Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Occupational Pension Programs in Chosen European Countries = Pracownicze programy emerytalne w wybranych państwach europejskich
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336689
varia
2

Tytuł:
Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich - analiza porównawcza = Occupational Pension Programs in Chosen European Countries - Comparative Analysis
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017) , s. 243-251. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323975
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Pracodawcy w systemie dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych
Źródło:
Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych / red. nauk. Robert Dankiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017, s. 215-229 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7934-139-9
Nr:
2168324911
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce = The Costs of the Open Pension Funds
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016) , s. 351-361. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł prezentuje wyniki badań stanowiących część projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/ HS4/04056
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312509
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kraje praktykujące model anglosaski
Źródło:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 143-181
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310245
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Occupational Pension Programs in Chosen European Countries = Pracownicze programy emerytalne w wybranych państwach europejskich / Joanna NIŻNIK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 102-103. - Dostępne tylko streszczenia
2
Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich - analiza porównawcza = Occupational Pension Programs in Chosen European Countries - Comparative Analysis / Joanna NIŻNIK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017), s. 243-251. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/view/5342/4721. - ISSN 0459-9586
3
Pracodawcy w systemie dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych / Joanna NIŻNIK // W: Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych / red. nauk. Robert Dankiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. - S. 215-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7934-139-9
4
Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce = The Costs of the Open Pension Funds / Joanna NIŻNIK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016), s. 351-361. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/download/3890/3506. - ISSN 0459-9586
5
Kraje praktykujące model anglosaski / Joanna NIŻNIK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 143-181. - ISBN 978-83-208-2231-1
1
Niżnik J., (2017), Occupational Pension Programs in Chosen European Countries. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 102-103.
2
Niżnik J., (2017), Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich - analiza porównawcza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 6, s. 243-251; http://journals.umcs.pl/h/article/view/5342/4721
3
Niżnik J., (2017), Pracodawcy w systemie dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. (red.), Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 215-229.
4
Niżnik J., (2016), Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 4, s. 351-361; http://journals.umcs.pl/h/article/download/3890/3506
5
Niżnik J., (2016), Kraje praktykujące model anglosaski. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 143-181.
1
@misc{UEK:2168336689,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Occupational Pension Programs in Chosen European Countries",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "102-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
2
@article{UEK:2168323975,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich - analiza porównawcza",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 6",
pages = "243-251",
year = "2017",
}
3
@inbook{UEK:2168324911,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Pracodawcy w systemie dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych",
booktitle = "Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych",
pages = "215-229",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2017",
isbn = "978-83-7934-139-9",
}
4
@article{UEK:2168312509,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 4",
pages = "351-361",
year = "2016",
}
5
@inbook{UEK:2168310245,
author = "Niżnik Joanna",
title = "Kraje praktykujące model anglosaski",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "143-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}