Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168355666
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7261-7266. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356406
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
81 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-826-1
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168351930
monografia
4

Tytuł:
Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej
Źródło:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 171-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168341373
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej = The Algorithm of Computing the Central Exchange Rate Value in the Process of Creation of the Integrative Currency Area
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - R. 23, nr 1 (2019) , s. 65-77. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168338505
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (57) (2019) , s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336453
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Autor:
Marcin Jędrzejczyk , Aleksander Klimek
Tytuł:
Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises = Możliwości wykorzystania zmiennej zarządzania i produktywności pracy do predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 4 (2019) , s. 81-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341317
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka = Money and Money Unit Value Measurement : Theory and Practice
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326447
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Marek Mikosza
Tytuł:
Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
156 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-425
Nr:
2168333605
doktorat
10

Tytuł:
Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu = Economic and Social Meaning of the Duality Principle
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (55) (2018) , s. 138-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328387
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Recenzja
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA (2017) , s. XLIII-XLIV
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318867
recenzja
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Rachunkowość a controlling" Dylematy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Karpacz, Polska, od 2017-10-16 do 2017-10-18
Tytuł:
Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = Cost Principle Versus Utility Principle in the Measurement of the Financial Standing and the Management Assessment Process in the Company
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 472 (2017) , s. 99-105. - Tytuł numeru: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319133
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Marcin Jędrzejczyk , Marek Mikosza
Tytuł:
Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji = Brand as The Creator of Intellectual Capital in The Organization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 440 (2016) , s. 225-234. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309719
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Recenzja
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA (2016) , s. XXXV-XXXVI
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305517
recenzja
Zobacz opis całości
15

Autor:
Marcin Jędrzejczyk , Marek Mikosza
Tytuł:
Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna = Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities : Empirical Analysis
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 147 (2016) , s. 209-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309723
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej = Quantitative Formula to Determine Central Rate in the Process of Monetary Union Extension
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 144-153. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307829
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Recenzja
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA (2015) , s. XXXV-XXXVI
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168319035
recenzja
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = The Additive, Cost Production Function in the Management Assessment Process of Business Entity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 399 (2015) , s. 208-215. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297495
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych = Contemporary Accounting Challenges in the Field of Economic Value Translation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 77-86. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296579
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego = Profitability vs. Productivity in the Process of Assessment of the Company Achievements
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 343 (2014) , s. 202-210. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290917
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [49]-[55]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303231
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Translacja wartości ekonomicznych
Źródło:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 219-244. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168281031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej = Ancient Exchange Dilemma vs. Development of Money Unit
Źródło:
Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3261-5
Nr:
2168294897
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 134-147. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286275
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego = Wage Productivity in Budgeting and Controlling of the Manufacturing Company
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 291 (2013) , s. 208-218. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279693
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2013
Opis fizyczny:
145, [1] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-853-7
Nr:
2168259590
monografia
27

Tytuł:
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168265516
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity vs. Exchange Rate Trend - Empirical Study
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 108-118. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256648
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012) , s. 116-125. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256692
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate
Źródło:
Modern Economy. - vol. 3, no. 6 (2012) , s. 780-785. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267558
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Translacja wartości ekonomicznych
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 136-160. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276753
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości
Źródło:
Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania - Wyd. 1. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 245-256. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-603-5
Nr:
2166401186
rozdział w monografii
33

Autor:
Marcin Jędrzejczyk , Anna Jędrzejczyk
Tytuł:
Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study = Translacja wynagrodzeń a kurs walutowy - studium przypadku
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 177 (2011) , s. 19-28. - Tytuł numeru: Performance Measurement and Management - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222714
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów = Estimation of Economic Values in Fair Value as the Example of the Integration Between Accounting and Finance
Źródło:
Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011, s. 37-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; nr 1)
Nr:
2168232762
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 52-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270824
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Szkice z historii rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-01-9
Nr:
2168220726
monografia
37

Tytuł:
Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1948-9
Nr:
2166350594
monografia
38

Tytuł:
Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view = The Valuation of Long-term Financial Assets in the True and Fair View Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011) , s. 81-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227516
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 17-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280653
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej = Fair Value Estimation in Managing the Enterprise
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 122 (2010) , s. 171-179. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165774820
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości = The Implementation of Discounted Cash Flow Method in Fair Value Estimation
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 270-279. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165277327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna = Financial Reporting of Capital Groups According to International Financial Reporting Standards and the Purchasing Power Standard - a Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53115
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita
Źródło:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 48-54. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-60-0
Nr:
2166712835
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego = Accounting and Managing of Hedging Transactions in Global Crisis Conditions
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 146-154. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50405
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 32-40. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278353
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych = The Possibilities for Using Actual Exchange Rates in Foreign Currency Hedging Transactions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50040
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Opis fizyczny:
174, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-04-0
Nr:
50801
monografia
48

Tytuł:
Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego = True and Fair View of International Capital Group Financial Statements in the Crisis Conditions
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 145-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164863135
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA = The Dillemmas of Exchange Rate Application to Convertion of Labour Cost
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 177-188. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166711982
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego = An Analysis of Efficiency of Financial Derivatives Use in the Condition of Financial Crisis
Źródło:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-36-5
Nr:
2161930400
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view"
Źródło:
Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 193-203 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2165099177
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 137-144. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278207
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Translation of Economic Values : Critical Approach
Źródło:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 138-149. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165622566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view = Valuation of Long Term Financial Instruments in the Aspect of True and Fair View
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 9 (2008) , s. 566-573. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie - Bibliogr.
Nr:
2166497273
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej
Źródło:
Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 57-66. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-04-4
Nr:
2166382537
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna
Źródło:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 137-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960795
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Tytuł:
Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności = Wage Productivity Measure in Profit and Profitability Controlling
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007) , s. 204-214. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166370591
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
178 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-52
Nr:
52357
doktorat
59

Tytuł:
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50913
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51060
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50912
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 121-132 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272716
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych = Value Concept in the Credibility Creation of Financial Statements of International Capital Groups
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969572
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej = Discount in Estimating Fair Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52648
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna
Źródło:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 62-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286527
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita
Źródło:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 113-125
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168284193
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Towards the-Best Procedure of Translation
Źródło:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557087
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych = Purchasing Power Standard Unit as a Fundamental of Conversion Process in Consolidated Financial Statements of International Capital Groups
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005) , s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166528052
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2005, s. 135-148 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273212
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 113-157
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166520939
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne = The Analysis of the Exchange Rates in Hedging Transactions - the Prognostical Approach
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 192-202. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
52503
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 235-243. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165017602
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 43-78
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166512593
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process
Źródło:
Emergo / ed. in chief Jarosław GÓRNIAK. - vol. 11, no. 4 (42) (2004) , s. 43-52 - Bibliogr.
Nr:
2168256660
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Dylematy konwersji pozycji bilansowych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 21 (77) (2004) , s. 126-134. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51543
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 103-113 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273602
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements
Źródło:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 209-219. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222068
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw = The Problem of Translation in Consolidated Statements of International Capital Groups
Źródło:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 393-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284493
rozdział w materiałach konferencyjnych
79

Tytuł:
Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa = Estimating Fair Value of a Company
Źródło:
Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 303-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-11-2
Nr:
2168246434
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Tytuł:
Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne = The Company Valuation in Fair Value - Symulogical Approach
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 58-64. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223846
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 125-137. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 6-19. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273724
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych = Prospective Analysis of Currency Exchange Rates in the Aspect of Hedging Transactions
Źródło:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 149-159. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233396
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling / Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/microeconomic-wage-productivity-in-profit-and-profitability-controlling/Wstęp:
2
The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant / Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Jurij RENKAS // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 7261-7266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-natural-science-fundamental-principles-as-the-basis-for-identification-of-economic-constant/Wstęp:
3
Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-826-1
4
Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 171-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20922-3
5
Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej = The Algorithm of Computing the Central Exchange Rate Value in the Process of Creation of the Integrative Currency Area / Marcin JĘDRZEJCZYK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - R. 23, nr 1 (2019), s. 65-77. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność. - Bibliogr. - Spis treści: https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171566888Wstęp: . - ISSN 2081-2345
6
Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (57) (2019), s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4638. - ISSN 1898-5084
7
Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises = Możliwości wykorzystania zmiennej zarządzania i produktywności pracy do predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw / Marcin JĘDRZEJCZYK, Aleksander Klimek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 4 (2019), s. 81-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142042. - ISSN 1899-3192
8
Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka = Money and Money Unit Value Measurement : Theory and Practice / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3740. - ISSN 1898-5084
9
Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie / Marek Mikosza ; . - Kraków : , 2018. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Marcin JĘDRZEJCZYK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003368
10
Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu = Economic and Social Meaning of the Duality Principle / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (55) (2018), s. 138-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3841. - ISSN 1898-5084
11
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - (2017), s. XLIII-XLIV. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, XLIV, 957 s
12
Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = Cost Principle Versus Utility Principle in the Measurement of the Financial Standing and the Management Assessment Process in the Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 472 (2017), s. 99-105. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42057. - ISSN 1899-3192
13
Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji = Brand as The Creator of Intellectual Capital in The Organization / Marcin JĘDRZEJCZYK, Marek Mikosza // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 440 (2016), s. 225-234. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37743. - ISSN 1899-3192
14
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - (2016), s. XXXV-XXXVI. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, XXXVI, 593 s
15
Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna = Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities : Empirical Analysis / Marcin JĘDRZEJCZYK, Marek Mikosza // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 147 (2016), s. 209-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf. - ISSN 1234-8872
16
Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej = Quantitative Formula to Determine Central Rate in the Process of Monetary Union Extension / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016), s. 144-153. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34033/Jedrzejczyk_Kwantytatywna_Formula_Wyznacznia_Kursu_Centralnego_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
17
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - (2015), s. XXXV-XXXVI. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXII, 525 s
18
Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = The Additive, Cost Production Function in the Management Assessment Process of Business Entity / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 399 (2015), s. 208-215. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30206/Jedrzejczyk_Addytywna_Analityczna_Funkcja_Produkcji_w_Ocenie_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
19
Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych = Contemporary Accounting Challenges in the Field of Economic Value Translation / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 77-86. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego = Profitability vs. Productivity in the Process of Assessment of the Company Achievements / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 343 (2014), s. 202-210. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
21
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [49]-[55]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
22
Translacja wartości ekonomicznych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 219-244. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
23
Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej = Ancient Exchange Dilemma vs. Development of Money Unit / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3261-5
24
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 134-147. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/38eb7d43c4c023cd8670fafb2633cde0/10%20J%C4%99drzejczyk%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
25
Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego = Wage Productivity in Budgeting and Controlling of the Manufacturing Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 291 (2013), s. 208-218. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Warszawa : Difin, 2013. - 145, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-853-7
27
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611. - ISSN 1641-4381
28
Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity vs. Exchange Rate Trend - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 108-118. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/9823095aaece171e0fe7db62a4132532/8.pdf. - ISSN 1898-5084
29
Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012), s. 116-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/c6ffe1c6f351d48b7270d56aa1f9bded/11.pdf. - ISSN 1898-5084
30
Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate / Marcin JEDRZEJCZYK // Modern Economy. - vol. 3, no. 6 (2012), s. 780-785. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=23880. - ISSN 2152-7245
31
Translacja wartości ekonomicznych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 136-160. - Streszcz. - Bibliogr.
32
Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania. - Wyd. 1. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 245-256. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-603-5
33
Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study = Translacja wynagrodzeń a kurs walutowy - studium przypadku / Marcin JĘDRZEJCZYK, Anna Jędrzejczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 177 (2011), s. 19-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Performance Measurement and Management. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
34
Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów = Estimation of Economic Values in Fair Value as the Example of the Integration Between Accounting and Finance / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; nr 1). - S. 37-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
35
Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 52-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
36
Szkice z historii rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-01-9
37
Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1948-9
38
Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view = The Valuation of Long-term Financial Assets in the True and Fair View Perspective / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 81-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198417. - ISSN 1898-6447
39
Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - (2010), s. 17-28. - Bibliogr.
40
Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej = Fair Value Estimation in Managing the Enterprise / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 122 (2010), s. 171-179. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości = The Implementation of Discounted Cash Flow Method in Fair Value Estimation / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 270-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
42
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna = Financial Reporting of Capital Groups According to International Financial Reporting Standards and the Purchasing Power Standard - a Comparative Analysis / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170626814. - ISSN 1898-6447
43
Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 48-54. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-60-0
44
Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego = Accounting and Managing of Hedging Transactions in Global Crisis Conditions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009), s. 146-154. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
45
Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 32-40. - Streszcz. - Bibliogr.
46
Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych = The Possibilities for Using Actual Exchange Rates in Foreign Currency Hedging Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970540. - ISSN 1898-6447
47
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-04-0
48
Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego = True and Fair View of International Capital Group Financial Statements in the Crisis Conditions / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 145-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
49
Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA = The Dillemmas of Exchange Rate Application to Convertion of Labour Cost / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 177-188. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
50
Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego = An Analysis of Efficiency of Financial Derivatives Use in the Condition of Financial Crisis / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-36-5
51
Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view" / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 193-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
52
Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 137-144. - Streszcz. - Bibliogr.
53
Translation of Economic Values : Critical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 138-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
54
Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view = Valuation of Long Term Financial Instruments in the Aspect of True and Fair View / Marcin JĘDRZEJCZYK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 9 (2008), s. 566-573. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
55
Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 57-66. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-04-4
56
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 137-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
57
Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności = Wage Productivity Measure in Profit and Profitability Controlling / Marcin JĘDRZEJCZYK, Mieczysław DOBIJA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007), s. 204-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
58
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2007. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001211a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001211b
59
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153761563. - ISSN 1898-6447
60
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 143-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135905705. - ISSN 0208-7944
61
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153761966. - ISSN 1898-6447
62
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 121-132. - Bibliogr.
63
Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych = Value Concept in the Credibility Creation of Financial Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 177-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
64
Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej = Discount in Estimating Fair Value / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105227584. - ISSN 0208-7944
65
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 62-72. - Bibliogr.
66
Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 113-125. - ISBN 83-7246-835-4
67
Towards the-Best Procedure of Translation / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 241-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
68
Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych = Purchasing Power Standard Unit as a Fundamental of Conversion Process in Consolidated Financial Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005), s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
69
Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 135-148. - Bibliogr.
70
Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa / Dorota Dobija, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 113-157. - ISBN 83-7252-287-1
71
Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne = The Analysis of the Exchange Rates in Hedging Transactions - the Prognostical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 192-202. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
72
W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 235-243. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
73
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Bartosz KUREK // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 43-78. - ISBN 83-7252-287-1
74
Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Emergo / ed. in chief Jarosław GÓRNIAK. - vol. 11, no. 4 (42) (2004), s. 43-52. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
75
Dylematy konwersji pozycji bilansowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 21 (77) (2004), s. 126-134. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
76
Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 103-113. - Bibliogr.
77
Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 209-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
78
Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw = The Problem of Translation in Consolidated Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 393-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
79
Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa = Estimating Fair Value of a Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - (Czas na Pieniądz). - S. 303-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-11-2
80
Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne = The Company Valuation in Fair Value - Symulogical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 58-64. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
81
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 125-137. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
82
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 6-19. - Streszcz. - Bibliogr.
83
Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych = Prospective Analysis of Currency Exchange Rates in the Aspect of Hedging Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 149-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
1
Jędrzejczyk M., Kozioł W., Renkas J., (2021), Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association
2
Jędrzejczyk M., Kozioł W., Renkas J., (2021), The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7261-7266.
3
Jędrzejczyk M., (2020), Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 81 s.
4
Jędrzejczyk M., (2019), Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej. [W:] Woźniak M., Dobija M. (red.), Gospodarka Polski 1918-2018, T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 171-212.
5
Jędrzejczyk M., (2019), Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 23, nr 1, s. 65-77.
6
Jędrzejczyk M., (2019), Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (57), s. 107-118; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4638
7
Jędrzejczyk M., Klimek A., (2019), Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 4, s. 81-94; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142042
8
Jędrzejczyk M., (2018), Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (54), s. 206-217; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3740
9
Mikosza M., (2018), Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie, Prom. Jędrzejczyk M., Kraków : , 156 k.
10
Jędrzejczyk M., (2018), Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (55), s. 138-148; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3841
11
Jędrzejczyk M., (2017), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, s. XLIII-XLIV.
12
Jędrzejczyk M., (2017), Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 472, s. 99-105; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42057
13
Jędrzejczyk M., Mikosza M., (2016), Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 440, s. 225-234; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37743
14
Jędrzejczyk M., (2016), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, s. XXXV-XXXVI.
15
Jędrzejczyk M., Mikosza M., (2016), Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 147, s. 209-221; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf
16
Jędrzejczyk M., (2016), Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, s. 144-153; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34033/Jedrzejczyk_Kwantytatywna_Formula_Wyznacznia_Kursu_Centralnego_2016.pdf
17
Jędrzejczyk M., (2015), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, s. XXXV-XXXVI.
18
Jędrzejczyk M., (2015), Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 399, s. 208-215; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30206/Jedrzejczyk_Addytywna_Analityczna_Funkcja_Produkcji_w_Ocenie_2015.pdf
19
Jędrzejczyk M., (2015), Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 77-86.
20
Jędrzejczyk M., (2014), Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 343, s. 202-210.
21
Jędrzejczyk M., ([2014]), Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [49]-[55].
22
Jędrzejczyk M., (2014), Translacja wartości ekonomicznych. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 219-244.
23
Jędrzejczyk M., (2014), Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej. [W:] Sojak S. (red.), Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 81-91.
24
Jędrzejczyk M., (2014), Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 134-147; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/38eb7d43c4c023cd8670fafb2633cde0/10%20J%C4%99drzejczyk%20M..pdf
25
Jędrzejczyk M., (2013), Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 291, s. 208-218.
26
Jędrzejczyk M., (2013), Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Warszawa : Difin, 145, [1] s.
27
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2013), Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 72 (128), s. 49-62; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611
28
Jędrzejczyk M., (2013), Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 108-118; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/9823095aaece171e0fe7db62a4132532/8.pdf
29
Jędrzejczyk M., (2012), Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 25, s. 116-125; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/c6ffe1c6f351d48b7270d56aa1f9bded/11.pdf
30
Jedrzejczyk M., (2012), Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate, "Modern Economy", vol. 3, no. 6, s. 780-785; http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=23880
31
Jędrzejczyk M., (2012), Translacja wartości ekonomicznych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 136-160.
32
Jędrzejczyk M., (2011), Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości. [W:] Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 245-256.
33
Jędrzejczyk M., Jędrzejczyk A., (2011), Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 177, s. 19-28.
34
Jędrzejczyk M., (2011), Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów. [W:] Ostoj J. (red.), Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; nr 1), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 37-57.
35
Jędrzejczyk M., (2011), Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 52-62.
36
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2011), Szkice z historii rachunkowości, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 123 s.
37
Jędrzejczyk M., (2011), Estymacja wartości godziwej: podejście symulacyjne, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 150 s.
38
Jędrzejczyk M., (2011), Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 81-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198417
39
Jędrzejczyk M., (2010), Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości, s. 17-28.
40
Jędrzejczyk M., (2010), Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 122, s. 171-179.
41
Jędrzejczyk M., (2010), Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 270-279.
42
Jędrzejczyk M., (2010), Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/170626814
43
Jędrzejczyk M., (2010), Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 48-54.
44
Jędrzejczyk M., (2009), Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 56, s. 146-154.
45
Jędrzejczyk M., (2009), Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 32-40.
46
Jędrzejczyk M., (2009), Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 125-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970540
47
Jędrzejczyk M., (2009), Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 174, [1] s.
48
Jędrzejczyk M., (2009), Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 145-154.
49
Jędrzejczyk M., (2009), Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 177-188.
50
Jędrzejczyk M., (2009), Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 49-58.
51
Jędrzejczyk M., (2009), Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view". [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 193-203.
52
Jędrzejczyk M., (2008), Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 137-144.
53
Jędrzejczyk M., (2008), Translation of Economic Values : Critical Approach. [W:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 138-149.
54
Jędrzejczyk M., (2008), Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 9, s. 566-573.
55
Jędrzejczyk M., (2008), Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej. [W:] Kuzińska H. (red.), Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 57-66.
56
Jędrzejczyk M., (2007), Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 137-146.
57
Jędrzejczyk M., Dobija M., (2007), Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1174, s. 204-214.
58
Jędrzejczyk M., (2007), Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, Prom. Dobija M., Kraków : , 178 k.
59
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2007), Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 23-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/153761563
60
Jędrzejczyk M., (2007), Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 143-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/135905705
61
Jędrzejczyk M., (2007), Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 83-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/153761966
62
Jędrzejczyk M., (2007), Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 121-132.
63
Jędrzejczyk M., (2007), Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 177-186.
64
Jędrzejczyk M., (2006), Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 43-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227584
65
Jędrzejczyk M., (2006), Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 62-72.
66
Jędrzejczyk M., (2006), Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 1, Koncepcje rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 113-125.
67
Jędrzejczyk M., (2005), Towards the-Best Procedure of Translation. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 241-248.
68
Jędrzejczyk M., (2005), Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 30 (86), s. 53-63.
69
Jędrzejczyk M., (2005), Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 135-148.
70
Dobija D., Jędrzejczyk M., (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 113-157.
71
Jędrzejczyk M., (2005), Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 192-202.
72
Jędrzejczyk M., (2005), W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 235-243.
73
Dobija M., Jędrzejczyk M., Kurek B., (2005), Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 43-78.
74
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2004), Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process, "Emergo", vol. 11, no. 4 (42), s. 43-52.
75
Jędrzejczyk M., (2004), Dylematy konwersji pozycji bilansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 21 (77), s. 126-134.
76
Jędrzejczyk M., (2004), Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 103-113.
77
Jędrzejczyk M., (2004), Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 209-219.
78
Jędrzejczyk M., (2004), Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 393-398.
79
Jędrzejczyk M., (2003), Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 303-310.
80
Jędrzejczyk M., (2003), Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 58-64.
81
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2003), Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 125-137.
82
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2003), Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 6-19.
83
Jędrzejczyk M., (2003), Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 149-159.
1
@inbook{mkaUEK:2168355666,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Wojciech Kozioł and Jurij Renkas",
title = "Microeconomic Wage Productivity in Profit and Profitability Controlling",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
2
@inbook{mkaUEK:2168356406,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Wojciech Kozioł and Jurij Renkas",
title = "The Natural Science Fundamental Principles as the Basis for Identification of Economic Constant",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "7261-7266",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@book{monUEK:2168351930,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-826-1",
}
4
@inbook{fmUEK:2168341373,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy",
pages = "171-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20922-3",
}
5
@article{artUEK:2168338505,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 23, 1",
pages = "65-77",
year = "2019",
url = {},
}
6
@article{artUEK:2168336453,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (57)",
pages = "107-118",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.1.7},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4638},
}
7
@article{artUEK:2168341317,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Aleksander Klimek",
title = "Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 4",
pages = "81-94",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.4.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142042},
}
8
@article{artUEK:2168326447,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (54)",
pages = "206-217",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.13},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3740},
}
9
@unpublished{drUEK:2168333605,
author = "Marek Mikosza",
title = "Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003368},
}
10
@article{artUEK:2168328387,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (55)",
pages = "138-148",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.3.8},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3841},
}
11
@article{recUEK:2168318867,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "XLIII-XLIV",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
12
@article{artUEK:2168319133,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "472",
pages = "99-105",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.472.09},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42057},
}
13
@article{artUEK:2168309719,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Marek Mikosza",
title = "Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "440",
pages = "225-234",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.440.21},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37743},
}
14
@article{recUEK:2168305517,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "XXXV-XXXVI",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
15
@article{artUEK:2168309723,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Marek Mikosza",
title = "Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 147",
pages = "209-221",
year = "2016",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168307829,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "439",
pages = "144-153",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.439.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34033/Jedrzejczyk_Kwantytatywna_Formula_Wyznacznia_Kursu_Centralnego_2016.pdf},
}
17
@article{recUEK:2168319035,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "XXXV-XXXVI",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
18
@article{artUEK:2168297495,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "399",
pages = "208-215",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.399.19},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30206/Jedrzejczyk_Addytywna_Analityczna_Funkcja_Produkcji_w_Ocenie_2015.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168296579,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "77-86",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.08},
url = {},
}
20
@article{artUEK:2168290917,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "343",
pages = "202-210",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.18},
url = {},
}
21
@unpublished{fnpUEK:2168303231,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[49]-[55]",
year = "2014",
}
22
@inbook{fmUEK:2168281031,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translacja wartości ekonomicznych",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "219-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
23
@inbook{fmUEK:2168294897,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej",
booktitle = "Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność",
pages = "81-91",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2014",
isbn = "978-83-231-3261-5",
}
24
@article{artUEK:2168286275,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "134-147",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/38eb7d43c4c023cd8670fafb2633cde0/10%20J%C4%99drzejczyk%20M..pdf},
}
25
@article{artUEK:2168279693,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "291",
pages = "208-218",
adress = "",
year = "2013",
}
26
@book{monUEK:2168259590,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-853-7",
}
27
@article{artUEK:2168265516,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 72 (128)",
pages = "49-62",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1063611},
url = {http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611},
}
28
@article{artUEK:2168256648,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "108-118",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/9823095aaece171e0fe7db62a4132532/8.pdf},
}
29
@article{artUEK:2168256692,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 25",
pages = "116-125",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/c6ffe1c6f351d48b7270d56aa1f9bded/11.pdf},
}
30
@article{artUEK:2168267558,
author = "Marcin Jedrzejczyk",
title = "Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate",
journal = "Modern Economy",
number = "vol. 3, no. 6",
pages = "780-785",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.36099},
url = {http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=23880},
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168276753,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translacja wartości ekonomicznych",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "136-160",
year = "2012",
}
32
@inbook{fmUEK:2166401186,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania",
pages = "245-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1",
isbn = "978-83-7378-603-5",
}
33
@article{artUEK:2168222714,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Anna Jędrzejczyk",
title = "Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "177",
pages = "19-28",
adress = "",
year = "2011",
}
34
@inbook{fmUEK:2168232762,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów",
booktitle = "Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian",
pages = "37-57",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2011",
issn = "1429-673X",
}
35
@unpublished{fnpUEK:2168270824,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "52-62",
year = "2011",
}
36
@book{monUEK:2168220726,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Szkice z historii rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-61686-01-9",
}
37
@book{monUEK:2166350594,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1948-9",
}
38
@article{artUEK:2168227516,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "81-87",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198417},
}
39
@unpublished{fnpUEK:2168280653,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości",
pages = "17-28",
year = "2010",
}
40
@article{artUEK:2165774820,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "122",
pages = "171-179",
adress = "",
year = "2010",
}
41
@inbook{fmUEK:2165277327,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "270-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
42
@article{artUEK:53115,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "65-75",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170626814},
}
43
@inbook{fmUEK:2166712835,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych",
pages = "48-54",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-60-0",
}
44
@article{artUEK:50405,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "56",
pages = "146-154",
adress = "",
year = "2009",
}
45
@unpublished{fnpUEK:2168278353,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "32-40",
year = "2009",
}
46
@article{artUEK:50040,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "125-136",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970540},
}
47
@book{monUEK:50801,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-04-0",
}
48
@inbook{fmUEK:2164863135,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "145-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
49
@article{artUEK:2166711982,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "177-188",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
50
@inbook{fmUEK:2161930400,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego",
pages = "49-58",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-36-5",
}
51
@inbook{fmUEK:2165099177,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie true and fair view",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "193-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
52
@unpublished{fnpUEK:2168278207,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "137-144",
year = "2008",
}
53
@inbook{fmUEK:2165622566,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translation of Economic Values : Critical Approach",
booktitle = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
pages = "138-149",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
54
@article{artUEK:2166497273,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "9",
pages = "566-573",
adress = "",
year = "2008",
}
55
@inbook{fmUEK:2166382537,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej",
booktitle = "Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw",
pages = "57-66",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-04-4",
}
56
@inbook{mkaUEK:2164960795,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa",
pages = "137-146",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
57
@article{artUEK:2166370591,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Mieczysław Dobija",
title = "Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1174",
pages = "204-214",
adress = "",
year = "2007",
}
58
@unpublished{drUEK:52357,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
59
@article{artUEK:50913,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "23-34",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153761563},
}
60
@article{artUEK:51060,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "143-154",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135905705},
}
61
@article{artUEK:50912,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "83-93",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153761966},
}
62
@unpublished{fnpUEK:2168272716,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "121-132",
year = "2007",
}
63
@inbook{fmUEK:2164969572,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "177-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
64
@article{artUEK:52648,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "43-52",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105227584},
}
65
@unpublished{fnpUEK:2168286527,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "62-72",
year = "2006",
}
66
@inbook{fmUEK:2168284193,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości",
pages = "113-125",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
67
@inbook{mkaUEK:2166557087,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Towards the-Best Procedure of Translation",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "241-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
68
@article{artUEK:2166528052,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 30 (86)",
pages = "53-63",
year = "2005",
}
69
@unpublished{fnpUEK:2168273212,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "135-148",
year = "2005",
}
70
@inbook{fpUEK:2166520939,
author = "Dorota Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "113-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
71
@article{artUEK:52503,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "192-202",
adress = "",
year = "2005",
}
72
@inbook{fmUEK:2165017602,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "235-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
73
@inbook{fpUEK:2166512593,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk and Bartosz Kurek",
title = "Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "43-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
74
@article{artUEK:2168256660,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process",
journal = "Emergo",
number = "vol. 11, no. 4 (42)",
pages = "43-52",
year = "2004",
}
75
@article{artUEK:51543,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Dylematy konwersji pozycji bilansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 21 (77)",
pages = "126-134",
year = "2004",
}
76
@unpublished{fnpUEK:2168273602,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "103-113",
year = "2004",
}
77
@inbook{mkaUEK:2168222068,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "209-219",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
78
@inbook{mkaUEK:2168284493,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1",
pages = "393-398",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
79
@inbook{mkaUEK:2168246434,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1",
pages = "303-310",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-89142-11-2",
}
80
@inbook{fmUEK:2168223846,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "58-64",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
81
@inbook{fmUEK:2165233587,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "125-137",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
82
@unpublished{fnpUEK:2168273724,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "6-19",
year = "2003",
}
83
@inbook{mkaUEK:2168233396,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "149-159",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}