Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA = Principles and Tools of RCA Analysis Realization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 304-314. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329699
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Analysis of Human Errors in an Enterprise
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 79-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 199-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331761
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych = FMEA Method in Public Services Improvement
Źródło:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324151
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Agile Business Process Management = Agile Business Process Management
Źródło:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 91-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością = OQM - Object-oriented Approach to Quality Management
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 183-194. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308699
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Methodologies for Business Process Reengineering
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 415-423 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310723
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 247-252 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive = QRQC - System Approach for Problem Solving in Automotive Sector
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 170-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288873
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 66-83
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302213
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 8-14
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Ewolucja TQM
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 50-78
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168289841
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
CEDAC Method in Public Services Improvement
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 371-387 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274379
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 114-133
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282645
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Modele biznesu oparte na informacji = Information Based Business Models
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 17-37. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 393-402 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231884
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 214-229
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306733
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 195-213. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243030
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports
Źródło:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 29-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246924
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie = Basic Problems of Implementation of TQM Principles in Eterprise
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 141-152. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232544
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 136-164
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym = Selected Accomplishments of the Polish School of Management in the Interwar Period
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 115-132. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260174
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011) , s. 216-235. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222282
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1966-3
Nr:
2168220678
monografia
26

Autor:
Tytuł:
Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM = Origin and Development of Total Quality Management Concept
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230276
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 239-261. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217982
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego = The Dynamics of Computerization of Public Services Provided by Local Government Units on the Example of Voivodship Malopolskie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 67 (2011) , s. 556-563. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 650)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227570
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Wprowadzenie do metod TQM
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-527-7
Nr:
2168220804
skrypt
30

Autor:
Tytuł:
AWPI-2 and Auxiliary Methods
Źródło:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 210-230. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 113-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218282
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 53-74
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258432
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego = Methodological Aspects of Concurrent Engineering Participants Co-Operation
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 232-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164876282
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri = Strategy Planning in Hoshin Kanri
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3 (2010) , s. 173-181. - Tytuł numeru: Finanse w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52066
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji = PDCA Problem Solving Approach in Solving Problems of Organization
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 323-333. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52095
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy pomiaru jakości informacji = The Chosen Problems of Measuring Information Quality
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 119-131. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162069939
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Metody i techniki pomocnicze AWPI-2
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 101-116
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249122
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 173-188. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Ekonomika informacji v. infonomika = Economics of Information v. Infonomics
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 46-58. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162066127
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2)
Źródło:
Rynek Zdrowia. - nr 1 (42) (2009) , s. 46-47. - [odczyt: 16.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168242224
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 142-148
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031714
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Metoda hoshin a Lean Management
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 135-141
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031689
rozdział w monografii
43

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 166-186
Sygnatura:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method
Źródło:
Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce: University of Podlasie, 2009, s. 91-98
ISBN:
978-83-7051-551-5
Nr:
2165919615
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
Źródło:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 130-193
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 458-466 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797896
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych = An Attempt to Apply a Modified QFD Method for Designing Information Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009) , s. 47-68. - Summ., Załącznik - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51468
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, 2009
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Nowoczesnego Menedżera)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-049-9
Nr:
51321
monografia
49

Tytuł:
Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 110-119 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246820
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 90-99 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246818
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 466-475 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797910
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta = The Evolution of the Customer Focus
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009) , s. 509-517. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50338
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR = Supply Chain Process Management Based on the SCOR Model
Źródło:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 93-103. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51311
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1)
Źródło:
Rynek Zdrowia. - nr 12 (41) (2008) , s. 32-33. - [odczyt: 16.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168242216
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ = The Theory of lnventive Problem Solving
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50533
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Kierunki rozwinięcia metody QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2008) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
50187
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Model architektury organizacji procesowej APQC = APQC Reference Model of Process Architecture
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50973
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Ewolucja i dyfuzja metody QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (2008) , s. 4-7 - Bibliogr.
Nr:
50186
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Integrated G8D-TRIZ Approach in Organizational Problem Solving
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 127-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165902803
rozdział w monografii
60

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 89-103. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232384
rozdział w monografii
61

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 155-201
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168306383
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami = Quality Function Deployment (QFD) in Information Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2007) , s. 9-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50233
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej
Źródło:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 242-252. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Aktualność metod zarządzania Y. Akao
Źródło:
Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości / red. nauk. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 26-35. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-0-0
Nr:
2168250746
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Tytuł:
Metody zarządzania procesami biznesowymi
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 84-105
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 146-173
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273224
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD = Review of Selected Applications and Development Trajectories of the QFD Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 111-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51071
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 125-135
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273210
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 34-47
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273026
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 205-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096749
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 149-163
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326245
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw = TQM in Building the Competitive Advantage of Polish Enterprises
Źródło:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165966235
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 159-177. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-942-6
Nr:
2168247028
rozdział w monografii
75

Autor:
Tytuł:
Modyfikacja metody QFD do projektowania usług = Modification of the QFD Method for Service Design
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52982
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie QFD na świecie
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 90-95 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244082
rozdział w książce
77

Autor:
Tytuł:
Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
342 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 s.
Uwagi:
Promotor: Janusz CZEKAJ, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/266
Nr:
2168219752
doktorat
78

Tytuł:
Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 36, nr 10 (2004) , s. 6-9 - Bibliogr.
Nr:
2168242502
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA = A Method for Analysing Employee Error in the Ergonomic HRA (Human Reliability Analysis) System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219918
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa = The Role of Organisational Culture in the Process of Organisational Learning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221030
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS = A Method for Analysing and Modelling ARIS Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223332
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Analiza organizacyjna w metodzie ARIS = Organisational Analysis - ARIS Method
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002) , s. 76-85. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168245486
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu = An Attempt to Define the Possibilities for Applying the QFD Method for Assessing and Modelling Information as a Product
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 32, nr 8 (2000) , s. 4-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168242422
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000 = A Methodology for Implementing a Quality Control System Based on ISO 9000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224330
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości = QFD - the Method of Advanced Quality Designing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000) , s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223866
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM = The Possibility of the Utilization of Some TQM Methods
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 255-266. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239012
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999) , s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243000
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych = Technique of Modelling Enterprise's Basic Pay Tables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234048
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu) = Analysis and Draft of Wages Tables in Power Enterprise (Taking as Example the T. Kościuszko Power Plant in Połaniec)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234046
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Tytuł:
W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1997. - nr 3 (89), s. 101-108 - Bibliogr.
Nr:
2168230556
varia
94

Tytuł:
Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Past and Present Theoreticians of Management : Scientific Conference at the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 2 (553), s. 24-25
Nr:
2168246736
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Sygnatura:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2001/S
Sygnatura:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
81/KMOiZ/3/96/S
Sygnatura:
NP-23/6/Magazyn
Nr:
2168226475
naukowo-badawcze
1
Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA = Principles and Tools of RCA Analysis Realization / Hubert OBORA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018), s. 304-314. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117073/edition/63187/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
2
Analysis of Human Errors in an Enterprise / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 79-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
3
Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems / Michał TECZKE, Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
4
Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych = FMEA Method in Public Services Improvement / Hubert OBORA // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
5
Agile Business Process Management = Agile Business Process Management / Hubert OBORA // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 91-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
6
OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością = OQM - Object-oriented Approach to Quality Management / Hubert OBORA // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 183-194. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
7
Methodologies for Business Process Reengineering / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 415-423. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
8
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa / Hubert OBORA // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 247-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
9
QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive = QRQC - System Approach for Problem Solving in Automotive Sector / Hubert OBORA // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 170-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=171=Fit
10
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa / Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 66-83
11
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
12
Ewolucja TQM / Hubert OBORA // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 50-78
13
CEDAC Method in Public Services Improvement / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 371-387. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
14
Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych / Hubert OBORA // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 114-133
15
Modele biznesu oparte na informacji = Information Based Business Models / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 17-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
16
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
17
Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story / Hubert OBORA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 393-402. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
18
Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi / Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 214-229. - ISBN 978-83-7252-580-2
19
Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality / Hubert OBORA // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 195-213. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
20
Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports / Hubert OBORA // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 29-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
21
Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie = Basic Problems of Implementation of TQM Principles in Eterprise / Hubert OBORA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 141-152. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1997/141-152.pdf?sequence=1. - ISSN 0208-6018
22
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania / Huber OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 136-164. - ISBN 978-83-7252-580-2
23
Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym = Selected Accomplishments of the Polish School of Management in the Interwar Period / Hubert OBORA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 115-132. - Summ.. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
24
Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011), s. 216-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.15/pdf. - ISSN 2029-7491
25
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - 184 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1966-3
26
Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM = Origin and Development of Total Quality Management Concept / Hubert OBORA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 216). - 8 (2011), s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
27
Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji / Hubert OBORA // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 239-261. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
28
Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego = The Dynamics of Computerization of Public Services Provided by Local Government Units on the Example of Voivodship Malopolskie / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 650). - nr 67 (2011), s. 556-563. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf#page=556&view=Fit. - ISSN 1896-382X
29
Wprowadzenie do metod TQM / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-527-7
30
AWPI-2 and Auxiliary Methods / Hubert OBORA // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 210-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
31
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 113-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
32
Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3 / Hubert OBORA // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 53-74
33
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego = Methodological Aspects of Concurrent Engineering Participants Co-Operation / Hubert OBORA // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 232-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
34
Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri = Strategy Planning in Hoshin Kanri / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3 (2010), s. 173-181. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
35
Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji = PDCA Problem Solving Approach in Solving Problems of Organization / Hubert OBORA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 323-333. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/292/323-333.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
36
Wybrane problemy pomiaru jakości informacji = The Chosen Problems of Measuring Information Quality / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 119-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
37
Metody i techniki pomocnicze AWPI-2 / Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 101-116
38
Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 173-188. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
39
Ekonomika informacji v. infonomika = Economics of Information v. Infonomics / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 46-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
40
Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2) / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie. - nr 1 (42) (2009), s. 46-47. - [odczyt: 16.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Co-osiagnieto-w-Camden,51747.html. - ISSN 1733-7917
41
Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 142-148. - ISBN 978-83-7417-445-9
42
Metoda hoshin a Lean Management / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 135-141. - ISBN 978-83-7417-445-9
43
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego / Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 166-186
44
Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce : University of Podlasie, 2009. - S. 91-98. - ISBN 978-83-7051-551-5
45
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 130-193. - ISBN 978-83-7252-446-1
46
Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 458-466. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
47
Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych = An Attempt to Apply a Modified QFD Method for Designing Information Processes / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 47-68. - Summ., Załącznik. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168056714. - ISSN 1898-6447
48
Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 2009. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-049-9
49
Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 110-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
50
Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 90-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
51
Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 466-475. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
52
Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta = The Evolution of the Customer Focus / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009), s. 509-517. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
53
Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR = Supply Chain Process Management Based on the SCOR Model / Hubert OBORA // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 93-103. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
54
Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1) / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie. - nr 12 (41) (2008), s. 32-33. - [odczyt: 16.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pracownik-jest-wazny,51709,0.html. - ISSN 1733-7917
55
Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ = The Theory of lnventive Problem Solving / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 117-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161643869. - ISSN 1898-6447
56
Kierunki rozwinięcia metody QFD / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - nr 4 (2008), s. 10-13. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
57
Model architektury organizacji procesowej APQC = APQC Reference Model of Process Architecture / Hubert OBORA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 177-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
58
Ewolucja i dyfuzja metody QFD / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - nr 3 (2008), s. 4-7. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
59
Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Integrated G8D-TRIZ Approach in Organizational Problem Solving / Hubert OBORA // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 127-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
60
Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Hubert OBORA // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 89-103. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
61
Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 155-201
62
Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami = Quality Function Deployment (QFD) in Information Management / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2007), s. 9-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
63
Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej / Hubert OBORA // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 242-252. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
64
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 106-167. - ISBN 978-83-7252-344-0
65
Aktualność metod zarządzania Y. Akao / Marek ĆWIKLICKI, Huber OBORA // W: Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 29 V 2007 / red. nauk. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 26-35. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-0-0
66
Metody zarządzania procesami biznesowymi / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 84-105. - ISBN 978-83-7252-344-0
67
Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 146-173
68
Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD = Review of Selected Applications and Development Trajectories of the QFD Method / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 111-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150061696. - ISSN 0208-7944
69
Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 125-135
70
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej / Hubert OBORA, Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 34-47
71
Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D / Hubert OBORA // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 205-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
72
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS / Hubert OBORA // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 149-163
73
TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw = TQM in Building the Competitive Advantage of Polish Enterprises / Hubert OBORA // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-924656-0-1
74
Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / Hubert OBORA // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 159-177. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-942-6
75
Modyfikacja metody QFD do projektowania usług = Modification of the QFD Method for Service Design / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=75794252. - ISSN 0208-7944
76
Zastosowanie QFD na świecie / Hubert OBORA // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków : TQM-SOFT, 2005. - S. 90-95. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
77
Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji / Hubert OBORA ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2005. - 342 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000666a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000666b
78
Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - R. 36, nr 10 (2004), s. 6-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
79
Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA = A Method for Analysing Employee Error in the Ergonomic HRA (Human Reliability Analysis) System / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 77-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=65972786. - ISSN 0208-7944
80
Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa = The Role of Organisational Culture in the Process of Organisational Learning / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15342. - ISSN 0208-7944
81
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS = A Method for Analysing and Modelling ARIS Processes / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12596. - ISSN 0208-7944
82
Analiza organizacyjna w metodzie ARIS = Organisational Analysis - ARIS Method / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002), s. 76-85. - Summ.. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=72&view=Fit. - ISSN 1643-5494
83
Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu = An Attempt to Define the Possibilities for Applying the QFD Method for Assessing and Modelling Information as a Product / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10668. - ISSN 0208-7944
84
Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM / Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // Problemy Jakości. - R. 32, nr 8 (2000), s. 4-11. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
85
Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000 = A Methodology for Implementing a Quality Control System Based on ISO 9000 / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000), s. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=8908. - ISSN 0208-7944
86
QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości = QFD - the Method of Advanced Quality Designing / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000), s. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9815. - ISSN 0208-7944
87
Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM = The Possibility of the Utilization of Some TQM Methods / Marek ĆWIKLICKI, Huber OBORA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów : WSPiM, 2000. - S. 255-266. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
88
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-101. - ISBN 83-7252-050-X
89
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD / Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999), s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
90
Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych = Technique of Modelling Enterprise's Basic Pay Tables / Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
91
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 277-361. - ISBN 83-87239-53-4
92
Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu) = Analysis and Draft of Wages Tables in Power Enterprise (Taking as Example the T. Kościuszko Power Plant in Połaniec) / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
93
W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością / Hubert OBORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (89) (1997), s. 101-108. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
94
Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Past and Present Theoreticians of Management : Scientific Conference at the Academy of Economics in Cracow / Daniel GACH, Hubert OBORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 2 (553) (1996), s. 24-25. - ISSN 0860-6846
95
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
96
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
97
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
98
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
99
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
100
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI,Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Obora H., (2018), Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, s. 304-314; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117073/edition/63187/content?ref=struct
2
Obora H., (2018), Analysis of Human Errors in an Enterprise. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 79-87.
3
Teczke M., Obora H., (2018), Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-207.
4
Obora H., (2017), Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-97.
5
Obora H., (2016), Agile Business Process Management. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-103.
6
Obora H., (2016), OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 183-194.
7
Obora H., (2016), Methodologies for Business Process Reengineering. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 415-423.
8
Obora H., (2015), Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 247-252.
9
Obora H., (2014), QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 170-180.
10
Obora H., (2014), Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 66-83.
11
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
12
Obora H., (2013), Ewolucja TQM. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 50-78.
13
Obora H., (2013), CEDAC Method in Public Services Improvement. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-387.
14
Obora H., (2012), Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 114-133.
15
Ćwiklicki M., Obora H., (2012), Modele biznesu oparte na informacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 17-37.
16
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-213.
17
Obora H., (2012), Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 393-402.
18
Ziębicki B., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., (2012), Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 214-229.
19
Obora H., (2012), Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 195-213.
20
Obora H., (2012), Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 29-50.
21
Obora H., (2012), Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 141-152; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1997/141-152.pdf?sequence=1
22
Obora H., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B., (2012), Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 136-164.
23
Obora H., (2012), Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 115-132; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
24
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland, "Business, Management and Education", vol. 9, no 2, s. 216-235; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.15/pdf
25
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Hoshin kanri: japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 184 s.
26
Obora H., (2011), Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM, "Nauki o Zarządzaniu", 8, s. 121-129.
27
Obora H., (2011), Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 239-261.
28
Obora H., (2011), Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 67, s. 556-563; http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf#page=556&view=Fit
29
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Wprowadzenie do metod TQM, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 98 s.
30
Obora H., (2011), AWPI-2 and Auxiliary Methods. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 210-230.
31
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 113-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/171053477
32
Obora H., (2011), Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 53-74.
33
Obora H., (2010), Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 232-253.
34
Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3, s. 173-181.
35
Obora H., (2010), Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 323-333; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/292/323-333.pdf?sequence=1&isAllowed=y
36
Obora H., (2010), Wybrane problemy pomiaru jakości informacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 119-131.
37
Obora H., (2010), Metody i techniki pomocnicze AWPI-2. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 101-116.
38
Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 173-188.
39
Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Ekonomika informacji v. infonomika. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 46-58.
40
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2), "Rynek Zdrowia", nr 1 (42), s. 46-47; http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Co-osiagnieto-w-Camden,51747.html
41
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 142-148.
42
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metoda hoshin a Lean Management. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-141.
43
Obora H., (2009), Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 166-186.
44
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method. [W:] Wereda W., Starnawska. S. (red.), Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects, Siedlce : University of Podlasie, s. 91-98.
45
Czekaj J., Ćwiklicki M., Walczak M., Obora H., Wodecka-Hyjek A., (2009), Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-193.
46
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 458-466.
47
Obora H., (2009), Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 47-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056714
48
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą: praktyczne przykłady zastosowań, Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 208 s.
49
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 110-119.
50
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 90-99.
51
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 466-475.
52
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/2, s. 509-517.
53
Obora H., (2009), Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 93-103.
54
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1), "Rynek Zdrowia", nr 12 (41), s. 32-33; http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pracownik-jest-wazny,51709,0.html
55
Obora H., (2008), Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 117-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643869
56
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Kierunki rozwinięcia metody QFD, "Problemy Jakości", nr 4, s. 10-13.
57
Obora H., (2008), Model architektury organizacji procesowej APQC. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 177-186.
58
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Ewolucja i dyfuzja metody QFD, "Problemy Jakości", nr 3, s. 4-7.
59
Obora H., (2008), Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 127-135.
60
Obora H., (2008), Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 89-103.
61
Kafel T., Ćwiklicki M., Obora H., Ziębicki B., (2008), Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 155-201.
62
Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 9-16.
63
Obora H., (2007), Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 242-252.
64
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania informacją. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-167.
65
Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Aktualność metod zarządzania Y. Akao. [W:] Skrzypek E. (red.), Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości: materiały z konferencji naukowej, Lublin, 29 V 2007, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 26-35.
66
Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania procesami biznesowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 84-105.
67
Obora H., (2007), Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 146-173.
68
Obora H., (2007), Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 111-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/150061696
69
Obora H., (2007), Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 125-135.
70
Obora H., Walczak M., (2007), Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 34-47.
71
Obora H., (2007), Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 205-214.
72
Obora H., (2006), Metoda analizy i modelowania procesów ARIS. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 149-163.
73
Obora H., (2006), TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 29-38.
74
Obora H., (2006), Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 159-177.
75
Obora H., (2005), Modyfikacja metody QFD do projektowania usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 47-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/75794252
76
Obora H., (2005), Zastosowanie QFD na świecie. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 90-95.
77
Obora H., (2005), Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji, Prom. Czekaj J., Kraków : , 342 k.
78
Ćwiklicki M., Obora H., (2004), Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym, "Problemy Jakości", R. 36, nr 10, s. 6-9.
79
Obora H., (2004), Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 77-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972786
80
Obora H., (2003), Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 45-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/15342
81
Obora H., (2002), Metoda analizy i modelowania procesów ARIS, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 59-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/12596
82
Ćwiklicki M., Obora H., (2002), Analiza organizacyjna w metodzie ARIS, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 76-85; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=72&view=Fit
83
Obora H., (2001), Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/10668
84
Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM, "Problemy Jakości", R. 32, nr 8, s. 4-11.
85
Obora H., (2000), Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 71-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/8908
86
Obora H., (2000), QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 111-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/9815
87
Ćwiklicki M., Obora H., (2000), Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 255-266.
88
Martyniak Z., Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 11-101.
89
Obora H., Potocki A., (1999), Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD, "Problemy Jakości", R. 31, nr 3, s. 15-17.
90
Czekaj J., Obora H., (1998), Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 63-78.
91
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., (1998), Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 277-361.
92
Obora H., (1998), Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 79-92.
93
Obora H., (1997), W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (89), s. 101-108.
94
Gach D., Obora H., (1996), Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 2 (553), s. 24-25.
95
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
96
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
97
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
98
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
99
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
100
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., Kafel T., Gach D., Ziębicki B., (1996), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
1
@article{UEK:2168329699,
author = "Obora Hubert",
title = "Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "538",
pages = "304-314",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168331149,
author = "Obora Hubert",
title = "Analysis of Human Errors in an Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "79-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
3
@inbook{UEK:2168331761,
author = "Teczke Michał and Obora Hubert",
title = "Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "199-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
4
@inbook{UEK:2168324151,
author = "Obora Hubert",
title = "Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "87-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
5
@inbook{UEK:2168313393,
author = "Obora Hubert",
title = "Agile Business Process Management",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "91-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
6
@inbook{UEK:2168308699,
author = "Obora Hubert",
title = "OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "183-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
7
@inbook{UEK:2168310723,
author = "Obora Hubert",
title = "Methodologies for Business Process Reengineering",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "415-423",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
8
@inbook{UEK:2168296367,
author = "Obora Hubert",
title = "Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "247-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
9
@inbook{UEK:2168288873,
author = "Obora Hubert",
title = "QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "170-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
10
@unpublished{UEK:2168302213,
author = "Obora Hubert",
title = "Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "66-83",
year = "2014",
}
11
@unpublished{UEK:2168302201,
author = "Kafel Tomasz and Obora Hubert and Walczak Maciej and Wodecka-Hyjek Angelika",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
12
@unpublished{UEK:2168289841,
author = "Obora Hubert",
title = "Ewolucja TQM",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "50-78",
year = "2013",
}
13
@inbook{UEK:2168274379,
author = "Obora Hubert",
title = "CEDAC Method in Public Services Improvement",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "371-387",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
14
@unpublished{UEK:2168282645,
author = "Obora Hubert",
title = "Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "114-133",
year = "2012",
}
15
@inbook{UEK:2168227334,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Modele biznesu oparte na informacji",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "17-37",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
16
@inbook{UEK:2168306727,
author = "Czekaj Janusz and Ziębicki Bernard and Ćwiklicki Marek and Wodecka-Hyjek Angelika and Walczak Maciej and Obora Hubert and Kafel Tomasz",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
17
@inbook{UEK:2168231884,
author = "Obora Hubert",
title = "Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "393-402",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
18
@inbook{UEK:2168306733,
author = "Ziębicki Bernard and Obora Hubert and Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek",
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "214-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
19
@inbook{UEK:2168243030,
author = "Obora Hubert",
title = "Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "195-213",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
20
@inbook{UEK:2168246924,
author = "Obora Hubert",
title = "Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "29-50",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
21
@article{UEK:2168232544,
author = "Obora Hubert",
title = "Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "141-152",
adress = "",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2168306725,
author = "Obora Hubert and Wodecka-Hyjek Angelika and Czekaj Janusz and Walczak Maciej and Ziębicki Bernard",
title = "Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
23
@article{UEK:2168260174,
author = "Obora Hubert",
title = "Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "118",
pages = "115-132",
adress = "",
year = "2012",
}
24
@article{UEK:2168222282,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 9, no 2",
pages = "216-235",
year = "2011",
}
25
@book{UEK:2168220678,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1966-3",
}
26
@article{UEK:2168230276,
author = "Obora Hubert",
title = "Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "8",
pages = "121-129",
year = "2011",
issn = "1899-3192",
}
27
@inbook{UEK:2168217982,
author = "Obora Hubert",
title = "Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "239-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
28
@article{UEK:2168227570,
author = "Obora Hubert",
title = "Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "67",
pages = "556-563",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
29
@book{UEK:2168220804,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Wprowadzenie do metod TQM",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-527-7",
}
30
@inbook{UEK:2168221312,
author = "Obora Hubert",
title = "AWPI-2 and Auxiliary Methods",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "210-230",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
31
@article{UEK:2168218282,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "113-138",
year = "2011",
}
32
@unpublished{UEK:2168258432,
author = "Obora Hubert",
title = "Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "53-74",
year = "2011",
}
33
@inbook{UEK:2164876282,
author = "Obora Hubert",
title = "Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "232-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
34
@article{UEK:52066,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3",
pages = "173-181",
adress = "",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:52095,
author = "Obora Hubert",
title = "Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "323-333",
adress = "",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2162069939,
author = "Obora Hubert",
title = "Wybrane problemy pomiaru jakości informacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "119-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
37
@unpublished{UEK:2168249122,
author = "Obora Hubert",
title = "Metody i techniki pomocnicze AWPI-2",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "101-116",
year = "2010",
}
38
@inbook{UEK:2165701614,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
39
@inbook{UEK:2162066127,
author = "Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Ekonomika informacji v. infonomika",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "46-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
40
@article{UEK:2168242224,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2)",
journal = "Rynek Zdrowia",
number = "1 (42)",
pages = "46-47",
year = "2009",
}
41
@inbook{UEK:2162031714,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "142-148",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
42
@inbook{UEK:2162031689,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Metoda hoshin a Lean Management",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "135-141",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
43
@unpublished{UEK:2168228766,
author = "Obora Hubert",
title = "Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "166-186",
year = "2009",
}
44
@inbook{UEK:2165919615,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method",
booktitle = "Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects",
pages = "91-98",
adress = "Siedlce",
publisher = "University of Podlasie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7051-551-5",
}
45
@inbook{UEK:2168302647,
author = "Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Walczak Maciej and Obora Hubert and Wodecka-Hyjek Angelika",
title = "Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "130-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
46
@inbook{UEK:2161797896,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "458-466",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
47
@article{UEK:51468,
author = "Obora Hubert",
title = "Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "47-68",
year = "2009",
}
48
@book{UEK:51321,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo POLTEXT",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-049-9",
}
49
@inbook{UEK:2168246820,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "110-119",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
50
@inbook{UEK:2168246818,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "90-99",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
51
@inbook{UEK:2161797910,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "466-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
52
@article{UEK:50338,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/2",
pages = "509-517",
adress = "",
year = "2009",
}
53
@inbook{UEK:51311,
author = "Obora Hubert",
title = "Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "93-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
54
@article{UEK:2168242216,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1)",
journal = "Rynek Zdrowia",
number = "12 (41)",
pages = "32-33",
year = "2008",
}
55
@article{UEK:50533,
author = "Obora Hubert",
title = "Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "117-130",
year = "2008",
}
56
@article{UEK:50187,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Kierunki rozwinięcia metody QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "10-13",
year = "2008",
}
57
@inbook{UEK:50973,
author = "Obora Hubert",
title = "Model architektury organizacji procesowej APQC",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "177-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
58
@article{UEK:50186,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Ewolucja i dyfuzja metody QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "4-7",
year = "2008",
}
59
@inbook{UEK:2165902803,
author = "Obora Hubert",
title = "Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "127-135",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
60
@inbook{UEK:2168232384,
author = "Obora Hubert",
title = "Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "89-103",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
61
@unpublished{UEK:2168306383,
author = "Kafel Tomasz and Ćwiklicki Marek and Obora Hubert and Ziębicki Bernard",
title = "Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "155-201",
year = "2008",
}
62
@article{UEK:50233,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "9-16",
year = "2007",
}
63
@inbook{UEK:2165769856,
author = "Obora Hubert",
title = "Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "242-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
64
@inbook{UEK:2168306351,
author = "Czekaj Janusz and Wodecka-Hyjek Angelika and Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "106-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
65
@inbook{UEK:2168250746,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Aktualność metod zarządzania Y. Akao",
booktitle = "Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości",
pages = "26-35",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924547-0-0",
}
66
@inbook{UEK:2168306343,
author = "Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Metody zarządzania procesami biznesowymi",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "84-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
67
@unpublished{UEK:2168273224,
author = "Obora Hubert",
title = "Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "146-173",
year = "2007",
}
68
@article{UEK:51071,
author = "Obora Hubert",
title = "Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "111-130",
year = "2007",
}
69
@unpublished{UEK:2168273210,
author = "Obora Hubert",
title = "Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "125-135",
year = "2007",
}
70
@unpublished{UEK:2168273026,
author = "Obora Hubert and Walczak Maciej",
title = "Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "34-47",
year = "2007",
}
71
@inbook{UEK:2166096749,
author = "Obora Hubert",
title = "Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "205-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
72
@unpublished{UEK:2168326245,
author = "Obora Hubert",
title = "Metoda analizy i modelowania procesów ARIS",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "149-163",
year = "2006",
}
73
@inbook{UEK:2165966235,
author = "Obora Hubert",
title = "TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji",
pages = "29-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-924656-0-1",
}
74
@inbook{UEK:2168247028,
author = "Obora Hubert",
title = "Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju",
pages = "159-177",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "83-7171-942-6",
}
75
@article{UEK:52982,
author = "Obora Hubert",
title = "Modyfikacja metody QFD do projektowania usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "47-61",
year = "2005",
}
76
@inbook{UEK:2168244082,
author = "Obora Hubert",
title = "Zastosowanie QFD na świecie",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "90-95",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
77
@unpublished{UEK:2168219752,
author = "Obora Hubert",
title = "Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
78
@article{UEK:2168242502,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 36, 10",
pages = "6-9",
year = "2004",
}
79
@article{UEK:2168219918,
author = "Obora Hubert",
title = "Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "77-89",
year = "2004",
}
80
@article{UEK:2168221030,
author = "Obora Hubert",
title = "Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "45-54",
year = "2003",
}
81
@article{UEK:2168223332,
author = "Obora Hubert",
title = "Metoda analizy i modelowania procesów ARIS",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "59-69",
year = "2002",
}
82
@article{UEK:2168245486,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Analiza organizacyjna w metodzie ARIS",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "76-85",
year = "2002",
}
83
@article{UEK:2168233806,
author = "Obora Hubert",
title = "Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "77-92",
year = "2001",
}
84
@article{UEK:2168242422,
author = "Obora Hubert and Ćwiklicki Marek",
title = "Kompleksowe wykorzystanie 7 nowych metod TQM",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 32, 8",
pages = "4-11",
year = "2000",
}
85
@article{UEK:2168224330,
author = "Obora Hubert",
title = "Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "71-81",
year = "2000",
}
86
@article{UEK:2168223866,
author = "Obora Hubert",
title = "QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "111-121",
year = "2000",
}
87
@inbook{UEK:2168239012,
author = "Ćwiklicki Marek and Obora Hubert",
title = "Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "255-266",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
88
@inbook{UEK:2168306637,
author = "Martyniak Zbigniew and Czekaj Janusz and Wodecka-Hyjek Angelika and Ziębicki Bernard and Obora Hubert and Ćwiklicki Marek",
title = "Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "11-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
89
@article{UEK:2168243000,
author = "Obora Hubert and Potocki Arkadiusz",
title = "Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 3",
pages = "15-17",
year = "1999",
}
90
@article{UEK:2168234048,
author = "Czekaj Janusz and Obora Hubert",
title = "Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "63-78",
year = "1998",
}
91
@inbook{UEK:2168306355,
author = "Martyniak Zbigniew and Potocki Arkadiusz and Mikuła Bogusz and Czekaj Janusz and Obora Hubert",
title = "Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "277-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
92
@article{UEK:2168234046,
author = "Obora Hubert",
title = "Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "79-92",
year = "1998",
}
93
@misc{UEK:2168230556,
author = "Obora Hubert",
title = "W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (89)",
pages = "101-108",
year = "1997",
}
94
@misc{UEK:2168246736,
author = "Gach Daniel and Obora Hubert",
title = "Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 2 (553)",
pages = "24-25",
year = "1996",
}
95
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Kafel Tomasz and Ziębicki Bernard and Wodecka-Hyjek Angelika and Obora Hubert and Walczak Maciej",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
96
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Martyniak Zbigniew and Ziębicki Bernard and Kafel Tomasz and Walczak Maciej and Obora Hubert and Czekaj Janusz and Ćwiklicki Marek and Wodecka-Hyjek Angelika",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
97
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Martyniak Zbigniew and Obora Hubert and Ćwiklicki Marek and Potocki Arkadiusz and Pietruszka Anna and Mikuła Bogusz and Gach Daniel and Wodecka-Hyjek Angelika and Czekaj Janusz and Ziębicki Bernard",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
98
@unpublished{UEK:2168226677,
author = "Martyniak Zbigniew and Ziębicki Bernard and Obora Hubert and Ćwiklicki Marek and Wodecka-Hyjek Angelika and Czekaj Janusz and Mikuła Bogusz and Potocki Arkadiusz and Skrzypek Jerzy and Wilusz Tadeusz",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
99
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Martyniak Zbigniew and Czekaj Jan and Obora Hubert and Potocki Arkadiusz and Gach Daniel and Mikuła Bogusz and Czekaj Janusz and Kafel Tomasz and Ziębicki Bernard and Dołhasz Magdalena and Rawski Marek and Światowiec Justyna and Smoleń Tomasz and Kuziak Mariusz and Wołoszyn Jacek and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
100
@unpublished{UEK:2168226475,
author = "Martyniak Zbigniew and Potocki Arkadiusz and Mikuła Bogusz and Czekaj Janusz and Obora Hubert and Kafel Tomasz and Gach Daniel and Ziębicki Bernard",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}