Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej
Źródło:
Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / red. Małgorzata Bartosik-Purgat, Alicja Hadryś-Nowak - Wyd. 2. - Warszawa: CeDeWu, 2022, s. 111-121 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8102-574-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168364574
rozdział w monografii
2

Autor:
Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
How Has the COVID-19 Pandemic Been Driving the Slowbalisation Process?
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 1438-1445. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
The research was financed by the resources granted to the Cracow University of Economics (Poland) within the framework of the subsidy for the maintenance of the research potential.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168355684
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
How Can Brexit Affect the EU Research and Development?
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 1880-1886. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
The research has been carried out as part of a research initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education (Poland) within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168355670
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Opis fizyczny:
22 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168358670
książka
5

Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
The European Union's R&D Potential after Brexit - Opportunities and Threats
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 1077-1086. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been carried out as part of a research initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168350690
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Autor:
Anna Odrobina , Paweł Folfas
Tytuł:
Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości : przypadek działalności badawczo-rozwojowej = Poland's Participation in Global Value Chains : the Case of R&D
Źródło:
Ekonomista. - nr 4 (2020) , s. 555-572. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Udział A. Odrobiny został sfinansowany ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Udział P. Folfasa w projekcie został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer rejestracyjny projektu: 2015/17/B/HS4/02075).
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168350300
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Paweł Folfas , Anna Odrobina
Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
Slowbalisation - Evidence of a Slowdown in Internationalisation
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 3025-3034. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Participation of Anna ODROBINA in the research was financed by the resources granted to the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of the research potential.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168350566
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Autor:
Paweł Folfas , Anna Odrobina
Tytuł:
Syndromy spowolnienia globalizacji (slowbalisation) = Syndromes of Slowbalisation
Źródło:
Wyzwania gospodarki globalnej / red. Joanna Bednarz, Magdalena Markiewicz - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 107-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8206-131-4 ; 978-83-8206-206-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356088
rozdział w monografii
9

Autor:
Anna Odrobina , Paweł Folfas
Tytuł:
Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym = R&D Intensity in the European Union's Regions : Spatial Approach
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018) , s. 142-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330143
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Anna Odrobina , Paweł Folfas
Konferencja:
21st Annual Conference - ETSG 2019, Berno, Niemcy, od 2019-09-12 do 2019-09-14
Tytuł:
Patterns and Determinants of International Trade in R&D Services
Źródło:
ETSG 2019 Bern : 21st Annual Conference, 12-14 September 2019 - Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018, s. 1-17. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
In the case of Anna Odrobina's participation, the paper was cofinanced from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the Cracow University of Economics, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Tryb dostępu:
Poziom I:
Nr:
2168343519
rozdział w książce
11

Autor:
Tytuł:
Trends in Research and Development Investment of Transnational Corporations Broken Down by Sector
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 24, no. 2 (2018) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the Cracow University of Economics as a subsidy for maintaining the research capacity
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168324171
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej
Źródło:
Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / red. Małgorzata Bartosik-Purgat, Alicja Hadryś-Nowak - Warszawa: CeDeWu, 2018, s. 111-121 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7556-819-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168330141
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w kontekście przemian globalnych nakładów B+R = Research and Development Potential of the European Union in the Context of Changes in Global R&D Expenditures
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 237-251. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325511
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Anna Odrobina , Paweł Folfas
Konferencja:
20th Annual Conference - ETSG 2018, Warszawa, Polska, od 2018-09-13 do 2018-09-15
Tytuł:
R&D Intensity in the European Union's Regions : Spatial Approach
Źródło:
ETSG 2018 Warsaw : 20th Annual Conference, 13-15 September 2018 - Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018, s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
In the case of Anna Odrobina's participation, the paper was cofinanced from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the Cracow University of Economics, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Tryb dostępu:
Poziom I:
Nr:
2168330147
rozdział w książce
15

Autor:
Tytuł:
Stany Zjednoczone versus Chiny: rywalizacja o prymat w globalnej działalności badawczo-rozwojowe = United States versus China: Competition for Primacy in Global R&D Activities
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 23 (2017) , s. 101-120. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316905
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Udział uczelni w działalności badawczo-rozwojowej : próba identyfikacji modeli i ich efektywności we współczesnej gospodarce światowej = The Universities in Research and Development Activity : an Attempt to Identify the Models and Their Efficiency in the Contemporary World Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 137-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318009
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
The European Union as the United States' Partner in Research and Development Cooperation
Źródło:
The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation / red. Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes - Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang Publishing Group, 2017, s. 195-208 - Bibliogr.
Seria:
(Polish Studies in Economics ; vol. 8)
ISBN:
978-3-631-67855-8 ; 978-3-653-06972-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320001
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
The European Union in Global Research and Development : the Balance and Prospects = Unia Europejska w globalnej działalności badawczo-rozwojowej : bilans i perspektywy
Źródło:
Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 17, z. 2 (2017) , s. 189-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the Cracow University of Economics, within the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327035
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej = Barriers to Research and Development in the Countries of the Visegrad Group
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 467-480. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168319727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju i typologia globalnych sieci innowacji = Development Conditions and Typology of the Global Innovation Networks
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016) , s. 105-112. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312669
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Prof. Stanisław Miklaszewski pozostaje w naszej pamięci
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016) , s. 16-18
Tryb dostępu:
Nr:
2168343509
artykuł nierecenzowany
22

Autor:
Tytuł:
Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych = Transnational Corporations' R&D Concentration Process : Evidence and Trends
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016) , s. 379-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310399
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Numer:
R. 20, nr 3, t. 2
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016
Tryb dostępu:
Nr:
2168308173
redakcja czasopisma/serii
24

Autor:
Tytuł:
Structural Barriers to Research and Development Activities in Emerging Markets : the Case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary
Źródło:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016) , s. 39-53. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the Cracow University of Economics within the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168308913
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wprowadzenie = Preface of the Editor
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2, s. 7-8. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308597
wstęp/zakończenie
26

Autor:
Tytuł:
Szkolnictwo wyższe w działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej = The Higher Education in R&D in the Contemporary World Economy
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 221-230. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308233
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Korporacje transnarodowe jako siła napędowa procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej = Transnational Corporations as a Driving Force of the R&D Internationalization Process
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 131-144. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293617
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Polska jako lokalizacja działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych = Poland's as a Location of the R&D Activities of Transnational Corporations
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 407 (2015) , s. 316-326. - Tytuł numeru: Jabłko niezgody : regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300949
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Anna Odrobina , Magdalena Śliwińska
Tytuł:
10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość
Źródło:
Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu : perspektywa nowych państw członkowskich = The European Union 10 Years after Its Biggest Enlargement : a 'New' UE Member States' Perspective / red. Ewa Małuszyńska, Ida Musiałkowska, Grzegorz Mazur - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 70-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-843-3
Nr:
2168289789
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji = Development of International Knowledge and Technology Trade in the Context of the Open Innovation Model
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 241-252. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297485
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowy rynek wiedzy i technologii
Źródło:
Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 112-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-678-6
Nr:
2168289999
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Korporacje transnarodowe w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce = Transnational Corporations in the Research and Development Activity of the Business in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 49-60. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298513
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Changes in Global Research and Development : Decentralisation or a New Concentration?
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the Cracow University of Economics, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300281
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Znaczenie globalnych sieci innowacji dla polskiej gospodarki = The Role of the Global Innovation Networks in the Polish Economy
Źródło:
Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski / red. Adam Budnikowski, Andżelika Kuźnar - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014, s. 407-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-953-1
Nr:
2168289781
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji = Development of International Knowledge and Technology Trade in the Context of the Open Innovation Model
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 21-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302153
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Strukturalne problemy działalności badawczo-rozwojowej w Polsce = The Structural Problems of the Research and Development Activity in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 2 (2014) , s. 52-62. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168289787
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Patent Pools in Light of European Union Competition Law
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 4 (2014) , s. 523-532. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168289783
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
The European Union's Research and Development Activity and Policy in Light of the Eurozone Crisis
Źródło:
Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / red. Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 100-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17859-8
Nr:
2168288299
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw = The Open Innovation and the Internationalization of Research and Development Activity of Contemporary Enterprises
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 459-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288611
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Determinanty handlu wewnątrzkorporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepływów technologii
Źródło:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 147-158 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278143
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Global Innovation Networks : Motives, Nature and Development
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 19-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268330
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Zagraniczne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w kontekście dynamizowania postępu technologicznego = R&D Funds from Abroad in the Context of the Technological Change
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 135-146. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271348
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej w świetle kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 127-145 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287629
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Alianse technologiczne w międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej = Technology Alliance in International R&D Cooperation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013) , s. 41-51. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283797
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne działalności badawczo-rozwojowej w kontekście transferu technologii
Źródło:
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym / red. Jerzy Schroeder, Rafał Śliwiński - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013, s. 48-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-741-2
Nr:
2168268184
rozdział w monografii
46

Autor:
Tytuł:
Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii
Źródło:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 463-471 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Działalność badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej na tle trendów światowych = R&D Activity of the European Union in View of the Global Trends
Źródło:
Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki / red. Wojciech Bieńkowski, Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-530-0
Nr:
2168248878
rozdział w materiałach konferencyjnych
48

Autor:
Tytuł:
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 44-66. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245022
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Korporacje transnarodowe a globalna działalność badawczo-rozwojowa = Transnational Corporations and Global Research and Development Activities
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012) , s. 144-154. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259528
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 35-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290175
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej a kraje rozwijające się = Globalization of R&D and Developing Countries
Źródło:
Ekonomia i Prawo. - t. 11, nr 4 (2012) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168268196
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej = The Process of Delocalization of Research and Development Activities in the World Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260168
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu [dokument elektroniczny]
Opracowanie:
Fotograf:
Cygan Rafał
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: BG UEK, 2012
Tryb dostępu:
Nr:
2168226759
wystawy
54

Autor:
Tytuł:
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 42-64. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261218
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA - Warszawa: Difin, 2011, s. 102-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168225630
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji = The Role of Local Production Systems in Regional Development - the Example of France
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 826 (2010) , s. 101-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53147
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 104-124 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284677
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Europejski model socjalny a globalizacja
Źródło:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 97-116 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218830
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego = Territory as a Source of Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 805 (2009) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51452
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 81-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
Nr:
2165274015
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja barier rozwoju lokalnych systemów produkcyjnych w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego = Identification of Barriers to the Development of Local Production Systems in Poland Illustrated by the Example of the Małopolskie Region
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 153-169. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52034
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Zjawisko delokalizacji a rozszerzenie Unii Europejskiej = Delocalization and the European Union Enlargement
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1191 (2008) , s. 394-405. - Tytuł numeru: Problemy gospodarki światowej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50554
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji
Źródło:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 78-99 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1211/1/Magazyn
Nr:
2168219252
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Wpływ akcesji do UE na zmiany strukturalne regionów nowych krajów członkowskich
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 183-234 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
Nr:
2168282121
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
MŚP w polityce przedsiębiorczości Unii Europejskiej
Źródło:
Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny / red. Andrzej Klasik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 123-152 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-938-5
Nr:
2165962948
rozdział w monografii
66

Autor:
Tytuł:
Dynamika przedsiębiorczości w krajach kohezji
Źródło:
Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej / red. Andrzej Klasik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 89-106 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-995-4
Nr:
2165963427
rozdział w monografii
67

Autor:
Tytuł:
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski i Francji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
238 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-11
Nr:
52586
doktorat
68

Autor:
Tytuł:
Kondycja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej = The Condition of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Enlarged European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 721 (2006) , s. 135-150. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52742
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej = Small and Medium-Sized Enterprises in New Member and Candidate States in Light of European Union Accession
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 695 (2005) , s. 61-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52846
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Znaczenie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dla konkurencyjności regionalnej (na przykładzie działań wspólnoty europejskiej) : (na przykładzie działań wspólnoty europejskiej)
Źródło:
Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego = The Enterpreneurial and Competitive Region in the Theory and Policy of Regional Development / red. Andrzej Klasik - Warszawa: PAN KPZK, 2005, s. 193-207. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 218)
ISBN:
83-89693-40-2
Nr:
2166029132
rozdział w materiałach konferencyjnych
71

Tytuł:
MSP w warunkach przystąpienia Polski do strefy euro
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 115-136
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
Nr:
2168258394
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Polityka handlowa Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. Janusz J. Tomidajewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003, s. 207-220
ISBN:
83-89224-11-9
Nr:
2166056304
rozdział w monografii
73

Autor:
Tytuł:
Inicjatywy wspólnotowe jako narzędzie europejskiej polityki spójności gospodarczej = Community Initiatives as a Tool in European Economic Cohesion Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 634 (2003) , s. 87-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223718
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym Polski
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 979 (2003) , s. 258-268. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce - Bibliogr.
Nr:
2166029944
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Pomoc publiczna w tworzeniu małych i średnich przedsiębiorstw we Francji. Wnioski dla Polski
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne / red. Andrzej Klasik - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 259-269
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-038-8
Nr:
2168246200
rozdział w materiałach konferencyjnych
76

Autor:
Tytuł:
INTERREG jako narzędzie wspierania współpracy międzyregionalnej : (na przykładzie programu Hainaut/Nord-Pas de Calais/Picardie)
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 905 (2001) , s. 340-347. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce - Bibliogr.
Nr:
52179
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Inkubatory przedsiębiorczości jako forma stymulowania rozwoju lokalnego : (na przykładzie inkubatora krakowskiego)
Źródło:
Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów / red. Mirosława Klamut, Leszek Cybulski - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 163-168. - Materiały z konferencji, Lądek Zdrój, 21-22 październik 1999 r.
ISBN:
83-7011-483-0
Nr:
2166031400
rozdział w materiałach konferencyjnych
78

Autor:
Tytuł:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 860 (2000) , s. 187-207. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra, 20-21 września 1999 r. - Bibliogr.
Nr:
2168224128
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
166 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
29/KMSG/1/2004/S/139
Sygnatura:
NP-1001/Magazyn
Nr:
2168258366
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
157 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
36/KMSG/2/2003/S
Sygnatura:
NP-902/Magazyn
Nr:
2168258402
naukowo-badawcze
1
Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej / Anna ODROBINA // W: Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Alicja Hadryś-Nowak. - Wyd. 2. - Warszawa: CeDeWu, 2022. - S. 111-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-574-4
2
How Has the COVID-19 Pandemic Been Driving the Slowbalisation Process? / Anna ODROBINA // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 1438-1445. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/how-has-the-covid-19-pandemic-been-driving-the-slowbalisation-process/Wstęp:
3
How Can Brexit Affect the EU Research and Development? / Anna ODROBINA, Katarzyna STABRYLA-CHUDZIO // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 1880-1886. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/how-can-brexit-affect-the-eu-research-and-development/Wstęp:
4
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego / red. Jakub KWAŚNY ; K. KLECHA-TYLEC, E. MOLENDOWSKI, J. GARLIŃSKA-BIELAWSKA, R. GAWLIK, J. KWAŚNY, A. MROCZEK, L. MESJASZ, A. ODROBINA, A. PACH-GURGUL, J. PERA, P. STANEK, S. SZKOŁUT, M. ULBRYCH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 22 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf
5
The European Union's R&D Potential after Brexit - Opportunities and Threats / Anna ODROBINA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 1077-1086. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-european-unions-rd-potential-after-brexit-opportunities-and-threats/Wstęp:
6
Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości : przypadek działalności badawczo-rozwojowej = Poland's Participation in Global Value Chains : the Case of R&D / Anna ODROBINA, Paweł Folfas // Ekonomista. - nr 4 (2020), s. 555-572. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Spis treści: http://ekonomista.info.pl/?rok=2020&nr=4&lang=0&menu=0&t=20Wstęp: Spis treści: http://ekonomista.info.pl/?rok=2020&nr=4&lang=0&menu=0&t=20Wstęp: . - ISSN 0013-3205
7
Slowbalisation - Evidence of a Slowdown in Internationalisation / Paweł Folfas, Anna ODROBINA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 3025-3034. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/slowbalisation-evidence-of-a-slowdown-in-internationalisation/Wstęp:
8
Syndromy spowolnienia globalizacji (slowbalisation) = Syndromes of Slowbalisation / Paweł Folfas, Anna ODROBINA // W: Wyzwania gospodarki globalnej / red. Joanna Bednarz, Magdalena Markiewicz. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - S. 107-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-131-4 ; 978-83-8206-206-9
9
Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym = R&D Intensity in the European Union's Regions : Spatial Approach / Anna ODROBINA, Paweł Folfas // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018), s. 142-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13444/pl. - ISSN 2300-6102
10
Patterns and Determinants of International Trade in R&D Services / Anna ODROBINA, Paweł Folfas // W: ETSG 2019 Bern : 21st Annual Conference, 12-14 September 2019. - Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018. - S. 1-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.etsg.org/ETSG2019/papers/138.pdf
11
Trends in Research and Development Investment of Transnational Corporations Broken Down by Sector / Anna ODROBINA // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 24, no. 2 (2018), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/762/716. - ISSN 2082-8500
12
Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej / Anna ODROBINA // W: Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Alicja Hadryś-Nowak. - Warszawa: CeDeWu, 2018. - S. 111-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-819-6
13
Potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w kontekście przemian globalnych nakładów B+R = Research and Development Potential of the European Union in the Context of Changes in Global R&D Expenditures / Anna ODROBINA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 237-251. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1086_3.1_Odrobina_Anna.pdf. - ISSN 2081-2345
14
R&D Intensity in the European Union's Regions : Spatial Approach / Anna ODROBINA, Paweł Folfas // W: ETSG 2018 Warsaw : 20th Annual Conference, 13-15 September 2018. - Warsaw: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018. - S. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/iem/publikacje/Documents/Odrobina%20346_ETSG2018.pdf
15
Stany Zjednoczone versus Chiny: rywalizacja o prymat w globalnej działalności badawczo-rozwojowe = United States versus China: Competition for Primacy in Global R&D Activities / Anna ODROBINA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 23 (2017), s. 101-120. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/977/1214. - ISSN 2082-5897
16
Udział uczelni w działalności badawczo-rozwojowej : próba identyfikacji modeli i ich efektywności we współczesnej gospodarce światowej = The Universities in Research and Development Activity : an Attempt to Identify the Models and Their Efficiency in the Contemporary World Economy / Anna ODROBINA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 137-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306272/edition/289374/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
17
The European Union as the United States' Partner in Research and Development Cooperation / Anna ODROBINA // W: The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation / eds. Elżbieta Czarny, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes. - Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang Publishing Group, 2017. - (Polish Studies in Economics, ISSN 2191-8848 ; vol. 8). - S. 195-208. - Bibliogr. - ISBN 978-3-631-67855-8 ; 978-3-653-06972-3. - Spis treści: https://www.peterlang.com/view/title/19624Wstęp:
18
The European Union in Global Research and Development : the Balance and Prospects = Unia Europejska w globalnej działalności badawczo-rozwojowej : bilans i perspektywy / Anna ODROBINA // Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 17, z. 2 (2017), s. 189-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Roczniki%20AiP%202017%20z2/RAiP_2_2017-189-206.pdf. - ISSN 1644-9126
19
Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej = Barriers to Research and Development in the Countries of the Visegrad Group / Anna ODROBINA // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 467-480. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
20
Uwarunkowania rozwoju i typologia globalnych sieci innowacji = Development Conditions and Typology of the Global Innovation Networks / Anna ODROBINA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016), s. 105-112. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,776,Anna_Odrobina_Uwarunkowania_rozwoju_i_typologia_globalnych_sieci_innowacji.html. - ISSN 2081-2345
21
Prof. Stanisław Miklaszewski pozostaje w naszej pamięci / Anna ODROBINA // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 16-18. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/16. - ISSN 1689-7757
22
Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych = Transnational Corporations' R&D Concentration Process : Evidence and Trends / Anna ODROBINA // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016), s. 379-391. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2100. - ISSN 2300-6102
23
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016. - R. 20, nr 3, t. 2. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,49,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_II.html. - ISSN 2081-2345
24
Structural Barriers to Research and Development Activities in Emerging Markets : the Case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary / Anna ODROBINA // Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016), s. 39-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_39.pdf. - ISSN 2392-1641
25
Wprowadzenie = Preface of the Editor / Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 7-8. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2
26
Szkolnictwo wyższe w działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej = The Higher Education in R&D in the Contemporary World Economy / Anna ODROBINA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 221-230. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,738,Anna_Odrobina_Szkolnictwo_wyzsze_w_dzialalnosci_badawczo_rozwojowej_we_wspolczesnej_gospodarce_swiatowej.html. - ISSN 2081-2345
27
Korporacje transnarodowe jako siła napędowa procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej = Transnational Corporations as a Driving Force of the R&D Internationalization Process / Anna ODROBINA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 131-144. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - ISSN 2080-4881
28
Polska jako lokalizacja działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych = Poland's as a Location of the R&D Activities of Transnational Corporations / Anna ODROBINA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 407 (2015), s. 316-326. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Jabłko niezgody : regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/Content/31518/Odrobina_Polska_Jako_Lokalizacja_Dzialalanosci_Badawczo_Rozwojowej_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
29
10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość / Anna ODROBINA, Magdalena Śliwińska // W: Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu : perspektywa nowych państw członkowskich = The European Union 10 Years after Its Biggest Enlargement : a 'New' UE Member States' Perspective / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Ida Musiałkowska, Grzegorz Mazur. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015. - S. 70-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-843-3
30
Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji = Development of International Knowledge and Technology Trade in the Context of the Open Innovation Model / Anna ODROBINA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 241-252. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/512_15.pdf. - ISSN 2081-2345
31
Międzynarodowy rynek wiedzy i technologii / Anna ODROBINA // W: Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 112-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-678-6
32
Korporacje transnarodowe w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce = Transnational Corporations in the Research and Development Activity of the Business in Poland / Anna ODROBINA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 49-60. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/196500/04_31.pdf. - ISSN 2083-8611
33
Changes in Global Research and Development : Decentralisation or a New Concentration? / Anna ODROBINA // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015), s. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8589. - ISSN 2082-8500
34
Znaczenie globalnych sieci innowacji dla polskiej gospodarki = The Role of the Global Innovation Networks in the Polish Economy / Anna ODROBINA // W: Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski / red. Adam Budnikowski, Andżelika Kuźnar . - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014. - S. 407-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-953-1
35
Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji = Development of International Knowledge and Technology Trade in the Context of the Open Innovation Model / Anna ODROBINA // W: Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2014), s. 21-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
36
Strukturalne problemy działalności badawczo-rozwojowej w Polsce = The Structural Problems of the Research and Development Activity in Poland / Anna ODROBINA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 2 (2014), s. 52-62. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
37
Patent Pools in Light of European Union Competition Law / Anna ODROBINA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 4 (2014), s. 523-532. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-2255
38
The European Union's Research and Development Activity and Policy in Light of the Eurozone Crisis / Anna ODROBINA // W: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 100-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17859-8
39
Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw = The Open Innovation and the Internationalization of Research and Development Activity of Contemporary Enterprises / Anna ODROBINA // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014), s. 459-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1414. - ISSN 2300-6102
40
Determinanty handlu wewnątrzkorporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepływów technologii / Anna ODROBINA // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014. - S. 147-158. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
41
Global Innovation Networks : Motives, Nature and Development / Anna ODROBINA // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 19-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
42
Zagraniczne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w kontekście dynamizowania postępu technologicznego = R&D Funds from Abroad in the Context of the Technological Change / Anna ODROBINA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013), s. 135-146. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego. - ISSN 2083-8611
43
Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej w świetle kryzysu strefy euro / Anna ODROBINA // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 127-145. - Bibliogr.
44
Alianse technologiczne w międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej = Technology Alliance in International R&D Cooperation / Anna ODROBINA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013), s. 41-51. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
45
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne działalności badawczo-rozwojowej w kontekście transferu technologii / Anna ODROBINA // W: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym / red. nauk. Jerzy Schroeder, Rafał Śliwiński. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013. - S. 48-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-741-2
46
Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii / Anna ODROBINA // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 463-471. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
47
Działalność badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej na tle trendów światowych = R&D Activity of the European Union in View of the Global Trends / Anna ODROBINA // W: Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Sławomir I. Bukowski, Grażyna Olszewska. - Warszawa: CeDeWu, 2012. - S. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-530-0
48
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej / Anna ODROBINA // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012. - S. 44-66. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-725-7
49
Korporacje transnarodowe a globalna działalność badawczo-rozwojowa = Transnational Corporations and Global Research and Development Activities / Anna ODROBINA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012), s. 144-154. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii / Anna ODROBINA // W: Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2012), s. 35-44. - Bibliogr.
51
Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej a kraje rozwijające się = Globalization of R&D and Developing Countries / Anna ODROBINA // Ekonomia i Prawo. - t. 11, nr 4 (2012), s. 61-73. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2012.033. - ISSN 1898-2255
52
Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej = The Process of Delocalization of Research and Development Activities in the World Economy / Anna ODROBINA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012), s. 189-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74114&from=publication. - ISSN 2083-8611
53
Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu [Dokument elektroniczny] / opieka: Anna ODROBINA ; zdj. Rafał Cygan ; przygot. materiałów Katarzyna BILIŃSKA; oprac. graf. i informatyczne Karol GACKOWSKI. - Kraków: BG UEK, 2012. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/22
54
Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej / Anna ODROBINA // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2011), s. 42-64. - Streszcz. - Bibliogr.
55
Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej / Anna ODROBINA // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 102-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-564-2
56
Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji = The Role of Local Production Systems in Regional Development - the Example of France / Anna ODROBINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010), s. 101-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169685139. - ISSN 1898-6447
57
Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej / Anna ODROBINA // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 104-124. - Bibliogr.
58
Europejski model socjalny a globalizacja / Anna ODROBINA // W: Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2009), s. 97-116. - Bibliogr.
59
Terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego = Territory as a Source of Economic Development / Anna ODROBINA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 805 (2009), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168021725. - ISSN 1898-6447
60
Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji / Anna ODROBINA // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 81-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-063-0
61
Identyfikacja barier rozwoju lokalnych systemów produkcyjnych w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego = Identification of Barriers to the Development of Local Production Systems in Poland Illustrated by the Example of the Małopolskie Region / Anna ODROBINA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 153-169. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
62
Zjawisko delokalizacji a rozszerzenie Unii Europejskiej = Delocalization and the European Union Enlargement / Anna ODROBINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1191 (2008), s. 394-405. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy gospodarki światowej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
63
Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji / Anna ODROBINA // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2008), s. 78-99. - Bibliogr.
64
Wpływ akcesji do UE na zmiany strukturalne regionów nowych krajów członkowskich / Irena PIETRZYK, Anna ODROBINA, Arkadiusz MROCZEK // W: Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2007), s. 183-234. - Bibliogr.
65
MŚP w polityce przedsiębiorczości Unii Europejskiej / Anna ODROBINA // W: Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 123-152. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-938-5
66
Dynamika przedsiębiorczości w krajach kohezji / Anna ODROBINA // W: Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 89-106. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-995-4
67
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski i Francji / Anna ODROBINA ; Promotor: Irena PIETRZYK. - Kraków, 2006. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Kondycja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej = The Condition of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Enlarged European Union / Anna ODROBINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 721 (2006), s. 135-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139790014. - ISSN 0208-7944
69
Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej = Small and Medium-Sized Enterprises in New Member and Candidate States in Light of European Union Accession / Anna ODROBINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 695 (2005), s. 61-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/108081746. - ISSN 0208-7944
70
Znaczenie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dla konkurencyjności regionalnej (na przykładzie działań wspólnoty europejskiej) : (na przykładzie działań wspólnoty europejskiej) / Anna ODROBINA // W: Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego = The Enterpreneurial and Competitive Region in the Theory and Policy of Regional Development / red. Andrzej Klasik. - Warszawa: PAN KPZK, 2005. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 218). - S. 193-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89693-40-2
71
MSP w warunkach przystąpienia Polski do strefy euro / Arkadiusz MROCZEK, Anna ODROBINA // W: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2005), s. 115-136
72
Polityka handlowa Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej / Anna ODROBINA // W: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003. - S. 207-220. - ISBN 83-89224-11-9
73
Inicjatywy wspólnotowe jako narzędzie europejskiej polityki spójności gospodarczej = Community Initiatives as a Tool in European Economic Cohesion Policy / Anna ODROBINA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 634 (2003), s. 87-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/43767251. - ISSN 0208-7944
74
Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym Polski / Anna ODROBINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 979 (2003), s. 258-268. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
75
Pomoc publiczna w tworzeniu małych i średnich przedsiębiorstw we Francji. Wnioski dla Polski / Anna ODROBINA // W: Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne / red. nauk. Andrzej Klasik. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 259-269. - ISBN 83-7246-038-8
76
INTERREG jako narzędzie wspierania współpracy międzyregionalnej : (na przykładzie programu Hainaut/Nord-Pas de Calais/Picardie) / Anna ODROBINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 905 (2001), s. 340-347. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
77
Inkubatory przedsiębiorczości jako forma stymulowania rozwoju lokalnego : (na przykładzie inkubatora krakowskiego) / Anna ODROBINA // W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów / red. Mirosława Klamut, Leszek Cybulski. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. - S. 163-168. - Materiały z konferencji, Lądek Zdrój, 21-22 październik 1999 r. - ISBN 83-7011-483-0
78
Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Anna ODROBINA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 860 (2000), s. 187-207. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra, 20-21 września 1999 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
79
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Irena PIETRZYK, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Anna ODROBINA, Jacek PERA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [2004]. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
80
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Jacek PERA, Anna ODROBINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Odrobina A., (2022), Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej. [W:] Bartosik-Purgat M., Hadryś-Nowak A. (red.), Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku, Warszawa : CeDeWu, s. 111-121.
2
Odrobina A., (2021), How Has the COVID-19 Pandemic Been Driving the Slowbalisation Process?. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1438-1445.
3
Odrobina A., Stabryła-Chudzio K., (2021), How Can Brexit Affect the EU Research and Development?. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1880-1886.
4
Klecha-Tylec K., Molendowski E., Garlińska-Bielawska J., Gawlik R., Kwaśny J., Mroczek A., Mesjasz L., Odrobina A., Pach-Gurgul A., Pera J., Stanek P., Szkołut S., Ulbrych M., (2021), Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową: specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego, Kwaśny J. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22 s.
5
Odrobina A., Stabryła-Chudzio K., (2020), The European Union's R&D Potential after Brexit - Opportunities and Threats. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1077-1086.
6
Odrobina A., Folfas P., (2020), Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości : przypadek działalności badawczo-rozwojowej, "Ekonomista", nr 4, s. 555-572.
7
Folfas P., Odrobina A., (2020), Slowbalisation - Evidence of a Slowdown in Internationalisation. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3025-3034.
8
Folfas P., Odrobina A., (2020), Syndromy spowolnienia globalizacji (slowbalisation). [W:] Bednarz J., Markiewicz M. (red.), Wyzwania gospodarki globalnej, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 107-129.
9
Odrobina A., Folfas P., (2018), Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym, "International Business and Global Economy", nr 37, s. 142-156; http://www.ejournals.eu/pliki/art/13444/pl
10
Odrobina A., Folfas P., (2018), Patterns and Determinants of International Trade in R&D Services. [W:] ETSG 2019 Bern : 21st Annual Conference, 12-14 September 2019, Warsaw : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 1-17.
11
Odrobina A., (2018), Trends in Research and Development Investment of Transnational Corporations Broken Down by Sector, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 24, no. 2, s. 57-70; http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/762/716
12
Odrobina A., (2018), Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej. [W:] Bartosik-Purgat M., Hadryś-Nowak A. (red.), Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku, Warszawa : CeDeWu, s. 111-121.
13
Odrobina A., (2018), Potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w kontekście przemian globalnych nakładów B+R, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 237-251; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1086_3.1_Odrobina_Anna.pdf
14
Odrobina A., Folfas P., (2018), R&D Intensity in the European Union's Regions : Spatial Approach. [W:] ETSG 2018 Warsaw : 20th Annual Conference, 13-15 September 2018, Warsaw : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 1-13.
15
Odrobina A., (2017), Stany Zjednoczone versus Chiny: rywalizacja o prymat w globalnej działalności badawczo-rozwojowe, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 23, s. 101-120; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/977/1214
16
Odrobina A., (2017), Udział uczelni w działalności badawczo-rozwojowej : próba identyfikacji modeli i ich efektywności we współczesnej gospodarce światowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 137-147; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306272/edition/289374/content?ref=desc
17
Odrobina A., (2017), The European Union as the United States' Partner in Research and Development Cooperation. [W:] Czarny E., Kuźnar A., Menkes J. (red.), The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation (Polish Studies in Economics; vol. 8), Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Publishing Group, s. 195-208.
18
Odrobina A., (2017), The European Union in Global Research and Development : the Balance and Prospects, "Roczniki Administracji i Prawa", R. 17, z. 2, s. 189-206; http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Roczniki%20AiP%202017%20z2/RAiP_2_2017-189-206.pdf
19
Odrobina A., (2017), Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 467-480.
20
Odrobina A., (2016), Uwarunkowania rozwoju i typologia globalnych sieci innowacji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 3, s. 105-112; http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,776,Anna_Odrobina_Uwarunkowania_rozwoju_i_typologia_globalnych_sieci_innowacji.html
21
Odrobina A., (2016), Prof. Stanisław Miklaszewski pozostaje w naszej pamięci, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 16-18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/16
22
Odrobina A., (2016), Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych, "International Business and Global Economy", nr 35/2, s. 379-391; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2100
23
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016. - R. 20, nr 3, t. 2. - . - 2081-2345
24
Odrobina A., (2016), Structural Barriers to Research and Development Activities in Emerging Markets : the Case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, "Economics and Business Review", vol. 2 (16), no. 2, s. 39-53; http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_39.pdf
25
Odrobina A., Gawlik R., (2016), Wprowadzenie. [W:] Odrobina A., Gawlik R. (red.), Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-8.
26
Odrobina A., (2016), Szkolnictwo wyższe w działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 221-230; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,738,Anna_Odrobina_Szkolnictwo_wyzsze_w_dzialalnosci_badawczo_rozwojowej_we_wspolczesnej_gospodarce_swiatowej.html
27
Odrobina A., (2015), Korporacje transnarodowe jako siła napędowa procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 131-144.
28
Odrobina A., (2015), Polska jako lokalizacja działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 407, s. 316-326; http://direct.dbc.wroc.pl/Content/31518/Odrobina_Polska_Jako_Lokalizacja_Dzialalanosci_Badawczo_Rozwojowej_2015.pdf
29
Odrobina A., Śliwińska M., (2015), 10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość. [W:] Małuszyńska E., Musiałkowska I., Mazur G. (red.), Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu : perspektywa nowych państw członkowskich, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 70-87.
30
Odrobina A., (2015), Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 1, s. 241-252; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/512_15.pdf
31
Odrobina A., (2015), Międzynarodowy rynek wiedzy i technologii. [W:] Molendowski E. (red.), Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 112-126.
32
Odrobina A., (2015), Korporacje transnarodowe w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 49-60; http://www.sbc.org.pl/Content/196500/04_31.pdf
33
Odrobina A., (2015), Changes in Global Research and Development : Decentralisation or a New Concentration?, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 10, no. 4, s. 19-33; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8589
34
Odrobina A., (2014), Znaczenie globalnych sieci innowacji dla polskiej gospodarki. [W:] Budnikowski A., Kuźnar A. (red.), Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 407-418.
35
Odrobina A., (2014), Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja, s. 21-33.
36
Odrobina A., (2014), Strukturalne problemy działalności badawczo-rozwojowej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, t. 2, s. 52-62.
37
Odrobina A., (2014), Patent Pools in Light of European Union Competition Law, "Ekonomia i Prawo", t. 13, nr 4, s. 523-532.
38
Odrobina A., (2014), The European Union's Research and Development Activity and Policy in Light of the Eurozone Crisis. [W:] Molendowski E., Stanek P. (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 100-116.
39
Odrobina A., (2014), Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw, "International Business and Global Economy", nr 33, s. 459-469; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1414
40
Odrobina A., (2014), Determinanty handlu wewnątrzkorporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepływów technologii. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 147-158.
41
Odrobina A., (2013), Global Innovation Networks : Motives, Nature and Development. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 19-31.
42
Odrobina A., (2013), Zagraniczne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w kontekście dynamizowania postępu technologicznego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 172, s. 135-146.
43
Odrobina A., (2013), Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej w świetle kryzysu strefy euro. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, s. 127-145.
44
Odrobina A., (2013), Alianse technologiczne w międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 315, t. 2, s. 41-51.
45
Odrobina A., (2013), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne działalności badawczo-rozwojowej w kontekście transferu technologii. [W:] Schroeder J., Śliwiński R. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 48-56.
46
Odrobina A., (2012), Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 463-471.
47
Odrobina A., (2012), Działalność badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej na tle trendów światowych. [W:] Bieńkowski W., Bukowski , Olszewska G. (red.), Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki, Warszawa : CeDeWu, s. 109-127.
48
Odrobina A., (2012), Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej. [W:] Molendowski E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Warszawa : Wydawnictwo Difin, s. 44-66.
49
Odrobina A., (2012), Korporacje transnarodowe a globalna działalność badawczo-rozwojowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 267, t. 2, s. 144-154.
50
Odrobina A., (2012), Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, s. 35-44.
51
Odrobina A., (2012), Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej a kraje rozwijające się, "Ekonomia i Prawo", t. 11, nr 4, s. 61-73; http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2012.033
52
Odrobina A., (2012), Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 116, s. 189-197; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74114&from=publication
53
Gackowski K. (red.), (2012), Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu, [Dokument elektroniczny], Kraków : BG UEK
54
Odrobina A., (2011), Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, s. 42-64.
55
Odrobina A., (2011), Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. [W:] Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 102-123.
56
Odrobina A., (2010), Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 826, s. 101-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685139
57
Odrobina A., (2010), Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 104-124.
58
Odrobina A., (2009), Europejski model socjalny a globalizacja. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, s. 97-116.
59
Odrobina A., (2009), Terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 805, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/168021725
60
Odrobina A., (2009), Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji. [W:] Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa : Difin, s. 81-103.
61
Odrobina A., (2009), Identyfikacja barier rozwoju lokalnych systemów produkcyjnych w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 153-169.
62
Odrobina A., (2008), Zjawisko delokalizacji a rozszerzenie Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1191, s. 394-405.
63
Odrobina A., (2008), Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1, s. 78-99.
64
Pietrzyk I., Odrobina A., Mroczek A., (2007), Wpływ akcesji do UE na zmiany strukturalne regionów nowych krajów członkowskich. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, s. 183-234.
65
Odrobina A., (2006), MŚP w polityce przedsiębiorczości Unii Europejskiej. [W:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 123-152.
66
Odrobina A., (2006), Dynamika przedsiębiorczości w krajach kohezji. [W:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 89-106.
67
Odrobina A., (2006), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski i Francji, Prom. Pietrzyk I., Kraków : , 238 k.
68
Odrobina A., (2006), Kondycja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 721, s. 135-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/139790014
69
Odrobina A., (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 695, s. 61-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/108081746
70
Odrobina A., (2005), Znaczenie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dla konkurencyjności regionalnej (na przykładzie działań wspólnoty europejskiej) : (na przykładzie działań wspólnoty europejskiej). [W:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; z. 218), Warszawa : PAN KPZK, s. 193-207.
71
Mroczek A., Odrobina A., (2005), MSP w warunkach przystąpienia Polski do strefy euro. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro, s. 115-136.
72
Odrobina A., (2003), Polityka handlowa Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 207-220.
73
Odrobina A., (2003), Inicjatywy wspólnotowe jako narzędzie europejskiej polityki spójności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 634, s. 87-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/43767251
74
Odrobina A., (2003), Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 979, s. 258-268.
75
Odrobina A., (2001), Pomoc publiczna w tworzeniu małych i średnich przedsiębiorstw we Francji. Wnioski dla Polski. [W:] Klasik A. (red.), Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 259-269.
76
Odrobina A., (2001), INTERREG jako narzędzie wspierania współpracy międzyregionalnej (na przykładzie programu Hainaut/Nord-Pas de Calais/Picardie), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 905, s. 340-347.
77
Odrobina A., (2000), Inkubatory przedsiębiorczości jako forma stymulowania rozwoju lokalnego : (na przykładzie inkubatora krakowskiego). [W:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 163-168.
78
Odrobina A., (2000), Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 860, s. 187-207.
79
Miklaszewski S., Pietrzyk I., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Odrobina A., Pera J., (2004), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
80
Miklaszewski S., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Pera J., Odrobina A., (2003), Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
1
@inbook{UEK:2168364574,
author = "Anna Odrobina",
title = "Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej",
booktitle = "Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku",
pages = "111-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2022",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8102-574-4",
}
2
@inbook{UEK:2168355684,
author = "Anna Odrobina",
title = "How Has the COVID-19 Pandemic Been Driving the Slowbalisation Process?",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "1438-1445",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@inbook{UEK:2168355670,
author = "Anna Odrobina and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "How Can Brexit Affect the EU Research and Development?",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "1880-1886",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@book{UEK:2168358670,
author = "Karolina Klecha-Tylec and Edward Molendowski and Joanna Garlińska-Bielawska and Remigiusz Gawlik and Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Lidia Mesjasz and Anna Odrobina and Agnieszka Pach-Gurgul and Jacek Pera and Piotr Stanek and Sylwia Szkołut and Marta Ulbrych",
title = "Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168350690,
author = "Anna Odrobina and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "The European Union's R&D Potential after Brexit - Opportunities and Threats",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "1077-1086",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
6
@article{UEK:2168350300,
author = "Anna Odrobina and Paweł Folfas",
title = "Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości : przypadek działalności badawczo-rozwojowej",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "555-572",
year = "2020",
url = {},
}
7
@inbook{UEK:2168350566,
author = "Paweł Folfas and Anna Odrobina",
title = "Slowbalisation - Evidence of a Slowdown in Internationalisation",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "3025-3034",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
8
@inbook{UEK:2168356088,
author = "Paweł Folfas and Anna Odrobina",
title = "Syndromy spowolnienia globalizacji (slowbalisation)",
booktitle = "Wyzwania gospodarki globalnej",
pages = "107-129",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2020",
isbn = "978-83-8206-131-4 ; 978-83-8206-206-9",
}
9
@article{UEK:2168330143,
author = "Anna Odrobina and Paweł Folfas",
title = "Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "37",
pages = "142-156",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.010.9383},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/13444/pl},
}
10
@inbook{UEK:2168343519,
author = "Anna Odrobina and Paweł Folfas",
title = "Patterns and Determinants of International Trade in R&D Services",
booktitle = "ETSG 2019 Bern : 21st Annual Conference, 12-14 September 2019",
pages = "1-17",
adress = "Warsaw",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2018",
url = {https://www.etsg.org/ETSG2019/papers/138.pdf},
}
11
@article{UEK:2168324171,
author = "Anna Odrobina",
title = "Trends in Research and Development Investment of Transnational Corporations Broken Down by Sector",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 24, no. 2",
pages = "57-70",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/ceref.2018.010},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/762/716},
}
12
@inbook{UEK:2168330141,
author = "Anna Odrobina",
title = "Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej",
booktitle = "Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku",
pages = "111-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
isbn = "978-83-7556-819-6",
}
13
@article{UEK:2168325511,
author = "Anna Odrobina",
title = "Potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w kontekście przemian globalnych nakładów B+R",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "237-251",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1086_3.1_Odrobina_Anna.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168330147,
author = "Anna Odrobina and Paweł Folfas",
title = "R&D Intensity in the European Union's Regions : Spatial Approach",
booktitle = "ETSG 2018 Warsaw : 20th Annual Conference, 13-15 September 2018",
pages = "1-13",
adress = "Warsaw",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/iem/publikacje/Documents/Odrobina%20346_ETSG2018.pdf},
}
15
@article{UEK:2168316905,
author = "Anna Odrobina",
title = "Stany Zjednoczone versus Chiny: rywalizacja o prymat w globalnej działalności badawczo-rozwojowe",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 23",
pages = "101-120",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082305},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/977/1214},
}
16
@article{UEK:2168318009,
author = "Anna Odrobina",
title = "Udział uczelni w działalności badawczo-rozwojowej : próba identyfikacji modeli i ich efektywności we współczesnej gospodarce światowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "137-147",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306272/edition/289374/content?ref=desc},
}
17
@inbook{UEK:2168320001,
author = "Anna Odrobina",
title = "The European Union as the United States' Partner in Research and Development Cooperation",
booktitle = "The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation",
pages = "195-208",
adress = "Frankfurt am Main etc.",
publisher = "Peter Lang Publishing Group",
year = "2017",
url = {},
issn = "2191-8848",
isbn = "978-3-631-67855-8 ; 978-3-653-06972-3",
}
18
@article{UEK:2168327035,
author = "Anna Odrobina",
title = "The European Union in Global Research and Development : the Balance and Prospects",
journal = "Roczniki Administracji i Prawa",
number = "R. 17, z. 2",
pages = "189-206",
year = "2017",
url = {http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Roczniki%20AiP%20-%20pliki/Podzielone/Roczniki%20AiP%202017%20z2/RAiP_2_2017-189-206.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168319727,
author = "Anna Odrobina",
title = "Bariery działalności badawczo-rozwojowej krajów Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "467-480",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
20
@article{UEK:2168312669,
author = "Anna Odrobina",
title = "Uwarunkowania rozwoju i typologia globalnych sieci innowacji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 3",
pages = "105-112",
year = "2016",
url = {http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,776,Anna_Odrobina_Uwarunkowania_rozwoju_i_typologia_globalnych_sieci_innowacji.html},
}
21
@article{UEK:2168343509,
author = "Anna Odrobina",
title = "Prof. Stanisław Miklaszewski pozostaje w naszej pamięci",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "16-18",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/16},
}
22
@article{UEK:2168310399,
author = "Anna Odrobina",
title = "Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/2",
pages = "379-391",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.071.5652},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2100},
}
23
@misc{UEK:2168308173,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/artykuly,49,Studia_i_Materialy_Miscellanea_Oeconomicae_3_2016_tom_II.html},
}
24
@article{UEK:2168308913,
author = "Anna Odrobina",
title = "Structural Barriers to Research and Development Activities in Emerging Markets : the Case of Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary",
journal = "Economics and Business Review",
number = "vol. 2 (16), no. 2",
pages = "39-53",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/ebr.2016.2.3},
url = {http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_39.pdf},
}
25
@misc{UEK:2168308597,
author = "Anna Odrobina and Remigiusz Gawlik",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "7-8",
year = "2016",
}
26
@article{UEK:2168308233,
author = "Anna Odrobina",
title = "Szkolnictwo wyższe w działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "221-230",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,738,Anna_Odrobina_Szkolnictwo_wyzsze_w_dzialalnosci_badawczo_rozwojowej_we_wspolczesnej_gospodarce_swiatowej.html},
}
27
@article{UEK:2168293617,
author = "Anna Odrobina",
title = "Korporacje transnarodowe jako siła napędowa procesu internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "131-144",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
28
@article{UEK:2168300949,
author = "Anna Odrobina",
title = "Polska jako lokalizacja działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "407",
pages = "316-326",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.407.25},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/Content/31518/Odrobina_Polska_Jako_Lokalizacja_Dzialalanosci_Badawczo_Rozwojowej_2015.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168289789,
author = "Anna Odrobina and Magdalena Śliwińska",
title = "10 lat reform polityki konkurencji UE - próba bilansu i wyzwania na przyszłość",
booktitle = "Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu : perspektywa nowych państw członkowskich",
pages = "70-87",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-843-3",
}
30
@article{UEK:2168297485,
author = "Anna Odrobina",
title = "Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "241-252",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/512_15.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2168289999,
author = "Anna Odrobina",
title = "Międzynarodowy rynek wiedzy i technologii",
booktitle = "Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy",
pages = "112-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-678-6",
}
32
@article{UEK:2168298513,
author = "Anna Odrobina",
title = "Korporacje transnarodowe w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "49-60",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/Content/196500/04_31.pdf},
}
33
@article{UEK:2168300281,
author = "Anna Odrobina",
title = "Changes in Global Research and Development : Decentralisation or a New Concentration?",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 10, no. 4",
pages = "19-33",
year = "2015",
url = {http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8589},
}
34
@inbook{UEK:2168289781,
author = "Anna Odrobina",
title = "Znaczenie globalnych sieci innowacji dla polskiej gospodarki",
booktitle = "Nowe procesy w gospodarce światowej : wnioski dla Polski",
pages = "407-418",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2014",
isbn = "978-83-7378-953-1",
}
35
@unpublished{UEK:2168302153,
author = "Anna Odrobina",
title = "Kierunki rozwoju międzynarodowego obrotu wiedzą i technologią w kontekście modelu otwartej innowacji",
booktitle = "Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja",
pages = "21-33",
year = "2014",
}
36
@article{UEK:2168289787,
author = "Anna Odrobina",
title = "Strukturalne problemy działalności badawczo-rozwojowej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "369, t. 2",
pages = "52-62",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.2.05},
url = {},
}
37
@article{UEK:2168289783,
author = "Anna Odrobina",
title = "Patent Pools in Light of European Union Competition Law",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 13, 4",
pages = "523-532",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2014.037},
url = {},
}
38
@inbook{UEK:2168288299,
author = "Anna Odrobina",
title = "The European Union's Research and Development Activity and Policy in Light of the Eurozone Crisis",
booktitle = "Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis",
pages = "100-116",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17859-8",
}
39
@article{UEK:2168288611,
author = "Anna Odrobina",
title = "Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "33",
pages = "459-469",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.13.033.2418},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1414},
}
40
@inbook{UEK:2168278143,
author = "Anna Odrobina",
title = "Determinanty handlu wewnątrzkorporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepływów technologii",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "147-158",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
41
@inbook{UEK:2168268330,
author = "Anna Odrobina",
title = "Global Innovation Networks : Motives, Nature and Development",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "19-31",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
42
@article{UEK:2168271348,
author = "Anna Odrobina",
title = "Zagraniczne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w kontekście dynamizowania postępu technologicznego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "172",
pages = "135-146",
adress = "",
year = "2013",
}
43
@unpublished{UEK:2168287629,
author = "Anna Odrobina",
title = "Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej w świetle kryzysu strefy euro",
booktitle = "Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro",
pages = "127-145",
year = "2013",
}
44
@article{UEK:2168283797,
author = "Anna Odrobina",
title = "Alianse technologiczne w międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "315, t. 2",
pages = "41-51",
adress = "",
year = "2013",
}
45
@inbook{UEK:2168268184,
author = "Anna Odrobina",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne działalności badawczo-rozwojowej w kontekście transferu technologii",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku globalnym",
pages = "48-56",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-741-2",
}
46
@inbook{UEK:2168236334,
author = "Anna Odrobina",
title = "Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "463-471",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
47
@inbook{UEK:2168248878,
author = "Anna Odrobina",
title = "Działalność badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej na tle trendów światowych",
booktitle = "Przyszłość integracji europejskiej : konkurencyjność i rynki",
pages = "109-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-530-0",
}
48
@inbook{UEK:2168245022,
author = "Anna Odrobina",
title = "Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "44-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-725-7",
}
49
@article{UEK:2168259528,
author = "Anna Odrobina",
title = "Korporacje transnarodowe a globalna działalność badawczo-rozwojowa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "267, t. 2",
pages = "144-154",
adress = "",
year = "2012",
}
50
@unpublished{UEK:2168290175,
author = "Anna Odrobina",
title = "Wspólnotowa polityka konkurencji wobec kwestii transferu technologii",
booktitle = "Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej",
pages = "35-44",
year = "2012",
}
51
@article{UEK:2168268196,
author = "Anna Odrobina",
title = "Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej a kraje rozwijające się",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 11, 4",
pages = "61-73",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2012.033},
}
52
@article{UEK:2168260168,
author = "Anna Odrobina",
title = "Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "116",
pages = "189-197",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74114&from=publication},
}
53
@misc{UEK:2168226759,
title = "Wystawa dedykowana śp. prof. Stanisławowi Miklaszewskiemu",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/22},
}
54
@unpublished{UEK:2168261218,
author = "Anna Odrobina",
title = "Przemiany w europejskiej polityce konkurencji w kontekście rozwoju integracji europejskiej",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "42-64",
year = "2011",
}
55
@inbook{UEK:2168225630,
author = "Anna Odrobina",
title = "Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "102-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
56
@article{UEK:53147,
author = "Anna Odrobina",
title = "Rola lokalnych systemów produkcyjnych w rozwoju regionalnym na przykładzie Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "826",
pages = "101-115",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685139},
}
57
@unpublished{UEK:2168284677,
author = "Anna Odrobina",
title = "Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "104-124",
year = "2010",
}
58
@unpublished{UEK:2168218830,
author = "Anna Odrobina",
title = "Europejski model socjalny a globalizacja",
booktitle = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
pages = "97-116",
year = "2009",
}
59
@article{UEK:51452,
author = "Anna Odrobina",
title = "Terytorium jako źródło rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "805",
pages = "35-51",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168021725},
}
60
@inbook{UEK:2165274015,
author = "Anna Odrobina",
title = "Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków",
pages = "81-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-063-0",
}
61
@article{UEK:52034,
author = "Anna Odrobina",
title = "Identyfikacja barier rozwoju lokalnych systemów produkcyjnych w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "153-169",
year = "2009",
}
62
@article{UEK:50554,
author = "Anna Odrobina",
title = "Zjawisko delokalizacji a rozszerzenie Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1191",
pages = "394-405",
adress = "",
year = "2008",
}
63
@unpublished{UEK:2168219252,
author = "Anna Odrobina",
title = "Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 1",
pages = "78-99",
year = "2008",
}
64
@unpublished{UEK:2168282121,
author = "Irena Pietrzyk and Anna Odrobina and Arkadiusz Mroczek",
title = "Wpływ akcesji do UE na zmiany strukturalne regionów nowych krajów członkowskich",
booktitle = "Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "183-234",
year = "2007",
}
65
@inbook{UEK:2165962948,
author = "Anna Odrobina",
title = "MŚP w polityce przedsiębiorczości Unii Europejskiej",
booktitle = "Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny",
pages = "123-152",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-938-5",
}
66
@inbook{UEK:2165963427,
author = "Anna Odrobina",
title = "Dynamika przedsiębiorczości w krajach kohezji",
booktitle = "Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej",
pages = "89-106",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-995-4",
}
67
@unpublished{UEK:52586,
author = "Anna Odrobina",
title = "Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski i Francji",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
68
@article{UEK:52742,
author = "Anna Odrobina",
title = "Kondycja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "721",
pages = "135-150",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139790014},
}
69
@article{UEK:52846,
author = "Anna Odrobina",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "695",
pages = "61-77",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/108081746},
}
70
@inbook{UEK:2166029132,
author = "Anna Odrobina",
title = "Znaczenie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dla konkurencyjności regionalnej (na przykładzie działań wspólnoty europejskiej) : (na przykładzie działań wspólnoty europejskiej)",
booktitle = "Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego",
pages = "193-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "PAN KPZK",
year = "2005",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-89693-40-2",
}
71
@unpublished{UEK:2168258394,
author = "Arkadiusz Mroczek and Anna Odrobina",
title = "MSP w warunkach przystąpienia Polski do strefy euro",
booktitle = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "115-136",
year = "2005",
}
72
@inbook{UEK:2166056304,
author = "Anna Odrobina",
title = "Polityka handlowa Polski w kontekście akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "207-220",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2003",
isbn = "83-89224-11-9",
}
73
@article{UEK:2168223718,
author = "Anna Odrobina",
title = "Inicjatywy wspólnotowe jako narzędzie europejskiej polityki spójności gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "634",
pages = "87-103",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/43767251},
}
74
@article{UEK:2166029944,
author = "Anna Odrobina",
title = "Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "979",
pages = "258-268",
adress = "",
year = "2003",
}
75
@inbook{UEK:2168246200,
author = "Anna Odrobina",
title = "Pomoc publiczna w tworzeniu małych i średnich przedsiębiorstw we Francji. Wnioski dla Polski",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne",
pages = "259-269",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-7246-038-8",
}
76
@article{UEK:52179,
author = "Anna Odrobina",
title = "INTERREG jako narzędzie wspierania współpracy międzyregionalnej : (na przykładzie programu Hainaut/Nord-Pas de Calais/Picardie)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "905",
pages = "340-347",
adress = "",
year = "2001",
}
77
@inbook{UEK:2166031400,
author = "Anna Odrobina",
title = "Inkubatory przedsiębiorczości jako forma stymulowania rozwoju lokalnego : (na przykładzie inkubatora krakowskiego)",
booktitle = "Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów",
pages = "163-168",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
year = "2000",
isbn = "83-7011-483-0",
}
78
@article{UEK:2168224128,
author = "Anna Odrobina",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "860",
pages = "187-207",
adress = "",
year = "2000",
}
79
@unpublished{UEK:2168258366,
author = "Stanisław Miklaszewski and Irena Pietrzyk and Piotr Małecki and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Anna Odrobina and Jacek Pera",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
80
@unpublished{UEK:2168258402,
author = "Stanisław Miklaszewski and Piotr Małecki and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Jacek Pera and Anna Odrobina",
title = "Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID