Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7261-7266. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356406
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 5770-5778. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168355666
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Autor:
Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Macroeconomic Labor Productivity as a Tool for Measuring Economic and Social Cohesion
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7267-7274. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356408
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Autor:
Wojciech Kozioł , Michał Korbelak
Tytuł:
The Concept of a Safety Culture Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 49, nr 1 (2021) , s. 113-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by: Małopolska School of Economics in Tarnów
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168357056
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Wojciech Kozioł , Anna Wojtowicz
Tytuł:
Management Motivation System in Responsibility Centres = System motywowania kadry kierowniczej w centrach odpowiedzialności
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 47, nr 3 (2020) , s. 73-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168350694
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania wysokości płac minimalnych = Local Factors Affecting the Fair Minimum Wage
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (61) (2020) , s. 156-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168346874
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Wojciech Kozioł , Anna Mikos
Tytuł:
The Measurement of Human Capital as an Alternative Method of Job Evaluation for Purposes of Remuneration
Źródło:
Central European Journal of Operations Research. - vol. 28, iss. 2 (2020) , s. 589-599. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168336939
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Formirovanie i razvitie sistemy pokazatelej otčetnosti
Źródło:
Metodologiâ razvitiâ i formirovaniâ otčetnosti kommerčeskih organizacij v usloviâh cifrovoj transformacii / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS - Moskva: RUSAJNS, 2020, s. 241-249
ISBN:
978-5-4365-6201-8
Nr:
2168350584
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Wojciech Kozioł , Witold Zych
Tytuł:
Application of the Management Factor and Labour Productivity Index to Assess the Enterprise's Bankruptcy Risk = Wykorzystanie zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 44, nr 4 (2019) , s. 131-141. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168344346
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Wojciech Kozioł , Anna Mikos
Konferencja:
International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT) 2018, Athenian Riviera, Grecja, od 2018-10-17 do 2018-10-22
Tytuł:
Comparison of Labor Productivity in Tourism and the Economy, Analysis of Selected Countries
Źródło:
Strategic Innovative Marketing and Tourism : 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018 / eds. Androniki Kavoura, Efstathios Kefallonitis, Apostolos Giovanis - Cham: Springer, 2019, s. 1047-1056. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-030-12452-6 ; 978-3-030-12453-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340797
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Wzrost produktywności pracy - kierunek przemian systemowych gospodarki polskiej
Źródło:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 27-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168341369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
The 13th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2019-09-05 do 2019-09-07
Tytuł:
Analysis of the Structure and Dynamics of Labor Productivity on the Example of Visegrad Group Countries
Źródło:
The 13th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Libuše Macáková: Melandrium, 2019, s. 804-813. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87990-18-6
Nr:
2168352834
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Konferencja:
The 12th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2018-09-06 do 2018-09-08
Tytuł:
Analysis of the Dynamics and Regional Dispersion of Labor Productivity as an Alternative Method of Measuring Economic and Social Cohesion on the Example of the Visegrad Group
Źródło:
The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Libuše Macáková: Melandrium, 2018, s. 901-910. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87990-14-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168329957
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej w kraju = Labour Productivity as a Measure of Economic and Social Cohesion
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (55) (2018) , s. 257-269. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328389
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA), Praga, Czechy, od 2017-05-26 do 2017-05-26
Tytuł:
The Concept of Measurement and Reporting of Human Capital
Źródło:
The Impact of Globalization on International Finance and Accounting / ed. David Procházka - Cham: Springer, 2018, s. 311-318. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-68761-2 ; 978-3-319-68762-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168321877
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Produktywność pracy w Polsce w przekroju województw = Labor Productivity in Poland in the Regional Breakdown
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (52) (2017) , s. 95-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321083
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Labour Productivity in Regions, the Case of the Croatian Economy = Produktivnost rada u regiji - slučaj hrvatske ekonomije
Źródło:
Oeconomicus. - no. 6 (2017) , s. 8-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168323655
artykuł w czasopiśmie
18

Konferencja:
4th International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM), Mykonos, Grecja, od 2015-09-24 do 2015-09-27
Tytuł:
Reporting of Human Capital as One of the Corporate Social Responsibility Areas
Źródło:
Strategic Innovative Marketing / eds. Androniki Kavoura, Damianos P. Sakas, Petros Tomaras - Cham: Springer, 2017, s. 425-431. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-33863-7 ; 978-3-319-33865-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168323651
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Numer:
t. 29, nr 1
Redaktor:
Redaktor tematyczny:
, Śliwa Renata
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Tryb dostępu:
Nr:
2168306891
redakcja czasopisma/serii
20

Tytuł:
Human Capital Reporting as a Source of Reliable Information for Marketing Communication Process in a Socially Responsible Company
Źródło:
International Journal of Strategic Innovative Marketing. - vol. 3, iss. 2 (2016) , s. 28-40. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168311735
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w Polsce w latach 2004-2014 = Structure of Knowledge in the Society as a Determinant of Fair Labour Income Inequalities in Poland in 2004-2014
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 293 (2016) , s. 37-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311737
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Ocena wysokości płac nauczycieli w Polsce w kontekście modelu kapitału ludzkiego = Assessment of the Wage of Teachers in Poland in Context of the Model of Human Capital
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 258 (2016) , s. 41-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307305
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
7R Solution : zahamować odpływ pracowników
Źródło:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska] - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 22-25
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303853
rozdział w podręczniku
24

Tytuł:
Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego : An Alternative Model of Measuring Human Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 32, nr 105 (2015) , s. 103-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300919
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Partner Misiek i Wspólnicy : zaspokoić potrzeby pracowników
Źródło:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska] - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 66-69
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303867
rozdział w podręczniku
26

Autor:
Leszek Kozioł , Wojciech Kozioł , Anna Wojtowicz , Radosław Pyrek
Konferencja:
3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014), Madryt, Hiszpania, od 2014-09-01 do 2014-09-04
Tytuł:
Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015) , s. 137-145. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168311733
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
The Structure of Knowledge in Society as a Determinant of Fair Labour Income Inequalities in the Economy
Źródło:
Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka. - vip. 1 (45), t. 2 (2015) , s. 187-193. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296543
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Wojciech Kozioł , Radosław Pyrek
Konferencja:
4th International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (ICQQMEAS), Ateny, Grecja, od 2015-05-21 do 2015-05-22
Tytuł:
Use of Analytic Functions of Production in the Process of Motivation of Wages
Źródło:
Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) / ed. Christos C. Frangos - Athens: Technical Educational Institute of Athens, 2015, s. 217-222. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences)
ISBN:
978-960-98739-6-3
Nr:
2168299931
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Autor:
Leszek Kozioł , Wojciech Kozioł , Anna Wojtowicz , Radosław Pyrek
Konferencja:
3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2014), Madryt, Hiszpania, od 2014-09-01 do 2014-09-04
Tytuł:
Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015) , s. 236-243. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168311727
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Wojciech Kozioł , Wasilij Rudnicki
Tytuł:
Assessment of the Level of Management and Labour Productivity on the Basis of Accounting Report Data = Ocena poziomu zarządzania i produktywności pracy na podstawie danych sprawozdawczych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 28, nr 4 (2015) , s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301089
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Numer:
t. 28, nr 4
Redaktor:
Redaktor tematyczny:
, Śliwa Renata
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015
Opis fizyczny:
135 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Tryb dostępu:
Nr:
2168303345
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
32

Autor:
O. M. Sarahman , V. Koz'ol
Tytuł:
Funkcìonuvannâ komplaêns-kontrolû u vìtčiznânìj bankìvsʹkìj spravì = Privacy Komplayens Control in the Domestic Banking
Źródło:
Socialʹno-ekonomìčnì problemi sučasnogo perìodu Ukraïni. - Vip. 2(112) (2015) , s. 87-90. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168304511
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Anna Mikos , Wojciech Kozioł , Paweł Bełzowski
Tytuł:
Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa = The Impact of Cooperation Wwithin the Framework of Alliances Knowledge on the Ability of Innovative Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 137-147. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168285493
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Leszek Kozioł , Wojciech Kozioł , Anna Wójtowicz , Radosław Pyrek
Konferencja:
2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2013), Praga, Czechy, od 2013-09-13 do 2013-09-17
Tytuł:
An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014) , s. 551-558. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168289235
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Radosław Pyrek , Anna Mikos , Wojciech Kozioł
Konferencja:
5 Međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja", Zadar, Chorwacja, od 2014-09-17 do 2014-09-20
Tytuł:
An Integrated Approach to Implementation Flexicurity Model
Źródło:
Zbornik Radova = Book of proceedings. - 5 (2014) , s. 769-777. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168299801
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej = Identification of the Economic Factors Affecting the Population Dynamics
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 240-252. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282877
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej = Identification of the Economic Factors Affecting the Population Dynamics
Źródło:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2014, s. [19]-[31]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303293
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń
Źródło:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 156-194. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280991
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Leszek Kozioł , Wojciech Kozioł , Anna Wójtowicz , Radosław Pyrek
Konferencja:
2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM 2013), Praga, Czechy, od 2013-09-13 do 2013-09-17
Tytuł:
Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014) , s. 324-329. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168289233
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zarys metody wyodrębniania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy na podstawie teorii kapitału ludzkiego = An Outline of Methodology of Extraction Surplus and Shortage Occupations on Labor Markets Based on the Theory of Human Capital
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 197 (2014) , s. 89-98. - Tytuł numeru: Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy - wybrane problemy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293921
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego = Minimum Wages in Context of Human Capital Theory
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279007
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego = Pension System Compatible with the Human Capital Model
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 88-98. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271076
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 106-117. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276745
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive
Adres wydawniczy:
Kiev: Kondor-Izdatel'stvo, 2012
Opis fizyczny:
238, [1] s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-351-370-6
Nr:
2168329189
monografia
45

Konferencja:
IV Konferencja naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy", Targanice, Polska, od 2012-09-24 do 2012-09-26
Tytuł:
Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego
Źródło:
Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012, s. 7-8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168336849
varia
46

Tytuł:
Elementy motywacji płacowej oparte na systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
Źródło:
Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011) , s. 198-204. - Rez., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Ekonomìčnì nauki)
Nr:
2168221698
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego = Economic Constant in Context of Human Capital Accounting
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011) , s. 252-260. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227406
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Rodzinne gospodarstwo domowe jako miejsce tworzenia kapitału ludzkiego
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 63-73 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270826
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Human Capital Dynamics : Essence and Determinants = Istota i determinanty dynamiki kapitału ludzkiego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 17, nr 1 (2011) , s. 121-137. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168220722
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Rozwój rachunku kapitału ludzkiego
Źródło:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 47-81
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168228196
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty procesu edukacji = Economic Aspects of the Education Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 18, nr 1 (2011) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Prace z zakresu oświaty i wychowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168229272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Rozwój rachunkowości kapitału ludzkiego
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA2010, s. [43]-[74]
Sygnatura:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280585
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Autor:
T. Davidûk , Wojciech Kozioł , L. Napadovskaâ , I. Orlov
Tytuł:
Formirovanie postoânnoj zarabotnoj platy na osnove učeta čelovečeskogo kapitala
Źródło:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 106-147
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165097180
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
251 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-156
Nr:
51660
doktorat
55

Tytuł:
Kształtowanie krajowych stosunków zatrudnienia (relacji płac) na podstawie modelu kapitału ludzkiego = The Formation of National Collective Bargaining Based on the Model of Human Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53116
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego = Human and Intellectual Capital as a Foundation of Base Salaries of Academic Teachers
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 280-290. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Identyfikacja stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu i estymacja jej rozmiaru
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 50-72
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2168306603
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 73-100
ISBN:
978-83-7252-500-0
Nr:
2165744295
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 50-73
Sygnatura:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233174
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału intelektualnego i ludzkiego
Źródło:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki2009, s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2165794795
varia
61

Tytuł:
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce = The Structure of Knowledge in Society as a Determinant of Fair Wage Inequalities in the Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50042
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Wykorzystanie modelu kapitału ludzkiego do koordynacji krajowych stosunków zatrudnienia = Human Capital Model in Process of Coordinating National Labour Relations
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 14 (2009) , s. 361-375. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50489
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego
Źródło:
Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 74-101
Sygnatura:
NP-1290/1/Magazyn
Nr:
2168233178
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
General Accounting Theory
Źródło:
Kurier UEK2008. - nr 7 (23), s. 19. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168347946
varia
65

Tytuł:
Efektywność procesów koordynacji krajowego systemu wynagradzania w świetle teorii płacy motywującej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 155-169 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278219
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Autor:
L. V. Napadovs'ka , N. M. Golovaj , V. Koz'ol , Â. Barburskì
Tytuł:
Osoblivostì oblìku lûds'kogo ta ìtelektual'nogo kapìtalu
Źródło:
Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / za zag. red. L. V. Napadovs'koï - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008, s. 333-408. - Autorzy tworzyli bądź współtworzyli poszczególne podrozdziały - Bibliogr.
ISBN:
966-929-356-0
Nr:
2166718142
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce = Structure of Education as a Main Determinant of Fair Salary Inequalities
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008) , s. 321-336. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
50635
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Wpływ wiedzy i doświadczenia na wynagrodzenie = The Influence of Knowledge and Experience on Remunerations
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007) , s. 529-539. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166478411
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej = Use of the Analytical Production Function in the Process of Wage Incentives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50914
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Rola naturalnej stopy zwrotu z kapitału w zapewnieniu równowagi ekonomicznej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 133-144 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272742
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Wynagrodzenie rzeczywiste a płaca wynikająca z wartości kapitału ludzkiego : analiza na przykładzie płac lekarzy
Źródło:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 173-182
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2166132750
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Zarys audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych = An Outline of Internal Auditing in Public Entities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52649
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 153-167 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218500
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Nêparametričêskaâ funkciâ proizvodstva v ocenkê upravlêniâ i v formirovanii dênêžnych prêmij
Źródło:
Fìnansi, oblìk i audit - Kiïv: Kiïvskij nacìonalnij ekonomičnij unìversitet, 2006, s. 16-31. - Soderž - Bibliogr.
Seria:
(Zbìrnik Naukovih Prac. Spêcìalnij vipusk)
ISBN:
966-574-848-3
Nr:
2168328531
rozdział w monografii
75

Tytuł:
Rozkład wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce
Źródło:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 121-134 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286611
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym = Analysis of Minimal Wages in International Context
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006) , s. 511-518. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166550953
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Systemy informatyczne wspomagające audyt = Auditing Information Systems
Źródło:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 201-211. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166187120
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Analityczna funkcja produkcji jako instrument motywowania pracowników
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2005, s. 149-158 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273218
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Analiza wysokości płac minimalnych w świetle koncepcji kapitału ludzkiego
Źródło:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 313-319. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51866
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Nowe zadania stawiane przed audytem wewnętrznym - doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem
Źródło:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 513-520 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168048734
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Badanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów informatycznych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 125-136. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273608
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Ceny transferowe jako forma rozliczeń wewnętrznych w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie = Transfer Prices as Form of In-Plant Settlements in a Decentralized Enterprise
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233398
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Rola audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 113-123 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273896
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Konferencja:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Tytuł:
Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego = Manager Contracts In Operational Controlling Abstract
Źródło:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 97-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241784
rozdział w materiałach konferencyjnych
85

Tytuł:
Wprowadzenie nowego systemu wynagradzania kadry kierowniczej
Źródło:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 124-135 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-2-6
Nr:
2168232632
rozdział w monografii
1
The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant / Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 7261-7266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-natural-science-fundamental-principles-as-the-basis-for-identification-of-economic-constant/Wstęp:
2
Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling / Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 5770-5778. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/microeconomic-wage-productivity-in-profit-and-profitability-controlling/Wstęp:
3
Macroeconomic Labor Productivity as a Tool for Measuring Economic and Social Cohesion / Wojciech KOZIOŁ // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 7267-7274. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/macroeconomic-labor-productivity-as-a-tool-for-measuring-economic-and-social-cohesion/Wstęp:
4
The Concept of a Safety Culture Management System in a Company = Koncepcja systemu zarządzania kulturą bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie / Wojciech KOZIOŁ, Michał Korbelak // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 49, nr 1 (2021), s. 113-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/791/715. - ISSN 1506-2635
5
Management Motivation System in Responsibility Centres = System motywowania kadry kierowniczej w centrach odpowiedzialności / Wojciech KOZIOŁ, Anna Wojtowicz // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 47, nr 3 (2020), s. 73-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/745/695. - ISSN 1506-2635
6
Regionalne uwarunkowania wysokości płac minimalnych = Local Factors Affecting the Fair Minimum Wage / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (61) (2020), s. 156-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/d6a8ea46eb053d015fc217517a8b480b/11.pdf. - ISSN 1898-5084
7
The Measurement of Human Capital as an Alternative Method of Job Evaluation for Purposes of Remuneration / Wojciech KOZIOL, Anna Mikos // Central European Journal of Operations Research. - vol. 28, iss. 2 (2020), s. 589-599. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-019-00629-w. - ISSN 1435-246X
8
Formirovanie i razvitie sistemy pokazatelej otčetnosti / Û.L. RENKAS, V. KOŽËV // W: Metodologiâ razvitiâ i formirovaniâ otčetnosti kommerčeskih organizacij v usloviâh cifrovoj transformacii / red. N.A. Kamordžanova, Û.L. RENKAS. - Moskva: RUSAJNS, 2020. - S. 241-249. - ISBN 978-5-4365-6201-8
9
Application of the Management Factor and Labour Productivity Index to Assess the Enterprise's Bankruptcy Risk = Wykorzystanie zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością / Wojciech KOZIOŁ, Witold Zych // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 44, nr 4 (2019), s. 131-141. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/698/659. - ISSN 1506-2635
10
Comparison of Labor Productivity in Tourism and the Economy, Analysis of Selected Countries / Wojciech KOZIOŁ, Anna Mikos // W: Strategic Innovative Marketing and Tourism : 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018 / eds. Androniki Kavoura, Efstathios Kefallonitis, Apostolos Giovanis. - Cham: Springer, 2019. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 1047-1056. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-12452-6 ; 978-3-030-12453-3
11
Wzrost produktywności pracy - kierunek przemian systemowych gospodarki polskiej / Wojciech KOZIOŁ // W: Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 27-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20922-3
12
Analysis of the Structure and Dynamics of Labor Productivity on the Example of Visegrad Group Countries / Wojciech KOZIOŁ // W: The 13th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Libuše Macáková: Melandrium, 2019. - S. 804-813. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-18-6. - Pełny tekst: https://msed.vse.cz/msed_2019/article/215-Koziol-Wojciech-paper.pdf
13
Analysis of the Dynamics and Regional Dispersion of Labor Productivity as an Alternative Method of Measuring Economic and Social Cohesion on the Example of the Visegrad Group / Wojciech KOZIOŁ, Michał Kozioł // W: The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Libuše Macáková: Melandrium, 2018. - S. 901-910. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-14-8. - Pełny tekst: https://msed.vse.cz/msed_2018/article/146-Koziol-Wojciech-paper.pdf
14
Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej w kraju = Labour Productivity as a Measure of Economic and Social Cohesion / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (55) (2018), s. 257-269. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2018/10/12/885b798d8be83e217190fe798aba665e/17.pdf. - ISSN 1898-5084
15
The Concept of Measurement and Reporting of Human Capital / Wojciech KOZIOL // W: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting / ed. David Procházka. - Cham: Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 311-318. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-68761-2 ; 978-3-319-68762-9
16
Produktywność pracy w Polsce w przekroju województw = Labor Productivity in Poland in the Regional Breakdown / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (52) (2017), s. 95-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3324. - ISSN 1898-5084
17
Labour Productivity in Regions, the Case of the Croatian Economy = Produktivnost rada u regiji - slučaj hrvatske ekonomije / Wojciech KOZIOŁ // Oeconomicus. - no. 6 (2017), s. 8-17. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://bib.irb.hr/datoteka/914721.Hercigonja_Oeconomicus_No_6_Dec_2017.pdfWstęp: . - ISSN 1849-9686
18
Reporting of Human Capital as One of the Corporate Social Responsibility Areas / Wojciech KOZIOŁ // W: Strategic Innovative Marketing / eds. Androniki Kavoura, Damianos P. Sakas, Petros Tomaras. - Cham: Springer, 2017. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 425-431. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-33863-7 ; 978-3-319-33865-1
19
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 29, nr 1. - 101 s.: il.; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/view/14/ZN%2029. - ISSN 1506-2635
20
Human Capital Reporting as a Source of Reliable Information for Marketing Communication Process in a Socially Responsible Company / Wojciech KOZIOŁ // International Journal of Strategic Innovative Marketing. - vol. 3, iss. 2 (2016), s. 28-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijsim.net/index.php/papers/item/download/141_c963ae4e9e3ac26cf0a5df8fd41a5d1d
21
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w Polsce w latach 2004-2014 = Structure of Knowledge in the Society as a Determinant of Fair Labour Income Inequalities in Poland in 2004-2014 / Wojciech KOZIOŁ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 293 (2016), s. 37-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_293/03.pdf. - ISSN 2083-8611
22
Ocena wysokości płac nauczycieli w Polsce w kontekście modelu kapitału ludzkiego = Assessment of the Wage of Teachers in Poland in Context of the Model of Human Capital / Wojciech KOZIOŁ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 258 (2016), s. 41-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dlibra.sbc.katowice.pl/dlibra/docmetadata?id=226626&from=publication. - ISSN 2083-8611
23
7R Solution : zahamować odpływ pracowników / Urszula BUKOWSKA, Wojciech KOZIOŁ // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 22-25. - ISBN 978-83-7633-365-6
24
Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego : An Alternative Model of Measuring Human Capital / Wojciech KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 32, nr 105 (2015), s. 103-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/105-2015_9.pdf. - ISSN 2082-5501
25
Partner Misiek i Wspólnicy : zaspokoić potrzeby pracowników / Urszula BUKOWSKA, Wojciech KOZIOŁ // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 66-69. - ISBN 978-83-7633-365-6
26
Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015), s. 137-145. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012446/pdf?md5=5f07075546fddfc17b0eb352a1bd18a3&pid=1-s2.0-S1877042815012446-main.pdf. - ISSN 1877-0428
27
The Structure of Knowledge in Society as a Determinant of Fair Labour Income Inequalities in the Economy / Wojciech KOZIOŁ // Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka : zbìrnik naukovih prac'. - vip. 1 (45), t. 2 (2015), s. 187-193. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/2/45_2_187-193_Koziol.pdf. - ISSN 2409-6857
28
Use of Analytic Functions of Production in the Process of Motivation of Wages / Wojciech KOZIOL, Radoslaw Pyrek // W: Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) / ed. Christos C. Frangos. - Athens: Technical Educational Institute of Athens, 2015. - (International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, ISSN 1791-8499). - S. 217-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-960-98739-6-3
29
Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 175 (2015), s. 236-243. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012562/pdf?md5=922a7b40431908e4ed17c17807df518d&pid=1-s2.0-S1877042815012562-main.pdf. - ISSN 1877-0428
30
Assessment of the Level of Management and Labour Productivity on the Basis of Accounting Report Data = Ocena poziomu zarządzania i produktywności pracy na podstawie danych sprawozdawczych / Wojciech KOZIOŁ, Wasilij Rudnicki // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - t. 28, nr 4 (2015), s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/154/136. - ISSN 1506-2635
31
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 28, nr 4. - 135 s.: il.; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/view/17/ZN%2028. - ISSN 1506-2635
32
Funkcìonuvannâ komplaêns-kontrolû u vìtčiznânìj bankìvsʹkìj spravì = Privacy Komplayens Control in the Domestic Banking / O. M. Sarahman, V. KOZ'OL // Socialʹno-ekonomìčnì problemi sučasnogo perìodu Ukraïni. - Vip. 2(112) (2015), s. 87-90. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_2_22. - ISSN 2071-4653
33
Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa = The Impact of Cooperation Wwithin the Framework of Alliances Knowledge on the Ability of Innovative Companies / Anna Mikos, Wojciech KOZIOŁ, Paweł Bełzowski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014), s. 137-147. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/288/265. - ISSN 1506-2635
34
An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wójtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014), s. 551-558. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039822/pdf?md5=a17dc02d86ccfd053dffad2e9f31a741&pid=1-s2.0-S1877042814039822-main.pdf. - ISSN 1877-0428
35
An Integrated Approach to Implementation Flexicurity Model / Radoslaw Pyrek, Anna Mikos, Wojciech KOZIOL // Zbornik Radova = Book of proceedings. - 5 (2014), s. 769-777. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1848-5731
36
Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej = Identification of the Economic Factors Affecting the Population Dynamics / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 240-252. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/084b1f3dccddc7a36e51e51af44fb7b5/18%20Kozio%C5%82%20W..pdf. - ISSN 1898-5084
37
Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej = Identification of the Economic Factors Affecting the Population Dynamics / Wojciech KOZIOŁ // W: Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - ([2014]), s. [19]-[31]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
38
Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń / Wojciech KOZIOŁ // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 156-194. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
39
Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ, Anna Wójtowicz, Radosław Pyrek // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 148 (2014), s. 324-329. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039536/pdf?md5=8213b04f17ff4dfe66ffe721146b0195&pid=1-s2.0-S1877042814039536-main.pdf. - ISSN 1877-0428
40
Zarys metody wyodrębniania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy na podstawie teorii kapitału ludzkiego = An Outline of Methodology of Extraction Surplus and Shortage Occupations on Labor Markets Based on the Theory of Human Capital / Wojciech KOZIOŁ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 197 (2014), s. 89-98. - Summ.. - Tytuł numeru: Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy - wybrane problemy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=135015&from=publication. - ISSN 2083-8611
41
Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego = Minimum Wages in Context of Human Capital Theory / Wojciech KOZIOŁ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013), s. 63-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90782&from=publication. - ISSN 2083-8611
42
System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego = Pension System Compatible with the Human Capital Model / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 88-98. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/1e4ab0693237482784adf8a86d138938/9.pdf. - ISSN 1898-5084
43
System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 106-117. - Streszcz. - Bibliogr.
44
Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive / Mečislav DOBIÂ, Âcek BARBURSKI, Ireneuš GUROVSKI, Vojčeh KOŽЁV, Bartoš KURÈK, Ûrij RENKAS. - Kiev : Kondor-Izdatel'stvo, 2012. - 238, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-351-370-6
45
Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - S. 7-8. - Dostępne tylko streszczenie
46
Elementy motywacji płacowej oparte na systemie rachunkowości przedsiębiorstwa / Wojciech KOZIOŁ // Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - (Ekonomìčnì nauki). - vipusk 27 (2011), s. 198-204. - Rez., summ. - Bibliogr.
47
Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego = Economic Constant in Context of Human Capital Accounting / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011), s. 252-260. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/20.pdf. - ISSN 1898-5084
48
Rodzinne gospodarstwo domowe jako miejsce tworzenia kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 63-73. - Bibliogr.
49
Human Capital Dynamics : Essence and Determinants = Istota i determinanty dynamiki kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 17, nr 1 (2011), s. 121-137. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/201/181. - ISSN 1506-2635
50
Rozwój rachunku kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 47-81. - ISBN 978-83-7252-552-9
51
Ekonomiczne aspekty procesu edukacji = Economic Aspects of the Education Process / Wojciech KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 18, nr 1 (2011), s. 187-196. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu oświaty i wychowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/325/299. - ISSN 1506-2635
52
Rozwój rachunkowości kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA. - (2010), s. [43]-[74]
53
Formirovanie postoânnoj zarabotnoj platy na osnove učeta čelovečeskogo kapitala / T., Davidûk, V. KOZIOL, L. Napadovskaâ, I. Orlov // W: Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA. - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 106-147. - ISBN 978-83-929699-4-5
54
Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji / Wojciech KOZIOŁ ; . - Kraków : , 2010. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001849
55
Kształtowanie krajowych stosunków zatrudnienia (relacji płac) na podstawie modelu kapitału ludzkiego = The Formation of National Collective Bargaining Based on the Model of Human Capital / Wojciech KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170627028. - ISSN 1898-6447
56
Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego = Human and Intellectual Capital as a Foundation of Base Salaries of Academic Teachers / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 280-290. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/22.pdf. - ISSN 1898-5084
57
Identyfikacja stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu i estymacja jej rozmiaru / Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 50-72. - ISBN 978-83-7252-500-0
58
Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 73-100. - ISBN 978-83-7252-500-0
59
Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru / Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 50-73
60
Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału intelektualnego i ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki : streszczenia referatów. - ([2009]), s. 10. - Dostępne tylko streszczenie
61
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce = The Structure of Knowledge in Society as a Determinant of Fair Wage Inequalities in the Economy / Wojciech KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163969693. - ISSN 1898-6447
62
Wykorzystanie modelu kapitału ludzkiego do koordynacji krajowych stosunków zatrudnienia = Human Capital Model in Process of Coordinating National Labour Relations / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 14 (2009), s. 361-375. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/29.pdf. - ISSN 1898-5084
63
Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 74-101
64
General Accounting Theory / Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ // Kurier UEK. - nr 7 (23) (2008), s. 19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008. - ISSN 1689-7757
65
Efektywność procesów koordynacji krajowego systemu wynagradzania w świetle teorii płacy motywującej / Wojciech KOZIOŁ // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 155-169. - Bibliogr.
66
Osoblivostì oblìku lûds'kogo ta ìtelektual'nogo kapìtalu / L. V. Napadovs'ka, N. M. Golovaj, V. KOZ'OL, Â. BARBURSKÌ // W: Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ / za zag. red. L. V. Napadovs'koï. - Kiïv: Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, 2008. - S. 333-408. - Autorzy tworzyli bądź współtworzyli poszczególne podrozdziały. - Bibliogr. - ISBN 966-929-356-0
67
Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce = Structure of Education as a Main Determinant of Fair Salary Inequalities / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 321-336. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/26.pdf. - ISSN 1898-5084
68
Wpływ wiedzy i doświadczenia na wynagrodzenie = The Influence of Knowledge and Experience on Remunerations / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007), s. 529-539. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/37.pdf. - ISSN 1898-5084
69
Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej = Use of the Analytical Production Function in the Process of Wage Incentives / Wojciech KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762095. - ISSN 1898-6447
70
Rola naturalnej stopy zwrotu z kapitału w zapewnieniu równowagi ekonomicznej / Wojciech KOZIOŁ // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 133-144. - Bibliogr.
71
Wynagrodzenie rzeczywiste a płaca wynikająca z wartości kapitału ludzkiego : analiza na przykładzie płac lekarzy / Wojciech KOZIOŁ // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 173-182. - ISBN 978-83-7246-839-0
72
Zarys audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych = An Outline of Internal Auditing in Public Entities / Wojciech KOZIOŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105945487. - ISSN 0208-7944
73
An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 153-167. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
74
Nêparametričêskaâ funkciâ proizvodstva v ocenkê upravlêniâ i v formirovanii dênêžnych prêmij / Mieczysław DOBIJA, Wojciech KOZIOŁ // W: Fìnansi, oblìk i audit. - Kiïv: Kiïvskij nacìonalnij ekonomičnij unìversitet, 2006. - (Zbìrnik Naukovih Prac. Spêcìalnij vipusk). - S. 16-31. - Soderž. - Bibliogr. - ISBN 966-574-848-3
75
Rozkład wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce / Wojciech KOZIOŁ // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 121-134. - Bibliogr.
76
Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym = Analysis of Minimal Wages in International Context / Wojciech KOZIOŁ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006), s. 511-518. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/37_koziol.pdf. - ISSN 1898-5084
77
Systemy informatyczne wspomagające audyt = Auditing Information Systems / Wojciech KOZIOŁ // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 201-211. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
78
Analityczna funkcja produkcji jako instrument motywowania pracowników / Wojciech KOZIOŁ // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 149-158. - Bibliogr.
79
Analiza wysokości płac minimalnych w świetle koncepcji kapitału ludzkiego / Wojciech KOZIOŁ // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 313-319. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
80
Nowe zadania stawiane przed audytem wewnętrznym - doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem / Wojciech KOZIOŁ // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 513-520. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
81
Badanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów informatycznych / Wojciech KOZIOŁ // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 125-136. - Streszcz. - Bibliogr.
82
Ceny transferowe jako forma rozliczeń wewnętrznych w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie = Transfer Prices as Form of In-Plant Settlements in a Decentralized Enterprise / Wojciech KOZIOŁ // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 161-170. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
83
Rola audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych / Wojciech KOZIOŁ // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 113-123. - Bibliogr.
84
Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego = Manager Contracts In Operational Controlling Abstract / Leszek KOZIOŁ, Wojciech KOZIOŁ // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 97-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
85
Wprowadzenie nowego systemu wynagradzania kadry kierowniczej / Wojciech KOZIOŁ // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 124-135. - Bibliogr. - ISBN 83-915717-2-6
1
Jędrzejczyk M., Kozioł W., Renkas J., (2021), The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7261-7266.
2
Jędrzejczyk M., Kozioł W., Renkas J., (2021), Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 5770-5778.
3
Kozioł W., (2021), Macroeconomic Labor Productivity as a Tool for Measuring Economic and Social Cohesion. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7267-7274.
4
Kozioł W., Korbelak M., (2021), The Concept of a Safety Culture Management System in a Company, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 49, nr 1, s. 113-122; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/791/715
5
Kozioł W., Wojtowicz A., (2020), Management Motivation System in Responsibility Centres, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 47, nr 3, s. 73-85; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/745/695
6
Kozioł W., (2020), Regionalne uwarunkowania wysokości płac minimalnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (61), s. 156-166; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/d6a8ea46eb053d015fc217517a8b480b/11.pdf
7
Kozioł W., Mikos A., (2020), The Measurement of Human Capital as an Alternative Method of Job Evaluation for Purposes of Remuneration, "Central European Journal of Operations Research", vol. 28, iss. 2, s. 589-599; https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-019-00629-w
8
Renkas J., Kozioł W., (2020), Formirovanie i razvitie sistemy pokazatelej otčetnosti. [W:] Kamordžanova N., Renkas Û. (red.), Metodologiâ razvitiâ i formirovaniâ otčetnosti kommerčeskih organizacij v usloviâh cifrovoj transformacii, Moskva : RUSAJNS, s. 241-249.
9
Kozioł W., Zych W., (2019), Application of the Management Factor and Labour Productivity Index to Assess the Enterprise's Bankruptcy Risk, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 44, nr 4, s. 131-141; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/698/659
10
Kozioł W., Mikos A., (2019), Comparison of Labor Productivity in Tourism and the Economy, Analysis of Selected Countries. [W:] Kavoura A., Kefallonitis E., Giovanis A. (red.), Strategic Innovative Marketing and Tourism : 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018 (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 1047-1056.
11
Kozioł W., (2019), Wzrost produktywności pracy - kierunek przemian systemowych gospodarki polskiej. [W:] WOŹNIAK , Dobija M. (red.), Gospodarka Polski 1918-2018, T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 27-67.
12
Kozioł W., (2019), Analysis of the Structure and Dynamics of Labor Productivity on the Example of Visegrad Group Countries. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 13th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, Libuše Macáková : Melandrium, s. 804-813.
13
Kozioł W., Kozioł M., (2018), Analysis of the Dynamics and Regional Dispersion of Labor Productivity as an Alternative Method of Measuring Economic and Social Cohesion on the Example of the Visegrad Group. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, Libuše Macáková : Melandrium, s. 901-910.
14
Kozioł W., (2018), Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej w kraju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (55), s. 257-269; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2018/10/12/885b798d8be83e217190fe798aba665e/17.pdf
15
Kozioł W., (2018), The Concept of Measurement and Reporting of Human Capital. [W:] Procházka D. (red.), The Impact of Globalization on International Finance and Accounting (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 311-318.
16
Kozioł W., (2017), Produktywność pracy w Polsce w przekroju województw, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (52), s. 95-105; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3324
17
Kozioł W., (2017), Labour Productivity in Regions, the Case of the Croatian Economy, "Oeconomicus", no. 6, s. 8-17.
18
Kozioł W., (2017), Reporting of Human Capital as One of the Corporate Social Responsibility Areas. [W:] Kavoura A., Sakas , Tomaras P. (red.), Strategic Innovative Marketing (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 425-431.
19
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2016. - t. 29, nr 1. - 101 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
20
Kozioł W., (2016), Human Capital Reporting as a Source of Reliable Information for Marketing Communication Process in a Socially Responsible Company, "International Journal of Strategic Innovative Marketing", vol. 3, iss. 2, s. 28-40; http://www.ijsim.net/index.php/papers/item/download/141_c963ae4e9e3ac26cf0a5df8fd41a5d1d
21
Kozioł W., (2016), Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w Polsce w latach 2004-2014, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 293, s. 37-50; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_293/03.pdf
22
Kozioł W., (2016), Ocena wysokości płac nauczycieli w Polsce w kontekście modelu kapitału ludzkiego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 258, s. 41-51; http://dlibra.sbc.katowice.pl/dlibra/docmetadata?id=226626&from=publication
23
Bukowska U., Kozioł W., (2015), 7R Solution : zahamować odpływ pracowników. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 22-25.
24
Kozioł W., (2015), Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego : An Alternative Model of Measuring Human Capital, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", vol. 32, nr 105, s. 103-112; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/105-2015_9.pdf
25
Bukowska U., Kozioł W., (2015), Partner Misiek i Wspólnicy : zaspokoić potrzeby pracowników. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 66-69.
26
Kozioł L., Kozioł W., Wojtowicz A., Pyrek R., (2015), Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 175, s. 137-145; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012446/pdf?md5=5f07075546fddfc17b0eb352a1bd18a3&pid=1-s2.0-S1877042815012446-main.pdf
27
Kozioł W., (2015), The Structure of Knowledge in Society as a Determinant of Fair Labour Income Inequalities in the Economy, "Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka", vip. 1 (45), t. 2, s. 187-193; http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/2/45_2_187-193_Koziol.pdf
28
Kozioł W., Pyrek R., (2015), Use of Analytic Functions of Production in the Process of Motivation of Wages. [W:] Frangos (red.), Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015) (International Conference: Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences), Athens : Technical Educational Institute of Athens, s. 217-222.
29
Kozioł L., Kozioł W., Wojtowicz A., Pyrek R., (2015), Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 175, s. 236-243; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012562/pdf?md5=922a7b40431908e4ed17c17807df518d&pid=1-s2.0-S1877042815012562-main.pdf
30
Kozioł W., Rudnicki W., (2015), Assessment of the Level of Management and Labour Productivity on the Basis of Accounting Report Data, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 28, nr 4, s. 97-111; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/154/136
31
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ ; red. tem. Wojciech KOZIOŁ, Renata Śliwa] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2015. - t. 28, nr 4. - 135 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-2635
32
Sarahman O., Koz'ol V., (2015), Funkcìonuvannâ komplaêns-kontrolû u vìtčiznânìj bankìvsʹkìj spravì, "Socialʹno-ekonomìčnì problemi sučasnogo perìodu Ukraïni", Vip. 2(112), s. 87-90; http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_2_22
33
Mikos A., Kozioł W., Bełzowski P., (2014), Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 24, nr 1, s. 137-147; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/288/265
34
Kozioł L., Kozioł W., Wójtowicz A., Pyrek R., (2014), An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 148, s. 551-558; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039822/pdf?md5=a17dc02d86ccfd053dffad2e9f31a741&pid=1-s2.0-S1877042814039822-main.pdf
35
Pyrek R., Mikos A., Kozioł W., (2014), An Integrated Approach to Implementation Flexicurity Model, "Zbornik Radova", 5, s. 769-777.
36
Kozioł W., (2014), Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 240-252; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/084b1f3dccddc7a36e51e51af44fb7b5/18%20Kozio%C5%82%20W..pdf
37
Kozioł W., ([2014]), Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie, s. [19]-[31].
38
Kozioł W., (2014), Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 156-194.
39
Kozioł L., Kozioł W., Wójtowicz A., Pyrek R., (2014), Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 148, s. 324-329; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039536/pdf?md5=8213b04f17ff4dfe66ffe721146b0195&pid=1-s2.0-S1877042814039536-main.pdf
40
Kozioł W., (2014), Zarys metody wyodrębniania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy na podstawie teorii kapitału ludzkiego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 197, s. 89-98; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=135015&from=publication
41
Kozioł W., (2013), Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 161, s. 63-72; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90782&from=publication
42
Kozioł W., (2013), System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 88-98; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/1e4ab0693237482784adf8a86d138938/9.pdf
43
Kozioł W., (2012), System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 106-117.
44
Dobija M., Barburski J., Górowski I., Kozioł W., Kurek B., Renkas J., (2012), Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive, Kiev : Kondor-Izdatel'stvo, 238, [1] s.
45
Kozioł W., (2012), Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego. [W:] Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 7-8.
46
Kozioł W., (2011), Elementy motywacji płacowej oparte na systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, "Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu", vipusk 27, s. 198-204.
47
Kozioł W., (2011), Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 19, s. 252-260; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/20.pdf
48
Kozioł W., (2011), Rodzinne gospodarstwo domowe jako miejsce tworzenia kapitału ludzkiego. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 63-73.
49
Kozioł W., (2011), Human Capital Dynamics : Essence and Determinants, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 17, nr 1, s. 121-137; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/201/181
50
Kozioł W., (2011), Rozwój rachunku kapitału ludzkiego. [W:] Dobija M. (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-81.
51
Kozioł W., (2011), Ekonomiczne aspekty procesu edukacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 18, nr 1, s. 187-196; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/325/299
52
Kozioł W., (2010), Rozwój rachunkowości kapitału ludzkiego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, s. [43]-[74].
53
Davidûk T., Kozioł W., Napadovskaâ L., Orlov I., (2010), Formirovanie postoânnoj zarabotnoj platy na osnove učeta čelovečeskogo kapitala. [W:] Butynec F., Dobija M. (red.), Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ, Krakov : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 106-147.
54
Kozioł W., (2010), Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, Prom. Dobija M., Kraków : , 251 k.
55
Kozioł W., (2010), Kształtowanie krajowych stosunków zatrudnienia (relacji płac) na podstawie modelu kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/170627028
56
Kozioł W., (2010), Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 280-290; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/22.pdf
57
Kozioł W., Kurek B., (2010), Identyfikacja stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu i estymacja jej rozmiaru. [W:] Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 50-72.
58
Kozioł W., (2010), Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego. [W:] Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 73-100.
59
Kozioł W., Kurek B., (2009), Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 50-73.
60
Kozioł W., ([2009]), Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału intelektualnego i ludzkiego. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki: streszczenia referatów, s. 10.
61
Kozioł W., (2009), Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 21-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/163969693
62
Kozioł W., (2009), Wykorzystanie modelu kapitału ludzkiego do koordynacji krajowych stosunków zatrudnienia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 14, s. 361-375; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/29.pdf
63
Kozioł W., (2009), Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Teoria pomiaru kapitału i zysku, T. 1, s. 74-101.
64
Kluska K., Kozioł W., (2008), General Accounting Theory, "Kurier UEK", nr 7 (23), s. 19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008
65
Kozioł W., (2008), Efektywność procesów koordynacji krajowego systemu wynagradzania w świetle teorii płacy motywującej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 155-169.
66
Napadovs'ka L., Golovaj N., Koz'ol V., Barburskì Â., (2008), Osoblivostì oblìku lûds'kogo ta ìtelektual'nogo kapìtalu. [W:] L. V. Napadovs'koï (red.), Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ, Kiïv : Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet, s. 333-408.
67
Kozioł W., (2008), Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 321-336; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/26.pdf
68
Kozioł W., (2007), Wpływ wiedzy i doświadczenia na wynagrodzenie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 10, s. 529-539; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/37.pdf
69
Kozioł W., (2007), Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 125-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762095
70
Kozioł W., (2007), Rola naturalnej stopy zwrotu z kapitału w zapewnieniu równowagi ekonomicznej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 133-144.
71
Kozioł W., (2007), Wynagrodzenie rzeczywiste a płaca wynikająca z wartości kapitału ludzkiego : analiza na przykładzie płac lekarzy. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 173-182.
72
Kozioł W., (2006), Zarys audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/105945487
73
Kozioł L., Kozioł W., (2006), An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 153-167.
74
Dobija M., Kozioł W., (2006), Nêparametričêskaâ funkciâ proizvodstva v ocenkê upravlêniâ i v formirovanii dênêžnych prêmij. [W:] Fìnansi, oblìk i audit, Kiïv : Kiïvskij nacìonalnij ekonomičnij unìversitet, s. 16-31.
75
Kozioł W., (2006), Rozkład wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 121-134.
76
Kozioł W., (2006), Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 8, s. 511-518; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/37_koziol.pdf
77
Kozioł W., (2005), Systemy informatyczne wspomagające audyt, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 201-211.
78
Kozioł W., (2005), Analityczna funkcja produkcji jako instrument motywowania pracowników. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 149-158.
79
Kozioł W., (2005), Analiza wysokości płac minimalnych w świetle koncepcji kapitału ludzkiego. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 313-319.
80
Kozioł W., (2004), Nowe zadania stawiane przed audytem wewnętrznym - doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 513-520.
81
Kozioł W., (2004), Badanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów informatycznych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 125-136.
82
Kozioł W., (2003), Ceny transferowe jako forma rozliczeń wewnętrznych w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 161-170.
83
Kozioł W., (2003), Rola audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 113-123.
84
Kozioł L., Kozioł W., (2002), Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 97-117.
85
Kozioł W., (2002), Wprowadzenie nowego systemu wynagradzania kadry kierowniczej. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 2, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 124-135.
1
@inbook{UEK:2168356406,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Wojciech Kozioł and Jurij Renkas",
title = "The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "7261-7266",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
2
@inbook{UEK:2168355666,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Wojciech Kozioł and Jurij Renkas",
title = "Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "5770-5778",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@inbook{UEK:2168356408,
author = "Wojciech Kozioł and and ",
title = "Macroeconomic Labor Productivity as a Tool for Measuring Economic and Social Cohesion",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "7267-7274",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@article{UEK:2168357056,
author = "Wojciech Kozioł and Michał Korbelak",
title = "The Concept of a Safety Culture Management System in a Company",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 49, 1",
pages = "113-122",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.113122},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/791/715},
}
5
@article{UEK:2168350694,
author = "Wojciech Kozioł and Anna Wojtowicz",
title = "Management Motivation System in Responsibility Centres",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 47, 3",
pages = "73-85",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.6779},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/745/695},
}
6
@article{UEK:2168346874,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Regionalne uwarunkowania wysokości płac minimalnych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (61)",
pages = "156-166",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.11},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/4/21/d6a8ea46eb053d015fc217517a8b480b/11.pdf},
}
7
@article{UEK:2168336939,
author = "Wojciech Kozioł and Anna Mikos",
title = "The Measurement of Human Capital as an Alternative Method of Job Evaluation for Purposes of Remuneration",
journal = "Central European Journal of Operations Research",
number = "vol. 28, iss. 2",
pages = "589-599",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s10100-019-00629-w},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-019-00629-w},
}
8
@inbook{UEK:2168350584,
author = "Jurij L. Renkas and Wojciech Kozioł",
title = "Formirovanie i razvitie sistemy pokazatelej otčetnosti",
booktitle = "Metodologiâ razvitiâ i formirovaniâ otčetnosti kommerčeskih organizacij v usloviâh cifrovoj transformacii",
pages = "241-249",
adress = "Moskva",
publisher = "RUSAJNS",
year = "2020",
isbn = "978-5-4365-6201-8",
}
9
@article{UEK:2168344346,
author = "Wojciech Kozioł and Witold Zych",
title = "Application of the Management Factor and Labour Productivity Index to Assess the Enterprise's Bankruptcy Risk",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 44, 4",
pages = "131-141",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.131141},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/698/659},
}
10
@inbook{UEK:2168340797,
author = "Wojciech Kozioł and Anna Mikos",
title = "Comparison of Labor Productivity in Tourism and the Economy, Analysis of Selected Countries",
booktitle = "Strategic Innovative Marketing and Tourism : 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018",
pages = "1047-1056",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-12453-3_121},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-030-12452-6 ; 978-3-030-12453-3",
}
11
@inbook{UEK:2168341369,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Wzrost produktywności pracy - kierunek przemian systemowych gospodarki polskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy",
pages = "27-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20922-3",
}
12
@inbook{UEK:2168352834,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Analysis of the Structure and Dynamics of Labor Productivity on the Example of Visegrad Group Countries",
booktitle = "The 13th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings",
pages = "804-813",
adress = "Libuše Macáková",
publisher = "Melandrium",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18267/pr.2019.los.186.80},
url = {https://msed.vse.cz/msed_2019/article/215-Koziol-Wojciech-paper.pdf},
isbn = "978-80-87990-18-6",
}
13
@inbook{UEK:2168329957,
author = "Wojciech Kozioł and Michał Kozioł",
title = "Analysis of the Dynamics and Regional Dispersion of Labor Productivity as an Alternative Method of Measuring Economic and Social Cohesion on the Example of the Visegrad Group",
booktitle = "The 12th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings",
pages = "901-910",
adress = "Libuše Macáková",
publisher = "Melandrium",
year = "2018",
url = {https://msed.vse.cz/msed_2018/article/146-Koziol-Wojciech-paper.pdf},
isbn = "978-80-87990-14-8",
}
14
@article{UEK:2168328389,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Produktywność pracy jako miernik spójności ekonomicznej i społecznej w kraju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (55)",
pages = "257-269",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.3.17},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2018/10/12/885b798d8be83e217190fe798aba665e/17.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168321877,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "The Concept of Measurement and Reporting of Human Capital",
booktitle = "The Impact of Globalization on International Finance and Accounting",
pages = "311-318",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-68762-9_33},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-68761-2 ; 978-3-319-68762-9",
}
16
@article{UEK:2168321083,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Produktywność pracy w Polsce w przekroju województw",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (52)",
pages = "95-105",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.6},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3324},
}
17
@article{UEK:2168323655,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Labour Productivity in Regions, the Case of the Croatian Economy",
journal = "Oeconomicus",
number = "no. 6",
pages = "8-17",
year = "2017",
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168323651,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Reporting of Human Capital as One of the Corporate Social Responsibility Areas",
booktitle = "Strategic Innovative Marketing",
pages = "425-431",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33865-1_53},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-33863-7 ; 978-3-319-33865-1",
}
19
@misc{UEK:2168306891,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
editor = Kozioł Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2016",
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/view/14/ZN%2029},
}
20
@article{UEK:2168311735,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Human Capital Reporting as a Source of Reliable Information for Marketing Communication Process in a Socially Responsible Company",
journal = "International Journal of Strategic Innovative Marketing",
number = "vol. 3, iss. 2",
pages = "28-40",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15556/IJSIM.03.02.003},
url = {http://www.ijsim.net/index.php/papers/item/download/141_c963ae4e9e3ac26cf0a5df8fd41a5d1d},
}
21
@article{UEK:2168311737,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w Polsce w latach 2004-2014",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "293",
pages = "37-50",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_293/03.pdf},
}
22
@article{UEK:2168307305,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Ocena wysokości płac nauczycieli w Polsce w kontekście modelu kapitału ludzkiego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "258",
pages = "41-51",
year = "2016",
url = {http://dlibra.sbc.katowice.pl/dlibra/docmetadata?id=226626&from=publication},
}
23
@inbook{UEK:2168303853,
author = "Urszula Bukowska and Wojciech Kozioł",
title = "7R Solution : zahamować odpływ pracowników",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "22-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
24
@article{UEK:2168300919,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego : An Alternative Model of Measuring Human Capital",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "vol. 32, 105",
pages = "103-112",
year = "2015",
url = {http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/105-2015_9.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168303867,
author = "Urszula Bukowska and Wojciech Kozioł",
title = "Partner Misiek i Wspólnicy : zaspokoić potrzeby pracowników",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "66-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
26
@article{UEK:2168311733,
author = "Leszek Kozioł and Wojciech Kozioł and Anna Wojtowicz and Radosław Pyrek",
title = "Diagnosis of Innovation Enterprises - Study Theoretical and Empirical Results",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 175",
pages = "137-145",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1184},
url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012446/pdf?md5=5f07075546fddfc17b0eb352a1bd18a3&pid=1-s2.0-S1877042815012446-main.pdf},
}
27
@article{UEK:2168296543,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "The Structure of Knowledge in Society as a Determinant of Fair Labour Income Inequalities in the Economy",
journal = "Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka",
number = "vip. 1 (45), t. 2",
pages = "187-193",
year = "2015",
url = {http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/45/2/45_2_187-193_Koziol.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168299931,
author = "Wojciech Kozioł and Radosław Pyrek",
title = "Use of Analytic Functions of Production in the Process of Motivation of Wages",
booktitle = "Proceedings of the 4th International Conference : Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (I.C.Q.Q.M.E.A.S. 2015)",
pages = "217-222",
adress = "Athens",
publisher = "Technical Educational Institute of Athens",
year = "2015",
issn = "1791-8499",
isbn = "978-960-98739-6-3",
}
29
@article{UEK:2168311727,
author = "Leszek Kozioł and Wojciech Kozioł and Anna Wojtowicz and Radosław Pyrek",
title = "Cooperation with Customers as a Determinant of Capacity of Innovative Company",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 175",
pages = "236-243",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1196},
url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815012562/pdf?md5=922a7b40431908e4ed17c17807df518d&pid=1-s2.0-S1877042815012562-main.pdf},
}
30
@article{UEK:2168301089,
author = "Wojciech Kozioł and Wasilij Rudnicki",
title = "Assessment of the Level of Management and Labour Productivity on the Basis of Accounting Report Data",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 28, 4",
pages = "97-111",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.97109},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/154/136},
}
31
@misc{UEK:2168303345,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
editor = Kozioł Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2015",
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/view/17/ZN%2028},
}
32
@article{UEK:2168304511,
author = "O. M. Sarahman and V. Koz'ol",
title = "Funkcìonuvannâ komplaêns-kontrolû u vìtčiznânìj bankìvsʹkìj spravì",
journal = "Socialʹno-ekonomìčnì problemi sučasnogo perìodu Ukraïni",
number = "Vip. 2(112)",
pages = "87-90",
year = "2015",
url = {http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_2_22},
}
33
@article{UEK:2168285493,
author = "Anna Mikos and Wojciech Kozioł and Paweł Bełzowski",
title = "Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 24, 1",
pages = "137-147",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.137147},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/288/265},
}
34
@article{UEK:2168289235,
author = "Leszek Kozioł and Wojciech Kozioł and Anna Wójtowicz and Radosław Pyrek",
title = "An Outline of a Compensation System Based on Human Capital Theory",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "Vol. 148",
pages = "551-558",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.078},
url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039822/pdf?md5=a17dc02d86ccfd053dffad2e9f31a741&pid=1-s2.0-S1877042814039822-main.pdf},
}
35
@article{UEK:2168299801,
author = "Radosław Pyrek and Anna Mikos and Wojciech Kozioł",
title = "An Integrated Approach to Implementation Flexicurity Model",
journal = "Zbornik Radova",
number = "5",
pages = "769-777",
year = "2014",
}
36
@article{UEK:2168282877,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "240-252",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/084b1f3dccddc7a36e51e51af44fb7b5/18%20Kozio%C5%82%20W..pdf},
}
37
@unpublished{UEK:2168303293,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej",
booktitle = "Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie",
pages = "[19]-[31]",
year = "2014",
}
38
@inbook{UEK:2168280991,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Rozwój teorii pomiaru kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "156-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
39
@article{UEK:2168289233,
author = "Leszek Kozioł and Wojciech Kozioł and Anna Wójtowicz and Radosław Pyrek",
title = "Relationship Marketing - a Tool for Supporting the Company's Innovation Process",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "Vol. 148",
pages = "324-329",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.049},
url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814039536/pdf?md5=8213b04f17ff4dfe66ffe721146b0195&pid=1-s2.0-S1877042814039536-main.pdf},
}
40
@article{UEK:2168293921,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Zarys metody wyodrębniania zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy na podstawie teorii kapitału ludzkiego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "197",
pages = "89-98",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=135015&from=publication},
}
41
@article{UEK:2168279007,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "161",
pages = "63-72",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=90782&from=publication},
}
42
@article{UEK:2168271076,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "88-98",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/1e4ab0693237482784adf8a86d138938/9.pdf},
}
43
@unpublished{UEK:2168276745,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "106-117",
year = "2012",
}
44
@book{UEK:2168329189,
author = "Mieczysław Dobija and Jacek Barburski and Ireneusz Górowski and Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek and Jurij Renkas",
title = "Čelovečeskij kapital v èkonomičeskoj perspektive",
adress = "Kiev",
publisher = "Kondor-Izdatel'stvo",
year = "2012",
isbn = "978-966-351-370-6",
}
45
@misc{UEK:2168336849,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego",
booktitle = "Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów",
pages = "7-8",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2012",
}
46
@article{UEK:2168221698,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Elementy motywacji płacowej oparte na systemie rachunkowości przedsiębiorstwa",
journal = "Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu",
number = "vipusk 27",
pages = "198-204",
year = "2011",
issn = "",
}
47
@article{UEK:2168227406,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 19",
pages = "252-260",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/20.pdf},
}
48
@unpublished{UEK:2168270826,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Rodzinne gospodarstwo domowe jako miejsce tworzenia kapitału ludzkiego",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "63-73",
year = "2011",
}
49
@article{UEK:2168220722,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Human Capital Dynamics : Essence and Determinants",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 17, 1",
pages = "121-137",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.121137},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/201/181},
}
50
@inbook{UEK:2168228196,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Rozwój rachunku kapitału ludzkiego",
booktitle = "Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej",
pages = "47-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-552-9",
}
51
@article{UEK:2168229272,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Ekonomiczne aspekty procesu edukacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 18, 1",
pages = "187-196",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.187196},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/325/299},
}
52
@unpublished{UEK:2168280585,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Rozwój rachunkowości kapitału ludzkiego",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej",
pages = "[43]-[74]",
year = "2010",
}
53
@inbook{UEK:2165097180,
author = "T. Davidûk and Wojciech Kozioł and L. Napadovskaâ and I. Orlov",
title = "Formirovanie postoânnoj zarabotnoj platy na osnove učeta čelovečeskogo kapitala",
booktitle = "Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ",
pages = "106-147",
adress = "Krakov",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-4-5",
}
54
@unpublished{UEK:51660,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001849},
}
55
@article{UEK:53116,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Kształtowanie krajowych stosunków zatrudnienia (relacji płac) na podstawie modelu kapitału ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "103-119",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170627028},
}
56
@article{UEK:2165738614,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 16",
pages = "280-290",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/22.pdf},
}
57
@inbook{UEK:2168306603,
author = "Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek",
title = "Identyfikacja stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu i estymacja jej rozmiaru",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku",
pages = "50-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-500-0",
}
58
@inbook{UEK:2165744295,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku",
pages = "73-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-500-0",
}
59
@unpublished{UEK:2168233174,
author = "Wojciech Kozioł and Bartosz Kurek",
title = "Identyfikacja stałej ekonomicznej i estymacja jej rozmiaru",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "50-73",
year = "2009",
}
60
@misc{UEK:2165794795,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału intelektualnego i ludzkiego",
booktitle = "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki",
pages = "10",
year = "2009",
}
61
@article{UEK:50042,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "21-32",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163969693},
}
62
@article{UEK:50489,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Wykorzystanie modelu kapitału ludzkiego do koordynacji krajowych stosunków zatrudnienia",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 14",
pages = "361-375",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/29.pdf},
}
63
@unpublished{UEK:2168233178,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego",
booktitle = "Teoria pomiaru kapitału i zysku. T. 1",
pages = "74-101",
year = "2009",
}
64
@misc{UEK:2168347946,
author = "Katarzyna Kluska and Wojciech Kozioł",
title = "General Accounting Theory",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (23)",
pages = "19",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008},
}
65
@unpublished{UEK:2168278219,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Efektywność procesów koordynacji krajowego systemu wynagradzania w świetle teorii płacy motywującej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "155-169",
year = "2008",
}
66
@inbook{UEK:2166718142,
author = "L. V. Napadovs'ka and N. M. Golovaj and V. Koz'ol and Â. Barburskì",
title = "Osoblivostì oblìku lûds'kogo ta ìtelektual'nogo kapìtalu",
booktitle = "Teorìâ buhgalters'kogo oblìku : monografìâ",
pages = "333-408",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvs'kij nacìonal'nij torgovel'no-ekonomìčnij unìversitet",
year = "2008",
isbn = "966-929-356-0",
}
67
@article{UEK:50635,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "321-336",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/26.pdf},
}
68
@article{UEK:2166478411,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Wpływ wiedzy i doświadczenia na wynagrodzenie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 10",
pages = "529-539",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/37.pdf},
}
69
@article{UEK:50914,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "125-136",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762095},
}
70
@unpublished{UEK:2168272742,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Rola naturalnej stopy zwrotu z kapitału w zapewnieniu równowagi ekonomicznej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "133-144",
year = "2007",
}
71
@inbook{UEK:2166132750,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Wynagrodzenie rzeczywiste a płaca wynikająca z wartości kapitału ludzkiego : analiza na przykładzie płac lekarzy",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "173-182",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
72
@article{UEK:52649,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Zarys audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "115-128",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105945487},
}
73
@inbook{UEK:2166218500,
author = "Leszek Kozioł and Wojciech Kozioł",
title = "An Outline of a Remuneration System Based on the Concept of Measuring Human Capital",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "153-167",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
74
@inbook{UEK:2168328531,
author = "Mieczysław Dobija and Wojciech Kozioł",
title = "Nêparametričêskaâ funkciâ proizvodstva v ocenkê upravlêniâ i v formirovanii dênêžnych prêmij",
booktitle = "Fìnansi, oblìk i audit",
pages = "16-31",
adress = "Kiïv",
publisher = "Kiïvskij nacìonalnij ekonomičnij unìversitet",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "966-574-848-3",
}
75
@unpublished{UEK:2168286611,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Rozkład wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "121-134",
year = "2006",
}
76
@article{UEK:2166550953,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 8",
pages = "511-518",
year = "2006",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/37_koziol.pdf},
}
77
@article{UEK:2166187120,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Systemy informatyczne wspomagające audyt",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "201-211",
year = "2005",
}
78
@unpublished{UEK:2168273218,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Analityczna funkcja produkcji jako instrument motywowania pracowników",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "149-158",
year = "2005",
}
79
@inbook{UEK:51866,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Analiza wysokości płac minimalnych w świetle koncepcji kapitału ludzkiego",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "313-319",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
80
@inbook{UEK:2168048734,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Nowe zadania stawiane przed audytem wewnętrznym - doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "513-520",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
81
@unpublished{UEK:2168273608,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Badanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów informatycznych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "125-136",
year = "2004",
}
82
@inbook{UEK:2168233398,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Ceny transferowe jako forma rozliczeń wewnętrznych w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "161-170",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
83
@unpublished{UEK:2168273896,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Rola audytu wewnętrznego w jednostkach publicznych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "113-123",
year = "2003",
}
84
@inbook{UEK:2168241784,
author = "Leszek Kozioł and Wojciech Kozioł",
title = "Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "97-117",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
85
@inbook{UEK:2168232632,
author = "Wojciech Kozioł",
title = "Wprowadzenie nowego systemu wynagradzania kadry kierowniczej",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2",
pages = "124-135",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-2-6",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID