Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ubezpieczenia równoległe : analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Parallel Insurance : an Analysis of the Reform Project of Health Insurance System in Poland against the Background of Selected OECD Countries
Źródło:
Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 221-231. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-380-8
Nr:
2165702704
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wybrane aspekty kształtowania systemu ochrony zdrowia w Holandii
Źródło:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 346-352
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165770212
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Tytuł:
Zmiany w systemie organizacji i finansowania ochrony zdrowia = Changes to the System of Organizing and Financing Health Care Services
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 143-163. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166201819
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Metody finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 457-463
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361960
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Rozwój instytucji pośrednictwa finansowego w Polsce na przykładzie działalności Pierwszego Polskiego Fundusze Powierniczego Pioneer
Źródło:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 446-460 - Bibliogr.
Nr:
2168263498
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Ubezpieczenia równoległe : analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Parallel Insurance : an Analysis of the Reform Project of Health Insurance System in Poland against the Background of Selected OECD Countries / Grażyna SORDYL, Joanna NIŻNIK // W: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 221-231. - Summ. - ISBN 978-83-7252-380-8
2
Wybrane aspekty kształtowania systemu ochrony zdrowia w Holandii / Joanna NIŻNIK // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 346-352. - ISBN 83-227-2559-0
3
Zmiany w systemie organizacji i finansowania ochrony zdrowia = Changes to the System of Organizing and Financing Health Care Services / Joanna NIŻNIK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 143-163. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
4
Metody finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów / Joanna NIŻNIK // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 457-463. - ISBN 83-7252-226-X
5
Rozwój instytucji pośrednictwa finansowego w Polsce na przykładzie działalności Pierwszego Polskiego Fundusze Powierniczego Pioneer / Joanna NIŻNIK // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 446-460. - Bibliogr.
1
Sordyl G., Niżnik J., (2007), Ubezpieczenia równoległe : analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD. [W:] Sułkowska W. (red.), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 221-231.
2
Niżnik J., (2006), Wybrane aspekty kształtowania systemu ochrony zdrowia w Holandii. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 346-352.
3
Niżnik J., (2005), Zmiany w systemie organizacji i finansowania ochrony zdrowia. [W:] Dach Z., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 143-163.
4
Niżnik J., (2004), Metody finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 457-463.
5
Niżnik J., (1996), Rozwój instytucji pośrednictwa finansowego w Polsce na przykładzie działalności Pierwszego Polskiego Fundusze Powierniczego Pioneer. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 446-460.
1
@inbook{UEK:2165702704,
author = "Sordyl Grażyna and Niżnik Joanna",
title = "Ubezpieczenia równoległe : analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD",
booktitle = "Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "221-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-380-8",
}
2
@inbook{UEK:2165770212,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Wybrane aspekty kształtowania systemu ochrony zdrowia w Holandii",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "346-352",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
3
@inbook{UEK:2166201819,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Zmiany w systemie organizacji i finansowania ochrony zdrowia",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "143-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
4
@inbook{UEK:2166361960,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Metody finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne",
pages = "457-463",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
5
@inbook{UEK:2168263498,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Rozwój instytucji pośrednictwa finansowego w Polsce na przykładzie działalności Pierwszego Polskiego Fundusze Powierniczego Pioneer",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "446-460",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}