Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Założenia metodyczne audytu negocjacji = Methodological Assumptions Audit Negotiations
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 195-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288627
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 95-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296091
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 96-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266836
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168288751
raport/sprawozdanie
8

Konferencja:
Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Kielce, Polska, od 2011-06-01 do 2011-06-03
Tytuł:
Strategie relacyjne w sieci dostaw
Źródło:
Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. nauk. Alojzy Czech i Andrzej Szplit - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 271-281 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-095-6
Nr:
2168280813
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 153-170. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232546
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 100-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289115
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii = Application of "7S" Model for Examination of the Strategy Implementation Process
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 413-429. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Personnel Audit Process
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 10, no 1 (2012) , s. 25-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292223
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 80-103 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260572
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia = Diagnosis of the Employee Assessment System in a Health Care Unit
Źródło:
Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk - Warszawa: Difin, 2012, s. 509-526. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-751-6
Nr:
2168273962
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 215-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243038
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Badanie logistyczne w sieci dostaw
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 407-431. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217992
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Strategie sieci dostaw = Delivery Network Strategies
Źródło:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 317-327. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219792
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym = The Formulation of the Integrated Strategies Model for Small and Medium Sized Businesses in the Global Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 327-335. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588854
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym
Źródło:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 107-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325295
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Strategie zarządzania w sieci dostaw = Management Strategies for the Supply Network
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220572
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities' Human Resource Management
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011) , s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228288
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Audyt struktury organizacyjnej
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 295-322
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604791
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Audyt logistyczny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 371-405
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604943
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities Organizational Structures
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 39 (2011) , s. 159-174. - Tytuł numeru: Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168221116
artykuł w czasopiśmie
25

Konferencja:
Scientific Conference: Business, Management and Education 2010, Wilno, Litwa, od 2010-11-18 do 2011-11-18
Tytuł:
Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company [dokument elektroniczny]
Źródło:
Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010, s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education)
ISBN:
978-9955-28-757-5
Nr:
2168221392
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych = Methodological Assumptions of Audit for Relational Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 261-275. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168309473
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw = Auditing the Organization of a Logistic System of a Company in the Process of Developing an Integrated Supply Chain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50512
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki = Analysis of the Strategic Planning Process in Corporations with Taking Into Account Logistics
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1078 (2005) , s. 90-98. - Tytuł numeru: Strategie i logistyka organizacji sieciowych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168272698
artykuł w czasopiśmie
29

Konferencja:
XX Konferencja Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej", Wrocław, Polska, od 2003-05-06 do 2003-05-06
Tytuł:
Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 976, t. 1 (2003) , s. 417-427. - Tytuł numeru: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223012
artykuł w czasopiśmie
30

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Tytuł:
Ocena organizacji systemu logistycznego
Źródło:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 111-128 - Bibliogr.
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176415
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Formy organizacyjne systemu logistycznego
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 23-42 - Bibliogr.
Nr:
2168320691
artykuł w czasopiśmie
32

Konferencja:
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, Wrocław, Polska, od 2001-05-17 do 2001-05-18
Tytuł:
Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 893 (2001) , s. 314-328. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Bibliogr.
Nr:
2168332499
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
264 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/548
Nr:
2168311333
doktorat
34

Tytuł:
Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1997) , s. 24-28 - Bibliogr.
Nr:
2168237214
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce
Źródło:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI1997, s. 7-11
Program badawczy:
29/KL/2/97/S
Sygnatura:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329317
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk
Źródło:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI1997, s. 12-17
Program badawczy:
29/KL/2/97/S
Sygnatura:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329319
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Typy organizacji nie nastawionych na zysk
Źródło:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI1997, s. 3-6
Program badawczy:
29/KL/2/97/S
Sygnatura:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329313
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk
Źródło:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI1997, s. 18-29
Program badawczy:
29/KL/2/97/S
Sygnatura:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329321
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych
Źródło:
Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE1993, s. 29-42
Sygnatura:
NP-251/Magazyn
Nr:
2168255884
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych
Źródło:
Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 34-49
Nr:
2168229918
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
226 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KAS/1/2008/S/459
Sygnatura:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Program badawczy:
30/KAS/1/2007/S/391
Sygnatura:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
13/KAS/1/2006/S/288
Sygnatura:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
naukowo-badawcze
4

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
71 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
50/KZM/4/2000/S
Sygnatura:
NP-739/Magazyn
Nr:
2168281685
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
115[2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
50/KZM/1/99/S
Sygnatura:
NP-633/Magazyn
Nr:
2168226353
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
[81] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załączniki, Bibliogr.
Sygnatura:
NP-65/Magazyn
Nr:
2168226433
naukowo-badawcze
1
Założenia metodyczne audytu negocjacji = Methodological Assumptions Audit Negotiations / Wojciech PAJĄK // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 195-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
2
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector / Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
3
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network / Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 75-86. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/224/180. - ISSN 0208-6018
4
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network / Wojciech PAJĄK // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 95-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
5
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation / Wojciech PAJĄK // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
6
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation / Wojciech PAJĄK // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 96-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/3630/3055. - ISSN 2029-7491
7
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / oprac. Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm
8
Strategie relacyjne w sieci dostaw / Wojciech PAJĄK // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. nauk. Alojzy Czech i Andrzej Szplit. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 271-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-095-6
9
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1986/153-170.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
10
Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii / Wojciech PAJĄK // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 100-125. - Bibliogr.
11
Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii = Application of "7S" Model for Examination of the Strategy Implementation Process / Wojciech PAJĄK // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 413-429. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
12
Personnel Audit Process / Wojciech PAJĄK // Business, Management and Education. - vol. 10, no 1 (2012), s. 25-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2012.03/pdf. - ISSN 2029-7491
13
Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej / Wojciech PAJĄK // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 80-103. - Bibliogr.
14
Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia = Diagnosis of the Employee Assessment System in a Health Care Unit / Wojciech PAJĄK // W: Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 509-526. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-751-6
15
Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector / Wojciech PAJĄK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 215-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
16
Badanie logistyczne w sieci dostaw / Wojciech PAJĄK // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 407-431. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
17
Strategie sieci dostaw = Delivery Network Strategies / Wojciech PAJĄK // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 317-327. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
18
Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym = The Formulation of the Integrated Strategies Model for Small and Medium Sized Businesses in the Global Industry / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011), s. 327-335. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
19
Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym / Wojciech PAJĄK // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 107-125. - Bibliogr.
20
Strategie zarządzania w sieci dostaw = Management Strategies for the Supply Network / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities' Human Resource Management / Wojciech PAJĄK // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011), s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
22
Audyt struktury organizacyjnej / Artur PAJĄK // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 295-322. - ISBN 978-83-208-1914-4
23
Audyt logistyczny / Wojciech PAJĄK // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 371-405. - ISBN 978-83-208-1914-4
24
Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities Organizational Structures / Wojciech PAJĄK // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 39 (2011), s. 159-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
25
Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company / Wojciech PAJĄK // W: Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Vilnius : Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). - S. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9955-28-757-5
26
Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych = Methodological Assumptions of Audit for Relational Strategies / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 261-275. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
27
Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw = Auditing the Organization of a Logistic System of a Company in the Process of Developing an Integrated Supply Chain / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157705077. - ISSN 1898-6447
28
Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki = Analysis of the Strategic Planning Process in Corporations with Taking Into Account Logistics / Marek LISIŃSKI, Wojciech PAJĄK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1078 (2005), s. 90-98. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie i logistyka organizacji sieciowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
29
Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 976, t. 1 (2003), s. 417-427. - Tytuł numeru: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
30
Ocena organizacji systemu logistycznego / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 111-128. - Bibliogr. - ISBN 83-918601-0-8
31
Formy organizacyjne systemu logistycznego / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 23-42. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
32
Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 893 (2001), s. 314-328. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
33
System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa / Wojciech Pająk ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 1999. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej / Wojciech PAJĄK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1997), s. 24-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
35
Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 7-11
36
Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 12-17
37
Typy organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 3-6
38
Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 18-29
39
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych / Janusz CZEKAJ, Wojciech PAJĄK // W: Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE. - ([1993]), s. 29-42
40
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych / Janusz CZEKAJ, Wojciech PAJĄK // W: Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 34-49
41
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
43
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
44
Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa / zespół: Marek LISIŃSKI - kierownik tematu ; Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Stanisław Stybel. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; [autorzy: Marek LISIŃSKI, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Piotr BUŁA, Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 115[2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi / zespół: Janusz TECZKE - kierownik zespołu, Jerzy TRZCIENIECKI, Helmut Wittlage, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - [81] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
1
Pająk W., (2016), Założenia metodyczne audytu negocjacji. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 195-210.
2
Pająk W., Szarucki M., (2016), Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-136.
3
Pająk W., (2014), Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 75-86; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/224/180
4
Pająk W., (2014), Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 95-106.
5
Pająk W., (2014), Models as Tools of Analysis of a Network Organisation. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [4]-[16].
6
Pająk W., (2013), Models as Tools of Analysis of a Network Organisation, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 96-108; https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/3630/3055
7
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
8
Pająk W., (2013), Strategie relacyjne w sieci dostaw. [W:] Czech A., Szplit A. (red.), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-281.
9
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2012), Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 153-170; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1986/153-170.pdf?sequence=1&isAllowed=y
10
Pająk W., (2012), Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 100-125.
11
Pająk W., (2012), Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 413-429.
12
Pająk W., (2012), Personnel Audit Process, "Business, Management and Education", vol. 10, no 1, s. 25-37; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2012.03/pdf
13
Pająk W., (2012), Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 80-103.
14
Pająk W., (2012), Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia. [W:] Rudawska I., Urbańczyk E. (red.), Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne, Warszawa : Difin, s. 509-526.
15
Pająk W., (2012), Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 215-234.
16
Pająk W., (2011), Badanie logistyczne w sieci dostaw. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 407-431.
17
Pająk W., (2011), Strategie sieci dostaw. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 317-327.
18
Pająk W., (2011), Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 171, s. 327-335.
19
Pająk W., (2011), Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 107-125.
20
Pająk W., (2011), Strategie zarządzania w sieci dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189907
21
Pająk W., (2011), Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 55, s. 102-113; http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_pajak_-_zalozenia_metodyki_audytu_personalnego_w_jednostce_ochrony_zdrowia.pdf
22
Pająk W., (2011), Audyt struktury organizacyjnej. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 295-322.
23
Pająk W., (2011), Audyt logistyczny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 371-405.
24
Pająk W., (2011), Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 39, s. 159-174; http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t039_pszw_2011_pajak_-_metodyka_audytu_struktury_organizacyjnej_jednostki_sluzby_zdrowia.pdf
25
Pająk W., (2010), Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company. [W:] Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. (Contemporary Issues in Business, Management and Education), Vilnius : Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, s. 1-7.
26
Pająk W., (2008), Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 261-275.
27
Pająk W., (2008), Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/157705077
28
Lisiński M., Pająk W., (2005), Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1078, s. 90-98.
29
Łyszczarz H., Pająk W., (2003), Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 976, t. 1, s. 417-427.
30
Łyszczarz H., Pająk W., (2003), Ocena organizacji systemu logistycznego. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 111-128.
31
Łyszczarz H., Pająk W., (2001), Formy organizacyjne systemu logistycznego, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 23-42.
32
Pająk W., (2001), Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 893, s. 314-328.
33
Pająk W., (1999), System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa, Prom. Lisiński M., Kraków : , 264 k.
34
Pająk W., (1997), Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 24-28.
35
Pająk W., (1997), Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 7-11.
36
Pająk W., (1997), Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 12-17.
37
Pająk W., (1997), Typy organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 3-6.
38
Pająk W., (1997), Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 18-29.
39
Czekaj J., Pająk W., ([1993]), Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym, s. 29-42.
40
Czekaj J., Pająk W., (1993), Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych. [W:] Teczke J. (red.), Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34-49.
41
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
42
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
43
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
44
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Stybel S., (2001), Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
45
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Buła P., Pocztowski A., Purgał J., (2000), Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115[2] s.
46
Teczke J., Trzcieniecki J., Wittlage H., Czekaj J., Łyszczarz H., Pająk W., (1991), Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [81] s.
1
@inbook{UEK:2168308701,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Założenia metodyczne audytu negocjacji",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "195-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
2
@inbook{UEK:2168309389,
author = "Pająk Wojciech and Szarucki Marek",
title = "Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "127-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
3
@article{UEK:2168288627,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "75-86",
adress = "",
year = "2014",
}
4
@unpublished{UEK:2168303437,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "95-106",
year = "2014",
}
5
@unpublished{UEK:2168296091,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Models as Tools of Analysis of a Network Organisation",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[4]-[16]",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168266836,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Models as Tools of Analysis of a Network Organisation",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "96-108",
year = "2013",
}
7
@misc{UEK:2168288751,
author = "Adamus Magdalena and Bielińska-Dusza Edyta and Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Pająk Wojciech",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
8
@inbook{UEK:2168280813,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Strategie relacyjne w sieci dostaw",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu",
pages = "271-281",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-095-6",
}
9
@article{UEK:2168232546,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Pająk Wojciech",
title = "Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "153-170",
adress = "",
year = "2012",
}
10
@unpublished{UEK:2168289115,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "100-125",
year = "2012",
}
11
@inbook{UEK:2168247566,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Zastosowanie modelu 7S do badania procesu implementacji strategii",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "413-429",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
12
@article{UEK:2168292223,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Personnel Audit Process",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 10, no 1",
pages = "25-37",
year = "2012",
}
13
@unpublished{UEK:2168260572,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "80-103",
year = "2012",
}
14
@inbook{UEK:2168273962,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia",
booktitle = "Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne",
pages = "509-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-751-6",
}
15
@inbook{UEK:2168243038,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "215-234",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
16
@inbook{UEK:2168217992,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Badanie logistyczne w sieci dostaw",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "407-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
17
@inbook{UEK:2168219792,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Strategie sieci dostaw",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "317-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
18
@article{UEK:2166588854,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "171",
pages = "327-335",
year = "2011",
}
19
@unpublished{UEK:2168325295,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "107-125",
year = "2011",
}
20
@article{UEK:2168220572,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Strategie zarządzania w sieci dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "57-71",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168228288,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "55",
pages = "102-113",
year = "2011",
}
22
@inbook{UEK:2165604791,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Audyt struktury organizacyjnej",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "295-322",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
23
@inbook{UEK:2165604943,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Audyt logistyczny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "371-405",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
24
@article{UEK:2168221116,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "39",
pages = "159-174",
adress = "",
year = "2011",
}
25
@inbook{UEK:2168221392,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company",
booktitle = "Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings",
pages = "1-7",
adress = "Vilnius",
publisher = "Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University",
year = "2010",
issn = "2029-7963",
isbn = "978-9955-28-757-5",
}
26
@article{UEK:2168309473,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "261-275",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
27
@article{UEK:50512,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "69-83",
year = "2008",
}
28
@article{UEK:2168272698,
author = "Lisiński Marek and Pająk Wojciech",
title = "Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1078",
pages = "90-98",
adress = "",
year = "2005",
}
29
@article{UEK:2168223012,
author = "Łyszczarz Halina and Pająk Wojciech",
title = "Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "976, t. 1",
pages = "417-427",
adress = "",
year = "2003",
}
30
@inbook{UEK:2166176415,
author = "Łyszczarz Halina and Pająk Wojciech",
title = "Ocena organizacji systemu logistycznego",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "111-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
31
@article{UEK:2168320691,
author = "Łyszczarz Halina and Pająk Wojciech",
title = "Formy organizacyjne systemu logistycznego",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "numer specjalny 1",
pages = "23-42",
year = "2001",
}
32
@article{UEK:2168332499,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "893",
pages = "314-328",
adress = "",
year = "2001",
}
33
@unpublished{UEK:2168311333,
author = "Pająk Wojciech",
title = "System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
34
@article{UEK:2168237214,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "24-28",
year = "1997",
}
35
@unpublished{UEK:2168329317,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "7-11",
year = "1997",
}
36
@unpublished{UEK:2168329319,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "12-17",
year = "1997",
}
37
@unpublished{UEK:2168329313,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Typy organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "3-6",
year = "1997",
}
38
@unpublished{UEK:2168329321,
author = "Pająk Wojciech",
title = "Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "18-29",
year = "1997",
}
39
@unpublished{UEK:2168255884,
author = "Czekaj Janusz and Pająk Wojciech",
title = "Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych",
booktitle = "Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym",
pages = "29-42",
year = "1993",
}
40
@inbook{UEK:2168229918,
author = "Czekaj Janusz and Pająk Wojciech",
title = "Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych",
booktitle = "Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym",
pages = "34-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
41
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Markiewicz Piotr and Noga Gracjana and Pająk Wojciech and Szarucki Marek",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
42
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Pająk Wojciech and Markiewicz Piotr and Szarucki Marek",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
43
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Szarucki Marek and Pająk Wojciech and Markiewicz Piotr",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
44
@unpublished{UEK:2168281685,
author = "Lisiński Marek and Łyszczarz Halina and Pająk Wojciech and Stybel Stanisław",
title = "Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
45
@unpublished{UEK:2168226353,
author = "Lisiński Marek and Łyszczarz Halina and Pająk Wojciech and Buła Piotr and Pocztowski Aleksy and Purgał Joanna",
title = "Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
46
@unpublished{UEK:2168226433,
author = "Teczke Janusz and Trzcieniecki Jerzy and Wittlage Helmut and Czekaj Janusz and Łyszczarz Halina and Pająk Wojciech",
title = "Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}