Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu
Źródło:
Wybrane obszary zarządzania organizacjami / red. Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska - Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, 2020, s. 24-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62775-40-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350214
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Założenia metodyczne audytu negocjacji = Methodological Assumptions Audit Negotiations
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 195-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / red. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296091
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288627
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 95-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 96-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266836
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Edyta Bielińska-Dusza , Paweł Cabała , Wojciech Pająk , Piotr Markiewicz , Maciej Nowak , Paweł Węgrzyn , Katarzyna Żyła , Antoni Ligęza , Jarosław Bułka , Jerzy Jedliński , Krzysztof Zieliński , Zbigniew Duliński , Danuta Kajrunajtys
Tytuł:
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168342063
raport/sprawozdanie
9

Tytuł:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
raport/sprawozdanie
10

Konferencja:
Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Kielce, Polska, od 2011-06-01 do 2011-06-03
Tytuł:
Strategie relacyjne w sieci dostaw
Źródło:
Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. Alojzy Czech, Andrzej Szplit - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 271-281 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-095-6
Nr:
2168280813
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii = Application of "7S" Model for Examination of the Strategy Implementation Process
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 413-429. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / red. Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 215-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243038
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia = Diagnosis of the Employee Assessment System in a Health Care Unit
Źródło:
Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk - Warszawa: Difin, 2012, s. 509-526. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-751-6
Nr:
2168273962
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 80-103 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260572
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 153-170. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232546
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 100-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289115
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Personnel Audit Process
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 10, no 1 (2012) , s. 25-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292223
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Strategie sieci dostaw = Delivery Network Strategies
Źródło:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 317-327. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219792
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym = The Formulation of the Integrated Strategies Model for Small and Medium Sized Businesses in the Global Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 327-335. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588854
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Badanie logistyczne w sieci dostaw
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 407-431. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217992
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym
Źródło:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI, s. 107-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325295
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Strategie zarządzania w sieci dostaw = Management Strategies for the Supply Network
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 856 (2011) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220572
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Audyt logistyczny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 371-405
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604943
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities' Human Resource Management
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011) , s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228288
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities Organizational Structures
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 39 (2011) , s. 159-174. - Tytuł numeru: Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168221116
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Audyt struktury organizacyjnej
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 295-322
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604791
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Konferencja:
Scientific Conference: Business, Management and Education 2010, Wilno, Litwa, od 2010-11-18 do 2011-11-18
Tytuł:
Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company [dokument elektroniczny]
Źródło:
Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010, s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education)
ISBN:
978-9955-28-757-5
Nr:
2168221392
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych = Methodological Assumptions of Audit for Relational Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 261-275. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168309473
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw = Auditing the Organization of a Logistic System of a Company in the Process of Developing an Integrated Supply Chain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 774 (2008) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50512
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki = Analysis of the Strategic Planning Process in Corporations with Taking Into Account Logistics
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1078 (2005) , s. 90-98. - Tytuł numeru: Strategie i logistyka organizacji sieciowych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168272698
artykuł w czasopiśmie
31

Konferencja:
XX Konferencja Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej", Wrocław, Polska, od 2003-05-06 do 2003-05-06
Tytuł:
Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 976, t. 1 (2003) , s. 417-427. - Tytuł numeru: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223012
artykuł w czasopiśmie
32

Konferencja:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Tytuł:
Ocena organizacji systemu logistycznego
Źródło:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 111-128 - Bibliogr.
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176415
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
33

Konferencja:
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, Wrocław, Polska, od 2001-05-17 do 2001-05-18
Tytuł:
Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 893 (2001) , s. 314-328. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Bibliogr.
Nr:
2168332499
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Formy organizacyjne systemu logistycznego
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 23-42 - Bibliogr.
Nr:
2168320691
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
264 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/548
Nr:
2168311333
doktorat
36

Tytuł:
Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk
Źródło:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI, s. 12-17
Program badawczy:
29/KL/2/97/S
Sygnatura:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329319
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk
Źródło:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI, s. 18-29
Program badawczy:
29/KL/2/97/S
Sygnatura:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329321
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1997) , s. 24-28 - Bibliogr.
Nr:
2168237214
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce
Źródło:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI, s. 7-11
Program badawczy:
29/KL/2/97/S
Sygnatura:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329317
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Typy organizacji nie nastawionych na zysk
Źródło:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI, s. 3-6
Program badawczy:
29/KL/2/97/S
Sygnatura:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329313
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych
Źródło:
Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 34-49
Nr:
2168229918
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych
Źródło:
Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE, s. 29-42
Sygnatura:
NP-251/Magazyn
Nr:
2168255884
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
226 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KAS/1/2008/S/459
Sygnatura:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Program badawczy:
30/KAS/1/2007/S/391
Sygnatura:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
13/KAS/1/2006/S/288
Sygnatura:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
naukowo-badawcze
4

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
71 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
50/KZM/4/2000/S
Sygnatura:
NP-739/Magazyn
Nr:
2168281685
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
115[2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
50/KZM/1/99/S
Sygnatura:
NP-633/Magazyn
Nr:
2168226353
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
[81] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załączniki, Bibliogr.
Sygnatura:
NP-65/Magazyn
Nr:
2168226433
naukowo-badawcze
1
Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // W: Wybrane obszary zarządzania organizacjami / red. nauk. Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska. - Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, 2020. - S. 24-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62775-40-8
2
Założenia metodyczne audytu negocjacji = Methodological Assumptions Audit Negotiations / Wojciech PAJĄK // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 195-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
3
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector / Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
4
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation / Wojciech PAJĄK // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
5
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network / Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 75-86. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/224/180. - ISSN 0208-6018
6
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network / Wojciech PAJĄK // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 95-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
7
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation / Wojciech PAJĄK // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 96-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/3630/3055. - ISSN 2029-7491
8
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Paweł CABAŁA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Maciej Nowak, Paweł Węgrzyn, Katarzyna Żyła, Antoni Lizęga, Jarosław Bułka, Jerzy Jedliński, Krzysztof Zieliński, Zbigniew Duliński, Danuta Kajrunajtys. - Kraków : , 2013. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Strategie relacyjne w sieci dostaw / Wojciech PAJĄK // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. nauk. Alojzy Czech, Andrzej Szplit. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 271-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-095-6
11
Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii = Application of "7S" Model for Examination of the Strategy Implementation Process / Wojciech PAJĄK // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 413-429. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
12
Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector / Wojciech PAJĄK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 215-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
13
Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia = Diagnosis of the Employee Assessment System in a Health Care Unit / Wojciech PAJĄK // W: Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 509-526. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-751-6
14
Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej / Wojciech PAJĄK // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 80-103. - Bibliogr.
15
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1986. - ISSN 0208-6018
16
Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii / Wojciech PAJĄK // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 100-125. - Bibliogr.
17
Personnel Audit Process / Wojciech PAJĄK // Business, Management and Education. - vol. 10, no 1 (2012), s. 25-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2012.03/pdf. - ISSN 2029-7491
18
Strategie sieci dostaw = Delivery Network Strategies / Wojciech PAJĄK // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 317-327. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
19
Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym = The Formulation of the Integrated Strategies Model for Small and Medium Sized Businesses in the Global Industry / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011), s. 327-335. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
20
Badanie logistyczne w sieci dostaw / Wojciech PAJĄK // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 407-431. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
21
Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym / Wojciech PAJĄK // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 107-125. - Bibliogr.
22
Strategie zarządzania w sieci dostaw = Management Strategies for the Supply Network / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189907. - ISSN 1898-6447
23
Audyt logistyczny / Wojciech PAJĄK // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 371-405. - ISBN 978-83-208-1914-4
24
Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities' Human Resource Management / Wojciech PAJĄK // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011), s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
25
Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities Organizational Structures / Wojciech PAJĄK // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 39 (2011), s. 159-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
26
Audyt struktury organizacyjnej / Artur PAJĄK // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 295-322. - ISBN 978-83-208-1914-4
27
Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company / Wojciech PAJĄK // W: Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). - S. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9955-28-757-5
28
Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych = Methodological Assumptions of Audit for Relational Strategies / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 261-275. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
29
Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw = Auditing the Organization of a Logistic System of a Company in the Process of Developing an Integrated Supply Chain / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157705077. - ISSN 1898-6447
30
Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki = Analysis of the Strategic Planning Process in Corporations with Taking Into Account Logistics / Marek LISIŃSKI, Wojciech PAJĄK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1078 (2005), s. 90-98. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie i logistyka organizacji sieciowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
31
Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 976, t. 1 (2003), s. 417-427. - Tytuł numeru: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
32
Ocena organizacji systemu logistycznego / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 111-128. - Bibliogr. - ISBN 83-918601-0-8
33
Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa / Wojciech PAJĄK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 893 (2001), s. 314-328. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
34
Formy organizacyjne systemu logistycznego / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 23-42. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
35
System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa / Wojciech Pająk ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 1999. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 12-17
37
Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 18-29
38
Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej / Wojciech PAJĄK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1997), s. 24-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
39
Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 7-11
40
Typy organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 3-6
41
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych / Janusz CZEKAJ, Wojciech PAJĄK // W: Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 34-49
42
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych / Janusz CZEKAJ, Wojciech PAJĄK // W: Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE. - ([1993]), s. 29-42
43
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
45
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
46
Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa / zespół: Marek LISIŃSKI - kierownik tematu ; Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Stanisław Stybel. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; [autorzy: Marek LISIŃSKI, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Piotr BUŁA, Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 115[2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi / zespół: Janusz TECZKE - kierownik zespołu, Jerzy TRZCIENIECKI, Helmut Wittlage, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - [81] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
1
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2020), Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu. [W:] Żuchowski I., Grzybowska-Brzezińska M. (red.), Wybrane obszary zarządzania organizacjami, Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, s. 24-37.
2
Pająk W., (2016), Założenia metodyczne audytu negocjacji. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 195-210.
3
Pająk W., Szarucki M., (2016), Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-136.
4
Pająk W., (2014), Models as Tools of Analysis of a Network Organisation. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [4]-[16].
5
Pająk W., (2014), Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 75-86; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/224/180
6
Pająk W., (2014), Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 95-106.
7
Pająk W., (2013), Models as Tools of Analysis of a Network Organisation, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 96-108; https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/3630/3055
8
Bielińska-Dusza E., Cabała P., Pająk W., Markiewicz P., Nowak M., Węgrzyn P., Żyła K., Ligęza A., Bułka J., Jedliński J., Zieliński K., Duliński Z., Kajrunajtys D., (2013), Raport końcowy: Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji, Kraków : , 198 s.
9
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
10
Pająk W., (2013), Strategie relacyjne w sieci dostaw. [W:] Czech A., Szplit A. (red.), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 271-281.
11
Pająk W., (2012), Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 413-429.
12
Pająk W., (2012), Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 215-234.
13
Pająk W., (2012), Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia. [W:] Rudawska I., Urbańczyk E. (red.), Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne, Warszawa : Difin, s. 509-526.
14
Pająk W., (2012), Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 80-103.
15
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2012), Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 153-170; http://hdl.handle.net/11089/1986
16
Pająk W., (2012), Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 100-125.
17
Pająk W., (2012), Personnel Audit Process, "Business, Management and Education", vol. 10, no 1, s. 25-37; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2012.03/pdf
18
Pająk W., (2011), Strategie sieci dostaw. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 317-327.
19
Pająk W., (2011), Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 171, s. 327-335.
20
Pająk W., (2011), Badanie logistyczne w sieci dostaw. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 407-431.
21
Pająk W., (2011), Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 107-125.
22
Pająk W., (2011), Strategie zarządzania w sieci dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189907
23
Pająk W., (2011), Audyt logistyczny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 371-405.
24
Pająk W., (2011), Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 55, s. 102-113.
25
Pająk W., (2011), Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 39, s. 159-174.
26
Pająk W., (2011), Audyt struktury organizacyjnej. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 295-322.
27
Pająk W., (2010), Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company. [W:] Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. (Contemporary Issues in Business, Management and Education), Vilnius : Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, s. 1-7.
28
Pająk W., (2008), Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 261-275.
29
Pająk W., (2008), Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/157705077
30
Lisiński M., Pająk W., (2005), Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1078, s. 90-98.
31
Łyszczarz H., Pająk W., (2003), Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 976, t. 1, s. 417-427.
32
Łyszczarz H., Pająk W., (2003), Ocena organizacji systemu logistycznego. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 111-128.
33
Pająk W., (2001), Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 893, s. 314-328.
34
Łyszczarz H., Pająk W., (2001), Formy organizacyjne systemu logistycznego, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 23-42.
35
Pająk W., (1999), System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa, Prom. Lisiński M., Kraków : , 264 k.
36
Pająk W., (1997), Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 12-17.
37
Pająk W., (1997), Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 18-29.
38
Pająk W., (1997), Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 24-28.
39
Pająk W., (1997), Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 7-11.
40
Pająk W., (1997), Typy organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 3-6.
41
Czekaj J., Pająk W., (1993), Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych. [W:] Teczke J. (red.), Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34-49.
42
Czekaj J., Pająk W., ([1993]), Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym, s. 29-42.
43
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 226 k.
44
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
45
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
46
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Stybel S., (2001), Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
47
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Buła P., Pocztowski A., Purgał J., (2000), Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115[2] s.
48
Teczke J., Trzcieniecki J., Wittlage H., Czekaj J., Łyszczarz H., Pająk W., (1991), Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [81] s.
1
@inbook{UEK:2168350214,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk",
title = "Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu",
booktitle = "Wybrane obszary zarządzania organizacjami",
pages = "24-37",
adress = "Ostrołęka",
publisher = "Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce",
year = "2020",
isbn = "978-83-62775-40-8",
}
2
@inbook{UEK:2168308701,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne audytu negocjacji",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "195-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
3
@inbook{UEK:2168309389,
author = "Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "127-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
4
@unpublished{UEK:2168296091,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Models as Tools of Analysis of a Network Organisation",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[4]-[16]",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168288627,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "75-86",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/224/180},
}
6
@unpublished{UEK:2168303437,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "95-106",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168266836,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Models as Tools of Analysis of a Network Organisation",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "96-108",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2013.06},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/3630/3055},
}
8
@misc{UEK:2168342063,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Paweł Cabała and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Maciej Nowak and Paweł Węgrzyn and Katarzyna Żyła and Antoni Ligęza and Jarosław Bułka and Jerzy Jedliński and Krzysztof Zieliński and Zbigniew Duliński and Danuta Kajrunajtys",
title = "Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
9
@misc{UEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
10
@inbook{UEK:2168280813,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Strategie relacyjne w sieci dostaw",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu",
pages = "271-281",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-095-6",
}
11
@inbook{UEK:2168247566,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Zastosowanie modelu 7S do badania procesu implementacji strategii",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "413-429",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
12
@inbook{UEK:2168243038,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "215-234",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
13
@inbook{UEK:2168273962,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia",
booktitle = "Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne",
pages = "509-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-751-6",
}
14
@unpublished{UEK:2168260572,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "80-103",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168232546,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk",
title = "Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "153-170",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1986},
}
16
@unpublished{UEK:2168289115,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "100-125",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168292223,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Personnel Audit Process",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 10, no 1",
pages = "25-37",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2012.03},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2012.03/pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168219792,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Strategie sieci dostaw",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "317-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
19
@article{UEK:2166588854,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "171",
pages = "327-335",
year = "2011",
}
20
@inbook{UEK:2168217992,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Badanie logistyczne w sieci dostaw",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "407-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
21
@unpublished{UEK:2168325295,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "107-125",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2168220572,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Strategie zarządzania w sieci dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "57-71",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189907},
}
23
@inbook{UEK:2165604943,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Audyt logistyczny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "371-405",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
24
@article{UEK:2168228288,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "55",
pages = "102-113",
year = "2011",
url = {},
}
25
@article{UEK:2168221116,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "39",
pages = "159-174",
adress = "",
year = "2011",
url = {},
}
26
@inbook{UEK:2165604791,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Audyt struktury organizacyjnej",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "295-322",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
27
@inbook{UEK:2168221392,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company",
booktitle = "Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings",
pages = "1-7",
adress = "Vilnius",
publisher = "Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University",
year = "2010",
issn = "2029-7963",
isbn = "978-9955-28-757-5",
}
28
@article{UEK:2168309473,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "261-275",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
29
@article{UEK:50512,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "69-83",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157705077},
}
30
@article{UEK:2168272698,
author = "Marek Lisiński and Wojciech Pająk",
title = "Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1078",
pages = "90-98",
adress = "",
year = "2005",
url = {},
}
31
@article{UEK:2168223012,
author = "Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "976, t. 1",
pages = "417-427",
adress = "",
year = "2003",
}
32
@inbook{UEK:2166176415,
author = "Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Ocena organizacji systemu logistycznego",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "111-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
33
@article{UEK:2168332499,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "893",
pages = "314-328",
year = "2001",
}
34
@article{UEK:2168320691,
author = "Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Formy organizacyjne systemu logistycznego",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "numer specjalny 1",
pages = "23-42",
year = "2001",
}
35
@unpublished{UEK:2168311333,
author = "Wojciech Pająk",
title = "System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
36
@unpublished{UEK:2168329319,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "12-17",
year = "1997",
}
37
@unpublished{UEK:2168329321,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "18-29",
year = "1997",
}
38
@article{UEK:2168237214,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "24-28",
year = "1997",
}
39
@unpublished{UEK:2168329317,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "7-11",
year = "1997",
}
40
@unpublished{UEK:2168329313,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Typy organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "3-6",
year = "1997",
}
41
@inbook{UEK:2168229918,
author = "Janusz Czekaj and Wojciech Pająk",
title = "Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych",
booktitle = "Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym",
pages = "34-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
42
@unpublished{UEK:2168255884,
author = "Janusz Czekaj and Wojciech Pająk",
title = "Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych",
booktitle = "Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym",
pages = "29-42",
year = "1993",
}
43
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz and Gracjana Noga and Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
44
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Marek Szarucki",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
45
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
46
@unpublished{UEK:2168281685,
author = "Marek Lisiński and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk and Stanisław Stybel",
title = "Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
47
@unpublished{UEK:2168226353,
author = "Marek Lisiński and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk and Piotr Buła and Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał",
title = "Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
48
@unpublished{UEK:2168226433,
author = "Janusz Teczke and Jerzy Trzcieniecki and Helmut Wittlage and Janusz Czekaj and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID