Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK - Warszawa: Difin, 2022, s. 15-17
ISBN:
978-83-8270-086-2
Nr:
2168365316
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK - Warszawa: Difin, 2022, s. 171-173
ISBN:
978-83-8270-086-2
Nr:
2168365322
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Laudacja na cześć Profesora Adama Nalepki z okazji jubileuszu pracy naukowo-dydaktycznej
Źródło:
Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK - Warszawa: Difin, 2022, s. 7-10
ISBN:
978-83-8270-086-2
Nr:
2168365312
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2022
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8270-086-2
Poziom I:
40.00 pkt
Nr:
2168365310
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Private Rental Housing Market in Poland : What Do Experts Say and What Do Actual Data Show?
Źródło:
Critical Housing Analysis. - vol. 8, iss. 1 (2021) , s. 24-35. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is financed by a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
100.00 pkt
:
Nr:
2168355038
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Green Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 7, art. no. 1971 (2021) , s. 1-12. - Tytuł numeru: Green Building Technologies 2020 - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Grant number 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168354682
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Spatial Diversification of Property Tax Policy - Searching for Yardstick Competition in Polish Metropolitan Areas
Źródło:
Land Use Policy. - vol. 109, art. no. 105613 (2021) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics.
Lista 2019:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168356700
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
The COVID-19 Pandemic Impact upon Housing Brokers' Workflow and Their Clients' Attitude : Real Estate Market in Krakow
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 8, nr 4 (2020) , s. 221-232. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168351982
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland
Źródło:
Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 6 (2020) , s. 517-535. - Tytuł numeru: Economic Turmoil in Contemporary Europe - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Cracow University of Economics under the Programme [Potencjał nr 5/EEN/2020/POT].
Lista 2019:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168349640
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Opis fizyczny:
60 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 6/2020.
Nr:
2168350190
raport/sprawozdanie
11

Tytuł:
Editorial
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości2019. - nr 3 (109), s. 2-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168351160
wstęp/zakończenie
12

Tytuł:
15th European Real Estate Society Education Seminar (Romania, Bucharest, 29-30 November 2019)
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości2019. - nr 4 (110), s. 79-80
Tryb dostępu:
Nr:
2168351170
varia
13

Tytuł:
Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi = Legal, Organizational and Methodological Aspects of Public Real Estate Management
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 1(107) (2019) , s. 57-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2019 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340691
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
26th Annual Conference of The European Real Estate Society (France, Cergy, 3-6 July 2019)
Źródło:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości2019. - nr 4 (110), s. 77-78
Tryb dostępu:
Nr:
2168351166
varia
15

Tytuł:
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities
Źródło:
Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018) , s. 265-283. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Authors acknowledge financial support from the fund s allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics for 2018.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
:
:
Nr:
2168326997
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Bartłomiej Marona , Annette van den Beemt-Tjeerdsma
Tytuł:
Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands
Źródło:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11, art. no. 4291 (2018) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by Stichting Hanzehogeschool and Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168329161
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
225 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 258)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-770-7
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168330309
monografia
18

Konferencja:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Tytuł:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017, s. 197-208. - Streszcz., summ.
Seria:
(Contemporary Issues in Economy)
ISBN:
978-83-65605-08-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168316845
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow
Źródło:
Journal of European Real Estate Research. - vol. 10, iss. 1 (2017) , s. 4-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168313037
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Toruń: Institute of Economic Research, 2017
Opis fizyczny:
12 s.
Seria:
(Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168314555
seria wydawnicza
21

Tytuł:
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu = Public Real Estate as a Field of Management Research
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (175) (2017) , s. 197-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316017
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Numer:
vol. 4, nr 2
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168307959
redakcja czasopisma/serii
23

Autor:
Bartłomiej Marona , Anna Wilk
Tytuł:
Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 4, nr 2 (2016) , s. 51-65. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168307963
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2016 r. Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312511
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Editorial
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - vol. 4, nr 2, s. 7-8. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168307961
wstęp/zakończenie
26

Tytuł:
Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 24, no. 4 (2016) , s. 16-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313035
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Iwona Kik
Tytuł:
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2016
Opis fizyczny:
233 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-365
Nr:
2168315403
doktorat
28

Tytuł:
Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Inefficient Practices in Municipal Property Management in Poland : the Case of Krakow Metropolitan Area
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2(96) (2016) , s. 49-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2016 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309487
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Impact of Property Tax Reform on Housing Costs in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2 (92) (2015) , s. 5-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295439
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal2015. - nr 2 (92), s. 62-63
Tryb dostępu:
Nr:
2168302601
varia
31

Tytuł:
Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015
Opis fizyczny:
256 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Nieruchomości - Poltext)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01160.
ISBN:
978-83-7561-497-8
Nr:
2168291853
monografia
32

Tytuł:
Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów = Public Management Tools in the Context of Investor service : Case of Polish Municipalities
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 275-286. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291633
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland
Źródło:
New Educational Review. - Vol. 35, No. 1 (2014) , s. 187-201. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287021
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government = Podatok na majno ta fìskalʹna nezaležnìstʹ polʹsʹkogo mìscevogo samovrâduvannâ
Źródło:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - No. 6(156) (2014) , s. 364-373. - Summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Authors would like to acknowledge the financial support of National Science Centre of Poland for the project "Economical and spatial effects of introduction of value-based property tax system in Poland: The case of Krakow Metropolitan Area" (grant number: UMO-2011/03/B/HS4/01160).
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287029
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Źródło:
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - nr 4 (42) (2014) , s. 57-61 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295951
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 171-201 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector = Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 90 (4) (2014) , s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290263
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 21, iss. 3 (2013) , s. 43-50. - [odczyt: 08.10.2013] - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261834
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal2013. - nr 83, s. 72-73
Nr:
2168264048
varia
40

Autor:
Bartłomiej Marona , Agnieszka Bieniek
Tytuł:
Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010 = The Analysis of the Influence of Foreign Direct Investment on Polish Economy in 1996-2010 Using VECM Methodology
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 44, nr 2 (2013) , s. 333-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł przygotowany w ramach badań finansowanych przez NCN pt. "Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wybranych miast". Nr umowy 4143/B/H03/2011/40.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286929
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury
Źródło:
Ekonomia = Economics. - Nr 3(24) (2013) , s. 119-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286925
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym
Źródło:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 33-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286787
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013) , s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266906
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 241-251. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Grant pt. Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wy - branych miast. Nr umowy 4143/B/H03/2011/40.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265260
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie = Using Corporate Governance Experience to Improve Ownership Supervision in Commune
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 257-269. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286095
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
The European Portfolio Management Challenge
Źródło:
Świat Nieruchomości2012. - nr 79, s. 68-69
Nr:
2168228958
varia
47

Konferencja:
XXVII Naučna Konferenciâ s meždunarodno učastie "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", Warna, Bułgaria, od 2012-11-30 do 2012-11-30
Tytuł:
Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review
Źródło:
Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2012 (2012) , s. 101-108. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266832
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 62-150
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania = Ownership Supervision as a Condition of Rational Municipal Property Management in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 223 (2012) , s. s. 77-94. - Tytuł numeru: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości : wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247676
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie = Office and Retail Real Estate Market in Krakow - Short Term Forecast
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 80 (2012) , s. 38-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229592
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Program The European Portfolio Management Challenge na UEK
Źródło:
Kurier UEK2012. - nr 2 (47), s. 55
Tryb dostępu:
Nr:
2168344458
varia
52

Tytuł:
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 4(82) (2012) , s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168263824
artykuł w czasopiśmie
53

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Efektywność źródłem bogactwa narodów, Wrocław, Polska, od 2012-01-23 do 2012-01-25
Tytuł:
Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym = Rational Real Estate Management in the Context of Ownership Goals in Private and Public Sector
Źródło:
Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012 = Efficiency as a Source of the Wealth of Nations : V International Scientific Conference, 23-25 January 20122012. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168286999
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 111-197
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168306669
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy
Źródło:
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 171-181
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235700
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 58-77
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273770
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Podstawy gospodarowania nieruchomościami
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-592-5
Nr:
2168244900
skrypt
58

Tytuł:
XXIII Konferencja European Network of Housing Research
Źródło:
Świat Nieruchomości2011. - nr 77, s. 68-69
Nr:
2168222766
varia
59

Tytuł:
Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy = Ownership Supervision in Polish Gminas Enterprises - Suggestions for Improvement
Źródło:
Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011, s. 79-94. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-60432-75-4
Nr:
2168234828
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce = Malfunctional Practices in Municipal Property Management in Poland
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 223-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220274
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 4, no 1 (2011) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235054
artykuł w czasopiśmie
63

Konferencja:
23rd ENHR Conference: "Mixité": an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future, Toulouse, Francja, od 2011-07-05 do 2011-07-08
Tytuł:
Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future - Toulouse: ENHR, 2011, s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168290183
rozdział w materiałach konferencyjnych
64

Tytuł:
Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów = Real Estate Education at the Cracow University of Economics - Report of Survey
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 76 (2011) , s. 56-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219930
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234262
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce = Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 850 (2011) , s. 77-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219810
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań = Real Estate Market in Małopolska : Report of Survey
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 78 (2011) , s. 62-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223150
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 2 (34), s. 45
Tryb dostępu:
Nr:
2168346774
varia
69

Tytuł:
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 24-59
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306197
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce = The Scope and Goal of Ownership Supervision in Managing Local Government Real Estate in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53136
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 60-92
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306233
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 93-126
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306485
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 127-151
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306487
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-176
Nr:
52345
doktorat
75

Tytuł:
Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu = Proprietary Supervision in Municipal Real Estate Management in Polish Powiat Towns
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 17, nr 4 (2009) , s. 37-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2161769107
artykuł w czasopiśmie
76

Konferencja:
1st International Science Conference: Knowledge Society, Sozopol, Bułgaria, od 2008-09-03 do 2008-09-05
Tytuł:
Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences
Źródło:
KSI Transactions on Knowledge Society. - vol. 1, nr 3 (2008) , s. 155-158. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168266478
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych = Local Authority Supervision of Organisational Units Operating on the Basis of the Commercial Companies' Code
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50157
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd = Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 93-102. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50127
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego = Revenues From Real Estate in Local Governance Budget - Prospects for Their Increasing
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007) , s. 258-269. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
53240
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Bartłomiej Marona , Barbara Wojnar
Tytuł:
Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 61 (2007) , s. 30-33 - Bibliogr.
Nr:
2166656107
artykuł w czasopiśmie
81

Konferencja:
7. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Tytuł:
Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow
Źródło:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, s. 40-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-227-2778-5
Nr:
2168266476
rozdział w materiałach konferencyjnych
82

Tytuł:
Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko = Land Acquisition in Land-Deweloping Process : Legal Problems, Risk and Real Estate Value
Źródło:
Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens - Warszawa: Urbanista, 2007, s. 146-152. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka "Urbanisty" ; 11)
ISBN:
978-83-89649-16-4
Nr:
2166523754
rozdział w monografii
83

Konferencja:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Tytuł:
Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości = Municipal Financial Management - Gmina's Real Estate Revenues Example
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 2 (2007) , s. 589-601. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51193
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich = The Property Taxation System in Poland Compared to Solutions Applied in Selected European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52925
artykuł w czasopiśmie
85

Konferencja:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Tytuł:
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata
Źródło:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 323-333 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166339500
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin = Efficiency of Managing Real Estate in the Context of Local Government Revenues
Źródło:
Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 324-332. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; t. 7, z. 1A)
ISBN:
978-83-60230-03-9
Nr:
2166113877
rozdział w monografii
87

Tytuł:
Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości
Źródło:
Świat Nieruchomości. - nr 57-58 (2006) , s. 9-15 - Bibliogr.
Nr:
2166644555
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego = Municipal Real Estate Management Issues : the Problem of Corporate Governance
Źródło:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 199-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244490
rozdział w monografii
89

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie, Ustroń, Polska, od 2005-06-07 do 2005-06-09
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie / red. H. Henzel - Katowice : Ustroń: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 125-135 - Bibliogr.
Nr:
2168320123
rozdział w materiałach konferencyjnych
90

Konferencja:
12th Annual European Real Estate Conference, Dablin, Irlandia, od 2005-06-15 do 2005-06-18
Tytuł:
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society - b.m.: b.w., 2005. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168316163
varia
91

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005, s. 144-167. - [odczyt: 28.03.2012]
Tryb dostępu:
Nr:
2168226407
fragment raportu/sprawozdania
92

Tytuł:
Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach = Restructuring Wealth in Privatised Businesses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52566
artykuł w czasopiśmie
93

Konferencja:
6. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2005-09-22 do 2005-09-23
Tytuł:
Property Tax System in Poland - a Question of Reform?
Źródło:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005, s. 151-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2276-6
Nr:
2168266324
rozdział w materiałach konferencyjnych
94

Konferencja:
5. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2004-09-30 do 2004-10-01
Tytuł:
Foreigners on the Polish Agricultural Land Market
Źródło:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004, s. 157-161. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2111-5
Nr:
2168266468
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
190 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
45/KENIPI/1/2009/S/509
Sygnatura:
NP-1315/Magazyn
Nr:
2168218446
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
150 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KENIPI/1/2008/S/454
Sygnatura:
NP-1206/Magazyn
Nr:
2168275883
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Sygnatura:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Sygnatura:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
119 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Sygnatura:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
140 [15] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
19/KENiPI/2/2004/S/130
Sygnatura:
NP-993/Magazyn
Nr:
2168237558
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Sygnatura:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
naukowo-badawcze
1
Wstęp / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK. - Warszawa: Difin, 2022. - S. 15-17. - ISBN 978-83-8270-086-2
2
Zakończenie / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK. - Warszawa: Difin, 2022. - S. 171-173. - ISBN 978-83-8270-086-2
3
Laudacja na cześć Profesora Adama Nalepki z okazji jubileuszu pracy naukowo-dydaktycznej / Bartłomiej MARONA // W: Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK. - Warszawa: Difin, 2022. - S. 7-10. - ISBN 978-83-8270-086-2
4
Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK. - Warszawa : Difin, 2022. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8270-086-2
5
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Private Rental Housing Market in Poland : What Do Experts Say and What Do Actual Data Show? / Mateusz TOMAL, Bartłomiej MARONA // Critical Housing Analysis. - vol. 8, iss. 1 (2021), s. 24-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.housing-critical.com/home-page-1/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-priv. - ISSN 2336-2839
6
Green Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification / Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA // Energies. - vol. 14, iss. 7 (2021), s. 1-12. - Summ.. - Tytuł numeru: Green Building Technologies 2020. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1971/htm. - ISSN 1996-1073
7
Spatial Diversification of Property Tax Policy - Searching for Yardstick Competition in Polish Metropolitan Areas / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Land Use Policy. - vol. 109 (2021), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0264-8377
8
The COVID-19 Pandemic Impact upon Housing Brokers' Workflow and Their Clients' Attitude : Real Estate Market in Krakow / Bartłomiej MARONA, Mateusz TOMAL // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 4 (2020), s. 221-232. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1088. - ISSN 2353-883X
9
The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Agnieszka TELEGA // Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 6 (2020), s. 517-535. - Summ.. - Tytuł numeru: Economic Turmoil in Contemporary Europe. - Bibliogr. - ISSN 0012-8775
10
Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych [Dokument elektroniczny] / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK, Paweł OLEKSY, Mateusz TOMAL. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 60 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
11
Editorial / Bartłomiej MARONA // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / red. nacz. Michał GŁUSZAK. - nr 3 (109) (2019), s. 2-3. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/SN_109all.pdf
12
15th European Real Estate Society Education Seminar (Romania, Bucharest, 29-30 November 2019) / Bartłomiej MARONA // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / red. nacz. Michał GŁUSZAK. - nr 4 (110) (2019), s. 79-80. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/110_07.pdf. - ISSN 1231-8841
13
Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi = Legal, Organizational and Methodological Aspects of Public Real Estate Management / Bartłomiej MARONA // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(107) (2019), s. 57-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/107_07.pdf. - ISSN 1231-8841
14
26th Annual Conference of The European Real Estate Society (France, Cergy, 3-6 July 2019) / Bartłomiej MARONA // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / red. nacz. Michał GŁUSZAK. - nr 4 (110) (2019), s. 77-78. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/110_06.pdf. - ISSN 1231-8841
15
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747. - ISSN 1689-765X
16
Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands / Bartłomiej MARONA, Annette van den Beemt-Tjeerdsma // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm. - ISSN 2071-1050
17
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego / Bartłomiej MARONA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 225 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 258). - ISBN 978-83-7252-770-7
18
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 197-208. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielski. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65605-08-5. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1
19
Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow / Michal GLUSZAK, Bartlomiej MARONA // Journal of European Real Estate Research. - vol. 10, iss. 1 (2017), s. 4-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-9269
20
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [on-line] / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Toruń: Institute of Economic Research, 2017. - 12 s. - Summ. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf
21
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu = Public Real Estate as a Field of Management Research / Bartłomiej MARONA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (175) (2017), s. 197-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf. - ISSN 0137-5466
22
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - vol. 4, nr 2. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/archive. - ISSN 2353-883X
23
Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland / Bartłomiej MARONA, Anna Wilk // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 51-65. - Summ.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf. - ISSN 2353-883X
24
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province / Iwona Kik, Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886. - ISSN 1898-6447
25
Editorial / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 7-8. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/188/pdf
26
Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities / Bartłomiej MARONA // Real Estate Management and Valuation. - vol. 24, no. 4 (2016), s. 16-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml
27
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego / Iwona Kik ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Bartłomiej MARONA. - Kraków, 2016. - 233 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003257
28
Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Inefficient Practices in Municipal Property Management in Poland : the Case of Krakow Metropolitan Area / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(96) (2016), s. 49-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
29
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Impact of Property Tax Reform on Housing Costs in Poland / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 5-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
30
XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 62-63. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf. - ISSN 1231-8841
31
Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015. - 256 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości - Poltext). - ISBN 978-83-7561-497-8
32
Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów = Public Management Tools in the Context of Investor service : Case of Polish Municipalities / Bartłomiej MARONA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 275-286. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf. - ISSN 2084-5189
33
The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // New Educational Review. - Vol. 35, No. 1 (2014), s. 187-201. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-6729
34
Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government = Podatok na majno ta fìskalʹna nezaležnìstʹ polʹsʹkogo mìscevogo samovrâduvannâ / Michal GLUSZAK, Bartlomiej MARONA // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - No. 6(156) (2014), s. 364-373. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eco-science.net/archive/2014/APE-06-2014.zip. - ISSN 1993-6788
35
Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Bartłomiej MARONA // Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - nr 4 (42) (2014), s. 57-61. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf. - ISSN 1731-1829
36
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 171-201. - Bibliogr.
37
The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector = Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014), s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
38
Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management / Bartłomiej MARONA // Real Estate Management and Valuation [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2013), s. 43-50. - Summ.. - [odczyt: 08.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT
39
VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013), s. 72-73. - ISSN 1231-8841
40
Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010 = The Analysis of the Influence of Foreign Direct Investment on Polish Economy in 1996-2010 Using VECM Methodology / Bartłomiej MARONA, Agnieszka Bieniek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 44, nr 2 (2013), s. 333-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930. - ISSN 2080-0339
41
Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Ekonomia = Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Nr 3(24) (2013), s. 119-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-5977
42
Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 33-47. - Bibliogr.
43
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Paweł OLEKSY // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013), s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
44
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities / Bartłomiej MARONA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013), s. 241-251. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
45
Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie = Using Corporate Governance Experience to Improve Ownership Supervision in Commune / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 257-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
46
The European Portfolio Management Challenge / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
47
Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review / Pawel OLEKSY, Michał GŁUSZAK, Bartlomiej MARONA // Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2012 (2012), s. 101-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit. - ISSN 1313-2369
48
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
49
Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania = Ownership Supervision as a Condition of Rational Municipal Property Management in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 223 (2012), s. s. 77-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości : wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
50
Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie = Office and Retail Real Estate Market in Krakow - Short Term Forecast / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 80 (2012), s. 38-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
51
Program The European Portfolio Management Challenge na UEK / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 55. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
52
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012), s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
53
Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym = Rational Real Estate Management in the Context of Ownership Goals in Private and Public Sector / Bartłomiej MARONA // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012 = Efficiency as a Source of the Wealth of Nations : V International Scientific Conference, 23-25 January 2012. - (2012)15 ekranów. - Summ.
54
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA, Małgorzata UHRUSKA, Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 111-197
55
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 171-181. - ISBN 978-83-931128-7-6
56
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół / Stanisław BELNIAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna KANIA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 58-77
57
Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-592-5
58
XXIII Konferencja European Network of Housing Research / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
59
Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy = Ownership Supervision in Polish Gminas Enterprises - Suggestions for Improvement / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. - S. 79-94. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-60432-75-4
60
Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce = Malfunctional Practices in Municipal Property Management in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 223-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
61
The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
62
Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Journal of International Studies. - vol. 4, no 1 (2011), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295. - ISSN 2071-8330
63
Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future [Dokument elektroniczny]. - Toulouse: ENHR, 2011. - S. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.enhr.net/documents/2011%20France/WS08/Paper-MichalGluszakBartlomiejMarona-WS08.pdf
64
Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów = Real Estate Education at the Cracow University of Economics - Report of Survey / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011), s. 56-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
65
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings / Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011), s. 81-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
66
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce = Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 77-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189553. - ISSN 1898-6447
67
Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań = Real Estate Market in Małopolska : Report of Survey / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 62-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
68
Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC / Bartłomiej MARONA, Iwona Strzępek // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 45. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/45. - ISSN 1689-7757
69
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 24-59
70
Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce = The Scope and Goal of Ownership Supervision in Managing Local Government Real Estate in Poland / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 89-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647637. - ISSN 1898-6447
71
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi / Małgorzata UHRUSKA, Marcin SURÓWKA, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 60-92
72
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi / Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 93-126
73
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 127-151
74
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management / Bartłomiej MARONA ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001942
75
Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu = Proprietary Supervision in Municipal Real Estate Management in Polish Powiat Towns / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 17, nr 4 (2009), s. 37-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf. - ISSN 1733-2478
76
Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences / Michal GLUSZAK, Bartłomiej MARONA // KSI Transactions on Knowledge Society. - vol. 1, nr 3 (2008), s. 155-158. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf. - ISSN 1313-4787
77
Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych = Local Authority Supervision of Organisational Units Operating on the Basis of the Commercial Companies' Code / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163208343. - ISSN 1898-6447
78
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd = Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 93-102. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158023493. - ISSN 1898-6447
79
Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego = Revenues From Real Estate in Local Governance Budget - Prospects for Their Increasing / Bartłomiej MARONA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007), s. 258-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
80
Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna / Bartłomiej MARONA, Barbara Wojnar // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 61 (2007), s. 30-33. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
81
Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. - S. 40-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-227-2778-5
82
Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko = Land Acquisition in Land-Deweloping Process : Legal Problems, Risk and Real Estate Value / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens. - Warszawa: Urbanista, 2007. - (Biblioteka "Urbanisty" ; 11). - S. 146-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89649-16-4
83
Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości = Municipal Financial Management - Gmina's Real Estate Revenues Example / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 2 (2007), s. 589-601. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
84
System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich = The Property Taxation System in Poland Compared to Solutions Applied in Selected European Countries / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111129665. - ISSN 0208-7944
85
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata / Bartłomiej MARONA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 323-333. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
86
Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin = Efficiency of Managing Real Estate in the Context of Local Government Revenues / Bartłomiej MARONA // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz. - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Przedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486 ; t. 7, z. 1A). - S. 324-332. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-03-9
87
Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 57-58 (2006), s. 9-15. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
88
Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego = Municipal Real Estate Management Issues : the Problem of Corporate Governance / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 199-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
89
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie / red. H. Henzel. - Katowice : Ustroń: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - S. 125-135. - Bibliogr.
90
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [on-line] / Adam NALEPKA, Bartlomiej MARONA, Agnieszka MALKOWSKA // W: Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line]. - b.m.: b.w., 2005. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261
91
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005. - S. 144-167. - [odczyt: 28.03.2012]. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf
92
Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach = Restructuring Wealth in Privatised Businesses / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005), s. 131-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557397. - ISSN 0208-7944
93
Property Tax System in Poland - a Question of Reform? / Bartłomiej MARONA, Michal GLUSZAK // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - S. 151-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2276-6
94
Foreigners on the Polish Agricultural Land Market / Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. - S. 157-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2111-5
95
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
96
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Marona B., Głuszak M., (2022), Wstęp. [W:] MARONA B., GŁUSZAK M. (red.), Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami, Warszawa : Difin, s. 15-17.
2
Marona B., Głuszak M., (2022), Zakończenie. [W:] MARONA B., GŁUSZAK M. (red.), Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami, Warszawa : Difin, s. 171-173.
3
Marona B., (2022), Laudacja na cześć Profesora Adama Nalepki z okazji jubileuszu pracy naukowo-dydaktycznej. [W:] MARONA B., GŁUSZAK M. (red.), Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami, Warszawa : Difin, s. 7-10.
4
Marona B., Głuszak M. (red.), (2022), Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami, Warszawa : Difin, 173 s.
5
Tomal M., Marona B., (2021), The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Private Rental Housing Market in Poland : What Do Experts Say and What Do Actual Data Show?, "Critical Housing Analysis", vol. 8, iss. 1, s. 24-35; http://www.housing-critical.com/home-page-1/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-priv
6
Głuszak M., Małkowska A., Marona B., (2021), Green Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification, "Energies", vol. 14, iss. 7, s. 1-12; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1971/htm
7
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2021), Spatial Diversification of Property Tax Policy - Searching for Yardstick Competition in Polish Metropolitan Areas, "Land Use Policy", vol. 109, s. 1-11.
8
Marona B., Tomal M., (2020), The COVID-19 Pandemic Impact upon Housing Brokers' Workflow and Their Clients' Attitude : Real Estate Market in Krakow, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 8, nr 4, s. 221-232; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1088
9
Małkowska A., Głuszak M., Marona B., Telega A., (2020), The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland, "Eastern European Economics", vol. 58, iss. 6, s. 517-535.
10
Marona B., Głuszak M., Oleksy P., Tomal M., (2020), Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 60 s.
11
Marona B., (2019), Editorial. [W:] GŁUSZAK M. (red.), World of Real Estate Journal, s. 2-3.
12
Marona B., (2019), 15th European Real Estate Society Education Seminar (Romania, Bucharest, 29-30 November 2019), "World of Real Estate Journal", nr 4 (110), s. 79-80; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/110_07.pdf
13
Marona B., (2019), Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi, "World of Real Estate Journal", nr 1(107), s. 57-61; http://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/107_07.pdf
14
Marona B., (2019), 26th Annual Conference of The European Real Estate Society (France, Cergy, 3-6 July 2019), "World of Real Estate Journal", nr 4 (110), s. 77-78; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/110_06.pdf
15
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2018), Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities, "Equilibrium", vol. 13, iss. 2, s. 265-283; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747
16
Marona B., van den Beemt-Tjeerdsma A., (2018), Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm
17
Marona B., (2018), Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 258), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 225 s.
18
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny], Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 197-208.
19
Głuszak M., Marona B., (2017), Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow, "Journal of European Real Estate Research", vol. 10, iss. 1, s. 4-16.
20
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 12 s.
21
Marona B., (2017), Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (175), s. 197-206; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf
22
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - vol. 4, nr 2. - . - 2353-883X
23
Marona B., Wilk A., (2016), Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 2, s. 51-65; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf
24
Kik I., Marona B., Nalepka A., (2016), Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 35-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886
25
Głuszak M., Marona B., (2016), Editorial. [W:] Głuszak M., Marona B. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
26
Marona B., (2016), Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities, "Real Estate Management and Valuation", vol. 24, no. 4, s. 16-22; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml
27
Kik I., (2016), Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 233 k.
28
Marona B., (2016), Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Świat Nieruchomości", nr 2(96), s. 49-53.
29
Głuszak M., Marona B., (2015), Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 5-11.
30
Marona B., (2015), XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 62-63; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf
31
Głuszak M., Marona B., (2015), Podatek katastralny: ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Warszawa : Poltext, 256 s.
32
Marona B., (2014), Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 275-286; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf
33
Marona B., Głuszak M., (2014), The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland, "New Educational Review", Vol. 35, No. 1, s. 187-201.
34
Głuszak M., Marona B., (2014), Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", No. 6(156), s. 364-373; https://eco-science.net/archive/2014/APE-06-2014.zip
35
Marona B., (2014), Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, "Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego", nr 4 (42), s. 57-61; http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf
36
Głuszak M., Marona B., (2014), Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 171-201.
37
Marona B., (2014), The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector, "Świat Nieruchomości", nr 90 (4), s. 77-82.
38
Marona B., (2013), Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management, "Real Estate Management and Valuation" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 43-50; http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT
39
Marona B., (2013), VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku), "Świat Nieruchomości", nr 83, s. 72-73.
40
Marona B., Bieniek A., (2013), Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Vol. 44, nr 2, s. 333-350; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930
41
Głuszak M., Marona B., (2013), Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury, "Ekonomia", Nr 3(24), s. 119-133.
42
Głuszak M., Marona B., (2013), Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 33-47.
43
Głuszak M., Marona B., Oleksy P., (2013), Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 86(4), s. 54-59.
44
Marona B., (2013), Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 155, s. 241-251.
45
Marona B., (2013), Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 257-269; https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf
46
Marona B., Głuszak M., (2012), The European Portfolio Management Challenge, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 68-69.
47
Oleksy P., Głuszak M., Marona B., (2012), Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review, "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", R. 2012, s. 101-108; http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit
48
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
49
Marona B., Głuszak M., (2012), Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 223, s. s. 77-94.
50
Marona B., (2012), Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 80, s. 38-43.
51
Marona B., Głuszak M., (2012), Program The European Portfolio Management Challenge na UEK, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
52
Marona B., Głuszak M., Nalepka A., (2012), Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors, "Świat Nieruchomości", nr 4(82), s. 32-37.
53
Marona B., (2012), Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym. [W:] Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012
54
Kania K., Węgrzyn J., Surówka M., Uhruska M., Zięba M., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2012), Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 111-197.
55
Marona B., Nalepka A., (2012), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 171-181.
56
Belniak S., Marona B., Kania K., (2012), Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 58-77.
57
Małkowska A., Marona B., (2012), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83, [1] s.
58
Głuszak M., Marona B., (2011), XXIII Konferencja European Network of Housing Research, "Świat Nieruchomości", nr 77, s. 68-69.
59
Marona B., Nalepka A., (2011), Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy. [W:] Szabłowski J. (red.), Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 79-94.
60
Marona B., Głuszak M., (2011), Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 223-231.
61
Marona B., Nalepka A., (2011), The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 93-107.
62
Głuszak M., Marona B., (2011), Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study, "Journal of International Studies", vol. 4, no 1, s. 89-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295
63
Głuszak M., Marona B., (2011), Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland. [W:] Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future [Dokument elektroniczny], Toulouse : ENHR, s. 1-11.
64
Marona B., Głuszak M., (2011), Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów, "Świat Nieruchomości", nr 76, s. 56-61.
65
Kania K., Marona B., (2011), Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 192, s. 81-92.
66
Marona B., (2011), Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 77-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189553
67
Marona B., (2011), Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań, "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 62-63.
68
Marona B., Strzępek I., (2010), Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/45
69
Nalepka A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 24-59.
70
Marona B., (2010), Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 89-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647637
71
Uhruska M., Surówka M., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 60-92.
72
Zięba M., Telega A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 93-126.
73
Kania K., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 127-151.
74
Marona B., (2010), Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy, Prom. Nalepka A., Kraków : , 231 k.
75
Marona B., Nalepka A., (2009), Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 17, nr 4, s. 37-43; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf
76
Głuszak M., Marona B., (2008), Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences, "KSI Transactions on Knowledge Society", vol. 1, nr 3, s. 155-158; http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf
77
Marona B., (2008), Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208343
78
Marona B., (2008), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 93-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/158023493
79
Marona B., (2007), Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1183, s. 258-269.
80
Marona B., Wojnar B., (2007), Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna, "Świat Nieruchomości", nr 61, s. 30-33.
81
Głuszak M., Marona B., (2007), Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 40-46.
82
Marona B., Głuszak M., (2007), Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko. [W:] Dziworska K., Geurts , Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Warszawa : Urbanista, s. 146-152.
83
Nalepka A., Marona B., (2007), Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 2, s. 589-601.
84
Marona B., (2006), System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/111129665
85
Marona B., (2006), Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 323-333.
86
Marona B., (2006), Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin. [W:] Dudycz T. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów (Przedsiębiorczość i Zarządzanie; t. 7, z. 1A), Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Wrocław: Akademia Ekonomiczna, s. 324-332.
87
Marona B., Nalepka A., (2006), Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 57-58, s. 9-15.
88
Nalepka A., Marona B., (2006), Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 199-213.
89
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie, Katowice : Ustroń : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 125-135.
90
Nalepka A., Marona B., Małkowska A., (2005), The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland. [W:] Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line], b.m. : b.w.
91
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 144-167.
92
Marona B., (2005), Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 131-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557397
93
Marona B., Głuszak M., (2005), Property Tax System in Poland - a Question of Reform?. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 151-154.
94
Marona B., Uhruska M., (2004), Foreigners on the Polish Agricultural Land Market. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 157-161.
95
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
96
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
97
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
98
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
99
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
100
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
101
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
1
@misc{UEK:2168365316,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami",
pages = "15-17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2022",
isbn = "978-83-8270-086-2",
}
2
@misc{UEK:2168365322,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami",
pages = "171-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2022",
isbn = "978-83-8270-086-2",
}
3
@misc{UEK:2168365312,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Laudacja na cześć Profesora Adama Nalepki z okazji jubileuszu pracy naukowo-dydaktycznej",
booktitle = "Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami",
pages = "7-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2022",
isbn = "978-83-8270-086-2",
}
4
@book{UEK:2168365310,
title = "Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2022",
isbn = "978-83-8270-086-2",
}
5
@article{UEK:2168355038,
author = "Mateusz Tomal and Bartłomiej Marona",
title = "The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Private Rental Housing Market in Poland : What Do Experts Say and What Do Actual Data Show?",
journal = "Critical Housing Analysis",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "24-35",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.13060/23362839.2021.8.1.520},
url = {http://www.housing-critical.com/home-page-1/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-the-priv},
}
6
@article{UEK:2168354682,
author = "Michał Głuszak and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona",
title = "Green Building Adoption on Office Markets in Europe : an Empirical Investigation into LEED Certification",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 7",
pages = "1-12",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14071971},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1971/htm},
}
7
@article{UEK:2168356700,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Spatial Diversification of Property Tax Policy - Searching for Yardstick Competition in Polish Metropolitan Areas",
journal = "Land Use Policy",
number = "vol. 109",
pages = "1-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105613},
url = {},
}
8
@article{UEK:2168351982,
author = "Bartłomiej Marona and Mateusz Tomal",
title = "The COVID-19 Pandemic Impact upon Housing Brokers' Workflow and Their Clients' Attitude : Real Estate Market in Krakow",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 8, 4",
pages = "221-232",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2020.080412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/1088},
}
9
@article{UEK:2168349640,
author = "Agnieszka Małkowska and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Agnieszka Telega",
title = "The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 58, iss. 6",
pages = "517-535",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2020.1798160},
url = {},
}
10
@misc{UEK:2168350190,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak and Paweł Oleksy and Mateusz Tomal",
title = "Rynek najmu nieruchomości mieszkaniowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2020",
}
11
@misc{UEK:2168351160,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Editorial",
booktitle = "World of Real Estate Journal",
number = "3 (109)",
pages = "2-3",
year = "2019",
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/SN_109all.pdf},
}
12
@misc{UEK:2168351170,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "15th European Real Estate Society Education Seminar (Romania, Bucharest, 29-30 November 2019)",
booktitle = "World of Real Estate Journal",
number = "4 (110)",
pages = "79-80",
year = "2019",
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/110_07.pdf},
}
13
@article{UEK:2168340691,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi",
journal = "World of Real Estate Journal",
number = "1(107)",
pages = "57-61",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2019.107.07},
url = {http://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/107_07.pdf},
}
14
@misc{UEK:2168351166,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "26th Annual Conference of The European Real Estate Society (France, Cergy, 3-6 July 2019)",
booktitle = "World of Real Estate Journal",
number = "4 (110)",
pages = "77-78",
year = "2019",
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/110_06.pdf},
}
15
@article{UEK:2168326997,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 13, iss. 2",
pages = "265-283",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/eq.2018.014},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747},
}
16
@article{UEK:2168329161,
author = "Bartłomiej Marona and Annette van den Beemt-Tjeerdsma",
title = "Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-15",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su10114291},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm},
}
17
@book{UEK:2168330309,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-770-7",
}
18
@inbook{UEK:2168316845,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods",
pages = "197-208",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2017",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-08-5",
}
19
@article{UEK:2168313037,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow",
journal = "Journal of European Real Estate Research",
number = "vol. 10, iss. 1",
pages = "4-16",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/JERER-01-2016-0006},
url = {},
}
20
@book{UEK:2168314555,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2017",
url = {http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf},
issn = "",
}
21
@article{UEK:2168316017,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (175)",
pages = "197-206",
year = "2017",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf},
}
22
@misc{UEK:2168307959,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/archive},
}
23
@article{UEK:2168307963,
author = "Bartłomiej Marona and Anna Wilk",
title = "Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 2",
pages = "51-65",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040205},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf},
}
24
@article{UEK:2168312511,
author = "Iwona Kik and Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "35-49",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0803},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886},
}
25
@misc{UEK:2168307961,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Editorial",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 2",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040201},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/188/pdf},
}
26
@article{UEK:2168313035,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "16-22",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/remav-2016-0026},
url = {https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml},
}
27
@unpublished{UEK:2168315403,
author = "Iwona Kik",
title = "Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003257},
}
28
@article{UEK:2168309487,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2(96)",
pages = "49-53",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.96.07},
url = {},
}
29
@article{UEK:2168295439,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "5-11",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.01},
url = {},
}
30
@misc{UEK:2168302601,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "62-63",
year = "2015",
url = {http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf},
}
31
@book{UEK:2168291853,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-497-8",
}
32
@article{UEK:2168291633,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "275-286",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf},
}
33
@article{UEK:2168287021,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland",
journal = "New Educational Review",
number = "Vol. 35, No. 1",
pages = "187-201",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168287029,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government",
journal = "Aktual'ní Problemi Ekonomìki",
number = "No. 6(156)",
pages = "364-373",
year = "2014",
url = {https://eco-science.net/archive/2014/APE-06-2014.zip},
}
35
@article{UEK:2168295951,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
journal = "Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego",
number = "4 (42)",
pages = "57-61",
year = "2014",
url = {http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf},
}
36
@unpublished{UEK:2168303549,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "171-201",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168290263,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "90 (4)",
pages = "77-82",
year = "2014",
}
38
@article{UEK:2168261834,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "43-50",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2013-0025},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT},
}
39
@misc{UEK:2168264048,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "83",
pages = "72-73",
year = "2013",
}
40
@article{UEK:2168286929,
author = "Bartłomiej Marona and Agnieszka Bieniek",
title = "Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "333-350",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.022},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930},
}
41
@article{UEK:2168286925,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury",
journal = "Ekonomia",
number = "Nr 3(24)",
pages = "119-133",
year = "2013",
}
42
@unpublished{UEK:2168286787,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "33-47",
year = "2013",
}
43
@article{UEK:2168266906,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Paweł Oleksy",
title = "Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "86(4)",
pages = "54-59",
year = "2013",
}
44
@article{UEK:2168265260,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "155",
pages = "241-251",
adress = "",
year = "2013",
}
45
@article{UEK:2168286095,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "257-269",
year = "2013",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf},
}
46
@misc{UEK:2168228958,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "The European Portfolio Management Challenge",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "79",
pages = "68-69",
year = "2012",
}
47
@article{UEK:2168266832,
author = "Paweł Oleksy and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review",
journal = "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost",
number = "R. 2012",
pages = "101-108",
year = "2012",
url = {http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit},
}
48
@unpublished{UEK:2168306667,
author = "Małgorzata Zięba and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak and Joanna Węgrzyn",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
49
@article{UEK:2168247676,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "223",
pages = "s. 77-94",
adress = "",
year = "2012",
}
50
@article{UEK:2168229592,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "80",
pages = "38-43",
year = "2012",
}
51
@misc{UEK:2168344458,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Program The European Portfolio Management Challenge na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "55",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec},
}
52
@article{UEK:2168263824,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak and Adam Nalepka",
title = "Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4(82)",
pages = "32-37",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168286999,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym",
booktitle = "Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012",
pages = "",
year = "2012",
url = {},
}
54
@unpublished{UEK:2168306669,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka and Małgorzata Uhruska and Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "111-197",
year = "2012",
}
55
@inbook{UEK:2168235700,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy",
booktitle = "Strategie rozwoju organizacji",
pages = "171-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-7-6",
}
56
@unpublished{UEK:2168273770,
author = "Stanisław Belniak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Kania",
title = "Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "58-77",
year = "2012",
}
57
@book{UEK:2168244900,
author = "Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona",
title = "Podstawy gospodarowania nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-592-5",
}
58
@misc{UEK:2168222766,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "XXIII Konferencja European Network of Housing Research",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "77",
pages = "68-69",
year = "2011",
}
59
@inbook{UEK:2168234828,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy",
booktitle = "Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych",
pages = "79-94",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania",
year = "2011",
isbn = "978-83-60432-75-4",
}
60
@inbook{UEK:2168220274,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "223-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
61
@inbook{UEK:2166536360,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "93-107",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
62
@article{UEK:2168235054,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study",
journal = "Journal of International Studies",
number = "vol. 4, no 1",
pages = "89-97",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2011/4-1/9},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295},
}
63
@inbook{UEK:2168290183,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland",
booktitle = "Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future",
pages = "1-11",
adress = "Toulouse",
publisher = "ENHR",
year = "2011",
url = {https://www.enhr.net/documents/2011%20France/WS08/Paper-MichalGluszakBartlomiejMarona-WS08.pdf},
}
64
@article{UEK:2168219930,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "76",
pages = "56-61",
year = "2011",
}
65
@article{UEK:2168234262,
author = "Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona",
title = "Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "192",
pages = "81-92",
adress = "",
year = "2011",
}
66
@article{UEK:2168219810,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "850",
pages = "77-91",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189553},
}
67
@article{UEK:2168223150,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "78",
pages = "62-63",
year = "2011",
}
68
@misc{UEK:2168346774,
author = "Bartlomiej Marona and Iwona Strzępek",
title = "Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "45",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/45},
}
69
@unpublished{UEK:2168306197,
author = "Adam Nalepka and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "24-59",
year = "2010",
}
70
@article{UEK:53136,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "89-99",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647637},
}
71
@unpublished{UEK:2168306233,
author = "Małgorzata Uhruska and Marcin Surówka and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "60-92",
year = "2010",
}
72
@unpublished{UEK:2168306485,
author = "Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "93-126",
year = "2010",
}
73
@unpublished{UEK:2168306487,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "127-151",
year = "2010",
}
74
@unpublished{UEK:52345,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001942},
}
75
@article{UEK:2161769107,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 17, 4",
pages = "37-43",
year = "2009",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf},
}
76
@article{UEK:2168266478,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences",
journal = "KSI Transactions on Knowledge Society",
number = "vol. 1, 3",
pages = "155-158",
year = "2008",
url = {http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf},
}
77
@article{UEK:50157,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "81-96",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163208343},
}
78
@article{UEK:50127,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "93-102",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158023493},
}
79
@article{UEK:53240,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1183",
pages = "258-269",
adress = "",
year = "2007",
}
80
@article{UEK:2166656107,
author = "Bartłomiej Marona and Barbara Wojnar",
title = "Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "61",
pages = "30-33",
year = "2007",
}
81
@inbook{UEK:2168266476,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "40-46",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2007",
isbn = "978-80-227-2778-5",
}
82
@inbook{UEK:2166523754,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko",
booktitle = "Strategie inwestowania w nieruchomości",
pages = "146-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urbanista",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-89649-16-4",
}
83
@article{UEK:51193,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona",
title = "Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 2",
pages = "589-601",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
84
@article{UEK:52925,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "115-128",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111129665},
}
85
@inbook{UEK:2166339500,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "323-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
86
@inbook{UEK:2166113877,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin",
booktitle = "Efektywność źródłem bogactwa narodów",
pages = "324-332",
adress = "Łódź; Wrocław",
publisher = "Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "1733-2486",
isbn = "978-83-60230-03-9",
}
87
@article{UEK:2166644555,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "57-58",
pages = "9-15",
year = "2006",
}
88
@inbook{UEK:2168244490,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona",
title = "Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego",
booktitle = "Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym",
pages = "199-213",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2006",
isbn = "83-7171-932-9",
}
89
@inbook{UEK:2168320123,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie",
pages = "125-135",
adress = "Katowice : Ustroń",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
}
90
@misc{UEK:2168316163,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona and Agnieszka Małkowska",
title = "The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland",
booktitle = "Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society",
pages = "",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.15396/eres2005_261},
url = {https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261},
}
91
@misc{UEK:2168226407,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku",
pages = "144-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2005",
url = {https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf},
}
92
@article{UEK:52566,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "131-144",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557397},
}
93
@inbook{UEK:2168266324,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Property Tax System in Poland - a Question of Reform?",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "151-154",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2005",
isbn = "80-227-2276-6",
}
94
@inbook{UEK:2168266468,
author = "Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska",
title = "Foreigners on the Polish Agricultural Land Market",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "157-161",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2004",
isbn = "80-227-2111-5",
}
95
@unpublished{UEK:2168218446,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska",
title = "Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
96
@unpublished{UEK:2168275883,
author = "Stanisław Belniak and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Zięba and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
97
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Adam Nalepka and Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
98
@unpublished{UEK:2166533152,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
99
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
100
@unpublished{UEK:2168237558,
author = "Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
101
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID