Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zagadnienie odporności w badaniach jednorodności ze względu na dużą liczbę pojedynczych prób na przykładzie testu równości wielu wskaźników struktury
Źródło:
Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2014, s. 49-52
Sygnatura:
NP-1499/Magazyn
Nr:
2168301047
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Metoda k-średnich na tle metodologii analizy skupień
Źródło:
Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2013, s. 58-61
Sygnatura:
NP-1441/Magazyn
Nr:
2168289877
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza koszykowa danych transakcyjnych - cele i metody
Źródło:
Systemy IT. - czerwiec (2010) , s. 51-54. - [odczyt: 15.09.2011] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168260246
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
145 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-92
Nr:
51612
doktorat
5

Tytuł:
Wykorzystanie metody składowych głównych i składowych niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych = Using the Main Component and Independent Component Method in Analysing Household Expenditure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 790 (2008) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50313
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
31st Annual Conference. German Classsification Society - Data Analysis, Machine Learning and Applications, Fryburg, Niemcy, od 2007-03-07 do 2007-03-09
Tytuł:
Forecasting Based on High-Frequency Time Series: the Use of Binary Variables in Multivariate Regression Approach
Źródło:
Data Analysis, Machine Learning and Applications : Program & Abstracts - [b.m.]: University of Freiburg, 2007, s. 137. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168319577
varia
7

Tytuł:
Analiza koszykowa jako narzędzie zwiększania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku = Basket Analysis as a Method for Creating Competitive Advantage
Źródło:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 119-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623596
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
XXVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2005-04-26 do 2005-04-29
Tytuł:
Problemy związane z prognozowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną przez dystrybutorów w ujęciu godzinowym
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 39-330 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-306-1
Nr:
2166347863
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2005-10-24 do 2005-10-27
Tytuł:
Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej
Źródło:
Data mining : poznaj siebie i swoich klientów - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005, s. 55-66 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-26-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168260248
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji
Źródło:
Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 267-281 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165633873
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Tytuł:
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii
Źródło:
Statystyka i data mining w praktyce - Kraków: StatSoft, 2004, s. 91-102 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-23-1
Nr:
2168221384
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2004-10-19 do 2004-10-20
Tytuł:
Analiza kursów akcji z wykorzystaniem metody ICA
Źródło:
Statystyka i data mining w praktyce - Kraków: StatSoft, 2004, s. 103-112 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-23-1
Nr:
2168221386
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Konferencja:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Tytuł:
MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model
Źródło:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 133-144 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295183
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Konferencja:
Seminarium StatSoft, Warszawa, Polska, od 2003-10-15 do 2003-10-15
Tytuł:
Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów
Źródło:
Zastosowania statystyki i data mining w finansach - Kraków: StatSoft Polska, 2003, s. 17-27 - Bibliogr.
Seria:
(Zastosowania Statystyki i Data Mining)
ISBN:
83-88724-17-7
Nr:
2168261126
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194,
Program badawczy:
53/KS/2/07/S/414
Sygnatura:
NP-1199/Magazyn
Nr:
2162223948
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
86/KS/8/2005/S/258
Sygnatura:
NP-1082/Magazyn
Nr:
2168233926
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Bezpośrednie estymatory modalnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
42 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1144/Magazyn
Nr:
2168220730
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
88 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika, Bibliogr.
Program badawczy:
72/KS/5/2003/S/078
Sygnatura:
NP-919/Magazyn
Nr:
2168325741
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
73/KS/6/04/S/183
Sygnatura:
NP-960/Magazyn
Nr:
2168264588
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
71/KS/4/2003/S/077
Sygnatura:
NP-907/Magazyn
Nr:
2168274199
naukowo-badawcze
1
Zagadnienie odporności w badaniach jednorodności ze względu na dużą liczbę pojedynczych prób na przykładzie testu równości wielu wskaźników struktury / Agnieszka PASZTYŁA // W: Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data" / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2014), s. 49-52
2
Metoda k-średnich na tle metodologii analizy skupień / Agnieszka DULIŃSKA // W: Historia metody k-średnich / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI. - (2013), s. 58-61
3
Analiza koszykowa danych transakcyjnych - cele i metody / Agnieszka PASZTYŁA // Systemy IT [on-line]. - czerwiec (2010), s. 51-54. - Streszcz.. - [odczyt: 15.09.2011]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.google.com/url?q=http://www.statsoft.pl/pdf/artykuly/basket.pdf&sa=U&ei=EMM1Uqu7LMSjhgexoYFA&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGaRsECWUk_2Mcx8HwfNybJK0ev-A
4
Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej / Agnieszka PASZTYŁA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2008. - 145 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001434a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001434b
5
Wykorzystanie metody składowych głównych i składowych niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych = Using the Main Component and Independent Component Method in Analysing Household Expenditure / Agnieszka PASZTYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 790 (2008), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162612006. - ISSN 1898-6447
6
Forecasting Based on High-Frequency Time Series: the Use of Binary Variables in Multivariate Regression Approach / Agnieszka PASZTYŁA // W: Data Analysis, Machine Learning and Applications : Program & Abstracts. - [b.m.] : University of Freiburg, 2007. - S. 137. - Dostępne tylko streszczenia
7
Analiza koszykowa jako narzędzie zwiększania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku = Basket Analysis as a Method for Creating Competitive Advantage / Agnieszka PASZTYŁA // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
8
Problemy związane z prognozowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną przez dystrybutorów w ujęciu godzinowym / Agnieszka PASZTYŁA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 39-330. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-306-1
9
Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej / Agnieszka PASZTYŁA // W: Data mining : poznaj siebie i swoich klientów. - Warszawa; Kraków: StatSoft, 2005. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 55-66. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-26-6
10
Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji / Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 267-281. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
11
Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii / Andrzej SOKOŁOWSKI, Agnieszka PASZTYŁA // W: Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004. - Kraków: StatSoft, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 91-102. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-23-1
12
Analiza kursów akcji z wykorzystaniem metody ICA / Agnieszka PASZTYŁA // W: Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004. - Kraków: StatSoft, 2004. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 103-112. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-23-1
13
MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model / Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 133-144. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1914-6
14
Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów / Agnieszka PASZTYŁA // W: Zastosowania statystyki i data mining w finansach. - Kraków: StatSoft Polska, 2003. - (Zastosowania Statystyki i Data Mining). - S. 17-27. - Bibliogr. - ISBN 83-88724-17-7
15
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Statystyczna analiza transakcji na rynku mieszkaniowym w Krakowie w latach 2004-2007 / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 64 s. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1194
16
Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 86 s. : il. ; 30 cm
17
Bezpośrednie estymatory modalnej / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 42 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym / Kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI, zespół: Henryk BARANEK, Daniel KOSIOROWSKI, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogusława Wąsika. - Bibliogr.
19
Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów / kierownik tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI ; zespół: Henryk BARANEK, Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA, Daniel KOSIOROWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Agnieszka PASZTYŁA, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pasztyła A., (2014), Zagadnienie odporności w badaniach jednorodności ze względu na dużą liczbę pojedynczych prób na przykładzie testu równości wielu wskaźników struktury. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data", s. 49-52.
2
Dulińska A., (2013), Metoda k-średnich na tle metodologii analizy skupień. [W:] Sokołowski A. (kierownik tematu), Historia metody k-średnich, s. 58-61.
3
Pasztyła A., (2010), Analiza koszykowa danych transakcyjnych - cele i metody, "Systemy IT" [on-line], czerwiec, s. 51-54; https://www.google.com/url?q=http://www.statsoft.pl/pdf/artykuly/basket.pdf&sa=U&ei=EMM1Uqu7LMSjhgexoYFA&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGaRsECWUk_2Mcx8HwfNybJK0ev-A
4
Pasztyła A., (2008), Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 145 k.
5
Pasztyła A., (2008), Wykorzystanie metody składowych głównych i składowych niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 43-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/162612006
6
Pasztyła A., (2007), Forecasting Based on High-Frequency Time Series: the Use of Binary Variables in Multivariate Regression Approach. [W:] Data Analysis, Machine Learning and Applications : Program & Abstracts, [b.m.] : University of Freiburg, s. 137.
7
Pasztyła A., (2007), Analiza koszykowa jako narzędzie zwiększania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 119-126.
8
Pasztyła A., (2006), Problemy związane z prognozowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną przez dystrybutorów w ujęciu godzinowym. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 39-330.
9
Pasztyła A., (2005), Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej. [W:] Data mining : poznaj siebie i swoich klientów, Warszawa ; Kraków : StatSoft, s. 55-66.
10
Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 267-281.
11
Sokołowski A., Pasztyła A., (2004), Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii. [W:] Statystyka i data mining w praktyce: [seminarium], Warszawa - Kraków 2004, Kraków : StatSoft, s. 91-102.
12
Pasztyła A., (2004), Analiza kursów akcji z wykorzystaniem metody ICA. [W:] Statystyka i data mining w praktyce: [seminarium], Warszawa - Kraków 2004, Kraków : StatSoft, s. 103-112.
13
Pasztyła A., Salamaga M., (2003), MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 133-144.
14
Pasztyła A., (2003), Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów. [W:] Zastosowania statystyki i data mining w finansach, Kraków : StatSoft Polska, s. 17-27.
15
Denkowska S., Salamaga M., Pasztyła A., (2007), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych], Sokołowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 64 s.
16
Pasztyła A., (2006), Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 86 s.
17
Sokołowski A., Pasztyła A., (2006), Bezpośrednie estymatory modalnej, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 s.
18
Sokołowski A., Baranek H., Kosiorowski D., Pasztyła A., Salamaga M., (2004), Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
19
Baranek H., Pasztyła A., Salamaga M., Kosiorowski D., (2004), Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów, Sokołowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
20
Pasztyła A., Salamaga M., (2003), Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 k.
1
@unpublished{UEK:2168301047,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Zagadnienie odporności w badaniach jednorodności ze względu na dużą liczbę pojedynczych prób na przykładzie testu równości wielu wskaźników struktury",
booktitle = "Statystyczne aspekty analizy wielkich zbiorów danych "Big Data"",
pages = "49-52",
year = "2014",
}
2
@unpublished{UEK:2168289877,
author = "Agnieszka Dulińska",
title = "Metoda k-średnich na tle metodologii analizy skupień",
booktitle = "Historia metody k-średnich",
pages = "58-61",
year = "2013",
}
3
@article{UEK:2168260246,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Analiza koszykowa danych transakcyjnych - cele i metody",
journal = "Systemy IT",
number = "czerwiec",
pages = "51-54",
year = "2010",
url = {https://www.google.com/url?q=http://www.statsoft.pl/pdf/artykuly/basket.pdf&sa=U&ei=EMM1Uqu7LMSjhgexoYFA&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGaRsECWUk_2Mcx8HwfNybJK0ev-A},
}
4
@unpublished{UEK:51612,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Statystyczne metody prognozowania popytu na rynkach energii elektrycznej",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
5
@article{UEK:50313,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Wykorzystanie metody składowych głównych i składowych niezależnych w analizie kształtowania się wydatków gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "43-56",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162612006},
}
6
@misc{UEK:2168319577,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Forecasting Based on High-Frequency Time Series: the Use of Binary Variables in Multivariate Regression Approach",
booktitle = "Data Analysis, Machine Learning and Applications : Program & Abstracts",
pages = "137",
adress = "b.m.",
publisher = "University of Freiburg",
year = "2007",
}
7
@inbook{UEK:2165623596,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Analiza koszykowa jako narzędzie zwiększania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "119-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
8
@inbook{UEK:2166347863,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Problemy związane z prognozowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną przez dystrybutorów w ujęciu godzinowym",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "39-330",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-306-1",
}
9
@inbook{UEK:2168260248,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Przykład badania wzorców zachowań klientów za pomocą analizy koszykowej",
booktitle = "Data mining : poznaj siebie i swoich klientów",
pages = "55-66",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "StatSoft",
year = "2005",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-88724-26-6",
}
10
@inbook{UEK:2165633873,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Zastosowanie metody MARS w prognozowaniu i klasyfikacji",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "267-281",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
11
@inbook{UEK:2168221384,
author = "Andrzej Sokołowski and Agnieszka Pasztyła",
title = "Data mining w prognozowaniu zaopotrzebowania na nośniki energii",
booktitle = "Statystyka i data mining w praktyce",
pages = "91-102",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88724-23-1",
}
12
@inbook{UEK:2168221386,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Analiza kursów akcji z wykorzystaniem metody ICA",
booktitle = "Statystyka i data mining w praktyce",
pages = "103-112",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88724-23-1",
}
13
@inbook{UEK:2168295183,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "MARS Algorithm as an Example of Generalized Additive Model",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "133-144",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2003",
isbn = "80-225-1914-6",
}
14
@inbook{UEK:2168261126,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Badania dochodu i ryzyka inwestycji za pomocą analizy rozkładów",
booktitle = "Zastosowania statystyki i data mining w finansach",
pages = "17-27",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88724-17-7",
}
15
@unpublished{UEK:2162223948,
author = "Sabina Denkowska and Marcin Salamaga and Agnieszka Pasztyła",
title = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
16
@unpublished{UEK:2168233926,
author = "Agnieszka Pasztyła",
title = "Statystyczna ocena zróżnicowania poziomu opieki zdrowotnej w województwie małopolskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
17
@unpublished{UEK:2168220730,
author = "Andrzej Sokołowski and Agnieszka Pasztyła",
title = "Bezpośrednie estymatory modalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
18
@unpublished{UEK:2168325741,
author = "Andrzej Sokołowski and Henryk Baranek and Daniel Kosiorowski and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Ranking obiektów wielocechowych w ujęciu statystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
19
@unpublished{UEK:2168264588,
author = "Henryk Baranek and Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga and Daniel Kosiorowski",
title = "Statystyczne metody analizy koszyka zakupów klientów supermarketów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
20
@unpublished{UEK:2168274199,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID