Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes = Implementacja metody the St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) w polskich Karpatach : studium przypadku sześciu bieszczadzkich gmin
Źródło:
Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 2 (2019) , s. 55-67. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341363
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Klimek Katarzyna , Doctor Marut
Tytuł:
Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?
Źródło:
Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 10 (2018) , s. 181-190 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168329789
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries
Źródło:
European Journal of Service Management. - vol. 24, no. 4 (2017) , s. 31-38. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319173
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place = Rola organizacji turystycznych DMOs w komercjalizacji letnich produktów turystycznych. Nowe wyzwania dla destynacji górskich na zintegrowanym i globalnym e-rynku turystycznym
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4 (40) (2017) , s. 19-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319175
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji = The Commercialisation of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organisations in Selected Mountain Countries
Źródło:
Folia Turistica. - nr 35 (2015) , s. 143-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312885
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism = Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego. Wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej
Źródło:
Folia Turistica. - nr 33 (2014) , s. 35-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302251
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development
Źródło:
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 4, iss. 2 (2013) , s. 27-47. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Program badawczy:
This research has been supported by the Scientific Exchange Program Sciex-NMSch 2010-2011
Tryb dostępu:
Nr:
2168302249
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis
Źródło:
Tourism & Management Studies. - no. 7 (2011) , s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC BY-NC-ND
Nr:
2168229726
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 15 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 626)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032259
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii = The Drawbacks to Growth in Tourism in Switzerland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301943
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais = Tourism in Mountain Regions Illustrated by the Example of the Canton of Valais in Switzerland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008) , s. 89-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50363
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50773
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii = Tourism in Switzerland in the Context of European Enlargement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52930
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rynek pracy w Szwajcarii = Labor Market in Switzerland
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 31, nr 7 (364) (2004) , s. 27-31
Nr:
2168218194
artykuł w czasopiśmie
1
The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes = Implementacja metody the St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) w polskich Karpatach : studium przypadku sześciu bieszczadzkich gmin / Katarzyna KLIMEK // Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 2 (2019), s. 55-67. - Summ.. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5970#https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/6315/5936. - ISSN 0867-5856
2
Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products? / Katarzyna KLIMEK, Marut Doctor // Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 10 (2018), s. 181-190. - Bibliogr. - ISSN 2212-571X
3
Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries / Katarzyna KLIMEK // European Journal of Service Management. - vol. 24, no. 4 (2017), s. 31-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/. - ISSN 2450-8535
4
The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place = Rola organizacji turystycznych DMOs w komercjalizacji letnich produktów turystycznych. Nowe wyzwania dla destynacji górskich na zintegrowanym i globalnym e-rynku turystycznym / Katarzyna KLIMEK // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4 (40) (2017), s. 19-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/. - ISSN 1644-0501
5
Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji = The Commercialisation of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organisations in Selected Mountain Countries / Katarzyna KLIMEK // Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 143-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
6
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism = Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego. Wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej / Katarzyna KLIMEK // Folia Turistica. - nr 33 (2014), s. 35-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf. - ISSN 0867-3888
7
Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development / Katarzyna KLIMEK // European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 4, iss. 2 (2013), s. 27-47. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf. - ISSN 2182-4916
8
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
9
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Tourism & Management Studies : International English Edition. - no. 7 (2011), s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570. - ISSN 2182-8458
10
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 626). - nr 15 (2011), s. 7-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities. - ISSN 1644-0501
11
Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii = The Drawbacks to Growth in Tourism in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780. - ISSN 1898-6447
12
Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais = Tourism in Mountain Regions Illustrated by the Example of the Canton of Valais in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008), s. 89-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162611669. - ISSN 1898-6447
13
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007), s. 57-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=151142717. - ISSN 1898-6447
14
Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii = Tourism in Switzerland in the Context of European Enlargement / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110817149. - ISSN 0208-7944
15
Rynek pracy w Szwajcarii = Labor Market in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Polityka Społeczna. - R. 31, nr 7 (364) (2004), s. 27-31. - ISSN 0137-4729
1
Klimek K., (2019), The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes, "Turyzm", t. 29, z. 2, s. 55-67; https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5970#https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/6315/5936
2
Klimek K., Doctor M., (2018), Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?, "Journal of Destination Marketing & Management", vol. 10, s. 181-190.
3
Klimek K., (2017), Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries, "European Journal of Service Management", vol. 24, no. 4, s. 31-38; https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/
4
Klimek K., (2017), The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 4 (40), s. 19-28; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/
5
Klimek K., (2015), Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji, "Folia Turistica", nr 35, s. 143-165; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf
6
Klimek K., (2014), State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism, "Folia Turistica", nr 33, s. 35-61; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf
7
Klimek K., (2013), Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development, "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", vol. 4, iss. 2, s. 27-47; http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf
8
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2012), An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 105-122.
9
Borodako K., Berbeka J., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis, "Tourism & Management Studies", no. 7, s. 149-157; http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570
10
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 15, s. 7-19.
11
Klimek K., (2010), Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 825, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780
12
Klimek K., (2008), Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 788, s. 89-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611669
13
Klimek K., (2007), Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 761, s. 57-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/151142717
14
Klimek K., (2006), Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 704, s. 57-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/110817149
15
Klimek K., (2004), Rynek pracy w Szwajcarii, "Polityka Społeczna", R. 31, nr 7 (364), s. 27-31.
1
@article{UEK:2168341363,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "The Implementation of The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes",
journal = "Turyzm",
number = "t. 29, z. 2",
pages = "55-67",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168329789,
author = "Klimek Katarzyna and Doctor Marut",
title = "Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?",
journal = "Journal of Destination Marketing & Management",
number = "vol. 10",
pages = "181-190",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168319173,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "31-38",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168319175,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "4 (40)",
pages = "19-28",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168312885,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji",
journal = "Folia Turistica",
number = "35",
pages = "143-165",
year = "2015",
}
6
@article{UEK:2168302251,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism",
journal = "Folia Turistica",
number = "33",
pages = "35-61",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168302249,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development",
journal = "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "27-47",
year = "2013",
}
8
@article{UEK:2168256534,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "105-122",
year = "2012",
}
9
@article{UEK:2168229726,
author = "Borodako Krzysztof and Berbeka Jadwiga and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis",
journal = "Tourism & Management Studies",
number = "no. 7",
pages = "149-157",
year = "2011",
}
10
@article{UEK:2166032259,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "15",
pages = "7-19",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
11
@article{UEK:2168301943,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "825",
pages = "65-83",
year = "2010",
}
12
@article{UEK:50363,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "788",
pages = "89-108",
year = "2008",
}
13
@article{UEK:50773,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "761",
pages = "57-79",
year = "2007",
}
14
@article{UEK:52930,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "704",
pages = "57-70",
year = "2006",
}
15
@article{UEK:2168218194,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Rynek pracy w Szwajcarii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 31, 7 (364)",
pages = "27-31",
year = "2004",
}