Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 8, nr 3 (2020) , s. 47-63. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the PRELUDIUM-18 project entitled 'The Role of Intellectual and Financial Capital in the Early and Rapid Internationalisation of Polish startups', at the College of Economics, Finance and Law of Cracow University of Economics. The project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland (NCN) granted on the base of the decision number DEC-2019/35/N/HS4/02832.;
This article is a part of a research project financed from the funds allocated to Cracow University of Economics within the framework of grants for maintaining research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168350488
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?
Źródło:
Sustainability. - vol. 12, iss. 23 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Economics of Education and Sustainable Development - Bibliogr.
Program badawczy:
This article is part of a research project financed with the funds allocated to Cracow University of Economics within the framework of grants for maintaining research potential
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168351320
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza
Adres wydawniczy:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Opis fizyczny:
205 s.: il. kolor.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-448-6
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168354122
monografia
4

Autor:
Tytuł:
II Naukowe Debiuty Studenckie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 36. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343003
varia
5

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu = Corporate Social Responsibility from the Ethical Concept to the Marketing Instrument
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 219-229. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325809
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65262-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324695
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Edytorial
Źródło:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
Seria:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
ISBN:
978-83-65262-16-5
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168324697
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century
Źródło:
Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319357
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym = Statistics and the Logical Inference in the Scientific Research : a Few Remarks about the Most Frequent Mistakes and Traps in the Research Process
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 481-492. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319729
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Adam Michalik , Justyna Burczak
Tytuł:
Kobiety w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322273
varia
11

Autor:
Tytuł:
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 91-107. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313903
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej
Źródło:
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016, s. 61-75 - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2265-6
Nr:
2168311571
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308527
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307445
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 271-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309591
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy : Preliminary Results of Research Conducted Amongst Students of the Cracow University of Economics
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 299-319. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310191
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295437
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 335-347. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294885
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw = Participation in Eastern Markets as Opportunity for Development of Polish Exports
Źródło:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015, s. 265-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-462-6
Nr:
2168301451
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298463
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 262-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283089
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 10-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301829
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 337-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 230-253
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289145
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-230
Nr:
2168252434
doktorat
26

Autor:
Tytuł:
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53204
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 69-79. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537035
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53271
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych) = The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009) , s. 109-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50052
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku = Non-Tariff Barriers Applied in Polish Trade Policy after 1 May 2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50467
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego
Źródło:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 204-218 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165076290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50804
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Nowe kierunki polskiego eksportu
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 141-158 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282627
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.
Źródło:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 83-95 - Bibliogr.
Program badawczy:
32/KHZ/1/2005/S/224
Sygnatura:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317977
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 144-150 - Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326825
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Konferencja:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", Kraków, Polska, od 2006-10-16 do 2006-10-16
Tytuł:
Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski
Źródło:
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006, s. 181-187 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-26-5
Nr:
2166350466
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
31/KHZ/1/2004/S/141
Sygnatura:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
naukowo-badawcze
1
The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries / Krystian BIGOS, Adam MICHALIK // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 8, nr 3 (2020), s. 47-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702. - ISSN 2353-883X
2
Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions? / Krystian BIGOS, Adam MICHALIK // Sustainability. - vol. 12, iss. 23 (2020), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Education and Sustainable Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025. - ISSN 2071-1050
3
Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza / Rafał LISIAKIEWICZ, Adam MICHALIK. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 205 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-448-6
4
II Naukowe Debiuty Studenckie / Adam MICHALIK // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 36. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
5
Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu = Corporate Social Responsibility from the Ethical Concept to the Marketing Instrument / Adam MICHALIK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018), s. 219-229. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
6
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/125/pdf_7
7
Edytorial / Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI // W: Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - S. 7-8. - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf
8
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century / Adam MICHALIK // Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017), s. 13-27. - Summ., rez.. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf. - ISSN 2084-3291
9
Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym = Statistics and the Logical Inference in the Scientific Research : a Few Remarks about the Most Frequent Mistakes and Traps in the Research Process / Adam MICHALIK // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 481-492. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
10
Kobiety w biznesie / Adam MICHALIK, Justyna Burczak // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
11
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland / Adam MICHALIK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 91-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180. - ISSN 2082-5897
12
Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej / Adam MICHALIK // W: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 61-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2265-6
13
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters? / Adam MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016), s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf. - ISSN 2083-8611
14
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland / Adam MICHALIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697. - ISSN 1898-5084
15
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się / Adam MICHALIK // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 271-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
16
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy : Preliminary Results of Research Conducted Amongst Students of the Cracow University of Economics / Adam MICHALIK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 299-319. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706. - ISSN 1643-9171
17
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
18
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises / Adam MICHALIK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 1 (2015), s. 335-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf. - ISSN 2080-4881
19
Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw = Participation in Eastern Markets as Opportunity for Development of Polish Exports / Adam MICHALIK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015. - S. 265-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-462-6
20
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region? / Adam MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1. - ISSN 2083-8611
21
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych / Adam MICHALIK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 262-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
22
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 10-26. - Bibliogr.
23
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju / Adam MICHALIK // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014. - S. 337-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
24
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych / Adam MICHALIK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 230-253
25
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009 / Adam MICHALIK ; . - Kraków : , 2012. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002681
26
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 75-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985. - ISSN 1898-6447
27
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Adam MICHALIK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 69-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
28
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009 / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871. - ISSN 1898-6447
29
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych) = The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits) / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 109-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305. - ISSN 1898-6447
30
Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku = Non-Tariff Barriers Applied in Polish Trade Policy after 1 May 2004 / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561. - ISSN 1898-6447
31
Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego / Adam MICHALIK // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 204-218. - Bibliogr.
32
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150. - ISSN 0208-7944
33
Nowe kierunki polskiego eksportu / Adam MICHALIK // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 141-158. - Bibliogr.
34
Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r. / Adam MICHALIK // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 83-95. - Bibliogr.
35
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych / Adam MICHALIK // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 144-150. - Bibliogr.
36
Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski / Adam MICHALIK // W: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006. - S. 181-187. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-26-5
37
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Bigos K., Michalik A., (2020), The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 8, nr 3, s. 47-63; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702
2
Bigos K., Michalik A., (2020), Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?, "Sustainability", vol. 12, iss. 23, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025
3
Lisiakiewicz R., Michalik A., (2020), Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 205 s.
4
Michalik A., (2018), II Naukowe Debiuty Studenckie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 36; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
5
Michalik A., (2018), Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 1, s. 219-229; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
6
Michalik A., Maciejewski M. (red.), (2018), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 112 s.
7
Michalik A., Maciejewski M., (2018), Edytorial. [W:] Michalik A., Maciejewski M. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
8
Michalik A., (2017), Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (13), s. 13-27; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf
9
Michalik A., (2017), Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 481-492.
10
Michalik A., Burczak J., (2017), Kobiety w biznesie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 24-25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
11
Michalik A., (2017), Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 91-107; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180
12
Michalik A., (2016), Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej. [W:] Geodecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., s. 61-75.
13
Michalik A., (2016), Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 269, s. 152-164; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf
14
Michalik A., (2016), Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 180-190; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697
15
Michalik A., (2016), Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 271-290.
16
Michalik A., (2016), Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 299-319; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706
17
Michalik A., (2015), Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 15-31.
18
Michalik A., (2015), Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 1, s. 335-347; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf
19
Michalik A., (2015), Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw. [W:] Gruszewska E. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 265-282.
20
Michalik A., (2015), Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 37-48; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1
21
Michalik A., (2014), Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 262-286.
22
Michalik A., (2014), Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 10-26.
23
Michalik A., (2014), Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 337-350.
24
Michalik A., (2013), Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 230-253.
25
Michalik A., (2012), Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009, Prom. Przybylska K., Kraków : , 280 k.
26
Michalik A., (2010), Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 75-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985
27
Michalik A., (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-79.
28
Michalik A., (2010), Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 121-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871
29
Michalik A., (2009), Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 109-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305
30
Michalik A., (2008), Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 67-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561
31
Michalik A., (2008), Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 204-218.
32
Hajdukiewicz A., Michalik A., (2007), Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 45-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150
33
Michalik A., (2007), Nowe kierunki polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 141-158.
34
Michalik A., (2006), Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 83-95.
35
Michalik A., (2006), Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 144-150.
36
Michalik A., (2006), Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 181-187.
37
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@article{UEK:2168350488,
author = "Krystian Bigos and Adam Michalik",
title = "The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 8, 3",
pages = "47-63",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2020.080303},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702},
}
2
@article{UEK:2168351320,
author = "Krystian Bigos and Adam Michalik",
title = "Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 23",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su122310025},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025},
}
3
@book{UEK:2168354122,
author = "Rafał Lisiakiewicz and Adam Michalik",
title = "Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-448-6",
}
4
@misc{UEK:2168343003,
author = "Adam Michalik",
title = "II Naukowe Debiuty Studenckie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "36",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
5
@article{UEK:2168325809,
author = "Adam Michalik",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 1",
pages = "219-229",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf},
}
6
@book{UEK:2168324695,
title = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
editor = Michalik Adam,
editor = Maciejewski Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/125/pdf_7},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
7
@misc{UEK:2168324697,
author = "Adam Michalik and Marek Maciejewski",
title = "Edytorial",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
8
@article{UEK:2168319357,
author = "Adam Michalik",
title = "Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (13)",
pages = "13-27",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/npw2017201},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168319729,
author = "Adam Michalik",
title = "Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "481-492",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
10
@misc{UEK:2168322273,
author = "Adam Michalik and Justyna Burczak",
title = "Kobiety w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "24-25",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
11
@article{UEK:2168313903,
author = "Adam Michalik",
title = "Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "91-107",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082205},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180},
}
12
@inbook{UEK:2168311571,
author = "Adam Michalik",
title = "Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej",
booktitle = "Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty",
pages = "61-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2265-6",
}
13
@article{UEK:2168308527,
author = "Adam Michalik",
title = "Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "269",
pages = "152-164",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf},
}
14
@article{UEK:2168307445,
author = "Adam Michalik",
title = "Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (46)",
pages = "180-190",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.9},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697},
}
15
@inbook{UEK:2168309591,
author = "Adam Michalik",
title = "Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "271-290",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
16
@article{UEK:2168310191,
author = "Adam Michalik",
title = "Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "299-319",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535016},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706},
}
17
@inbook{UEK:2168295437,
author = "Adam Michalik",
title = "Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "15-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
18
@article{UEK:2168294885,
author = "Adam Michalik",
title = "Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 1",
pages = "335-347",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf},
issn = "1640-6818",
}
19
@inbook{UEK:2168301451,
author = "Adam Michalik",
title = "Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny",
pages = "265-282",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-462-6",
}
20
@article{UEK:2168298463,
author = "Adam Michalik",
title = "Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "37-48",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1},
}
21
@inbook{UEK:2168283089,
author = "Adam Michalik",
title = "Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "262-286",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
22
@unpublished{UEK:2168301829,
author = "Adam Michalik",
title = "Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "10-26",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168278149,
author = "Adam Michalik",
title = "Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "337-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
24
@unpublished{UEK:2168289145,
author = "Adam Michalik",
title = "Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "230-253",
year = "2013",
}
25
@unpublished{UEK:2168252434,
author = "Adam Michalik",
title = "Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002681},
}
26
@article{UEK:53204,
author = "Adam Michalik",
title = "Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "75-86",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985},
}
27
@inbook{UEK:2166537035,
author = "Adam Michalik",
title = "Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "69-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
28
@article{UEK:53271,
author = "Adam Michalik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "121-131",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871},
}
29
@article{UEK:50052,
author = "Adam Michalik",
title = "Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "109-116",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305},
}
30
@article{UEK:50467,
author = "Adam Michalik",
title = "Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "67-74",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561},
}
31
@unpublished{UEK:2165076290,
author = "Adam Michalik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "204-218",
year = "2008",
}
32
@article{UEK:50804,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Adam Michalik",
title = "Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "45-62",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150},
}
33
@unpublished{UEK:2168282627,
author = "Adam Michalik",
title = "Nowe kierunki polskiego eksportu",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "141-158",
year = "2007",
}
34
@unpublished{UEK:2168317977,
author = "Adam Michalik",
title = "Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "83-95",
year = "2006",
}
35
@unpublished{UEK:2168326825,
author = "Adam Michalik",
title = "Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "144-150",
year = "2006",
}
36
@inbook{UEK:2166350466,
author = "Adam Michalik",
title = "Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski",
booktitle = "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "181-187",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-88397-26-5",
}
37
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID