 3-4 (1998), s. 521-538. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0924-6460
5
Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym / Grzegorz PESZKO // W: Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 67-73. - ISBN 83-87239-39-9
6
Wpływ międzynarodowych porozumień ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową na przykładzie redukcji emisji dwutlenku węgla = Impact of International Ecological Agreements on International Competitiveness Taking Reduction of Emission of Carbon Dioxide as Example / Grzegorz PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 472 (1997), s. 85-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego / Grzegorz PESZKO ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 1997. - 172 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego / Krzysztof BERBEKA, Hans Bressers, Józefa FAMIELEC, Dave Huitema, Kazimierz GÓRKA, Piotr MAŁECKI, Gerhard Meinen, Tomasz Nowakowski, Grzegorz PESZKO, Tomasz Podgajniak, Henk Pullen, Huub C.J. van Rooij, Bert Steenge, Anne van der Veen, Monique Voogt. - Kraków : [b.w.], 1995. - 225 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
9
Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń / Piotr P. MAŁECKI, Grzegorz PESZKO // W: Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 18). - S. 47-61. - Bibliogr.
10
Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / Józefa FAMIELEC, Grzegorz PESZKO // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 9-24
11
Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / Józefa FAMIELEC, Grzegorz PESZKO // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 25-36
12
Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki / Józefa FAMIELEC, Grzegorz PESZKO // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 118-149
13
Wpływ europejskiego podatku węglowego na konsumpcję paliw i emisję gazów szklarniowych = Effect of the European Coal Tax on the Consumption of Fuel and Emission of Greenhouse Gases / Grzegorz PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 438 (1994), s. 41-60. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska / Grzegorz PESZKO // W: Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 14). - S. 7-18
15
Privatization, Environmental Liabilities and Credit Insurance Fund for Foreign Investments in Central and Eastern Europe Against Environmental Risk / Grzegorz PESZKO // W: Institutions and Environmental Protection : Conference proceedings of the Third Annual Meeting of the European Association of Environmental and Resource Economists : 16-19th June 1992 at Cracow Academy of Economics. Vol. 2 / ed. by Leszek Preisner. - Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 11). - S. 209-218
16
Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych = Subsidies and Credits as Instruments of Subsidizing Environment Conservation Taking USA as Example / Grzegorz PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993), s. 117-133. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Ekologiczna skuteczność opodatkowania energii na przykładzie europejskiego podatku węglowego / Grzegorz PESZKO // W: Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 14). - S. 129-142
18
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych / Kazimierz GÓRKA, Grzegorz PESZKO // W: Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : ESEŚiZN, 1992. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 6). - S. 73-78
19
Krakowski szczyt / Grzegorz PESZKO // Życie Gospodarcze. - nr 40 (1992), s. 8. - ISSN 0137-7299
20
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych = Environmental and Resources Economists Summit Talks in Cracow / Kazimierz GÓRKA, Grzegorz PESZKO // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 2 (1992), s. 176-180. - ISSN 0867-8898
21
Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists / Kazimierz GÓRKA, Grzegorz PESZKO // W: Institution and Environmental Protection : Plenar Session and Programme Papers, and Conference Report : [Intenational Conference at the Cracow Academy of Economics, 16-19th June 1992] : selected papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1992. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 7). - S. 67-72
22
Publiczno-prywatne mechanizmy świadczenia usług środowiskowych w miastach USA / Grzegorz PESZKO // W: Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ. - (1992), s. 96-107
23
Koncepcja handlu uprawnieniami do używania samochodu w mieście na przykładzie Krakowa / Grzegorz PESZKO // W: Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ. - (1992), s. 38-47
24
Państwo narodowe wobec problemów globalnych = National State and the Global Problems / Grzegorz PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 137-161. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
25
Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case / Grzegorz PESZKO // W: Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, 1991. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 2). - S. 69-88. - Bibliogr.
26
Handel uprawnieniami do używania samochodu w mieście / Grzegorz PESZKO // W: Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1991. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 1). - S. 170-176. - Bibliogr.
27
Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case / Grzegorz PESZKO // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 81-100. - Bibliogr.
28
"Nasza wspólna przyszłość..." / Grzegorz PESZKO, Urszula WĄSIKIEWICZ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (1990), s. 7-9. - Streszcz. - ISSN 0137-3668
29
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 108 k. : il. ; 30 cm
30
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 84 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Peszko G., Rączka J., Kiuiła O., Cygler M., (2003), Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 159, [1] s.
2
Berbeka K., Famielec J., Górka K., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Peszko G., Wąsikiewicz-Rusnak U., Piontek F., (1999), Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce: raport końcowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 297 s.
3
Peszko G., Sitnicki S., (1998), Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali: materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998, Częstochowa : [s.n.], s. 29-42.
4
Peszko G., Żylicz T., (1998), Environmental Financing in European Economies in Transition, "Environmental and Resource Economics", vol. 11, iss. 3-4, s. 521-538.
5
Peszko G., (1997), Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym. [W:] Górka K. (red.), Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-73.
6
Peszko G., (1997), Wpływ międzynarodowych porozumień ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową na przykładzie redukcji emisji dwutlenku węgla, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 472, s. 85-96.
7
Peszko G., (1997), Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego, Prom. Górka K., Kraków : , 172 k.
8
Berbeka K., Bressers H., Famielec J., Huitema D., Górka K., Małecki P., Meinen G., Nowakowski T., Peszko G., Podgajniak T., Pullen H., van Rooij H., Steenge B., van der Veen A., Voogt M., (1995), Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej: (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1): propozycja raportu końcowego, Kraków : [b.w.], 225 s.
9
Małecki P., Peszko G., (1995), Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 18), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-61.
10
Famielec J., Peszko G., (1994), Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 9-24.
11
Famielec J., Peszko G., (1994), Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 25-36.
12
Famielec J., Peszko G., (1994), Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 118-149.
13
Peszko G., (1994), Wpływ europejskiego podatku węglowego na konsumpcję paliw i emisję gazów szklarniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 438, s. 41-60.
14
Peszko G., (1993), Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska. [W:] Górka K. (red.), Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 14), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-18.
15
Peszko G., (1993), Privatization, Environmental Liabilities and Credit Insurance Fund for Foreign Investments in Central and Eastern Europe Against Environmental Risk. [W:] Preisner L. (red.), Institutions and Environmental Protection: Conference proceedings of the Third Annual Meeting of the European Association of Environmental and Resource Economists : 16-19th June 1992 at Cracow Academy of Economics. Vol. 2 (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 11), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, s. 209-218.
16
Peszko G., (1993), Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 408, s. 117-133.
17
Peszko G., (1993), Ekologiczna skuteczność opodatkowania energii na przykładzie europejskiego podatku węglowego. [W:] Górka K. (red.), Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 14), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-142.
18
Górka K., Peszko G., (1992), Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych. [W:] GÓRKA K. (red.), Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 6), Kraków : ESEŚiZN, s. 73-78.
19
Peszko G., (1992), Krakowski szczyt, "Życie Gospodarcze", nr 40, s. 8.
20
Górka K., Peszko G., (1992), Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 2, s. 176-180.
21
Górka K., Peszko G., (1992), Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists. [W:] Górka K. (red.), Institution and Environmental Protection: Plenar Session and Programme Papers, and Conference Report : [Intenational Conference at the Cracow Academy of Economics, 16-19th June 1992] : selected papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 7), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 67-72.
22
Peszko G., (1992), Publiczno-prywatne mechanizmy świadczenia usług środowiskowych w miastach USA. [W:] Górka K., Berbeka K., Kękuś Z. (kierownik tematu), Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej, s. 96-107.
23
Peszko G., (1992), Koncepcja handlu uprawnieniami do używania samochodu w mieście na przykładzie Krakowa. [W:] Górka K., Berbeka K., Kękuś Z. (kierownik tematu), Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej, s. 38-47.
24
Peszko G., (1991), Państwo narodowe wobec problemów globalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 137-161.
25
Peszko G., (1991), Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case. [W:] Górka K. (red.), Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 2), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, s. 69-88.
26
Peszko G., (1991), Handel uprawnieniami do używania samochodu w mieście. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 1), Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, s. 170-176.
27
Peszko G., (1991), Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 81-100.
28
Peszko G., Wąsikiewicz U., (1990), "Nasza wspólna przyszłość...", "Aura", nr 8, s. 7-9.
29
Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (red.), (1998), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
30
Peszko G., Kożuch M. (red.), (1997), Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 k.
31
Berbeka K., Peszko G. (red.), (1993), Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
1
@book{UEK:2168235438,
author = "Peszko Grzegorz and Rączka Jan and Kiuiła Olga and Cygler Maciej",
title = "Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Komitetu Integracji Europejskiej",
year = "2003",
isbn = "83-89218-43-7",
}
2
@misc{UEK:2168278237,
author = "Berbeka Krzysztof and Famielec Józefa and Górka Kazimierz and Korta Stefan and Kożuch Małgorzata and Małecki Piotr Paweł and Peszko Grzegorz and Wąsikiewicz-Rusnak Urszula and Piontek Franciszek",
title = "Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
3
@inbook{UEK:2168277477,
author = "Peszko Grzegorz and Sitnicki Stanisław",
title = "Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce",
booktitle = "Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali",
pages = "29-42",
adress = "Częstochowa",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
}
4
@article{UEK:2168233224,
author = "Peszko Grzegorz and Żylicz Tomasz",
title = "Environmental Financing in European Economies in Transition",
journal = "Environmental and Resource Economics",
number = "vol. 11, iss. 3-4",
pages = "521-538",
year = "1998",
}
5
@inbook{UEK:2168277653,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym",
booktitle = "Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.)",
pages = "67-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-39-9",
}
6
@article{UEK:2168245346,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Wpływ międzynarodowych porozumień ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową na przykładzie redukcji emisji dwutlenku węgla",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "472",
pages = "85-96",
year = "1997",
}
7
@unpublished{UEK:2168283763,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
8
@misc{UEK:2168277209,
author = "Berbeka Krzysztof and Bressers Hans and Famielec Józefa and Huitema Dave and Górka Kazimierz and Małecki Piotr and Meinen Gerhard and Nowakowski Tomasz and Peszko Grzegorz and Podgajniak Tomasz and Pullen Henk and van Rooij Huub C.J. and Steenge Bert and van der Veen Anne and Voogt Monique",
title = "Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "1995",
}
9
@inbook{UEK:2166191639,
author = "Małecki Piotr P. and Peszko Grzegorz",
title = "Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne",
pages = "47-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "1506-5618",
}
10
@unpublished{UEK:2168306521,
author = "Famielec Józefa and Peszko Grzegorz",
title = "Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "9-24",
year = "1994",
}
11
@unpublished{UEK:2168258704,
author = "Famielec Józefa and Peszko Grzegorz",
title = "Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "25-36",
year = "1994",
}
12
@unpublished{UEK:2168306643,
author = "Famielec Józefa and Peszko Grzegorz",
title = "Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "118-149",
year = "1994",
}
13
@article{UEK:2168245436,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Wpływ europejskiego podatku węglowego na konsumpcję paliw i emisję gazów szklarniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "438",
pages = "41-60",
year = "1994",
}
14
@inbook{UEK:2168243692,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska",
booktitle = "Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy",
pages = "7-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
15
@inbook{UEK:2168290499,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Privatization, Environmental Liabilities and Credit Insurance Fund for Foreign Investments in Central and Eastern Europe Against Environmental Risk",
booktitle = "Institutions and Environmental Protection",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
16
@article{UEK:2168245306,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "408",
pages = "117-133",
year = "1993",
}
17
@inbook{UEK:2168243890,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Ekologiczna skuteczność opodatkowania energii na przykładzie europejskiego podatku węglowego",
booktitle = "Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy",
pages = "129-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
18
@misc{UEK:2168333621,
author = "Górka Kazimierz Stanisław and Peszko Grzegorz",
title = "Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych",
booktitle = "Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne",
pages = "73-78",
adress = "Kraków",
publisher = "ESEŚiZN",
year = "1992",
issn = "1506-5618",
}
19
@article{UEK:2168229238,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Krakowski szczyt",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "40",
pages = "8",
year = "1992",
}
20
@misc{UEK:2168333561,
author = "Górka Kazimierz Stanisław and Peszko Grzegorz",
title = "Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 2",
pages = "176-180",
year = "1992",
}
21
@misc{UEK:2168277463,
author = "Górka Kazimierz and Peszko Grzegorz",
title = "Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists",
booktitle = "Institution and Environmental Protection",
pages = "67-72",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1992",
issn = "1506-5618",
}
22
@unpublished{UEK:2168258650,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Publiczno-prywatne mechanizmy świadczenia usług środowiskowych w miastach USA",
booktitle = "Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej",
pages = "96-107",
year = "1992",
}
23
@unpublished{UEK:2168258630,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Koncepcja handlu uprawnieniami do używania samochodu w mieście na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej",
pages = "38-47",
year = "1992",
}
24
@article{UEK:2168257766,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Państwo narodowe wobec problemów globalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "137-161",
year = "1991",
}
25
@inbook{UEK:2168248548,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case",
booktitle = "Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists",
year = "1991",
issn = "1506-5618",
}
26
@inbook{UEK:2168248642,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Handel uprawnieniami do używania samochodu w mieście",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne",
pages = "170-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych",
year = "1991",
issn = "1506-5618",
}
27
@inbook{UEK:2166078060,
author = "Peszko Grzegorz",
title = "Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "81-100",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
28
@article{UEK:2168283533,
author = "Peszko Grzegorz and Wąsikiewicz Urszula",
title = "Nasza wspólna przyszłość...",
journal = "Aura",
number = "8",
pages = "7-9",
year = "1990",
}
29
@unpublished{UEK:2168265336,
title = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
30
@unpublished{UEK:2168257172,
title = "Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
31
@unpublished{UEK:2168256946,
title = "Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}