Publikacje wybranego autora

Paszek Barbara

Wydział Finansów, Katedra Matematyki

1

Tytuł:
Kilka myśli o kształceniu matematycznym studentów ekonomii = Some Remarks on Mathematical Training of Students of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 463 (1996) , s. 83-84. - Summ.
Nr:
2168245712
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 615 (1992) , s. 15-18. - Tytuł numeru: Dydaktyka matematyki: materiały konferencyjne: Ogólnopolska Szkoła Letnia, Wrocław, 17-19 września 1992 - Bibliogr.
Nr:
2168264386
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Funkcja intensywności w modelu Chianga = Intensity Function in Chiang's Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 327 (1990) , s. 59-67. - Rez., summ.
Nr:
2168253736
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Funkcja intensywności w probabilistycznym modelu procesu odchodzenia = Intensity Functions in Probabilistic Model of Departing Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 297 (1989) , s. 81-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234998
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Alternatywa ryzyk konkurencyjnych = Competing Risks Alternative
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 4/94 (1988) , s. 33-40. - Rez., summ.
Nr:
2168257096
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Modele ryzyk konkurencyjnych = Competitive Risks Models
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 3/89 (1987) , s. 51-55. - Rez., summ.
Nr:
2168257104
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto = Probability of Succesive Occurrence of Risks According to Crude Distributions
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 2/84 (1986) , s. 79-87. - Rez., summ.
Nr:
2168257110
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu = The Net Probability of Occurence of Demographic Events and Type of Distribution
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 4/86 (1986) , s. 85-90. - Rez., summ.
Nr:
2168257112
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych = The Aggregation of the Demographic Phenomena with Respect to the Concurence Risks
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 4/82 (1985) , s. 91-103. - Rez., summ.
Nr:
2168257212
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych = Probability of the Order of Occurence of Demografic Events
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 3/77 (1984) , s. 71-79. - Rez., summ.
Nr:
2168257216
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym = Probability of Demographic Event in Pure Form
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 4/74 (1983) , s. 83-89. - Rez., summ.
Nr:
2168257224
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien = Analysis of Estimation of Gross and Net Probabilities of Demographic Events in a Cohort of Girls
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 2 (68) (1982) , s. 101-107. - Rez., summ.
Nr:
2168240870
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Statystyczna analiza kształtowania się umieralności niemowląt w Polsce = A Statistic Analysis of Mortality of Infants in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 93-105. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232876
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Podstawowe pojęcia geometrii Łobaczewskiego = Basic Concepts In Łobaczewski's Geometry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 21-27. - Summ., rez.
Nr:
2168249856
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Kilka myśli o kształceniu matematycznym studentów ekonomii = Some Remarks on Mathematical Training of Students of Economics / Barbara PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 463 (1996), s. 83-84. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Barbara PASZEK, Maria WĘGRZECKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 615 (1992), s. 15-18. - Tytuł numeru: Dydaktyka matematyki: materiały konferencyjne: Ogólnopolska Szkoła Letnia, Wrocław, 17-19 września 1992. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
3
Funkcja intensywności w modelu Chianga = Intensity Function in Chiang's Model / Barbara PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 327 (1990), s. 59-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Funkcja intensywności w probabilistycznym modelu procesu odchodzenia = Intensity Functions in Probabilistic Model of Departing Process / Barbara PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 297 (1989), s. 81-86. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Alternatywa ryzyk konkurencyjnych = Competing Risks Alternative / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 4/94 (1988), s. 33-40. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
6
Modele ryzyk konkurencyjnych = Competitive Risks Models / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 3/89 (1987), s. 51-55. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
7
Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto = Probability of Succesive Occurrence of Risks According to Crude Distributions / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 2/84 (1986), s. 79-87. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
8
Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu = The Net Probability of Occurence of Demographic Events and Type of Distribution / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 4/86 (1986), s. 85-90. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
9
Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych = The Aggregation of the Demographic Phenomena with Respect to the Concurence Risks / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 4/82 (1985), s. 91-103. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
10
Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych = Probability of the Order of Occurence of Demografic Events / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 3/77 (1984), s. 71-79. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
11
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym = Probability of Demographic Event in Pure Form / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 4/74 (1983), s. 83-89. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
12
Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien = Analysis of Estimation of Gross and Net Probabilities of Demographic Events in a Cohort of Girls / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 2 (68) (1982), s. 101-107. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
13
Statystyczna analiza kształtowania się umieralności niemowląt w Polsce = A Statistic Analysis of Mortality of Infants in Poland / Barbara PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980), s. 93-105. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Podstawowe pojęcia geometrii Łobaczewskiego = Basic Concepts In Łobaczewski's Geometry / Barbara PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 21-27. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Paszek B., (1996), Kilka myśli o kształceniu matematycznym studentów ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 463, s. 83-84.
2
Gryglaszewska A., Paszek B., Węgrzecka M., (1992), Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 615, s. 15-18.
3
Paszek B., (1990), Funkcja intensywności w modelu Chianga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 327, s. 59-67.
4
Paszek B., (1989), Funkcja intensywności w probabilistycznym modelu procesu odchodzenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 297, s. 81-86.
5
Paszek B., (1988), Alternatywa ryzyk konkurencyjnych, "Studia Demograficzne", nr 4/94, s. 33-40.
6
Paszek B., (1987), Modele ryzyk konkurencyjnych, "Studia Demograficzne", nr 3/89, s. 51-55.
7
Paszek B., (1986), Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto, "Studia Demograficzne", nr 2/84, s. 79-87.
8
Paszek B., (1986), Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu, "Studia Demograficzne", nr 4/86, s. 85-90.
9
Paszek B., (1985), Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych, "Studia Demograficzne", nr 4/82, s. 91-103.
10
Paszek B., (1984), Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych, "Studia Demograficzne", nr 3/77, s. 71-79.
11
Paszek B., (1983), Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym, "Studia Demograficzne", nr 4/74, s. 83-89.
12
Paszek B., (1982), Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien, "Studia Demograficzne", nr 2 (68), s. 101-107.
13
Paszek B., (1980), Statystyczna analiza kształtowania się umieralności niemowląt w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 127, s. 93-105.
14
Paszek B., (1977), Podstawowe pojęcia geometrii Łobaczewskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 21-27.
1
@article{UEK:2168245712,
author = "Paszek Barbara",
title = "Kilka myśli o kształceniu matematycznym studentów ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "463",
pages = "83-84",
year = "1996",
}
2
@article{UEK:2168264386,
author = "Gryglaszewska Anna and Paszek Barbara and Węgrzecka Maria",
title = "Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "615",
pages = "15-18",
adress = "",
year = "1992",
}
3
@article{UEK:2168253736,
author = "Paszek Barbara",
title = "Funkcja intensywności w modelu Chianga",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "327",
pages = "59-67",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168234998,
author = "Paszek Barbara",
title = "Funkcja intensywności w probabilistycznym modelu procesu odchodzenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "297",
pages = "81-86",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168257096,
author = "Paszek Barbara",
title = "Alternatywa ryzyk konkurencyjnych",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/94",
pages = "33-40",
year = "1988",
}
6
@article{UEK:2168257104,
author = "Paszek Barbara",
title = "Modele ryzyk konkurencyjnych",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3/89",
pages = "51-55",
year = "1987",
}
7
@article{UEK:2168257110,
author = "Paszek Barbara",
title = "Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2/84",
pages = "79-87",
year = "1986",
}
8
@article{UEK:2168257112,
author = "Paszek Barbara",
title = "Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/86",
pages = "85-90",
year = "1986",
}
9
@article{UEK:2168257212,
author = "Paszek Barbara",
title = "Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/82",
pages = "91-103",
year = "1985",
}
10
@article{UEK:2168257216,
author = "Paszek Barbara",
title = "Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3/77",
pages = "71-79",
year = "1984",
}
11
@article{UEK:2168257224,
author = "Paszek Barbara",
title = "Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/74",
pages = "83-89",
year = "1983",
}
12
@article{UEK:2168240870,
author = "Paszek Barbara",
title = "Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2 (68)",
pages = "101-107",
year = "1982",
}
13
@article{UEK:2168232876,
author = "Paszek Barbara",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się umieralności niemowląt w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "127",
pages = "93-105",
year = "1980",
}
14
@article{UEK:2168249856,
author = "Paszek Barbara",
title = "Podstawowe pojęcia geometrii Łobaczewskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "21-27",
year = "1977",
}