Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022
Opis fizyczny:
148 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-867-4
Nr:
2168366376
skrypt
2

Autor:
Tytuł:
Dynamika zmian oksydacyjnych w czasie przechowywania emulsji tłuszczowej w opakowaniach z aluminium oraz politereftalanu etylenu = Dynamics of Oxidative Changes During Storing the Fat Emulsion in Packaging with Aluminum and Polyethylene Ethalate
Źródło:
Management and Quality = Zarządzanie i Jakość. - vol. 4, no. 2 (2022) , s. 207-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168366646
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340263
varia
4

Autor:
Tytuł:
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions
Źródło:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 104-114 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
ISBN:
978-83-7789-594-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340175
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 18(3) (2019) , s. 293-303. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Funding Source Declaration. The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168338579
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics = Wpływ warunków ogrzewania tłuszczów smażalniczych na ich dynamikę autooksydacji
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019) , s. 44-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
Nr:
2168332611
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Joanna Grobelny
Tytuł:
Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
272 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-427
Nr:
2168333155
doktorat
8

Autor:
Tytuł:
Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego
Źródło:
Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN / red. Anna Pęksa - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 465-474. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 204)
ISBN:
978-83-7717-264-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168315825
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation = Zmiany oksydacyjne w oleju arganowym w efekcie ogrzewania i naświetlania UV
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (50) (2017) , s. 103-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was completed within a statutory research project at the CUE No. 081/WT-KChO/01/2015/S/5081
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310955
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno = The Impact Model of Physical Factors on the Dynamics of Oxidative Transformations of Cold-pressed Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017) , s. 33-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 075/WT-KChO/01/2017/S/7075, finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168322457
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 081/WT-KChO/01/2016/S/6081
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319599
varia
12

Autor:
Konferencja:
XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN "Żywność dla przyszłości", Wrocław, Polska, od 2017-07-04 do 2017-07-05
Tytuł:
Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego
Źródło:
Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej / red. Anna Pęksa - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 193
ISBN:
978-83-7717-265-0
Nr:
2168316055
poster
13

Tytuł:
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego = The Dynamics of Oxidation Changes in Cold-pressed Oils Caused by UV Irradiation and Heating
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 081/WT-KChO/01/2016/S/6081
ISBN:
978-83-949236-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168319213
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 741-746. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168308011
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Autor:
Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 138. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309377
varia
16

Autor:
Tytuł:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym = The Influence of Microwave Heating on Changes in the Fatty Acid Composition of Peanut and Argan Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 126-131. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301227
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Innovations in the Production Technology of Fresh Cheese
Źródło:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 133-141. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301169
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania = Oxidative Changes in Extra Virgin Olive Oil During Its Storage
Źródło:
XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015 = XXIII International Scientific Conference Progress in Technology of Vegetable Fats, s. 55-56. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
Nr:
2168301909
varia
19

Autor:
Tytuł:
Zmiany liczb charakterystycznych w oleju arganowym pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Changes in the Characteristic Values in Argan Oil During Microwave Heating
Źródło:
Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych = Current Studies on Industrial Products Quality / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014, s. 76-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-290-9
Nr:
2168294215
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym
Źródło:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284315
varia
21

Autor:
Tytuł:
Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating
Źródło:
Food Products' Quality / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 115-126 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284297
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 129. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283761
varia
23

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Analysis of Oxidative Changes and the Content of Fatty Acids in Kujawski Oil after Microwave Heating
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 73-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279105
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W
Źródło:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 105. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294765
varia
25

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W = Analysis of Oxidative Changes in Peanut Oil After Heating with Microwaves at 200-800 W
Źródło:
Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r. = Progress in Technology of Vegetable Fats : 21st International Scientific Conference - Warszawa: 2013, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303851
varia
26

Autor:
Tytuł:
The Analysis of Oxidation Changes in Peanut Oil, Resulting from Heating with Microwaves of Various Power
Źródło:
6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract / red. Jana Pulkrabová, Monika Tomaniová, Michel Nielen, Jana Hajšlová - Prague: Institute of Chemical Technology, 2013, s. 281. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
978-80-7080-861-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168292727
varia
27

Autor:
Tytuł:
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating = Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych poddawanych ogrzewaniu w 600 W kuchence mikrofalowej
Źródło:
Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 95-105 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
Nr:
2168322767
rozdział w monografii
28

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W = An Analysis of the Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon Heating to 600 W in a Microwave Reactor
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 899 (2012) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257612
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego
Źródło:
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, s. 42-58 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273656
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon 600 W Microwave Heating
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 55. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294585
varia
31

Autor:
Tytuł:
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245494
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 200 W
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR, s. 22-41 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/9/Magazyn
Nr:
2168228572
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym = The Characteristics and Benefits of Omega-3 Fatty Acids
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 874 (2011) , s. 139-161. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221600
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Wybrane metody analizy chemicznej
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
107, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-534-5
Nr:
2168223640
skrypt
35

Tytuł:
Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo = Qualitative and Physico-chemical Changes in Microwave-heated Vegetable Oils
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - T. 90, nr 6 (2011) , s. 1245-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168223644
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
The Effect of MicrowAVE Heating at 600 E Power on the Changes in Chemical Parameters and the Composition of Fatty Acids in Refined Oils
Źródło:
Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011, s. 116. - [odczyt: 14.02.2012]
ISBN:
978-83-7717-070-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168224002
varia
37

Autor:
Tytuł:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych = Influence of Microwave Heating at 400 Watts Power on Oxidative Changes of Selected Refined Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 874 (2011) , s. 125-138. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221602
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce = Assortment Structure and Changes in the Level of Butter and Vegetable Oil Consumption in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 841 (2010) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220852
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils during Microwave Heating
Źródło:
Wybrane problemy jakości żywności = Selected Problems of Food Quality / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010, s. 139-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-432-4 ; 978-83-7204-929-2
Nr:
2165903773
rozdział w monografii
40

Autor:
Tytuł:
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami = Changes in the Composition of Fatty Acids and in the Chemical Properties and Viscosity of Microwave-Heated Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 833 (2010) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626384
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej = Physicochemical Changes Occurring in Refined Oils Heated in a Microwave Oven
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 841 (2010) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220854
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR, s. 32-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228640
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating = Analiza zmian oksydacyjnych oraz zmian w składzie kwasów tłuszczowych zachodzących w rafinowanych olejach podczas ogrzewania mikrofalowego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 54-62. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902511
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Wydanie:
Wyd. 3 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
255 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-503-1
Nr:
2165725615
monografia
45

Tytuł:
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej = Characterization of the Fatty Acid Profile of Stored Rapeseed Oil Made in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 833 (2010) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626690
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils = Dynamika zmian oksydacyjnych w olejach podczas smażenia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 44-53. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902394
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils During Microwave Heating
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285185
varia
48

Autor:
Konferencja:
10th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2009-09-17 do 2009-09-18
Tytuł:
Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009, s. 77. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168228496
varia
49

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR, s. 18-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/7/Magazyn
Nr:
2168222412
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Konferencja:
10th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2009-09-17 do 2009-09-18
Tytuł:
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009, s. 63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168228494
varia
51

Tytuł:
Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying
Źródło:
Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts, s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Acta Biochimica Polonica ; vol. 55, suppl. 1/2008)
Nr:
2166356755
varia
52

Konferencja:
9th International Conference on Research and Technology, Toruń, Polska, od 2008-09-25 do 2008-09-27
Tytuł:
Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes
Źródło:
9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / red. Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak , s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168259502
varia
53

Tytuł:
Zmiany jakościowe olejów rafinowanych ogrzewanych mikrofalami z dodatkiem wody oraz wodnego roztworu witaminy C
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 112-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165791366
rozdział w monografii
54

Autor:
Tytuł:
Wybrane metody analizy chemicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
106, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-408-9
Nr:
51918
skrypt
55

Konferencja:
9th International Conference on Research and Technology, Toruń, Polska, od 2008-09-25 do 2008-09-27
Tytuł:
Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil
Źródło:
9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / red. Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak , s. 49. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168259504
varia
56

Autor:
Tytuł:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych
Źródło:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 116-119 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165777883
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w wybranych olejach rafinowanych w czasie ogrzewania mikrofalowego o maksymalnej mocy
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ, s. 16-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/6/Magazyn
Nr:
2164873785
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy = The Effect of the Presence of Water in Vegetable Oils on Their Quality Indices While Being Heated in a Microwave Oven and a Fryer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 767 (2008) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50569
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania = Changes of Fatty Acids Composition in Oils with Spices During Storage
Źródło:
Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008, s. 19-20
Nr:
2168305577
varia
60

Tytuł:
Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna = Peroxide Value Evaluation of Heated Vegetable Oils : Kinetics Analysis
Źródło:
Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008, s. 15-16
Nr:
2168305579
varia
61

Tytuł:
Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych
Źródło:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 624-630 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165630632
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Changes of Quality of Vegetable Oils During Microwave Heating
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 743-747 - Bibliogr.
Nr:
2166356662
rozdział w materiałach konferencyjnych
63

Tytuł:
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania = Variation in the Rape Oil Fatty Acid Composition Depending on Storage Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 767 (2008) , s. 47-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50568
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych = Changes in the Composition of Higher Fatty Acids Occurring in Edible Oils after Frying Starch-Containing Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 737 (2007) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51081
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils During Comentional and Microwave Heating
Źródło:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - Vol. 57, no. 4 (B) (2007) , s. 417-421. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168248512
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
288 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-367-9
Nr:
52883
monografia
67

Autor:
Tytuł:
Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek = Oxidative Changes Occurring in Plant Oils When Frying Potatoes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 737 (2007) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51080
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych
Źródło:
Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 244
Nr:
2168218718
varia
69

Tytuł:
Quality Changes of Vegetable Oils during Storage = Zmiany jakości olejów roślinnych w czasie przechowywania
Źródło:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / red. Józefa Chrzanowska - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 272-273
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2168218944
varia
70

Autor:
Tytuł:
Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils during Conventional and Microwave Heating = Zmiany parametrów fizykochemicznych i składu kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych pod wpływem ogrzewania konwencjonalnego i mikrofalowego
Źródło:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / red. Józefa Chrzanowska - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 295-296
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2168218948
varia
71

Tytuł:
Wpływ dodatku wody i roztworu witaminy c zawartej w olejach rafinowanych na ich zmiany jakościowe zachodzące pod wpływem ogrzewania mikrofalowego
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ, s. 13-29 - Bibliogr.
Program badawczy:
20/KChO/1/2007/S/381
Sygnatura:
NP-882/5/Magazyn
Nr:
2168325267
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Zmiany właściwości olejów jadalnych ogrzewanych mikrofalami lub w termoobiegu = Changes of Properties Edible Oils Heated by Microvalve or Thermo-circulation Way
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (10) (2007) , s. 44-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2162036478
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych
Źródło:
Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 64
Nr:
2168306123
varia
74

Tytuł:
Wpływ obecności wody w olejach roślinnych na ich właściwości zmieniające się pod wpływem ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4 / kier. projektu: Andrzej CHOCHÓŁ, s. 3-17 - Bibliogr.
Program badawczy:
54/KChiKP/2/2006/S/313
Sygnatura:
NP-882/4/Magazyn
Nr:
2168325685
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]
Źródło:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 239-243 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375784
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegatable Oil
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 757-761 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870665
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Tytuł:
Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych
Źródło:
Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006 - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, [2006], s. 129. - Na książce błędny ISBN
ISBN:
83-7421-075
Nr:
2166471147
varia
78

Tytuł:
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza = Changes in the Physicochemical Properties of Heat-treated Rape Oil and Their Kinetic Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 710 (2006) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53024
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Wpływ smażenia produktów skrobiowych na zmiany w składzie frakcji kwasów tłuszczowych
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 775-779 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165779281
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil
Źródło:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 762-765 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870756
rozdział w materiałach konferencyjnych
81

Tytuł:
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Changes in the Physicochemical Parameters of Rape Oil While Frying Deep-Frozen Fish Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 710 (2006) , s. 59-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53023
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów
Źródło:
Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006 - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, [2006], s. 217. - Na książce błędny ISBN
ISBN:
83-7421-075
Nr:
2166471152
varia
83

Autor:
Tytuł:
Wpływ procesu smażenia produktów mrożonych na zmiany oksydacyjne olejów roślinnych
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 771-775 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165779213
rozdział w monografii
84

Autor:
Tytuł:
Changes of Chemical Charakteristics of Rapeseed Oil during Frying of Frozen Fish Products : Kinetics Analysis
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1123-1129. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166535530
rozdział w materiałach konferencyjnych
85

Tytuł:
Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów
Źródło:
Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r. / red. Ewa Ślawska - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, 2005, s. 77
ISBN:
83-89541-39-4
Nr:
2168219556
varia
86

Autor:
Tytuł:
Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Analysis of the Rate of Changes in Chemical Parameters of Rape Oil When Frying Deep-Frozen Fish Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 689 (2005) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52841
artykuł w czasopiśmie
87

Konferencja:
echnologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość. XXXVI Sesja Naukowa, Szczecin, Polska, od 2005-09-13 do 2005-09-14
Tytuł:
Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych
Źródło:
Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień - Szczecin: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005, s. 155. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168328535
varia
88

Konferencja:
26th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research (ISF), Praga, Czechy, od 2005-09-25 do 2005-09-28
Tytuł:
Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products
Źródło:
Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168332055
varia
89

Tytuł:
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych = Physicochemical Analysis of Universal Oil Used for Frying Deep-frozen Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 689 (2005) , s. 55-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52842
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1130-1135. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166536118
rozdział w materiałach konferencyjnych
91

Tytuł:
Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK, s. 39-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/3/Magazyn
Nr:
2168228660
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego olejów jadalnych na zmiany ich jakości
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK, s. 21-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/3/Magazyn
Nr:
2168228658
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Autor:
Konferencja:
echnologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość. XXXVI Sesja Naukowa, Szczecin, Polska, od 2005-09-13 do 2005-09-14
Tytuł:
Porównanie przydatności parametrów chemicznych do określania zmian jakości olejów w procesie smażenia
Źródło:
Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień - Szczecin: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005, s. 218. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168328533
varia
94

Konferencja:
26th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research (ISF), Praga, Czechy, od 2005-09-25 do 2005-09-28
Tytuł:
Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegetable Oils
Źródło:
Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168228254
varia
95

Tytuł:
Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228482
varia
96

Tytuł:
Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów = Characterization of the Degrees of Correlations between the Tested Parameters of Product Quality Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 656 (2004) , s. 57-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220162
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Tytuł:
Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100°C = Comparing the Dynamics of Growth in the Rate of Oxidation Changes in Rape Oil Heated at Temperatures Below 100°C
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 656 (2004) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220164
artykuł w czasopiśmie
98

Konferencja:
3rd Euro Fed Lipid Congress, "Oils, Fats and Lipids in a Changing World", Edynburg, Wielka Brytania, od 2004-09-05 do 2004-09-08
Tytuł:
Changes of the Physico-Chemical Characteristics of Rapeseed Oil during the Frying of Frozen Food
Źródło:
Oils, Fats and Lipids in a Changing World : Book of Abstracts. List of Participants - Frankfurt: Euro Fed Lipid, 2004. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168357252
varia
99

Tytuł:
Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 692-694 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168151750
rozdział w monografii
100

Tytuł:
Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 695-698 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168135980
rozdział w monografii
101

Tytuł:
Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów
Źródło:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 275-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222154
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
102

Konferencja:
XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, Polska, od 2004-09-21 do 2004-09-22
Tytuł:
Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych
Źródło:
Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 301. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-912026-5-8
Nr:
2168332683
varia
103

Konferencja:
XLVII Zjazd. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, Polska, od 2004-09-12 do 2004-09-17
Tytuł:
Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury
Źródło:
XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty - [b.m.]: [b.w.], 2004, s. 132
Nr:
2168334837
varia
104

Tytuł:
The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 55. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228478
varia
105

Tytuł:
Kinetics of Rapeseed Oil Property Changes During Frying of Frozen Food
Źródło:
IUPAC-AOCS Workshop on Fats, Oils, and Oilseedes Analysis Production. Program. 6-8 December 2004 Sheraton Hotel & Towers Tunis, Tunisia - [S.l.]: [s.n.], 2004, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168229650
varia
106

Tytuł:
Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods
Źródło:
Forum Ware International. - Iss. 1 (2004) , s. 42-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229638
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK, s. 39-57 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/2/Magazyn
Nr:
2168228652
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Konferencja:
XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, Polska, od 2004-09-21 do 2004-09-22
Tytuł:
Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych
Źródło:
Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 167. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-912026-5-8
Nr:
2168332685
varia
109

Tytuł:
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK, s. 58-84 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/2/Magazyn
Nr:
2168228654
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C = Kinetic Analysis of Changes in the Quality of Edible Oils Heated at 60°C
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 620 (2003) , s. 57-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221090
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej = Kinetic Evaluation of Life-periods of Chocolate-coated Nut Sweets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 620 (2003) , s. 85-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221094
artykuł w czasopiśmie
112

Konferencja:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, Polska, od 2003-09-15 do 2003-09-18
Tytuł:
Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych
Źródło:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12 - Lublin: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003, s. 536. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901844-7-8
Nr:
2168349650
varia
113

Tytuł:
Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 440-442 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231310
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1] / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK, s. 2-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/1/Magazyn
Nr:
2168228644
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Konferencja:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, Polska, od 2003-09-15 do 2003-09-18
Tytuł:
Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych
Źródło:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12 - Lublin: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003, s. 537. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901844-7-8
Nr:
2168349654
varia
116

Tytuł:
Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych = Kinetic Evaluation of Changes in the Quality of Soybean Oil Subjected to Accelerated Oxidation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 620 (2003) , s. 75-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221092
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej = Ageing Rate of Heat-treated Edible Oils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 620 (2003) , s. 43-55. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221096
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych
Źródło:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK, s. 1-22. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-751/[3]/Magazyn
Nr:
2168228540
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Konferencja:
XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, Polska, od 2002-09-09 do 2002-09-13
Tytuł:
Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych
Źródło:
XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji - Kraków: [s.n.], 2002, s. 381. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
83-916418-0-5
Nr:
2168349658
varia
120

Tytuł:
Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej
Źródło:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK, s. 46-59. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-751/[3]/Magazyn
Nr:
2168228552
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
249, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-072-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168286213
monografia
122

Tytuł:
Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / red. M. Denac, V. Musil, B. Pregrad - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 695-700. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231238
rozdział w materiałach konferencyjnych
123

Tytuł:
Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych
Źródło:
44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe - Zabrze: dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001, s. S8-P51. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-90-1844-5-1
Nr:
2168228150
varia
124

Tytuł:
Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia
Źródło:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-751/[2]/Magazyn
Nr:
2168228530
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils
Źródło:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / red. M. Denac, V. Musil, B. Pregrad - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 689-694. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231240
rozdział w materiałach konferencyjnych
126

Tytuł:
Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych
Źródło:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK, s. 8-14. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-751/[2]/Magazyn
Nr:
2168228532
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu
Źródło:
44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe - Zabrze: dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001, s. S8-P54. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-90-1844-5-1
Nr:
2168228144
varia
128

Konferencja:
XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", Warszawa, Polska, od 2001-09-06 do 2001-09-07
Tytuł:
Zmiany jakości smażalniczych olejów jadalnych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Technologia żywności a oczekiwania konsumentów / red. Tadeusz Haber, Helena Porzucek - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2001, s. 1-5
ISBN:
83-915774-0-6
Nr:
2168366982
rozdział w materiałach konferencyjnych
129

Tytuł:
Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis
Źródło:
European Journal of Lipid Science and Technology. - vol. 102, iss. 4 (2000) , s. 276-281. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233790
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]
Źródło:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 191
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275791
rozdział w materiałach konferencyjnych
131

Autor:
Tytuł:
Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
186 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/561
Nr:
2168311313
doktorat
132

Tytuł:
Testing Changes in Edible Oil Quality
Źródło:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 532-537. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253600
rozdział w materiałach konferencyjnych
133

Konferencja:
Konferencja Naukowa "Żywność funkcjonalna", Kraków, Polska, od 1999-06-22 do 1999-06-23
Tytuł:
Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych
Źródło:
Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7108-064-6
Nr:
2168347142
varia
134

Tytuł:
Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as = Determination of the Periods of Transformations and Orders of the Slowness Function of the as Type
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 520 (1999) , s. 63-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242336
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C
Źródło:
Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, s. 1-15. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-586/Magazyn
Nr:
2168259132
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Jakość tłuszczów roślinnych
Źródło:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 353-356 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248774
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Kinetyka procesów ekonomicznych
Źródło:
Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, s. 1-62 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-41/[9]/Magazyn
Nr:
2168258148
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Autor:
Tytuł:
Kinetyczna ocena zmian liczby nadtlenkowej w oleju słonecznikowym w wyższych temperaturach = Kinetic Evaluation of Changes of the Peroxide Value in Sunflower Oil at Higher Temperatures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 488 (1997) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242314
artykuł w czasopiśmie
139

Tytuł:
Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as
Źródło:
Kinetyka procesów. [8] / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-41/[8]/Magazyn
Nr:
2168257516
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Periods and Orders of the Retardation Function
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 54-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254610
rozdział w materiałach konferencyjnych
141

Tytuł:
Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992 = Kinetic Evaluation of Inflation Processes in Poland in the Years 1983-1992
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995) , s. 69-84. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262550
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym = Changes in Peroxide Value in Heated Soya Oil
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 459 (1995) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234016
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl = New Quantitative Methods for the Estimation of Changes in the Peroxide Value of Soya-Bean Oil
Źródło:
Fett : Wissenschaft Technologie = Fat : Science Technology. - J. 97, 11 (1995) , s. 414-420. - Zsfg., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262338
artykuł w czasopiśmie
144

Autor:
Tytuł:
Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239174
varia
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Kinetyka utleniania olejów jadalnych w wyższych temperaturach
Źródło:
Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994, s. 211. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85766-14-6
Nr:
2168346478
varia
146

Autor:
Tytuł:
Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową = Evaluation of the Grain Size in Cast Steel Products by Means of a Non-Destructive Ultrasonic Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 383 (1992) , s. 43-55. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247476
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
62 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
075/WT-KChO/01/2014/S/4271
Sygnatura:
NP-1424/3/Magazyn
Nr:
2168301131
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
57 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
053/WT-KChO/01/2013/S/3053
Sygnatura:
NP-1424/2/Magazyn
Nr:
2168288825
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1], Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temperaturze 90°C
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
90/KChiKP/1/2000/S
Sygnatura:
NP-751/[1]/Magazyn
Nr:
2168228526
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
95/KChiKP/1/99/S
Sygnatura:
NP-590/Magazyn
Nr:
2168259136
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Kinetyka procesów. [7]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
50/KChiKP/1/95/S
Sygnatura:
NP-41/[7]/Magazyn
Nr:
2168257374
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
48/IT/11/94/S
Sygnatura:
NP-41/[6]/Magazyn
Nr:
2168257294
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
21/IT/6/93/S
Sygnatura:
NP-41/[5]/Magazyn
Nr:
2168257292
naukowo-badawcze
1
Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-867-4
2
Dynamika zmian oksydacyjnych w czasie przechowywania emulsji tłuszczowej w opakowaniach z aluminium oraz politereftalanu etylenu = Dynamics of Oxidative Changes During Storing the Fat Emulsion in Packaging with Aluminum and Polyethylene Ethalate / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Joanna Grobelny // Management and Quality = Zarządzanie i Jakość. - vol. 4, no. 2 (2022), s. 207-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zij.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/Vol-4-no-2-nowa-wersja-207-216.pdf. - ISSN 2658-2104
3
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Joanna Grobelny // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
4
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Joanna Grobelny // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 104-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
5
The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH // Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 18(3) (2019), s. 293-303. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf. - ISSN 1644-0730
6
Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics = Wpływ warunków ogrzewania tłuszczów smażalniczych na ich dynamikę autooksydacji / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019), s. 44-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf. - ISSN 1733-747X
7
Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych / Joanna Grobelny ; Promotor: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; Promotor pomocniczy: Lidia OSTASZ. - Kraków, 2018. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003370
8
Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // W: Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN / [red. Anna Pęksa]. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017. - (Monografie, ISSN 2083-5531 ; 204). - S. 465-474. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7717-264-3. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/112030/edition/62695/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNDM
9
Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation = Zmiany oksydacyjne w oleju arganowym w efekcie ogrzewania i naświetlania UV / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (50) (2017), s. 103-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf. - ISSN 1733-747X
10
Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno = The Impact Model of Physical Factors on the Dynamics of Oxidative Transformations of Cold-pressed Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017), s. 33-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009. - ISSN 1898-6447
11
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
12
Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // W: Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej / [red. meryt. Anna Pęksa]. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017. - S. 193. - ISBN 978-83-7717-265-0
13
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego = The Dynamics of Oxidation Changes in Cold-pressed Oils Caused by UV Irradiation and Heating / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
14
The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil / Lidia OSTASZ // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 741-746. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
15
The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil / Lidia OSTASZ // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 138. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
16
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym = The Influence of Microwave Heating on Changes in the Fatty Acid Composition of Peanut and Argan Oils / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 126-131. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Wplyw%20ogrzewania%20mikrofalowego%20na%20zmiany%20w%20skladzie%20kwasow%20tluszczo-wych%20w%20olejach%20arachidowym%20i%20arganowym_340.pdf. - ISSN 1644-1818
17
Innovations in the Production Technology of Fresh Cheese / Lidia OSTASZ // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 133-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
18
Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania = Oxidative Changes in Extra Virgin Olive Oil During Its Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015 = XXIII International Scientific Conference Progress in Technology of Vegetable Fats. - (2015), s. 55-56. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
19
Zmiany liczb charakterystycznych w oleju arganowym pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Changes in the Characteristic Values in Argan Oil During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych = Current Studies on Industrial Products Quality / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 76-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-290-9
20
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym / Lidia OSTASZ // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia: Akademia Morska, 2014. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie
21
Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 115-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
22
Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 129. - Dostępne tylko streszczenie
23
Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Analysis of Oxidative Changes and the Content of Fatty Acids in Kujawski Oil after Microwave Heating / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 73-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/770/595. - ISSN 1898-6447
24
Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W / Lidia OSTASZ // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 105. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
25
Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W = Analysis of Oxidative Changes in Peanut Oil After Heating with Microwaves at 200-800 W / Lidia OSTASZ // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r. = Progress in Technology of Vegetable Fats : 21st International Scientific Conference. - Warszawa, 2013. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie
26
The Analysis of Oxidation Changes in Peanut Oil, Resulting from Heating with Microwaves of Various Power / Lidia OSTASZ // W: 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract / Ed. by Jana Pulkrabová, Monika Tomaniová, Michel Nielen, Jana Hajšlová. - Prague: Institute of Chemical Technology, 2013. - S. 281. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-80-7080-861-0. - Pełny tekst: http://www.rafa2013.eu/pdf/BoA_RAFA_2013.pdf#page=252&view=Fit
27
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating = Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych poddawanych ogrzewaniu w 600 W kuchence mikrofalowej / Lidia OSTASZ // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 95-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
28
Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W = An Analysis of the Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon Heating to 600 W in a Microwave Reactor / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
29
Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (2012), s. 42-58. - Bibliogr.
30
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon 600 W Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
31
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 11 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
32
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 200 W / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - (2011), s. 22-41. - Bibliogr.
33
Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym = The Characteristics and Benefits of Omega-3 Fatty Acids / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 139-161. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455. - ISSN 1898-6447
34
Wybrane metody analizy chemicznej / Lidia OSTASZ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 107, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-534-5
35
Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo = Qualitative and Physico-chemical Changes in Microwave-heated Vegetable Oils / Bronisław BUCZEK, Lidia OSTASZ // Przemysł Chemiczny. - T. 90, nr 6 (2011), s. 1245-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2496
36
The Effect of MicrowAVE Heating at 600 E Power on the Changes in Chemical Parameters and the Composition of Fatty Acids in Refined Oils / OSTASZ L. // W: Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain [on-line]. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011. - S. 116. - Dostępne tylko streszczenia. - [odczyt: 14.02.2012]. - ISBN 978-83-7717-070-0. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=14622&from=latest
37
Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych = Influence of Microwave Heating at 400 Watts Power on Oxidative Changes of Selected Refined Oils / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 125-138. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190453. - ISSN 1898-6447
38
Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce = Assortment Structure and Changes in the Level of Butter and Vegetable Oil Consumption in Poland / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213. - ISSN 1898-6447
39
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils during Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Wybrane problemy jakości żywności = Selected Problems of Food Quality / red.: Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. - S. 139-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-432-4 ; 978-83-7204-929-2
40
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami = Changes in the Composition of Fatty Acids and in the Chemical Properties and Viscosity of Microwave-Heated Oils / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168934770. - ISSN 1898-6447
41
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej = Physicochemical Changes Occurring in Refined Oils Heated in a Microwave Oven / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010), s. 35-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190203. - ISSN 1898-6447
42
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - (2010), s. 32-52. - Bibliogr.
43
The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating = Analiza zmian oksydacyjnych oraz zmian w składzie kwasów tłuszczowych zachodzących w rafinowanych olejach podczas ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010), s. 54-62. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
44
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 255 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-503-1
45
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej = Characterization of the Fatty Acid Profile of Stored Rapeseed Oil Made in Poland / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 51-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315. - ISSN 1898-6447
46
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils = Dynamika zmian oksydacyjnych w olejach podczas smażenia / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010), s. 44-53. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
47
Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom: Office Publishing Technical University, 2010. - S. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
48
Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009. - S. 77. - Dostępne tylko streszczenie
49
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - (2009), s. 18-38. - Bibliogr.
50
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009. - S. 63. - Dostępne tylko streszczenie
51
Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts. - (Acta Biochimica Polonica, ISSN 0001-527X ; vol. 55, suppl. 1/2008). - (2008), s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie
52
Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes / E. KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, L. OSTASZ // W: 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak. - (2008), s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
53
Zmiany jakościowe olejów rafinowanych ogrzewanych mikrofalami z dodatkiem wody oraz wodnego roztworu witaminy C / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 112-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
54
Wybrane metody analizy chemicznej / Lidia OSTASZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 106, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-408-9
55
Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil / L. OSTASZ, E. KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak. - (2008), s. 49. - Dostępne tylko streszczenie
56
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych / Lidia OSTASZ // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 116-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
57
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w wybranych olejach rafinowanych w czasie ogrzewania mikrofalowego o maksymalnej mocy / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2008), s. 16-34. - Bibliogr.
58
Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy = The Effect of the Presence of Water in Vegetable Oils on Their Quality Indices While Being Heated in a Microwave Oven and a Fryer / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161679283. - ISSN 1898-6447
59
Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania = Changes of Fatty Acids Composition in Oils with Spices During Storage / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008. - S. 19-20
60
Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna = Peroxide Value Evaluation of Heated Vegetable Oils : Kinetics Analysis / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008. - S. 15-16
61
Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 624-630. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
62
Changes of Quality of Vegetable Oils During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 743-747. - Bibliogr.
63
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania = Variation in the Rape Oil Fatty Acid Composition Depending on Storage Conditions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008), s. 47-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290. - ISSN 1898-6447
64
Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych = Changes in the Composition of Higher Fatty Acids Occurring in Edible Oils after Frying Starch-Containing Food Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577. - ISSN 0208-7944
65
Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils During Comentional and Microwave Heating / Lidia OSTASZ // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences / Polska Akademia Nauk. - Vol. 57, no. 4 (B) (2007), s. 417-421. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-0322
66
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 288 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-367-9
67
Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek = Oxidative Changes Occurring in Plant Oils When Frying Potatoes / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 737 (2007), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150247811. - ISSN 0208-7944
68
Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów. - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 244
69
Quality Changes of Vegetable Oils during Storage = Zmiany jakości olejów roślinnych w czasie przechowywania / KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA E., OSTASZ L. // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / ed. Józefa Chrzanowska. - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 272-273. - ISBN 978-83-60574-08-9
70
Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils during Conventional and Microwave Heating = Zmiany parametrów fizykochemicznych i składu kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych pod wpływem ogrzewania konwencjonalnego i mikrofalowego / L. OSTASZ // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / ed. Józefa Chrzanowska. - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 295-296. - ISBN 978-83-60574-08-9
71
Wpływ dodatku wody i roztworu witaminy c zawartej w olejach rafinowanych na ich zmiany jakościowe zachodzące pod wpływem ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2007), s. 13-29. - Bibliogr.
72
Zmiany właściwości olejów jadalnych ogrzewanych mikrofalami lub w termoobiegu = Changes of Properties Edible Oils Heated by Microvalve or Thermo-circulation Way / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (10) (2007), s. 44-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
73
Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów. - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 64
74
Wpływ obecności wody w olejach roślinnych na ich właściwości zmieniające się pod wpływem ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4 / kier. projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2006), s. 3-17. - Bibliogr.
75
Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 239-243. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
76
Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegatable Oil / Lidia OSTASZ, Bronislaw BUCZEK // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 757-761. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
77
Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006. - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, [2006]. - S. 129. - Na książce błędny ISBN. - ISBN 83-7421-075
78
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza = Changes in the Physicochemical Properties of Heat-treated Rape Oil and Their Kinetic Analysis / Agnieszka LEŚNIAK, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 710 (2006), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289. - ISSN 0208-7944
79
Wpływ smażenia produktów skrobiowych na zmiany w składzie frakcji kwasów tłuszczowych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 775-779. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
80
Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil / Lidia OSTASZ, Elzbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 762-765. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
81
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Changes in the Physicochemical Parameters of Rape Oil While Frying Deep-Frozen Fish Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 710 (2006), s. 59-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630. - ISSN 0208-7944
82
Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006. - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, [2006]. - S. 217. - Na książce błędny ISBN. - ISBN 83-7421-075
83
Wpływ procesu smażenia produktów mrożonych na zmiany oksydacyjne olejów roślinnych / Lidia OSTASZ // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 771-775. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
84
Changes of Chemical Charakteristics of Rapeseed Oil during Frying of Frozen Fish Products : Kinetics Analysis / Lidia OSTASZ // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1123-1129. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
85
Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r. / [red. Ewa Ślawska]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 77. - ISBN 83-89541-39-4
86
Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Analysis of the Rate of Changes in Chemical Parameters of Rape Oil When Frying Deep-Frozen Fish Products / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 689 (2005), s. 75-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93882149. - ISSN 0208-7944
87
Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień. - Szczecin: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenia
88
Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge. - (2005), s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
89
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych = Physicochemical Analysis of Universal Oil Used for Frying Deep-frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 689 (2005), s. 55-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192. - ISSN 0208-7944
90
Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1130-1135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
91
Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2005), s. 39-61. - Bibliogr.
92
Wpływ ogrzewania mikrofalowego olejów jadalnych na zmiany ich jakości / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2005), s. 21-38. - Bibliogr.
93
Porównanie przydatności parametrów chemicznych do określania zmian jakości olejów w procesie smażenia / Lidia OSTASZ // W: Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień. - Szczecin: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005. - S. 218. - Dostępne tylko streszczenia
94
Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegetable Oils / Bronislaw BUCZEK, Lidia OSTASZ // W: Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge. - (2005), s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie
95
Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
96
Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów = Characterization of the Degrees of Correlations between the Tested Parameters of Product Quality Assessment / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 656 (2004), s. 57-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064. - ISSN 0208-7944
97
Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100°C = Comparing the Dynamics of Growth in the Rate of Oxidation Changes in Rape Oil Heated at Temperatures Below 100°C / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89451039. - ISSN 0208-7944
98
Changes of the Physico-Chemical Characteristics of Rapeseed Oil during the Frying of Frozen Food / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Oils, Fats and Lipids in a Changing World : Book of Abstracts. List of Participants. - Frankfurt: Euro Fed Lipid, 2004. - 189. - Dostępne tylko streszczenie
99
Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 692-694. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
100
Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 695-698. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
101
Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 275-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
102
Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne. - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 301. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-912026-5-8
103
Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty. - [b.m.]: [b.w.], 2004. - S. 132
104
The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
105
Kinetics of Rapeseed Oil Property Changes During Frying of Frozen Food / Bronisław BUCZEK, Lidia OSTASZ // W: IUPAC-AOCS Workshop on Fats, Oils, and Oilseedes Analysis Production. Program. 6-8 December 2004 Sheraton Hotel & Towers Tunis, Tunisia. - [S.l.]: [s.n.], 2004. - S. 41. - Dostępne tylko streszczenie
106
Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK, Elżbieta KONDRATOWICE [właśc. KONDRATOWICZ] PIETRUSZKA // Forum Ware International. - Iss. 1 (2004), s. 42-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1810-7028
107
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza / Agnieszka LEŚNIAK, Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2004), s. 39-57. - Bibliogr.
108
Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne. - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 167. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-912026-5-8
109
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2004), s. 58-84. - Bibliogr.
110
Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C = Kinetic Analysis of Changes in the Quality of Edible Oils Heated at 60°C / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 620 (2003), s. 57-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
111
Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej = Kinetic Evaluation of Life-periods of Chocolate-coated Nut Sweets / Lidia OSTASZ, Agnieszka LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 620 (2003), s. 85-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
112
Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. - Lublin: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003. - S. 536. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901844-7-8
113
Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 440-442. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
114
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1] / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2003), s. 2-27. - Bibliogr.
115
Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. - Lublin: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003. - S. 537. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901844-7-8
116
Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych = Kinetic Evaluation of Changes in the Quality of Soybean Oil Subjected to Accelerated Oxidation / Lidia OSTASZ, Maria CZECHOWSKA-LISZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 75-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej = Ageing Rate of Heat-treated Edible Oils / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 43-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2002), s. 1-22. - Streszcz. - Bibliogr.
119
Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji. - Kraków: [s.n.], 2002. - S. 381. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 83-916418-0-5
120
Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej / Lidia OSTASZ, Agnieszka LEŚNIAK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2002), s. 46-59. - Streszcz. - Bibliogr.
121
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 249, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-072-0
122
Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 695-700. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
123
Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe. - Zabrze: dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. - S. S8-P51. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-90-1844-5-1
124
Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2001), s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
125
The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 689-694. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
126
Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2001), s. 8-14. - Streszcz. - Bibliogr.
127
Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu / Bronisław BUCZEK, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe. - Zabrze: dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. - S. S8-P54. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-90-1844-5-1
128
Zmiany jakości smażalniczych olejów jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny] / red. Tadeusz Haber, Helena Porzucek. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2001. - S. 1-5. - ISBN 83-915774-0-6
129
Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // European Journal of Lipid Science and Technology. - vol. 102, iss. 4 (2000), s. 276-281. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 1438-7697
130
Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 191. - ISBN 83-912465-2-3
131
Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach / Lidia OSTASZ ; Promotor: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków, 1999. - 186 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
132
Testing Changes in Edible Oil Quality / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 532-537. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
133
Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7108-064-6
134
Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as = Determination of the Periods of Transformations and Orders of the Slowness Function of the as Type / Lidia OSTASZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 520 (1999), s. 63-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
135
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (1998), s. 1-15. - Streszcz. - Bibliogr.
136
Jakość tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 353-356. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
137
Kinetyka procesów ekonomicznych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Lidia OSTASZ // W: Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (1997), s. 1-62. - Bibliogr.
138
Kinetyczna ocena zmian liczby nadtlenkowej w oleju słonecznikowym w wyższych temperaturach = Kinetic Evaluation of Changes of the Peroxide Value in Sunflower Oil at Higher Temperatures / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 488 (1997), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
139
Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as / Lidia OSTASZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów. [8] / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA. - (1996), s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
140
Periods and Orders of the Retardation Function / Lidia OSTASZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka . - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 54-56. - Summ. - Bibliogr.
141
Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992 = Kinetic Evaluation of Inflation Processes in Poland in the Years 1983-1992 / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta Kondratowicz, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995), s. 69-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
142
Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym = Changes in Peroxide Value in Heated Soya Oil / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 459 (1995), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
143
Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl = New Quantitative Methods for the Estimation of Changes in the Peroxide Value of Soya-Bean Oil / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Fett : Wissenschaft Technologie = Fat : Science Technology. - J. 97, 11 (1995), s. 414-420. - Zsfg., summ. - Bibliogr. - ISSN 0931-5985
144
Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach / Lidia OSTASZ // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
145
Kinetyka utleniania olejów jadalnych w wyższych temperaturach / Lidia OSTASZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. - S. 211. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85766-14-6
146
Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową = Evaluation of the Grain Size in Cast Steel Products by Means of a Non-Destructive Ultrasonic Method / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 383 (1992), s. 43-55. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
147
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3 / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; zespół: Lidia OSTASZ, Piotr KOZERA, Joanna BIAŁEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
148
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2 / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; zespół: Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Piotr KOZERA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
149
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1], Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temperaturze 90°C / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; Bronisław BUCZEK, Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
150
Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
151
Kinetyka procesów. [7] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
152
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6] / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
153
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5] / Elżbieta KONDRATOWICZ, Lidia OSTASZ, Barbara DZIÓBEK, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
1
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2022), Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 148 s.
2
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Grobelny J., (2022), Dynamika zmian oksydacyjnych w czasie przechowywania emulsji tłuszczowej w opakowaniach z aluminium oraz politereftalanu etylenu, "Management and Quality", vol. 4, no. 2, s. 207-216; http://zij.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/Vol-4-no-2-nowa-wersja-207-216.pdf
3
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Grobelny J., (2019), The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 51.
4
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Grobelny J., (2019), The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 104-114.
5
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., (2019), The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries, "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria", nr 18(3), s. 293-303; https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf
6
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2019), Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (58), s. 44-56; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf
7
Grobelny J., (2018), Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych, Prom. Kondratowicz-Pietruszka E., Kraków : , 272 k.
8
Ostasz L., (2017), Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego. [W:] Pęksa A. (red.), Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 204), Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 465-474.
9
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2017), Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (50), s. 103-115; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf
10
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2017), Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (967), s. 33-51; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009
11
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2017), Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 46.
12
Ostasz L., (2017), Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego. [W:] Pęksa (red.), Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 193.
13
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2017), Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 45-58.
14
Ostasz L., (2016), The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 741-746.
15
Ostasz L., (2016), The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 138.
16
Ostasz L., (2015), Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 126-131; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Wplyw%20ogrzewania%20mikrofalowego%20na%20zmiany%20w%20skladzie%20kwasow%20tluszczo-wych%20w%20olejach%20arachidowym%20i%20arganowym_340.pdf
17
Ostasz L., (2015), Innovations in the Production Technology of Fresh Cheese. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 133-141.
18
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2015), Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania. [W:] XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015, s. 55-56.
19
Ostasz L., (2014), Zmiany liczb charakterystycznych w oleju arganowym pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 76-85.
20
Ostasz L., (2014), Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 35.
21
Ostasz L., (2014), Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 115-126.
22
Ostasz L., (2014), Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 129.
23
Ostasz L., (2013), Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 73-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/770/595
24
Ostasz L., (2013), Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 105.
25
Ostasz L., (2013), Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r, Warszawa :, s. 27.
26
Ostasz L., (2013), The Analysis of Oxidation Changes in Peanut Oil, Resulting from Heating with Microwaves of Various Power. [W:] Pulkrabová J., Tomaniová M., Nielen M., Hajšlová J. (red.), 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract, Prague : Institute of Chemical Technology, s. 281.
27
Ostasz L., (2012), Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 95-105.
28
Ostasz L., (2012), Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 47-61.
29
Ostasz L., (2012), Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Fizykochemiczne przemiany lipidów, s. 42-58.
30
Ostasz L., (2012), Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon 600 W Microwave Heating. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 55.
31
Ostasz L., (2012), Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
32
Ostasz L., (2011), Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 200 W. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9, s. 22-41.
33
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2011), Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 139-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455
34
Ostasz L., (2011), Wybrane metody analizy chemicznej, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 107, [1] s.
35
Buczek B., Ostasz L., (2011), Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo, "Przemysł Chemiczny", T. 90, nr 6, s. 1245-1248.
36
Ostasz L., (2011), The Effect of MicrowAVE Heating at 600 E Power on the Changes in Chemical Parameters and the Composition of Fatty Acids in Refined Oils. [W:] Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain [on-line], Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 116.
37
Ostasz L., (2011), Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 125-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190453
38
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 841, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213
39
Ostasz L., (2010), Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Zieliński rR., Żuchowski J. (red.), Wybrane problemy jakości żywności, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 139-147.
40
Ostasz L., (2010), Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 833, s. 39-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/168934770
41
Ostasz L., Buczek B., (2010), Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 841, s. 35-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190203
42
Ostasz L., (2010), Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8, s. 32-52.
43
Ostasz L., (2010), The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 147, s. 54-62.
44
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 255 s.
45
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 833, s. 51-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315
46
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 147, s. 44-53.
47
Ostasz L., (2010), Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils During Microwave Heating. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 52-53.
48
Ostasz L., (2009), Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating. [W:] Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 77.
49
Ostasz L., (2009), Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7, s. 18-38.
50
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2009), Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils. [W:] Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 63.
51
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying. [W:] Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts (Acta Biochimica Polonica; vol. 55, suppl. 1/2008), s. 53-54.
52
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes. [W:] Szłyk E., Jastrzebska A., Szydłowska-Czerniak A. (red.), 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts, s. 46.
53
Ostasz L., Buczek B., (2008), Zmiany jakościowe olejów rafinowanych ogrzewanych mikrofalami z dodatkiem wody oraz wodnego roztworu witaminy C. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 112-115.
54
Ostasz L., (2008), Wybrane metody analizy chemicznej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 106, [1] s.
55
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil. [W:] Szłyk E., Jastrzebska A., Szydłowska-Czerniak A. (red.), 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts, s. 49.
56
Ostasz L., (2008), Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 116-119.
57
Ostasz L., Buczek B., (2008), Zmiany fizykochemiczne zachodzące w wybranych olejach rafinowanych w czasie ogrzewania mikrofalowego o maksymalnej mocy. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6, s. 16-34.
58
Ostasz L., Buczek B., (2008), Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 767, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/161679283
59
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa], Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, s. 19-20.
60
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa], Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, s. 15-16.
61
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 624-630.
62
Ostasz L., (2008), Changes of Quality of Vegetable Oils During Microwave Heating. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 743-747.
63
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 767, s. 47-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290
64
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 737, s. 79-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577
65
Ostasz L., (2007), Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils During Comentional and Microwave Heating, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", Vol. 57, no. 4 (B), s. 417-421.
66
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 288 s.
67
Ostasz L., (2007), Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 737, s. 65-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/150247811
68
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych. [W:] Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów, Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 244.
69
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Quality Changes of Vegetable Oils during Storage. [W:] Chrzanowska J. (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 272-273.
70
Ostasz L., (2007), Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils during Conventional and Microwave Heating. [W:] Chrzanowska J. (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 295-296.
71
Ostasz L., Buczek B., (2007), Wpływ dodatku wody i roztworu witaminy c zawartej w olejach rafinowanych na ich zmiany jakościowe zachodzące pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5, s. 13-29.
72
Ostasz L., Buczek B., (2007), Zmiany właściwości olejów jadalnych ogrzewanych mikrofalami lub w termoobiegu, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (10), s. 44-54.
73
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych. [W:] Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów, Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 64.
74
Ostasz L., Buczek B., (2006), Wpływ obecności wody w olejach roślinnych na ich właściwości zmieniające się pod wpływem ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4, s. 3-17.
75
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2006), Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 239-243.
76
Ostasz L., Buczek B., (2006), Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegatable Oil. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 757-761.
77
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2006), Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych. [W:] Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku: XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006, Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, s. 129.
78
Leśniak A., Ostasz L., (2006), Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 710, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289
79
Ostasz L., (2006), Wpływ smażenia produktów skrobiowych na zmiany w składzie frakcji kwasów tłuszczowych. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 775-779.
80
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 762-765.
81
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 710, s. 59-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630
82
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów. [W:] Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku: XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006, Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, s. 217.
83
Ostasz L., (2006), Wpływ procesu smażenia produktów mrożonych na zmiany oksydacyjne olejów roślinnych. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 771-775.
84
Ostasz L., (2005), Changes of Chemical Charakteristics of Rapeseed Oil during Frying of Frozen Fish Products : Kinetics Analysis. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1123-1129.
85
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów. [W:] Ślawska E. (red.), Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, s. 77.
86
Ostasz L., (2005), Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 689, s. 75-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/93882149
87
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych. [W:] Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień, Szczecin : Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, s. 155.
88
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2005), Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products. [W:] Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge, s. 30.
89
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 689, s. 55-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192
90
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1130-1135.
91
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3, s. 39-61.
92
Ostasz L., Buczek B., (2005), Wpływ ogrzewania mikrofalowego olejów jadalnych na zmiany ich jakości. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3, s. 21-38.
93
Ostasz L., (2005), Porównanie przydatności parametrów chemicznych do określania zmian jakości olejów w procesie smażenia. [W:] Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień, Szczecin : Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, s. 218.
94
Buczek B., Ostasz L., (2005), Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegetable Oils. [W:] Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge, s. 80-81.
95
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 56.
96
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 656, s. 57-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064
97
Ostasz L., (2004), Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100°C, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 656, s. 43-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/89451039
98
Ostasz L., Buczek B., (2004), Changes of the Physico-Chemical Characteristics of Rapeseed Oil during the Frying of Frozen Food. [W:] Oils, Fats and Lipids in a Changing World : Book of Abstracts. List of Participants, Frankfurt : Euro Fed Lipid
99
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 692-694.
100
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 695-698.
101
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 275-278.
102
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych. [W:] Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne, Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, s. 301.
103
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury. [W:] XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty, [b.m.] : [b.w.], s. 132.
104
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 55.
105
Buczek B., Ostasz L., (2004), Kinetics of Rapeseed Oil Property Changes During Frying of Frozen Food. [W:] IUPAC-AOCS Workshop on Fats, Oils, and Oilseedes Analysis Production. Program. 6-8 December 2004 Sheraton Hotel & Towers Tunis, Tunisia, [S.l.] : [s.n.], s. 41.
106
Ostasz L., Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods, "Forum Ware International", Iss. 1, s. 42-49.
107
Leśniak A., Ostasz L., (2004), Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2, s. 39-57.
108
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych. [W:] Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne, Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, s. 167.
109
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2, s. 58-84.
110
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 57-74.
111
Ostasz L., Leśniak A., (2003), Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 85-95.
112
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych. [W:] XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe, T. 2, Sekcje S6-S12, Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, s. 536.
113
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 440-442.
114
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2003), Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1], s. 2-27.
115
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2003), Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych. [W:] XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe, T. 2, Sekcje S6-S12, Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, s. 537.
116
Ostasz L., Czechowska-Liszka M., (2003), Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 75-83.
117
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2003), Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 43-55.
118
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2002), Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych. [W:] Bronisław BUCZEK (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3], s. 1-22.
119
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2002), Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych. [W:] XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002, T. 1, Streszczenia prezentacji, Kraków : [s.n.], s. 381.
120
Ostasz L., Leśniak A., (2002), Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej. [W:] Bronisław BUCZEK (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3], s. 46-59.
121
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 249, [1] s.
122
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 695-700.
123
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych. [W:] 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe, Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, s. S8-P51.
124
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2], s. 1-7.
125
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 689-694.
126
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2], s. 8-14.
127
Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu. [W:] 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe, Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, s. S8-P54.
128
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2001), Zmiany jakości smażalniczych olejów jadalnych. [W:] Haber T., Porzucek H. (red.), Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny], Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 1-5.
129
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2000), Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis, "European Journal of Lipid Science and Technology", vol. 102, iss. 4, s. 276-281.
130
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 191.
131
Ostasz L., (1999), Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach, Prom. Kondratowicz-Pietruszka E., Kraków : , 186 k.
132
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Testing Changes in Edible Oil Quality. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 532-537.
133
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych. [W:] Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 72-73.
134
Ostasz L., Stokłosa K., (1999), Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 63-68.
135
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1998), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Dynamika zmian jakości wyrobów, s. 1-15.
136
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1998), Jakość tłuszczów roślinnych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 353-356.
137
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Ostasz L., (1997), Kinetyka procesów ekonomicznych. [W:] Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA (kierownik tematu), Kinetyka procesów. [9], s. 1-62.
138
Ostasz L., (1997), Kinetyczna ocena zmian liczby nadtlenkowej w oleju słonecznikowym w wyższych temperaturach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 488, s. 21-30.
139
Ostasz L., Stokłosa K., (1996), Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as. [W:] Krzesław STOKŁOSA (kierownik tematu), Kinetyka procesów. [8], s. 1-7.
140
Ostasz L., Stokłosa K., (1996), Periods and Orders of the Retardation Function. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 54-56.
141
Stokłosa K., Kondratowicz E., Ostasz L., (1995), Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 69-84.
142
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1995), Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 459, s. 15-27.
143
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1995), Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl, "Fett", J. 97, 11, s. 414-420.
144
Ostasz L., (1995), Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 90-91.
145
Ostasz L., Stokłosa K., (1994), Kinetyka utleniania olejów jadalnych w wyższych temperaturach. [W:] Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień, Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, s. 211.
146
Ostasz L., (1992), Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 383, s. 43-55.
147
Ostasz L., Kozera P., Białek J., (2014), Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 62 k.
148
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kozera P., (2013), Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 57 k.
149
Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2000), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1], Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temperaturze 90°C, Buczek B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
150
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
151
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., (1995), Kinetyka procesów. [7], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
152
Stokłosa K., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., Dzióbek B., (1994), Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 k.
153
Kondratowicz E., Ostasz L., Dzióbek B., Byrski B., Polańska M., (1993), Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
1
@book{UEK:2168366376,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Chemiczna analiza jakościowa związków nieorganicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
isbn = "978-83-7252-867-4",
}
2
@article{UEK:2168366646,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Joanna Grobelny",
title = "Dynamika zmian oksydacyjnych w czasie przechowywania emulsji tłuszczowej w opakowaniach z aluminium oraz politereftalanu etylenu",
journal = "Management and Quality",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "207-216",
year = "2022",
url = {http://zij.edu.pl/wp-content/uploads/2022/07/Vol-4-no-2-nowa-wersja-207-216.pdf},
}
3
@misc{UEK:2168340263,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Joanna Grobelny",
title = "The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "51",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
4
@inbook{UEK:2168340175,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Joanna Grobelny",
title = "The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "104-114",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
5
@article{UEK:2168338579,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch",
title = "The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria",
number = "18(3)",
pages = "293-303",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2019.0675},
url = {https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf},
}
6
@article{UEK:2168332611,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (58)",
pages = "44-56",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2019.01.04},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf},
}
7
@unpublished{UEK:2168333155,
author = "Joanna Grobelny",
title = "Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003370},
}
8
@inbook{UEK:2168315825,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN",
pages = "465-474",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2017",
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/112030/edition/62695/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNDM},
issn = "2083-5531",
isbn = "978-83-7717-264-3",
}
9
@article{UEK:2168310955,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (50)",
pages = "103-115",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.01.10},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf},
}
10
@article{UEK:2168322457,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (967)",
pages = "33-51",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0967.0703},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009},
}
11
@misc{UEK:2168319599,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "46",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
12
@misc{UEK:2168316055,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej",
pages = "193",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7717-265-0",
}
13
@inbook{UEK:2168319213,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "45-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
14
@inbook{UEK:2168308011,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "741-746",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
15
@misc{UEK:2168309377,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "138",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
16
@article{UEK:2168301227,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "126-131",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Wplyw%20ogrzewania%20mikrofalowego%20na%20zmiany%20w%20skladzie%20kwasow%20tluszczo-wych%20w%20olejach%20arachidowym%20i%20arganowym_340.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168301169,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Innovations in the Production Technology of Fresh Cheese",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "133-141",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
18
@misc{UEK:2168301909,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania",
booktitle = "XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015",
pages = "55-56",
year = "2015",
}
19
@inbook{UEK:2168294215,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Zmiany liczb charakterystycznych w oleju arganowym pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych",
pages = "76-85",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-7789-290-9",
}
20
@misc{UEK:2168284315,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia",
pages = "35",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168284297,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "115-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
22
@misc{UEK:2168283761,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "129",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168279105,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju Kujawski pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "73-88",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/770/595},
}
24
@misc{UEK:2168294765,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "105",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
25
@misc{UEK:2168303851,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r.",
pages = "27",
adress = "Warszawa",
year = "2013",
}
26
@misc{UEK:2168292727,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Analysis of Oxidation Changes in Peanut Oil, Resulting from Heating with Microwaves of Various Power",
booktitle = "6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract",
pages = "281",
adress = "Prague",
publisher = "Institute of Chemical Technology",
year = "2013",
url = {http://www.rafa2013.eu/pdf/BoA_RAFA_2013.pdf#page=252&view=Fit},
isbn = "978-80-7080-861-0",
}
27
@inbook{UEK:2168322767,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality Evaluation",
pages = "95-105",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3",
}
28
@article{UEK:2168257612,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "47-61",
year = "2012",
}
29
@unpublished{UEK:2168273656,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
pages = "42-58",
year = "2012",
}
30
@misc{UEK:2168294585,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon 600 W Microwave Heating",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "55",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
31
@inbook{UEK:2168245494,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
32
@unpublished{UEK:2168228572,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 200 W",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9",
pages = "22-41",
year = "2011",
}
33
@article{UEK:2168221600,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "139-161",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455},
}
34
@book{UEK:2168223640,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wybrane metody analizy chemicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-534-5",
}
35
@article{UEK:2168223644,
author = "Bronisław Buczek and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "T. 90, 6",
pages = "1245-1248",
year = "2011",
}
36
@misc{UEK:2168224002,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Effect of MicrowAVE Heating at 600 E Power on the Changes in Chemical Parameters and the Composition of Fatty Acids in Refined Oils",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "116",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2011",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=14622&from=latest},
isbn = "978-83-7717-070-0",
}
37
@article{UEK:2168221602,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "125-138",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190453},
}
38
@article{UEK:2168220852,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "841",
pages = "65-83",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213},
}
39
@inbook{UEK:2165903773,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Wybrane problemy jakości żywności",
pages = "139-147",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-432-4 ; 978-83-7204-929-2",
}
40
@article{UEK:2165626384,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "833",
pages = "39-50",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168934770},
}
41
@article{UEK:2168220854,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "841",
pages = "35-48",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190203},
}
42
@unpublished{UEK:2168228640,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8",
pages = "32-52",
year = "2010",
}
43
@article{UEK:2165902511,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "147",
pages = "54-62",
adress = "",
year = "2010",
}
44
@book{UEK:2165725615,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "978-83-7252-503-1",
}
45
@article{UEK:2165626690,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "833",
pages = "51-71",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315},
}
46
@article{UEK:2165902394,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "147",
pages = "44-53",
adress = "",
year = "2010",
}
47
@misc{UEK:2168285185,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils During Microwave Heating",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "52-53",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
48
@misc{UEK:2168228496,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "77",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2009",
}
49
@unpublished{UEK:2168222412,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7",
pages = "18-38",
year = "2009",
}
50
@misc{UEK:2168228494,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "63",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2009",
}
51
@misc{UEK:2166356755,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying",
booktitle = "Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts",
pages = "53-54",
year = "2008",
issn = "0001-527X",
}
52
@misc{UEK:2168259502,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes",
booktitle = "9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts",
pages = "46",
year = "2008",
}
53
@inbook{UEK:2165791366,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Zmiany jakościowe olejów rafinowanych ogrzewanych mikrofalami z dodatkiem wody oraz wodnego roztworu witaminy C",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "112-115",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
54
@book{UEK:51918,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wybrane metody analizy chemicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-408-9",
}
55
@misc{UEK:2168259504,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil",
booktitle = "9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts",
pages = "49",
year = "2008",
}
56
@inbook{UEK:2165777883,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "116-119",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
57
@unpublished{UEK:2164873785,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Zmiany fizykochemiczne zachodzące w wybranych olejach rafinowanych w czasie ogrzewania mikrofalowego o maksymalnej mocy",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6",
pages = "16-34",
year = "2008",
}
58
@article{UEK:50569,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "767",
pages = "19-32",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161679283},
}
59
@misc{UEK:2168305577,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa]",
pages = "19-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
year = "2008",
}
60
@misc{UEK:2168305579,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa]",
pages = "15-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
year = "2008",
}
61
@inbook{UEK:2165630632,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "624-630",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
62
@inbook{UEK:2166356662,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes of Quality of Vegetable Oils During Microwave Heating",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "743-747",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
63
@article{UEK:50568,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "767",
pages = "47-65",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290},
}
64
@article{UEK:51081,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "737",
pages = "79-92",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577},
}
65
@article{UEK:2168248512,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils During Comentional and Microwave Heating",
journal = "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences",
number = "Vol. 57, no. 4 (B)",
pages = "417-421",
year = "2007",
}
66
@book{UEK:52883,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-367-9",
}
67
@article{UEK:51080,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "737",
pages = "65-78",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150247811},
}
68
@misc{UEK:2168218718,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych",
booktitle = "Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów",
pages = "244",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
}
69
@misc{UEK:2168218944,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Quality Changes of Vegetable Oils during Storage",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "272-273",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
70
@misc{UEK:2168218948,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils during Conventional and Microwave Heating",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "295-296",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
71
@unpublished{UEK:2168325267,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ dodatku wody i roztworu witaminy c zawartej w olejach rafinowanych na ich zmiany jakościowe zachodzące pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5",
pages = "13-29",
year = "2007",
}
72
@article{UEK:2162036478,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Zmiany właściwości olejów jadalnych ogrzewanych mikrofalami lub w termoobiegu",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (10)",
pages = "44-54",
year = "2007",
}
73
@misc{UEK:2168306123,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych",
booktitle = "Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów",
pages = "64",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
}
74
@unpublished{UEK:2168325685,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ obecności wody w olejach roślinnych na ich właściwości zmieniające się pod wpływem ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4",
pages = "3-17",
year = "2006",
}
75
@inbook{UEK:2166375784,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "239-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
76
@inbook{UEK:2165870665,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegatable Oil",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "757-761",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
77
@misc{UEK:2166471147,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych",
booktitle = "Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006",
pages = "129",
adress = "Gdynia",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Morskiej",
year = "2006",
isbn = "83-7421-075",
}
78
@article{UEK:53024,
author = "Agnieszka Leśniak and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "710",
pages = "81-96",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289},
}
79
@inbook{UEK:2165779281,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ smażenia produktów skrobiowych na zmiany w składzie frakcji kwasów tłuszczowych",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "775-779",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
80
@inbook{UEK:2165870756,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "762-765",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
81
@article{UEK:53023,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "710",
pages = "59-79",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630},
}
82
@misc{UEK:2166471152,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów",
booktitle = "Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006",
pages = "217",
adress = "Gdynia",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Morskiej",
year = "2006",
isbn = "83-7421-075",
}
83
@inbook{UEK:2165779213,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ procesu smażenia produktów mrożonych na zmiany oksydacyjne olejów roślinnych",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "771-775",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
84
@inbook{UEK:2166535530,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes of Chemical Charakteristics of Rapeseed Oil during Frying of Frozen Fish Products : Kinetics Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1123-1129",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
85
@misc{UEK:2168219556,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów",
booktitle = "Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r.",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe",
year = "2005",
isbn = "83-89541-39-4",
}
86
@article{UEK:52841,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "689",
pages = "75-88",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93882149},
}
87
@misc{UEK:2168328535,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "155",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR",
year = "2005",
}
88
@misc{UEK:2168332055,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products",
booktitle = "Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge",
pages = "30",
year = "2005",
}
89
@article{UEK:52842,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "689",
pages = "55-74",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192},
}
90
@inbook{UEK:2166536118,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1130-1135",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
91
@unpublished{UEK:2168228660,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3",
pages = "39-61",
year = "2005",
}
92
@unpublished{UEK:2168228658,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego olejów jadalnych na zmiany ich jakości",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3",
pages = "21-38",
year = "2005",
}
93
@misc{UEK:2168328533,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Porównanie przydatności parametrów chemicznych do określania zmian jakości olejów w procesie smażenia",
booktitle = "Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "218",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR",
year = "2005",
}
94
@misc{UEK:2168228254,
author = "Bronisław Buczek and Lidia Ostasz",
title = "Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegetable Oils",
booktitle = "Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge",
pages = "80-81",
year = "2005",
}
95
@misc{UEK:2168228482,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "56",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
96
@article{UEK:2168220162,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "656",
pages = "57-77",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064},
}
97
@article{UEK:2168220164,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100°C",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "656",
pages = "43-56",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89451039},
}
98
@misc{UEK:2168357252,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Changes of the Physico-Chemical Characteristics of Rapeseed Oil during the Frying of Frozen Food",
booktitle = "Oils, Fats and Lipids in a Changing World : Book of Abstracts. List of Participants",
pages = "",
adress = "Frankfurt",
publisher = "Euro Fed Lipid",
year = "2004",
}
99
@inbook{UEK:2168151750,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "692-694",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
100
@inbook{UEK:2168135980,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "695-698",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
101
@inbook{UEK:2168222154,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "275-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
102
@misc{UEK:2168332683,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych",
booktitle = "Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne",
pages = "301",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
isbn = "83-912026-5-8",
}
103
@misc{UEK:2168334837,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury",
booktitle = "XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty",
pages = "132",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2004",
}
104
@misc{UEK:2168228478,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "55",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
105
@misc{UEK:2168229650,
author = "Bronisław Buczek and Lidia Ostasz",
title = "Kinetics of Rapeseed Oil Property Changes During Frying of Frozen Food",
booktitle = "IUPAC-AOCS Workshop on Fats, Oils, and Oilseedes Analysis Production. Program. 6-8 December 2004 Sheraton Hotel & Towers Tunis, Tunisia",
pages = "41",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "2004",
}
106
@article{UEK:2168229638,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods",
journal = "Forum Ware International",
number = "Iss. 1",
pages = "42-49",
year = "2004",
}
107
@unpublished{UEK:2168228652,
author = "Agnieszka Leśniak and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2",
pages = "39-57",
year = "2004",
}
108
@misc{UEK:2168332685,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych",
booktitle = "Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne",
pages = "167",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
isbn = "83-912026-5-8",
}
109
@unpublished{UEK:2168228654,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2",
pages = "58-84",
year = "2004",
}
110
@article{UEK:2168221090,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "57-74",
year = "2003",
}
111
@article{UEK:2168221094,
author = "Lidia Ostasz and Agnieszka Leśniak",
title = "Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "85-95",
year = "2003",
}
112
@misc{UEK:2168349650,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych",
booktitle = "XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12",
pages = "536",
adress = "Lublin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Chemiczne",
year = "2003",
isbn = "83-901844-7-8",
}
113
@inbook{UEK:2168231310,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "440-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
114
@unpublished{UEK:2168228644,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1]",
pages = "2-27",
year = "2003",
}
115
@misc{UEK:2168349654,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych",
booktitle = "XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12",
pages = "537",
adress = "Lublin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Chemiczne",
year = "2003",
isbn = "83-901844-7-8",
}
116
@article{UEK:2168221092,
author = "Lidia Ostasz and Maria Czechowska-Liszka",
title = "Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "75-83",
year = "2003",
}
117
@article{UEK:2168221096,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "43-55",
year = "2003",
}
118
@unpublished{UEK:2168228540,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3]",
pages = "1-22",
year = "2002",
}
119
@misc{UEK:2168349658,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych",
booktitle = "XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji",
pages = "381",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-916418-0-5",
}
120
@unpublished{UEK:2168228552,
author = "Lidia Ostasz and Agnieszka Leśniak",
title = "Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3]",
pages = "46-59",
year = "2002",
}
121
@book{UEK:2168286213,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
url = {},
isbn = "83-7252-072-0",
}
122
@inbook{UEK:2168231238,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "695-700",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
123
@misc{UEK:2168228150,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych",
booktitle = "44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe",
pages = "S8-P51",
adress = "Zabrze",
publisher = "dr. Śląskie Centrum Wydawnicze",
year = "2001",
isbn = "83-90-1844-5-1",
}
124
@unpublished{UEK:2168228530,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2]",
pages = "1-7",
year = "2001",
}
125
@inbook{UEK:2168231240,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "689-694",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
126
@unpublished{UEK:2168228532,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2]",
pages = "8-14",
year = "2001",
}
127
@misc{UEK:2168228144,
author = "Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu",
booktitle = "44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe",
pages = "S8-P54",
adress = "Zabrze",
publisher = "dr. Śląskie Centrum Wydawnicze",
year = "2001",
isbn = "83-90-1844-5-1",
}
128
@inbook{UEK:2168366982,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany jakości smażalniczych olejów jadalnych",
booktitle = "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów",
pages = "1-5",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "2001",
isbn = "83-915774-0-6",
}
129
@article{UEK:2168233790,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis",
journal = "European Journal of Lipid Science and Technology",
number = "vol. 102, iss. 4",
pages = "276-281",
year = "2000",
}
130
@inbook{UEK:2168275791,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
131
@unpublished{UEK:2168311313,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
132
@inbook{UEK:2168253600,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Testing Changes in Edible Oil Quality",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "532-537",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
133
@misc{UEK:2168347142,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych",
booktitle = "Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r.",
pages = "72-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-064-6",
}
134
@article{UEK:2168242336,
author = "Lidia Ostasz and Krzesław Stokłosa",
title = "Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "63-68",
year = "1999",
}
135
@unpublished{UEK:2168259132,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C",
booktitle = "Dynamika zmian jakości wyrobów",
pages = "1-15",
year = "1998",
}
136
@inbook{UEK:2168248774,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Jakość tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "353-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
137
@unpublished{UEK:2168258148,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyka procesów ekonomicznych",
booktitle = "Kinetyka procesów. [9]",
pages = "1-62",
year = "1997",
}
138
@article{UEK:2168242314,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Kinetyczna ocena zmian liczby nadtlenkowej w oleju słonecznikowym w wyższych temperaturach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "488",
pages = "21-30",
year = "1997",
}
139
@unpublished{UEK:2168257516,
author = "Lidia Ostasz and Krzesław Stokłosa",
title = "Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as",
booktitle = "Kinetyka procesów. [8]",
pages = "1-7",
year = "1996",
}
140
@inbook{UEK:2168254610,
author = "Lidia Ostasz and Krzesław Stokłosa",
title = "Periods and Orders of the Retardation Function",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "54-56",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
141
@article{UEK:2168262550,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "69-84",
year = "1995",
}
142
@article{UEK:2168234016,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "459",
pages = "15-27",
year = "1995",
}
143
@article{UEK:2168262338,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl",
journal = "Fett : Wissenschaft Technologie",
number = "J. 97, 11",
pages = "414-420",
year = "1995",
}
144
@misc{UEK:2168239174,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "90-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
145
@misc{UEK:2168346478,
author = "Lidia Ostasz and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetyka utleniania olejów jadalnych w wyższych temperaturach",
booktitle = "Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "211",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Lubelskie Nowe",
year = "1994",
isbn = "83-85766-14-6",
}
146
@article{UEK:2168247476,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "383",
pages = "43-55",
year = "1992",
}
147
@unpublished{UEK:2168301131,
author = "Lidia Ostasz and Piotr Kozera and Joanna Białek",
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
148
@unpublished{UEK:2168288825,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Piotr Kozera",
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
149
@unpublished{UEK:2168228526,
author = "Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1], Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temperaturze 90°C",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
150
@unpublished{UEK:2168259136,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
151
@unpublished{UEK:2168257374,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Lidia Ostasz and Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Kinetyka procesów. [7]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
152
@unpublished{UEK:2168257294,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Bogusław Byrski and Maria Polańska and Barbara Dzióbek",
title = "Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
153
@unpublished{UEK:2168257292,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Lidia Ostasz and Barbara Dzióbek and Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID