Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kraje praktykujące model anglosaski
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 228-274
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302535
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Model anglosaski
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 197-220 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287139
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 121-136
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270296
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
248 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
106KF/1/2011/S/585
Sygnatura:
NP-1150/Magazyn
Nr:
2168262534
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
111/K Fin/2/2003/S/099
Sygnatura:
NP-970/[1]/Magazyn
Nr:
2163753613
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
131 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
78/KFin/4/2002/S
Sygnatura:
NP-811/Magazyn
Nr:
2168274166
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Rozwój pośredników finansowych w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
100/KF/2/95/S
Sygnatura:
NP-374/Magazyn
Nr:
2168263900
naukowo-badawcze
1
Kraje praktykujące model anglosaski / Joanna NIŻNIK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 228-274
2
Model anglosaski / Joanna NIŻNIK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 197-220. - Bibliogr.
3
Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie / Joanna NIŻNIK // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 121-136
4
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / Stanisław OWSIAK, Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Anna MOŹDZIERZ, Joanna NIŻNIK, Katarzyna OWSIAK, Alina KLONOWSKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Piotr PODSIADŁO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 248 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
5
Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. [Cz. 1] / Maria KOSEK-WOJNAR, Joanna NIŻNIK, Katarzyna OWSIAK, Krzysztof SURÓWKA - kierownik tematu. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce / Maria KOSEK-WOJNAR, Jaonna NIŻNIK, Katarzyna OWSIAK, Krzysztof SURÓWKA - kierownik tematu. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 131 k. : il. ; 30 cm
7
Rozwój pośredników finansowych w Polsce / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Joanna NIŻNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 k. : il. ; 30 cm
1
Niżnik J., (2014), Kraje praktykujące model anglosaski. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 228-274.
2
Niżnik J., (2014), Model anglosaski. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 197-220.
3
Niżnik J., (2012), Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, s. 121-136.
4
Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Moździerz A., Niżnik J., Owsiak K., Klonowska A., Maj-Waśniowska K., Podsiadło P., (2011), Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 248 s.
5
Kosek-Wojnar M., Niżnik J., Owsiak K., Surówka K., (2003), Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. [Cz. 1], Surówka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 s.
6
Kosek-Wojnar M., Niżnik J., Owsiak K., Surówka K., (2002), Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 131 k.
7
Niżnik J., Owsiak S., (1995), Rozwój pośredników finansowych w Polsce, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
1
@unpublished{UEK:2168302535,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Kraje praktykujące model anglosaski",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "228-274",
year = "2014",
}
2
@unpublished{UEK:2168287139,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Model anglosaski",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "197-220",
year = "2014",
}
3
@unpublished{UEK:2168270296,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie",
booktitle = "Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej",
pages = "121-136",
year = "2012",
}
4
@unpublished{UEK:2168262534,
author = "Owsiak Stanisław and Kosek-Wojnar Maria and Surówka Krzysztof and Moździerz Anna and Niżnik Joanna and Owsiak Katarzyna and Klonowska Alina and Maj-Waśniowska Katarzyna and Podsiadło Piotr",
title = "Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
5
@unpublished{UEK:2163753613,
author = "Kosek-Wojnar Maria and Niżnik Joanna and Owsiak Katarzyna and Surówka Krzysztof",
title = "Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
6
@unpublished{UEK:2168274166,
author = "Kosek-Wojnar Maria and Niżnik Joanna and Owsiak Katarzyna and Surówka Krzysztof",
title = "Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
7
@unpublished{UEK:2168263900,
author = "Niżnik Joanna and Owsiak Stanisław",
title = "Rozwój pośredników finansowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}