Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
The Popularity of FinTech Services in Poland : Results of a Survey Conducted on Polish Households
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4919-4925. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed by the subsidy granted to the University of Economics in Krakow.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168360012
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
The Popularity of Financial Services on the FinTech Market in Poland and the Problem of Financial Inclusiveness
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6446-6454. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The publication was financed by the subsidy granted to the University of Economics in Krakow.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168360018
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018 = The Financial Leverage Effect and the Sources of Financing for Enterprises in Poland from 2005-2018
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020) , s. 82-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168347898
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The Financing Structure of Companies of the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2014
Źródło:
International Entrepreneurship Review. - vol. 5, no. 4 (2019) , s. 163-177. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article is financed from the funds allocated to Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168343742
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w okresie kryzysu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2018
Opis fizyczny:
250 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Książka sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-64568-35-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168350834
monografia
6

Tytuł:
Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego = Behavioural Aspects of the Choice of the Sources of Financing Municipal Investments Projects in Malopolska Province
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (102) (2017) , s. 13-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 20176 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324403
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw
Źródło:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu : badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Warszawa: Piotr Jurkiewicz / PROJEKT06, 2017, s. 147-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64568-09-2
Nr:
2168321795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Sources of Financing Micro-enterprises in Poland During the Crisis
Źródło:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / red. Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 125-141. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Finance of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168308055
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw
Źródło:
Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu / red. Zbigniew DRESLER, Joanna WYROBEK - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 160-224
ISBN:
978-83-87897-11-6
Nr:
2168309831
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Financing Strategies of Polish Construction Companies
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 88 (2) (2014) , s. 13-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288211
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zasady finansowania majątku w praktyce polskich przedsiębiorstw z okresu 1997-2012
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291471
varia
12

Tytuł:
Zasady finansowania majątku w praktyce polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012
Źródło:
Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 152-165 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-690-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168293641
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Źródła finansowania przedsiębiorstw w okresie kryzysu
Źródło:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu / Kierownik tematu: Zbigniew DRESLER, s. 187-259
Sygnatura:
NP-1454/Magazyn
Nr:
2168302903
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Efektywność wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwach w Polsce
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER, s. 112-137 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286411
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce = Trends in Research of Capital Structure Determinants in Companies Operating in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 185-197. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240686
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-243
Nr:
2168259048
doktorat
17

Tytuł:
Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Inquiring Effectiveness of Municipal Asset Management
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 79 (2012) , s. 4-9. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168228908
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2007 = The Influence of Interest Rates on the Financial Structure of Polish Companies in the Year 1997-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 39 (2009) , s. 247-259. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 549)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161796608
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006 = The Analysis and Evaluation of Financial Situation of the Construction Industry in Poland in 2004-2006
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 64 (2008) , s. 34-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166451231
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowym w 2006 roku
Adres wydawniczy:
Warszawa: , 2008
Opis fizyczny:
195 k.: il. + Suplement
Uwagi:
Raport z badań zamówionych i sfinansowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa,
Tryb dostępu:
Nr:
2168291881
raport/sprawozdanie
21

Tytuł:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem skarbu państwa = The Analysis of Financial Situation of the Construction Industry in Poland in 2004-2006 with a Special Attention Paid to the Situation of the State-Owned Enterprises (Companies Supervised by the Ministry of Treasury)
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. Bożena Kołosowska - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 573-584. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2231-9
Nr:
2166402182
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłu lekkiego kontrolowanych przez Skarb Państwa = A Comparison of the Financial Situation of Polish State-controlled Textile Firms with the Rest of the Industry
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 375-385. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166037174
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2005 roku : raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: , 2007
Opis fizyczny:
251 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168297369
raport/sprawozdanie
24

Tytuł:
Analiza efektywności zarządzania nieruchomością = Effectiveness Analysis of Real Estate Management
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007) , s. 308-319. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166409407
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością = Economic Analysis in Real Estate Management
Źródło:
Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. Tadeusz Dudycz - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 368-381. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; t. 7, z. 1A)
ISBN:
978-83-60230-03-9
Nr:
2166158294
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i determinanty tego rozwoju
Źródło:
Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie : przedsiębiorczość, branże, regiony / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 36-46. - Materiały XI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów "Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej", która odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2005 r. w Sopocie. - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-34-6
Nr:
2166535109
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Etapy realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych metodą project finance
Źródło:
Finanse przedsiębiorstwa / red. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 197-208 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-178-1
Nr:
2166383936
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 54 (2005) , s. 23-29 - Bibliogr.
Nr:
2166580408
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw = A Proposed Methodology for Assessing Financing Corporate Investment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52571
artykuł w czasopiśmie
30

Konferencja:
III Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica, Polska, od 2002-06-21 do 2002-06-22
Tytuł:
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa : analiza przypadku Classen-Pol S.A. = Internationalization of Enterprises : Example of Classen-Pol S.A.
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 70-81. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 3)
ISBN:
83-86744-90-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168250902
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wielokryterialna ocena źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 85-94
ISBN:
83-7252-227-8
Nr:
2166361609
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Finansowanie powstania i rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Classen-Pol S.A.
Źródło:
Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 457-471
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-338-7
Nr:
2168223240
rozdział w monografii
33

Konferencja:
II Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Kąśna Dolna, Polska, od 2003-06-23 do 2003-06-24
Tytuł:
Założenia metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw = Appraisal of the Methods of Investment Financing - Guidelines of the Methodology
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA] - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003, s. 100-115. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 2)
ISBN:
83-87903-19-1
Nr:
2168235422
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Classen-Pol SA jako przykład internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw = Classen-Pol SA as an Example of Internationalization of Enterprises' Activity
Źródło:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 132-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166058204
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załączniki, Bibliogr.
Program badawczy:
25/KFP/1/08/S/442
Sygnatura:
NP-807/2/Magazyn
Nr:
2163819896
naukowo-badawcze
1
The Popularity of FinTech Services in Poland : Results of a Survey Conducted on Polish Households / Joanna WYROBEK, Katarzyna ŁACH // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 4919-4925. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-popularity-of-fintech-services-in-poland-results-of-a-survey-conducted-on-polish-households/Wstęp:
2
The Popularity of Financial Services on the FinTech Market in Poland and the Problem of Financial Inclusiveness / Marcin SURÓWKA, Katarzyna ŁACH // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6446-6454. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-popularity-of-financial-services-on-the-fintech-market-in-poland-and-the-problem-of-financial-inclusiveness/Wstęp:
3
Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018 = The Financial Leverage Effect and the Sources of Financing for Enterprises in Poland from 2005-2018 / Katarzyna ŁACH // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020), s. 82-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s82.pdf. - ISSN 2081-3430
4
The Financing Structure of Companies of the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2014 / Katarzyna ŁACH // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 4 (2019), s. 163-177. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1954/pdf_1
5
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w okresie kryzysu / Zbigniew DRESLER, Marek LEŚNIAK, Katarzyna ŁACH, Tomasz MAŚLANKA, Marcin MOLO, Joanna WYROBEK. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2018. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64568-35-0. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4664648&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4664648&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4664648&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4664648&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4664648&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4664648&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
6
Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego = Behavioural Aspects of the Choice of the Sources of Financing Municipal Investments Projects in Malopolska Province / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017), s. 13-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/sklep/pojedyncze-artyku%C5%82y/2017/numer-102/artyku%C5%82-102-02. - ISSN 1231-8841
7
Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw / Katarzyna ŁACH // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu : badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Warszawa: Piotr Jurkiewicz / PROJEKT06, 2017. - S. 147-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64568-09-2
8
Sources of Financing Micro-enterprises in Poland During the Crisis / Katarzyna ŁACH // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 125-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
9
Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw / Katarzyna ŁACH // W: Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu / red. Zbigniew DRESLER, Joanna WYROBEK. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 160-224. - ISBN 978-83-87897-11-6
10
Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Financing Strategies of Polish Construction Companies / Katarzyna ŁACH // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 88 (2) (2014), s. 13-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
11
Zasady finansowania majątku w praktyce polskich przedsiębiorstw z okresu 1997-2012 / Katarzyna ŁACH, Joanna RUTKOWSKA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
12
Zasady finansowania majątku w praktyce polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012 / Katarzyna ŁACH, Joanna RUTKOWSKA // W: Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 152-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-690-8. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314808
13
Źródła finansowania przedsiębiorstw w okresie kryzysu / Katarzyna ŁACH // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu / Kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2014), s. 187-259
14
Efektywność wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwach w Polsce / Katarzyna ŁACH // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 112-137. - Bibliogr.
15
Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce = Trends in Research of Capital Structure Determinants in Companies Operating in Poland / Katarzyna ŁACH // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 185-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12lach.pdf. - ISSN 1644-8979
16
Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce / Katarzyna ŁACH ; Promotor: Zbigniew DRESLER. - Kraków, 2012. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002694
17
Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Inquiring Effectiveness of Municipal Asset Management / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 4-9. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
18
Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2007 = The Influence of Interest Rates on the Financial Structure of Polish Companies in the Year 1997-2007 / Katarzyna ŁACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 549). - nr 39 (2009), s. 247-259. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
19
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006 = The Analysis and Evaluation of Financial Situation of the Construction Industry in Poland in 2004-2006 / Katarzyna ŁACH // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 64 (2008), s. 34-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
20
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowym w 2006 roku / Katarzyna ŁACH, Joanna RUTKOWSKA ; red. Joanna RUTKOWSKA. - Warszawa, 2008. - 195 k. : il. + Suplement. - Raport z badań zamówionych i sfinansowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/download/1/7247/MSPraport.pdf
21
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem skarbu państwa = The Analysis of Financial Situation of the Construction Industry in Poland in 2004-2006 with a Special Attention Paid to the Situation of the State-Owned Enterprises (Companies Supervised by the Ministry of Treasury) / Katarzyna ŁACH // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 573-584. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2231-9
22
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłu lekkiego kontrolowanych przez Skarb Państwa = A Comparison of the Financial Situation of Polish State-controlled Textile Firms with the Rest of the Industry / Katarzyna ŁACH // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 375-385. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
23
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2005 roku : raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa [on-line] / Katarzyna ŁACH, Marcin MOLO, Joanna RUTKOWSKA ; red. Joanna RUTKOWSKA. - Warszawa, 2007. - 251 s. : il. - Pełny tekst: http://www.msp.gov.pl/download.php?s=1&id=7242
24
Analiza efektywności zarządzania nieruchomością = Effectiveness Analysis of Real Estate Management / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007), s. 308-319. - Summ.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
25
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością = Economic Analysis in Real Estate Management / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz. - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Przedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486 ; t. 7, z. 1A). - S. 368-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-03-9
26
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i determinanty tego rozwoju / Katarzyna ŁACH // W: Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie : przedsiębiorczość, branże, regiony / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 36-46. - Materiały XI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów "Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej", która odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2005 r. w Sopocie. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-34-6
27
Etapy realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych metodą project finance / Katarzyna ŁACH // W: Finanse przedsiębiorstwa / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 197-208. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-178-1
28
Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // Świat Nieruchomości. - nr 54 (2005), s. 23-29. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
29
Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw = A Proposed Methodology for Assessing Financing Corporate Investment / Katarzyna ŁACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005), s. 103-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87532513. - ISSN 0208-7944
30
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa : analiza przypadku Classen-Pol S.A. = Internationalization of Enterprises : Example of Classen-Pol S.A / Katarzyna ŁACH // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 3). - S. 70-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86744-90-1. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2004.pdf
31
Wielokryterialna ocena źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw / Katarzyna ŁACH // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 85-94. - ISBN 83-7252-227-8
32
Finansowanie powstania i rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Classen-Pol S.A. / Katarzyna ŁACH // W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 457-471. - ISBN 83-7246-338-7
33
Założenia metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw = Appraisal of the Methods of Investment Financing - Guidelines of the Methodology / Katarzyna ŁACH // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - S. 100-115. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-19-1
34
Classen-Pol SA jako przykład internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw = Classen-Pol SA as an Example of Internationalization of Enterprises' Activity / Katarzyna ŁACH // W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 132-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-2-2
35
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER ; zespół: Joanna WYROBEK, Marcin MOLO, Tomasz MAŚLANKA, Katarzyna ŁACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 150 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
1
Wyrobek J., Łach K., (2021), The Popularity of FinTech Services in Poland : Results of a Survey Conducted on Polish Households. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4919-4925.
2
Surówka M., Łach K., (2021), The Popularity of Financial Services on the FinTech Market in Poland and the Problem of Financial Inclusiveness. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6446-6454.
3
Łach K., (2020), Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 23 (72), s. 82-94; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s82.pdf
4
Łach K., (2019), The Financing Structure of Companies of the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2014, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 4, s. 163-177; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1954/pdf_1
5
Dresler Z., Leśniak M., Łach K., Maślanka T., Molo M., Wyrobek J., (2018), Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w okresie kryzysu, Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 250 s.
6
Nalepka A., Łach K., (2017), Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego, "Świat Nieruchomości", nr 4 (102), s. 13-21; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/sklep/pojedyncze-artyku%C5%82y/2017/numer-102/artyku%C5%82-102-02
7
Łach K., (2017), Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu : badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw, Warszawa : Piotr Jurkiewicz / PROJEKT06, s. 147-218.
8
Łach K., (2016), Sources of Financing Micro-enterprises in Poland During the Crisis. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 125-141.
9
Łach K., (2015), Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z., Wyrobek J. (red.), Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu, Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, s. 160-224.
10
Łach K., (2014), Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 88 (2), s. 13-19.
11
Łach K., Rutkowska J., (2014), Zasady finansowania majątku w praktyce polskich przedsiębiorstw z okresu 1997-2012. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 77.
12
Łach K., Rutkowska J., (2014), Zasady finansowania majątku w praktyce polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012. [W:] Dresler Z. (red.), Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 152-165.
13
Łach K., (2014), Źródła finansowania przedsiębiorstw w okresie kryzysu. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu, s. 187-259.
14
Łach K., (2013), Efektywność wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwach w Polsce. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 112-137.
15
Łach K., (2012), Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 185-197; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12lach.pdf
16
Łach K., (2012), Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Dresler Z., Kraków : , 267 k.
17
Nalepka A., Łach K., (2012), Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 4-9.
18
Łach K., (2009), Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 39, s. 247-259.
19
Łach K., (2008), Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006, "Świat Nieruchomości", nr 64, s. 34-39.
20
Łach K., Rutkowska J., (2008), Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowym w 2006 roku, Rutkowska J. (red.), Warszawa : , 195 k.
21
Łach K., (2008), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem skarbu państwa. [W:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 573-584.
22
Łach K., (2007), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłu lekkiego kontrolowanych przez Skarb Państwa. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 375-385.
23
Łach K., Molo M., Rutkowska J., (2007), Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2005 roku: raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, [on-line], Rutkowska J. (red.), Warszawa : , 251 s.
24
Nalepka A., Łach K., (2007), Analiza efektywności zarządzania nieruchomością, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1183, s. 308-319.
25
Nalepka A., Łach K., (2006), Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością. [W:] Dudycz T. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów (Przedsiębiorczość i Zarządzanie; t. 7, z. 1A), Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Wrocław: Akademia Ekonomiczna, s. 368-381.
26
Łach K., (2005), Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i determinanty tego rozwoju. [W:] Pangsy-Kania S., Szczodrowski G. (red.), Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie : przedsiębiorczość, branże, regiony, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 36-46.
27
Łach K., (2005), Etapy realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych metodą project finance. [W:] Ostaszewski J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 197-208.
28
Nalepka A., Łach K., (2005), Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością, "Świat Nieruchomości", nr 54, s. 23-29.
29
Łach K., (2005), Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 103-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/87532513
30
Łach K., (2004), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa : analiza przypadku Classen-Pol S.A.. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 3), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 70-81.
31
Łach K., (2004), Wielokryterialna ocena źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 2, Finanse przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 85-94.
32
Łach K., (2003), Finansowanie powstania i rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Classen-Pol S.A.. [W:] Henzel H. (red.), Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 457-471.
33
Łach K., (2003), Założenia metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 100-115.
34
Łach K., (2003), Classen-Pol SA jako przykład internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 132-139.
35
Wyrobek J., Molo M., Maślanka T., Łach K., (2008), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 2, Dresler Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 150 s.
1
@inbook{UEK:2168360012,
author = "Joanna Wyrobek and Katarzyna Łach",
title = "The Popularity of FinTech Services in Poland : Results of a Survey Conducted on Polish Households",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "4919-4925",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
2
@inbook{UEK:2168360018,
author = "Marcin Surówka and Katarzyna Łach",
title = "The Popularity of Financial Services on the FinTech Market in Poland and the Problem of Financial Inclusiveness",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6446-6454",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@article{UEK:2168347898,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "23 (72)",
pages = "82-94",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.7},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s82.pdf},
}
4
@article{UEK:2168343742,
author = "Katarzyna Łach",
title = "The Financing Structure of Companies of the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2014",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 4",
pages = "163-177",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2019.0504.10},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1954/pdf_1},
}
5
@book{UEK:2168350834,
author = "Zbigniew Dresler and Marek Leśniak and Katarzyna Łach and Tomasz Maślanka and Marcin Molo and Joanna Wyrobek",
title = "Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w okresie kryzysu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-64568-35-0",
}
6
@article{UEK:2168324403,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Łach",
title = "Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (102)",
pages = "13-21",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.102.02},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/sklep/pojedyncze-artyku%C5%82y/2017/numer-102/artyku%C5%82-102-02},
}
7
@inbook{UEK:2168321795,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw",
booktitle = "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu : badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw",
pages = "147-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Piotr Jurkiewicz / PROJEKT06",
year = "2017",
isbn = "978-83-64568-09-2",
}
8
@inbook{UEK:2168308055,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Sources of Financing Micro-enterprises in Poland During the Crisis",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "125-141",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
9
@inbook{UEK:2168309831,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw",
booktitle = "Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu",
pages = "160-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-11-6",
}
10
@article{UEK:2168288211,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "88 (2)",
pages = "13-19",
year = "2014",
}
11
@misc{UEK:2168291471,
author = "Katarzyna Łach and Joanna Rutkowska",
title = "Zasady finansowania majątku w praktyce polskich przedsiębiorstw z okresu 1997-2012",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
12
@inbook{UEK:2168293641,
author = "Katarzyna Łach and Joanna Rutkowska",
title = "Zasady finansowania majątku w praktyce polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012",
booktitle = "Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "152-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314808 },
isbn = "978-83-7252-690-8",
}
13
@unpublished{UEK:2168302903,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Źródła finansowania przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
booktitle = "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu",
pages = "187-259",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168286411,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Efektywność wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwach w Polsce",
booktitle = "Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji",
pages = "112-137",
year = "2013",
}
15
@article{UEK:2168240686,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "185-197",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12lach.pdf},
}
16
@unpublished{UEK:2168259048,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002694},
}
17
@article{UEK:2168228908,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Łach",
title = "Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "79",
pages = "4-9",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2161796608,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "39",
pages = "247-259",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
19
@article{UEK:2166451231,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "64",
pages = "34-39",
year = "2008",
}
20
@misc{UEK:2168291881,
author = "Katarzyna Łach and Joanna Rutkowska",
title = "Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa z co najmniej 25% udziałem Skarbu Państwa w kapitale zakładowym w 2006 roku",
adress = "Warszawa",
year = "2008",
url = {https://bip.msp.gov.pl/download/1/7247/MSPraport.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2166402182,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2004-2006 ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem skarbu państwa",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń",
pages = "573-584",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2231-9",
}
22
@inbook{UEK:2166037174,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw przemysłu lekkiego kontrolowanych przez Skarb Państwa",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "375-385",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
23
@misc{UEK:2168297369,
author = "Katarzyna Łach and Marcin Molo and Joanna Rutkowska",
title = "Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2005 roku : raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa",
adress = "Warszawa",
year = "2007",
url = {http://www.msp.gov.pl/download.php?s=1&id=7242},
}
24
@article{UEK:2166409407,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Łach",
title = "Analiza efektywności zarządzania nieruchomością",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1183",
pages = "308-319",
adress = "",
year = "2007",
}
25
@inbook{UEK:2166158294,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Łach",
title = "Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością",
booktitle = "Efektywność źródłem bogactwa narodów",
pages = "368-381",
adress = "Łódź; Wrocław",
publisher = "Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "1733-2486",
isbn = "978-83-60230-03-9",
}
26
@inbook{UEK:2166535109,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i determinanty tego rozwoju",
booktitle = "Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie : przedsiębiorczość, branże, regiony",
pages = "36-46",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-34-6",
}
27
@inbook{UEK:2166383936,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Etapy realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych metodą project finance",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstwa",
pages = "197-208",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-178-1",
}
28
@article{UEK:2166580408,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Łach",
title = "Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "54",
pages = "23-29",
year = "2005",
}
29
@article{UEK:52571,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Propozycja metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "103-114",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87532513},
}
30
@inbook{UEK:2168250902,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Internacjonalizacja przedsiębiorstwa : analiza przypadku Classen-Pol S.A.",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "70-81",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2004",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2004.pdf },
issn = "2543-5396",
isbn = "83-86744-90-1",
}
31
@inbook{UEK:2166361609,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Wielokryterialna ocena źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw ",
pages = "85-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-227-8",
}
32
@inbook{UEK:2168223240,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Finansowanie powstania i rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Classen-Pol S.A.",
booktitle = "Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej",
pages = "457-471",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-338-7",
}
33
@inbook{UEK:2168235422,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Założenia metodyki oceny sposobów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "100-115",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2003",
issn = "2543-5396",
isbn = "83-87903-19-1",
}
34
@inbook{UEK:2166058204,
author = "Katarzyna Łach",
title = "Classen-Pol SA jako przykład internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "132-139",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-907047-2-2",
}
35
@unpublished{UEK:2163819896,
author = "Joanna Wyrobek and Marcin Molo and Tomasz Maślanka and Katarzyna Łach",
title = "Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID