Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes
Źródło:
Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 2 (2019) , s. 55-67. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341363
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-797-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168334075
monografia
3

Autor:
Klimek Katarzyna , Doctor Marut
Tytuł:
Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?
Źródło:
Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 10 (2018) , s. 181-190 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168329789
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place = Rola organizacji turystycznych DMOs w komercjalizacji letnich produktów turystycznych. Nowe wyzwania dla destynacji górskich na zintegrowanym i globalnym e-rynku turystycznym
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4 (40) (2017) , s. 19-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319175
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries
Źródło:
European Journal of Service Management. - vol. 24, no. 4 (2017) , s. 31-38. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319173
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji = The Commercialisation of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organisations in Selected Mountain Countries
Źródło:
Folia Turistica. - nr 35 (2015) , s. 143-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312885
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism = Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego. Wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej
Źródło:
Folia Turistica. - nr 33 (2014) , s. 35-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302251
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis
Adres wydawniczy:
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-3-659-45646-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168302265
książka
9

Tytuł:
Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development
Źródło:
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 4, iss. 2 (2013) , s. 27-47. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Program badawczy:
This research has been supported by the Scientific Exchange Program Sciex-NMSch 2010-2011
Tryb dostępu:
Nr:
2168302249
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
60 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-577-2
Nr:
2168235586
skrypt
11

Autor:
Bürcher Sandra , Doctor Marut , Klimek Katarzyna , Stumm Nathalie
Tytuł:
Markttendenzen 2012 : Indien [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Sierre: Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012
Opis fizyczny:
25 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168302335
raport/sprawozdanie
12

Autor:
Klimek Katarzyna , Scaglione Miriam , Schegg Roland , Matos Rafael
Konferencja:
61st Conference of AIEST "Tourism Promotion: New Challenges for the Tourism Sector", Barcelona, Hiszpania, od 2011-08-28 do 2011-09-01
Tytuł:
Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations
Źródło:
New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes / ed. by: Peter Keller, Christian Laesser - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2012, s. 155-169. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International tourism research and concepts ; vol. 6)
ISBN:
978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168302313
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Autor:
Bürcher Sandra , Klimek Katarzyna , Kuonen Patrick , Schnyder Marc
Tytuł:
Markttendenzen 2012 : Polen [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Sierre: Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012
Opis fizyczny:
24 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168302329
raport/sprawozdanie
14

Tytuł:
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 107-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242676
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
2012 EuroCHRIE Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 2012-10-25 do 2012-10-27
Tytuł:
Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis
Źródło:
Hospitality for a Better World : Proceedings - Lausanne: The Hospitality & Tourism Educators, 2012, s. 574-586. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302321
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis
Źródło:
Tourism & Management Studies. - no. 7 (2011) , s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC BY-NC-ND
Nr:
2168229726
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 15 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 626)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032259
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 35-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228102
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009
Źródło:
Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington - Algarve: Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011, s. 12-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-8472-14-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168236132
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
67 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168226459
raport/sprawozdanie
22

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
17 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228724
raport/sprawozdanie
23

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168226447
raport/sprawozdanie
24

Tytuł:
Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO
Źródło:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 55-80
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278165
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695232
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2166032185
raport/sprawozdanie
27

Tytuł:
Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii = The Drawbacks to Growth in Tourism in Switzerland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301943
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie
Źródło:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 81-115
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278163
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Opis fizyczny:
12 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228726
raport/sprawozdanie
30

Tytuł:
Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej
Źródło:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 7-28
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278155
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski = Tourism as a Factor of Socio-Economic Development of Switzerland : Recommendations for Poland
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Opis fizyczny:
275 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-16-3
Nr:
2167894254
monografia
32

Tytuł:
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
318 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-116
Nr:
51427
doktorat
33

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165718325
raport/sprawozdanie
34

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165707920
raport/sprawozdanie
35

Tytuł:
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju
Źródło:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 11-40
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2165698244
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais = Tourism in Mountain Regions Illustrated by the Example of the Canton of Valais in Switzerland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008) , s. 89-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50363
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50773
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju
Źródło:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA2007, s. 6-37
Sygnatura:
NP-1200/Magazyn
Nr:
2168275887
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii = Tourism in Switzerland in the Context of European Enlargement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52930
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Rynek pracy w Szwajcarii = Labor Market in Switzerland
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 31, nr 7 (364) (2004) , s. 27-31
Nr:
2168218194
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro
Źródło:
Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004, s. 247-261 - Bibliogr.
ISBN:
83-88923-37-4
Nr:
2168240694
rozdział w monografii
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KT/2/09/S/492
Sygnatura:
NP-1296/Magazyn
Nr:
2168251470
naukowo-badawcze
2

Autor:
Seweryn Renata , Klimek Katarzyna , Borodako Krzysztof , Kryczka-Habina Małgorzata
Tytuł:
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
87/KT/1/2006/S/345
Sygnatura:
NP-1146/Magazyn
Nr:
2166601434
naukowo-badawcze
1
The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes / Katarzyna KLIMEK // Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 2 (2019), s. 55-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5970. - ISSN 0867-5856
2
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK. - Warszawa : Difin, 2019. - 140 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-797-1
3
Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products? / Katarzyna KLIMEK, Marut Doctor // Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 10 (2018), s. 181-190. - Bibliogr. - ISSN 2212-571X
4
The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place = Rola organizacji turystycznych DMOs w komercjalizacji letnich produktów turystycznych. Nowe wyzwania dla destynacji górskich na zintegrowanym i globalnym e-rynku turystycznym / Katarzyna KLIMEK // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4 (40) (2017), s. 19-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/. - ISSN 1644-0501
5
Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries / Katarzyna KLIMEK // European Journal of Service Management. - vol. 24, no. 4 (2017), s. 31-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/. - ISSN 2450-8535
6
Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji = The Commercialisation of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organisations in Selected Mountain Countries / Katarzyna KLIMEK // Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 143-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
7
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism = Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego. Wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej / Katarzyna KLIMEK // Folia Turistica. - nr 33 (2014), s. 35-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf. - ISSN 0867-3888
8
Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis / Katarzyna KLIMEK. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 84 s. : il. ; 22 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-659-45646-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/283642380_Destination_management_ans_sustainable_tourism_development
9
Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development / Katarzyna KLIMEK // European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 4, iss. 2 (2013), s. 27-47. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf. - ISSN 2182-4916
10
Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych / Katarzyna KLIMEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 60 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-577-2
11
Markttendenzen 2012 : Indien [on-line] / Sandra Bürcher, Marut Doctor, Katarzyna KLIMEK und Nathalie Stumm. - Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012. - 25 s. : il. - Pełny tekst: http://www.tourobs.ch/media/12476/etude_marche_inde_de_lowrez.pdf
12
Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations / Katarzyna KLIMEK, Miriam Scaglione, Roland Schegg & Rafael Matos // W: New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes / ed. by: Peter Keller, Christian Laesser. - Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2012. - (International tourism research and concepts, ISSN 1862-9946 ; vol. 6). - S. 155-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/265292765_Marketing_and_Sustainable_Tourism_in_Alpine_Destinations
13
Markttendenzen 2012 : Polen [on-line] / Sandra Bürcher, Katarzyna KLIMEK, Patrick Kuonen und Marc Schnyder. - Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012. - 24 s. : il. - Pełny tekst: http://www.tourobs.ch/media/12424/etude_marche_pologne_de_lowrez.pdf
14
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN, Agnieszka NIEMCZYK, Katarzyna KLIMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
15
Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis / Katarzyna KLIMEK // W: Hospitality for a Better World : Proceedings. - Lausanne : The Hospitality & Tourism Educators, 2012. - S. 574-586. - Summ. - Bibliogr.
16
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
17
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Tourism & Management Studies : International English Edition. - no. 7 (2011), s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570. - ISSN 2182-8458
18
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 626). - nr 15 (2011), s. 7-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities. - ISSN 1644-0501
19
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 35-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
20
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA,Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington. - Algarve : Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011. - S. 12-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-8472-14-4. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/172/210
21
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 67 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20927
22
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 17 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20931
23
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.slideshare.net/borodako/raport-przemysl-spotkan-krakow-2011
24
Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 55-80
25
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
26
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587
27
Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii = The Drawbacks to Growth in Tourism in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780. - ISSN 1898-6447
28
Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie / Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 81-115
29
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 12 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588
30
Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej / Michał RUDNICKI, Katarzyna KLIMEK // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 7-28
31
Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski = Tourism as a Factor of Socio-Economic Development of Switzerland : Recommendations for Poland / Katarzyna KLIMEK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 275 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-16-3
32
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii / Katarzyna KLIMEK ; Promotor: Józef SALA. - Kraków, 2009. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001588a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001588b
33
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 160 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9585
34
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9586
35
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju / Katarzyna KLIMEK // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 11-40. - ISBN 978-83-929699-0-7
36
Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais = Tourism in Mountain Regions Illustrated by the Example of the Canton of Valais in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008), s. 89-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162611669. - ISSN 1898-6447
37
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007), s. 57-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=151142717. - ISSN 1898-6447
38
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju / Katarzyna KLIMEK // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA. - (2007), s. 6-37
39
Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii = Tourism in Switzerland in the Context of European Enlargement / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110817149. - ISSN 0208-7944
40
Rynek pracy w Szwajcarii = Labor Market in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Polityka Społeczna. - R. 31, nr 7 (364) (2004), s. 27-31. - ISSN 0137-4729
41
Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro / Katarzyna KLIMEK // W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004. - S. 247-261. - Bibliogr. - ISBN 83-88923-37-4
42
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce / kier. tematu: Józef SALA ; zesp. aut.: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Michał RUDNICKI, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005 / kierownik tematu: Józef SALA ; współautorzy: Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK, Krzysztof BORODAKO, Małgorzata Kryczka-Habina. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 207 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Klimek K., (2019), The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes, "Turyzm", t. 29, z. 2, s. 55-67; https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5970
2
Niemczyk A., Seweryn R., Klimek K., (2019), Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego: potrzeby - motywacje - zachowania, Warszawa : Difin, 140 s.
3
Klimek K., Doctor M., (2018), Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?, "Journal of Destination Marketing & Management", vol. 10, s. 181-190.
4
Klimek K., (2017), The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 4 (40), s. 19-28; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/
5
Klimek K., (2017), Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries, "European Journal of Service Management", vol. 24, no. 4, s. 31-38; https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/
6
Klimek K., (2015), Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji, "Folia Turistica", nr 35, s. 143-165; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf
7
Klimek K., (2014), State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism, "Folia Turistica", nr 33, s. 35-61; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf
8
Klimek K., (2013), Destination Management and Sustainable Tourism Development: a Cross-County Analysis, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 84 s.
9
Klimek K., (2013), Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development, "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", vol. 4, iss. 2, s. 27-47; http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf
10
Klimek K., (2012), Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 60 s.
11
Bürcher S., Doctor M., Klimek K., Stumm N., (2012), Markttendenzen 2012: Indien, [on-line], Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 25 s.
12
Klimek K., Scaglione M., Schegg R., Matos R., (2012), Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations. [W:] Keller P., Laesser C. (red.), New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes (International tourism research and concepts; vol. 6), Berlin : Erich Schmidt Verlag, s. 155-169.
13
Bürcher S., Klimek K., Kuonen P., Schnyder M., (2012), Markttendenzen 2012: Polen, [on-line], Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 24 s.
14
Berbeka J., Borodako K., Seweryn R., Niemczyk A., Klimek K., (2012), Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 107-123.
15
Klimek K., (2012), Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis. [W:] Hospitality for a Better World : Proceedings, Lausanne : The Hospitality & Tourism Educators, s. 574-586.
16
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2012), An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 105-122.
17
Borodako K., Berbeka J., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis, "Tourism & Management Studies", no. 7, s. 149-157; http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570
18
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 15, s. 7-19.
19
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-53.
20
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009. [W:] C. Santos , Perdigao F., Aguas P., Torkington K. (red.), Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011, Algarve : Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, s. 12-22.
21
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 67 s.
22
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: streszczenie, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 17 s.
23
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 120 s.
24
Rudnicki M., Klimek K., (2010), Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 55-80.
25
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 421-441.
26
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 119 s.
27
Klimek K., (2010), Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 825, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780
28
Berbeka J., Seweryn R., Klimek K., (2010), Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 81-115.
29
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: streszczenie raportu końcowego, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 12 s.
30
Rudnicki M., Klimek K., (2010), Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 7-28.
31
Klimek K., (2010), Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii: wnioski dla Polski, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 275 s.
32
Klimek K., (2009), Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii, Prom. Sala J., Kraków : , 318 k.
33
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: gestorzy turystyki MICE: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 160 s.
34
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 118 s.
35
Klimek K., (2009), Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju. [W:] Berbeka J. (red.), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-40.
36
Klimek K., (2008), Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 788, s. 89-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611669
37
Klimek K., (2007), Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 761, s. 57-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/151142717
38
Klimek K., (2007), Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa, s. 6-37.
39
Klimek K., (2006), Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 704, s. 57-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/110817149
40
Klimek K., (2004), Rynek pracy w Szwajcarii, "Polityka Społeczna", R. 31, nr 7 (364), s. 27-31.
41
Klimek K., (2004), Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro. [W:] Bosiacki S., Grell J. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 247-261.
42
Sala J., Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Rudnicki M., Ziarkowski D., (2009), Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, Sala J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 304 k.
43
Seweryn R., Klimek K., Borodako K., Kryczka-Habina M., (2006), Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005, Sala J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 s.
1
@article{UEK:2168341363,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "The Implementation of The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes",
journal = "Turyzm",
number = "t. 29, z. 2",
pages = "55-67",
year = "2019",
}
2
@book{UEK:2168334075,
author = "Niemczyk Agata and Seweryn Renata and Klimek Katarzyna",
title = "Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-797-1",
}
3
@article{UEK:2168329789,
author = "Klimek Katarzyna and Doctor Marut",
title = "Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?",
journal = "Journal of Destination Marketing & Management",
number = "vol. 10",
pages = "181-190",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168319175,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "4 (40)",
pages = "19-28",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168319173,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "31-38",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168312885,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji",
journal = "Folia Turistica",
number = "35",
pages = "143-165",
year = "2015",
}
7
@article{UEK:2168302251,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism",
journal = "Folia Turistica",
number = "33",
pages = "35-61",
year = "2014",
}
8
@book{UEK:2168302265,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis",
adress = "Saarbrücken",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2013",
isbn = "978-3-659-45646-6",
}
9
@article{UEK:2168302249,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development",
journal = "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "27-47",
year = "2013",
}
10
@book{UEK:2168235586,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-577-2",
}
11
@misc{UEK:2168302335,
author = "Bürcher Sandra and Doctor Marut and Klimek Katarzyna and Stumm Nathalie",
title = "Markttendenzen 2012 : Indien",
adress = "Sierre",
publisher = "Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus",
year = "2012",
}
12
@inbook{UEK:2168302313,
author = "Klimek Katarzyna and Scaglione Miriam and Schegg Roland and Matos Rafael",
title = "Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations",
booktitle = "New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes",
pages = "155-169",
adress = "Berlin",
publisher = "Erich Schmidt Verlag",
year = "2012",
issn = "1862-9946",
isbn = "978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5",
}
13
@misc{UEK:2168302329,
author = "Bürcher Sandra and Klimek Katarzyna and Kuonen Patrick and Schnyder Marc",
title = "Markttendenzen 2012 : Polen",
adress = "Sierre",
publisher = "Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus",
year = "2012",
}
14
@inbook{UEK:2168242676,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Seweryn Renata and Niemczyk Agata and Klimek Katarzyna",
title = "Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
15
@inbook{UEK:2168302321,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis",
booktitle = "Hospitality for a Better World : Proceedings",
pages = "574-586",
adress = "Lausanne",
publisher = "The Hospitality & Tourism Educators",
year = "2012",
}
16
@article{UEK:2168256534,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "105-122",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168229726,
author = "Borodako Krzysztof and Berbeka Jadwiga and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis",
journal = "Tourism & Management Studies",
number = "no. 7",
pages = "149-157",
year = "2011",
}
18
@article{UEK:2166032259,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "15",
pages = "7-19",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
19
@inbook{UEK:2168228102,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "35-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
20
@inbook{UEK:2168236132,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009",
booktitle = "Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011",
pages = "12-22",
adress = "Algarve",
publisher = "Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve",
year = "2011",
isbn = "978-989-8472-14-4",
}
21
@misc{UEK:2168226459,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
22
@misc{UEK:2168228724,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
23
@misc{UEK:2168226447,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
24
@unpublished{UEK:2168278165,
author = "Rudnicki Michał and Klimek Katarzyna",
title = "Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "55-80",
year = "2010",
}
25
@inbook{UEK:2165695232,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "421-441",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
26
@misc{UEK:2166032185,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
27
@article{UEK:2168301943,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "825",
pages = "65-83",
year = "2010",
}
28
@unpublished{UEK:2168278163,
author = "Berbeka Jadwiga and Seweryn Renata and Klimek Katarzyna",
title = "Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "81-115",
year = "2010",
}
29
@misc{UEK:2168228726,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
30
@unpublished{UEK:2168278155,
author = "Rudnicki Michał and Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "7-28",
year = "2010",
}
31
@book{UEK:2167894254,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-16-3",
}
32
@unpublished{UEK:51427,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
33
@misc{UEK:2165718325,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
}
34
@misc{UEK:2165707920,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
}
35
@inbook{UEK:2165698244,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa)",
pages = "11-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929699-0-7",
}
36
@article{UEK:50363,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "788",
pages = "89-108",
year = "2008",
}
37
@article{UEK:50773,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "761",
pages = "57-79",
year = "2007",
}
38
@unpublished{UEK:2168275887,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa",
pages = "6-37",
year = "2007",
}
39
@article{UEK:52930,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "704",
pages = "57-70",
year = "2006",
}
40
@article{UEK:2168218194,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Rynek pracy w Szwajcarii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 31, 7 (364)",
pages = "27-31",
year = "2004",
}
41
@inbook{UEK:2168240694,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej",
pages = "247-261",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego",
year = "2004",
isbn = "83-88923-37-4",
}
42
@unpublished{UEK:2168251470,
author = "Sala Józef and Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata and Rudnicki Michał and Ziarkowski Dominik",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
43
@unpublished{UEK:2166601434,
author = "Seweryn Renata and Klimek Katarzyna and Borodako Krzysztof and Kryczka-Habina Małgorzata",
title = "Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}