Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
II Naukowe Debiuty Studenckie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 36. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343003
varia
2

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu = Corporate Social Responsibility from the Ethical Concept to the Marketing Instrument
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 219-229. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325809
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Edytorial
Źródło:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
ISBN:
978-83-65262-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168324697
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65262-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
Nr:
2168324695
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
5

Autor:
Tytuł:
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 91-107. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313903
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century
Źródło:
Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319357
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym = Statistics and the Logical Inference in the Scientific Research : a Few Remarks about the Most Frequent Mistakes and Traps in the Research Process
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 481-492. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319729
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Adam Michalik , Justyna Burczak
Tytuł:
Kobiety w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322273
varia
9

Autor:
Tytuł:
Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej
Źródło:
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016, s. 61-75 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2265-6
Nr:
2168311571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308527
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307445
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 271-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309591
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy : Preliminary Results of Research Conducted Amongst Students of the Cracow University of Economics
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 299-319. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310191
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295437
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 335-347. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294885
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw = Participation in Eastern Markets as Opportunity for Development of Polish Exports
Źródło:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015, s. 265-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-462-6
Nr:
2168301451
rozdział w monografii
17

Autor:
Tytuł:
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298463
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 10-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301829
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 262-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283089
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 337-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 230-253
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289145
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-230
Nr:
2168252434
doktorat
23

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53271
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 69-79. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537035
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych) = The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009) , s. 109-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50052
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego
Źródło:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 204-218 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165076290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku = Non-Tariff Barriers Applied in Polish Trade Policy after 1 May 2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50467
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Nowe kierunki polskiego eksportu
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 141-158 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282627
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50804
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.
Źródło:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 83-95 - Bibliogr.
Program badawczy:
32/KHZ/1/2005/S/224
Sygnatura:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317977
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Konferencja:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", Kraków, Polska, od 2006-10-16 do 2006-10-16
Tytuł:
Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski
Źródło:
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006, s. 181-187 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-26-5
Nr:
2166350466
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 144-150 - Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326825
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
31/KHZ/1/2004/S/141
Sygnatura:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
naukowo-badawcze
1
II Naukowe Debiuty Studenckie / Adam MICHALIK // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 36. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
2
Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu = Corporate Social Responsibility from the Ethical Concept to the Marketing Instrument / Adam MICHALIK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018), s. 219-229. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
3
Edytorial / Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI // W: Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - S. 7-8. - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf
4
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/125/pdf_7
5
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland / Adam MICHALIK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 91-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/979/1058. - ISSN 2082-5897
6
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century / Adam MICHALIK // Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017), s. 13-27. - Summ., rez.. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf. - ISSN 2084-3291
7
Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym = Statistics and the Logical Inference in the Scientific Research : a Few Remarks about the Most Frequent Mistakes and Traps in the Research Process / Adam MICHALIK // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - S. 481-492. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
8
Kobiety w biznesie / Adam MICHALIK, Justyna Burczak // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
9
Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej / Adam MICHALIK // W: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 61-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2265-6
10
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters? / Adam MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016), s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf. - ISSN 2083-8611
11
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland / Adam MICHALIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016), s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/105456/9%20Michalik%20A..pdf. - ISSN 1898-5084
12
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się / Adam MICHALIK // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 271-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
13
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy : Preliminary Results of Research Conducted Amongst Students of the Cracow University of Economics / Adam MICHALIK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 299-319. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706. - ISSN 1643-9171
14
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
15
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises / Adam MICHALIK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 1 (2015), s. 335-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf. - ISSN 2080-4881
16
Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw = Participation in Eastern Markets as Opportunity for Development of Polish Exports / Adam MICHALIK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015. - S. 265-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-462-6
17
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region? / Adam MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1. - ISSN 2083-8611
18
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 10-26. - Bibliogr.
19
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych / Adam MICHALIK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 262-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
20
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju / Adam MICHALIK // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. - S. 337-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
21
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych / Adam MICHALIK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 230-253
22
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009 / Adam MICHALIK ; Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków, 2012. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002681
23
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009 / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170942871. - ISSN 1898-6447
24
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Adam MICHALIK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 69-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
25
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 75-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych) = The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits) / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 109-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163398305. - ISSN 1898-6447
27
Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego / Adam MICHALIK // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 204-218. - Bibliogr.
28
Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku = Non-Tariff Barriers Applied in Polish Trade Policy after 1 May 2004 / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=159855561. - ISSN 1898-6447
29
Nowe kierunki polskiego eksportu / Adam MICHALIK // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 141-158. - Bibliogr.
30
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131611150. - ISSN 0208-7944
31
Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r. / Adam MICHALIK // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 83-95. - Bibliogr.
32
Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski / Adam MICHALIK // W: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006. - S. 181-187. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-26-5
33
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych / Adam MICHALIK // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 144-150. - Bibliogr.
34
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Michalik A., (2018), II Naukowe Debiuty Studenckie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 36; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
2
Michalik A., (2018), Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 1, s. 219-229; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
3
Michalik A., Maciejewski M., (2018), Edytorial. [W:] Michalik A., Maciejewski M. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
4
Michalik A., Maciejewski M. (red.), (2018), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 112 s.
5
Michalik A., (2017), Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 91-107; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/979/1058
6
Michalik A., (2017), Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (13), s. 13-27; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf
7
Michalik A., (2017), Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym. [W:] Maciejewski M., Wach K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 481-492.
8
Michalik A., Burczak J., (2017), Kobiety w biznesie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 24-25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
9
Michalik A., (2016), Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej. [W:] Geodecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., s. 61-75.
10
Michalik A., (2016), Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 269, s. 152-164; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf
11
Michalik A., (2016), Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 46 (2), s. 180-190; http://www.ur.edu.pl/file/105456/9%20Michalik%20A..pdf
12
Michalik A., (2016), Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 271-290.
13
Michalik A., (2016), Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 299-319; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706
14
Michalik A., (2015), Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 15-31.
15
Michalik A., (2015), Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 1, s. 335-347; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf
16
Michalik A., (2015), Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw. [W:] Gruszewska E. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 265-282.
17
Michalik A., (2015), Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 37-48; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1
18
Michalik A., (2014), Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 10-26.
19
Michalik A., (2014), Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 262-286.
20
Michalik A., (2014), Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 337-350.
21
Michalik A., (2013), Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 230-253.
22
Michalik A., (2012), Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009, Prom. Przybylska K., Kraków : , 280 k.
23
Michalik A., (2010), Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 121-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871
24
Michalik A., (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-79.
25
Michalik A., (2010), Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 75-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985
26
Michalik A., (2009), Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 109-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305
27
Michalik A., (2008), Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 204-218.
28
Michalik A., (2008), Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 67-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561
29
Michalik A., (2007), Nowe kierunki polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 141-158.
30
Hajdukiewicz A., Michalik A., (2007), Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 45-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150
31
Michalik A., (2006), Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 83-95.
32
Michalik A., (2006), Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 181-187.
33
Michalik A., (2006), Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 144-150.
34
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@misc{UEK:2168343003,
author = "Adam Michalik",
title = "II Naukowe Debiuty Studenckie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "36",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
2
@article{UEK:2168325809,
author = "Adam Michalik",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 1",
pages = "219-229",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf},
}
3
@misc{UEK:2168324697,
author = "Adam Michalik and Marek Maciejewski",
title = "Edytorial",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
4
@book{UEK:2168324695,
title = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
editor = Michalik Adam,
editor = Maciejewski Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/125/pdf_7},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
5
@article{UEK:2168313903,
author = "Adam Michalik",
title = "Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "91-107",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082205},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/979/1058},
}
6
@article{UEK:2168319357,
author = "Adam Michalik",
title = "Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (13)",
pages = "13-27",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/npw2017201},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168319729,
author = "Adam Michalik",
title = "Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "481-492",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
8
@misc{UEK:2168322273,
author = "Adam Michalik and Justyna Burczak",
title = "Kobiety w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "24-25",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
9
@inbook{UEK:2168311571,
author = "Adam Michalik",
title = "Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej",
booktitle = "Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty",
pages = "61-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2265-6",
}
10
@article{UEK:2168308527,
author = "Adam Michalik",
title = "Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "269",
pages = "152-164",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf},
}
11
@article{UEK:2168307445,
author = "Adam Michalik",
title = "Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 46 (2)",
pages = "180-190",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.9},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/105456/9%20Michalik%20A..pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168309591,
author = "Adam Michalik",
title = "Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "271-290",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
13
@article{UEK:2168310191,
author = "Adam Michalik",
title = "Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "299-319",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535016},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706},
}
14
@inbook{UEK:2168295437,
author = "Adam Michalik",
title = "Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "15-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
15
@article{UEK:2168294885,
author = "Adam Michalik",
title = "Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 1",
pages = "335-347",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf},
issn = "1640-6818",
}
16
@inbook{UEK:2168301451,
author = "Adam Michalik",
title = "Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny",
pages = "265-282",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-462-6",
}
17
@article{UEK:2168298463,
author = "Adam Michalik",
title = "Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "37-48",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1},
}
18
@unpublished{UEK:2168301829,
author = "Adam Michalik",
title = "Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "10-26",
year = "2014",
}
19
@inbook{UEK:2168283089,
author = "Adam Michalik",
title = "Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "262-286",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
20
@inbook{UEK:2168278149,
author = "Adam Michalik",
title = "Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "337-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
21
@unpublished{UEK:2168289145,
author = "Adam Michalik",
title = "Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "230-253",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168252434,
author = "Adam Michalik",
title = "Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002681},
}
23
@article{UEK:53271,
author = "Adam Michalik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "121-131",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871},
}
24
@inbook{UEK:2166537035,
author = "Adam Michalik",
title = "Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "69-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
25
@article{UEK:53204,
author = "Adam Michalik",
title = "Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "75-86",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985},
}
26
@article{UEK:50052,
author = "Adam Michalik",
title = "Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "109-116",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305},
}
27
@unpublished{UEK:2165076290,
author = "Adam Michalik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "204-218",
year = "2008",
}
28
@article{UEK:50467,
author = "Adam Michalik",
title = "Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "67-74",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561},
}
29
@unpublished{UEK:2168282627,
author = "Adam Michalik",
title = "Nowe kierunki polskiego eksportu",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "141-158",
year = "2007",
}
30
@article{UEK:50804,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Adam Michalik",
title = "Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "45-62",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150},
}
31
@unpublished{UEK:2168317977,
author = "Adam Michalik",
title = "Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "83-95",
year = "2006",
}
32
@inbook{UEK:2166350466,
author = "Adam Michalik",
title = "Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski",
booktitle = "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "181-187",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-88397-26-5",
}
33
@unpublished{UEK:2168326825,
author = "Adam Michalik",
title = "Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "144-150",
year = "2006",
}
34
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}