Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 11257-11265. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356842
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Autor:
Tytuł:
Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw = Integration of Lean and Agile Approaches in Supply Chain Management
Źródło:
Metody i techniki zarządzania : inspiracje dla teorii i praktyki / red. Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020, s. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie)
ISBN:
978-83-8220-435-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353464
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów = Management by Problem-Solving
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 201-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338847
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 199-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331761
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Analysis of Human Errors in an Enterprise
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 79-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA = Principles and Tools of RCA Analysis Realization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 304-314. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329699
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych = FMEA Method in Public Services Improvement
Źródło:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324151
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Methodologies for Business Process Reengineering
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 415-423 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310723
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Agile Business Process Management = Agile Business Process Management
Źródło:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 91-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością = OQM - Object-oriented Approach to Quality Management
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 183-194. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308699
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 247-252 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive = QRQC - System Approach for Problem Solving in Automotive Sector
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 170-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288873
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 8-14
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 66-83
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302213
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Ewolucja TQM
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 50-78
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168289841
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
CEDAC Method in Public Services Improvement
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 371-387 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274379
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie = Basic Problems of Implementation of TQM Principles in Eterprise
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 141-152. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232544
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports
Źródło:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 29-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246924
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 393-402 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231884
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 214-229
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306733
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 114-133
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282645
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Modele biznesu oparte na informacji = Information Based Business Models
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 17-37. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 136-164
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 195-213. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243030
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym = Selected Accomplishments of the Polish School of Management in the Interwar Period
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 115-132. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260174
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego = The Dynamics of Computerization of Public Services Provided by Local Government Units on the Example of Voivodship Malopolskie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 67 (2011) , s. 556-563. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 650)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227570
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 239-261. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217982
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011) , s. 216-235. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222282
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1966-3
Nr:
2168220678
monografia
31

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 113-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218282
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
AWPI-2 and Auxiliary Methods
Źródło:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 210-230. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM = Origin and Development of Total Quality Management Concept
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230276
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Wprowadzenie do metod TQM
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-527-7
Nr:
2168220804
skrypt
35

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 53-74
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258432
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Metody i techniki pomocnicze AWPI-2
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 101-116
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249122
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri = Strategy Planning in Hoshin Kanri
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3 (2010) , s. 173-181. - Tytuł numeru: Finanse w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52066
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 173-188. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Ekonomika informacji v. infonomika = Economics of Information v. Infonomics
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 46-58. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162066127
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego = Methodological Aspects of Concurrent Engineering Participants Co-Operation
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 232-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164876282
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy pomiaru jakości informacji = The Chosen Problems of Measuring Information Quality
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 119-131. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162069939
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji = PDCA Problem Solving Approach in Solving Problems of Organization
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 323-333. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52095
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 166-186
Sygnatura:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych = An Attempt to Apply a Modified QFD Method for Designing Information Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009) , s. 47-68. - Summ., Załącznik - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51468
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, 2009
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Nowoczesnego Menedżera)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-049-9
Nr:
51321
monografia
46

Tytuł:
Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 458-466 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797896
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Metoda hoshin a Lean Management
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 135-141
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031689
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 142-148
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031714
rozdział w monografii
49

Autor:
Tytuł:
Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR = Supply Chain Process Management Based on the SCOR Model
Źródło:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 93-103. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51311
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 466-475 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797910
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method
Źródło:
Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce: University of Podlasie, 2009, s. 91-98
ISBN:
978-83-7051-551-5
Nr:
2165919615
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta = The Evolution of the Customer Focus
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009) , s. 509-517. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50338
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2)
Źródło:
Rynek Zdrowia. - nr 1 (42) (2009) , s. 46-47. - [odczyt: 16.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168242224
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
Źródło:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 130-193
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 90-99 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246818
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 110-119 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246820
rozdział w monografii
57

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 89-103. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232384
rozdział w monografii
58

Autor:
Tytuł:
Model architektury organizacji procesowej APQC = APQC Reference Model of Process Architecture
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50973
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1)
Źródło:
Rynek Zdrowia. - nr 12 (41) (2008) , s. 32-33. - [odczyt: 16.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168242216
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Ewolucja i dyfuzja metody QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (2008) , s. 4-7 - Bibliogr.
Nr:
50186
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Integrated G8D-TRIZ Approach in Organizational Problem Solving
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 127-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165902803
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Kierunki rozwinięcia metody QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2008) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
50187
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 155-201
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168306383
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ = The Theory of lnventive Problem Solving
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50533
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD = Review of Selected Applications and Development Trajectories of the QFD Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 111-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51071
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Aktualność metod zarządzania Y. Akao
Źródło:
Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości / red. nauk. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 26-35. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-0-0
Nr:
2168250746
rozdział w materiałach konferencyjnych
67

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Metody zarządzania procesami biznesowymi
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 84-105
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami = Quality Function Deployment (QFD) in Information Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2007) , s. 9-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50233
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 146-173
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273224
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej
Źródło:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 242-252. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 205-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096749
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 125-135
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273210
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 34-47
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273026
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 159-177. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-942-6
Nr:
2168247028
rozdział w monografii
76

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 149-163
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326245
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw = TQM in Building the Competitive Advantage of Polish Enterprises
Źródło:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165966235
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie QFD na świecie
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 90-95 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244082
rozdział w książce
79

Autor:
Tytuł:
Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
342 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/266
Nr:
2168219752
doktorat
80

Autor:
Tytuł:
Modyfikacja metody QFD do projektowania usług = Modification of the QFD Method for Service Design
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52982
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 36, nr 10 (2004) , s. 6-9 - Bibliogr.
Nr:
2168242502
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA = A Method for Analysing Employee Error in the Ergonomic HRA (Human Reliability Analysis) System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219918
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa = The Role of Organisational Culture in the Process of Organisational Learning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221030
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Analiza organizacyjna w metodzie ARIS = Organisational Analysis - ARIS Method
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002) , s. 76-85. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168245486
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS = A Method for Analysing and Modelling ARIS Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168223332
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu = An Attempt to Define the Possibilities for Applying the QFD Method for Assessing and Modelling Information as a Product
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 32, nr 8 (2000) , s. 4-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168242422
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000 = A Methodology for Implementing a Quality Control System Based on ISO 9000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224330
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM = The Possibility of the Utilization of Some TQM Methods
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 255-266. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239012
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości = QFD - the Method of Advanced Quality Designing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000) , s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223866
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999) , s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243000
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych = Technique of Modelling Enterprise's Basic Pay Tables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234048
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu) = Analysis and Draft of Wages Tables in Power Enterprise (Taking as Example the T. Kościuszko Power Plant in Połaniec)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234046
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1997. - nr 3 (89), s. 101-108 - Bibliogr.
Nr:
2168230556
varia
97

Tytuł:
Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Past and Present Theoreticians of Management : Scientific Conference at the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1996. - R. 47, nr 2 (553), s. 24-25
Nr:
2168246736
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Sygnatura:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2001/S
Sygnatura:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
81/KMOiZ/3/96/S
Sygnatura:
NP-23/6/Magazyn
Nr:
2168226475
naukowo-badawcze
1
Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 11257-11265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/evolution-in-expectations-regarding-the-competences-of-graduates-of-polish-economics-universities-in-the-era-of-digital-transformation/Wstęp:
2
Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw = Integration of Lean and Agile Approaches in Supply Chain Management / Hubert OBORA // W: Metody i techniki zarządzania : inspiracje dla teorii i praktyki / red. Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020. - (Zarządzanie / Uniwersytet Łódzki). - S. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-435-3
3
Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów = Management by Problem-Solving / Hubert OBORA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 201-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
4
Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems / Michał TECZKE, Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
5
Analysis of Human Errors in an Enterprise / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 79-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
6
Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA = Principles and Tools of RCA Analysis Realization / Hubert OBORA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018), s. 304-314. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117073/edition/63187/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
7
Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych = FMEA Method in Public Services Improvement / Hubert OBORA // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
8
Methodologies for Business Process Reengineering / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 415-423. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
9
Agile Business Process Management = Agile Business Process Management / Hubert OBORA // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 91-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
10
OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością = OQM - Object-oriented Approach to Quality Management / Hubert OBORA // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 183-194. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
11
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa / Hubert OBORA // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 247-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
12
QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive = QRQC - System Approach for Problem Solving in Automotive Sector / Hubert OBORA // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 170-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=171=Fit
13
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
14
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa / Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 66-83
15
Ewolucja TQM / Hubert OBORA // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 50-78
16
CEDAC Method in Public Services Improvement / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 371-387. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
17
Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie = Basic Problems of Implementation of TQM Principles in Eterprise / Hubert OBORA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 141-152. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1997. - ISSN 0208-6018
18
Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports / Hubert OBORA // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 29-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
19
Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story / Hubert OBORA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 393-402. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
20
Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi / Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 214-229. - ISBN 978-83-7252-580-2
21
Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych / Hubert OBORA // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 114-133
22
Modele biznesu oparte na informacji = Information Based Business Models / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 17-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
23
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
24
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania / Huber OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 136-164. - ISBN 978-83-7252-580-2
25
Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality / Hubert OBORA // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 195-213. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
26
Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym = Selected Accomplishments of the Polish School of Management in the Interwar Period / Hubert OBORA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 115-132. - Summ.. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
27
Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego = The Dynamics of Computerization of Public Services Provided by Local Government Units on the Example of Voivodship Malopolskie / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 650). - nr 67 (2011), s. 556-563. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf#page=556&view=Fit. - ISSN 1896-382X
28
Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji / Hubert OBORA // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 239-261. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
29
Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011), s. 216-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.15/pdf. - ISSN 2029-7491
30
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - 184 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1966-3
31
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 113-138. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171053477. - ISSN 1898-6447
32
AWPI-2 and Auxiliary Methods / Hubert OBORA // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 210-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
33
Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM = Origin and Development of Total Quality Management Concept / Hubert OBORA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 216). - 8 (2011), s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
34
Wprowadzenie do metod TQM / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-527-7
35
Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3 / Hubert OBORA // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 53-74
36
Metody i techniki pomocnicze AWPI-2 / Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 101-116
37
Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri = Strategy Planning in Hoshin Kanri / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3 (2010), s. 173-181. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
38
Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 173-188. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
39
Ekonomika informacji v. infonomika = Economics of Information v. Infonomics / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 46-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
40
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego = Methodological Aspects of Concurrent Engineering Participants Co-Operation / Hubert OBORA // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 232-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
41
Wybrane problemy pomiaru jakości informacji = The Chosen Problems of Measuring Information Quality / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 119-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
42
Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji = PDCA Problem Solving Approach in Solving Problems of Organization / Hubert OBORA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 323-333. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/292. - ISSN 0208-6018
43
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego / Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 166-186
44
Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych = An Attempt to Apply a Modified QFD Method for Designing Information Processes / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 47-68. - Summ., Załącznik. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168056714. - ISSN 1898-6447
45
Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 2009. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-049-9
46
Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 458-466. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
47
Metoda hoshin a Lean Management / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 135-141. - ISBN 978-83-7417-445-9
48
Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 142-148. - ISBN 978-83-7417-445-9
49
Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR = Supply Chain Process Management Based on the SCOR Model / Hubert OBORA // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 93-103. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
50
Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 466-475. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
51
Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce: University of Podlasie, 2009. - S. 91-98. - ISBN 978-83-7051-551-5
52
Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta = The Evolution of the Customer Focus / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009), s. 509-517. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
53
Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2) / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie. - nr 1 (42) (2009), s. 46-47. - [odczyt: 16.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Co-osiagnieto-w-Camden,51747.html. - ISSN 1733-7917
54
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 130-193. - ISBN 978-83-7252-446-1
55
Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 90-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
56
Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 110-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
57
Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Hubert OBORA // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 89-103. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
58
Model architektury organizacji procesowej APQC = APQC Reference Model of Process Architecture / Hubert OBORA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 177-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
59
Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1) / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie. - nr 12 (41) (2008), s. 32-33. - [odczyt: 16.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pracownik-jest-wazny,51709,0.html. - ISSN 1733-7917
60
Ewolucja i dyfuzja metody QFD / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - nr 3 (2008), s. 4-7. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
61
Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Integrated G8D-TRIZ Approach in Organizational Problem Solving / Hubert OBORA // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 127-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
62
Kierunki rozwinięcia metody QFD / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - nr 4 (2008), s. 10-13. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
63
Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 155-201
64
Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ = The Theory of lnventive Problem Solving / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 117-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161643869. - ISSN 1898-6447
65
Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD = Review of Selected Applications and Development Trajectories of the QFD Method / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 111-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150061696. - ISSN 0208-7944
66
Aktualność metod zarządzania Y. Akao / Marek ĆWIKLICKI, Huber OBORA // W: Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 29 V 2007 / red. nauk. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 26-35. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-0-0
67
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 106-167. - ISBN 978-83-7252-344-0
68
Metody zarządzania procesami biznesowymi / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 84-105. - ISBN 978-83-7252-344-0
69
Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami = Quality Function Deployment (QFD) in Information Management / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2007), s. 9-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
70
Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 146-173
71
Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej / Hubert OBORA // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 242-252. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
72
Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D / Hubert OBORA // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 205-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
73
Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 125-135
74
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej / Hubert OBORA, Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 34-47
75
Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / Hubert OBORA // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 159-177. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-942-6
76
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS / Hubert OBORA // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 149-163
77
TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw = TQM in Building the Competitive Advantage of Polish Enterprises / Hubert OBORA // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-924656-0-1
78
Zastosowanie QFD na świecie / Hubert OBORA // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 90-95. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
79
Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji / Hubert OBORA ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2005. - 342 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000666a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000666b
80
Modyfikacja metody QFD do projektowania usług = Modification of the QFD Method for Service Design / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/75794252. - ISSN 0208-7944
81
Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - R. 36, nr 10 (2004), s. 6-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
82
Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA = A Method for Analysing Employee Error in the Ergonomic HRA (Human Reliability Analysis) System / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 77-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65972786. - ISSN 0208-7944
83
Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa = The Role of Organisational Culture in the Process of Organisational Learning / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15342. - ISSN 0208-7944
84
Analiza organizacyjna w metodzie ARIS = Organisational Analysis - ARIS Method / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002), s. 76-85. - Summ.. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=72&view=Fit. - ISSN 1643-5494
85
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS = A Method for Analysing and Modelling ARIS Processes / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12596. - ISSN 0208-7944
86
Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu = An Attempt to Define the Possibilities for Applying the QFD Method for Assessing and Modelling Information as a Product / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10668. - ISSN 0208-7944
87
Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM / Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // Problemy Jakości. - R. 32, nr 8 (2000), s. 4-11. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
88
Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000 = A Methodology for Implementing a Quality Control System Based on ISO 9000 / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000), s. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8908. - ISSN 0208-7944
89
Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM = The Possibility of the Utilization of Some TQM Methods / Marek ĆWIKLICKI, Huber OBORA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 255-266. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
90
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-101. - ISBN 83-7252-050-X
91
QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości = QFD - the Method of Advanced Quality Designing / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000), s. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9815. - ISSN 0208-7944
92
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD / Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999), s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
93
Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych = Technique of Modelling Enterprise's Basic Pay Tables / Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
94
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 277-361. - ISBN 83-87239-53-4
95
Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu) = Analysis and Draft of Wages Tables in Power Enterprise (Taking as Example the T. Kościuszko Power Plant in Połaniec) / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością / Hubert OBORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (89) (1997), s. 101-108. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
97
Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Past and Present Theoreticians of Management : Scientific Conference at the Academy of Economics in Cracow / Daniel GACH, Hubert OBORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 2 (553) (1996), s. 24-25. - ISSN 0860-6846
98
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
99
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
100
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
101
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
102
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
103
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI,Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Obora H., Tyrańska M., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2021), Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 11257-11265.
2
Obora H., (2020), Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw. [W:] Kołodziejczak M., Bednarska-Wnuk I., Świątek-Barylska I. (red.), Metody i techniki zarządzania : inspiracje dla teorii i praktyki, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 67-83.
3
Obora H., (2019), Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów. [W:] JAKI A., KRUK S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 201-214.
4
Teczke M., Obora H., (2018), Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-207.
5
Obora H., (2018), Analysis of Human Errors in an Enterprise. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 79-87.
6
Obora H., (2018), Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, s. 304-314; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117073/edition/63187/content?ref=struct
7
Obora H., (2017), Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-97.
8
Obora H., (2016), Methodologies for Business Process Reengineering. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 415-423.
9
Obora H., (2016), Agile Business Process Management. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-103.
10
Obora H., (2016), OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 183-194.
11
Obora H., (2015), Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 247-252.
12
Obora H., (2014), QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 170-180.
13
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
14
Obora H., (2014), Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 66-83.
15
Obora H., (2013), Ewolucja TQM. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 50-78.
16
Obora H., (2013), CEDAC Method in Public Services Improvement. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-387.
17
Obora H., (2012), Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 141-152; http://hdl.handle.net/11089/1997
18
Obora H., (2012), Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 29-50.
19
Obora H., (2012), Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 393-402.
20
Ziębicki B., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., (2012), Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 214-229.
21
Obora H., (2012), Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 114-133.
22
Ćwiklicki M., Obora H., (2012), Modele biznesu oparte na informacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 17-37.
23
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-213.
24
Obora H., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B., (2012), Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 136-164.
25
Obora H., (2012), Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 195-213.
26
Obora H., (2012), Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 115-132; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
27
Obora H., (2011), Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 67, s. 556-563; http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf#page=556&view=Fit
28
Obora H., (2011), Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 239-261.
29
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland, "Business, Management and Education", vol. 9, no 2, s. 216-235; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.15/pdf
30
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Hoshin kanri: japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 184 s.
31
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 113-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/171053477
32
Obora H., (2011), AWPI-2 and Auxiliary Methods. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 210-230.
33
Obora H., (2011), Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM, "Nauki o Zarządzaniu", 8, s. 121-129.
34
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Wprowadzenie do metod TQM, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 98 s.
35
Obora H., (2011), Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 53-74.
36
Obora H., (2010), Metody i techniki pomocnicze AWPI-2. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 101-116.
37
Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3, s. 173-181.
38
Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 173-188.
39
Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Ekonomika informacji v. infonomika. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 46-58.
40
Obora H., (2010), Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 232-253.
41
Obora H., (2010), Wybrane problemy pomiaru jakości informacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 119-131.
42
Obora H., (2010), Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 323-333; http://hdl.handle.net/11089/292
43
Obora H., (2009), Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 166-186.
44
Obora H., (2009), Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 47-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056714
45
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą: praktyczne przykłady zastosowań, Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 208 s.
46
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 458-466.
47
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metoda hoshin a Lean Management. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 135-141.
48
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 142-148.
49
Obora H., (2009), Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 93-103.
50
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 466-475.
51
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method. [W:] Wereda W., Starnawska. S. (red.), Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects, Siedlce : University of Podlasie, s. 91-98.
52
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/2, s. 509-517.
53
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2), "Rynek Zdrowia", nr 1 (42), s. 46-47; http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Co-osiagnieto-w-Camden,51747.html
54
Czekaj J., Ćwiklicki M., Walczak M., Obora H., Wodecka-Hyjek A., (2009), Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-193.
55
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 90-99.
56
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 110-119.
57
Obora H., (2008), Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 89-103.
58
Obora H., (2008), Model architektury organizacji procesowej APQC. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 177-186.
59
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1), "Rynek Zdrowia", nr 12 (41), s. 32-33; http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pracownik-jest-wazny,51709,0.html
60
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Ewolucja i dyfuzja metody QFD, "Problemy Jakości", nr 3, s. 4-7.
61
Obora H., (2008), Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 127-135.
62
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Kierunki rozwinięcia metody QFD, "Problemy Jakości", nr 4, s. 10-13.
63
Kafel T., Ćwiklicki M., Obora H., Ziębicki B., (2008), Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 155-201.
64
Obora H., (2008), Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 117-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643869
65
Obora H., (2007), Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 111-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/150061696
66
Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Aktualność metod zarządzania Y. Akao. [W:] Skrzypek E. (red.), Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości: materiały z konferencji naukowej, Lublin, 29 V 2007, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 26-35.
67
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania informacją. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-167.
68
Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania procesami biznesowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 84-105.
69
Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 9-16.
70
Obora H., (2007), Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 146-173.
71
Obora H., (2007), Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 242-252.
72
Obora H., (2007), Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 205-214.
73
Obora H., (2007), Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 125-135.
74
Obora H., Walczak M., (2007), Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 34-47.
75
Obora H., (2006), Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 159-177.
76
Obora H., (2006), Metoda analizy i modelowania procesów ARIS. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 149-163.
77
Obora H., (2006), TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 29-38.
78
Obora H., (2005), Zastosowanie QFD na świecie. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 90-95.
79
Obora H., (2005), Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji, Prom. Czekaj J., Kraków : , 342 k.
80
Obora H., (2005), Modyfikacja metody QFD do projektowania usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 47-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/75794252
81
Ćwiklicki M., Obora H., (2004), Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym, "Problemy Jakości", R. 36, nr 10, s. 6-9.
82
Obora H., (2004), Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 77-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972786
83
Obora H., (2003), Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 45-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/15342
84
Ćwiklicki M., Obora H., (2002), Analiza organizacyjna w metodzie ARIS, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 76-85; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=72&view=Fit
85
Obora H., (2002), Metoda analizy i modelowania procesów ARIS, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 59-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/12596
86
Obora H., (2001), Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/10668
87
Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM, "Problemy Jakości", R. 32, nr 8, s. 4-11.
88
Obora H., (2000), Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 71-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/8908
89
Ćwiklicki M., Obora H., (2000), Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 255-266.
90
Martyniak Z., Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 11-101.
91
Obora H., (2000), QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 111-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/9815
92
Obora H., Potocki A., (1999), Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD, "Problemy Jakości", R. 31, nr 3, s. 15-17.
93
Czekaj J., Obora H., (1998), Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 63-78.
94
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., (1998), Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 277-361.
95
Obora H., (1998), Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 79-92.
96
Obora H., (1997), W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (89), s. 101-108.
97
Gach D., Obora H., (1996), Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 2 (553), s. 24-25.
98
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
99
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
100
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
101
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
102
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
103
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., Kafel T., Gach D., Ziębicki B., (1996), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
1
@inbook{mkaUEK:2168356842,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "11257-11265",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
2
@inbook{fmUEK:2168353464,
author = "Hubert Obora",
title = "Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw",
booktitle = "Metody i techniki zarządzania : inspiracje dla teorii i praktyki",
pages = "67-83",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8220-435-3",
}
3
@inbook{fmUEK:2168338847,
author = "Hubert Obora",
title = "Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "201-214",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
4
@inbook{fmUEK:2168331761,
author = "Michał Teczke and Hubert Obora",
title = "Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "199-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
5
@inbook{fmUEK:2168331149,
author = "Hubert Obora",
title = "Analysis of Human Errors in an Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "79-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
6
@article{artUEK:2168329699,
author = "Hubert Obora",
title = "Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "538",
pages = "304-314",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.538.24},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117073/edition/63187/content?ref=struct},
}
7
@inbook{fmUEK:2168324151,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "87-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
8
@inbook{fmUEK:2168310723,
author = "Hubert Obora",
title = "Methodologies for Business Process Reengineering",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "415-423",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
9
@inbook{fmUEK:2168313393,
author = "Hubert Obora",
title = "Agile Business Process Management",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "91-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
10
@inbook{fmUEK:2168308699,
author = "Hubert Obora",
title = "OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "183-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
11
@inbook{fmUEK:2168296367,
author = "Hubert Obora",
title = "Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "247-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
12
@inbook{mkaUEK:2168288873,
author = "Hubert Obora",
title = "QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "170-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=171=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
13
@unpublished{fnpUEK:2168302201,
author = "Tomasz Kafel and Hubert Obora and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
14
@unpublished{fnpUEK:2168302213,
author = "Hubert Obora",
title = "Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "66-83",
year = "2014",
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168289841,
author = "Hubert Obora",
title = "Ewolucja TQM",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "50-78",
year = "2013",
}
16
@inbook{fmUEK:2168274379,
author = "Hubert Obora",
title = "CEDAC Method in Public Services Improvement",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "371-387",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
17
@article{artUEK:2168232544,
author = "Hubert Obora",
title = "Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "141-152",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1997},
}
18
@inbook{fmUEK:2168246924,
author = "Hubert Obora",
title = "Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "29-50",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
19
@inbook{fmUEK:2168231884,
author = "Hubert Obora",
title = "Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "393-402",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
20
@inbook{fmUEK:2168306733,
author = "Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki",
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "214-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
21
@unpublished{fnpUEK:2168282645,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "114-133",
year = "2012",
}
22
@inbook{fmUEK:2168227334,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Modele biznesu oparte na informacji",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "17-37",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
23
@inbook{fmUEK:2168306727,
author = "Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak and Hubert Obora and Tomasz Kafel",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
24
@inbook{fmUEK:2168306725,
author = "Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
25
@inbook{fmUEK:2168243030,
author = "Hubert Obora",
title = "Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "195-213",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
26
@article{artUEK:2168260174,
author = "Hubert Obora",
title = "Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "118",
pages = "115-132",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17},
}
27
@article{artUEK:2168227570,
author = "Hubert Obora",
title = "Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "67",
pages = "556-563",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf#page=556&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
28
@inbook{fmUEK:2168217982,
author = "Hubert Obora",
title = "Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "239-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
29
@article{artUEK:2168222282,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 9, no 2",
pages = "216-235",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2011.15},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.15/pdf},
}
30
@book{monUEK:2168220678,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1966-3",
}
31
@article{artUEK:2168218282,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "113-138",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171053477},
}
32
@inbook{fmUEK:2168221312,
author = "Hubert Obora",
title = "AWPI-2 and Auxiliary Methods",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "210-230",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
33
@article{artUEK:2168230276,
author = "Hubert Obora",
title = "Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "8",
pages = "121-129",
year = "2011",
issn = "1899-3192",
}
34
@book{skrUEK:2168220804,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Wprowadzenie do metod TQM",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-527-7",
}
35
@unpublished{fnpUEK:2168258432,
author = "Hubert Obora",
title = "Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "53-74",
year = "2011",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168249122,
author = "Hubert Obora",
title = "Metody i techniki pomocnicze AWPI-2",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "101-116",
year = "2010",
}
37
@article{artUEK:52066,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3",
pages = "173-181",
adress = "",
year = "2010",
}
38
@inbook{fmUEK:2165701614,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
39
@inbook{fmUEK:2162066127,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Ekonomika informacji v. infonomika",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "46-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
40
@inbook{mkaUEK:2164876282,
author = "Hubert Obora",
title = "Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "232-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
41
@inbook{fmUEK:2162069939,
author = "Hubert Obora",
title = "Wybrane problemy pomiaru jakości informacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "119-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
42
@article{artUEK:52095,
author = "Hubert Obora",
title = "Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "323-333",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://hdl.handle.net/11089/292},
}
43
@unpublished{fnpUEK:2168228766,
author = "Hubert Obora",
title = "Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "166-186",
year = "2009",
}
44
@article{artUEK:51468,
author = "Hubert Obora",
title = "Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "47-68",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056714},
}
45
@book{monUEK:51321,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo POLTEXT",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-049-9",
}
46
@inbook{fmUEK:2161797896,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "458-466",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
47
@inbook{fmUEK:2162031689,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metoda hoshin a Lean Management",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "135-141",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
48
@inbook{fmUEK:2162031714,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "142-148",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
49
@inbook{fmUEK:51311,
author = "Hubert Obora",
title = "Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "93-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
50
@inbook{fmUEK:2161797910,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "466-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
51
@inbook{fmUEK:2165919615,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method",
booktitle = "Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects",
pages = "91-98",
adress = "Siedlce",
publisher = "University of Podlasie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7051-551-5",
}
52
@article{artUEK:50338,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/2",
pages = "509-517",
adress = "",
year = "2009",
}
53
@article{artUEK:2168242224,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2)",
journal = "Rynek Zdrowia",
number = "1 (42)",
pages = "46-47",
year = "2009",
url = {http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Co-osiagnieto-w-Camden,51747.html},
}
54
@inbook{fmUEK:2168302647,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Maciej Walczak and Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "130-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
55
@inbook{fmUEK:2168246818,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "90-99",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
56
@inbook{fmUEK:2168246820,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "110-119",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
57
@inbook{fmUEK:2168232384,
author = "Hubert Obora",
title = "Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "89-103",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
58
@inbook{fmUEK:50973,
author = "Hubert Obora",
title = "Model architektury organizacji procesowej APQC",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "177-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
59
@article{artUEK:2168242216,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1)",
journal = "Rynek Zdrowia",
number = "12 (41)",
pages = "32-33",
year = "2008",
url = {http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pracownik-jest-wazny,51709,0.html},
}
60
@article{artUEK:50186,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Ewolucja i dyfuzja metody QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "4-7",
year = "2008",
}
61
@inbook{fmUEK:2165902803,
author = "Hubert Obora",
title = "Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "127-135",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
62
@article{artUEK:50187,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Kierunki rozwinięcia metody QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "10-13",
year = "2008",
}
63
@unpublished{fnpUEK:2168306383,
author = "Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "155-201",
year = "2008",
}
64
@article{artUEK:50533,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "117-130",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643869},
}
65
@article{artUEK:51071,
author = "Hubert Obora",
title = "Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "111-130",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150061696},
}
66
@inbook{mkaUEK:2168250746,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Aktualność metod zarządzania Y. Akao",
booktitle = "Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości",
pages = "26-35",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924547-0-0",
}
67
@inbook{fmUEK:2168306351,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "106-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
68
@inbook{fmUEK:2168306343,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania procesami biznesowymi",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "84-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
69
@article{artUEK:50233,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "9-16",
year = "2007",
}
70
@unpublished{fnpUEK:2168273224,
author = "Hubert Obora",
title = "Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "146-173",
year = "2007",
}
71
@inbook{fmUEK:2165769856,
author = "Hubert Obora",
title = "Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "242-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
72
@inbook{fmUEK:2166096749,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "205-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
73
@unpublished{fnpUEK:2168273210,
author = "Hubert Obora",
title = "Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "125-135",
year = "2007",
}
74
@unpublished{fnpUEK:2168273026,
author = "Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "34-47",
year = "2007",
}
75
@inbook{fmUEK:2168247028,
author = "Hubert Obora",
title = "Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju",
pages = "159-177",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "83-7171-942-6",
}
76
@unpublished{fnpUEK:2168326245,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda analizy i modelowania procesów ARIS",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "149-163",
year = "2006",
}
77
@inbook{fmUEK:2165966235,
author = "Hubert Obora",
title = "TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji",
pages = "29-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-924656-0-1",
}
78
@inbook{fksUEK:2168244082,
author = "Hubert Obora",
title = "Zastosowanie QFD na świecie",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "90-95",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
79
@unpublished{drUEK:2168219752,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
80
@article{artUEK:52982,
author = "Hubert Obora",
title = "Modyfikacja metody QFD do projektowania usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "47-61",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/75794252},
}
81
@article{artUEK:2168242502,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 36, 10",
pages = "6-9",
year = "2004",
}
82
@article{artUEK:2168219918,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "77-89",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65972786},
}
83
@article{artUEK:2168221030,
author = "Hubert Obora",
title = "Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "45-54",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15342},
}
84
@article{artUEK:2168245486,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Analiza organizacyjna w metodzie ARIS",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "76-85",
year = "2002",
url = {http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=72&view=Fit},
}
85
@article{artUEK:2168223332,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda analizy i modelowania procesów ARIS",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "59-69",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12596},
}
86
@article{artUEK:2168233806,
author = "Hubert Obora",
title = "Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "77-92",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10668},
}
87
@article{artUEK:2168242422,
author = "Hubert Obora and Marek Ćwiklicki",
title = "Kompleksowe wykorzystanie 7 nowych metod TQM",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 32, 8",
pages = "4-11",
year = "2000",
}
88
@article{artUEK:2168224330,
author = "Hubert Obora",
title = "Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "71-81",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8908},
}
89
@inbook{mkaUEK:2168239012,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "255-266",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
90
@inbook{fmUEK:2168306637,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki",
title = "Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "11-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
91
@article{artUEK:2168223866,
author = "Hubert Obora",
title = "QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "111-121",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9815},
}
92
@article{artUEK:2168243000,
author = "Hubert Obora and Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 3",
pages = "15-17",
year = "1999",
}
93
@article{artUEK:2168234048,
author = "Janusz Czekaj and Hubert Obora",
title = "Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "63-78",
year = "1998",
}
94
@inbook{fmUEK:2168306355,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora",
title = "Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "277-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
95
@article{artUEK:2168234046,
author = "Hubert Obora",
title = "Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "79-92",
year = "1998",
}
96
@misc{varUEK:2168230556,
author = "Hubert Obora",
title = "W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (89)",
pages = "101-108",
year = "1997",
}
97
@misc{varUEK:2168246736,
author = "Daniel Gach and Hubert Obora",
title = "Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 2 (553)",
pages = "24-25",
year = "1996",
}
98
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
99
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Tomasz Kafel and Maciej Walczak and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
100
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Zbigniew Martyniak and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka and Bogusz Mikuła and Daniel Gach and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
101
@unpublished{UEK:2168226677,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
102
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
103
@unpublished{UEK:2168226475,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora and Tomasz Kafel and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}