Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
276 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy hasłach
ISBN:
978-83-7252-498-0
Nr:
2165710693
leksykon, encyklopedia
2

Tytuł:
Rola uczonych w życiu społeczeństwa polskiego w ujęciu Floriana Znanieckiego
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 103-108
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166537766
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
167, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-157-3
Nr:
2168225226
monografia
4

Tytuł:
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej = The Privatisation of the Economy in the Social Consciousness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001) , s. 33-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234790
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
248 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wybranych hasłach
ISBN:
83-7252-097-6
Nr:
2168240520
leksykon, encyklopedia
6

Tytuł:
Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach
Źródło:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 9-19
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241252
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: AE, 2000
Opis fizyczny:
272 s., [2] s. tabl.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240212
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Słowo wstępne
Źródło:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 3-6
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240332
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-28-3
Nr:
2168239942
leksykon, encyklopedia
10

Tytuł:
The Types of Social Personality Versus Values, Attitudes and Actions in the Sphere of Work = Trzy osobowości społecznej a postawy i wartości w sferze pracy zawodowej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995) , s. 27-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168240200
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej
Źródło:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29-41
Nr:
2168240536
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
70 s.; 20 cm
Nr:
2168240080
leksykon, encyklopedia
13

Tytuł:
Usprawnianie działań zbiorowych
Adres wydawniczy:
Kraków: TNOiK, 1992
Opis fizyczny:
308 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168241170
monografia
14

Tytuł:
Współczesne koncepcje osobowości społecznej = Modern Conceptions of Social Personality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 53-65. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244464
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Typy osobowości społecznej a postawy i wartości : studium socjologiczne = The Types of Social Personality in Relation to Attitudes and Values : a Sociological Study
Adres wydawniczy:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1990
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 92)
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168283199
monografia
16

Tytuł:
Kariera indywidualna a cele organizacji = Individual Carrier vs Aims of Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 117-126. - Rez., summ.
Nr:
2168244330
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988) , s. 97-115. - Rez., summ.
Nr:
2168244146
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Typy działań socjotechnicznych w organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
155 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168241172
skrypt
19

Tytuł:
Kryzys kultury i przyszłość człowieka w poglądach Floriana Znanieckiego = The Crisis of Culture and Man's Future
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987) , s. 61-72. - Rez., summ.
Nr:
2168243474
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987) , s. 7-11
Nr:
2168243454
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Czas wolny ludzi starszych w Iraku
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 1 (1986) , s. 29-30
Nr:
2168241218
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku)
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986, s. 132-150
Nr:
2168281749
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 313-314
Nr:
2168265850
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Knowledge and Opinions of the Economic Reform Among the Workers of Industrial Enterprises in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986) , s. 47-67. - Rez., summ.
Nr:
2168243428
artykuł w czasopiśmie
25

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 286-300
Nr:
2168265832
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 87-101
Nr:
2168226891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Konferencja:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Tytuł:
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[133]-18[150]
Nr:
2168273560
rozdział w materiałach konferencyjnych
29

Tytuł:
Uspołecznienie i postawy twórcze w typologiach osobowości społecznej = Engagement in Social Work and Creative Attitude in Typologies of Socially Active Personality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984) , s. 5-26. - Rez., summ.
Nr:
2168243314
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Socjologia pracy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168240074
skrypt
31

Tytuł:
Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej = Sociological Aspects of a Purposeful Group's Efficiency Action
Źródło:
Prakseologia. - nr 3-4 (1983) , s. 27-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168348658
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego = Florian Znaniecki's Poem Dealing with Philosophy of History
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982) , s. 103-122. - Rez., summ.
Nr:
2168243262
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Socjologia na Uniwersytecie Bagdadzkim
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 28, nr 5 (1980) , s. 107-112
Nr:
2168282485
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans
Źródło:
Argumenty. - nr 36 (1980) , s. 5, 14
Nr:
2168307729
artykuł nierecenzowany
35

Tytuł:
Osobowość człowieka a potrzeby konsumpcyjne = Social Personality vs Consumer Needs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979) , s. 45-62. - Rez., summ.
Nr:
2168243138
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
raport/sprawozdanie
37

Autor:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
raport/sprawozdanie
38

Tytuł:
Encyklopedia druga, czyli nauki społeczne w trzydzieści lat później
Źródło:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 27 (1978) , s. 139-167 - Bibliogr.
Nr:
2168242188
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Florian Znaniecki : społeczna dynamika kultury
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Opis fizyczny:
304, [4] s.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345176
monografia
40

Tytuł:
W kręgu osobowości społecznej (2)
Źródło:
Argumenty. - nr 30 (1976) , s. 12-13
Nr:
2168307695
artykuł nierecenzowany
41

Tytuł:
W kręgu osobowości społecznej
Źródło:
Argumenty. - nr 29 (1976) , s. 1, 7
Nr:
2168307693
artykuł nierecenzowany
42

Tytuł:
Koncepcja Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju
Źródło:
Florian Znaniecki i jego rola w socjologii / red. Andrzej Kwilecki - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1975, s. 55-74
Seria:
(Seria Socjologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 3)
Nr:
2168364958
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Perspektywy przemian społeczno-gospodarczych w PRL w opinii mieszkańców Krakowa
Źródło:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 45-53
Nr:
2168254014
rozdział w materiałach konferencyjnych
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej : Polska lat dziewięćdziesiątych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
17 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
40/KSocj/2/98/S
Sygnatura:
NP-570/Magazyn
Nr:
2168283015
naukowo-badawcze
1
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 276 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - ISBN 978-83-7252-498-0
2
Rola uczonych w życiu społeczeństwa polskiego w ujęciu Floriana Znanieckiego / Maksymilian PACHOLSKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 103-108. - ISBN 83-7252-284-7
3
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 167, [1] s. ; 24 cm. - Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-157-3
4
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej = The Privatisation of the Economy in the Social Consciousness / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001), s. 33-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11605. - ISSN 0208-7944
5
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 248 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych hasłach. - ISBN 83-7252-097-6
6
Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 9-19. - ISBN 83-7252-039-9
7
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - 272 s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. częśc. przy ref. - ISBN 83-7252-047-X
8
Słowo wstępne / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 3-6. - ISBN 83-7252-047-X
9
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-28-3
10
The Types of Social Personality Versus Values, Attitudes and Actions in the Sphere of Work = Trzy osobowości społecznej a postawy i wartości w sferze pracy zawodowej / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995), s. 27-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej / Maksymilian PACHOLSKI // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29-41
12
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. ; 20 cm
13
Usprawnianie działań zbiorowych / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: TNOiK, 1992. - 308 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
14
Współczesne koncepcje osobowości społecznej = Modern Conceptions of Social Personality / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991), s. 53-65. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Typy osobowości społecznej a postawy i wartości : studium socjologiczne = The Types of Social Personality in Relation to Attitudes and Values : a Sociological Study / Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1990. - 172 s. : il. ; 25 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 92)
16
Kariera indywidualna a cele organizacji = Individual Carrier vs Aims of Organization / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 117-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988), s. 97-115. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Typy działań socjotechnicznych w organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 155 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Kryzys kultury i przyszłość człowieka w poglądach Floriana Znanieckiego = The Crisis of Culture and Man's Future / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987), s. 61-72. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka / Krystyna IWANICKA, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 7-11. - ISSN 0208-7944
21
Czas wolny ludzi starszych w Iraku / Maksymilian PACHOLSKI // Polityka Społeczna. - nr 1 (1986), s. 29-30. - ISSN 0137-4729
22
Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku) / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986. - S. 132-150
23
Dyskusja / Maksymilian PACHOLSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 313-314
24
Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Knowledge and Opinions of the Economic Reform Among the Workers of Industrial Enterprises in Krakow / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 217 (1986), s. 47-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
25
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 286-300
26
Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 87-101
27
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
28
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[133]-18[150]
29
Uspołecznienie i postawy twórcze w typologiach osobowości społecznej = Engagement in Social Work and Creative Attitude in Typologies of Socially Active Personality / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984), s. 5-26. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
30
Socjologia pracy / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984. - 128 s. : il. ; 24 cm
31
Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej = Sociological Aspects of a Purposeful Group's Efficiency Action / Maksymilian PACHOLSKI // Prakseologia. - nr 3-4 (1983), s. 27-48. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
32
Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego = Florian Znaniecki's Poem Dealing with Philosophy of History / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982), s. 103-122. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
33
Socjologia na Uniwersytecie Bagdadzkim / Maksymilian PACHOLSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 28, nr 5 (1980), s. 107-112. - ISSN 0591-2377
34
Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // Argumenty. - nr 36 (1980), s. 5, 14. - ISSN 0518-5289
35
Osobowość człowieka a potrzeby konsumpcyjne = Social Personality vs Consumer Needs / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979), s. 45-62. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
37
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
38
Encyklopedia druga, czyli nauki społeczne w trzydzieści lat później / Maksymilian PACHOLSKI // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 27 (1978), s. 139-167. - Bibliogr.
39
Florian Znaniecki : społeczna dynamika kultury / Maksymilian PACHOLSKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 304, [4] s. ; 20 cm. - Bibliogr.
40
W kręgu osobowości społecznej (2) / Maksymilian PACHOLSKI // Argumenty. - nr 30 (1976), s. 12-13. - ISSN 0518-5289
41
W kręgu osobowości społecznej / Maksymilian PACHOLSKI // Argumenty. - nr 29 (1976), s. 1, 7. - ISSN 0518-5289
42
Koncepcja Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju / Maksymilian PACHOLSKI // W: Florian Znaniecki i jego rola w socjologii / red. Andrzej Kwilecki. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1975. - (Socjologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 3). - S. 55-74
43
Perspektywy przemian społeczno-gospodarczych w PRL w opinii mieszkańców Krakowa / Maksymilian PACHOLSKI // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 45-53
44
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej : Polska lat dziewięćdziesiątych / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 17 k. : il. ; 30 cm
1
Pacholski M., Słaboń A., (2010), Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 276 s.
2
Pacholski M., (2005), Rola uczonych w życiu społeczeństwa polskiego w ujęciu Floriana Znanieckiego. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 103-108.
3
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (2003), Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 167, [1] s.
4
Karwińska A., Pacholski M., (2001), Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 33-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/11605
5
Pacholski M., Słaboń A., (2001), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 248 s.
6
Karwińska A., Pacholski M., (2000), Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-19.
7
Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), (2000), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, 272 s., [2] s. tabl.
8
Karwińska A., Pacholski M., (2000), Słowo wstępne. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 3-6.
9
Pacholski M., Słaboń A., (1997), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 229 s.
10
Pacholski M., (1995), The Types of Social Personality Versus Values, Attitudes and Actions in the Sphere of Work, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 454, s. 27-38.
11
Pacholski M., (1994), Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-41.
12
Pacholski M., Słaboń A., (1994), Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów, Pucek Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
13
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (1992), Usprawnianie działań zbiorowych, Kraków : TNOiK, 308 s.
14
Pacholski M., (1991), Współczesne koncepcje osobowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 53-65.
15
Pacholski M., (1990), Typy osobowości społecznej a postawy i wartości: studium socjologiczne, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 92), Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 172 s.
16
Pacholski M., (1989), Kariera indywidualna a cele organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 117-126.
17
Mytych M., Pacholski M., (1988), Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 97-115.
18
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (1988), Typy działań socjotechnicznych w organizacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155 s.
19
Pacholski M., (1987), Kryzys kultury i przyszłość człowieka w poglądach Floriana Znanieckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 61-72.
20
Iwanicka K., Pacholski M., (1987), Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 7-11.
21
Pacholski M., (1986), Czas wolny ludzi starszych w Iraku, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 29-30.
22
Mytych M., Pacholski M., (1986), Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku). [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 132-150.
23
Pacholski M., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 313-314.
24
Mytych M., Pacholski M., (1986), Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 47-67.
25
Mytych M., Pacholski M., (1986), Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 286-300.
26
Mytych M., Pacholski M., (1985), Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 87-101.
27
Indraszkiewicz J., Kudłacz T., Wojtyna A., Czekaj J., Owsiak S., Mytych M., Pacholski M., Hausner J., (1985), Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 136-197.
28
Mytych M., Pacholski M., (1984), Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[133]-18[150].
29
Pacholski M., (1984), Uspołecznienie i postawy twórcze w typologiach osobowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 197, s. 5-26.
30
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pacholski M., (1984), Socjologia pracy, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 128 s.
31
Pacholski M., (1983), Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej, "Prakseologia", nr 3-4, s. 27-48.
32
Pacholski M., (1982), Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 160, s. 103-122.
33
Pacholski M., (1980), Socjologia na Uniwersytecie Bagdadzkim, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 28, nr 5, s. 107-112.
34
Karwińska A., Pacholski M., (1980), Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans, "Argumenty", nr 36, s. 5, 14.
35
Pacholski M., (1979), Osobowość człowieka a potrzeby konsumpcyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 45-62.
36
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
37
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
38
Pacholski M., (1978), Encyklopedia druga, czyli nauki społeczne w trzydzieści lat później, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 27, s. 139-167.
39
Pacholski M., (1977), Florian Znaniecki: społeczna dynamika kultury, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 304, [4] s.
40
Pacholski M., (1976), W kręgu osobowości społecznej (2), "Argumenty", nr 30, s. 12-13.
41
Pacholski M., (1976), W kręgu osobowości społecznej, "Argumenty", nr 29, s. 1, 7.
42
Pacholski M., (1975), Koncepcja Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju. [W:] Kwilecki A. (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii (Seria Socjologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 3), Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 55-74.
43
Pacholski M., (1974), Perspektywy przemian społeczno-gospodarczych w PRL w opinii mieszkańców Krakowa. [W:] Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 45-53.
44
Karwińska A., Pacholski M., (1998), Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej: Polska lat dziewięćdziesiątych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
1
@book{UEK:2165710693,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-498-0",
}
2
@inbook{UEK:2166537766,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Rola uczonych w życiu społeczeństwa polskiego w ujęciu Floriana Znanieckiego",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "103-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
3
@book{UEK:2168225226,
author = "Anna Karwińska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Maksymilian Pacholski",
title = "Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-157-3",
}
4
@article{UEK:2168234790,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "33-46",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11605},
}
5
@book{UEK:2168240520,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-097-6",
}
6
@inbook{UEK:2168241252,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "9-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
7
@book{UEK:2168240212,
title = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
8
@misc{UEK:2168240332,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
pages = "3-6",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
9
@book{UEK:2168239942,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-28-3",
}
10
@article{UEK:2168240200,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "The Types of Social Personality Versus Values, Attitudes and Actions in the Sphere of Work",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "454",
pages = "27-38",
year = "1995",
}
11
@inbook{UEK:2168240536,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "29-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
12
@book{UEK:2168240080,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
13
@book{UEK:2168241170,
author = "Anna Karwińska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Maksymilian Pacholski",
title = "Usprawnianie działań zbiorowych",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1992",
}
14
@article{UEK:2168244464,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Współczesne koncepcje osobowości społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "53-65",
year = "1991",
url = {},
}
15
@book{UEK:2168283199,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Typy osobowości społecznej a postawy i wartości : studium socjologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
16
@article{UEK:2168244330,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Kariera indywidualna a cele organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "117-126",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168244146,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "97-115",
year = "1988",
}
18
@book{UEK:2168241172,
author = "Anna Karwińska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Maksymilian Pacholski",
title = "Typy działań socjotechnicznych w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
19
@article{UEK:2168243474,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Kryzys kultury i przyszłość człowieka w poglądach Floriana Znanieckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "61-72",
year = "1987",
}
20
@article{UEK:2168243454,
author = "Krystyna Iwanicka and Maksymilian Pacholski",
title = "Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "7-11",
year = "1987",
}
21
@article{UEK:2168241218,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Czas wolny ludzi starszych w Iraku",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "1986",
}
22
@inbook{UEK:2168281749,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku)",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku",
pages = "132-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1986",
}
23
@misc{UEK:2168265850,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "313-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
24
@article{UEK:2168243428,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "47-67",
year = "1986",
}
25
@inbook{UEK:2168265832,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "286-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
26
@inbook{UEK:2168226891,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "87-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
27
@inbook{UEK:2168226897,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Wojtyna and Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Michał Mytych and Maksymilian Pacholski and Jerzy Hausner",
title = "Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "136-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
28
@inbook{UEK:2168273560,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[133]-18[150]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
29
@article{UEK:2168243314,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Uspołecznienie i postawy twórcze w typologiach osobowości społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "197",
pages = "5-26",
year = "1984",
}
30
@book{UEK:2168240074,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologia pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1984",
}
31
@article{UEK:2168348658,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej",
journal = "Prakseologia",
number = "3-4",
pages = "27-48",
year = "1983",
}
32
@article{UEK:2168243262,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "160",
pages = "103-122",
year = "1982",
}
33
@article{UEK:2168282485,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologia na Uniwersytecie Bagdadzkim",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 28, 5",
pages = "107-112",
year = "1980",
}
34
@article{UEK:2168307729,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans",
journal = "Argumenty",
number = "36",
pages = "5, 14",
year = "1980",
}
35
@article{UEK:2168243138,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Osobowość człowieka a potrzeby konsumpcyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "45-62",
year = "1979",
}
36
@misc{UEK:2168315247,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
37
@misc{UEK:2168315271,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
38
@article{UEK:2168242188,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Encyklopedia druga, czyli nauki społeczne w trzydzieści lat później",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "27",
pages = "139-167",
year = "1978",
}
39
@book{UEK:2168345176,
author = "Maksymilian Pacholski and ",
title = "Florian Znaniecki : społeczna dynamika kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1977",
}
40
@article{UEK:2168307695,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "W kręgu osobowości społecznej (2)",
journal = "Argumenty",
number = "30",
pages = "12-13",
year = "1976",
}
41
@article{UEK:2168307693,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "W kręgu osobowości społecznej",
journal = "Argumenty",
number = "29",
pages = "1, 7",
year = "1976",
}
42
@inbook{UEK:2168364958,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Koncepcja Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju",
booktitle = "Florian Znaniecki i jego rola w socjologii",
pages = "55-74",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
year = "1975",
issn = "0554-8225",
}
43
@inbook{UEK:2168254014,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Perspektywy przemian społeczno-gospodarczych w PRL w opinii mieszkańców Krakowa",
booktitle = "Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej",
pages = "45-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
44
@unpublished{UEK:2168283015,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej : Polska lat dziewięćdziesiątych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID