Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy
Źródło:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 98-106
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319907
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Model zbilansowanych dochodów i wydatków
Źródło:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 37-46
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319891
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Model AD-AS
Źródło:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 80-90
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319903
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Polityka fiskalna w Stanach Zjednoczonych wobec problemu nierówności dochodowych
Źródło:
Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016, s. 61-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946335-0-9
Nr:
2168313887
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Impact of Institutional Factors on Economic Growth in the United States in the Years 1979-2007
Źródło:
Oeconomia Copernicana. - vol. 6, nr 1 (2015) , s. 137-159. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
:
Nr:
2168299673
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie = Child Labor as a Problem of the Modern World
Źródło:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 161-177. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299813
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Instytucje rynku pracy we Francji wobec skutków kryzysu finansowego
Źródło:
Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 53-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego nr 050/WE-KTE/01/2015/S/5050.
ISBN:
978-83-942651-6-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168304819
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach = Selected Social Security Regulation of the United States on the Background of Solutions Used in Other Countries
Źródło:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299815
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju = New Models of Economic Growth and Paradigm of Sustainable Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282873
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Czy praca dzieci stanowi problem we współczesnym świecie?
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 117-132. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302451
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Wybrane zabezpieczenia społeczne gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach
Źródło:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 96-116. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302443
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich = Evolution of Some of the Labour Market Regulations - Comparative Analysis of American Solutions Against European Solutions
Źródło:
Humanities and Social Sciences (HSS). - vol. 18, nr 4 (2013) , s. 75-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168287751
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007 = Wpływ tradycyjnych czynników produkcji na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1979-2007
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [189]-[201]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275771
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 112-137
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266672
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Wybrane instytucje sektora edukacji w Stanach Zjednoczonych
Źródło:
Wyzwania ekonomiczne XXI wieku / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, 2012, s. 253-271. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-533-1
Nr:
2168266794
rozdział w monografii
16

Tytuł:
An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007 = Wpływ tradycyjnych czynników produkcji na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1979-2007
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 817-838. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168264656
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
261 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-207
Nr:
2168226757
doktorat
18

Autor:
Tytuł:
Polityka makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z recesją 2007-2009 = Macroeconomic Policy of the United States in Fighting the Recession 2007-2009
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 4 (2012) , s. 481-491. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168299761
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro w perspektywie krótko- i długookresowej = The Short- and Long-term Benefits of Poland's Entrance into the Euro Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 888 (2012) , s. 107-119. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257918
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi makroekonomicznych na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku
Źródło:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 189-206
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168222362
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii = Institutionalism Towards Mainstream Economics
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 73-81. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229408
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[19]-13[30] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265096
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Influence of Changes in Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in Years 1979-2007
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. [118]-[135]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262952
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Wybrane instytucje rynku pracy w Stanach Zjednoczonych
Źródło:
Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) / red. Dorota Kotlorz - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 347-364 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-714-0
Nr:
2168260278
rozdział w monografii
25

Autor:
Tytuł:
Pojęcie instytucji w teorii ekonomii = Concept of Institutions in Economic Theory
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 19 (2011) , s. 84-93. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227408
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Ocena rozmiarów sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych
Źródło:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 75-86. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165796988
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej = Legal Regulations of the Telecommunications Sector in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 773-788. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292767
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalna różnorodność modeli kapitalizmu
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 19-43
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889013
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi poszczególnych polityk makroekonomicznych na gospodarkę w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku
Źródło:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH2010, s. 198-216
Sygnatura:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282129
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Teoretyczne aspekty integracji walutowej Polski ze strefą euro
Źródło:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2009, s. 6-40
Sygnatura:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234226
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Rola neoliberalizmu w kształtowaniu instytucji w gospodarce Stanów Zjednoczonych
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 241-254 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51325
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Aspekty teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK2008, s. 6-36
Sygnatura:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Wybrane aspekty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w latach 1995-2004 = Selected Aspects of the Polish Economy's International Competitive Position, 1995-2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 793 (2008) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50307
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym
Źródło:
Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 55-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-60-5
Nr:
2165793657
rozdział w monografii
35

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Tytuł:
Konkurencyjność gospodarki polskiej na rynku wysokiej techniki w latach 1995-2003
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 211-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165930787
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
A Simple Exchange Economy in the Context of Pareto Efficiency
Źródło:
Economic Issues in Practice / eds. Barbara Kryk, Tomasz Bernat - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2005, s. 189-206 - Bibliogr.
Seria:
(Series of Monographs: Macro & Microeconomics, Case Study ; vol. 3)
ISBN:
83-60065-60-8
Nr:
2168235330
rozdział w monografii
37

Autor:
Tytuł:
Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym = Transfer of Technology Against the Process of Globalization in a Modern Economic Life
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004) , s. 97-107. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220884
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Dorota Kuder , Renata Śliwa
Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Możliwości usprawnienia funkcjonowania państwa w dobie rewolucji teleinformatycznej = Possibilities of State Functioning Rationalization in the Era of Telecommunications Revolution
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 213-231. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168041067
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD = Corporate Profitability Analysis Based on the EXBUD Capital Group
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003) , s. 133-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223740
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Dorota Kuder , Renata Śliwa
Konferencja:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Tytuł:
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Role of Information in Corporate Management Abstract
Źródło:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 119-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241786
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy / Dorota KUDER // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 98-106. - ISBN 978-83-7252-742-4
2
Model zbilansowanych dochodów i wydatków / Dorota KUDER // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 37-46. - ISBN 978-83-7252-742-4
3
Model AD-AS / Dorota KUDER // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 80-90. - ISBN 978-83-7252-742-4
4
Polityka fiskalna w Stanach Zjednoczonych wobec problemu nierówności dochodowych / Dorota KUDER // W: Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej / red. nauk. Andrzej SZOPA, Michał THLON. - Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2016. - S. 61-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946335-0-9
5
Impact of Institutional Factors on Economic Growth in the United States in the Years 1979-2007 / Dorota KUDER // Oeconomia Copernicana. - vol. 6, nr 1 (2015), s. 137-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/download/OeC.2015.008/6924. - ISSN 2083-1277
6
Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie = Child Labor as a Problem of the Modern World / Dorota KUDER // Europa Regionum. - t. 25 (2015), s. 161-177. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5395/. - ISSN 1428-278X
7
Instytucje rynku pracy we Francji wobec skutków kryzysu finansowego / Dorota KUDER // W: Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line] / red. Andrzej SZOPA, Paweł ZAMORA. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 53-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-6-8. - Pełny tekst: http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf
8
Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach = Selected Social Security Regulation of the United States on the Background of Solutions Used in Other Countries / Dorota KUDER // Europa Regionum. - t. 25 (2015), s. 179-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5398/. - ISSN 1428-278X
9
Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju = New Models of Economic Growth and Paradigm of Sustainable Development / Dorota KUDER // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 27-39. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/dbe8552635a6ff6205f33f263989ea30/3%20Kuder%20D..pdf. - ISSN 1898-5084
10
Czy praca dzieci stanowi problem we współczesnym świecie? / Dorota KUDER // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 117-132. - Streszcz. - Bibliogr.
11
Wybrane zabezpieczenia społeczne gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach / Dorota KUDER // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 96-116. - Streszcz. - Bibliogr.
12
Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich = Evolution of Some of the Labour Market Regulations - Comparative Analysis of American Solutions Against European Solutions / Dorota KUDER // Humanities and Social Sciences (HSS). - vol. 18, nr 4 (2013), s. 75-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/76. - ISSN 2300-5327
13
An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007 = Wpływ tradycyjnych czynników produkcji na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1979-2007 / Dorota KUDER, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [189]-[201]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
14
Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich / Dorota KUDER // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 112-137
15
Wybrane instytucje sektora edukacji w Stanach Zjednoczonych / Dorota KUDER // W: Wyzwania ekonomiczne XXI wieku / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, 2012. - S. 253-271. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-533-1
16
An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007 = Wpływ tradycyjnych czynników produkcji na wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w latach 1979-2007 / Dorota KUDER, Justyna WRÓBLEWSKA // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012), s. 817-838. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=963. - ISSN 2300-6153
17
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007 / Dorota KUDER ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 2012. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002519
18
Polityka makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z recesją 2007-2009 = Macroeconomic Policy of the United States in Fighting the Recession 2007-2009 / Dorota KUDER // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 4 (2012), s. 481-491. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=44&zeszyt=4. - ISSN 0459-9586
19
Korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro w perspektywie krótko- i długookresowej = The Short- and Long-term Benefits of Poland's Entrance into the Euro Area / Dorota KUDER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012), s. 107-119. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi makroekonomicznych na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku / Dorota KUDER // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 189-206. - ISBN 978-83-264-1486-2
21
Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii = Institutionalism Towards Mainstream Economics / Dorota KUDER // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011), s. 73-81. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6. - ISSN 2083-8611
22
Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju / Dorota KUDER // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1[19]-13[30]. - Bibliogr.
23
Influence of Changes in Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in Years 1979-2007 / Dorota KUDER, Justyna WRÓBLEWSKA // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. [118]-[135]. - Summ. - Bibliogr.
24
Wybrane instytucje rynku pracy w Stanach Zjednoczonych / Dorota KUDER, Adrian SOLEK // W: Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) / red. Dorota Kotlorz. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 347-364. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-714-0
25
Pojęcie instytucji w teorii ekonomii = Concept of Institutions in Economic Theory / Dorota KUDER // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011), s. 84-93. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/06.pdf. - ISSN 1898-5084
26
Ocena rozmiarów sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych / Dorota KUDER // W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 75-86. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-74-7
27
Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej = Legal Regulations of the Telecommunications Sector in the European Union / Adrian SOLEK, Dorota KUDER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; 597). - nr 57 (2010), s. 773-788. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
28
Instytucjonalna różnorodność modeli kapitalizmu / Dorota KUDER // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 19-43. - ISBN 978-83-7526-716-7
29
Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi poszczególnych polityk makroekonomicznych na gospodarkę w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku / Dorota KUDER // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 198-216
30
Teoretyczne aspekty integracji walutowej Polski ze strefą euro / Dorota KUDER, Piotr KLIMCZYK // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 6-40
31
Rola neoliberalizmu w kształtowaniu instytucji w gospodarce Stanów Zjednoczonych / Dorota KUDER, Piotr KLIMCZYK // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 241-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
32
Aspekty teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej / Andrzej ADAMCZYK, Dorota KUDER // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 6-36
33
Wybrane aspekty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w latach 1995-2004 = Selected Aspects of the Polish Economy's International Competitive Position, 1995-2004 / Dorota KUDER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625664. - ISSN 1898-6447
34
Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym / Dorota KUDER // W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 55-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-60-5
35
Konkurencyjność gospodarki polskiej na rynku wysokiej techniki w latach 1995-2003 / Dorota KUDER // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 211-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
36
A Simple Exchange Economy in the Context of Pareto Efficiency / Dorota KUDER // W: Economic Issues in Practice / eds. Barbara Kryk, Tomasz Bernat. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2005. - (Series of Monographs: Macro & Microeconomics, Case Study ; vol. 3). - S. 189-206. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-60-8
37
Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym = Transfer of Technology Against the Process of Globalization in a Modern Economic Life / Dorota KUDER // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004), s. 97-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/427/398. - ISSN 1506-2635
38
Możliwości usprawnienia funkcjonowania państwa w dobie rewolucji teleinformatycznej = Possibilities of State Functioning Rationalization in the Era of Telecommunications Revolution / Dorota KUDER, Renata Śliwa // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 213-231. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
39
Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD = Corporate Profitability Analysis Based on the EXBUD Capital Group / Dorota Kuder // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003), s. 133-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16229. - ISSN 0208-7944
40
Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Role of Information in Corporate Management Abstract / Dorota Kuder, Renata Śliwa // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 119-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
1
Kuder D., (2017), Polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 98-106.
2
Kuder D., (2017), Model zbilansowanych dochodów i wydatków. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 37-46.
3
Kuder D., (2017), Model AD-AS. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 80-90.
4
Kuder D., (2016), Polityka fiskalna w Stanach Zjednoczonych wobec problemu nierówności dochodowych. [W:] Szopa A., Thlon M. (red.), Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, Rzeszów : Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., s. 61-75.
5
Kuder D., (2015), Impact of Institutional Factors on Economic Growth in the United States in the Years 1979-2007, "Oeconomia Copernicana", vol. 6, nr 1, s. 137-159; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/download/OeC.2015.008/6924
6
Kuder D., (2015), Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie, "Europa Regionum", t. 25, s. 161-177; https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5395/
7
Kuder D., (2015), Instytucje rynku pracy we Francji wobec skutków kryzysu finansowego. [W:] Szopa A., Zamora P. (red.), Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 53-65.
8
Kuder D., (2015), Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach, "Europa Regionum", t. 25, s. 179-197; https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5398/
9
Kuder D., (2014), Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 27-39; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/dbe8552635a6ff6205f33f263989ea30/3%20Kuder%20D..pdf
10
Kuder D., (2014), Czy praca dzieci stanowi problem we współczesnym świecie?. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 117-132.
11
Kuder D., (2014), Wybrane zabezpieczenia społeczne gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 96-116.
12
Kuder D., (2013), Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich, "Humanities and Social Sciences (HSS)", vol. 18, nr 4, s. 75-95; http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/76
13
Kuder D., Wróblewska J., ([2012]), An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [189]-[201].
14
Kuder D., (2012), Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 112-137.
15
Kuder D., (2012), Wybrane instytucje sektora edukacji w Stanach Zjednoczonych. [W:] Kopycińska D. (red.), Wyzwania ekonomiczne XXI wieku, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, s. 253-271.
16
Kuder D., Wróblewska J., (2012), An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31/1, s. 817-838; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=963
17
Kuder D., (2012), Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007, Prom. Lis S., Kraków : , 261 k.
18
Kuder D., (2012), Polityka makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z recesją 2007-2009, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 46, nr 4, s. 481-491; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=44&zeszyt=4
19
Kuder D., (2012), Korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro w perspektywie krótko- i długookresowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 888, s. 107-119.
20
Kuder D., (2011), Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi makroekonomicznych na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 189-206.
21
Kuder D., (2011), Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 80, s. 73-81; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6
22
Kuder D., (2011), Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1[19]-13[30].
23
Kuder D., Wróblewska J., (2011), Influence of Changes in Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in Years 1979-2007. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. [118]-[135].
24
Kuder D., Solek A., (2011), Wybrane instytucje rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. [W:] Kotlorz D. (red.), Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy), Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 347-364.
25
Kuder D., (2011), Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 19, s. 84-93; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/06.pdf
26
Kuder D., (2010), Ocena rozmiarów sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych. [W:] Kopycińska D. (red.), Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 75-86.
27
Solek A., Kuder D., (2010), Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 773-788; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
28
Kuder D., (2010), Instytucjonalna różnorodność modeli kapitalizmu. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 19-43.
29
Kuder D., (2010), Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi poszczególnych polityk makroekonomicznych na gospodarkę w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 198-216.
30
Kuder D., Klimczyk P., (2009), Teoretyczne aspekty integracji walutowej Polski ze strefą euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 6-40.
31
Kuder D., Klimczyk P., (2009), Rola neoliberalizmu w kształtowaniu instytucji w gospodarce Stanów Zjednoczonych. [W:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 4), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 241-254.
32
Adamczyk A., Kuder D., (2008), Aspekty teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 6-36.
33
Kuder D., (2008), Wybrane aspekty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w latach 1995-2004, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 101-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625664
34
Kuder D., (2008), Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 55-64.
35
Kuder D., (2007), Konkurencyjność gospodarki polskiej na rynku wysokiej techniki w latach 1995-2003. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 211-222.
36
Kuder D., (2005), A Simple Exchange Economy in the Context of Pareto Efficiency. [W:] Kryk B., Bernat T. (red.), Economic Issues in Practice, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 189-206.
37
Kuder D., (2004), Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 6, s. 97-107; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/427/398
38
Kuder D., Śliwa R., (2004), Możliwości usprawnienia funkcjonowania państwa w dobie rewolucji teleinformatycznej. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 213-231.
39
Kuder D., (2003), Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 133-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/16229
40
Kuder D., Śliwa R., (2002), Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 119-137.
1
@inbook{UEK:2168319907,
author = "Dorota Kuder",
title = "Polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "98-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
2
@inbook{UEK:2168319891,
author = "Dorota Kuder",
title = "Model zbilansowanych dochodów i wydatków",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
3
@inbook{UEK:2168319903,
author = "Dorota Kuder",
title = "Model AD-AS",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "80-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
4
@inbook{UEK:2168313887,
author = "Dorota Kuder",
title = "Polityka fiskalna w Stanach Zjednoczonych wobec problemu nierówności dochodowych",
booktitle = "Dylematy polityki fiskalnej w Unii Europejskiej",
pages = "61-75",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o.",
year = "2016",
isbn = "978-83-946335-0-9",
}
5
@article{UEK:2168299673,
author = "Dorota Kuder",
title = "Impact of Institutional Factors on Economic Growth in the United States in the Years 1979-2007",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "vol. 6, 1",
pages = "137-159",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.008},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/download/OeC.2015.008/6924},
}
6
@article{UEK:2168299813,
author = "Dorota Kuder",
title = "Praca dzieci jako problem we współczesnym świecie",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 25",
pages = "161-177",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2015.25-10},
url = {https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5395/},
}
7
@inbook{UEK:2168304819,
author = "Dorota Kuder",
title = "Instytucje rynku pracy we Francji wobec skutków kryzysu finansowego",
booktitle = "Rola państwa w gospodarce w warunkach kryzysu - teoria i praktyka",
pages = "53-65",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://kte.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/06/Rola_panstwa_w_gospodarce_w_warunkach_kryzysu.pdf},
isbn = "978-83-942651-6-8",
}
8
@article{UEK:2168299815,
author = "Dorota Kuder",
title = "Wybrane regulacje zabezpieczeń społecznych gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 25",
pages = "179-197",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2015.25-11},
url = {https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5398/},
}
9
@article{UEK:2168282873,
author = "Dorota Kuder",
title = "Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "27-39",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/dbe8552635a6ff6205f33f263989ea30/3%20Kuder%20D..pdf},
}
10
@unpublished{UEK:2168302451,
author = "Dorota Kuder",
title = "Czy praca dzieci stanowi problem we współczesnym świecie?",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "117-132",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168302443,
author = "Dorota Kuder",
title = "Wybrane zabezpieczenia społeczne gospodarki Stanów Zjednoczonych na tle rozwiązań stosowanych w innych krajach",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "96-116",
year = "2014",
}
12
@article{UEK:2168287751,
author = "Dorota Kuder",
title = "Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich",
journal = "Humanities and Social Sciences (HSS)",
number = "vol. 18, 4",
pages = "75-95",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.46},
url = {http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/76},
}
13
@unpublished{UEK:2168275771,
author = "Dorota Kuder and Justyna Wróblewska",
title = "An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[189]-[201]",
year = "2012",
url = {},
}
14
@unpublished{UEK:2168266672,
author = "Dorota Kuder",
title = "Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy - analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "112-137",
year = "2012",
}
15
@inbook{UEK:2168266794,
author = "Dorota Kuder",
title = "Wybrane instytucje sektora edukacji w Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Wyzwania ekonomiczne XXI wieku",
pages = "253-271",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii",
year = "2012",
isbn = "978-83-7518-533-1",
}
16
@article{UEK:2168264656,
author = "Dorota Kuder and Justyna Wróblewska",
title = "An Influence of Changes in the Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in the years 1979-2007",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "31/1",
pages = "817-838",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=963},
}
17
@unpublished{UEK:2168226757,
author = "Dorota Kuder",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002519},
}
18
@article{UEK:2168299761,
author = "Dorota Kuder",
title = "Polityka makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z recesją 2007-2009",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 46, 4",
pages = "481-491",
year = "2012",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=44&zeszyt=4},
}
19
@article{UEK:2168257918,
author = "Dorota Kuder",
title = "Korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro w perspektywie krótko- i długookresowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "888",
pages = "107-119",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168222362,
author = "Dorota Kuder",
title = "Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi makroekonomicznych na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "189-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
21
@article{UEK:2168229408,
author = "Dorota Kuder",
title = "Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "80",
pages = "73-81",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6},
}
22
@unpublished{UEK:2168265096,
author = "Dorota Kuder",
title = "Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1[19]-13[30]",
year = "2011",
}
23
@unpublished{UEK:2168262952,
author = "Dorota Kuder and Justyna Wróblewska",
title = "Influence of Changes in Traditional Factors of Production on Economic Growth of the United States in Years 1979-2007",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "[118]-[135]",
year = "2011",
}
24
@inbook{UEK:2168260278,
author = "Dorota Kuder and Adrian Solek",
title = "Wybrane instytucje rynku pracy w Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy)",
pages = "347-364",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-714-0",
}
25
@article{UEK:2168227408,
author = "Dorota Kuder",
title = "Pojęcie instytucji w teorii ekonomii",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 19",
pages = "84-93",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/06.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2165796988,
author = "Dorota Kuder",
title = "Ocena rozmiarów sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych",
booktitle = "Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "75-86",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-74-7",
}
27
@article{UEK:2168292767,
author = "Adrian Solek and Dorota Kuder",
title = "Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "773-788",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
28
@inbook{UEK:2164889013,
author = "Dorota Kuder",
title = "Instytucjonalna różnorodność modeli kapitalizmu",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "19-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
29
@unpublished{UEK:2168282129,
author = "Dorota Kuder",
title = "Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi poszczególnych polityk makroekonomicznych na gospodarkę w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "198-216",
year = "2010",
}
30
@unpublished{UEK:2168234226,
author = "Dorota Kuder and Piotr Klimczyk",
title = "Teoretyczne aspekty integracji walutowej Polski ze strefą euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "6-40",
year = "2009",
}
31
@inbook{UEK:51325,
author = "Dorota Kuder and Piotr Klimczyk",
title = "Rola neoliberalizmu w kształtowaniu instytucji w gospodarce Stanów Zjednoczonych",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
pages = "241-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
32
@unpublished{UEK:2168219448,
author = "Andrzej Adamczyk and Dorota Kuder",
title = "Aspekty teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "6-36",
year = "2008",
}
33
@article{UEK:50307,
author = "Dorota Kuder",
title = "Wybrane aspekty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w latach 1995-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "101-113",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625664},
}
34
@inbook{UEK:2165793657,
author = "Dorota Kuder",
title = "Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym",
booktitle = "Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "55-64",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-60-5",
}
35
@inbook{UEK:2165930787,
author = "Dorota Kuder",
title = "Konkurencyjność gospodarki polskiej na rynku wysokiej techniki w latach 1995-2003",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "211-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
36
@inbook{UEK:2168235330,
author = "Dorota Kuder",
title = "A Simple Exchange Economy in the Context of Pareto Efficiency",
booktitle = "Economic Issues in Practice",
pages = "189-206",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-60065-60-8",
}
37
@article{UEK:2168220884,
author = "Dorota Kuder",
title = "Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "6",
pages = "97-107",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2004.02.97107},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/427/398},
}
38
@inbook{UEK:2168041067,
author = "Dorota Kuder and Renata Śliwa",
title = "Możliwości usprawnienia funkcjonowania państwa w dobie rewolucji teleinformatycznej",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "213-231",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
39
@article{UEK:2168223740,
author = "Dorota Kuder",
title = "Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "133-146",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16229},
}
40
@inbook{UEK:2168241786,
author = "Dorota Kuder and Renata Śliwa",
title = "Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "119-137",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID