Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana = Emotional Competence and Entrepreneurial Intentions of Polish Economics Students in the View of Goleman's Theory
Źródło:
Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 41 (2021) , s. 107-122. - Tytuł numeru: Systemy stanowienia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana z subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168360162
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 23, art. no. 10025 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Economics of Education and Sustainable Development - Bibliogr.
Program badawczy:
This article is part of a research project financed with the funds allocated to Cracow University of Economics within the framework of grants for maintaining research potential
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168351320
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza
Adres wydawniczy:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Opis fizyczny:
205 s.: il. kolor.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-448-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168354122
monografia
4

Tytuł:
The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 8, nr 3 (2020) , s. 47-63. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the PRELUDIUM-18 project entitled 'The Role of Intellectual and Financial Capital in the Early and Rapid Internationalisation of Polish startups', at the College of Economics, Finance and Law of Cracow University of Economics. The project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland (NCN) granted on the base of the decision number DEC-2019/35/N/HS4/02832.;
This article is a part of a research project financed from the funds allocated to Cracow University of Economics within the framework of grants for maintaining research potential.
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168350488
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Edytorial
Źródło:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
ISBN:
978-83-65262-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168324697
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
II Naukowe Debiuty Studenckie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (76), s. 36
Tryb dostępu:
Nr:
2168343003
varia
7

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu = Corporate Social Responsibility from the Ethical Concept to the Marketing Instrument
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 219-229. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325809
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65262-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168324695
Zobacz powiązane rozdziały
9

Autor:
Adam Michalik , Justyna Burczak
Tytuł:
Kobiety w biznesie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (75), s. 24-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168322273
varia
10

Autor:
Tytuł:
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century
Źródło:
Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (13) (2017) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319357
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 91-107. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313903
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym = Statistics and the Logical Inference in the Scientific Research : a Few Remarks about the Most Frequent Mistakes and Traps in the Research Process
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 481-492. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319729
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy : Preliminary Results of Research Conducted Amongst Students of the Cracow University of Economics
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 299-319. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310191
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej
Źródło:
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016, s. 61-75 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2265-6
Nr:
2168311571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307445
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 271-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309591
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308527
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298463
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw = Participation in Eastern Markets as Opportunity for Development of Polish Exports
Źródło:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015, s. 265-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-462-6
Nr:
2168301451
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295437
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 335-347. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294885
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS, s. 10-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301829
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 337-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 262-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283089
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS, s. 230-253
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289145
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-230
Nr:
2168252434
doktorat
27

Autor:
Tytuł:
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 837 (2010) , s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53204
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 69-79. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537035
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 845 (2010) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53271
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych) = The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 794 (2009) , s. 109-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50052
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku = Non-Tariff Barriers Applied in Polish Trade Policy after 1 May 2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 777 (2008) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50467
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego
Źródło:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, s. 204-218 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165076290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 751 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50804
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Nowe kierunki polskiego eksportu
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS, s. 141-158 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282627
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.
Źródło:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, s. 83-95 - Bibliogr.
Program badawczy:
32/KHZ/1/2005/S/224
Sygnatura:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317977
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Konferencja:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", Kraków, Polska, od 2006-10-16 do 2006-10-16
Tytuł:
Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski
Źródło:
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006, s. 181-187 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-26-5
Nr:
2166350466
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, s. 144-150 - Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326825
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
31/KHZ/1/2004/S/141
Sygnatura:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
naukowo-badawcze
1
Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana = Emotional Competence and Entrepreneurial Intentions of Polish Economics Students in the View of Goleman's Theory / Krystian BIGOS, Adam MICHALIK // Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 41 (2021), s. 107-122. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemy stanowienia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2153. - ISSN 2082-5897
2
Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions? / Krystian BIGOS, Adam MICHALIK // Sustainability. - vol. 12, iss. 23 (2020), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Education and Sustainable Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025. - ISSN 2071-1050
3
Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza / Rafał LISIAKIEWICZ, Adam MICHALIK. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 205 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-448-6
4
The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries / Krystian BIGOS, Adam MICHALIK // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 8, nr 3 (2020), s. 47-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702. - ISSN 2353-883X
5
Edytorial / Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI // W: Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - S. 7-8. - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf
6
II Naukowe Debiuty Studenckie / Adam MICHALIK // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ]. - nr 1 (76) (2018), s. 36. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/36. - ISSN 1689-7757
7
Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu = Corporate Social Responsibility from the Ethical Concept to the Marketing Instrument / Adam MICHALIK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018), s. 219-229. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
8
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/125/pdf_7
9
Kobiety w biznesie / Adam MICHALIK, Justyna Burczak // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 24-25. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
10
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century / Adam MICHALIK // Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017), s. 13-27. - Summ., rez.. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf. - ISSN 2084-3291
11
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland / Adam MICHALIK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 91-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180. - ISSN 2082-5897
12
Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym = Statistics and the Logical Inference in the Scientific Research : a Few Remarks about the Most Frequent Mistakes and Traps in the Research Process / Adam MICHALIK // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 481-492. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
13
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy : Preliminary Results of Research Conducted Amongst Students of the Cracow University of Economics / Adam MICHALIK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 299-319. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706. - ISSN 1643-9171
14
Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej / Adam MICHALIK // W: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 61-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2265-6
15
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland / Adam MICHALIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697. - ISSN 1898-5084
16
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się / Adam MICHALIK // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 271-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
17
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters? / Adam MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016), s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf. - ISSN 2083-8611
18
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region? / Adam MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1. - ISSN 2083-8611
19
Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw = Participation in Eastern Markets as Opportunity for Development of Polish Exports / Adam MICHALIK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015. - S. 265-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-462-6
20
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
21
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises / Adam MICHALIK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 1 (2015), s. 335-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf. - ISSN 2080-4881
22
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 10-26. - Bibliogr.
23
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju / Adam MICHALIK // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014. - S. 337-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
24
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych / Adam MICHALIK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 262-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
25
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych / Adam MICHALIK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 230-253
26
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009 / Adam MICHALIK ; Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków, 2012. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002681
27
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 75-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985. - ISSN 1898-6447
28
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Adam MICHALIK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 69-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
29
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009 / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871. - ISSN 1898-6447
30
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych) = The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits) / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 109-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305. - ISSN 1898-6447
31
Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku = Non-Tariff Barriers Applied in Polish Trade Policy after 1 May 2004 / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561. - ISSN 1898-6447
32
Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego / Adam MICHALIK // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 204-218. - Bibliogr.
33
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150. - ISSN 0208-7944
34
Nowe kierunki polskiego eksportu / Adam MICHALIK // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 141-158. - Bibliogr.
35
Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r. / Adam MICHALIK // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 83-95. - Bibliogr.
36
Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski / Adam MICHALIK // W: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006. - S. 181-187. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-26-5
37
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych / Adam MICHALIK // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 144-150. - Bibliogr.
38
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Bigos K., Michalik A., (2021), Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana, "Horyzonty Polityki", vol. 12, nr 41, s. 107-122; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2153
2
Bigos K., Michalik A., (2020), Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?, "Sustainability", vol. 12, iss. 23, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025
3
Lisiakiewicz R., Michalik A., (2020), Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 205 s.
4
Bigos K., Michalik A., (2020), The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 8, nr 3, s. 47-63; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702
5
Michalik A., Maciejewski M., (2018), Edytorial. [W:] Michalik A., Maciejewski M. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
6
Michalik A., (2018), II Naukowe Debiuty Studenckie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 36; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/36
7
Michalik A., (2018), Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 1, s. 219-229; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
8
Michalik A., Maciejewski M. (red.), (2018), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 112 s.
9
Michalik A., Burczak J., (2017), Kobiety w biznesie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 24-25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
10
Michalik A., (2017), Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (13), s. 13-27; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf
11
Michalik A., (2017), Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 91-107; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180
12
Michalik A., (2017), Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 481-492.
13
Michalik A., (2016), Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 299-319; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706
14
Michalik A., (2016), Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej. [W:] Geodecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., s. 61-75.
15
Michalik A., (2016), Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 180-190; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697
16
Michalik A., (2016), Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 271-290.
17
Michalik A., (2016), Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 269, s. 152-164; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf
18
Michalik A., (2015), Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 37-48; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1
19
Michalik A., (2015), Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw. [W:] Gruszewska E. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 265-282.
20
Michalik A., (2015), Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 15-31.
21
Michalik A., (2015), Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 1, s. 335-347; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf
22
Michalik A., (2014), Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 10-26.
23
Michalik A., (2014), Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 337-350.
24
Michalik A., (2014), Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 262-286.
25
Michalik A., (2013), Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 230-253.
26
Michalik A., (2012), Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009, Prom. Przybylska K., Kraków : , 280 k.
27
Michalik A., (2010), Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 75-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985
28
Michalik A., (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-79.
29
Michalik A., (2010), Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 121-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871
30
Michalik A., (2009), Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 109-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305
31
Michalik A., (2008), Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 67-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561
32
Michalik A., (2008), Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 204-218.
33
Hajdukiewicz A., Michalik A., (2007), Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 45-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150
34
Michalik A., (2007), Nowe kierunki polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 141-158.
35
Michalik A., (2006), Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 83-95.
36
Michalik A., (2006), Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 181-187.
37
Michalik A., (2006), Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 144-150.
38
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@article{UEK:2168360162,
author = "Krystian Bigos and Adam Michalik",
title = "Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 12, 41",
pages = "107-122",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.2153},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2153},
}
2
@article{UEK:2168351320,
author = "Krystian Bigos and Adam Michalik",
title = "Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 23",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su122310025},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025},
}
3
@book{UEK:2168354122,
author = "Rafał Lisiakiewicz and Adam Michalik",
title = "Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-448-6",
}
4
@article{UEK:2168350488,
author = "Krystian Bigos and Adam Michalik",
title = "The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 8, 3",
pages = "47-63",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2020.080303},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702},
}
5
@misc{UEK:2168324697,
author = "Adam Michalik and Marek Maciejewski",
title = "Edytorial",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
6
@misc{UEK:2168343003,
author = "Adam Michalik",
title = "II Naukowe Debiuty Studenckie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "36",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/36},
}
7
@article{UEK:2168325809,
author = "Adam Michalik",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 1",
pages = "219-229",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf},
}
8
@book{UEK:2168324695,
title = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/125/pdf_7},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
9
@misc{UEK:2168322273,
author = "Adam Michalik and Justyna Burczak",
title = "Kobiety w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "24-25",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
10
@article{UEK:2168319357,
author = "Adam Michalik",
title = "Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (13)",
pages = "13-27",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/npw2017201},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf},
}
11
@article{UEK:2168313903,
author = "Adam Michalik",
title = "Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "91-107",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082205},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180},
}
12
@inbook{UEK:2168319729,
author = "Adam Michalik",
title = "Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "481-492",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
13
@article{UEK:2168310191,
author = "Adam Michalik",
title = "Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "299-319",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535016},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706},
}
14
@inbook{UEK:2168311571,
author = "Adam Michalik",
title = "Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej",
booktitle = "Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty",
pages = "61-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2265-6",
}
15
@article{UEK:2168307445,
author = "Adam Michalik",
title = "Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (46)",
pages = "180-190",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.9},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697},
}
16
@inbook{UEK:2168309591,
author = "Adam Michalik",
title = "Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "271-290",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
17
@article{UEK:2168308527,
author = "Adam Michalik",
title = "Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "269",
pages = "152-164",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf},
}
18
@article{UEK:2168298463,
author = "Adam Michalik",
title = "Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "37-48",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1},
}
19
@inbook{UEK:2168301451,
author = "Adam Michalik",
title = "Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny ",
pages = "265-282",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-462-6",
}
20
@inbook{UEK:2168295437,
author = "Adam Michalik",
title = "Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "15-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
21
@article{UEK:2168294885,
author = "Adam Michalik",
title = "Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 1",
pages = "335-347",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf},
issn = "1640-6818",
}
22
@unpublished{UEK:2168301829,
author = "Adam Michalik",
title = "Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "10-26",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168278149,
author = "Adam Michalik",
title = "Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "337-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
24
@inbook{UEK:2168283089,
author = "Adam Michalik",
title = "Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "262-286",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
25
@unpublished{UEK:2168289145,
author = "Adam Michalik",
title = "Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "230-253",
year = "2013",
}
26
@unpublished{UEK:2168252434,
author = "Adam Michalik",
title = "Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002681},
}
27
@article{UEK:53204,
author = "Adam Michalik",
title = "Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "75-86",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985},
}
28
@inbook{UEK:2166537035,
author = "Adam Michalik",
title = "Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "69-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
29
@article{UEK:53271,
author = "Adam Michalik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "121-131",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871},
}
30
@article{UEK:50052,
author = "Adam Michalik",
title = "Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "109-116",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305},
}
31
@article{UEK:50467,
author = "Adam Michalik",
title = "Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "67-74",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561},
}
32
@unpublished{UEK:2165076290,
author = "Adam Michalik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "204-218",
year = "2008",
}
33
@article{UEK:50804,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Adam Michalik",
title = "Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "45-62",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150},
}
34
@unpublished{UEK:2168282627,
author = "Adam Michalik",
title = "Nowe kierunki polskiego eksportu",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "141-158",
year = "2007",
}
35
@unpublished{UEK:2168317977,
author = "Adam Michalik",
title = "Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "83-95",
year = "2006",
}
36
@inbook{UEK:2166350466,
author = "Adam Michalik",
title = "Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski",
booktitle = "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "181-187",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-88397-26-5",
}
37
@unpublished{UEK:2168326825,
author = "Adam Michalik",
title = "Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "144-150",
year = "2006",
}
38
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID