Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Problemy interpretacyjne art. 1718 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - współobciążenie powstałej ex lege odrębnej własności lokalu hipoteką ustanowioną na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 7, nr 4 (2022) , s. 25-38
Tryb dostępu:
Nr:
2168371936
artykuł nierecenzowany
2

Tytuł:
Contemporary Problems of Entrepreneurs Related to Human and Real Fixed Assets in the Sphere of Employment and Maintaining Office Real Estate Related to Corona Crisis - Selected Issues
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 11 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 11 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2022, s. 126-135. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-574-0153-7 ; 978-80-574-0154-4
Tryb dostępu:
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168370090
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Pojęcie najmu krótkoterminowego w systemie prawa polskiego
Źródło:
Najem lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Ewelina BADURA, Aneta KAŹMIERCZYK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2022, s. 77-93
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8291-497-9 ; 978-83-8291-498-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168371160
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
[Recenzja] : Magdalena Deneka, Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej według kodeksu cywilnego, Instytucje Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, LXVI + 418 s.
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 2 (2022) , s. 369-379
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168365800
recenzja
5

Tytuł:
Najem lokali : teraźniejszość i perspektywy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny:
203 s.; 22 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8291-497-9 ; 978-83-8291-498-6
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168370878
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Short-term Rental in Poland = El alquiler de corta duración en Polonia
Źródło:
La regulación del alquiler turístico : una aproximación de derecho comparado = Short-term Tourist Rental Regulation : a Comparative Law Approach / - Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2022, s. 127-154. - Summ., res. - Bibliogr.
Redakcja:
Martínez Nadal Apol-lònia
ISBN:
978-84-1124-435-0 ; 978-84-1124-433-6
Nr:
2168365262
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Dopuszczalność podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał w przedmiocie zakazu najmu krótkoterminowego w orzecznictwie francuskim, portugalskim i polskim = Admissibility of the Adopting by Housing Communities Resolutions on the Prohibition of Short-term Rental in in French, Portuguese and Polish Jurisprudence
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 1 (2022) , s. 19-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168361950
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Najem krótkoterminowy jako przedmiot uchwał wspólnot mieszkaniowych : glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2021 r., IV CSKP 20/21 = Short-Term Rental as the Subject-Matter of Resolutions of Tenant-Owners' Associations : Commentary on Judgment of the Supreme Court - Civil Chamber of 12 January 2021, IV CSK 20/21
Źródło:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 66, z. 4 (2022) , s. 10-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168364386
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Art. 95 [Wykreślenie hipoteki bez podstawy prawnej]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 809-815
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357700
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Art. 98 [Roszczenie właściciela względem właściciela nieruchomości współobciążonej]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 823-828
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357704
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Art. 99 [Wygaśnięcie hipoteki wskutek bierności wierzyciela]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 828-832
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357706
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu a byt prawny odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie : glosa do uchwały SN z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17 = Lapse of the Period for Which Right of Perpetual Usufruct of Land was Granted in the Context of Legal Existence of Separate Ownership of Premises in a Building Located on Such Land : Commentary on Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court - Civil Chamber of 25 August 2017, III CZP 11/17
Źródło:
Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 65, z. 10 (2021) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168358476
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Art. 94 [Wygaśnięcie wierzytelności]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 777-797
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357694
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Art. 991 [Żądanie zniesienia hipoteki]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 832-839
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357708
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Art. 941 [Wygaśnięcie hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 797-809
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357698
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Commercial Lease in the Light of Regulations Related to the State of the COVID-19 Epidemic in Poland
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2021, s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168360280
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Art. 97 [Roszczenie zwrotne dłużnika]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 815-823
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357702
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Art. 100 [Dokument - podstawa wykreślenia hipoteki]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 839-847
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357716
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Art. 101 [Uprawnienia wierzycieli hipotecznych użytkowania wieczystego]
Źródło:
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 847-853
Seria:
(Komentarze)
ISBN:
978-83-8223-838-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357720
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. 1) = Resolutions of Housing Communities on the Subject Short-term Rental of Premises in the Context of Measures to Protect the Rights of Owners of Neighboring Premises (Part 1)
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 10 (2020) , s. 2-10. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168351218
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Umowy zawierane w systemach condo i apart - najem zwrotny
Źródło:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 272-284
ISBN:
978-83-8187-795-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350094
rozdział w monografii
22

Autor:
Jerzy Pukała
Tytuł:
Neutralność podatku od towarów i usług w świetle teorii i praktyki
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2020
Opis fizyczny:
360 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-488
Nr:
2168354078
doktorat
23

Konferencja:
Medzinárodna vedecka konferencia 70. výročie Občianskeho zákonníka z roku 1950 a právna politika v 20. storočí, Trnawa, Słowacja, od 2020-09-24 do 2020-09-25
Tytuł:
The Institution of Separate Ownership of Premises in Poland in the Period after World War II until the Political Transformation in the 90's = Inštitút deleného vlastníctva nehnuteľností v Poľsku po druhej svetovej vojne do obdobia politickej transformácie v 90-tych rokoch
Źródło:
Právno-historické trendy a výhľady V. = Legal-Historical Trends and Perspectives V. / red. Adriana Švecová, Ingrid Lanczová - Trnava ; Bratislava: TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis ; VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Akademie Vied, 2020, s. 28-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-568-0290-8 ; 978-80-568-0289-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168353910
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. 2) = Resolutions of Housing Communities on the Subject Short-term Rental of Premises in the Context of Measures to Protect the Rights of Owners of Neighboring Premises (Part 2)
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 11 (2020) , s. 19-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168351554
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Personal Rights of Legal Persons in the Draft of Book One in the Polish Civil Code
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020, s. 153-159. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352576
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
XXXIII, 338 s.; 24 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168351620
Zobacz powiązane rozdziały
27

Tytuł:
Postulat jednoznacznego unormowania statusu prawnego wspólnoty mieszkaniowej
Źródło:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 123-136
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351630
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Profits in Polish Civil Law
Źródło:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2019 roku = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2019. - no. 12 (2019) , s. 126-132. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336553
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Rodzaje "prejudykatu" w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej = Types of 'Prejudication' in the Construct of Liability for Damage Caused by Failure to Issue a Tax Decision
Źródło:
Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1 / red. Jan Głuchowski - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, s. 156-168. - Summ.
ISBN:
978-83-8160-673-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168336545
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
393 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-467
Nr:
2168340839
doktorat
31

Tytuł:
Prawo papierów wartościowych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 247-267
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332649
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Instytucja odrębnej własności lokalu w świetle regulacji podatku od nieruchomości
Źródło:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 141-152
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168341161
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny:
634 s.; 24 cm
Seria:
(Monografie)
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8187-135-8
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168341141
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Issues of Short-term Rental in Light of EU and Member States Regulations = Zagadnienie najmu krótkoterminowego w świetle regulacji państw członkowskich oraz unijnych
Źródło:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019) , s. 1-19. - Summ., streszcz.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168343297
artykuł w czasopiśmie
35

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Tytuł:
Legal Aspects of High Technologies and Artificial Intelligence in Medicine and Health Protection - Selected Issues
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 405-414. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Právo - obchod - ekonomika)
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168339555
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Źródło:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 215-226
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330073
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Art. 44. [Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 334-338
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321807
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Art. 46. [§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 351-363
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321817
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Art. 441. [§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.
§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 338-343
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321809
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Art. 53. [§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 393-396
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321855
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Art. 47. [§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 368-373
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321821
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Postulat jednoznacznego unormowania zasad dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018) , s. 41-59
Tryb dostępu:
Nr:
2168330061
artykuł nierecenzowany
43

Tytuł:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 95-123
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330657
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
44

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2018-11-07 do 2018-11-09
Tytuł:
Prevention from Financial Losses among Entrepreneurs Involved in Renting Residential Premises : the Institutional Lease
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2018, s. 204-214. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-649-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168330163
rozdział w materiałach konferencyjnych
45

Tytuł:
Art. 54. [Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 396-397
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321857
rozdział w monografii
46

Tytuł:
Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych = Establishment of a Housing Community in the Light of the Amended Act on Housing Co-operatives in 2017
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018) , s. 373-412. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330055
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Zasada pewności w prawie podatkowym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018
Opis fizyczny:
400 s.; 24 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8160-098-9
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168330105
Zobacz powiązane rozdziały
48

Tytuł:
Art. 49. [§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 381-386
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321833
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Art. 55. [§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.
§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 397-398
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321861
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji = Issues Related to Interpreting the Content of the Art. 68, Section 2a, Item 5 of the Act on Real Property Management as a Basis to Request the Reimbursement of the Amount Equal to the Discount Given while Purchasing a Council Property after Its Indexation = Problematik der Auslegung des Artikelinhalts 68 Abs.2a Pkt.5 Gesetz über die Immobilienwirtschaft als Grundlage der Rückforderung des Betrags gleich Rabatt beim Erwerb eines Kommunalobjektes nach seiner Aufwertung
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 2 (322) (2018) , s. 57-81. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330059
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Art. 50. [Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 386-389
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321841
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Art. 52. [Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 392-393
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321853
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Art. 51. [§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 389-392
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321847
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Art. 48. [Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 374-381
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321825
rozdział w monografii
55

Tytuł:
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole
Źródło:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018) , s. 76-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330173
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Art. 45. [Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne]
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 343-351
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321813
rozdział w monografii
57

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole = Zmiany w zakresie unormowań podatku od towarów i usług stanowiące próbę zapobieżenia zjawisku luki podatkowej
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336295
varia
58

Tytuł:
Konieczność jednoznacznego ukształtowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę = The Necessity of a Clear Shape the Regulation of the Moment of Transition of Ownership Transmission Devices on the Entrepreneur
Źródło:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2017 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2017. - no. 8 (2017) , s. 110-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168320905
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
Źródło:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 369-383 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320569
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Contracts Concerning Rights in Immovable Property in the Light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act Implementing It = Umowy dotyczące praw do nieruchomości w świetle dyrektywy 2011/83/UE oraz implementującej ją ustawy o prawach konsumenta
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017) , s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323097
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Prawo papierów wartościowych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 226-245
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168304731
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016) , s. 17-39
Nr:
2168312913
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe
Źródło:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016) , s. 45-61
Tryb dostępu:
Nr:
2168310545
artykuł nierecenzowany
64

Tytuł:
The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law = Problematika nadobúdania nehnuteľností za účelom investície do nehnuteľností v condo a apart systéme (druhý domov) vo svetle regulácie poľským civilným právom
Źródło:
Studia Iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 2 (2016) , s. 98-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168309057
artykuł w czasopiśmie
65

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2016-10-26 do 2016-10-28
Tytuł:
About a Need for Recodification of the Civil Code with Reference to the Resolutions Issues : Selected Issues
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 309-319. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-443-1
Nr:
2168310543
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Tytuł:
Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością = Classification of a Property Management Agreement
Źródło:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 105-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315095
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 186-198
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Nieruchomość wspólna właścicieli lokali : problematyka prawno-rzeczowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Opis fizyczny:
LXIII, [1], 539 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-255-7069-9 ; 978-83-255-7070-5
Nr:
2168302713
monografia
69

Tytuł:
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane = The Issue of Resolutions in the Light of the Draft of the Civil Code
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 99-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305629
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Obowiązek "sprzątania chodników" nałożony na właścicieli nieruchomości = The Obligation to "Clean the Pathways" Imposed on the Owners of a Real Property = Pflicht der "Aufräumung der Gehwege" auf Immobilienbesitzer
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 4(288) (2015) , s. 45-67. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168304715
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 81-103
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299921
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy - prawo konsularne : wybrane zagadnienia
Źródło:
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. Wojciech Burek, Paweł CZUBIK - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015, s. 20-32
ISBN:
978-83-63743-19-2
Nr:
2168302027
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza = Inviolability and Integrity in the Draft of Book One of the Civil Code - an Examination of Laws
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 81-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305623
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku = The Evolution of Ownership during the Economic Transformation of the Turn of XXth and XXIst Century
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 182-195. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290879
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI, s. 49-60
Sygnatura:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301279
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali
Źródło:
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności / red. Konrad Łoś - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2014, s. 57-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63705-76-3
Nr:
2168304693
rozdział w monografii
77

Tytuł:
Systemy ochrony własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298897
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych = The Entities Responsible for the Payment of Expenses and Burdens on the Common Property in Residential Communities and Housing Cooperatives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285179
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe = Administration of Jointly Owned Property by Housing Co-operatives = Verwalten einer gemeinsamen Immobilie durch Wohngenossenschaften
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 9(269) (2013) , s. 23-44. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304707
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Warunki stosowania analogia legis = Conditions for the Use of Analogia Legis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276001
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej w świetle zasad odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej
Źródło:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 130-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262112
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Zaświadczenie o samodzielności lokalu = Certificates of Self-contained Premises = Abgeschlossenheitserklärung
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 1(261) (2013) , s. 11-38. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304721
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej = Responsibilities of Board Members of Companies for Company's Obligations under Article 299 of the Commercial Code and Article 116 of the Tax Code
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 894 (2012) , s. 94-110. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256630
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Prawo papierów wartościowych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 196-213
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262724
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 80-102
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239736
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 194-206
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242062
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych = The Selected Issues of Taxation Policies towards Legal Persons
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 63-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239534
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Prawo papierów wartościowych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 189-207
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166040009
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Podatek od towarów i usług
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
256, [1] s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-417-1
Nr:
53249
monografia
90

Tytuł:
Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim = The Difference between Gratuitous and Non-gratuitous Contracts in Polish Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221180
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług = Invalidity of an Act in Law and Supply of Goods in the Light of Value Added Tax
Źródło:
Przegląd Podatkowy. - nr 11(247) (2011) , s. 23-32. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168320965
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 81-104
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081844
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Materialne prawo podatkowe
Źródło:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK - Warszawa: Difin, 2010, s. 48-180
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
2165287961
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 500-513
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165725723
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2010
Opis fizyczny:
350 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
51407
Zobacz powiązane rozdziały
96

Tytuł:
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 26-43
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327085
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Źródło:
Przegląd Podatkowy. - nr 9(221) (2009) , s. 26-33
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166362076
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Umowy realne w obrocie gospodarczym = The Real Contracts in Business
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 77-90. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165767799
rozdział w monografii
99

Tytuł:
Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego = Historical Aspects of Legislation Concerning Lending Agreements with Reference to their Current Legal Status
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 809 (2009) , s. 91-104. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701101
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = General Principles of Securing the Performance of Contracts in Light of the Principles of European Contract Law and Polish Contract Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 802 (2009) , s. 65-76. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50065
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Umowy realne w obrocie gospodarczym = The Real Contracts in Business
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 73-86. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164932306
rozdział w monografii
102

Tytuł:
Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych
Źródło:
Przegląd Komunalny. - nr 6 (213) (2009) , s. 54-55. - Streszcz.
Nr:
2168321193
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Amendment to Art. 10 of the Act on Freedom of Business Activity
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 11 (195) (2008) , s. 31-38. - Streszcz.
Nr:
2168304859
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 60-71. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych
Nr:
2166478452
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008
Opis fizyczny:
111, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-012-0
Nr:
51908
monografia
106

Konferencja:
Konferencja pt. "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości", Kraków, Polska, od 2007-11-30 do 2007-11-30
Tytuł:
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego
Źródło:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008], s. 100-107
ISBN:
978-83-925336-1-0
Nr:
2166560846
rozdział w materiałach konferencyjnych
107

Tytuł:
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = Securities in the Case if Non-performance or Improper Performance of Obligations in the PECL and Polish Law of Obligations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 51-83. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50459
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Opis fizyczny:
230, [1] s.; 21 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-874-4
Nr:
51853
monografia
109

Tytuł:
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego : uchwała NSA z dnia 8 października 2007 r., I FPS 4/07
Źródło:
Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa. - nr 4 (2008) , s. 89-94. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321205
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Klauzula obejścia prawa podatkowego = Tax Avoidance Clause = Klausel der Steuerrechtsumgehung
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 4(192) (2007) , s. 122-147
Nr:
2168320911
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Opis fizyczny:
116 s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-815-7
Nr:
52044
monografia
112

Tytuł:
Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym = The Application of Loan for Use Contracts in Public Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006) , s. 67-81. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52668
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązań
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 73-84
Program badawczy:
102/KP/1/2006/S/360
Sygnatura:
NP-1020/2/Magazyn
Nr:
2168318201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.2) = Housing of Premises by a Political Party According to Art. 24 P. 5 of the Political Party Law. (Part 2) = Vermietung eines Lokals durch eine politische Partei laut Art. 24 Abs. 5 des Gesetzes über politische Parteien. (Teil 2)
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005) , s. 75-93
Nr:
2168320919
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 139-177
Program badawczy:
104/KP/3/2005/S/276
Sygnatura:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318163
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Tytuł:
Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 169-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233266
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.1) = Housing of Immovables and Premises by a Political Party According to Art. 24 P. 5 of the Political Party Law = Vermietung von Immobilien und Lokalen durch eine politische Partei laut art. 24 Abs. 5 des Gesetzes über politische Parteien
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 2(154) (2004) , s. 57-73
Nr:
2168320917
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu
Źródło:
Przegląd Sądowy. - nr 7/8 (2000) , s. 68-89
Nr:
2168325635
artykuł w czasopiśmie
1
Problemy interpretacyjne art. 1718 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - współobciążenie powstałej ex lege odrębnej własności lokalu hipoteką ustanowioną na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej / Aneta KAŹMIERCZYK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 7, nr 4 (2022), s. 25-38. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%207%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202022.pdf. - ISSN 2450-5757
2
Contemporary Problems of Entrepreneurs Related to Human and Real Fixed Assets in the Sphere of Employment and Maintaining Office Real Estate Related to Corona Crisis - Selected Issues / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 11 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 11 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2022. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 126-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-574-0153-7 ; 978-80-574-0154-4
3
Pojęcie najmu krótkoterminowego w systemie prawa polskiego / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Najem lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Ewelina BADURA, Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. - (Monografie Prawnicze). - S. 77-93. - ISBN 978-83-8291-497-9 ; 978-83-8291-498-6
4
[Recenzja] : Magdalena Deneka, Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej według kodeksu cywilnego, Instytucje Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, LXVI + 418 s. / Aneta KAŹMIERCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 2 (2022), s. 369-379. - ISSN 1230-7173
5
Najem lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. - 203 s. ; 22 cm. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8291-497-9 ; 978-83-8291-498-6
6
Short-term Rental in Poland = El alquiler de corta duración en Polonia / Aneta KAŹMIERCZYK // W: La regulación del alquiler turístico : una aproximación de derecho comparado = Short-term Tourist Rental Regulation : a Comparative Law Approach / . - Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2022. - S. 127-154. - Summ., res. - Bibliogr. - ISBN 978-84-1124-435-0 ; 978-84-1124-433-6
7
Dopuszczalność podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał w przedmiocie zakazu najmu krótkoterminowego w orzecznictwie francuskim, portugalskim i polskim = Admissibility of the Adopting by Housing Communities Resolutions on the Prohibition of Short-term Rental in in French, Portuguese and Polish Jurisprudence / Aneta KAŹMIERCZYK // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 1 (2022), s. 19-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=1925070836&mode=artykul. - ISSN 0137-5490
8
Najem krótkoterminowy jako przedmiot uchwał wspólnot mieszkaniowych : glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2021 r., IV CSKP 20/21 = Short-Term Rental as the Subject-Matter of Resolutions of Tenant-Owners' Associations : Commentary on Judgment of the Supreme Court - Civil Chamber of 12 January 2021, IV CSK 20/21 / Aneta KAŹMIERCZYK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 66, z. 4 (2022), s. 10-18. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/orzecznictwo-sadow-polskich,7776,r,2022,nr,4.html ; Wstęp: spis-tresci. - ISSN 0867-1850
9
Art. 95 [Wykreślenie hipoteki bez podstawy prawnej] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 809-815. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
10
Art. 98 [Roszczenie właściciela względem właściciela nieruchomości współobciążonej] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 823-828. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
11
Art. 99 [Wygaśnięcie hipoteki wskutek bierności wierzyciela] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 828-832. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
12
Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu a byt prawny odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie : glosa do uchwały SN z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17 = Lapse of the Period for Which Right of Perpetual Usufruct of Land was Granted in the Context of Legal Existence of Separate Ownership of Premises in a Building Located on Such Land : Commentary on Resolution of a Panel of Seven Judges of the Supreme Court - Civil Chamber of 25 August 2017, III CZP 11/17 / Aneta KAŹMIERCZYK // Orzecznictwo Sądów Polskich. - R. 65, z. 10 (2021), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/orzecznictwo-sadow-polskich,7776,r,2021,nr,10.htmlWstęp: . - ISSN 0867-1850
13
Art. 94 [Wygaśnięcie wierzytelności] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 777-797. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
14
Art. 991 [Żądanie zniesienia hipoteki] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 832-839. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
15
Art. 941 [Wygaśnięcie hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 797-809. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
16
Commercial Lease in the Light of Regulations Related to the State of the COVID-19 Epidemic in Poland / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy 10 : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková . - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2021. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 103-113. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/pravo-obchod-ekonomika-10.pdf
17
Art. 97 [Roszczenie zwrotne dłużnika] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 815-823. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
18
Art. 100 [Dokument - podstawa wykreślenia hipoteki] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 839-847. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
19
Art. 101 [Uprawnienia wierzycieli hipotecznych użytkowania wieczystego] / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Komentarze - Wolters Kluwer Polska). - S. 847-853. - ISBN 978-83-8223-838-9. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5191927&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
20
Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. 1) = Resolutions of Housing Communities on the Subject Short-term Rental of Premises in the Context of Measures to Protect the Rights of Owners of Neighboring Premises (Part 1) / Aneta KAŹMIERCZYK // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 10 (2020), s. 2-10. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=1128333316&mode=artykul. - ISSN 0137-5490
21
Umowy zawierane w systemach condo i apart - najem zwrotny / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 272-284. - ISBN 978-83-8187-795-4
22
Neutralność podatku od towarów i usług w świetle teorii i praktyki / Jerzy Pukała ; . - Kraków : , 2020. - 360 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Aneta KAŹMIECZYK ; Promotor pomocniczy: Tomasz MAŚLANKA. - Bibliogr.
23
The Institution of Separate Ownership of Premises in Poland in the Period after World War II until the Political Transformation in the 90's = Inštitút deleného vlastníctva nehnuteľností v Poľsku po druhej svetovej vojne do obdobia politickej transformácie v 90-tych rokoch / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Právno-historické trendy a výhľady V. = Legal-Historical Trends and Perspectives V. / eds. Adriana Švecová, Ingrid Lanczová. - Trnava ; Bratislava: TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis ; VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Akademie Vied, 2020. - S. 28-44. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-568-0290-8 ; 978-80-568-0289-2. - Pełny tekst: https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000101.pdf
24
Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. 2) = Resolutions of Housing Communities on the Subject Short-term Rental of Premises in the Context of Measures to Protect the Rights of Owners of Neighboring Premises (Part 2) / Aneta KAŹMIERCZYK // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 11 (2020), s. 19-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=2066302207&mode=artykul. - ISSN 0137-5490
25
Personal Rights of Legal Persons in the Draft of Book One in the Polish Civil Code / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác = Law, Commerce, Economy : Collection of Scientific Works / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková . - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2020. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 153-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf
26
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXXIII, 338 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
27
Postulat jednoznacznego unormowania statusu prawnego wspólnoty mieszkaniowej / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 123-136. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
28
Profits in Polish Civil Law / Aneta KAŹMIERCZYK // Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2019 roku = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2019. - no. 12 (2019), s. 126-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2411-3506
29
Rodzaje "prejudykatu" w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej = Types of 'Prejudication' in the Construct of Liability for Damage Caused by Failure to Issue a Tax Decision / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1 / red. nauk. Jan Głuchowski. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019. - S. 156-168. - Summ. - ISBN 978-83-8160-673-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/wspolczesne-problemy-prawa-podatkowego-teoria-i-praktyka-ksiega-jubileuszowa-dedykowana-profesorowi-bogumilowi-brzezinskiemu-tom-i-i-ii,114710.htmlWstęp:
30
Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Ewa Gorlecka-Łabiak ; . - Kraków : , 2019. - 393 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Aneta KAŹMIERCZYK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003428
31
Prawo papierów wartościowych / Aneta KAŹMIERCZYK, Bogusława GNELA // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 247-267. - ISBN 978-83-8160-528-1
32
Instytucja odrębnej własności lokalu w świetle regulacji podatku od nieruchomości / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 141-152. - ISBN 978-83-8187-135-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-podatkowe-w-systemie-prawa-miedzygaleziowe-zwiazki-norm-i-instytucji-prawnych-przedsprzedaz,124466.htmlWstęp:
33
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - 634 s. ; 24 cm. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8187-135-8
34
Issues of Short-term Rental in Light of EU and Member States Regulations = Zagadnienie najmu krótkoterminowego w świetle regulacji państw członkowskich oraz unijnych / Aneta KAŹMIERCZYK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019), s. 1-19. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/A.Ka%C5%BAmierczyk_PWPM+2019.pdf/794bc247-87c3-4922-95a0-5c44e895061d. - ISSN 1730-4504
35
Legal Aspects of High Technologies and Artificial Intelligence in Medicine and Health Protection - Selected Issues / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019. - (Právo - obchod - ekonomika, ISSN 2453-921X). - S. 405-414. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0. - Pełny tekst: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf
36
Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 215-226. - ISBN 978-83-8160-098-9
37
Art. 44. [Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 334-338. - ISBN 978-83-8107-530-5
38
Art. 46. [§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 351-363. - ISBN 978-83-8107-530-5
39
Art. 441. [§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.
§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 338-343. - ISBN 978-83-8107-530-5
40
Art. 53. [§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 393-396. - ISBN 978-83-8107-530-5
41
Art. 47. [§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 368-373. - ISBN 978-83-8107-530-5
42
Postulat jednoznacznego unormowania zasad dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego / Aneta KAŹMIERCZYK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018), s. 41-59. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf. - ISSN 2450-5757
43
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Paweł DĄBEK, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 95-123. - ISBN 978-83-8160-121-4
44
Prevention from Financial Losses among Entrepreneurs Involved in Renting Residential Premises : the Institutional Lease / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2018. - S. 204-214. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-649-7. - Pełny tekst: https://poe.pravo.upjs.sk/wp-content/documents/POE_2018_zbornik.pdf
45
Art. 54. [Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 396-397. - ISBN 978-83-8107-530-5
46
Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych = Establishment of a Housing Community in the Light of the Amended Act on Housing Co-operatives in 2017 / Aneta KAŹMIERCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018), s. 373-412. - Summ. - ISSN 1230-7173
47
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - 400 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8160-098-9
48
Art. 49. [§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 381-386. - ISBN 978-83-8107-530-5
49
Art. 55. [§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.
§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 397-398. - ISBN 978-83-8107-530-5
50
Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji = Issues Related to Interpreting the Content of the Art. 68, Section 2a, Item 5 of the Act on Real Property Management as a Basis to Request the Reimbursement of the Amount Equal to the Discount Given while Purchasing a Council Property after Its Indexation = Problematik der Auslegung des Artikelinhalts 68 Abs.2a Pkt.5 Gesetz über die Immobilienwirtschaft als Grundlage der Rückforderung des Betrags gleich Rabatt beim Erwerb eines Kommunalobjektes nach seiner Aufwertung / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 2 (322) (2018), s. 57-81. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d54677663334230587a49774d5468664d4449756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
51
Art. 50. [Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 386-389. - ISBN 978-83-8107-530-5
52
Art. 52. [Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 392-393. - ISBN 978-83-8107-530-5
53
Art. 51. [§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 389-392. - ISBN 978-83-8107-530-5
54
Art. 48. [Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 374-381. - ISBN 978-83-8107-530-5
55
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole / Aneta KAŹMIERCZYK // Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018), s. 76-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://nanr.org/wp-content/uploads/2019/01/CHANGES-IN-REGULATIONS-ON-TAX-ON-GOODS-AND-SERVICES-IN-POLISH-LAW-POSING-AN-ATTEMPT-TO-COUNTERACT-THE-PHENOMENON-OF-TAX-LOOPHOLE-converted.pdf#http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf. - ISSN 2411-3506
56
Art. 45. [Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 343-351. - ISBN 978-83-8107-530-5
57
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole = Zmiany w zakresie unormowań podatku od towarów i usług stanowiące próbę zapobieżenia zjawisku luki podatkowej / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 64-65. - Dostępne tylko streszczenia
58
Konieczność jednoznacznego ukształtowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę = The Necessity of a Clear Shape the Regulation of the Moment of Transition of Ownership Transmission Devices on the Entrepreneur / Aneta KAŹMIERCZYK // Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2017 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2017. - no. 8 (2017), s. 110-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukowi-wyklyky-8_2017-TOM-1-FINAL.pdf. - ISSN 2411-3506
59
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 369-383. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
60
Contracts Concerning Rights in Immovable Property in the Light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act Implementing It = Umowy dotyczące praw do nieruchomości w świetle dyrektywy 2011/83/UE oraz implementującej ją ustawy o prawach konsumenta / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017), s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1320/1017. - ISSN 1898-6447
61
Prawo papierów wartościowych / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 226-245. - ISBN 978-83-264-9961-6
62
Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane / Aneta KAŹMIERCZYK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016), s. 17-39. - ISSN 1506-9443
63
Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe / Aneta KAŹMIERCZYK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016), s. 45-61. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204. - ISSN 2450-5757
64
The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law = Problematika nadobúdania nehnuteľností za účelom investície do nehnuteľností v condo a apart systéme (druhý domov) vo svetle regulácie poľským civilným právom / Aneta KAŹMIERCZYK // Studia Iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 4, č. 2 (2016), s. 98-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sic.pravo.upjs.sk/files/9_kazmierczyk_-_the_issue_of_the_acquisition_ofre.pdf. - ISSN 1339-3995
65
About a Need for Recodification of the Civil Code with Reference to the Resolutions Issues : Selected Issues / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 309-319. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
66
Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością = Classification of a Property Management Agreement / Aneta KAŹMIERCZYK // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 105-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6067/22915.pdf. - ISSN 1428-278X
67
Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 186-198. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
68
Nieruchomość wspólna właścicieli lokali : problematyka prawno-rzeczowa / Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - LXIII, [1], 539 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-7069-9 ; 978-83-255-7070-5
69
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane = The Issue of Resolutions in the Light of the Draft of the Civil Code / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 99-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/962/722. - ISSN 1898-6447
70
Obowiązek "sprzątania chodników" nałożony na właścicieli nieruchomości = The Obligation to "Clean the Pathways" Imposed on the Owners of a Real Property = Pflicht der "Aufräumung der Gehwege" auf Immobilienbesitzer / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 4(288) (2015), s. 45-67. - Summ. - ISSN 1230-669X
71
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 81-103. - ISBN 978-83-264-9292-1
72
Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy - prawo konsularne : wybrane zagadnienia / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - S. 20-32. - ISBN 978-83-63743-19-2
73
Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza = Inviolability and Integrity in the Draft of Book One of the Civil Code - an Examination of Laws / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 81-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/961/721. - ISSN 1898-6447
74
Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku = The Evolution of Ownership during the Economic Transformation of the Turn of XXth and XXIst Century / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 182-195. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
75
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 49-60
76
Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Konrad Łoś. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2014. - S. 57-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63705-76-3
77
Systemy ochrony własności intelektualnej / Michał ŁUC, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 183-194. - ISBN 978-83-7930-233-8
78
Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych = The Entities Responsible for the Payment of Expenses and Burdens on the Common Property in Residential Communities and Housing Cooperatives / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/537. - ISSN 1898-6447
79
Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe = Administration of Jointly Owned Property by Housing Co-operatives = Verwalten einer gemeinsamen Immobilie durch Wohngenossenschaften / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 9(269) (2013), s. 23-44. - Summ. - ISSN 1230-669X
80
Warunki stosowania analogia legis = Conditions for the Use of Analogia Legis / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/772/597. - ISSN 1898-6447
81
Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej w świetle zasad odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 130-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
82
Zaświadczenie o samodzielności lokalu = Certificates of Self-contained Premises = Abgeschlossenheitserklärung / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 1(261) (2013), s. 11-38. - Summ. - ISSN 1230-669X
83
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej = Responsibilities of Board Members of Companies for Company's Obligations under Article 299 of the Commercial Code and Article 116 of the Tax Code / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012), s. 94-110. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
84
Prawo papierów wartościowych / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 196-213. - ISBN 978-83-264-4121-9
85
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 80-102. - ISBN 978-83-264-4130-1
86
Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 194-206. - ISBN 978-83-7641-676-2
87
Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych = The Selected Issues of Taxation Policies towards Legal Persons / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 63-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kazmierczyk-michalowska.pdf. - ISSN 1644-8979
88
Prawo papierów wartościowych / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 189-207. - ISBN 978-83-264-1160-1
89
Podatek od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Difin, 2011. - 256, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-417-1
90
Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim = The Difference between Gratuitous and Non-gratuitous Contracts in Polish Law / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 175-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190441. - ISSN 1898-6447
91
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług = Invalidity of an Act in Law and Supply of Goods in the Light of Value Added Tax / Aneta KAŹMIERCZYK // Przegląd Podatkowy. - nr 11(247) (2011), s. 23-32. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-7514
92
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 81-104. - ISBN 978-83-264-1044-4
93
Materialne prawo podatkowe / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC // W: Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 48-180. - ISBN 978-83-7641-225-2
94
Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 500-513. - ISBN 978-83-264-0591-4
95
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Difin, 2010. - 350 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-225-2
96
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 26-43
97
Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Kinga MICHAŁOWSKA // Przegląd Podatkowy. - nr 9(221) (2009), s. 26-33. - ISSN 0867-7514
98
Umowy realne w obrocie gospodarczym = The Real Contracts in Business / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 77-90. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
99
Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego = Historical Aspects of Legislation Concerning Lending Agreements with Reference to their Current Legal Status / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 91-104. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169627909. - ISSN 1898-6447
100
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = General Principles of Securing the Performance of Contracts in Light of the Principles of European Contract Law and Polish Contract Law / Aneta KAŹMIERCZYK, Monika SZARANIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 65-76. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164133612. - ISSN 1898-6447
101
Umowy realne w obrocie gospodarczym = The Real Contracts in Business / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 73-86. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
102
Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych / Aneta KAŹMIERCZYK // Przegląd Komunalny. - nr 6 (213) (2009), s. 54-55. - Streszcz. - ISSN 1232-9126
103
Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Amendment to Art. 10 of the Act on Freedom of Business Activity / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 11 (195) (2008), s. 31-38. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
104
Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych / Aneta KAŹMIERCZYK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 60-71. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych. - ISSN 1733-0777
105
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. - 111, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-012-0
106
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 100-107. - ISBN 978-83-925336-1-0
107
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = Securities in the Case if Non-performance or Improper Performance of Obligations in the PECL and Polish Law of Obligations / Aneta KAŹMIERCZYK, Monika SZARANIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 51-83. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160678992. - ISSN 1898-6447
108
Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym / Aneta KAŻMIERCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 230, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-7526-874-4
109
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego : uchwała NSA z dnia 8 października 2007 r., I FPS 4/07 / Aneta KAŹMIERCZYK // Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa. - nr 4 (2008), s. 89-94. - Streszcz. - ISSN 1734-5677
110
Klauzula obejścia prawa podatkowego = Tax Avoidance Clause = Klausel der Steuerrechtsumgehung / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 4(192) (2007), s. 122-147. - ISSN 1230-669X
111
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - 116 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-815-7
112
Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym = The Application of Loan for Use Contracts in Public Law / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006), s. 67-81. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129826277. - ISSN 0208-7944
113
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązań / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Monika SZARANIEC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2006), s. 73-84
114
Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.2) = Housing of Premises by a Political Party According to Art. 24 P. 5 of the Political Party Law. (Part 2) = Vermietung eines Lokals durch eine politische Partei laut Art. 24 Abs. 5 des Gesetzes über politische Parteien. (Teil 2) / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005), s. 75-93. - ISSN 1230-669X
115
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Monika SZARANIEC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 139-177
116
Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 169-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
117
Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.1) = Housing of Immovables and Premises by a Political Party According to Art. 24 P. 5 of the Political Party Law = Vermietung von Immobilien und Lokalen durch eine politische Partei laut art. 24 Abs. 5 des Gesetzes über politische Parteien / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 2(154) (2004), s. 57-73. - ISSN 1230-669X
118
Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu / Aneta Kaźmierczyk-Henzelmann // Przegląd Sądowy. - nr 7/8 (2000), s. 68-89. - ISSN 0867-7255
1
Kaźmierczyk A., (2022), Problemy interpretacyjne art. 1718 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - współobciążenie powstałej ex lege odrębnej własności lokalu hipoteką ustanowioną na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 7, nr 4, s. 25-38; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%207%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202022.pdf
2
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2022), Contemporary Problems of Entrepreneurs Related to Human and Real Fixed Assets in the Sphere of Employment and Maintaining Office Real Estate Related to Corona Crisis - Selected Issues. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 11 : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 126-135.
3
Kaźmierczyk A., (2022), Pojęcie najmu krótkoterminowego w systemie prawa polskiego. [W:] BADURA E., KAŹMIERCZYK A. (red.), Najem lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 77-93.
4
Kaźmierczyk A., (2022), [Recenzja] : Magdalena Deneka, Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej według kodeksu cywilnego, Instytucje Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, LXVI + 418 s., "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 2, s. 369-379.
5
Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), (2022), Najem lokali: teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 203 s.
6
Kaźmierczyk A., (2022), Short-term Rental in Poland. [W:] . (red.), La regulación del alquiler turístico : una aproximación de derecho comparado, Cizur Menor : Editorial Aranzadi, s. 127-154.
7
Kaźmierczyk A., (2022), Dopuszczalność podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał w przedmiocie zakazu najmu krótkoterminowego w orzecznictwie francuskim, portugalskim i polskim, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 1, s. 19-27; https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=1925070836&mode=artykul
8
Kaźmierczyk A., (2022), Najem krótkoterminowy jako przedmiot uchwał wspólnot mieszkaniowych : glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2021 r., IV CSKP 20/21, "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 66, z. 4, s. 10-18.
9
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 95 [Wykreślenie hipoteki bez podstawy prawnej]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 809-815.
10
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 98 [Roszczenie właściciela względem właściciela nieruchomości współobciążonej]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 823-828.
11
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 99 [Wygaśnięcie hipoteki wskutek bierności wierzyciela]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 828-832.
12
Kaźmierczyk A., (2021), Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu a byt prawny odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie : glosa do uchwały SN z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17, "Orzecznictwo Sądów Polskich", R. 65, z. 10, s. 49-57.
13
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 94 [Wygaśnięcie wierzytelności]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 777-797.
14
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 991 [Żądanie zniesienia hipoteki]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 832-839.
15
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 941 [Wygaśnięcie hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 797-809.
16
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2021), Commercial Lease in the Light of Regulations Related to the State of the COVID-19 Epidemic in Poland. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 103-113.
17
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 97 [Roszczenie zwrotne dłużnika]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 815-823.
18
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 100 [Dokument - podstawa wykreślenia hipoteki]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 839-847.
19
Kaźmierczyk A., (2021), Art. 101 [Uprawnienia wierzycieli hipotecznych użytkowania wieczystego]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 847-853.
20
Kaźmierczyk A., (2020), Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. 1), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 10, s. 2-10; https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=1128333316&mode=artykul
21
Kaźmierczyk A., (2020), Umowy zawierane w systemach condo i apart - najem zwrotny. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 272-284.
22
Pukała J., (2020), Neutralność podatku od towarów i usług w świetle teorii i praktyki, Prom. Kaźmierczyk A., Kraków : , 360 k.
23
Kaźmierczyk A., (2020), The Institution of Separate Ownership of Premises in Poland in the Period after World War II until the Political Transformation in the 90's. [W:] Švecová A., Lanczová I. (red.), Právno-historické trendy a výhľady V, Trnava : TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis; Bratislava: VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Akademie Vied, s. 28-44.
24
Kaźmierczyk A., (2020), Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. 2), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 11, s. 19-28; https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=2066302207&mode=artykul
25
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2020), Personal Rights of Legal Persons in the Draft of Book One in the Polish Civil Code. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 153-159.
26
Kaźmierczyk A., Badura E. (red.), (2020), Własność lokali: teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXIII, 338 s.
27
Kaźmierczyk A., (2020), Postulat jednoznacznego unormowania statusu prawnego wspólnoty mieszkaniowej. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 123-136.
28
Kaźmierczyk A., (2019), Profits in Polish Civil Law, "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2019 roku", no. 12, s. 126-132.
29
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2019), Rodzaje "prejudykatu" w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 156-168.
30
Gorlecka-Łabiak E., (2019), Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Prom. Kaźmierczyk A., Kraków : , 393 k.
31
Kaźmierczyk A., Gnela B., (2019), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 247-267.
32
Kaźmierczyk A., (2019), Instytucja odrębnej własności lokalu w świetle regulacji podatku od nieruchomości. [W:] KAŹMIERCZYK A., FRANCZAK A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 141-152.
33
Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), (2019), Prawo podatkowe w systemie prawa: międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 634 s.
34
Kaźmierczyk A., (2019), Issues of Short-term Rental in Light of EU and Member States Regulations, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 17, s. 1-19; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/A.Ka%C5%BAmierczyk_PWPM+2019.pdf/794bc247-87c3-4922-95a0-5c44e895061d
35
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2019), Legal Aspects of High Technologies and Artificial Intelligence in Medicine and Health Protection - Selected Issues. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov (Právo - obchod - ekonomika), Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 405-414.
36
Kaźmierczyk A., (2018), Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 215-226.
37
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 44. [Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 334-338.
38
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 46. [§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 351-363.
39
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 441. [§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.
§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 338-343.
40
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 53. [§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 393-396.
41
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 47. [§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 368-373.
42
Kaźmierczyk A., (2018), Postulat jednoznacznego unormowania zasad dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 3, nr 3, s. 41-59; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf
43
Gnela B., Dąbek P., Kaźmierczyk A., (2018), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 95-123.
44
Kaźmierczyk A., (2018), Prevention from Financial Losses among Entrepreneurs Involved in Renting Residential Premises : the Institutional Lease. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 204-214.
45
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 54. [Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 396-397.
46
Kaźmierczyk A., (2018), Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 2, s. 373-412.
47
Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), (2018), Zasada pewności w prawie podatkowym, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 400 s.
48
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 49. [§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 381-386.
49
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 55. [§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.
§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 397-398.
50
Kaźmierczyk A., (2018), Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji, "Rejent", R. 28, nr 2 (322), s. 57-81.
51
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 50. [Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 386-389.
52
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 52. [Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 392-393.
53
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 51. [§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 389-392.
54
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 48. [Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 374-381.
55
Kaźmierczyk A., (2018), Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole, "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1", no. 10, s. 76-82; http://nanr.org/wp-content/uploads/2019/01/CHANGES-IN-REGULATIONS-ON-TAX-ON-GOODS-AND-SERVICES-IN-POLISH-LAW-POSING-AN-ATTEMPT-TO-COUNTERACT-THE-PHENOMENON-OF-TAX-LOOPHOLE-converted.pdf#http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf
56
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 45. [Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 343-351.
57
Kaźmierczyk A., (2017), Changes in Regulations on Tax on Goods and Services Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 64-65.
58
Kaźmierczyk A., (2017), Konieczność jednoznacznego ukształtowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę, "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2017 roku. T. 1", no. 8, s. 110-116; http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukowi-wyklyky-8_2017-TOM-1-FINAL.pdf
59
Kaźmierczyk A., (2017), Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 369-383.
60
Kaźmierczyk A., (2017), Contracts Concerning Rights in Immovable Property in the Light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act Implementing It, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (967), s. 57-73; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1320/1017
61
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2016), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 226-245.
62
Kaźmierczyk A., (2016), Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (70), s. 17-39.
63
Kaźmierczyk A., (2016), Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 3, s. 45-61; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204
64
Kaźmierczyk A., (2016), The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law, "Studia Iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 4, č. 2, s. 98-103; http://sic.pravo.upjs.sk/files/9_kazmierczyk_-_the_issue_of_the_acquisition_ofre.pdf
65
Kaźmierczyk A., (2016), About a Need for Recodification of the Civil Code with Reference to the Resolutions Issues : Selected Issues. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 309-319.
66
Kaźmierczyk A., (2016), Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością, "Europa Regionum", t. 29, s. 105-122; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6067/22915.pdf
67
Kaźmierczyk A., (2015), Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 186-198.
68
Kaźmierczyk A., (2015), Nieruchomość wspólna właścicieli lokali: problematyka prawno-rzeczowa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LXIII, [1], 539 s.
69
Kaźmierczyk A., (2015), Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 99-115; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/962/722
70
Kaźmierczyk A., (2015), Obowiązek "sprzątania chodników" nałożony na właścicieli nieruchomości, "Rejent", R. 25, nr 4(288), s. 45-67.
71
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2015), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 81-103.
72
Kaźmierczyk A., (2015), Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy - prawo konsularne : wybrane zagadnienia. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s. 20-32.
73
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2015), Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 81-97; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/961/721
74
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2014), Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 182-195.
75
Kaźmierczyk-Jachowicz A., (2014), Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane. [W:] Bogusława GNELA , Błażej BUGAJSKI (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 49-60.
76
Kaźmierczyk A., (2014), Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali. [W:] Łoś K. (red.), Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 57-73.
77
Łuc M., Kaźmierczyk A., (2014), Systemy ochrony własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 183-194.
78
Kaźmierczyk A., (2014), Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 89-103; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/537
79
Kaźmierczyk A., (2013), Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe, "Rejent", R. 23, nr 9(269), s. 23-44.
80
Kaźmierczyk A., (2013), Warunki stosowania analogia legis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/772/597
81
Kaźmierczyk A., (2013), Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej w świetle zasad odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 130-144.
82
Kaźmierczyk A., (2013), Zaświadczenie o samodzielności lokalu, "Rejent", R. 23, nr 1(261), s. 11-38.
83
Kaźmierczyk A., (2012), Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 894, s. 94-110.
84
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2012), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 196-213.
85
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2012), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 80-102.
86
Kaźmierczyk A., (2012), Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 194-206.
87
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2012), Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 63-75; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kazmierczyk-michalowska.pdf
88
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2011), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 189-207.
89
Kaźmierczyk A., (2011), Podatek od towarów i usług, Warszawa : Difin, 256, [1] s.
90
Kaźmierczyk A., (2011), Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 175-186; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190441
91
Kaźmierczyk A., (2011), Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług, "Przegląd Podatkowy", nr 11(247), s. 23-32.
92
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2011), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 81-104.
93
Kaźmierczyk A., Łuc M., (2010), Materialne prawo podatkowe. [W:] Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, s. 48-180.
94
Kaźmierczyk A., (2010), Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 500-513.
95
Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), (2010), Ordynacja podatkowa: źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, 350 s.
96
Kaźmierczyk A., (2010), Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 26-43.
97
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Michałowska K., (2009), Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, "Przegląd Podatkowy", nr 9(221), s. 26-33.
98
Kaźmierczyk A., (2009), Umowy realne w obrocie gospodarczym. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 77-90.
99
Kaźmierczyk A., (2009), Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 91-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/169627909
100
Kaźmierczyk A., Szaraniec M., (2009), Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133612
101
Kaźmierczyk A., (2009), Umowy realne w obrocie gospodarczym. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 73-86.
102
Kaźmierczyk A., (2009), Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych, "Przegląd Komunalny", nr 6 (213), s. 54-55.
103
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2008), Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 11 (195), s. 31-38.
104
Kaźmierczyk A., (2008), Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 60-71.
105
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2008), Prawo podatkowe: postępowanie podatkowe: kazusy, Gnela B. (red. nauk.), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 111, [1] s.
106
Kaźmierczyk A., (2008), Indywidualne interpretacje prawa podatkowego. [W:] Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, s. 100-107.
107
Kaźmierczyk A., Szaraniec M., (2008), Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 51-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/160678992
108
Kaźmierczyk A., (2008), Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym, (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 230, [1] s.
109
Kaźmierczyk A., (2008), Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego : uchwała NSA z dnia 8 października 2007 r., I FPS 4/07, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa", nr 4, s. 89-94.
110
Kaźmierczyk-Jachowicz A., (2007), Klauzula obejścia prawa podatkowego, "Rejent", R. 17, nr 4(192), s. 122-147.
111
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2007), Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy, Gnela B. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 116 s.
112
Kaźmierczyk-Jachowicz A., (2006), Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 67-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/129826277
113
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Szaraniec M., (2006), Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązań. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja, s. 73-84.
114
Kaźmierczyk A., (2005), Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.2), "Rejent", R. 15, nr 3(167), s. 75-93.
115
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Szaraniec M., (2005), Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 139-177.
116
Kaźmierczyk A., (2004), Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 169-187.
117
Kaźmierczyk A., (2004), Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.1), "Rejent", R. 14, nr 2(154), s. 57-73.
118
Kaźmierczyk-Henzelmann A., (2000), Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu, "Przegląd Sądowy", nr 7/8, s. 68-89.
1
@article{UEK:2168371936,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Problemy interpretacyjne art. 1718 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - współobciążenie powstałej ex lege odrębnej własności lokalu hipoteką ustanowioną na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 7, 4",
pages = "25-38",
year = "2022",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%207%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202022.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168370090,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Contemporary Problems of Entrepreneurs Related to Human and Real Fixed Assets in the Sphere of Employment and Maintaining Office Real Estate Related to Corona Crisis - Selected Issues",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 11 : zborník vedeckých prác",
pages = "126-135",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2022",
url = {},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-574-0153-7 ; 978-80-574-0154-4",
}
3
@inbook{UEK:2168371160,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Pojęcie najmu krótkoterminowego w systemie prawa polskiego",
booktitle = "Najem lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "77-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-83-8291-497-9 ; 978-83-8291-498-6",
}
4
@article{UEK:2168365800,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "[Recenzja] : Magdalena Deneka, Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej według kodeksu cywilnego, Instytucje Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, LXVI + 418 s.",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "z. 2",
pages = "369-379",
year = "2022",
}
5
@book{UEK:2168370878,
title = "Najem lokali : teraźniejszość i perspektywy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-83-8291-497-9 ; 978-83-8291-498-6",
}
6
@inbook{UEK:2168365262,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Short-term Rental in Poland",
booktitle = "La regulación del alquiler turístico : una aproximación de derecho comparado",
pages = "127-154",
adress = "Cizur Menor",
publisher = "Editorial Aranzadi",
year = "2022",
isbn = "978-84-1124-435-0 ; 978-84-1124-433-6",
}
7
@article{UEK:2168361950,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Dopuszczalność podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał w przedmiocie zakazu najmu krótkoterminowego w orzecznictwie francuskim, portugalskim i polskim",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "1",
pages = "19-27",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/0137-5490.2022.1.3},
url = {https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=1925070836&mode=artykul},
}
8
@article{UEK:2168364386,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Najem krótkoterminowy jako przedmiot uchwał wspólnot mieszkaniowych : glosa do wyroku SN z dnia 12 stycznia 2021 r., IV CSKP 20/21",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich",
number = "R. 66, z. 4",
pages = "10-18",
year = "2022",
url = {},
}
9
@inbook{UEK:2168357700,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 95 [Wykreślenie hipoteki bez podstawy prawnej]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "809-815",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
10
@inbook{UEK:2168357704,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 98 [Roszczenie właściciela względem właściciela nieruchomości współobciążonej]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "823-828",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
11
@inbook{UEK:2168357706,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 99 [Wygaśnięcie hipoteki wskutek bierności wierzyciela]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "828-832",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
12
@article{UEK:2168358476,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu a byt prawny odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie : glosa do uchwały SN z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17",
journal = "Orzecznictwo Sądów Polskich",
number = "R. 65, z. 10",
pages = "49-57",
year = "2021",
url = {},
}
13
@inbook{UEK:2168357694,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 94 [Wygaśnięcie wierzytelności]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "777-797",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
14
@inbook{UEK:2168357708,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 991 [Żądanie zniesienia hipoteki]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "832-839",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
15
@inbook{UEK:2168357698,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 941 [Wygaśnięcie hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "797-809",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
16
@inbook{UEK:2168360280,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Commercial Lease in the Light of Regulations Related to the State of the COVID-19 Epidemic in Poland",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 10 : zborník vedeckých prác",
pages = "103-113",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2021",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/pravf/pravo-obchod-ekonomika-10.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-574-0035-6 ; 978-80-574-0036-3",
}
17
@inbook{UEK:2168357702,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 97 [Roszczenie zwrotne dłużnika]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "815-823",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
18
@inbook{UEK:2168357716,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 100 [Dokument - podstawa wykreślenia hipoteki]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "839-847",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
19
@inbook{UEK:2168357720,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 101 [Uprawnienia wierzycieli hipotecznych użytkowania wieczystego]",
booktitle = "Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz",
pages = "847-853",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8223-838-9",
}
20
@article{UEK:2168351218,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. 1)",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "10",
pages = "2-10",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/0137-5490.2020.10.1},
url = {https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=1128333316&mode=artykul},
}
21
@inbook{UEK:2168350094,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Umowy zawierane w systemach condo i apart - najem zwrotny",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "272-284",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
22
@unpublished{UEK:2168354078,
author = "Jerzy Pukała",
title = "Neutralność podatku od towarów i usług w świetle teorii i praktyki",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}
23
@inbook{UEK:2168353910,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "The Institution of Separate Ownership of Premises in Poland in the Period after World War II until the Political Transformation in the 90's",
booktitle = "Právno-historické trendy a výhľady V.",
pages = "28-44",
adress = "Trnava ; Bratislava",
publisher = "TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis ; VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Akademie Vied",
year = "2020",
url = {https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000101.pdf},
isbn = "978-80-568-0290-8 ; 978-80-568-0289-2",
}
24
@article{UEK:2168351554,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Problematyka uchwał wspólnot mieszkaniowych w przedmiocie najmu krótkoterminowego lokali - środki ochrony praw przysługujące właścicielom lokali sąsiednich (cz. 2)",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "11",
pages = "19-28",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/0137-5490.2020.11.3},
url = {https://www.pwe.com.pl/pobierz.php?id=2066302207&mode=artykul},
}
25
@inbook{UEK:2168352576,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Personal Rights of Legal Persons in the Draft of Book One in the Polish Civil Code",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika : zborník vedeckých prác",
pages = "153-159",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2020",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pravf/pravo-obchod-ekomnomika-2020.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-930-6 ; 978-80-8152-931-3",
}
26
@book{UEK:2168351620,
title = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
27
@inbook{UEK:2168351630,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Postulat jednoznacznego unormowania statusu prawnego wspólnoty mieszkaniowej",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "123-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
28
@article{UEK:2168336553,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Profits in Polish Civil Law",
journal = "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2019 roku",
number = "no. 12",
pages = "126-132",
year = "2019",
}
29
@inbook{UEK:2168336545,
author = "Bogusława Gnela and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Rodzaje prejudykatu w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej",
booktitle = "Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1",
pages = "156-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-8160-673-8",
}
30
@unpublished{UEK:2168340839,
author = "Ewa Gorlecka-Łabiak",
title = "Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003428},
}
31
@inbook{UEK:2168332649,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Bogusława Gnela",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "247-267",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
32
@inbook{UEK:2168341161,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Instytucja odrębnej własności lokalu w świetle regulacji podatku od nieruchomości",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "141-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
url = {},
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
33
@book{UEK:2168341141,
title = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
34
@article{UEK:2168343297,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Issues of Short-term Rental in Light of EU and Member States Regulations",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 17",
pages = "1-19",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/5gev-2c68},
url = {https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/A.Ka%C5%BAmierczyk_PWPM+2019.pdf/794bc247-87c3-4922-95a0-5c44e895061d},
}
35
@inbook{UEK:2168339555,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Legal Aspects of High Technologies and Artificial Intelligence in Medicine and Health Protection - Selected Issues",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov",
pages = "405-414",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2019",
url = {https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/pravo-obchod-ekonomika-9-web.pdf},
issn = "2453-921X",
isbn = "978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0",
}
36
@inbook{UEK:2168330073,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług",
booktitle = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
pages = "215-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
37
@inbook{UEK:2168321807,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 44. [Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "334-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
38
@inbook{UEK:2168321817,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 46. [§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "351-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
39
@inbook{UEK:2168321809,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 441. [§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.
§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "338-343",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
40
@inbook{UEK:2168321855,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 53. [§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "393-396",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
41
@inbook{UEK:2168321821,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 47. [§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "368-373",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
42
@article{UEK:2168330061,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Postulat jednoznacznego unormowania zasad dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 3, 3",
pages = "41-59",
year = "2018",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf},
}
43
@inbook{UEK:2168330657,
author = "Bogusława Gnela and Paweł Dąbek and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "95-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
44
@inbook{UEK:2168330163,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Prevention from Financial Losses among Entrepreneurs Involved in Renting Residential Premises : the Institutional Lease",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov",
pages = "204-214",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2018",
url = {https://poe.pravo.upjs.sk/wp-content/documents/POE_2018_zbornik.pdf},
isbn = "978-80-8152-649-7",
}
45
@inbook{UEK:2168321857,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 54. [Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "396-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
46
@article{UEK:2168330055,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 2",
pages = "373-412",
year = "2018",
}
47
@book{UEK:2168330105,
title = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
48
@inbook{UEK:2168321833,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 49. [§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "381-386",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
49
@inbook{UEK:2168321861,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 55. [§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.
§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "397-398",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
50
@article{UEK:2168330059,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji",
journal = "Rejent",
number = "R. 28, 2 (322)",
pages = "57-81",
year = "2018",
url = {},
}
51
@inbook{UEK:2168321841,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 50. [Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "386-389",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
52
@inbook{UEK:2168321853,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 52. [Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "392-393",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
53
@inbook{UEK:2168321847,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 51. [§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "389-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
54
@inbook{UEK:2168321825,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 48. [Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "374-381",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
55
@article{UEK:2168330173,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole",
journal = "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1",
number = "no. 10",
pages = "76-82",
year = "2018",
url = {http://nanr.org/wp-content/uploads/2019/01/CHANGES-IN-REGULATIONS-ON-TAX-ON-GOODS-AND-SERVICES-IN-POLISH-LAW-POSING-AN-ATTEMPT-TO-COUNTERACT-THE-PHENOMENON-OF-TAX-LOOPHOLE-converted.pdf#http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf},
}
56
@inbook{UEK:2168321813,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Art. 45. [Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "343-351",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
57
@misc{UEK:2168336295,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Changes in Regulations on Tax on Goods and Services Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "64-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
58
@article{UEK:2168320905,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Konieczność jednoznacznego ukształtowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę",
journal = "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2017 roku. T. 1",
number = "no. 8",
pages = "110-116",
year = "2017",
url = {http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukowi-wyklyky-8_2017-TOM-1-FINAL.pdf},
}
59
@inbook{UEK:2168320569,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "369-383",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
60
@article{UEK:2168323097,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Contracts Concerning Rights in Immovable Property in the Light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act Implementing It",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (967)",
pages = "57-73",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0968.0804},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1320/1017},
}
61
@inbook{UEK:2168304731,
author = "Bogusława Gnela and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "226-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
62
@article{UEK:2168312913,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "4 (70)",
pages = "17-39",
year = "2016",
}
63
@article{UEK:2168310545,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 3",
pages = "45-61",
year = "2016",
url = {http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204},
}
64
@article{UEK:2168309057,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law",
journal = "Studia Iuridica Cassoviensia",
number = "R. 4, č. 2",
pages = "98-103",
year = "2016",
url = {http://sic.pravo.upjs.sk/files/9_kazmierczyk_-_the_issue_of_the_acquisition_ofre.pdf},
}
65
@inbook{UEK:2168310543,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "About a Need for Recodification of the Civil Code with Reference to the Resolutions Issues : Selected Issues",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov",
pages = "309-319",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika",
year = "2016",
isbn = "978-80-8152-443-1",
}
66
@article{UEK:2168315095,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "105-122",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-07},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6067/22915.pdf},
}
67
@inbook{UEK:2168303519,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "186-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
68
@book{UEK:2168302713,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Nieruchomość wspólna właścicieli lokali : problematyka prawno-rzeczowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7069-9 ; 978-83-255-7070-5",
}
69
@article{UEK:2168305629,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "99-115",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1207},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/962/722},
}
70
@article{UEK:2168304715,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Obowiązek sprzątania chodników nałożony na właścicieli nieruchomości",
journal = "Rejent",
number = "R. 25, 4(288)",
pages = "45-67",
year = "2015",
}
71
@inbook{UEK:2168299921,
author = "Bogusława Gnela and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "81-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
72
@inbook{UEK:2168302027,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy - prawo konsularne : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Polskie prawo konsularne w okresie zmian",
pages = "20-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP",
year = "2015",
isbn = "978-83-63743-19-2",
}
73
@article{UEK:2168305623,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "81-97",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/961/721},
}
74
@article{UEK:2168290879,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "182-195",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.14},
url = {},
}
75
@unpublished{UEK:2168301279,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz",
title = "Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego ",
pages = "49-60",
year = "2014",
}
76
@inbook{UEK:2168304693,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali",
booktitle = "Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności",
pages = "57-73",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2014",
isbn = "978-83-63705-76-3",
}
77
@inbook{UEK:2168298897,
author = "Michał Łuc and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Systemy ochrony własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "183-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
78
@article{UEK:2168285179,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (926)",
pages = "89-103",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/537},
}
79
@article{UEK:2168304707,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 9(269)",
pages = "23-44",
year = "2013",
}
80
@article{UEK:2168276001,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Warunki stosowania analogia legis",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "21-32",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/772/597},
}
81
@inbook{UEK:2168262112,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej w świetle zasad odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej",
booktitle = "Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych",
pages = "130-144",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-766-5",
}
82
@article{UEK:2168304721,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Zaświadczenie o samodzielności lokalu",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 1(261)",
pages = "11-38",
year = "2013",
}
83
@article{UEK:2168256630,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "894",
pages = "94-110",
year = "2012",
}
84
@inbook{UEK:2168262724,
author = "Bogusława Gnela and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "196-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
85
@inbook{UEK:2168239736,
author = "Bogusława Gnela and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "80-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
86
@inbook{UEK:2168242062,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "194-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
87
@article{UEK:2168239534,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "63-75",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kazmierczyk-michalowska.pdf},
}
88
@inbook{UEK:2166040009,
author = "Bogusława Gnela and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "189-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
89
@book{UEK:53249,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Podatek od towarów i usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-417-1",
}
90
@article{UEK:2168221180,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "175-186",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190441},
}
91
@article{UEK:2168320965,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług",
journal = "Przegląd Podatkowy",
number = "11(247)",
pages = "23-32",
year = "2011",
}
92
@inbook{UEK:2166081844,
author = "Bogusława Gnela and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
93
@inbook{UEK:2165287961,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Michał Łuc",
title = "Materialne prawo podatkowe",
booktitle = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
pages = "48-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
94
@inbook{UEK:2165725723,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "500-513",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
95
@book{UEK:51407,
title = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
96
@unpublished{UEK:2168327085,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "26-43",
year = "2010",
}
97
@article{UEK:2166362076,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Kinga Michałowska",
title = "Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Podatkowy",
number = "9(221)",
pages = "26-33",
year = "2009",
}
98
@inbook{UEK:2165767799,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Umowy realne w obrocie gospodarczym",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "77-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
99
@article{UEK:2165701101,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "91-104",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169627909},
}
100
@article{UEK:50065,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Monika Szaraniec",
title = "Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "65-76",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164133612},
}
101
@inbook{UEK:2164932306,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Umowy realne w obrocie gospodarczym",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "73-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
102
@article{UEK:2168321193,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych",
journal = "Przegląd Komunalny",
number = "6 (213)",
pages = "54-55",
year = "2009",
}
103
@article{UEK:2168304859,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Kinga Michałowska",
title = "Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "11 (195)",
pages = "31-38",
year = "2008",
}
104
@article{UEK:2166478452,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "60-71",
year = "2008",
}
105
@book{UEK:51908,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Michał Łuc and Kinga Michałowska",
title = "Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-012-0",
}
106
@inbook{UEK:2166560846,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Indywidualne interpretacje prawa podatkowego",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "100-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
isbn = "978-83-925336-1-0",
}
107
@article{UEK:50459,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Monika Szaraniec",
title = "Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "51-83",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160678992},
}
108
@book{UEK:51853,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7526-874-4",
}
109
@article{UEK:2168321205,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego : uchwała NSA z dnia 8 października 2007 r., I FPS 4/07",
journal = "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa",
number = "4",
pages = "89-94",
year = "2008",
}
110
@article{UEK:2168320911,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz",
title = "Klauzula obejścia prawa podatkowego",
journal = "Rejent",
number = "R. 17, 4(192)",
pages = "122-147",
year = "2007",
}
111
@book{UEK:52044,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Michał Łuc and Kinga Michałowska",
title = "Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-815-7",
}
112
@article{UEK:52668,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz",
title = "Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "725",
pages = "67-81",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129826277},
}
113
@unpublished{UEK:2168318201,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Monika Szaraniec",
title = "Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązań",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja ",
pages = "73-84",
year = "2006",
}
114
@article{UEK:2168320919,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.2)",
journal = "Rejent",
number = "R. 15, 3(167)",
pages = "75-93",
year = "2005",
}
115
@unpublished{UEK:2168318163,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Monika Szaraniec",
title = "Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego ",
pages = "139-177",
year = "2005",
}
116
@inbook{UEK:2168233266,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw",
pages = "169-187",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2004",
isbn = "83-918417-6-6",
}
117
@article{UEK:2168320917,
author = "Aneta Kaźmierczyk",
title = "Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.1)",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 2(154)",
pages = "57-73",
year = "2004",
}
118
@article{UEK:2168325635,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Henzelmann",
title = "Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "7/8",
pages = "68-89",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID