Publikacje wybranego autora

Paszek Barbara

Wydział Finansów, Katedra Matematyki

1

Tytuł:
Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu = The Net Probability of Occurence of Demographic Events and Type of Distribution
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 4/86 (1986) , s. 85-90. - Rez., summ.
Nr:
2168257112
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto = Probability of Succesive Occurrence of Risks According to Crude Distributions
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 2/84 (1986) , s. 79-87. - Rez., summ.
Nr:
2168257110
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych = The Aggregation of the Demographic Phenomena with Respect to the Concurence Risks
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 4/82 (1985) , s. 91-103. - Rez., summ.
Nr:
2168257212
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych = Probability of the Order of Occurence of Demografic Events
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 3/77 (1984) , s. 71-79. - Rez., summ.
Nr:
2168257216
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym = Probability of Demographic Event in Pure Form
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 4/74 (1983) , s. 83-89. - Rez., summ.
Nr:
2168257224
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien = Analysis of Estimation of Gross and Net Probabilities of Demographic Events in a Cohort of Girls
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 2 (68) (1982) , s. 101-107. - Rez., summ.
Nr:
2168240870
artykuł w czasopiśmie
1
Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu = The Net Probability of Occurence of Demographic Events and Type of Distribution / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 4/86 (1986), s. 85-90. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
2
Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto = Probability of Succesive Occurrence of Risks According to Crude Distributions / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 2/84 (1986), s. 79-87. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
3
Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych = The Aggregation of the Demographic Phenomena with Respect to the Concurence Risks / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 4/82 (1985), s. 91-103. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
4
Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych = Probability of the Order of Occurence of Demografic Events / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 3/77 (1984), s. 71-79. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
5
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym = Probability of Demographic Event in Pure Form / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 4/74 (1983), s. 83-89. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
6
Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien = Analysis of Estimation of Gross and Net Probabilities of Demographic Events in a Cohort of Girls / Barbara PASZEK // Studia Demograficzne. - nr 2 (68) (1982), s. 101-107. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
1
Paszek B., (1986), Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu, "Studia Demograficzne", nr 4/86, s. 85-90.
2
Paszek B., (1986), Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto, "Studia Demograficzne", nr 2/84, s. 79-87.
3
Paszek B., (1985), Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych, "Studia Demograficzne", nr 4/82, s. 91-103.
4
Paszek B., (1984), Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych, "Studia Demograficzne", nr 3/77, s. 71-79.
5
Paszek B., (1983), Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym, "Studia Demograficzne", nr 4/74, s. 83-89.
6
Paszek B., (1982), Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien, "Studia Demograficzne", nr 2 (68), s. 101-107.
1
@article{UEK:2168257112,
author = "Paszek Barbara",
title = "Prawdopodobieństwo netto występowania zdarzeń demograficznych a typ rozkładu",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/86",
pages = "85-90",
year = "1986",
}
2
@article{UEK:2168257110,
author = "Paszek Barbara",
title = "Prawdopodobieństwo kolejności występowania ryzyk w zależności od rozkładów brutto",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2/84",
pages = "79-87",
year = "1986",
}
3
@article{UEK:2168257212,
author = "Paszek Barbara",
title = "Agregacja zdarzeń demograficznych z uwzględnieniem ryzyk konkurencyjnych",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/82",
pages = "91-103",
year = "1985",
}
4
@article{UEK:2168257216,
author = "Paszek Barbara",
title = "Prawdopodobieństwo kolejności występowania zdarzeń demograficznych",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3/77",
pages = "71-79",
year = "1984",
}
5
@article{UEK:2168257224,
author = "Paszek Barbara",
title = "Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia demograficznego w stanie czystym",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/74",
pages = "83-89",
year = "1983",
}
6
@article{UEK:2168240870,
author = "Paszek Barbara",
title = "Analiza szacowania prawdopodobieństw brutto i netto dla zdarzeń demograficznych w kohorcie panien",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2 (68)",
pages = "101-107",
year = "1982",
}