Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Kobus Jolanta
, Wieczorkowski Jan
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna,
Tryb dostępu:
Nr:
2165745414
raport/sprawozdanie
2

Tytuł:
Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie
Źródło:
Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki - Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2004, s. 9-17
ISBN:
83-87222-30-5
Nr:
2168240664
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki = Tendencies and Trends in the Development of Contemporary Tourism
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 7-16. - Summ.
Nr:
52216
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej = Economic and Social Consequences of the Globalisation Process in the Field of Tourist Trade
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 17-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168291199
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Problemy turystyki XX wieku = The Problems of Tourism at the Turn of the XX Century
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 350-360. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223802
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Przestrzenne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej = Spatial Aspects of Tourism Development
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 97-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm + Aneks: 72 k.; autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/565
Nr:
2168311085
doktorat
8

Tytuł:
Przeobrażenia w produkcie turystycznym
Źródło:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 151-159
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252688
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej = Tourism in Poland under the Conditions of Free Market Economy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243152
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Jakość usług turystycznych
Źródło:
Rozwój jakości usług w turystyce = Development and Quality in Tourism : Proceedings of the Seminar XX Cracow Days of Tourism, September 27, 1997, Cracow, Poland / [współpr. meryt. Alicja Lipska, Anna Alicja Matyjaszczyk] - Kraków: Instytut Turystyki, 1997, s. 83-85 - Bibliogr.
Nr:
2168273662
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Turystyka - jej wartość i cele
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 177-181
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242478
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Planowanie działalności marketingowej
Źródło:
Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 37-58
Nr:
2168289257
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej
Źródło:
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1991 (1991) , s. 207-209
Nr:
2168316903
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych = Ecological Conditions of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 350 (1991) , s. 23-39. - Summ., rez.
Nr:
2168246692
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
75, [2] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-878/Magazyn
Nr:
2168274164
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-763/Magazyn
Nr:
2168274162
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : (analiza zmian w czasie)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
117/KMUT/1/99/S
Sygnatura:
NP-668/Magazyn
Nr:
2168315685
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-490/Magazyn
Nr:
2168274571
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Struktura konsumpcji usług turystycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
49 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-193/Magazyn
Nr:
2168274565
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
31, [4] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-363/Magazyn
Nr:
2168274569
naukowo-badawcze
1
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT: Jolanta Kobus, Jan Wieczorkowski ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - 111 s. : il. - Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna. - Pełny tekst: www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2006.pdf
2
Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie / Anna NOWAKOWSKA // W: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2004. - S. 9-17. - ISBN 83-87222-30-5
3
Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki = Tendencies and Trends in the Development of Contemporary Tourism // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 7-16. - Summ. - ISSN 1506-7351
4
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej = Economic and Social Consequences of the Globalisation Process in the Field of Tourist Trade / Anna NOWAKOWSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 17-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
5
Problemy turystyki XX wieku = The Problems of Tourism at the Turn of the XX Century / Anna NOWAKOWSKA // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 350-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
6
Przestrzenne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej = Spatial Aspects of Tourism Development / Anna NOWAKOWSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 97-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
7
Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski / Renata SEWERYN ; Promotor: Anna NOWAKOWSKA. - Kraków, 2000. - 225 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 72 k.; autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
8
Przeobrażenia w produkcie turystycznym / Anna NOWAKOWSKA // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 151-159. - ISBN 83-86230-31-2
9
Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej = Tourism in Poland under the Conditions of Free Market Economy / Anna NOWAKOWSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
10
Jakość usług turystycznych / Anna NOWAKOWSKA // W: Rozwój jakości usług w turystyce : materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie = Development and Quality in Tourism : Proceedings of the Seminar XX Cracow Days of Tourism, September 27, 1997, Cracow, Poland / [współpr. meryt. Alicja Lipska, Anna Alicja Matyjaszczyk]. - Kraków : Instytut Turystyki, 1997. - S. 83-85. - Bibliogr.
11
Turystyka - jej wartość i cele / Anna NOWAKOWSKA // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Fogra, 1993. - S. 177-181. - ISBN 83-85719-02-4
12
Planowanie działalności marketingowej / Anna NOWAKOWSKA // W: Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 37-58
13
Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1991 (1991), s. 207-209
14
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych = Ecological Conditions of Cracow / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 350 (1991), s. 23-39. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 75, [2] k. : il. ; 30 cm
16
Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 63 k. : il. ; 30 cm
17
Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : (analiza zmian w czasie) / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków, 2000. - 56 k. : il. ; 30 cm
18
Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 38 k. : il. ; 30 cm
19
Struktura konsumpcji usług turystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 49 k. : il. ; 30 cm
20
Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 31, [4] k. : il. ; 30 cm
1
Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., (2006), Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku: raport końcowy, Borkowski K. (kier. pr), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 111 s.
2
Nowakowska A., (2004), Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie. [W:] Gałecki R. (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, s. 9-17.
3
Nowakowska A., (2004), Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 7-16.
4
Nowakowska A., (2002), Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 17-24.
5
Nowakowska A., (2001), Problemy turystyki XX wieku. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 350-360.
6
Nowakowska A., (2000), Przestrzenne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 97-105.
7
Seweryn R., (2000), Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, Prom. Nowakowska A., Kraków : , 225 k.
8
Nowakowska A., (1998), Przeobrażenia w produkcie turystycznym. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 151-159.
9
Nowakowska A., (1998), Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 113-124.
10
Nowakowska A., (1997), Jakość usług turystycznych. [W:] Alicja Lipska , Matyjaszczyk (red.), Rozwój jakości usług w turystyce: materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie, Kraków : Instytut Turystyki, s. 83-85.
11
Nowakowska A., (1993), Turystyka - jej wartość i cele. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 177-181.
12
Nowakowska A., (1992), Planowanie działalności marketingowej. [W:] Fajferek A. (red.), Podstawy marketingu turystycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37-58.
13
Grabiński T., Nowakowska A., (1991), Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej, "Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego", R. 1991, s. 207-209.
14
Nowakowska A., (1991), Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 350, s. 23-39.
15
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2002), Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 75, [2] k.
16
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2001), Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
17
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2000), Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów: (analiza zmian w czasie), Kraków : , 56 k.
18
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1998), Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
19
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1996), Struktura konsumpcji usług turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
20
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1996), Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 31, [4] k.
1
@misc{UEK:2165745414,
author = "Grabiński Tadeusz and Seweryn Renata and Gut-Mostowy Andrzej and Mazanek Leszek and Wilkońska Anna",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2006",
}
2
@inbook{UEK:2168240664,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie",
booktitle = "Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej",
pages = "9-17",
adress = "Łowicz",
publisher = "Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna",
year = "2004",
isbn = "83-87222-30-5",
}
3
@article{UEK:52216,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "7-16",
year = "2004",
}
4
@article{UEK:2168291199,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "17-24",
year = "2002",
}
5
@inbook{UEK:2168223802,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Problemy turystyki XX wieku",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "350-360",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
6
@article{UEK:2168224106,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Przestrzenne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "97-105",
year = "2000",
}
7
@unpublished{UEK:2168311085,
author = "Seweryn Renata",
title = "Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
8
@inbook{UEK:2168252688,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Przeobrażenia w produkcie turystycznym",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "151-159",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
9
@article{UEK:2168243152,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "113-124",
year = "1998",
}
10
@inbook{UEK:2168273662,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Jakość usług turystycznych",
booktitle = "Rozwój jakości usług w turystyce",
pages = "83-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Turystyki",
year = "1997",
}
11
@inbook{UEK:2168242478,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Turystyka - jej wartość i cele",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "177-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
12
@inbook{UEK:2168289257,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Planowanie działalności marketingowej",
booktitle = "Podstawy marketingu turystycznego",
pages = "37-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
13
@article{UEK:2168316903,
author = "Grabiński Tadeusz and Nowakowska Anna",
title = "Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej",
journal = "Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego",
number = "R. 1991",
pages = "207-209",
year = "1991",
}
14
@article{UEK:2168246692,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "350",
pages = "23-39",
year = "1991",
}
15
@unpublished{UEK:2168274164,
author = "Grabiński Tadeusz and Nowakowska Anna and Unrug Monika",
title = "Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
16
@unpublished{UEK:2168274162,
author = "Grabiński Tadeusz and Nowakowska Anna and Unrug Monika",
title = "Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
17
@unpublished{UEK:2168315685,
author = "Grabiński Tadeusz and Nowakowska Anna and Unrug Monika",
title = "Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : (analiza zmian w czasie)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
18
@unpublished{UEK:2168274571,
author = "Grabiński Tadeusz and Nowakowska Anna and Unrug Monika",
title = "Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
19
@unpublished{UEK:2168274565,
author = "Grabiński Tadeusz and Nowakowska Anna and Unrug Monika",
title = "Struktura konsumpcji usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
20
@unpublished{UEK:2168274569,
author = "Grabiński Tadeusz and Nowakowska Anna and Unrug Monika",
title = "Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}