Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Oczekiwania i ocena ważności kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w opinii ekspertów
Źródło:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 135-156 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168366342
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Identyfikacja luki kompetencyjnej absolwentów studiów ekonomicznych
Źródło:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 212-238 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168366360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Metody zarządzania przez rozwiązywanie problemów
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-847-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168357776
monografia
4

Tytuł:
Zawody przyszłości absolwentów studiów ekonomicznych z perspektywy Przemysłu 4.0
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 13-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168359862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
The Importance of the Hard and Soft Skills of Economic Graduates in the Opinion of Academic Staff and Managers
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2124-2132. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
Project financed within the framework of the 'DIALOG' programme of the Ministry of Education and Higher Education in the years 2020-2021, Contract no. 0054/DLG/2019/10
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359922
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Future Occupations of Economics Graduates In the Opinion of Academic Staff and Managers
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2043-2051. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
Project financed within the framework of the 'DIALOG' programme of the Ministry of Education and Higher Education in the years 2020-2021, Contract no. 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359924
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Konferencja:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Tytuł:
Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation
Źródło:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 11257-11265. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Program badawczy:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168356842
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Autor:
Tytuł:
Kompleksowe zarządzanie jakością
Źródło:
Współczesne zarządzanie : koncepcje, metody, systemy / red. Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 114-168
ISBN:
978-83-7252-848-3
Nr:
2168358582
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw = Integration of Lean and Agile Approaches in Supply Chain Management
Źródło:
Metody i techniki zarządzania : inspiracje dla teorii i praktyki / red. Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020, s. 71-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie)
ISBN:
978-83-8220-435-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353464
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów = Management by Problem-Solving
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 201-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338847
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 199-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331761
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Analysis of Human Errors in an Enterprise
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / red. Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 79-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168331149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA = Principles and Tools of RCA Analysis Realization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 304-314. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329699
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych = FMEA Method in Public Services Improvement
Źródło:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324151
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością = OQM - Object-oriented Approach to Quality Management
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 183-194. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308699
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Agile Business Process Management = Agile Business Process Management
Źródło:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 91-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313393
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Methodologies for Business Process Reengineering
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 415-423 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310723
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 247-252 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Tytuł:
QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive = QRQC - System Approach for Problem Solving in Automotive Sector
Źródło:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 170-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168288873
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ, s. 66-83
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302213
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ, s. 8-14
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Ewolucja TQM
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 50-78
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168289841
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
CEDAC Method in Public Services Improvement
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 371-387 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274379
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / red. Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 195-213. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243030
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Modele biznesu oparte na informacji = Information Based Business Models
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 17-37. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 136-164
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306725
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 214-229
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306733
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 114-133
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282645
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie = Basic Problems of Implementation of TQM Principles in Eterprise
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 141-152. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232544
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym = Selected Accomplishments of the Polish School of Management in the Interwar Period
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 115-132. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260174
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports
Źródło:
Management Consulting for Business and Public Administration / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 29-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246924
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 393-402 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231884
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 854 (2011) , s. 113-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218282
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
AWPI-2 and Auxiliary Methods
Źródło:
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 210-230. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011) , s. 216-235. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222282
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Wprowadzenie do metod TQM
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-527-7
Nr:
2168220804
skrypt
38

Tytuł:
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1966-3
Nr:
2168220678
monografia
39

Autor:
Tytuł:
Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 239-261. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217982
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego = The Dynamics of Computerization of Public Services Provided by Local Government Units on the Example of Voivodship Malopolskie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 67 (2011) , s. 556-563. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 650)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227570
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM = Origin and Development of Total Quality Management Concept
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230276
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 53-74
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258432
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Metody i techniki pomocnicze AWPI-2
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 101-116
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249122
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy pomiaru jakości informacji = The Chosen Problems of Measuring Information Quality
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 119-131. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162069939
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 173-188. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Ekonomika informacji v. infonomika = Economics of Information v. Infonomics
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 46-58. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162066127
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri = Strategy Planning in Hoshin Kanri
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3 (2010) , s. 173-181. - Tytuł numeru: Finanse w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52066
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kierunku profesjonalnego konsultingu", Kraków, Polska, od 2010-05-20 do 2010-05-21
Tytuł:
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego = Methodological Aspects of Concurrent Engineering Participants Co-Operation
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010, s. 232-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164876282
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji = PDCA Problem Solving Approach in Solving Problems of Organization
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 323-333. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52095
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
Źródło:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 130-193
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2)
Źródło:
Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie. - nr 1 (42) (2009) , s. 46-47. - [odczyt: 16.01.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168242224
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 142-148
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031714
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 458-466 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797896
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych = An Attempt to Apply a Modified QFD Method for Designing Information Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 811 (2009) , s. 47-68. - Summ., Załącznik - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51468
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 466-475 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797910
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta = The Evolution of the Customer Focus
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009) , s. 509-517. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50338
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 166-186
Sygnatura:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228766
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 90-99 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246818
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method
Źródło:
Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / red. Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska - Siedlce: University of Podlasie, 2009, s. 91-98
ISBN:
978-83-7051-551-5
Nr:
2165919615
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 110-119 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246820
rozdział w monografii
61

Tytuł:
Metoda hoshin a Lean Management
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 135-141
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031689
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, 2009
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Biblioteka Nowoczesnego Menedżera)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-049-9
Nr:
51321
monografia
63

Autor:
Tytuł:
Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR = Supply Chain Process Management Based on the SCOR Model
Źródło:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 93-103. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51311
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Model architektury organizacji procesowej APQC = APQC Reference Model of Process Architecture
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50973
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Integrated G8D-TRIZ Approach in Organizational Problem Solving
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 127-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165902803
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Ewolucja i dyfuzja metody QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (2008) , s. 4-7 - Bibliogr.
Nr:
50186
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Kierunki rozwinięcia metody QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2008) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
50187
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1)
Źródło:
Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie. - nr 12 (41) (2008) , s. 32-33. - [odczyt: 16.01.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168242216
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach
Źródło:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 155-201
Sygnatura:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168306383
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ = The Theory of lnventive Problem Solving
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 775 (2008) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50533
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 89-103. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232384
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 34-47
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273026
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Metody zarządzania informacją
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Metody zarządzania procesami biznesowymi
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 84-105
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD = Review of Selected Applications and Development Trajectories of the QFD Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 736 (2007) , s. 111-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51071
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 125-135
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273210
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 205-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096749
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej
Źródło:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 242-252. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769856
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 146-173
Sygnatura:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273224
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami = Quality Function Deployment (QFD) in Information Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2007) , s. 9-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50233
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Aktualność metod zarządzania Y. Akao
Źródło:
Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 29 V 2007 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 26-35. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-0-0
Nr:
2168250746
rozdział w materiałach konferencyjnych
82

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS
Źródło:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 149-163
Sygnatura:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326245
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw = TQM in Building the Competitive Advantage of Polish Enterprises
Źródło:
Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-924656-0-1
Nr:
2165966235
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach
Źródło:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju / red. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 159-177. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-942-6
Nr:
2168247028
rozdział w monografii
85

Autor:
Tytuł:
Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
342 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/266
Nr:
2168219752
doktorat
86

Autor:
Tytuł:
Modyfikacja metody QFD do projektowania usług = Modification of the QFD Method for Service Design
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 670 (2005) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52982
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie QFD na świecie
Źródło:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 90-95 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244082
rozdział w książce
88

Tytuł:
Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 36, nr 10 (2004) , s. 6-9 - Bibliogr.
Nr:
2168242502
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA = A Method for Analysing Employee Error in the Ergonomic HRA (Human Reliability Analysis) System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 648 (2004) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219918
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Tytuł:
Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa = The Role of Organisational Culture in the Process of Organisational Learning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 616 (2003) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221030
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS = A Method for Analysing and Modelling ARIS Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 593 (2002) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223332
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Analiza organizacyjna w metodzie ARIS = Organisational Analysis - ARIS Method
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002) , s. 76-85. - [odczyt: 06.02.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168245486
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Tytuł:
Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu = An Attempt to Define the Possibilities for Applying the QFD Method for Assessing and Modelling Information as a Product
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 564 (2001) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233806
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000 = A Methodology for Implementing a Quality Control System Based on ISO 9000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 554 (2000) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224330
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM = The Possibility of the Utilization of Some TQM Methods
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 255-266. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239012
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości = QFD - the Method of Advanced Quality Designing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000) , s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223866
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 32, nr 8 (2000) , s. 4-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168242422
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999) , s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243000
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu) = Analysis and Draft of Wages Tables in Power Enterprise (Taking as Example the T. Kościuszko Power Plant in Połaniec)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 506 (1998) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234046
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych = Technique of Modelling Enterprise's Basic Pay Tables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 506 (1998) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234048
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Źródło:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306355
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (89), s. 101-108 - Bibliogr.
Nr:
2168230556
varia
104

Tytuł:
Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Past and Present Theoreticians of Management : Scientific Conference at the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 2 (553), s. 24-25
Nr:
2168246736
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Sygnatura:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2001/S
Sygnatura:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
56/KMOiZ/2/2000/S
Sygnatura:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
81/KMOiZ/3/96/S
Sygnatura:
NP-23/6/Magazyn
Nr:
2168226475
naukowo-badawcze
1
Oczekiwania i ocena ważności kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w opinii ekspertów / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Angelica WODECKA-HYJEK // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 135-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
2
Identyfikacja luki kompetencyjnej absolwentów studiów ekonomicznych / Bernard ZIĘBICKI, Małgorzata TYRAŃSKA, Hubert OBORA // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 212-238. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
3
Metody zarządzania przez rozwiązywanie problemów / Hubert OBORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 152 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-847-6
4
Zawody przyszłości absolwentów studiów ekonomicznych z perspektywy Przemysłu 4.0 / Hubert OBORA, Maciej WALCZAK // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 13-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
5
The Importance of the Hard and Soft Skills of Economic Graduates in the Opinion of Academic Staff and Managers / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK, Andżelika WODECKA-HYJEK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 2124-2132. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-importance-of-the-hard-and-soft-skills-of-economic-graduates-in-the-opinion-of-academic-staff-and-managers/Wstęp:
6
Future Occupations of Economics Graduates In the Opinion of Academic Staff and Managers / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 2043-2051. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/future-occupations-of-economics-graduates-in-the-opinion-of-academic-staff-and-managers/Wstęp:
7
Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 11257-11265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/evolution-in-expectations-regarding-the-competences-of-graduates-of-polish-economics-universities-in-the-era-of-digital-transformation/Wstęp:
8
Kompleksowe zarządzanie jakością / Hubert OBORA // W: Współczesne zarządzanie : koncepcje, metody, systemy / red. Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 114-168. - ISBN 978-83-7252-848-3
9
Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw = Integration of Lean and Agile Approaches in Supply Chain Management / Hubert OBORA // W: Metody i techniki zarządzania : inspiracje dla teorii i praktyki / red. Małgorzata Kołodziejczak, Izabela Bednarska-Wnuk, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2020. - (Zarządzanie / Uniwersytet Łódzki). - S. 71-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-435-3. - Pełny tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/34301/71-87_Obora.pdf
10
Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów = Management by Problem-Solving / Hubert OBORA // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 201-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
11
Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems / Michał TECZKE, Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
12
Analysis of Human Errors in an Enterprise / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 79-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
13
Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA = Principles and Tools of RCA Analysis Realization / Hubert OBORA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018), s. 304-314. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117073/edition/63187/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
14
Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych = FMEA Method in Public Services Improvement / Hubert OBORA // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
15
OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością = OQM - Object-oriented Approach to Quality Management / Hubert OBORA // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 183-194. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
16
Agile Business Process Management = Agile Business Process Management / Hubert OBORA // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 91-103. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
17
Methodologies for Business Process Reengineering / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 415-423. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
18
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa / Hubert OBORA // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 247-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
19
QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive = QRQC - System Approach for Problem Solving in Automotive Sector / Hubert OBORA // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 170-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=171=Fit
20
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa / Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 66-83
21
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
22
Ewolucja TQM / Hubert OBORA // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 50-78
23
CEDAC Method in Public Services Improvement / Hubert OBORA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 371-387. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
24
Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality / Hubert OBORA // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 195-213. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
25
Modele biznesu oparte na informacji = Information Based Business Models / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 17-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
26
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania / Huber OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 136-164. - ISBN 978-83-7252-580-2
27
Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi / Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 214-229. - ISBN 978-83-7252-580-2
28
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
29
Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych / Hubert OBORA // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 114-133
30
Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie = Basic Problems of Implementation of TQM Principles in Eterprise / Hubert OBORA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 141-152. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1997. - ISSN 0208-6018
31
Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym = Selected Accomplishments of the Polish School of Management in the Interwar Period / Hubert OBORA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012), s. 115-132. - Summ.. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
32
Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports / Hubert OBORA // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 29-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
33
Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story / Hubert OBORA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 393-402. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
34
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 113-138. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171053477. - ISSN 1898-6447
35
AWPI-2 and Auxiliary Methods / Hubert OBORA // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 210-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
36
Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011), s. 216-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.15/pdf. - ISSN 2029-7491
37
Wprowadzenie do metod TQM / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-527-7
38
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - 184 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1966-3
39
Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji / Hubert OBORA // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 239-261. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
40
Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego = The Dynamics of Computerization of Public Services Provided by Local Government Units on the Example of Voivodship Malopolskie / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 650). - nr 67 (2011), s. 556-563. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf#page=556&view=Fit. - ISSN 1896-382X
41
Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM = Origin and Development of Total Quality Management Concept / Hubert OBORA // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 216). - 8 (2011), s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
42
Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3 / Hubert OBORA // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 53-74
43
Metody i techniki pomocnicze AWPI-2 / Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 101-116
44
Wybrane problemy pomiaru jakości informacji = The Chosen Problems of Measuring Information Quality / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 119-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
45
Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 173-188. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
46
Ekonomika informacji v. infonomika = Economics of Information v. Infonomics / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 46-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
47
Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri = Strategy Planning in Hoshin Kanri / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3 (2010), s. 173-181. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
48
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego = Methodological Aspects of Concurrent Engineering Participants Co-Operation / Hubert OBORA // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 232-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
49
Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji = PDCA Problem Solving Approach in Solving Problems of Organization / Hubert OBORA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 323-333. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/292. - ISSN 0208-6018
50
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 130-193. - ISBN 978-83-7252-446-1
51
Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2) / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie. - nr 1 (42) (2009), s. 46-47. - [odczyt: 16.01.2013]. - Pełny tekst: http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Co-osiagnieto-w-Camden,51747.html. - ISSN 1733-7917
52
Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 142-148. - ISBN 978-83-7417-445-9
53
Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 458-466. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
54
Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych = An Attempt to Apply a Modified QFD Method for Designing Information Processes / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 47-68. - Summ., Załącznik. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168056714. - ISSN 1898-6447
55
Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 466-475. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
56
Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta = The Evolution of the Customer Focus / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/2 (2009), s. 509-517. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
57
Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego / Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 166-186
58
Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 90-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
59
Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska. - Siedlce: University of Podlasie, 2009. - S. 91-98. - ISBN 978-83-7051-551-5
60
Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 110-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
61
Metoda hoshin a Lean Management / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 135-141. - ISBN 978-83-7417-445-9
62
Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, 2009. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-049-9
63
Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR = Supply Chain Process Management Based on the SCOR Model / Hubert OBORA // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 93-103. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
64
Model architektury organizacji procesowej APQC = APQC Reference Model of Process Architecture / Hubert OBORA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 177-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
65
Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych = Integrated G8D-TRIZ Approach in Organizational Problem Solving / Hubert OBORA // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 127-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
66
Ewolucja i dyfuzja metody QFD / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - nr 3 (2008), s. 4-7. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
67
Kierunki rozwinięcia metody QFD / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - nr 4 (2008), s. 10-13. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
68
Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1) / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie. - nr 12 (41) (2008), s. 32-33. - [odczyt: 16.01.2013]. - Pełny tekst: http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pracownik-jest-wazny,51709,0.html. - ISSN 1733-7917
69
Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 155-201
70
Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ = The Theory of lnventive Problem Solving / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 117-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161643869. - ISSN 1898-6447
71
Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Hubert OBORA // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 89-103. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
72
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej / Hubert OBORA, Maciej WALCZAK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 34-47
73
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 106-167. - ISBN 978-83-7252-344-0
74
Metody zarządzania procesami biznesowymi / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 84-105. - ISBN 978-83-7252-344-0
75
Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD = Review of Selected Applications and Development Trajectories of the QFD Method / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 111-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150061696. - ISSN 0208-7944
76
Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 125-135
77
Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D / Hubert OBORA // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 205-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
78
Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej / Hubert OBORA // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 242-252. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
79
Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji / Hubert OBORA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 146-173
80
Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami = Quality Function Deployment (QFD) in Information Management / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2007), s. 9-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
81
Aktualność metod zarządzania Y. Akao / Marek ĆWIKLICKI, Huber OBORA // W: Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 29 V 2007 / red. nauk. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 26-35. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-0-0
82
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS / Hubert OBORA // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 149-163
83
TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw = TQM in Building the Competitive Advantage of Polish Enterprises / Hubert OBORA // W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji = Restructuring and Competitiveness Under Globalization / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006. - S. 29-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-924656-0-1
84
Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / Hubert OBORA // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 159-177. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-942-6
85
Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji / Hubert OBORA ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2005. - 342 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
86
Modyfikacja metody QFD do projektowania usług = Modification of the QFD Method for Service Design / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 670 (2005), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/75794252. - ISSN 0208-7944
87
Zastosowanie QFD na świecie / Hubert OBORA // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 90-95. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
88
Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Problemy Jakości. - R. 36, nr 10 (2004), s. 6-9. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
89
Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA = A Method for Analysing Employee Error in the Ergonomic HRA (Human Reliability Analysis) System / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 648 (2004), s. 77-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65972786. - ISSN 0208-7944
90
Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa = The Role of Organisational Culture in the Process of Organisational Learning / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 616 (2003), s. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15342. - ISSN 0208-7944
91
Metoda analizy i modelowania procesów ARIS = A Method for Analysing and Modelling ARIS Processes / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 593 (2002), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12596. - ISSN 0208-7944
92
Analiza organizacyjna w metodzie ARIS = Organisational Analysis - ARIS Method / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002), s. 76-85. - Summ.. - [odczyt: 06.02.2013]. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=72&view=Fit. - ISSN 1643-5494
93
Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu = An Attempt to Define the Possibilities for Applying the QFD Method for Assessing and Modelling Information as a Product / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10668. - ISSN 0208-7944
94
Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000 = A Methodology for Implementing a Quality Control System Based on ISO 9000 / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 554 (2000), s. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8908. - ISSN 0208-7944
95
Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM = The Possibility of the Utilization of Some TQM Methods / Marek ĆWIKLICKI, Huber OBORA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 255-266. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
96
QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości = QFD - the Method of Advanced Quality Designing / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000), s. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9815. - ISSN 0208-7944
97
Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM / Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // Problemy Jakości. - R. 32, nr 8 (2000), s. 4-11. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
98
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-101. - ISBN 83-7252-050-X
99
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD / Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999), s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
100
Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu) = Analysis and Draft of Wages Tables in Power Enterprise (Taking as Example the T. Kościuszko Power Plant in Połaniec) / Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
101
Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych = Technique of Modelling Enterprise's Basic Pay Tables / Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 277-361. - ISBN 83-87239-53-4
103
W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością / Hubert OBORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (89) (1997), s. 101-108. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
104
Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Past and Present Theoreticians of Management : Scientific Conference at the Academy of Economics in Cracow / Daniel GACH, Hubert OBORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 2 (553) (1996), s. 24-25. - ISSN 0860-6846
105
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
106
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
107
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
108
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
109
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
110
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL, Daniel GACH, Bernard Ziębicki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Obora H., Tyrańska M., Wodecka-Hyjek A., (2022), Oczekiwania i ocena ważności kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w opinii ekspertów. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 135-156.
2
Ziębicki B., Tyrańska M., Obora H., (2022), Identyfikacja luki kompetencyjnej absolwentów studiów ekonomicznych. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 212-238.
3
Obora H., (2021), Metody zarządzania przez rozwiązywanie problemów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 152 s.
4
Obora H., Walczak M., (2021), Zawody przyszłości absolwentów studiów ekonomicznych z perspektywy Przemysłu 4.0. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 13-28.
5
Obora H., Tyrańska M., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2021), The Importance of the Hard and Soft Skills of Economic Graduates in the Opinion of Academic Staff and Managers. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2124-2132.
6
Obora H., Tyrańska M., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2021), Future Occupations of Economics Graduates In the Opinion of Academic Staff and Managers. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2043-2051.
7
Obora H., Tyrańska M., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2021), Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 11257-11265.
8
Obora H., (2021), Kompleksowe zarządzanie jakością. [W:] CZEKAJ J., ZIĘBICKI B. (red.), Współczesne zarządzanie : koncepcje, metody, systemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 114-168.
9
Obora H., (2020), Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw. [W:] Kołodziejczak M., Bednarska-Wnuk I., Świątek-Barylska I. (red.), Metody i techniki zarządzania : inspiracje dla teorii i praktyki, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 71-87.
10
Obora H., (2019), Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów. [W:] JAKI A., KRUK S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 201-214.
11
Teczke M., Obora H., (2018), Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-207.
12
Obora H., (2018), Analysis of Human Errors in an Enterprise. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 79-87.
13
Obora H., (2018), Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, s. 304-314; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117073/edition/63187/content?ref=struct
14
Obora H., (2017), Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-97.
15
Obora H., (2016), OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 183-194.
16
Obora H., (2016), Agile Business Process Management. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-103.
17
Obora H., (2016), Methodologies for Business Process Reengineering. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 415-423.
18
Obora H., (2015), Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 247-252.
19
Obora H., (2014), QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 170-180.
20
Obora H., (2014), Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 66-83.
21
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
22
Obora H., (2013), Ewolucja TQM. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 50-78.
23
Obora H., (2013), CEDAC Method in Public Services Improvement. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 371-387.
24
Obora H., (2012), Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 195-213.
25
Ćwiklicki M., Obora H., (2012), Modele biznesu oparte na informacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 17-37.
26
Obora H., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B., (2012), Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 136-164.
27
Ziębicki B., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., (2012), Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 214-229.
28
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-213.
29
Obora H., (2012), Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 114-133.
30
Obora H., (2012), Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 141-152; http://hdl.handle.net/11089/1997
31
Obora H., (2012), Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 118, s. 115-132; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
32
Obora H., (2012), Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 29-50.
33
Obora H., (2012), Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 393-402.
34
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 113-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/171053477
35
Obora H., (2011), AWPI-2 and Auxiliary Methods. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 210-230.
36
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland, "Business, Management and Education", vol. 9, no 2, s. 216-235; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.15/pdf
37
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Wprowadzenie do metod TQM, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 98 s.
38
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Hoshin kanri: japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 184 s.
39
Obora H., (2011), Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 239-261.
40
Obora H., (2011), Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 67, s. 556-563; http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf#page=556&view=Fit
41
Obora H., (2011), Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM, "Nauki o Zarządzaniu", 8, s. 121-129.
42
Obora H., (2011), Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 53-74.
43
Obora H., (2010), Metody i techniki pomocnicze AWPI-2. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 101-116.
44
Obora H., (2010), Wybrane problemy pomiaru jakości informacji. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 119-131.
45
Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 173-188.
46
Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Ekonomika informacji v. infonomika. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 46-58.
47
Ćwiklicki M., Obora H., (2010), Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3, s. 173-181.
48
Obora H., (2010), Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego. [W:] ĆWIKLICKI M., JABŁOŃSKI M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 232-253.
49
Obora H., (2010), Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 323-333; http://hdl.handle.net/11089/292
50
Czekaj J., Ćwiklicki M., Walczak M., Obora H., Wodecka-Hyjek A., (2009), Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-193.
51
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2), "Rynek Zdrowia", nr 1 (42), s. 46-47; http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Co-osiagnieto-w-Camden,51747.html
52
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 142-148.
53
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 458-466.
54
Obora H., (2009), Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 47-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056714
55
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 466-475.
56
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/2, s. 509-517.
57
Obora H., (2009), Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 166-186.
58
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 90-99.
59
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects, Siedlce : University of Podlasie, s. 91-98.
60
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 110-119.
61
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metoda hoshin a Lean Management. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 135-141.
62
Ćwiklicki M., Obora H., (2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą: praktyczne przykłady zastosowań, Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 208 s.
63
Obora H., (2009), Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 93-103.
64
Obora H., (2008), Model architektury organizacji procesowej APQC. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 177-186.
65
Obora H., (2008), Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 127-135.
66
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Ewolucja i dyfuzja metody QFD, "Problemy Jakości", nr 3, s. 4-7.
67
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Kierunki rozwinięcia metody QFD, "Problemy Jakości", nr 4, s. 10-13.
68
Ćwiklicki M., Obora H., (2008), Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1), "Rynek Zdrowia", nr 12 (41), s. 32-33; http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pracownik-jest-wazny,51709,0.html
69
Kafel T., Ćwiklicki M., Obora H., Ziębicki B., (2008), Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 155-201.
70
Obora H., (2008), Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 117-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643869
71
Obora H., (2008), Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 89-103.
72
Obora H., Walczak M., (2007), Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 34-47.
73
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania informacją. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-167.
74
Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania procesami biznesowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 84-105.
75
Obora H., (2007), Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 111-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/150061696
76
Obora H., (2007), Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 125-135.
77
Obora H., (2007), Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 205-214.
78
Obora H., (2007), Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 242-252.
79
Obora H., (2007), Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 146-173.
80
Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 9-16.
81
Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Aktualność metod zarządzania Y. Akao. [W:] Skrzypek E. (red.), Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości: materiały z konferencji naukowej, Lublin, 29 V 2007, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 26-35.
82
Obora H., (2006), Metoda analizy i modelowania procesów ARIS. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 149-163.
83
Obora H., (2006), TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], s. 29-38.
84
Obora H., (2006), Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 159-177.
85
Obora H., (2005), Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji, Prom. Czekaj J., Kraków : , 342 k.
86
Obora H., (2005), Modyfikacja metody QFD do projektowania usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 47-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/75794252
87
Obora H., (2005), Zastosowanie QFD na świecie. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 90-95.
88
Ćwiklicki M., Obora H., (2004), Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym, "Problemy Jakości", R. 36, nr 10, s. 6-9.
89
Obora H., (2004), Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 77-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972786
90
Obora H., (2003), Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 45-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/15342
91
Obora H., (2002), Metoda analizy i modelowania procesów ARIS, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 59-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/12596
92
Ćwiklicki M., Obora H., (2002), Analiza organizacyjna w metodzie ARIS, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 76-85; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=72&view=Fit
93
Obora H., (2001), Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/10668
94
Obora H., (2000), Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 71-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/8908
95
Ćwiklicki M., Obora H., (2000), Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 255-266.
96
Obora H., (2000), QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 111-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/9815
97
Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM, "Problemy Jakości", R. 32, nr 8, s. 4-11.
98
Martyniak Z., Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 11-101.
99
Obora H., Potocki A., (1999), Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD, "Problemy Jakości", R. 31, nr 3, s. 15-17.
100
Obora H., (1998), Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 79-92.
101
Czekaj J., Obora H., (1998), Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 63-78.
102
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., (1998), Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 277-361.
103
Obora H., (1997), W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (89), s. 101-108.
104
Gach D., Obora H., (1996), Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 2 (553), s. 24-25.
105
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
106
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
107
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
108
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
109
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
110
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., Kafel T., Gach D., Ziębicki B., (1996), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
1
@inbook{UEK:2168366342,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Oczekiwania i ocena ważności kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w opinii ekspertów",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "135-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
2
@inbook{UEK:2168366360,
author = "Bernard Ziębicki and Małgorzata Tyrańska and Hubert Obora",
title = "Identyfikacja luki kompetencyjnej absolwentów studiów ekonomicznych",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenie studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "212-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
3
@book{UEK:2168357776,
author = "Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania przez rozwiązywanie problemów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-847-6",
}
4
@inbook{UEK:2168359862,
author = "Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Zawody przyszłości absolwentów studiów ekonomicznych z perspektywy Przemysłu 4.0",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "13-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
5
@inbook{UEK:2168359922,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Importance of the Hard and Soft Skills of Economic Graduates in the Opinion of Academic Staff and Managers",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "2124-2132",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
6
@inbook{UEK:2168359924,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Future Occupations of Economics Graduates In the Opinion of Academic Staff and Managers",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "2043-2051",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
7
@inbook{UEK:2168356842,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "11257-11265",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
8
@inbook{UEK:2168358582,
author = "Hubert Obora",
title = "Kompleksowe zarządzanie jakością",
booktitle = "Współczesne zarządzanie : koncepcje, metody, systemy",
pages = "114-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-848-3",
}
9
@inbook{UEK:2168353464,
author = "Hubert Obora",
title = "Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw",
booktitle = "Metody i techniki zarządzania : inspiracje dla teorii i praktyki",
pages = "71-87",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8220-435-3.04},
url = {https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/34301/71-87_Obora.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-8220-435-3",
}
10
@inbook{UEK:2168338847,
author = "Hubert Obora",
title = "Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "201-214",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
11
@inbook{UEK:2168331761,
author = "Michał Teczke and Hubert Obora",
title = "Quick Response Quality Control - Concept of Instant Analysis of the Company's Current Problems",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "199-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
12
@inbook{UEK:2168331149,
author = "Hubert Obora",
title = "Analysis of Human Errors in an Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "79-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
13
@article{UEK:2168329699,
author = "Hubert Obora",
title = "Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "538",
pages = "304-314",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.538.24},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117073/edition/63187/content?ref=struct},
}
14
@inbook{UEK:2168324151,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda FMEA w doskonaleniu usług publicznych",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "87-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
15
@inbook{UEK:2168308699,
author = "Hubert Obora",
title = "OQM - obiektowe podejście do zarządzania jakością",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "183-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
16
@inbook{UEK:2168313393,
author = "Hubert Obora",
title = "Agile Business Process Management",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "91-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
17
@inbook{UEK:2168310723,
author = "Hubert Obora",
title = "Methodologies for Business Process Reengineering",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "415-423",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
18
@inbook{UEK:2168296367,
author = "Hubert Obora",
title = "Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "247-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
19
@inbook{UEK:2168288873,
author = "Hubert Obora",
title = "QRQC - systemowe podejście do rozwiązywania problemów w branży automotive",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "170-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=171=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
20
@unpublished{UEK:2168302213,
author = "Hubert Obora",
title = "Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "66-83",
year = "2014",
}
21
@unpublished{UEK:2168302201,
author = "Tomasz Kafel and Hubert Obora and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
22
@unpublished{UEK:2168289841,
author = "Hubert Obora",
title = "Ewolucja TQM",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "50-78",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168274379,
author = "Hubert Obora",
title = "CEDAC Method in Public Services Improvement",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "371-387",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
24
@inbook{UEK:2168243030,
author = "Hubert Obora",
title = "Elements of Performance Management in the Field of TQM Management through Quality",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "195-213",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
25
@inbook{UEK:2168227334,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Modele biznesu oparte na informacji",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "17-37",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
26
@inbook{UEK:2168306725,
author = "Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
27
@inbook{UEK:2168306733,
author = "Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki",
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "214-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
28
@inbook{UEK:2168306727,
author = "Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak and Hubert Obora and Tomasz Kafel",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
29
@unpublished{UEK:2168282645,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda CEDAC w doskonaleniu usług publicznych",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "114-133",
year = "2012",
}
30
@article{UEK:2168232544,
author = "Hubert Obora",
title = "Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "141-152",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1997},
}
31
@article{UEK:2168260174,
author = "Hubert Obora",
title = "Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "118",
pages = "115-132",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17},
}
32
@inbook{UEK:2168246924,
author = "Hubert Obora",
title = "Methodical Aspects of Problem Solving Based on A3 Reports",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "29-50",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
33
@inbook{UEK:2168231884,
author = "Hubert Obora",
title = "Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "393-402",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
34
@article{UEK:2168218282,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "113-138",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171053477},
}
35
@inbook{UEK:2168221312,
author = "Hubert Obora",
title = "AWPI-2 and Auxiliary Methods",
booktitle = "Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve",
pages = "210-230",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
36
@article{UEK:2168222282,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 9, no 2",
pages = "216-235",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2011.15},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.15/pdf},
}
37
@book{UEK:2168220804,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Wprowadzenie do metod TQM",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-527-7",
}
38
@book{UEK:2168220678,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1966-3",
}
39
@inbook{UEK:2168217982,
author = "Hubert Obora",
title = "Techniki TQM w procesie rozwiązywania problemów organizacji",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "239-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
40
@article{UEK:2168227570,
author = "Hubert Obora",
title = "Dynamika informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "67",
pages = "556-563",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/650/ZN_650.pdf#page=556&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
41
@article{UEK:2168230276,
author = "Hubert Obora",
title = "Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "8",
pages = "121-129",
year = "2011",
issn = "1899-3192",
}
42
@unpublished{UEK:2168258432,
author = "Hubert Obora",
title = "Metodyczne aspekty rozwiązywania problemów w oparciu o raporty A3",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "53-74",
year = "2011",
}
43
@unpublished{UEK:2168249122,
author = "Hubert Obora",
title = "Metody i techniki pomocnicze AWPI-2",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "101-116",
year = "2010",
}
44
@inbook{UEK:2162069939,
author = "Hubert Obora",
title = "Wybrane problemy pomiaru jakości informacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "119-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
45
@inbook{UEK:2165701614,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Polski model metody hoshin kanri w świetle badań własnych",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
46
@inbook{UEK:2162066127,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Ekonomika informacji v. infonomika",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "46-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
47
@article{UEK:52066,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3",
pages = "173-181",
adress = "",
year = "2010",
}
48
@inbook{UEK:2164876282,
author = "Hubert Obora",
title = "Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "232-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
49
@article{UEK:52095,
author = "Hubert Obora",
title = "Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "323-333",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://hdl.handle.net/11089/292},
}
50
@inbook{UEK:2168302647,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Maciej Walczak and Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "130-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
51
@article{UEK:2168242224,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Co osiągnięto w Camden : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2)",
journal = "Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie",
number = "1 (42)",
pages = "46-47",
year = "2009",
url = {http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Co-osiagnieto-w-Camden,51747.html},
}
52
@inbook{UEK:2162031714,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "142-148",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
53
@inbook{UEK:2161797896,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "458-466",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
54
@article{UEK:51468,
author = "Hubert Obora",
title = "Próba zastosowania zmodyfikowanej metody QFD do projektowania procesów informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "47-68",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056714},
}
55
@inbook{UEK:2161797910,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "466-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
56
@article{UEK:50338,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/2",
pages = "509-517",
adress = "",
year = "2009",
}
57
@unpublished{UEK:2168228766,
author = "Hubert Obora",
title = "Metodyczne aspekty współpracy podmiotów projektowania współbieżnego",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "166-186",
year = "2009",
}
58
@inbook{UEK:2168246818,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "90-99",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
59
@inbook{UEK:2165919615,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Cycle-Based Management : a Case Study of the Hoshin Kanri Method",
booktitle = "Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects",
pages = "91-98",
adress = "Siedlce",
publisher = "University of Podlasie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7051-551-5",
}
60
@inbook{UEK:2168246820,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "110-119",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
61
@inbook{UEK:2162031689,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metoda hoshin a Lean Management",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "135-141",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
62
@book{UEK:51321,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo POLTEXT",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-049-9",
}
63
@inbook{UEK:51311,
author = "Hubert Obora",
title = "Procesowe zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "93-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
64
@inbook{UEK:50973,
author = "Hubert Obora",
title = "Model architektury organizacji procesowej APQC",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "177-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
65
@inbook{UEK:2165902803,
author = "Hubert Obora",
title = "Zintegrowane podejście G8D-TRIZ w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "127-135",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
66
@article{UEK:50186,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Ewolucja i dyfuzja metody QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "4-7",
year = "2008",
}
67
@article{UEK:50187,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Kierunki rozwinięcia metody QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "10-13",
year = "2008",
}
68
@article{UEK:2168242216,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Pracownik jest ważny : zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1)",
journal = "Rynek Zdrowia : medycyna, finanse, zarządzanie",
number = "12 (41)",
pages = "32-33",
year = "2008",
url = {http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Pracownik-jest-wazny,51709,0.html},
}
69
@unpublished{UEK:2168306383,
author = "Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "155-201",
year = "2008",
}
70
@article{UEK:50533,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "117-130",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643869},
}
71
@inbook{UEK:2168232384,
author = "Hubert Obora",
title = "Wybrane problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "89-103",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
72
@unpublished{UEK:2168273026,
author = "Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Kierunki rozwoju zarządzania zasobami informacyjnymi w administracji publicznej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "34-47",
year = "2007",
}
73
@inbook{UEK:2168306351,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "106-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
74
@inbook{UEK:2168306343,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania procesami biznesowymi",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "84-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
75
@article{UEK:51071,
author = "Hubert Obora",
title = "Przegląd wybranych zastosowań i kierunków rozwoju metody QFD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "111-130",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150061696},
}
76
@unpublished{UEK:2168273210,
author = "Hubert Obora",
title = "Poziom informatyzacji usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "125-135",
year = "2007",
}
77
@inbook{UEK:2166096749,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda twórczego rozwiązania problemów G8D",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "205-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
78
@inbook{UEK:2165769856,
author = "Hubert Obora",
title = "Modele referencyjne w budowaniu architektury organizacji procesowej",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "242-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
79
@unpublished{UEK:2168273224,
author = "Hubert Obora",
title = "Zastosowanie QFD w doskonaleniu jakości zasobów informacji",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "146-173",
year = "2007",
}
80
@article{UEK:50233,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Quality function deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "9-16",
year = "2007",
}
81
@inbook{UEK:2168250746,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Aktualność metod zarządzania Y. Akao",
booktitle = "Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 29 V 2007",
pages = "26-35",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924547-0-0",
}
82
@unpublished{UEK:2168326245,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda analizy i modelowania procesów ARIS",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "149-163",
year = "2006",
}
83
@inbook{UEK:2165966235,
author = "Hubert Obora",
title = "TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji",
pages = "29-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-924656-0-1",
}
84
@inbook{UEK:2168247028,
author = "Hubert Obora",
title = "Bariery zastosowania metod zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju",
pages = "159-177",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "83-7171-942-6",
}
85
@unpublished{UEK:2168219752,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
86
@article{UEK:52982,
author = "Hubert Obora",
title = "Modyfikacja metody QFD do projektowania usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "47-61",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/75794252},
}
87
@inbook{UEK:2168244082,
author = "Hubert Obora",
title = "Zastosowanie QFD na świecie",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "90-95",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
88
@article{UEK:2168242502,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 36, 10",
pages = "6-9",
year = "2004",
}
89
@article{UEK:2168219918,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda analizy błędów pracownika w układzie ergonomicznym HRA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "77-89",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65972786},
}
90
@article{UEK:2168221030,
author = "Hubert Obora",
title = "Rola kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "45-54",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15342},
}
91
@article{UEK:2168223332,
author = "Hubert Obora",
title = "Metoda analizy i modelowania procesów ARIS",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "59-69",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12596},
}
92
@article{UEK:2168245486,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Analiza organizacyjna w metodzie ARIS",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "76-85",
year = "2002",
url = {http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=72&view=Fit},
}
93
@article{UEK:2168233806,
author = "Hubert Obora",
title = "Próba określenia możliwości zastosowania metody QFD do diagnozowania i kształtowania informacji jako produktu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "77-92",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10668},
}
94
@article{UEK:2168224330,
author = "Hubert Obora",
title = "Metodyka wprowadzenia do praktyki systemu zapewnienia jakości opartego na ISO 9000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "71-81",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8908},
}
95
@inbook{UEK:2168239012,
author = "Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "255-266",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
96
@article{UEK:2168223866,
author = "Hubert Obora",
title = "QFD - metoda zaawansowanego planowania jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "111-121",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9815},
}
97
@article{UEK:2168242422,
author = "Hubert Obora and Marek Ćwiklicki",
title = "Kompleksowe wykorzystanie 7 nowych metod TQM",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 32, 8",
pages = "4-11",
year = "2000",
}
98
@inbook{UEK:2168306637,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki",
title = "Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "11-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
99
@article{UEK:2168243000,
author = "Hubert Obora and Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 3",
pages = "15-17",
year = "1999",
}
100
@article{UEK:2168234046,
author = "Hubert Obora",
title = "Analiza i projekt tabeli płac w przedsiębiorstwie energetycznym : (na przykładzie Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "79-92",
year = "1998",
}
101
@article{UEK:2168234048,
author = "Janusz Czekaj and Hubert Obora",
title = "Technika modelowania zakładowej siatki płac zasadniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "63-78",
year = "1998",
}
102
@inbook{UEK:2168306355,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora",
title = "Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "277-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
103
@misc{UEK:2168230556,
author = "Hubert Obora",
title = "W. Edwards Deming - pionier zarządzania jakością",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (89)",
pages = "101-108",
year = "1997",
}
104
@misc{UEK:2168246736,
author = "Daniel Gach and Hubert Obora",
title = "Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 2 (553)",
pages = "24-25",
year = "1996",
}
105
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
106
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Tomasz Kafel and Maciej Walczak and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
107
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Zbigniew Martyniak and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka and Bogusz Mikuła and Daniel Gach and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
108
@unpublished{UEK:2168226677,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
109
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
110
@unpublished{UEK:2168226475,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora and Tomasz Kafel and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID